Om du mår psykiskt dåligt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om du mår psykiskt dåligt"

Transkript

1 Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets öppenvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och föreningar inom Östhammars kommun Internet Guiden hittar du också på Internet på Tryck på länken Omsorg och stöd och Om du mår psykiskt dåligt, guide till hjälp och stöd Uppdaterad För att hålla guiden uppdaterad önskar vi att du gör oss uppmärksamma på eventuella felaktigheter. Skicka förslag till förändringar till: E-post:

2 Innehåll sida Allmänt Bakgrund 3 Viktiga telefonnummer 4 Mina viktiga telefonnummer 5 Hjälp och stöd av kommunen Personligt ombud 6 God man 7 Handikappkonsulent 8 Socialförvaltningen 9 Hjälpmedel 12 Individ och familjeomsorg, IFO 13 Sysselsättning och vuxenutbildning 16 Fritid 19 Hjälp och stöd av Landstinget Akut hjälp 20 Allmän psykiatri 21 Nordupplands psykos och rehab team 22 Neuropsykiatri 23 Beroendepsykiatri 24 Barn och ungdomspsykiatri 25 Habilitering för barn och vuxna 26 Tandvård 27 Arbete och socialförsäkring Arbetsförmedlingen 28 Försäkringskassan 29 Intresseföreningar Intresseföreningar 30 2

3 Bakgrund Denna skrift har kommit till för att göra det lättare för dig som mår psykiskt dåligt. Med hjälp av den här informationen kan du hitta personer och myndigheter som kan ge dig hjälp och stöd. Många människor mår psykiskt dåligt vilket gör att de behöver stöd från andra. De flesta pratar med släktingar och vänner när de drabbas av oro eller ångest. Ofta kan det räcka för att komma till rätta med problemet. Men ibland räcker det inte. Man brukar ibland tala om psykiskt funktionshinder. Det här är Nationella psykiatrisamordningens definition på begreppet psykiskt funktionshinder: En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning. Du som har en psykisk eller neuropsykiatriskt funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service från samhället. Du ska kunna leva som alla andra. 3

4 Viktiga telefonnummer Psykiatrisk akutmottagning i Uppsala, vuxna Psykiatrisk akutmottagning i Uppsala, barn Nordupplands psykos och rehab team Personligt ombud Handikappkonsulent Alunda vårdcentral Gimo vårdcentral Österbybruks vårdcentral Östhammars vårdcentral Öregrunds vårdcentral eller Barn och vuxenhabiliteringen, Östhammar Östhammars kommunväxel Handläggare socialförvaltningen, Östhammarsområdet Handläggare socialförvaltningen, Öregrundsområdet Handläggare socialförvaltningen, Gimoområdet Handläggare socialförvaltningen, Alundaområdet Handläggare socialförvaltningen, Österbyområdet

5 Mina viktiga telefonnummer 5

6 Personligt ombud Du som är 18 år eller äldre och har en psykisk funktionsnedsättning kan kostnadsfritt få ett personligt ombud som stöd i dina kontakter med olika myndigheter och i din rehabilitering. Ett personligt ombud är ett fristående stöd. Ett personligt ombud är en mänsklig länk som stöder dig för att du ska få rätt hjälp när det gäller vård, stöd och service. Ett personligt ombud arbetar med de problem du tycker är viktiga och respekterar dina värderingar. Har du frågor eller behöver hjälp Ring till Personligt ombud Seija Oja Telefonnummer eller E-postadress 6

7 God man En god man är en person som kan hjälpa dig om du inte själv kan ta hand om din ekonomi, dina personliga angelägenheter eller tillvarata dina rättigheter. En god mans uppgifter är att hjälpa dig med att se till att dina räkningar blir betalade, att du får rätt vård och boende och att till exempel hjälpa dig söka bostadsbidrag. Du eller dina anhöriga kan ansöka om god man till dig. Har du frågor eller behöver hjälp Ring till överförmyndarenheten Telefonnummer Du hittar mer information om god man på kommunens webbplats Klicka på Omsorg och stöd. Klicka på Överförmyndarenheten i den högra kolumnen. 7

8 Handikappkonsulent Handikappkonsulenten ger råd och stöd till personer med olika former av funktionsnedsättningar. Handikappkonsulenten jobbar med att svara på frågor om funktionsnedsättningar och ger råd om vart du kan vända dig i olika situationer. Handikappkonsulenten samarbetar med lokala handikappföreningar. Handikappkonsulenten kan hjälpa dig om du behöver stöd när du ska kontakta någon myndighet. Har du frågor eller behöver hjälp Ring till handikappkonsulenten Telefonnummer

9 Socialförvaltningen Vård och Omsorg Personal som arbetar inom Vård och Omsorg kan ge dig information om stöd som gäller för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning. Om du behöver insatser från flera myndigheter kan du få hjälp att samordna myndigheternas arbete. Då brukar det vara bra att göra en individuell plan. Du har rätt att få hjälp med en sådan planering enligt LSS-lagen. Insatser från Äldre- och handikappenheten är behovsprövade. Det betyder att en handläggare först gör en utredning om vilken hjälp just du behöver. Handläggaren fattar sedan beslut om vilka insatser du kan få enligt SoL, Socialtjänstlagen och LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den som har mycket stora eller varaktiga behov kan få stöd enligt LSS. Hjälp med att ansöka Behöver du hjälp med att göra en ansökan kan du få det av handläggaren för ditt område. Du kan också få hjälp med att göra ansökan eller att få kontakt med handläggare av handikappkonsulenten. Läs på sidan 8. På sidorna 10 och 11 kan du läsa om några insatser som du kan söka inom Vård och Omsorg. 9

10 Exempel på insatser som du kan söka inom Vård och Omsorg Kontaktperson En kontaktperson är en vän du kan prata med och som ger stöd och råd i ditt dagliga liv. Det kostar inget för dig att få kontaktperson. Ledsagare En ledsagare kan ge dig stöd till att besöka vänner promenera, delta i kulturliv och fritidsaktiviteter. Om du har en funktionsnedsättning som ger dig rätt till LSS-insatser så kostar det inget för dig att få ledsagare. Om du har en funktionsnedsättning som ger dig rätt till SoL-insatser så kostar det pengar för dig att få ledsagare. Matdistribution Matdistribution ger dig möjlighet att äta på någon av kommunens servicehus eller att få hem en matlåda. Det kostar pengar för dig att få matdistribution. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet eller hemtjänst underlättar för dig med praktisk och personlig omvårdnad i det egna boendet. Det kostar pengar för dig att få hjälp i hemmet. Personlig assistent En personlig assistent är ett personligt stöd till dig som har en mycket omfattande funktionsnedsättning. Det kostar inget för dig att ha personlig assistent. Trygghetstelefon Trygghetstelefon är ett larm för att nå personal när du behöver snabb hjälp. Det kostar pengar för dig att ha trygghetstelefon. Färdtjänst och riksfärdtjänst Du som till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning inte klarar att åka allmänna kommunikationsmedel kan söka färdtjänst. Det kostar pengar för dig att åka färdtjänst och riksfärdtjänst. 10

11 Boendestöd Du som är mellan 18 och 65 år och har en funktionsnedsättning och bor i egen bostad kan få stöd och hjälp i din bostad. Det kan vara stöd med vardagssysslor eller meningsfullt innehåll i vardagen. Till skillnad från hjälp i hemmet är boendestödet i huvudsak pedagogiskt. Det betyder att du tillsammans med personal får träna på vardagssysslor som du tycker är svåra. Så att du själv ska kunna klara det mesta på egen hand i framtiden. Det kostar inget för dig att få boendestöd. Bostad med särskild service Du som har funktionsnedsättning kan ibland behöva så mycket stöd att du inte klarar av att bo i en egen lägenhet. Socialförvaltningen kan då hjälpa till med att ordna en särskilt anpassad bostad med tillgång till personal. Utredning av ditt behov och beslut om ett boende med särskilt stöd görs av socialförvaltningens handläggare. Har du frågor eller behöver hjälp Ring till Socialförvaltningens handläggare Handläggare i Östhammarsområdet telefonnummer Handläggare i Öregrundsområdet telefonnummer Handläggare i Gimoområdet telefonnummer Handläggare i Österbybruksområdet telefonnummer Handläggare i Alundaområdet telefonnummer Eller ring till chef för handläggning av Vård och Omsorg Telefonnummer

12 Hjälpmedel För att du ska klara vardagliga sysslor så självständigt som möjligt kan du ibland behöva hjälpmedel. Det finns tekniska hjälpmedel som gör att du fysiskt kan klara dig själv bättre. Det finns kognitiva hjälpmedel som ger ditt minne stöd. Det finns en särskild broschyr om hjälpmedel som du kan få. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring om tekniska hjälpmedel till arbetsterapeuten i ditt område. Arbetsterapeut i Alunda telefonnummer Arbetsterapeut Gimo telefonnummer Arbetsterapeut Öregrund telefonnummer Arbetsterapeut Österbybruk telefonnummer Arbetsterapeut i norra Östhammar telefonnummer Arbetsterapeut i södra Östhammar telefonnummer Ring om kognitiva hjälpmedel till Focus i Centrum. Telefonnummer Öppettider är måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan Besöksadress är Drottninggatan 5 i Östhammar 12

13 Individ och familjeomsorg, IFO Det kommer tillfällen då vi alla behöver hjälp, stöd och omtanke från andra människor. När stödet från din familj och dina vänner inte räcker till har kommunen enligt Socialtjänstlagen det yttersta ansvaret att hjälpa dig med det du behöver. Du kan vända dig till Individ och familjeomsorgen, som är uppdelad i Vuxensektionen, Familjerådgivning och Barn- och ungdomssektionen. Vuxensektionen Du som är vuxen och behöver råd och stöd i olika svåra frågor kan vända dig till Vuxensektionen. Läs här nedanför om exempel på hjälp som du kan få av Vuxensektionen Försörjningsstöd När dina pengar inte räcker så kan du, efter utredning, i vissa fall få ekonomisk hjälp. Om du har låg inkomst har du möjlighet att få hjälp med att göra en budget. Råd och stöd Vuxensektionens biståndsgrupp kan ge dig råd och stöd i olika sociala frågor. Råd och behandling vid missbruksproblem Vuxensektionen kan ge råd eller behandling till dig eller någon i din familj som dricker för mycket alkohol eller använder narkotika. Har du frågor eller behöver hjälp Ring till Socialförvaltningens reception Telefonnummer eller genom kommunens växel telefonnummer Besöksadress en är Kyrkogatan 14 i Östhammar Du kan också ringa till Vårdcentrum för råd och behandling om du har missbruksproblem. Telefonnummer

14 Familjerådgivning De vuxna i din familj kan få familjerådgivning när relationerna är dåliga inom familjen. Samtalen sker under sträng sekretess och det förs inga journaler. Samtalen på familjerådgivningen kostar 150 kr. Om du har frågor eller behöver hjälp Ring till Familjerådgivningens mottagning. Telefonnummer Ring och beställ tid på måndag eller fredag klockan Om du ringer en annan tid så kan du prata in ett meddelande på telefonsvararen. Du kan också skicka meddelande med e-post. E-postadressen är Besöksadressen är Vårdcentrum, Östhammar eller Frej Svenssons väg 1A i Uppsala. 14

15 Barn och ungdomssektionen Alla föräldrar vill ge sina barn och ungdomar en trygg och bra uppväxt. Om du är förälder och har problem eller inte mår bra kan det vara svårt att hinna med dina barn. Om du har barn i åldern 0-20 år så kan Barn och ungdomssektionen ge dig och din familj stöd med olika insatser. Läs här nedanför om exempel på hjälp som du kan få av Barn och ungdomssektionen. Kontaktfamilj En kontaktfamilj är en stödfamilj där ditt barn kan få vara ibland när du behöver vila, få vård eller tid att reda ut dina problem. Kontaktperson En kontaktperson är en vän som du kan prata med och som ger dig stöd och goda råd. Råd och stöd Om du är förälder kan det vara bra att få råd och stöd i uppfostringsfrågor. Har du frågor eller behöver hjälp Du kan ringa till Barn och ungdomssektionen Genom socialförvaltningens reception Telefonnummer Eller genom att ringa till kommunens växel. Telefonnummer Barn och ungdomssektionens besöksadress är Kyrkogatan 14 i Östhammar Vill du skicka brev till Barn och ungdomssektionen så är adressen Barn och ungdomssektionen, Box 36, Östhammar 15

16 Sysselsättning och vuxenutbildning Arbetsmarknadskontoret jobbar för att ordna utbildningar som passar både dig och företag i kommunen. Arbetsmarknadskontoret underlättar för dig som behöver stöd att komma ut på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadskontoret ger sysselsättning till dig som sökt sysselsättning genom LSS. Porten Porten är en del av Arbetsmarknadskontoret. Du som varit sjukskriven eller inte har arbetat på länge kan ringa till Porten. Genom Porten kan du få arbetsträning eller delta i någon sysselsättning. Du kan få komma ut på en praktikplats och så småningom kanske på ett jobb. I sysselsättningen kan du också få hjälp med att hitta fritidsintressen och träning i att knyta sociala kontakter Har du frågor eller behöver hjälp Ring till Ann-Margret Frylmark som jobbar på Porten Telefonnummer eller Portens besöksadress är Gimo torg 3 i Gimo. (Portingången mellan bank och frisering) Vill du skicka e-post till Porten E-postadress 16

17 Kommunservice Kommunservice finns i Hökhuvuds gamla skola Det är en rehabiliterande verksamhet som ger dig möjlighet att pröva eller träna din arbetsförmåga. Kommunservice utför olika uppdrag i kommunal regi. I samma lokal finns Återbruket som är vår secondhandbutik. Butiken tar emot och säljer saker som personer skänkt. Aktivitetshuset Aktivitetshuset är en verksamhet för dig som har en social, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. På Aktivitetshuset kan du få gemenskap och möjlighet till sysselsättning och arbetsträning. Det kostar inget för dig att vara i Aktivitetshuset förutom en del speciella fritidsaktiviteter. Aktivitetshuset erbjuder aktiviteter som till exempel friskvård, studiecirklar, studiebesök, caféverksamhet och praktikmöjligheter. Om du är nyfiken på att besöka oss. Ring gärna och boka en tid. Vi visar dig runt och bjuder på fika. Telefonnummer eller Aktivitetshuset har öppet måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan torsdag klockan Aktivitetshuset finns på Långgatan 42 i Gimo (bakom ABF) 17

18 Vuxenutbildning Du kan bli bättre på det du lärde sig när du var barn eller du kan lära dig nya saker. Inom vuxenutbildningen i Östhammars kommun har du möjlighet att välja mellan olika kurser och utbildningar. Du kan gå kurs på dagtid, kvällstid eller distans och på heltid eller deltid. Vuxenutbildningen har utbildning på alla nivåer: Grundskola för vuxna Gymnasieskola för vuxna Särskild undervisning, Särvux Svenska för invandrare. Högskoleutbildning i samarbete med olika universitet och högskolor Kvalificerad yrkesutbildning Uppdragsutbildning för företag och arbetsliv. Har du frågor eller behöver hjälp Ring till Vuxenutbildningen Telefonnummer eller Du hittar mer information på Vuxenutbildningens webbplats. Vill du prata med en studie och yrkesvägledare Ring till Hans Lagenius. Telefonnummer Vill du skicka e-post E-postadressen är 18

19 Fritid Kommunens fritidslots Skulle du vilja ha hjälp med att hitta en förening eller en kommunal fritidsverksamhet som passar dina intressen? Vill du hitta något roligt att göra på fritiden? Kommunens fritidslots kan ge dig tips och råd. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till Åsa Edvinson som är kommunens fritidslots Telefonnummer Vill du skicka e-post E-postadressen är Du hittar mer information på kommunens webbplats 19

20 Akut hjälp Du som är över 18 år kan ringa eller åka till den psykiatriska akutenheten i Uppsala. Mottagningen på psykiatriska akuten är öppen dygnet runt. Om du akut behöver hjälp Ring till psykiatriska akuten Telefonnummer Besöksadressen är Eva Lagerwalls väg, Uppsala 20

21 Allmän psykiatri Psykiatriska öppenvårdsmottagningen ansvarar för psykiatrisk utredning, diagnostik och behandling till dig som är vuxen och har psykiska problem som kräver specialiserad öppenvård. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen vänder sig till alla som bor i norduppland. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen har verksamhet i Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommun. På vår mottagning i Gimo arbetar läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator och läkarsekreterare. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till psykiatriska öppenvårdsmottagningen Telefonnummer Telefontid måndag till onsdag klockan torsdag klockan och fredag stängt Mottagningen är öppen för besök måndag till onsdag klockan torsdag endast på telefon och fredag stängt Besöksadressen är Vattentornet 1 i Gimo 21

22 Nordupplands psykos och rehab team Nordupplands psykos och rehab team ger specialiserad psykiatrisk hälso- och sjukvård till dig som är över 18 år och som har en psykossjukdom. På vår mottagning arbetar psykiater, skötare, sjuksköterska, arbetsterapeut, psykolog, kurator, läkarsekreterare och sjukgymnast Öppenvård sker genom besök på vår mottagning eller via hembesök. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till Nordupplands psykos och rehab team Telefonnummer Du kan ringa måndag till fredag klockan Om ingen svarar kan du tala in ett meddelande på telefonsvararen. Besöksadressen är Nordupplands psykos- och rehabteam Vattentornet 1, Gimo Du kan hitta mer information på Akademiska sjukhusets webbplats Klicka på Verksamheter Klicka därefter på Psykosvård Klicka på Enheter/avd i den vänstra listen Klicka därefter på Nordupplands psykos och rehab. 22

23 Neuropsykiatri Neuropsykiatrin tar emot personer via remiss från vårdcentral, psykiatrisk mottagning eller annan vårdgranne. De flesta neuropsykiatriska utredningar görs genom allmänpsykiatrin. Se sidan 21. Neuropsykiatrin utreder och behandlar personer över 18 år om det finns misstanke om neuropsykiatriska funktionshinder som till exempel ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom eller autism. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till neuropsykiatrin Telefonnummer Besöksadressen är Ulleråkersvägen 40, Uppsala 23

24 Beroendepsykiatri Du som mår psykiskt dåligt kan ibland frestas att dricka alkohol eller ta droger för att dämpa din smärta och på så sätt kan du fastna i ett beroende. Du som har ett missbruksproblem och samtidigt mår psykiskt dåligt kan vända dig till din husläkare eller direkt till specialutbildade sjuksköterskor som finns på vissa vårdcentraler. Även Socialförvaltningens Vuxensektion kan ge dig stöd om du har missbruksproblem. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till sjuksköterska i Alunda Telefonnummer Ring till sjuksköterska i Gimo och Östhammar Telefonnummer Ring till Socialförvaltningens Vuxensektion Du kan ringa till vuxensektionen genom att ringa till kommunens växel Telefonnummer Ring till Beroendepsykiatrin i Uppsala Information och rådgivning Telefonnummer

25 Barn och ungdomspsykiatri Barn och ungdomspsykiatrin vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna upp till 18 år. Barn och ungdomspsykiatrin kan göra en bedömning och ge behandling till barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt. Barnens och ungdomarnas familj kan också få stöd och behandling. Personalen på Barn och ungdomspsykiatrin samarbetar med skolans elevvård och vårdgrannar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till barn och ungdomspsykiatrin för information, rådgivning eller akuta ärenden Telefonnummer Eller ring till BUP-mottagningen på Fyrhuset i Östhammar Telefonnummer Telefontid måndag till torsdag klockan

26 Habiliteringen för barn och vuxna Inom Landstingets habilitering och hjälpmedel finns Habiliteringen för barn och vuxna. Habiliteringen för barn och vuxna ger råd och stöd till dig som har funktionsnedsättning, till dina anhöriga och till personal. Exempel på råd och stöd är utbildning, handledning, behandling eller samordning av olika stödinsatser. Insatser från Habiliteringen sker efter samtal med dig och kanske din företrädare och ibland i samarbete med andra vårdgivare. Våra lokaler ligger på sjukhusområdet i Östhammar i det hus som heter Fyrhuset. I väntrummet kan du själv söka information i vårt Mini-Infotek. Där hittar du information om olika funktionsnedsättningar via dator, i böcker eller broschyrer. Har du frågor eller behöver hjälp Ring till teamsekreteraren på Habiliteringen för barn och vuxna Telefonnummer Du kan också ringa till enhetschef för Habiliteringen för barn och vuxna Telefonnummer

27 Tandvård Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till subventionerad tandvård från landstinget. Det betyder att du kan få billigare tandvård. För att du ska få billigare tandvård behöver du ett intyg. Handläggaren för ditt område kan hjälpa dig att ta reda på om du har rätt till ett intyg. Har du frågor eller behöver hjälp Ring till din kontakt inom psykiatrin Eller ring till Socialförvaltningens handläggare Handläggare i Östhammarsområdet telefonnummer Handläggare i Öregrundsområdet telefonnummer Handläggare i Gimoområdet telefonnummer Handläggare i Österbybruksområdet telefonnummer Handläggare i Alundaområdet telefonnummer Eller ring till chef för handläggning av Vård och Omsorg Telefonnummer

28 Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift är att visa dig vilka lediga jobb som finns om du är arbetslös. Arbetsförmedlingen ska ge dig det stöd du behöver så länge du är arbetslös. Arbetsförmedlingen gör en individuell bedömning om vilket stöd just du behöver. Arbetsförmedlingen har speciella insatser för dig som har en funktionsnedsättning. Har du frågor eller behöver hjälp Ring till Arbetsförmedlingens kundtjänst Telefonnummer Telefontid är måndag till fredag klockan eller lördag till söndag klockan Du kan också ringa till Arbetsförmedlingen i Gimo Telefonnummer Telefontid är måndagar till fredagar klockan Arbetsförmedlingens besöksadress är Hyttgatan 6 i Gimo Besökstider är måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan och Webbplats:www.arbetsformedlingen.se 28

29 Försäkringskassan Försäkringskassan har hand om de försäkringar och bidrag som ingår i Socialförsäkringen. Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet och gäller för dig som bor eller arbetar i Sverige. Socialförsäkringen ger ekonomiskt skydd till familjer och barn och personer med funktionsnedsättning och vid sjukdom, arbetsskada eller ålderdom. Försäkringskassan kan i vissa fall hjälpa till med rehabilitering om du behöver arbetsträna efter en längre tids sjukdom. Hos Försäkringskassan kan du få reda på vilka förmåner och skyldigheter du har när du är sjuk och inte kan arbeta eller bara kan arbeta på deltid. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till Försäkringskassans kundcenter Telefonnummer En röst ber dig välja mellan fler alternativ. Tryck 9 på din telefon för att komma till telefonist. Om du inte gör något val så blir du kopplad till en handläggare. Försäkringskassan har telefontid från måndag till fredag klockan och på lördag klockan och på söndag klockan Du hittar mer information på Försäkringskassans webbplats. Där finns fler sätt att komma i kontakt med Försäkringskassan. Om du inte har en dator med Internet hemma så har Försäkringskassan en kunddator hos Arbetsförmedlingen i Gimo. I den datorn finns Försäkringskassans hemsida med mycket information och blanketter som du kan skriva ut. 29

30 Intresseföreningar RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH-Vallonerna är en träffpunkt och en brukarförening som sysslar med kamratstöd och intressepolitik. Du som känner dig ensam och vill få mer social gemenskap, kom till oss! Varje dag serveras lunch klockan Lunchen måste du anmäla dig till senast kl den dagen du vill äta. På RSMH kan du till exempel spela spel, vara med på promenader eller gå och simma. Utflykter och resor görs regelbundet. Föreningen har en egen tidning som heter Rösten som du kan vara med att göra. Du har också möjlighet att ge egna förslag på aktiviteter. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till RSMH-Vallonerna Telefonnummer RSMH har öppet måndag till fredag klockan På onsdagar är det också öppet klockan Besöksadress är Långgatan 42 i Gimo. Vill du skicka e-post E-postadressen är Du hittar mer information på RSMH webbplats. 30

31 Schizofreniförbundet IFS Uppsala Schizofreniförbundet arbetar för att tillvarata olika intressen hos dem som drabbats av schizofreni eller liknande psykossjukdomar och deras anhöriga. Har du frågor eller behöver ha hjälp Skicka e-post till Kjell Rasmundson på Schizofreniförbundet E-postadress Du hittar mer information på Schizofreniförbundets webbplats 31

32 Föreningen Balans Uppsala Föreningen Balans i Uppsala arbetar för att öka öppenheten och kunskapen i samhället om psykisk ohälsa, i synnerhet depression och bipolär sjukdom. Vi informerar och utbildar personal i frågor som berör bemötande, inflytande och återhämtningsinriktat arbetssätt. Vi arbetar för att närstående och familj ska ses som resurser i behandling och återhämtning till exempel med hjälp av nätverkskontrakt. Vi arbetar för att skapa mötesplatser för människor med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom till exempel i självhjälpsgrupper och lokala föreningar Vi har Balansträffar, cafékvällar och självhjälpsgrupper på Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 eller i HSOs lokaler på Kungsgatan 64. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till Föreningen Balans Telefonnummer Vill du skicka e-post E-postadress Mer information hittar du på Föreningen Balans webbplats Vill du skicka brev till Föreningen Balans Postadressen är Föreningen Balans Uppsala, c/o Studieförbundet Vuxenskolan, Box 1445, Uppsala Besöksadress är Föreningen Balans, Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 i Uppsala 32

33 Svenska OCD-förbundet Ananke OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom, OCD och deras anhöriga. Ananke informerar om modern och effektiv behandling och ger ut tidningen Nytt om OCD. Ananke ordnar informationsmöten, föredrag, stöd och självhjälpsgrupper och hjälper också till att förmedla kontakter till terapeuter och specialister inom psykiatrin. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till Agneta Riesenfeld på OCD-förbundet Ananke Telefonnummer Vill du skicka e-post E-postadress Du hittar mer information på OCD-förbundet Anankes webbplats 33

34 Föreningen Autism i Uppsala län Riksföreningen Autism är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd. Föreningen vänder sig även till anhöriga och personal. Föreningen försöker sprida kunskap om svårigheter som funktionsnedsättningen autism för med sig. Föreningen arbetar för att anpassa olika former av undervisning, boende och sysselsättning. Föreningen deltar också i det nationella arbetet och följer forskningen om autism. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till Eva Hessling Jansson på Riksföreningen Autism Telefonnummer Vill du skicka e-post E-postadress Du hittar mer information om Riksföreningen Autism på deras webbplatser eller Vill du skicka brev till Föreningen Autism Postadressen är Föreningen Autism Uppsala, Kungsgatan 64, Uppsala 34

35 Attention Attention är en resurs- och föräldraförening för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Attention finns i Knivsta och Uppsala. Attention i Uppsala erbjuder cafékvällar för våra medlemmar. Föreningen arbetar för att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i samhället. Har du frågor Ring till Elisabeth Axberg på Attention i Uppsala Telefonnummer Vill du skicka e-post E-postadress Vill du skicka brev Postadressen är Attention Uppsala, c/o HSO Kungsgatan 64, Uppsala Du hittar mer information om Attention på våra webbplatser. eller 35

36 Du är inte ensam Nationella hjälplinjen Nationella hjälplinjen vänder sig till dig som behöver prata med någon akut och till närstående till någon som är i akut kris. Ring om du behöver prata om relationsproblem, psykisk ohälsa, sociala svårigheter, dödsfall, självmordstankar, ångest eller andra svåra situationer. Du hittar mer information på Nationella hjälplinjens webbplats Telefontid är måndag till torsdag kl och fredag till söndag kl Telefon: Anbo, Anhörigföreningen Borderline Vänder sig till dig som är förälder, syskon, sambo, make eller maka och barn till personer med borderline. Webbplats: Borderlinelinjen Vänder sig till borderlinepersoner, anhöriga och andra med intresse Du hittar mer information på Borderlinelinjens webbplats Depressionslinjen Du hittar mer information om depression och ångest på depressionslinjens webbplats Gränsland Du hittar mer information om borderline på Gränslands webbplats 36

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets hälso- och sjukvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och

Läs mer

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp om du eller någon annan drabbas

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Här kan du hitta information om verksamheter i Vilhelmina som ger hjälp, råd och stöd till vuxna personer med psykisk ohälsa. Här finns telefonnummer,

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning

Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Information om Vård, stöd och service för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Senast ändrad april 2015 Människor som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service Stöd

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa BJURHOLMS KOMMUN INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa I den här guiden kan du lätt hitta information om verksamheter och kontaktställen som kan hjälpa dig i din vardag. Guiden kan också

Läs mer

H A L M S T A D KartoteK 1

H A L M S T A D KartoteK 1 H A L M S T A D Kartotek 1 KARTOTEK - AV STÖD- OCH REHABILITERINGSVERKSAMHETER INOM PARTERNA I SAMORDNINGSFÖRBUNDET I HALLAND Detta Kartotek är tänkt att användas som stöd i arbetet för de samverkande

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa september 2010 Vård och Omsorg Postadress: 241 80 Eslöv Besöksadress: Gröna Torg 2 Telefon: 0413-620 00 Telefax: 0413-624 54 epost: vard.och.omsorg@eslov.se

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning

Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning 1 Kort om stöd och bidrag till vuxna med funktionsnedsättning Denna broschyr ger kortfattad information om olika bidrag och annat stöd till vuxna

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer