Projekt - Förenkla Vardagen är igång i Östhammars Kommun Projektet pågår mellan 1 mars februari 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt - Förenkla Vardagen är igång i Östhammars Kommun Projektet pågår mellan 1 mars 2010 28 februari 2011"

Transkript

1 Projekt - Förenkla Vardagen är igång i Östhammars Kommun Projektet pågår mellan 1 mars februari 2011 Dagbok Ancie och Helene träffas och går igenom manualen, diskuterar hur den ska användas i boendestödet. Ancie träffar brukarna i Fokusgruppen, ett första möte, berättar om projektet och hur det kom till. Berättar om arbetet med boendestödjarnas manual och om deras roll i det arbetet Ancie går igenom manualen med boendestödjarna. Intervjuar sedan två av timvikarierna om vad de vet om kognitiva svårigheter och kognitivt stöd. Kontaktar företaget Abilia gällande deras möjlighet att hålla utbildning om Handi och Handifon i början av nästa år. Planerar denna utbildning för boendestödjare och arbetsterapeuter Ancie träffar kommunens arbetsterapeuter och berättar om projektarbetet Styrgruppsmöte där projektet sammanfattas så här långt. Fokus framåt är fortsatt utbildning för boendestödjarna, manualen för boendestödjarna och samarbetsavtal mellan arbetsterapeuter och boendestödjare Ancie utbildar boendestödjarna. Visade två filmer och hade diskussioner mellan varje film. Avslutade med en film om Handi som Psykiatrin på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg spelat in. Den visade Handins användningsområden för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det finns många, många områden där Handi kan vara ett bra alternativ för att få vardagen att fungera bättre.

2 Ancie träffar personalen på Focus i Centrum och fortsätter samarbetet runt kognitivt stöd Ancie åker till Hjälpmedelscentralen i Uppsala och är med på en Handi-utbildning (handdator). Oj vad mycket nytt och kul som finns på Handi nu! Ancie informerar och utbildar brukare och personal på Aktivitetshuset om kognitiva hjälpmedel. På em åker hon till Akademiska sjukhuset för en FOU-träff. Intressanta projekt presenteras av arbetsterapeuter från hela Uppsala län Ancie har kontakt med Handikappkonsulenten Lena Eriksson ang. kognitivt stöd Temadag om kognitiva hjälpmedel på Knutmassomuséet i Gimo genomförs med 50 deltagare och flera föreläsare. Dagen blir väldigt lyckad. Projektledare Ancie Redin är moderator under dagen. - Invigning av socialnämndens ordförande Kerstin Björck Jansson. - Anne Persson och Elinor Jurold-Borell från HI (hjälpmedelsinstitutet) sade några väl valda ord. - Lena von Walden och Anna-Karin Eriksson berättade om sig själva med sina funktionsnedsättningar samt vilka hjälpmedel de använder för att förenkla vardagen. - Focus i Centrum i Östhammar (Siw, Håkan, Annika) berättade om vilka kognitiva hjälpmedel de kan göra och visade en del av dessa. - Workshop deltagarna fick göra sitt eget planeringshjälpmedel. - Förträfflig lunch intogs på Sandvik matsalar. - Hjälpmedelskonsulent Maria Svahn från Kognitionscenter i Uppsala föreläste om kognitiva hjälpmedel. - Kaffe med frågor till Marini Adams, Hjälpmedelsansvarig i Östhammars kommun, Karin Artursson, Hjälpmedelskonsulent, Kognition, HUL i Uppsala län samt Ancie Redin, Projektledare, Förenkla Vardagen kognitiva hjälpmedel inom socialpsykiatrin i Östhammars kommun.

3 Kerstin Björck Jansson inviger dagen Annie Persson från Hjälpmedelsinstitutet

4 Anna-Karin Eriksson föreläser Lena von Walden föreläser

5 Focus i Centrum presenterar hjälpmedel för kognitivt stöd

6 Publiken lyssnar uppmärksamt

7 Gott fika på Knutmasso Gott fika på Knutmasso

8 Bengt Finn från FoU intervjuar personal på boendestödet i Gimo Beatrice Stenman och Elias Wahlbäck Ancie och Helene presenterar projektet för arbetsterapeuterna inom Psykiatridivisionen i Uppsala. Övriga projekt i länet presenteras också. Mona Stålhandske och Birgitta Hägg, projekt i Knivsta, Ann Klockars, projekt inom psykosvården, projekt inom Ordbild -center för kognitivt stöd Ancie träffar Kerstin Björck Jansson, som är socialnämndens ordförande, över en kopp kaffe på Björkmans konditori i Östhammar. Får ett löfte av henne att vara öppningstalare på Kognitionsdagen. Detta blir betydelsefullt för både åhörare och media, så att alla förstår att de styrande tycker att detta projekt är viktigt Ancie träffar projektledarna Mona Stålhandske, Knivsta kommun och Birgitta Hägg, Psykos och rättpsykiatrisk vård område Öst, Uppsala i Almunge. Sammanställer informationsmaterial för projekten som ska vara med på IDdagarna i Stockholm oktober Ancie samtalar med Marini Adams angående medverkan på Kognitionsdagen. Får också information om riktlinjer och hur det fungerar med hjälpmedelshanteringen i Östhammars kommun Bengt Finn från FoU kommer till Boendestödet i Gimo och intervjuar två brukare i Fokusgruppen. Ancie åker till rehabiliteringsenheten Sundet för att sprida information om Kognitionsdagen för några personal Ancie träffar två representanter för RSMH i Östhammar, Barbro Andersson och Agneta Eriksson. Båda är utbildade Hjälpmedelsambassadörer, utbildning de gått via Hjälpmedelsinstitutet. Fortsätter samarbetet efter sommaren Ancie jobbar på med tankar om Manualen till boendestödet och letar utställare till hjälpmedelsmässan.

9 Ancie mailar en blänkare till alla som har E-post i kommunen om kognitionsdagen/hjälpmedelsmässan den 5/10. Får flera förfrågningar om mässan samma dag, kul med positiv respons så snabbt Ancie har börjat jobba två dagar i veckan som vikarierande distriktsarbetsterapeut. Perfekt då hon lär känna arbetsterapeuterna som hon senare i projektet ska samarbeta med. Hon har berättat för kollegorna om hjälpmedelsprojektet som pågår i kommunen och den informationen blev mycket väl mottagen Ancie träffar Mona Stålhandske i Uppsala. Planerar samarbete kring manual för boendestödjare och kring handlingsplaner för samarbete mellan boendestöd och arbetsterapeuter. Nästa möte blir tillsammans med Birgitta Hägg i Uppsala 31/ Arbetsgruppen har möte med Ancie, Anna-Karin, Lena och Gerd. Planerar för hjälpmedelsmässan den 5/10. Lena och Anna-Karin planeras berätta om respektive brukarförening Attention och RSMH samt om Attitydprojektet, båda är utbildade Attitydambassadörer Bengt Finn från FoU kommer till Aktivitetshuset i Gimo och intervjuar brukare om vad de vet om hjälpmedel för kognitivt stöd Ancie träffar Åsa Karlström som är anhörigstödjare i kommunen och Katarina Bildström som är biståndshandläggare för Socialpsykiatrin i Östhammars kommun. Presenterar projektet och erbjuder utbildningsinsatser Ancie Redin och Helene Joelsson träffar journalisten Margot Granvik som har uppdrag genom Hjälpmedelsinstitutet, HI. Hon intervjuar för ett reportage om projektet Förenkla vardagen, se vidare Hon fotograferar båda i utemiljö, se bilder nedan.

10 Ancie Redin (foto Margot Granvik) Helene Joelsson (foto Margot Granvik) Ancie träffar projektledarna, tillika arbetsterapeuterna, Mona Stålhandske och Birgitta Hägg som jobbar med ett liknande projekt i Knivsta kommun. Ancie tyckte det var intressant att träffas och höra hur lika men också olika förutsättningar man har i de olika kommunerna. Projektledarna kom överens om att ha ett samarbete med olika delar i projekten och kanske då framförallt med riktlinjer i samarbete med Hjälpmedelscentralen Uppsala Län, HUL. Planerar för en ny träff 31/8 för att göra Posters för ID-dagarna i Stockholm oktober Ancie besöker Aktivitetshuset i Gimo och presenterar där projektet och en undran om några brukare kan ställa upp på intervju som representant för FoU ska genomföra. Bokar in en dag på Aktivitetshuset under hösten för information om kognitivt stöd och hjälpmedel. Mailkontakt med ledningsgruppen för projektet, skickar protokoll från möte och utvärderingsplanen från FoU.

11 Ancie besöker Fokus i Centrum i Östhammar, träffar där Siw Mattsson och diskuterar utformande av hjälpmedelsbroschyr, som ska färdigställas inom ramen för projektet. Siw kommer vara en av föreläsarna på oktobermässan Ancie har en första kontakt med arbetsterapeut Mona Ståhlhandske från Knivsta. Mona är tillsammans med arbetsterapeut Birgitta Hägg från landstingets psykiatriska Rehab.team Norr, projektledare för ett hjälpmedelsprojekt som också samarbetar med boendestödjare. Fortsatt samarbeta väntar för ömsesidigt utbyte av idéer Ancie intervjuar boendestödjare Gerd Tagerud om kognitivt stöd och hjälpmedel. Fortsätter planera för oktobermässan. Ancie är med på Vårfesten i Uppsala som anordnas av psykiatrisamordnare Anja Kivimäki. På vårfesten presenterar boendestödjarna i norra länsdelen, Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar sina olika verksamheter. På festen träffar Ancie arbetsterapeut Cecilia Gustavsson från Gimo psykos och rehab.team, se bild nedan. En viktig kontakt för det fortsatta samarbetet med landstinget. Ancie träffar arbetsterapeut Cecilia Gustavsson över en fika. () Arbetsgruppen har möte på boendestödet i Gimo. Närvarande var Anna-Karin, Lena, Gerd och Ancie. Marini Adams och Jenny Edin kunde tyvärr inte komma. Diskussion om vilket namn mässan ska ha, mötet beslutar att projektets namn, FÖRENKLA VARDAGEN blir bra. Alla ur arbetsgruppen kommer att hjälpa till med mässan och vara utbildare

12 Boendestödjarna förbereds med intervjumaterial om vad de vet om hjälpmedel och kognitiva svårigheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar Ancie presenterar projektet för Handikappkonsulenten Lena Eriksson i Östhammar och Lena berättar om sitt uppdrag Ancie är nu i full gång med att planera för Hjälpmedelsmässan den 5 oktober på Knutmassomuseet i Gimo. Mässan kommer att innehålla ett brett utbud av hjälpmedel med inriktning mot personer med psykiska funktionsnedsättningar och vänder sig till brukare, anhöriga, boendestödjare, resurspersoner och andra personer runt brukaren. Arbetsterapeuter i landsting och kommun, biståndshandläggare och hjälpmedelsansvariga, vårdskolans elever och vårdpersonal är också en viktig personalgrupp som inbjuds till mässan Arbetsgruppen med Anna-Karin, Gerd, Lena och Ancie, gör ett kombinerat studie- och utbildningsbesök på kogniteket i Uppsala. Arbetsterapeut Katarina Rydberg berättar om hjälpmedel och verksamheten som ingår i Beroendeklinikens neuropsykiatriska vuxenenhet Representanter ur arbetsgruppen, Ancie, Gerd, Lena och Anna-Karin åker på kommunikations- och kognitionsmässa i Gävle med syfte att lära sig mer om hjälpmedel för kognitivt stöd Ancie och Helene träffar Jenny Edin, arbetsterapeut på Landstingets Habilitering i Östhammar och informerar henne om projektet. Jenny sitter med i Arbetsgruppen men kunde inte vara med på senaste mötet Bengt Finn från länets Fou-enhet intervjuar boendestödjarna, Catarina Sotterman, Gerd Tagerud och Annika Svedberg om vad de vet om hjälpmedel för kognitivt stöd Styrgruppsmöte, närvarande: Ancie Redin projektledare, Göran Lidström chef IFO, Christine Tell rehabiliteringsutvecklare, Lena Nilsson Sääf chef Vård och omsorg samt Helene Joelsson, chef Boendestöd.

13 Representanter ur arbetsgruppen gör ett studiebesök på Habiliteringens Kognitionscentrum som är en viktig resurs för projektet. Gruppen får där utbildning om hjälpmedel av Petra Englund. Närvarande vid besöket är Ancie Redin, Gerd Tagerud boendestödjare, Anna-Karin Ericsson, Lena von Walden samt praktikant Lovisa Lindberg Ancie och Helene träffar Bengt Finn och Helena Åhsberg på Fou-enheten i Uppsala och har ett samtal om utvärderingsförslaget Arbetsgruppen formas och har ett första möte, närvarande: Ancie Redin, Marini Adams hjälpmedelsansvarig, Lena von Walden repr för Attention, Anna-Karin Ericsson repr för RSMH samt Helene Joelsson enhetschef Boendestöd, bild nedan. Gerd Tagerud boendestödjare och Jenny Edin arbetsterapeut kunde inte vara med denna gång. Lena von Walden, Ancie Redin, Anna-Karin Eriksson och Marini Adams (foto Helene Joelsson) Ancie har ett första möte med brukarrepresentanterna, Lena von Walden och Anna-Karin Ericsson som är viktiga resurser i projektarbetet, de ingår också i arbetsgruppen Ancie träffar kommunens hjälpmedelsansvarige Marini Adams, som är en viktig resurs för projektet, bild nedan.

14 Ancie Redin och Marini Adams (foto Helene Joelsson) Ancie och Helene besöker hjälpmedelsbutiken Focus i centrum i Östhammar, träffar där Håkan Tibblin (bild nedan) och Siw Mattsson. Butiken är en viktig resurs för arbetet i projektet. Håkan Tibblin (foto Helene Joelsson) Äntligen, projektledaren Ancie Redin på plats i boendestödets lokaler på Gimo Torg 5, bild nedan. Ancie Redin, projektledare ()

15 Förslag på utvärdering kommer från Forskning och utvecklingsenheten Ett första möte mellan Helene Joelsson, enhetschef i Boendestödet och Bengt Finn och Helena Åhsberg från Uppsala läns Forskning och utvecklingsenhet (Fou) angående utvärdering av projektet Hjälpmedelsprojektet Förenkla vardagen startar en månad senare än beräknat. Projektorganisationen börjar ta form. Projektledaren börjar sitt uppdrag 1 april. Texten i dagboken sammanställd av Helene Joelsson med stöd av Ancie Redins projektdagbok.

Våra projekt från norr till söder. Hjälpmedel i fokus - för personer med psykisk funktionsnedsättning

Våra projekt från norr till söder. Hjälpmedel i fokus - för personer med psykisk funktionsnedsättning Våra projekt från norr till söder Hjälpmedel i fokus - för personer med psykisk funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Margot Granvik Foto/illustration: Marcus Lundstedt (Bildarkivet),

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets hälso- och sjukvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 o Tydliggörandets år - verksamhet och kommunikation mot en tydligare inriktning Inledning När vi summerar 2013, ser på det vi gjort utifrån vår förenings uppgift och den plan

Läs mer

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan.

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan. SUF möte Bålsta 130129 Närvarande: Rosmarie, Lena Sagström (vuxenpsykiatrin)m Marlene (kurator på Kämpe ( dvs särgymnasiet och kämpe bcjf), Marina, Niklas. Frånvarande: Angelica Järvehed, Lennart Eriksson,

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

Delrapport läsåret 2013-2014

Delrapport läsåret 2013-2014 Delrapport läsåret 2013-2014 Utvärdering våren 2014 Monica Andersson, projektledare 2014-06-26 Projektstart den 1 september 2014. Projekttid 16 månader. Deltagare i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets öppenvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och föreningar

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

fokus på anhöriga nr 18 sep 2010

fokus på anhöriga nr 18 sep 2010 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 18 sep 2010 Stöd till anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning tre exempel Detta är den andra artikeln på temat stöd till anhöriga till personer

Läs mer

Kognitiva hjälpmedel punkt kom. Eva Persson Birgitta Bjerre

Kognitiva hjälpmedel punkt kom. Eva Persson Birgitta Bjerre Kognitiva hjälpmedel punkt kom Eva Persson Birgitta Bjerre Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund... 2 3. Syfte... 3 4. Genomförande... 3 5. Resultat... 8 6. Slutsatser och rekommendationer... 10

Läs mer

Projektet Nästan men inte helt slutredovisning

Projektet Nästan men inte helt slutredovisning Projektnummer: 2006/132 Diarienummer: 2010-1580-H Projektet Nästan men inte helt slutredovisning Maria Gardsäter, projektledare Malin Holmberg, projektledare Elisabeth Wallenius, förbundsordförande Innehåll

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 1 nov 2007

fokus på anhöriga till äldre nr 1 nov 2007 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 1 nov 2007 Att bygga upp ett anhörigcenter När jag startade mitt uppdrag som samordnare för Anhörigcenter i Linköping fick jag börja med ett rent skrivbord,

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg

Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 maj 2013 31 december 2014 Svenstavik 131220, Therese Martebo projektledare Maria Wåger socionom Sammanfattning Under rapporttiden maj-december

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00 Nr 2 Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Plats och tid Beslutande Stinsen klockan 17.00 19.00 Albin Jansson Emma Doverhäll Annie Hedlund Övriga deltagande Glenn Nordling, folkhälsosamordnare Erdin Pirqe,

Läs mer

kraft, mod & nya mål Studiecirklar som hjälper personer med psykisk ohälsa att utvecklas och delta i samhället.

kraft, mod & nya mål Studiecirklar som hjälper personer med psykisk ohälsa att utvecklas och delta i samhället. kraft, mod & nya mål Studiecirklar som hjälper personer med psykisk ohälsa att utvecklas och delta i samhället. Text: Jonas Knutell Grafisk form: Magnus Jonsson-Szatek Omslagsfoto: Dan Lepp / Johnér Personerna

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad 2011-2012 Christina Olsson, Socialpedagog PA

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Öppna vägar till arbetsmarknaden

Öppna vägar till arbetsmarknaden Öppna vägar till arbetsmarknaden för personer med psykisk ohälsa Vägen till arbetsmarknaden går via återhämtning Psykisk ohälsa är ett av våra största folkhälsoproblem. För den som drabbas är det oftast

Läs mer

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport

Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport Redovisning till ESF rubriker Januari mars 2013 Gemensam Lägesrapport 1. PROJEKTORGANISATORISKT a) Grupper Projektledningen Projektledningsgruppen fungerar bra som team. Vi kan dela med oss och stödja

Läs mer

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet?

Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Vilken kompetens behövs inom funktionshinderområdet? Dokumentation från nationell konferens med fokus på funktionshinderområdet Stockholm den 16 mars 2010 Program för konferensen Konferencier för dagen

Läs mer