Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen koncentrerats mot Vindelgranseleområdet där bolaget varit framgångsrikt. I Vargbäcken finns en mineraltillgång på knappt tr oz och positiva prospekteringsresultat visar på en stor utökningspotential i Vindelgranseleområdet genom i första hand Fäbodliden C. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Övriga 25 MSEK Exploration / Metals Bengt Ljung Maria Lilja Kan bolaget bekräfta initiala uppskattningar finns sannolikt möjlighet att etablera en lönsam småskalig gruva. Kommande prospekteringsresultat och mineraltillgångsuppdateringar är därmed högintressanta. Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 645 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 6,0 poäng 6,0 poäng 0,0 poäng 3,5 poäng 8,0 poäng Nyckeltal e 2013e 2014e Omsättning, MSEK n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. Tillväxt n.m.% 0% 0% 0% 0% EBITDA EBITDA-marginal n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. EBIT EBIT-marginal n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VPA -0,01-0,32-0,10-0,10-0,10 VPA just -0,01-0,32-0,10-0,10-0,10 P/E just n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. P/S n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. EV/S n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. EV/EBITDA just n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. Fakta Aktiekurs (SEK) 0,5 Antal aktier (milj) 49,0 Börsvärde (MSEK) 25 Nettoskuld (MSEK) -17 Free float (%) 62,6 Dagl oms. ( 000) 100 Analytiker: Hjalmar Ahlberg Billy Degerfeldt Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Sammanfattning Botnia Exploration huvudprojekt utgörs av guldfyndigheter i Skelleftefältet. Genom ett förvärv av Hansa Resources 2010 tog bolaget ett stort kliv framåt då det erhöll ett antal fyndigheter i Vindelgranseleområdet. Dels utgjordes de av Vargbäcken där en mineraltillgång på ca tr oz finns definierad enligt NI Flera andra uppslag i närområdet ingick därutöver. Genom lyckad prospektering har bolaget påträffat en höghaltig mineralisering som tillsammans med Vargbäcken har potential att utvecklas till ett småskaligt gruvprojekt. Botnia Exploration har trots sin ringa storlek stor kompentens inom ledning och styrelse. VD Bengt Ljung har erfarenhet från branschen främst genom underleverantörer såsom Atlas Copco och Komatsu. Chefsgeologen Frank W. van der Stijl har 30 års branscherfarenhet och har tidigare arbetat med bland annat Anglo American. Bolagets två blockletare, Torbjörn Grahn och Ingemar Åslund, som bland annat varit verksamma inom Lappland Goldminers är också viktiga tillgångar. Styrelsemedlemmarna Pär Weihed (professor i malmgeologi) och Per-Erik Lindvall (teknisk direktör LKAB) inger också förtroende. Den stora potentialen i Botnia Exploration är om den pågående prospekteringen i Vindelgransele får ett lyckat utfall. Dels siktar bolaget på att utöka mineraltillgången vid Vargbäcken men än mer intressant är Fäbodliden C där en höghaltig mineralisering med potential på över tr oz har påträffats. Kan denna bekräftas med kommande prospektering finns en stor uppvärderingspotential. Redeye har dels beräknat ett potentiellt värde på Botnia Exploration utifrån ett småskaligt gruvprojekt vid Vindelgransele. Dock är projektet i ett mycket tidigt skede varför vi ser relativvärdering som ett bättre sätt att uppskatta ett marknadsvärde på bolaget. Baserat på en genomsnittsvärdering jämfört med andra prospekteringsbolag kan ett värde med dagens mineraltillgång på ca tr oz på 0,78 kronor per aktie motiveras för Botnia Exploration. En stor uppvärderingspotential finns emellertid om Fäbodliden C bekräftas i linje med våra antaganden, då det motiverade värdet skulle öka till 1,5 kronor per aktie. Resultat kring detta bör kunna erhållas inom 3-6 månader. Vi klassar Botnia Exploration som ett investeringsobjekt med mycket hög risk. Även om bolaget haft en lyckad prospektering vid Vindelgransele är det långa utvecklingstider och kapitalbehov för gruvprojekt. Det vi ser som särskilt positivt med Botnia är att bolaget nyligen genomfört en emission som täcker investeringsbehoven fram till I kombination med en låg värdering och ett kommande intressant nyhetsflöde ser Redeye ett investeringsläge med stor potential för den riskvillige. 3

4 Bolagsbeskrivning Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag vars huvudprojekt utgörs av ett antal guldfyndigheter vid Vindelgranseleområdet Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag vars huvudprojekt utgörs av ett antal guldfyndigheter vid Vindelgranseleområdet i Skelleftefältet. Bolaget grundades 2007 och noterades på Aktietorget under Listningen på Aktietorget skedde genom förvärv av ett bolag som var avknoppat från Guideline Technology. Strategi och inriktning för bolaget har sedan början varit att fokusera på utveckling av guldfyndigheter. Visserligen har Botnia även projekt inom basmetaller och volfram samt sällsynta jordartsmetaller men huvudfokus är på guldprojekt. På sistone har detta koncentrerats ytterligare mot Vindelgranseleområdet där bolaget varit mest framgångsrikt med sin prospektering. Här har bolaget ett konkret mål på att identifiera en mineraltillgång på över tr oz. Den långsiktiga målsättningen med utvecklingen av bolagets projekt kan vara att avyttra dem, men det kan även vara aktuellt att ta dem hela vägen till gruvdrift, både i egen regi men även i samarbete med partners. VD för Botnia Exploration är Bengt Ljung Ledning och Styrelse VD för Botnia Exploration är Bengt Ljung som är bergsskoleingenjör och har lång erfarenhet från gruvindustrin bland annat genom chefspositioner hos underleverantörer såsom Atlas Copco och Komatsu. Han är idag utöver VD i Botnia även Ordförande i Swedish Mining Tunnelling Group (SMTG) samt ledamot i LKAB Wassara AB som är levererar borrsystem till gruv- och byggindustrin. Bengt är också ordförande i NCA som ansvarar för all sprängkontroll av Citytunneln i Stockholm. Bengt Ljung är en av de större aktieägarna i bolaget med ett ägande på ca 8 procent av aktierna (tillsammans med närstående genom Calluna Mining). Chefsgeolog Frank W. van der Stijl 30 års erfarenhet från gruvbranschen och mineralprospektering Ledningen utgörs därtill av chefsgeolog Frank W. van der Stijl som är kvalificerad person (Qualified Person, QP). Han har 30 års erfarenhet från gruvbranschen och mineralprospektering i Grönland och Skandinavien. Innan han blev chefsgeolog på Botnia har han bland annat arbetat på Anglo American som Senior Geologist och har en MSc i Struktur Geologi från Universitetet i Leiden. Inom prospektering tar bolaget även hjälp av blockletarna Torbjörn Grahn och Ingemar Åslund. Torbjörn Grahn har bland annat varit VD på Lappland Goldminers och var delaktig i upptäcken av Fäboliden. Botnia Exploration använder därutöver konsulter vid utveckling av sina fyndigheter. Dessa utgörs bland annat av Mattias Fackel på UnEarth AB som tidigare varit verksam som Senior Exploration Geologist på First Quantum Minerals. Inom ekonomi och styrning arbetar Thomas Ljung som business controller samt Sven Egnell som ekonomichef. Thomas är utbildad civilekonom vid University of the Pacific och har tidigare bland annat varit VD för Wasa Sports Turf AB samt marknadschef på Kalmar Industries som är ett dotterbolag till finsknoterade Cargotec. Sven Egnell är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har tidigare varit revisor på Deloitte. 4

5 Botnias styrelseordförande är Maria Lilja som bland annat varit VD på Nyman & Schultz Group samt Europachef för American Express Business Travel. Förutom Bengt Ljung utgörs även styrelsen av Pär Weihed och Per- Erik Lindvall. Pär Weihed är professor i malmgeologi och är verksam vid Luleås tekniska universitet. Han är även verksam inom ett flertal intresseorganisationer inom gruvbranschen där bland annat Fennoscandian Review Board, MITU Bergforsk samt Nationalkommittén för Geologi kan nämnas. Per-Erik Lindvall är bergsingenjör och är verksam som teknisk direktör vid LKAB. Han har tidigare varit gruvchef vid Bolidens Aitikgruva och chef för Bolidens svenska gruvverksamhet. Botnia har trots sin ringa storlek en kompetent ledning och styrelse med ett brett nätverk Redeye anser att Botnia har en kompetent styrelse och ledning vilket är en av bolagets styrkor. Trots en liten organisation finns stor kunskap och ett brett nätverk hos ledning och styrelse vilket bör ge bolaget bra möjligheter att fortsätta driva sina fyndigheter vidare mot kommersialisering. I förlängningen kommer visserligen organisationen behöva stärkas om bolaget bestämmer sig för att utveckla en gruva i egen regi. Detta kan vara tufft om det högtryck som råder i gruvindustrin består då det är brist på erfaren gruvpersonal. Detta ligger emellertid ett par år i fram i tiden och dessutom kan finnas möjlighet att samarbeta med en partner vilket också kan förbättra tillgång på erfaren gruvpersonal. Botnia Exploration har finansierats med ca 65 miljoner kronor i aktiekapital sedan starten Investeringar och projekt Sedan Botnia Exploration grundades har ca 65 miljoner kronor tagits in genom nyemissioner och investerats i bolagets olika projekt. Innan listningen på Aktietorget gjorde bolaget två private placements som tillförde bolaget knappt 5 miljoner kronor. En nyemission på ca 10 miljoner kronor gjordes också i samband med listningen på Aktietorget och därefter har ytterligare en emission på 31 miljoner kronor gjorts under I samband med förvärvet av Hansa Resources emitterades även aktier som en del av köpeskillingen. Nyligen avslutades en emission på 20 miljoner kronor som skall finansiera bolaget åtminstone fram till Förvärvet av Hansa Resources AB gav Botnia Exploration projekt som tog bolaget flera år framåt i sin utvecklingsfas En stor del av de förekomster som idag är Botnias huvudprojekt tillkom bolaget då de förvärvade Hansa Resources AB. Genom förvärvet erhölls bland annat Vargbäcken som är ett långt framskridet guldprojekt med en guldtillgång på ca tr oz. Därutöver erhölls flera guldprojekt i Vargbäckens närområde samt ytterligare projekt i Västerbotten. Botnia betalade ca 26 miljoner kronor för Hansa Resources AB varav 7 miljoner betaldes kontant och ca 19 miljoner kronor genom emittering av ca 8 miljoner Botnia aktier. Förvärvet av Hansa Resources har varit framgångsrikt då Botnia lyckats utveckla de erhållna prospekten väl. Dels har en uppdaterad och verifierad mineraltillgångsberäkning resulterat i en viss ökning av den indikerade mineraltillgången vid Vargbäcken. Fokus ligger nu på att öka kännedomen om tillgången ytterligare samt även utöka storleken. Botnia arbetar också 5

6 med att genomföra en provanrikning av redan bruten malm vid Vargbäcken, som dock försenats då den tidigare var tänkt att göras vid Ersmarksberget. Nu söks nya partners och förhoppningsvis kan ett avtal slutas där en potentiell samarbetspartner kan vara Dragon Mining som äger Svartlidengruvan. Därutöver omfattade även förvärvet bland annat Fäbodliden C där bolaget identifierat en mycket höghaltig guldmineralisering. De två tillgångarna tillsammans med övriga prospekt i Vindelgranseleområdet är det som är Botnias huvudfokus i dagsläget och det som bolaget bedömer kunna skapa ett nytt guldområde i Sverige. Sedan bolaget grundades 2007 har ca 45 miljoner kronor investerats i prospektering, inklusive förvärvet av Hansa Resources. Vindelgranseleområdet är helt klart det mest intressanta som bolaget lyckats bygga upp hittills genom sina investeringar. Övriga projekt kan också ha potential även om de i dagsläget är i ett tidigt skede. Det skapar samtidigt en viss diversifiering då flera projekt omfattar andra metaller än guld, vilket kan vara relevant om guldpriset skulle vika på sikt. Botnia Exploration har en god finansiell ställning med en kassa på ca 17 miljoner kronor som täcker kapitalbehovet fram till 2014 Finansiell ställning Botnia Explorations finansiella situation är i dagsläget god. En nyemission på 20 miljoner kronor har nyligen slutförts vilket kommer att täcka bolagets kapitalbehov under 2012 och Kassa och bank uppgår till 17,4 miljoner kronor och eget kapital är 60,4 miljoner kronor medan bolaget inte har några räntebärande skulder. Leverantörsskulder uppgår till ca 4,5 miljoner kronor varav 1,7 miljoner kronor avser tilläggsköpeskilling för Hansa Resources som betalts i juli. Bolaget har en liten och således flexibel organisation vilket ger dem möjlighet att anpassa sina utgifter utifrån marknadsförutsättningar samt beroende på utfall av prospektering. Skulle pågående prospektering bli framgångsrik kan finnas anledning att ta in ytterligare kapital då en påskyndad utveckling sannolikt skulle gynna aktieägarna. Det kapital som nyligen togs in skall i första hand användas till utökad prospektering vid Vindelgranseleområdet. Bolaget har en tydlig plan på vilka borrningar som skall genomföras och planen kommer därefter anpassas beroende på erhållna resultat. Därutöver kommer också kapitalet användas för att finansiera det rörelsekapital som behövs för att genomföra provanrikning av malm från Vargbäcken. 6

7 Från prospektering till gruva Innan något investeringsbeslut kan tas gällande gruvdrift måste en feasibilitystudie genomföras Det är en lång väg från en upptäckt fyndighet till drift av gruva. En omfattande process skall genomgås där ett flertal tillstånd måste beviljas och många prövningar måste ske innan gruva och anrikningsverk kan anläggas. Till en början krävs ett tillstånd för prospektering under den tid då en fyndighet upptäckts. När området visar potential för framtida gruvdrift måste mineraltillgångarna fastställas till en hög sannolikhet genom en så kallad feasibilitystudie (lönsamhetsstudie) innan något beslut om gruvdrift kan göras. Därutöver krävs bearbetningskoncession och miljötillstånd för att gruvdrift skall få påbörjas. Även tillstånd för gruvdrift måste erhållas vilket ofta innebär långa ledtider Feasibilitystudien utförs ofta av en oberoende person som också bedömer huruvida förutsättningar finns för att driva gruvan under lönsamhet. När lönsamhetsstudien är klar tas ett investeringsbeslut och finansiering söks för uppbyggnaden av gruvan. Finansieringen sker ofta med en blandning av eget kapital och bankmedel. När alla tillstånd sedan finns på plats kan gruvdrift påbörjas så fort anläggningen är färdigställd. Processen kan låta enkel, men ledtiderna är relativt långa för handläggning av tillstånden och kraven har på sistone dessutom ökat för miljötillstånd. Därtill kan överklaganden från allmänheten förlänga ledtiden. Från mineraltillgång till mineralreserv Källa: SveMin Bilden ovan illustrerar SveMins terminologi för generella relationer mellan prospekteringsresultat, mineraltillgångar och mineralreserver. 7

8 Marknadsförutsättningar Höga metallpriser är en viktig förutsättning för ett litet prospekteringsbolag som Botnia Exploration Höga metallpriser är en viktig förutsättning för ett litet prospekteringsbolag som Botnia Exploration. I dagsläget är prisutvecklingen för guld den mest relevanta att beakta. Prisutvecklingen för guld har varit mycket stark under den senaste 10-årsperioden. Detta beror dels på att guldet var på historiskt mycket låga nivåer i början av 2000-talet. Detta gjorde att få nya projekt drogs igång medan olönsamma gruvor var tvungna att stänga ned. När därefter efterfrågan på guld återigen ökat har det tagit mycket lång tid att få igång nya projekt. Under de senaste åren visserligen nya projekt dragits igång men än så länge har utbudet från gruvor inte ökat påtagligt. Dock har efterfrågan fortsatt öka vilket till stor del drivits av guld som investeringsobjekt. För Botnia Exploration som har sin verksamhet i Sverige är det också viktigt att guldpriset inte bara är högt i USD utan även i SEK. Även om den uppgång i guldet som skett under de senaste 10 åren till viss del är driven av en fallande USD så visar diagrammet nedan att prisuppgången i SEK varit stor också. Guldprisutveckling i USD och SEK sedan 2000 Källa: Online Trader Konsensusprognoser från Bloomberg visar att guldet väntas ligga på höga nivåer under flera år framöver Redeye gör inte några egna prognoser över guldpriset utan utgår istället från konsensusprognoser från Bloomberg Commodity Survey. Dessa indikerar att guldpriset kommer fortsätta att vara högt men svagt sjunkande under de kommande åren. Detta är viktigt för att Botnia Explorations projekt skall vara attraktiva. Guldprisprognos, Bloomberg Commodity Survey USD per tr oz

9 Projektportfölj I projektportföljen ligger fokus på guld i Västerbotten medan projekten som ligger längre söderut omfattar sällsynta jordartsmetaller och volfram Botnia Exploration har en stor projektportfölj som är spridd över olika delar av landet. I Västerbotten ligger fokus på guld samt till viss del basmetaller medan projekten som ligger längre söderut omfattar sällsynta jordartsmetaller och volfram. På kartan nedan ges en överblick av bolagets pågående projekt. Översikt Botnia Explorations projektportfölj Källa: Botnia Exploration Botnia stora projektportfölj men knappa resurser innebär att investeringar måste avvägas noga Botnia Exploration har som bilden visar många pågående projekt, vilket med tanke på sin ringa storlek innebär att bolaget noga måste avväga var det skall fokusera sina resurser. I takt med den starka prisutvecklingen för guld har bolaget ökat sin fokus mot metallen och således koncentrerat den aktiva prospekteringen mot ett fåtal projekt. Bolaget har i dagsläget valt att inrikta större delen av sina resurser och sitt kapital på Vindelgranseleområdet som tillkom bolaget i samband med förvärvet av Hansa Resources AB. I Vindelgranseleområdet återfinns Botnia Explorations längst framskridna projekt. Dessa utgörs av Vargbäcken som har en definierad mineraltillgång och därutöver flera andra intressanta prospekt som på kort sikt har potential att utvecklas till nya mineraltillgångar. Området är omgivet av flera andra guldfyndigheter längsmed Guldlinjen samt flera gruvor i 9

10 närområdet. Detta visar både på den generella potentialen i området men talar även för att området är gruvvänligt vilket är viktigt för tillståndsprocesser inför framtida gruvdrift. Bilden nedan illustrerar den strategiskt viktiga positionen och potentialen i området. Översikt Vindelgransele och Guldlinjen Källa: Botnia Exploration Vid Vargbäcken finns en indikerad och antagen mineraltillgång på ca tr oz Vargbäcken Botnia Explorations längst framskridna projekt i Vindelgransele utgörs av Vargbäcken som upptäcktes Fyndigheten har tidigare utvecklats av bland annat SGU och Boliden och under senare år av det Lundin Mining ägda North Atlantic Natural Resources samt Mawson Resources. Mawson Resources genomförde mycket prospektering vid området under 2005 och påbörjade då även en uppdatering av mineraltillgångarna vid fyndigheten. Denna färdigställdes dock först senare då Hansa Resources förvärvat projektet under Rapporten har senare även publicerats av Botnia Exploration och visar på en indikerad mineraltillgång på 1,37 miljoner ton med en guldhalt på 1,44 gram per ton och en antagen mineraltillgång på 0,65 miljoner ton med en guldhalt på 1,7 gram per ton. Mineraltillgång Vargbäcken Kategori Mton Au, g/t Au, kg Au, tr oz Indikerad 1,37 1, Antagen 0,65 1, Källa: Botnia Exploration Botnia har som målsättning att göra en testanrikning av ton malm Botnia Explorations fokus har sedan förvärvet av projektet varit att fortsätta utvecklingen och bekräfta att fyndigheten kan brytas med lönsamhet. Kort efter att Vargbäcken var bolagets ägo påbörjades planering för provbrytning och under 2011 erhölls tillstånd för detta varefter brytning påbörjades. Ett 10

11 bakslag skedde emellertid snart därefter då bolaget hade planerat att anrika materialet vid Ersmarksberget som dessvärre sattes i konkurs. Detta har försenat provanrikningen men redan i samband med att ansökan om provbrytning hade lämnats in så undersöktes även möjlighet till anrikning vid andra närliggande verk. Planen ligger därmed fast och sannolikt kan en provanrikning ske under 2013 där en trolig ny partner är Dragon Mining som äger den närliggande Svartlidengruvan. Illustration malmkroppar vid Vargbäcken Källa: Botnia Exploration Botnia har tillstånd att bryta upp till ton malm och således kan ytterligare provbrytning bli aktuell Bilden ovan visar malmkropparna vid Vargbäcken samt den lilla mängd på ytan där provbrytning sker. Initialt kommer testanrikningen ske på ton malm som redan är bruten, men det tillstånd som erhållits omfattar upp till ton. Bolaget undersöker möjlighet att krossa malmen på plats, om det innebär lägre kostnader, som sedan körs vidare med lastbil till ett anrikningsverk i närområdet. I och med testbrytningen är Vargbäcken i slutskedet av prospekteringsfasen och utfallet av detta kommer visa på malmens egenskaper vilket därefter kommer användas i lönsamhetsstudier. Vargbäcken är inte avgränsad och Botnia siktar på att utöka tillgången framöver Vad gäller prospektering vid Vargbäcken så är fyndigheten fortfarande inte avgränsad och Botnia kommer därmed dels genomföra borrning för att utöka mineraltillgången men även göra tätare borrning för att öka känndomen. Den planerade borrningen kommer genomföras både på djupet och längsmed strykningsriktningen. 11

12 Stenberget omfattar guldobjekten Middagsberget, Middagsberget Norra och Fäbodliden A, B och C Stenberget Stenberget, som också tillkom bolaget genom förvärvet av Hansa Resources AB, omfattar guldobjekten Middagsberget, Middagsberget Norra och Fäbodliden A, B och C. Middagsberget har varit känd sedan 1980-talet och en historisk beräkning som inte följer dagens standard indikerar ett tonnage på 1 miljon ton med ett guldinnehåll på 1,5 gram per ton. Det finns stora mängder material (bl. a. ca borrmeter) som inte har bearbetats vilket nu görs utav Botnias geologer. Initiala uppskattningar av området talar för att det kan finnas en bred mineralisering vilket stöder historiska indikationer på ett stort tonnage. Botnia Exploration ämnar också förstå hur Middagsberget är kopplat till Fäbodliden C där bolaget visat mycket positiva prospekteringsresultat. Vid Fäbodliden C har en höghaltig och väl definierad mineralisering identifierats Vid Fäbodliden C har en höghaltig och väl definierad mineralisering identifierats. Hittills har den påträffats med flera borrhåll varav det funnits synligt guld i fem av borrhålen och den är inte avgränsad på djupet. Mineraliseringen har visat en potential att vara ca meter lång till ett djup på upp till 200 meter och har en bredd på mellan 2 5 meter. Detta indikerar att mineraliseringen i dagsläget kan ha ett tonnage på kring 0,3 0,5 miljoner ton, även om den hittills glesa borrningen utgör en osäkerhet. Bilden nedan illustrerar några av de borrhål som gjorts samt hur bolaget bedömder att mineraliseringen ser ut. Borrhål och träffar vid Fäbodliden C Källa: Botnia Exploration Träffarna som hittills gjorts har följt bolagets förväntningar vad gäller struktur medan halterna varit högre än förväntat. Resultaten indikerar att genomsnittshalterna i mineraliseringen kan ligga på mellan gram guld per ton. Botnia Exploration har nu som målsättning att undersöka 12

13 huruvida mineraliseringen fortsätter ytterligare ned på djupet. För att kunna genomföra detta måste emellertid vintern inväntas då bland annat en sjö och träskmark försvårar tillgängligheten. Vargbäcken, Middagsberget och Fäbodliden C har tillsammans potential att utvecklats till ett småskaligt gruvprojekt Tillsammans med Vargbäcken, Middagsberget och Fäbodliden C anser Redeye att Botnia har identifierat ett område som har potential att utvecklats till ett gruvområde med småskalig brytning och anrikning i egen regi. Den totala tonnagepotentialen kan uppgå till ca 3,5 till 4,0 miljoner ton, även om indikationerna för Fäbodliden C och framförallt Middagsberget är osäkra. Med ett anrikningsverk med kapacitet på ca 0,2 miljoner ton kan finnas potential att bygga upp ett småskaligt gruvprojekt som matas med malm från de olika objekten vilket skulle ge en livslängd på upp mot 20 år. Dock måste de initiala uppskattningarna bekräftas med ytterligare prospektering och ovanstående uppskattning avseende tonnage är mycket osäker. Botnia har utöver Vindelgransele ett antal projekt som kan bli aktuella för avyttring Övriga projekt Vi har valt att fästa störst vikt vid de projekt som finns i Vindelgransele men det finns även ett flertal andra projekt i Botnias portfölj som har potential. Harpsund som utvecklas i ett Joint Venture med Dragon Mining är intressant då det utgör ett potentiellt uppköpsobjekt för Dragon om positiva prospekteringsresultat erhålls. Därutöver finns Jorbojokki som är ett kopparprojekt med närhet till Bolidens Aitikgruva och intill detta ligger även guldprojektet Purnu som har en historiskt uppskattad tillgång på ton med en guldhalt på 4,6 gram per ton. Kan bolaget påvisa att dessa mineraliseringar har större potential kan finnas möjlighet till avyttring på sikt. Detsamma gäller även för Rörtjärnen som ligger nära Ersmarksbergets anrikningsverk och är således intressant för en eventuellt framtida köpare av konkursboet. Bolagets volframprojekt är intressanta men lågprioriterade i dagsläget Vid Skropsjöåsen har Botnia ett volframprojekt med historiskt beräknade mineraltillgångar på 0,2 0,6 miljoner ton med ett volframoxidinnehåll (WO3) på 0,26 procent respektive 0,24 procent beroende på val av cut off. Detta är ett intressant projekt då Yxsjöbergsgruvan som ligger i projektets närhet tidigare varit i drift och skulle enligt Botnia kunna tas i drift igen med kort varsel. Bolaget har även ytterligare två volframprojekt som utgörs av Lomtjärnen som visat höghaltiga mineraliseringar men är i ett mycket tidigt skede samt Sellmansberget där historiska malmberäkningar finns utförda. Vad gäller bolagets projekt inom sällsynta jordartsmetaller i Darsbo och Stenkulla är dessa i dagsläget lågt prioriterade kan en partner som kan stå för utvecklingskostnader hittas, kan det bli aktuellt att ta projekten vidare. Tidigare intressanta guldprojekt vid Orgsjön och Vandelån kan också vara intressanta framöver, då moränprover och block visar på mineraliseringar, men i första hand kommer befintliga resurser läggas på Vindelgransele. 13

14 Prognoser och värdering Botnia Exploration har idag inga intäkter men på några års sikt finns potential för uppbyggnad av en gruva i Vindelgransele Botnia Exploration har idag inga intäkter men under 2013 kommer bolaget sannolikt genomföra provbrytning och anrikning vid Vargbäcken. Detta kommer ge vissa intäkter men resultatbidraget bedöms vara neutralt då kostnaderna sannolikt kommer bli höga pga extern anrikning. På längre sikt finns potential att etablera gruvdrift i Vindelgranseleområdet, men ytterligare prospektering måste genomföras dessförinnan och potentiell gruvdrift kan sannolikt tidigast påbörjas Redeye har gjort en hypotetisk kalkyl över ett småskaligt gruvprojekt baserat på befintliga mineraltillgångar och prospekteringsresultat Vi har utifrån vad som idag är känt om Botnia Explorations tillgångar och prospekteringsresultat i Vindelgranseleområdet gjort en hypotetisk kalkyl över hur en småskalig gruva skulle kunna se ut. Kalkylen utgår i första hand från den mineraltillgångsberäkning som är utförd för Vargbäcken. En potentiellt mycket höghaltig guldmineralisering vid Fäbodliden C kan också grovt uppskattas till ca 0,3 0,5 miljoner ton (=snitt 0,4) med ett högt guldinnehåll på mellan gram per ton. Vi har utgått från en halt på 12,5 gram per ton vilket är snittet mellan 10 och 15 samt justerat denna med ytterligare 10 procent för utspädning. Vi har dock valt att i dagsläget inte beakta den historiskt beräknade mineraltillgången på ca 1 miljon ton vid Middagsberget, men den utgör en intressant prospekteringspotential för utökad mineraltillgång. Med tanke på hur tidigt skede projekten är i och då många osäkerheter kvarstår vill vi påpeka att vår beräkning endast bör ses som en indikation på vilken potential som finns i området på sikt. I tabellen nedan sammaställer vi vår uppskattning på mineraltillgångspotentialen i Vindelgranseleområdet. Potential Vindelgransele Objekt Kategori Mton Au, g/t Vargbäcken Indikerad 1,4 1,4 Vargbäcken Antagen 0,7 1,7 Middagsberget Historisk 1,0 1,5 Fäboliden C Borresultat 0,4 12,5 Totalt 3,5 2,9 Källa: Botnia Exploration, Redeye Research Det tidiga utvecklingskedet innebär att vår kalkyl innehåller många osäkerheter Utöver en osäkerhet vad gäller den potentiella mineraltillgången vid Vindelgranseleområdet är även driftskostnader, investeringar, tillståndserhållanden och malmegenskaper osäkerhetsmoment. Det finns dock gruvor i drift i bolagets närhet och därutöver kan kostnadsbilden även jämföras med andra småskaliga guldgruvor som exempelvis Endomines Pampalogruva i Finland. Innan en scoping- eller feasibilitystudie har genomförts är det dock svårt att göra initiala uppskattningar vilket är ytterligare en anledning till att vår kalkyl skall ses med försiktighet. Därutöver måste även tillstånd erhållas om en gruva skall etableras vilket både kan innebära förseningar och i värsta fall att ett projekt uteblir även om lönsamhet kan påvisas. 14

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy prospekt 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Definitioner 9

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North

Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North A Group Of Retail Assets Sweden AB (publ) Juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund och motiv.......................................................

Läs mer

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15?

Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? Linn Henriksson och Johanna Karlsson Hur påverkas byggföretagen av IFRIC 15? - En studie av de fyra största byggföretagen i Sverige What are the influences for the construction companies of IFRIC 15? -

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön Årsredovisning 2007 2008 2008 INNEHÅLL Året i siffror 1 VD-ord 2 Affärsidé, mission och strategi 4 Affärsmodell 6 Affärer under 2008

Läs mer

Swedbank Fokusportfölj

Swedbank Fokusportfölj Swedbank Fokusportfölj Strategi & Allokering den 21 april 2015 Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 4-6 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande

Läs mer

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem

Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem Om kunskapsläget, främjandesystemet och Tillväxtverkets roll Stockholm & Östersund, februari 2011 Peter Bjerkesjö, Göran Hallin, Lars

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner

Läs mer