Personlig assistans för att leva det liv du vill

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlig assistans för att leva det liv du vill"

Transkript

1 Personlig assistans för att leva det liv du vill Välkommen till STIL! Hos oss är det du och ditt liv som står i centrum. I den här foldern kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig och varför du ska välja STIL som din assistansanordare.

2 Personlig assistans för dig som vill bestämma själv Inga vinstkrav En av de största skillnaderna mellan STIL och andra assistansanordnare är att vi inte har några aktieägare som vill göra vinst. STIL är istället ett kooperativ och en assistansanordnare som verkar för mänskliga rättigheter, inte för ekonomiska vinster. STIL har låga avgifter och satsar på hög kvalitet för dig och dina personliga assistenter. Allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten. Du står i centrum Hos STIL är personlig assistans ett medel för att leva det liv du vill. STIL erbjuder frihet, personlig service, kostnadsfri utbildning och delade erfarenheter. Du har självklart full insyn i din assistansekonomi. För att allt ska ske på dina villkor är det du, eller du och din medarbetsledare, som arbetsleder dina personliga assistenter. STIL tar arbetsgivaransvaret STIL är en väletablerad arbetsgivare med kollektivavtal för dina personliga assistenter. Du får även: - kvalificerad juridisk rådgivning - vår unika assistansgaranti - kostnadsfria utbildningar, både för dig och dina assistenter Assistanskooperativet STIL har längst erfarenhet av att arbeta med personlig assistansanordning. Emma Johansson är en av våra mest engagerade medlemmar. Hon är ordförande i STIL och har haft sin assistans genom oss sedan Hennes personliga assistent heter Ida. Våra erfarenheter räknas Hos oss kan du alltid prata med någon som har egen erfarenhet av funktionsnedsättningar och personlig assistans. Samtliga ledamöter i STILs styrelse har personlig assistans, liksom många som arbetar på STILs kontor. STIL var först med personlig assistans, man kan säga att vi uppfann den i Sverige. 2 3

3 Du står i centrum Så här går du med i STIL 1 En arbetsledarpartner* från STILs kontor träffar dig för att berätta mer och svara på dina frågor. Det här mötet sker förstås på en plats som passar dig, till exempel på STILs kontor eller i din bostad. Vi går bland annat igenom hur vårt avtal ser ut och vad det innebär att ha sin personliga assistans genom STIL. 2 Du ställer alla frågor du har och tänker igenom ditt beslut i lugn och ro. När du tycker att du vet tillräckligt och om du känner att STIL är rätt för dig går vi vidare och skriver avtal. 3 Vid avtalsskrivning tilldelas du en arbetsledarpartner. Ni lägger tillsammans upp det vi kallar ledarintroduktion. Det är en individuellt anpassad introduktion i STIL som är cirka 6 månader lång. Under introduktionsperioden guidas och stöttas du och din eventuella medarbetsledare**. 4 Du och din arbetsledarpartner tillhör ett team och tillsammans har ni (och din eventuella medarbetsledare) flera möten. Där går ni igenom områden som schemaläggning, rekrytering och lönesättning. Hos STIL är det du som står i centrum, och det är dina val som styr assistansen. 5 Du genomgår vårt flexibla och grundliga utbildningspaket (tillsammans med din eventuella medarbetsledare). Utbildningens olika delar ger dig verktyg för att få personlig assistans på dina villkor. Du får bland annat kunskaper om god arbetsmiljö, rekrytering och din projektekonomi. Utbildningen kan anpassas efter dina behov, även tidsmässigt. Annika är journalist, dressyrtränare och har varit arbetsledare i STIL sedan I STIL är du aldrig lämnad ensam. Efter cirka 6 månader avslutas ledarintroduktionen och du har avstämning med din arbetsledarpartner. Ni lägger upp den kontakt du i fortsättningen kommer att ha med ditt team. Du erbjuds även fortsättningsvis ett utbud av kostnadsfria utbildningar och erfarenhetsutbyten vi vill ge dig fler möjligheter att växa! Hos STIL finns inga vinstkrav. Istället satsar vi på kvalitet för dig och dina personliga assistenter. STIL är ett kooperativ eftersom vi inte tycker att mänskliga rättigheter är något man ska tjäna pengar på. *En arbetsledarpartner är en person på STILs resursavdelning som arbetar med att ge kvalificerat stöd till dem som har sin assistans genom STIL. I STIL har alla en personlig arbetsledarpartner. **En medarbetsledare är en person som du utsett, till exempel en anhörig eller god man, som ger dig stöd i din arbetsledarroll. Medarbetsledaren får stöd och utbildning från STIL, precis som du. Barn under 18 har som regel förälder som medarbetsledare. 4 5

4 Vi ger dig fler möjligheter att växa och massor av stöd STIL tar arbetsgivaransvaret Längst erfarenhet STIL är en rikstäckande assistansanordnare, utan vinstintresse. Vi är cirka 200 medlemmar och 1500 personliga assistenter, på knappt 50 orter runt om i Sverige. STIL har arbetat med personlig assistans sedan Assistansgaranti STILs Assistansgaranti är en unik försäkring som ger dig trygghet om dina assistanstimmar dras in eller om Försäkringskassan nekar assistans vid en sjukhusvistelse. Assistansgarantin kan under upp till tre månader täcka kostnader för din personliga assistans. Utbildningar STIL erbjuder dig fortlöpande ett utbud av kurser med fokus på personlig assistans, självbestämmande och kommunikation. Även dina assistenter får utbildning av våra experter, det vill säga personer som själva har erfarenhet av personlig assistans. Juridisk kompetens Du som har din assistans genom STIL får kvalificerad juridisk rådgivning och representation helt kostnadsfritt. Om du ännu inte har fått ett beslut om personlig assistans kan vår jurist självklart ge dig stöd i din ansökan. En trygg arbetsgivare STIL är en väletablerad arbetsgivare för dina assistenter. Från vårt huvudkontor ansvarar vi bland annat för löneutbetalningar, kollektivavtal och arbetsrätt. Personliga assistenter erbjuds friskvårdsbidrag, pensions- och försäkringsförmåner samt utbildning. Håkan är en av STILs medlemmar och hans personliga assistent heter Bengt. Hos STIL är personlig assistans ett medel för att leva det liv du vill. STIL erbjuder dig frihet, personlig service, kostnadsfri utbildning och delade erfarenheter. För att allt ska ske på dina villkor är det du, eller du och din medarbetsledare, som arbetsleder dina personliga assistenter. 6 7

5 Barn Personlig assistans Barnets bästa ska komma i främsta rummet Barnkonventionens budskap är att barn är fullvärdiga medlemmar av samhället med egna mänskliga rättigheter och att dessa ska respekteras. Konventionen har funnits i över 20 år och Sverige var bland de första länderna att ratificera den. Med ratificeringen åtog sig Sverige att följa den, vilket bland annat innebär att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. För STIL är Barnkonventionen ett självklart arbetsdokument och går hand i hand med Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Barnets åsikter är viktiga och varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne eller honom. Barnperspektivet innebär att den som anordnar personlig assistans till barn måste arbeta på ett sådant sätt att barnets bästa blir tillgodosett. Anordnaren ska ge alla barn information om den personliga assistansen och möjlighet att framföra sina åsikter rörande sin egen assistans. Barn har rätt att utvecklas genom sin personliga assistans Barn har rätt till delaktighet i sin egen personliga assistans och i STIL är självbestämmande ett grundläggande begrepp. Barnets rätt att vara barn förverkligas bland annat genom den personliga assistansen. Genom den personliga assistansen ska barnet ges det stöd som behövs för att i så stor utsträckning som möjligt kunna leva som andra barn. STIL vill genom bland annat återkommande samtal och utbildningar med både våra barn, föräldrar och personliga assistenter bidra till en levande och tankeväckande miljö för diskussioner och för ökad kunskap. Vilka är våra olika roller i den personliga assistansen? I vilka situationer kan ditt barn trotsa dig? Detta är exempel på frågor som vår riktade barnutbildning berör. Det allra bästa har varit det personliga bemötandet. Varje grej, hur liten eller stor den än har varit, har alltid bemötts med det här ska vi ordna så att det blir så bra som möjligt för Miriam. Katarina Fischer, mamma till Miriam. STIL välkomnar alla assistansanvändare, såväl barn som unga och vuxna. Oscar har sin personliga assistans genom STIL och hans mamma Petra hjälper till med arbetsledning. Oscars personliga assistent heter Kristina. 8 9

6 STIL gjorde personlig assistans möjlig och vi är inte nöjda än Våra erfarenheter räknas Det handlar om Independent Living STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är förutom en väletablerad assistansanordnare också en del av Independent Living-rörelsen. Independent Living är både en filosofi och en internationell medborgarrättsrörelse av människor med funktionsnedsättningar. Tillsammans arbetar vi för självbestämmande, lika villkor och självrespekt. Independent Living betyder att vi kräver samma valmöjligheter som de som inte har en funktionsnedsättning. Det handlar om att få välja vart vi bor och går i skolan, att åka med samma buss som våra grannar, att ha ett arbete som passar vår utbildning och våra intressen, samt att kunna bilda familj. Vi vill ha ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. STIL bedriver idag påverkansarbete för att utveckla assistanslagstiftningen och för ökad tillgänglighet och delaktighet. Vi uppvaktar politiker, skriver bloggar och debattartiklar, svarar på remisser, medverkar i referensgrupper, ger ut böcker, samt varit huvudsponsor av Marschen för tillgänglighet. Varje år delar vi ut priset Hjärter Ess till någon eller några som har synliggjort frågor om antidiskriminering och medborgerligt likavärde. Hos oss kan du alltid prata med någon som har egen erfarenhet av funktionsnedsättningar och personlig assistans. Samtliga ledamöter i STILs styrelse har personlig assistans, liksom många som arbetar på STILs kontor. STIL var först med personlig assistans, man kan säga att vi uppfann den i Sverige. STILs grundare Adolf Ratzka tilldelades 2008 års European Citizen Award för sina insatser att sprida Independent Livings budskap. Assistansreformens genomförande Idag är personlig assistans och möjligheten att leva som andra en lagstiftad rättighet. Men när Adolf Ratzka, grundaren av STIL, 1973 kom till Sverige var läget ett helt annat. Handikapprörelsen, som under 70-talet främst bestod av personer som inte själva hade någon funktionsnedsättning, hade då drivit fram möjligheten till boendeservice. Det var lägenheter där funktionshindrade fick hjälp av hemsamariter, helt utan någon möjlighet att själva bestämma vem som skulle komma. Adolf Ratzka hade studerat i USA och kommit i kontakt med medborgarrättsrörelsen Independent Living. För Adolf var det en självklarhet att även i Sverige börja kämpa för de rättigheter man hade uppnått i Kalifornien, där kollektivtrafiken höll på att göras tillgänglig för alla. Idéerna mötte hårt motstånd från handikapprörelsen, fackföreningar och politiker. Genom att anordna konferenser och skriva debattartiklar lyckades dock Adolf Ratzka skapa intresse. STIL bildades och drev igenom ett pilotprojekt för personlig assistans. Under mitten av 80-talet blev dåvarande socialminister Bengt Westerberg personligt intresserad av rörelsen och tankesättet att personer med funktionsnedsättningar har samma rätt som andra medborgare till delaktighet i samhället. Independent Living-rörelsen spreds i Sverige och flera föreningar bildades. När Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och Lagen om assistansersättning, LASS, röstades igenom av riksdagen den 5 maj 1993 var det den svenska Independent Living-rörelsens första stora seger

7 Vanliga frågor Kan vem som helst ha sin assistans genom STIL? Ja, både barn, ungdomar och vuxna är välkomna och har sin assistans genom STIL. Är STIL ett företag som gör vinst på min assistans? Nej, STIL är ett kooperativ och en icke-vinstdrivande organisation. Här finns inga aktieägare som vill tjäna pengar. Vi satsar på hög kvalitet för dig och dina personliga assistenter. Hur mycket tar ni i avgift för att vara arbetsgivare åt mina assistenter? STILs avgift är 20 kronor/timme (april 2013). I den ingår löne- och ekonomisk administration, juridiskt stöd, en personlig arbetsledarpartner, samt vårt kursutbud. Vi erbjuder även tjänsten Aiai, ett smidigt och säkert sätt att lägga schema och timrapportera på webben. Hjälper STIL till med ansökningar hos kommunen och Försäkringskassan? Ja, vi är med och stöttar hela vägen. Du får kvalificerat stöd från vår jurist och din personliga arbetsledarpartner med dina ansökningar. Är det jag som väljer vem som ska arbeta som min personliga assistent? Ja, absolut. Det är en självklar utgångspunkt hos STIL. Vi kan bistå dig i alla delar som gäller rekryteringen av nya assistenter men det är givetvis du som själv bestämmer vem som blir din assistent. Kan jag anställa en anhörig som personlig assistent? Ja, det är du själv som väljer vem du vill anställa som personlig assistent. Har jag rätt att bestämma över schemaläggning samt arbetsinnehåll? Ja, så länge det görs inom de lagar och regler som vi måste följa. Genom våra utbildningar får du kunskap om bland annat arbetstidslagstiftning och arbetsrätt, och vi ger dig sedan den vägledning du efterfrågar. Vad är en medarbetsledare? En medarbetsledare är en person som du utsett, till exempel en anhörig eller god man, som ger dig stöd i din arbetsledarroll. Medarbetsledaren får stöd och utbildning från STIL, precis som du. Barn under 18 år har vanligtvis stöd av förälder med att vara arbetsledare. Har jag inflytande över hur min assistansersättning fördelas mellan löner, utbildning, omkostnader etc? Ja, du har möjlighet att påverka och du har inflytande över lönerna för dina personliga assistenter. Har STIL någon fastställd lönepolicy? Vad erbjuder STIL assistenterna för anställningsformer? Vi följer en lönetabell. Våra anställningsformer är: För viss tid så länge uppdraget varar, timanställning och vikariat. Vilka bestämmer i STIL? I STIL är det assistansanvändarna själva som styr, eftersom vi är ett kooperativ. STILs styrelse väljs av dem som är arbetsledare/medlemmar i STIL och består bara av personer som själva har personlig assistans. På vår hemsida kan du se vilka som sitter i styrelsen. Vad innebär STILs politiska påverkansarbete? STIL ser personlig assistans som en mänsklig rättighet. Vi arbetar ständigt för att bevara och utveckla assistansreformen. Vårt mål är ett samhälle där alla kan delta på lika villkor. Vill du veta ännu mer? Kontakta oss eller gå in på Huvudkontor i Stockholm Storforsplan 36, Farsta Tel: , E-post: Lokalkontor i Sundsvall Universitetsallén 32, Sundsvall Tel: , E-post:

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

Nyckelord: assistansberättigad, funktionsnedsättning, personlig assistans. Personlig assistans -kommunal eller privat anordnare?

Nyckelord: assistansberättigad, funktionsnedsättning, personlig assistans. Personlig assistans -kommunal eller privat anordnare? Abstrakt Personlig assistans är ett ständigt växande behov hos funktionsnedsatta personer. Hur man som assistansberättigad resonerar när man väljer assistansanordnare var syftet med denna undersökning.

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

ASSISTANS I UPPFÖRSBACKE

ASSISTANS I UPPFÖRSBACKE Ny tidning! ORIGINAL Stils tidning om Independent Living Nr 1 2011 Mars Följ med på Freedom Drive! 4 enkla steg så anordnar du en Marsch för tillgänglighet! ASSISTANS I UPPFÖRSBACKE Om kampen för Independent

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T. N R 2 Arkeologen och bartendern blev personliga assistenter Fackets ombudsman: Personlig assistentyrket måste tas på allvar! Foto:

Läs mer

Tio år med personlig assistans

Tio år med personlig assistans Tio år med personlig assistans Rapport 3 från Kunskapsprojektet Presentation av två intervjuundersökningar med assistansberättigade, gjorda 1995 respektive 25 Tio år med personlig assistans Rapport 3 från

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ledare: Emma Johansson

Ledare: Emma Johansson Original Nr 4 2013 Ledare: Emma Johansson Det senaste året och framöver kommer STIL som kooperativ och assistansanordnare vara tvungna att göra en hel del förändringar utifrån att omvärldens krav på personlig

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Om personlig assistans för barn

Om personlig assistans för barn Om personlig assistans för barn l A lntressegruppen FÖR ASSlSTANSBERÄTTlGADE Information från Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) Intressegruppen för Assistansberättigade Intressegruppen för

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

assistans Vårdbidrag eller Assistansersättning Assistans distans bryr sig om Rätt hjälp gav önskat resultat och vem har rätt till vad?

assistans Vårdbidrag eller Assistansersättning Assistans distans bryr sig om Rätt hjälp gav önskat resultat och vem har rätt till vad? assistans P er sonli gar e bryr sig om Rätt hjälp gav önskat resultat Vårdbidrag eller Assistansersättning och vem har rätt till vad? Assistans på distans din hjälp i assistansdjungeln - Det är oss du

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Jag har ombetts att kort beskriva min roll i genomförandet av assistansreformen, bli jämförelsevis central.

Jag har ombetts att kort beskriva min roll i genomförandet av assistansreformen, bli jämförelsevis central. ,,,, 1 Jag har ombetts att kort beskriva min roll i genomförandet av assistansreformen, en roll som kom att bli jämförelsevis central. Jag tror att bland det viktigaste jag gjorde var att jag som talesman

Läs mer

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS

HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS HANDLEDNING OCH PERSONLIG ASSISTANS KIM ANDERSSON Fil kand., Leg. Psykoterapeut, Handledare Hösten 2007 Inledning... 2 Handledning Konsultation... 3 Min bakgrund, att ha stått på golvet... 3 Lagen... 4

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer