Skriv tillgängligt på webben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skriv tillgängligt på webben"

Transkript

1 Skriv tillgängligt på webben Webbhandledning för Huddinge kommun Remissversion januari 2007 Kommunstyrelsens förvaltning/informationsavdelningen Januari 2007

2 Förord Skriv tillgängligt på webben Webben är till för alla. Vi vill att all information vi publicerar på webben är anpassad så att alla kan ta till sig informationen på rätt sätt. Det vi publicerar är det vi signalerar utåt. När vi använder oss av relevanta begrepp och ett lättförståeligt språk visar vi hur öppna vi är mot omvärlden. Den här skrivguiden är till för dig som arbetar med någon av Huddinge kommuns webbplatser. Antingen är du skribent, informatör eller redaktör. Meningen med skrivguiden är att den ska ge dig goda råd inför publicering av ditt material. Den ska underlätta och fungera som checklista för dig i ditt arbete. Vår webbplats besöks idag av väldigt många personer. Det är av respekt för dem som vi vill anstränga oss att skriva enkelt och begripligt. Vi vill att webbplatsen ska vara intressant och tillgänglig. Det innebär att du som skribent måste tänka extra mycket på hur du skriver, hur du formulerar dig och hur du bygger upp din text. Med den här skrivguiden vill och hoppas vi att du får ett stöd i ditt arbete med webben. Skrivhandbok Huddinge kommuns egna riktlinjer Huddinge kommun har tagit fram en skrivhandbok som heter Konsten att skriva begripligt. Skrivhandboken är till för dig som skriver i jobbet, det kan vara till exempel vara annonser, tjänsteskrivelser och protokoll. Vi har utgått från skrivhandboken när vi har sammanställt den här skrivguiden som är anpassad till texter på webben. Om du inte redan har ett exemplar av skrivhandboken så kan du ladda ner den från Insidan: Insidan / Kunskap & Nytta / Ärendehantering / Skrivhandledning. Ewa Björklund Informatör och webbansvarig

3 1 TÄNK PÅ FÖLJANDE NÄR DU SKRIVER FÖR WEBBEN Besökaren är utgångspunkten Det viktigaste först skriv journalistiskt Skriv kort Ett klart och enkelt språk Rubriker Huvudrubriken ska vara informativ Rubriksättning Dokument och rapporter Stava rätt Korrekturläsning Formatera text Fet stil nyckelord Versaler Kursiv stil Länkar understruken text Standard Gör korrekta länkar Dokument och rapporter E-postadresser Några andra tips om länkar BILDER Bilder med innehåll Bild som är text Bild som är text TABELLER Använd inte tabeller för layout PUNKTLISTOR OCH UPPSTÄLLNINGAR Punktlista Abc-lista Nummerlista ENHETLIG LAYOUT...11 Skriv tillgängligt på webben januari

4 7 SKRIV FÖR ATT BLI HITTAD Sidans huvudrubrik Sidans innehåll Sökord och beskrivning av sidan Dokument och rapporter PUL - PERSONUPPGIFTSLAGEN Personuppgifter...13 CHECKLISTA...14 Att skriva för webben...14 Tillgänglighet i EPiServer...14 PuL personuppgiftslagen...14 REFERENSER...15 Skriv tillgängligt på webben januari

5 1 Tänk på följande när du skriver för webben 1.1 Besökaren är utgångspunkten För texter på webben gäller specifika läsvillkor eftersom det inte är vanligt att besökaren läser texten från början till slut. Tänk på att all kommunikation sker på mottagarens villkor. Försök att föreställa dig vem besökaren är och vilka förkunskaper han/hon har om det du skriver och anpassa språket och innehållet därefter. 1.2 Det viktigaste först skriv journalistiskt Texten ska skrivas som i en tidning. En bra rubrik, nyheter och sammanfattande slutsatser ska komma först, börja med det viktigaste i den inledande meningen. Håll styckena korta en tanke ett stycke. Besökaren är ute efter speciell information och vill snabbt veta vad en sida handlar om. Bakgrund och mer att läsa för den verkligt intresserade lägger du antingen längre ner i texten eller med en länk till en ny sida. 1.3 Skriv kort Ta bort information som inte är relevant för besökaren, skriv konkret och rakt på sak. Undvik ålderdomliga och dubbeltydiga ord, formulera om så att en person som inte är insatt i ämnet förstår. I skrivhandledningen för Huddinge kommun Konsten att skriva begripligt finns en lista över ord och ordformer som vi ska undvika och förslag på vilka ord vi kan använda istället. En text som lockar till läsning kan vara längre än en skärmbild, om det finns en anledning använder vi oss av rullningslisten. Du ska alltså skriva en text som är så intresseväckande att den lockar till vidare läsning. Det innebär förstås ändå inte att du kan gömma viktig information långt ner på sidan. 1.4 Ett klart och enkelt språk Att skriva begripligt är en av de viktigaste uppgifterna. Några tips på vägen: Undvik svåra ord (exempel: skriv genomföra i stället för implementera ). Undvik också formella ord som vänligen. Formella ord skapar lätt en distans mellan dig och besökaren. Skriv meningar med varierande meningslängder. Undvik alltför långa meningar och inskjutna bisatser. Använd inte heller telegramspråk med enbart korta, ibland ofullständiga meningar. Undvik passiva verbformer (exempel: skriv ledamöterna föreslog i stället för det föreslogs ). Undvik fikonspråk och internt språk. Skriv ut orden i stället för att förkorta. Många undersökningar visar att texter upplevs som mer lättlästa om förkortningar undviks och orden i stället skrivs ut (Det gäller också de mest vedertagna förkortningarna såsom ca och t.ex. ). Förklara svåra termer och ge gärna exempel om du använder teoretiska resonemang.

6 1.5 Rubriker Använd rubriker för att strukturera texten på ett bra sätt. Tydliga och bra formulerade rubriker gör dina sidor lättare att läsa. Rubrikerna ska också vara begripliga även om de rycks ut ur sitt sammanhang. Detta är viktigt för de funktionshindrade personer som använder sig av ett extra hjälpmedel vid datorn men även för oss andra som skumläser sidan. En bra formulerad rubrik kan avgöra om besökaren läser vidare eller inte Huvudrubriken ska vara informativ Tänk på att det allra första som en läsare ser är rubriken. Det är därför viktigt att den är informativ, kort och begriplig. Den ska ge en bra beskrivning på innehållet. Tänk också på att rubriken ska fungera även om den rycks ut ur sitt sammanhang eftersom det ofta är den länktext som andra väljer när de vill länka till din sida Rubriksättning Det är viktigt att du har rätt rubriksättning på dina webbsidor eftersom de flesta besökare skumläser texter på webben. Rubriksättningen är också en nödvändighet för besökare som använder sig av ett extra hjälpmedel. Om det inte finns några rubriker blir det mycket svårare för dem att hitta rätt information. 1.6 Dokument och rapporter Om du vill behålla en rapport eller ett dokuments format, kan du spara det som en PDF-fil och göra en länk från den aktuella sidan till rapporten/dokumentet. Det är viktigt att du gör en kort sammanfattning om innehållet så att besökaren kan avgöra om han/hon vill öppna PDF-filen. Ett annat alternativ är att du delar upp rapporten/dokumentet i olika stycken på webbsidan och beskriver varje stycke med en förklarande rubrik. 1.7 Stava rätt All text som ska läsas av andra bör du noga kontrollera stavningen på, oavsett användningsområde. Stavfel ger ett mindre seriöst intryck. De flesta som surfar på nätet vet hur enkelt det är att ändra en webbsida och förväntar sig att alla fel ska rättas till. Besökare som upptäcker stavfel på dina sidor kan få intrycket att du inte lägger så mycket energi på dem. De kan därför dra slutsatsen att du inte heller skulle göra ett gott arbete med det texten avser, till exempel ansvara för en skola Korrekturläsning Läs texten högt för dig själv före publiceringen, då märker du om du missat något ord eller om texten inte flyter. Eller låt någon annan korrekturläsa texten du skrivit man blir lätt hemmablind. Skriv tillgängligt på webben januari

7 2 Tillgänglighet i EPiServer Här får du tips om hur du ska anpassa din text på bästa sätt för att underlätta för besökaren, som i sin jakt på det väsentliga skumläser dina sidor. 2.1 Formatera text När du skriver texten i editorfönstret formaterar EPiServer själv brödtexten till det korrekta typsnittet (Verdana). Om du kopierar in texten från ett annat dokument behöver du ta bort de formateringar som följer med vid kopieringen. Det kan du göra på två sätt: 1. När du klistrar in texten högerklickar du i editorfönster och väljer Klistra in oformaterat. 2. Om du har klistrat in texten i editorfönstret markerar du hela texten och därefter högerklickar du i editorfönstret och väljer Formatera stycke/ta bort formatering. Det är viktigt att texten är i rätt typsnitt (Verdana) eftersom vissa inställningar annars inte fungerar, till exempel anpassa sidan och förändra webbupplösningen Fet stil nyckelord När texterna är korta behövs inga ledord, men vid längre textmassor (till exempel instruktioner) kan det vara besökaren till stor hjälp. Markera gärna nyckelord eller ledord i fet stil. Då hjälper du besökaren med fästpunkter vid skumläsning. Försök att hitta ett ord eller en fras i varje stycke. Substantiv och verb brukar vara de mest informationsbärande orden i en mening Versaler Använd inte stora bokstäver (VERSALER) och följ skrivhandledningen för Huddinge kommun med inledande versal i början på en mening och därefter små bokstäver (gemener). Gemener är lättare att läsa än versaler. Gemenerna har staplar (som i b, f och l) och underhäng (som i g, j och y), vilket ger mer omväxlande ordbilder, medan versalernas ordbilder praktiskt taget är rektanglar i olika längder. Versaler kan också verka ganska påträngande, nästan som om du skriker. När man chattar och är arg visar man till exempel detta genom att skriva med versaler Kursiv stil Var återhållsam med kursiv stil. Den brukar användas för att markera speciella ord. Kursiv stil är svår att läsa på skärm och syns även dåligt vid utskrift. Ett vanligt användningsområde för kursiv stil är citat. 2.2 Länkar understruken text Använd aldrig understruken text om inte ordet är en länk. Grundregeln för en länk är att den ska kunna förstås även om den lyfts ut ur sitt sammanhang. Det betyder att länktexten ska tydliggöra vilken information jag får och vart länken leder om jag väljer att klicka på den. Skriv tillgängligt på webben januari

8 2.2.1 Standard Alla länkar på våra webbplatser blir automatiskt blå och när man för muspekaren över länken blir texten understruken. Att länkar är blå är gängse på Internet och något som besökaren förväntar sig. Det är därför viktigt att ingen annan text eller rubrik skrivs i blått allt för att undvika missförstånd och underlätta för besökaren Gör korrekta länkar Alla länkar ska vara så tydliga att det går att förstå dem även om de lyfts ut ur sitt sammanhang. När du gör en länk är det viktigt att du länkar hela länken inklusive informationen om eventuella dokument eller om det öppnas i ett nytt fönster. Länken bör dock inte vara längre än 12 ord. Alla länkar som går till en extern webbplats, exempelvis eller ska öppnas i ett nytt fönster. Du skriver länken så här: (öppnas i nytt fönster) Länkar som går till en sida inom samma webbplats, det vill säga eller Insidan, ska inte öppnas i ett nytt fönster. Länkar som går till ett dokument, PDF eller Word, ska innehålla information om vilken typ av dokument det är samt storleken på dokumentet. Du skriver länken så här: Kommunstyrelsens rapport 20 januari 2007 (PDF 128 kb) Det är viktigt att all information är med i länken. Om det inte är det kommer de besökare som lyssnar på sidan eller de som tabbar sig fram inte få fullständig information så att de kan klicka på länken. Länktitle Tidigare har vi använt oss av funktionen länktitle för att förklara och ge mer information om länken, detta är en felaktig användning av funktionen och orsakar mer besvär än nytta för användaren. Funktionen länktitle ska numera inte användas på våra webbplatser Dokument och rapporter När du länkar till ett annat dokument som inte är en webbsida (till exempel PDF, Word, Powerpoint) ska du ange filformatet och filens storlek i länken. Använd alltid PDF och endast i nödfall Word eller annat format. PDF-format gör att dokumentet blir mindre tungt och låser texten i dokumentet E-postadresser När du länkar en e-postadress, skriv ut hela adressen så att den syns på webbplatsen. Vi har ett krypteringsprogram på vår webbplats som skyddar oss mot eventuella spindlar som söker av webbplatser för att sedan skicka spam Några andra tips om länkar Länkar som leder till bilagor eller merläsning för den extra intresserade ska ligga under texten. 1 Vägledning 24-timmarswebben, 2006:5. VERVA Verket för förvaltningsutveckling. Skriv tillgängligt på webben januari

9 Använd bara ankarlänkar (bokmärken) inom en sida om texten är lång (en och en halv sida brukar vara en bra tumregel). Länka inte ord i löpande text, det stör läsrytmen och försvårar för dem som lyssnar på sidan eller tabbar sig fram. Försök att ha länkar i närheten av det textavsnitt som länken är en naturlig fortsättning på, exempelvis direkt efter stycket. 3 Bilder Bilder och grafiska element ska alltid kompletteras med en alternativ text. Den alternativa texten ska beskriva bilden i sammanhanget. Om du vill kontrollera hur den alternativa texten ser ut på din webbplats håller du muspekaren över bilden, du ska då se en gul ruta med text (om du använder Internet Explorer). Tänk också på att du alltid måste namnge fotografen och ha tillstånd att publicera bilden. 3.1 Bilder med innehåll Om en bild innehåller viktig information måste informationen i den alternativa texten vara beskrivande. Texten bör dock inte vara för lång. Om bilden behöver förklaras mer än så kan du beskriva bilden i en separat text. 3.2 Bild som är text Undvik att använda bilder för att presentera text, eftersom bildtexten blir oläsbar om bilden blir förstorad, en synskadad person kan behöva förstorar upp text och bild för att ta till sig informationen. Om du ändå skulle använda dig av textbilder så måste du skriva in samma text i en alternativ text. Den alternativa texten skriver du in i EPiServer när du lägger in bilden på sidan. 3.3 Bild som är text Undvik att använda bilder för att presentera text, eftersom bildtexten blir oläsbar om bilden blir förstorad, en synskadad person kan behöva förstora upp text och bild för att ta till sig informationen. Om du ändå skulle använda dig av textbilder så måste du skriva in samma text i en alternativ text. Den alternativa texten skriver du in i EPiServer när du lägger in bilden på sidan. 4 Tabeller När information presenteras i tabellform är det viktigt att försöka förtydliga tabellen med hjälp av tydliga rad- och kolumnrubriker eftersom tabelldata kan vara svåra att tolka. Om det är många rader eller kolumner kan dessa behöva separeras. 4.1 Använd inte tabeller för layout Skapa inte layout med hjälp av en tabell eftersom det gör sidan otillgänglig för en användare med ett hjälpmedel. Tabeller är till för tabelldata (data uppställd i spalter och kolumner) och ett hjälpmedel tolkar informationen därefter. Det finns risk för att hjälpmedlet misstolkar eller läser upp informationen i fel ordning. Tänk på att det inte får finnas några tomma rutor i tabellen eftersom tabellen då blir otillgänglig för dem som lyssnar på sidan. Skriv tillgängligt på webben januari

10 5 Punktlistor och uppställningar Listor är bra för att presentera information på ett överskådligt sätt. Använd listfunktionen i redigerarläget så skapas korrekta listor. Om du gör en lista av vanliga streck eller radbrytningar blir det ingen lista tekniskt sett. Det betyder att en användare med ett hjälpmedel inte förstår att det är en lista och får därför problem med att förstå informationen. Det viktigaste att tänka på när det gäller den språkliga utformningen av listor är konsekvens. Om en punkt innehåller en fullständig mening, bör samtliga punkter göra det. Om en punkt inleds med ett substantiv bör samtliga göra det, och så vidare. 5.1 Punktlista En punktlista kan du använda för att räkna upp olika saker när den inbördes ordningen inte har någon betydelse. Undvik för långa punktlistor, då får det en motsatt effekt. Exempel: När du ska anmäla ditt barn till förskola gör du på följande sätt: Du väljer ut lämplig förskola för ditt barn Du skickar in en ansökan om plats i förskolan Placeringsassistenten ger besked om på vilken förskola ditt barn placeras Du tackar ja eller nej till platsen 5.2 Abc-lista Använd en abc-lista om besökaren kan välja mellan olika alternativ. Exempel: Du kan välja att rösta: a) Valdagen b) Genom förtidsröstning c) Via ombud d) På institution 5.3 Nummerlista Använd en nummerlista för att räkna upp något som sker i kronologisk ordning. Exempel: När du ska anmäla ditt barn till förskola gör du på följande sätt: 1. Du väljer ut lämplig förskola för ditt barn 2. Du skickar in en ansökan om plats i förskolan 3. Placeringsassistenten ger besked om på vilken förskola ditt barn placeras 4. Du tackar ja eller nej till platsen Skriv tillgängligt på webben januari

11 6 Enhetlig layout Följ den enhetliga layout som finns på webbplatsen. Annars sticker dina sidor ut och kan lätt uppfattas som mindre seriösa än de övriga. Det kan också hända att någon tror att dina sidor inte tillhör webbplatsen. 7 Skriv för att bli hittad Det blir allt vanligare att många besökare använder sig av sökfunktioner på webben istället för att söka i sidans struktur. Du kan påverka hur lätt dina sidor går att hitta. 7.1 Sidans huvudrubrik En bra huvudrubrik är det viktigaste du kan skriva för att öka möjligheten att din sida blir högt rankad av sökmotorerna. Du ska sträva efter att få med de viktigaste nyckelorden för sidans innehåll i rubriken. När du väljer nyckelord är det viktigt att du väljer ord som dina läsare använder. Ifall de söker på dagis gör det ingen nytta om du skrivit barnomsorg eller förskola Sidans innehåll Om du skriver journalistiskt med det viktigaste först är mycket vunnet även för sökmotorerna. De tar nämligen hänsyn till hur ofta det ord någon söker efter finns på dina sidor och hur högt upp på sidan det står. Arbeta därför med dina nyckelord i rubrik och ingress Sökord och beskrivning av sidan Det går att skriva in sökord och en beskrivning av sidan i EPiServer. Klicka på Avancerad information, skriv in dina sökord i fältet Standardsökord för sidor. På raden ovanför skriver du in en beskrivning av sidan. Båda dessa fält hjälper sökmotorerna att hitta till din sida. Bild 1: Här skriver du in dina sökord. Separera sökorden med komma (,) och mellanslag. Beskriv också sidan i fältet Beskrivning av sidan. Skriv tillgängligt på webben januari

12 7.2 Dokument och rapporter Om du vill behålla en rapport eller ett dokuments format, kan du spara det som en PDF-fil och göra en länk från den aktuella sidan till rapporten/dokumentet. Det är viktigt att du gör en kort sammanfattning om innehållet så att besökaren kan avgöra om han/hon vill öppna PDF-filen. Ett annat alternativ är att du delar upp rapporten/dokumentet i olika stycken och beskriver varje stycke med en förklarande rubrik. För att besökaren enkelt ska kunna söka efter PDF-filen på sökmotorerna, kan du lägga in ett antal sökord i ditt PDF-dokument. Det är också viktigt att titeln innehåller de viktigaste nyckelorden för enklast möjliga sökning. Under Dokumentegenskaper i Arkiv-menyn (i PDF-filen) klickar du på Beskrivning i den vänstra kolumnen, därefter fyller du i de vita fälten. Bild 2: Här skriver du, utan mellanslag, in nyckelorden som relaterar till dokumentet. Skriv tillgängligt på webben januari

13 8 PuL - Personuppgiftslagen 8.1 Personuppgifter Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Huvudregeln är att personuppgifter får behandlas bara om personen lämnat samtycke till behandlingen. Denna regel gäller givetvis också för publicering av personuppgifter på kommunens externa webb. Från denna regel finns en mängd undantag. Regler om behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen (PuL). Syftet med reglerna är att hindra att den personliga integriteten kränks. Lagen bygger på ett EU-direktiv. Vid all behandling av personuppgifter ska syftet vara fastställt av den personuppgiftsansvarige, i vårt fall respektive nämnd. Sådant syfte finns i de flesta fall i den förteckning över behandlingar som förs av personuppgiftsombudet. I vår kommun är både kommunstyrelsen och nämnderna personuppgiftsansvariga. Förvaltningschef kan sägas vara ansvarig för att de personer som har behörighet att publicera på extern webb har tillräckliga kunskaper för att ta ställning till publicering av personuppgifter och följer reglerna i PuL. PuL påverkar i högsta grad dig som arbetar med eller ansvarar för innehållet på vår externa webbplats. Skriv, godkänn eller publicera inget innehåll om du är osäker på om detta innehåller personuppgifter. Rådfråga hellre personuppgiftsombudet Olle Pettersson på KSF, anknytning Vill du läsa mer om Huddinge kommuns riktlinjer angående PuL finns det på: / Om kommunen / Politik & Demokrati / Offentlighetsprincipen Skriv tillgängligt på webben januari

14 Checklista Att skriva för webben Jag har skapat struktur i texten med rubriker, ingress och stycken lagt det viktigaste i texten så tidigt som möjligt valt en rubrik som talar om vad sidan handlar om försökt förstå den som ska läsa min text använt ett tydligt och enkelt språk som alla kan förstå förklarat svåra ord och komplexa begrepp funderat över om man kan ta bort eller korta ner texten lagt till nödvändig bakgrundsinformation gjort texten fri från onödigt långa meningar kontrollerat att alla ord är rättstavade Tillgänglighet i EPiServer Jag har formulerat länkar som går att förstå och det som leder ut från webbplatsen öppnas i nytt fönster strukturerat sidan och använt mig av rätt rubriksättning valt bra bilder och beskrivit dessa med en alt-text lagt till länkar som besökaren kan behöva för att läsa mer om ämnet har anpassat text och information för att hjälpa besökare med särskilda behov PuL personuppgiftslagen Innehåller texten personuppgifter? Om ja, har du kollat att de är godkända för publicering? Skriv tillgängligt på webben januari

15 Referenser Skrivhandledning för Huddinge kommun Konsten att skriva begripligt information om Personuppgiftslagen aspx att skriva för webben och hur man gör texten tillgänglig för alla så skriver du bättre länkar att skriva för webben klarspråksgruppens Lathund för webbskribenter språkvårdsportalen Skriv tillgängligt på webben januari

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER

EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER EN LITEN MANUAL FÖR YA:S WEBBSKRIBENTER Framför dig ligger en manual för YA:s webbskribenter. Tanken med manualen är att den ska hjälpa dig att skriva bra webbtexter, enligt vissa allmänna principer. Den

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Handbok för webbredaktörer

Handbok för webbredaktörer Handbok för webbredaktörer 2016-10-19 Kommunstyrelseförvaltningen Ellen Åhlander 2016-08-29 Innehåll 1 Bestäm målgrupper och syfte för webbtexten 5 2 Klarspråk och språkregler 6 2.1 Skriv det viktigaste

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

Lär dig skriva för webben

Lär dig skriva för webben Lär dig skriva för webben Start Academy Martin Johansson, Copywriter på StartCommunication martin.johansson@startcommunication.com Lär dig skriva för webben Tack vare internet och en uppsjö av digitala

Läs mer

SLU-anpassad Episerver-lathund

SLU-anpassad Episerver-lathund 1(26) Webbförvaltning 2013-06-07 SLU-anpassad Episerver-lathund Användarsupport SLU IT-stöd, 018-67 66 00, it-stod@slu.se, https://internt.slu.se/it-stod Information om webbarbete, bl.a. FAQ, hittar du

Läs mer

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter

SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS. Skrivhandbok för begripliga texter SÅ HÄR SKRIVER VI PÅ HÖGSKOLAN I BORÅS Skrivhandbok för begripliga texter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Varför och till vem?... 4 Skriv direkt till din läsare... 5 Använd rubriker... 6 Vägled läsaren...

Läs mer

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel Skapa artiklar Artiklar kan ha rubrik, ingress, bild och länkar. Med artiklar förmedlar du ofta informationen på din sajt. En artikel måste läggas till i en sida för att visas. I den här guiden går vi

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDEN I ÖSTERGÖTLAND. Grafisk manual. och handledning för Samordningsförbunden i Östergötlands hemsida

SAMORDNINGSFÖRBUNDEN I ÖSTERGÖTLAND. Grafisk manual. och handledning för Samordningsförbunden i Östergötlands hemsida SAMORDNINGSFÖRBUNDEN I ÖSTERGÖTLAND Grafisk manual och handledning för Samordningsförbunden i Östergötlands hemsida Uppdaterad nov 2015 Vikten av en grafisk manual Den grafiska profilen är ett snabbt och

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben 1 (7) Användning av pdf Version 1.1 Uppdaterad: 2007-07-03 Användning av pdf I den här checklistan får du veta hur du skapar tillgängliga pdf-dokument. Checklistan är ett extramaterial till 1. Använd gärna

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola Marks kommuns hemsida www.mark.se ses bäst i text storlek mellan. Du kan ändra i Explorer Visa, textstorlek. Webbplatsen är byggd för upplösningen

Läs mer

Riktlinjer för publicering på www.hoor.se

Riktlinjer för publicering på www.hoor.se Riktlinjer för publicering på www.hoor.se 2008-10-10 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-09 att satsa mer på marknadsföring och förnyelse av hemsidan. För att genomföra detta fick Jan Sohlmér

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBEN KOMMUNIKATIONSENHETEN

TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBEN KOMMUNIKATIONSENHETEN TILLGÄNGLIGHET PÅ WEBBEN KOMMUNIKATIONSENHETEN 2016-04-08 Vad är tillgänglighet? Tillgänglighet på webben handlar i grunden om att alla ska kunna tillgodogöra sig innehållet på en webbplats. En tillgänglig

Läs mer

Bloggen har tre sidtyper

Bloggen har tre sidtyper Handbok för bloggare i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 12 Bloggen har tre sidtyper Blogginläggen Dina återkommande inlägg (berättelser, kåserier, personliga iakttagelser) som du skriver för din klass/grupp.

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

EPI Server 6.0. Lathund till Episerver. Innehåll

EPI Server 6.0. Lathund till Episerver. Innehåll EPI Server 6.0 Lathund till Episerver Innehåll Inloggning... 1 Hitta dina sidor... 1 Skapa, spara och publicera... 3 Obligatoriska fält... 4 Redigera innehåll... 6 Tillgängliga knappar i editorn... 6 Bilder...

Läs mer

www.faltbiologerna.se

www.faltbiologerna.se Redigering av www.faltbiologerna.se sammanställt av Magnus Bjelkefelt, november 2011 reviderad oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Logga in................................................... 2 1.1 Var

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga?

Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? Hur skriver jag ett pressmeddelande? Vad bör jag tänka på för att få media att intresseras sig för vad jag har att säga? 1. Vem, vad, när, hur, var och varför? Besvara de vanliga journalistiska frågorna

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Innehåll. HTML Editor Sida 2 av 30

Innehåll. HTML Editor Sida 2 av 30 HTML editor Innehåll Länka till webbsida... 4 Extern länk.... 7 Länka till e-post.... 8 PROs bildbank.... 10 Ladda upp ny bild.... 12 Redan uppladdad bild... 16 Bildredigeraren.... 17 Infoga/redigera inbäddad

Läs mer

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum!

Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Guide till Mynewsdesk Hosted Newsroom - Kom igång och spegla ditt pressrum! Hur du implementerar ditt Hosted Newsroom I den här guiden kan du läsa hur du skapar ert Hosted Newsroom ert pressrum på er egna

Läs mer

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning

Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Skriva för webben och bildskärmen, eller kanske anpassa ditt budskap till skärmläsning Innehåll Påverkar förutsättningarna... 3 Skriva för skärmläsning eller papper... 3 Informationspaket... 3 Tätt mellan

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering

Ikon Menyalternativ Funktion och beskrivning Sök och ersätt text i arbetsfältet. Ramformatering Innehåll Redigeringsverktyget... 3 Hantera bilder... 5 Infoga pdf-fil... 5 Lägg till mall... 6 Infoga YouTube-klipp... 6 Infoga länk... 7 Infoga tabell... 8 Kodupprensning... 10 CSS-klass... 10 Egna anteckningar:...

Läs mer

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NAR VI BYGGER VÅR WEBBPLATS! Målgruppen. Vilken är din målgrupp? Vad vill de veta? Vad vill de göra? Layout och design Tänk på placeringen

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

Att skriva bättre i jobbet

Att skriva bättre i jobbet Barbro Ehrenberg-Sundin Kerstin Lundin Åsa Wedin Margareta Westman Att skriva bättre i jobbet En basbok om brukstexter Fritzes Innehåll Inledning 11 TEXTEN SOM HELHET 13 Gör klart för dig varför du skriver

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.7 2017 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor MANUAL 2.0 Nacka kommuns SKOLWEBBAR 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor Innehållsförteckning 1. Logga in... 4 2. Nyheter... 4 2.1 Skapa nyhetssida = skapa nyhet...

Läs mer

Klarspråk i handlingar för politiska beslut

Klarspråk i handlingar för politiska beslut Klarspråk i handlingar för politiska beslut Riktlinjer & checklista Här hittar du råd och riktlinjer för struktur och språk i tjänsteutlåtanden och andra dokument som ingår i de politiska handlingarna.

Läs mer

Skrivguiden. Sex steg som förbättrar ditt skrivande

Skrivguiden. Sex steg som förbättrar ditt skrivande Skrivguiden Sex steg som förbättrar ditt skrivande Sex steg till bättre texter Vi på Semantix vet vad som fångar läsaren. Den här guiden innehåller våra bästa tips, som hjälper dig på vägen mot att bli

Läs mer

Responsiv webbplats. Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 2014-02-17 1

Responsiv webbplats. Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 2014-02-17 1 Responsiv webbplats Tips på hur innehållet ska ses över för en bra användarupplevelse på alla skärmstorlekar 1 Vad är responsivt? Det betyder att webbplatsen känner av vilken skärmstorlek användaren surfar

Läs mer

Lägga in filer i filarkivet

Lägga in filer i filarkivet Så fungerar BSOK:s hemsida Per Svantesson, version 2010-04-27 Vem gör vad? Fredrik Johansson är webbredaktör och uppdaterar materialet på hemsidan. Per Svantesson hjälper till och sköter vissa saker med

Läs mer

Skriva för webben. Det här är Helena. Kursmål. Skriva för webben. Språkkonsulterna. 18 november 2013

Skriva för webben. Det här är Helena. Kursmål. Skriva för webben. Språkkonsulterna. 18 november 2013 Skriva för webben 18 november 2013 Det här är Helena Hej! Kursmål Inspiration Verktyg för ett aktivt språk Kännedom om vad som gör texter intresseväckande Anpassa texten till besökarnas behov Men vad har

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR

LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR UPPDRAGSGIVARE: IT-CENTER VÅR REFERENS: STEFAN JOHANSSON TEL.: 0708-23 10 64 E-POST: stefan.johansson@funkanu.se INNEHÅLL: LÄRARHANDLEDNING TILLGÄNGLIGA WEBBSIDOR _ Funka Nu AB Finnbodavägen 2, 131 31

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser

Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser Syftet med webbplatserna är att marknadsföra de kommunala förskolorna och skolorna. Webbplatserna ska också fungera som en informationskanal

Läs mer

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice. Sedan väljer

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Välkomna till Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Komma igång Öppna din webbläsare och ange URL:en: http://beta.kristianstad.se/epis erver/ Skapa favoritlänk i IE Logga

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet

Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet Datum 2013-01-28 Webbmanual för nyhetsredaktörer på Fågelviksgymnasiet Del 1 introduktion till EpiServer, skapa sidor och skriva samt publicering av kontaktuppgifter och länkar Tibro kommun 543 80 TIBRO

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Handbok för webbredaktörer

Handbok för webbredaktörer Handbok för webbredaktörer Utgåva nr 2 2011-05-12 Innehåll Sökoptimering 4 Rubriker 5 Textinnehåll 7 Bilder 9 Länkar 11 Underlätta 13 Lästips 14 Inledning Handbok för webbredaktörer är till för att hjälpa

Läs mer

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Infoga, redigera och ta bort bilder på sunne.se En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM)

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) Sitevision på HiG BOL /2010-06-07 Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) För att lägga in text eller redigera text på HiG s nya webb måste du tillhöra någon grupp som har behörighet

Läs mer

SKRIVHANDLEDNING. Klarspråk på Kronofogden

SKRIVHANDLEDNING. Klarspråk på Kronofogden SKRIVHANDLEDNING Klarspråk på Kronofogden Innehåll Varför klarspråk?... 3 Utgå från läsaren... 4 Börja med det viktigaste... 6 Strukturera din text... 7 Tänk på tonen... 9 Tala till läsaren... 11 Skriv

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162

Kommunstyrelsen. Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18, 77 Kompletterad av kommunstyrelsen 2012-11-14, 162 Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning och regler för webbpublicering av personuppgifter på www.odeshog.se Godkänt av kommunstyrelsen 2007-04-18,

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

TIPS & INSPIRATION TILL SLÖJD- KALENDERN

TIPS & INSPIRATION TILL SLÖJD- KALENDERN TIPS & INSPIRATION TILL SLÖJD- KALENDERN Tips, inspiration och lite upprepningar till Slöjdkalenderns manual. Många av er har redan börjat lägga in aktiviteter och föreningsinformation på den nya hemsidan!

Läs mer

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar Gör släktboken enhetlig - 25 använd formatmallar I en lättläst bok märks inte typografin - om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typografi bör du använda formatmallar.

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

Handledning för. Webbpublicering

Handledning för. Webbpublicering Handledning för Webbpublicering 2 Innehåll Inloggning... 3 Redigeringsläge... 3 Navigator... 4 Redigeringsyta... 5 Redigera text på en webbsida... 6 Validera text... 6 Skapa klickbar länk... 7 Ladda upp

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-18 104. Webbpolicy för

Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-18 104. Webbpolicy för Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-18 104 Webbpolicy för Innehåll Kommunens webbplatser...... 3 Syfte och mål...... 3 Strategi...... 3 Profilering...... 4 Domäner...... 4 Målgrupper...... 4 Ansvar och

Läs mer

VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN

VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN Joomla Guide 2.5.11 VERKTYGSFÄLTET JCE EDITORN Sida 1 av 8 VERKTYGSFÄLTET I ARTIKELEDITORN En kort genomgång/förklaring till de vanligaste symboler och användningsområdena för verktygsfältet i Joomla Uppdateringsmodulen

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator MAC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Webbsida i Wordpress. Existens på webben och bli sökbar

Webbsida i Wordpress. Existens på webben och bli sökbar Webbsida i Wordpress Existens på webben och bli sökbar Om Susann Rickan Susann Rickan bor i Nora Byggt webbsidor i 16 år Eget företag sedan 2009. Hjälper företag med webb och foto. Tycker om att bygga

Läs mer

24-timmarswebben. Riktlinje Förklaring Så uppfyller vi den

24-timmarswebben. Riktlinje Förklaring Så uppfyller vi den 24-timmarswebben WebPublish gör det möjligt att skapa läsvänliga sidor. Vi tycker att det är en självklarthet att informationen på en webbplats ska vara tillgänglig för och kunna läsas av så många som

Läs mer

Skrivandets tre faser. skriva. tänka. bearbeta

Skrivandets tre faser. skriva. tänka. bearbeta 1 Skrivandets tre faser tänka skriva bearbeta 2 Att tänka på innan du börjar skriva: Vad är ditt syfte med texten, vad ska mottagarna tycka, veta och göra? Vilka är dina mottagare? Hur är deras situation,

Läs mer

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen

Så här skriver vi. för medborgare och politiker. Kommunstyrelseförvaltningen 1 Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Helena Björklund, 08-581 691 51 2009-01-08 Så här skriver vi för medborgare och politiker 2(10) Innehåll Förord... 3 Kommunala skrivelser

Läs mer

Klarspråkstestet: rapporter

Klarspråkstestet: rapporter Klarspråkstestet: rapporter Innehåll Starta testet... 3 Namnet på din text... 3 Vilka är dina läsare?... 3 Vad ska läsaren kunna göra efter att ha läst rapporten?... 4 Frågorna... 5 Målgrupp och syfte...

Läs mer

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter

KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter *Skatteverket 1(10) KLARSPRÅK PÅ WEBBEN riktlinjer för webbskribenter Våra webbtexter, liksom alla texter vi producerar för externt bruk på Skatteverket, ska vara skrivna på ett sätt som gör att läsaren

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Övningen innehåller det grundläggande som du måste kunna för att klara Word. Varje stycke ska vara formaterat så som det står i stycket. Under varje

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC och Mac Inför och under kongressen 2015 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Manual Version 4.5 Sida: 1 av 15 2009-05-15, rev 2015-03-19 Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Krista Sani Laine Arbetsförmedlingen Kommunikationsavdelningen Sida: 2 av 15 Innehåll

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Instruktion - nya wordmallar

Instruktion - nya wordmallar Datum 2014-04-08 Instruktion - nya wordmallar Så här fungerar Tibro kommuns nya brev- och dokumentmallar Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Senast uppdaterad 2014-04-20 av Webbteamet Version: 1.0 Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Den här snabbguiden tar bara upp de vanligaste momenten i Drupal. Du hittar hela manualen på webben:

Läs mer