Om du mår psykiskt dåligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om du mår psykiskt dåligt"

Transkript

1 Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets öppenvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och föreningar inom Östhammars kommun Internet Guiden hittar du också på Internet på Tryck på länken Omsorg och stöd och Om du mår psykiskt dåligt, guide till hjälp och stöd Uppdaterad För att hålla guiden uppdaterad önskar vi att du gör oss uppmärksamma på eventuella felaktigheter. Skicka förslag till förändringar till: E-post:

2 Innehåll sida Allmänt Bakgrund 3 Viktiga telefonnummer 4 Mina viktiga telefonnummer 5 Hjälp och stöd av kommunen Personligt ombud 6 God man 7 Handikappkonsulent 8 Socialförvaltningen 9 Hjälpmedel 12 Individ och familjeomsorg, IFO 13 Sysselsättning och vuxenutbildning 16 Fritid 19 Hjälp och stöd av Landstinget Akut hjälp 20 Allmän psykiatri 21 Nordupplands psykos och rehab team 22 Neuropsykiatri 23 Beroendepsykiatri 24 Barn och ungdomspsykiatri 25 Habilitering för barn och vuxna 26 Tandvård 27 Arbete och socialförsäkring Arbetsförmedlingen 28 Försäkringskassan 29 Intresseföreningar Intresseföreningar 30 2

3 Bakgrund Denna skrift har kommit till för att göra det lättare för dig som mår psykiskt dåligt. Med hjälp av den här informationen kan du hitta personer och myndigheter som kan ge dig hjälp och stöd. Många människor mår psykiskt dåligt vilket gör att de behöver stöd från andra. De flesta pratar med släktingar och vänner när de drabbas av oro eller ångest. Ofta kan det räcka för att komma till rätta med problemet. Men ibland räcker det inte. Man brukar ibland tala om psykiskt funktionshinder. Det här är Nationella psykiatrisamordningens definition på begreppet psykiskt funktionshinder: En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning. Du som har en psykisk eller neuropsykiatriskt funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service från samhället. Du ska kunna leva som alla andra. 3

4 Viktiga telefonnummer Psykiatrisk akutmottagning i Uppsala, vuxna Psykiatrisk akutmottagning i Uppsala, barn Nordupplands psykos och rehab team Personligt ombud Handikappkonsulent Alunda vårdcentral Gimo vårdcentral Österbybruks vårdcentral Östhammars vårdcentral Öregrunds vårdcentral eller Barn och vuxenhabiliteringen, Östhammar Östhammars kommunväxel Handläggare socialförvaltningen, Östhammarsområdet Handläggare socialförvaltningen, Öregrundsområdet Handläggare socialförvaltningen, Gimoområdet Handläggare socialförvaltningen, Alundaområdet Handläggare socialförvaltningen, Österbyområdet

5 Mina viktiga telefonnummer 5

6 Personligt ombud Du som är 18 år eller äldre och har en psykisk funktionsnedsättning kan kostnadsfritt få ett personligt ombud som stöd i dina kontakter med olika myndigheter och i din rehabilitering. Ett personligt ombud är ett fristående stöd. Ett personligt ombud är en mänsklig länk som stöder dig för att du ska få rätt hjälp när det gäller vård, stöd och service. Ett personligt ombud arbetar med de problem du tycker är viktiga och respekterar dina värderingar. Har du frågor eller behöver hjälp Ring till Personligt ombud Seija Oja Telefonnummer eller E-postadress 6

7 God man En god man är en person som kan hjälpa dig om du inte själv kan ta hand om din ekonomi, dina personliga angelägenheter eller tillvarata dina rättigheter. En god mans uppgifter är att hjälpa dig med att se till att dina räkningar blir betalade, att du får rätt vård och boende och att till exempel hjälpa dig söka bostadsbidrag. Du eller dina anhöriga kan ansöka om god man till dig. Har du frågor eller behöver hjälp Ring till överförmyndarenheten Telefonnummer Du hittar mer information om god man på kommunens webbplats Klicka på Omsorg och stöd. Klicka på Överförmyndarenheten i den högra kolumnen. 7

8 Handikappkonsulent Handikappkonsulenten ger råd och stöd till personer med olika former av funktionsnedsättningar. Handikappkonsulenten jobbar med att svara på frågor om funktionsnedsättningar och ger råd om vart du kan vända dig i olika situationer. Handikappkonsulenten samarbetar med lokala handikappföreningar. Handikappkonsulenten kan hjälpa dig om du behöver stöd när du ska kontakta någon myndighet. Har du frågor eller behöver hjälp Ring till handikappkonsulenten Telefonnummer

9 Socialförvaltningen Vård och Omsorg Personal som arbetar inom Vård och Omsorg kan ge dig information om stöd som gäller för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning. Om du behöver insatser från flera myndigheter kan du få hjälp att samordna myndigheternas arbete. Då brukar det vara bra att göra en individuell plan. Du har rätt att få hjälp med en sådan planering enligt LSS-lagen. Insatser från Äldre- och handikappenheten är behovsprövade. Det betyder att en handläggare först gör en utredning om vilken hjälp just du behöver. Handläggaren fattar sedan beslut om vilka insatser du kan få enligt SoL, Socialtjänstlagen och LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den som har mycket stora eller varaktiga behov kan få stöd enligt LSS. Hjälp med att ansöka Behöver du hjälp med att göra en ansökan kan du få det av handläggaren för ditt område. Du kan också få hjälp med att göra ansökan eller att få kontakt med handläggare av handikappkonsulenten. Läs på sidan 8. På sidorna 10 och 11 kan du läsa om några insatser som du kan söka inom Vård och Omsorg. 9

10 Exempel på insatser som du kan söka inom Vård och Omsorg Kontaktperson En kontaktperson är en vän du kan prata med och som ger stöd och råd i ditt dagliga liv. Det kostar inget för dig att få kontaktperson. Ledsagare En ledsagare kan ge dig stöd till att besöka vänner promenera, delta i kulturliv och fritidsaktiviteter. Om du har en funktionsnedsättning som ger dig rätt till LSS-insatser så kostar det inget för dig att få ledsagare. Om du har en funktionsnedsättning som ger dig rätt till SoL-insatser så kostar det pengar för dig att få ledsagare. Matdistribution Matdistribution ger dig möjlighet att äta på någon av kommunens servicehus eller att få hem en matlåda. Det kostar pengar för dig att få matdistribution. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet eller hemtjänst underlättar för dig med praktisk och personlig omvårdnad i det egna boendet. Det kostar pengar för dig att få hjälp i hemmet. Personlig assistent En personlig assistent är ett personligt stöd till dig som har en mycket omfattande funktionsnedsättning. Det kostar inget för dig att ha personlig assistent. Trygghetstelefon Trygghetstelefon är ett larm för att nå personal när du behöver snabb hjälp. Det kostar pengar för dig att ha trygghetstelefon. Färdtjänst och riksfärdtjänst Du som till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning inte klarar att åka allmänna kommunikationsmedel kan söka färdtjänst. Det kostar pengar för dig att åka färdtjänst och riksfärdtjänst. 10

11 Boendestöd Du som är mellan 18 och 65 år och har en funktionsnedsättning och bor i egen bostad kan få stöd och hjälp i din bostad. Det kan vara stöd med vardagssysslor eller meningsfullt innehåll i vardagen. Till skillnad från hjälp i hemmet är boendestödet i huvudsak pedagogiskt. Det betyder att du tillsammans med personal får träna på vardagssysslor som du tycker är svåra. Så att du själv ska kunna klara det mesta på egen hand i framtiden. Det kostar inget för dig att få boendestöd. Bostad med särskild service Du som har funktionsnedsättning kan ibland behöva så mycket stöd att du inte klarar av att bo i en egen lägenhet. Socialförvaltningen kan då hjälpa till med att ordna en särskilt anpassad bostad med tillgång till personal. Utredning av ditt behov och beslut om ett boende med särskilt stöd görs av socialförvaltningens handläggare. Har du frågor eller behöver hjälp Ring till Socialförvaltningens handläggare Handläggare i Östhammarsområdet telefonnummer Handläggare i Öregrundsområdet telefonnummer Handläggare i Gimoområdet telefonnummer Handläggare i Österbybruksområdet telefonnummer Handläggare i Alundaområdet telefonnummer Eller ring till chef för handläggning av Vård och Omsorg Telefonnummer

12 Hjälpmedel För att du ska klara vardagliga sysslor så självständigt som möjligt kan du ibland behöva hjälpmedel. Det finns tekniska hjälpmedel som gör att du fysiskt kan klara dig själv bättre. Det finns kognitiva hjälpmedel som ger ditt minne stöd. Det finns en särskild broschyr om hjälpmedel som du kan få. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring om tekniska hjälpmedel till arbetsterapeuten i ditt område. Arbetsterapeut i Alunda telefonnummer Arbetsterapeut Gimo telefonnummer Arbetsterapeut Öregrund telefonnummer Arbetsterapeut Österbybruk telefonnummer Arbetsterapeut i norra Östhammar telefonnummer Arbetsterapeut i södra Östhammar telefonnummer Ring om kognitiva hjälpmedel till Focus i Centrum. Telefonnummer Öppettider är måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan Besöksadress är Drottninggatan 5 i Östhammar 12

13 Individ och familjeomsorg, IFO Det kommer tillfällen då vi alla behöver hjälp, stöd och omtanke från andra människor. När stödet från din familj och dina vänner inte räcker till har kommunen enligt Socialtjänstlagen det yttersta ansvaret att hjälpa dig med det du behöver. Du kan vända dig till Individ och familjeomsorgen, som är uppdelad i Vuxensektionen, Familjerådgivning och Barn- och ungdomssektionen. Vuxensektionen Du som är vuxen och behöver råd och stöd i olika svåra frågor kan vända dig till Vuxensektionen. Läs här nedanför om exempel på hjälp som du kan få av Vuxensektionen Försörjningsstöd När dina pengar inte räcker så kan du, efter utredning, i vissa fall få ekonomisk hjälp. Om du har låg inkomst har du möjlighet att få hjälp med att göra en budget. Råd och stöd Vuxensektionens biståndsgrupp kan ge dig råd och stöd i olika sociala frågor. Råd och behandling vid missbruksproblem Vuxensektionen kan ge råd eller behandling till dig eller någon i din familj som dricker för mycket alkohol eller använder narkotika. Har du frågor eller behöver hjälp Ring till Socialförvaltningens reception Telefonnummer eller genom kommunens växel telefonnummer Besöksadress en är Kyrkogatan 14 i Östhammar Du kan också ringa till Vårdcentrum för råd och behandling om du har missbruksproblem. Telefonnummer

14 Familjerådgivning De vuxna i din familj kan få familjerådgivning när relationerna är dåliga inom familjen. Samtalen sker under sträng sekretess och det förs inga journaler. Samtalen på familjerådgivningen kostar 150 kr. Om du har frågor eller behöver hjälp Ring till Familjerådgivningens mottagning. Telefonnummer Ring och beställ tid på måndag eller fredag klockan Om du ringer en annan tid så kan du prata in ett meddelande på telefonsvararen. Du kan också skicka meddelande med e-post. E-postadressen är Besöksadressen är Vårdcentrum, Östhammar eller Frej Svenssons väg 1A i Uppsala. 14

15 Barn och ungdomssektionen Alla föräldrar vill ge sina barn och ungdomar en trygg och bra uppväxt. Om du är förälder och har problem eller inte mår bra kan det vara svårt att hinna med dina barn. Om du har barn i åldern 0-20 år så kan Barn och ungdomssektionen ge dig och din familj stöd med olika insatser. Läs här nedanför om exempel på hjälp som du kan få av Barn och ungdomssektionen. Kontaktfamilj En kontaktfamilj är en stödfamilj där ditt barn kan få vara ibland när du behöver vila, få vård eller tid att reda ut dina problem. Kontaktperson En kontaktperson är en vän som du kan prata med och som ger dig stöd och goda råd. Råd och stöd Om du är förälder kan det vara bra att få råd och stöd i uppfostringsfrågor. Har du frågor eller behöver hjälp Du kan ringa till Barn och ungdomssektionen Genom socialförvaltningens reception Telefonnummer Eller genom att ringa till kommunens växel. Telefonnummer Barn och ungdomssektionens besöksadress är Kyrkogatan 14 i Östhammar Vill du skicka brev till Barn och ungdomssektionen så är adressen Barn och ungdomssektionen, Box 36, Östhammar 15

16 Sysselsättning och vuxenutbildning Arbetsmarknadskontoret jobbar för att ordna utbildningar som passar både dig och företag i kommunen. Arbetsmarknadskontoret underlättar för dig som behöver stöd att komma ut på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadskontoret ger sysselsättning till dig som sökt sysselsättning genom LSS. Porten Porten är en del av Arbetsmarknadskontoret. Du som varit sjukskriven eller inte har arbetat på länge kan ringa till Porten. Genom Porten kan du få arbetsträning eller delta i någon sysselsättning. Du kan få komma ut på en praktikplats och så småningom kanske på ett jobb. I sysselsättningen kan du också få hjälp med att hitta fritidsintressen och träning i att knyta sociala kontakter Har du frågor eller behöver hjälp Ring till Ann-Margret Frylmark som jobbar på Porten Telefonnummer eller Portens besöksadress är Gimo torg 3 i Gimo. (Portingången mellan bank och frisering) Vill du skicka e-post till Porten E-postadress 16

17 Kommunservice Kommunservice finns i Hökhuvuds gamla skola Det är en rehabiliterande verksamhet som ger dig möjlighet att pröva eller träna din arbetsförmåga. Kommunservice utför olika uppdrag i kommunal regi. I samma lokal finns Återbruket som är vår secondhandbutik. Butiken tar emot och säljer saker som personer skänkt. Aktivitetshuset Aktivitetshuset är en verksamhet för dig som har en social, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. På Aktivitetshuset kan du få gemenskap och möjlighet till sysselsättning och arbetsträning. Det kostar inget för dig att vara i Aktivitetshuset förutom en del speciella fritidsaktiviteter. Aktivitetshuset erbjuder aktiviteter som till exempel friskvård, studiecirklar, studiebesök, caféverksamhet och praktikmöjligheter. Om du är nyfiken på att besöka oss. Ring gärna och boka en tid. Vi visar dig runt och bjuder på fika. Telefonnummer eller Aktivitetshuset har öppet måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan torsdag klockan Aktivitetshuset finns på Långgatan 42 i Gimo (bakom ABF) 17

18 Vuxenutbildning Du kan bli bättre på det du lärde sig när du var barn eller du kan lära dig nya saker. Inom vuxenutbildningen i Östhammars kommun har du möjlighet att välja mellan olika kurser och utbildningar. Du kan gå kurs på dagtid, kvällstid eller distans och på heltid eller deltid. Vuxenutbildningen har utbildning på alla nivåer: Grundskola för vuxna Gymnasieskola för vuxna Särskild undervisning, Särvux Svenska för invandrare. Högskoleutbildning i samarbete med olika universitet och högskolor Kvalificerad yrkesutbildning Uppdragsutbildning för företag och arbetsliv. Har du frågor eller behöver hjälp Ring till Vuxenutbildningen Telefonnummer eller Du hittar mer information på Vuxenutbildningens webbplats. Vill du prata med en studie och yrkesvägledare Ring till Hans Lagenius. Telefonnummer Vill du skicka e-post E-postadressen är 18

19 Fritid Kommunens fritidslots Skulle du vilja ha hjälp med att hitta en förening eller en kommunal fritidsverksamhet som passar dina intressen? Vill du hitta något roligt att göra på fritiden? Kommunens fritidslots kan ge dig tips och råd. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till Åsa Edvinson som är kommunens fritidslots Telefonnummer Vill du skicka e-post E-postadressen är Du hittar mer information på kommunens webbplats 19

20 Akut hjälp Du som är över 18 år kan ringa eller åka till den psykiatriska akutenheten i Uppsala. Mottagningen på psykiatriska akuten är öppen dygnet runt. Om du akut behöver hjälp Ring till psykiatriska akuten Telefonnummer Besöksadressen är Eva Lagerwalls väg, Uppsala 20

21 Allmän psykiatri Psykiatriska öppenvårdsmottagningen ansvarar för psykiatrisk utredning, diagnostik och behandling till dig som är vuxen och har psykiska problem som kräver specialiserad öppenvård. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen vänder sig till alla som bor i norduppland. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen har verksamhet i Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommun. På vår mottagning i Gimo arbetar läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator och läkarsekreterare. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till psykiatriska öppenvårdsmottagningen Telefonnummer Telefontid måndag till onsdag klockan torsdag klockan och fredag stängt Mottagningen är öppen för besök måndag till onsdag klockan torsdag endast på telefon och fredag stängt Besöksadressen är Vattentornet 1 i Gimo 21

22 Nordupplands psykos och rehab team Nordupplands psykos och rehab team ger specialiserad psykiatrisk hälso- och sjukvård till dig som är över 18 år och som har en psykossjukdom. På vår mottagning arbetar psykiater, skötare, sjuksköterska, arbetsterapeut, psykolog, kurator, läkarsekreterare och sjukgymnast Öppenvård sker genom besök på vår mottagning eller via hembesök. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till Nordupplands psykos och rehab team Telefonnummer Du kan ringa måndag till fredag klockan Om ingen svarar kan du tala in ett meddelande på telefonsvararen. Besöksadressen är Nordupplands psykos- och rehabteam Vattentornet 1, Gimo Du kan hitta mer information på Akademiska sjukhusets webbplats Klicka på Verksamheter Klicka därefter på Psykosvård Klicka på Enheter/avd i den vänstra listen Klicka därefter på Nordupplands psykos och rehab. 22

23 Neuropsykiatri Neuropsykiatrin tar emot personer via remiss från vårdcentral, psykiatrisk mottagning eller annan vårdgranne. De flesta neuropsykiatriska utredningar görs genom allmänpsykiatrin. Se sidan 21. Neuropsykiatrin utreder och behandlar personer över 18 år om det finns misstanke om neuropsykiatriska funktionshinder som till exempel ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom eller autism. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till neuropsykiatrin Telefonnummer Besöksadressen är Ulleråkersvägen 40, Uppsala 23

24 Beroendepsykiatri Du som mår psykiskt dåligt kan ibland frestas att dricka alkohol eller ta droger för att dämpa din smärta och på så sätt kan du fastna i ett beroende. Du som har ett missbruksproblem och samtidigt mår psykiskt dåligt kan vända dig till din husläkare eller direkt till specialutbildade sjuksköterskor som finns på vissa vårdcentraler. Även Socialförvaltningens Vuxensektion kan ge dig stöd om du har missbruksproblem. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till sjuksköterska i Alunda Telefonnummer Ring till sjuksköterska i Gimo och Östhammar Telefonnummer Ring till Socialförvaltningens Vuxensektion Du kan ringa till vuxensektionen genom att ringa till kommunens växel Telefonnummer Ring till Beroendepsykiatrin i Uppsala Information och rådgivning Telefonnummer

25 Barn och ungdomspsykiatri Barn och ungdomspsykiatrin vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna upp till 18 år. Barn och ungdomspsykiatrin kan göra en bedömning och ge behandling till barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt. Barnens och ungdomarnas familj kan också få stöd och behandling. Personalen på Barn och ungdomspsykiatrin samarbetar med skolans elevvård och vårdgrannar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till barn och ungdomspsykiatrin för information, rådgivning eller akuta ärenden Telefonnummer Eller ring till BUP-mottagningen på Fyrhuset i Östhammar Telefonnummer Telefontid måndag till torsdag klockan

26 Habiliteringen för barn och vuxna Inom Landstingets habilitering och hjälpmedel finns Habiliteringen för barn och vuxna. Habiliteringen för barn och vuxna ger råd och stöd till dig som har funktionsnedsättning, till dina anhöriga och till personal. Exempel på råd och stöd är utbildning, handledning, behandling eller samordning av olika stödinsatser. Insatser från Habiliteringen sker efter samtal med dig och kanske din företrädare och ibland i samarbete med andra vårdgivare. Våra lokaler ligger på sjukhusområdet i Östhammar i det hus som heter Fyrhuset. I väntrummet kan du själv söka information i vårt Mini-Infotek. Där hittar du information om olika funktionsnedsättningar via dator, i böcker eller broschyrer. Har du frågor eller behöver hjälp Ring till teamsekreteraren på Habiliteringen för barn och vuxna Telefonnummer Du kan också ringa till enhetschef för Habiliteringen för barn och vuxna Telefonnummer

27 Tandvård Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till subventionerad tandvård från landstinget. Det betyder att du kan få billigare tandvård. För att du ska få billigare tandvård behöver du ett intyg. Handläggaren för ditt område kan hjälpa dig att ta reda på om du har rätt till ett intyg. Har du frågor eller behöver hjälp Ring till din kontakt inom psykiatrin Eller ring till Socialförvaltningens handläggare Handläggare i Östhammarsområdet telefonnummer Handläggare i Öregrundsområdet telefonnummer Handläggare i Gimoområdet telefonnummer Handläggare i Österbybruksområdet telefonnummer Handläggare i Alundaområdet telefonnummer Eller ring till chef för handläggning av Vård och Omsorg Telefonnummer

28 Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift är att visa dig vilka lediga jobb som finns om du är arbetslös. Arbetsförmedlingen ska ge dig det stöd du behöver så länge du är arbetslös. Arbetsförmedlingen gör en individuell bedömning om vilket stöd just du behöver. Arbetsförmedlingen har speciella insatser för dig som har en funktionsnedsättning. Har du frågor eller behöver hjälp Ring till Arbetsförmedlingens kundtjänst Telefonnummer Telefontid är måndag till fredag klockan eller lördag till söndag klockan Du kan också ringa till Arbetsförmedlingen i Gimo Telefonnummer Telefontid är måndagar till fredagar klockan Arbetsförmedlingens besöksadress är Hyttgatan 6 i Gimo Besökstider är måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan och Webbplats: 28

29 Försäkringskassan Försäkringskassan har hand om de försäkringar och bidrag som ingår i Socialförsäkringen. Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet och gäller för dig som bor eller arbetar i Sverige. Socialförsäkringen ger ekonomiskt skydd till familjer och barn och personer med funktionsnedsättning och vid sjukdom, arbetsskada eller ålderdom. Försäkringskassan kan i vissa fall hjälpa till med rehabilitering om du behöver arbetsträna efter en längre tids sjukdom. Hos Försäkringskassan kan du få reda på vilka förmåner och skyldigheter du har när du är sjuk och inte kan arbeta eller bara kan arbeta på deltid. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till Försäkringskassans kundcenter Telefonnummer En röst ber dig välja mellan fler alternativ. Tryck 9 på din telefon för att komma till telefonist. Om du inte gör något val så blir du kopplad till en handläggare. Försäkringskassan har telefontid från måndag till fredag klockan och på lördag klockan och på söndag klockan Du hittar mer information på Försäkringskassans webbplats. Där finns fler sätt att komma i kontakt med Försäkringskassan. Om du inte har en dator med Internet hemma så har Försäkringskassan en kunddator hos Arbetsförmedlingen i Gimo. I den datorn finns Försäkringskassans hemsida med mycket information och blanketter som du kan skriva ut. 29

30 Intresseföreningar RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH-Vallonerna är en träffpunkt och en brukarförening som sysslar med kamratstöd och intressepolitik. Du som känner dig ensam och vill få mer social gemenskap, kom till oss! Varje dag serveras lunch klockan Lunchen måste du anmäla dig till senast kl den dagen du vill äta. På RSMH kan du till exempel spela spel, vara med på promenader eller gå och simma. Utflykter och resor görs regelbundet. Föreningen har en egen tidning som heter Rösten som du kan vara med att göra. Du har också möjlighet att ge egna förslag på aktiviteter. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till RSMH-Vallonerna Telefonnummer RSMH har öppet måndag till fredag klockan På onsdagar är det också öppet klockan Besöksadress är Långgatan 42 i Gimo. Vill du skicka e-post E-postadressen är Du hittar mer information på RSMH webbplats. 30

31 Schizofreniförbundet IFS Uppsala Schizofreniförbundet arbetar för att tillvarata olika intressen hos dem som drabbats av schizofreni eller liknande psykossjukdomar och deras anhöriga. Har du frågor eller behöver ha hjälp Skicka e-post till Kjell Rasmundson på Schizofreniförbundet E-postadress Du hittar mer information på Schizofreniförbundets webbplats 31

32 Föreningen Balans Uppsala Föreningen Balans i Uppsala arbetar för att öka öppenheten och kunskapen i samhället om psykisk ohälsa, i synnerhet depression och bipolär sjukdom. Vi informerar och utbildar personal i frågor som berör bemötande, inflytande och återhämtningsinriktat arbetssätt. Vi arbetar för att närstående och familj ska ses som resurser i behandling och återhämtning till exempel med hjälp av nätverkskontrakt. Vi arbetar för att skapa mötesplatser för människor med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom till exempel i självhjälpsgrupper och lokala föreningar Vi har Balansträffar, cafékvällar och självhjälpsgrupper på Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 eller i HSOs lokaler på Kungsgatan 64. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till Föreningen Balans Telefonnummer Vill du skicka e-post E-postadress Mer information hittar du på Föreningen Balans webbplats Vill du skicka brev till Föreningen Balans Postadressen är Föreningen Balans Uppsala, c/o Studieförbundet Vuxenskolan, Box 1445, Uppsala Besöksadress är Föreningen Balans, Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 i Uppsala 32

33 Svenska OCD-förbundet Ananke OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom, OCD och deras anhöriga. Ananke informerar om modern och effektiv behandling och ger ut tidningen Nytt om OCD. Ananke ordnar informationsmöten, föredrag, stöd och självhjälpsgrupper och hjälper också till att förmedla kontakter till terapeuter och specialister inom psykiatrin. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till Agneta Riesenfeld på OCD-förbundet Ananke Telefonnummer Vill du skicka e-post E-postadress Du hittar mer information på OCD-förbundet Anankes webbplats 33

34 Föreningen Autism i Uppsala län Riksföreningen Autism är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd. Föreningen vänder sig även till anhöriga och personal. Föreningen försöker sprida kunskap om svårigheter som funktionsnedsättningen autism för med sig. Föreningen arbetar för att anpassa olika former av undervisning, boende och sysselsättning. Föreningen deltar också i det nationella arbetet och följer forskningen om autism. Har du frågor eller behöver ha hjälp Ring till Eva Hessling Jansson på Riksföreningen Autism Telefonnummer Vill du skicka e-post E-postadress Du hittar mer information om Riksföreningen Autism på deras webbplatser eller Vill du skicka brev till Föreningen Autism Postadressen är Föreningen Autism Uppsala, Kungsgatan 64, Uppsala 34

35 Attention Attention är en resurs- och föräldraförening för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Attention finns i Knivsta och Uppsala. Attention i Uppsala erbjuder cafékvällar för våra medlemmar. Föreningen arbetar för att sprida kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i samhället. Har du frågor Ring till Elisabeth Axberg på Attention i Uppsala Telefonnummer Vill du skicka e-post E-postadress Vill du skicka brev Postadressen är Attention Uppsala, c/o HSO Kungsgatan 64, Uppsala Du hittar mer information om Attention på våra webbplatser. eller 35

36 Du är inte ensam Nationella hjälplinjen Nationella hjälplinjen vänder sig till dig som behöver prata med någon akut och till närstående till någon som är i akut kris. Ring om du behöver prata om relationsproblem, psykisk ohälsa, sociala svårigheter, dödsfall, självmordstankar, ångest eller andra svåra situationer. Du hittar mer information på Nationella hjälplinjens webbplats Telefontid är måndag till torsdag kl och fredag till söndag kl Telefon: Anbo, Anhörigföreningen Borderline Vänder sig till dig som är förälder, syskon, sambo, make eller maka och barn till personer med borderline. Webbplats: Borderlinelinjen Vänder sig till borderlinepersoner, anhöriga och andra med intresse Du hittar mer information på Borderlinelinjens webbplats Depressionslinjen Du hittar mer information om depression och ångest på depressionslinjens webbplats Gränsland Du hittar mer information om borderline på Gränslands webbplats 36

Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Exempel på områden som beskrivs är

Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Exempel på områden som beskrivs är 1 Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Exempel på områden som beskrivs är Landstingets hälso- och sjukvård Östhammars kommuns sysselsättningsverksamhet, fritid, rehabilitering och sociala

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets hälso- och sjukvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och

Läs mer

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP

Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP Psykiatriguiden Denna broschyr är till för Dig som är psykiskt långtidssjuk eller psykiskt funktionshindrad och Dina närstående. PERSTORP 2 Innehållsförteckning Bruksanvisning... 4 Akutpsykiatri... 4 Primävård...

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

GUIDE. Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN

GUIDE. Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN GUIDE Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehåll 4. Vård och behandling Primärvården vårdcentraler Sjukvårdsrådgivning Psykiatriska

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

INFORMATIONS GUIDE Stöd vid psykisk ohälsa till personer bosatta i Ödeshögs kommun

INFORMATIONS GUIDE Stöd vid psykisk ohälsa till personer bosatta i Ödeshögs kommun INFORMATIONS GUIDE Stöd vid psykisk ohälsa till personer bosatta i Ödeshögs kommun Den här guiden vänder sig i första hand till dig i vuxen ålder med psykisk funktionsnedsättning och till dina närstående.

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Informationsguide 2014

Informationsguide 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Informationsguide 2014 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Guiden uppdateras en gång per år och fi nns även på kommunens

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

En informationsguide för dig i Storumans kommun

En informationsguide för dig i Storumans kommun En informationsguide för dig i Storumans kommun I denna guide kan du hitta information om verksamheter i Storumans kommun som stödjer, hjälper och underlättar för den som drabbats av psykisk ohälsa. Här

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa.

Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Informationsguide 2015 För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa. Guiden uppdateras en gång per år och fi nns även på kommunens

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem kan ansöka? I lagboken står det vilka personer som kan få stöd och hjälp enligt LSS. 1. Personer med utvecklingsstörning, autism

Läs mer

Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa Information om vart du vänder dig om du eller någon du känner drabbas av psykisk ohälsa www.umea.se/psykiskohalsa Innehåll Jourtelefon...4 Stöd från kommunen...6 Vård

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Nationella psykiatrisamordningens definition på begreppet psykiskt funktionshinder.

Nationella psykiatrisamordningens definition på begreppet psykiskt funktionshinder. Med denna guide hoppas vi kunna ge dig den vägledande hjälp du behöver när du är i behov av stöd och hjälp. Vi som sammanställt guiden är Margareta Elmersjö: Insamling av material från Heby kommun och

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Lomma kommun Socialförvaltningen Kommunhuset Hamngatan 3 234 81 Lomma Tel: 040-641 10 00 www.lomma.se 2007-03-30 INNEHÅLL Sida 1. Förord 3 2. Vad är

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2017-01-10 Träffa din handläggare Om du eller dina föräldrar vill ansöka om stöd får ni

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Höörs kommun Social sektor Box 53 Södergatan 28 243 21 HÖÖR Tel: 0413-280 00 E-post: kommun@hoor.se www.hoor.se 2007-08-24 INNEHÅLL Sida 1. Förord

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

GUIDE. för personer med psykisk ohälsa I Katrineholms kommun. Vart vänder jag mig om jag mår psykiskt dåligt?

GUIDE. för personer med psykisk ohälsa I Katrineholms kommun. Vart vänder jag mig om jag mår psykiskt dåligt? GUIDE för personer med psykisk ohälsa I Katrineholms kommun Vart vänder jag mig om jag mår psykiskt dåligt? Det är vanligt med psykisk ohälsa. Mer än var fjärde person drabbas någon gång i livet av psykisk

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt Behöver du någon att prata med? Letar du efter stöd och hjälp? Professionellt Anonymt Kostnadsfritt En svår livssituation kan vara svår att hantera på

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin i Danderyds kommun 1 Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. Plats för egna anteckningar

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

På väg Enkät för den unge

På väg Enkät för den unge På väg Enkät för den unge För dig som bor i familjehem eller HVB Du har rätt att få det stöd du behöver, både innan och efter det att du flyttat ut från ditt familjehem eller hem för vård eller boende

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Informationsguide Psykisk ohälsa.

Informationsguide Psykisk ohälsa. Informationsguide Psykisk ohälsa. Innehållsförteckning. 2 I den här guiden kan du hitta information om verksamheter och kontaktställen som stödjer och underlättar för personer med psykisk ohälsa i Nyköpings

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

Om stöd och insatser enligt LSS. För dig som är barn med en funktionsnedsättning

Om stöd och insatser enligt LSS. För dig som är barn med en funktionsnedsättning Om stöd och insatser enligt LSS För dig som är barn med en funktionsnedsättning 1 Mötet med handläggaren Har du en funktionsnedsättning och vill ha stöd behöver du träffa en handläggare. Oftast är dina

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

2010-02-04. Informationsguide. För personer med psykisk ohälsa som bor i Nyköpings kommun och deras närstående

2010-02-04. Informationsguide. För personer med psykisk ohälsa som bor i Nyköpings kommun och deras närstående 2010-02-04 Informationsguide För personer med psykisk som bor i Nyköpings kommun och deras närstående Telefonnummer och information om verksamheter som kan ge dig stöd när du behöver stöd eller söker information.

Läs mer

GUIDE Vård, stöd och service till personer med psykiska funktionshinder i Linköping IFS

GUIDE Vård, stöd och service till personer med psykiska funktionshinder i Linköping IFS GUIDE Vård, stöd och service till personer med psykiska funktionshinder i Linköping IFS INNEHÅLL Socialkontoret...............................5 Personligt ombud............................8 PVH-team.................................9

Läs mer

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2011

KRISTIANSTAD - STATISTIK 2011 KRISTIANSTAD - STATISTIK 2011 Bilden visar klientflödet i PO - verksamheten. Totalt under 2011 handlade det om 1 86 klienter 2011-01-01 = Totalt antal pågående ärende Pågående från tidigare år = Ärenden

Läs mer