Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bonus Rapport Kommersiell Design KTH"

Transkript

1 Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson

2 Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta projekt grundar sig, som namnet antyder, i att ta fram en tjänst avsedd att omsätta och inbringa så stor summa pengar som möjligt. Vi har i detta projekt därför tagit fram den konceptuella tjänsten Bonus. Bonus är en tjänst avsedd att användas i samtliga internetuppkopplade enheter, exempelvis webb för PC, smartphones och tablets. Syftet med tjänsten är att samla sina så kallade lojalitetsprogram, vidare nämnt som bonus-program. Utgångspunkt Som tidigare beskrivet grundar sig projektet i att skapa en konceptuell tjänst som skall inbringa så mycket pengar som möjligt. Projektet utgick från ett tidigare studentprojekt vid KTH M Solution [1]. Projektet ingick då i kursen Entreprenörsskap och Management, där gruppen fokuserade på affärsplan och organisation. Vi tyckte denna idé verkade intressant och ville därför fortsätta utveckla tjänsten med fokus på interaktionsdesign och utföra en användarcentrerad tjänst. Samt titta på vilken teknisk lösning som kan lämpa sig. Business Canvas / Affärsmodell För att få en överblick över hur det är möjligt att tjäna pengar på Bonus gjorde vi en business canvas. Vi stötte relativt snabbt på ett problem, hur vi skulle dela upp användare och kunder! Då våra användare är våra kunders kunder. Vi valde att använda oss av olika färger. Grönt för våra kunder, blå för användarna och rosa för eventuella framtida partners. De gröna lapparna gäller för alla och sen läggs följande färger till.

3 Figur 1 - Buisness Model Canvas Bonus är ett sätt för näringsidkare att öka sin kundnytta, få ett mervärde för kunder, vårda sina befintliga kunder och behålla dessa genom erbjudanden och poängsystem. Det kan även ses som en kommunikationskanal mellan näringsidkare och kunder där reklamen snarare blir en tjänst än något påtvingat. Bonus kommer tjäna pengar genom att näringsidkare tecknar abonnemang med olika pris baserat på olika nivåer av antal registrerade användare. I framtida utveckling är det även tänkt att butikerna skall ha möjlighet att utöka sin funktionalitet och möjligheten att kommunicera mer med sina kunder mot en avgift, med t.ex. olika tävlingar, spel och tjänster. Omvärldsanalys och relaterade / befintliga tjänster Det finns idag ett antal liknande tjänster som samlar bonuskort i mobilaplikationer. I sverige finns det en applikation Skipp som administreras av Ikano bank. I USA finns det en handfull olika lösningar. Det som är gemensamt för alla lösningar är att de använder sig av streck-koder vilket inte fungerar speciellt bra med dagens streckkodsläsare i de svenska kassorna då de inte klarar av att läsa streckkoder från displayer. Google wallet är en annan tjänst som kommer lanseras framöver och den bygger på att telefonen har aktiv NFC inbyggd.

4 Teknik Vi har haft en omfattande diskussion om vilken teknik ett sådant här system skulle kunna tänkas använda. Från början var vi helt inne på att använda oss av streckkoder som de redan existerande systemen använder. Men efter att ha läst ett par artiklar på ämnet samt pratat med några olika personer som arbetar i några olika butiker förstod vi att streckkod inte är någon vidare bra lösning, då streckkodsläsarna inte klarar av att läsa koderna från en display. Google wallets lösning med aktiv NFC är en bra lösning men kräver att användarna har telefoner som har speciell hårdvara och det kommer ta många år innan den tekniken har spridit sig till en bred massa. Den teknik som vi tror på i inledningsfasen är passiva NFC-taggar som kan appliceras på telefonen eller användas löst då taggen är en klister sticker. En enorm fördel med den tekniken är att det går att använda bonussystemet utan att äga en smartphone. Idag använder sig PayEx Mobil av en liknande teknik i sitt betalsystem. För att systemet skall fungera krävs det att användaren registrerar ett konto som bonus-programmen kopplas till. Då kassasystemet hos en ansluten butik läser av en NFC-tagg skickas en fråga om aktuell kund är ansluten till deras bonuskort och får bonuskorts-numret som svar. Designprocess och -beslut I designprocessen ville vi inte låsa oss vid att enbart utveckla en mobil-applikation utan fokuserade på att designa helheten. Då vi har allmänheten som målgrupp har vi försökt att göra en så ansvarsfull design som möjligt och gjort en enkel design som följer standarder. Vi har även undvikit nya innovativa menylösningar, då det inte är säkert att alla förstår dem. I design arbetet har vi utgått från vad som skall fungera i en mobiltelefon och utifrån detta designat ett webbgränssnitt som även är tänkt att fungera bra i tabletts. Vi har tagit fram konceptuella skisser för hur systemet kommer se ut och fungera både i en Iphone och på webben. Till Iphone skisserna har vi gjort en videoprototyp för att illustrera hur flödet är tänkt att fungera. Vi började med att ta fram en bild över hur hela Bonus hänger ihop. Bonus är ett molnbaserat system där användaren har ett konto där alla korten samlas och kan nås från vilken ansluten enhet som helst. Tack vare detta går det administrera sina bonus-program via webben och sedan bara ha med sig NFC taggen till butiken. Men för att kunna dra nytta av den fulla potentialen i systemet är det bra att använda sig av en smartphone. Figur 2 - System översikt En annan aspekt vi diskuterade var hur vida en användare skall tvingas att registrera sig för att kunna använda systemet. Då vi valde tekniken med passiva taggar tvingades vi välja en lösning där användarna måste registrera sig för att kunna utnyttja bonusprogrammet. Dock har vi valt att göra det möjligt att klicka sig runt i systemet utan att vara registrerad för att bilda sig en uppfattning om Bonus är något för mig. Figur 3 - Lite skisser från design arbetet

5 Vi gick vidare i processen med att börja skissa på gränssnittet för en iphone. På kan ni se en videopresentation av mobilgränssnittet I Figur 4 ser vi start vyn i 2 olika lägen. Då användaren är ny kan den antingen koppla appen till ett konto eller bara klicka sig runt lite. I den högra delen har användaren varit aktiv ett tag och skaffat sig några bonus-program. Vi har valt att ha en Iphone klassisk meny längst ned där vi framhäver kortet då det är systemets kärna. Knappen med punkterna till vänster leder till mer funktioner, samlade erbjudanden, samlade meddelanden och shoppinglista. Kugghjulet till höger leder inställningar. På + tecknet längst upp till höger går det lägga till nya kort. Klickar användaren på ändra går det byta ordning på Figur 4 - Start vyn ny användare till vänster och när systemet använts ett tag till höger korten eller ta bort kort. Vi har valt att visa meddelande och erbjudanden för vardera kort i den här vyn för att enkelt få överblick. I Figur 5 har användaren klickat på ett kort och är inne på kortets vy. Här går det högst upp bläddra bland korten utan att gå tillbaka till start vyn. I menyn under kortet går det välja mellan erbjudanden meddelanden och bonus information. Användaren kan klicka på vardera erbjudande för att se mer detaljer. Här hade vi en diskussion om de olika pilarna som finns för iphone och kom fram till den valda pilen. Figur 6 - Inne på ett kort I Figur 6 är vi inne på mer. Här finns Erbjudanden kundkorg och meddelanden. Just i den här vyn är vi på erbjudanden. Då det kan bli väldigt många olika erbjudanden vill vi erbjuda användaren möjlighet till att söka och sortera sina erbjudanden. För sorterings verktyget har vi blivit inspirerade av som har en riktigt snygg lösning. Under mer vyn har vi valt att visa all info sammanslagen från alla bonusprogram för att användaren skall få god överblick och möjlighet att jämföra. Under vyn inställningar finns det inställningar för meddelanden och annat som behöver ställas in samt information om användaren. Figur 5 - Mer Användaren bestämmer själv hur detaljerad information som skall finnas, den här informationen används då nya bonusprogram läggs-till saknas det information får användaren lägga till det vid registreringen. Det är viktigt att vi är tydliga med att ingen personlig information skickas vidare utan att användaren godkänner detta. I bilagan finns samtliga mobil-skisser.

6 I Figur 7 ser vi första sidan i webbgränssnittet. Det är precis samma innehåll som i mobilapplikationen. Då det finns mer plats har vi valt att flytta ut funktionerna från mer till huvudmenyn. Bonuskorten och dess information har samma uppbyggnad som i mobilapplikationen. Vi använder även samma ikoner genomgående. Det vi har lagt till i webbgränssnittet är en rad som visar vilken sorterings vy vi är i. Ni kan se gränssnittet i sin helhet under bilagorna. Tanken med designen är att en ska kunna se lika ut på alla tänkbara enheter, Webben, Tabletts, Iphone, Android osv. Figur 7 - Webbgränssnintt Vidare utvecklingsmöjligheter Vi tror att det skulle kunna vara intressant att koppla bonus till någon form av betalningslösning. T.ex. PayEx mobile känns nära till hands då de använder samma teknik som vi diskuterat. Vid ett sådant samarbete skulle båda tjänsterna skapa mervärde för varandra och göra det attraktivare för näringsidkare att ansluta sig. En utveckling av olika mervärdesfunktioner/reklam är också ett område där det finns mycket att utveckla. Det skulle t.ex. gå att implementera olika former av spel som skattjakt. Diskussion Det har varit väldigt givande för oss att titta på helheten av ett system, dels ur ett affärsmässigt perspektiv men även ur ett designmässigt perspektiv. Då vi tagit hänsyn till att det inte enbart skall fungera i en Iphone app har vi tvingats tänka till några varv extra. Vi har även haft många intressanta och givande diskussioner om vad för typ av design som fungerar för en så bred målgrupp samt olika integritetsaspekter.

7 Bilagor Mobilgränssnitt Kort vyn: Ny användare Koppla till konto Efter inte just nu Flera kort Ändra korten Inne på ett kort Lägg till nytt kort

8 Mer vyn: Inställningar:

9 Webbgränssnitt

10

11

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Bildgalleri Musicstage.se

Bildgalleri Musicstage.se Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Bildgalleri Musicstage.se Jeff Gaude Markus Hedström juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Datavetenskap Examinator:

Läs mer

Användbar webbdesign.

Användbar webbdesign. Examensarbete Användbar webbdesign. Vilka faktorer som är avgörande för att en användare ska uppleva användbarhet på en webbplats. Författare: Ellinor Grönfors Handledare: Peter Adiels Examinator: Patrik

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22

av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign i kursen Grafiska Gränssnitt vid IT-universitet i Göteborg 2004-10-22 INDIVIDUAL PROJECT 1: PAPER Analys och jämförelse av designvalen i Internetbaserade biobokningsystem på Sveriges två största biografer, SF Bio och Sandrew Metronome av Per Hjalmarson, Interaktionsdesign

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Laseria hair and tattoo removal

Laseria hair and tattoo removal Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2013 (Programmet för IT, medier och design) Laseria hair and tattoo removal

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör SharePoint Apps Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör Degree Project in Information and Software Systems First Level Stockholm, Sweden 2013 Kurs II121X, 15hp

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1 1 Sammanfattning!... 3 2 Bakgrund och syfte!... 4 3 Genomförande och metod!... 5 4 Nulägesanalys!...

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet

Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Ett arbete av Jonas Andreen BIT-programmet våren 2003 Moment 3 Psykologiska institutionen Umeå universitet Innehållsförteckning Inledning... 1 Metod... 1 Den kognitiva genomgången... 2 Scenariogenomgång...

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Utveckling av mobilapplikation. Med återanvändning av programkod. Patric Sjöö 2015. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Utveckling av mobilapplikation Med återanvändning av programkod Patric Sjöö 2015 Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Media. Connect. MediaConnect. En mötesplats för mediaintresserade JMM HT13. Aida Hodzic, Felicia Lindström Birthe Wetter, Maria Karelius

Media. Connect. MediaConnect. En mötesplats för mediaintresserade JMM HT13. Aida Hodzic, Felicia Lindström Birthe Wetter, Maria Karelius En mötesplats för mediaintresserade JMM HT13 Aida Hodzic, Felicia Lindström Birthe Wetter, Maria Karelius Idé och koncept Idé och koncept Syfte med idén, innehåll, finansiering är en app där mediaintresserade

Läs mer

StepStone Recruiters Space Version 4.1

StepStone Recruiters Space Version 4.1 Användarmanual StepStone Recruiters Space Version 4.1 Juli 2004 Förord Bästa StepStone kund, Med denna användarmanual vill vi ge dig bästa möjliga hjälp att dra nytta av funktionerna på StepStone och därmed

Läs mer