Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)"

Transkript

1 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: :39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu uppleve du di kuskpsivå i föhålldet till tt beskiv gude fö systemtiskt föbättigsbete och tillämp tekike fö städig kvlitetsföbättig? Jg uppleve tt jg k ltetiv 1. Komm i håg 2. Föstå 3. Applice 4. Alyse 5. Evlue 6. Skp Vet ej födelig 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% tl (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0) 16 h svt v 22 (72%) Mx tl vl: 1 2. Hu uppleve du di kuskpsivå i föhålldet till tt tillämp tekike fö pleig och geomföde v måliiktde, i tid och till esuse begäsde pojekt? Jg uppleve tt jg k https://pigpog.ki.se/sevlets/az/couseid/8557?fme=lespollsumv&pid= &hsaccess=tue 1/10

2 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 ltetiv 1. Komm i håg 2. Föstå 3. Applice 4. Alyse 5. Evlue 6. Skp Vet ej födelig 0% 0% 25% 25% 18,8% 31,3% 0% tl (0) (0) (4) (4) (3) (5) (0) 16 h svt v 22 (72%) Mx tl vl: 1 3. Hu uppleve du di kuskpsivå i föhålldet till tt tillämp olik föbättigsvektyg geom ett pesoligt föbättigspojekt? Jg uppleve tt jg k ltetiv 1. Komm i håg 2. Föstå 3. Applice 4. Alyse 5. Evlue 6. Skp Vet ej födelig 0% 0% 12,5% 6,3% 12,5% 68,8% 0% tl (0) (0) (2) (1) (2) (11) (0) 16 h svt v 22 (72%) Mx tl vl: 1 4. Hu uppleve du di kuskpsivå i föhålldet till tt Led och bet effektivt i guppe geom tt tillämp di kuskpe om guppocesse och ledig v guppe? Jg uppleve tt jg k ltetiv 1. Komm i håg 2. Föstå 3. Applice 4. Alyse https://pigpog.ki.se/sevlets/az/couseid/8557?fme=lespollsumv&pid= &hsaccess=tue 5. Evlue 6. Skp Vet ej födelig 0% 6,3% 31,3% 25% 6,3% 31,3% 0% tl (0) (1) (5) (4) (1) (5) (0) 2/10

3 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 16 h svt v 22 (72%) Mx tl vl: 1 5. I vilke utstäckig se du tt du uppått de giv kusmåle totlt sett? ltetiv Lite Gsk Lit e Gsk sto Sto Vet ej/ej ti llämpb födelig 0% 0% 0% 6,3% 43,8% 50% 0% tl (0) (0) (0) (1) (7) (8) (0) 16 h svt v 22 (72%) Mx tl vl: 1 6. I vilke utstäckig se Du tt kuse byggde på Di tidige kuskpe/efehete? ltetiv Lite Gsk lite Gsk sto Sto Vet ej/ej elevt födelig 0% 0% 25% 31,3% 25% 18,8% 0% tl (0) (0) (4) (5) (4) (3) (0) 16 h svt v 22 (72%) Mx tl vl: 1 7. I vilke utstäckig se Du tt kuses uppläggig gett Dig stöd fö tt uppå kuses utfllsmål? https://pigpog.ki.se/sevlets/az/couseid/8557?fme=lespollsumv&pid= &hsaccess=tue 3/10

4 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 ltetiv Lite Gsk lite Gsk sto Sto Vet ej/ej elevt födelig 0% 0% 0% 25% 37,5% 37,5% 0% tl (0) (0) (0) (4) (6) (6) (0) 16 h svt v 22 (72%) Mx tl vl: 1 8. I vilke utstäckig se Du tt kuslittetue v ett stöd i Ditt läde? ltetiv Lite Gsk lite Gsk sto Sto Vet ej/ej elevt födelig 0% 6,3% 31,3% 37,5% 12,5% 12,5% 0% tl (0) (1) (5) (6) (2) (2) (0) 16 h svt v 22 (72%) Mx tl vl: 1 8b. I vå stäv tt städigt uppdte littetulist ud vi om det fs åg böcke elle tikl som v v sto hjälp och bö fis med i äst vesioe? 12 h svt v 22 (54%) Kommet: -Boke om Agile me då som komplemet till pioite och fokuse. Det v littetue som jg fokusede på tt läs. -Boke "Agile - koste tt slutfö pojekt" v Toms Gustvsso -Agile - Koste tt slutfö pojekt, Toms Gustvsso Att skp effektiv tem, Sus A. Wheel -Toms Gustvssos bok om Agile. -B med tikl, me bq om det fis lite me diskussio kig dem. Att m smls och gå igeom det m läst, få ågo åtekopplig. Dä to jg tt jg skulle lä mig me. -Tyckte tt det v b de littetue som fs. jg beställde åg böcke som dök upp som tips, (Dive, The t of possibility) Fostätt tt h med https://pigpog.ki.se/sevlets/az/couseid/8557?fme=lespollsumv&pid= &hsaccess=tue 4/10

5 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 dess tips ifll m vill födjup sig. -Wheels bok- tt skp effektiv tem. Del v de boke tyckte jg v elevt. To de fs med som obligtoisk littetu i kusple me kude h ekommedets i de hä "ktivite" pojektledig och mgemet. -Nej -skulle ku t med ågot test olie fö tt idetifie sig i Belbis olle. -Ige kommet -Det skulle v b med e kusbok/kuskompedium med olik metode (äve tditioell) fö systemtisk kvlitetsföbättig. -Pioite, levee, fokuse -E bok vi hittde som hdlde om Agile. Texte pioite, fokuse...v mcyekt b och bö fis kv. Texte om pfp dä m kude läs om olik digm etc. 8c. Fs det böcke som vi bode t bot få littetulist? 7 h svt v 22 (31%) Kommet: -Nej -Vet ej -Fs måg böcke på de list som föst skickdes ut, väde edst 2 v dem. -ej -ej -Vet ej -vet ej 9. I vilke utstäckig se Du tt IT (dtoe, pogm, Iteet) v ett stöd fö tt uppå kuses utfllsmål? ltetiv Lite Gsk lite Gsk sto Sto Vet ej/ej elevt födelig 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% tl (0) (0) (0) (0) (8) (8) (0) 16 h svt v 22 (72%) Mx tl vl: 1 9b. H du åg kommete om PigPog? 14 h svt v 22 (63%) Kommet: -Pig pog v b dock tog det ibld lite tid tt få åtekopplig vilket v fustde eftesom vi då ite kude gå vide till äst momet. -Jg tycke tt det h fuget bätte ä fövätt! -Lite kågligt upplägg. Kusledige bode v kosekvet med tt väd tige pigpog elle mil fö kommuiktio. -Lite öigt me b vektyg fö e distskus. -B, jg gill det! M få b övsikt, lite tekiksk poblem ibld me s ä det jätteb tt https://pigpog.ki.se/sevlets/az/couseid/8557?fme=lespollsumv&pid= &hsaccess=tue 5/10

6 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 ku h llt mteilt smlt och det ä lätt och smidigt tt t kotkt elle få espos få e kuslede! Mycket positivt! -Lite svåt tt oiete sig -Mycket b! Efte e dedlie ilämig ä det lltid b tt öpp upp möjlighet till ilägg ige ifll e kompletteig behövdes (sbbt efte). -Det kude h vit b om kuses föst dg hde iehållit e lite itoduktio hu PigPog fuge, eftesom det v gsk ytt fö måg i kuse. -I böj lite svåt tt vet vt m kude hitt llt. Blev kl ju läge vi väde pigpog. -All littetu skulle ku smls på e ege sid som tillägg till de som ed fis. -Jg tyckte tt det fugede mycket b med pigpog! Kädes som tt m höll koll på vd som skulle gös och vd som v vklt. -B tt h lltig smlt på ett ställe; det fuk! -Jg tycke tt det fuget b med Pig Pog, me ibld h jg vit lite ädd fö tt jg misst ågo udesid, eftesom det vit mycket läk och udetsido. -Det v svåt tt vige sig ibld. All littetu bode smls på smm ställe, u fs de ude läk i texte och lite v sts vilket gjode det svåt tt hitt och m glömde v m läst ske och hde käsl v tt m k h misst tt läs ågot viktigt. Det hde äve vit b om m fått vet lite me om de olik momete i föväg så tt m k ple si tid bätte ä m vet hu sto och tidskävde olik uppgifte ä. 10. I vilke utstäckig se Du tt lä fömådde tt stödj Ditt läde ude kuse? ltetiv Lite Gsk lite Gsk sto Sto Vet ej/ej elevt födelig 0% 0% 12,5% 12,5% 43,8% 31,3% 0% tl (0) (0) (2) (2) (7) (5) (0) 16 h svt v 22 (72%) Mx tl vl: I vilke utstäckig se Du tt kuskpskotolle/exmitioe v lämpligt utfomde med häsy till kuses utfllsmål (lädemål)? Gsk lite Gsk sto https://pigpog.ki.se/sevlets/az/couseid/8557?fme=lespollsumv&pid= &hsaccess=tue 6/10

7 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 ltetiv Lite Sto Vet ej/ej elevt födelig 0% 0% 0% 18,8% 43,8% 37,5% 0% tl (0) (0) (0) (3) (7) (6) (0) 16 h svt v 22 (72%) Mx tl vl: I vilke utstäckig se Du tt de tid Du fick lägg e på kuse v imlig med häsy till vd Du lät Dig? ltetiv Lite Gsk lite Gsk sto Sto Vet ej/ej elevt födelig 0% 0% 12,5% 12,5% 50% 25% 0% tl (0) (0) (2) (2) (8) (4) (0) 16 h svt v 22 (72%) Mx tl vl: I vilke utstäckig se Du tt kuse hjälpt Dig tt utveckl ett pofessioellt föhålligssätt? ltetiv Lite Gsk lite Gsk sto Sto Vet ej/ej elevt födelig 0% 0% 0% 31,3% 43,8% 25% 0% tl (0) (0) (0) (5) (7) (4) (0) 16 h svt v 22 (72%) Mx tl vl: Kuses styko? (Age de te viktigste) 13 h svt v 22 (59%) https://pigpog.ki.se/sevlets/az/couseid/8557?fme=lespollsumv&pid= &hsaccess=tue 7/10

8 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Kommet: -B och eggede läe B upplägg B med ilämigs uppgifte så tt m hålle sig i fs -Rolig Iovtiv Läoik -Nytäkde Ett me itektivt läde Pktiskt bete -pigpog pktiskt läde guppbete -Läde ude betets gåg, åtekopllig och koplettig v jätteb fö tt veklige föstå vd som skulel gös olu. Flexibilitet Eget sv B kotkt med lä -mycket pktisk kuskp b och eggede läe tydlig utfllsmål -Utgick få tt hitt eg styko och itege med e gupp. Ny sätt tt jobb med pojektledig. Pktiskt bete på ett sjukhus. -1. Läde geom tt gö!!! 2. Att bid med ågot yttigt fö betsveksmm ä e sto motivtio fö tt peste. 3. Roligt tt få jobb i e gupp jg ldig jobbt med föut. -Eggede läe!! B, läoik och olig uppgifte. B stuktu, odig och ed -Cl och Coli! -- Itesst pedgogik och iovtio i mteilet som lädes ut - Me pktisk ä teoetisk kktä - Kul med PFP -Utmde och olud uppgifte som m läde sig mycket geom, ispiede kuslede -B tt vi fick pplice vå kuskpe i veklighete. Eggede kuslede Att det v måg delmomet vilket gjode tt llt bete ite kocetedes till sist kusveck och tt m v tvuge tt gö ske hel tide. 15. Kuses svghete? (Age de te viktigste) 11 h svt v 22 (50%) Kommet: -Lite jobbigt tt det ä på "dists", skulle v sköt med e täff i böj och e i slutet med dtum stt ed få kusstt. Då k m täffs o ställ ll fågo m vill i de slutgiltig ilämige. Ibld fustede tt m ite kude komm åt ll uppgfite på e gåg dock föstå jg e poäg med det me kske tt m skulle ku koll på dem me ite läm i dem i ett viss dtum? Täte kotkt med de d guppe kske skulle v öskvät tt m skp studiecikl elle likde -Fö få föeläsig (ige) Bode hft åt mistode e kusbok Ibld lite otydligt fomulede uppgifte -Fö få läledd tilfälle. Svåt tt vet vd som fövätdes i böj. Fö lite ifo g littetu -öig böj. låg sist dg, hde kut del upp det i två dg. -Itesst kus, me skulle vilj h lite me iehåll. Käs som det fis me tt lä. Kske ågot semiie dä m k disskute olik cse elle kopplig till littetu som m läst. -dists https://pigpog.ki.se/sevlets/az/couseid/8557?fme=lespollsumv&pid= &hsaccess=tue 8/10

9 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 ite mycket littetu ej föeläsig -1. Dålig kotkt med DSAB i böj. 2. Tåkigt tt ite täff klsse me. 3. E föeläsig om PDSA hde vit b. -Vet ej -- Gå ifå kuse ut speciellt sto kuskpe om pojektledig -Hde öskt ågo föeläsig kig gile, scum och le som e itoduktio i böj, hde också vit b med ett semiie i mitte och e tidigelgd hdledig -Ibld otydligt fomulede uppgifte Ig "vlig" föeläsig Svåviget på pigpog ibld 16. Föslg till föbättig v kuse? (Age de te viktigste) 13 h svt v 22 (59%) Kommet: -Föeläsig om gile, tditioell pl och le -E itoduktiosföeläsig till vje tem. -vet ej -Någo me föeläsig elle semiie likde, kske i hlvklss dä m k få utökt gepp och exempel på ledskp och mgemet. -Kske ågo föeläsig -Ude sist två vecko hde läklije bokt upp ll guppum i biblioteket. Kske skulle v b om fh-pogmmet också k gå i och bok i föhd fö tt udvik svåighete tt sitt tillsmms. Speciellt sist veck! Ibld behövde vi flytt ut fletl gåge ude dge och äve sitt i mtsle dä det v mycket liv och öelse. -Att lägg i åg föeläsig i böj v kuse om exempelvis Agile pojektledig. -Bätte kotkt med flödesguppe så tt det fuge bätte tt få komm och täff dom. Kske h ågo föeläsig i böj v kuse om Agile mgemet. -1. X tem möte i klsse -Ev h ett semiium dä t ex gile k diskutes. Fö tt se olik uppfttig och lä v ll, ite b de få si gupp. -- E kusbok behövs fö me teoi - Någ lektioe k ädå schemläggs -se ov -Fomule uppgifte lite me specifikt och vd som föväts v oss (ibld fttde m efte fle kompletteig och käde "jh me vfö s de ite få böj tt det v DET HÄR vi skulle gö?") Lägg i e itoföeläsig om gile föst dge (jg hde pik efte itot och fttde INGENTING vd vi skulle gö elle vd gile v) Lägg i obligtoisk hdledig i kske v3 g guppbetet så tt m ite bet åt fel håll 17. Övig kommete om lä? 10 h svt v 22 (45%) Kommet: -Otoligt duktig och kompetet! Lyssde och mäktes tt de ä kuig iom sitt äme och tycke tt det ä oligt tt fömedl kuskpe! -Väldigt b. -h ige -Tydlig, flexibl, uppmutde! -Ftstisk!!! -Väldigt kuig och hä veklige stöttt och vit otolligt positiv! -Tycke tt lä h vit jätteb. Eggede och h veklige vit ett stöd. Dessutom h de hft ett b upplägg och hft koll på llt. -Ko! -De v motivede och eggede tt hjälp oss -Lä kädes mycket eggede och vekde bi fö ämet vilket v oligt! Eftesom tt vi ä så ov tt bet på det hä sättet to jg tt det kävs tt kusled t lite med iititiv till kotkt (geom exempelvis obligtoisk hdledig) fö äve om i s tt i vill tt vi hö v oss så k m kä sig dum tt hö v sig hel tide och det k käs som tt vi "stö" e. https://pigpog.ki.se/sevlets/az/couseid/8557?fme=lespollsumv&pid= &hsaccess=tue 9/10

10 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT Vilket ä Ditt smlde omdöme om kuse? ltetiv Mycket dål igt Dåligt Gsk dål igt Gsk b B Mycket b Vet ej/ej elevt födelig 0% 0% 0% 12,5% 37,5% 50% 0% tl (0) (0) (0) (2) (6) (8) (0) 16 h svt v 22 (72%) Mx tl vl: Det viktigste jg t med mig få de hä kuse ä h svt v 22 (50%) Kommet: -Mi kuskpe om gile och le -... tt jg kude tillämp mi kuskpe om pojektledig jg fick i kuse både i ett idividuellt bete och i ett guppbete. Jg käe mig kuig vilket h gett mig självfötoede och jg käe mig hugig på tt äve få tillämp dett i fmtid bete! -Att jg hel tide k föbätt mig själv. -medvetehet om guppdymik och vektyg tt väd i pojekt -B geom tt idividuellt och som gupp eflekte öve betssitutioe m ä i, så h m kommit e bit på väge i betet fö b ledskp. -tt bete effektivt i e gupp -tt to me på mi fömåg och t med ll mi styko. Att bet med e gupp, och det yttig och olig tt hte koflikte. -Hu jg ä som e guppmedlem och hu jg k utveckl de olle (Belbi) smt hu e tivsm och effektiv guppdymik k skps geom ekl och olig metode som SCRUM och WWDD. -H utvecklt mi föståelse fö gupputvecklig smt om hu jg ä som peso. Jg t äve med mig hu mycket e gupp k hjälp vd fmåt geom tt diskute olik ske. Jg t äve med mig ett ytt sätt tt täk ä det gälle pojekt ledig som det käs som tt jg komme tt h sto ytt utv i fmtide. --Mitt PFP som motive ä tt föbätts iom vilket omåde som helst. - De y skillse kig gile-mgemet -Det ll viktigste jg t med mig ä tt misslyckde ite sk ses som e motgåg ut e möjlighet till föbättig och utvecklig eftesom tt jg ä e mycket målmedvete peso med hög kv på mig själv. Jg h äve mig mycket om guppocesse vilket jg t med mig till see kuse och ut utfö skolvälde. Jg t med mig mycket få pfp som jg bsolut to tt jg komme väd mig v ige. Käe äve tt jg lät mig mycket om le och gile och hu m k bet med det fö tt effektivise bete och få bätte flöde. H ed böjt fude öve hu dett skulle ku väds på olik betspltse jg jobb/h jobbt på. https://pigpog.ki.se/sevlets/az/couseid/8557?fme=lespollsumv&pid= &hsaccess=tue 10/10

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Den svenska bankmarknaden

Den svenska bankmarknaden Kadidatuppsats Mioeoomi/Idustiell Ogaisatio Jauai 2004 De svesa bamaade - e aalys av ocetatio och äteivå Hadledae Jee Holm Föfattae Hema Klose H. Klose De svesa bamaade Föod Debatte vid offetliggöade av

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

Kursvärdering Berättarteknik 2014

Kursvärdering Berättarteknik 2014 Kursvärdering Berättarteknik 2014 Saknade du någon information innan kursstart? Ja: 1 Nej: 13 Har du läst igenom (skummat igenom) målsättningen på kursens hemsida? Ja: 7 Nej: 7 Hur många timmar i veckar

Läs mer

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet

StaM-Bladet. Informationsblad för medlemmar i StaM (Statistisk Metodik), sektion inom SFK, Svenska Förbundet för Kvalitet StaM-Blaet Iformatiosbla för melemmar i StaM (Statistisk Metoik), sektio iom SFK, Sveska Förbuet för Kvalitet Jui 997 årgåg 7 ummer 3 Trettoe umret I etta trettoe StaM-Blaet har vi återige samlat ågra

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter I det här materialet ingår webbtexter och riktlinjer för hur du kan skriva webbtexter, så att de blir konsekventa och tydliga. Texterna kan du använda

Läs mer