Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. # ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015"

Transkript

1 Så mycke. Så ä. Så mycke. Så ä. #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT keeppii ss P Pk is Rek. c p * 18å58 72is/m Rek.3c p å* 3 72/m Sp 3 5 s p i Sp RYS ELEKTRO HELIOS G25 Rek. c pis Sp 1Må 3Må 1 632/må.* Med uomisk vfosig behöve du ie vfos elle ple fmå och de sp id. Eegiklss väde mide eegi vilke ä b fö miljö smidig som du sp peg. Supekbie gö kosukioe mycke sbil vilke ge låg ljudivå och låg livslägd. 7 7 KYLSKÅP ELEKTRO HELIOS KS375 Rek. c pis 4 Sp 1 Må 5Må 1 672/må.* H Eegisål kylskåp i eegiklss + med LC på döe. Tck ve de ibyggd fläke bli empeue jäme och v du plce di vo spel mide oll. Pkisk vipphdg som gö skåpe mycke läöpp. 7 Sm ips fö miljö, plåboke och livspussle.

2 i g e e Sp STVMIXER ELECTROLUX ESTM57K Ge kokde ve sbb Pkisk och kffull vekoke i sv och osfi sål. Ehdsöppig. Kok sbb upp 1,5 lie ve med hjälp v si 22 W. 36 slddlös och dol vämeeleme. VTTENKOKRE ELECTROLUX EEW71K Rek. C pis 65 Sp Speciell uvld Någ poduke h vi vl u speciell däfö de ill fukio och pis ä ågo ex. ess poduke ä mkede med vå eg symbol. UNIQ e poduk igå i Husqvs exklusiv seie UNIQ exklusiv i fukio och desig. Säljs ie v ll buike. E svmixe dä bllogvisp, miihcke och e 6 ml plsbäge igå. H 2-bldig kiv i osfi sål och ubofukio. 4 is Rek. c p * å 3 272/m 1 ås ygghesceifik på ll iveemooe i vå vämskie och okumle få Elecolux och Husqv. Någ v vå vämskie och okumle hd om di kläde på e så skosm sä du både k vä och ok de fise side- elle yllekläde i mskie. ess få bä Woolmkblue-symbole. KYLSKÅP ELECTROLUX ER7W Rek. c pis 1 Sp /må.* Rek. c pis 1 25 Sp /må.* Må Må 8 4 Må Må 8 4 Sp Rek. c pis 675 Sp el upp belige i 6 måde ill O % ä * Iköpsmåde ä beligsfi ä du del upp belige i 6 måde ill % ä. Kmpjvgif på 15 k dels upp på fem lik so del. E dmiisiv vgif på 35 k/måd illkoe. Vid köp på 1 k bli de hä e olbelopp på 1 37 k med så klld effekiv ä 15,7 %w. Kedigive ä Hdelsbke is uovfosig Välple 175 cm hög fys med uomisk vfosig. E ejäl hdg i mell och e pedl gö öppig v döe smidig. Iedige beså v fem ymlig och geomskilig lådo som ä lä hi de du söke i. Lm vid fö hög empeu. Pkisk, eegisål och välple kylskåp med eegiklss +. iedig med bld e so göskslåd och e flskhyll med pls fö hel fem flsko. Supekbie bid ill låg ljudivå och låg hållbhe. Eegisål och effekiv LE-belysig. Kyl med so göskslåd och pkisk flskhyll 4SfeyPlus sykjä, XL-gued fo fö mximl sbilie. 3 uomisk säkehesvsägig, suslmp. Sykjäe h Glissium 8 syksul. Slddlägd på 2,1 m. STRYKJÄRN ELECTROLUX E Sm fövig Slipp vfosig E klok vl fö miljö och ekoomi. EsySoes mågsidig fövigslåd ä oppe fö små elle ömålig livsmedel. Kylfys med uomisk vfosig iebä du slippe lägg id på fos v. Go om uye i fyse dä e lådo gö de ekel fö dig ogise di mvo KYL & RYS ELEKTRO HELIOS K343X KYL & RYS ELECTROLUX EN7W1 Må Rek. c pis 7 Sp /må.* Må Rek. c pis 8 2 Sp /må.* elecoluxshop.se RYS ELECTROLUX EU7W Sdig med uovsägig Hos Elecolux Shop få du llid 5 ås gi på ll Elecolux- och Husqv-vivo. Ekel heig geom Elecolux Sevice. TRYGGHETSCERTIIKT PÅ INVERTERMOTORN 15 Svmixe Symbole 1 RS Pkepi s TILLEHÖR INGÅR Rek. c pis 8 Sp 31 Vi id TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK 3 2 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK KYL/ RYS H is äve i vi fö 4 Rek. c pis H elecoluxshop.se

3 4 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK 5 Pefek fö sbbsädig Ekel och egoomisk Med Egopido få du vå dsuge i e pkisk ehe. väd hel dsuge ä du säd so omåde och de smidig lill ehee ä du ill exempel sk dsug u bile. e ekl och egoomisk dsuge få Vol ä lä bä med sig få um ill um och gö sädige smidig. MMSUGRE ERGORPIO ELECTROLUX Z31 4 MMSUGRE VOLT UEQ1 omd vämski lexibel okig T hd om miljö smidig som du hd om väe. Tvä pecis ä de pss dig, ekel och smidig med TimeMge. Tokumle med 7 kg kpcie och elekoisk fukvkäig, som vslu okpoge uomisk. Kodesumle käve ige exe veilio. Mskie h digil disply och ziku. Rek. c pis 85. Sp C 88 f o So f Rek. c pis Sp 751 Skö sugeffeke vi hdge Ekel väd, ekel föv. Kpp och koolle ä so och ekl sy både med hde och foe. suge h e pkisk hdg som gö de lä bä med sig de ä de behövs. u sälle också lä ifå dig dsuge vid behov och dsuge egoomisk hel sädige. Vi kpp på hdge egle du sugeffeke och slippe böj dig e och sp på koppe. Må TVÄTTMSKIN ELECTROLUX EWP7W 4 4 Rek. c pis Sp /må.* TORKTUMLRE ELECTROLUX EP7W 1,7,64 14 SPECILERJUNE H / , Sm, e och eegisål Sml, oppmd vämski med fle sbbpogm. Mskie ä eds 4 cm sml, me ye ädå hel 6 kg vä. ilow-ekologi säkesälle u llid dof fäsch äve om du h de sägd ä mskie ie väds. kiv blskooll gö ceifugeige ysgåede. Läväd vämski med so umöppig och digil disply. iekfyllig fö bäe vefyllig, geomblöig och födelig v vämedel. ukioe ödöjd s fö ex flexibilie. Sp id med sbbpogm på ed ill hlv väide. Slk och ymlig Rek. c pis 1 5. Sp 6 Må TVÄTTMSKIN ELEKTRO HELIOS TT C 88 TVÄTT 1,2,64 12 TVÄTTMSKIN ELEKTRO HELIOS T Rek. c pis Sp 5 872/må.* MMSUGRE H Sml, sbb och oppmd MMSUGRE ELECTROLUX JMLOORPRO 4 4 Rek. c pis Sp /må.* H / Rek. c pis Sp /må.* 1,7, H /7 51

4 6 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK Sml me ymlig Sile i osfi Sm idukiosspis Middg fö 13 Lg m och bk på fle ivåe smidig med vmluf. So ugsvolym och full isy. ifigepibehdld. ö dig som vill h illgåg ill kocks edskp. Spis med idukioshäll, fy zoe och boose. Sbb och pecisiossäke. So ug och SupeCle lågp. Klysemlj fö ekel egöig. iskmski med sbb pogm och låg eegiföbukig. Mägduomike pss föbukige beoede på hu mycke du h i mskie vilke sp både peg och miljö. is äve i vi, 3 Må Med eds 45 cm bedd, y desig och 5 pkisk pogm ä de pefek fö de lill köke. Sbbpog på eds 3 miue och iesiv pog på 7 C. Övekoge gå juse i höjdled. 3 Sp 5 1 Rek. c pis INYGGNSUGN ELEKTRO HELIOS SU63X INUKTIONSSPIS HUSQVRN QSI612W ISKMSKIN ELEKTRO HELIOS I8518 ISKMSKIN ELEKTRO HELIOS I4537 Rek. c pis 6 5. Sp /må.* Rek. c pis 15. Sp /må.* Rek. c pis Sp /må.* Rek. c pis Sp /må.* 4 2, ,87, Effekiv med sygg desig Mkdes ysse Glskemikhäll fö sbb uppvämig och illgig. 4 zoe med ouch kooll. Säkehesfukioe som blås och uomisk säkehesvsägig. Sygg fsde ke. e pefek diskmskie fö bosäde med öpp pllösig Mycke ys och effekiv ck ve 5 spolivåe och sellispym. Rek. c pis Sp / Må Rek. c pis Sp /må.* ,5 13 1, , Öppe pllösig? Ig poblem 5 ISKMSKIN HUSQVRN Q6257W INYGGNSHÄLL ELEKTRO HELIOS SH634P Må H is äve i osfi, 6 H Rek. c pis 75 Eegieffekiviesklss Lg me M smidig Spis med so ug (74 lie). Vmlufsfukio kwh/å M både vdeegiföbukig effekivise mlgige gälle id och peg. Uges klysemlj udes Pikelusläppsklss lä egöige. Hälle h fy effekiv HighLigh-zoe och ved U med seglös isällig. Regöigspesd m G So ug Regöigspesd hå golv SPIS ELEKTRO HELIOS SK6555 R ulle d() Rek. c pis 8 65.ESp /må.* Vmlufsfukio i ug Spis i y sygg desig. Uges vmlufsfukio hjälpe dig både sp id och peg och klysemlje udelä egöige. Hälle h fy effekiv highligh-zoe. 6 4 SPIS ELECTROLUX EKC7W Rek. c pis Sp /må.*,8 LÄKT 4,4 kwh 43,1 4,4 kwh C I EL L PE U TVL 7 kg 62 d() sfläk med 2 mooe och 4 hsighee som egles med hjälp v e skjueglge. läke k lä sälls om få evkueig ill ecikulio med kolfile. 1 4 KÖKSLÄKT ELECTROLUX ET6426/S Rek. c pis Sp /må.* 5 4 i hemlige vä 6 NNONS mis puksolek 3 pk ISK 188,5 G 68 H Ie es eglge ä sylig ä luck ä sägd. Helieged diskmski med exem låg eegiföbukig. Poge uolex mäe hu mycke och smusig disk diskmskie ä lddd med. 6 ISKMSKIN ELECTROLUX ESL7 Rek. c pis Sp /må.* +,18, 12, H C I EL L PE U T H 56 6 T H 56 6 iske kvliesfläk S LPPRR SP,8 1,4, H Sp ill use 1-TT Sp 3 66 H 56 6 S H ,88 UGN TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK 7 TVL

5 Sp me TILLEHÖR INGÅR SPECIL- ERJUNE Me ifomio om poduke hi du ie i idige SÅ MYCKET. SÅ NÄR. I buike hi du äu fle spebjudde. Välkoe i och hi de du söke och sp peg, id och miljö på msso v geeös ebjudde som gö vdg och fes ekle och olige. elecoluxshop.se giv pise och ebjudde i de idig k ej kombies med d ebjudde och gälle så låg lge äcke. ock lägs o m 1 febui 215. Soimee k vie mell olik buike. Vi eseve oss fö eveuell yckfel.

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan mj 2011 hllå HISINGEN PRESENTERAR EN TIDNING OM SÄSONGEN I FLUNSÅSPARKEN UPPLAGA 80 000 FLUNSÅSPARKENS VÄNNER ÖNSKAR ALLA VÄLKOMNA TILL ÅRETS SÄSONG SPÖKLIGAN med y musikshow sid.12 Ds och hiphop FESTIVAL

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:-

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:- 2013 www.cb.s xbg lufpisls ill fnsisk pis! Pis i lös dl 798:- NU Klsydivn lufpisl Ugångshsigh 120 /s Fösäljnings succé! Tl längd 171 Klsydivn lufpisl Ux XBG d 19 sks gsin fö 4,42 uniin. Ugångshsigh 120

Läs mer

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv NYINLAGT E idi få Govbi Fbui 2013 Håd um fö mjuk ov MxWood och MxW -odukyh fö hö kv Fos fmå fö kokmi Ny ovd få Ii Govbi vis si mjuk sido HÅRDA ARGUMENT Mjuk, vm, ys d ä fövåsvä håd um fö xi. M d ksk bäs

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

Kusten magnet. Kustpriser

Kusten magnet. Kustpriser Kuse mage Kuspriser Prisuv i proc 1/4 31/12 2007 Örsköldsvik +108 Seugsud + 87 Båsad + 84 Taum + 81 Karlskroa + 75 Luleå + 75 Halmsad + 71 Falkeberg + 68 Norrälje + 68 Mörbylåga + 57 Tjör + 57 Oskarsham

Läs mer

Programblad hösten 2013

Programblad hösten 2013 Sffnsops Teeföenin - En del v Rikseen - Pombld hösen 2013 4 sepembe Kick off med Minne Möck och Musikskoln 28 sepembe Tunévesionen v L vi 19 okobe Sponsoe: 16 sepembe Föeläsnin L vi 24 novembe Bob Dyln

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Vi betygsätter årets skatteprogram

Vi betygsätter årets skatteprogram Vi beygsäer åres skaeprogram Tycker du a de är svår a deklarera? Då ka du få hjälp. Här graskar och beygsäer Privaa Affärer markades samliga skaeprogram. För de flesa sveskar är deklaraioe umera e lä mach.

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ]

VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN. [ eskilstunaconvention.se ] VI HJÄLPER DIG ATT SKAPA FRAMGÅNGSRIKA MÖTEN [ ekiluacoveio.e ] ESKILSTUNA har ära 00 000 ivåare. Regioe har e ark föreagarradiio, e rik muikliv, och e expaiv högkola. Käd bl a för Aa, Guif, Ke, Parke

Läs mer

Vi förverkligar din dröm

Vi förverkligar din dröm Vi förverkligar din dröm 25 % på alla inomhussolskydd 25 % på alla apeer Uppäck vår sora ubud med vivaror. Håll ordning på löven med lövblås från Sihl. 25 % på Pashmina-färg från Alcro. Måla dina loppisfynd.

Läs mer

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR.

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR. Pi gäll.o. 13/4-2014. Kj gäll å o l vivo ä Li Mk och fi hlv igå. Fi hlv io 50 k, io Svig f lföbil. Mx 1 Li Mk o. Vi v o fö vull yckfl. FRI HEMLEVERNS OCH LINS MTKSSE INGÅR. B 6 4 å å v i Låg lju Sbbog

Läs mer

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008

Förändringar av landstingens och kommunernas regelverk och förskrivning av hjälpmedel mellan åren 2006 2008. - en kartläggning genomförd hösten 2008 Föändinga av landsingens och kommunenas egelvek och föskivning av hjälpmedel mellan åen 2006 2008 - en kaläggning genomföd hösen 2008 Hjälpmedelsinsiue (HI) 2008 Handläggae: Ann Lund, Hjälpmedelsinsiue

Läs mer

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé AllboNy Nysbld o Allbo Lcs s iss dls 2014 fbui ERFARENHETSUTBYTET blv succé ipdojk d Nicls Vslud Bsök få Bli Kjll-Åk ifo Ss y å sllsoii Dsi/lyou, uivi, bild, o: EfsubyT blv Edi Bujo dibujo@lvss INNEHÅLL

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Softhouse på 5 Minuter

Softhouse på 5 Minuter Sofous å 5 Miur Välkomm ill kom oc ggr m Sofous är v Skdivis ldd kosulförg iom L Sofr Dvlom. Vi växr u å flr orr md måg gml oc g klir, oc l dl y. Idg r Sofous 100 sälld å fyr olik koor. Sd sr 1996 r vi

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015

GårdVilla. Byggnadsvård med egen touch i huset från 1880. Jugendstil på Foxerna. Nytt från köksleverantörerna i Skaraborg. nr 1 februari 2015 SKARABORG n 1 febuai 2015 Byggnadsvåd med egen touch i huset fån 1880 Jugendstil på Foxena Nytt fån köksleveantöena i Skaabog i samabete med Villaägana Skaabog Febuai 2015 Febuai 2015 av Maie Pallhed Välkommen!

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uke Hfs ku + Svk, Gäske-Hby, Sjäsu & Lshy HfsBe Ce 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfsbe.se s@hfsbe.se Asv uve: Tbbe Jhss 22 Veck 27 j 2015 Näs v.23 Pss! 30% Gäe ONSDAG - LÖRDAG RABATT PÅ ALLA

Läs mer

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan!

Martina drömmer om Mars. ABF söker idéer. VÄRLDENS KÖK Mat fylld med kunskap LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN ÖPPETTIDER I VÅR. Se baksidan! Mrti drömmer om Mrs ABF söker idéer LUGN OCH RO HOS LÄXHJÄLPEN VÄRLDENS KÖK Mt fylld med kuskp ÖPPETTIDER I VÅR Se bksid! Vårbogårde, Sveshög Mitt på Sveshög hittr du Vårbogårde. Ett blygsmt gult tegelhus

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi # MARS 01 Mote Crlo Ksiolyx med gml or På sex hjul Husbusse är ders prdis P yssel ı påsk 9 miljoärer hittills Pysselälskre Emmy Ludström lär dig eklste kepe för

Läs mer

en distributör nära dig

en distributör nära dig en distibutö näa dig 1986-2011 Välkomna till Kavena Till dig som läse den hä boschyen vill vi beätta lite om Kavena och vad vi gö. Vi ä ett glatt gäng på dyga 20-talet pesone. De flesta av oss jobba i

Läs mer

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras.

spökhus: några aktörer i centrala Stockholm har de kommande åren ett antal större kontorshus som kommer att tomställas och som ska pareras. UTGIVNINGSpLAN & ANNONSpRISLISTA 212 OberOede tidig för fstighetsbrsche ummer 4 mj 212 Årgåg 27 wwwfstighetsvrldese comebck: Försäljige v Kugsbrohuset lockde itresseter äve frå läder utför Europ Me svesk

Läs mer