Adaptus En elbesparande applikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adaptus En elbesparande applikation"

Transkript

1 MITTUNIVERSITETET Avdelningen för informations- och kommunikationssystem (IKS) Examinator/handledare: Mikael Bylund, Magnus Eriksson, Leif Olsson, Per Åslund, Författarens e-postadress: Utbildningsprogram: Civilingenjör i datateknik, industriell ekonomi och teknisk design, 300 hp Datum: Projektrapport inom IG028G:23403, Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 hp Adaptus En elbesparande Adam Karlsson, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson, Daniel Petri och Sofia Selin

2 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Sammanfattning Sammanfattning Målet med Adaptus är att man ska kunna ha bättre kontroll på elkonsumtionen i hemmet för att på lång sikt spara pengar och skona miljön. Vår lösning är en elbesparande adapter och en sensor som styrs genom en mobil. Vi har valt att främst inrikta oss mot ensamboende för att slippa förvirring som kan uppstå eftersom flera användare använder sig av samma mobil vilket gör att alla kan styra belysningen samtidigt. Vi gjorde en marknadsundersökning och studerade konkurrenter och valde att utifrån marknadsefterfrågan och konkurrenternas brister att utforma Adaptus. Resultatet påverkades mycket av att vi inte hade någon som studerade elektroniksystem i gruppen och därför blev det ingen sammankoppling mellan mobilen och adaptern. Det vi har skapat är en fungerande mobil med tillhörande flödesschema. Vi har även designat en adapter, en logotyp och en mobil. Adaptern har vi också 3D-printat. Enligt budgeten kommer vi att sälja ett startpaket för 350 kronor och sen kommer vi också att sälja adaptrar och sensorer separat för 110 respektive 95 kronor. Nyckelord: Adapter, Sensor, Miljövänligt, Mobil Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and M ii

3 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning... ii Innehållsförteckning... iii 1 Inledning Bakgrund och problemmotivering Övergripande syfte / Högnivåproblemformulering Avgränsningar Konkreta och verifierbara mål Tidsplan Författarens bidrag Metod Konstruktion Kravspecifikation Projekt Användargränssnitt Avgränsningar Programmering Design av adapter Design av en Design av logotypen Resultat Marknadsundersökning Affärsplan och budget Design och utformning av adapter CAD-ritning Mobil - Sensor Analys Marknadsundersökning Affärsplan och budget Design och utformning av adapter Design av mobil och logotyp Mobil- Sensor Slutsats Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and M iii

4 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Innehållsförteckning Källförteckning Bilaga A: Dokumentation av egenutvecklad programkod Bilaga B: Affärsplan Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and M iv

5 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 1 Inledning 1 Inledning 1.1 Bakgrund och problemmotivering Albert Einstein sade en gång "Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Men när det gäller universum är jag ännu inte absolut säker". [1] Tyvärr är detta sant, och jordens resurser börjar sina och ta slut. Det märks klart och tydligt på samhället; återvinning och miljömedvetenhet är populärt och näst intill ett krav för industrier. Ännu mer aktuellt är energifrågan. Fossila bränslen ökar och vi förbrukar allt mer el då samhällena växer. Lyckligtvis har detta uppmärksammats och moderna produkter är energisnålare och miljövänligare än någonsin. Problemet finns dock kvar; energiförbrukningen är högre än vad den borde vara. Termen standby Power används ofta och innebär att produkten använder el även om den är avstängd, vilket höjer den totala elförbrukningen med hela 10 % [2][3]. En annan faktor är belysning. Många lämnar sina lampor på hela dagen, även då de inte befinner sig i rummet eller huset. Det är onödiga kostnader som lätt kan förhindras om. Tyvärr har vi mycket att tänka på i det moderna samhället, varför triviala saker som att släcka lampan när vi lämnar rummet glöms bort. Hur kan vi hjälpa den moderna människan att förhindra dessa kostnader och skona på miljön? 1.2 Övergripande syfte / Högnivåproblemformulering Lösningen på problemet med belysningen är att via en i ens smarttelefon, som är hoplänkad med adaptrar i utvalda eluttag, kunna styra om adaptrarna är på eller av. Användarna ska till exempel kunna stänga av kaffekokaren från arbetet med hjälp av mobilen. Produkten Adaptus syfte är att skona miljön och spara pengar genom att minska elförbrukningen i hushållen. 1

6 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 1 Inledning Adaptus ska vara avsedd för människor som vill vara bekväma, bor ensamma, är glömska, har en stressig vardag, vill ha det lyxigt på ett lätt sätt och vill vara miljömedvetna. 1.3 Avgränsningar Produkten Adaptus har ett starkt fokus på att spara el och pengar för den enskilde användaren. Adaptus kan dock endast kopplas mellan enskilda strömkällor och inte i till exempel elskåp. Prototypen kommer inte att innehålla alla funktioner som slutprodukten kommer att göra. Applikationen kommer endast att vara kompatibel med Android och kommer därför inte att fungera till exempel på Iphones operativsystem ios eftersom vi inte har resurserna till att kompilera en Iphone. Vi kommer inte att starta ett företag eller lansera en slutprodukt, utan vi kommer endast att slutföra projektet. 1.4 Konkreta och verifierbara mål Prototyp Vårt mål för prototypen är att vi får en lampa att tändas och släckas med hjälp av mobilen. Den typen av sensor vi kommer att använda på prototypen är en som känner av rörelse (ultraljudsensor), när någon går in eller ut genom dörren. Varken funktionen eller utseendet kommer att vara detsamma som vår slutprodukt utan det kommer att vara en mycket enklare variant. Slutprodukt När det gäller slutprodukten vill vi utforma en fungerande produkt som håller vad den lovar. Kunden ska själv kunna välja vilka elektriska föremål han eller hon vill styra både med hjälp av mobilen och med hjälp av sensorn. Eftersom det är sensorn som gör just vår produkt unik är det något som vi kommer lägga lite extra vikt vid. Idén är att vi ska använda oss av en sensor som känner av avstånd, varför målet är att den ska fungera så att allt kunden har valt att ansluta till sensorn ska kopplas på inom en 4- metersradie. 2

7 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 1 Inledning Vi ska också utforma en bra konstruktion, där det är viktigt att produkten är användarvänlig och enkel att använda för alla oavsett ålder eller eventuell funktionsnedsättning, till exempel färgblindhet. Att priset på slutprodukten är rimligt och billigare än konkurrenternas är även något vi har som mål med vår produkt. 1.5 Tidsplan Utöver det ni ser i Tabell 1 framgår att vi har regelbundna möten minst en gång i veckan för att vara säkra på att vi ska bli klara i tid. Tabell 1: Tidsplan Start Datum Slutdatum Uppgift 8/10 11/10 Powerpoint klar. 12/10 13/10 Övning inför redovisningen. 13/10 14/10 Redo för att redovisas. 14/10 15/10 Avstämningsmöte med gruppredovisning. 11/10 20/10 Klar med projektbeskrivning 23/10 Stopptid för den skriftliga projektbeskrivningen 1/11 Börja med och affärsplanen samt designen av adapter. 6/11 Delleverans av prototypen, under minimässa. 10/11 Gränssnitt klart. 13/11 Design av adapter klar. 13/11 Design av klar. 30/11 Applikationen och sensor klar. 1/12 Affärsplan klar. 1/12 4/12 Kopplingen mellan en och adaptern klar. 5/12 Kontrollera produkten. 10/12 Ska produkten vara klar. 8/12 19/12 Rapport klar. 20/12 Stopptid för skriftlig rapport. 3

8 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 1 Inledning 1.6 Författarens bidrag Sofia Selin och Josefin Lönngren skapar en affärsplan och gör marknadsundersökning. Daniel Petri skapar logotypen och utseendet på en. Mikael Näs designar adaptern. Sebastian Persson och Adam Karlsson programmerar androiden som används för att styra adaptrarna, samt programmerar sensorn, som exempelvis slår på lamporna när man passerar den. 4

9 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 2 Metod 2 Metod Vi gjorde en marknadsundersökning för att ta reda på ifall vår produkt var efterfrågad eller inte. Eftersom vi fick ett bra resultat på marknadsundersökningen så utgick vi från vår plan där vi delade upp projektet i delar. Vi kollade även upp konkurrenter där vår främsta konkurrent är Switch King som också styr elektroniken i hemmet. Vi såg möjligheter att utveckla deras produkt då vi såg ett antal brister i den. Det vi valt att förbättra är enkelheten i användningen då vi väljer att basera den via mobiltelefonen istället för via datorn som Switch King gör. Vi valde även att använda en sensor som ska kunna känna av när man kommer in samt lämnar rummet, för att ingen elektronik ska stå på i onödan när ingen befinner sig i rummet. När vi gjorde affärsplanen använde vi en mall från Almi där det stod vilka punkter som skulle ingå och även förklaring till dessa. Lika gjorde vi också med budgeten, då vi hittade en Excel-mall där man kunde fylla i alla olika kostnader och så vidare. För att kunna genomföra projektet så planerade vi agilt och stämde då av flera möten för att vara säker på att vi hela tiden gör framsteg och har samma mål. Tanken bakom mötena var att få ett så effektivt resultat som möjligt där alla vet vad som händer och vad som ska göras. 5

10 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 3 Konstruktion 3 Konstruktion 1.1 Kravspecifikation Kraven vi ställde i början var att få en fungerande mobil som styr belysningen i huset med hjälp av en adapter. Samt att mobilen ska vara lätt- använd och navigerad. Vi hade även som mål att skapa en ultraljudssensor som känner av rörelse för att kunna styra belysningen i huset. 1.2 Projekt Vårt mål med projektet var att kunna styra belysningen i huset via en mobil och en sensor. Mobilen kommer endast vara tillgänglig för androidtelefoner. Det är tänkt så att sensorn ska kunna sättas på och stängas av via en mobil. Huvuduppgiften som sensorn har är att mäta avstånd till belysningen i huset, exempelvis att all belysning inom 4 meters-radie sätts på och resterande i huset släcks. Prototypen är också tänkt att vara mycket simpel jämfört med slutprodukten. 1.3 Användargränssnitt Något som vi specialiserar oss speciellt mycket till är användargränssnittet. Tanken är att en 9- åring ska kunna göra justeringar på mobilen. Vi strävar efter en effektiv och användarvänlig mobil allt eftersom att vi anser att folk fastnar vid ett bra användargränssnitt. 6

11 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 3 Konstruktion 1.4 Avgränsningar En avgränsning är att vi inte ska kunna koppla adaptern till ett elskåp. Huvudtanken med adaptern var att man skulle kunna koppla det till allt elektriskt för att kunna sätta på exempelvis kaffebryggaren från sängen när man vaknar på morgonen. En avgränsning som är att eftersom att vi ska koppla via Bluetooth så finns chansen att adaptern blir hackad. En annan avgränsning är att mobilen endast kommer att vara kompatibel för androidtelefoner eftersom att vi inte har resurserna för iphones operativsystem ios. 1.5 Programmering Vi skapade mobilen i Eclipse där vi använde kodspråk såsom java och XML. Vi har stött på problem under projektets gång vilket är dels för att vi har brist på kunskap. Vi har valt att lösa problemet med Bluetooth- kopplingen genom att ta hjälp av Stefan och Viktor. 1.6 Design av adapter Målet med designen av adaptern är att den ska vara estetiskt tillfredställande och ha en naturlig plats i huset. Den ska även ha ett ikoniskt utseende för Adaptus, så att den lätt går att känna igen. 7

12 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 3 Konstruktion För att ge Adaptus ett ikoniskt utseende som sticker ut från andra adaptrar och göra den lätt att identifiera så kommer designen vara utformad på ett sätt som efterliknar vår logga. Eventuellt kommer även loggan placeras på adaptern så att det ytterligare ska underlätta att känna igen den. För att underlätta användningen och installationen av systemet kommer den ha en LED-slinga runt kroppen så att det på håll går att avgöra i vilket tillstånd adaptern är, exempelvis skulle den kunna vara grön om det är påkopplad, röd när den är frånkopplad och gul när sensorn är i närheten. Eventuellt kan det även placeras ett par knappar eller reglage för att ändra inställningar på adaptern, exempelvis om den ska slå på när sensorn är nära eller inte. För att adaptern ska passa i svenska eluttag och vara jordade så ska de vara konstruerade med en F kontakt. Om Adaptus senare ska säljas i andra länder kanske en E+F kontakt är mer lämplig då den är passar i nästan hela Europa. 1.7 Design av en Ett krångligt och svårförstått gränssnitt kommer alltid att dra ner helhetsintrycket av produkten. Är det svårt att organisera sin information kommer folk sluta att försöka, vilket gör funktionen helt onödig och ett slöseri av resurser. I värsta fall kommer folk att sluta använda ens produkt överhuvudtaget. Ingen vill använda en produkt som krånglar. 8

13 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 3 Konstruktion Därför är ett lättnavigerat och lättförstått gränssnitt en av de viktigaste delarna. Så många som möjligt ska kunna använda en utan svårigheter, vilket inför en del krav. Äldre har ofta problem med precision. Det är då viktigt att undvika alltför små knappar som är svåra att trycka på. Blocken har gjorts tillräckligt stora för att lätt kunna användas oavsett ålder eller storlek på händerna. Färgpsykologi. Grönt betyder på, rött betyder av. Det är mer eller mindre bestämt i dagens samhälle, se till exempel trafikljus. Vi har även en grå knapp som visar att adaptern antigen är borttagen eller helt avstängd så det inte går att påverkas av en. Svårigheter med färger. En liten del av befolkningen lider av någon sorts defekt färgseende. Särskilt grönt och rött blandas ihop. Denna del kan inte ignoreras, så därför har enkla symboler använts för att meddela vilket läge adaptrarna är i. En ihopkopplad kabel representerar det gröna blocket, en urdragen kabel det röda blocket och en urdragen kabel med frågetecken det grå blocket. Organisation och lättja. Lite organisation kan nå långt. Ingen gillar en lista med 50 punkter i rad. Det tar upp stor plats och tar tid att bläddra igenom. För att lätt kunna dra ner på dessa punkter kan man skapa mappar och arrangera sina block därefter. T.ex. kan man placera allt som krävs till hemmabiosystemet i en mapp och då ha allt på samma plats. Utöver detta kan man konvertera en mapp till ett block, vilket betyder att man kan ändra läge på alla adaptrarna i mappen samtidigt. Detta är därför även tilltalande för folk som är lättjefulla av sig. 9

14 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 3 Konstruktion 1.8 Design av logotypen Från början var det tänkt att logotypen skulle vara en stiliserad blomma, men den idén gavs upp efter några dagar då ingen ikonisk eller tillfredställande design kom fram ur konceptet. Diverse växter testades innan jag valde ett löv. För att visa att även elektricitet står i fokus så testades olika elektriska utrustningar, t.ex. glödlampor, datorskärmar och elkablar. Av dessa så var elkabeln mest relevant. Adaptus har inte bara att göra med lampor, så glödlampan visar inte hela bilden. Detsamma gäller för datorskärmar. Kabeln däremot representerar flöde av ström och funkar för allt. Slutligen bestämde jag mig för ett stiliserat löv omgivet av en elkabel. Färgvalet var enklast, grönt inger en känsla av säkerhet och pålitlighet, samt att det är synonymt med miljömedvetenhet. 10

15 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 4 Resultat 4 Resultat 4.1 Marknadsundersökning I början när en produktidé hade skapats gjordes en enkätundersökning för att ta reda på om idén var värd att satsa på eller inte. Det var 30 personer som deltog och svarade på frågan om de skulle kunna tänka sig att använda produkten efter att de fått lite allmän information om hur den fungerade. Resultatet på enkätundersökningen som visas i diagram 1 var att en person (3 %) svarade nej och resterande 29 personer (97 %) svarade ja. Diagram 1: Enkätundersökning om vår produktidé 4.2 Affärsplan och budget Adaptus främsta intressenter är ensamboende från att man flyttar hemifrån till att man bildar familj. Andra intressenter är de som vill kunna vara bekväm, de som är glömska, de som vill vara mer miljövänlig och de som vill ha en lyxigare vardag. Helst vill vi att mindre energioch elanvändning ska leda till en bättre miljö. Det sker främst genom de som är glömska kan stänga av produkterna och de som vill vara miljövänliga för då så sparar man el och energi som då leder till en bättre miljö. 11

16 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 4 Resultat Adaptus största konkurrent är Switch King men det finns även andra som har inriktat sig på att kunna styra elektriciteten. Inköpspriset för sensorn är beräknat till ungefär 35 kronor och den kommer säljas för 110 kronor styck, adaptern köps in för ungefär 20 kronor och säljs för 95 kronor styck och paketet köps in för ungefär 95 kronor och säljs för 325 kronor styck. År ett är det budgeterat att företaget Adaptus AB kommer sälja 900 sensorer, 2100 adaptrar och 5000 paket innehållande tre adaptrar och en sensor. Sen år två är det budgeterat att företaget kommer sälja 1800 sensorer, 3100 adaptrar och 7000 paket. Resultatbudgeten visar att företaget Adaptus AB första året kommer gå minus med ungefär 350 tusen kronor och andra året kommer gå plus med ungefär en miljon kronor. I tabell 2 visas värdena på resultatet från nollpunktsanalysen, vilket är nollpunktsvolym, nollpunktsomsättning och resultat vid budgeterad volym. I diagram 2 visas resultatet av nollpunktsanalysen, där nollpunkten är där den röda linjen (total kostnad) och den gröna linjen (total intäkt) korsas. Enligt tabell 2 är nollpunktsvolymen ungefär 10 tusen, nollpunktsomsättningen ungefär 2,5 miljoner och resultat vid budgeterad volym ungefär -350 tusen. Tabell 2: Värden nollpunktsanalys Nollpunktsvolym 9 915,01 Nollpunktsomsättning ,11 Resultat vid budgeterad volym ,00 12

17 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 4 Resultat Diagram 2: Nollpunktsanalys 4.3 Design och utformning av adapter Då gruppen inte bestod av någon som läser elektroniksystem så kommer adaptern inte användas i prototypen, därför har inte några exakta mått på adaptern tagit hänsyns till. Prototypmodellen som 3D-printades i en friformsmaskin är därför mer inriktad till att demonstrera konceptet i designen. Denna modell går lätt att öppna då den är utskriven i två delar som är delade där den tänkta LED-slingan skulle varit. Eftersom adaptern inte kommer användas så och modellen är mer inriktad på att demonstrera designen så har den inte någon F kontakt. Några reglage/knappar för installationen har den heller inte, däremot så fick den en design som efterliknar loggan. 13

18 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 4 Resultat 4.4 CAD-ritning Måtten på modellen är inte anpassade till att någonting skall passa i den eller att den ska passa i ett vägguttag eftersom denna modell aldrig kommer användas. Den är istället designad med 2mm tjocklek och i två stycken för att underlätta 3D-printningen. 14

19 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 4 Resultat 4.5 Mobil - Sensor Under projektets gång skapades Adaptus, en elbesparande vars viktigaste funktion är att med hjälp av en mobil styra elektriska komponenter i ett hus. Det som är skapat under projektet är en mobil samt en mindre rörelse sensor. Själva målet med en och sensor var att exempelvis då man passerar genom en dörr så sa de komponenter man valt påverkas på så sätt att om det är en lampa man valt att påverka så ska belysningen styras. Då man sedan väljer att lämna rummet så styrs belysningen så att lampan släcks. Adaptus ska även kunna styra belysningen hemma ifrån jobbet eller från någon annan plats, vilket innebär att om man har glömt att stänga av någon elektiskt komponent när man lämnat huset så ska man via ett enkelt knapptryck kunna slå av den. Det som har skapats under projektets gång är en mobil vars gränssnitt fungerar samt dess funktioner förutom den funktion som ska koppla ihop sensorn och mobilen. Anledningen till att funktionen inte vart färdigställd beror på bristande kunskaper inom ämnet eftersom Adaptus saknade elektriker. Projektet stämmer inte riktigt överens med dess mål eftersom produkten inte innehåller alla funktioner som var tänk. Mobilen var tänkt att kunna skicka signaler till sensorn där den skulle kunna säga åt sensorn att vara på eller av men tanken gick inte att genomföra med den kompetens som fanns inom Adaptus. 15

20 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 5 Analys 5 Analys 5.1 Marknadsundersökning Anledningen till att en person svarade nej på enkätundersökningen var att han eller hon inte trodde att vår idé skulle gå att genomföra. Vi blev inte direkt förvånade över att resultatet av undersökningen visade att i stort sett alla skulle kunna tänka sig att använda produkten. För vem vill inte kunna spara på elektriciteten och på det viset bidra till en bättre miljö? Det känns som någonting ingen skulle kunna tacka nej till. Sen känns det som att människor idag blir alltmer bekväma och därför ser vår produkt som ett utmärkt hjälpmedel i vardagen. Vi hade kunnat ställa fler frågor i vår undersökning, bland annat vad folk skulle kunna tänka sig att betala för produkten men vi kände att vi hade ganska bra koll på den ungefärliga prisnivån och att det var viktigast att ta reda på om det fanns någon marknad för vår produkt. 5.2 Affärsplan och budget Adaptus främsta intressenter är de som bor ensamma, från att man har flyttat hemifrån till att man har bildat familj. Många tycker säkert att man ska utveckla produkten så att man kan använda produkten i en familj med flera familjemedlemmar och självklart är det möjligt. Anledningen till att vi inte har det som mål är för att det skulle kunna bli onödiga förvirringar som till exempel att lampor tänds eller släcks då någon är i rummet. Därför har vi valt att vår produkt främst ska vara anpassad för de som bor ensamma. Adaptus är också anpassad för de som vill kunna vara bekväm, då man till exempel ska kunna slå på kaffebryggaren från sängen. De som är glömska, då man smidigt kommer kunna kontrollera om man stängt av strykjärnet. De som vill vara mer miljövänlig, då mindre förbrukad el bidrar till en bättre miljö. Sen kommer man kunna kategorisera elektriciteten och till exempel kunna slå på allt som har med hemmabiosystemet att göra i ett enda knapptryck, vilket gör att produkten också är anpassad till de som vill ha en lyxigare vardag. 16

21 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 5 Analys Vi ser Switch King som den största konkurrenten för att deras produkt är mest lik vår produkt. Den går också ut på att styra lampor och annan eldrivande utrustning i hemmet. Deras styrkor är att en både är anpassad till androidtelefoner och Iphones. Medan nackdelen och den största skillnaden är att de inte har någon sensor som är kopplad till adaptern och som känner av när någon är i rummet. Utan med deras produkt handlar det bara om att man själv går in och slår på eller stänger av utrustningen. Sen inriktat de sig mest på att styra elektriciteten via datorn om vi har förstått det rätt, vilket inte vi alls tycker känns speciellt smidigt jämfört med att göra det från mobilen som man för det mesta har med sig överallt. Sen har vi inte hittat något om att de kan kategorisera elektriciteten som vi men däremot har de så att man kan schemalägga, alltså välja tid och dag då utrustningen ska slå på eller stängas av. Varför vi valde att köpa in sensorn för 35 kronor styck, adaptern för 20 kronor styck och paketet för 95 kronor styck är för att det var det bästa priset vi kunde köpa in dem för efter de önskemål vi var ute efter. För att det skulle gå jämnt upp i budgeten så säljer vi sensorn för 110 kronor styck, adaptern för 95 kronor styck och paketet för 325 kronor styck. Många tycker kanske priset är dyrt om man ska ha Adaptus i varje rum, men det är egentligen inte speciellt dyrt med tanke på att det är en engångskostnad man betalar till skillnad från vår främsta konkurrent där man måste köpa en licens. Sen på lång sikt kommer man märka stora skillnader på elräkningen, så tanken är att man tillslut till och med kommer kunna spara pengar. Anledningen till att försäljningsvolymen och den resulterade budgeten ser ut som den gör år ett och två, är att vi år ett inte får gå minus med mer än halva det egna satsade kapitalet. Priserna kändes det redan som vi satt ganska höga om man tar hänsyn till att vi säljer produkterna för ungefär tre till fyra gånger så mycket som vi köper in dem för så därför valde vi att i stället öka volymen. Visst känns det som att volymen är lite väl hög men med tanke på att våra produkter inte är speciellt dyra och att vi är ett företag som enbart säljer dessa tre produkter så känns det ändå som att man ska kunna sälja en hel del år ett. Sen år två känns det som att man borde ha kommit in 17

22 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 5 Analys mer i företagsbranschen, kommit ut mer på marknaden och blivit uppmärksammad av omvärlden, speciellt av kunder. Just därför känns det som att vi kommer kunna sälja mer än vad vi gjorde år ett. Man hade definitivt kunnat ha lite lägre volymer men om man är ett seriöst företag som vi säger att vi är, känns det som man måste satsa ganska högt för att kunna hålla sig kvar. Om vi hade haft lite lägre volymer så hade vi i resultatbudgeten gått mer minus år ett och mindre plus år två och eftersom vi inte säljer speciellt dyra produkter så känns det som att man inte kan gå minus med ännu mer det första året, för då är det väldigt tveksamt om man någonsin kommer kunna tjäna igen det man förlorat. Enligt nollpunktsanalysen kommer vi gå plus minus noll under de första månaderna år två vilket känns rimligt. Eftersom vi har baserat denna på data från år ett där vi har både högre fasta kostnader och säljer mindre volym än år två så kommer den inte stämma exakt utan vi kommer till och med att uppnå nollpunktsvolymen något tidigare. 5.3 Design och utformning av adapter Eftersom adaptern aldrig skulle användas till prototypen, då vi inte har någon som läser elektroniksystem och inte heller ha någonting i sig så hade vi inga specifika mått på varken höljet eller kontakten. Vilket ledde till att adapterns design är mer av en design princip än en faktisk prototypmodell. De ända specifika måtten som användes var tjockleken på skalet, för att underlätta 3D-utskrivningen. LED-slingan som skulle visa vad adaptern gjorde blev alltså aldrig verklighet och vi valde istället att använda den som en brytpunkt för att kunna öppna adaptern och visa hur den ser ut på insidan. 3D-utskriften på modellen kostade runt 300 kr och tog totalt ca 12 timmar, då den var tvungen att ligga i ultraljudsbadet två gånger eftersom allt stödmaterial inte försvann efter det första badet. 5.4 Design av mobil och logotyp För att designa mobilen och logotypen så använde jag Photoshop, vilket jag har erfarenhet sen tidigare i. Det var i målning och konceptskissning, men aldrig layouts eller logotyper, så det var en 18

23 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 5 Analys läroprocess. Om en layout ska användas av så många människor som möjligt så är det mycket man måste tänka på, t.ex. färg, form, storlek, navigeringssvårighet och hur lättförstått det är. Att kunna få alla dessa delar att samarbeta och bidra till en snygg layout är inte lätt, speciellt inte om man inte har vanan eller kunskapen innan. Sen är det speciellt att designa en layout för en mobil då knapparna måste vara lätta att trycka på en touchskärm. Logotyper är rätt unika bilder då de ska hjälpa till att sälja produkten. En attraktiv logotyp gör att folk kommer ihåg den och kommer troligare att köpa ens produkt då det finns den där känslan av hågkomst i bakhuvudet. Visserligen kommer folk ihåg en oattraktiv logotyp också, men av fel anledning. Logotyper kommer i flera slag, t.ex. symboliska, abstrakta eller textbaserade. Jag valde en symbolisk logotyp då man har större kreativ frihet med det samt att jag aldrig arbetat med design av text. 5.5 Mobil- Sensor Att skapa mobilen och sensor var för oss en utmaning eftersom ingen av oss datatekniker hade gjort någonting liknande innan. Vår projektgrupp saknade även elektriker vilket gjorde det svårt för oss att kunna länka mobilen och sensorn. Vi programmerade en i java för Android vilket var väldigt nytt för oss båda. Vi tycker att det ibland var mycket förvirrande eftersom programmeringen oftast berodde av olika klasser där man delade upp funktionerna i koden vilket var nytt för oss. Vi tyckte även språket emellan åt var komplicerat men ändå någonting intressant och rolig att få lära sig. När vi studerar vidare så anser vi att vi kommer ha lärdom från den här programmeringen eftersom klasser tillkommer även i andra programmeringsspråk. Sensorn skapade vi i legomindstorm eftersom att vi inte visste hur en sensor var uppbyggd samt att vi inte hade någon elektriker som kunde koppla ledningar. Ingen av oss datatekniker hade tidigare kunskap kring sensorer och dess funktioner vilket gjorde det svårt för oss att slutföra sensordelen. 19

24 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 5 Analys Vi tror att om vi hade haft en elektriker som bidragit så hade vi kunnat koppla ihop mobilen med sensorn eftersom funktionen i mobilen var färdigställd. Det problem som kvarstod var att ta emot signaler till sensorn. I helhet så tycker vi att projektet har lärt oss en hel del inom bland annat javaprogrammering samt dess uppbyggnad, det som vi tyckte var roligt var att vi kunde använda oss av c++ programmering i Android för java vilket hjälpte oss med ett antal funktioner. Självklart så ville vi att blåtandskopplingen skulle fungera. Vi har fått kunskap inom sensorer som vi kan bygga på senare under programmet då vi nu vet vad en sensor i princip är och vad dessa kan användas till inom tekniken. 20

25 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Slutsats 6. Slutsats Anledningen varför vi valde att satsa på den här produkten var att vi kunde se i vår marknadsundersökning att 97 % skulle kunna tänka sig att använda Adaptus i framtiden. Vårt största mål för prototypen är att vi skulle få en lampa att tändas och släckas med hjälp av mobilen och en ultradljudsensor. Vi lyckades dessvärre inte med det för att vi inte hade en elektriker i gruppen. Därför så fick vi en adapter, sensor och en mobil som inte kunde kommunicera med varandra. När det gäller slutprodukten hade vi målet att utforma en fungerande produkt som klarar av vad den lovar. Kunden ska själv kunna välja vilka elektriska föremål han eller hon vill styra både med hjälp av mobilen och med hjälp av sensorn. Vi kan redan nu kategorisera elektriska föremål med mobil, det vill säga att man kan bestämma vad som ska vara påslagen och vilka som inte ska vara påslagna. Det visar att vi redan har kommit en bit på vägen att slutprodukten ska bli fungerande. Om slutprodukten någonsin ska bli verklig så måste vi få en elektriker i gruppen som först kan koppla ihop prototypen till en fungerande produkt, så att vi kan nå prototypens mål. Då kan vi även tänka oss att skapa ett företag och sälja Adaptus till våra kunder. På grund av att vi inte har fått en fungerande produkt, så har vi inte lyckats att klara av vårt syfte. Om vi får en fungerande slutprodukt så kan vi klara av att hjälpa människor som är glömska, som vill kunna vara bekväma, de som vill ha en lyxigare vardag och de som är miljömedvetna. 21

26 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Källförteckning Källförteckning [1] Twice, Albert, Einstein citat Hämtad [2] Wikipedia the free encyclopedia, Standby power Hämtad [3] Go Energi, Avoid unnecessary energy consumption Hämtad

27 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Bilaga A: Dokumentation av egenutvecklad programkod Bilaga A: Dokumentation av egenutvecklad programkod 23

28 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Bilaga A: Dokumentation av egenutvecklad programkod JAVA - KOD 24

29 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Bilaga A: Dokumentation av egenutvecklad programkod

30 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Bilaga A: Dokumentation av egenutvecklad programkod

31 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Bilaga A: Dokumentation av egenutvecklad programkod

32 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Bilaga A: Dokumentation av egenutvecklad programkod XML- KOD 28

33 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Bilaga A: Dokumentation av egenutvecklad programkod

34 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Bilaga B: Affärsplan Bilaga B: Affärsplan 30

35 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Bilaga B: Affärsplan Affärsplan Adaptus En elbesparande Josefin Lönngren och Sofia Selin Datum

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget

Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget EKONOMI Startkapital med finansiering, likviditetsbudget och resultatbudget Att göra en budget kan kännas som en ren gissningslek. Det är dock väldigt viktigt att tänka igenom den ekonomiskadelen i sitt

Läs mer

Delägare Namn på alla delägare, deras ägarandel och deras arbetsuppgift och arbetstid i företaget.

Delägare Namn på alla delägare, deras ägarandel och deras arbetsuppgift och arbetstid i företaget. AFFÄRSPLAN 1 Innehållsförteckning Sid. 3 Affärsplan 4 Affärsidé 6 Vision, mål och strategi 7 Verksamhet 8 Företagets omvärld - kunder och marknad 9 Konkurrenter 10 Nätverk och samarbete 11 Marknadsföring

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck.

Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Med Reality Energy Log REL kan du hålla koll på dina elkostnader med hjälp av ett knapptryck. Ett smart sätt att hålla koll på din el konsumtion och kostnad allt visas i realtid. Samtidigt som du bidrar

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform.

Affärsplan. Företaget. Verksamhet. Affärsplanen färdigställd datum. Företagsnamn. Adress. Besöksadress. E-post. Företagsform. Affärsplan Affärsplanen färdigställd datum Företaget Företagsnamn Adress Postnr Ort Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post Kontaktperson Tel kontaktperson Företagsform Webbsida Bankförbindelse och

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.

Mina listor. En Android-applikation. Rickard Karlsson 2013-06-09. Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu. Mina listor En Android-applikation Rickard Karlsson 2013-06-09 Rickard Karlsson - rk222cu Linnéuniversitet rk222cu@student.lnu.se Innehållsförteckning 2. Innehållsförteckning 3. Abstrakt 4. Inledning/bakgrund

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG Arbetsmaterial Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner ser som vår uppgift att ge dig verktygen

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15

Affärsplan. En första skiss. Almi Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2011-10-15 Affärsplan En första skiss 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare Att driva eget företag är spännande och en stor utmaning det är ett sätt att leva. Att vara egen företagare

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Vi jobbar med framsidan ;D

Vi jobbar med framsidan ;D Vi jobbar med framsidan ;D Utgångspunkt Energiförbrukningen är ett problem i hela världen och nu gör man allt för att förminska den. Vår uppgift i Design Open 2010 är att fundera på om det finns ett sätt

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5

Del 1 Praktikfall. Sven Tullgren och Studentlitteratur Praktikfall 1 5 1 Del 1 Praktikfall I denna första del av arbetsboken ska du arbeta med redovisning i olika företag. Det finns fem praktikfall av olika omfattning som du kan arbeta med. I det första får du lite tips och

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk...

Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Problemformulering... 3 Problemformulering... Fel! Bokmärket är inte definierat. Genomförande... 4 Ecodisk... 6 Beräkningar... 6 Produktion... 7 Marknadsföring...

Läs mer

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B

01. Vindkraftverk. Hållbar utveckling. Energiförbrukning 10-05-20. Handledare: Pernilla Vesterlund. Ronja 9B Hållbar utveckling Energiförbrukning 1. Vindkraftverk 1-5- Handledare: Pernilla Vesterlund Ronja 9B Innehållsförteckning Bild 1... 1 Bild 2... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Bild 3... 3 Bild 4... 3 Bild

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson AFFÄRSPLAN 2011-2012 John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund............................................. 02 Vår affärsidé..........................................

Läs mer

Affärsplan. För Loh Electronics AB

Affärsplan. För Loh Electronics AB Affärsplan För Loh Electronics AB Adressinformation Denna affärsplan har upprättats av: Rolf Loh Telefon: 0703521425 Adress: Skog Skogsängen Mobiltelefon: 0703521425 Personnummer: 4510202312 Epost rolf@lohelectronics.se

Läs mer

Energi jacktens koncept

Energi jacktens koncept Energi jacktens koncept Vi har utvecklat ett koncept som ska hjälpa personer sänka sin energiförbrukning och ge dom en lättförstådd överblick av sin förbrukningen. Konceptet bygger på en programvara som

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

Processen. Användarstudier Samtal, intervjuer och research.

Processen. Användarstudier Samtal, intervjuer och research. Vår kyl och frys består av åtta sektioner som man lätt kan sätta på och stänga av samt reglera temperaturen via en display, på så sätt sänks energiförbrukningen. Vi ser vår produkt som en kombinerad kyl

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar

Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar Multidisciplinära produktutvecklingsprojekt - Ett återkommande tema vid Mittuniversitets civilingenjörsutbildningar Magnus.eriksson@miun.se 1 / 16 Fyra civilingenjörsprogram Datateknik Elektroniksystem

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Intellego Touch the Future! Innehåll:

Intellego Touch the Future! Innehåll: Innehåll: Analys: Hur började det? Redan i Göteborg tog vi och tänkte på lite idéer, bland annat kom vi fram till en display som gör att man kan ha en översikt över huset och dess energiförbrukning. När

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Energiförbrukningen är idag ett av samhällets största problem.

Energiförbrukningen är idag ett av samhällets största problem. Energiförbrukningen är idag ett av samhällets största problem. En anledning till att det blivit så är att teknologin har haft ett enormt uppsving sedan den industriella revolutionen, och rusat fram utan

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake!

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake! EcoFlake Vårt enkla miljömedvetna och effektiva koncept kommer inte bara minska din elräkning utan också minska det tunga arbetet vid rengöring av kylskåpet. Vår målgrupp är alla som är i behov av ett

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Coompanions affärsplan

Coompanions affärsplan Coompanions affärsplan Innehållsförteckning affärsplan: 1 Vår idé Affärsidé 2 Vi som företagare Kontaktinfo Medlemmar och kompetenser Medlemmarnas kontaktuppgifter Styrelse Värdegrund Rådgivare/Nätverk

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng

Sundsgymnasiet / Vellinge Lärcenter Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövning i Företagsekonomi 2-100 poäng Prövningsansvarig lärare: Håkan Runerius email: Hakan.K.Runerius@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets

Läs mer

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B.

Fusilli. Bidrag av Jonathan Hansson och Filip Hemberg från Polhemskolan i Lund, teknikprogrammet 2B. Fusilli Vi har en produkt som skall bidra till minskad energikostnad och minskad miljöpåverkan i samband med omvandlingen av energi. Vi har då valt att utveckla produkten vindkraftverk på så vis att alla

Läs mer

Innan spistiden... använde man öppen eld till att laga mat.

Innan spistiden... använde man öppen eld till att laga mat. Spisens historia Innan spistiden... använde man öppen eld till att laga mat. Världens första spis Den första spisen tillverkades i gjutjärn och användes för att koka, steka, grädda och värma upp. Den tillverkades

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

T E N T A M E N S S K R I V N I N G

T E N T A M E N S S K R I V N I N G Apotekarprogrammet (MAPTY/F2APO), T8 Företagsekonomi för icke-ekonomer FIE840, VT 2010 T E N T A M E N S S K R I V N I N G Torsdag 3 juni 2010, kl 08.00-12.30 Lokal: Universitetets skrivsal, Viktoriagatan

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer

Collector en Android-app för att samla saker. Kim Grönqvist (kg222dk) 2013-06-10 Slutrapport

Collector en Android-app för att samla saker. Kim Grönqvist (kg222dk) 2013-06-10 Slutrapport Collector en Android-app för att samla saker Kim Grönqvist (kg222dk) 2013-06-10 Slutrapport Abstrakt Jag har gjort en Android-app för att samla saker, Collector. Med den kan man upprätta att göra-listor

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning

FjärEL. FjärEL - Sammanfattning - Sammanfattning Vår produkt är en klämma som fästs på sladden till dina elektriska produkter. Dess funktion är att visa elkonsumtionen hos den apparaten, och skicka informationen till din mobil eller

Läs mer

Affärsplan. för. Zikko

Affärsplan. för. Zikko Affärsplan för Zikko i samarbete med Nyföretagarcentrum 1. Namn- och adressuppgifter Namn Erik Gustavsson Ålder 27 Företag Zikko Organisationsnummer 7811205918 Adress Björnvägen 1 Postadress 53157 Lidköping

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

Sakernas internet. (Internet of Things)

Sakernas internet. (Internet of Things) Sakernas internet (Internet of Things) Vad är det? Från streckkoder på paket till bokföringssystem ( Datorerna är ju saker ) Transport Självkörande bilar Automobil Självdisciplinering Träning Kost Sömn

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth

Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth Sladdlös frihet Jaktradio och hörselkåpor med Bluetooth MIN JAKTHUND TESTAR MIN JAKTHUND Tänk dig att du rör dig fritt omkring i skog och mark med din hund. Samtidigt så kan du diskret kommunicera med

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

Miljölotteriet Där alla är vinnare

Miljölotteriet Där alla är vinnare Miljölotteriet Där alla är vinnare Vår idé för att sänka förbrukningen i ett rum är att göra en tävling. Då vår målgrupp är ungdomar har vi valt att göra tävlingen online. Vi vill hjälpa ungdomar att sänka

Läs mer

affärsplan en första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2006-10-06 1

affärsplan en första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2006-10-06 1 UTVECKLING MÖJLIGHET IDÉ affärsplan en första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2006-10-06 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Fortum Hemkontroll. Ta kontrollen över ditt hem. Manual

Fortum Hemkontroll. Ta kontrollen över ditt hem. Manual Ta kontrollen över ditt hem Manual Innehållsförteckning Vad behöver jag för att komma igång? 2 Att komma igång 3 Installera gateway 4 Installera dina styruttag 6 Tilldela rumsfärger och nummer 7 Koppla

Läs mer

N Time. Trafik & Miljö

N Time. Trafik & Miljö N Time Trafik & Miljö On Time är en digital busstidstabell som ska göra det enklare för många att åka buss. On Time kan visa vart och när man ska byta buss för att minska väntetiden, Buss tiderna kommer

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Projektrapport. Till Projektet Bluetoothstyrd bil

Projektrapport. Till Projektet Bluetoothstyrd bil Till Projektet Bluetoothstyrd bil Av Erik Olsson Fornling Handledare: Fredrik Johansson n söndagen den 18 mars 2012 Sidan 1 (7) Sammanfattning Jag har byggt om en gammal radiostyrd bil och bytt ut all

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Kvinnor handlar mer miljövänligt än män 2 Publicerat 2007-12-02 23:59

Kvinnor handlar mer miljövänligt än män 2 Publicerat 2007-12-02 23:59 Vilka miljö-val gör kvinnor respektive män varje dag? Arbete av: Jesper Rasmussen 9c -- Handledare: Senait Bohlin Inledning: Under vecka hade vi tema arbete, hållbar utveckling. Min undersökning gick ut

Läs mer

Nominell vs real vinst - effekten av inflation -

Nominell vs real vinst - effekten av inflation - 1 Nominell vs real vinst - effekten av inflation - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur inflationen påverkar de bokföringsmässiga vinsterna i företagen. Det kommer att framgå att

Läs mer

MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET. Personnummer: (10 siffror) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan

MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET. Personnummer: (10 siffror) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan MALL FÖR AF F Ä R S P L A N FÖR START AV NÄRINGSVERKSAMHET Namn: Personnummer: (10 siffror) Inskriven på AF kontor: (Välj ett alternativ) Service Vård och Administration Teknik Integration Bryggan *Detta

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

TIPS. Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR

TIPS. Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR 10 TIPS Så här väljer du rätt kassa- och kortterminal 10 TIPS SOM SPARAR DIG TID OCH PENGAR Att välja kassaregister och kortterminal för första gången kan kännas krångligt och svårt. Därför kommer vi här

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD HAR ORDET 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 4 VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET 4 PRODUKTER 5 PERSONAL 6 HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 7 FÖRETAGETS EKONOMI 9 FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten ENERGIJAKTEN Välj ut ett rum i bostaden... Bjud in familjen till en trevlig kväll och spela Lilla EnergiJakten Tillsammans lär ni er hur ni bäst sparar energi i er bostad Nyttja er kunskap och vinn presentkort

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

Enkel Digital Skyltning

Enkel Digital Skyltning Enkel Digital Skyltning på några minuter... färdiga, enkla och stabila system från Enkel Digital Skyltning 105mm i litet format... Det finns enkel digital skyltning, med enkla genomtänkta system... Paketen

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare.

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Den har en mätare som tydligt visar hur bränslesnålt man kör i en färgskala från grönt till rött. Green mile kan visa statistik

Läs mer

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

RÄKNA MED ELEKTRICITET!

RÄKNA MED ELEKTRICITET! RÄKNA MED ELEKTRICITET! Övningens mål Eleverna lär sig att beräkna energibehoven för elektriska apparater. Eleverna förstår begreppet kwh och kan beräkna det. Eleverna lär sig hur de ska göra för att minska

Läs mer

Mienet föreningsinfo februari 2011

Mienet föreningsinfo februari 2011 1 Mienet föreningsinfo februari 2011 Hej alla medlemmar i Mienet! Här kommer lite information om vad som händer på fiberfronten. Men först en liten vädjan om pengar. Inträdesavgift Som ni väl kom ihåg

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer