Glasmästare gör hästsadlar. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Glasmästare gör hästsadlar. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter"

Transkript

1 Nr 1. mars 2002 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen DET ÄR VÅRVINTER... och redan nu gror det under markytan. Snart visar sig resultatet. Så är det också med Växtkraft. Resultaten har börjat visa sig. Kompetensanalyser och kompetensutveckling ger ny kraft liksom övriga projekt finansierade av Europeiska socialfonden. Ett tusental Växtkraftprojekt har fått eu-stöd i Mål 1 Södra Skogslänsregionen fram tills nu. I det här numret berättar vi om några av dessa projekt och hoppas att det ska ge ännu flera inspiration att söka eu-stöd för att utvecklas. Vill ni veta mer om något projekt så ta gärna kontakt med mig. För kluriga finns också chansen att vinna ett stort badlakan med tillhörande kylväska för vårens utflykter. Rekreation är också viktigt för att växa som människa. Trevlig läsning! Annica Westerlund, redaktör FOTO MICHAEL ENGMAN prenumerera på mål 1-nyheter Skicka namn och adress via e-post eller fax så får du kommande nummer av Mål 1-nyheter med posten! fax: redaktör och ansvarig utgivare Annica Westerlund, tel skribenter Karin Andersdotter, Daniel Jansson, Anna-Louise Larsson, Katarina Larsson och Annica Westerlund grafisk form Jonasson Grafisk Design tryck DAUS, Östersund 2002 Vi vet vad vi kan. Nu vet vi också vad vi vill och var vi vill stå om fem år, säger Lena Svensson på Sollefteå glasmästeri. Glasmästare gör hästsadlar Vi vill bli duktigare. Och vi vill själva vara med och styra utvecklingen, inte bara ta dagen som den kommer. Därför håller vi på med ett Växtkraft-projekt, förklarar Lena Svensson på Sollefteå glasmästeri. Sollefteå glasmästeri är ett gammalt familjeföretag, som Lena tog över för två år sedan. Att företaget har funnits länge, i åtminstone 50 år, är ju ingen garanti för att det kommer att finnas i all framtid, resonerar Lena. Vi fyra som jobbar här måste själva veta vad vi vill och vara överens om var vi ska stå om tre år, och om fem år... Det är just detta, både kortsiktiga och långsiktiga mål, som diskuteras nu på glasmästeriet. Vi håller på med kompetensanalysen. Det innebär helt enkelt att vi avsätter forts. nästa sida Europeiska unionen Nyhetsbrevet delfinansieras av EG:s strukturfonder

2 Ritan slår sig inte till ro Växtkraft i Mål 1 Södra Skogslänsregionen forts. från föregående sida tid för att gå igenom vad vi kan göra, vad vi gör, vad vi behöver och vill kunna, berättar Lena. Företaget har ett brett register, allt från bilrutor och inramningar till inglasade altaner. Vi har till och med börjat med sadelmakeri, berättar Lena vidare. På en liten ort går det inte att vara snävt specialiserad. Vi måste istället vara lyhörda för vad som efterfrågas och snabbt kunna erbjuda efterfrågade tjänster. Därför måste vi vara duktiga på många olika saker, alltså ha en bred kompetens inom företaget. I ett småföretag krävs det en hel del planering och samordning för att en medarbetare ska kunna avvaras under några utbildningsdagar och ännu mer planering om fler ska utbildas eller om utbildningen löper under en längre tid. Tack vare Växtkraft-projektet har vi skaffat oss överblick över våra behov, konstaterar Lena. Nu kan vi planera på ett bättre sätt än tidigare. Det underlättar för alla och ger även en trygghet. Att vi har beviljats eu-stöd medför också att vi nu kan satsa mer, och i snabbare tempo, på kompetensutveckling än vad vi annars skulle ha gjort fakta kompetensutveckling SOLLEFTEÅ GLALSMÄSTERI projektägare: Sollefteå Glasmästeri AB växtkraftstöd: kronor varav 50 procent i EU-stöd ur Europeiska socialfonden projektperiod: Ett år och två månader ( till ) projektledare: Lena Svensson, telefon Ritan Cadkonsult i Sundsvall är ett litet företag i en bransch där teknikutvecklingen går rasande fort. Här finns inget utrymme att slå sig till ro. Växtkraft ger oss möjlighet att kombinera kompetensutveckling med vårt dagliga arbete på ett sätt som passar oss själva och företaget perfekt, konstaterar Marianne Wiik. Ritan startades av Ann Walvik Hansen för 14 år sedan. Medarbetare har kommit och gått genom åren vilket är ganska vanligt i branschen. Många jobbar som autocadritare bara under en kortare period. Sedan går de vidare. Eftersom det är svårt att hitta och behålla duktiga medarbetare tycker jag att det är extra viktigt att kunna erbjuda bra möjligheter till vidareutveckling, både för individens och företagets skull, säger Ann. Idag består Ritan av Ann och Marianne samt två kvinnor som jobbar på timbasis. Kunderna finns inom processindustrin, kraftindustrin, konsultföretag och arkitektbyråer. Jobbet är väldigt variationsrikt eftersom uppdragen ständigt varierar. Men det ställer också höga krav på oss, berättar Marianne. De programvaror vi arbetar med växlar beroende på uppdrag och kund. Och det kommer ständigt uppgraderingar och nya applikationer som vi måste kunna hantera för att klara jobbet. Det gäller att hänga med i utvecklingen annars blir vi ointressanta för våra kunder. Att skicka iväg medarbetare på kurs för att lära sig nya program är inget Även ritningar gjorda på dator behöver ibland handarbetas av Marianne Wiik. Arbetet är i ständig utveckling där gamla kunskaper blandas med nyvunnen kompetens. egentligt alternativ för en så här liten arbetsplats. Vi behövs ju här för att sköta det dagliga jobbet. Växtkraftprojektet gör att vi kan avsätta den tid vi behöver för att på egen hand inhämta nödvändig kunskap och utvecklas, utan att behöva ägna vår fritid åt det, förklarar Marianne. Vi har hittat en form för kompetensutveckling som är helt anpassad till varje enskild individ samtidigt som vi förbättrar förutsättningarna för företagets framtid fakta kompetensutveckling RITAN CADKONSULT projektägare: Ritan Cadconsult växtkraftstöd: kronor varav 50 procent i EU-stöd ur Europeiska socialfonden projektperiod: Ett år och två månader ( till ) projektledare: Marianne Wiik telefon FOTO HÅKAN NORDLÖF

3 En bonde i tiden Att driva ett levande lantbruk på landsbygden har blivit alltmer krävande. Produktionskraven ökar men det finns inte möjlighet att anställa mer personal. Allt färre intresserar sig för yrket. fakta nätverksprojekt EN BONDE I TIDEN projektägare: LRF eu-stöd: kr ur Europeiska socialfonden projekttid: Elva månader ( till ) projektledare: Birgitta Mårtens, telefon Det är svårt att hitta människor som är villiga att satsa på att bli bönder. Det är viktigt att vi vänder den trenden så snart som möjligt, säger Birgitta Mårtens, projektledare för växtkraftprojektet»en bonde i tiden«. Projektets målsättning är att få företagen i lrf:s lokalförening i Järvsö att arbeta i nätverk. På så sätt kan alla sträva åt samma håll mot samma mål. Vi kände att det behövdes en gemensam ansats för att kunna bryta mönstret. Tyvärr är det väldigt svårt att få en nätverksorganisation att fungera då många ensamföretagare känner att det inte finns tid att avsätta, säger Birgitta. Projektet ska uppmuntra samverkan mellan de deltagande företagen. Gemensamt ska man hitta arbetsformer som bidrar till ökad sysselsättning. Projektet ska också försöka hitta lösningar som gör lantbruksyrket mer jämställt. I framtiden ska det vara lättare för kvinnor och ungdomar att bli lantbrukare. Växtkraftprojektet är en bra möjlighet för oss att ändra alla negativa åsikter till positiva. I steg två av vårt projekt kommer vi att sprida resultatet av vårt nätverksarbete till övriga lrf-föreningar i Sverige, avslutar Birgitta Mårtens FOTO KLAS FREDRIKSSON södra skogslänsregionen jämtlands län älvdalens kommun malungs kommun vansbro kommun torsby kommun Mål 1 Södra Skogslänsregionen v i n n! västernorrlands län ljusdals kommun orsa kommun venjans och våmhus församlingar i mora kommun Mål 1 Södra Skogslänsregionens program grundar sig på de förslag som kom fram i arbetet med tillväxtavtalen i områdets fem län. Insatserna fokuseras på utveckling av de privata små- och medelstora företagen genom ökad kunskap, forskning och samverkan. Det ska öka regionens attraktivitet för såväl människor som företag. Har du en projektidé? hur många stjärnor finns det i växtkrafts logotyp? Bland de som svarat rätt lottar vi ut fem set till vårens och sommarens utflykter bestående av ett badlakan och en kylväska. Svaret vill vi helst få via e-post till Det går också bra att skicka vykort till: Tävling. Strukturfondsavdelningen. Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund. Svaret ska vara inskickat senast den 30 april Vinnaren av förra numrets tävling Ove Olsson från Själevad lottades fram som vinnare bland de som svarat rätt på förra numrets tävlingsfråga. (Se nr 2/2001).

4 FOTO PER ERIKSSON Fler män till skolan Deltagarna i EU-projektet»Fler män till skolan«samlade på Högskolan Dalarna. Vi hade hoppats på 20 deltagare, men 52 startade i januari, berättar Åsa Westman, Högskolan Dalarna och projektledare för EU-projektet»Fler män till skolan«. Det vi ville var att locka fler män att utbilda sig till lärare, särskilt de som tidigare gjort annat och saknade erfarenhet av undervisning, säger Åsa Westman. Vi tog lång tid på oss vid rekryteringen av deltagare till projektet. Vi ville nå ut till så många som möjligt och var noga med att marknadsföra projektet. Arrangörerna hade aldrig vågat hoppas på så stort intresse för projektet som överträffade förväntningar. Det är Länsstyrelsen Dalarna, Högskolan i Dalarna, kommuner och arbetsförmedlingar som samarbetar. Dalarna är en region med traditionellt få manliga lärare. Genom den här utbildningen ges deltagarna en chans att prova på yrket. Under ett preparandår varvas högskolestudier på distans med praktik på lokala skolor. Alla deltagare har också egna mentorer. Den stora fördelen med projektet är att studenten kan bo kvar på sin hemort under studietiden. En av deltagarna är Dalle Saxdahl som bor i Gagnef. Han nappade på rekryteringsannonsen med hull och hår, avvecklade byggnadsfirman och jobbet fakta jämställdhetsprojekt FLER MÄN TILL SKOLAN målgrupp: män antal: 52 deltagare mellan 20 och 55 år Projekttid: Ett år (januari 2002 januari 2003) samverkande aktörer: Högskolan i Dalarna, länsarbetsnämnd, länsstyrelse, Kunskapslyftet, ESF växtkraftstöd: kronor ur Europeiska socialfonden kontaktperson: Åsa Westman, Högskolan i Dalarna, Falun telefon , , e-post: som snickare för en plats bakom skolbänken. Jättebra att kunna bo kvar hemma och varva studierna med praktik i en åttonde klass. För mig är det ett personligt lyft att ta ett nytt steg i livet och att jobba med ungdomar. Helt klart är att män behövs i skolan och det är stimulerande att vara en förebild för ungdomarna, menar Dalle Saxdahl. Från nästa år kommer Högskolan i Dalarna att erbjuda lärarutbildning på distans för Dalle Saxdahl och hans studiekamrater. Denna typ av preparandår kommer eventuellt att utnyttjas mer allmänt. Vi planerar nu ett projekt med sikte på att locka fler kvinnor till tekniska yrken, avslutar Åsa Westman

5 Vad är Växtkraft? Inom Mål 1-programmet finns åtgärderna 2:1 2:4 som motsvarar det nationella mål 3-programmet. Dessa åtgärder benämns»växtkraft«och ska ses som ett sammanhållet program. Genom Växtkraft kan företag, offentlig sektor och organisationer söka pengar för att utveckla mänskliga resurser. Det gäller insatser för såväl anställda i privat och offentlig verksamhet och ensamföretagare som arbetslösa. Sökande vänder sig till respektive läns beredningssekretariat som finns på länsstyrelserna. Ansökningsblanketterna är gemensamma. kooperativ inom hälsa och omsorg En angelägenhet för hela bygden Projektledaren Camilla Larsson tillsammans med Julia som bor på Brockenstrands servicehem. FOTO KATARINA LARSSON Vilken typ av projekt kan få stöd För anställda/ensamföretagare: Kompetensanalyser, kompetensutveckling, nätverk, jämställdhet, lokalt projektstöd. Projekt där både anställda/ ensamföretagare och arbetslösa ingår: Jobbrotation, nätverk, lokalt projektstöd, jämställdhet, integration, mångfald och företagaranda För dessa åtgärder tar partnerskapet i varje län fram ett regionalt program. Växtkraft i Mål 1 Södra Skogslänsregionen»Sväng höger direkt efter kyrkan«. Det är inte svårt att hitta till Brockenstrands servicehem, det finns inte så många andra landmärken här ute i den Vitsandska glesbygden. Utom kyrkan förstås. Nu vill Torsby kommun i Värmland lägga ner verksamheten vid hemmet men ortsborna protesterar. Ekonomisk verklighet ställs mot inbodd trygghet. Kyrkan spelar sin roll här också. Det var prästen i Fryksände församling, Hans Lass, som tog upp frågan om att driva Brockenstrand vidare som ett kooperativ. Konflikten rör Brockenstrands servicehem, med sin nästan hundraåriga historia. Om det ska bli ett hälsocenter och en fakta lokalt projektstöd BROCKENSTRANDS BLOMSTERFOND projektägare: Brockenstrands Blomsterfond växtkraftstöd: Till en förstudie, kr i EU-stöd ur Europeiska socialfonden, ingen medfinansiering krävs. projektperiod: Åtta månader ( till ) projektledare: Camilla Larsson telefon samlingspunkt för både unga och gamla, eller ännu ett öde hus längs vägen? Får personal från hemmet och prästen Hans Lass bestämma, så drivs Brockenstrand vidare, för att det fyller en funktion i samhället. För att kunna ta över driften behövs kapital. Mer pengar ska sökas genom Mål 1 och ett kooperativ ska bildas där andelarna säljs för 500 kr styck. Andra intressanta förändringar som kan komma att genomföras är att ge servicehemmet en hälsoprägel. Vi vill öppna hemmet för entreprenörer inom hälsa, låta dem etablera filial här på Brockenstrand. I framtiden är tanken att hela vår verksamhet ska genomsyras av hälsotänkande, från måltider till motion och friskvård, säger projektledare Camilla Larsson och hennes arbetskamrat, Annelie Svensson. De har stor uppbackning från Vitsandsborna och är själva mycket beslutsamma. Hemmet får inte försvinna. Det ska växa till en samlingspunkt för alla i bygden men framförallt vara en trygg plats för våra äldre, avslutar Camilla Larsson

6 avsändare Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund B sverige porto betalt En seger för samarbete Istället för att lägga sig platt ner så tog de tag i situationen. Psykogeriatrisk avdelning och team på psykiatriska kliniken i Östersund har varit nedläggningshotade i omgångar. Den här gången skulle alla vårdplatser bort. De tar emot människor som är över 60 år och som har psykiska besvär eller demens med personlighetsförändringar. Det är visserligen kommunerna som har ansvaret för dementa, men ibland krävs specialistvård och det är svårt för varje kommun att ha och underhålla den kunskapen. Psykogeriatrisk avdelning och team är ett komplement till den vården. Teamet kan åka ut och understödja vårdpersonal på servicehem och avdelningen tar emot de svårast sjuka. Psykogeriatrisk avdelning och team valde att kämpa och visa att de kunde bli effektivare när verksamhetsledningen ville se över hur vården av dementa och äldre psykiskt sjuka skulle se ut i framtiden. För ett är säkert vård av dementa är något som alltid kommer att behövas på ett eller annat sätt, säger skötaren Johnny Jönsson. Vägen till ekonomiskt stöd för att ta reda på vad som kunde förändras gick genom Växtkraft. Psykologen på avdelningen hade en vän som var konsult och fakta kompetensanalys PSYKOGERIATRISK AVDELNING OCH TEAM projektägare: Jämtlands läns landsting växtkraftstöd: varav 50procent i EU-stöd ur Europeiska socialfonden projektperiod: Fyra månader ( till ) projektledare: Eva Tjernberg telefon Många diskussioner och ett nära samarbete mellan alla 26 i personalen har pågått under arbetet med kompetensanalysen. Ute på den soliga balkongen sitter Johnny Jönsson, Håkan Lindholm, Lizzie Olofsson Bitén, Eva Tjernberg och Chris Blank. som kunde berätta om eu-stödet. Avdelningen sökte och beviljades stöd från Växtkraft. Efter vi börjat arbetet med kompetensanalysen dröjde det tre till fyra veckor innan personalen riktigt kom igång, säger den ekonomiskt ansvariga chefen Eva Tjernberg. Avdelningens kurator Chris Blank medger också att allt var inte bara solsken för att analysarbetet börjat. Nedläggningshotet gjorde att känslorna åkte både berg- och dalbana. Överläkare Håkan Lindholm tror att det initiativ och de idéer de har för framtiden visade på att avdelningen var något att fortsätta att satsa på. Visserligen har organisationen slimmats från 15 till 10 vårdplatser men personalen känner det som en seger. Under kompetensanalysen vände de sig till de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna ute i kommunerna för att höra deras synpunkter på hur de vill få service från teamet. Avdelningen har även tittat på hur it kan utnyttjas i det dagliga arbetet och vilket utbildningsbehov personalen har. Just nu går alla en grundläggande datautbildning. Men det vikigaste är att man ska försöka utnyttja mer it-teknik i kontakten med kommunerna för att minska resandet som tar både tid och pengar. I början innebär det att vi måste resa ännu mer för att verkligen lära känna all personal ute i kommunerna. Sedan tror vi på ett arbetsätt där enstaka frågeställningar och återkommande överläggningar kan skötas med den nya tekniken, menar överläkare Håkan Lindholm

Kompetensutveckling genom nätverk

Kompetensutveckling genom nätverk Nr 2. juli 2004 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen Kompetensutveckling genom nätverk Jag är lite tjatig, säger Barbro Backman med ett leende. Hon svarar på frågan vad som gör att hon har

Läs mer

INFORMATION OCH VÄGLEDNING TILL DIG SOM SÖKER STÖD FRÅN MÅL 1. Europeiska Unionen 20

INFORMATION OCH VÄGLEDNING TILL DIG SOM SÖKER STÖD FRÅN MÅL 1. Europeiska Unionen 20 INFORMATION OCH VÄGLEDNING TILL DIG SOM SÖKER STÖD FRÅN MÅL 1 2000 2006 Europeiska Unionen 20 SAMARBETET MELLAN OSS FORSKARE OCH FÖRETAG GER NYA SÄTT ATT TÄNKA MÅL 1 SKA GE MÖJLIGHET FÖR TILLVÄXT OCH ÖKAD

Läs mer

Vivi Jacobson-Libietis. Enheten för tillväxt och regional utveckling

Vivi Jacobson-Libietis. Enheten för tillväxt och regional utveckling Cirkulärnr: 2000:89 Diarienr: 2000/1973 P-cirknr: 2000:20 Nyckelord: Växtkraft mål 3 Handläggare: Sektion/Enhet: Hans Granqvist Vivi Jacobson-Libietis Datum: 2000-08-18 Mottagare: Rubrik: Arbetsgivarpolitiska

Läs mer

Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter. fakta. Nr 1. februari 2003. Till sommaren har halva programperioden

Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter. fakta. Nr 1. februari 2003. Till sommaren har halva programperioden Nr 1. februari 2003 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen Till sommaren har halva programperioden flugit sin väg. Det har resulterat i 678 projekt enbart i de åtgärder där Strukturfonddelegationen

Läs mer

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT Ansökan Mål 1 Södra Skogslänsregionen Växtkraft. Åtgärd 2:1 Ankomstdatum/Diarienr (ifylls av LST) Europeiska socialfonden Innan ni fyller i ansökan rekommenderas ni att läsa igenom anvisningarna till blanketten

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:42 Diarienr: 2001/0732 P-cirknr: :12. Hans Granqvist, Vivi Jacobsson-Libietes, Leif Lindberg Lf.

Cirkulärnr: 2001:42 Diarienr: 2001/0732 P-cirknr: :12. Hans Granqvist, Vivi Jacobsson-Libietes, Leif Lindberg Lf. Cirkulärnr: 2001:42 Diarienr: 2001/0732 P-cirknr: 2001-2:12 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Växtkraft Datum: 2001-04-02 Mottagare: Rubrik: Hans Granqvist, Vivi Jacobsson-Libietes, Leif Lindberg

Läs mer

Nätverk ger turismutveckling. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter

Nätverk ger turismutveckling. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter Nr 2. juni 2003 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen Vi vill berätta om projekt i Mål 1 för att ge inspiration till andra. Det är därför vi ger ut det här nyhetsbrevet. Det härliga men också

Läs mer

Ett timmerhus under byggnation.

Ett timmerhus under byggnation. Nr 3. oktober 2002 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen ÄR MÅL 1-PENGARNA SNART SLUT? Både ja och nej blir svaret. Den 5 december så kommer det att tas många beslut som tillfälligt tömmer

Läs mer

Växtkraft för arbetsplatser och för dem som står utanför arbetsmarknaden

Växtkraft för arbetsplatser och för dem som står utanför arbetsmarknaden Nr 3. november 2006 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen Växtkraft för arbetsplatser och för dem som står utanför arbetsmarknaden Strukturfondsperioden närmar sig nu sitt slut och en ny strukturfondsperiod

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Praktiken gav anställningsbara ingenjörer

Praktiken gav anställningsbara ingenjörer Praktiken gav anställningsbara ingenjörer Publicerad: 2012-11-19 10:13 Regeringen har på försök återinfört gymnasieingenjörsexamen på tjugo skolor. Praktiken får toppbetyg av de flesta elever under det

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Växtkraft för mikroföretag

Växtkraft för mikroföretag Nr 2. oktober 2005 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen Ökad kunskap är nyckeln till framgång och en bra investering för att öka sin konkurrenskraft. Jag tycker att du ska kolla upp möjligheterna

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter. Nr 4. december 2002

Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter. Nr 4. december 2002 Nr 4. december 2002 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen I Februari (5 6/2) kan du gå på eumässa i Sundsvall. Där kommer Mål 1- projekt från Västernorrland att presenteras. Då har du en möjlighet

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall

INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall INTERVJU MED OMAR BARSOM, vd Active Life Assistans, Sundsvall Omar Barsom på sitt kontor Vad är en talang, hur definierar du det? En utvecklare med nya idéer och inspiration. En inspiratör! Hur utvecklas

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt

Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Projektredovisning Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt Journalnummer 2010-2240 Stödmottagare: Lantbrukarnas Ekonomi AB, Box 195, 811 23 Sandviken Person som kan

Läs mer

Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv.

Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv. Inspirationsguide Starta kompetensutvecklingen med interna förändringsledare och genomför själv en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv. Inspirationsguiden är ett självinstruerande verktyg som leder

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

En dörröppnare. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter

En dörröppnare. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter Nr 4. december 2002 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen 78 500 A4-BLAD......i form av beslutsförslag, kompletterande listor och protokoll skickades ut till politiker och tjänstemän inför

Läs mer

Välkomna till Fokusgrupp i Projektet CREARE VIVERE. finansierat av Europeiska Socialfonden ÅRJÄNGS KOMMUN

Välkomna till Fokusgrupp i Projektet CREARE VIVERE. finansierat av Europeiska Socialfonden ÅRJÄNGS KOMMUN Välkomna till Fokusgrupp i Projektet CREARE VIVERE finansierat av Europeiska Socialfonden ÅRJÄNGS KOMMUN Bakgrunden till Creare Vivere Ökat tryck på kommunala verksamheter. Högre krav från medborgarna

Läs mer

Framtiden skapar du själv

Framtiden skapar du själv Nr 1. mars 2004 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen Framtiden skapar du själv Sense Studio i Åre bygger en klättervägg där ljusspel, ljusslingor och ljud skapas av hur barn väljer att klättra

Läs mer

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011

Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 www.hogg.se Lokalt projekt www.hogg.se 1 jan 2009 30 juni 2011 Kontakt: Skogsstyrelsen Norra Dalarnas distrikt Projektledare: Susanne Pihiven Tfn: 0250 59 51 09, E-post: susanne.pihiven@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Fler män i förskolan blir det jämställt då?

Fler män i förskolan blir det jämställt då? Fler män i förskolan blir det jämställt då? Aktuell Skolpolitik 2017 Piteå 30/8 2017 Per-Håkan Taavo förskollärare Urban Eriksson förskollärare Tobias Skogsberg barnskötare Vår bakgrund 2014 startade vi

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Remissvar utvecklingsstrategi

Remissvar utvecklingsstrategi Remissvar utvecklingsstrategi 2014-11-05 Egersta Byalag Jag har läst ett par gånger och kanske läser igen men jag tycker det ser gediget och väskrivet ut. Jag delar en hel del bedömningar och inriktningar.

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3 Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp Redovisning av enkät bland deltagare i grupp vid start av projektperiod i januari. Projektet drivs under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Vi skapar tillsammans

Vi skapar tillsammans rt! Självkla Vi skapar tillsammans Kompetensutveckling inom jämställdhet och mångfald FOLDER_PRESENTATION_190X190MM.indd 1 2012-10-25 19:51 En attraktiv och jämställd arbetsplats som präglas av mångfald,

Läs mer

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige Vid strukturfondspartnerskapet i Västsveriges möte den 19 juni prioriterades åtta projekt som får totalt cirka 22

Läs mer

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 Sid 1 (7) PRESSMEDDELANDE Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid för s sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 för prioriterade följande ansökningar för finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

LRF. LRF är en intresse- och

LRF. LRF är en intresse- och LRF LRF är en intresse- och företagarorganisation för alla om äger eller brukar jord, skog och trädgård och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen LRF har drygt 168000 medlemmar Vad är

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006

Våra liv. som gamla OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 Våra liv OUR LIFE AS ELDERLY 2004 2006 som gamla Att bli gammal alla har vi både farhågor och förhoppningar för vår egen del när vi tänker på oss själva som pensionärer. Finns det något skyddsnät när jag

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

Lättare få arbete när myndigheter samarbetar

Lättare få arbete när myndigheter samarbetar Nyheter Ledare Porträtt Debatt Kultur Mer läsning Sverige runt Folk i rörelsen Böcker Apropå Förbundskrönikor Reportage Krönikan Måndag 1 mars 2010 Nummer 8 2010 Arkiv Prenumeration Gåvoprenumeration Bokförlag

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Hur skapar vi hållbara lokala servicelösningar på landsbygden?

Hur skapar vi hållbara lokala servicelösningar på landsbygden? 2010-03-20 Projektbeskrivning Hur skapar vi hållbara lokala servicelösningar på landsbygden? 2 Projektnamn Hållbara lokala servicelösningar på landsbygden. Projektidé Syftet med projektet är att skapa

Läs mer

RANSCHRÅD Minnesanteckningar Hemtjänst. 24 oktober 2011 1. Register

RANSCHRÅD Minnesanteckningar Hemtjänst. 24 oktober 2011 1. Register Register 1 1. Hälsar välkommen... 2 2. Föregående minnesanteckningar... 2 3. Val av utförare... 2 4. Vad vill de äldre veta... 2 5. Förslag på ny rutin... 2 6. Hemsjukvård... 3 7. Palliativ vård... 3 8.

Läs mer

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid)

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) 1 REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) UTBILDNINGAR I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT OCH KASAM INOM AMS (ARBETSMARKNADSVERKET)

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg

Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Mäns upplevelse av att arbeta inom vård och omsorg i Kronoberg Flera utgångspunkter och syften en samlad process Regional utvecklingsstrategi 2025 Regional kompetensförsörjningsstrategi 2020 Strategi för

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor Yrkesvux - en gymnasial yrkesutbildning för vuxna Välkommen till Yrkesvux digitala nyhetsbrev! I detta nummer kan du läsa om till vem Yrkesvux riktar sig och vad utbildningsnämndens ordförande tycker om

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 3 Dokumentation av handlingsplan Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. DOKUMENTATION... 3 SAMMANSTÄLLNING AV HANDLINGSPLAN... 3 PROCESSEN

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK

INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK Linnéa Liljedahl och Peter Eriksson tar en paus på jobbet Vad är en talang, hur definierar du det? Att en utvecklar det en håller

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Aktörer kring event Tillväxt Statlig aktör Samordning ex. destinationsbolag Regionförbund Landsting Kommun EVENT Entreprenör Event Eventbolag Samordning

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Resilientseminarium stärker fokus på framtiden

Resilientseminarium stärker fokus på framtiden Antons Stellamans och Liselotte Baeijaert, Ilfaro, höll i trådarna i Samordningsförbundens arrangemang i Västerås. Resilientseminarium stärker fokus på framtiden Arbetet med lösningsfokus tog ytterligare

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb " som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden.

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb  som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden. Redo för jobb! Redovisning av enkät från grupp 2 hösten 2009 av projekt under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare : Lärcentrum Västra Vux, Tranås kommun 1 Lärcentrum Västra Vux driver

Läs mer

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 Hallands Basutbud Så upphandlade Region Halland 25 företagskonsulter

Läs mer

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018 Gemensamt ansvarstagande Samverkan och samordning Tillit och förtroende 290 kommuner 21 landsting/regioner 2016-11-24 Avdelningen för vård

Läs mer

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC?

Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Sammanställning intervjuer - Vad är bra och mindre bra med modellen EPC? Författare: ByggDialog Dalarna och Tyréns AB EPC, Energy Performance Contracting Nov 2016 1 1. Inledning Byggdialog Dalarna är en

Läs mer

Ansökan till Svenska ESF-Rådet om projektbidrag

Ansökan till Svenska ESF-Rådet om projektbidrag Socialtjänsten Östermalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Solveig Blid Tfn: 08-508 10 320 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-04-12 Östermalms stadsdelsnämnd Ansökan till Svenska ESF-Rådet om projektbidrag

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Reportage. Plug In Möjligheten

Reportage. Plug In Möjligheten 30 Reportage. Plug In Möjligheten Som en landningsbana. Så beskriver koordinatorn Maria Herrman verksamheten på Plug In Möjligheten i Alingsås. Här får man tid att pausa, boosta sig med ny energi och sedan

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10.

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10. Nyhetsbrev Nr 2 2014 september Bästa forskarvänner! Den kliniska patientnära forskningen behöver syre och näring från den kliniska vardagen. Endast de som arbetar inom sjukvården ser brister och svagheter

Läs mer

Kvinnliga företagares intresse för kraft

Kvinnliga företagares intresse för kraft Tellas Consulting Kvinnliga företagares intresse för kraft 2 fokusgrupper med kvinnliga småföretagare på temadagen om kraft 2002-03-20 Upplägg: Rapport: Marianne Sökjer-Petersen, Kirsti Tellas Kirsti Tellas

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer