Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län"

Transkript

1 Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

2 Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har en gemensam ambition att utveckla ett strategiskt och operativt samarbete för integration och etablering för nyanlända flyktingar och invandrare samt ensamkommande barn och ungdomar i Uppsala län. Vårt mål är att alla nyanlända 1 ska erbjudas goda förutsättningar för egenfösörjning och ett aktivt deltagande i samhällslivet i Uppsala län. Makt över den egna tillvaron ska också främjas. Det gemensamma arbetet ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män. I Uppsala län bidrar nyanlända och ensamkommande till tillväxt och en hållbar utveckling. Genom det befolkningsstillskott och den kompetens som de bidrar med ges förutsättningar till fortsatt utveckling av vår välfärd. En gemensam arena för samarbetet är den organisation för integration och etablering som skapats i Uppsala län (se bilaga 1). I samarbetet ska ett gemensamt synsätt i arbetet utvecklas. Med utgångspunkt från etableringslagen 2 och överenskommelsen utvecklas en sammanhållen integrations- och etableringsprocess. Integration och etablering är ett gemensamt ansvar för flera aktörer i samhället. Överenskommelsen omfattar främst samarbetet mellan myndigheter, men även andra organisationer utför betydande insatser. Strategiska områden för integrationen och etableringen för de nyanlända är arbete genom anställning eller eget företagande, undervisningen i svenska språket, kunskap om och förståelse för det svenska samhället, nyanlända elevers inkludering i ordinarie skolundervisning, möjlighet att komplettera en utbildning eller att skaffa sig en ny, hälso- och sjukvård samt vid behov adekvat rehabilitering och bostäder samt inkludering i vårt samhälle. Arenor för det operativa samarbetet är de arbets- och projektgrupper som får sina uppdrag från strategiska ledningsgruppen och styrgruppen för integration och etablering i Uppsala län. Samarbetet ska ge ett mervärde i förhållande till varje enskild huvudmans ansvar och insatser samt bidra till en ökad effektivitet och en högre kvalitet. 1 Med nyanlända och ensamkommande avses fortsättningsvis kvinnor och män, flickor och pojkar som är nyanlända flyktingar och invandrare samt flickor och pojkar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare (ensamkommande barn och ungdomar). 2 Lagen (2010:196) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

3 Genom denna överenskommelse tar vi undertecknande myndigheter vår del av ansvaret för Sveriges totala mottagande av nyanlända, dels för vår del av antalet nyanlända och dels för att mottagandet ska hålla hög kvalitet. Överenskommelsen följs kontinuerligt upp av den strategiska ledningsgruppen genom de resultat som arbets- och projektgrupperna presenterar. Resultaten lägger grunden för en fortsatt utveckling av samarbetet av integration och etablering i Uppsala län. Överenskommelsen hålls levande genom att uppdrag till arbets- och projektgrupper biläggs och resultaten rapporteras till den strategiska ledningsgruppen. Uppsala Enköpings kommun Heby kommun Håbo kommun Knivsta kommun Tierps kommun Uppsala kommun Uppsala kommun Älvkarleby kommun Östhammars kommun Uppsala läns landsting Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Uppsala universitet Migrationsverket Länsstyrelsen i Uppsala län Sveriges Lantbruksuniversitet

4 Bilagor: 1. Länsstyrelsens beslut om organisation för integration och etablering i Uppsala län. 2. Arbets- och projektgrupper.

5 Bilaga 1 Organisation för Integration och etablering i Uppsala län. Strategisk ledningsgrupp Landshövding, Kommunalråd, Landstingsråd, Chefer för: Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Universiteten. Sammanträder 1 2 ggr/år. Den ska ge styrgruppen i uppdrag att lägga fram förslag på omfattning av mottagandet av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och ungdomar till länet. Gruppen ska även ge styrgruppen uppdrag som främjar god kvalitet i mottagandet och samarbete mellan länets aktörer. Styrgrupp Representation från Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Förvaltningschefer för flyktingmottagning/integration, skola, vuxenutbildning, hälso- och sjukvård samt universiteten. Sammanträder 4 ggr/år. Beslutar om samarbetsprojekt. Tar fram underlag för att bestämma mottagningskapaciteten i länet. Ger uppdrag till arbetsgrupper. Rapporterar till den strategiska ledningsgruppen. Arbets- och projektgrupper Representation från Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Landstinget, Flyktingmottagning, Försäkringskassan, SFI, Vuxenutbildning, Barn och ungdom, Universiteten, Näringslivet, Frivilligorganisationer. Sammanträder vid behov. Exempel på arbetsgrupper som behöver utveckla det nuvarande uppdraget och förbereda och utveckla det nya uppdraget: Bostadsanskaffning kunskapsöverföring från kommuner och MigrationsverketMottagningen av barn, äldre och dem med reducerad prestationsnivå SFI, samhällsorientering, vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning Ensamkommande barn och unga Rehabilitering Mottagningskapacitet Samarbete med arbetsgivare Samarbete med universiteten Förebyggande hälsoarbete/folkhälsa

6 Bilaga 2 Arbetsgrupper april PTSD-projektet PTSD-projektet ägs av Östhammars kommun och finansieras av Migrationsverkets paragraf 26 medel. Projektets syfte är att hitta metoder för att göra det lättare i arbetet med de drabbade och att förenkla integrationen för dem i vårt samhälle. Genom utbildning får personal kunskap och verktyg att möta personer med PTSD. I styrgruppen för projektet sitter: Arabella Nylund Wennerström, projektledare, Östhammars kommun Sanela Cerimagic, Enköpings kommun Jona Kristjansdottir, Uppsala kommun Anna-Karin Bexelius, Östhammars kommun Ulla Rodestam Örsell, Tierps kommun Anna-Lena Wallvik, Knivsta kommun Yrkes-Sfi Lars Dalén, Heby kommun Mona Siösteen, Enköpings kommun Petra Selberg, Tierps kommun Lars Öhman, Uppsala kommun Anders Forslund, Länsstyrelsen Tom Petersson, Uppsala universitet Tomas Stavbom, Regionförbundet Uppsala län Tomas Hedberg, Arbetsförmedlingen Bostadsförsörjning Eva Egnell, Uppsala kommun Sanela Cerimagic, Enköpings kommun Mats Eriksson, Knivsta kommun Anders Forslund, Länsstyrelsen Arbetsgrupp för hälsa och integration Fatane Salehi, Akademiska sjukhuset Anne Eriksson, Landstinget Eva Smith, Akademiska sjukhuset Karolina Eriksson, Försäkringskassan Eva Egnell, Uppsala kommun Sanela Cerimagic, Enköpings kommun Manuel Fernandez Gonzalez, Akademiska Claes Hallberg, Arbetsförmedlingen sjukhuset Anders Forslund, Länsstyrelsen Ragnar Westerling, Landstinget/ Johanna Palmstierna, Länsstyrelsen Uppsala universitet Introduktionsnätverket Flykting- och integrationshandläggare i länets kommuner, Arbetsförmedlingens etableringsförmedlare och Länsstyrelsens integrationshandläggare. Nätverk för de som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar Kommunernas föreståndare för mottagningsenheter, socialtjänstens utredare och beställare samt Länsstyrelsens integrationshandläggare.

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1 Förordningsmotiv Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Fm 2010:1 Förordningstext Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare; utfärdad den 7 oktober 2010

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Utredningsrapport om ett transkulturellt centrum i Uppsala

Utredningsrapport om ett transkulturellt centrum i Uppsala Utredningsrapport om ett transkulturellt centrum i Uppsala På uppdrag av Landstinget i Uppsala län, 2012 Verksamhetsidé Landstinget i Uppsala län hjälper alla i länet att vara friska och må bra. Vi erbjuder

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Förprojekteringsrapport

Förprojekteringsrapport Förprojekteringsrapport Etablering Stockholm 2008-03-31 A. Förprojektering Etablering Stockholm Bakgrund och analys Bakgrund Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden går alldeles för långsamt.

Läs mer

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

Projekt Nationell Matchning Södertälje

Projekt Nationell Matchning Södertälje Sid: 1 (13) Projekt Nationell Matchning Södertälje Beställare: Karin Ericsson/Ulla-Marie Hellenberg Projektägare: Ingela Andersson/Margareta Tham Projektledare: Soledad Grafeuille/Helén Larsson Diarienummer:

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD INTEGRATION OCH FLER MALMÖBOR I ARBETE 2011 Detta dokument är ett utdrag ur kommunstyrelsens beslut från 2010-11-09 avseende handlingsplan för ökad integration och fler malmöbor

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 Planen är gemensamt framtagen av Sociala verksamheten Barn- och utbildningsverksamheten AME och Lärcentrum Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer

Dags för ett jämställt Uppsala

Dags för ett jämställt Uppsala Uppsala den 29 augusti 2014 Dags för ett jämställt Uppsala Ett handlingsprogram för hur Uppsala ska bli ett jämställt samhälle att bo och leva i. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Feminism

Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015 1 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015 ÄRENDE 3 2 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (16) Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-08 98 Samverkansöverenskommelse flyktingmottagning Koordination Norrort (SN 2013.116) Arbetsutskottets beslut Socialnämnden

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010

PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 PLAN för introduktion av flyktingar och andra invandrare i Avesta kommun 2008-2010 Avesta kommun har sedan 2007 ett treårigt

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer