Välkommen till Evertsberg!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Evertsberg!"

Transkript

1 Nr 1. juni 2005 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen I media har det talats mycket om mer pengar till mål1-programmen och de andra strukturfondsprogrammen. Tillskottet som det pratas om, är mellanskillnaden mellan den euroväxelkurs som är satt till 8,5 kronor av svenska staten och den verkliga genomsnittskursen som under programperioden är cirka 50 öre högre. Nu kan vi inte ta för givet att det blir 50 öre mer per euro till programmen. Frågan är komplicerad eftersom en höjning av växelkursen påverkar den svenska statsbudgeten och utgiftstaket. Därför är forts. nästa sida Välkommen till Evertsberg! Badplatsen i Evertsberg prenumerera på mål 1-nyheter Skicka namn och adress via e-post eller fax så får du kommande nummer av Mål 1-nyheter med posten! fax: redaktör och ansvarig utgivare Annica Westerlund, tel skribenter Daniel Jansson, Katarina Larsson, Fredrik Mårtensson, Per Trostemo, Katarina Ryckenberg och Annica Westerlund grafisk form Jonasson Grafisk Design tryck DAUS, Östersund 2005 Till den lilla byn Evertsberg i Norra Dalarna ska man alltid känna sig välkommen; såväl sommar som vinter, menar projektansvarige Johnny Larsson. Många känner igen Evertsberg som en av kontrollstationerna längs Vasaloppet och har säkert sett oss på tv men få tänker kanske på att här går det alldeles utmärkt att stanna, bo, turista, skidträna och fiska. Evertsberg är ett dynamiskt samhälle med många av lokalbefolkningen engagerade i utvecklingen och turismen, fortsätter Johnny Larsson. Och här har vi samarbetat mellan Byarådets styrelse, lokala företag och föreningar. Privata företag har varit med och skänkt timmer till flera av de serviceanläggningar och byggnader som vi uppfört. Vi har gjort en ny etablering vid den gamla badplatsen, med bland annat ny servicebyggnad, campingplatser och som även är handikappanpassad, påbörjat renovering av ett gammalt sågverk till byggnadsminne, iordningställt ett elljusspår i Vasaloppsspåret, anlagt en naturhistorisk vandringsled och rastplatser och en ny gång- och cykelväg till badet, informerar projektledare Björn Petersson. Genom eu:s strukturfonder, Älvdalens kommun, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Dalarna med flera finansiärer har man sedan 2001 genomfört inte ett, utan forts. nästa sida Europeiska unionen

2 forts. från föregående sida inte finansdepartementet så angeläget om att höja växelkursen. Om det sker en förändring och hur stor den i så fall blir får vi veta senast till hösten när regeringen föreslår kommande års budget. Om det då sägs att växelkursen ska bli en annan och vi kan tillgodoräkna oss mer i mål 1-programmet blir dessa pengar tillgängliga i januari Om det blir så kommer naturligtvis Strukturfondsdelegationen, som beslutar om vilka projekt som ska få pengarna, lägga ett möte tidigt i januari. Vi fortsätter att ta emot projektansökningar men vi vet alltså inte idag om vi kommer att ha mer programpengar i januari och inte hur mycket pengar det i så fall blir. Däremot så vet vi att vi ska ha tre projektkonferenser under det kommande året som kallas Projektkontakt. Vi börjar i november i Åre med temat Turism. Nästa konferens kommer i februari i Örnsköldsvik och har som tema Lokal utveckling, landsbygdsutveckling och livsmiljö. I juni 2006 hålls den tredje och sista temakonferensen i Mora och den rör trä, skog, energi och design. Alla projekt som är finansierade av Mål 1 Södra Skogslänsregionen är välkomna men först till kvarn kommer att gälla. Konferenserna är kostnadsfria men ni betalar resa och boende. Fokus kommer att ligga på möten mellan projekten kombinerat med föreläsningar och workshops. Vi återkommer med anmälningsdatum och mer information. Senaste informationen hittar du på hemsidan I väntan på Projektkontakt fortsätter vi att presentera projekt i Mål 1-nyheter. Trevlig läsning! Annica Westerlund, redaktör Invigningen i Evertsberg; Johnny Larsson, Björn Pettersson och Myr Herbert Halvarsson forts. från föregående sida södra skogslänsregionen jämtlands län älvdalens kommun malungs kommun vansbro kommun torsby kommun västernorrlands län ljusdals kommun orsa kommun venjans och våmhus församlingar i mora kommun tre eu-projekt inom Mål 1, för att just utveckla Evertsberg. Att skapa en attraktiv region, utveckla byn och samtidigt attrahera turismen och sysselsätta befolkningen samt i första hand upphandla med lokala företag har varit fem honnörsord i de tre projekten. Och man har lyckats bra; cirka tjugo arbeten har skapats eller bevarats och fyra nya företag har etablerats i byarna Evertsberg och Dysberg som har 390 innevånare. Projekten har inte kantats av många problem utan samarbetet har fungerat tillfredställande. Smolket i glädjebägaren har gällt aktivitetsbiten på grund av att Arbetsförmedlingen inte betalat ut medfinansieringen fullt ut. Men då har istället Länsstyrelsen Dalarna och Älvdalens kommuns visat välvilja att täcka upp differenserna för att kunna avsluta pågående projekt, avslutar projektledare Björn Petersson med gott hopp om framtiden för byarna Evertsberg och Dysbergs framtida turismutveckling. TURISMEN OCH BYAUTVECKLING I EVERTSBERG, ETAPP 1 OCH 2, RISBERGS NYA TURIST OCH AKTIVITETSANLÄGGNING projektägare: Evertsberg Dysbergs Byaråd eu-stöd: , , kr. totalbudget: kr projekttid: till projektledning: Johnny Larsson och Björn Pettersson, tel Mobil: och Mål 1 Södra Skogslänsregionen Mål 1 Södra Skogslänsregionens program grundar sig på de förslag som kom fram i arbetet med tillväxtavtalen i områdets fem län. Insatserna fokuseras på utveckling av de privata småoch medelstora företagen genom ökad kunskap, forskning och samverkan. Det ska öka regionens attraktivitet för såväl människor som företag. Har du en projektidé? 2 2

3 foto michael berggren Med EU-projektet MICE höjer Sundsvall ribban och säger kaxigt att de ska bli den starkaste konferensstaden norr om Stockholm. Malin Björk, projektledare Konferensstaden Sundsvall Tillsammans är stark. Utveckling av MICE Meeting, Incentive, Conventions, Events har kommit halvägs genom sin projektperiod. Genom nära samarbete och flera kontaktnät ska de sätta Sundsvall på konferenskartan. Malin Björk, projektledare, är lyrisk när hon berättar om samarbetet inom den ekonomiska föreningen Konferensstaden Sundsvall. Det går över förväntan måste jag säga! Ett mål var att öka rumsbeläggningen på hotellen med 1500 övernattningar per år under perioden. Vi har haft en ökning med bara under det senaste året. Och nu börjar vi också nå ut. Just nu finns det chanser att vi får hit en stor kongress från usa Genom att så många olika turismföretag av varierande storlek finns med går det lätt att skräddarsy program efter kundens önskemål. Man lämnar alltid ett par olika paketförslag och överlämnar sedan åt beställaren att bestämma sig för det som passar bäst. Det viktiga är att kunden bara behöver ta en kontakt. Den gemensamma bokningscentralen, för alla de arton privata medlemsföretagen som ingår i föreningen, kom igång under hösten och nu kan kunden via ett telefonsamtal eller en förfrågan via nätet få sina svar. Malin Björk sitter som oberoende part och tar in prisuppgifter från företagen som sedan sys ihop till förslag. Jag styrs enbart av kundens behov, berättar hon. Utanför stan samarbetar alla för att göra Sundsvall till ett attraktivt res- eller konferensmål men man får komma ihåg att inom staden är dessa företag konkurrenter om samma marknad. Det måste bygga på lojalitet och förtroende om de ska kunna samarbeta. Att det fungerar tror hon till stor del beror på att det redan tidigare funnits kontakter mellan turismföretagen i Sundsvall. Man har i över tjugo års tid samarbetat i olika former. Nu höjer man alltså ribban och säger kaxigt att man ska bli»starkaste konferensstaden norr om Stockholm«. Vilket innebär att ta upp konkurrensen med andra större norrlandsorter. Ja, vi spänner musklerna lite extra när vi finns på samma mässor som till exempel Umeå, berättar Malin med ett skratt. En intressant marknad är naturligtvis den norska, som mice sneglar på. Man skulle gärna vilja kunna bedriva konferenscharter från både Oslo och Trondheim men det får vänta en tid. Resultaten UTVECKLING AV MICE (Meeting, Incentive, Conventions, Events) projektägare: Konferensstaden Sundsvall Ek.fören. eu-stöd: kr totalbudget: kr projekttid: till projektledare: Malin Björk, , hemsida: från tre olika svenska och danska marknadsundersökningar visar alla att när en ny destination blir populär är det inte resmålet utan transportörerna som spelar den största rollen. Nya färjelinjer eller billiga flyg styr människors resvanor. Den dagen det blir direkttåg utan byten från Trondheim till Sundsvall är förutsättningarna annorlunda. Sundsvall har massor att erbjuda men saknar tyvärr en sockerbit, en jätteattraktion som dragplåster, säger Malin. Därför är det extra viktigt att vi, genom bra service och kundanpassning, skapar anledningar för människor att resa hit. vinn! Hur många företag i Örnsköldsvik har anmält adepter till mentorsprogrammet som syftar till att stödja kvinnor inom industrin? Vi lottar ut fem gigantiska badlakan i form av en EU-flagga till dem som svarar rätt. Svaret vill vi helst få via e-post till Det går också bra att skicka vykort till: Tävling Strukturfondsavdelningen Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund Svaret ska vara inskickat senast den 31 augusti Svaret på frågan i förra numret var att 71 företag hade ett certifierat miljöledningssystem under år 2003 i Gävleborgs län. 3

4 Mat och dryck, opera och teater, hantverkare, artister och idrottspersonligheter från Värmland erbjöds besökarna i ett tält på Medborgarplatsen. Kulturshow i Stockholm visar upp Värmland Den fjärde och femte maj fick Stockholmarna chansen att uppleva värmländsk kultur på Medborgarplatsen. Den värmländska kulturshowen, där flera namnkunniga värmlänningar deltog för att fylla programmet till bredden med kultur, lockade många besökare och journalister. Främsta målet var att huvudstaden skulle få upp ögonen för Värmland och att förmå stockholmsjournalisterna att skriva om Värmländsk kultur. Det gick riktigt bra, berättar Marita Närtell Jansson, projektledare för Kulturgruppen. Även om det inte blev som vi väntat oss. Det blev fler tv- och färre tidningsjournalister som kom. Vi var bland annat med i reportage i svt24 och i ett inslag i Landet runt. Ett stort vitt och gult före detta missionstält restes på Medborgarplatsen. Mat och dryck, opera och teater, hantverkare, artister, idrottspersonligheter, lotterier och mycket mer från Värmland erbjöds besökarna. Programmet var digert och första dagen varade det från klockan elva på förmiddagen ända till tio på kvällen. Andra dagen höll man på till tre på eftermiddagen och förutom journalisterna lockades många kulturintresserade Stockholmare, men även exilvärmlänningar dit. På onsdagen var det väldigt kallt men det kom ändå många till de fasta programpunkterna, säger Maritha. På torsdagen hade vi istället fantastiskt tur med vädret och kunde hissa upp tältväggarna så att människor kunde passera rakt igenom och då kom det enormt många besökare, fortsätter hon. Projektet»Utveckling och förnyelse inom besöksnäringen i Värmland«ska få Värmlands turistnäring att växa genom att visa upp alla roliga och lockande upp- 4

5 levelser som göms i slott och koja, i stad och på landsbygd, ja i hela Värmland. Mottot är»världen skulle må bra av lite mer Värmland«. Det är indelat i nio tematiska grupper och en av grupperna,»kulturgruppen«, jobbar med att vässa marknadsföringen av Värmländska kulturupplevelser. För att hela Värmland ska representeras medverkar företagare i både mål 1 och mål 2:s områden. I gruppen finns bland andra Värmlands konsthantverkare, Sahlströmsgården, Mårbacka, Ransäters hembygdsgård, Mariebergsskogen, Alsters Herrgård, Klässbols linneväveri och Heidruns bokkafé. De har redan innan kulturshowen gick av stapeln tagit fram ett vackert formgivet tryckalster om kulturen i Värmland, deltagit i Reiselivsmässan i Oslo samt en biblioteksmässa under hösten. Arbetet med showen var kämpigt men otroligt roligt! Hela arrangemanget och alla möten med besökare, föreläsare och artister har, förutom en oförglömlig upplevelse, gett en rejäl injektionskick för att fortsätta arbeta, berättar en nöjd Marita Närtell Jansson. Know How lönsamt jämställdhetsprojekt för företag Nobeldukning, foto Arvika kommuns bildarkiv Vacker dukning ämnad för Nobelmiddag, från Klässbols linneväveri. Linneväveriet är en av deltagarna i kulturgruppen. UTVECKLING OCH FÖRNYELSE INOM BESÖKSNÄRINGEN I VÄRMLAND projektägare: Stiftelsen Värmlands turistråd eu-stöd: kr totalbudget: kr projekttid: till projektledare för huvudprojektet: Monica Karlsson, projektledare för kulturgruppen: Marita Närtell Jansson, Quality Work in Gender Equality är den engelska titeln på metodhandboken om jämställdhet. År 2003 skrevs metodboken»jämställdhetsarbete med kvalitet en handbok för arbetsplatsen«med många verkliga exempel från näringslivet och Know How:s första etapp. Boken användes därefter som handbok av andra etappens deltagare. Nu får den internationell spridning då den uppdaterats och översatts till engelska för att erbjudas som inspirationskälla för alla inom eu som vill börja arbeta med jämställdhet. Vi har utgått från de områden som ingår i Sveriges jämställdhetslag, men metoden går att använda även i andra länder. Vi har också skrivit om det spännande arbetet med att utveckla ett kvalitetsmärke för jämställdhet, eq-z-län, säger projektledaren Syvonne Nordström. En grundläggande tanke vi haft är att det är viktigt att arbetsgivare i Jämtlands län betraktar jämställdhet som en kvalitets- och konkurrensfråga. Med det menar vi till exempel att ett aktivt jämställdhetsarbete är ett konkurrensmedel vid rekrytering men också att det ger en positiv bild av företaget utåt mot kunderna. Projektet har riktat sig till arbetsgivare i Jämtlands län, både inom offentlig verksamhet och i privata näringslivet. Syftet är att stimulera arbetsgivare till ett förbättrat jämställdhetsarbete. Ett sätt är att öka kunskapen om könsrelaterad personalpolitik och om den positiva kopplingen mellan jämställdhet och effekter på lönsamhet och hälsa. Omkring 40 företag och arbetsplatser inom offentlig verksamhet har fått stöd och handledning i andra etappen av projektet. KNOW HOW JÄMSTÄLLDHET, LÖNSAMHET OCH HÄLSA projektägare: Länsstyrelsen Jämtlands län eu-stöd: kronor totalbudget: kronor projekttid: till projektledare: Syvonne Nordström,

6 Mix Megapol Arena har fungerat perfekt för vår byggmässa, och det var ingen konst att locka kunder och affärskontakter hit till Åre, konstaterar Staffan Carlsson vid Träinnova som arrangerat en välbesökt mässa där länets träföretag visade upp sig. Mix Megapol Arena ett lyft för Åre Åre upplever ett uppsving av sällan skådat slag. Alpina VM 2007 i all ära, men en starkt bidragande orsak till den sjudande framtidstron är uppförandet av Mix Megapol Arena. Man räknar med att anläggningen kommer att förlänga turismsäsongen i Åre avsevärt. Det här är en milstolpe i Åres historia, fullt i klass med byggandet av kabinbanan och alpina vm Anläggningen är en enorm tillgång för byborna, för gästerna och för företagen. Pocke Nilsson, ordförande i Åreföretagarna ab, en av finansiärerna av projektet, är entusiastisk över de möjligheter som öppnar sig tack vare uppförandet av Mix Megapol Arena vid Åre Strand. Även känt som»multihallsprojektet«. Redan ett knappt halvår efter invigningen kan man konstatera att den svarar upp mot alla förväntningar och kanske mer därtill. I anslutning till Mix Megapol Arena finns restauranger, äventyrsbad, spa och hotell; en kombination som utgör en mycket slagkraftig enhet. Ett av huvudsyftena med anläggningen är att förlänga säsongen i Åre, där vinterturismen fram till nu varit mycket dominerande. Genom arenan har Åre fått en mötesplats för upp till 2000 personer. Något som bland annat resulterade i att en konferens för nato:s utrikesministrar arrangerades under våren. Det visar att vi lagt ribban högt och att vi kan belägga stora delar av byn även under lågsäsong. Sånt skapar framtidstro, säger Pocke Nilsson som får medhåll av Åres kommunchef Gunnar Hedberg. Ja, i fjol kunde Åre kommun räkna hem en folkökning på 126 personer, och jag vill påstå att multihallsprojektet och dess ringar på vattnet är en starkt bidragande orsak till detta. Gunnar Hedberg framhåller också att satsningen skapat ett helt nytt sätt att samarbeta mellan näringslivet, kommunen och myndigheter. Vi har haft en mycket bra dialog hela vägen. Det tycker även Renate Hedung, som varit ansvarig kontaktperson för uppförandet av Mix Megapol Arena, och hon ser projektet som en nödvändig injektion för Åres infrastruktur. Samarbetet mellan offentliga och privata aktörer har verkligen fungerat bra. Ett av skälen till att eu gick in med pengar i satsningen var just att dra med sig andra för att få en förlängning av säsongen och stärka Åre som turistdestination. Nu ligger många i startgroparna för att hålla öppet året runt, säger Renate Hedung. Ett annat viktigt skäl för eu:s strukturfonder och Åre kommun att satsa pengar i»multihallsprojektet«har varit att erbjuda ortsbefolkningen tillgång till en arena för olika evenemang och aktiviteter. Genom sin flexibilitet kan anläggningen nyttjas på många olika sätt konferenser, konserter, fester, danser, mässor, utställningar, inomhussporter etcetera. Vem som helst har rätt att boka arenan. Arenan kommer säkert också att vara till nytta för hela regionens näringsliv Åre är ett starkt dragplåster för mässor, event, utställningar, kundvård med mera. ÅRES MULTIHALL BYGGNADSFAS 2 projektägare: Åre kommun eu-stöd: kr totalbudget : kr projekttid: till projektledare: Rolf Lundell, Åre kommun ansvarig kontaktperson: Renate Hedung, Hedung Konsulter AB, , e-post: 6

7 Nätverksbyggande är viktiga kuggar i turismutveckling Projektet Turism Ljusdal börjar gå mot ett avslut och framtiden för turismen i kommunen ser lovande ut. Det är en stärkt näring som går framtiden till mötes, säger Annika Eriksson projektledare för Turism Ljusdal. Många företag har insett vikten av att öka sina satsningar på bland annat marknadsföring och de har gått tillsammans med andra inom näringen och sökt samverkansbidrag. Ett exempel på detta är Skogens Rike som ska locka människor att besöka skogslandet mitt i Ljusdals kommun. Ett område som sträcker sig från Färila i norr till Orsa Finnmark med Hamra i söder. Turism Ljusdal har haft som målsättning att stärka den befintliga turismnäringen i Ljusdals kommun. Att vara ett slags hjälp till självhjälp. Det har skett genom olika insatser. Allt ifrån föreläsningar där turismföretagarna och andra nyckelpersoner har lärt sig konsten»att få gästerna att känna sig välkomna«till bussrundturer för att lära känna sin kommun bättre. Varje innevånare, privatperson eller mackägare, är ju ambassadörer för sin hembygd och då gäller det att veta vad som finns att erbjuda turisterna som kommer hit. Och för all del, vad som finns att uppleva när man själv är turist på hemmaplan, menar Annika Eriksson. Genom projektet har det bildats många informella nätverk eftersom aktiviteterna har gett tillfällen till möten och samtal. Ett par nätverk har varit självgående en längre tid och arbetat fram flera paketerade upplevelser. För Annika har informationsspridning och omvärldskontakter varit något av ledord i processen. Hon har bombarderat deltagarna med information för att de ska hänga med i svängarna, som hon uttrycker det själv. Att det skulle finnas tendenser till att inte vilja samarbeta på grund av konkurrens ser hon som något som hör historien till. Alla förstår att i dag måste vi dra åt samma håll. Vi har några stora starka turistmål och de måste få fortsätta vara starka dragplåster. Regnar det på den ene skvätter det på de andra, säger hon. Av olika orsaker har vissa samverkanspartners som fanns vid projektstarten fallit ifrån. Å andra sidan har nya tillkommit vilket har inneburit lite av en bergoch dalbana mellan varven. Kopplat till projektet kan nämnas att tre andra lokala projekt startat. X- tur.com och hittafisken.se som båda är försök att med gps-mottagare lägga in bra turistmål alternativt fiskeställen. Man har också skapat en bokningscentral för grupp och konferensresor, vilket tidigare saknades. TURISM LJUSDAL projektägare: Närljus eu-stöd: kronor totalbudget: kronor projekttid: till projektledare: Annika Eriksson, Informationsträffar och studieresa på temat miljö har lockat många deltagare under projektperioden. 7

8 avsändare Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Länsstyrelsen Östersund sverige B porto betalt Mentorskap för kvinnor inom Ö-viks tunga industri I Örnsköldsvik består arbetsmarknaden främst av tung industri, det vill säga traditionellt manligt dominerade arbetsplatser. Ett särskilt mentorsprogram har startat under våren 2005 för att stödja kvinnor inom industrin. Sju lokala industriföretag har anmält 14 adepter i programmet och till dessa har 22 mentorer knutits. Dessutom har utbildningsinsatser genomförts, bland annat en större satsning för anställda och chefer inom Folksam. Vanja Westman leder jämställdhetsarbetet inom Vision 2008 i Örnsköldsvik. Det är en satsning, som vi hoppas mycket på. Alltfler företag inser att jämställdhet är ett konkurrensverktyg med möjlighet till ökad lönsamhet och att bredda rekryteringsbasen, anser projektets jämställdhetsutvecklare Vanja Westman. Vision 2008 är en samling projekt med syfte att öka arbetskraftens flexibilitet, företagaranda och nyskapande i Örnsköldsvik. I fas två av Vision 2008 satsas ordentligt på jämställdhet. Det börjar ge resultat, anser Vanja Westman. Tittar man tillbaka på 2004, så var det ett år då makthavare i Örnsköldsvik började visa intresse för jämställdhetsfrågor, säger hon. Hon beskriver jämställdhetsarbetet som parallellt med två spår: I startfasen handlade det mycket om individkontakter och en del projekt. Vi jobbade bland annat tillsammans med Örnsköldsviks industrigrupp för att ge chansen till praktik för kvinnor med utländsk bakgrund. Efterhand har vårt arbete dock koncentrerats på att lyfta den allmänna kunskapen på jämställdhetsområdet samt att stödja nätverksarbete. Riktade projektinsatser kan vara bra, men nyttan blir mycket större om man samtidigt jobbar med kunskapsutveckling och opinionsbildning. Vanja Westman, som är utbildad beteendevetare med studier även i genusvetenskap, har ägnat mycket tid åt föreläsningar och att anordna seminarier. Hon upplever att det finns ett intresse för jämställdhetsfrågor i det lokala näringslivet, men att det krävs baskunskaper i ämnet för att det ska resultera i satsningar på ökad jämställdhet VISION 2008 ÅTGÄRD 2.3B JÄMSTÄLLDHETSINSATSER, KUST OCH INLAND projektägare: Örnsköldsviks kommun eu-stöd: Inland: och kronor totalbudget: och projekttid: till projektledare: Fredrik Holmberg och Vanja Westman, Jämställdhetsutvecklare,

Glasmästare gör hästsadlar. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter

Glasmästare gör hästsadlar. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter Nr 1. mars 2002 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen DET ÄR VÅRVINTER... och redan nu gror det under markytan. Snart visar sig resultatet. Så är det också med Växtkraft. Resultaten har börjat

Läs mer

Framtiden skapar du själv

Framtiden skapar du själv Nr 1. mars 2004 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen Framtiden skapar du själv Sense Studio i Åre bygger en klättervägg där ljusspel, ljusslingor och ljud skapas av hur barn väljer att klättra

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Nätverk ger turismutveckling. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter

Nätverk ger turismutveckling. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter Nr 2. juni 2003 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen Vi vill berätta om projekt i Mål 1 för att ge inspiration till andra. Det är därför vi ger ut det här nyhetsbrevet. Det härliga men också

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1. Beskrivning av projektet i Destination Glada Hudik. Styrelsen NU ÄR VI IGÅNG! Hudiksvall 2013-06-20

Nyhetsbrev Nr 1. Beskrivning av projektet i Destination Glada Hudik. Styrelsen NU ÄR VI IGÅNG! Hudiksvall 2013-06-20 Nyhetsbrev Nr 1 Hudiksvall 2013-06-20 NU ÄR VI IGÅNG! Vi i föreningen vill med detta nyhetsbrev visa vårt nuläge inför det fortsatta arbetet och att vi kallar till medlemsmöte. Se sista sidan i nyhetsbrevet.

Läs mer

Verksamhetsplanering 2008

Verksamhetsplanering 2008 Näringslivskontoret 070926 Verksamhetsplanering 2008 Inledning Under 2007 har näringslivskontorets nya organisation etablerats. Kontoret har det löpande ansvaret för näringslivsfrågor, inklusive turismsamordning

Läs mer

Ett utseende med funktion

Ett utseende med funktion Nr 2. maj 2006 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen Strukturfondsperioden närmar sig slutet men vi jobbar på som vanligt. Både vi byråkrater och alla ni ute i projekten och verkligheten. 2007

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015

ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 ÅRE ÅRET RUNT Therese Sjölundh, VD Åre Destination FJÄLLLKONFERENSEN, SÄLEN 27-28 JAN 2015 Adrenalin. Äventyr. Frihet. Natur. Utmaning. Syre. Härproducerat. Upplevelse. Njutning. Puls. Upplevelse. Nöje.

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event

Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Er resa - Vårt hantverk! Travellink Konferens & Event Vi kan Konferens & Event Vi möter Era förväntningar En konferensresa innebär höga förväntningar och krav. Vår ambition är att motsvara och gärna överträffa

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836

PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - KONTAKTPERSONER: Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 PROJEKT MARKNADSPLANERING I PRAKTIKEN KONTAKTPERSONER: HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET RÅDGIVNING AGRI AB Projektledare Anita Carlsson 0708-290836 METOD MARKNADSPLANERING - FÖR FÖRETAG I UTVECKLING - VD Per Nilsson

Läs mer

Sverige är redo för Superturiståret 2014

Sverige är redo för Superturiståret 2014 Sverige är redo för Superturiståret 2014 Nu till helgen pågår TUR-mässan i Göteborg, nordens ledande mässa och mötesplats för resor och turism. 111 länder och regioner ställer ut med egna montrar samtidigt

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

22 juni Strukturfondsdelegationen sammanträder. 30 augusti Referensgruppen sammanträder. 21 september Strukturfondsdelegationen sammanträder

22 juni Strukturfondsdelegationen sammanträder. 30 augusti Referensgruppen sammanträder. 21 september Strukturfondsdelegationen sammanträder Urban-nytt Juni 2005 Internationell Urbankonferens Den 29 maj till den 3 juni hölls en internationell konferens i Göteborg, life in the Urban landscape, som Urbansekretariatet medverkade på. Syftet med

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret 2011-03-02 -- Verksamhetsplan VK 2015 -- 1 Värt att Se En skärgård i Världsklass Tidningen Båtliv producerar en artikel om projektet "En skärgård i världsklass" som kommer

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå.

Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå. Program för mässan Ett Skellefteå för alla Plats: Hotell Scandic, Kanalgatan 75 i Skellefteå. Fredag 19 september Klockan 10 till 10.15 Kommunchefen Kristina Sundin inleder mässan med att tala om Ett Skellefteå

Läs mer

Utvecklingen av en destination

Utvecklingen av en destination Utvecklingen av en destination Åre Åre torg 1980 Åre vintern 1976 Åre torg 2010 Mountainbike en viktig barmarksaktivitet Åre etablerad arrangör av Alpina tävlingar Antal företag i Åre kommun alla företagsformer

Läs mer

Oförglömliga Äventyr & Event under fyra årstider i Högbo Bruk. www.aventyrsservice.se

Oförglömliga Äventyr & Event under fyra årstider i Högbo Bruk. www.aventyrsservice.se Oförglömliga Äventyr & Event under fyra årstider i Högbo Bruk. 2, Register & presentation. När jag grundade Äventyrs Service 2005 var min ambition att kunna vakna upp på morgonen och känna äntligen en

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Växtkraft för arbetsplatser och för dem som står utanför arbetsmarknaden

Växtkraft för arbetsplatser och för dem som står utanför arbetsmarknaden Nr 3. november 2006 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen Växtkraft för arbetsplatser och för dem som står utanför arbetsmarknaden Strukturfondsperioden närmar sig nu sitt slut och en ny strukturfondsperiod

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter. Nr 4. december 2002

Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter. Nr 4. december 2002 Nr 4. december 2002 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen I Februari (5 6/2) kan du gå på eumässa i Sundsvall. Där kommer Mål 1- projekt från Västernorrland att presenteras. Då har du en möjlighet

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

crescendo TIME FOR CHANGE Vi valde crescendo system S Y S T E M

crescendo TIME FOR CHANGE Vi valde crescendo system S Y S T E M TIME FOR CHANGE Vi valde crescendo system Sedan denna bild togs har Danno bytt till Crescendo System stolar samt möblerat om till runda bord. (Se lilla bilden ovan) Gå in på www.crescendosystem.com under

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

LARS-BÖRJE BULAN ERIKSSON!

LARS-BÖRJE BULAN ERIKSSON! LARS-BÖRJE BULAN ERIKSSON! Professionell skidåkare 1986-1992! Olympisk brons medaljör 1988! VD, Åre Agentur AB 1992 2008! VD, Åre Destination AB 2008 2013! VD, Bulan & Partners AB 2013-!! Styrelse erfarenheter:!

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren

Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Bilaga 3. Drivkrafterna i Skelleftebygden Journalnr: 2009-6920 Stödmottagare: Erik Fahlgren Slutrapport Förstudien: Drivkrafterna i Skelleftebygden Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Mona

Läs mer

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan.

Resor, attraktioner & utmaningar. Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! www.upplevsverigemassan. Resor, attraktioner & utmaningar Äntligen får Stockholm och Sverige en riktig rese- och upplevelsemässa! Upplev Sverige är helt klart intressant. Vi har fokus på möten, privatresor och evenemang. De senare

Läs mer

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Studieresa i biosfärområdets västra delar hösten 2014, då Permakultur Stjärnsund besöktes. Projektägare: Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa)

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga.

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Till Företaget/I jobbet Uddeholms Hotell & Konferens ligger 9 mil norr om Karlstad, 1 tim med bil, mitt

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS ALLT FÖR ETT BRA MÖTE VÄLJ TRÄCENTRUM Många företag och organisationer väljer Träcentrum som mötesplats. Träcentrum

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Tillväxtavdelningen 2010. Piteå attraktiv och uthållig 2010

Tillväxtavdelningen 2010. Piteå attraktiv och uthållig 2010 Piteå attraktiv och uthållig 2010 Övergripande tillväxt och planering Marknadsföring/varumärke Piteå Företagarcentrum Nyföretagande Go Business Piteå Turistbyrå Projektkoordinering Landsbygdsutveckling

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Oktober 2009 Välkomna till IBAB:s Nyhetsbrev. I detta nummer presenterar vi de tre nya cheferna på ESPIRA Tillväxtcenter, PROTEKO:S projekt Friskare Arbetsliv i Sjuhärad samt en presentation av IBAB:s marknadsundersökning.

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN IT BUDGET. budget IT? eller. QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009. inbjudan

DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN IT BUDGET. budget IT? eller. QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009. inbjudan höstkonferens DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN FÖR OSS SOM ARBETAR MED KOMMUNAL IT IT BUDGET budget IT? eller QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009 inbjudan Kan finanskrisen föra något positivt med sig? anmäl

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

Öppna landskap är en förutsättning för turismen i Dalarna

Öppna landskap är en förutsättning för turismen i Dalarna Nr 4. december 2004 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen Öppna landskap är en förutsättning för turismen i Dalarna»Jag trivs bäst i öppna landskap, sjunger Ulf Lundell.«Det gör också de som

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Projektplan Processutveckling steg 1

Projektplan Processutveckling steg 1 Sid 1 av 10 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-09-14 0.3 Projektplan Processutveckling steg 1 INNEHÅLL 0 VERSIONSBERÄTTELSE... 1 1 IDENTIFIKATION... 2 1.1 Huvudmän... 2 1.2 Budgetramar...

Läs mer

Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade

Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade Varmt välkommen Karlstad är sol, värme och gästvänlighet. Vi gillar helt enkelt att ha gäster. Det är ett arv från den glada servitrisen Sola i Karlstad, som verkade här på 1700-talet. Karlstad är en expansiv

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer