TONY TORRO KONSTNÄR PÅ HELTID BARNSÄKRA DITT HEM OKEJ ELLER NEJ? Så hyr eller hyr du ut i andra hand FASTIGHETERNAS HISTORIA NYTT I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TONY TORRO KONSTNÄR PÅ HELTID BARNSÄKRA DITT HEM OKEJ ELLER NEJ? Så hyr eller hyr du ut i andra hand FASTIGHETERNAS HISTORIA NYTT I"

Transkript

1 ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 1 APRIL 2015 OKEJ ELLER NEJ? Så hy elle hy du u i nd hnd BARNSÄKRA DITT HEM NYTT I FASTIGHETERNAS HISTORIA TONY TORRO KONSTNÄR PÅ HELTID

2 E sk ä vå VÄLKOMMEN TILL ännu e välfyll numme v HFAB:s hyesgäsmgsin hllå!, som unde de hä nmne hunni in på si sjäe(!) ugivningså. Våen och sommen ä llid händelseik peiode inom HFAB. Fö en id sedn v de efelängd uhyningss fö kvee Jäneken på Nisssnd, med 50-le smålägenhee. Inesse vid hyessläppe v fnsisk! HFAB lägge so vik vid hyesgäsens önskemål. E sk ä vå, skulle mn ps - snde kunn säg, med nke på åsiden. Och inom ko ä de dgs sv på den ålig hyesgäsenkäen, NFKI, som vid den fö undesökningen gv e mycke posiiv ufll med me nöjd kunde. De sk ses som e esul v ll de ågäde som gjos och gös fö föbäing v bosdsomåden nä de gälle ygghe och sndd, och fmfö ll uomhusmiljöen. Vi lnse även ny och geneöse egle nä de gälle Bosök. HFAB vill h så nöjd kunde som möjlig och även socil hänsyn. Unde åe h flele hyesgäse ges möjlighe komm in på besmknden och nle i å sommjobbnde ungdom ök fån 100 ill 150. Somm 2015 ä e nn pojek dä vi unde en kiviesveck ge sysselsäning å skolledig bn och ungdom. 2 ske du ine bö miss i ny hllå! Kons i cenum Tony Too, ung konsnä som h öppn gllei och egen eljé inill Sdsbiblioeke vinn e v hns vek! Andesbegsfesivlen Sskoe fö som - mens hese evene - mngsveck med folkfes, ävling och spännnde ise. MAGNUS WEBERG MARKNADSANSVARIG, HFAB INNEHÅLL Tips hllå! Vd vill du läs om i de hä mgsine? Kom gän med ips och föslg som bid ill yelige ök inesse fö innehålle i hllå! Skick gän e e-pos ill elle Ring kn du gö ill Vi hös! hllå! ges u v HFAB, Hlmsds Fsighes AB. ANSVARIG UTGIVARE: Sven Alexndesson REDAKTÖR: Mgnus Webeg REDAKTION: OH MY! OMSLAG: Fedik Mijh MEJL: Tidningen ycks i en upplg om exempl på miljögodkän pppe v Pinogfen. BESÖKSADRESS: Fedik Söms g 6 ADRESS: Box 147, Hlmsd TELEFON: MEJL: INTERNET: hfb.se Vill du fosä få di ege exempl v hllå! fs du ine ä hyesgäs hos HFAB? Mil 2 hllå! Apil 2015

3 14 VI PÅ HFAB KUNDVÄRD Kunden vikigs Lin Johnsson ä ny kundväd på HFAB, men e välkän nsike fån sin id i Bobuiken. Hennes jobb ä finns ill hnds fö hyesgäsen hel vägen fån de gld beskede du h få lägenheen ill besikningen nä de ä dgs fly u. TEXT: MONICA FORSBERG FOTO: FREDRIK MIJH Vd ä de bäs med di jobb? All posiiv människo, som jg äff. Konken med min hyesgäse ge jäemycke. 04 Plne och sköd din egn ome 05 Inflyning med ny meod blev succé! 06 Cykl lugn änd ill Pis 07 Bäe boendemiljö på Gusvsfäl 08 Tips och åd infö uhyning i nd hnd 10 HFAB gö ny insse på besmknden 14 Teknik ä kul häng med ill KomTek 24 Knnn e flggskepp blnd HFAB:s fsighee 26 Kyss lugn Hu se en vnlig besdg u fö dig? Mi jobb ä väldig omväxlnde, ll dg ä olik. Jg h nsv fö ol 465 lägenhee i Osksöm, Åled, Sennn, Simlångsdlen, Eldsbeg, Tönninge och Tönnesjö. Ofs böj jg dgen på konoe på Fedik Söms g inne i Hlmsd dä jg blnd nn äff hyesgäse som sk skiv på vl. Sedn åke jg of u ill någo v omåden fö håll i en lägenhesvisning elle genomfö en besikning. Jg få också mång elefonsml fån hyesgäse som h fågo. Vd h du fö bkgund? Jg h gå en eåig högskoleubildning i bygg- och fsighesekonomi och läs ll fån husbyggnion ill ekonomi och juidik, de h jg so ny v. A jobb inom fsighesbnschen h llid vi mi mål, så jg h hmn hel ä! Vd gö du nä du ine jobb? Min sös inessen ä äning, bkning och inedning. Jg bo med min smbo Min och vå hund Love i en lien sug på Ös snden. Nä mn komme hem ill mig luk de of nybk och de ä so chns de ligge någ ny kudd på soffn. Jg gill pyssl och piff hemm, både inne och ue! 27 Däfö fly vi LINA JOHANSSON, 26 ÅR KUNDVÄRD DISTRIKT VÄST TÄTORT Apil 2015 hllå! 3

4 hllå! INFORMERAR 150! HFAB UTÖKAR sin uppmäksmmde ssning på sommjobbsjänse å ungdom, fån 100 ill 150 plse. De ä feme åe i följd som HFAB ebjude ungdo m melln 16 och 19 å chnsen be och jän peng unde en eveckospeiod. Sommjobbsjänsen ä kiv och efefågde. A nle plse uöks med 50 pocen ä däfö mycke glädjnde, säge Dvid Ling, som ä pojeklede på HFAB:s boinflyndevdelning. De uökde nle sommjobbsjänse innebä också nle ex beslede öks med vå pesone, ill ol sju. Sommjobben genomfös i e peiode om e vecko vde. Abesuppgifen ä fölgd ill HFAB:s bosdsomåden och beså blnd nn v skö gönyo, ens ogäs sm vä och mål fsde. Lönen ä enlig gällnde vl. Rekyeingen h ske genom snbbinevjue med smlig söknde. TOMATER ÄR GOTT OCH NYTTIGT. Fö edje åe i följd få ll hyesgäse omplno fö egen odling. Odl egn ome ny med nöje ÄVEN DEN HÄR VÅREN komme HFAB:s hyesgäse kunn odl sin egn ome på blkongen elle ueplsen. Ine minde än plno komme dels u unde mj månd. De ä edje våen i d som HFAB del u gis omplno och esponsen h vi mycke god, liksom omen Inesse fö odl egn ome h blivi so och en ikig snckis blnd hyesgäsen i bosdsomåden un om i Hlmsd. Folk våd sin plno med so omsog och mång kn glädjs öve kunn sköd fin och välsmknde ome, konse Dvid Ling, pojeklede på HFAB. A odl ome ä föen ny med nöje efesom de dels ä vcke med lie gönsk på blkongen elle ue plsen, dels ä de go ä, säge hn. Te olik soe ä besälld. Tid och pls fö udelning meddels sene. Udelning ske även i smbnd med bo sdsmöen och miljödg. Behåll din köpoäng nä du fly fån HFAB FRÅN OCH MED den 1 ms i å få du behåll din insmlde köpoäng nä du fly fån HFAB. De ä någo som h vi efefåg fån vå hyesgäse, däfö änd vi nu iklinjen och illmöesgå de önskemåle, säge Ulf Nilsson, ffäs - uvecklings- och kommunikionschef. Vje gång som du fly in i en HFABlägenhe nollsälls din köpoäng och du böj sml ny poäng. De inflyningsdum som nges i hyesvle äkns som dg e, och fö vje dg du bo hos oss få du e ny köpoäng. 4 hllå! Apil 2015

5 FLYTTLASS PÅ SOFIEBERG. John Nilsson, 22, och Mlin Nilsson, 26, h båd fly hemifån och bä in flykonge ill si fös gemensmm boende på Hoppes väg. Foo: Pik Leondsson Smidig inflyning i 48 ny lägenhee BARNFAMILJER, ynge och älde pesone. Hyesgäsen i de nybyggd kvee på Hoppes väg 2-6, Sofiebeg, ä i viende skeden v live. Inflyning i de e gulvi fsigheen skedde fö e p månde sedn och genomfödes eppvis, fö pkisk undelä fö ll beöd. Vi h gi lädom v idige efenhee vid inflyning i nypodukione och den hä gången vlde vi lå hyesgäsen få illäde ill sin lägenhee växelvis och med en dgs skillnd, fökl John Sbeg, disikschef på HFAB. Vje pphus i kvee Musköen beså v 16 lägenhee, våo och eo. Unde de vå illädesdgn gvs hälfen v de boende i espekive fsighe möjlighe fly in, ll fö undvik fikpoblem och köbildning vid po, hiss och ppo. Flylssen kom i lgom inevlle och inflyningen skedde hu smidig som hels. De v nd gången på minde än vå å som HFAB kunde ebjud hyesgäse inflyning i nypoducede lägenhee på Sofiebeg. De hndl om smmnlg sex fyvåningshus, vv Mgisen ä e ygghesboende fö älde och även innehålle en vådcenl, som ä filil ill vådcenlen Heig Knu. Fsigheen ä byggd enlig koncepe SABO kombohus och lägenheen hålle hög kvlie. Numeil som pke, kkel och klinke ä sndd, liksom vämskin och okumle. Diskmskin kn fås som illvl. Apil 2015 hllå! 5

6 hllå! INFORMERAR 120 MIL PÅ CYKEL fö bnens skull Tem Rynkeby ä e nodisk väl göenhespojek dä delgn cykl ill Pis fö sml in peng ill Bncncefonden. Johnn Leihed, kundväd på HFAB, ingå i seviceeme fö de fös Rynkeby-lge hiills som epesene Hllnd. TEXT: CHRISTIAN ALBINSSON FOTO: FREDRIK MIJH I de hlländsk lge ingå 31 cyklise och io i seviceeme. Vilken oll h du i lge? De finns mång olik funkione och mång som ä enggede. Själv sk jg nsv fö lunche och incheckning på hoellen. Fö åe v de väldig kll och egnig, men i å hopps vi på sol och b väde. Med i de hlländsk lge, som s den 3 juli i Lund, finns även Eik Johnsson, HFAB:s chef fö ffässöd. Bolge spons pojeke, på vilke sä? De finns olik nivåe v sponsoskp; guld, silve, bons och emsponso. Som emsponso hjälpe mn lge sml ihop fönödenhee fö kl v neesn. Mn kn som föeg elle pivpeson köp vå klisemäken dä pengn gå ill emkssn. Du kn även som pivpeson köp mbnd sm pins och däigenom södj Bncncefonden. HFAB lde exempelvis hel sin julklppsbudge 2014 ill Tem Rynkeby Hllnds insmling ill Bncncefonden. MOT PARIS. Johnn Leihed, kundväd på HFAB, ä en v io i seviceeme nä Hllnd fö fös gången sälle upp i välgöenhespojeke Tem Rynkeby och sml in peng ill Bncncefonden. All medveknde, cyklise och seviceem, bel fö sin medvekn och ll sponsopeng som smls in gå ovko ill Bncncefonden. Vfö engge du dig i pojeke? De känns b engge sig i någo som gö skillnd fö nd, smidig som de ge mig mång efenhee och so ubye. Måle ä få in så mycke peng som möjlig och fle och fle sk engge sig i och bli medven om Tem Rynkeby Hllnd. TEAM RYNKEBY Tem Rynkeby gunddes 2002, då 11 moionscyklise med nknyning ill den dnsk juicepoducenen Rynkeby Foods A/S beslude sig fö cykl ill Pis fö se vsluningen v Tou de Fnce. Sedn dess h ssningen vuxi och å 2014 donede Tem Rynkeby 44 miljone SEK ill kmpen mo bncnce vv 1,099 miljone SEK smldes in v de svensk lgen. 6 hllå! Apil 2015

7 BÄTTRE BOENDEMILJÖ. Ulik Ösbeg med bnen Jens och S gläds öve miljösionen på Cl Kuylensiens väg h föbäs. ULRIKA HYLLAR FÖRBÄTTRADE MILJÖSTATIONER ENKÄTEN OCH NÖJD KUND-undesökningen som vje å genomfös v HFAB bid ill en föbäd boendemiljö fö hyesgäsen. Ulik Ösbeg med fmilj bo på Cl Kuylensiens väg. Hon ge posiiv espons på de föbäing som gjos dä hon bo, både nä de gälle uemiljön och pphusen med poelefone och säkehesklssde dö ill vje lägenhe. Fmfö ll de ny miljösionen ä suveän. Tidige v de of oodning och kleig king kälen, iblnd visse jg ine vd jg mpde i, säge Ulik som h neds synfömåg. De ny miljöhusen i bosdsomåde, med käl fö källsoeing, h ljusinsläpp och låsfösedd dö. I diek nsluning finns nedgävd behålle med lucko i midjehöjd fö hushållsvfll. De ä en och snygg i och king de ny miljösionen som invigdes i soms. De fnns ydlig behov v ny miljöhus vid infen ill de hä omåde, vilke också fmfös i idige enkäundesökning, säge Pe Lideun, disikschef på HFAB. 3AV HFAB:S FOKUSOMRÅDEN FÖR ATT SKAPA ETT BRA BOENDE: Sevice och illgänglighe Tygghe och säkehe Hel, en och snygg Genom e ygghespojek h gång - såk och gådsplne föses med moden enegieffekiv mue och pphusen h föses med LED-belysning. Enédön h uuss med e smidig pssesysem (g/chip) och vje lägenhe h säkehesklssde ljudisolede dö. HFAB h vekligen genomfö mång föbäingsågäde b sedn vi flyde hi, fö ungefä vå å sedn, säge Ulik Ösbeg. Ine mins uemiljön påvek ivseln blnd oss hyesgäse och dä h de gjos mång insse som dessuom medvek ill ök gemenskpen blnd oss som bo hä, blnd nn CKV-dgen som ä en jäelyckd kivie fö oss hyesgäse, både bn och vuxn. Genom medvek i hyesgäsundesökningen, NFKI, kn hyesgäse v med och påvek sin illvo nä de gälle såväl sin bosd som gemensmhesuymmen och uomhusmiljöe. Foo: Fedik Mijh Sn dgs fö åes hyesgäsundesökning HYRESGÄSTERNA HOS HFAB ä me än nöjd! Vid den sense hyesgäs undesökningen fick HFAB beyge 68,0 på en hundgdig skl vilke ä näsn 2,0 enhee bäe än vid 2013 ås undesökning. Nu ä de dgs fö en ny hyesgäsundesökning inom HFAB. Uskick v enkäen ske unde våen med s den 27 pil. Ifjol hde HFAB en svsfekvens på cik 60 pocen och nu hopps mn på e ännu söe delgnde. Enkäen ske nonym. De ä nöjdheen med Lägenheens sndd espekive ygghe och säkehe som h ök mes sedn mäningn böjde De ä omåden dä HFAB h ss mycke esuse de sense åen. Unde 2015 fosäe bee med föbä vå bosdsomåden genom omfnde uppusnings pojek och fos fokus på en god uemiljö genom ädgådsfövle Ann Beck och de miljöväd som nsälls unde våen Smidig poduce HFAB mång ny lägenhee un om i Hlmsd. NFKI så fö Nöjd-Fövlnings-Kvlies-Index. Gänsen fö nöjd gå vid 55. Somm 2015 HFAB ERBJUDER även i å bnoch ungdomskiviee unde sommloves sis veck. H du ips på en kivie som di bn skulle vilj es? Skiv ill oss på Apil 2015 hllå! 7

8 hllå! INFORMERAR HYRA OCH HYRA UT I ANDRA HAND SÅ GÅR DET TILL VILL DU VETA MER? På hfb.se hi du fle ips på vd du sk änk på nä du hy u i nd hnd! Hä kn du också läs vå full sändig iklinje och ldd ne blnkeen fö nsökn om uhyning i nd hnd. Melnie Moell, 23, bo med dön Belle, 5, och Ell, 2,5 å, på Reliefplsen. Lägenheen, en vå i mkpln, hy hon i nd hnd. Jg behövde hi en bosd snbb och ville gän bo på Bäckgåd. Jg ä själv uppvuxen i näheen och ycke hä ä jäefin, men min köpoäng äcke ine ill, säge hon. TEXT: MONICA FORSBERG FOTO: FREDRIK MIJH LÄGENHETEN HITTADE HON genom en kompis som bo i smm omåde. Tjejen som bodde hä hde få jobb i en nnn sd och ville hy u i nd hnd, så jg og konk med henne. Sedn gick de snbb. Hon skickde in en nsökn ill HFAB och vi fick vsi besked nsökn blivi godkänd. Sedn skev vi e konk sinsemelln, och vå e vecko sene flyde jg och min dö in. De gick väldig smidig, beä Melnie. Fö mig v de väldig vikig ll gick ä ill. Jg ä ensmsående med vå bn och kn ine iske hel plöslig så un bosd, säge hon. ATT HYRA ELLER HYRA UT i nd hnd un hyesvädens godkännnde kn nämligen få åkig konsekvense. De ä e bo mo hyeslgen och innebä ju i pkiken någon gå föe i bosdskön och någon nnn bli un lägenhe. Om du hy u olovlig iske du bli v med di hyeskonk och den som bo i nd hnd h ingen uppsägningsid un få fly u om - gående, fökl John Sbeg, disikschef på HFAB. Dessuom fölo föshndshyesgäsen möjligheen sök lägenhe hos HFAB unde de nämse vå åen. John Sbeg ycke de ä vikig v medveen om isken nä mn gå i nk på hy u i nd hnd, och välj sin ndhndshyesgäs med omsog. Mång änke nog ine på mn som hyesgäs h nsv fö vd ndhndshyesgäsen gö, om ill exempel någoning i lägenheen bli fösö elle om gnnn klg på söning, säge hn. De ä också föshndshyesgäsen som ä skyldig bel om hyn ine komme in i id. Däfö ä de jäevikig mn ä öveens och li på vnd, och mn ä noggnn och uppä e vl. FÖR MELANIES DEL v de e önskemål få h k i lägenheen och de v ing poblem efesom föshndshyesgäsen också ä käge, men fågn om husdju ä en sk som ä b upp i de vl som föshnds- och ndhndshyesgäsen bö eckn vid en nd hndsuppgöelse. De sk v ydlig fö båd pen vd som gälle. Nu h vi bo hä någ månde och lägenheen känns som min, men viss änke jg på vd jg få gö och ine. Hä ä ill exempel fin pesede vägg och jg änke mig nog fö innn jg säe upp någo, säge Melnie. 8 hllå! Apil 2015

9 STORTRIVS PÅ BÄCKAGÅRD. Reliefplsen h blivi hemm fö Melnie Moell, och doen Belle, som hy en HFAB-lägenhe i nd hnd. Vi h en godkänd ndhnsuhyning åe u och vill gän bo kv hä i omåde, så bnen slippe fly ifån dgis och kompis. De känns skön kunn lnd lie nu, efe sommen sk jg g i le lägenhe igen. snbb om ndhndsuhyning 6JAG VILL HYRA UT I ANDRA HAND HUR GÖR JAG? Seg e ä llid nsök ill HFAB om få hy u din lägenhe. Blnkeen hi du på hfb.se och hos Kundcene på Fedik Söms g. NÄR FÅR JAG HYRA UT I ANDRA HAND? Du sk h e godkän skäl fö få hy u i nd hnd. De kn ill exempel v du h få jobb elle kommi in på en ubildning på nnn o, du sk bli smbo på pov elle viss uomlnds i mins fy månde. Du sk llid kunn syk di skäl med ill exempel e besgivinyg. HUR LÄNGE FÅR JAG HYRA UT I ANDRA HAND? Andhndsuhyning beviljs med sex elle olv må nde å gången. Du kn nsök om fölängning, men få som längs hy u i nd hnd i vå å. VEM ÄR ANSVARIG FÖR LÄGENHETEN? Ovse om de gälle skdo i lägenheen, söning, elle om hyn ine ä beld i id, så ä de llid den som h föshndskonke på lägenheen som ä nsvig infö HFAB. VAD FÅR ANDRAHANDSHYRESGÄSTEN GÖRA I LÄGENHETEN? Så länge de ine bye mo gundvle med HFAB, så ä de upp ill den som hy u i lägenheen komm öve - ens med ndhndshyesgäsen om vd som gälle, ill exempel om mn få gö hål i väggn elle h husdju. De ä däfö jäevikig v noggnn nä mn skive ndhndskonke. KAN ANDRAHANDSHYRESGÄSTEN FÅ TA ÖVER LÄGENHETEN? Nej, den som hy i nd hnd kn ldig öve föshndskonke på en lägenhe. Du som vill bli ndhndshyesgäs få en be käfelse på uhyningen ä ok nä en kopi v nsökningsblnkeen som föshndshyesgäsen lämn in skicks hem ill dig. HFAB ge dig besked både om du h ä hy i nd hnd och ine. Men änk på denn blnke ine äkns som e vl vken melln dig och HFAB elle!dig och föshndshyesgäsen. Apil 2015 hllå! 9

10 hllå! INFORMERAR HFAB HJÄLPER MÄNNISKOR ATT FÅ JOBB HFAB socil nsv. Hä ä e exempel dä människo få söd och möjlighe sig in på besmknden. TEXT: KENT JOHANSSON FOTO: FREDRIK MIJH SAMSPRÅKAR PÅ LINEHED. Efe mång å v beslöshe h Quynh Dng få pojeknsällning som loklvåde. John Tnell, Allinceplus, och Pe Thonée, HFAB, häls henne välkommen ill jobbe. Abeslös ebnsmmm fick jobb ck ve HFAB BOENDE OCH ARBETE. Quynh Dng flyde fån Vienm ill Sveige och Hlmsd. Hon bo på Andesbeg och efe mång ås beslöshe h HFAB även kunn hjälp henne in på besmknden. Den 31-åig ebnsmmmn ä en v e hyesgäse som genom e nys pojek, om socil hänsynsgnde, få jobb hos en v HFAB:s enepenöe. De känns väldig b, änligen h e bee, ycke Quynh. De ä mi fös jobb sedn jg kom ill Sveige fö sn io å sedn. GENOM ETT BREV fån HFAB med ex på vienmesisk uppäcke hon möjligheen kunn sök en jäns som loklvåde (ine skösel v blnd nn pphus och väsugo) i sin hemmkve, A-ingen och Gönevångsvägen Ebjudnde ikdes ill långidsbeslös i jus de hä bosdsomåde och fömedldes vi eklmpele och bev på å olik spåk, som ill exempel svensk, engelsk, bisk och vienmesisk, säge Pe Thonée, besfömedle på HFAB. I nnonsen fö ekyeing sod de ungefä följnde: Bo du hä? Gis! Då h du chnsen få e bee!. Responsen blev öve fövänn, fökl Pe Thonée. Av dem som infide kven fö nsällning v de 25 pesone som klldes ill inevjue, vv e blev pojeknsälld v Allinceplus AB, en v vå enepenöe nä de gälle ine skösel. INFÖR DEN AKTUELLA och fö HFAB:s vidkommnde unik upphndlingen sälldes som kv enepenöen skulle nsälld e hyesgäse som vi långidsbeslös. Fö oss h de ine innebui någ som hels konsighee, vi se de b som en födel vå medbee ä bos i smm omåde som dä de ufö sin besuppgife. De ge loklkännedom och som vi uppf de även e ök nsvsgnde, säge John Tnell, kundnsvig på Allinceplus, som ol h e 40-l nsälld i Hlmsd. Av de e v HFAB:s hyesgäse som fick pojeknsällning genom socil hänsynsgnde ä vå män och en kvinn. Änligen få jg möjlighe jän peng på egen hnd, säge Quynh. 10 hllå! Apil 2015

11 FICK JOBB. Efe pojeknsällning hos HFAB fick Ain Shsvi nyligen fs nsällning i byggbnschen. Elin spånge fö bli ingenjö FYRA MÅNADERS PRAKTIK som fsighesssisen hos HFAB kn bli en spångbäd ill e ingenjösjobb fö Elin Reinod. 19-åingen ä med i Teknik spånge som gå u på få fle ungdom välj ingenjösubildning och möjligheen pov på jobbe innn mn välje ykesinikning. Jg ä inessed v bygg- och fsighesbnschen, måle ä bli civilingenjö, och den hä pkikplsen ge mig vekligen vägledning och chnsen få en inblick i vd bee gå u på, säge Elin. Pojekpls blev Ains lyck UNGDOMAR I ARBETSLIVET. HFAB ä på fle sä kiv fö skp plse på besmknden å sin hyesgäse. Ain Shsvi, 26, ä en i den v mång ung som ges en chns ill skjus in i beslive genom HFAB. Pojeknsällningen och kvle hos Sknsk gv mig vädefull efenhe och blev en mei i mi CV som ledde ill jg nu h fs nsällning på Akelius, säge hn. UNDER TRE MÅNADER jobbde Ain som biädnde beslede genom e smbespojek melln HFAB och byggenepenöen Sknsk, som genomfö en omfnde enoveing v fsigheen Hjässn hög på Andes beg. Efe fy ås sudie på Högskoln i Hlmsd, inom bygg- och fsighesekonomi sm fsighesuveckling och fövlning, fick hn möjlighe omsä sin kunskpe i pkisk hndling. I smbnd med upphndlingen v nämnd pojek skevs nämligen e vl dä enepenöen föbinde sig emo och sö ungdom boende hos HFAB som ä på väg in på besmknden. Av hel 17 söknde v de fem som kunde beeds pls. I de hä flle hndl de om både pkik- och lälingsplse inom byggsekon, säge Pe Thonée, besfömedle på HFAB. Vi hjälpe såväl ubildde snicke som plåslge och ömoke få lälingsplse men vi hjälpe även nd, un pkisk efenhe, som vill pov på yke som hnveke fö sene knske ubild sig ill snicke elle någon nnn pkisk ykeskegoi. ARTIN SHASTAVARI TRIVDES i ollen som biädnde beslede på Sknsk med empoä nsällning hos HFAB. Ain uppsk HFAB:s välvilj ge ine mins ungdom en möjlighe sig in på besmknden. HFAB bek sin hyesgäse ine b som kunde un som en del v föege, och fösöke ill och med hjälp oss skff jobb. Jg h ldig hö ls om någo liknnde. B en ko id efe pojekpeioden hos HFAB söke och fick Ain fs nsällning på fsighesbolge Akelius enhe i Boås. HENNES TANKE ä ill hösen böj sude på Hög skoln i Hlmsd, pogmme väg- och venbyggnd med inikning på fsighee. Unde pkikpeioden hos HFAB:s fsighesuvecklingsvdelning h hon ELIN REINODT Rikd Ahlgen och Snd Lindén som hndlede. Teknikspånge innebä den som gå u gymnsie och ä unde 21 å kn få fy måndes beld pkik hos någo v lndes mes nmnkunnig föeg, myndighee elle kommune. Syfe ä väck ungdoms inesse fö sude vide ill högskole- och civilingenjö. STUDENTMEDARBETARE ä nmne på en ssning v Fsigo och de fcklig ognisionen fö undelä fö sudene på univesie- och högskolenivå unde eminen få empoä nsällning. Suden medbee ä en specifik nsällningsfom som innebä sudene kn nsälls på delid smidig som de bedive sudie. Apil 2015 hllå! 11

12 hllå! INFORMERAR Hu nå vi dig? ÄR DINA KONTAKTUPPGIFTER kuell? Fö du ine sk gå mise om infomion fån HFAB ä de vikig vi h ä konkuppgife ill dig. Logg in på Min sido på hfb.se och uppde din uppgife. Vi fösöke llid uveckls i k med smhälle i övig och däfö h vi vl nvänd e-pos som den pimä knlen nä vi kommunice med vå hyesgäse. Nuligvis komme vi även i fosäningen också ebjud pesonlig konk vi besök elle elefon, säge Ulf Nilsson, ffäsuvecklingsoch kommunikionschef. Dgs fö Slon des Refusés ÅRETS UPPLAGA v konsusällningen Slon des Refusés, som ge pls å de som ine få v med på Våslongen. Den leniv usällningen nges i lokle inill Länsmusee. ÖPPET 1 pil 22 pil Onsdg kl Tosdg söndg kl ! NY ADRESS HFAB:s husvädskono Cenum h by dess och finns nume på Esis Thoéns g 4. Bemnning måndg fedg kl och kl PIGGA PENSIONÄRER. Tygghesboende 26:n på Sofiebegsvägen beså v mång gld 70-plusse. Hä ä de Gön Bjönhg, Gisel Bomn, Evy Kenne Dhlbeg och Kjell Dhlbeg som känne sig kffesugn. Nä mn ä en gld pensionä DET ÄR VARKEN fel på glädjen elle sångösen nä pensionäsgänge i 26:n på Sofiebegsvägen nge feslighee. Den gemensmm nämnen ä de bo i e och smm hus, i olik lägenhee, vsedd b fö dem som ä öve 70 å. E så kll ygghesboende. LÄGENHETEN PÅ boenpln dispones v smlig hyesgäse och fö lls evnd. Dä äffs och umgås de boende egelbunde, ningen de hndl om lä gymnsik, en psund elle osdgsfik ill självkosndspis. E nl gånge om åe nges lie söe feslighee, som nyligen då öveskoe fån kffekssn nvändes ill en fesmålid i fom v fukplnk, i kombinion med llsång och dick. Vi buk vie ubude, iblnd bli de våffelkls och iblnd äsupé. På sommen vi fm uemöblen och h gemensmm gillfese. All ä med och hjälpe ill och de ä väldig evlig kunn umgås med sin gnn, säge Kjell Dhlbeg, hyesgäs och någo v husome i de gld pensionäsgänge 26:n. Fö nyinflyde fån nd oe bli den gemensmm loklen en nulig smlingspls som gö de läe få ny beknskpe, isälle fö v och en sie i sin egen lägenhe, illägge Gisel Bomn. VINN BILJETTER: HEMMAMATCH MED HBK Tävl om biljee ill en vlfi hemmmch med Hlmsds BK i den llsvensk fobollen (Öjns vll, 2015). HFAB lo u 10 biljee blnd dem som skick in ä sv. Fö v med och ävl sv du på fågn nedn och mil sve ill Skiv HBK i ämnesden. Uppge nmn, dess och elefonnumme. Sv sens den 1 mj. Hu mång SM-medlje h Hlmsds Bollklubb vunni smmnlg genom iden (guld, so silve, silve och bons)? 1. 7 X Foo: Fedik Mijh 12 hllå! Apil 2015

13 Andesbegsfesivlen med oppise BOKA IN PINGSTAFTON i lmnckn! Då ä de dgs fö Andesbegsfesi vlen med oppise som Albin och SYSTER SOL. eggedoningen Syse Foo: Pess Sol. Fesivlen på Andesbeg den 23 mj nges v HFAB och bli s skoe fö en veck fylld v kiviee som i övig nodns v Desinion Hlmsd. Andesbegsfesivlen ä uppskd med e vie ubud fö ll åld och de ä också glädjnde vi vje å lycks lock hi så mång dukig ise, säge Helene Blombeg, boinflyndechef på HFAB. ÅRETS HUVUDNUMMER bli eggedoningen Syse Sol (Isbel Sndblom) som blnd nn h ge u e lbum och syns i v-pogm som Moeus med me. På scenen så även JTR, ubduen John Öjnsson fån Flkenbeg, Edwd C Johnsson sm OA Lsson & The Hyides. Uppäde gö också de populä husbnde And Geneionen, som vslu fesivlen. Pogm SOMMARSTART HALMSTAD PGA HALMSTAD LADIES OPEN mj ANDERSBERGSFESTIVALEN 23 mj HBK-IFK GÖTEBORG 24 mj INVIGNING GAME MASTERS 29 mj HALMSTAD WATER WEEK mj HALMSTADGILLET 30 mj HALMSTAD PRIDEFESTIVAL 30 mj ROCKABILLY NIGHT 30 mj EM-KVAL VOLLEYBOLL 31 mj HÄR SKA JAG BO! Tobis Svhn illhöde de lycklig och ålmodig som köde me än e dygn unfö HFAB:s kundcene infö uhyningssen v smålägenheen i Kv Jäneken på Nisssnd. A kö i me än e dygn ä mödn väd, om belöningen innebä mn få illgång ill en nybyggd lägenhe på Nisssnd. De nsåg me än 80-le pesumiv hyesgäse, föeädesvis ung människo, som ålmodig köde unfö HFAB:s kundcene infö uhyningssläppe v 51 lägenhee i kvee Jäneken. FÖRST TILL KVARN gällde. Tobis Svhn, 20, sod som numme vå i den inglnde kön och illhö dem som efe mång imms vänn i egn och kyl kunde eckn sig fö en v lägenheen. De v me än väl vä besväe, fö jg fick exk den lägenhe som jg hde spes in mig på, säge hn. Jus nu bo jg i en exem lien ly på 20 kvdmee, de känns näsn som bo i en gdeob Min ny lägenhe bli me än dubbel så so, Tobis få sin DRÖMLÄGENHET en vå på 49 kvm på feme våningen med blkong. Tobis h nsällning som kolonilvubee och såg genom HFAB:s fös ill kvn -uhyning en chns få g i en hel ny lägenhe. De hä v en fnsisk möjlighe fö oss ung un poäng i bosdskön kunn skff e ikig b boende. Jg se vekligen fm mo inflyningen näs vå, säge hn. Helen Johnsson, 25, sudende på Högskoln, köde också och v blnd de fös i uodning få välj lägenhe. Jg känne en glädje och länd öve sn kunn fly in i min fös egn bosd, dessuom näsn mi i cenum. Små lägenhee ä onekligen en bisv i Hlmsd, men nu känne jg mig ygg infö fmiden, säge hon. LÄNGST FRAM I KÖN sod Ail Vencel, 28 å, Hylebuk, som köde i näme vå dygn elle 46 imm, fö få sin dömlägenhe. Kv Jäneken beså v 51 lägenhee (1 um och kök, 1,5 um och kök sm 2 um och kök). Inflyning ä beäknd ill våen Foo: Pik Leondsson Apil 2015 hllå! 13

14 KOMTEK VALLÅS VAR: KomTeks lokl i Vllås cenum VAD: Kuse fö bn 7 12 å och onåing å vje veck. Lov kiviee, ill exempel eknikkollo, sm kuse fö vuxn HUR: Anmäln på KomTeks hemsid foskolskol/komek VARFÖR: Fö ök inesse fö eknik och eknisk ubildning och ge bn och vuxn eknisk självföoende MOTTO: H kul! Gö fel! LEKFULLT. Teknik sk ine v svå elle läskig un kul och keiv! Luks Wiksöm pesene dgens uppgif fö bnen på KomTek Vllås. 14 hllå! Apil 2015

15 hllå! PÅ PLATS Kul eknik på KomTek Nu böj vi. Komme ni ihåg den fös punken? H kul! Vfö sk mn de? KomTek-pedgogen Luks Wiksöm h sml dgens gäng med 7 9-åing king bode i loklen i Vllås Cenum. Hn behöve ine vän länge på sv. Anns bli de supeåkig! Punk numme vå? Gö fel! Vfö då? Så mn sk lä sig! TEXT: MONICA FORSBERG FOTO: FREDRIK MIJH L UKAS VISAR UPP dgens pojek. Vi sk bygg en sådn hä leopd, som kn vif på svnsen. Fs mn kn fösås gö e nn dju också. Jg sk gö en dke, säge Ludvig Jeppesen Hysson. Och jg sk gö en delfin, säge Lijon Behmi. På minde än en minu ä ll i full gång. Höselkåpon och skyddsglsögonen ä på och bomskinen fmplockde. På bode så buk med skuv, mu, fäggld pälo, mellbicko, gummibnd och ll nn mn kn behöv fö bygg en leopd som kn ö på svnsen. Vje veck gö vi e ny pojek och lä oss olik ske. Idg ä de ill exempel mycke boning. De kn också v skuv elle knske få en lmp lys, beä pedgogen Niseen Alkss. IDÉN MED KOMTEK ä väck inesse fö eknik hos bn och ungdom och ge dem e eknisk självföoende. Fös gången nä de komme hi ä mång gnsk fösikig, beä Niseen, men de lä sig snbb och sedn de fö sig me. Vi böj llid med säkeheen, vilk skydd mn behöve och hu mn nvände de olik vekygen. De ä jäevikig, fosäe hon. På bode så också leopden, som funge som modell. KomTeks pedgogik gå u på bnen själv sk änk u hu de sk gö, vilke meil de behöve och vilk vekyg de sk nvänd, beä Luks. Apil 2015 hllå! 15

16 hllå! PÅ PLATS SÄKERHETEN FÖRST. Ludvig Jeppesen Hysson h koll på vilk skydd mn behöve nä bomskinen sk fm. 16 hllå! Apil 2015

17 VAD ÄR NÄSTA STEG? På KomTek ä de ingen som l om hu mn sk gö. Niseen Alkss vis Viko Andebeg och Willim Tönsöm hu skjumåe funge. A de iblnd bli okig gö ingenig, de ä ju så mn lä sig. VÅREN 2014 GICK HFAB och KomTek ihop och öppnde KomTek Vllås och inesse visde sig v så so mn sn fick uök öppeiden. Vi ä jäenöjd med smbee. HFAB vill h kiviee i sin bosdsomåden och vi på KomTek vill nå u ill fle. På Vllås, dä vi ligge pecis vid skoln, mäke vi fle bn och föäld hi ill oss, beä Cin Clsson, veksmheschef på KomTek. HFAB så fö loklen och uusningen och KomTek fö kivieen. Jämfö med so KomTek på Jg sk uppfinn en obom som kn fösen ske Niegn ä Vllås-fililen me knuen ill bosdsomåde. Hä h mn blnd nn hf elkuse fö vuxn och en eknikkus fö ensmkommnde onåspojk. Vi pov oss fm och fösöke hel iden hi ny sä fämj eknikinesse. De ä spännnde se hu mycke som hände nä mn föens king en pkisk uppgif, de ge väldig mycke, ine mins nä de gälle spåke, säge Cin. KLOCKAN ÄR 16 och de ä dgs fö fikpus. Hel gänge kype upp i soffn och smle gå hi och di. Jg sk bli uppfinne nä jg bli so och uppfinn en obom som kn fösen ske, säge Ludvig. Vd ycke du ä de bäs med komm hi? A mn få bygg ske, de ä jäeolig, och mn få nvänd vekyg. Jg h lä mig vd vekygen hee och hu mn nvände dem, skjumå, bomskin, såg och sådn dä sxklippe som mn skl v sldd med... KOMTEKS KURSER fö bn 7 12 å säcke sig öve 6-veckopeiode och fö åingn finns Mkespce, som pågå hel eminen. Blnd de älde delgn mäks de ydlig Vllås-fililen gjo fle hi också ill vnlig KomTek. De ä en so födel ligg mi i cenum som vi gö på Vllås. Hä gå gmml och ung föbi, bli nyfikn, i i skylfönse elle sicke in huvude och fåg vd vi gö. De ä pecis de vi vill, säge Cin. ] Apil 2015 hllå! 17

18 hllå! KNACKAR PÅ hllå! KNACKAR PÅ Lokl konsnä med ege gllei Hn mål so och små, fägik och fnsifull. Hn skp sin lse med pensl och penno elle diek med händen. Hn h både egen eljé och ege gllei. Mö en v Hlmsds ynge konsnäe, Tony Too, 24, en llsidig keö och nyskpe inom bsk suelism. Min konsvek bygge på impovision som komme inifån, säge hn. TEXT: KENT JOHANSSON FOTO: FREDRIK MIJH Y TTERDÖRREN ÄR välkomnnde öppen in ill Hlmsds nyse konsgllei. B väs öve gn fån Sdsbiblioeke och konshllen, i e v HFAB:s föe de husvädskono, finns nume en kombined eljé och konsusällning. Tony Too hee mnnen bkom veke. De hä ä någo v en döm som gå i uppfyllelse, säge hn. Fö mig ä de den pefek kombinionen, mål konsvek och h usällning i en och smm lokl. Jg komme även ge pls fö nd konsnäe vis sin lse hä. Läge upplevs som pefek och ligge i den delen v sden som få nses som den mes kuluell, med ee och kuluskol näsn inom synhåll. Tonys egn mbiione säcke sig beydlig länge än så. De hä ä någo v en döm som gå i uppfyllelse Mn sk böj dä mn ä och fös och fäms sk jg fösök eble mig som konsnä hä hemm. Jg sicke ine unde sol med jg h föhoppning om en inenionell kiä. Näs mål ä få säll u i vlo Pis och sene knske New Yok. KONSTNÄRSKAPET HAR blivi en livssil fö den sympiske och fingefädige keöen. Tidige v hn kiv i både foboll (HBK) och hndboll (Do), men vid 19 ås ålde bye hn inikning och böjde ss helhjä på konsen isälle. Jg gick på Snnpsgymnsie nä jg en dg besämde mig fö by ämne, fån me c ill bild- och fom. Och däefe v jg fs, fökl hn. A skp någo med händen sie fömod - ligen i genen, på mmm Eijs sid, efesom 18 hllå! Apil 2015

19 hllå! KNACKAR PÅ TONY TORRO ÅLDER: 24 å BOR: Hlmsd FAMILJ: Singel YRKE: Konsnä WEBBSIDA: onyoo.com ATELJÉ OCH GALLERI: Wldem Loenzons G, mkpln EGEN TID: Sykeäning och pomende BAKGRUND I KORTHET: Född i Helsingfos, kom ill Hlmsd som fyåing med sin mmm. Efe gundskoln fose sudien på gymnsie följ v Fi målskoln (2012). Ä sedn e å konsnä på helid. FAVORITFÄRGER: 1. Blå, 2. Guld, 3. Rö FAVORITFORMER: 1. Cikel, 2. Kvd, 3. Tingel FÖREBILD: Slvdo Dlí Apil 2015 hllå! 19

20 hllå! KNACKAR PÅ GOTT HANDLAG MED FÄRGER. Tony Toos skpnde bygge på impovision och hn mål of med fingn. De ge mjuke linje. TÄVLING Vinn e konsvek Hä ges ll hyesgäse chnsen del i HFAB:s ävling och vinn e konsvek (50x50 cm) signe Tony Too. Fö en id sedn öppnde hn ege gllei kombine med eljé. På vilken v gudessen, som ä uppkllde efe medlemm i Hlmsdguppen, sälle Tony u sin konsvek? 1. Sven Jonsons g X. Selln Mönes g 2. Wldem Loenzons g HFAB lo u pise blnd de som skick in ä sv. Mil sve ill Skiv «Tony Too» i ämnesden. Uppge nmn, dess och elefonnumme. Sv sens den 1 mj. Tonys momo, Sikk-Liis Nääänen, som häsmm fån Finlnd, ägn sig å oljemålning och glskons. Sedn e dyg å ä Tony Too konsnä på helid. Hn h hunni vvek Fi målskoln och fle usällning med fmgångsik ufll. HANS TAVLOR I OLJA och kyl och egn konsepodukione i usch ik sig ill ll åld men ä säskil populä blnd en ynge publik. Hns fös egn venissge hölls på Mgsin Slosmölln, hn h figue på omslge ill Ciykoe och medvek i guppusällning och offenlig um. Fle v Tonys fägik och deljede vek h såls ill kunde i ulnde, Fnkike och Spnien. På hemmpln ä de både föeg och pivpesone som gill hns uyckssä och uppfösode eckning, fmsälld med uschpenno. Nä de gälle olj och kyl h hn i sin vek en viss fiblesse fö knine, of i de näliggnde nynsen lil, ceise och blå. Jg gill i delje och väv ihop 20 hllå! Apil 2015

21 hllå! KNACKAR PÅ dem i olik fäge och söe smmnhng. All min målning bygge på en impovision med nk som komme diek inifån, fån hjä och hjänn. Jg nvände mig ldig v skisse, un låe fnsin flöd fi och mål lik gän med händen och fingn som med pensl och penno. Efesom jg mål vje dg känns de simulende vie melln meode och olik gene. De mes bli ändå ldig som mn änk sig, säge hn och le. Tony ä fliig och effekiv fmfö sin sfflin och vslöj hn som egel h fy-fem podukione på gång smidig, plus e nl uscheckning. Ssningen på egen eljé i kombinion med konsgllei komme snnolik bid ill ökd skpfömåg. Fö mig ä de hä ine länge någon hobby. Jg ss full u på gö en inenionell kiä som konsnä, fslå Tony Too. Hn låe öveygnde i sin mbiion lycks och få sken lå som om de ine voe någon som hels kons ] NY HOS HFAB. Sedn en id h Hlmsdskonsnäen Tony Too eljé och ege gllei mi emo Sdsbiblioeke. Apil 2015 hllå! 21

22 hllå! TIPSAR OCH INSPIRERAR VÄL FÖRBEREDD. Om du ä de behöve du ine bli ädd nä de små spinge uom synhåll i hemme. Så bnsäk du di hem Som föälde vill du fösås di bn sk väx upp i en säke och ygg hemmiljö. Fö småbnsföäld ä den sös oon bnen sk åk u fö olycko elle sjukdom och fkum ä sisik vis de ä ämligen vnlig med olycko jus hemm. Men de fles olycko gå lyckligvis föhind! TEXT: CHRISTIAN ALBINSSON FOTO: FREDRIK MIJH ETT FÖRSTA STEG kn v invene hemme och i på de uifån e bns pespekiv. Vd ä inessn fö e bn ufosk? V finns isken? Bn ä nyfikn och lä sig genom es sig fm. De häm gän mmm och ppp vill också lg m elle sä sldden på pls i konken. EMIL HOLMGREN, kundväd idige husväd, på HFAB ä nybliven ppp och inse de ä fös nu, efe Avid h kommi ill välden, som hn böj funde på lägenheen u e säkehespespekiv. Mi ips ä koninuelig gå igenom hel lägenheen fö se om exempelvis elug h spucki nä möble h flys elle liknnde, säge hn. ENLIGT KONSUMENTVERKET få un bn pe å uppsök sjukhus på gund v en olyck i elle king bosden. De ä lä hän mn glömme säng ginden ill ppn elle åk lämn spisen obevkd någ sekunde. De ä hel i sin odning mone upp bnsäkehesuusning i HFAB:s lägenhee. De kn bli så du bli åesällningsskyldig den dg du fly u, men de beo på hu so ingeppen ä. Bo du fö, ill exempel, sä upp en gind knske du måse spckl igen hålen. De ä dock inge som sk sopp dig, bnens säkehe ä de vikigse. Ä du osäke ä de b konk med oss, säge Emil Holmgen. Ä någoning i lägenheen fel så ä de vå nsv fix de, ll du behöve gö ä ing ill oss elle gö en felnmäln unde Min sido. BARNETS UTVECKLING gå snbb de gälle häng med i den. Plöslig h E ygge hem änk på de! Konolle bnsäking på spisen, funge den ine felnmäl unde Min sido. Konolle sldd och ug ä hel, nns felnmäl ill HFAB. Plce gifig ske, exempelvis mskindiskmedel, på sällen som ä svååkomlig fö bn. Plock undn medicine. Se ill bokhyllo och viinskåp ä fäs i väggen så de ine väle. Sä peskydd i elugen. Inslle fönsehk så bnen ine kn öppn fönse full u. Plock undn flig ske. 22 hllå! Apil 2015

23 Tiu! ygge hem med e döög bbyn böj gå och nå ske som kn väl och osk olycko. Olik åld medfö olik iske. Fö ung i kyp- och kläeålden kn bokhylln upplevs som spännnde ufosk. Fönk däfö bokhylln sdig i väggen, liksom viinskåp och nd ung möble. Sä ung böcke i boen på bokhylln och lä böcke öves. Även spisen sk fönks. Konolle så Lå ine pesiennsnöen häng ne. Mone gind, finns både med spännfunkion och skuvfunkion, fö plskm ä de b med spännfunkion. En pinne genom en lådhus låse ll lådo. EMIL HOLMGREN ÅLDER: 29 å YRKE: Kundväd BOR: I e hus i cenum FAMILJ: Fu och sonen Avid INTRESSEN: Foboll och golf ippskydd ä inslle genom d u spisen, och mone hällskydd som hind bn fån komm å ksulle och vm plo, ips Emil. I HFAB:S BOBUTIK finns en d poduke fö e säke hem, blnd nn bndfil och hlkskydd ill bdk. Jus nu finns ihål ill specilpis (se spl ill höge). ] Häng en vik hndduk öve döen så undvike du klämskdo. Sä skydd på vss kne och hön. KÄLLA: IF ATT KUNNA SE vem de ä som inge på elle ä unfö döen ill bosden ge en ökd yggheskänsl. Däfö h HFAB vl uök si soimen i Bobuiken med ihål vsedd fö lägenhesdö. Insllione v ihåll bli ll vnlige i yedö ill bosäde. De opisk kikglse funge även blockende fö ll ljusinsläpp. Jus nu 10% b! E i - hål med döög/ kike gö bosden ygge, konse Mie Öslund, nsvig fö Bobuiken. Döög ä föse med en unn mellbick på insidn och kn besälls genom HFAB. Kosnden ä 900 k, som kn s v disponibel del v fonden, de vill säg summn mn föfog öve föuom sbonusen. U disponibel del v fonden kn mn även besäll exlås ill sin lägenhesdö, 1490 k, och fönselås, 700 k/s. Fm ill den 1 juni ebjude vi io pocen b på dess poduk e, säge Mie Öslund. H mn ingen disponibel del i fonden kn mn bel kosnden vi sin hy. Apil 2015 hllå! 23

24 hllå! HISTORISKA FASTIGHETER NÄR FARFAR VAR UNG. Fsigheen Knnn på Fedsgn byggdes i böjn v 1960-le. Knnn HÖGHUSET I KVARTERET HFAB:s högs fsighe Med lägenhee i nio vånings pln och sin plceing i näheen v cenum kn höghuse på Fedsgn i kvee Knnn beks som någo v e flggskepp blnd HFAB:s ll fsighee. Nä de sod kl 1964 v de sdens högs hus. I mkpln finns fle ffäslokle i olik näingsgen. Rolf och Gunnel Jönsson h bo i kvee i me än 50 å. TEXT: KENT JOHANSSON FOTO: PATRIK LEONARDSSON, HFAB:S ARKIV NUMERA BOR DE på sjunde våningen i höghuse och h en bedånde usik öve både Glgbege och soluppgången i öse. Vi ivs fnsisk b, säge pensionäs pe och blick u fån sin blkong. KVARTERET KANNAN omgäds v Fedsgn, Muegn och Snösopsvägen och beså v smmnlg 124 lägenhee, vv höghuse h 36 fyumme (76 kvdmee). Resen ä v viende solek och finns i de näliggnde så kllde låghusen. MÅNGÅRIGA HYRESGÄSTER. Gunnel och Rolf Jönsson h bo i smm HFAB-kve i me än 50 å. Nu bo pe på sjunde våning i höghuse på Fedsgn och ivs umäk. Rolf och Gunnel Jönsson v blnd de ll fös som flyde in genom skff sig en våumslägenhe på Snösopsvägen 9E. De v den 15 decembe 1963 och en so händelse i live, få en egen bosd. Dessuom gångvsånd ill de mes, som bee, skol, buike och nn som mn behöve. Vi h ldig hf någon nledning klg öve läge elle vå boende, säge Rolf. Tio å sene ingick även vå bn i fmiljen och mn bye upp sig ill en fyumslägenhe i smm fsighe. 24 hllå! Apil 2015

25 KVARTERET KANNAN ADRESS: Snösopsvägen 5-9, Fedsgn 19 (höghuse) BYGGÅR: TOTALT ANTAL LÄGENHETER: 124 (vv 36 i höghuse) ANTAL VÅNINGAR, LÅGHUSEN: 3 ANTAL VÅNINGAR, HÖGHUSET: 9 (med hiss), smlig lägenhee beså v 4 um och kök, enovedes 2003 vseende venilion, vämejuseing ufödes 2010, ven och vlopps smm i oiginl LOKALYTA, AFFÄRSRÖRELSE: 939 m² GARAGE: 65 plse TVÄTTSTUGOR: 3 MILJÖSTATIONER: Finns på omåde UTEPLATS: Skns HALMSTADPROFILER. Rolf Jönsson, mångåig lede i IF Lekin, fmfö hyeshuse i kvee Knnn, v mång nse som någo v e flggskepp i HFAB:s fsighesbesån. Omåde ä populä och ligge i opp i kivieslisn hos HFAB, nä de gälle inesse fö ledig lägenhee. Omsäningen på boende ä låg, den som fly hi bli of kv länge elle fö llid. UNGEFÄR EN TREDJEDEL v de boende i höghuse ä älde än 65 å. Som ill exempel mkn Jönsson. Fs vi h b bo hä i höghuse sedn 2011, påpek Gunnel. Jg fick kångel med yggen och h lie svå gå i ppo. I de hä huse finns hiss och nä en v lägenheen blev ledig, hde vi uen få den, och vi uppsk de vekligen. De ä en ljus och fin bosd med hälig usik i olik vädeseck. Byggndså fö Knnn ä Höghuse ä i v kiek Cl Esm och uppfödes v HFAB i egen egi. Som beslede fungede Folke Emilsson och Leif Mlm, legendisk nmn inom bolge. Vid den id - punken fövlde HFAB dyg lägenhee. Idg ä den siffn näme Omfnde enoveingsbeen, som k, venilion och ny blkonge, h nyligen genomfös i låghusen i kvee Knnn. Höghuse, med smm nl våningspln fö bosäde som kvee Hjässn på Andesbeg, uppfdes vid uppfönde som e imponende bygge. De kändes mäkig edn då och folk som pssede föbi med åge fick nog lie sosdskänsl, säge Rolf, som liksom sin husu ldig besväs v näheen ill jänvägsälsen, un sne se de som en illgång bo så nä sdskänn och händelsens cenum. UNDER SIN YRKESBANA bede Rolf på då näliggnde Wco Jonseed på Nässjögn, som illvekde mskine fö äindusin, och Gunnel jobbde med folkbokföing. Idg leve de ivsm pensionäsliv. Rolf ä fofnde engged inom idosöelsen, IF Leikin ä fobollsklubben i hns hjä och hn ä en v pofilen inom Kopen Hlmsd och på klssisk Jpns minigolfbn (h spel vje säsongen sedn sen 1947) medn Gunnel blnd nn illbing id med väninnon i syföeningen. Sugn på Ös snden ä en populä illflyk unde sommpeioden. Skillnden på höjd på sommsugn och höghuse i sn ä väl sisådä mee. ] Apil 2015 hllå! 25

26 hllå! KLURAR Våkysse VINN SPORTLOTTER! 2 ST LOTTER VARDERA I SPORT LOTTERIET TILL DE 20 FÖRSTA DRAGNA RÄTTA Pe To på Whlén lögnen? Komme ju illbk Med ningen Pus Odning Med sg PR Så nä Dyck Isbye Sädse Ton Fö sjuk USA e? D ej länge Ovl Tju Viv Sång John Blö Söm Ej sms Släk Gilld Släp Slu A Så Sd i Ukin Köskiv Vik Gill keepe Väg Gyning USA-föf. Inlg Sining Bloss R Blev vigd Kåe Väme Räck Lg På äkning Avvike Hön Anenn Pls Sken Rml Kels Rejäl blås Re Fnknue Välj Pekä Se fm I. flod Efe e Kvs Sk u Kubb Nej! Må Huse uikes Musnmn Sens Fjäde Långsjl Vin Hl figu Siff Ryssj Hn med spolen Smil Kn Y Uop Gllde Hillebden Ho mjo i Msh Få belöningen? Nionlis Mumsde Excepionell VINNARE NR Mj-Bi Hnsson No vägen 5 Kesin Klsson Sknsgn 8 Olof Gdell Jespe Digsmedsgn 23 Togny Bjön Bissmksgn 3 Gö Djupsjöbck Alös Rävsbol 716, Åled Mi Jöeää Kungsgn 20B Mlin Minsson Släeope 46, Kvibille Ingid Lsson Linehedsvägen 12 Kesin Peesson Gullisvägen 8 Ls-Gön Gönson Sndsläsvägen 21C Ingem Svensson Linehedsvägen 16 Leif Johnsson Nyvången 17 Gunill Hellqvis Lndfäse 5 Anee Elndsson Seglegn 1B Inge Leihed Kungsgn 24B Ingid Bengsson Dokosgn 17, Geinge Ruh Johnsson Bäckgådsvägen 52 Jons Bengsson Sndvllen 146C Lsse Klsson Jespeslundsvägen 7 Mge Lsson Reliefplsen 3A Lös kysse, fyll i fomuläe nedn och skick ill hllå!, Box 147, Hlmsd. Mäk kuvee med HFAB-kysse. De gå även b skick in di sv vi hfb.se och de digil fomulä som du hi dä. Vinnn publices i näs numme. Vi vill h lösningen oss illhnd sens 1 mj REBUS NAMN ADRESS POSTADRESS LÖSNING VINTERKRYSSET l h s k i n g u u s n i n g u i n b l l e s e o m p u j l i v e n ö l d s m e d e u o p v g e l ä i d i g d e s v d s g d e i d e å l å o g o s s e d u e n s g o e d e e s i p s o m m e o s k s u g e n k n s n d j e å s s u d i o n d d l i l j i u l e v i g u i i o n s l 26 hllå! Apil 2015

27 hllå! FRÅGAR SAMTAL MED NYINFLYTTADE PÅ HOPPETS VÄG, SOFIEBERG Vfö fly du? AGNETA HÖCKERT PENSIONÄR, SOFIEBERG Efe h hf e hus i cenum i 30 å övelä jg fsigheen ill min son och flyde hi. A fly in i en lldeles ny våumslägenhe känns oppen. Jg fick dessuom espons fö mi önskemål om bo på boenvåningen, pkisk nä jg sk u och gå med hunden (Ahli) och pefek med en lgom so uepls. MIKAEL RASK INDUSTRIMEKANIKER, SOFIEBERG ROLF JOHANSSON PENSIONÄR, SOFIEBERG JOHAN NILSSON INDUSTRIARBETARE, SOFIEBERG MALIN NILSSON FÖRSKOLLÄRARE, SOFIEBERG Min smbo (Johnn Johnsson) och jg h få en doe (Wilm) och behövde däfö en söe lägenhe. Nu h vi en e isälle fö en vå. Innn bodde vi b 300 mee häifån, i HFAB:s kve Mgisen. Den hä lägenheen ä också ny och h ännu bäe sndd. Dessuom bo vi nu på mkpln, vilke undelä nä mn h bnvgn. Efe h bo i Helsingbog i någ å, åevände fugn (Mgueie) och jg ill Hlmsd. De känns fnsisk kunn fly in i en ny och fäsch eumme. Länge illbk i iden bodde vi på Fennp, ine så lång bo, så de hä känns näsn som komm hem igen. De v dgs fly hemifån, efe i hel live h bo hemm hos min föäld i Åled. Nu bli jg smbo och e ny kliv i live. Vi bo i en vå och läge ä hel pefek fö oss. Vi bli änligen smbo, John och jg. Vi nmälde oss ill en v de ny lägenheen hä på Sofiebeg och efe e ås vänn ä bygge kl och vi h änligen fly in och få vå fös egn hem. TEXT: KENT JOHANSSON FOTO: PATRIK LEONARDSSON Apil 2015 hllå! 27

28 hllå! ERBJUDER ÄKTA THAIMAT Dukig kock ä gunden Pe Andesson dev Hvedls golfkog i olv å, smidig som hn hde esunge i Thilnd. Plnen v illbing söe delen v åe i Thilnd, men Pe ycke de skndes en ikig b hiesung i Hlmsd. Sg och gjo, enepenö som hn ä kunde hn ine moså feselsen nä loklen i Söndums cenum blev ledig. Sedn Dengs wok, som Pes esung hee, ebledes h cenume få ny liv. Resungen h få nmn efe Pes fu som hn äffde i Thilnd fö 24 å sedn. Hon ä enlig Pe en gym kock och de ä Dengs kunskp som ä gunden ill fmgången. Hon h lngen fö lg m och h skolningen sedn ung å. I Thilnd lg mn mycke me m hemm än vi gö hä och hel fmiljen ä delkig. De oligse med div esung ä enlig Pe konken med gäsen. Hn binne fö hö des omdömen, som ll som ofs ä posiiv. Jg odde ldig de skulle bli så so som de h blivi. Redn efe en veck kände jg de komme funge, en väldig skön känsl, konse Pe. Klipp u och med! DAENGS WOK Ls Monins väg 29, Hlmsd ÄGARE: Pe Andesson, 41 å GÖR: Enepenö i esungbnschen Ä 2 bel fö 1 Unde hel pil månd äe du som hyesgäs hos HFAB vå fö en mo uppvisde v denn long. Ebjudnde gälle isdg ill osdg. Dengs wok bjude på den billigse v de vå äen. Klipp u kupongen och lämn den i esungen. Gälle en gång pe kund unde hel pil Foo: Fedik Mijh

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

IDÉFORUM 1 SAMMANFATTNING ERIKSBERG. Datum 120515 Plats Eriksbergsskolan Deltagare Medborgare, Uppsalahem Processledare Strategisk Arkitektur

IDÉFORUM 1 SAMMANFATTNING ERIKSBERG. Datum 120515 Plats Eriksbergsskolan Deltagare Medborgare, Uppsalahem Processledare Strategisk Arkitektur SAMMANFATTNING IDÉFORUM 1 ERIKSBERG Dum 120515 Pls Eiksbegsskoln Delge Medboge, Uppslhem Pocesslede Segisk Akieku Idéfoum 1 Smmnfning 1 IDÉFORUM 1 - UPPLÄGG Idéfoume besod v un 60 delge, ll Uppslbo, som

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015 Så mycke. Så ä. Så mycke. Så ä. #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT keeppii ss P Pk 4 1 14

Läs mer

Programblad hösten 2013

Programblad hösten 2013 Sffnsops Teeföenin - En del v Rikseen - Pombld hösen 2013 4 sepembe Kick off med Minne Möck och Musikskoln 28 sepembe Tunévesionen v L vi 19 okobe Sponsoe: 16 sepembe Föeläsnin L vi 24 novembe Bob Dyln

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

NORRBRO Gustav Adolfs Torg. Belysningshistoria och ljusarkitektur

NORRBRO Gustav Adolfs Torg. Belysningshistoria och ljusarkitektur NORRBRO Gusv Adlfs Tg STRÖMPARTERREN Belysningshisi ch ljuskieku Jn Gne ch Sckhlm sd Meile ä fmge v Jn Gne Omslgsbild: Sckhlm upplys nä Ndens fy ssövehuvuden mös i kbe 1939, f Sckhlms sdsmuseum Gfisk fm:

Läs mer

UTDRAG UR ÅRSREDOVISNING

UTDRAG UR ÅRSREDOVISNING 20 UTDRAG UR ÅRSREDOVISNING Innehållsföecknng VD h ode 3 Fövlnngsbeäelse 4 Esklsun Mkndsföng AB 4 Ägnde 4 Veksmhe 2013 4 Ognson 10 Ekonomsk övesk 11 Dsposon v bolges esul 11 Resuläknng 12 Blnsäknng 13

Läs mer

Full fart. Stämmobesluten från ord till handling. Anders W Jonsson + brinner för välfärden. på Framtidsresan

Full fart. Stämmobesluten från ord till handling. Anders W Jonsson + brinner för välfärden. på Framtidsresan en tidning fån centeptiet numme 4 2011 Full ft på Fmtidsesn + Stämmobesluten fån od till hndling Andes W Jonsson + binne fö välfäden Vi bli fle! Medlemsntlet på väg upp. ANNIE: Vi sk väx med en långsiktig

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Hon siktar på ett kraftfullare CUF

Hon siktar på ett kraftfullare CUF en tidning fån centeptiet numme 2 2012 Hon sikt på ett kftfulle CUF Abetslös ställe Annik Qlsson mot väggen Mtilds dubbelliv följ med i livet som kommunlpolitike, läe och tebnsmmm Att tämj en elefnt Fmtidsbygget

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Kina dämpar tillväxten för att klara miljömålen

Kina dämpar tillväxten för att klara miljömålen em: miljö em: miljö em: miljö em: miljö em:miljö em: miljö em: miljö em: miljö em: miljö em:miljö # 4 2 0 1 0 Akuell ffärsnyheer om och från kin. Ugivre: Sweden-Chin Trde Council Foo: Nic Oo Kin dämpr

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

O.T. Lilianne minns sin uppväxt i Oxelösund. Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN. Biblioteket skapade livslång läslust. Dags för årets barnlördagsliv

O.T. Lilianne minns sin uppväxt i Oxelösund. Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN. Biblioteket skapade livslång läslust. Dags för årets barnlördagsliv Ms 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Bibliok skpd livslång läslus Dn ung mnnn sk komm bli n läsinssd människ. D kn hn dls ck sin mo fö, dls ck v sdns bibliok. Läs i OT om Oxlösunds biblioks lång inssn hisoi

Läs mer

Svensk innovationskraft. väckte nyfikenhet i Kina # 3

Svensk innovationskraft. väckte nyfikenhet i Kina # 3 # 3 2 0 1 0 Akuell ffärsnyheer om och från kin. Ugivre: Sweden-Chin Trde Council Svensk innovionskrf World Trde Cener, Klrbergsviduken 70, B4 Box 240, 101 24 Sockholm Telefon 08-588 661 11 Fx 08-588 661

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

& det flygande kontoret. @yogagirl @wisslaren »SKÄRMTID ÄR INTE MINDRE FINT«GRILLA UTAN KÖTT I SOMMAR STORYTELGRUNDARENS FAVORITER I LURARNA

& det flygande kontoret. @yogagirl @wisslaren »SKÄRMTID ÄR INTE MINDRE FINT«GRILLA UTAN KÖTT I SOMMAR STORYTELGRUNDARENS FAVORITER I LURARNA VinJett by Teleno Sommen 2015»SKÄRMTID ÄR INTE MINDRE FINT«GRILLA UTAN KÖTT I SOMMAR STORYTELGRUNDARENS FAVORITER I LURARNA INSTAGRAMSTJÄRNORNA: @yoggil @wisslen SOMMARENS VACKRASTE CYKELTURER Emm Wiklund

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Slutrapport Full Koll

Slutrapport Full Koll Slppo Fll Koll Ifkig läg väg och jäväg i Vämld 2009 2012 1 INNEHÅLL föod, le hoi 3 pojekpe 4 ig läg väg 6 ig läg jäväg 8 VIKTEN AV GOD Smvek 10 k & fk 12 mkdföig 14 fk iveeig 16 lod, l bll 23 podkio Mkdvdelige

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN

TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN #4 TACK OCH HEJ DAGSPROGRAM FOTOTÄVLINGEN VÄLKOMMEN! Hä h e ll i me v Loop. Hä lä om bl gpogmme, imlige och å l vlige v läge. Vi ä e oig läge ä l?! Bäe i ie ocå v v ie fö fö gåge på yg e vec? A v hemm

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen.

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen. Ditt nya dömboende finns hä. I Nykvan. 72 toppmodena hyesätte 1-4 um och kök i kv. Kaaffen. Fötätning i centalt läge. Kaaffen bestå av två punkthus om sex våninga samt två tevånings vinkelhus, samtliga

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL i b m o K EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Ny tidning! 4 #8 AUG 0 Elbil Funk de i vdgen? stt Kombi h te EN RIKTIG SOPPA Lg Tin Nodstöms mustig äksopp PRAKTISKA PRYLAR FÖR RESAN ABRAKADABRA Jnne Nässtöm

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 10-11 2009 Matsedel v 10 Må: Köttbullar och fullkornspasta med ketchup Ti: Stekt fisk med potatis och kall sås On: Köttgryta och ris To: Potatisgratäng och kassler Fr:

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 1 MARS 2014 100 SOMMARJOBB i HFAB:s regi MOTION Bäst tipsen för rätt stvgång Nyöppnd hobbylokl på Vllås HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR Ll och Flemming nöjd

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. E RBJUDANDE En hyllning till dig att grilla Handla andra varor för 150:- så får du köpa...

reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. E RBJUDANDE En hyllning till dig att grilla Handla andra varor för 150:- så får du köpa... Bldet gälle f o m måndg v 30, 20/7-26/7 2015. bt ShoppSnEb eevtion fö lutföäljning och eventuell tyckfel. E RBJUDANDE 10:- En hyllning till dig om älk tt gill ektöm käme 5 fö 20:- ko 1 lit, Api, Hllon

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15

Protokoll Styrelsemöte, 13:e april 2011 kl:17.15 Potokoll Styelsemöte, 13:e apil 2011 kl:17.15 1 Fomalia 1.1 Mötets öppnande Mötet föklaas öppnat kl 17.17 1.2 Mötets behöiga utlysande Mötet anses behöigt utlyst 1.3 Val av seketeae Maco Sätheblom väljs

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

HFAB:s. hyresgästundersökning. Livskvalitet att hyra. hfab.se

HFAB:s. hyresgästundersökning. Livskvalitet att hyra. hfab.se 13 HFAB:s hyresgästundersökning Livskvalitet att hyra 2013 hfab.se 14 HFAB:s hyresgäster är lite mer nöjda! Så kan hyresgästernas betyg sammanfattas i 2013 års stora hyresgästundersökning som HFAB genomfört

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älska du som vi att äta och bjuda på hemlagat men få inte alltid tiden att äcka till? Gö livet enklae genom att blanda ihop våa ekologiska åvaumixa. Inga konseveingsmedel

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader

T-konsult. Undersökningsrapport. Villagatan 15. Vind svag nordvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grader Unersökningsrpport Villgtn 15 Vin svg norvästlig, luftfuktighet 81%, temp 2,3 grer Dtum: 2011-12-19 Beställre: Sven Svensson Kmeropertör: Tom Gisserg Aress Telefon E-post Hemsi Spikrn 152 070 338 47 70

Läs mer

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta

trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta M ånga människos liv begänsas av att de känne tängninga, att de gå på toaletten ofta och att de ibland inte hinne fam till toaletten i tid. Osaken ä ofta så kallad öveaktiv blåsa, ett poblem som man kan

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet.

är betydligt bättre än Allsvenskan. Jag är övertygad om att så inte är fallet. ÄNTLIGEN! Som jg hr väntt på den här dgen. Allsvensk premär på Stdon. Underbrt, efter fem månders uppehåll känns det otrolgt kul tt det börjr på rktgt gen. Den senste månden hr jg verklgen längtt efter

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Temperaturmätning med resistansgivare

Temperaturmätning med resistansgivare UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektonik Betil Sundqvist Eik Fällman Johan Pålsson 3-1-19 ev.5 Tempeatumätning med esistansgivae Laboation S5 i Systemteknik Pesonalia: Namn: Kus: Datum: Åtelämnad

Läs mer

Årsmöte hos Kinnarus IF

Årsmöte hos Kinnarus IF nr iör försi gången deliog mn i :isl.:. Cu;,en där F Vjken Årnål l\ xn efler förlängnin.q i ndr '1',:y cch dermed vrr Kinnrp :är^.ngssisikerr ser u på föl ::e säi: Thoms iveserberg 67 :::er Benny Crlqvisi

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön TCO Uveckling AB, Disanslaboraorie, Raor 999: Sefan Junesrand, Inés Leal, Camilla Edvinsson & Tone Perelius "De kvaliaiva

Läs mer