Programblad hösten 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programblad hösten 2013"

Transkript

1 Sffnsops Teeföenin - En del v Rikseen - Pombld hösen sepembe Kick off med Minne Möck och Musikskoln 28 sepembe Tunévesionen v L vi 19 okobe Sponsoe: 16 sepembe Föeläsnin L vi 24 novembe Bob Dyln på svensk Teeeso sid 6 Miss Sion, Minnens musik Blue Chisms 2013

2 Kick off med Minne Möck Sffnsops eeföenin inlede hössäsonen med Kick off då Minne Möck äs oss och pesene på e mycke undehållnde sä Mlmö Opes epeo. De bli pesenion v eeföeninens höspom. Mimbokesen fån Musikskoln komme även undehåll. Vi bjude på sni och önsk ni nåo dick så finns VIN elle ALKOHOLFRIA ALTERNATIV ill fösäljnin. Onsden den 4 sepembe kl Lokl: Konshllen. Anö: Sffnsops Teeföenin. Biljepis: 50:- Medveknde: Minne Möck, Mimbokesen fån Musikskoln Minne Möck bjöd på en häli undehållnde kväll! Speeln.se 2012 L vi fån Mlmö Ope En scen fån Fife Opes uppsänin v L vi 2004 Soslen kälek, uppoffin och isk missfösånd unévesionen v L vi h ll. Nu komme Giuseppe Vedis mäsevek i koncened kmmvesion med sån på svensk. Robin Noon-Hle fån Ope-UpClose säe upp en soslen föesällnin i de minde fome. I pusen fösäljnin v ÖL, VIN, KAFFE, TE elle ALKOHOLFRITT ALTERNATIV med illu. Löd den 28 sepembe kl , Lokl: S: Sffnsåden. Anö: Sffnsops Teeföenin Biljepis: medlem: 180:-, ej medlem: 230:-, undom: 50:-. Medveknde: Kolin Andesson och Ben Knz med fle. Open bye på Kmelidmen Däfö vill j ldi v me i käleksbojo bunden Violes i (Allid fi)

3 Lokl fö 300 pesone uhyes Colom SffnsopBuiken med de pesonli enemne! Välkommen in i vå ny Inspiionsbuik Öppeide: Vd 10-18, Löd 10-15, Sönd Vesumsväen 9-30 (Rondellen) - Sffnsop nnons eefö._pofilnnons een Colom Sffnsop Coloms poffsbuik i Sffnsop um fö um inednin och flysylin Lå Din dömädåd bli veklihe! LUND KÖPENHAMN Smk vå od husmnskos Melln vje vd kn du mo uppvisnde v SffnsopsTeeföenins medlemsko 2013 ä en välld & od målid fö 75 k. Välkomn! Tel: GÄSTIS STAFFANSTORP MALMÖ 11 STAFFANSTORP E6 108 Som medlem i Sveies Tädådsnläninsföbund STAF inå vi i en inesseonision, som e oss de sense önen kin nlänin och skösel v ädåd. Rin oss! Vi lämn än efeense och offee på so som på små. Båhösplsen 1, Sffnsop Tel

4 Löden den 19 okobe kl Lokl: S: Sffnsåden Anö: Sffnsops Teeföenin. Biljepis: medlem: 180:-, ej medlem: 230:-, undom: 50:-. Medveknde: Cin Peenknz (Judi i ComHem eklm), sm Ine Nilsson (Alls vå Pippi). Roli nä fsden kckele i Gym le Kulusidn.nu 2013 Bob Dyln på svensk I e vispom ill kusisk i och munspel få vi mö Dyln och hns musik. Vi få ve vfö Dyln blev en v de mes inflyelseik sånexföfn i vå id och vfö hns lyik ä så nyskpnde och i sändi uvecklin. Ls Fenebin och Thoms Wiehe h båd en is- och skivkiä sedn böjn v 1970-le och h smmnl e u näme juole LP och CD-skivo. Mån minns Fene fån den humoisisk uppen Risken Finns och Thoms h fmä som solois och i smbee med mån ise. I pusen fösäljnin v ÖL, VIN, elle ALKOHOLFRITT ALTERNATIV med illu. Gunn och Pi bo i e dhusomåde unfö sn. De ä Gunns 45-åsfes. Pis syse Ann och hennes mn Roe komme på besök. Ue i omåde häj en mysisk modö som koss ädådsom på löpnde bnd och dekoe häck med sexuell ibu. I pusen fösäljnin v ÖL, VIN, KAFFE, TE elle ALKOHOLFRITT ALTERNATIV med illu. En len oli fsd komedi, med vå p i en hel vnli föo hp://cwmedi.wodpess.com 2013 Sönden den 24 novembe kl , Lokl: Biblioekes hösl Anö: Sffnsops Teeföenin. Biljepis: medlem: 180:-, ej medlem: 230:-, Undom: 50:-. Medveknde: Thoms Wiehe och Ls Fenebin En Dylnolknin med nävo och känsl! Fene - en fen på Dyln Sydsvensk Dblde

5 495:- 95 HALnViAnsf inä!n med men ekn upplä ffnsao ill fesen. 5:89:25:25:- HPRAISLEVTömd STYCKPRISETillv!en 2 FÖR E å be o å/par! buik hsim llvöeåksninny ORD. PRIS 10,00 10 FÖR 2 FÖR /PAR ORD. PRIS 10,00 +PANT Välkommen in zino och 7up p mlninsädde Pepsi vispädde poeknes julmus A R med vå kunni pesonl A SP 0,0 SPARA0 elle in12oss på el: 30,5 l 0,5 l mx 1 köp/hushåll mlninsädde vispädde SPARA0 1,4 1,5 l jf. pis 5,93 6,36/l mx 1 köp/hushåll P Pepsi0 poek jf. p mx 1 m Öppe ll d!ps beömd sffnsop klåeupvä in e o c s n d f f m ö ops be S 8-21 Öppe ll Sffnsd sffnsop klåeupväen 1 på l 0,5 l mx 1 köp/hushåll 12,0 /KÖP /KÖ /KÖP växel elle delikessen di Vi hjälpe Pisen älle 29/10-4/ Resevion fönsluf lä äkmckomins 3 d p m p ä un med ine d m innn f ö s e b in n å V Tel ill äkmcko osbiffmcko! en. d uppviläh ofes å80 din Vå beömmåse smöåsvälkommen Pisen osbiffmcko hbesällnin. coch o! o in och p å älle 29/10-4/ Resevion fö slufösäljnin evenuell yckfel. s å och smö med vå kunni peso BUTIK BUTIK 49 RÖLUNDA 20 KG SVARTA ORD. PRIS 239,00 49 l d 8-21 RÖLUNDA 20 KG SVARTA ORD. PRIS 239, STYCK 95 STYCK illveknin! knin!een Een illve åeupväen 1 Tel elle in oss på el växel ell delikess Mins 3 d innn måse vi h din besälln Öppe8-21 ll d 8-2 Öppe ll d sffnsop klåeupväen 1 sffnsop klåeupväen Resevion fö slufösäljnin och evenuell yckfel. BUTIK BUTIK Tel Pisen älle 29/10-4/11 Resevion fö slufösäljnin och evenuell Tel Pisen älle 29/10-4/ Resevion fö slufösäljnin och evenuell yckfel. Tidsboknin Dopp in i mån v id Den end bnk du behöve. Välkomn! Snisien

6 Föeläsnin om L vi Föeläsen Ls Wlldow säe hel ko in oss i opekonsens Föeläsnin väld. Hö honom beä om L vi, den vilseföd, denn kmelidm som hn beund och dyk sedn 1964 och om den 200-ås jubilende opeonsäen Vedi. Ls Wlldow, som ill vds undevis på musikl- och dnsskolo i Lund, Bjänum och Göebo, ä en enusisisk musikeeälske med en enom skivsmlin. Välkomn ill en fänslnde föeläsnin med insl v hödmisk musikvsni. Fi ené. Anmäln ill Ane Smefos sepembe, klockn i biblioekes hösl Teeeso Miss Sion på Mlmö Ope Hösens eeeso inleds med musiklen Miss Sion på Mlmö Ope. Musiklen ä en moden omdiknin v Puccinis ope Mdme Buefly med hndlinen föld ill Sion i Vienmkies sku. 13 okobe: Usåld 2 novembe: E fål plse kv Buss fån Sffnsop. Anmäln och infomion Ane Smefos I smbee med PRO i Sffnsop Minnens Musik, Kisinsds Teeesun Bjön Fosbe bjude på sån, musik, kåseie och nekdoe fån si liv på scenen. Hisoie som du säke ine h hö idie. Vi äe fös en od målid och däefe h Bjön en föesällnin på c 1,5 imm. 24 okobe: Pis 450:- med buss fån Sffnsop Buss vå fån fd. Konsums pkein Blue Chisms 2013 På idyllisk Loensdl Gåd i Velline den 15 decembe ä de åe ds fö Ulf Msken Andesson och de båd välmeiede såneskon Me Nilsson och Din Nunéz, illsmmns med välspelnde bnde The Wild Bunch, bjud på åes uppl v e idie julkonsee på em: Blue Chisms. 15 decembe: Pis 350:- med buss fån Sffnsop Buss vå fån fd. Konsums pkein Teckninslis finns på Folkes Hus elle in Wle elle Andes

7 på sevice, älle ll bilmäken! Du få lån en v dess fö 100:nä vi sev elle epe din bil! Sffnsops een pfymei 4 mån änefi med Mekonomenkoe Gälle ill Auusi 09. OBS! Mekonomen Bilveksd Öppeide: Auoduo Sömn 7, Mlmö Mån-Fe: Vi ebjude änefi delbelnin I Ny pusen ebjuds ill fösäljnin den som önsk nåo dick med äe fån 1 ms 2012 (vid Sockebuke i Alöv), Komple bilsevice Komple däcksevice illu VIN, KAFFE, THE elle ALKOHOLFRIA ALTERNATIV. Tel Fi och Alf specilis AC-sevice Hjulinsällnin Lånebil Däckhoell Vi ebjude även hudvåd Välkommen ill oss! Öppe: is-fe 10-18, lö Månd ends idsboknin Fbiksväen 4 Sffnsop DEN ÖPPNA BANKEN Hndelsbnken Sffnsop el , Öppe fö ll äenden vå kväll i veckn Tisd och osd kl Månd, onsd, fed kl SMÄRTA?. LED-ljusbehndlin. Smälindnde. Påskynd koppens självläknin. Klinisk sudie. In biveknin. Oiinle fån NASA Äpsväen SE Sffnsop. Sweden Mobil: Fcebook: Phmlih.se

8 Sffnsops eeföeninen bilddes 1979 och h unde 34 å be fö e kommunens invåne kvliiv b ee och undehållnin. Vå föenin be ideell sm ebjude e vie och innehållsik pom. Du få medlemskp illsmmns med de unik medlemskoe Scenpss Sveie som e Di billie biljee och nd fömåne ill en mänd evenemn i hel Sveie. Bli medlem - söd din lokl eeföenin Enskild pesone, onisione, föenin och föe kn bli medlemm. Medlemsskp kn löss vid föesällninn. Mn behöve ine v medlem fö se vå föesällnin. Medlemskp Scenpss Sveie fö enskild medlemm innebä: pom hem i bevlådn med pesenion v kommnde eeföesällnin och nd nemn ä del i eeföeninens åsmöe läe biljepise på ll föesällnin sm fi ené ill föesällninen vid åsmöe Medlemskp fö onisione, föenin och föe innebä: föhndsinfomion om ll kommnde eeföesällnin ä use en epesenn ill eeföeninens åsmöe vid köp v mins 10 biljee få mn scenpssb Konkpeson fö föeninen: Wle Johnsson Lunnpsväen Sffnsop , Hemsid: Fcebook: Sffnsops Teeföenin Medlemsvife: 120:- Odinie 80:- Fmiljemedlem 50:- Bn och undom,.o.m. 25 å 100:- Föenin och onisione Telefonbesällnin v biljee och föbesällnin v dycke: Gey Lindén , Gei Nilsson , Wle Johnsson , E-posbesällnin v biljee: OBS! ny mildess Som medlem kn Du bok biljee så sn pomblde kommi u och Du få scenpssb. Resende biljee säljes 30 minue föe föesällnin på spelplsen.

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

Hela havet stormar Sid 5

Hela havet stormar Sid 5 GT Gå hem öveallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE tel 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Se bilaga i tidningen fö me infomation LOKALTIDNINGEN 1986-2008 Ågång 23 V. 43-22 Oktobe 2008 Hansen hyllad fö EM-guld

Läs mer

En hel vecka med demokratin i fokus! Mer information: eskilstuna.se, medborgarkontor, demokraticentrum

En hel vecka med demokratin i fokus! Mer information: eskilstuna.se, medborgarkontor, demokraticentrum En hel veck ed deokrin i fokus! Mer inforion: eskilsun.se, edborgrkonor, deokricenru All kivieer är gris Spr idningen! Innehåller progre för hel deokriveckn i sverkn ed föreningr och orgnisioner i Eskilsun

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015 SKARABORG n 1 febuai 2015 Byggnadsvåd med egen touch i huset fån 1880 Jugendstil på Foxena Nytt fån köksleveantöena i Skaabog i samabete med Villaägana Skaabog Febuai 2015 Febuai 2015 av Maie Pallhed Välkommen!

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem!

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem! Vad sägs om a snygga ill en ö? Och ragga kunder på Srand! Nu behöver du ine gå över ön efer nya kunder. Helgen den 17-18 mars slår vi upp dörrarna ill Öliv 2012, Golands nya boendemässa på Wisby Srand.

Läs mer

KAMPANJRÄNTA TAKBOX 50% RABATT MOTORVÄRMARKIT 20% RABATT KAMPANJPRIS PÅ VINTERDÄCK 1 ÅRS FRI FÖRSÄKRING. Här kan du läsa om... ...plus mycket mer!

KAMPANJRÄNTA TAKBOX 50% RABATT MOTORVÄRMARKIT 20% RABATT KAMPANJPRIS PÅ VINTERDÄCK 1 ÅRS FRI FÖRSÄKRING. Här kan du läsa om... ...plus mycket mer! ÖPPETTIDE UNDE JUBILEUMSVECKAN BILFÖSÄLNING: MÅN-FE 09.00-18.00, LÖ 10.00-14.00, SÖN 11.00-15.00. VEKSTAD: MÅN-FE 07.00-16. 30 T K O 9 1 13- A K C E V S M JUBILEU Å 0 5 A T O Y TO IGE. I S VE FI A VI MED.

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

KAMPANJRÄNTA TAKBOX 50% RABATT MOTORVÄRMARKIT 20% RABATT KAMPANJPRIS PÅ VINTERDÄCK 1 ÅRS FRI FÖRSÄKRING. Här kan du läsa om... ...plus mycket mer!

KAMPANJRÄNTA TAKBOX 50% RABATT MOTORVÄRMARKIT 20% RABATT KAMPANJPRIS PÅ VINTERDÄCK 1 ÅRS FRI FÖRSÄKRING. Här kan du läsa om... ...plus mycket mer! ÖPPETTIDE UNDE JUBILEUMSVECKAN BILFÖSÄLNING: MÅN-FE 09.00-18.00, LÖ 10.00-15.00, SÖN 11.00-15.00. VEKSTAD: MÅN-FE 07.00-17.00. T K O 9 1 13- A K C E V S M JUBILEU Å 0 5 A T O Y TO IGE. I S VE FI A VI MED.

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant

Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64. Sture Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN. Preem Per Bynander ICA Kvantum suppleant Svenlju nga pa k Svenlju nga Kö pin de l ee gh an & e ic rv Se Hos oss är de läare a sara föreag Thomas Gull Kinds Järn ordförande 0706-09 36 64 Sure Björk Vianor kassör 0730-39 44 64 STYRELSEN Carlén

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are Ratta Ren region mälardalen nr 1/11 Opinionsbildare i tiden I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Opel Insignia Sport Tourer 4x4 160hk diesel Just Nu 266

Läs mer

399:- t 'FUUGÚSCSÊOOJOH t 6QQCZHHOBE t UFSIÊNUOJOH t &OFSHJ t 7JUBNJOFS N N Kosttillskottbutiken för alla. Kvinnor satsar på utbildning.

399:- t 'FUUGÚSCSÊOOJOH t 6QQCZHHOBE t UFSIÊNUOJOH t &OFSHJ t 7JUBNJOFS N N Kosttillskottbutiken för alla. Kvinnor satsar på utbildning. 14 dagarsutgivning från v 18! Vi kommer varje jämnn vecka i din brevlåda. evlå ev låd åda. da.. KRÖNIKA AKTUELLT Sleipner: Anderslövs Slipknot Han lyckades att få laget att tappa spelglädje Tung musik

Läs mer

Leva Bo tyresö bostäders hyresgästtidning nr 12 december 2011

Leva Bo tyresö bostäders hyresgästtidning nr 12 december 2011 Leva Bo tyresö bostäders hyresgästtidning nr 12 december 2011 Vi utvecklar organisationen. Med dig som hyresgäst i focus. sid 2 Hasselbacken Fler bostäder. sid 4 Vi utvecklar vår organisation. Ett företag

Läs mer

SOMMARKORT 3 mån TORSBY 3 månaders kort. Gym och kondition. Kontantpris. Gäller till den 15 juli. 495 KR SOMMARKORTET SYSSLEBÄCK

SOMMARKORT 3 mån TORSBY 3 månaders kort. Gym och kondition. Kontantpris. Gäller till den 15 juli. 495 KR SOMMARKORTET SYSSLEBÄCK SOMMARERBJUDANDE TECKNA VALFRITT ÅRSKORT NU OCH FÅ JUNI, JULI OCH AUGUsti på köpet! VID AUTOGIRO: FÖRSTA DRAGNING 27/8-2015 SOMMARKORT 3 mån TORSBY 3 månaders kort. Gym och kondition. Kontantpris. Gäller

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 4/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Drogfri trafikmiljö en självklarhet för oss! City Trafikskola Biskopsgatan 1, Västerås 021-18 73 00 Enköpings

Läs mer

Så här funkar det i mobilen!

Så här funkar det i mobilen! Så här funkar det i mobilen! Hur köper jag Idrottsrabatten i mobilen? Du kan ladda ner Idrottsrabatten i din mobil på följande vis: 1. Ladda ner appen i App Store eller på Google Play. Sök appen med namnet

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Till alla varje vecka!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! Till alla varje vecka! Allt du behöver vet för tt plner din nnonsering 0! ill ll vrje veck! okl nnonsering ger ökd försäljning! Kungsbck-Nytt dels ut grtis vrje torsdg till ll hushåll i Kungsbck kommun. Här skildrs intressnt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BORDS!

VÄLKOMMEN TILL BORDS! VÄLKOMMEN TILL BORDS! KLASSISK LITE FOLKLIGT, LANTLIGT & ENKELT MED EN SKÅNSK KVALITET! Exteriör Interiör Hotell Hotell Konferens Kära läsare Tänk vad tiden går, det är nu 14 år sedan jag startade min

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer