Nationella psykiatrisamordningens definition på begreppet psykiskt funktionshinder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella psykiatrisamordningens definition på begreppet psykiskt funktionshinder."

Transkript

1

2 Med denna guide hoppas vi kunna ge dig den vägledande hjälp du behöver när du är i behov av stöd och hjälp. Vi som sammanställt guiden är Margareta Elmersjö: Insamling av material från Heby kommun och Landstinget i Uppsala län. Håkan Frohm: Redigering av material, omslagsfoton och layout. Nationella psykiatrisamordningens definition på begreppet psykiskt funktionshinder. En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning. 1

3 Innehåll Personligt ombud 3 Heby kommun IFO, vuxenenheten 4 Psykiatrisamordnare 5 Socialpsykiatrin 5 Boendestöd/coach 6 Kvarnen 7 Barn och familjeenheten 8 Hedens Familjebehandling 9 Familjerådgivning 10 Budgetrådgivning 11 God man 11 Vem får tandvårdsstöd? 12 Hjälpmedel 13 CLL, centrum för livslångt lärande 13 Fritidshandläggare 14 Hela människan 14 Landstinget Uppsala län Allmänpsykiatri 15 Psykos-vård och rehabilitering 16 Ungdomsteamet 17 Neuropsykiatriska vuxenenheten 18 Barn och ungdomspsykiatrin BUP 19 Beroendepsykiatrin 20 Viktiga telefonnummer 21 Egna anteckningar 22 2 sida

4 Personligt ombud För dig som är 18 år eller äldre och som på grund av psykisk ohälsa har svårigheter i din vardag. Personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd i myndighetskontakter, hjälp att bevaka din rätt till vård, stöd och service och kan t.ex. hjälpa dig att överklaga beslut. Personligt ombud arbetar på ditt uppdrag utifrån dina behov och önskningar. Personligt ombud i Heby drivs av brukarorganisationen Stiftelsen Parasoll. Personligt ombud: Ulrika Lundblad 018/ E-post: Besöksadress: Storgatan Heby Internet, 3

5 Individ och familjeomsorg, IFO Det kommer tillfällen då vi alla behöver hjälp, stöd och omtanke från andra människor. När egna resurser, familj och vänner inte räcker till eller helt saknas har kommunen enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret att hjälpa dig med det du behöver. Du kan vända dig till IFO som är uppdelad i; Vuxenenheten och Barn o familjeenheten. Vuxenenheten Du som är vuxen, från 18 år och behöver råd och stöd i olika frågor kan vända dig till vuxenenheten. Vuxenenheten erbjuder hjälp med t ex. Försörjningsstöd När pengarna inte räcker så kan du, efter utredning, i vissa fall få ekonomisk hjälp. Råd och behandling vid missbruksproblem Vuxenenheten kan ge råd eller bevilja behandling till dig eller någon i din familj som har någon form av missbruk, t ex alkohol, spel eller narkotika. Vuxenenheten Heby Kommun s växel tfn: 0224/ Enhetschef tfn: 0224/ Besöksadress: Heby Kommun Blå huset Storgatan 3 Heby 4

6 Psykiatrisamordnare Heby kommun har en psykiatrisamordnare. Hon kan ge dig råd och stöd i olika frågor. Du kan få stöd i att hitta en lämplig sysselsättning/arbete. Du kan ta hjälp av henne för att söka en meningsfull fritidsysselsättning med sociala kontakter. Du kan även få stöd för att se på alternativ när det gäller din bostadssituation eller annat personligt stöd. Psykiatrisamordnaren kan ge dig råd och stöd i att hitta nya lösningar på dom områden i livet som du vill förändra. Även Anhöriga kan vända sig till psykiatrisamordnaren för att få rådgivning och stöd. Psykiatrisamordnare Ylva Backman Du kan nå henne på telefonnummer 0224/ Eller Socialpsykiatrin Socialpsykiatrin i Heby Kommun har sin bas i Tärnsjö. I verksamheten finns Enhetschef, samordnare och boendestödjare/coacher. Det är socialpsykiatrin som utför boendestöd för personer med psykisk ohälsa. I verksamheten finns även mötesplatsen Kvarnen som ligger i socialpsykiatrins lokaler i Tärnsjö. Samordnare tfn: 0292/718 19, 070/ Enhetschef tfn: 0224/

7 Boendestöd Du som är mellan 18 och 65, har funktionshinder och bor i egen bostad kan få ett kostnadsfritt stöd och hjälp i ditt hem. Boendestöd i Heby kommun är en biståndsbedömd insats och som utförs av personal från socialpsykiatrin. Insatsen boendestöd är mobilt och utförs då på samma villkor oavsett var i kommunen man bor. Varje person har en ansvarig boendestödjare och där man tillsammans omvandlar biståndet till en handlingsplan att arbeta efter vilket gör boendestödet till en individuellt anpassad insats, och som ska vara en del i ett led att öka självständigheten samt praktiska och sociala färdigheter. Kontaktperson En kontaktperson är en person som kan vara ett stöd på olika sätt. Insatsen utformas tillsammans med socialpsykiatrins handläggare, den sökande och den tilltänkta kontaktpersonen. Coach Coachning innebär att den som får coachning har möjlighet att få stöd och vägledning vidare i livet och/eller ut ur en otillfredsställande situation där personen själv inte förmår. En coach kan ses som ett mentalt bollplank, där man arbetar mer med den mentala hälsan och inte så mycket praktiskt. Coachen blir en viktig person för individen och många gånger spindeln i nätet. Ansökan om boendestöd görs hos en biståndshandläggare. Socialpsykiatri samordnare tfn: 0292/ mobil mån fre mellan / Enhetschef 0224/ Biståndshandläggare 0224/

8 KVARNEN Kvarnen är en mötesplats som erbjuder gemenskap med andra människor och möjlighet till sysselsättning. Kvarnen ligger i Tärnsjö och har öppet 3 dagar i veckan mellan I caféet kan du köpa fika, träffa andra eller bara ta det lugnt. Det finns dagstidning att läsa och spel att spela. Här finns också ett piano som gärna får användas. Vi har en modern musikstudio med olika instrument där det finns möjlighet för den som vill att själv eller tillsammans men andra pröva sig fram. Det finns även möjlighet att få stöd av handledare i studion. Är du intresserad av att lära dig mer av data finns en datasal där man antingen via handledare eller på egen hand kan öva sina färdigheter. Det finns fri tillgång till Internet för den som bara vill surfa en stund. Kvarnen erbjuder också möjlighet att delta i datakurser, bakning till caféet, pingis, gymnastik, vävning/handarbete mm. Eller om du har ett eget förslag så försöker vi skräddarsy efter dina önskemål. För att komma i kontakt med Kvarnen Kvarnen tfn 0292/ Besöksadress: Kvarngatan 4 Tärnsjö Samordnare tfn 0292/ /

9 Barn och familjeenheten Barn och ungdomsgruppen Barn och ungdomsgruppen arbetar med barn och ungdomar upp till 18 år och deras familjer. Syftet är att se till att alla familjemedlemmar får en så bra uppväxtmiljö som möjligt. Barn och ungdomsgruppen stödjer hela familjen med olika insatser. Exempel på insatser man efter utredning och behovsprövning kan få via barn och ungdomsgruppen är; Råd och stöd Föräldrar kan ibland behöva råd och stöd i sin föräldraroll. Kontaktperson En kontaktperson är en person som kan vara ett stöd på olika sätt. Insatsen utformas tillsammans med socialtjänstens handläggare, den sökande och den tilltänkta kontaktpersonen. Kontaktfamilj En kontaktfamilj kan ta emot barn under t ex en helg om barnet behöver extra stimulans eller om föräldrarna behöver avlastning. Insatsen utformas på samma sätt som kontaktperson. Om du har frågor eller behöver hjälp Heby kommuns växel tfn 0224/ Besöksaddress Blå Huset Storgatan 3 Heby Postadress Heby kommun, IFO Barn och familj Heby 8

10 Familjebehandling Heden Familjeverksamheten Heden arbetar med enskilda och familjer i behov av förändring och utveckling av sin livssituation. Insatsen är kostnadsfri och du kan söka själv eller via socialsekreterare. Som förälder kan man bli orolig för svårigheter som man uppfattar att barnet har, ibland kan vardagen bli för svår att klara av. Vanliga händelser i livet kan utlösa kriser så att barn och föräldrar mår dåligt. Problem i parrelationen påverkar ofta hela familjesystemet. Inför en skilsmässa kan det vara svårt att veta hur man ska prata med barnen. Vi finns för dig som inte känner dig tillfreds och vill komma vidare Som förälder I livskriser Arbetet kan både bestå av ett förändringsarbete och att stå ut med t.ex. en sorg och saknad. Vi arbetar även med personer som upplevt våld i nära relationer Vi arbetar både förebyggande och i akuta kriser genom att erbjuda t ex Krissamtal Parsamtal Nätverksmöten Föräldrarådgivning och föräldrautbildning Individuella samtal Heden Heby kommun växel tfn 0224/ Besöksadress: Stationsvägen 9a Heby 9

11 Familjerådgivning Heby Kommuns familjerådgivning drivs av Morgongåva Relation & Personalrådgivning. Familjerådgivning är ett kostnadsfritt erbjudande att genom samtal få råd och stöd vid relationsproblem gällande förhållande man kvinna, föräldrar barn eller familjer i större sammanhang. Du är välkommen att ta kontakt med oss som enskild, par eller familj. Vårt arbete sker under speciellt sträng tystnadsplikt och vi för inga journaler. Vi som arbetar på familjerådgivningen är; Carl-Otto Bergqvist socionom Annika Klemedtsson läkare Vi har båda terapeutisk vidareutbildning. Telefontid måndag och torsdag , viss variation kan förekomma. Telefonsvarare finns tillgänglig övrig tid. Ange tydligt på vilket telefonnummer ni önskar bli kontaktad. Morgongåva Relation & Personalrådgivning Bälgvägen Morgongåva Telefon: 0224/ telefontid måndag och torsdag Övrig tid är det telefonsvarare 10

12 Budgetrådgivning Kommunens budget och skuldrådgivare kan hjälpa dig att ta kontroll över din ekonomi genom att göra en översikt av inkomster, utgifter och skulder. Du kan få hjälp med att ta fram förslag till frivilliga överenskommelser med dina fordringsägare. Du kan också få råd och stöd i att söka skuldsanering enligt lag hos kronofogdemyndighetens skuldsaneringsenhet om det inte går att nå en frivillig uppgörelse. Du kan också få stöd i att gå igenom den process som en eventuell skuldsanering innebär. Boka tid för besök Ann-sofie Håkansson tfn 0292/ Heby kommuns växel tfn 0224/ God man En god man är en person som kan hjälpa dig om du inte själv kan ta hand om din ekonomi, dina personliga angelägenheter eller tillvarata dina rättigheter. En god mans uppgifter är att hjälpa dig med att se till att dina räkningar blir betalda, att du får rätt vård och boende och att hjälpa dig söka bostadsbidrag. Du eller dina anhöriga kan ansöka om god man till dig. Har du frågor eller behöva hjälp? Överförmyndare tfn 0224/ Heby Kommuns växel tfn 0224/

13 Vem får tandvårdsstöd? Personer med varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser har rätt till tandvårdsstöd från landstinget. 1. Med detta menas att man har insatser, personlig omvårdnad under större delen av dygnet, dvs. minst tre gånger/dygn, och tillsyn under natten eller larm. Med varaktigt menas att man har ett behov av detta under minst ett år. 2. Personer som omfattas av lagen om stöd och service, LSS har samma rätt oavsett hur mycket eller lite insatser man har. 3. Personer som har en psykossjukdom eller annan psykisk störning som varat längre än ett år och som medfört ett omfattande funktionshinder som gör att de inte av egen kraft förmår att uppsöka tandvården eller inte inser sitt behov av tandvård har också rätt till tandvårdsstödet. Tror du att du har rätt till tandvårdsstödet så kan du ta en kontakt med kommunens kontaktperson eller biståndshandläggare. Kontaktperson/MAS 0224/ Biståndshandläggare södra 0224/ / / Biståndshandläggare norra 0292/ /

14 Hjälpmedel För att du ska klara av vardagliga sysslor så självständigt som möjligt kan du ibland behöva hjälpmedel. Det finns hjälpmedel som gör att du fysiskt kan klara dig själv bättre, tekniska hjälpmedel och hjälpmedel som ger ditt minne stöd, kognitiva hjälpmedel. Vårdcentralen i Östervåla, arbetsterapeut 018/ Vårdcentralen i Heby, arbetsterapeut 018/ Heby kommun rehabilitering, arbetsterapeut 070/ Centrum för livslångt lärande, CLL Här kan man läsa komvux kurser på grundläggande nivå, kärnämnena svenska, engelska och matematik på grundskolenivå. Saknar du gymnasiala kurser kan man läsa det på distans eller i annan kommun. Kontakta studie- och yrkesvägledarna. CLL norra tfn: 0292/ CLL södra tfn: 0224/ Övrig information fås genom vår växel 0224/ /

15 Fritid och intresseföreningar Vill du ha hjälp med att hitta en förening eller en kommunal verksamhet som passar dina intressen? Vill du hitta något roligt att göra på fritiden? Kommunens fritidshandläggare kan ge dig tips och råd. Fritidshandläggare tfn: 0224/ Hela Människan Välkommen till oss om du vill delta i en arbetsgemenskap utifrån dina förutsättningar. Vi är ett socialt företag och finns i Gula villan i Heby. Vi driver en secondhand butik, ett bygdecafé med mera. Vi stödjer varandra i att våga ta nya steg i livet. Ring, så träffas vi över en kopp kaffe! Kontaktperson: Eva Persson Dahlén Tel: E-post: Tel: 0224/ Adress: Storgatan 7, Heby 14

16 Allmänpsykiatri Det finns två psykiatriska mottagningar som är specialist mottagningar för personer med svårare depressioner och/ eller maniska tillstånd eller ångestproblematik som erbjuder diagnostik och behandling. Vid dessa mottagningar erbjuds utredning, bedömning och behandling vid social fobi, panikångest, generell ångest, OCD, PTSD, depression och bipolär sjukdom samt ätstörningar. Stödsamtal, KBT, DBT och psykodynamisk terapi kan erbjudas vid behov, och grupper erbjuds vid panikångest och OCD. Mottagningen för unga vuxna Den psykiatriska mottagningen för unga vuxna tar emot ungdomar från 18 till 25 år med alla typer av psykiska problem. Man kan söka själv till mottagningen. Stödsamtal, medicin, och korttids terapier erbjuds. På mottagningen finns tillgång till psykolog, kurator och sjukgymnast. Dagsjukvård Möjlighet till dagsjukvård finns vid behov av en tätare öppenvårdskontakt. Det finns en dagsjukvårdsenhet som erbjuder utbildning kring depression, bipolär sjukdom och ångestproblematik. Det finns också en enhet som erbjuder utbildning kring ätstörningar. Dagvårdsenheterna erbjuder motion, avspänning, konstnärliga aktiviteter, social färdighetsträning, individuella samtal och anhörigstöd. Landstinget i Uppsala län växel 018/

17 Psykosvård och psykiatrisk rehabilitering Verksamhetsområdet psykosvård och psykisk rehabilitering erbjuder öppenvård via rehabiliteringsteam. Dessa vänder sig till människor med psykosproblematik och rehabiliteringsbehov. De erbjuder bedömning, samtalsstöd, medicinsk behandling och möjlighet till arbetsterapi, sjukgymnastik och psykologisk behandling. Rehabiliteringsteamet i Heby och Tierp tar emot patienter både på remiss och på egen remiss. Om någon i familjen insjuknat i psykos kan även de anhöriga behöva få stöd. Anhörigstöd erbjuds dels som enskilt familjestöd och i grupp. Anhörigutbildning erbjuds i grupp. Heby rehabiliteringsteam Kvarngatan 4 Tärnsjö 0292/ / Tierps rehabiliteringsenhet Tierps vårdcentrum öppet vardagar / Mellanvårdsavdelningen, Sparrisgatan 2 Uppsala tfn: 018/ Anhörigutbildning tfn: 018/ /

18 Ungdomsteamet Ungdomsteamet erbjuder bedömning, utredning, stöd och rehabilitering till unga vuxna med psykosproblematik. Teamet erbjuder bland annat färdighetsträning, självförtroendeträning, musik i grupp och enskilt, målargrupp, kroppskännedoms grupp, innebandy, ESL grupper samt sociala aktiviteter som att gå ut och äta tillsammans. Ungdomsteamet kan även stödja personen i hemmet vid behov och samarbetar med kommunens biståndshandläggare, arbetsrehabilitering samt boenden. Det finns inget remisstvång till teamet, personen själv eller anhöriga kan ringa direkt till teamet. Ungdomsteamet Lägerhyddsvägen 5 tfn: 018/

19 Neuropsykiatriska vuxenenheten Neuropsykiatriska vuxenenheten utreder och diagnostiserar personer över 18 år med komplicerade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt tar emot personer över 18 år för fortsatt behandling som kräver mer kvalificerade behandlingsinsatser. Enheten erbjuder: Råd och vägledning Struktur i vardagen och hjälpmedel Insättning och uppföljning av läkemedel Utredning Föreläsningar och temakvällar Riktade behandlingsinsatser Neuropsykiatriska vuxenenhetens uppdrag är framförallt utredning. Vanligast förekommande är ADHD och autism frågeställningar. Neuropsykiatriska vuxenenheten Ulleråkersvägen 40 Uppsala tfn: 018/

20 Barn och ungdomspsykiatrin Barn och ungdomspsykiatrin riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna upp till 18 år. Verksamheten erbjuder bedömning och behandling för barn och ungdomar som har eller löper risk att utveckla psykisk ohälsa. Familjen erbjuds stöd och behandling. En akut och utredningsverksamhet finns tillgänglig dygnet runt per telefon eller besök. Hit kan man vända sig om man är i behov av omedelbar psykiatrisk kontakt. Barn och ungdomsenheten har även en specialist enhet för personer med ätstörningar. Där arbetar man med dagvård enligt en modell i fem steg, öppenvård och gruppverksamhet. Mottagningen på Kungsgärdet i Uppsala är en öppenvårdsavdelning specialiserad på neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD och DAMP. För att komma till mottagningen krävs oftast en basutredning som sker inom barnomsorg eller skola. Neuropsykiatriska behandlingsenheten är en specialiserad enhet för barn och ungdomar upp till 18 år som ger behandling till barn och ungdomar med tvångssyndrom OCD, Tourette syndrom, ADHD, DAMP, psykos och Aspergers syndrom.. Behandlingen består av psykologiska program, färdighetsträning och farmakologisk behandling. Vid ungdomspsykiatriska mottagningen kan ungdomar mellan 16 till 25 få hjälp. Till mottagningen kan ungdomar komma efter egen anmälan eller genom anmälan från förälder, elevvården eller psykiatrins akutverksamheter. Information, råd och akuta ärenden Tfn 018/

21 Beroendepsykiatrin Beroendepsykiatrin erbjuder behandling vid missbruks problematik. Både alkohol, droger, och läkemedel mot smärta samt lugnande medel kan ge ett beroende som man behöver hjälp för att komma till rätta med. Man kan söka själv till öppenvårdsmottagningen genom att ringa till receptionen, eller få tid via remiss. I receptionen beställer man en tid för samtal med en sjuksköterska och sedan kan man få träffa en läkare. En bedömning görs och personen erbjuds behandling utifrån sina individuella behov. Behandlingen kan bestå av gruppverksamhet, stöd, medicinsk behandling, kognitiv beteendeterapi eller slutenvård. Inom beroendepsykiatrin finns ett mobilt team med en specialist sjuksköterska för norra Uppland som arbetar med att ge stöd och vård till människor som är på väg in i ett missbruk/beroende, samt svarar på frågor om alkohol och droger. Specialistsjuksköterskan kan ge information, motivera och stödja och samarbetar med vårdgrannar som primärvården, vuxenpsykiatrin, socialtjänsten, kriminalvården, polisen, gymnasieskolan, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Specialistsjuksköterska Norra Uppland 070/ Öppenvårdsmottagningen 018/ Testa dina alkoholvanor på klinikens hemsida! 20

22 Viktiga telefonnummer Personligt ombud 018/ Heby kommun växel 0224/ Psykiatrisamordnare 0224/ Socialpsykiatrin samordnare 0292/ Samordnare mobil mån-fre / Biståndshandläggare 0224/ Enhetschef Margareta Elmersjö 0224/ Vårdcentraler Östervåla 018/ Heby 018/ Distriktssköterska Tärnsjö 018/ Landstinget Uppsala län växel 018/ Psykiatrisk akutmottagning i Uppsala vuxna 018/ Psykiatrisk akutmottagning i Uppsala barn 018/ Sjukvårdsrådgivningen 1177 Mobila teamet 018/ , Kvinnofridslinjen 020/ BRIS barnens hjälptelefon 0200/ Polis AKUT 112 Polis inte akut

23 Egna anteckningar

24

GUIDE. Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN

GUIDE. Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN GUIDE Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehåll 4. Vård och behandling Primärvården vårdcentraler Sjukvårdsrådgivning Psykiatriska

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Exempel på områden som beskrivs är

Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Exempel på områden som beskrivs är 1 Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Exempel på områden som beskrivs är Landstingets hälso- och sjukvård Östhammars kommuns sysselsättningsverksamhet, fritid, rehabilitering och sociala

Läs mer

Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa Hjälp och stöd vid psykisk ohälsa Information om vart du vänder dig om du eller någon du känner drabbas av psykisk ohälsa www.umea.se/psykiskohalsa Innehåll Jourtelefon...4 Stöd från kommunen...6 Vård

Läs mer

En informationsguide för dig i Storumans kommun

En informationsguide för dig i Storumans kommun En informationsguide för dig i Storumans kommun I denna guide kan du hitta information om verksamheter i Storumans kommun som stödjer, hjälper och underlättar för den som drabbats av psykisk ohälsa. Här

Läs mer

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal

Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal BILAGA 1 Komplettering och förtydligande av samarbetsavtal Psykiatri för vuxna Syfte Huvudavtalet mellan Region Skåne och Hässleholms kommun avseende psykiatri reglerar hur samverkan ska ske mellan parterna.

Läs mer

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk

Ansökan om stimulansbidrag till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk ALL-teamet Individ och Familj Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Handläggare: GudrunJohansson Tfn: 08-508 03 209 Petra Oredsson Tfn: 08-508 03 208 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-05-26 Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Läs mer

Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgen (Ifo)

Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten. Individ- och familjeomsorgen (Ifo) Stöd till barn, föräldrar och familjer inom socialtjänsten Individ- och familjeomsorgen (Ifo) Föräldrar är barns viktigaste skyddsfaktor, det vet vi och det säger forskning som gjorts om föräldraskap.

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET Ärendenr UPPDRAG 2011-09-21 1 (8) UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRISK VERKSAMHET 1 Mål och inriktning Barn och ungdomspsykiatrin skall uppfylla de förväntningar som ställs på en väl fungerande

Läs mer

Lotsen LIVS. Lotsen IVS. Lotsen. Många kriser klarar man av själv, men ibland LIVS. Lotsen. LIVS Lotsen

Lotsen LIVS. Lotsen IVS. Lotsen. Många kriser klarar man av själv, men ibland LIVS. Lotsen. LIVS Lotsen Många kriser klarar man av själv, men ibland känner man sig ganska ensam med sin oro och sina frågor. Det är inte säkert att man har vänner eller släktingar på nära håll som kan hjälpa till och finnas

Läs mer

SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN

SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN INSATSER INOM SOCIALPSYKIATRI Inom socialpsykiatri i Hagfors kommun finns insatserna boendestöd, boende, daglig sysselsättning samt kontaktperson. För att göra

Läs mer

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Alexandra Hokander-Sandberg Medicinsk sekreterare Ht-15 LIA Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16 Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Sammanfattning I denna LIA- rapport

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

Information om möjligheter för dig med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder boende i Karlskoga eller Degerfors kommun.

Information om möjligheter för dig med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder boende i Karlskoga eller Degerfors kommun. Information om möjligheter för dig med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder boende i Karlskoga eller Degerfors kommun. 0 ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT KAN ALLA MÄNNISKOR UPPLEVA NÅGON GÅNG I LIVET 2

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Faktaruta Personal: 60 tjänster. Läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare, förskolekonsulent, bildterapeut, behandlingsassistent, läkarsekreterare.

Läs mer

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Lomma kommun Socialförvaltningen Kommunhuset Hamngatan 3 234 81 Lomma Tel: 040-641 10 00 www.lomma.se 2007-03-30 INNEHÅLL Sida 1. Förord 3 2. Vad är

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Höörs kommun Social sektor Box 53 Södergatan 28 243 21 HÖÖR Tel: 0413-280 00 E-post: kommun@hoor.se www.hoor.se 2007-08-24 INNEHÅLL Sida 1. Förord

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre 80 år i år Tips och råd till dig som är äldre 1 Inledning I den här foldern har vi samlat kort information om socialförvaltningens verksamheter som du kan ha nytta av. Flera av våra verksamheter är behovsprövade,

Läs mer

Anhörigstöd i Mjölby kommun

Anhörigstöd i Mjölby kommun Anhörigstöd i Mjölby kommun Det kan både skänka glädje och trygghet att hjälpa en anhörig men det kan även skapa oro, trötthet. För att orka kan man behöva stöd. Vilket stöd som behövs är olika från person

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Anhörigstöd. - så här fungerar det hos oss!

Anhörigstöd. - så här fungerar det hos oss! Anhörigstöd - så här fungerar det hos oss! Vem finns anhörigstödet till för? Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som

Läs mer

Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014

Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014 Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014 taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo i Täby

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

i Bollebygd Broschyren är indelad i olika åldersintervall, varför samma information kan återkomma på fler ställen.

i Bollebygd Broschyren är indelad i olika åldersintervall, varför samma information kan återkomma på fler ställen. i Bollebygd I Bollebygd arbetar vi för att du som förälder ska känna dig trygg i att veta att det finns flera olika typer av stöd i föräldrarollen under hela barnets uppväxt. Vi vill att det ska vara enkelt

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

Till dig med psykisk funktionsnedsättning

Till dig med psykisk funktionsnedsättning Till dig med psykisk funktionsnedsättning Socialpsykiatrigruppen Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Vem stöder mig med psykisk funktionsnedsättning i mitt dagliga liv och vem gör vad?

Vem stöder mig med psykisk funktionsnedsättning i mitt dagliga liv och vem gör vad? SOCIALPSYKIATRISKT KUNSKAPSCENTRUM I VÄSTERBOTTEN Vem stöder mig med psykisk funktionsnedsättning i mitt dagliga liv och vem gör vad? Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa- helhetssyn för god och jämlik

Läs mer

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller RIKTLINJE 1(6) 2014-10-13 SN2014/25 nr 2014.2054 Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för tandvårdsstöd

Läs mer

Social och ekonomisk information

Social och ekonomisk information Social och ekonomisk information Barn och ungdom Habiliteringen Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter 2 Innehållsförteckning Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter... 2 Viktiga telefonnummer...

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde Stockholms läns sjukvårdsområde Hälso- och sjukvård i landstingets regi Erja Lempinen innehåll En vård nära befolkningen 1 Vårt uppdrag och filosofi 2 Välkommen till våra verksamheter 4 Primärvård 4 Barn-

Läs mer

Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2010. Socialnämnden. Järfälla Stöd och Behandling

Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2010. Socialnämnden. Järfälla Stöd och Behandling Delårsrapport per augusti och prognos för helår 2010 Socialnämnden Järfälla Stöd och Behandling JÄRFÄLLA STÖD OCH BEHANDLING Socialförvaltningens egen regi verksamhet EKONOMISKT UTFALL / ÅRSPROGNOS TKR

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

Stöd under cancerbehandlingen för hela din livssituation. Cancerrehabilitering

Stöd under cancerbehandlingen för hela din livssituation. Cancerrehabilitering Stöd under cancerbehandlingen för hela din livssituation Cancerrehabilitering Denna text är framtagen av RCC Stockholm Gotland i samarbete med patientföreträdare och faktagranskad av professioner inom

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2011 BUP NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 9 Tillgänglighet... 10 Medicinska resultat...

Läs mer

Täby kommuns anhörigstöd Program hösten 2013

Täby kommuns anhörigstöd Program hösten 2013 Täby kommuns anhörigstöd Program hösten 2013 www.taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd erbjuder föreläsningar, nätverk och samtalsgrupper för dig som hjälper en närstående. Föreläsningar Du är välkommen

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas.

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Verksamheter för målgruppen hos Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen i Uppsala

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

En utredning görs som mynnar ut i en ADHD diagnos med drag av Autism.

En utredning görs som mynnar ut i en ADHD diagnos med drag av Autism. Kalle växer upp med mor, far och en yngre broder. Tidigt märker man att Kalle inte är som alla andra, han är överaktiv, har svårt i kontakten med andra barn, lyssnar inte på föräldrarna, rymmer och försvinner.

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015

Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Rapport avseende neuropsykiatriska utredningar vid Vuxenhabiliteringen Neurorehab Sävar och Psykiatriska klinikerna under 2015 Inledning Sedan 2009 har frågeställningen neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

God man & förvaltare

God man & förvaltare God man & förvaltare Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden i Uppsala är gemensam för Uppsala, Östhammar, Tierp, Knivsta, Heby och

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

Habiliteringscentrum Enheten för utvecklingsstörning Lena Klippberg, kurator Maria Thomé, kurator. Några vanliga frågor inför vuxenlivet

Habiliteringscentrum Enheten för utvecklingsstörning Lena Klippberg, kurator Maria Thomé, kurator. Några vanliga frågor inför vuxenlivet Habiliteringscentrum Enheten för utvecklingsstörning Lena Klippberg, kurator Maria Thomé, kurator Några vanliga frågor inför vuxenlivet Västerås Augusti 2015 Innehållsförteckning Arbete / Sysselsättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

IPS Emotionellt instabil personlighetsstörning, diagnos enligt WHO:s klassifikationssystem ICD-10.

IPS Emotionellt instabil personlighetsstörning, diagnos enligt WHO:s klassifikationssystem ICD-10. 1 av 5 s DBT-Team Till patienter och anhöriga om DBT Dialektisk beteendeterapi Vad är IPS/BPS? IPS Emotionellt instabil personlighetsstörning, diagnos enligt WHO:s klassifikationssystem ICD-10. BPS Borderline

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010. Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer

Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010. Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer Tävlingsbidrag till kvalitetspris Vård och Omsorg 2010 Samverkan i arbetet mot Våld i nära relationer Birgit Ahlberg Familjerådgivningen, Karolina Frick Fältsekreterare, Eleonora Karlsson Kurator LSS,

Läs mer

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Hjälpredan. Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning Hjälpredan Ansvarsfördelning kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning * Med under skoltiden avses barn i fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola.

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

BEHANDLING- OCH UTREDNINGSHEM

BEHANDLING- OCH UTREDNINGSHEM BEHANDLING- OCH UTREDNINGSHEM Vi är specialister inom DBT och vårt mål är att ge individen en inre emotionell balans och en meningsfull tillvaro. OM OSS På Kullabygdens DBT hem hjälper vi ungdomar i åldern

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

LIVS Lotsen. Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd

LIVS Lotsen. Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd LIVS Lotsen Tips om vart du kan vända dig när du behöver råd och stöd 2013 HHär hittar du tips om vart du som bor i Mölndals stad kan vända dig när livet gungar och du behöver råd och stöd. Välkommen att

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service Stöd och service är en avdelning på socialkontoret. På Stöd och service arbetar vi med stöd till personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 140204 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 Sammafattning I den sjätte träffen var uppgiften till de lokala nätverken att diskutera konkreta utvecklingsförslag

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Psykiatrisk samsjuklighet vid opiatberoende. Nadja Eriksson Sektionschef och Överläkare Metadonsektionen

Psykiatrisk samsjuklighet vid opiatberoende. Nadja Eriksson Sektionschef och Överläkare Metadonsektionen Psykiatrisk samsjuklighet vid opiatberoende Nadja Eriksson Sektionschef och Överläkare Metadonsektionen Psykiatrisk samsjuklighet vid opiatberoende Vanliga diagnoser är: - Ångesttillstånd - PTSD - Affektiva

Läs mer

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län Intresseorganisationer Handikapporganisationerna arbetar för att förbättra villkoren för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Där kan man även få kontakt med andra med liknande funktionsnedsättningar.

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

Leva som andra. Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra

Leva som andra. Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra En del av landstinget kallas för barn- och ungdomshabiliteringen. Vi som arbetar här ger

Läs mer

Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins

Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins Om diagnoser Rätten att ställa diagnos inom hälsooch sjukvården är inte reglerad i någon lag. I allmänhet är det dock läkare som gör det. Många av psykiatrins patienter har först kommit till primärvården.

Läs mer

Första linjens hälso- och sjukvård för barn och ungas psykiska hälsa. Anna Jonsson Regional samordnare för Första linjen och En väg in

Första linjens hälso- och sjukvård för barn och ungas psykiska hälsa. Anna Jonsson Regional samordnare för Första linjen och En väg in Första linjens hälso- och sjukvård för barn och ungas psykiska hälsa Anna Jonsson Regional samordnare för Första linjen och En väg in Var kan jag få hjälp som passar bäst för mig? Första linjen eller Barn-

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten 1 Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Vägledande för arbetet med att ge stöd, vård och behandling till personer med riskbruk,

Läs mer

kommuninfo Specialnummer vård- och omsorg Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Gruppförsändelse till hushåll

kommuninfo Specialnummer vård- och omsorg Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Gruppförsändelse till hushåll kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Specialnummer vård- och omsorg Gruppförsändelse till hushåll Specialnummer från vård- & omsorg Ansvarig utgivare Ulf Norberg ulf.norberg@vannas.se

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Barn som anhöriga inom psykiatrin Kartläggning av insatserna i Psykiatri Skåne och Region Hovedstadens Psykiatri

Barn som anhöriga inom psykiatrin Kartläggning av insatserna i Psykiatri Skåne och Region Hovedstadens Psykiatri 1 Barn som anhöriga inom psykiatrin Kartläggning av insatserna i Psykiatri Skåne och Region Hovedstadens Psykiatri Innehållsförteckning 1. Inledning...............................................................................

Läs mer

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 20 december 2012 Reviderade 25 mars 2014 26 Innehållsförteckning Inledning...3 Målgrupp...3 Lagstiftning...3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Socialtjänsten. Hjälp & stöd vid psykisk ohälsa Information om vart du vänder dig om du eller någon du känner drabbas av psykisk ohälsa

Socialtjänsten. Hjälp & stöd vid psykisk ohälsa Information om vart du vänder dig om du eller någon du känner drabbas av psykisk ohälsa Socialtjänsten Hjälp & stöd vid psykisk ohälsa Information om vart du vänder dig om du eller någon du känner drabbas av psykisk ohälsa Den skriftliga informationsguiden uppdateras vartannat år. Ansvarig

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom

FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom Dagens innehåll BUP - organisation och uppdrag Bas - fakta för FAKTA Psykisk hälsa - barn och ungdom Kliniska frågor Lagstiftning Stöd till Anhöriga 2 Organisation

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg Bilaga Giltig fom 2007-03-20 Giltig tom 2007-12-31 KVALITETSGARANTIER 2007 Individ- och familjeomsorg Vuxen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vuxenenheten sid 3 Socialpsykiatriska enheten sid 7 Paradsängen-Säteritaket

Läs mer

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012

VÅLD. - hjälp och stöd. Ring alltid 112 vid nödsituation! www.sollentuna.se. Produktion: socialkontoret 2012 VÅLD - hjälp och stöd Ring alltid 112 vid nödsituation! Produktion: socialkontoret 2012 www.sollentuna.se Kontaktuppgifter SOCIALKONTORET Mottagningen för barn och unga, tel 08-579 212 50 Mottagningen

Läs mer

Psykiatri på Gotland. Verksamhetschef Ulf Larsson

Psykiatri på Gotland. Verksamhetschef Ulf Larsson Psykiatri på Gotland Verksamhetschef Ulf Larsson Verksamhetsbeskrivning Från årsskiftet 2003 är Gotland Psykiatri en klinik, där även barn/ ungdomspsykiatri ingår. Vi är lokaliserade som tidigare, men

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Kvalitets-och utvecklingsledare 2015-08-28 Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2015:129 carin.erlandengman@upplandsvasby.se Riktlinjer för försöksboende

Läs mer

Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd

Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd kriser depressioner förlossningstrauma kognitiva svårigheter konflikter oro ångest stress relationsproblem katastrofer fobier tvång psykoser sömnproblem missbruksproblem Psykolog ett uppdrag med stor spännvidd

Läs mer

Rapport angående Första linjen, Vänersborgs modellområde

Rapport angående Första linjen, Vänersborgs modellområde 2011-10-28 Rapport angående Första linjen, Vänersborgs modellområde SKL:s definition av Första linjen: Insatser vid ett indikerat problem, d v s när någon har ett problem som personen själv eller någon

Läs mer

Vårdcentralen. Vadstena. Välkommen till Vårdcentralen Vadstena

Vårdcentralen. Vadstena. Välkommen till Vårdcentralen Vadstena Vårdcentralen Vadstena Välkommen till Vårdcentralen Vadstena Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, receptförnyelse och bokning av läkartid via sjuksköterska Telefontid: Vardagar 08.00-17.00 Samtliga

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Utvärdering FÖRSAM 2010

Utvärdering FÖRSAM 2010 Utvärdering av FÖRSAM genom deltagarintervjuer, Samordningsförbundet Göteborg Väster Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Urval... 2 2.2 Intervjuerna... 2 2.3 Analys och resultat... 3 3. Resultat...

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN Personal Projektledare: Ingrid Selin, socionom och socialsekreterare Övriga coacher: Inger Burman, samordnare, FK:s interna grund-och vidareutbildning samt mångårig erfarenhet

Läs mer

Till möte om grundkrav och prestationsmål Överenskommelsen psykisk ohälsa 2013. E-posta dina frågor till: Lisa.minell@skl.se

Till möte om grundkrav och prestationsmål Överenskommelsen psykisk ohälsa 2013. E-posta dina frågor till: Lisa.minell@skl.se Välkomna! Till möte om grundkrav och prestationsmål Överenskommelsen psykisk ohälsa 2013 E-posta dina frågor till: Lisa.minell@skl.se www.skl.se/psykiskhalsa Stöd till riktade insatser inom området psykisk

Läs mer

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa?

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningsbyrån Socialtjänsten Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningar kommer ibland i kontakt med barn som riskerar att fara illa. Som ett stöd i sådana

Läs mer

Att leva med Parkinsons sjukdom

Att leva med Parkinsons sjukdom SE_My Life my PD_Booklet_2april2010:A5 Hur kan jag förbättra min sömn? Hur får jag bästa möjliga effekt av min Parkinsonmedicin? 05.04.2010 15:45 Hur kan jag göra det lättare för människor att förstå vad

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 taby.se/anhorigstod SAMTALSGRUPPER Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Snacka hjälper. Behandlingsenheten Midgård

Snacka hjälper. Behandlingsenheten Midgård Behandlingsenheten Midgård Snacka hjälper. Från stödsamtal till stressreducerande, allians och copingskapande behandlingssamtal. Ett utvecklingsarbete för att skapa tydligare struktur. Teamets medlemmar

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Vi är anhöriga. Är du en av oss?

Vi är anhöriga. Är du en av oss? Vi är anhöriga Är du en av oss? Att få vårda en närstående är samma sak som att få ge en gåva till någon man tycker om. Helt naturligt är det också slitsamt att vara anhörigvårdare. Då är det viktigt att

Läs mer

Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn

Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn Riktlinje för neuropsykiatrisk utredning och behandling av vuxna med ADHD Vuxenpsykiatri mitt, Oskarshamn Giltighet 2012-12-01 tillsvidare Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga

Läs mer

Har du svårt att sova?

Har du svårt att sova? Till äldre ungdomar, 15-18 år, och deras vårdnadshavare: Har du svårt att sova? Är du mellan 15-18 år? Har du haft svårt att sova åtminstone tre av veckans dagar de senaste tre månaderna? Stämmer något

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer