KAMPEN OM KOMPETENSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAMPEN OM KOMPETENSEN"

Transkript

1 NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

2 utflyttningen från landsbygd och mindre kommuner till större städer och högskole-/universitetsorter är ett problem och en utmaning för många kommuner i Sverige. Samtidigt ökar behovet av människor med eftergymnasial kompetens hos våra arbetsplatser, såväl offentliga som privata i hela landet. Parallellt har lärosätena på senare år centraliserat sina utbildningar till högskole- och universitetsorterna vilket gör att många tvingas flytta för studier. Efter examen blir man sedan kvar på studieorten eller flyttar vidare till en större stad. En annan trend på senare år är den omfördelning av resurser som riskerar att krympa de nya högskolorna och universiteten ute i landet till förmån för de äldre universiteten i storstäderna. Vad kan göras för att motverka dessa rörelser och därmed bidra till en positiv utveckling i hela landet? Finns det nya, kreativa sätt att tänka? Behöver vi ett nytt system för flexibilitet inom högre utbildning för att kunna tillgodose behoven av högskoleutbildad kompetens på landsbygden? INBJUDAN! Härmed bjuds Du in till ett seminarium där vi diskuterar hur vi kan lösa problematiken. datum: tid: plats: Sveriges Riksdag, Andrakammarsalen SIDAN 2

3 För få yrkesutbildningar finns nära arbetsmarknaden vi som arbetar med kommunal kompetensförsörjning, lärcentrum i svenska kommuner, möts ofta med argumentet det finns tillräckligt med distansutbildning när vi lyfter frågan om hur vi ska säkra den lokala/regionala kompetensförsörjningen. Alla är tydligt medvetna om den kommande utmaningen i att kompetensförsörja arbetslivet med rätt och efterfrågad kompetens. Kännedomen om hur verkligheten ser ut ute i landet idag är däremot näst intill obefintlig. vi håller med om att det finns mycket distansutbildning att tillgå på nätet numera. Varför ser vi då ett problem? Framför allt består problematiken i att det inte finns professionsutbildningar att tillgå i rätt närhet till arbetsmarknaden. Låt oss ta ett exempel, ett sjukhus behöver rekrytera X antal sjuksköterskor per år. En framgångsfaktor i att lyckas med detta är att utbildningen finns på rimligt avstånd från bostaden, annars riskerar man att studenten flyttar till utbildningen, vilket då oftast leder till att studenten stannar kvar på utbildningsorten. Att därefter locka studenten att flytta tillbaka, är väldigt svårt. lärosätena är trängda av en högskolepolitik och ett resursfördelningssystem som sedan ett antal år missgynnar distansutbildning och utlokaliserad utbildning. Det har lett till en allt mer centraliserad högre utbildning. Dock ska sägas att det finns lysande, men alltför få, undantag. Hur ska vi kunna arbeta med en strategi för tillgång till högre utbildning ute i landet när utbildningspolitiken brister i intresse och högskolor/universitet saknar incitament att agera utifrån ett långsiktigt närings-/arbetsmarknadsperspektiv? SIDAN 3

4 Vi behöver efterfrågestyrd utbildning på plats det vi nu behöver för att klara den kommande utmaningen inom kompetensförsörjning är en modell som ger oss lokalregionala möjligheter att styra över ett antal högskoleplatser, som i sin tur ger oss möjlighet att erbjuda av arbetsmarknaden efterfrågestyrd högre utbildning på plats, i direkt närhet till vår arbetsmarknad och våra innevånare. En modell som hela landet behöver för att klara framtida kompetensförsörjning i orter som inte har egen högskola/universitet, i mindre städer och landsbygd. En modell som säkrar behovet av kompetens och som säkrar tillgången till arbetskraft och motverkar utflyttning och utarmning av jobb på landsbygden. vårt exempel; Kommunerna i norra Kalmar län (Hultsfred, Vimmerby och Västervik) står inför en stor utmaning när det gäller att bekämpa och motverka arbetslöshet och samtidigt matcha framtida kompetensbehov på arbetsmarknaden. Enbart i Västervik, som en egen arbetsmarknadsregion, kommer vi att behöva rekrytera nya medarbetare med rätt eftergymnasial kompetens under den kommande tioårsperioden. Samtidigt spår prognosmakarna en utflyttning av drygt personer i arbetsför ålder under samma tidsperiod. Att återbesätta dessa tjänster, inom den offentliga och privata sektorn, kräver personer med rätt kompetens, oftast på högskolenivå. Detta gör att vi behöver utveckla verktygen i att behålla invånare samt att locka inflyttare till vår region. Här måste vi kunna erbjuda våra invånare ett tydligt alternativ till att flytta från oss för utbildning, samtidigt som vi behöver människor med rätt kompetenser för att behålla och utveckla den arbetsmarknad vi har. Vi behöver således även locka ett större antal studeranden än nuvarande att flytta till våra kommuner för att utbilda sig. Detta kan vi åstadkomma med rätt utbildningar, utbildningar som leder till arbete, de arbeten som vi kommer att sakna medarbetare till. SIDAN 4

5 Samverkan är A och O samverkan med arbetsmarknaden sker idag med hjälp av branschinriktade kompetensråd, möten med företrädare för arbetsmarknad, näringslivs- och utvecklingsbolag, och andra aktörer på arbetsmarknaden. Kompetensråden består av representanter från arbetsmarknaden där man tillsammans med utbildningsföreträdare gör en bedömning av vilka utbildningsinsatser som det skall/är möjligt att utveckla på hemmaplan. Detta kan vara allt från gymnasiala utbildningar, som Komvux anordnar, rena företagsanpassade utbildningar till kort- och långsiktiga högskole- och universitetsutbildningar. Våra kartläggningar hittills visar bland annat på ett mycket stort långsiktigt rekryteringsbehov av högre utbildad personal inom: Vård, skola, omsorg samt tillverkande industri. SIDAN 5

6 Utbildning ger lägre arbetslöshet våra studenter har en god etablering på arbetsmarknaden och mätningar visar på att ca 95 procent av våra programstudenter har ett arbete eller eget företagande sex månader efter avslutad utbildning. Vi ser, enligt nedan, att människor med högskoleutbildning har lägsta representationen i arbetslöshetsstatistiken. Arbetslöshet Vi vet att sannolikheten för att kunna skaffa sig ett arbete efter de utbildningar vi erbjuder är väldigt hög och vi arbetar för att arbetsgivarna kan ge någon form av jobbgaranti till dem som genomför någon av de beskrivna professionsutbildningarna. Vi vet att ett av de viktigaste verktygen för kompetensförsörjning är att kunna erbjuda kompetensutveckling och högre utbildning i hemkommunen. vi vet också att: Många regioner, behöver ett ännu tydligare verktyg att möta kommande utmaningar inom kompetensutveckling. Vi kan bidra till, med fler utbildningsplatser och fler människor med högsko leutbildning, att minska arbetslösheten. Vi kan bidra till att möta de behov/krav som arbetsmarknaden eftersöker. Vi kan bidra till en ökad utbildningsnivå i vår region. Vi kan bidra till ökad inflyttning till kommunerna. Vi kan bidra till en ökad attraktivitet av regionen. Vi kan bidra till ökade skatteintäkter tack vare fler i arbete. Vi kan erbjuda våra ungdomar ett bra alternativ till att flytta till annan ort för utbildning Källa: SCB AKU Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial SIDAN 6

7 Samarbete med högskolor och universitet Det finns idag inga ekonomiska incitament för att locka högskola eller universitet att förlägga utbildning utanför det egna campusområdet. Snarare centraliseras utbildningarna till högskole- och universitetsorterna i en allt snabbare takt och utlagda/utlokaliserade utbildningar läggs ner på grund av resursomfördelning. Detta gör att det finns betydande svårigheter att utveckla, genomföra och arbeta med utlokaliserad eller distansbaserad utbildning som bygger på lokala/regionala behov. den strategi vi har arbetat utifrån bygger på: Långa tidigare samarbeten Goda relationer Stort förtroende Goda resultat Väl etablerade God studentservice Vinna-vinna perspektiv Goda kontakter med arbetsmarknaden Vi vet också, genom vårt arbete i nätverket Nitus (www.nitus.se) med ett hundratal kommuner som medlemmar, att problematiken är liknande i stora delar av landet. Nitus ställer sig bakom och stöttar ett utvecklingsarbete i frågan. vi vill att: Kommunala/regionala sammanslutningar ges möjlighet att styra över en kompletterande fördelning av tydligt arbetsmarknadsrelaterade högskoleplatser. För att kunna hantera problematiken bör norra Kalmar länsregionen, i ett pilotprojekt, ges möjlighet att styra över fördelningen av en resurs av kompletterande högskoleplatser för att på så sätt kunna tillgodose den lokala arbetsmarknadens behov. De lokala aktörerna, Campus Hultsfred, Högskolecentrum Vimmerby och Campus Västervik, har mycket god kunskap om de lokala förhållandena på arbetsmarknaden Samarbete på väg samt om genomförande av utlokaliserad högre utbildning och är en god resurs för lokalsamhället, högskola/universitet, näringsliv och studenter. Vi behöver en modell som hela landet kan använda för att klara framtida kompetensförsörjning i orter som inte har egen högskola/universitet, i mindre städer och landsbygd. En modell som säkrar behovet av kompetens och som säkrar tillgången till arbetskraft och motverkar utflyttning och utarmning av jobb på landsbygden. Därför föreslår vi ett pilotprojekt för att utreda förutsättningarna för en modell, där Hultsfred, Vimmerby och Västerviks kommuner i samverkan, ges möjlighet att styra över fördelningen av en resurs av kompletterande högskoleplatser för att på så sätt kunna tillgodose den lokala arbetsmarknadens behov av högre utbildning. SIDAN 7

8 bildreklam.se Kompetensutarmningen av landsbygd och mindre städer fortsätter En av de största utmaningarna vi har framför oss är att rekrytera rätt kompetens till arbetsplatser i vår region framöver kontakt: Jerry Engström, Chef Campus Västervik, projekt nya vägar finansieras av: Regionförbundet i Kalmar län, Hultsfreds-, Vimmerby- och Västerviks kommuner

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Om fler jobbar mer HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Upplysningar om innehållet: Bodil Umegård, bodil.umegard@skl.se Redaktör: Helena Färnsten Skribent: Jeanette Neij

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Så möter vi rekryteringsutmaningarna

Så möter vi rekryteringsutmaningarna SVERIGES VIKTIGASTE JOBB Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen 1 Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen

Läs mer

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 TCO granskar Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 En rapport om betydelsen av den högre utbildningens dimensionering för Sveriges ekonomi. 2014-06-17 Författare German

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid

Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid Skriftliga svar i Paneldebatt nr 2 om Hallstaviks framtid På den första Paneldebatten som ägde rum den 9 april skrev mötesbesökare på små vita lappar de frågor som man var intresserad av att få ett svar

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Kraftsamling - för halverad ungdomsarbetslöshet i Blekinge 2017 Nu halverar vi ungdomsarbetslösheten! De unga är Sveriges framtid. Men många unga saknar idag den biljett

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer