Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s)"

Transkript

1 1(71) Plats och tid essionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan Beslutande Ledamöter e sida 2 Övriga närvarande olveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Justerare Therese Karlsson (m) och Torill tjerndahl (s) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 3 december 2014 Underskrifter ekreterare Paragrafer Ulrika Thorell Ordförande Jan Leander (fp) Justerare Therese Karlsson (m) Torill tjerndahl (s) ANLAG/BEVI Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ ammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ulrika Thorell

2 2(71) Närvaro kommunfullmäktige Namn Parti Namn Parti Per Eriksson Marianne Ågren C Besnik Dautaj Anna-Lena Ingemansson V Jerker Johansson C Anna-Greta trömberg KD ålderspres. tig Bertilsson M Lena Grönlund Christina Lundqvist Yvonne Rudebou M Anna Johansson olveig Nettelbo Mats Kruse Lars Erik Molin D Erik andberg C Per Jonsson, C Ivanka Uvalic Krister tensson M Maulene Granström Gustavsson usanne Öhrn Gert Andersson M Torill tjerndahl 2:e Carl Kullgren FP vice ordför. Jan Leander ordför. FP Patrik Andersson D Morgan Funevall C Bernt Petzäll MP Bo Thorn Therese Karlsson 1:e M vice ordför. Britt-Marie Almqvist - D Linus Lindblad

3 3(71) KF 124 Ersättares inkallande för tjänstgöring Valberedningens protokoll s beslut Om ej annat anges i lag eller annan författning skall inkallande av ersättare i kommunens styrelser och nämnder ske enligt följande mandatperiod : 1. I första hand inkallas personliga ersättare enligt föreslagen ordning för ledamöter och ersättare 2. I andra hand inkallas ersättare från samma parti i den ordning ersättare upptagits i protokollet 3. Vid förhinder för ersättare från samma parti skall följande inställelseordning gälla i den ordning ersättare upptagits i protokollet Ledamot M FP C KD V MP Ersättare KD, C, FP FP, MP, V, KD, C, M, D, MP, C, KD, M, V, D KD, M,, MP, FP, V, D C, M, FP,, V, MP, D

4 4(71) KF 125 Revisorer till kommunen s beslut beslutar utse följande revisorer för kommunen Ordinarie Ordförande Nils-Gunnar Nilsson torgatan Bengtsfors Vice ordförande Lennart Josefsson (s) Villavägen kåpafors Jimmy Bjerkansmo (c) Källevägen Ödskölt Ask Fjellklang Årjängsvägen Gustavsfors David Eriksson Myrstigen Billingsfors Parti M C C Mandatperioden

5 5(71) KF 126 Revisor Furnäs vägsamfällighet Valberedningens förslag till beslut beslutar utse följande till revisor för Furnäs vägsamfällighet Ordinarie Parti Ersättare Parti Eric Larsson Årbol tommen Bengtsfors m Irina Hagman Franserudsvägen Bengtsfors Mandatperioden

6 6(71) KF 127 Revisor Asketvetens donation s beslut beslutar utse följande till revisor för Asketvetens donation Ordinarie Parti Ersättare Parti Irina Hagman Franserudsvägen Bengtsfors Lennart Jonasson Gamla Bruksgatan Bäckefors Jimmie Bjerkansmo Källevägen Ödskölt C Nils-Gunnar Nilsson torgatan Bengtsfors M Mandatperioden

7 7(71) KF 128 Kommunstyrelse ordinarie ledamöter Inför den nya mandatperioden har valberedningen lämnat förslag på nio ledamöter till kommunstyrelsen Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamöter i kommunstyrelsen: Ordinarie Per Eriksson (s) ordförande trömgatan Bengtsfors Per Jonsson, (c) 1:e vice ordförande Tassbyn Norra Bengtsfors Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande (s) Kvarnlyckevägen Dals Långed usanne Öhrn (s) Torsgatan Bengtsfors Carl Kullgren (fp) Östra Edsviken Bengtsfors Besnik Dautaj (s) Dammenvägen Bengtsfors Jerker Johansson (c) Norebyns gård Dals Långed Krister tensson (m) Fagerliden Ödskölt tig Bertilsson (m) n undet Bengtsfors Mandatperioden

8 8(71) KF 129 Kommunstyrelsen ersättare Inför den nya mandatperioden har valberedningen lämnat förslag på nio ersättare till kommunstyrelsen Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ersättare i kommunstyrelsen: Ersättare Lena Grönlund (s) Fabriksvägen Dals Långed Marie Therese Harfouche (c) Majbergsvägen Bengtsfors Peder Johansson (s) ödra Kvarnviken Bengtsfors olveig Nettelbo (s) Nedre Terrassgatan Billingsfors Bernt Petzäll (mp) Bolldalsvägen 18 A Bengtsfors Linus Lindblad (s) Ängedalsvägen Bengtsfors Anna-Greta trömberg (kd) Bergvägen Dals Långed Anna Johansson (m) Tormansbyn Bengtsfors Kåre Karlsson (c) Myresjövägen Bäckefors Mandatperioden

9 9(71) KF 130 Valnämnd val av ledamöter Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamöter i valnämnden: Ordinarie Ordförande ven-åke Gustavsson Rosenvägen Billingsfors Jan-Åke Jansson vice ordför Gullungebyn Dals Långed Carola Qvist Arket Bäckefors Peder Johansson ödra Kvarnviken Bengtsfors Niclas Green Huvudgingsvägen Bengtfsors Krister tensson Fagerliden Ödskölt Marianne Ågren Dingelvik Östra Mon Dals Långed Parti Kd FP M C Mandatperioden:

10 10(71) KF 131 Valnämnden val av ersättare Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ersättare i valnämnden: Ersättare Lilian Johansson ödra Kvarnviken Bengtsfors Erik andberg Hökhult and Bengtsfors Jenny Nieminen Flaterud Ängen Dals Långed Britt-Marie Almqvist Kinadalsvägen 22 B Bengtsfors Jan Leander varttjärn lätta Bengtsfors Owe Gustafsson Espenäs Bengtsfors Kjell-Åke Andersson Flaten Haget Bengtsfors Parti C FP M C Mandatperioden:

11 11(71) KF 132 Myndighetsnämnden val av ledamöter Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse ledamöter i myndighetsnämnden enligt följande Ordinarie Ordförande ten-åke Jansson Kokerigatan Bengtsfors Vice Ordförande Marianne Ågren Dingelvik Östra Mon Dals Långed Göran Andreasson Pilvägen Bengtsfors Parti C Mandatperioden

12 12(71) KF 133 Myndighetsnämnden val av ersättare Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse ersättare i myndighetsnämnden enligt följande Ersättare Ivanka Uvalic torgatan Bengtsfors Owe Gustafsson Espenäs Bengtsfors Britt-Marie Almqvist Kinadalsvägen 22 B Bengtsfors Parti M Mandatperioden

13 13(71) KF 134 ydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamot och ersättare i ydvästra Värmlands och Norra Dalslands överförmyndarnämnd Ordinarie Parti Ersättare Parti Göran Andreasson Pilvägen Bengtsfors tig Andersson ignebyn Dals Långed KD Mandatperioden

14 14(71) KF 135 Nämndemän Valberednings ordförande presenterar valberedningens förslag på nämndemän: Gull-Britt Börjesson (m) Göran Andreasson (s) Inger Johannesson (c) Marie Therese Harfouche (c) Jan-Åke Jansson (kd) Ask Fjellklang (c) Yrkanden usanne Öhrn (s) yrkar på att utse Royne Karlsson (s) till nämndeman Propositionsordning 1 Ordföranden finner att det finns 7 förslag till nämndemän Gull-Britt Börjesson (m) Göran Andreasson (s) Inger Johannesson (c) Marie Therese Harfouche (c) Jan-Åke Jansson (kd) Ask Fjellklang (c) Royne Karlsson (s) Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att fullmäktige föreslår följande personer till nämndeman Royne Karlsson (s) Gull-Britt Börjesson (m) Göran Andreasson (s) Inger Johannesson (c) Marie Therese Harfouche (c) Jan-Åke Jansson (kd) Votering begärs och eftersom det rör personval är omröstningen sluten.

15 15(71) Justerarna Therese Karlsson (m) och Torill tjerndahl (s) utses till rösträknare Ordföranden informerar om vilka regler som gäller för valsedlarna. Fullmäktige ajournerar sig i femton minuter. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Omröstningsresultat Antalet avgivna röster är röster är giltiga och 2 ogiltiga. Ledamöter Röster Gull-Britt Börjesson 28 Göran Andreasson 27 Inger Johannesson 28 Marie Therese Harfouche 28 Jan-Åke Jansson 28 Royne Karlsson 17 Ask Fjellklang 12 Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse nämndemän enligt följande: Nämndemän Royne Karlsson Bruksgatan Gustavsfors Gull-Britt Börjesson kiffervägen Billingsfors Göran Andreasson Pilvägen Bengtsfors Inger Johannesson Hasselvägen Billingsfors Marie Therese Harfouche Majbergsvägen Bengtsfors Jan-Åke Jansson Gullungebyn Dals Långed Parti M C C KD Mandatperioden:

16 16(71) KF 136 Representanter bolagsstämmor - Bengtsfors Teknik AB, Bengtsfors Energi Handel AB, Bengtsfors Energi Nät AB, Bengtsforshus AB, Bengtsfors Utvecklings AB, Hotell Dalia AB Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande representanter i bolagstämma i Bengtsfors Teknik AB, Bengtsfors Energi Handel AB, Bengtsfors Energi Nät AB, Bengtsforshus AB, Bengtsfors Utvecklings AB och Hotell Dalia AB ordinarie Per Eriksson (s) trömgatan Bengtsfors ersättare Jerker Johansson Norebyns gård Dals Långed Mandatperioden:

17 17(71) KF 137 Representant bolagstämma Majberget Utvecklings AB Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande representanter i bolagstämma i Majberget Utvecklings AB ordinarie Bo Thorn (s) Kråkviken lottet Bengtsfors ersättare Jerker Johansson (c) Norebyns gård Dals Långed Mandatperioden:

18 18(71) KF 138 Ledamöter i John acrissons fond Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande till ledamöter i John acrissons fond: Ordinarie Parti Ersättare Parti Monica Henriksson Flolanda Backegärdet Bengtsfors M Daniel ohlman Årjängsvägen Gustavsfors Yvonne Rudebou Borgstugan Höglund Gustavsfors M Georg Danielsson Årjängsvägen Gustavsfors (-) Mandatperioden:

19 19(71) KF 139 Revisorer John acrisons fond Valberedningens protokoll s beslut fördelar uppdraget mellan sig avseende John acrissons fond: två ledamöter och två ersättare Mandatperioden

20 20(71) KF 140 Nominering av ordförande i John acrissons fond Valberedningens protokoll s beslut beslutar att föreslå länsstyrelsen att Maria Blom förordnas som ordförande i John acrissons fond för mandatperioden

21 21(71) KF 141 Godkänd revisor Asketvetens donationsfond Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse Monica Åström som godkänd revisor i Asketvetens donationsfond för mandatperioden

22 22(71) KF 142 Revisorer för kommunens stiftelser löjdsamfonden, Albin Johansson I Näsbo, Waerns donation, Koschellska fonden, kolsamfonden, ocial samfond, Christina Johanssons fond Valberedningens protokoll s beslut beslutar att kommunens revisorer fördelar uppdraget mellan sig vad gäller kommunens stiftelser. Två ord och två ers. Mandatperioden

23 23(71) KF 143 Dal Västra Värmlands Järnväg, DVVJ ledamöter Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande till ledamöter i Dal Västra Värmlands Järnväg, DVVJ: Ordinarie Parti Ersättare Parti Bo Thorn Kråkviken lottet Bengtsfors Peder Johansson ödra Kvarnviken Bengtsfors Besnik Dautaj Dammenvägen Bengtsfors Jan Leander varttjärn lätta Bengtsfors FP Gert Andersson Knösteviken Bengtsfors m Marie-Therese Harfouche Majbergsvägen Bengtsfors C Mandatperioden

24 24(71) KF 144 Dal Västra Värmlands Järnväg, DVVJ ersättare Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande till ersättare i Dal Västra Värmlands Järnväg, DVVJ: Ersättare Peder Johansson ödra Kvarnviken Bengtsfors Jan Leander varttjärn lätta Bengtsfors Parti FP Marie-Therese Harfouche Majbergsvägen Bengtsfors C Mandatperioden

25 25(71) KF 145 Val av revisorer tiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg DVVJ Valberedningens protokoll s beslut beslutar att kommunens revisorer fördelar uppdraget mellan sig vad gäller tiftelsen DVVJ. Två ord och två ers. Mandatperioden

26 26(71) KF 146 tiftelsen tenebyskolan Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande till ledamöter till stiftelsen tenebyskolan: Ordinarie Carl Kullgren, vice ordf Östra Edsviken Bengtsfors Per Jonsson Tassbyn N Bengtsfors Parti FP C Mandatperioden

27 27(71) KF 147 Val av revisorer tiftelsen tenebyskolan Valberedningens protokoll s beslut beslutar att kommunens revisorer fördelar uppdraget mellan sig vad gäller tiftelsen tenebyskolan. Två ord och två ers. Mandatperioden

28 28(71) KF 148 Huvudmän Dalslands parbank Valberedningens protokoll s beslut beslutar att nominerar följande personer som huvudmän i Dalslands parbank Ordinarie Annette Jonasson Hesselroth Gamla vägen Ödskölt Jan Leander varttjärn lätta Bengtsfors Inger Johannesson Hasselvägen Billingsfors Mats Kruse Björkvägen Bengtsfors tefan Augustsson Värnbovägen Billingsfors Parti FP C M Mandatperioden

29 29(71) KF 149 Dalslandskommunernas kommunalförbund Valberedningens protokoll s beslut beslutar att nominera följande ledamöter och ersättare till Dalslandskommunernas kommunalförbund: Ordinarie Parti Ersättare Parti Per Eriksson trömgatan Bengtsfors Jan Leander varttjärn lätta Bengtsfors FP Per Jonsson Tassbyn N Bengtsfors C Jerker Johansson Norebyns gård Dals Långed C Mandatperioden

30 30(71) KF 150 Val av gode män vid lantmäteriförrättningar Valberedningens protokoll s beslut beslutar utse följande personer till gode män vid lantmäteriförrättningar Ordinarie ten-åke Jansson Kokerigatan Bengtsfors Göran Andreasson Pilvägen Bengtsfors Jonas Lilljeqvist ömvägen Dals Långed Parti KD Mandatperioden

31 31(71) KF 151 Ombud föreningsstämma Kommuninvest ekonomisk förening Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande till ombud för föreningsstämma Kommuninvest ekonomisk förening Ordinarie Per Eriksson trömgatan Bengtsfors Parti Mandatperioden

32 32(71) KF 152 tämmoombud Förenade måkommuners försäkrings AB Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande till ombud och ersättare för föreningsstämma Förenade måkommuners försäkrings AB Ordinarie Parti Ersättare Parti Per Eriksson trömgatan Bengtsfors Per Jonsson Tassbyn Norra Bengtsfors C

33 33(71) KF 153 Nominering av vigselförrättare Valberedningens protokoll s beslut beslutar nominera följande vigselförrättare till länsstyrelsen (En kort beskrivning av varför dessa personer anses lämpliga ska bifogas, Om personen tidigare varit förordnad räcker detta som motivering) Ordinarie Katarina Lindberg Hallebyvägen 12 F Dals Långed Agneta Moquist Gamla vägen Ödskölt Yvonne Rudebou Borgstugan Höglund Gustavsfors Inger Johannesson Hasselvägen Billingsfors Anna-Lena Ingemansson Åsen Dals Långed Mandatperioden

34 34(71) KF 154 Fyrbodals kommunalförbund direktionen Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande personer till direktionen i Fyrbodals kommunalförbund: Ordinarie Parti Ersättare Parti Per Eriksson trömgatan Bengtsfors Per Jonsson Tassbyn N Bengtsfors C Mandatperioden

35 35(71) KF 155 Dalslands Turist AB Valberedningens protokoll s beslut beslutar att nominera följande person som ledamot i Dalslands Turist AB Ordinarie Per Eriksson trömgatan Bengtsfors Parti Mandatperioden

36 36(71) KF 156 Dalslands Miljönämnd val av ledamöter Valberednings ordförande presenterar valberedningens förslag på ledamöter i Dalslands miljönämnd. Valberedningens protokoll s beslut beslutar att nominera följande ledamöter till Dalslands miljönämnd Ordinarie Kjell-Åke Andersson Flatan Haget Bengtsfors Bo Thorn Kråkviken lottet Bengtsfors Parti C Mandatperioden

37 37(71) KF 157 Dalslands Miljönämnd val av ersättare Valberednings ordförande presenterar valberedningens förslag på ersättare i Dalslands miljönämnd. En plats är vakant. Yrkanden Anna-Lena Ingemansson (v) yrkar på att Marie Persson (v) ska utses till ersättare i Dalslands miljönämnd Per Jonsson (c) yrkar på att Therese Karlsson ska utses till ersättare i Dalslands miljönämnd Propositionsordning 1 Ordföranden finner att det finns 3 förslag till ersättare i Dalslands miljönämnd Jenny Nieminen (s) Marie Persson (v) Therese Karlsson (m) Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att fullmäktige beslutar att utse Jenny Nieminen (v) och Therese Karlsson (m) Votering begärs och ska vara sluten eftersom det rör sig om personval Justerarna Therese Karlsson (m) och Torill tjerndahl utses till rösträknare Ordföranden informerar om vilka regler som gäller för valsedlarna. Fullmäktige ajournerar sig i femton minuter. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Omröstningsresultat Antalet avgivna röster är 30, varav samtliga är giltiga. Ledamöter Röster Jenny Nieminen (v) 30 Marie Persson (v) 14 Therese Karlsson (m) 16 Valberedningens protokoll

38 38(71) s beslut beslutar att nominera följande ersättare till Dalslands miljönämnd Ersättare Therese Karlsson Torrskog prästgård Bengtsfors Jenny Niemninen Flaterud Ängen Dals Långed Parti m Mandatperioden

39 39(71) KF 158 amordningsförbundet BÅD-EÅ Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamot till amordningsförbundet BÅD-EÅ Ordinarie Christina Lundqvist Kvarnlyckevägen Dals Långed Parti Mandatperioden

40 40(71) KF 159 Demokratiberedning Valberedningens protokoll s beslut utser följande ledamöter och ersättare till Demokratiberedningen Ordinarie Torill tjerndahl (s) ordförande Kokerigatan Bengtsfors Jan Leander (fp) varttjärn lätta Bengtsfors Jan-Åke Jansson (kd) vice ordförande Gullungebyn Dals Långed Jan-Olof Ternstedt (v) Tisselskog-Heden Dals Långed tig Bertilsson (m) n undet Bengtsfors Bernt Petzäll (mp) Bolldalsvägen 18 A Bengtsfors Leif Johansson(c) Alltorps gård Ödskölt Patrik Andersson (sd) Ekhagsbacken Dals Långed ersättare usanne Öhrn (s) Torsgatan Bengtsfors Krister tensson (m) Fagerliden Ödskölt - Kåre Karlsson (c) Myresjövägen Bäckefors - Mandatperioden

41 41(71) KF 160 Val av tämmoombud Dalslands Turist AB Valberedningens protokoll s beslut utser följande som stämmoombud i Dalslands Turist AB Ordinarie Frank Hagman Franserudsvägen Bengtsfors Parti Mandatperioden

42 42(71) KF 161 Utförarstyrelse stiftelsen Asketvetens donationsfond s beslut beslutar att utse utförarstyrelse för stiftelsen Asketvetens donation enligt följande Ordinarie Parti Ersättare Parti Ordförande Hans-Olof Larsson olviksvägen Ödskölt (-) Camilla Andersson Gamla vägen Ödskölt (-) Tommy tröm Asketveten Ödskölt Mats Johansson Fagerliden ÖDKÖLT (-) Annette Jonasson Hesselroth Gamla vägen Ödskölt M Krister tensson Fagerliden Ödskölt M Lennart Johansson Berg Burekasen Ödskölt C Leif Johansson Alltorps Gård Ödskölt C Inger Hedlund Ödskölt Berg Modalen Ödskölt (-) Ann-ofie Magnusson Allltorp Ödskölt (-) Mandatperioden:

43 43(71) KF 162 Rapport/information från kommunrevisionen a) Kommunrevisionen begäran om uppgifter avseende konkurrensbegränsande säljverksamhet- kommunstyrelsens svar. b) Kommunrevisionen årlig övergripande granskning av nämnder och styrelse kommunstyrelsens, myndighetsnämndens och överförmyndarnämndens svar s beslut tar del av informationen

44 44(71) Ekonomienheten KF 163 Dnr Delårsrapport per Enligt prognosen för helåret befaras ett underskott på 1,9 mkr. Kommunen har för år 2014 budgeterat ett underskott på 5,3 mkr. Detta innebär en förbättring mot budget på 3,4 mkr. I resultatet ingår underskott på fjärrvärmeverksamheten med 0,4 mkr. Detta räknas bort vid uträkning av balanskravsresultatet. Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår därmed till -1,5 mkr. Detta innebär att kommunen inte klarar av det så kallade balanskravet. edan tidigare har kommunen 22,6 mkr i resultatutjämningsreserv. Delar av denna reserv kommer att användas för att täcka det negativa balanskravsresultatet. Den största avvikelsen i helårsprognosen för kommunstyrelsens skattefinansierade verksamhet står tekniska området för med ett prognostiserat överskott på 1,7 mkr. Utbildningsområdet befarar ett underskott på 0,5 mkr medan sociala området och kommunledningskontoret beräknas nå överskott på 0,6 mkr respektive 0,2 mkr. Finansförvaltningen beräknas få ett överskott på 1,8 mkr. De affärsdrivande verksamheterna VA och renhållning bedöms få överskott på 1,7 mkr respektive 1,3 mkr. Dessa överskott påverkar inte kommunens resultat i redovisningen utan ökar kommunens befintliga skulder till respektive taxe-kollektiv. I nedanstående driftredovisning finns de dock redovisade. Uppdelning per nämnd Avvikelse Utfall Budget Prognos Budget/ Nämnd Prognos -0,7-0,7-0,7 0,0 Kommunstyrelsen skattefin -471,4-471,5-469,5 2,0 Kommunstyrelsen affdriv 11,8 12,9 15,5 2,6 Myndighetsnämnden -0,1-0,1-0,1 0,0 Valnämnden 0,0-0,4-0,4 0,0 Överförmyndarnämnden -0,4-0,8-0,8 0,0 Finansiering 476,6 455,3 457,1 1,8 umma 15,8-5,3 1,1 6,4 Kommunstyrelsens beslut

45 45(71) s beslut beslutar att godkänna upprättad delårsrapport/utfallsprognos per

46 46(71) KF 164 Dnr Budget 2015 med utblick Förvaltningens förslag till teknisk budget för år 2015 ( ) överlämnades till de politiska grupperna under augusti månad i enlighet med gällande ekonomi- och målprocess. De politiska grupperna har därefter haft möjlighet att diskutera budgetförslaget under budgetberedningens arbete. Mot bakgrund av det svåra och osäkra ekonomiska läget samt det faktum att det hölls allmänna val i september beslutade kommunfullmäktige att flytta fram beslut om budget för år 2015 med utblick en månad. Budgetberedningen har under september och oktober arbetat fram ett förslag till budget för år 2015 ( ). Den beräknade befolkningsminskningen i budgetförslaget är 70 personer per år och det bygger på en skattehöjning på 50 öre. Yrkande Per Eriksson (s), Carl Kullgren (fp) och Anna-Lena Ingemansson (v) yrkar på bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut Per Jonsson (c), Anna-Greta trömberg (kd) och Jerker Johansson (c) yrkar, mot bakgrund av förbättrade befolkningssiffror, på en skattehöjning med 34 öre och att utöka investeringsbudgeten med 2 Mkr för delfinansiering av konstgräsplan på Långevi. tig Bertilsson (m) yrkar, mot bakgrund av krav på att leverera en budget med god ekonomisk hushållning, på återremiss till kommunstyrelsen av budgetförslaget för beslut i fullmäktige i december. Propositionsordning 1 Ordföranden finner att det finns tre förslag 1. Per Eriksson (s, Carl Kullgren (fp) och Anna-Lena Ingemanssons (v) tillika kommunstyrelsens förslag 2. Per Jonsson (c), Anna-Greta trömbergs (kd) och Jerker Johanssons (c) förslag. 3. tig Bertilssons (m) förslag om återremiss Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras idag.

47 47(71) Propositionsordning 2 Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Per Eriksson (s, Carl Kullgren (fp) och Anna-Lena Ingemanssons (v) tillika kommunstyrelsens förslag Per Jonsson (c), Anna-Greta trömbergs (kd) och Jerker Johanssons (c) förslag. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Per Erikssons (s), Carl Kullgrens (fp) och Anna-Lena Ingemanssons (v) tillika kommunstyrelsens förslag. Budgetberedningens protokoll Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll Kommunstyrelsens beslut s beslut att fastställa budget för år 2015 i enlighet med resultaträkning enligt följande:

48 48(71) kattesats 22,92 för åren Befolkningsminskning 70 personer för år 2015 samt 100 personer per år för planperioden Resultaträkning Bokslut Budget PrognosBudget Budget Budget Budget Verksamhetens intäkter 182,8 183,4 183,4 183,1 183,1 183,1 183,1 Verksamhetens kostnader* -608,0-642,4-650,4-657,2-664,9-673,9-683,5 Pensionsutbetalningar -11,9-12,8-12,8-13,5-14,0-14,5-15,0 Attraktiva Bengtsfors -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Besparingar utöver demografi 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,4 1,1 Verksamhetens nettokostnader -437,4-472,1-480,1-487,9-493,1-504,2-514,6 Avskrivningar -27,1-31,0-31,0-33,7-34,2-34,7-35,2 Nedskrivningar Nettokostnader -464,5-503,1-511,1-521,6-527,3-538,9-549,8 katteintäkter 339,1 351,8 350,5 370,2 388,3 406,9 425,2 tatsbidrag 144,4 150,3 152,7 158,7 152,2 145,3 138,0 Finansiella intäkter 1,9 1,7 1,4 1,4 1,7 1,9 2,0 Finansiella kostnader -4,3-6,0-4,3-5,5-6,8-6,9-7,0 Realisationsvinst/-förlust 0,8 Resultat före extraordinära 17,4-5,3-10,8 3,2 8,1 8,3 8,4 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 17,4-5,3-10,8 3,2 8,1 8,3 8,4 Täckning av underskott Justeringar balanskravsresultat 4,6 1,0 Balanskravsresultat 22,0-5,3-9,8 3,2 8,1 8,3 8,4 Avsättning pensioner -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Tilläggsbudget/omdisponering Resultat efter avsättning 17,0-10,3-14,8-1,8 3,1 3,3 3,4 *I verksamhetens kostnader ingår uppräkning av löneökningar och automatisk besparing motsvarande minskade intäkter mot bakgrund av minskande befolkning; 4,9, 5,2 respektive 5,5 Mkr för åren att för år 2015 ge avkall på resultatkravet på 1,5% av skatteintäkter och statsbidrag som kommunfullmäktige beslutat vara nivån för god ekonomisk hushållning i Bengtsfors kommun att kommunstyrelsen har möjlighet att omdisponera drifts- och investeringsmedel under pågående budgetår att godkänna de justeringar som gjorts i verksamhetsutrymmena enligt budgetberedningens protokoll att besluta enligt budgetberedningens förslag till hantering av samtliga ärenden hänskjutna dit enligt budgetberedningens protokoll att uppdra åt förvaltningen att fördela och verkställa verksamhetsspecifika och generella besparingar att fastställa budget år som planeringsunderlag i kommunens rullande planering att följa veriges kommuner och landstings rekommendationer avseende nivå på internräntan

49 49(71) att fastställa investeringsbudget enligt bilaga 23 att uppdra åt förvaltningen att fördela summerade poster i investeringsbudgeten inom respektive verksamhet och prioritera arbetsmiljöåtgärder. Investeringar som avser arbetsmiljöåtgärder ska även rapporteras till kommunstyrelsen. att fastställa följande ersättning för hemvårdsbidrag: Nivå Antal timmar Ersättning per månad Nivå timmar kr Nivå timmar kr att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till förändrat regelverk och nivåer avseende matabonnemang att uppdra åt förvaltningen att se över biblioteksverksamheten i kommunen att uppdra åt förvaltningen att se över L-verksamheten i kommunen att ge budgetberedningen i uppdrag att ta fram förslag på långsiktig strategi för hållbar ekonomisk utveckling samt ny ekonomi- och målprocess för att förbättra budgetarbetet i kommunen att, inför arbetet med budget 2016 ( ), genomföra KL:s Kommunkompassen att godkänna de justeringar som gjorts i detaljbudgetarna enligt internbudget 2015 bilaga 24 samt budgetjusteringar internbudget bilaga 25 att fastställa samtliga mål under avsnitt ovan som mål med betydelse för god ekonomisk hushållning för år 2015 och att de ekonomiska målen under avsnitt 5.7 ska utgöra kommunens finansiella mål för år 2015 att fastställa balansräkning enligt avsnitt 13.4 som planeringsunderlag i kommunens rullande planering att fastställa kassaflödesanalys enligt avsnitt 13.5 som planeringsunderlag i kommunens rullande planering att fastställa finansiell analys enligt avsnitt 13.6 som planeringsunderlag i kommunens rullande planering att 200 kkr flyttas från Bengtsfors Utvecklings AB till kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter att en marknadsföringsstrategi ska tas fram att se på möjligheten att starta en bostadsförmedling att förvaltningen ska ta fram förslag på hur kommunen och föreningarna kan dra mer nytta av extern finansiering

50 50(71) Reservation Centerpartiet och kristdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. tig Bertilsson (m), Krister tensson (m), Yvonne Rudebou (m och Gert Andersson (m) reserverar sig till förmån för eget förslag. e bilaga. Therese Karlsson (m) reserverar sig till förmån för moderaternas förslag.

51 51(71) KF 165 Dnr Taxor och avgifter 2015 Bengtsfors kommun I samband med framtagande av budget för år 2015 ( ) har också förslag till justeringar av taxor och avgifter tagits fram. Yrkanden Per Eriksson (s) yrkar på bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Per Erikssons (s), tillika kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det Budgetberedningens protokoll Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll Kommunstyrelsens beslut s beslut beslutar att anta följande taxor och avgifter enligt upprättat förslag:

52 52(71) Gällande Uppräkning Ny taxa Kr % Kr Räddningstjänst Tjänster (per st, exkl mvs) Provtryckning av brandposter 175, ,00 Tjänster (per timma, exkl mvs) Personal, vardagar Deltid 310, ,00 Personal, vardagar Heltid 398, ,00 Personal, vardagar och helg Deltid 465, ,00 Personal, vardagar och helg Heltid 651, ,00 Tillsyn enligt LO och LBE Grundavgift 1 470, ,00 Timavgift 800, ,00 Grundavgift för både LO och LBE 2 185, ,00 Avgifter för automatiska brandlarm Anslutningsavgift 2 560, ,00 Årlig avgift för larmmottagning 2 180, ,00 Avgift för felaktiga larm 5 800, ,00 Avgift för utryckning p g a fellarm på anläggning eller åtgärd på larmanläggning då anläggningsskötare ej kan nås, per gång 2 860, ,00 Mottagning av automatiska brandlarmsprov utöver kvartalsprov, samt frånkoppling av anläggning för arbete, per gång 190, ,00 Avgift för uppdraget Anläggningsskötare, per månad 800, ,00

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s) 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.25 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Mona Lundahl Davies, socialchef 155. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Mona Lundahl Davies, socialchef 155. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s) 1(31) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30-20.55 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Mona

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNFULLMÄKTIGE i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset onsdagen den 24 november 2010, kl 18.30 för behandling av nedanstående ärenden: - Hälsningsanförande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2007-02-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 21 februari, 2007 klockan 19.00 19.25 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Christina Lundqvist (s) ej 291, Therese Karlsson (m) 291. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 276-306 Ulrika Thorell

Christina Lundqvist (s) ej 291, Therese Karlsson (m) 291. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 276-306 Ulrika Thorell 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.30, ajournering 11.55 13.00 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande, ej 291 Christina Lundqvist (s) 2:e

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Nr 2 Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 februari 2005, klockan 08.30-12.45 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Daniel

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Fullriggaren Strömsvik måndag, kl. 08:30 11:00 Beslutande Erland Olauson (S) ordf Anna Nilsson (M) Lars Beckman (S) Leif Jonsson (KD) Helen Johansson Kokkonen (S) Närvarande

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 18 april 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C)

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer