Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga"

Transkript

1

2 Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga

3 Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare av flera utbildningsanordnares utbud

4 Har någon rätt till begreppet Lärcentrum?

5

6

7 Nätverket för kommunala lärcentra med inriktning på Högskolans & Yrkeshögskolans utbildningar

8 Nätverket Nitus o Kommunövergripande nätverksorganisation o Samordning och standardisering o Basnivå avseende kvalitet, service och teknik o Plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samverkan och samarbete o Kanal för gemensamma utbildningar som ges med olika distansöverbryggande tekniker och i samarbete med olika universitet/högskolor o Diskussionspart som ökar kommunernas inflytande över beslut och utveckling

9 Organisationens syfte Nitus skall o Genom att stödja kommunala lärcentra utveckla verksamheten och skapa goda möjligheter för individer att delta i högre utbildning på hemorten o I samverkan med andra organisationer stödja utvecklingen vid kommunala lärcentra i allmänhet o Utgöra en särskild resurs för sina medlemmar i högskolefrågor på såväl nationell som regional och lokal nivå

10 Intern organisation och arbetssätt o Nätverksorganisation med centralt kansli o 14 olika regioner geografiskt indelade o Funktionella regioner o Olika ansvarsnivåer: - det enskilda lärcentret - regionen -styrelsen -stämman - arbetsgrupper - kansli o Kommunikationsvägar och nätverksträffar

11 Definition av Nitus - lärcentra Studiemiljö och mötesplats för dem som studerar i flexibel utbildning, enskilt eller i grupp, med tillgång till: o Studieplatser, grupprum, pentry, bibliotek o information, vägledning, studentstöd o tentamensmöjligheter o lokala handledare o videokonferens, datorer, e-post, Internet o fax, telefoner, kopiering, TV, video

12 Kriterier för medlemskap i Nitus Allmänt o Lärcentrum med kommunalt huvudmannaskap o Beredskap att utföra arbetsuppgifter som rör föreningens verksamhet o Ansökan prövas av styrelsen utifrån fastställda kvalitetskriterier o Nya medlemmar väljs in vid föreningsstämman o Kommunerna i Nitus betalar en medlemsavgift (för närvarande kr/år)

13 Lärcentraverksamheten fungerar som (enligt Gunnar Grepperud) o Mötesplats tillhandahåller service och stöd till studerande o Motor fångar upp enskildas och arbetslivets utbildningsbehov, arbetar aktivt med rekrytering o Mäklare tillgodoser olika gruppers behov av utbildning, är aktiv mot olika utbildningsanordnare

14 Vinster med ett lärcentrum o Lärcentrum som del i infrastrukturen för livslångt lärande o Tillgängliggör ett breddat, flexibelt och efterfrågestyrt utbildningsutbud på olika nivåer o Flexibel utbildning erbjuds med hjälp av olika kombinationer av informations- och kommunikationsteknologi o God inlärningsmiljö och service kring de studerande o Ökad rekrytering och olika former av stöd till utbildningsanordnare

15 Vinster med ett lärcentrum För studerande o möjlighet till flexibelt lärande o social samvaro med andra studerande o tillgång till administrativ service o tillgång till teknisk utrustning o hjälp med hand- och vägledning För utbildningsanordnare o stöd avseende informationsspridning och administration o service avseende teknikanvändning o lokal marknadsföring och rekrytering o tillgång till handledningsresurs

16 Vinster med ett lärcentrum För kommunerna: o lokal tillgång till välutbildad arbetskraft o möjlighet att anpassa utbudet utifrån det lokala behovet o bättre möjlighet till kompetensutveckling o tillgång till en kommunal och interkommunal resurs o ökad attraktionskraft för etablering och bosättning o ekonomi

17 Hinder o Svårigheter att få önskade utbildningar till orten o Avstånd och kulturhinder o Ointresse att utveckla distansutbildning o Attityder till distansutbildning (t ex andra klassens utbildning, många avhopp, lägre examinationsfrekvens)

18 Möjligheter o Stort behov av kompetenshöjning utanför högskoleorterna o Nå nya målgrupper o Öka övergångsfrekvensen till högre studier utanför högskoleorterna o Flexibel utbildning oberoende av tid och/eller rum o Lägre andel studieavbrott o Komplement till campusutbildning

19 Målgrupper o Yrkesverksamma o Ortsbundna o Tveksamma studerande eller studerande som kommer från hem utan högskoletradition

20 Viktiga frågor för fortsatt utveckling av lärcentra o Finansiering av lärcentra o Bättre överensstämmelse mellan efterfrågan och utbud o Utvecklat samarbete med fler högskolor och universitet o Utveckla olika funktioner o Lokalt och regionalt nätverkande och samarbete o Validering o Samarbetet med biblioteken o Samarbetet med olika utbildningsanordnare o Fortsatt och öppen diskussion om vad ett lärcentrum kan vara

21 Högskoleutbudet vid lärcentrum o I regel samarbete med flera högskolor o Utbildningsformer som är flexibla på ett eller annat sätt o En ingång till högskoleutbildning mångfald av urval o Utbudet från o Högskolornas reguljära utbud o Utbildningsformen måste vara tydlig för den enskilde

22 Samarbete högskola - lärcentrum Högskolan o antar och skriver in de studerande o tillhandahåller lärarledd utbildning o Examinerar o utfärdar kursintyg Lärcentret o lokal marknadsföring, vägledning o rekrytering o tillhandahåller lokaler och (teknisk) utrustning o tillhandahåller administrativ studentservice och annan studieservice o rekryterar lokala handledare

23 Nitus prioriterade områden för 2010 o Fokusera medlemsnytta, som t ex seminarieserier i aktuella ämnen o Fortsätta etablering av Nituslärcentra som begrepp o Förankra Nitus verksamhet hos Myndigheten för Yrkeshögskolan o Sprida kunskap om Nitus till lärosäten o Bilda funktionella regioner o Verka för ökat aktivt nätverkande i Nitus o Fortsatt sprida kunskap om och förankra Nitus verksamhet hos högskola/universitet o Fortsatt kvalitetsarbete o Syfte och mål o Ett Nordiskt Nitus???

24 o Tack för er uppmärksamhet!! o Karin Berkö o o

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling

För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 44 För det demokratiska samhällets utveckling För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

Läs mer

Vad är kvalitet i distansutbildning?

Vad är kvalitet i distansutbildning? Rapport 2007:41 R Vad är kvalitet i distansutbildning? Utvärdering av lärarutbildning på distans Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens

Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens 2008 05 20 Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens RAPPORT NR 7 Utbildning 2021 Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon: 0570-816 00

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT Mot en nationell struktur Titel: Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Utgiven av Valideringsdelegationen Omslagsfoto: Scanpix Foto inlaga:

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE 2011 Detta dokument är ett utdrag ur kommunstyrelsens beslut från 2010-11-09 avseende handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer