2010 & 2014/AO & JL. Hur skriva fo r webben? Tips och riktlinjer fo r ansta llda pa Hanken.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010 & 2014/AO & JL. Hur skriva fo r webben? Tips och riktlinjer fo r ansta llda pa Hanken."

Transkript

1 Hur skriva fo r webben? Tips och riktlinjer fo r ansta llda pa Hanken. 1

2 Innehåll Grundläggande regler för att skriva... 3 Hur läser man på webben?... 3 Underlätta för läsaren... 3 Länkar och hänvisningar... 4 Strukturera din webbtext... 7 Steg till ett relevant innehåll... 7 Steg till en bra disposition... 9 Använd klart och enkelt språk... 9 Följ skrivregler och andra regler för språket du skriver på Språkprinciper Källor, handböcker och nyttiga länkar Om detta dokument Den första versionen av dessa tips och riktlinjer skrevs av Alexandra Ohls år Inför arbetet med Hankens nya webbplats år 2014 har tipsen och riktlinjerna reviderats av Jannika Lassus. Dokumentet får användas av alla anställda vid Hanken och ska ses som en samling tips och skrivråd som gärna kan diskuteras vidare. Vi vill påpeka att de exempel som ges inte avser att peka ut en sida eller enhet som speciellt dålig eller speciellt bra. Syftet är att visa problem som är vanliga i alla typer av webbtexter och ge lösningsförslag. 2

3 Grundläggande regler för att skriva För texter som skrivs för webben gäller samma grundläggande regler som för andra brukstexter: texterna ska ha en tänkt läsare och ett uttalat syfte. Börja med att ställa frågan: vem ska läsa texten och varför? Fortsätt sedan med att tänka på vad läsaren ska göra, anse, tycka eller veta efter att ha läst texten, det vill säga vad är nästa steg? Utgå inte från din kunskapsvärld utan den tänkta läsarens kunskapsvärld. Bra texter utgår från läsarnas behov är lätta att hitta i är skrivna på ett enkelt och ett för läsarna begripligt språk. Webbtexter ställer dessutom andra krav på utformningen genom att de ska läsas på skärm och inte på papper eftersom vi inte läser på samma sätt när vi läser på skärm som när vi läser på papper. Hur läser man på webben? På skärmen läser vi sällan ett dokument från början till slut utan vi letar, ibland otåligt, efter en viss information. Vi skumläser och stannar upp vid ord och meningar som är viktiga för oss. Vi klickar lätt vidare om vi inte hittar det vi söker tillräckligt snabbt och enkelt. Det är därför extra viktigt att webbtexter är överskådliga så att läsarna snabbt hittar det de söker. Rubriker är viktiga ingångsportar för fördjupad läsning och punktlistor ökar överskådligheten. Fet stil kan väcka läsarens uppmärksamhet, men är för många element markerade förlorar den feta stilen sin effekt (som i detta stycke). Följ med hur du själv gör då du läser på webben och håll det i minnet då du skriver texter för webben. Underlätta för läsaren Ha en klar visuell hierarki på varje sida. Följ vedertagna principer för webbtexter och länkning m.m. Dela upp sidorna i klart definierade områden och stycken: en tanke i ett stycke och ett huvudbudskap i en text. Gör det klart och tydligt vad som är länkar och överväg om de ska markeras visuellt. Undvik att ha onödig information och onödiga element som drar till sig uppmärksamhet. 3

4 Länkar och hänvisningar Stryk aldrig under sådan text som inte fungerar som länk. Läsaren blir förvirrad om understreckad text ibland är en länk och ibland inte. Använd länkar sparsamt i brödtexten. Gör gärna i stället/också en lista på länkar efter texten. Undvik onödiga och tomma ord (t.ex. Följ denna länk ). Länka det ord som visar vart länken leder. Det är bra om länken i sin helhet visar vart den leder. Gör gärna länklistorna i form av punktuppställning med beskrivande rubrik. Länkarna ska också tydligt visa vart länkarna leder. En länk som inte fungerar ger ett oprofessionellt intryck. Exempel: Läs mera på IFL:s sidor om fortbildningspaketen. Ordet fortbildningspaketen länkar vidare till den relevanta sidan. Exempel: Beskrivande länkar i form av punktuppställning: Problemområden På Hankens (gamla) webbplats har det funnits och finns det fortfarande många exempel på sidor som inte har en så lyckad struktur. Det är ofta problem på följande punkter: Långa texter utan mellanrubriker och/eller nyckelord. Flera huvudbudskap trängs i en och samma text. Många olika typer av strukturer på en och samma sida som gör det svårt att följa logiken på sidan. Texterna stöder inte läsaren och för inte läsaren vidare till den information han eller hon är ute efter. Istället måste läsaren hoppa av och an mellan olika sidor. Texterna är inte alltid språkligt anpassade för webben (innehåller till exempel många passiva verbformer) och riktar sig inte direkt till läsaren. Språket i texterna utgår ofta från de anställdas perspektiv och innehåller termer och namn som kan vara svåra att förstå. 4

5 Exempel på en för lång text Observera att sidan har uppdaterats och den ser inte längre ut så här. Informationen i exemplet är svår att ta till sig eftersom sidan saknar mellanrubriker och nyckelord. Besökaren på en sådan här sida ger antagligen upp ganska snabbt och försöker hitta information om vem man kan kontakta för att få hjälp, men också det är svårt eftersom kontaktuppgifterna gömmer sig i den kompakta informationen på sidan. Det här leder sannolikt att besöker klickar vidare med oförrättat ärende. För att förbättra en webbtext som denna kan du börja med att kontrollera att varje stycke har en huvudtanke. Denna huvudtanke formuleras till en mellanrubrik som placeras före stycket. Radera om det finns överlappningar i texten och flytta runt textbitar så att helheten binds ihop. Om det inte är motiverat att ha en mellanrubrik mellan varje stycke kunde du markera med fet stil nyckelordet i de stycken som saknar en egen rubrik. Rubriker och fet stil kan fungera som en ingång till vidare läsning. Om det behövs instruktioner kan de ställas upp som en punktlista. Om läsaren behöver kontakta någon ska kontaktinformationen finnas på sidan och den ska naturligtvis vara aktuell. 5

6 Exempel på en för fragmentarisk sida Också den här sidan har uppdaterats och ser inte längre ut så här. Problemet med sidan är att det är svårt att se vad som är kursnamn, vad som är en rubrik och vad som är en tidpunkt då kursen ges. Det gör det svårt för läsaren att ta till sig informationen och se vilka kurser som erbjuds. Det är bra att det finns en länk till en webbplats med mera information, men informationen drunknar i helheten på sidan. Förbättringsförslag Informationen kunde delas upp i två olika dokument med tydliga mellanrubriker så att de olika typerna av kurser (Finska för finskspråkiga och Svenska som modersmål), anmälningstiden och kontaktuppgifterna bättre kommer fram. Kursnamnen kunde skrivas med fet stil och texten kunde grupperas tydligare så att kursnamnet och informationen om kursen hör ihop, dvs. större mellanrum mellan de olika kurserna I samband med de enskilda kurserna kunde det gärna finnas en länk till kursinformationen för just den kursen på Språkalliansens webbplats. 6

7 Strukturera din webbtext Texter som skrivs för webben ska vara tydliga, korta och välstrukturerade. Skriv gärna hälften så kort som på papper. På en smarttelefon eller annan pekskärm är vi vana vid att rulla texten ( skrolla ) men undvik alltför mycket rullning på dator. Gå rakt på sak och undvik information som läsaren inte behöver, ta det som är viktigast för läsaren först. Eftersom du skriver för en tänkt läsare rekommenderas du-tilltal. Hanken kan gärna kallas för Hanken eller Svenska handelshögskolan eller vi. Exempel: Skriv inte: Ansökan om studiestöd görs på en blankett som fås på studiebyrån. Skriv i stället: Du kan göra din ansökan på en blankett som du får på studiebyrån. Fundera över vem som är målgrupp för texten (både den specifika webbsidan och den textsnutt du skriver eller uppdaterar). Anpassa texten enligt målgruppen. Om det finns flera olika målgrupper (t.ex. både inkommande och utgående JOO-studerande) är det bra att fundera på om all information ryms på en webbsida med klar och tydlig struktur, eller om det skulle fungera bättre att dela upp informationen på två skilda webbsidor. Ett exempel på en text med flera målgrupper är ett pressmeddelande. Den primära målgruppen är extern, en nyhetsredaktion eller rentav en tidningsläsare. Internt behöver nyheten skrivas på ett annat sätt. Steg till ett relevant innehåll Gör klart för dig vad du vill uppnå med texten och fundera över vad läsarna vill veta. Sovra i materialet och fundera på: Vad är viktigt? Vad bör lyftas fram? Vad kan tas bort? Undvik att börja med att ge onödig bakgrundsinformation eftersom det lätt ser ut som om texten inte har uppdaterats. Läsaren tror att informationen är gammal om det finns irrelevant information, föråldrade sifferuppgifter eller gamla datum på webbsidan. Ta bara med det mest väsentliga. Detaljinformation kan antingen ges i ett separat dokument via en länk på sidan (t.ex. i form av ett pdf-dokument) eller genom en länk till en annan webbplats eller webbsida. Rikta dig till de 99 studenter som följer en vanlig studiestig, inte till undantaget som behöver få specialinformation. Skriv vad nästa steg är eller vem man kan kontakta för mera information eller i specialfall. 7

8 Exempel på en sida som inte tar det viktigaste först Observera att sidan har uppdaterats och den inte längre ser ut så här. Kommentar Sidan börjar med irrelevant och gammal information som inte ger något mervärde och inte längre är av betydelse för läsaren. Trots att det internt kan vara intressant hur länge en verksamhet har pågått är det knappast intressant för studenterna. Förbättringsförslag Läsaren vill sannolikt ha kortfattad information om: vad JOO-studier är hur man ansöker om JOO-studierätt vart man ska vända sig vid frågor. Dela därför upp informationen i olika dokument med beskrivande mellanrubriker. Då det gäller instruktioner, t.ex. om hur man ansöker om JOO-studierätt, är det bra att använda sig av en numrerad punktlista och lista de olika momenten i kronologisk ordning. 8

9 Steg till en bra disposition Skriv hierarkiskt och inled med det som är viktigast för läsaren. Låt huvudrubriken tala om vad sidan handlar om. Låt mellanrubrikerna sammanfatta styckenas innehåll och locka till läsning. Det ska också vara klart vart rubriken hör, dvs. rubriken och texten ska utgöra en tydlig helhet. Tänk på att använda en klar och tydlig styckeindelning enligt principen en tanke ett stycke. Använd punktlistor. När man använder punktlistor gör man det lättare för läsaren att skumläsa sidan och hitta den relevanta informationen. Följ Svenska skrivregler i utformningen av punktlistan. Använd fet stil för att markera nyckelord. Undvik att använda kursiv stil i webbtexter eftersom kursiv text syns dåligt på skärmen. Undvik att skriva med stora bokstäver (versaler) eftersom stora bokstäver är svårare att läsa och på nätet betyder versaler högljutt tal, rop eller skrik. DET ÄR OARTIGT ATT SKRIKA! Stryk under text endast för att markera länkar. Använd klart och enkelt språk Klarspråk är ett ideal som gäller i hög grad i det svenska språket, men också i andra språk (jfr plain language, selkeä kieli). Om du tänker på din läsare och skriver din text ur läsarens perspektiv har du redan kommit en bra bit på väg mot ett klarare och enklare språk. I punkterna nedan ges fler tips. Var konkret: skriv kort och kärnfullt. Undvik onödig text, men försök att varken överskatta eller underskatta läsaren. Det viktigaste ska komma först i texten och det bekanta först i meningen. Termer, namn och förkortningar ska förklaras första gången de används på sidan, om det inte är helt givet vad de står för. En ordlista eller motsvarande kan innehålla de viktigaste definitionerna. Skriv ledigt. Skriv inte överdrivet ungdomligt eller för byråkratiskt. Du kan variera meningslängden från meningar med 2 3 ord till meningar med närmare 20 ord. En mening som går över tre rader kan redan anses vara lång, men ibland behövs det en lång mening. Din text blir inte bättre av att du använder fina ord som ofta är långa, ålderdomliga eller sällsynta i allmänspråket. Din text blir inte heller bättre av att göra verb och bisatser till substantiv, utan ofta är resultatet svårläst och känns osvenskt. Fiktivt exempel på hur du inte ska skriva: *Kontaktskapande och nätverkande går smidigt via Hanken network. 9

10 Skriv informativa rubriker som lockar till läsning och som har en koppling till texten som följer. Visa hur innehållet hänger ihop. Använd bindeord som t.ex. därför, dessutom, också, som en följd, däremot. En kort text kan fungera bra utan bindeord. Visa aktörerna i texten och använd gärna aktiva verb, t.ex. så här: Hanken Network är ett forum för dialog mellan alumner och Hanken. Genom nätverket kan du bevara kontakten till dina studiekamrater och också skapa nya kontakter. Via nätverket bevarar du också kontakten till Hanken. Du får information om vad som händer på högskolan och framför allt information om de aktiviteter och evenemang som arrangeras för alumni. Följ skrivregler och andra regler för språket du skriver på Olika läsare är i olika hög grad känsliga för språkfel. Grova språkfel kan utgöra ett hinder för läsningen och förståelsen. Trots att vi i vissa sammanhang på webben kan skriva informellt och talspråkligt kan vi inte göra det på Hankens webbplats. Webbtexterna är Hankens ansikte utåt och inåt. De fungerar dessutom som modell både för andra texter som skrivs och för studenterna. De råd som ges här gäller i första hand svenska språket. Skriv lättlästa meningar. Du ska inte skriva som du talar, men skriv inte sådant som du aldrig skulle säga. Tänk på att varje stycke har en huvudtanke som kan formuleras i ett nyckelord eller i en kärnmening. I varje mening presenteras någon aspekt, och meningarna och styckena binds samman med bindeord eller andra övergångar. En övergång kan vara att upprepa i början av en mening det ord som skrevs sist i den förra meningen. I stället för att upprepa ord kan du använda pronomen, så länge det är helt klart vad du avser med den, det, denna, detta, dessa, hon, han, de I svenskan kommer det första verbet vanligtvis på andra plats. Ett undantag till denna regel är instruktioner/uppmaningar där verbet kommer först, och bisatser där verbet kan stå längre in. Använd ord ur allmänspråket så långt det är möjligt. Förklara nya termer, förkortningar och samband där det behövs. Överväg att ha en ordlista där du ger förklaringarna. Hanken kunde till exempel ha en ordlista A-Ö med allt från AoL via EQUIS och Infobiten till Runebergsgatans flygel. Det som finns i ordlistan behöver inte förklaras, och ordlistan kunde betjäna både studenter, nyanställda och besökare. Särskrivningar är ett gissel i dag och beror dels på inflytande från andra språk, dels på stavningskontrollen som inte känner till alla sammansatta ord. Det du säger sammansatt 10

11 skrivs vanligen sammansatt. (*Sär skrivning är ett gissel i dag och beror dels på *in flytande från andra språk, dels på *stavnings kontrollen som inte känner till alla *samman satta ord.) Använd etablerade ordböcker för översättningar och för att kontrollera betydelsen av ord. Hanken betalar för att ha tillgång till bra ordböcker så använd dem! Du når dem via bibliotekets sidor. På MOT finns en bra svensk-engelsk ordbok (Norstedts) och Talentum Fokus har en bra finsk-svensk ordbok. Svenska ords betydelse kan du kontrollera till exempel i Nationalencyklopedins ordbok. De ordböcker som finns gratis på nätet är inte pålitliga. Utnyttja också andra skrivhjälpmedel, så som Svenskt språkbruk (tryckt resurs som hjälper dig med prepositionerna) och Svenska skrivregler (finns elektroniskt via Hankens bibliotek). Som finlandssvensk behöver du också vara uppmärksam på finlandismer och andra drag som kan vara främmande för sverigesvenska läsare (se t.ex. Finlandssvensk ordbok och Ordförrådet på Bokmärk sidor med språkhjälp som du behöver ofta eller skriv en kom-ihåg-lapp: en studerande, studeranden (jfr eleven), flera studerande, studerandena (Du slipper problemet om du använder ordet student.) en sökande, sökanden, flera sökande, sökandena ett seminarium, seminariet, flera seminarier, seminarierna Om du är osäker på om och hur ett ord eller uttryck används eller vilken preposition som är rätt kan du kontrollera det mot tidningskorpusarna i Korp (Språkbanken vid Göteborgs universitet). Du kan också använda Google i nödfall för att se vad som är brukligt i Sverige eller på svenska sidor. Testa följande sökning: "framgår ur" site:.se och därefter framgår av site:.se. I det här fallet har majoriteten (ca 1,8 milj.) rätt, det heter framgå av ngt. Låt ett språk- och stavningskontrollprogram kontrollera din text. Utöver kontrollen i Word kan du gärna använda Svefix för att kontrollera finlandismer i texten. När det gäller termer, sammansatta uttryck och nya ord ska du lita på din expertis och inte blint på språk- och stavningskontrollen. Låt minst en kollega läsa igenom texten innan du lägger ut den på nätet. Det är önskvärt att någon alltid korrekturläser dina texter både med tanke på språket och hur texten fungerar i sitt sammanhang. Det är bra om den som korrekturläser texten inte känner till innehållet lika bra som du om texten ska läsas av utomstående, studenter eller andra som inte är lika insatta som du. 11

12 Språkprinciper Hankens språkpolitiska riktlinjer (godkända 2013) omfattar alla texter, också webbplatsen. Där konstateras bland annat: Hanken strävar efter hög språklig kvalitet i all sin verksamhet, oavsett språk. Vidare sägs: Dokument som når ut till en större grupp av personal, studerande eller externa parter språkgranskas i regel. Det finns dock ingen anställd språkgranskare för varken svenska eller engelska texter, utan varje enhet och projekt måste ta ställning till hur en eventuell språkgranskning ska finansieras. Lärarna i svenska kan i mån av möjlighet ställa upp och språkgranska viktiga dokument mot separat ersättning eller rekommendera externa språkgranskare. Då det inte är möjligt att anlita en professionell språkgranskare borde texterna i alla fall läsas av minst en kollega, gärna av någon med språköra. Informationen på Hankens webbplats borde i normala fall finnas både på svenska och engelska, men texten behöver inte vara identisk utan bör anpassas till målgruppen. Det är sällan vettigt att ha en förkortad version på det andra språket eftersom det tvärtom ibland kan behövas mera detaljerad information med mera förklaringar eller förtydliganden. Samtidigt kunde enheterna överväga att i högre utsträckning publicera pressmeddelanden eller sammandrag av forskningsresultat på något av de nationella språken, svenska eller finska, då merparten av forskningen går på engelska. 12

13 Källor, handböcker och nyttiga länkar Datatermgruppen. Tillgänglig: Kontrollerad Ehrenberg-Sundin et al. Att skriva bättre i jobbet. En bok om brukstexter. Norstedts juridik. Geijer, Erik: Skriva för webben..se:s internetguide nr 8. Tillgänglig: https://www.iis.se/lardig-mer/guider/hur-man-skriver-for-webben/. Kontrollerad Klarspråk i kommunen en skrivhandledning. Tillgänglig: Kontrollerad Klart myndighetsspråk ett handlingsprogram. Tillgänglig: =sv. Kontrollerad Lathund för webbskribenter. Tillgänglig: Kontrollerad Nationalencyklopedin, Norstedts stora engelsk-svenska ordbok. Norstedts. Tillgänglig via MOT. Norstedts stora svensk-engelska ordbok. Norstedts. Tillgänglig via MOT. Rikstermbanken. Tillgänglig: Kontrollerad Rosén, Mikael: Skriva för att övertyga. Sanomautbildning. Språkinstitutet, Språkrådet, Stora finsk-svenska ordboken. Suomi-ruotsi suursanakirja. WSOY. Tillgänglig via Talentum Fokus. Svenska skrivregler. Språkrådet. Liber. Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser. Norstedts. Termbanken TEPA. Tillgänglig: Kontrollerad

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER Framför dig ligger en manual för YA:s webbskribenter. Tanken med manualen är att den ska hjälpa dig att skriva bra webbtexter, enligt vissa allmänna principer. Den

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Skrivguide. Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide. Du-tilltal. Skriv kortfattat och aktivt. Dela in texten i stycken

Skrivguide. Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide. Du-tilltal. Skriv kortfattat och aktivt. Dela in texten i stycken Skrivguide Så här skriver du på goteborg.se en skrivguide Webbplatsen goteborg.se är till för att medborgarna ska få svar på sina frågor. Därför ska texterna ha läsarperspektiv. Svaren ska vara enkla att

Läs mer

Skriv tillgängligt på webben

Skriv tillgängligt på webben Skriv tillgängligt på webben Webbhandledning för Huddinge kommun Remissversion januari 2007 Kommunstyrelsens förvaltning/informationsavdelningen Januari 2007 Förord Skriv tillgängligt på webben Webben

Läs mer

SKRIVHANDLEDNING. Klarspråk på Kronofogden

SKRIVHANDLEDNING. Klarspråk på Kronofogden SKRIVHANDLEDNING Klarspråk på Kronofogden Innehåll Varför klarspråk?... 3 Utgå från läsaren... 4 Börja med det viktigaste... 6 Strukturera din text... 7 Tänk på tonen... 9 Tala till läsaren... 11 Skriv

Läs mer

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SKRIVREGLER FINNS I FLERA DOKUMENT I det här dokumentet finns våra övergripande riktlinjer för enkelt språk, tilltal samt inkluderande,

Läs mer

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter I det här materialet ingår webbtexter och riktlinjer för hur du kan skriva webbtexter, så att de blir konsekventa och tydliga. Texterna kan du använda

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Handbok för webbredaktörer

Handbok för webbredaktörer Handbok för webbredaktörer Utgåva nr 2 2011-05-12 Innehåll Sökoptimering 4 Rubriker 5 Textinnehåll 7 Bilder 9 Länkar 11 Underlätta 13 Lästips 14 Inledning Handbok för webbredaktörer är till för att hjälpa

Läs mer

Skrivandets tre faser. skriva. tänka. bearbeta

Skrivandets tre faser. skriva. tänka. bearbeta 1 Skrivandets tre faser tänka skriva bearbeta 2 Att tänka på innan du börjar skriva: Vad är ditt syfte med texten, vad ska mottagarna tycka, veta och göra? Vilka är dina mottagare? Hur är deras situation,

Läs mer

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen 1 Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Helena Björklund, 08-581 691 51 2009-01-08 Så här skriver vi för medborgare och politiker 2(10) Innehåll Förord... 3 Kommunala skrivelser

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

31 tips som gör din text lättare att förstå

31 tips som gör din text lättare att förstå 31 tips som gör din text lättare att förstå Innehållsförteckning Texten 1 Det enkla raka spåret 2 Nyhetsartikeln 3 Skriv rubriker inte överskrifter 3 Glöm inte bildtexten 4 Så börjar du din text 4 Tänk

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide Nationalencyklopedin Avancerad guide Nationalencyklopedin Våren 2010 Nationalencyklopedins uppdrag är att sprida kunskap, texterna är skrivna av drygt 4 000 experter och bearbetad av redaktionen. På nätet

Läs mer

Bloggmanual Hälsa & Fitness.

Bloggmanual Hälsa & Fitness. Bloggmanual Hälsa & Fitness. Innehållsförteckning 1. Nytt Inlägg... 3 1.1 Verktygsrad... 3 1.2 Förhandsgranska och Publicera... 4 1.3 Kategorier... 4 1.4 Etiketter... 5 1.5 Ange Utvald bild... 5 1.6 Skrivar

Läs mer

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen.

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen. Vårt webbverktyg Klicka här för att få en kort introduktion av Victoria Sjöström om hur webbplatserna i fub.se fungerar! http://youtu.be/gtjtjz-votk Kognitiv tillgänglighet och utvecklingsstörning Utvecklingsstörning

Läs mer

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor MANUAL 2.0 Nacka kommuns SKOLWEBBAR 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor Innehållsförteckning 1. Logga in... 4 2. Nyheter... 4 2.1 Skapa nyhetssida = skapa nyhet...

Läs mer

SKRIVHANDLEDNING FÖR VALDEMARSVIKS KOMMUN

SKRIVHANDLEDNING FÖR VALDEMARSVIKS KOMMUN 1 (14) SKRIVHANDLEDNING FÖR VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 2011-10-10 2 (14) Innehållsförteckning Sida Språket i Valdemarsviks kommuns dokument är viktigt 3 Varför ska vi skriva

Läs mer

Sälj mer med andra ord:

Sälj mer med andra ord: Sälj mer med andra ord: Bättre webbtexter i 5 enkla steg Att skriva säljande webbtexter är enklare än du tror. Utmaningen ligger främst i att göra texterna så lättåtkomliga och självklara som möjligt.

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

Klarspråkarbetet i Sverige

Klarspråkarbetet i Sverige Eva Olovsson Klarspråkarbetet i Sverige Detta inlägg handlar om tre aspekter på klarspråksarbete: 1. Hur ska klarspråksarbete bäst organiseras? 2. Vad anser tjänstemän på myndigheter att de bäst behöver?

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NAR VI BYGGER VÅR WEBBPLATS! Målgruppen. Vilken är din målgrupp? Vad vill de veta? Vad vill de göra? Layout och design Tänk på placeringen

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

Hantering av webbinformation i databasen för presentation på MIUNs engelska webb för Exchange Students (utbytesstudenter) och Free Movers.

Hantering av webbinformation i databasen för presentation på MIUNs engelska webb för Exchange Students (utbytesstudenter) och Free Movers. Engelsk webbinfo Hantering av webbinformation i databasen för presentation på MIUNs engelska webb för Exchange Students (utbytesstudenter) och Free Movers. Underlag tas fram av ämnesansvarig och internationell

Läs mer

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se

Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se LATHUND 2014-08-20 1 (12) Webbredaktionen Lathund för att skapa kalenderhändelse på skl.se I lathunden refereras till SKL:s riktlinjer för hur vi arbetar med innehåll på skl.se. Den hittar du på http://webbhandboken.sklblogg.se.

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog

Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog Försäkringsprocesser RIKTLINJER 2010-01-15 Ändringsdatum Serienummer Version 2010:01 1.0 1 (10) + Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog Försäkringsprocesser RIKTLINJER 2010-01-15 Ändringsdatum

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

COPYPLATTFORM GRAFISK MANUAL VÅRA VISUELLA GRUNDKOMPONENTER

COPYPLATTFORM GRAFISK MANUAL VÅRA VISUELLA GRUNDKOMPONENTER COPYPLATTFORM GRAFISK MANUAL VÅRA VISUELLA GRUNDKOMPONENTER COPYPLATTFORM I och med att vi på Företagarna är många och utspridda i landet, är det viktigt att kommunikationen är enhetlig. Precis likt ett

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

ATT SKRIVA FÖR WEBBEN

ATT SKRIVA FÖR WEBBEN ATT SKRIVA FÖR WEBBEN Det kan vara svårt att skriva en text till en hemsida. Här följer en guide som kan hjälpa dig att få till texten. Vi börjar med att skapa en bastext som sedan ligger till grund för

Läs mer

Aitelluguiden Venture Cup

Aitelluguiden Venture Cup Aitelluguiden Venture Cup Det här är en användarguide för de tävlande i Venture Cup till Aitellus verktyg för mediebevakning. I marginalen hittar du vad som beskrivs i varje stycke. Skapa konto För att

Läs mer

Klarspråk i kommunen. en skrivhandledning

Klarspråk i kommunen. en skrivhandledning Klarspråk i kommunen en skrivhandledning Eivor Sommardahl Klarspråk i kommunen en skrivhandledning Finlands Kommunförbund Institutet för de inhemska språken Helsingfors 2012 FÖRFATTARE Eivor Sommardahl,

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Tekniska förutsättningar För WordFinder från Mac App Store krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.6.6 eller senare.

Läs mer

EPI Server 6.0. Lathund till Episerver. Innehåll

EPI Server 6.0. Lathund till Episerver. Innehåll EPI Server 6.0 Lathund till Episerver Innehåll Inloggning... 1 Hitta dina sidor... 1 Skapa, spara och publicera... 3 Obligatoriska fält... 4 Redigera innehåll... 6 Tillgängliga knappar i editorn... 6 Bilder...

Läs mer

Information till eleverna

Information till eleverna information till eleverna: kopieringsunderlag K Information till eleverna Provmaterial Provet är uppbyggt kring ett övergripande tema. Årets tema är identitet och utseende. Provet är uppdelat i tre olika

Läs mer

Att skriva för webben

Att skriva för webben Att skriva för webben Optimal optimisering Agenda Tio sekunder och ett stort F Nyckeln till framgång Fetstil, rubriker och faktarutor Titlar, Alt-texter och länkar Vad betyder det? Du måste veta vem

Läs mer

Senast uppdaterad 30 januari 2013. Skrivhandledning för Tyresö kommun

Senast uppdaterad 30 januari 2013. Skrivhandledning för Tyresö kommun Senast uppdaterad 30 januari 2013 Skrivhandledning för Tyresö kommun Senast uppdaterad 30 januari 2013 Produktion: Skrivhandledningen togs fram 2007. Den är inköpt av Norrköpings kommun som tagit fram

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

I dag. Presentationer Finlandssvenskt, svenskt och finskt Prepositioner Språkriktighet: vanliga problem Webben, sociala medier Svenskan i förändring

I dag. Presentationer Finlandssvenskt, svenskt och finskt Prepositioner Språkriktighet: vanliga problem Webben, sociala medier Svenskan i förändring I dag Presentationer Finlandssvenskt, svenskt och finskt Prepositioner Språkriktighet: vanliga problem Webben, sociala medier Svenskan i förändring Några? från förra gången Palvelupäällikkö - servicechef

Läs mer

Råd och riktlinjer till dig som skriver i Norrbottens läns landsting

Råd och riktlinjer till dig som skriver i Norrbottens läns landsting Råd och riktlinjer till dig som skriver i Norrbottens läns landsting Landstingets spelregler Landstingets spelregeler är en sammanfattande benämning på alla dokument som ger någon form av vägvisning för

Läs mer

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk

Hammarbyskolan Reviderad februari 2009 Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Lokal kursplan i svenska/svenska som andra språk Skriva alfabetets bokstavsformer t.ex. genom att forma eller att skriva bokstaven skriva sitt eget namn forma varje bokstav samt skriva samman bokstäver

Läs mer

En arbetsdag på kontoret kan innehålla. Så klarar man språkkontrollen DATORER RICKARD DOMEIJ

En arbetsdag på kontoret kan innehålla. Så klarar man språkkontrollen DATORER RICKARD DOMEIJ DATORER Så klarar man språkkontrollen RICKARD DOMEIJ Är datorns språkkontroll skribentens bästa vän? Eller kommer den mest med löjliga förslag? I april gav Svenska språknämnden ut Datorn granskar språket,

Läs mer

Från TEPA och Valter till en nationell termbank?

Från TEPA och Valter till en nationell termbank? Från TEPA och Valter till en nationell termbank? Seminar: Alle termer på (r)ett sted? Språkrådet, Oslo 17 november 2014 Mari Suhonen och Kaisa Kuhmonen Hej! Jag är Kaisa Kuhmonen, ledande terminolog vid

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

36 steg till bättre texter

36 steg till bättre texter 36 steg till bättre texter Av Tomas Dalström journalist, med förflutet som copywriter, scriptwriter/byråproducent samt manusförfattare för radio, film/tv, webben och interaktiva produktioner. En vanlig

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR UPPDRAGSGIVARE: IT-CENTER VÅR REFERENS: STEFAN JOHANSSON TEL.: 0708-23 10 64 E-POST: stefan.johansson@funkanu.se INNEHÅLL: LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR _ Funka Nu AB Finnbodavägen 2, 131 31

Läs mer

Skrivinstruktioner för RA-dokument

Skrivinstruktioner för RA-dokument Skrivinstruktioner för RA-dokument 1 (5) 1.1 Allmänt Detta dokument ska ses som riktlinjer för upprättande och uppdatering av RA-dokument samt mall för de texter som ska skrivas. Ingen dokumentinformation

Läs mer

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 8 juli 2014

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 8 juli 2014 EPiSERVER 7.5 För nybörjare Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 8 juli 2014 1 Vad är nytt? Höger musknapp används inte. Ett nytt sätt att arbeta. Nytt utseende. Responsiv design. Det vill

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Klarspråk. Skrivhjälp för myndigheter och offentliga organisationer

Klarspråk. Skrivhjälp för myndigheter och offentliga organisationer Klarspråk Skrivhjälp för myndigheter och offentliga organisationer Innehållsförteckning Förord 1 Så här fungerar häftet 2 Exempel och förklaringar 2 Andra hjälpmedel kompletterar 2 Vad är klarspråk och

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Redaktörsriktlinjer. malmo.se & Komin. Stadskontoret 1.0. Godkänd av systemägarna för malmo.se och Komin 2005-05-02

Redaktörsriktlinjer. malmo.se & Komin. Stadskontoret 1.0. Godkänd av systemägarna för malmo.se och Komin 2005-05-02 Redaktörsriktlinjer malmo.se & Komin Stadskontoret Godkänd av systemägarna för malmo.se och Komin 2005-05-02 1.0 MALMÖ STADS REDAKTÖRSRIKTLINJER... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. DÄRFÖR PUBLICERAR

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Skrivregler för Örebro kommun

Skrivregler för Örebro kommun Skrivregler för Örebro kommun P R O G R A M P O L I C Y R I K T L I N J E H A N D L I N G S P L A N Skrivregler för Örebro kommun Sedan några år bedriver Örebro kommun ett klarspråksarbete, inspirerad

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Måldriven, informationscentrerad webbdesign

Måldriven, informationscentrerad webbdesign Måldriven, informationscentrerad webbdesign Linus Forsell Digitala Distributionsformer vid Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige linus.forsell@student.hv.se 1 Abstrakt I den här essän kommer måldriven och

Läs mer

Tekniken bakom språket

Tekniken bakom språket Tekniken bakom språket Red. Rickard Domeij Småskrift utarbetad av SPRÅKRÅDET 2008 NORSTEDTS AKADEMISKA FÖRLAG INNEHÅLL Språkteknologi för språken i Sverige 13 Rickard Donieij Tekniken bakom språket 13

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014

EPiSERVER 7.5. För nybörjare. Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 EPiSERVER 7.5 För nybörjare Krister Holm - Kommunikationsavdelningen Uppdaterad 1 juli 2014 1 Vad är nytt? Höger musknapp används inte. Ett nytt sätt att arbeta. Nytt utseende. Responsiv design. Det vill

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Inledning Välkommen till steg 3 av Internetkursen för nybörjare!

Läs mer

Det kanske inte är en fråga om tycke och smak; semi kolon kanske handlar om mod.

Det kanske inte är en fråga om tycke och smak; semi kolon kanske handlar om mod. Det kanske inte är en fråga om tycke och smak; semi kolon kanske handlar om mod. Semikolon Hans Larsson Jag har försökt att sluta men det är alldeles för svårt. Sluta att använda semikolon alltså. Detta

Läs mer

Myndigheternas skrivregler

Myndigheternas skrivregler Myndigheternas skrivregler Åttonde upplagan Språkrådet Adress till förlaget: Norstedts Juridik AB/Fritzes, 106 47 Stockholm Telefon 08-598 191 00, fax 08-598 191 91 Beställningar: www.fritzes.se E-post:

Läs mer

Material från www.etthalvtarkpapper.se

Material från www.etthalvtarkpapper.se Svenska 1 Litterär förståelse och litterära begrepp Centralt innehåll och kunskapskrav I det centrala innehållet för svenska 1 anges Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider

Läs mer

Klarspråkskampanj som maktmedel?

Klarspråkskampanj som maktmedel? Klarspråkskampanj som maktmedel? Aino Piehl Nordisk klarspråkskonferanse 2015: Fra myndig maktspråk til klar kommunikasjon Klarspråkskampanjen Syfte: Kampanjen uppmuntrar myndigheterna att använda ett

Läs mer

Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ)

Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) Verksamhet Priser Medlem av tyska tolk- och översättarförbundet Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ) Översättning Språkgranskning Språkutbildning Tyska Engelska Franska Svenska Översättningar

Läs mer

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Guide - intranät 2013 Sida 1 (18) 2013-08-01 Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Vårt intranät är ett gemensamt arbetsverktyg som används av samtliga förvaltningar. Alla medarbetare

Läs mer

Ann-Louise Forsström. Skriv som proffsen. din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande

Ann-Louise Forsström. Skriv som proffsen. din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande Ann-Louise Forsström Skriv som proffsen din guide till att skriva lättläst, begripligt och förtroendeingivande Den här pdf-filen visar bokens innehåll (de två översta rubriknivåerna) och förordet. 2011

Läs mer

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Kerstin Frenckner, tel 790 7143, e-post kfrenck@nada.kth.se 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Frivillig labb ATT GÖRA WEBBSIDOR

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

Preppmaterial för ARON

Preppmaterial för ARON Preppmaterial för ARON DATORSALAR... 3 INLOGGNING OCH HEMKATALOG... 3 SKRIVARE... 3 FILÖVERFÖRING... 3 E-POST... 5 STUDENTPORTALEN... 6 STUDIER... 6 Studiehandbok... 6 LADOK... 6 Tentaanmälan... 6 MINA

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Skrivhandledning FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

Skrivhandledning FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Skrivhandledning FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Diarienumme: KS-696/2008 Produktion: Språkvårdsprojektet i Norrköpings kommun, projektledare Anneli Hedlund, i samarbete med språkkonsult Ann-Louise Forsström.

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

Klara besked -bra information

Klara besked -bra information Klara besked -bra information Webbpolicy 2002 Vi är en öppen organisation som arbetar i allmänhetens tjänst, på allmänhetens uppdrag och med allmänhetens pengar. Idag är det en självklarhet att alla landsting

Läs mer