Protokoll Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Handikapprådet. 26 februari 2013 Plats och tid Guldsmeden plan 4, tisdag den 26 februari, kl: Birgitta Medin ordf Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF Birgit L Sundström AFASI Christine Styrman Demens Daniella From RBU Elisabeth Nilsson HLS Kerstin Tillemar: vice ordf. HLS Jenny Norell HRF Karl-Erik Wiman RTP Anna W Persson PSO Elisabet Ericsson R Jörgen Jansson DHR Peter Andersson NHR Anders Blomström HDF Carina Nilsson RSMH Örjan Söderqvist RSMH Majvor Westberg- Jönsson S Göran Thapper S Övriga deltagande Bengt Friberg, kommunchef Peter Berggren, projektledare Coompanion Per Iversen, verksamhetschef Gunilla Gustin-Skoglund, handikappansvarig Utses att justera Elisabeth Nilsson Justeringens plats och tid Kommunledn.förv, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall, kl:13.15, Underskrifter Sekreterare Gunilla Gustin-Skoglund Paragrafer 1-10 Ordförande Birgitta Medin Justerande Elisabeth Nilsson Bevis / anslag et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Handikapprådet Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokollet Datum för nedtagande av anslag Handikappansvarig, Kommunledn.förv, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Underskrift Gunilla Gustin-Skoglund Dokument2

2 Khr 1 Upprop och val av justeringsförrättare Elisabeth Nilsson förordas till justeringsförrättare. Handikapprådet beslutar att välja Elisabeth Nilsson till justeringsförrättare. att justeringen ska ske måndag den 18 mars, kl 13:15 på handikappansvarigs kontor, kommunledningsförvaltningen plan 4, Guldsmeden Hudiksvall.

3 Khr 2 Godkännande av dagordning och föregående protokoll Genomgång av föregående protokoll från Kommunala Handikapprådet den 20 december 2012 Godkännande av dagordning. Handikapprådet beslutar Att godkänna föregående protokoll. Att godkänna dagordningen.

4 Khr 3 Anmälan övriga ärenden Till dagordningens övriga ärenden anmäler sig Ulf Nilsson SRF, angående nya receptionen på Hudiksvalls kommun

5 Khr 4 Presentation an Hudiksvalls kommunchef Bengt Friberg, Hudiksvalls kommunchef, presenterar sig vid dagens sammanträde. Han tar upp ett aktuellt ärende, nya receptionen som har tagits upp av Ulf Nilsson, SRF på övriga ärenden. Bengt Friberg informerar om hur Hudiksvalls kommun är organiserat och visar en överblickstavla på detta. ( bifogas i protokollet ) Handikapprådet tackar för informationen

6 Khr 5 Reumatikerföreningen informerar Elisabet Ericsson, reumatikerföreningen informerar om deras verksamhet. Reumatikerföreningen i Hudiksvall har 326 medlemmar, avgiften är 250:-/år De bedriver olika aktiviteter så som vattengymnastik i hus 11, landstingets lokalar. Medlemmarna betalar 100:- per termin. Fyra gymnastikgrupper på HLS-lokalen och badhusets gympasal. Sitt-fot hand och gympaträning. Zumba är nytt för i år och mycket uppskattat av medlemmarna. Parafindopp för händer som också har blivit populärt. Det är ett litet bad med uppvärmd paraffin som man doppar ner händerna i så att de blir mjuka och rörliga. De har medlemsträffar med olika föreläsare, utflykter, hobbyverksamhet,försäljning m.m. Det finns cirka 80 olika reumatiska sjukdomar, så det är svårt att ställa vissa diagnoser. Det finns diagnosombud som tar hand om och hälsar nya medlemmar välkomna. Som nysjuk har man många frågor och funderingar. Reumatikerföreningen firar 40-årsjubileum i år. Handikapprådet tackar för informationen

7 Khr 6 Glada Hudikmodellen, sociala företag breddar arbetsmarknaden via anpassade arbeten Peter Berggren, projektledare på Coompanion informerar om sociala företag, så kallade Glada Hudikmodellen. Coompanion ger behovsanpassat stöd och bidrar till ökad samverkan mellan de sociala företagen genom att utveckla tjänster och platser för personer som står bredvid arbetsmarknaden. I Hälsingland är de sociala företagen långt framme i utvecklingen med aktiva sociala arbetskoooperativ i Hudiksvall. Tillsammans har de 80 personer anställda. Dessutom ebjuder företagen lika många människor arbetsträning, rehabilitering och daglig sysselsättning. Sammantaget bidrar de sociala företagen till ökad hälsa, minskade samhällskostnader och lokal tillväxt. Hudiksvalls kommun har idag 7 sociala företag För mer information om Glada Hudikmodellen se bilaga 1 Handikapprådet tackar för informationen

8 Khr 7 Övriga ärenden Ulf Nilsson, SRF har frågor angående nya receptionen på Hudiksvalls kommun, Guldsmeden. Räckena är för kort vid rampen och trappan och det är svårt som synskadad att känna de taktila plattorna som finns idag som ledstråk. Det behövs en skena för att kunna känna med vita käppen.det behövs också en stol vid entreén så att man kansätta sig ner och till exempel vänta på färdtjänst. Handikappansvarig berättar att det är på gång med förändringarna. Ett möte ska hållas med ansvariga för ombyggnationen.

9 Khr 8 Övrig information Tillgänglighetsinventerare Kommunstyrelsen tog beslut att tjänsten som tillgänglighetsinventerare kommer att fortsätta som en tillsvidaretjänst. Kostnader för tjänsten för år 2013( halvår) kommer att täckas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, samt att tjänsten behandlas i budget för år Tjänsten innehas av Åke Berglöf. Arbetsgrupp för planering av planeringsdagen den 13 maj Kommunala handikapprådet beslutar att utse Karin Eriksson, Elisabeth Nilsson, Karl-Erik Wiman och Daniella From. Handikappansvarig blir sammankallande. Synpunkter på vården En broschyr från Landstinget Gävleborg delas ut. Den ger information om hur du kan vända dig till patientnämnden med synpunkter, frågor och klagomål på vården. Nästa handikappråd och planeringsdag är den 13 maj, heldag.

10 Khr 9 E-hemtjänst Politiker och tjänstemän från omsorgsnämnden/-förvaltningen har tagit del av den senaste utvecklingen inom e-hemtjänsten på en konferens i Västerås som genomförts med stöd från Hjälpmedelsinstitutet. Bakgrunden är ett projekt teknik för äldre där Hudiksvalls kommun varit delaktiga. Sedan 1 januari har Västerås infört e-hemtjänstsom en kompletterande insats som man kan få biståndsbedömd. Det är inte en en insats man påtvingats för att kommunen ska spara pengar, utan villkoren är att den enskilde själv väljer att söka insatsenoch att handläggarengör bedömningen att insatsen på ett advekat sätt kan täcka det behov brukaren har sökt om bistånd för. Västerås kommun har kommit fram till att kostnaderna som uppstår i samband med e-hemtjänst täcks täcks genom kostnadsminskningar i befintlig hemtjänst. Företaget Joicecare har liksom Hudiksvalls kommun varit bidragsmottagare i projektet Teknik för äldre. Det har resulterat till två produkter som nu finns på marknaden, nämligen Nära och Nattfrid. De ingår i de tjänster som Västerås erbjuder. Hudiksvalls kommun har blivit erbjudna att pröva dessa produkter gratis på 5 till 10 brukare under en tremånadersperiod. Kommunala handikapprådet, Pensionärsrådet och fackliga organisationer ska beredas möjlighet att inkomma med synpunkter innan beslut om start av testperiod tas. Synpunkter ska lämnas senast 22 mars. För mer information se bilaga 2, informationsfilmer om e-hemtjänst. Handikapprådet tackar för informationen

11 Khr 10 Riktlinjer Patricia På Patricia finns restaurang, matsal och mötesrum som idag hyrs av omsorgsförvaltningen. Flera organisationer är intresserade av att låna / hyra lokalerna som på vardagarna används som restaurangmatsal. Handikapporganisationer, pensionärsorganisationer och frivilligorganisationer som regelbundet hjälper till med olika aktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättning, kan kostnadsfritt låna lokalerna på Patricia till sina organisationers aktiviteter. Övriga organisationer och hyresgäster i kvarteret Stallet, kan efter särskild överenskommelse hyra lokal på Patricia till en kostnad av 500:- per tillfälle. Det finns möjlighet i mån av tid att köpa fika och mat från restaurang Patricia. Disk lämnas på en vagn eller i brickställ. Lokaler ska lämnas i samma skick som när man kom.vid avvikelser debiteras kostnaden för nödvändiga åtgärder till den som lånat eller hyrt lokalen. Bokning av lokalerna: träffpunkt Patricia , restaurang Patricia

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson

Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson Protokoll 1 (23) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, kl. 09.00-12.10 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Christina Träff (M) Marcus

Läs mer

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande...

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Plats och tid Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, Ljusdal, Tallåsenrummet, Måndagen den 12 april 2010 klockan 13:15-15:30 Helena Brink, (C), Sture

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Ny ledamot och ny ersättare i KPR 3 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar 4 Chefen för hemtjänst egenregin

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 2013-09-19 1(12) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Torsdag 19 september 2013 kl. 13.00 15.15 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Tomas Sjöberg, avgående sekreterare

Läs mer

Folkbildning över gränserna

Folkbildning över gränserna HÄLSINGEKUSTEN Folkbildning över gränserna VÅREN 2015 1 Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se 1 ABF/HLS - ett tätt samarbete Samarbetet för att skapa gemensamma studier

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala handikapprådet 2014-09-03 1 (13) Plats och tid Ovalen, Stadshuset klockan 08:30 12 Beslutande Tommy Caesar, ordf Eva-Lisa Öqvist, allergiföreningen Ulla Persson, SN Rolf Palage, hjärt lung förening,

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.50. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-9(delvis) Magnus Graad Göran

Läs mer

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M)

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) Protokoll 1 (36) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl.09.00-16.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Kristina Holmsten (MP), t o m 50 Birgitta Medin (M) Petrah

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, Stadshuset, 2015-05-06 kl 18:00-19:45 14-28 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Maritha Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen),

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP) Kommunala handikapprådet 2015-03-26 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman

Läs mer

23 april 2014. Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30

23 april 2014. Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30 SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Beslutande Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30 enligt bifogad närvarolista Marie-Louise Asp, Norrtälje kommun Jesper

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Kommunala handikapprådet 2013-12-05 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-04-09. Tid Kl. 13:30 15.55. Beslutande. Carin Högstedt (V) Plats G-salen Tid Kl. 13:30 15.55 Beslutande Ledamöter Eva Johansson (C) Carin Högstedt (V) Ledamöter HSV Kennerth Björn, föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, Växjö (FUB) Kerstin

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3

Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sid Arvode och omkostnadsersättning för uppdragstagare som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn under 18 år 3 Information om Arbetsmarknad,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20

Sammanträdesdatum 2014-02-20 2014-02-20 Sida 1 (7) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl. 09.30-12.10 ande Diana Laitinen Carlsson, ordförande Tomas Erazim, 4-7 Mats Danielsson, (M) tjg

Läs mer

Lennart Paalo (V) för Sören Bertilsson (S), landstinget Rolf Eriksson för Kickan Fält, Psykgruppen

Lennart Paalo (V) för Sören Bertilsson (S), landstinget Rolf Eriksson för Kickan Fält, Psykgruppen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2011-11-09 34-43 1 (10) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30 KALLELSE Kommunstyrelsens samverkanråd 2014-01-28 Kommunstyrelsens samverkanråd kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12. Tid 2014-02-03, kl. 13:30 15:30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

Folkbildning över gränserna Våren 2014

Folkbildning över gränserna Våren 2014 HÄLSINGEKUSTEN Folkbildning över gränserna Våren 2014 1 www.abf.se/gavleborg/halsingelusten Information och anmälan: tfn: 0000-00 00 00. Anmälan: avd.info@abf.se 1 ABF/HLS - ett tätt samarbete Samarbetet

Läs mer

1(22) Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 15 15 25. Beslutande

1(22) Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 15 15 25. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(22) 2014-02-25 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 15 15 25 ande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid K Karlsson (S) Åsa Evaldsson

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20.

Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20. Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20. Beslutande Anna-Belle Strömberg Ordförande Marianne Westin Omsorgsnämnden Maude Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer