Medlemsblad. För medlemmar i Ifs Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsblad. För medlemmar i Ifs Uppsala"

Transkript

1 Blad nr 4 oktober 2010 Medlemsblad För medlemmar i Ifs Uppsala Hösten har gått i rasande tempo och vi har haft ett medlemsmöte i September med Personliga ombuden, vilket de medlemmar som kom tyckte var givande. I oktober var det världsmentalhälsodagen i Uppsala höll vi till på Grand, IFS var där och flera andra brukarföreningar, Ann-Louise berättade lite om att vara anhörig till person med schizofreni. Föreningen fick 500 kr för detta. I november är det psykiatrivecka i Grönvaldssalen akademiska sjukhuset ingång 70. Program med i detta nummer. 13 november är det Öppet hus på HSO Kungsgatan 62, kl många brukarföreningar kommer att vara där och berätta om sin verksamhet så även vi IFS. Alla är välkomna. 15 december blir det julfest på vuxenskolan Kungsängsgatan 12 (gågatan) i Drakensalen kl , det blir dragspelsmusik, glögg och pepparkakor och kaffe för de som så önskar. Alla är hjärtligt välkomna

2 Mellan enighet och splittring: Handikapprörelsens inre utmaningar Referat av föreläsning den 7 oktober 2010 av Agneta Hugemark, fil. dr. i sociologi vid Uppsala universitet av Birgitta Johnsen Centrum för forskning om funktionshinder inbjuder under hösten till en serie föreläsningar på Gustavium. På deras hemsida presenterar de sig så här: Centrum är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor om funktionshinder och funktionsnedsättningar. Höstens första föreläsning hölls av Agneta Hugemark som i samband med studien Handikapp, kön och social rättvisa fått resultat som hon önskade förmedla och diskutera. Studien har presenterats och diskuterats i flera vetenskapliga tidskrifter tillsammans med forskarkollegan Christine Roman. I studien intervjuades ordföranden och andra nyckelpersoner för några organisationer, nämligen Synskadades Riksförbund, Sveriges Dövas Riksförbund, FUB, DHR samt HSO och Forum - kvinnor och handikapp. De har också studerat olika sorters tryckt material från organisationerna. Föreläsningen annonserades med följande rader: Med allt fler handikapporganisationer växer spänningarna om vilka frågor som ska drivas liksom om vem som ska få representera rörelsen. Föredraget handlar om vilka utmaningar handikapprörelsen därmed ställs inför. Agneta utgick i föredraget från några frågeställningar från studien och reflekterade över resultaten. Hon sa dock redan i inledningen att hon avsåg att lyfta fram de frågor studien väckte, men inte lämna några svar. Agneta menade att handikapprörelsens framväxt under de senaste hundra åren medfört att många föreningar blivit väl etablerade i samhället, men att det ökande antalet föreningar samtidigt riskerar att splittra handikapprörelsen. Idag ser vi främst ett ökande antal s.k. diagnosföreningar. En paraplyorganisation som HSO inrymmer flera olika typer av intressen. Några föreningar/organisationer kräver att man har en viss funktionsnedsättning för att man ska få bli medlem. Andra föreningar har medlemmar som främst är anhöriga eller tillhör en yrkesgrupp som kommer i kontakt med funktionshindret. Frågor att ta ställning till för en organisation som HSO blir: - Vilka är vi? - Vad vill vi? - Vilka får representera oss? Den sista frågan kommer att få olika svar från olika delföreningar. Den ökande andelen föreningar inom handikappområdet tyder på att det finns behov av att markera samhörighet utifrån följande påståenden: - Vi är inte som ni - Vi vill inte driva samma frågor som ni - Vi vill inte representeras av samma personer som ni När det gäller genus och funktionshinder så är det lättare att besvara frågorna om identitet och representation. Vilka är vi? Svar: kvinnor.

3 Vad vill vi? Svar: ha ekonomiska resurser, erkännande och deltagande på lika villkor som män. Vilka får representera oss? Svar: kvinnor. Avslutningsvis spekulerade Agneta om framtida utmaningar och utvecklingstendenser: - Fortsatt splittring med ökad konkurrens om medlemmar, resurser och politisk uppmärksamhet - Kvarhållningsförsök (inom förbund och inom HSO) av grupper på väg att lämna - Nya allianser a) inom handikapprörelsen, då vissa förbund samarbetar om remisskrivande, politiska uppvaktningar, etc. b) mellan vissa av handikapprörelsens förbund och organisationer inom andra rörelser (ex. kvinnorörelsen) c) mellan vissa av handikapprörelsens förbund och andra aktörer/grupper med makt (ex. läkare och andra vårdprofessioner) Nu blir min, Birgittas, fråga till er som läser detta: Håller ni med om den här beskrivningen? Och så märker ni kanske att jag har vissa problem med ordval när det gäller förening/organisation/förbund... Hoppas ni begrep ändå! CAFÉ STAMP Café STAMP är en möjlighet för patienter, anhöriga och brukare att mötas och utbyta erfarenheter, för att i förlängningen kunna påverka vård och omsorg inom psykiatrin. ENSAM ÄR STARK? TILLSAMMANS ÄR VI STARKARE! Kom och lyssna på Leneh! Hon sjunger egna låtar från sin CD Här. Utifrån sina egna erfarenheter av att leva med ADHD berättar hon genom sina låtar om att ha hittat ljuset igen. Tid: måndagen den 8 november kl Lokal: Jan Fridegård (vid biblioteket) BÅLSTA Fri entré - vi bjuder på fika! VARMT VÄLKOMMNA! För mer information kontakta: Pia Röjdeby HSO Jan-Olof Jigler HSO Håkan Igelström RSMH

4 Projektet STAMP (STArkare Medlem Psykiatrin) i samverkan med ABF Uppsala länpsykiatriveckan 2010: Tema: (H)järnkoll på Psykisk Häls Psykiatriveckan i november Måndag 8/11 13:00-13:15 Inledning Karin Norlén, Divisionschef, Staffan Lundqvist, utvecklingschef för Barn- och ungdomspsykiatrin, Elisabet Alphonce 13:15-13:45 Akutverksamheten på BUP Telefonrådgivning, Mobilt team, Akutmottagning Niclas Hallgren 13:45-14:30 Social psykiatriska behandlings teamet" - Intensiv familjebehandling vid självskadebeteende hos ungdomar Lars-Gunnar Ericsson 14:30-15:00 Jippie! Jag har ADHD! Hur vi laddade Victor med goda värden om ADHD innan han fick sin diagnos. Jessica Axberg, Attention Nätet, Enköping 15:00-15:30 Kaffe 15:30-16:00 Självhjälp på vägen: en hemsida för dig med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Elisabeth Axberg, Ola Pelling 16:00-16:30 Barnperspektivet på psykisk ohälsa Ester Alphonce-Schweizer 16:30-17:00 Trappans verksamhet för barn Agneta Riddarsporre Tisdag 9/11 13:00-13:05 Kurt Memmert, Verksamhetschef Allmänpsykiatri 13:05-13:45 Hikikomoriprojektet Ett samarbete mellan mottagningen unga vuxna och socialtjänsten som finansierats av samordningsförbundet. Projektet vänder sig till unga vuxna mellan år som isolerar sig och där man kan anta att det finns en psykiatrisk problematik. Kerstin Jonsson, Diana Gustafsson 13:45-14:30 DBT teamet Andreas Klasson

5 14:30-15:00 Psykologisk behandling för unga vuxna Linda Bylin 15:00-15:30 Kaffe 15:30-16:00 Hästen som läkare Om återhämtning Sven Frostensson 16:00-16:30 Att leva med bipolär sjukdom Karin Ohlin-Knutsson 16:30-17:00 Sånger ur livet Leneh Onsdag 10/11 13:00-13:05 Inga Nigam, Verksamhetschef Psykos- och Rättpsykiatri 13:05-13:45 Psykiatrisk Rehabilitering en väg mot återhämtning Nätverket för psykiatrisk rehabilitering 13:45-14:30 Mat och psykisk sjukdom Susanne Freden 14:30-15:00 Föräldrastöd vid psykossjukdom Gunhild Stolpe 15:00-15:30 Kaffe 15:30-16:00 Min livsresa Beatrice Carlesson 16:00-16:30 Behandling vid rättpsykiatrisk vård Lars-Erik Nilsson 16:30-17:00 Kan man minska tvångsåtgärder med bra bemötande? Ulf Wadén Torsdag 11/11 13:00-13:05 Gunilla Svedström, Verksamhetschef Beroende och Neuropsykiatri 13:05-13:45 Metadonprogrammet Leif Grönblad 13:45-14:30 Har du koll på ditt drickande? Om alkoholvanor. Tobias Eriksson 14:30-15:00 Om kaos och utsatthet Marie Pineur, Attention Tierp/Älvkarleby

6 15:00-15:30 Kaffe 15:30-16:00 Neuropsykiatriska enheten för vuxna Tarja-Leena Kirvesniemi 16:00-16:30 Nackdelar och fördelar - att leva med ADHD. Genom sina erfarenheter delar Therese Netzell med sig av konkreta situationer där vi får chansen att sätta oss in i funktions-nedsättningens nackdelar. Men också vilken enorm fördel det kan vara att ha ADHD. Therese Netzell, Attention Tierp/Älvkarleby 16:30-17:00 Från mörker till ljus sånger och berättelser ur livet Maj Grandmo Fredag 12/11 13:00-13:05 Elisabet Alphonce 13:05-14:00 Arbetsåtergång i samverkan Forskningsprojektet Vitalis utvärderar metoder som syftar till att öka möjligheten till arbetsåtergång för kvinnor som står inför att utförsäkras. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en av metoderna som används. Ingrid Anderzen, Anna Finnes 14:00-14:30 Hjälpmedel vid psykisk funktionsnedsättning. Kan Bolltäcke eller Kedjetäcke underlätta för personer med psykos? Går det att förskriva hjälpmedel som hjälpmedel, när de inte finns med i sortimentet? Birgitta Hägg, Ann Klockars 14:30-15:00 Schizofreni en psykisk sjukdom som påverkar hela familjen En anhörigs perspektiv Ann Louise Carleson 15:00-15:30 Kaffe 15:30-16:00 Demens en anhörigs perspektiv Torsten Tornberg 16:00-16:30 Vad tycker personal och brukare att psykiatrins värdegrund består av? Kristina Haglund, Elisabet Alphonce

7 Presentation av medverkande: Elisabet Alphonce är utredningssekreterare vid psykiatridivisionen och projektledare för Attityduppdraget Uppsala Län samt Värdegrundsprojektet. Hon har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning, är aktiv i RSMH och NSPH Uppsala Län. Ester Alphonce-Schweizer är student och har en förälder som har återhämtat sig från psykisk ohälsa. Ingrid Anderzen är forskare från Institutionen för folkhälso- och Vårdvetenskap. Elisabeth Axberg har under många år arbetat aktivt i föreningen Attention här i Uppsala. Jessica Axberg är förälder och medlem i Föreningen Attention. Ann Louise Carlesson är ordförande i Intresseföreningen för Schizofreni i Uppsala. Beatrice Carleson är brukarinflytandesamordnare med egen erfarenhet av schizofreni. Lars-Gunnar Ericsson är FFT och DBT behandlare och Teamchef för Socialpsykiatriska Behandlings Teamet. Tobias Eriksson är överläkare på verksamhetsområde Beroende och Neuropsykiatri. Leif Grönblad Anna Finnes är psykolog vid Akademiska sjukhuset och arbetar med Projekt Vitalis. Susanne Freden är leg dietist och arbetar sedan 2007 inom psykiatrin, numera inom både psykossjukvården och allmänpsykiatrin. Sven Frostensson är författare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Maj Grandmo är artist med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Diana Gustafsson Kristina Haglund Sjuksköterska med lång erfarenhet inom olika vårdområden, främst psykiatrisk vård. Arbetar sedan 10 år med utbildning av sjuksköterskor, forskning och kliniska uppdrag. Niclas Hallgren Birgitta Hägg är arbetsterapeut och förskrivare av kognitiva hjälpmedel på Östra psykos och rehabteam samt i projekt för att personer med psykiska funktionshinder i Knivsta kommun ska få ett mer aktivt och självständigt liv med hjälp av kognitiva hjälpmedel. Kerstin Jonsson Tarja-Leena Kirvesniemi Ann Klockars är leg. arbetsterapeut. Hon arbetar på Mellanvårdsavdelningen i Årsta, verksamhetsområde Psykosvård och rättspsykiatrisk vård. Leneh är artist med egen erfarenhet av ADHD. Kurt Memmert är verksamhetschef för verksamhetsområde Allmänpsykiatri. Therese Netzell är lärare i åk F-6. ADHD/ADD konsult (har egen diagnos). I övrigt är hon brukarrepresentant i Psykiatrisamordningsprojektet, ordf. Attention Tierp-Älvkarleby, styrelseledamot HSO Tierp, Hjälpmedelsambassadör, Attitydambassadör. Therese går även ett projekt på NyföretagarCentrum och avslutade nyligen Idékrafts Projektledarutbildning. Inga Nigam är verksamhetschef för verksamhetsområde Psykosvård och Rättpsykiatrisk vård. Lars-Erik Nilsson är avdelningschef för Avdelning 110. Karin Norlén är Divisionschef för Psykiatridivisionen. Karin Ohlin-Knutsson är sjuksköterska med egen erfarenhet av bipolär sjukdom. Ola Pelling är delprojektledare för Vinst-projektet och webbredaktör för Marie Pineur är förälder och medlem i föreningen Attention. Agneta Riddarsporre Agneta Rosling är verksamhetschef för Barn och Ungdomspsykiatrin. Gunhild Stolpe Gunilla Svedström är verksamhetschef för verksamhetsområde Beroende och Neuropsykiatri. Torsten Tornberg är ordförande i Uppsala Demensförening. Detta är styrelsen 2010

8 Ann-Louise Carleson ordförande, Gustaf Kjellbergsväg 1A, Uppsala, tel nr Titti Lindholm, vice ordförande, Helgestabodarna 1, sigtuna, tel nr Ylva Augustinsson, sekreterare, s:t Persgatan 39 G, Uppsala, Christina Rasmundson, vice sekreterare, Flottörgatan 6, Uppsala, Beatrice Carleson, kassör Ann-sofie Hansson-Pourtaheri, Lings väg 53, Uppsala Tim Öhlund, Litslena Djurby, Grillby, tel nr Birgitta Johnsen, Frebbenbo 661, Lövstabruk, tel nr Christer Busch, Nya Valsätravägen 17 B, Uppsala, tel nr Inia Fuentes, stenhagsvägen 154, Uppsala Ing-Marie wieselgren, Hov 60, Uppsala

för medlemmar i IFS Uppsala IFS har ett nytt telefonnummer för frågor och rådgivning: 0700 40 11 11

för medlemmar i IFS Uppsala IFS har ett nytt telefonnummer för frågor och rådgivning: 0700 40 11 11 Medlemsblad för medlemmar i IFS Uppsala Det kommer en vår Högt i skyn skola svalorna flyga Ty det kommer, det kommer en vår IFS har ett nytt telefonnummer för frågor och rådgivning: 0700 40 11 11 Anteckningar

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets öppenvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och föreningar

Läs mer

Attention Uppsala önskar medlemmarna en god jul och ett gott nytt år!

Attention Uppsala önskar medlemmarna en god jul och ett gott nytt år! Uppsala December 2013 Innehåll Vårens cafékvällar, NPF-träffar och anhörigträffar... sid 2 Hjälpa till?... sid 3 Föreningen Verkstan... sid 3 Kallelse till årsmöte 2014... sid 4 Inbjudan till workshop

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets hälso- och sjukvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och

Läs mer

Kanaler och nätverk kring kultur i vården i Uppsala län

Kanaler och nätverk kring kultur i vården i Uppsala län Kanaler och nätverk kring kultur i vården i Uppsala län En kartläggning på uppdrag av Landstinget i Uppsala län Kultur i länet 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förord...3 Kanaler och

Läs mer

Bota Lindra Efter katastrofen Nätdroger Anorexi

Bota Lindra Efter katastrofen Nätdroger Anorexi ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS ANNONS Bota Lindra Nr 1 2013 En tematidning om vård, behandlingar och forskning Tema psykiatri 5-7 Nu finns samlad kompetens mitt i byn 9-11 13 14 Ljus, kommunikation

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens 10-11 juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu POMS bladet Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007 www.poms.nu SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2006-2007 vald vid

Läs mer

Parkinson Uppland. M e d l e m s i n f o r m a t i o n. UPPSALA PARKINSONFÖRENING MÅNADSMÖTE TISDAG 28 APRIL KL.16.00 Lokal: Träffpunkt Storgatan 11

Parkinson Uppland. M e d l e m s i n f o r m a t i o n. UPPSALA PARKINSONFÖRENING MÅNADSMÖTE TISDAG 28 APRIL KL.16.00 Lokal: Träffpunkt Storgatan 11 April 2015 M e d l e m s i n f o r m a t i o n Parkinson Uppland Parkinson Uppland Ordförande Göran Einarsson Mobil: 070-339 25 71 Uppsala Parkinsonförening Mobil 073-82 75 900 Göran Einarsson tel. 018-25

Läs mer

Konferens: SOCIALPSYKIATRISK

Konferens: SOCIALPSYKIATRISK PROGRAMBOK Välkommen till två dagar med ett fullmatat program inom socialpsykiatrisk forskning! 28 29 mars 2007 Konferens: SOCIALPSYKIATRISK forskning Ett samarbetsprojekt mellan Socialpsykiatriskt Forum

Läs mer

- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden

- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 Oktober 2010 Nr 5 - Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden Innehåll Nytt projekt i Rwanda... sid 3 FSDB:s internationella arbete...

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Medlemstidning 2007:2

Medlemstidning 2007:2 Medlemstidning 2007:2 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Möte för nya på Möjlighetscentret Stjärnsmällar och svarta hål Sid 5 Seniorträffar Picknick i Botaniska Trädgården Sid 6 Invigning av Infoteket

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

Nya vägar mot framtidens psykiatri

Nya vägar mot framtidens psykiatri Nya vägar mot framtidens psykiatri I USB-minnet hittar du material från projektet Bättre vård mindre tvång Rör mig annars dör jag Varken inom psykiatrin eller i samband med olika satsningar har heldygnsvården

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu

SYMPOSIET ARRANGERAS AV FORSA STOCKHOLM I SAMARBETE MED RIKSFÖRBUNDET FORSA OCH BRUS. www.forsa.nu VAD INNEBÄR BRUKARINFLYTANDE? Vilka metoder används och vilka erfarenheter finns bland olika aktörer? Inom det sociala arbetets teori och praktik har begreppet brukarinflytande fått allt större genomslagskraft,

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Planeringen av våren i full gång! Kom ihåg datumet! N O V E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Planeringen av våren i full gång! När första snön har kommit och vi gått över till vintertid börjar projektet blicka mot ljusare tider. Vi har mycket att

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Konferensdokumentation Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Stockholm 4 oktober 2012 Innehåll 1 Inledning 2-3 När mamma eller pappa dör 4 Internet, e-hjälp och sociala medier 5 Vad vill barn och

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

Välkommen till en ny termin med Attention!

Välkommen till en ny termin med Attention! Uppsala Augusti 2013 Innehåll Höstens cafékvällar, NPF-träffar och anhörigträffar...sid 2 Inbjudan till konsert på Kulturoasen...sid 3 Styrelsen 2013...sid 3 Information från Patientnämnden...sid 4 Information

Läs mer

Våra projekt från norr till söder. Hjälpmedel i fokus - för personer med psykisk funktionsnedsättning

Våra projekt från norr till söder. Hjälpmedel i fokus - för personer med psykisk funktionsnedsättning Våra projekt från norr till söder Hjälpmedel i fokus - för personer med psykisk funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Margot Granvik Foto/illustration: Marcus Lundstedt (Bildarkivet),

Läs mer

PHRENICUS 10 ÅR MED RAKEL. Nr 2 2011. Kongresspecial. Verksamheten 2010. Bokrecension: De galna systrarna. Rättslös

PHRENICUS 10 ÅR MED RAKEL. Nr 2 2011. Kongresspecial. Verksamheten 2010. Bokrecension: De galna systrarna. Rättslös Kongresspecial Verksamheten 2010 Bokrecension: De galna systrarna Rättslös Nr 2 2011 PHRENICUS SCHIZOFRENIFÖRBUNDET INTRESSEFÖRBUNDET FÖR PERSONER MED SCHIZOFRENI OCH LIKNANDE PSYKOSER 10 ÅR MED RAKEL

Läs mer

utveckling och framtid

utveckling och framtid BeroendEvårdens utveckling och framtid vilka utmaningar står vi inför? Dokumentation från jubileumskonferens i Göteborg 17 oktober 2014 när Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, fyller 10

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer