Nätverk ger turismutveckling. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverk ger turismutveckling. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter"

Transkript

1 Nr 2. juni 2003 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen Vi vill berätta om projekt i Mål 1 för att ge inspiration till andra. Det är därför vi ger ut det här nyhetsbrevet. Det härliga men också frustrerande är att det finns så många intressanta projekt och vi har bara utrymme för ett fåtal. Vill du studera fler projekt så använd vår databas»projektbanken«(www.mal1.nu). Den hålls levande med nya beslut, lägesrapporter och slutrapporter. Vi på förvaltningsmyndigheten har bara möjlighet att fylla på med digitalt material som projekten skickar in till oss. Ett av de flitigaste projekten i det avseendet är»hälsosam länsutveckling«i Jämtlands län som vi även har en artikel om i det här numret. (Jag vill också passa på att uppmana alla projektledare som läser det här; Glöm inte att skicka in läges- och slutrapporter! Trevlig läsning! Annica Westerlund, redaktör FOTO: PER ERIKSSON, TRIGGER PHOTO prenumerera på mål 1-nyheter Skicka namn och adress via e-post eller fax så får du kommande nummer av Mål 1-nyheter med posten! fax: redaktör och ansvarig utgivare Annica Westerlund, tel skribenter Daniel Jansson, Ann-Louise Larsson, Katarina Larsson, Fredrik Mårtensson, Annica Westerlund grafisk form & layout Jonasson Grafisk Design tryck DAUS, Östersund 2003 En flottfärd på Klarälven är något man kan få uppleva i Värmland. Nätverk ger turismutveckling i Värmland De Värmländska turistmålen blir allt bättre på att nischa sig. Det öppnar för samarbete i stället för konkurrens. Det ger valmöjligheter för turister och betyder att ännu fler turister hittar till Värmland. Projektet»Turismutveckling hela Värmland«som drivs av Värmlands Turistråd, ska marknadsföra kultur- och naturlänet Värmland och skapa levande nätverk mellan länets turismföretagare. När turistmålen blir allt bättre på att nischa sig öppnar det för samarbete istäl- forts. nästa sida Europeiska Unionen Nyhetsbrevet delfinansieras av EU:s strukturfonder

2 forts. från föregående sida let för konkurrens. Runt 400 Värmländska företag ingår nu i projektet»turismutveckling hela Värmland«. Det är ett turismnätverk, som ska utveckla turismutbudet utifrån den Värmländska profilen, naturen, kulturen, vintern och fisket. Inom projektet hjälps man åt att testa och ta fram nya produkter och håller undervisning i affärsutveckling. Det är redan känt att svenska turister kommer till Värmland för kulturen och utländska för natur och vildmark. Maria Karlsson på Värmlands Turistråd berättar att projektet satsar mest på att föra fram de stora anläggningarna och evenemangen i sin marknadsföring. För de stora»spiller av sig«besökare till de små, så det ger en god effekt för alla ändå. I september 2003 kommer 120 reseförsäljare, inbjudna av Värmlands turistråd, Vildmark Värmland och Branäs turistanläggning att besöka Branäs i norra Värmland. De tillhör Scandic Lines Baltic Academie och har ett högt anseende som bedömare av resmål. De ska få uppleva Värmländsk sommar på timmerflotte i Klarälvens vatten. Vi vill visa att vi håller hög kvalitet året runt. Det är viktigt för oss, konstaterar Maria Karlsson. Vinterperioden har utvecklat sig mycket bra turistiskt, men resten av året behöver ett lyft. I framtiden ska vi vara bäst på kvalitet, service och gästvänlighet, fortsätter hon, så att turisterna frågar efter Värmland TURISMUTVECKLING HELA VÄRMLAND projektägare: Värmlands Turistråd eu-stöd: kronor totalbudget: kronor projekttid: Tre år, projektledare: Sven Axelsson Sollefteå regemente väcker intresse för högre utbildning Reveljen har slutat att ljuda över Sollefteås regementen. Nu är det istället projektet»reveljen«, som ska väcka kommuninvånarnas intresse för högre utbildning. Jag hade knappast läst vidare här och nu utan möjligheten genom»reveljen«, säger Andreas Persson, 26, en av studenterna på den nya högskoleutbildningen i kris- och konflikthantering. Programmet ges av Umeå universitet med de första två årens studier förlagda till Sollefteå lärcenter. Lärcentret på Nipanområdet, det som förr var ett av samhällets två regementen, är navet i Reveljenprojektet. Här finns all utrustning samt teknisk och pedagogisk handledning. Men stor betydelse har även fem så kallade noder minilärcentra runtom i kommunen. Där finns datorer och inom kort även videokonferensanläggningar. Sollefteå har runt 150 heltidsstudenter, vilka bland annat läser en glesbygdsanpassad lärarutbildning vid Mitthögskolan och en sjuksköterskeutbildning. Reveljen handlar om att bygga upp digital infrastruktur för vuxenutbildning med fokus på högskolestudier, kvalificerad yrkesutbildning (ky) och fortbildning inom näringslivet. Satsningen på Andreas Persson är en av 44 studenter som läser kris- och konflikthantering vid Umeå universitet med Sollefteå som studieort. lärcenter och noder håller på att fasas ihop med bredbandsutbyggnaden i kommunen. Den militära traditionen är vårt historiska arv och utbildningssatsningar är REVELJEN projektägare: Sollefteå kommun eu-stöd: kronor totalbudget: kronor Pprojekttid: 3,5 år, till projektledare: Bengt-Åke Biller av avgörande betydelse för att klara omställningen efter försvarsneddragningarna, säger projektledaren Bengt- Åke Biller. Men det är väldigt lätt att utbilda för utflyttning. Därför krävs fingertoppskänsla, att utbildningarna är behovsstyrda. Skidakademin, där elitidrott och studier i idrottspedagogik kombineras, och kris- och konflikthantering är exempel på nischade utbildningar som passar Sollefteås struktur Har du frågor om eu? eu-kommissionens representation i Sverige svarar på frågor och ger ut gratis trycksaker om eu. Hemsida: På hemsidan hittar du information om Europe Direct. Det är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen Du kan använda det nya gemensamma avgiftsfria telefonnumret för Europe Direct överallt i de 15 medlemsstaterna och få kontakt med en telefonist som talar ditt språk.

3 Aktiva deltagare på konferens. Projektet»Arbetsmiljömärkta arbetsplatser«(www.healthcomp.nu) höll den 20 maj en konferens i Östersund. 500 personer hade kommit för att lyssna till bland andra tv:s Annika Dopping. Hon pratade om vardagsverktyg för ett rikare arbetsliv. Professor Lennart Levi var en annan uppskattad föredragshållare. Han menade att mängden arbete är konstant men vi blir färre och färre som ska utföra arbetsuppgifterna. Därför blir vi sjuka. Vad gör att vi mår bra? Varje människa tar sina egna beslut om hur hon ska äta, motionera och vila. Men vi är mer styrda kanske mer än vi tror av det samhälle vi bor i. Vi väljer att cykla till jobbet om det finns säkra cykelvägar, barnen inspireras att leka på rasten om skolgården är inbjudande. Det här är frågor som projektledaren Elsa Rudsby Strandberg i projektet»hälsosam länsutveckling«funderar över. Projektets mål är att skriva en regional Folkhälsoplan för Jämtlands län baserad på nationella folkhälsomål som kom strax före jul förra året. De regionala målen ska vara mer detaljerade och mätbara, säger Elsa Rudsby Strandberg. Det ska bli en folkhälsoplan för Jämtlands län. Vi har pratat med pensionärer i Härjedalen, bjudit in föräldrar och barn- och ungdomar till framtidsverkstäder. Vi har varit på turné runt länet för att presentera och diskutera själva remissunderlaget till folkhälsoplanen. Vår utgångspunkt har varit att hitta hälsofaktorer. Det som gör att människor fortsätter att vara friska och må bra. Det huvudsakliga arbetet har gjorts i fyra arbetsgrupper uppdelade på ämnesområdena barn och ungdomar, vuxna i arbetslivet, vuxna utanför arbetslivet och äldre. I början hade vi helt medvetet väldigt konkreta mål. Vi ville skapa en diskussion med vårt remissunderlag. I den slutgiltiga hälsoplanen kommer vi troligen vara mer övergripande. Vi vill att varje kommun sedan jobbar fram konkreta handlingsplaner utifrån människornas behov, säger Elsa Rudsby Strandberg Det är viktigt att ge goda exempel på vad som kan göras konkret. Lasarettet och Försvaret funderar på att börja servera nyckelhålsmärkta alternativ i sina matsalar. En annan idé är att länets hälsocentraler ska skriva ut recept på fysisk aktivitet. Det ska väga lika tungt som recept på medicin. Projektledaren för»hälsosam Länsutveckling«Elsa Rudsby Strandberg utanför Jämtlands Läns Landsting. Då gäller det också att bygga nätverk utanför vården med idrottsföreningar som kan fånga upp dessa människor, säger Elsa Rudsby Strandberg. En annan idé är att skolornas cafeterior borde erbjuda de nyttiga alternativen mycket billigare än läsk och godis. Det

4 HÄLSOSAM LÄNSUTVECKLING projektägare: Jämtlands Läns Landsting eu-stöd: kronor totalbudget: kronor projekttid: Tre år, till projektledare: Elsa Rudsby Strandberg, SAMORDNAD VERKSAMHET FÖR ARBETSLIVETS HÄLSOUTVECKLING I JÄMTLANDS LÄN projektägare: Jämtlands Läns Landsting eu-stöd: kronor totalbudget: kronor projekttid: Tre år, till projektledare: Elsa Rudsby Strandberg, ska inte handla om att förbjuda utan att inspirera och motivera. Den som har blivit nyfiken kan besöka projektets monter under Expo Norr den juni i Östersund. Två föreläsningar om hälsa med ibland oväntade vinklingar kommer att hållas varje mässdag. Folkhälsoplanen blir färdig under hösten. Men allas vårt ansvar för hälsa slutar inte där. En fortsättning av alla tänkbara är projektet svaj som står för Samordnad verksamhet för arbetslivets hälsoutveckling i Jämtlands län. Som namnet antyder ska projektet jobba för att arbetsplatserna i Jämtlands län ska bli medvetna om sambanden mellan bra arbetsvillkor och hälsa. Ett projekt i samma anda som precis är avslutat är»arbetsmiljömärkta arbetsplatser«(se bild) Har du frågor om eu? eu-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge neutral information till allmänheten om eu och om det svenska medlemskapet. du får alltid svar! Eller ring: Vardagar kl och kl , fredagar till kl. 16. Faxa: Skriv: eu-upplysningen Sveriges riksdag, Stockholm Hemsida: södra skogslänsregionen jämtlands län älvdalens kommun malungs kommun vansbro kommun torsby kommun västernorrlands län ljusdals kommun orsa kommun venjans och våmhus församlingar i mora kommun Mål 1 Södra Skogslänsregionen Mål 1-programmet är en del av eu:s regionalpolitiska åtgärder. Södra Skogslänsregionen har fått drygt tre miljarder kronor ur eg:s strukturfonder för utvecklingsinsatser. Främsta anledningen till stödet är att Södra Skogslänsregionen är ett glest befolkat område inom eu. Ytan är lika stor som en fjärdedel av Sverige men här bor bara människor dvs. fem procent av Sveriges befolkning. Vi behöver och har utrymme för tillväxt! Pengarna från strukturfonderna fördelas under en sjuårsperiod mellan år 2000 och Eftersom eustödet är ett komplement till nationella satsningar från privata och offentliga finansiärer så innebär det att regionen kommer att genomföra utvecklingsprojekt för 9 miljarder kronor under dessa sju år. Huvudmålet med programmet är stärkt utvecklingskraft och kunskapsdriven tillväxt i regionens näringsliv. Ansökan och information Länsstyrelsen i Jämtlands län är programmets förvaltningsmyndighet och har därmed ett samordningsansvar för verksamheten i Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Den som söker stöd för ett projekt vänder sig alltid till den länsstyrelse i det län där projektet ska bedrivas. Sametinget bereder och beslutar om projekt inom det samiska insatsområdet. Kontaktpersoner hittar du på

5 Kostnaden för kompetensutveckling är en investering Kompetensutveckling stärker både arbetsgivaren och individen, säger Maria Sellberg som är projektledare för»kompetensutveckling Ljusdals kommun«. På många arbetsplatser vet man egentligen att kompetensutveckling behövs för framtiden men man ger sig inte tid att sitta ner och analysera behovet, fortsätter Maria Sellberg. I projektet arbetar man bland annat med att lotsa fram företag till att göra kompetensutvecklingsanalyser i Växtkraft. Från eu-programmet Växtkraft kan arbetsplatser söka stöd för kompetensanalys och kompetensutveckling. Jag träffade Tallbackens skola, en friskola, igår. De berättade att de har kommit fram till precis vad de behöver för att utvecklas och bli ännu bättre genom en Växtkraftsanalys. Jag frågade dem om de skulle ha gjort en analys utan stödet från eu och Växtkraft. Nej i alla fall inte nu och i den här omfattningen blev svaret, säger Maria Sellberg. Förutom att initiera kompetensutvecklingsanalyser och öka intresset för kompetensutveckling arbetar man i projektet också med att få examensarbeten utförda i kommunen. Vi arbetar åt två håll. Det gäller att få företagen att se möjligheterna med att använda examensarbeten som ett sätt att utveckla valda delar i verksamheten. Från andra sidan sett försöker vi få studenterna att se de möjligheter och fördelar som finns med att utföra sitt examensarbete i den entreprenadanda som finns i Ljusdal. KOMPETENSUTVECKLING I LJUSDALS KOMMUN projektägare: NärLjus eu-stöd: kronor totalbudget: kronor Pprojekttid: Tre år, till projektledare: Maria Sellberg, Projektledare Maria Sellberg utanför NärLjus lokaler Vilka effekter får det att företagen ägnar mer tid åt kompetensutvecklingsfrågor? Det ger stärkt konkurrenskraft och säkerhet genom ökad kunskap hos företagen. Många hittar sin nisch och kan bli tydligare i sin verksamhet och sitt utbud. Jag hoppas också att fördelarna med att gör analyser och hela tiden fortsätta att kompetensutveckla personalen bildar en norm för hur företagen arbetar i framtiden. Det gäller att hela tiden ha koll på vad man behöver och hur man får det för att bli framgångsrik, avslutar Maria Sellberg var håller»reveljen«till? Vi skickar varma strumpor till tio personer som svarar rätt. Svaret vill vi helst få via e-post till Glöm inte ange strumpstorlek! Det går också bra att skicka vykort till: Tävling. Strukturfondsavdelningen. Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund. Svaret ska vara inskickat senast den 31 augusti Svaret på förra numrets fråga var: 200 meter. Vi säger Grattis till vinnarna av en kylväska; Gunilla Mellgren, Ånge, Anna Näsholm, Östersund, Niclas Marklund, Lekeryd, Ove Olsson, Hampnäs och Gunilla Olsson, Örnsköldsvik.

6 avsändare Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund B sverige porto betalt De flesta känner till både Benny Andersson och Orsa Spelmän som satt Orsa på Sveriges musikkarta. Men att flera musikstilar som folkmusik, jazz-, countryoch rockmusik blandas i en spännande mix under Orsayran varje sommar är kanske inte är lika känt. Projektet»orsamusik.nu«vill skapa möjligheter för musiken att växa och bli en viktig näringslivsfaktor, att entreprenörer vågar satsa och att samverkan blir bättre mellan musiker och företagare. Hultfredsfestivalen ses som en inspiratör och tanken är att musiken ska bli en självklar del av näringslivet. Exempel på företag som kan dra nytta av idéerna i»orsamusik.nu«är skivbolag, kursanordnare, studios, ljud- och ljusuthyrning, catering, krögare, webbdesigners, marknadsföring m.m. Daniel Sandvik är en ung popmusiker i Orsa som fått råd och stöd genom projektet att producera och distribuera en skiva; Utan»orsamusik.nu«nu hade jag inte kommit så här långt. Att få ge ut en platta är verkligen att ta ett stort kliv framåt i karriären, säger Daniel Sandvik. Målsättningen är att projektet ska skapa fem nya företag och tio nya arbetstillfällen inom musikbranschen. Mycket spännande är på gång här i Orsa, säger projektledaren Britt-Liz Jönsson. Vi har ungdomsband som spelar, flera»gamla uvar«har vaknat till liv igen och har projekt på gång. Den livescen som under flera år gick på sparlåga har blommat upp. Vi tittar på nya vägar att utveckla den ljud och musikproduktionsutbildning som redan finns här. När orsamusik.nu projektägare: Orsa kommun eu-stöd: kronor totalbudget: kronor projekttid: Tre år, till projektledare: Britt-Liz Jönsson, Couse Adjé är namnet på en konsert med unga Orsamusikanter som»orsamusik.nu«stöttat. Daniel Sandvik, bakre raden t.v. är själv i färd med att slutföra sitt första helt egna skivprojekt. andra utbildningar är beställningsjobb från branschen har den här utbildningen musikanterna i fokus. Ingen strömlinjeformning à la Bert och Fame Factory, alltså. Deras inställning är också att tekniken inte ska vara ett hinder i den kreativa processen. Inledningsvis har projektet inriktat sig mycket på rent publika aktiviteter. De var drivande i den stora musikantmönstringen före valet den 8 mars,»neurotiska musikanter för medmänsklighet«. Projektet har ordnat en öppen scen, i sommar ansvarar de för den stora sommarutställningen Orsamusik Då nu och sen..? Det är mycket medvetet att vi satsat mest på den sidan inledningsvis. Det är ett sätt att manifestera kraften som finns och inspirera främst de unga musikanterna så att de inser att det de håller på med är något viktigt och att man faktiskt kan ha det som yrkesinriktning, säger Britt-Liz Jönsson

Glasmästare gör hästsadlar. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter

Glasmästare gör hästsadlar. Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen. prenumerera på mål 1-nyheter Nr 1. mars 2002 Ett nyhetsbrev från Mål 1 Södra Skogslänsregionen DET ÄR VÅRVINTER... och redan nu gror det under markytan. Snart visar sig resultatet. Så är det också med Växtkraft. Resultaten har börjat

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Starten har gått för Framtid Ånge

Starten har gått för Framtid Ånge OKTOBER 2003 Klart vatten i Klaraborg sid 10 Högskolestudier i Ånge sid 12 Starten har gått för Framtid Ånge sid 4-6 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN NOTERAT KONSUMENTRÅD

Läs mer

Sexton sidor information och inspiration för den småländska turistnäringen TVÅTUSENSEX NO.1. besök SMÅLAND

Sexton sidor information och inspiration för den småländska turistnäringen TVÅTUSENSEX NO.1. besök SMÅLAND Sexton sidor information och inspiration för den småländska turistnäringen TVÅTUSENSEX NO.1 besök SMÅLAND Vi måste fokusera på rätt målgrupper Att välja, prioritera och fokusera sin produkt och marknadsföring

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom Vidgade vyer & starkare självkänsla Tre år med EU-programmet Ungdom 1 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden: Vi fördelar bidrag och arbetar med metodutveckling

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1

1/2015. Hela Sverige ska leva! 1 1/2015 4 Små skolor MED stora fördelar 4 STAFFAN BOND GÅR I PENSION Hela Sverige ska leva! 1 4 Gör din röst hörd i HELA EUROPA Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. NYHETER SMÅ SKOLOR MED STORA FÖRDELAR 4. NYHETER

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende av entreprenöriella förmågor I STOCKHOLMSREGIONEN

HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende av entreprenöriella förmågor I STOCKHOLMSREGIONEN ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNGT ENTREPRENÖRSKAP I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS DECEMBER 2007 I STOCKHOLMSREGIONEN HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! STOCKHOLMS KOMMUNER VISAR VÄGEN

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer