STILs tidning om Independent Living, Nr februari

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STILs tidning om Independent Living, Nr 1 2013 februari"

Transkript

1 ORIGINAL STILs tidning om Independent Living, Nr februari LEDARE: EMMA JOHANSSON Så har vi redan hunnit en bit in på det nya året års sista månad bjöd för STILs del bland annat på utdelning av STIL-priset Hjärter Ess som denna gång gick till Anders Westgerd. Anders är verksamhetsledare på GIL (Göteborgskooperativet för Independent Living) och tilldelades priset framförallt för att han på ett normkritiskt sätt för kampen med CP-dockan Gil som symbol. Jag ser fram emot att se vad pristagaren kommer att hitta på härnäst då han har lovat nya utspel under året som belyser vårt samhälle med dess strukturer som alienifierar. Nu blir det till att stå ut ett litet tag till med ömsom snö ömsom slask och vita sträck av saltstänk på vinterstövlarna. Men vi går mot ljusare tider och dagarna är redan längre. Och visst behöver vi ljusare dagar. Inte bara för D-vitaminernas skull, men också för att kasta ljus på den missriktade fuskdebatt som alltjämt breder ut sig i media med den personliga assistansen under lupp. En debatt som skapar ett drev mot oss assistansanvändare, istället för att fokusera på och lyfta fram alla de fördelar som den personliga assistansens bidrar till. Vi försöker på olika sätt sprida budskapet om hur personlig assistans är förutsättningen för att vi ska kunna leva självständiga liv på lika villkor som andra i samhället. Att assistansen är förutsättningen för att vi ska kunna vara jämlika samhällsmedborgare. Som ett led i att sprida våra egna berättelser bjuder vi då och då in olika beslutsfattare att komma och besöka vår verksamhet. Detta för att ge insikt i hur vi arbetar och om hur Independent Living ligger till grund för det arbete STIL utför. I januari var vi därför en grupp personer med olika erfarenheter av assistans som välkomnade Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare, till vårt kontor i Farsta. Tillsammans förde vi en diskussion kring hur STILs verksamhet fungerar men också om vilka vindar det är som blåser i dagens Sverige. Flera av oss lever ju med hot om eller faktiska indragningar av vår personliga assistans och det är av största vikt att hela debatten kring LSS får en vändning och ett nytt fokus. För att välkomna ett större medlemsengagemang har nu gruppen för medlemsinflytande haft sitt första möte. Vid detta tillfälle diskuterades bland annat frågor om hur vi kan stärka STILidentiteten och behovet av fler sociala sammanhang. Gruppen förde också samtal om möjligheten att utöka STIL-dagen till att sträcka sig över 2 dagar istället för 1 som det är i nuläget. Det blir fler träffar framöver och längre fram i detta nummer av Original kan du läsa mer om hur du anmäler ditt intresse att medverka i gruppen. Avslutningsvis vill jag passa på att hälsa vår nya intressepolitiska sekreterare, Jessica Smaaland välkommen till STIL. Hon kommer att jobba med påverkansstrategier för föreningens räkning och är ett efterlängtat tillskott till verksamheten. Emma Johansson är ordförande i STIL. 1

2 BENGT ELMÉN: BRYTA ÖVERENSKOMMELSER Bengt Elmén är socionom, författare och mentor. Han är också en av förgrundsgestalterna i Independent Living-rörelsen i Sverige. Efter att ha jobbat som STILs verksamhetsledare i fem år startade han sitt eget utbildningsföretag. Alltsedan dess har han bland annat arbetat med utbildning av arbetsledare och deras personliga assistenter. Han har bland annat skrivit boken Assistans med glans. Bengt kommer att skriva återkommande för Original under För lite sedan skrev jag så här till mina egna assistenter: Förhoppningsvis har du full koll på både dina armar och ben och kan lita på dem. På samma sätt vill jag också kunna känna tillit till mina assistenter. När man jobbar så här nära varandra som vi gör så tror jag att det är A och O att man kan lita på varandra. Gör jag inte det så saknas en viktig förutsättning för vårt samarbete. I det här jobbet kan man till exempel bryta en överenskommelse genom att: komma för sent inte ringa när man är sen inte be om ledigt i god tid inte lägga mina rutiner på minnet inte godkänna tidrapporten Tänker man efter så brukar jag ju anförtro er med rätt mycket. Jag anförtror er med mina pengar och kreditkort. Jag lånar ut min bil. Jag släpper in er i mitt hem. Jag låter er använda mina datorer. Och jag delar ibland med mig av uppgifter av rätt privat karaktär. Till det ska man också lägga den fysiska närheten som inte är helt obetydlig och det faktum att jag är beroende av er för att få min vardag att fungera. Det handlar om ganska grundläggande funktioner som att få i mig mat, bli tvättad och få på mig kläderna. Folk som man har så nära inpå sig vill man helst kunna känna förtroende för. Ett sätt att skada mitt förtroende är att inte göra det vi har kommit överens om. Ett samarbete består ju av en lång rad olika överenskommelser. Den vanligaste typen av överenskommelser i det här jobbet är när jag ber dig göra något och du säger okej. Men vi kommer också överens om arbetstider, lön, andra arbetsvillkor etcetera. Ignorerar du till exempel en arbetsuppgift så är det alltså inte bara själva arbetsuppgiften som blir lidande. Det påverkar också mitt förtroende för dig. Plötsligt känns det inte lika säkert att arbeta med dig. Det känns mer som en chanstagning. Bryter du flera av våra överenskommelser så får du givetvis bara svårare att vinna mitt förtroende tillbaka. Det kan ha inflytande över vilka arbetsuppgifter jag ger dig i fortsättningen. Har du brutit någon av våra överenskommelser någon gång? Man kan ignorera en överenskommelse på två sätt dels genom att inte göra vad man har kommit överens om dels genom att försöka sopa det under mattan. För mig är det naturligt att det då och då begås misstag. Det är mänskligt att fela. För mig är det mycket mer allvarligt om man inte inser att man har gjort fel eller att man försöker dölja det på något sätt. 2

3 Du har väl aldrig kommit några minuter för sent och låtsat som om det regnar, eller? Många gånger kan vi ha så svårt att erkänna våra fel att vi även försöker dölja dem för oss själva. Man kanske intalar sig själv: "Jamen, det där var väl inte så farligt." Och det kanske det inte var heller. Men det avgörande är ju alltid hur ditt fel uppfattas av den andre. Bryter man en överenskommelse eller om man begår ett misstag så tror jag att man tjänar på att erkänna det på en gång. Då är förutsättningarna bättre för att man ska kunna gå vidare utan att förtroendet för någon skadas. Bengt Elmén Vilka ramar sätter du för dina assistenter? Och hur kommunicerar du dessa? Välkommen att diskutera vidare på vårt diskussionsforum på INBLICK IL I SVERIGE PROJEKTET ASSISTANSTIPS Genom att bli en bättre arbetsledare för dina assistenter kan du förbättra din personliga assistans och öka ditt självbestämmande i vardagen. För detta behövs bland annat erfarenhet och praktiska kunskaper om praktiska och organisatoriska lösningar, exempelvis på vilka olika sätt assistenten kan assistera i en viss assistanssituation. Det är här projektet Assistanstips, som fått pengar från Arvsfonden, kommer in i bilden. Assistanstips tar tillvara på den samlade erfarenheten hos assistansanvändare genom att inhämta, dokumentera och sprida metoder, tips och knep som assistansanvändare och deras assistenter har utvecklat. Praktiska lösningar för många assistanssituationer beskrivs och förklaras med text, bild, ritningar och ibland video. Meningen är inte att visa upp den bästa lösningen för alla personer med behov av personlig assistans utan olika lösningar som man kan testa och inspireras av. Assistanstips ska ge assistansanvändare, deras anhöriga och assistenter samt yrkesgrupper som arbetar med assistans idéer för bättre praktiska och organisatoriska assistanslösningar och bättre arbetsmiljö för assistenter. Adolf Ratzka GÖR DIN EGEN FILM! Vi planerar ett kommande projekt där tanken är att du under en period ska kunna låna en filmkamera och göra din egen film. Är detta något som intresserar dig? Skicka i så fall ett e- postmeddelande till och ange Egen film i ämnesraden. Uppge även namn, arbetsledarnummer och dina kontaktuppgifter i meddelandefältet. DVD-TIPS: EN OVÄNTAD VÄNSKAP (2012) Denna franska feelgood-film kommer ut på dvd den 6:e mars i år. Filmen bygger på en sann historia och handlar om den välbärgade aristokraten som blivit dubbelsidigt förlamad efter en skärmflygningsolycka och hans vårdare och tillika personliga assistent som har kommit till 3

4 Frankrike från Senegal. Trots stora skillnader växer en varm vänskap fram mellan de två. Stundtals schablonmässiga grepp skrev SvD om filmen men att den ändå har rätt kvaliteter. HUMORSERIE PÅ SVT: BRUKAREN OCH ASSISTENTEN Du har väl inte missat humorserien Brukaren och assistenten? I serien får vi följa assistansanvändaren Simon Gustavsson som är förlamad efter en stroke. I en rad sketcher spelar han, tillsammans med sin personliga assistent Lovisa Lundgren, sig själva. Serien sänds på onsdagar på svt.se/humor och kan även ses i efterhand på SVT Play. Temat i varje avsnitt är detsamma då Simon på ett eller annat lyckas övertyga Lovisa att göra saker saker som försätter henne i obekväma situationer. Situationer som hon inte klarar sig ur, hur hon än försöker förklara. Simon arbetade som snickare och spelade i ett rockband innan han fick en stroke. I Brukaren och assistenten gör han skådespelardebut som sig själv. TEMA COACHNING NÄR DET INTE BLIR SOM DU TÄNKT DIG Självkännedom, ledarskap och samarbete är tre viktiga komponenter inom en självbestämmande assistans. Förutom de förebyggande utbildningarna och den handledning STIL erbjuder kan det ibland finnas behov av något mer. På presenterar vi därför ett urval av personer och företag med relevant kompetens, som du kan vända dig till om och när du har behovet att komma vidare i din assistans. Nätverket består av personer med kunskaper inom olika områden såsom KBT (kognitiv beteendeterapi), coachning, kommunikologi och psykoterapi. Tillvägagångssätten kan variera. Handledning till exempel innebär att du i dialogform får stöd och blir vägledd i din professionella utveckling. Du kan också få coachning som innebär undervisning, träning och processbaserad utveckling för att nå specifika mål. I det fall personen är en mentor får du stöd av mentorns egna erfarenheter och med vissa metoder. I de fall personen är en terapeut innebär det att den har en vidare psykologisk kunskap och bearbetar utifrån specifik problematik och kan variera helt i terapiform beroende på inriktning. Kontakt, beställning av insats och fakturering kommer du att sköta själv direkt med respektive medverkande i nätverket. Omkostnaderna kan du ta från din projektekonomi. Flera av de medverkande i nätverket kan resa vid behov, beroende på omfattning av insats. Har du frågor kring nätverket eller förslag är du välkommen att kontakta Carin Öhman som är handledare och utbildningsansvarig på STIL. Du når henne på 4

5 Susanne Steenhouwer är en av de som ingår i nätverket. Hon erbjuder individuell KBT. Detta innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och sättet man agerar i olika situationer som man upplever inte fungerar så bra. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi och är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna. TIPS FRÅN COACHEN: SATSA PÅ DITT LEDARSKAP När tar du dig tid att fundera över hur ditt ledarskap påverkar kvalitén i din assistans? Ibland behövs nya perspektiv till hur man kan hitta ett nytt förhållningssätt till situationer och personer. Vi vill både vara en bra chef och samtidigt värna om vår integritet och vårt privatliv. Suzanne Elmqvist, tidigare chef för resursavdelningen på STIL, erbjuder dig möjlighet till coachning i din arbetsledarroll med syftet att bli mer medveten om hur du påverkar andra och hur du kan bli bättre på att möta förändringar i assistansen. Coaching ger dig möjlighet att reflektera och ta ställning till frågor om ditt ledarskap. Då detta är en utbildningskostnad kan du använda medel för assistansomkostnader för att betala samtalen. Hör med STILs ekonomiavdelning hur det ser ut på just ditt projekt. För mer information om coaching, ring Suzanne Elmqvist på telefon eller e-posta till FEATURE ETT LYFT FÖR SJÄLVBESTÄMMANDET Text av Herman Grafström Få saker jämnar väl ut olikheterna mellan funkisar och icke-funkisar som bilen. Bakom ratten gäller samma trafikregler för alla. Kanske är det en anledning till att bilen anses medföra sådan exempellös frihet för funkisar. Utan bilen stannar Sverige hette det i en kampanj som bilbranschen startade någon gång på 80- talet. Nuförtiden är bilen ofta omtalad som miljöbov och trängselskapare, men för personer med funktionsnedsättning innebär bilen alltjämt orberoende och frihet. Försäkringskassan kan bevilja bidrag för inköp och anpassning av bil, så kallat bilstöd. Vägen till en tillvaro bakom ratten kan tyckas lång och börjar med sedvanligt ifyllande av en snustorr blankett. Sedan 2007 har dock kassan centraliserat sin behandling av bilstödet och idag är ansökningsprocessen relativt snabb och smärtfri. Det som behövs är ett läkarutlåtande som styrker funktionsnedsättningen och ett möte med en trafikinspektör från Trafikverket. Inspektören går tillsammans med den sökande igenom vilka typer av bilar och anpassningar som finns och kan vara aktuella. Därefter kan man köpa en bil och välja en anpassningsfirma som ska utföra bilens anpassningar. Som bilanpassning räknas allt från ett handtag som gör det lättare att komma i och ur bilen till kompletta ombyggnader med liftar och helt förändrade kontroller för föraren. 5

6 Andreas Gunnérius är marknadschef för Anpassarna Gunnérius, en av Sveriges största anpassningsfirmor, och han har stor erfarenhet av både bilstödsprocessen och anpassningar. Hans företag ligger i Hedemora i Dalarna och har anpassat bilar sedan 1960-talet. Drygt 200 anpassningar av olika slag görs varje år och han är positiv till kassans centralisering av bilstödet. Många har nog bilden av att det är svårare att skaffa bil än det faktiskt är. Generellt sett är det väldigt bra handläggare på Försäkringskassan och inspektörer på Trafikverket och man får bra vägledning genom processen. Sedan skiljer det förstås mellan handläggare och varje fall är ju unikt. Hur lång tid som går mellan ansökan om bilstöd tills man har nyckeln till en anpassad bil i sin hand eller fot varierar. Försäkringskassan uppger att man får räkna med att deras och Trafikverkets handläggningstider kan uppgå till fem månader. Hur länge man får vänta på att få sin bil anpassad kan variera och har man möjlighet att undvika högsäsong kan det vara klokt. Många vill ha sin bil innan sommaren eller innan jul. Sedan tar ombyggnaden olika lång tid, allt från 20 minuter till 600 eller 800 timmar. Och då blir det svårt att prata leveranstid. Hos Anpassarna i Hedemora kan man prova några olika reglage för gas och broms men Andreas poängterar att alla ombyggnader är unika. Det man kan testa är olika koncept. I vissa fall måste man besöka verkstaden innan ombyggnaden och ibland räcker det med ett telefonsamtal. Vår styrka är att vi har möjlighet att göra alla typer av ombyggnationer. Är det riktigt stora ombyggnader kan det behövas att kunden kommer hit några gånger. Storleken på Försäkrings-kassans bilstöd uppgår till kronor plus ytterligare kronor som är inkomstberoende. Inköpspriset på en ny bil varierar förstås mycket. Idag går det att få en ny bil för under kronor, men många funkisar är beroende av lite större bilar för att få plats med en rullstol. Bilstöd kan sökas var nionde år så det är den tiden man får räkna med att köra samma bil. Att köpa en flera år gammal bil som redan rullat långt är följaktligen ingen bra idé, men Andreas menar ändå att man kan välja en begagnad bil. Som bilmarknaden ser ut idag kan man hitta bra bilar som är billigare om man väljer lite mindre prestigefyllda märken, säger Andreas och poängterar vikten av att tänka igenom bilköpet ordentligt. Det första man måste titta på är behovet. Hur mycket man kommer att använda bilen. Den viktigaste faktorn är driftekonomin, man ska inte bara titta på inköpspriset. Väldig många gör misstaget att köpa den billigaste bilen man har råd med och sedan har man inte råd att köra den. Om man har möjlighet kan det vara klokare att ta ett lite högre lån så man får en bil med rimlig driftekonomi. Lägg ner ett par timmar på en riktig budget. Hur många mil ska jag åka, vad kostar skatt och försäkring och hur högt är inköpspriset. Det behöver inte ta så lång tid men det är viktigt att göra. Något som gäller för samtliga bilar och tillverkare är att den tekniska utvecklingen går framåt i en väldig fart. Andreas Gunnérius ser det som något positivt. Bland annat har hans företag tagit fram en robot, Robo-In, som lyfter in en manuell rullstol bakom föraren. Roboten tar bara upp en sittplats i baksätet och kan monteras i en vanlig personbil. Tekniken i bilarna blir mer avancerad och det gäller anpassningen också. Det öppnar möjligheter för ny teknik som man måste ta vara på. Fler kan köra bil idag än för 20 år sedan. Trots att Anpassarna jobbar med många olika tillverkare och modeller av bilar har man inte något närmare samarbete med bilbranschen. Andreas menar att de stora tillverkarna visar dåligt intresse för bilanpassning. 6

7 Vi har försökt inleda samarbeten med flera tillverkare men de är väldigt oengagerade. Vi har haft kortare samarbeten men de har bara varit intresserade av att få sina varumärken förknippade med oss. Det handlar om för få kunder, de tittar bara på genomsnittsköparen som är en 55-årig man. Det är tråkigt, man hade kunnat göra mycket med standardiserade lösningar. TÄNK PÅ DETTA! Innan man ger sig ut i trafiken måste man förstås ha ett körkort. I vissa fall kan man få bidrag till körkort, mer information finns på Försäkringskassans hemsida. Det finns många firmor som anpassar bilar. Välj en firma som är seriös och som du känner förtroende för. På mässan Leva & Fungera kan du träffa olika anpassare och testa anpassning. Mässan hålls i Göteborg den april. POLITIK VÄNSTERPARTIETS JONAS SJÖSTEDT BESÖKTE STIL Text och bild av Linda Håkansson Det är första gången som en partiledare på vänsterkanten besöker STIL, konstaterar Adolf Ratzka, verksamhetsledare på ILI, då Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt kom till STILs kontor fredagen den 25 januari. Syftet med besöket var framförallt att ge partiledaren en inblick i och förståelse för hur avgörande den personliga assistansen är för väldigt många i samhället. Att den är grunden till att kunna leva ett självbestämt liv för personer med assistansbehov. I delegationen som mötte Sjöstedt ingick även representanter från STILs styrelse, STIL-medlemmar och kontorspersonal. Vi är ju inte så glada i riskkapitalbolagen, blir partiledarens inledande ord och han fortsätter sedan samtalet med en efterlysning av en bra assistansmodell som inte styr den assistansberättigades rätt att själv bestämma. Med denna efterlysning tar föreningen STILs ordförande, Emma Johansson, tillfället i akt att beskriva den verksamhet som STIL bedriver: Vi jobbar enligt en unik kooperativ modell, utan vinstintresse, där medlemmarna är med och bestämmer. Och det är medlemmarna själva som styr exempelvis både rekrytering av nya assistenter och schemaläggning av dessa. Att kunna välja assistenter utifrån det liv jag som assistansanvändare lever är en grundläggande idé för STIL, berättar Emma och nämner samtidigt att STIL har en stor del kontorsanställda med egna erfarenheter av funktionsnedsättning. Sari Nykvist är en av dem som jobbar på STILs kontor. Hon är ensamstående mamma till en sexåring och har nyligen fått sin assistans halverad, detta trots att hennes behov inte blivit mindre. Enligt Sari är bedömningarna som utförs av Försäkringskassan godtyckliga och beroende av vem man tilldelas som handläggare avgörande för om assistans beviljas eller inte. Nu bekymrar hon sig mycket för hur hon ska kunna vara en bra mamma till sin son. Det jag är mest orolig för är hur det ska drabba honom, säger hon och menar att hon nu inte kommer att kunna hitta på bra aktiviteter för sin son. Det är inte bara jag som drabbas av den indragna assistansen, fortsätter hon. Även min son blir diskriminerad. Det är helt enkelt ett brott 7

8 mot FNs barnkonvention då han förvägras rätten att vara barn på lika villkor som hans jämnåriga. Jonas Franksson, ledamot i STILs styrelse, håller med och understryker att hela lagförändringen av LSS är ett brott mot FNs konvention om mänskliga rättigheter. Vi som är utsatta och det gäller alla utsatta grupper i samhället har fått det mycket värre. Det måste till ett golv för vilka grundläggande rättigheter som ska finnas i en välfärdsstat som Sverige, menar Franksson. På samma spår lyfter Veronica Kallander, även hon styrelsemedlem i STIL, frågan om hur regeringen rättfärdigar jobbskatteavdrag och Rot- och Rutavdrag som avdragsmöjligheter för de som redan har god ekonomi. Detta trots att effekterna av nämnda reformer inte tydligt kunnat styrkas. Och samtidigt ifrågasätts de ökade kostnaderna för att ge funktionshindrade ett bättre liv genom personlig assistans, när den personliga assistansen både garanterar jobb och genererar skatteintäkter tillbaka till staten. Ingen ser på helhetsbilden, fortsätter Adolf Ratzka resonemanget, det man försöker spara in på ett håll blir en utgift någon annanstans. Och även han poängterar behovet av ett förtydligande av lagen kring grundläggande behov. Så att alla kan vara samhällsmedborgare på lika villkor. KULTUR KULTURKRÖNIKA: MEDIA PÅ MINA VILLKOR Text av Herman Grafström Trots att jag har ett genuint filmintresse och till och med har pluggat ett par terminer filmvetenskap går det långt mellan mina biobesök. Det finns flera anledningar till detta, den främsta är nog tillgängligheten i själva biosalongen. I den mån det finns rullstolsplatser är dessa oftast placerade på en plats där man inte har bäst vy av bioduken. Andra anledningar är priset, bänkgrannar som pratar under filmen och det faktum att jag är småbarnsförälder och inte gärna ödslar dyrbar barnvaktstid på biobesök. Så hur konsumerar man bäst film i sin egen bekväma tv-soffa? Jag bortser från den tekniska aspekten av själva filmtittandet även om man förstås kan återskapa biokänslan hemma med en projektor och massor av högtalare. Frågan är hur man får tag på själva filmen. Videobutikerna blir alltmer sällsynta och den kvarvarande butiken i min del av staden har tre höga trappsteg upp till dörren. De kommersiella tv-kanalerna förstör filmerna med reklamavbrott och är inte något alternativ för mig. Abonnemang på filmkanaler som Viasat eller C More kostar många hundralappar per månad och innebär ofta att man måste anpassa tittandet efter en tablå. Illegal nedladdning är inget alternativ för den som inte vill riskera dryga böter eller ännu värre påföljder. 8

9 Det finns ett antal lagliga alternativ i form av butiker på nätet som säljer film för nedladdning. Min erfarenhet av dessa är dock att processen att få filmen från datorn upp på tv är bökig och innefattar sladdar tvärs igenom lägenheten. Men bara under det senaste halvåret har ett antal tjänster lanserats som tillhandahåller film och tv direkt till din dator såväl som tv, surfplatta eller telefon. Efter att ha övervägt pris, utbud och funktionalitet valde jag två olika tjänster. Den ena är HBO Nordic. HBO står för Home Box Office och är ursprungligen en amerikansk kabelkanal. Kanalen lanserades redan 1972 och är känd för att ha producerat tv-serier av hög kvalitet, med stor budget och kända skådespelare. Flera av kanalens serier har visats på svenska tv-kanaler genom åren, bland annat The Sopranos, Sex and the City och Band of Brothers. Sedan förra året kan man som kund hos Telia abonnera på HBO Nordic och det är en tjänst som fungerar bra och har ett stort utbud, framför allt av tvserier. Den största fördelen som jag ser det är att tjänsten är inbyggd i tv-boxen och alltså styrs direkt från fjärrkontrollen. Beroende på modell på tv gäller detta även min andra tjänst, Netflix. En skillnad är dock att Netflix inte är knutet till något specifikt tv- eller filmbolag. Istället får man tillgång till ett ganska stort utbud av filmer, dokumentärer och tv-serier. Är man ute efter de senaste filmerna och avsnitten kan jag dock inte rekommendera Netflix. Rota igenom en låda med köpfilmer på ICA, den där två för 99 kronor-kategorin, så får du en uppfattning om utbudet. För min del är den största fördelen med Netflix att tillgången på barnprogram är bra. För min treåring spelar det ingen roll att programmen har några år på nacken, hon sitter som klistrad vid tecknade serier även om de är från 70-talet. En annan stor fördel med Netflix är att tjänsten är tillgänglig på många olika plattformar och att det är lätt att söka och spela upp program och filmer. Vill man se de allra senaste filmerna är man fortfarande hänvisad till en biografsalong som i bästa fall i alla fall delvis är tillgänglig. I annat fall är videotjänsterna möjliga alternativ med bra användarvänlighet, rimlig prissättning och ett ständigt växande utbud av tv och film. Har du erfarenheter av film och tv på nätet som du vill dela med dig av? Kom med bra tips och diskutera media på STILs hemsida. Gå in på TIPS: Sajten idg.se har gjort ett mer övergripande test av film- och tv-tjänster på nätet. Läs det innan du väljer. Många av tjänsterna har en gratis provmånad. Passa på att testa själv. AKTUELLT PÅ STIL GILS ANDERS WESTGERD VANN! STIL-PRISET FÖR KAMPEN MOT DALTANDET STIL -priset Hjärter Ess delas varje år ut till någon som synliggör frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde. År 2012 tilldelades priset Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL (Göteborgskooperativet för Independent Living). Anders har som frontfigur vänt på perspektiven och för på ett normkritiskt sätt kampen med CP-dockan Gil som symbol. 9

10 Jag och GIL är mycket stolta över att blivit tilldelade STIL-priset! Priset pryder kontoret väldigt fint, säger Anders Westgerd. Förutom äran och en fin glasskulptur inkluderar STIL-priset även en check på kronor. Pengarna kommer gå oavkortat till GILs socialpolitiska aktiviteter. Nästa aktivitet sker i slutet av februari 2013 och handlar om ett samhälle med dess strukturer som alienifierar funktionsnedsatta. Även CPdockan kommer att dyka upp under Leva & Fungera mässan 2013 i en ny och mycket oväntad skepnad. Juryns motivering för att tilldela Anders Westgerd STIL-priset Hjärter Ess 2012 lyder: "Individuellt stöd och tillgänglighet för alla oavsett funktionsuppsättning är rättigheter som ger basala förutsättningar för delaktighet och jämlikhet. Inte sällan möts människor på grund av sina funktionsuppsättningar av välvilja. Det är oftast gott, inte alltid. Under ytan finns ofta något som skulle kunna beskrivas som en missriktad välvilja. En snällhet som i grunden är ett ställningstagande om svaghet. Det ger en bild av att en med funktionsnedsättning alltid ska tas om hand och behandlas särskilt och speciellt. Sådant är väldigt svårt att komma åt. Det är en ständig kamp. Ett sätt att föra kampen är att vara normkritisk och vända perspektiven. I sann Independent living-anda med internationell spridning har GILs medarbetare lyckats med det. I Le Monde, BBC och dansk TV har CP-dockan Gil figurerat. För spridningen av budskapet och för ledningen av kampen med CP-dockan som symbol, och inte minst för att mångfalden bland dockor ökat, tilldelas Anders Westgerd 2012 års Hjärter Ess.. JA TILL ATT LÄGGA ASSISTANSEN I DET HELÄGDA SERVICEAKTIEBOLAGET Den 22 oktober 2012 hölls STILs extra stämma på Hotell Anglais i Stockholm. Runt 30 medlemmar fanns på plats i lokalen. Via videolänk från kontoret i Sundsvall deltog ytterligare tiotalet medlemmar. Extra stämman leddes på ett utmärkt sätt av den inbjudna ordföranden Tiina Nummi- Södergren. Tiina har tidigare varit ordförande för Synskadades Riksförbund (SRF) och arbetar idag som ombudsman för barn- och föräldrafrågor samt internationell samverkan på SRF Stockholms och Gotlands län. Den huvudsakliga anledningen till extra stämman var att rösta om styrelsens förslag till att lägga assistansverksamheten i det av föreningen helägda serviceaktiebolaget STIL Assistans AB. Detta innebär ingen förändring för hur assistansen bedrivs - varken praktiskt eller ideologiskt. Den främsta anledningen till ombildningen är den förändrade omvärlden. Kraven på hur en assistansverksamhet ska drivas har ändrats de senaste åren och STIL försöker hela tiden att hitta den organisationsform som bäst tillgodoser kraven på kontroll och självbestämmande. Påverkansarbetet kommer liksom tidigare att drivas i föreningen STIL och vi ser oss fortfarande som en av de starkaste och viktigaste rösterna när det handlar om att försvara och utveckla assistansreformen. På extra stämman röstades det även om hur kapitalet ska fördelas mellan föreningen och serviceaktiebolaget, vissa stadgeändringar samt om att tillsätta en arbetsgrupp för medlemsinflytande. SPÄNNANDE ARBETE FÖR ÖKAT MEDLEMSINFLYTANDE 10

11 Till STIL s extra stämma i höstas la styrelsen fram ett förslag om att tillsätta en arbetsgrupp för ökat medlemsinflytande. Tanken är att gruppen ska diskutera hur medlemsinflytandet i STIL skulle kunna öka. Gruppen kommer att träffas en handfull gånger under året och hade sin första träff i början av februari. Mer om gruppens arbete kommer i nästa nummer av Original. Är du intresserad av att ingå i gruppen eller har du förslag på hur vi kan öka medlemsinflytandet i STIL? Tveka inte att höra av dig till Nicoletta Zoannos på STILs kommunikationsavdelning antingen på mejl: stil.se eller på telefon: TILLÖKNING PÅ STILS KOMMUNIKATIONSAVDELNING Sedan början av februari i år har STILs kommunikationsavdelning fått tillökning med en intressepolitisk sekreterare. Tjänsten har tillsatts av Jessica Smaaland som närmast kommer från Assistansanordnarna, där hon jobbat som verksamhetsledare sedan Inledningsvis kommer Jessica att dela sin tid mellan STIL och Assistansanordnarna för att så småningom finnas hos oss på heltid. Som intressepolitisk sekreterare kommer Jessica till en början att sätta sig in i föreningens verksamhetsplan, med målet att bland annat utarbeta olika påverkansstrategier. Jag ser fram emot att ta mig an påverkansarbetet för STILs räkning. Detta är helt klart en prioriterad uppgift för mig, säger Jessica. Tidigare har Jessica även jobbat som projektledare på IfA då hon bland annat författade boken Våga arbete som ett resultat av arvsfondsprojektet Arbeta med stöd av personlig assistans. Vi på redaktionen hälsar Jessica varmt välkommen till oss! TYCK TILL OM STIL! Dina åsikter är viktiga och STIL vill gärna veta vad du tycker om verksamheten. Via hemsidan kan du lämna kommentarer, önske- eller klagomål eller ge beröm via formuläret som du hittar på startsidan LÖNEUTBETALNINGAR 2013 Lönerapport och tidsredovisning den 5 mars utbetalning den 25 mars Lönerapport och tidsredovisning den 5 april utbetalning den 25 april Lönerapport och tidsredovisning den 6 maj utbetalning den 24 maj Lönerapport och tidsredovisning den 5 juni utbetalning den 25 juni Lönerapport och tidsredovisning den 5 juli utbetalning den 25 juli ASSISTANSFAKTA 11

12 ARBETSTIDSLAGEN - FRÅN A TILL Ö Med anledning av den nya lagstiftningen kring personlig assistans som vi skrev om i senaste månadsutskicket, uppmanar vi dig att se över ditt arbetstidsschema för dina assistenter med hänvisning till arbetstidslagen (ATL). Mer information kring lagen hittar du på vår hemsida under fliken Medlem, Guide till ditt arbetsledarskap och Arbetstid viktiga begrepp från A till Ö. Vi vill även passa på att påminna dig som använder Aiai att du under fliken Schema i Aiai kan göra en schemakontroll. Detta är ett enkelt och smidigt sätt för dig att säkerställa att arbetstidslagen följs. Önskar du ytterligare information om arbetstidslagen (ATL) eller kollektivavtalet är du välkommen att kontakta Niklas Pettersson på telefonnummer För dig som inte redan använder Aiai och vill börja går det bra att kontakta Jenny Rehlin på telefonnummer för mer information och hjälp att komma igång. VÄX MED RÄTT KOMPETENS När det kommer till att rekrytera personliga assistenter finns det en hel del att tänka på för dig som arbetsledare och medarbetsledare. På under fliken Medlem och Rekrytering hittar du information om sådant som är bra att tänka på. Vi vill också passa på att tipsa dig om Kompetensmäklarna, även kallade F50. F50 finns på Södertälje kommun och kan bistå dig i södra stor-stockholm med både rekrytering och kompetensutveckling. De skapar möten mellan arbetsgivare och arbetssökande för att hitta värdefull kompetens och har idag en databas med cirka 1200 arbetssökande. Genom att anmäla ditt intresse dit kommer du i kontakt med en av F50:s kompetensmäklare som hjälper dig att lägga upp en plan för hur rekryteringen ska gå till. Kompetensmäklaren gör därefter urval i flera steg för att hitta rätt kompetens och personlighet utifrån dina behov, krav och förväntningar. Du kan ringa till F50 och få svar på dina frågor om rekrytering via telefon eller göra ett besök. En kompetensmäklare kan också komma till dig och berätta mer om de tjänster F50 erbjuder. F50:s tjänster är kostnadsfria för dig som är medlem i STIL. Vill du veta mer? Ring på telefonnummer (växel), skicka e-post: eller gå in på STIL-DAG MED ÅRSSTÄMMA Den 18 maj är det dags för 2013 års STIL-dag. Dagen kommer bland annat att bjuda på årsstämmor och avslutande middag på kvällen. Vi återkommer lite längre fram med mer information om exakt klockslag och plats för dagen. MOTIONER Du som är medlem i STIL har chansen att göra din röst hörd genom att skriva motioner till själva föreningsårsstämman. Dessa motioner måste vara styrelsen tillhanda senast den 3 april. Mejla eventuell motion till eller skicka den i pappersformat till STIL, Storforsplan 36, 10tr, Farsta. 12

13 ANNONSERA VIA UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA Förutom att använda Reach-Mee när du söker nya assistenter är ett bra tips att annonsera via universitet eller högskola. Här följer några universitet och högskolor som erbjuder denna tjänst och som du kan använda dig av beroende på var i landet du bor. STOCKHOLMS UNIVERSITET Skicka din annons, helst i pdf-format till På under fliken rekrytering hittar du en mall du kan använda dig av när du skriver in din annonstext. Kom ihåg att ange ett sista ansökningsdatum. Uppge också vilken e-postadress du vill att inkommande ansökningar ska skickas till. MITTUNIVERSITETET (SUNDSVALL) Fyll i formuläret som du hittar här: Studentsamarbeten/annonsera/ KARLSTADS UNIVERSITET Du registrerar dig som uppdragsgivare här: se/logga-in/. Befintliga uppdrag hittar du här: LUNDS UNIVERSITET Du kan registrera dig och lägga upp en annons här: lu.se/products/post-a-job STIL VÄXER! VI SÄGER VARMT VÄLKOMMEN TILL FÖLJANDE NYA MEDLEMMAR: Yariv, Årsta Mathilda, Gimo William, Gustavsberg Anita, Johanneshov Otto, Råå Zubar, Skärholmen Leif, Katrineholm ASSISTANSKOLL KONSTRUERAR BEHOVSRÄKNAREL Inför en bedömning kan det vara bra att själv bedömma hur mycket tid per dygn och vecka du behöver för de grundläggande behoven. Bedöm själv tiden och ha med dig uppgifterna vid bedömningen. 13

14 Assistanskolls Behovsräknare, som finns på assistanskoll. se, är ett förenklat hjälpmedel för att räkna ut hur många timmar grundläggande och andra personliga behov du har. Du anger behovet, tidsåtgång, om det behövs en eller två assistenter (dubbelassistans) och om du bedömer det som ett grundläggande eller annat personligt behov. KONTAKTA KONTORET STILS ARBETSLEDARPARTNERS Om du har frågor eller vill diskutera något som rör din personliga assistans kontakta din egen arbetsledarpartner! Mats Axedal, Arbetsledarpartner, Carola Johansson, Arbetsledarpartner, Helena Svensson, Arbetsledarpartner, Kicki Westerberg, Arbetsledarpartner, JURIST STILs jurist bistår dig vid exempelvis omprövningar och överklaganden. Maria Knutsson, Jurist, EKONOMIAVDELNINGEN Om du vill veta hur ekonomin ligger till på ditt projekt eller hur många timmar du har gjort av med, kontakta ekonomiavdelningen. Nanna Holthe, Timredovisning, Gun-Britt Thorell, Timredovisning, Ros-Marie Berglund, Assistansomkostnader, Sara Hallström, Assistansomkostnader, Daniela Kubicek. Lönehandläggare (arbetsledare 1-575), Jenny Rehlin, Lönehandläggare (arbetsledare ), STILS LEDNINGSGRUPP Katarina Bergwall, Verksamhetsledare, Maria Bredberg, Ekonomichef, Projektekonomi, Carina Ekblad, Chef för resursavdelningen, Nicoletta Zoannos, Kommunikationschef, ORIGINAL ÄR EN MEDLEMSTIDNING för STILs medlemmar som utkommer med 4 nummer/år. 14

15 Redaktion: Herman Grafström, , Linda Håkansson, , Foto: Linda Håkansson Ansvarig utgivare: Nicoletta Zoannos, , KALENDARIUM: HÄNDELSER OCH KURSER PÅ STIL VÅREN MARS KURS: SAMS-kurs. Kurs om systematiskt arbetsmiljöarbete i STIL. Vänder sig till STILs arbetsledare och medarbetsledare som en del av ledarutbildningen. Plats: Sundsvall. Tid: MARS KURS: Rekrytering. Kurs med tips och råd om rekrytering. Vänder sig till STILs arbetsledare och medarbetsledare som en del av ledarutbildningen, men är även öppen för andra assistansanvändare. Plats: Sundsvall. Tid: MARS: ÖPPET HUS OCH MEDLEMSMÖTE I STOCKHOLM 7 MARS KURS: Fokus självbestämmande. Kurs om intentionerna med LSS lagen. Detta kurstillfälle vänder sig endast till arbetsledare. Plats: Sundsvall. Tid: MARS KURS: Grundkurs. Vänder sig till dig som är personlig assistent, oavsett om STIL är din arbetsgivare eller inte. Plats: Stockholm. Tid: MARS: MEDLEMSMÖTE I SUNDSVALL 9 APRIL KURS: Kommunikation. Kurs som vänder sig till assistansanvändare, medarbetsledare och legala företrädare och är en del I fördjupningskurs för personliga assistenter. Plats: Stockholm. Tid: APRIL KURS: 15

16 Fokus självbestämmande. Kurs om intentionerna med LSS lagen. Kursen vänder sig till dig som är assistent - som en del I fördjupningskurs för personliga assistenter och för medarbetsledare och legala företrädare. Plats: Stockholm. Tid: APRIL KURS: SAMS-kurs. Kurs om systematiskt arbetsmiljöarbete i STIL. Vänder sig till STILs arbetsledare och medarbetsledare som en del av ledarutbildningen. Plats: Stockholm. Tid: APRL: LEVA OCH FUNGERA. MÄSSA I GÖTEBORG. 17 APRIL KURS: Rekrytering. Kurs med tips och råd om rekrytering. Vänder sig till STILs arbetsledare och medarbetsledare som en del av ledarutbildningen, men är även öppen för andra assistansanvändare. Plats: Stockholm. Tid: APRIL KURS: Assistansomkostnader. En kurs om 5-kronan. Plats: Stockholm. Tid: APRIL KURS: Fokus självbestämmande. Kurs om intentionerna med LSS lagen. Detta kurstillfälle vänder sig endast till arbetsledare. Plats: Stockholm. Tid: MAJ KURS: Påbyggnad. Denna kurs vänder sig till STILs arbetsledare och medarbetsledare som en del av ledarutbildningen. Plats: Sundsvall. Tid: båda dagarna 18 MAJ: STIL-DAGEN MAJ KURS: Påbyggnad. Denna kurs vänder sig till STILs arbetsledare och medarbetsledare som en del av ledarutbildningen. Plats: Stockholm. Tid: båda dagarna 27 MAJ KURS: Grundkurs. Vänder sig till dig som är personlig assistent, oavsett om STIL är din arbetsgivare eller inte. Plats: Stockholm. Tid: MAJ KURS: 16

17 Grundkurs med barninriktning. Utbildning endast för personliga assistenter som jobbar hos barn antingen genom STIL eller annan assistansanordnare. Plats: Stockholm. Tid: JUNI KURS: Temahelg för dig som är assistansanvändare. Plats: Almåsa. Tid: Helgkurs, fredag till söndag lunch. STIL är ett kooperativ och som medlem är du inte en pengapåse. Hos STIL har du full insyn och bestämmer själv över din personliga assistans. Vilka andra assistansanordnare kan skryta med det? Bli medlem I STIL! Ring eller besök 17

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent STILs Living verksamhetsberättelse i Sverige 2013 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden

Läs mer

ORIGINAL KAMP- VILJA. Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår.

ORIGINAL KAMP- VILJA. Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår. ORIGINAL STILs tidning om Independent Living Nr 1 2012 Mars Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår. KAMP- VILJA Protesterna mot

Läs mer

3tips på ORIGINAL. Vi är här för att kräva våra rättigheter. Erik & Aiai förenklar. Assistans för välfärd. Pimpa din rullstol.

3tips på ORIGINAL. Vi är här för att kräva våra rättigheter. Erik & Aiai förenklar. Assistans för välfärd. Pimpa din rullstol. ORIGINAL STILs tidning om Independent Living Nr 3 2011 Oktober FLYTT TILL FARSTA STIL byter adress Vi är här för att kräva våra rättigheter 200 IL-aktivister höjer rösten mot EU 3tips på coola kurser Erik

Läs mer

Ledare: Emma Johansson

Ledare: Emma Johansson Original Nr 4 2013 Ledare: Emma Johansson Det senaste året och framöver kommer STIL som kooperativ och assistansanordnare vara tvungna att göra en hel del förändringar utifrån att omvärldens krav på personlig

Läs mer

ORIGINAL Nummer 3, 2013 oktober

ORIGINAL Nummer 3, 2013 oktober ORIGINAL Nummer 3, 2013 oktober LEDARE: Emma Johansson I skivandets stund njuter jag av riktigt angenäma höstdagar och att det är dags för varma sjalar och ulliga stickade sockor. Det där med vinter och

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

ASSISTANS I UPPFÖRSBACKE

ASSISTANS I UPPFÖRSBACKE Ny tidning! ORIGINAL Stils tidning om Independent Living Nr 1 2011 Mars Följ med på Freedom Drive! 4 enkla steg så anordnar du en Marsch för tillgänglighet! ASSISTANS I UPPFÖRSBACKE Om kampen för Independent

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Personlig assistans för att leva det liv du vill

Personlig assistans för att leva det liv du vill Personlig assistans för att leva det liv du vill Välkommen till STIL! Hos oss är det du och ditt liv som står i centrum. I den här foldern kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig och varför du ska välja

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 1 2014 Senadin om rekrytering och jämställdhet Försvarsförbundet driver två mål till AD DO-anmälan gav omstart i Halmstad Fortverket blir kvar men effektiviseras

Läs mer

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG Effekter av bristande personlig assistans på livsföring och medborgarskap INNEHÅLL 4 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE 10 KVALITATIV METOD VARFÖR DÅ? 12 RAPPORTENS METOD OCH

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Projektansökan Assistanstips Independent Living Institute

Projektansökan Assistanstips Independent Living Institute Projektansökan Assistanstips Independent Living Institute Sammanfattning Enligt Independent Living-rörelsen är personer med funktionsnedsättningar de bästa experterna på sina behov och bör därför lära

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

En tidning för och om familjevård Årgång 28 Nr 2 juni 2010

En tidning för och om familjevård Årgång 28 Nr 2 juni 2010 Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 28 Nr 2 juni 2010 SkolFam familjehemsplacerade barn och deras skolgång Att få och vara kontaktfamilj Människor, möten och metoder och fler intressanta

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

& HJÄLPMEDEL FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR. En elitidrottares resa

& HJÄLPMEDEL FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR. En elitidrottares resa DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN Q-PUBLISHING LÄS FLER TIDNINGAR ONLINE PÅ Q-PUB.SE KA K VINN OLIKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR RÅ R PRISER FRÅ N AHTENA NORDIC Stor tävling! En elitidrottares resa Hon äger över

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer