Förbättringsarbete i riktning mot Lean Produktion. Bo Ericson Lean facilitator

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbättringsarbete i riktning mot Lean Produktion. Bo Ericson Lean facilitator 2007-10-24"

Transkript

1 Förbättringsarbete i riktning mot Lean Produktion Bo Ericson Lean facilitator

2 CI/Lean aktiviteter Färgelanda Bo Ericson Lean implementation manager

3 Improvment projects Färgelanda 2008 Project Score Card Project description Projektbeskrivning "Projektnamn" Kortfattad beskrivning av projektet. Syfte & avgränsningar Report Week ID P1 Status Ongoing Saving verified Project benefits / risks: Resultat / Risker Målbeskrivning samt risker Owner nn CAPITAL Support EQUIPMENT Rate 9,21 "Projektnamn" Report Week ID Owner P1 nn Hard Savings (ksek) / Besparing Ann Saving Impl. Week No Qty Description Budget Forcast Actual IA/PO Remark Date 1. Primary Target / Mål Machine/equipment - SEK - 2. Q L Reg.nr: E APQP Total yearly savings / Total årlig besparing - Avancerad produktskvalitetsplanering och styrplan H Investment & Cost (ksek) / Investering Forecast Actual Utgåva: Critical Issues / Decisions needed Response Week Projekt: Utfärdare Godkänd Datum: Projektuppföljning FLA Total invest & cost / Total investering och kostnad (6 dagar sedan uppdatering / 6 days after update) Benämning Kund Nufo/utg 6. Issued by / Utfärdare Project description / Projektbeskrivning Date / Datum Fördelningslista Milestones / Nyckel aktiviteter Planned Actual 7. Magnus Enarsson Summary / Läge Dept. / Avd Reg.nr Genomförandeansvarig IAC Genomförandeansvarig Kund Ritnings nr/utg 2. FLA 14 Följer Plan Projektledare, Ledningsgrupp Phone / Tel nr 16 Mindre avvikelser Issue / Utgåva 3. Miscellaneous / Övrigt Kritiska 4 Total MEC - - Avser: - Art. nr Soft Cost Due date / Resp / 6. Item Action / Åtgärd Planerat färdig Comment / Kommentar Ansvarig 7. w.d 8. Färdig-Färdighetsgratid % H. Måluppf. RYG Orsak målavvikelse Project #1 Insource Flock Porche Pos Aktivitet Ansvarig Anm. Draganovich Y SOP oklart pga provning/limkoncept Måluppf. RYG Start underlag Orsak målavvikelse Project #2 Insource LEGO C. Ekman l G Bättre än plan 1 Projekt ansvarig B. Måluppf. RYG Orsak målavvikelse Project #3 Flytt av kvarn från B-hus till H-fabrik Fredriksson 2 Huvudtidplan Y Offert extern entreprenör Måluppf. 3RYG Personalmedverkan Orsak målavvikelse Project #4 Emballage optimering / Eget emballage B. Gladh Total SC Förfrågan - G / Bättre Offert än plan/ Order Budget Forcast Måluppf. 5RYG Tillverkningsbarhet Actual Orsak målavvikelse Project #5 Installation Silo E. Kukko +/- Remark Date Grand Total - - G6 Produktkritik - Följer plan - B. Måluppf. RYG Orsak målavvikelse Project #6 Nytt färgsystem måleri Fredriksson Tekniska underlag Y Beslut koncept / CAR T. Måluppf. 7RYG Allmänna Orsak kundkrav målavvikelse Project #7 Robotcell Magic Box / Process utveckling Johansson Y8 Godkända Leveranstider Nufoleverantör? T. Måluppf. 9RYG Godkända Orsak underlag/ritningar målavvikelse Project #8 Klippfixturer Johansson Y CAR skall tas fram 10 Likare Måluppf. RYG Orsak målavvikelse Project #9 Installation Conveyer (TAN) till Måleri B. Fransson Beredning/Konstruktion Y Alternativt förslag fram 11 Processflödesschema Måluppf. RYG Orsak målavvikelse Project #10 OMDEF. Arbetsplatsutformning B. Ericson G12 Produktionslayout T. Måluppf. 13RYG Design-FMEA Orsak målavvikelse Project #11 Robotcell M422. Omfördela manntid till robot Johansson G14 Process-FMEA A Hoffman Måluppf. RYG Orsak målavvikelse Project #12 Flytt / Installation XC 90 RRIM i FLA H.Sennung 15 Aktivitetsplan G Följer plan Inköp verktyg D. Måluppf. RYG Orsak målavvikelse Project #13 Flytt / Installation SAAB Seq i FLA Alfredsson Y16 Inköpsanmodan CAR emballage & IT G. Måluppf. 17RYG Vtg-tidplan Orsak målavvikelse Project #14 Industrialisering SCANIA ROOF SHELF Bergsman Y18 Vtg-layout SOP senarelagd, Int mtrl förs. Måluppf. RYG Orsak målavvikelse Project #15 Industrialisering SCANIA QUITE J. Rämö Y Flöden & Layout ej satt Target Forecast Status D. Måluppf. RYG Orsak målavvikelse Project #16 Årsmodell SAAB 9-3 "TAN" Alfredsson R Ny art ej monterbar Måluppf. RYG Orsak målavvikelse Project #17 Årsmodell Volvo "TAN" A. Hoffman G Måluppf. RYG Orsak målavvikelse Project #18 Exit Tanum S. Toreld Y Plan saknas Måluppf. RYG Orsak målavvikelse Project #19 Exit Björnhus J. Axelsson G Del 1 ok X 16 April 2008 Page 3

4 IAC Lean Strategy Vision and Strategy Vision One IAC continuous improvement culture which empowers the individual to the organisation s aim of waste reduction, value add and process enhancement Strategy Using TPS principles to build the assets of talent, innovation and speed within the structure and technical mix of the individual to the organisation People Centered Work Operational Excellence Highest Quality Lowest Cost Customer focused culture CIP Kaizen Safety, Value Added Process Design Pull System Synchronised Material Flow Kan Ban J I T Built In Quality Jidoka Stop the line Process control Poka Yoke Standardised work, Level production Visual Management TPM, 5S, SMED Business Operating System Problem Solving Standards 6 Sigma, 5 Whys Ishikawa 16 April 2008 Page 4

5 Utveckling mot Lean Produktion i Färgelanda Lean Filosofi. Långsiktigt projekt med målet att ändra beteende och inställning Ledning Områdesgrupper Produktions system Kaizen Work shop, 1 vecka En välplanerad utbildning och förändringsaktivitet, som åstadkommer stora förändringar på kort tid. Arbete i förbättringsgrupper, 1-4 timmar Ett arbetssätt som leder till många små förbättringar. Ledning Produktions system Lean Inställning och beteende Inställning beteende Information Förståelse Engagemang Aktivitet Skaffa Lean kunskap Utveckla en Vision Träna hela organisationen Utveckla en plan Definiera standards Utveckla ledare Utveckla Se modeller Skapa en struktur för förändring 16 April 2008 Page 5

6 Områdes grupper Patrik Olausson Operations manager Score card Lotta Ekman Business manager Robert Boffey Business manager Jan Adamsson Business manager Kjell Hermansson Business manager Teknik Logistik Kvalite Områdes Grupp 1 Områdes Grupp 2 Områdes Grupp 3 Områdes Grupp 4 Underhåll FSP 1 FSP 2 FSP 3 Förbättrings grupp Flock Montering omr1 Montering omr 2 Matr.hantering Förbättrings grupp Sting Roof shelf Måleri Förbättrings grupp Sekvens SAAB P28 skumning Airvents Förbättrings grupp 16 April 2008 Page 6

7 Förslag Område grupp FSP BM= Top 5 IPPM Top 5 OEE Driva förbättrings grupper Ergonomi uppföljning Driva 5S COP (TPM) Driva Sch 24 PT = Uppdatera befintliga Flödes schema, FMEA, Styrplaner, Ansvara för områdes layout. Skapa / Uppdatera Arbets instruktioner Upprätta ASW uppdaterings underlag Support för CR current production Support vid övertagande verktyg & Utrustning Införande av kvarnar UH representant = Delaktiga i områdes problem lösning Driva måltal / rapportera måltal från resp område Utföra FU smartare Lotta Ekman Business Manager TPM utbildnings ansvarig PT - Lars Häger PT - L Torstensson Q-sam Erik Svendsen Planör M Hemberg Vtg 1 H Wehlin Vtg 2 H Johansson Vtg 3 B Dure Hyd P - O Hanson El P Gustavson Process M Strömblad Q-sam = Svara på 8:d rapporter Tier 2, Tier 3 Driva förbättringar Top 5 RPN Planör = Planera produktionen 16 April 2008 Page 7

8 Ständiga förbättringar Kaizen KAIZEN Arbetsprocesserna utvecklas ständigt för att minska förluster. Dom 8 förlusterna är: 1. Överproduktion 2. Väntan 3. Onödiga transporter 4. Onödigt arbete 5. Lager 6. Onödiga rörelser 7. Kassation/Omarbete 8. Outnyttjad kreativitet hos personalen Ständiga förbättringar 10 stegs Kaizen Steg ett Step Two Identifiera temat, projektet, processen eller problemet Förstå nuvarande situation Gemba- gå och titta I verkligheten. Step Three Beskriv det önskade tillståndet. Step Four Klargör målet. Step Five Skapa en strategi. Step Six Utveckla Kaizen planen. Step Seven Genomför planen. Step Eight Kontrollera effekten av genomförda åtgärder. Step Nine Dokumentera resultaten. Step Ten Följ upp effekten över tid standardisera det nya tillståndet (uppdatera dokument och träna). Starta PDCA om effekten uteblev. 16 April 2008 Page 8

9 Förbättringsarbete i riktning mot Lean Produktion Kort om IAC Färgelanda Lite bakgrundsfakta från Chalmers 5P kurs Förbättringsarbete, hur vi gör på IAC 16 April 2008 Page 9

10 Kort om IAC Färgelanda 16 April 2008 Page 10

11 Kort om IAC Färgelanda 477 Anställda Detaljer produceras per dag Golvyta kvadratmeter Formsprutning Måleri Montering 16 April 2008 Page 11

12 Kort om IAC Färgelanda Instrument Panels Glove boxes Trims Air outlets 16 April 2008 Page 12

13 Kort om IAC Färgelanda Volvo S80 (Y286) Volvo XC 90 Volvo V70 Scania SAAB 9 3 sport combi SAAB 9 3 Cadillac BLS 16 April 2008 Page 13

14 IAC Lean Strategy Vision and Strategy Vision One IAC continuous improvement culture which empowers the individual to the organisation s aim of waste reduction, value add and process enhancement Strategy Using TPS principles to build the assets of talent, innovation and speed within the structure and technical mix of the individual to the organisation 16 April 2008 Page 14

15 IAC Lean Strategy IAC Manufacturing Philosophy People Centered Work Operational Excellence Highest Quality Lowest Cost Customer focused culture CIP Kaizen Safety, Value Added Process Design Pull System Synchronised Material Flow Kan Ban J I T Built In Quality Jidoka Stop the line Process control Poka Yoke Standardised work, Level production Visual Management TPM, 5S, SMED Business Operating System Problem Solving Standards 6 Sigma, 5 Whys Ishikawa 16 April 2008 Page 15

16 IAC Lean Strategy Building a Continuously Learning Organisation IAC current culture Where IAC culture wants to be Situation An employee reports an opportunity I go and see I go and study I go and solve Continuously learning organisation Result Impact Data only partial view of reality biased analysis distant interest High risk of wrong decision and poor execution low confidence Direct feeling of facts link with reality visible interest Frontline motivation up Engagement with people Teamwork meaningful dialogue role modelling Capability build up in 5 Ys problem solving new confidence in managers role I learn they learn we improve we celebrate High confidence in root cause analysis and execution of countermeasures high confidence in manager s support All reports with personally verified facts actions fully validated with front line Continuous learning mindset cascaded to each management level down to front line 16 April 2008 Page 16

17 IAC Lean Strategy Introducing IAC Lean Management Process Identify the IAC Need & Benefit In progress Identify the Plant Management Champion Identify the Lean Expert in Group Develop the Lean System Specification Design the Lean Process & Roadmap Prepare the Regional coordinators Set & standardise the Lean Best Practice Review & Develop the Lean Material Any change management process must be planned & structured. Capture the Lessons Learned Culture Change Monitor Lean Metrics Roll out Lean training programme In progress Create the Lean Philosophy Material Prepare the Plant Environment Each element of any plan needs an owner, adequate resources and specific milestones. To realise change management, people usually cannot keep doing the same things they have been doing. 16 April 2008 Page 17

18 Förbättringsarbete i riktning mot Lean Produktion Till LEAN 16 April 2008 Page 18

19 Vad är lean? Lean är inte ett konkret recept för framgång med en uppsättning verktyg att använda. Lean är ett konsekvent sätt att tänka med fokus på total kundtillfredsställelse. Miljön ska karaktäriseras av en välorganiserad och disciplinerad arbetsplats med lagarbete och ständiga förbättringar och ett ständigt sökande efter bättre vägar och arbetssätt. 16 April 2008 Page 19

20 Vad är lean? Ledningssystem Ledning Lean Inställning och Beteende 16 April 2008 Page 20

21 Utdrag ur Chalmers 5P kurs I Lean Produktion Chalmers 7,5 P Intern lean utbildning, CI teams Bättrekurser 16 April 2008 Page 21

22 Utdrag ur Chalmers 5P kurs I Lean Produktion 16 April 2008 Page 22

23 Utdrag ur Chalmers 5P kurs I Lean Produktion 16 April 2008 Page 23

24 Förbättringsarbete i riktning mot Lean Produktion Förbättringsarbete på IAC Färgelanda 16 April 2008 Page 24

25 Lean Produktion Hur ändrar man människors vanor? Utveckla aktivitetsplan Skaffa Lean kunskap Utveckla en vision Definiera standards Utvecka ledare Skapa en förändringsstruktur Träna hela organisationen Information Förståelse Engagemang Aktivitet Skapa exempel 16 April 2008 Page 25

26 Lean Produktion Hur ändrar man människors vanor? Det är nödvändigt att Chefer blir Ledare och aktivt deltar i Förbättringsarbetet i riktning mot Lean Engagemang kan inte delegeras 16 April 2008 Page 26

27 Lean Produktion Hur ändrar man människors vanor? Flytta fokus 16 April 2008 Page 27

28 Lean Produktion Var är vi, vart vill vi, vilken väg skall vi ta? Hjälpmedel: Lean asessment / Nulägesanalys Värdeflödesanalys 16 April 2008 Page 28

29 Lean Produktion Lean assessment i Scaniacellen (SwePS) utförd av Lean asessment Volvo / Nulägesanalys Technology och Chalmers Ger info om Lean mognad och områden för förbättring Vilken Filosofi Bli en lärande organisation Utv. strategiska mål Bli en lärande organisation CI Bli en lärande organisation problemlösning 5 4 Hur är filosofin fördelad mellan uppdrag och mål Hur är filosofin införd Snabbt flöde Problen identifiering 3 Produkt rutter Problemlösning 2 Effektivt materialflöde Utveckling av leverantörer 1 Förlust minimering Kundtillfredsställelse 0 Behovsstyrning 2006 Lagarbete Lagernivåer Utveckla färdigheter Utjämnad produktion Hejunka HR utveckling Utformning drift Change rediness Visuell kommunikation Ordning och reda Produktionsstopp Underhåll Standardiserat arbete 16 April 2008 Page 29

30 Lean Produktion Nulägesanalys 1. Philosophy 1.1 Company objective and basic values 1.2 Management style and change readiness Lowest level LÄGSTA NIVÅ (Level 1): Att ständigt prioritera åtgärder som kortsiktigt genererar vinst. Ensidig fokusering på aktieägarnas intressen t ex genom fördelaktiga kvartalsrapporter. LÄGSTA NIVÅ (Level 1): Ledning ej medveten om produktionen förutsättningar Låg tillit mellan ledning och medarbetare. Negativ inställning till förändringar Highest level MÅLBILD (Level 5) Målsättningen för företaget är hållbar tillväxt. En förutsättning för detta är att man genererar värden för alla intresssenter; dvs alla som berörs av hur företaget fungerar t ex samhället, leverantörer, aktieägare, anställda. Kulturen i företaget är att alla anställda uppmuntras till att aktivt delta och påverka utvecklingen av verksamheten. MÅLBILD (Level 5) Alla ledningsnivåer förstår produktionens förutsättningar Finns formellt system för att ta fram faktabaserade underlag och stödja medarbetare. Hög tillit mellan ledning och medarbetare Positiv inställning till förändringar 16 April 2008 Page 30

31 Lean Produktion Var är vi, vart vill vi, vilken väg skall vi ta? Värdeflödesanalys 16 April 2008 Page 31

32 Lean Produktion Värdeflödeskartläggning Current state map visar nuläget Current State Map Information Distance Cyceltime VA NVA Material Fakta 16 April 2008 Page 32

33 Lean Produktion Värdeflödeskartläggning Future state map visar en bild av ett framtida önskat läge Future State Map 16 April 2008 Page 33

34 Lean Produktion Hur kommer vi dit? Lean Filosofi, >5 år Stora projekt med syfte att ändra arbetssätt och Organisation. Kaizen Work shop, 1 vecka En välplanerad utbildning och förändringsaktivitet som snabbt åstadkommer relativt stora förändringar. Arbete i Förbättringsgrupper, 1-4 timmar En metod som används för att genomföra många små förbättringar. 16 April 2008 Page 34

35 Lean Produktion Hur kommer vi dit? Lean projekt 16 April 2008 Page 35

36 Hur bryter man massproduktionskulturen i ett företag och inför Lean produktion Planeringssystemet Nuläge Förändring i riktning mot en Lean produktion Individens engagemang, förändringskraft och arbetssituation 16 April 2008 Page 36

37 Hur bryter man massproduktionskulturen i ett företag och inför Lean produktion Förändringsprojekt för att införa ett koncept som bygger på grundläggande principer från Lean i Scania-området Undersökning av planeringssystemens begränsningar och möjligheter vid förändring mot ett koncept som bygger på grundläggande principer från Lean Studier av förändringsprojektets genomförande, bl a med avseende på och hur den enskilde individens engagemang, förändringskraft och arbetssituation påverkas av förändringsprocessen och vice versa. 16 April 2008 Page 37

38 Hur bryter man massproduktionskulturen i ett företag och inför Lean produktion Det övergripande målet med projektet är att i samverkan mellan företagen, forskningsorganisationerna och fackförbunden bidra till en modell som kan ge svenska företag vägledning i hur man med utgångspunkt från en massproduktion kan skapa en trygg och effektiv Lean produktion. En Se modell som skall vara benchmark för svensk tillverkningsindustri skall tas fram. Se modell = ett område dit man kan gå och se hur filosofin och principerna fungerar i praktiken 16 April 2008 Page 38

39 Se modell IAC Färgelanda Scania området 16 April 2008 Page 39

40 Se modell IAC Färgelanda Instrument Panel Scania IP Pass 16 April 2008 Page 40

41 Se modell IAC Färgelanda Luftutsläpp Pass IP Pass Scania 16 April 2008 Page 41

42 Arbetsgrupp (exempel) Operatörer Underhåll Sensei Industrial Engineering Logistik Teknik Lean koordinator (Sensei) Produktionsledning Produktion Tvär funktionellt team Produktions tekniker Kvalitet Underhåll PC & L Ledarskap 16 April 2008 Page 42

43 Lean Processerna Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion. Jämna ut arbetsbelastningen. Stoppa processen om så behövs för att lösa problem, så att det blir rätt från början. Standardiserade uppgifter är en bas för ständiga förbättringar och personalens delaktighet. Kontrollera visuellt, så att inga problem förblir dolda. Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som tjänar personalen och processerna. 16 April 2008 Page 43

44 Se modell IAC Färgelanda VSM Nuvarande tillstånd Ledtid 52,7 dagar Värde höjande tid 242,4 sekunder (ca 4min) 16 April 2008 Page 44

45 Se modell IAC Färgelanda VSM Framtida tillstånd Ledtid 6,2 dagar Värde höjande tid 242,4 sekunder 16 April 2008 Page 45

46 Se modell IAC Färgelanda Kaizen flashes 16 April 2008 Page 46

47 Se modell 5S Före och efter 16 April 2008 Page 47

48 Exempel på 5S slangförråd 16 April 2008 Page 48

49 Se modell IAC Färgelanda Standardiserat arbetssätt arbetsinstruktion före och efter 16 April 2008 Page 49

50 Se modell IAC Färgelanda 16 April 2008 Page 50

51 Standardiserat arbetssätt avix 16 April 2008 Page 51

52 Se modell IAC Färgelanda TPM tavla i montering och M1306 Visuell visning av operatörs kontrollen 16 April 2008 Page 52

53 TPM Monteringsutrustning Scania området Monteringsutrustning 1) Kontrollera att alla kontroll-lampor på fixturen fungerar som de skall. Ansv. El/Mek Monteringsutrustning 9) Kontrollera att arbetsbordet går att höja och sänka Ansv. Mek Visuella Kontroller Manuella Kontroller 2) Kontrollera funktionen på fixturen med avseende på givare, kolvar etc. samt att detaljerna inte skadas av fixturen 3) Kontrollera att skruvdragare, popnitstänger etc. fungerar som de skall. 4) Kontrollera att det inte är några synliga skador på elkablar till fixturen eller till fixturbelysningen 5) Kontrollera att det inte är läckage i luftslangar och luftkopplingar 6) Kontrollera att lufttrycket är mellan 5 och 7 bar, läs av mätare på fixturen. 7) Kontrollera att nödstopp fungerar 8) Kontrollera att belysning fungerar El/Mek El/Mek El Mek El/Mek El/Mek El 10) Kontrollera att inga lösa delar finns på fixturen. 11) Kontrollera att fixturen är rengjord, kontrollera även att givare är rengjorda. El/Mek Prod. Ljud Kontroller Felanmälan -När fel upptäcks vid kontrollen vänder operatören skylten på TPM-tavlan och utrustningen till röd. Fixtur nr, avvikelsen och datum skrivs på tavlans handlingsplan. Kaizenansvarig i laget kontrollerar TPMtavlorna i resp. område och felanmäler till ansvarig avdelning -Kan inte felet åtgärdas under pågående och nästkommande skift skall ansvarig skriva på TPM-tavlans handlingsplan åtgärd och planerat färdig dat. Åtgärdat fel -När fel är åtgärdat skall ansvarig ihop med operatör i området (behöver inte vara den som utförde TPM-kontrollen) kontrollera om åtgärden är OK. -Om åtgärden är OK vänder operatören skylten på tavlan och utrustningen till grön. -På handlingsplanen skriver ansvarig färdigt datum. 16 April 2008 Page 53

54 TPM Monteringsutrustning Scania området OK NOK 16 April 2008 Page 54

55 Se modell IAC Färgelanda TPM M1306 Grön: Normal Gul: Varning Röd: Kräver omedelbar åtgärd 16 April 2008 Page 55

56 Se modell IAC Färgelanda Visuell styrning 16 April 2008 Page 56

57 Se modell IAC Färgelanda Visuell styrning 16 April 2008 Page 57

58 Se modell IAC Färgelanda Kanban luftutsläpp 16 April 2008 Page 58

59 Se modell IAC Färgelanda Batch produktion 1 Raw mat. 2 Drying 3 Machine 4 Welding 4 Storage 5 Part Fin Assy. 5 Paint 6 Storrage 6 Fin Assy. 7 Fin Assy. 8 ID point 9 Tenth 10 Wrap 11 Loading Air outlet IP Pass April 2008 Page 59

60 Se modell IAC Färgelanda 1 Raw 2 Drying 3 Machine 4 Welding 4 Pre Fin Assy. 5 Paint 6 Fin Assy. 7 Delivery Kanban Air outlet Minskad transport internt med meter IP Pass April 2008 Page 60

61 Förändring i planering Tillv.order Kundorder (Lev.planer) MRP (ASW) Tillverkning Kanban Tillverkning Egentillverkat material - Körplanering - Klarering i ERP-system Egentillverkat material Höglager / lager Kund Inköpsorder Inköpt material Montering Förmonteringar styrs av förbrukningen av slutprodukten (Kanban). Binge-system, vagnar, mm. Påverkan på planeringssystemet: Ingen PL-styrd planering av förmonterade enheter krävs Strukturerna i MPS-system ändrade så att förmonterade enhetens ingående artiklar uppflyttade på nivå 1 (samma nivå som ingående artiklar till slutprodukten) Medför att inga tillverkningsorder genereras för förmonterade enheter Materialklarering när slutprodukt klareras. Materialavräkning sker när slutprodukten färdigrapporteras. 16 April 2008 Page 61

62 Se modell IAC Färgelanda Kanban Kopphållare/Askkopp 16 April 2008 Page 62

63 Lean Produktion Hur kommer vi dit? Kaizen Work shop 1 vecka 16 April 2008 Page 63

64 Lean Produktion Kaizen map, aktivitetsplanering Kaizen Map 16 April 2008 Page 64

65 Lean Produktion Kaizen map, aktivitetsplanering Välj ett förbättringsområde t.ex. Minska interna transporter 16 April 2008 Page 65

66 10 - Steg Kaizen Process 1. Identifiera tema, projekt, process eller problem, och klargör uppdrag 2. Förstå nuvarande situation. Gemba gå och se. 3. Visualisera/Identifiera den ideala situationen. 4. Fastställ önskvärda mål. 5. Skapa er kaizen strategi. 6. Utveckla er kaizen plan. 7. Utför er kaizen plan. 8. Följ upp effekten av era åtgärder. 9. Dokumentera resultatet av kaizen aktiviteten. 10.Säkerställ resultatet, standardisera förändringen om den var effektiv. Starta PDCA om igen om inte. 16 April 2008 Page 66

67 Lean Produktion Kaizen Fira framgången 16 April 2008 Page 67

68 Lean Produktion Hur kommer vi dit? Arbete i Förbättringsgrupper Det är mycket viktigare att ge förbättringsgrupperna de rätta frågorna än att ge dom de rätta svaren. 16 April 2008 Page 68

69 Lean Produktion Arbete i Förbättringsgrupper Vi skapar framgång i förbättringsgrupperna, där ständiga förbättringar är en naturlig del av arbetet. Alla bidrar till att producera bättre produkter och tillsammans säkra den totala kvaliteten. 16 April 2008 Page 69

70 Lean Produktion Arbete i Förbättringsgrupper Förbättringsgruppen består av några medlemmar i ett team Gruppen arbetar främst med två saker: 1. Problemlösning Mall Film 2. Ständiga förbättringar (Skalmodellen) 16 April 2008 Page 70

71 Lean Produktion Ständiga förbättringar Ständiga förbättringar innebär att vi skapar ett nytt bättre normalläge genom att minska slöseriet. Att utmana och förbättra vår process är en del av det dagliga arbetet i förbättringsgrupperna. Målet är tydligt: Öka effektiviteten genom ett systematiskt förbättringsarbete inte genom att jobba hårdare utan smartare. Förutsättningen är att alla drar åt samma håll. Det gäller lika mycket att hushålla med sina egna krafter, som att hitta enkla lösningar på problem. 16 April 2008 Page 71

72 (Peter Walle ns Skalmodell) arbetsmodell för förbättringsggrupperna 10 Beskriv den ideella situationen Var befinner vi oss Vad skall till för att vi skall komma ett steg högre Genomför förändringarna Fortsätt tills vi kommer till nivå 8 0 Ställ frågan hur bra löste vi uppgiften Vad skall vi göra för att bli bättre på att lösa Nästa uppgift. 16 April 2008 Page 72

73 Slut 16 April 2008 Page 73

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare

Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Hur kompletterar verksamhetsutveckling traditionellt QA arbete? Anders Frydén, Verksamhetsutvecklare Min bakgrund Biolog (Cell- och molekylär-) Forskarbakgrund Produktion (GMP) QA (GLP, GXP) ISO 9001 Processkurser

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system)

Hans Reich. medarbetare. kunder. ägare. samhälle. Värdeskapande produktion för. Taiichi Ohno founder of TPS (Toyota prodction system) Värdeskapande produktion för Hans Reich CHALMERS INDUSTRIHÖGSKOLA www.produktionslyftet.se kunder ägare medarbetare samhälle Sakichi Toyoda s uppfinning, som gjorde att vävstolarna stannade när tråden

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

Lean Production i verkligheten

Lean Production i verkligheten Lean Production i verkligheten Intro Vem är jag? Niklas Gudmundsson Civilingenjör Elektroteknik och Industriell ekonomi från Lunds Tekniska Högskola Har jobbat i snart 10 år med Lean inom fordonsindustrin

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet

Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget. Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Lean hur kan det användas i jordbruksföretaget Elenore Wallin, Lean coach, Hushållningssällskapet Nationell satsning ca 70 större företag deltar Vad är Lean? Kundfokus det kunden vill ha Ta bort slöseri

Läs mer

Saab Aerostructures. 2015-06-08 Mats Karlström Saab Aerostructures Linköping

Saab Aerostructures. 2015-06-08 Mats Karlström Saab Aerostructures Linköping Saab Aerostructures 2015-06-08 Mats Karlström Saab Aerostructures Linköping MATS KARLSTRÖM 1984-2015 Produktionsteknik, industrialisering Projektledare produktionstransfers Produktionsenhetschef Verktygstillverkning

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se

Det svenska huset. Generell modell av. XPS (X Production System) MERA-programmet SwePS-projektet. www.leanresan.se Det svenska huset Generell modell av produktionssystemet XPS (X Production System) Det svenska huset Leanresans generella modell XPS (XPS = X Production System) I se och i LeanNavigatorn () finns en generell

Läs mer

Välkommen på utbildning!

Välkommen på utbildning! Välkommen på utbildning! LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 World Class Manufacturing - bakgrunden LEAN PRODUCTION

Läs mer

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Målbild LEAN I LANTBRUKET ska leda till en kraftigt ÖKAD TILLVÄXT bland SVENSKA LANDSBYGDSSFÖRETAG Hur gör de mest framgångsrika industriföretagen?

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Swedish Production System SwePS

Swedish Production System SwePS Swedish Production System SwePS Ett Kompetenslyft inom Lean Produktion Lena Moestam Ahlström AB Volvo Ulrika Harlin Björn Langbeck Swerea IVF Lars Medbo Chalmers Lean på svenska? Kan man tillämpa Japanska

Läs mer

Per Ola Post. Teknisk fysik 1987. Scania 1987 2004. BT/ Toyota 2004-2010. 2010-12-01 Konsult med specialiteten TPS. Gift, tre barn och två katter

Per Ola Post. Teknisk fysik 1987. Scania 1987 2004. BT/ Toyota 2004-2010. 2010-12-01 Konsult med specialiteten TPS. Gift, tre barn och två katter Per Ola Post Teknisk fysik 1987 Scania 1987 2004 BT/ Toyota 2004-2010 2010-12-01 Konsult med specialiteten TPS Gift, tre barn och två katter post@assist.nu 17/10/2012 - page 1 Vad är TPS? TPS fokuserar

Läs mer

Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri. Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Håkan Andersen

Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri. Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Håkan Andersen Vad är kvalitet? Lean i Japansk industri Smartlog Oslo 3. juni 2009 Håkan Andersen Kongsberg Terotech AS Innehåll Kongsberg Terotech AS Vem är Håkan Andersen Vad är kvalitet? Lean I. Ford II. Deming III.

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

BT blir Toyota med TPS

BT blir Toyota med TPS BT blir Toyota med TPS Hur man kan ge en bild av Lean Per Ola Post I vilken ordning infördes lean på Toyota Mjölby? Först begrep vi lite av TPS och sedan skapade vi liner Liner kräver standardiserat arbete

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

DynaMate Industrial Services AB

DynaMate Industrial Services AB Lean Energy att reducera energianvändningen med ökad processeffektivitet Malmö31 januari 2013 DynaMate Industrial Services AB Företaget bildades 2009 Huvudverksamhet i Dalarna och Mälardalen. Verksamhetsområde

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Sapa Heat Transfer AB

Sapa Heat Transfer AB AB Malin Spångberg 2013-01-31 Hållbarhetsplan Länk till film (2 min) [Hoppas den hinner bli klar /Malin] 1 Historia, Finspång Aluminiumband till värmevälare 2 Energikällor Lean production 3 Det nionde

Läs mer

LEAN & statistik, Six Sigma

LEAN & statistik, Six Sigma LEAN & statistik, Six Sigma Varför kopierar vi det som andra gör? Vet vi vad som ska kopieras? 2013-03-23 Föreningen industriell statistik tillsammans med SFK-StaM 1(14) Kopiera? Förståelse av variation

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Introduktion till Lean, dag1 AU117G

Introduktion till Lean, dag1 AU117G Introduktion till Lean, dag1 AU117G SÄKERHET! TIDER MED MERA Tider: 08.00-ca15.45 09.30-09.50 Kaffe 12.00-13.00 Lunch 14.30-14.50 Regler Telefoner Passa tider Diskutera Namnskyltar? KURSINNEHÅLL Dag 1

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Scania. Global SPS Manager. M Lyckström

Scania. Global SPS Manager. M Lyckström Scania Martin Lyckström Global SPS Manager 2002 2003 Trainee internship Martin Lyckström 2004 2005 Industrial Engineer Machining 2005 Project Leader new machining line 2006 2007 Group Manager Industrial

Läs mer

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30 Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-30 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i

Läs mer

VPS transformation. SwePS workshop 080401

VPS transformation. SwePS workshop 080401 Approach för VPS transformation SwePS workshop 080401 Agenda Introduktion transformation Tillvägagångssätt för en VPS - transformation Uppnådda resultat 2008-04-01, Slide 2 En fabrik i världsklass Component

Läs mer

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus

The Toyota Way. Dag Lotsander Senior Consultant. Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus The Toyota Way Dag Lotsander Senior Consultant Toyota Motor Europe Toyota Sweden AB Lexus exm dag lotsander ab Driver utvecklingen av Toyotas TBC i Europa inkl Sverige Företags värderingar och utveckling

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

2012-11-05. Strategier och principer för Lean. Lean produktion. De 7+1 slöserierna. Värdeskapande / Icke värdeskapande

2012-11-05. Strategier och principer för Lean. Lean produktion. De 7+1 slöserierna. Värdeskapande / Icke värdeskapande 2012-10-22 Sveriges Ingenjörer Halmstad........................................ Strategier och principer för Lean Utvecklad av Lars Medbo, Peter Olsson, Carl Wänström, Avdelningen för logistik och transport,

Läs mer

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar

Hitta förbättringspotentialen. utan direkta investeringar utan direkta investeringar Christian Carlén: - Industrial Management AB www.condustria.se - Productivity Potential Assessment Sweden AB www.ppaonline.se Projekt : - Lidhs Verktyg AB - Automatlego AB Agenda

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Projektpresentation Leen & Green Production Navigator-step 2 (huvudprojektet)

Projektpresentation Leen & Green Production Navigator-step 2 (huvudprojektet) DENNA PRESENTATION ÄR ETT UTDRAG FRÅN INLEDANDE WORKSHOP INOM PROJEKTET LEAN & GREEN PRODUCTION NAVIGATOR. Projektpresentation Leen & Green Production Navigator-step 2 (huvudprojektet) Kontaktpersoner:

Läs mer

Industriell Massproduktion

Industriell Massproduktion Industriell Massproduktion Theory Of Constraints, TOC Toyota Production System = LEAN Six Sigma Page 1 Theory of Constraints, flaskhalsstyrning Theory Of Constraints, eller TOC, är en managementfilosofi

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

Axxos hos GKN Driveline Köping

Axxos hos GKN Driveline Köping Axxos hos GKN Driveline Köping Roger Eriksson 2015-05-19 CVJ Systems AWD Systems Trans Axle Solutions edrive Systems Köpings Mekaniska Verkstad 1856 Volvo Köper 1942 AWD System 1996 Getrag 2004 GKN 2011

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Hög verkningsgrad i hela systemet

Hög verkningsgrad i hela systemet Hög verkningsgrad i hela systemet - tekniska och organisatoriska faktorer Per-Erik Johansson Senior konsult DynaMate Industrial Services AB EFFEKTIVITETSMATRISEN +-summespel HÖG YTTRE EFFEK- TIVITET 12

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete

Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Delresultat inom projektet Lean & Green Production Navigator, VINNOVA Dr 2011-01107 Förutsättningar för lärande, drivkraft och engagemang i verksamhetens miljöarbete Birgitta Sjögren, AB Volvo Lena Moestam,

Läs mer

Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10

Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10 Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov

Läs mer

Förbättringskunskap i Västernorrland

Förbättringskunskap i Västernorrland Förbättringskunskap i Västernorrland Anders Edström, Memeologen E-post: anders.edstrom@vll.se Twitter: @EdstromAnders Memeologen Västerbottens läns landsting Richard Dawkins, The selfish gene (1976) Memes

Läs mer

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns

Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Stadsutvecklingsprocessen Christian Lindfors, Tyréns Hur beskriver man stadsutveckling? Inom Sustainable Business Hub har Sustainable Urban development (SUD)-gruppen haft som mission att tydliggöra sydsvensk

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014

VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 VÄLKOMMEN TILL SAAB! Järfälla, 24 september 2014 KORTA FAKTA OM SAAB Både militära och civila produkter Omsättning 2013: 23 750 MSEK Antal medarbetare: ca 14 500 Närvaro i 35 länder med kunder i över 100

Läs mer

Vinnande Ledarskap. @segermattias

Vinnande Ledarskap. @segermattias Vinnande Ledarskap @segermattias Vad är att vinna? Vad är att vara en vinnare? Vad är att vara vinnande? Vad ser du i bilden? Hur stor del av världens arbetskraft är engagerade i sitt arbete? 13 % Hur

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion : Verktyg för Lean Produktion Vattenfalls pris: 78 000 kr/tillfälle Marknadspris: 97 600 kr Max 20 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. C A N E A C o n s u l t i n g G r o u p Packhusgatan 6 SE-411

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

AstraZeneca Sweden Operations och Leanresan inom Turbuhaler

AstraZeneca Sweden Operations och Leanresan inom Turbuhaler AstraZeneca Sweden Operations och Leanresan inom Turbuhaler Besök från SKL 6 Maj 2009 Peter Alvarsson, Lean Lead Sweden Operations AstraZeneca koncernen 67.000 medarbetare i världen Vi forskar för 100

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05

Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Bygg bro mellan ITIL v2 och v3 - Bridgekurser - DF Seminarium 2008-09-05 Innehåll Kursöversikt ITIL v3 Utbildningsschemat Målgrupper & förkunskapskrav Kursuppbyggnad & innehåll V2 V3, Service Lifecycle,

Läs mer

Kurs Processledning. Ett systematiskt angreppssätt för processutveckling/-förbättring. Ingvar Johansson, Senior Advisor

Kurs Processledning. Ett systematiskt angreppssätt för processutveckling/-förbättring. Ingvar Johansson, Senior Advisor Kurs Processledning Del 2 Ett systematiskt angreppssätt för processutveckling/-förbättring Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ Processutveckling Verktyg Processkartor/flödesschema

Läs mer

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster UTBILDNING: Lean för administration, service och Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Ann-Mari Nystedt CSSM 2011-04-27 Så specificerar, mäter och kvalitetssäkrar ABB inköpta tjänster. ABB Group April 27, 2011 Slide 1

Ann-Mari Nystedt CSSM 2011-04-27 Så specificerar, mäter och kvalitetssäkrar ABB inköpta tjänster. ABB Group April 27, 2011 Slide 1 Ann-Mari Nystedt CSSM 2011-04-27 Så specificerar, mäter och kvalitetssäkrar ABB inköpta tjänster April 27, 2011 Slide 1 ABB i världen Huvudkontor i Zürich, Schweiz. Cirka 117 000 medarbetare i 100 länder.

Läs mer

Hans Reich. Bilmarknaden i USA. Värdeskapande produktion för. Mass vs. Lean Production. Jämförande studier av 80 bilfabriker 1989 blev en ögonöppnare

Hans Reich. Bilmarknaden i USA. Värdeskapande produktion för. Mass vs. Lean Production. Jämförande studier av 80 bilfabriker 1989 blev en ögonöppnare Mass vs. Lean Production Hans Reich ca980 CHALMERS INDUSTRIHÖGSKOLA www.produktionslyftet.se Mass Production = Producera mer för att sänka kostnaderna Lean Production = Ta bort slöseri för att sänka kostnaderna

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist Copyright Sandholm Associates AB 2012 Samtliga bilder i detta bildspel är skyddade av copyright och får därigenom ej mångfaldigas eller spridas utan tillstånd. Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent,

Läs mer

UTBILDNING: Lean Produktion

UTBILDNING: Lean Produktion UTBILDNING: Lean Produktion Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter för kunderna. Att

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie

SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie SwePS workshop Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll Delresultat från en fallstudie där syftet var att studera förbättringsbehov som underlag till införandeprocessen av förbättringsarbete i produktion

Läs mer

Välkommen till SONIMA. Er Partner för Modulära Servicetjänster

Välkommen till SONIMA. Er Partner för Modulära Servicetjänster Välkommen till SONIMA Er Partner för Modulära Servicetjänster 1 Modulära Tjänster Lager Logistik Kvalitets Service Kittning Omplock Anskaffning Inköp Tillverkning Montering Industriell Rengörning / Tvätt

Läs mer

Introduktion till Lean, dag3

Introduktion till Lean, dag3 Introduktion till Lean, dag3 U117G GRUPPDISKUSSION Diskutera med grannen: - Vad gick vi igenom förra veckan? 5 minuter KURSINNEHÅLL Dag 3 Kap 3. forts. Jämna ut flödet Kap 4. Dragande produktion Kap 2.

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB

CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB CAPA Management Exempel ArjoHuntleigh AB Process och procedur ArjoHuntleigh är ett medicintekniskt företag, därmed följer vi ISO9001 Quality management systems ISO13485 Medical devices Quality management

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production

Att arbeta med TPM Lean Production. Att arbeta med TPM Lean Production Att arbeta med TPM Lean Production TPM och Lean Production är inte arbetssättde är tankesätt där olika metoder och arbetssätt tillämpas för att uppnå en effektiv och resurssnål produktion Här ett axplock

Läs mer

Visualisera verksamheten

Visualisera verksamheten Visualisera verksamheten Daglig styrning Varför ett visuellt ledningssystem Motorn i förbättringsarbetet är att aktiviteter kontinuerligt drivs och följs upp i en mötes- och tavelstruktur med dagliga,

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

- Det effekthöjande ledarskapet -

- Det effekthöjande ledarskapet - - Det effekthöjande ledarskapet - GPTW Höstkonferens Peter Westford Stockholm 9 oktober, 2013 A world where organizations enable people to unleash their full potential to maximize performance Recruitment

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

Introduktion till Lean, dag2 AU117G

Introduktion till Lean, dag2 AU117G Introduktion till Lean, dag2 AU117G KURSINNEHÅLL Dag 2 Förbättringsmetoder Jämna ut flödet Diskussion inlämning 1 (problembeskrivning) Inlämningsuppgift 2 KAP. 5 BEKÄMPA SLÖSERIER Sju + en slöserierna

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

Vår agenda - Scanias Produktions System

Vår agenda - Scanias Produktions System Vår agenda - Scanias Produktions System 2 Rätt från mig Standardisering Prioritering 1. Säkerhet/Miljö 2. Kvalitet 3. Leverans 4. Ekonomi Normalläge - Standardiserat arbetssätt Takt Kunden först Ständiga

Läs mer

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef Vara & VaraLean Maria Viidas, Kvalitetschef Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden:

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer