Adaptus En elbesparande applikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adaptus En elbesparande applikation"

Transkript

1 MITTUNIVERSITETET Avdelningen för informations- och kommunikationssystem (IKS) Examinator/handledare: Mikael Bylund, Magnus Eriksson, Leif Olsson, Per Åslund, Författarens e-postadress: Utbildningsprogram: Civilingenjör i datateknik, industriell ekonomi och teknisk design, 300 hp Datum: Projektrapport inom IG028G:23403, Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 hp Adaptus En elbesparande Adam Karlsson, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson, Daniel Petri och Sofia Selin

2 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Sammanfattning Sammanfattning Målet med Adaptus är att man ska kunna ha bättre kontroll på elkonsumtionen i hemmet för att på lång sikt spara pengar och skona miljön. Vår lösning är en elbesparande adapter och en sensor som styrs genom en mobil. Vi har valt att främst inrikta oss mot ensamboende för att slippa förvirring som kan uppstå eftersom flera användare använder sig av samma mobil vilket gör att alla kan styra belysningen samtidigt. Vi gjorde en marknadsundersökning och studerade konkurrenter och valde att utifrån marknadsefterfrågan och konkurrenternas brister att utforma Adaptus. Resultatet påverkades mycket av att vi inte hade någon som studerade elektroniksystem i gruppen och därför blev det ingen sammankoppling mellan mobilen och adaptern. Det vi har skapat är en fungerande mobil med tillhörande flödesschema. Vi har även designat en adapter, en logotyp och en mobil. Adaptern har vi också 3D-printat. Enligt budgeten kommer vi att sälja ett startpaket för 350 kronor och sen kommer vi också att sälja adaptrar och sensorer separat för 110 respektive 95 kronor. Nyckelord: Adapter, Sensor, Miljövänligt, Mobil Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and M ii

3 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning... ii Innehållsförteckning... iii 1 Inledning Bakgrund och problemmotivering Övergripande syfte / Högnivåproblemformulering Avgränsningar Konkreta och verifierbara mål Tidsplan Författarens bidrag Metod Konstruktion Kravspecifikation Projekt Användargränssnitt Avgränsningar Programmering Design av adapter Design av en Design av logotypen Resultat Marknadsundersökning Affärsplan och budget Design och utformning av adapter CAD-ritning Mobil - Sensor Analys Marknadsundersökning Affärsplan och budget Design och utformning av adapter Design av mobil och logotyp Mobil- Sensor Slutsats Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and M iii

4 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Innehållsförteckning Källförteckning Bilaga A: Dokumentation av egenutvecklad programkod Bilaga B: Affärsplan Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and M iv

5 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 1 Inledning 1 Inledning 1.1 Bakgrund och problemmotivering Albert Einstein sade en gång "Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Men när det gäller universum är jag ännu inte absolut säker". [1] Tyvärr är detta sant, och jordens resurser börjar sina och ta slut. Det märks klart och tydligt på samhället; återvinning och miljömedvetenhet är populärt och näst intill ett krav för industrier. Ännu mer aktuellt är energifrågan. Fossila bränslen ökar och vi förbrukar allt mer el då samhällena växer. Lyckligtvis har detta uppmärksammats och moderna produkter är energisnålare och miljövänligare än någonsin. Problemet finns dock kvar; energiförbrukningen är högre än vad den borde vara. Termen standby Power används ofta och innebär att produkten använder el även om den är avstängd, vilket höjer den totala elförbrukningen med hela 10 % [2][3]. En annan faktor är belysning. Många lämnar sina lampor på hela dagen, även då de inte befinner sig i rummet eller huset. Det är onödiga kostnader som lätt kan förhindras om. Tyvärr har vi mycket att tänka på i det moderna samhället, varför triviala saker som att släcka lampan när vi lämnar rummet glöms bort. Hur kan vi hjälpa den moderna människan att förhindra dessa kostnader och skona på miljön? 1.2 Övergripande syfte / Högnivåproblemformulering Lösningen på problemet med belysningen är att via en i ens smarttelefon, som är hoplänkad med adaptrar i utvalda eluttag, kunna styra om adaptrarna är på eller av. Användarna ska till exempel kunna stänga av kaffekokaren från arbetet med hjälp av mobilen. Produkten Adaptus syfte är att skona miljön och spara pengar genom att minska elförbrukningen i hushållen. 1

6 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 1 Inledning Adaptus ska vara avsedd för människor som vill vara bekväma, bor ensamma, är glömska, har en stressig vardag, vill ha det lyxigt på ett lätt sätt och vill vara miljömedvetna. 1.3 Avgränsningar Produkten Adaptus har ett starkt fokus på att spara el och pengar för den enskilde användaren. Adaptus kan dock endast kopplas mellan enskilda strömkällor och inte i till exempel elskåp. Prototypen kommer inte att innehålla alla funktioner som slutprodukten kommer att göra. Applikationen kommer endast att vara kompatibel med Android och kommer därför inte att fungera till exempel på Iphones operativsystem ios eftersom vi inte har resurserna till att kompilera en Iphone. Vi kommer inte att starta ett företag eller lansera en slutprodukt, utan vi kommer endast att slutföra projektet. 1.4 Konkreta och verifierbara mål Prototyp Vårt mål för prototypen är att vi får en lampa att tändas och släckas med hjälp av mobilen. Den typen av sensor vi kommer att använda på prototypen är en som känner av rörelse (ultraljudsensor), när någon går in eller ut genom dörren. Varken funktionen eller utseendet kommer att vara detsamma som vår slutprodukt utan det kommer att vara en mycket enklare variant. Slutprodukt När det gäller slutprodukten vill vi utforma en fungerande produkt som håller vad den lovar. Kunden ska själv kunna välja vilka elektriska föremål han eller hon vill styra både med hjälp av mobilen och med hjälp av sensorn. Eftersom det är sensorn som gör just vår produkt unik är det något som vi kommer lägga lite extra vikt vid. Idén är att vi ska använda oss av en sensor som känner av avstånd, varför målet är att den ska fungera så att allt kunden har valt att ansluta till sensorn ska kopplas på inom en 4- metersradie. 2

7 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 1 Inledning Vi ska också utforma en bra konstruktion, där det är viktigt att produkten är användarvänlig och enkel att använda för alla oavsett ålder eller eventuell funktionsnedsättning, till exempel färgblindhet. Att priset på slutprodukten är rimligt och billigare än konkurrenternas är även något vi har som mål med vår produkt. 1.5 Tidsplan Utöver det ni ser i Tabell 1 framgår att vi har regelbundna möten minst en gång i veckan för att vara säkra på att vi ska bli klara i tid. Tabell 1: Tidsplan Start Datum Slutdatum Uppgift 8/10 11/10 Powerpoint klar. 12/10 13/10 Övning inför redovisningen. 13/10 14/10 Redo för att redovisas. 14/10 15/10 Avstämningsmöte med gruppredovisning. 11/10 20/10 Klar med projektbeskrivning 23/10 Stopptid för den skriftliga projektbeskrivningen 1/11 Börja med och affärsplanen samt designen av adapter. 6/11 Delleverans av prototypen, under minimässa. 10/11 Gränssnitt klart. 13/11 Design av adapter klar. 13/11 Design av klar. 30/11 Applikationen och sensor klar. 1/12 Affärsplan klar. 1/12 4/12 Kopplingen mellan en och adaptern klar. 5/12 Kontrollera produkten. 10/12 Ska produkten vara klar. 8/12 19/12 Rapport klar. 20/12 Stopptid för skriftlig rapport. 3

8 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 1 Inledning 1.6 Författarens bidrag Sofia Selin och Josefin Lönngren skapar en affärsplan och gör marknadsundersökning. Daniel Petri skapar logotypen och utseendet på en. Mikael Näs designar adaptern. Sebastian Persson och Adam Karlsson programmerar androiden som används för att styra adaptrarna, samt programmerar sensorn, som exempelvis slår på lamporna när man passerar den. 4

9 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 2 Metod 2 Metod Vi gjorde en marknadsundersökning för att ta reda på ifall vår produkt var efterfrågad eller inte. Eftersom vi fick ett bra resultat på marknadsundersökningen så utgick vi från vår plan där vi delade upp projektet i delar. Vi kollade även upp konkurrenter där vår främsta konkurrent är Switch King som också styr elektroniken i hemmet. Vi såg möjligheter att utveckla deras produkt då vi såg ett antal brister i den. Det vi valt att förbättra är enkelheten i användningen då vi väljer att basera den via mobiltelefonen istället för via datorn som Switch King gör. Vi valde även att använda en sensor som ska kunna känna av när man kommer in samt lämnar rummet, för att ingen elektronik ska stå på i onödan när ingen befinner sig i rummet. När vi gjorde affärsplanen använde vi en mall från Almi där det stod vilka punkter som skulle ingå och även förklaring till dessa. Lika gjorde vi också med budgeten, då vi hittade en Excel-mall där man kunde fylla i alla olika kostnader och så vidare. För att kunna genomföra projektet så planerade vi agilt och stämde då av flera möten för att vara säker på att vi hela tiden gör framsteg och har samma mål. Tanken bakom mötena var att få ett så effektivt resultat som möjligt där alla vet vad som händer och vad som ska göras. 5

10 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 3 Konstruktion 3 Konstruktion 1.1 Kravspecifikation Kraven vi ställde i början var att få en fungerande mobil som styr belysningen i huset med hjälp av en adapter. Samt att mobilen ska vara lätt- använd och navigerad. Vi hade även som mål att skapa en ultraljudssensor som känner av rörelse för att kunna styra belysningen i huset. 1.2 Projekt Vårt mål med projektet var att kunna styra belysningen i huset via en mobil och en sensor. Mobilen kommer endast vara tillgänglig för androidtelefoner. Det är tänkt så att sensorn ska kunna sättas på och stängas av via en mobil. Huvuduppgiften som sensorn har är att mäta avstånd till belysningen i huset, exempelvis att all belysning inom 4 meters-radie sätts på och resterande i huset släcks. Prototypen är också tänkt att vara mycket simpel jämfört med slutprodukten. 1.3 Användargränssnitt Något som vi specialiserar oss speciellt mycket till är användargränssnittet. Tanken är att en 9- åring ska kunna göra justeringar på mobilen. Vi strävar efter en effektiv och användarvänlig mobil allt eftersom att vi anser att folk fastnar vid ett bra användargränssnitt. 6

11 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 3 Konstruktion 1.4 Avgränsningar En avgränsning är att vi inte ska kunna koppla adaptern till ett elskåp. Huvudtanken med adaptern var att man skulle kunna koppla det till allt elektriskt för att kunna sätta på exempelvis kaffebryggaren från sängen när man vaknar på morgonen. En avgränsning som är att eftersom att vi ska koppla via Bluetooth så finns chansen att adaptern blir hackad. En annan avgränsning är att mobilen endast kommer att vara kompatibel för androidtelefoner eftersom att vi inte har resurserna för iphones operativsystem ios. 1.5 Programmering Vi skapade mobilen i Eclipse där vi använde kodspråk såsom java och XML. Vi har stött på problem under projektets gång vilket är dels för att vi har brist på kunskap. Vi har valt att lösa problemet med Bluetooth- kopplingen genom att ta hjälp av Stefan och Viktor. 1.6 Design av adapter Målet med designen av adaptern är att den ska vara estetiskt tillfredställande och ha en naturlig plats i huset. Den ska även ha ett ikoniskt utseende för Adaptus, så att den lätt går att känna igen. 7

12 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 3 Konstruktion För att ge Adaptus ett ikoniskt utseende som sticker ut från andra adaptrar och göra den lätt att identifiera så kommer designen vara utformad på ett sätt som efterliknar vår logga. Eventuellt kommer även loggan placeras på adaptern så att det ytterligare ska underlätta att känna igen den. För att underlätta användningen och installationen av systemet kommer den ha en LED-slinga runt kroppen så att det på håll går att avgöra i vilket tillstånd adaptern är, exempelvis skulle den kunna vara grön om det är påkopplad, röd när den är frånkopplad och gul när sensorn är i närheten. Eventuellt kan det även placeras ett par knappar eller reglage för att ändra inställningar på adaptern, exempelvis om den ska slå på när sensorn är nära eller inte. För att adaptern ska passa i svenska eluttag och vara jordade så ska de vara konstruerade med en F kontakt. Om Adaptus senare ska säljas i andra länder kanske en E+F kontakt är mer lämplig då den är passar i nästan hela Europa. 1.7 Design av en Ett krångligt och svårförstått gränssnitt kommer alltid att dra ner helhetsintrycket av produkten. Är det svårt att organisera sin information kommer folk sluta att försöka, vilket gör funktionen helt onödig och ett slöseri av resurser. I värsta fall kommer folk att sluta använda ens produkt överhuvudtaget. Ingen vill använda en produkt som krånglar. 8

13 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 3 Konstruktion Därför är ett lättnavigerat och lättförstått gränssnitt en av de viktigaste delarna. Så många som möjligt ska kunna använda en utan svårigheter, vilket inför en del krav. Äldre har ofta problem med precision. Det är då viktigt att undvika alltför små knappar som är svåra att trycka på. Blocken har gjorts tillräckligt stora för att lätt kunna användas oavsett ålder eller storlek på händerna. Färgpsykologi. Grönt betyder på, rött betyder av. Det är mer eller mindre bestämt i dagens samhälle, se till exempel trafikljus. Vi har även en grå knapp som visar att adaptern antigen är borttagen eller helt avstängd så det inte går att påverkas av en. Svårigheter med färger. En liten del av befolkningen lider av någon sorts defekt färgseende. Särskilt grönt och rött blandas ihop. Denna del kan inte ignoreras, så därför har enkla symboler använts för att meddela vilket läge adaptrarna är i. En ihopkopplad kabel representerar det gröna blocket, en urdragen kabel det röda blocket och en urdragen kabel med frågetecken det grå blocket. Organisation och lättja. Lite organisation kan nå långt. Ingen gillar en lista med 50 punkter i rad. Det tar upp stor plats och tar tid att bläddra igenom. För att lätt kunna dra ner på dessa punkter kan man skapa mappar och arrangera sina block därefter. T.ex. kan man placera allt som krävs till hemmabiosystemet i en mapp och då ha allt på samma plats. Utöver detta kan man konvertera en mapp till ett block, vilket betyder att man kan ändra läge på alla adaptrarna i mappen samtidigt. Detta är därför även tilltalande för folk som är lättjefulla av sig. 9

14 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 3 Konstruktion 1.8 Design av logotypen Från början var det tänkt att logotypen skulle vara en stiliserad blomma, men den idén gavs upp efter några dagar då ingen ikonisk eller tillfredställande design kom fram ur konceptet. Diverse växter testades innan jag valde ett löv. För att visa att även elektricitet står i fokus så testades olika elektriska utrustningar, t.ex. glödlampor, datorskärmar och elkablar. Av dessa så var elkabeln mest relevant. Adaptus har inte bara att göra med lampor, så glödlampan visar inte hela bilden. Detsamma gäller för datorskärmar. Kabeln däremot representerar flöde av ström och funkar för allt. Slutligen bestämde jag mig för ett stiliserat löv omgivet av en elkabel. Färgvalet var enklast, grönt inger en känsla av säkerhet och pålitlighet, samt att det är synonymt med miljömedvetenhet. 10

15 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 4 Resultat 4 Resultat 4.1 Marknadsundersökning I början när en produktidé hade skapats gjordes en enkätundersökning för att ta reda på om idén var värd att satsa på eller inte. Det var 30 personer som deltog och svarade på frågan om de skulle kunna tänka sig att använda produkten efter att de fått lite allmän information om hur den fungerade. Resultatet på enkätundersökningen som visas i diagram 1 var att en person (3 %) svarade nej och resterande 29 personer (97 %) svarade ja. Diagram 1: Enkätundersökning om vår produktidé 4.2 Affärsplan och budget Adaptus främsta intressenter är ensamboende från att man flyttar hemifrån till att man bildar familj. Andra intressenter är de som vill kunna vara bekväm, de som är glömska, de som vill vara mer miljövänlig och de som vill ha en lyxigare vardag. Helst vill vi att mindre energioch elanvändning ska leda till en bättre miljö. Det sker främst genom de som är glömska kan stänga av produkterna och de som vill vara miljövänliga för då så sparar man el och energi som då leder till en bättre miljö. 11

16 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 4 Resultat Adaptus största konkurrent är Switch King men det finns även andra som har inriktat sig på att kunna styra elektriciteten. Inköpspriset för sensorn är beräknat till ungefär 35 kronor och den kommer säljas för 110 kronor styck, adaptern köps in för ungefär 20 kronor och säljs för 95 kronor styck och paketet köps in för ungefär 95 kronor och säljs för 325 kronor styck. År ett är det budgeterat att företaget Adaptus AB kommer sälja 900 sensorer, 2100 adaptrar och 5000 paket innehållande tre adaptrar och en sensor. Sen år två är det budgeterat att företaget kommer sälja 1800 sensorer, 3100 adaptrar och 7000 paket. Resultatbudgeten visar att företaget Adaptus AB första året kommer gå minus med ungefär 350 tusen kronor och andra året kommer gå plus med ungefär en miljon kronor. I tabell 2 visas värdena på resultatet från nollpunktsanalysen, vilket är nollpunktsvolym, nollpunktsomsättning och resultat vid budgeterad volym. I diagram 2 visas resultatet av nollpunktsanalysen, där nollpunkten är där den röda linjen (total kostnad) och den gröna linjen (total intäkt) korsas. Enligt tabell 2 är nollpunktsvolymen ungefär 10 tusen, nollpunktsomsättningen ungefär 2,5 miljoner och resultat vid budgeterad volym ungefär -350 tusen. Tabell 2: Värden nollpunktsanalys Nollpunktsvolym 9 915,01 Nollpunktsomsättning ,11 Resultat vid budgeterad volym ,00 12

17 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 4 Resultat Diagram 2: Nollpunktsanalys 4.3 Design och utformning av adapter Då gruppen inte bestod av någon som läser elektroniksystem så kommer adaptern inte användas i prototypen, därför har inte några exakta mått på adaptern tagit hänsyns till. Prototypmodellen som 3D-printades i en friformsmaskin är därför mer inriktad till att demonstrera konceptet i designen. Denna modell går lätt att öppna då den är utskriven i två delar som är delade där den tänkta LED-slingan skulle varit. Eftersom adaptern inte kommer användas så och modellen är mer inriktad på att demonstrera designen så har den inte någon F kontakt. Några reglage/knappar för installationen har den heller inte, däremot så fick den en design som efterliknar loggan. 13

18 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 4 Resultat 4.4 CAD-ritning Måtten på modellen är inte anpassade till att någonting skall passa i den eller att den ska passa i ett vägguttag eftersom denna modell aldrig kommer användas. Den är istället designad med 2mm tjocklek och i två stycken för att underlätta 3D-printningen. 14

19 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 4 Resultat 4.5 Mobil - Sensor Under projektets gång skapades Adaptus, en elbesparande vars viktigaste funktion är att med hjälp av en mobil styra elektriska komponenter i ett hus. Det som är skapat under projektet är en mobil samt en mindre rörelse sensor. Själva målet med en och sensor var att exempelvis då man passerar genom en dörr så sa de komponenter man valt påverkas på så sätt att om det är en lampa man valt att påverka så ska belysningen styras. Då man sedan väljer att lämna rummet så styrs belysningen så att lampan släcks. Adaptus ska även kunna styra belysningen hemma ifrån jobbet eller från någon annan plats, vilket innebär att om man har glömt att stänga av någon elektiskt komponent när man lämnat huset så ska man via ett enkelt knapptryck kunna slå av den. Det som har skapats under projektets gång är en mobil vars gränssnitt fungerar samt dess funktioner förutom den funktion som ska koppla ihop sensorn och mobilen. Anledningen till att funktionen inte vart färdigställd beror på bristande kunskaper inom ämnet eftersom Adaptus saknade elektriker. Projektet stämmer inte riktigt överens med dess mål eftersom produkten inte innehåller alla funktioner som var tänk. Mobilen var tänkt att kunna skicka signaler till sensorn där den skulle kunna säga åt sensorn att vara på eller av men tanken gick inte att genomföra med den kompetens som fanns inom Adaptus. 15

20 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 5 Analys 5 Analys 5.1 Marknadsundersökning Anledningen till att en person svarade nej på enkätundersökningen var att han eller hon inte trodde att vår idé skulle gå att genomföra. Vi blev inte direkt förvånade över att resultatet av undersökningen visade att i stort sett alla skulle kunna tänka sig att använda produkten. För vem vill inte kunna spara på elektriciteten och på det viset bidra till en bättre miljö? Det känns som någonting ingen skulle kunna tacka nej till. Sen känns det som att människor idag blir alltmer bekväma och därför ser vår produkt som ett utmärkt hjälpmedel i vardagen. Vi hade kunnat ställa fler frågor i vår undersökning, bland annat vad folk skulle kunna tänka sig att betala för produkten men vi kände att vi hade ganska bra koll på den ungefärliga prisnivån och att det var viktigast att ta reda på om det fanns någon marknad för vår produkt. 5.2 Affärsplan och budget Adaptus främsta intressenter är de som bor ensamma, från att man har flyttat hemifrån till att man har bildat familj. Många tycker säkert att man ska utveckla produkten så att man kan använda produkten i en familj med flera familjemedlemmar och självklart är det möjligt. Anledningen till att vi inte har det som mål är för att det skulle kunna bli onödiga förvirringar som till exempel att lampor tänds eller släcks då någon är i rummet. Därför har vi valt att vår produkt främst ska vara anpassad för de som bor ensamma. Adaptus är också anpassad för de som vill kunna vara bekväm, då man till exempel ska kunna slå på kaffebryggaren från sängen. De som är glömska, då man smidigt kommer kunna kontrollera om man stängt av strykjärnet. De som vill vara mer miljövänlig, då mindre förbrukad el bidrar till en bättre miljö. Sen kommer man kunna kategorisera elektriciteten och till exempel kunna slå på allt som har med hemmabiosystemet att göra i ett enda knapptryck, vilket gör att produkten också är anpassad till de som vill ha en lyxigare vardag. 16

21 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 5 Analys Vi ser Switch King som den största konkurrenten för att deras produkt är mest lik vår produkt. Den går också ut på att styra lampor och annan eldrivande utrustning i hemmet. Deras styrkor är att en både är anpassad till androidtelefoner och Iphones. Medan nackdelen och den största skillnaden är att de inte har någon sensor som är kopplad till adaptern och som känner av när någon är i rummet. Utan med deras produkt handlar det bara om att man själv går in och slår på eller stänger av utrustningen. Sen inriktat de sig mest på att styra elektriciteten via datorn om vi har förstått det rätt, vilket inte vi alls tycker känns speciellt smidigt jämfört med att göra det från mobilen som man för det mesta har med sig överallt. Sen har vi inte hittat något om att de kan kategorisera elektriciteten som vi men däremot har de så att man kan schemalägga, alltså välja tid och dag då utrustningen ska slå på eller stängas av. Varför vi valde att köpa in sensorn för 35 kronor styck, adaptern för 20 kronor styck och paketet för 95 kronor styck är för att det var det bästa priset vi kunde köpa in dem för efter de önskemål vi var ute efter. För att det skulle gå jämnt upp i budgeten så säljer vi sensorn för 110 kronor styck, adaptern för 95 kronor styck och paketet för 325 kronor styck. Många tycker kanske priset är dyrt om man ska ha Adaptus i varje rum, men det är egentligen inte speciellt dyrt med tanke på att det är en engångskostnad man betalar till skillnad från vår främsta konkurrent där man måste köpa en licens. Sen på lång sikt kommer man märka stora skillnader på elräkningen, så tanken är att man tillslut till och med kommer kunna spara pengar. Anledningen till att försäljningsvolymen och den resulterade budgeten ser ut som den gör år ett och två, är att vi år ett inte får gå minus med mer än halva det egna satsade kapitalet. Priserna kändes det redan som vi satt ganska höga om man tar hänsyn till att vi säljer produkterna för ungefär tre till fyra gånger så mycket som vi köper in dem för så därför valde vi att i stället öka volymen. Visst känns det som att volymen är lite väl hög men med tanke på att våra produkter inte är speciellt dyra och att vi är ett företag som enbart säljer dessa tre produkter så känns det ändå som att man ska kunna sälja en hel del år ett. Sen år två känns det som att man borde ha kommit in 17

22 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 5 Analys mer i företagsbranschen, kommit ut mer på marknaden och blivit uppmärksammad av omvärlden, speciellt av kunder. Just därför känns det som att vi kommer kunna sälja mer än vad vi gjorde år ett. Man hade definitivt kunnat ha lite lägre volymer men om man är ett seriöst företag som vi säger att vi är, känns det som man måste satsa ganska högt för att kunna hålla sig kvar. Om vi hade haft lite lägre volymer så hade vi i resultatbudgeten gått mer minus år ett och mindre plus år två och eftersom vi inte säljer speciellt dyra produkter så känns det som att man inte kan gå minus med ännu mer det första året, för då är det väldigt tveksamt om man någonsin kommer kunna tjäna igen det man förlorat. Enligt nollpunktsanalysen kommer vi gå plus minus noll under de första månaderna år två vilket känns rimligt. Eftersom vi har baserat denna på data från år ett där vi har både högre fasta kostnader och säljer mindre volym än år två så kommer den inte stämma exakt utan vi kommer till och med att uppnå nollpunktsvolymen något tidigare. 5.3 Design och utformning av adapter Eftersom adaptern aldrig skulle användas till prototypen, då vi inte har någon som läser elektroniksystem och inte heller ha någonting i sig så hade vi inga specifika mått på varken höljet eller kontakten. Vilket ledde till att adapterns design är mer av en design princip än en faktisk prototypmodell. De ända specifika måtten som användes var tjockleken på skalet, för att underlätta 3D-utskrivningen. LED-slingan som skulle visa vad adaptern gjorde blev alltså aldrig verklighet och vi valde istället att använda den som en brytpunkt för att kunna öppna adaptern och visa hur den ser ut på insidan. 3D-utskriften på modellen kostade runt 300 kr och tog totalt ca 12 timmar, då den var tvungen att ligga i ultraljudsbadet två gånger eftersom allt stödmaterial inte försvann efter det första badet. 5.4 Design av mobil och logotyp För att designa mobilen och logotypen så använde jag Photoshop, vilket jag har erfarenhet sen tidigare i. Det var i målning och konceptskissning, men aldrig layouts eller logotyper, så det var en 18

23 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 5 Analys läroprocess. Om en layout ska användas av så många människor som möjligt så är det mycket man måste tänka på, t.ex. färg, form, storlek, navigeringssvårighet och hur lättförstått det är. Att kunna få alla dessa delar att samarbeta och bidra till en snygg layout är inte lätt, speciellt inte om man inte har vanan eller kunskapen innan. Sen är det speciellt att designa en layout för en mobil då knapparna måste vara lätta att trycka på en touchskärm. Logotyper är rätt unika bilder då de ska hjälpa till att sälja produkten. En attraktiv logotyp gör att folk kommer ihåg den och kommer troligare att köpa ens produkt då det finns den där känslan av hågkomst i bakhuvudet. Visserligen kommer folk ihåg en oattraktiv logotyp också, men av fel anledning. Logotyper kommer i flera slag, t.ex. symboliska, abstrakta eller textbaserade. Jag valde en symbolisk logotyp då man har större kreativ frihet med det samt att jag aldrig arbetat med design av text. 5.5 Mobil- Sensor Att skapa mobilen och sensor var för oss en utmaning eftersom ingen av oss datatekniker hade gjort någonting liknande innan. Vår projektgrupp saknade även elektriker vilket gjorde det svårt för oss att kunna länka mobilen och sensorn. Vi programmerade en i java för Android vilket var väldigt nytt för oss båda. Vi tycker att det ibland var mycket förvirrande eftersom programmeringen oftast berodde av olika klasser där man delade upp funktionerna i koden vilket var nytt för oss. Vi tyckte även språket emellan åt var komplicerat men ändå någonting intressant och rolig att få lära sig. När vi studerar vidare så anser vi att vi kommer ha lärdom från den här programmeringen eftersom klasser tillkommer även i andra programmeringsspråk. Sensorn skapade vi i legomindstorm eftersom att vi inte visste hur en sensor var uppbyggd samt att vi inte hade någon elektriker som kunde koppla ledningar. Ingen av oss datatekniker hade tidigare kunskap kring sensorer och dess funktioner vilket gjorde det svårt för oss att slutföra sensordelen. 19

24 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin 5 Analys Vi tror att om vi hade haft en elektriker som bidragit så hade vi kunnat koppla ihop mobilen med sensorn eftersom funktionen i mobilen var färdigställd. Det problem som kvarstod var att ta emot signaler till sensorn. I helhet så tycker vi att projektet har lärt oss en hel del inom bland annat javaprogrammering samt dess uppbyggnad, det som vi tyckte var roligt var att vi kunde använda oss av c++ programmering i Android för java vilket hjälpte oss med ett antal funktioner. Självklart så ville vi att blåtandskopplingen skulle fungera. Vi har fått kunskap inom sensorer som vi kan bygga på senare under programmet då vi nu vet vad en sensor i princip är och vad dessa kan användas till inom tekniken. 20

25 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Slutsats 6. Slutsats Anledningen varför vi valde att satsa på den här produkten var att vi kunde se i vår marknadsundersökning att 97 % skulle kunna tänka sig att använda Adaptus i framtiden. Vårt största mål för prototypen är att vi skulle få en lampa att tändas och släckas med hjälp av mobilen och en ultradljudsensor. Vi lyckades dessvärre inte med det för att vi inte hade en elektriker i gruppen. Därför så fick vi en adapter, sensor och en mobil som inte kunde kommunicera med varandra. När det gäller slutprodukten hade vi målet att utforma en fungerande produkt som klarar av vad den lovar. Kunden ska själv kunna välja vilka elektriska föremål han eller hon vill styra både med hjälp av mobilen och med hjälp av sensorn. Vi kan redan nu kategorisera elektriska föremål med mobil, det vill säga att man kan bestämma vad som ska vara påslagen och vilka som inte ska vara påslagna. Det visar att vi redan har kommit en bit på vägen att slutprodukten ska bli fungerande. Om slutprodukten någonsin ska bli verklig så måste vi få en elektriker i gruppen som först kan koppla ihop prototypen till en fungerande produkt, så att vi kan nå prototypens mål. Då kan vi även tänka oss att skapa ett företag och sälja Adaptus till våra kunder. På grund av att vi inte har fått en fungerande produkt, så har vi inte lyckats att klara av vårt syfte. Om vi får en fungerande slutprodukt så kan vi klara av att hjälpa människor som är glömska, som vill kunna vara bekväma, de som vill ha en lyxigare vardag och de som är miljömedvetna. 21

26 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Källförteckning Källförteckning [1] Twice, Albert, Einstein citat Hämtad [2] Wikipedia the free encyclopedia, Standby power Hämtad [3] Go Energi, Avoid unnecessary energy consumption Hämtad

27 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Bilaga A: Dokumentation av egenutvecklad programkod Bilaga A: Dokumentation av egenutvecklad programkod 23

28 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Bilaga A: Dokumentation av egenutvecklad programkod JAVA - KOD 24

29 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Bilaga A: Dokumentation av egenutvecklad programkod

30 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Bilaga A: Dokumentation av egenutvecklad programkod

31 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Bilaga A: Dokumentation av egenutvecklad programkod

32 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Bilaga A: Dokumentation av egenutvecklad programkod XML- KOD 28

33 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Bilaga A: Dokumentation av egenutvecklad programkod

34 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Bilaga B: Affärsplan Bilaga B: Affärsplan 30

35 Adam Karlsson, Daniel Petri, Josefin Lönngren, Mikael Näs, Sebastian Persson och Sofia Selin Bilaga B: Affärsplan Affärsplan Adaptus En elbesparande Josefin Lönngren och Sofia Selin Datum

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG Arbetsmaterial Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner ser som vår uppgift att ge dig verktygen

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Delägare Namn på alla delägare, deras ägarandel och deras arbetsuppgift och arbetstid i företaget.

Delägare Namn på alla delägare, deras ägarandel och deras arbetsuppgift och arbetstid i företaget. AFFÄRSPLAN 1 Innehållsförteckning Sid. 3 Affärsplan 4 Affärsidé 6 Vision, mål och strategi 7 Verksamhet 8 Företagets omvärld - kunder och marknad 9 Konkurrenter 10 Nätverk och samarbete 11 Marknadsföring

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Look Around - en modernare orienteringsform

Look Around - en modernare orienteringsform MITTUNIVERSITETET Avdelningen för informations- och kommunikationssystem (IKS) Handledare: Magnus Eriksson, Leif Olsson, Mikael Bylund och Pär Åslund Författarnas e-postadress: alan1304@student.miun.se

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

affärsplan En första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2009-10-15 1

affärsplan En första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2009-10-15 1 affärsplan En första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2009-10-15 1 2 ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2009-10-15

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

affärsplan en första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2006-10-06 1

affärsplan en första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2006-10-06 1 UTVECKLING MÖJLIGHET IDÉ affärsplan en första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2006-10-06 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Time Keep Solutions. Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions

AFFÄRSPLAN. Time Keep Solutions. Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions AFFÄRSPLAN Time Keep Solutions Gjord av: Aya Abdulridha, Nima Mahoutchian och Johan Blank för: Time Keep Solutions 1 Innehållsförteckning 1.0 Företaget Sida 3-5 1.1 Ägarsituation Sida 3-4 1.2 Samband med

Läs mer

LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR

LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR Text och illustration av Sophie Ottosson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Våga drömma 3 2. Förberedelser 4 3. Mål och syfte 4 4. Vilken företagsform 5 5. Den unika idén 6-7 6.

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Att starta ett eget företag

Att starta ett eget företag Institutionen för mat, hälsa och miljö MHM Att starta ett eget företag Hur gör man? Atosa Majd Examensarbete 10 poäng Kostekonomiprogrammet Handledare: Solveig Björcke & Gunvor Fröberg Examinator: Marianne

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Vi plåstrar om världen.

Vi plåstrar om världen. Vi plåstrar om världen. När de blir stora ska de rädda världen. Detta projekt är första milstolpen på vägen mot förändring. Barn leder kampen och vuxna följer, tillsammans står de på startlinjen och väntar

Läs mer