Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s)"

Transkript

1 1(71) Plats och tid essionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan Beslutande Ledamöter e sida 2 Övriga närvarande olveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Justerare Therese Karlsson (m) och Torill tjerndahl (s) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 3 december 2014 Underskrifter ekreterare Paragrafer Ulrika Thorell Ordförande Jan Leander (fp) Justerare Therese Karlsson (m) Torill tjerndahl (s) ANLAG/BEVI Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ ammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ulrika Thorell

2 2(71) Närvaro kommunfullmäktige Namn Parti Namn Parti Per Eriksson Marianne Ågren C Besnik Dautaj Anna-Lena Ingemansson V Jerker Johansson C Anna-Greta trömberg KD ålderspres. tig Bertilsson M Lena Grönlund Christina Lundqvist Yvonne Rudebou M Anna Johansson olveig Nettelbo Mats Kruse Lars Erik Molin D Erik andberg C Per Jonsson, C Ivanka Uvalic Krister tensson M Maulene Granström Gustavsson usanne Öhrn Gert Andersson M Torill tjerndahl 2:e Carl Kullgren FP vice ordför. Jan Leander ordför. FP Patrik Andersson D Morgan Funevall C Bernt Petzäll MP Bo Thorn Therese Karlsson 1:e M vice ordför. Britt-Marie Almqvist - D Linus Lindblad

3 3(71) KF 124 Ersättares inkallande för tjänstgöring Valberedningens protokoll s beslut Om ej annat anges i lag eller annan författning skall inkallande av ersättare i kommunens styrelser och nämnder ske enligt följande mandatperiod : 1. I första hand inkallas personliga ersättare enligt föreslagen ordning för ledamöter och ersättare 2. I andra hand inkallas ersättare från samma parti i den ordning ersättare upptagits i protokollet 3. Vid förhinder för ersättare från samma parti skall följande inställelseordning gälla i den ordning ersättare upptagits i protokollet Ledamot M FP C KD V MP Ersättare KD, C, FP FP, MP, V, KD, C, M, D, MP, C, KD, M, V, D KD, M,, MP, FP, V, D C, M, FP,, V, MP, D

4 4(71) KF 125 Revisorer till kommunen s beslut beslutar utse följande revisorer för kommunen Ordinarie Ordförande Nils-Gunnar Nilsson torgatan Bengtsfors Vice ordförande Lennart Josefsson (s) Villavägen kåpafors Jimmy Bjerkansmo (c) Källevägen Ödskölt Ask Fjellklang Årjängsvägen Gustavsfors David Eriksson Myrstigen Billingsfors Parti M C C Mandatperioden

5 5(71) KF 126 Revisor Furnäs vägsamfällighet Valberedningens förslag till beslut beslutar utse följande till revisor för Furnäs vägsamfällighet Ordinarie Parti Ersättare Parti Eric Larsson Årbol tommen Bengtsfors m Irina Hagman Franserudsvägen Bengtsfors Mandatperioden

6 6(71) KF 127 Revisor Asketvetens donation s beslut beslutar utse följande till revisor för Asketvetens donation Ordinarie Parti Ersättare Parti Irina Hagman Franserudsvägen Bengtsfors Lennart Jonasson Gamla Bruksgatan Bäckefors Jimmie Bjerkansmo Källevägen Ödskölt C Nils-Gunnar Nilsson torgatan Bengtsfors M Mandatperioden

7 7(71) KF 128 Kommunstyrelse ordinarie ledamöter Inför den nya mandatperioden har valberedningen lämnat förslag på nio ledamöter till kommunstyrelsen Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamöter i kommunstyrelsen: Ordinarie Per Eriksson (s) ordförande trömgatan Bengtsfors Per Jonsson, (c) 1:e vice ordförande Tassbyn Norra Bengtsfors Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande (s) Kvarnlyckevägen Dals Långed usanne Öhrn (s) Torsgatan Bengtsfors Carl Kullgren (fp) Östra Edsviken Bengtsfors Besnik Dautaj (s) Dammenvägen Bengtsfors Jerker Johansson (c) Norebyns gård Dals Långed Krister tensson (m) Fagerliden Ödskölt tig Bertilsson (m) n undet Bengtsfors Mandatperioden

8 8(71) KF 129 Kommunstyrelsen ersättare Inför den nya mandatperioden har valberedningen lämnat förslag på nio ersättare till kommunstyrelsen Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ersättare i kommunstyrelsen: Ersättare Lena Grönlund (s) Fabriksvägen Dals Långed Marie Therese Harfouche (c) Majbergsvägen Bengtsfors Peder Johansson (s) ödra Kvarnviken Bengtsfors olveig Nettelbo (s) Nedre Terrassgatan Billingsfors Bernt Petzäll (mp) Bolldalsvägen 18 A Bengtsfors Linus Lindblad (s) Ängedalsvägen Bengtsfors Anna-Greta trömberg (kd) Bergvägen Dals Långed Anna Johansson (m) Tormansbyn Bengtsfors Kåre Karlsson (c) Myresjövägen Bäckefors Mandatperioden

9 9(71) KF 130 Valnämnd val av ledamöter Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamöter i valnämnden: Ordinarie Ordförande ven-åke Gustavsson Rosenvägen Billingsfors Jan-Åke Jansson vice ordför Gullungebyn Dals Långed Carola Qvist Arket Bäckefors Peder Johansson ödra Kvarnviken Bengtsfors Niclas Green Huvudgingsvägen Bengtfsors Krister tensson Fagerliden Ödskölt Marianne Ågren Dingelvik Östra Mon Dals Långed Parti Kd FP M C Mandatperioden:

10 10(71) KF 131 Valnämnden val av ersättare Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ersättare i valnämnden: Ersättare Lilian Johansson ödra Kvarnviken Bengtsfors Erik andberg Hökhult and Bengtsfors Jenny Nieminen Flaterud Ängen Dals Långed Britt-Marie Almqvist Kinadalsvägen 22 B Bengtsfors Jan Leander varttjärn lätta Bengtsfors Owe Gustafsson Espenäs Bengtsfors Kjell-Åke Andersson Flaten Haget Bengtsfors Parti C FP M C Mandatperioden:

11 11(71) KF 132 Myndighetsnämnden val av ledamöter Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse ledamöter i myndighetsnämnden enligt följande Ordinarie Ordförande ten-åke Jansson Kokerigatan Bengtsfors Vice Ordförande Marianne Ågren Dingelvik Östra Mon Dals Långed Göran Andreasson Pilvägen Bengtsfors Parti C Mandatperioden

12 12(71) KF 133 Myndighetsnämnden val av ersättare Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse ersättare i myndighetsnämnden enligt följande Ersättare Ivanka Uvalic torgatan Bengtsfors Owe Gustafsson Espenäs Bengtsfors Britt-Marie Almqvist Kinadalsvägen 22 B Bengtsfors Parti M Mandatperioden

13 13(71) KF 134 ydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamot och ersättare i ydvästra Värmlands och Norra Dalslands överförmyndarnämnd Ordinarie Parti Ersättare Parti Göran Andreasson Pilvägen Bengtsfors tig Andersson ignebyn Dals Långed KD Mandatperioden

14 14(71) KF 135 Nämndemän Valberednings ordförande presenterar valberedningens förslag på nämndemän: Gull-Britt Börjesson (m) Göran Andreasson (s) Inger Johannesson (c) Marie Therese Harfouche (c) Jan-Åke Jansson (kd) Ask Fjellklang (c) Yrkanden usanne Öhrn (s) yrkar på att utse Royne Karlsson (s) till nämndeman Propositionsordning 1 Ordföranden finner att det finns 7 förslag till nämndemän Gull-Britt Börjesson (m) Göran Andreasson (s) Inger Johannesson (c) Marie Therese Harfouche (c) Jan-Åke Jansson (kd) Ask Fjellklang (c) Royne Karlsson (s) Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att fullmäktige föreslår följande personer till nämndeman Royne Karlsson (s) Gull-Britt Börjesson (m) Göran Andreasson (s) Inger Johannesson (c) Marie Therese Harfouche (c) Jan-Åke Jansson (kd) Votering begärs och eftersom det rör personval är omröstningen sluten.

15 15(71) Justerarna Therese Karlsson (m) och Torill tjerndahl (s) utses till rösträknare Ordföranden informerar om vilka regler som gäller för valsedlarna. Fullmäktige ajournerar sig i femton minuter. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Omröstningsresultat Antalet avgivna röster är röster är giltiga och 2 ogiltiga. Ledamöter Röster Gull-Britt Börjesson 28 Göran Andreasson 27 Inger Johannesson 28 Marie Therese Harfouche 28 Jan-Åke Jansson 28 Royne Karlsson 17 Ask Fjellklang 12 Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse nämndemän enligt följande: Nämndemän Royne Karlsson Bruksgatan Gustavsfors Gull-Britt Börjesson kiffervägen Billingsfors Göran Andreasson Pilvägen Bengtsfors Inger Johannesson Hasselvägen Billingsfors Marie Therese Harfouche Majbergsvägen Bengtsfors Jan-Åke Jansson Gullungebyn Dals Långed Parti M C C KD Mandatperioden:

16 16(71) KF 136 Representanter bolagsstämmor - Bengtsfors Teknik AB, Bengtsfors Energi Handel AB, Bengtsfors Energi Nät AB, Bengtsforshus AB, Bengtsfors Utvecklings AB, Hotell Dalia AB Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande representanter i bolagstämma i Bengtsfors Teknik AB, Bengtsfors Energi Handel AB, Bengtsfors Energi Nät AB, Bengtsforshus AB, Bengtsfors Utvecklings AB och Hotell Dalia AB ordinarie Per Eriksson (s) trömgatan Bengtsfors ersättare Jerker Johansson Norebyns gård Dals Långed Mandatperioden:

17 17(71) KF 137 Representant bolagstämma Majberget Utvecklings AB Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande representanter i bolagstämma i Majberget Utvecklings AB ordinarie Bo Thorn (s) Kråkviken lottet Bengtsfors ersättare Jerker Johansson (c) Norebyns gård Dals Långed Mandatperioden:

18 18(71) KF 138 Ledamöter i John acrissons fond Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande till ledamöter i John acrissons fond: Ordinarie Parti Ersättare Parti Monica Henriksson Flolanda Backegärdet Bengtsfors M Daniel ohlman Årjängsvägen Gustavsfors Yvonne Rudebou Borgstugan Höglund Gustavsfors M Georg Danielsson Årjängsvägen Gustavsfors (-) Mandatperioden:

19 19(71) KF 139 Revisorer John acrisons fond Valberedningens protokoll s beslut fördelar uppdraget mellan sig avseende John acrissons fond: två ledamöter och två ersättare Mandatperioden

20 20(71) KF 140 Nominering av ordförande i John acrissons fond Valberedningens protokoll s beslut beslutar att föreslå länsstyrelsen att Maria Blom förordnas som ordförande i John acrissons fond för mandatperioden

21 21(71) KF 141 Godkänd revisor Asketvetens donationsfond Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse Monica Åström som godkänd revisor i Asketvetens donationsfond för mandatperioden

22 22(71) KF 142 Revisorer för kommunens stiftelser löjdsamfonden, Albin Johansson I Näsbo, Waerns donation, Koschellska fonden, kolsamfonden, ocial samfond, Christina Johanssons fond Valberedningens protokoll s beslut beslutar att kommunens revisorer fördelar uppdraget mellan sig vad gäller kommunens stiftelser. Två ord och två ers. Mandatperioden

23 23(71) KF 143 Dal Västra Värmlands Järnväg, DVVJ ledamöter Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande till ledamöter i Dal Västra Värmlands Järnväg, DVVJ: Ordinarie Parti Ersättare Parti Bo Thorn Kråkviken lottet Bengtsfors Peder Johansson ödra Kvarnviken Bengtsfors Besnik Dautaj Dammenvägen Bengtsfors Jan Leander varttjärn lätta Bengtsfors FP Gert Andersson Knösteviken Bengtsfors m Marie-Therese Harfouche Majbergsvägen Bengtsfors C Mandatperioden

24 24(71) KF 144 Dal Västra Värmlands Järnväg, DVVJ ersättare Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande till ersättare i Dal Västra Värmlands Järnväg, DVVJ: Ersättare Peder Johansson ödra Kvarnviken Bengtsfors Jan Leander varttjärn lätta Bengtsfors Parti FP Marie-Therese Harfouche Majbergsvägen Bengtsfors C Mandatperioden

25 25(71) KF 145 Val av revisorer tiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg DVVJ Valberedningens protokoll s beslut beslutar att kommunens revisorer fördelar uppdraget mellan sig vad gäller tiftelsen DVVJ. Två ord och två ers. Mandatperioden

26 26(71) KF 146 tiftelsen tenebyskolan Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande till ledamöter till stiftelsen tenebyskolan: Ordinarie Carl Kullgren, vice ordf Östra Edsviken Bengtsfors Per Jonsson Tassbyn N Bengtsfors Parti FP C Mandatperioden

27 27(71) KF 147 Val av revisorer tiftelsen tenebyskolan Valberedningens protokoll s beslut beslutar att kommunens revisorer fördelar uppdraget mellan sig vad gäller tiftelsen tenebyskolan. Två ord och två ers. Mandatperioden

28 28(71) KF 148 Huvudmän Dalslands parbank Valberedningens protokoll s beslut beslutar att nominerar följande personer som huvudmän i Dalslands parbank Ordinarie Annette Jonasson Hesselroth Gamla vägen Ödskölt Jan Leander varttjärn lätta Bengtsfors Inger Johannesson Hasselvägen Billingsfors Mats Kruse Björkvägen Bengtsfors tefan Augustsson Värnbovägen Billingsfors Parti FP C M Mandatperioden

29 29(71) KF 149 Dalslandskommunernas kommunalförbund Valberedningens protokoll s beslut beslutar att nominera följande ledamöter och ersättare till Dalslandskommunernas kommunalförbund: Ordinarie Parti Ersättare Parti Per Eriksson trömgatan Bengtsfors Jan Leander varttjärn lätta Bengtsfors FP Per Jonsson Tassbyn N Bengtsfors C Jerker Johansson Norebyns gård Dals Långed C Mandatperioden

30 30(71) KF 150 Val av gode män vid lantmäteriförrättningar Valberedningens protokoll s beslut beslutar utse följande personer till gode män vid lantmäteriförrättningar Ordinarie ten-åke Jansson Kokerigatan Bengtsfors Göran Andreasson Pilvägen Bengtsfors Jonas Lilljeqvist ömvägen Dals Långed Parti KD Mandatperioden

31 31(71) KF 151 Ombud föreningsstämma Kommuninvest ekonomisk förening Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande till ombud för föreningsstämma Kommuninvest ekonomisk förening Ordinarie Per Eriksson trömgatan Bengtsfors Parti Mandatperioden

32 32(71) KF 152 tämmoombud Förenade måkommuners försäkrings AB Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande till ombud och ersättare för föreningsstämma Förenade måkommuners försäkrings AB Ordinarie Parti Ersättare Parti Per Eriksson trömgatan Bengtsfors Per Jonsson Tassbyn Norra Bengtsfors C

33 33(71) KF 153 Nominering av vigselförrättare Valberedningens protokoll s beslut beslutar nominera följande vigselförrättare till länsstyrelsen (En kort beskrivning av varför dessa personer anses lämpliga ska bifogas, Om personen tidigare varit förordnad räcker detta som motivering) Ordinarie Katarina Lindberg Hallebyvägen 12 F Dals Långed Agneta Moquist Gamla vägen Ödskölt Yvonne Rudebou Borgstugan Höglund Gustavsfors Inger Johannesson Hasselvägen Billingsfors Anna-Lena Ingemansson Åsen Dals Långed Mandatperioden

34 34(71) KF 154 Fyrbodals kommunalförbund direktionen Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande personer till direktionen i Fyrbodals kommunalförbund: Ordinarie Parti Ersättare Parti Per Eriksson trömgatan Bengtsfors Per Jonsson Tassbyn N Bengtsfors C Mandatperioden

35 35(71) KF 155 Dalslands Turist AB Valberedningens protokoll s beslut beslutar att nominera följande person som ledamot i Dalslands Turist AB Ordinarie Per Eriksson trömgatan Bengtsfors Parti Mandatperioden

36 36(71) KF 156 Dalslands Miljönämnd val av ledamöter Valberednings ordförande presenterar valberedningens förslag på ledamöter i Dalslands miljönämnd. Valberedningens protokoll s beslut beslutar att nominera följande ledamöter till Dalslands miljönämnd Ordinarie Kjell-Åke Andersson Flatan Haget Bengtsfors Bo Thorn Kråkviken lottet Bengtsfors Parti C Mandatperioden

37 37(71) KF 157 Dalslands Miljönämnd val av ersättare Valberednings ordförande presenterar valberedningens förslag på ersättare i Dalslands miljönämnd. En plats är vakant. Yrkanden Anna-Lena Ingemansson (v) yrkar på att Marie Persson (v) ska utses till ersättare i Dalslands miljönämnd Per Jonsson (c) yrkar på att Therese Karlsson ska utses till ersättare i Dalslands miljönämnd Propositionsordning 1 Ordföranden finner att det finns 3 förslag till ersättare i Dalslands miljönämnd Jenny Nieminen (s) Marie Persson (v) Therese Karlsson (m) Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att fullmäktige beslutar att utse Jenny Nieminen (v) och Therese Karlsson (m) Votering begärs och ska vara sluten eftersom det rör sig om personval Justerarna Therese Karlsson (m) och Torill tjerndahl utses till rösträknare Ordföranden informerar om vilka regler som gäller för valsedlarna. Fullmäktige ajournerar sig i femton minuter. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Omröstningsresultat Antalet avgivna röster är 30, varav samtliga är giltiga. Ledamöter Röster Jenny Nieminen (v) 30 Marie Persson (v) 14 Therese Karlsson (m) 16 Valberedningens protokoll

38 38(71) s beslut beslutar att nominera följande ersättare till Dalslands miljönämnd Ersättare Therese Karlsson Torrskog prästgård Bengtsfors Jenny Niemninen Flaterud Ängen Dals Långed Parti m Mandatperioden

39 39(71) KF 158 amordningsförbundet BÅD-EÅ Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamot till amordningsförbundet BÅD-EÅ Ordinarie Christina Lundqvist Kvarnlyckevägen Dals Långed Parti Mandatperioden

40 40(71) KF 159 Demokratiberedning Valberedningens protokoll s beslut utser följande ledamöter och ersättare till Demokratiberedningen Ordinarie Torill tjerndahl (s) ordförande Kokerigatan Bengtsfors Jan Leander (fp) varttjärn lätta Bengtsfors Jan-Åke Jansson (kd) vice ordförande Gullungebyn Dals Långed Jan-Olof Ternstedt (v) Tisselskog-Heden Dals Långed tig Bertilsson (m) n undet Bengtsfors Bernt Petzäll (mp) Bolldalsvägen 18 A Bengtsfors Leif Johansson(c) Alltorps gård Ödskölt Patrik Andersson (sd) Ekhagsbacken Dals Långed ersättare usanne Öhrn (s) Torsgatan Bengtsfors Krister tensson (m) Fagerliden Ödskölt - Kåre Karlsson (c) Myresjövägen Bäckefors - Mandatperioden

41 41(71) KF 160 Val av tämmoombud Dalslands Turist AB Valberedningens protokoll s beslut utser följande som stämmoombud i Dalslands Turist AB Ordinarie Frank Hagman Franserudsvägen Bengtsfors Parti Mandatperioden

42 42(71) KF 161 Utförarstyrelse stiftelsen Asketvetens donationsfond s beslut beslutar att utse utförarstyrelse för stiftelsen Asketvetens donation enligt följande Ordinarie Parti Ersättare Parti Ordförande Hans-Olof Larsson olviksvägen Ödskölt (-) Camilla Andersson Gamla vägen Ödskölt (-) Tommy tröm Asketveten Ödskölt Mats Johansson Fagerliden ÖDKÖLT (-) Annette Jonasson Hesselroth Gamla vägen Ödskölt M Krister tensson Fagerliden Ödskölt M Lennart Johansson Berg Burekasen Ödskölt C Leif Johansson Alltorps Gård Ödskölt C Inger Hedlund Ödskölt Berg Modalen Ödskölt (-) Ann-ofie Magnusson Allltorp Ödskölt (-) Mandatperioden:

43 43(71) KF 162 Rapport/information från kommunrevisionen a) Kommunrevisionen begäran om uppgifter avseende konkurrensbegränsande säljverksamhet- kommunstyrelsens svar. b) Kommunrevisionen årlig övergripande granskning av nämnder och styrelse kommunstyrelsens, myndighetsnämndens och överförmyndarnämndens svar s beslut tar del av informationen

44 44(71) Ekonomienheten KF 163 Dnr Delårsrapport per Enligt prognosen för helåret befaras ett underskott på 1,9 mkr. Kommunen har för år 2014 budgeterat ett underskott på 5,3 mkr. Detta innebär en förbättring mot budget på 3,4 mkr. I resultatet ingår underskott på fjärrvärmeverksamheten med 0,4 mkr. Detta räknas bort vid uträkning av balanskravsresultatet. Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår därmed till -1,5 mkr. Detta innebär att kommunen inte klarar av det så kallade balanskravet. edan tidigare har kommunen 22,6 mkr i resultatutjämningsreserv. Delar av denna reserv kommer att användas för att täcka det negativa balanskravsresultatet. Den största avvikelsen i helårsprognosen för kommunstyrelsens skattefinansierade verksamhet står tekniska området för med ett prognostiserat överskott på 1,7 mkr. Utbildningsområdet befarar ett underskott på 0,5 mkr medan sociala området och kommunledningskontoret beräknas nå överskott på 0,6 mkr respektive 0,2 mkr. Finansförvaltningen beräknas få ett överskott på 1,8 mkr. De affärsdrivande verksamheterna VA och renhållning bedöms få överskott på 1,7 mkr respektive 1,3 mkr. Dessa överskott påverkar inte kommunens resultat i redovisningen utan ökar kommunens befintliga skulder till respektive taxe-kollektiv. I nedanstående driftredovisning finns de dock redovisade. Uppdelning per nämnd Avvikelse Utfall Budget Prognos Budget/ Nämnd Prognos -0,7-0,7-0,7 0,0 Kommunstyrelsen skattefin -471,4-471,5-469,5 2,0 Kommunstyrelsen affdriv 11,8 12,9 15,5 2,6 Myndighetsnämnden -0,1-0,1-0,1 0,0 Valnämnden 0,0-0,4-0,4 0,0 Överförmyndarnämnden -0,4-0,8-0,8 0,0 Finansiering 476,6 455,3 457,1 1,8 umma 15,8-5,3 1,1 6,4 Kommunstyrelsens beslut

45 45(71) s beslut beslutar att godkänna upprättad delårsrapport/utfallsprognos per

46 46(71) KF 164 Dnr Budget 2015 med utblick Förvaltningens förslag till teknisk budget för år 2015 ( ) överlämnades till de politiska grupperna under augusti månad i enlighet med gällande ekonomi- och målprocess. De politiska grupperna har därefter haft möjlighet att diskutera budgetförslaget under budgetberedningens arbete. Mot bakgrund av det svåra och osäkra ekonomiska läget samt det faktum att det hölls allmänna val i september beslutade kommunfullmäktige att flytta fram beslut om budget för år 2015 med utblick en månad. Budgetberedningen har under september och oktober arbetat fram ett förslag till budget för år 2015 ( ). Den beräknade befolkningsminskningen i budgetförslaget är 70 personer per år och det bygger på en skattehöjning på 50 öre. Yrkande Per Eriksson (s), Carl Kullgren (fp) och Anna-Lena Ingemansson (v) yrkar på bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut Per Jonsson (c), Anna-Greta trömberg (kd) och Jerker Johansson (c) yrkar, mot bakgrund av förbättrade befolkningssiffror, på en skattehöjning med 34 öre och att utöka investeringsbudgeten med 2 Mkr för delfinansiering av konstgräsplan på Långevi. tig Bertilsson (m) yrkar, mot bakgrund av krav på att leverera en budget med god ekonomisk hushållning, på återremiss till kommunstyrelsen av budgetförslaget för beslut i fullmäktige i december. Propositionsordning 1 Ordföranden finner att det finns tre förslag 1. Per Eriksson (s, Carl Kullgren (fp) och Anna-Lena Ingemanssons (v) tillika kommunstyrelsens förslag 2. Per Jonsson (c), Anna-Greta trömbergs (kd) och Jerker Johanssons (c) förslag. 3. tig Bertilssons (m) förslag om återremiss Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras idag.

47 47(71) Propositionsordning 2 Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Per Eriksson (s, Carl Kullgren (fp) och Anna-Lena Ingemanssons (v) tillika kommunstyrelsens förslag Per Jonsson (c), Anna-Greta trömbergs (kd) och Jerker Johanssons (c) förslag. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Per Erikssons (s), Carl Kullgrens (fp) och Anna-Lena Ingemanssons (v) tillika kommunstyrelsens förslag. Budgetberedningens protokoll Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll Kommunstyrelsens beslut s beslut att fastställa budget för år 2015 i enlighet med resultaträkning enligt följande:

48 48(71) kattesats 22,92 för åren Befolkningsminskning 70 personer för år 2015 samt 100 personer per år för planperioden Resultaträkning Bokslut Budget PrognosBudget Budget Budget Budget Verksamhetens intäkter 182,8 183,4 183,4 183,1 183,1 183,1 183,1 Verksamhetens kostnader* -608,0-642,4-650,4-657,2-664,9-673,9-683,5 Pensionsutbetalningar -11,9-12,8-12,8-13,5-14,0-14,5-15,0 Attraktiva Bengtsfors -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Besparingar utöver demografi 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,4 1,1 Verksamhetens nettokostnader -437,4-472,1-480,1-487,9-493,1-504,2-514,6 Avskrivningar -27,1-31,0-31,0-33,7-34,2-34,7-35,2 Nedskrivningar Nettokostnader -464,5-503,1-511,1-521,6-527,3-538,9-549,8 katteintäkter 339,1 351,8 350,5 370,2 388,3 406,9 425,2 tatsbidrag 144,4 150,3 152,7 158,7 152,2 145,3 138,0 Finansiella intäkter 1,9 1,7 1,4 1,4 1,7 1,9 2,0 Finansiella kostnader -4,3-6,0-4,3-5,5-6,8-6,9-7,0 Realisationsvinst/-förlust 0,8 Resultat före extraordinära 17,4-5,3-10,8 3,2 8,1 8,3 8,4 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 17,4-5,3-10,8 3,2 8,1 8,3 8,4 Täckning av underskott Justeringar balanskravsresultat 4,6 1,0 Balanskravsresultat 22,0-5,3-9,8 3,2 8,1 8,3 8,4 Avsättning pensioner -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Tilläggsbudget/omdisponering Resultat efter avsättning 17,0-10,3-14,8-1,8 3,1 3,3 3,4 *I verksamhetens kostnader ingår uppräkning av löneökningar och automatisk besparing motsvarande minskade intäkter mot bakgrund av minskande befolkning; 4,9, 5,2 respektive 5,5 Mkr för åren att för år 2015 ge avkall på resultatkravet på 1,5% av skatteintäkter och statsbidrag som kommunfullmäktige beslutat vara nivån för god ekonomisk hushållning i Bengtsfors kommun att kommunstyrelsen har möjlighet att omdisponera drifts- och investeringsmedel under pågående budgetår att godkänna de justeringar som gjorts i verksamhetsutrymmena enligt budgetberedningens protokoll att besluta enligt budgetberedningens förslag till hantering av samtliga ärenden hänskjutna dit enligt budgetberedningens protokoll att uppdra åt förvaltningen att fördela och verkställa verksamhetsspecifika och generella besparingar att fastställa budget år som planeringsunderlag i kommunens rullande planering att följa veriges kommuner och landstings rekommendationer avseende nivå på internräntan

49 49(71) att fastställa investeringsbudget enligt bilaga 23 att uppdra åt förvaltningen att fördela summerade poster i investeringsbudgeten inom respektive verksamhet och prioritera arbetsmiljöåtgärder. Investeringar som avser arbetsmiljöåtgärder ska även rapporteras till kommunstyrelsen. att fastställa följande ersättning för hemvårdsbidrag: Nivå Antal timmar Ersättning per månad Nivå timmar kr Nivå timmar kr att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till förändrat regelverk och nivåer avseende matabonnemang att uppdra åt förvaltningen att se över biblioteksverksamheten i kommunen att uppdra åt förvaltningen att se över L-verksamheten i kommunen att ge budgetberedningen i uppdrag att ta fram förslag på långsiktig strategi för hållbar ekonomisk utveckling samt ny ekonomi- och målprocess för att förbättra budgetarbetet i kommunen att, inför arbetet med budget 2016 ( ), genomföra KL:s Kommunkompassen att godkänna de justeringar som gjorts i detaljbudgetarna enligt internbudget 2015 bilaga 24 samt budgetjusteringar internbudget bilaga 25 att fastställa samtliga mål under avsnitt ovan som mål med betydelse för god ekonomisk hushållning för år 2015 och att de ekonomiska målen under avsnitt 5.7 ska utgöra kommunens finansiella mål för år 2015 att fastställa balansräkning enligt avsnitt 13.4 som planeringsunderlag i kommunens rullande planering att fastställa kassaflödesanalys enligt avsnitt 13.5 som planeringsunderlag i kommunens rullande planering att fastställa finansiell analys enligt avsnitt 13.6 som planeringsunderlag i kommunens rullande planering att 200 kkr flyttas från Bengtsfors Utvecklings AB till kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter att en marknadsföringsstrategi ska tas fram att se på möjligheten att starta en bostadsförmedling att förvaltningen ska ta fram förslag på hur kommunen och föreningarna kan dra mer nytta av extern finansiering

50 50(71) Reservation Centerpartiet och kristdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. tig Bertilsson (m), Krister tensson (m), Yvonne Rudebou (m och Gert Andersson (m) reserverar sig till förmån för eget förslag. e bilaga. Therese Karlsson (m) reserverar sig till förmån för moderaternas förslag.

51 51(71) KF 165 Dnr Taxor och avgifter 2015 Bengtsfors kommun I samband med framtagande av budget för år 2015 ( ) har också förslag till justeringar av taxor och avgifter tagits fram. Yrkanden Per Eriksson (s) yrkar på bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Per Erikssons (s), tillika kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det Budgetberedningens protokoll Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll Kommunstyrelsens beslut s beslut beslutar att anta följande taxor och avgifter enligt upprättat förslag:

52 52(71) Gällande Uppräkning Ny taxa Kr % Kr Räddningstjänst Tjänster (per st, exkl mvs) Provtryckning av brandposter 175, ,00 Tjänster (per timma, exkl mvs) Personal, vardagar Deltid 310, ,00 Personal, vardagar Heltid 398, ,00 Personal, vardagar och helg Deltid 465, ,00 Personal, vardagar och helg Heltid 651, ,00 Tillsyn enligt LO och LBE Grundavgift 1 470, ,00 Timavgift 800, ,00 Grundavgift för både LO och LBE 2 185, ,00 Avgifter för automatiska brandlarm Anslutningsavgift 2 560, ,00 Årlig avgift för larmmottagning 2 180, ,00 Avgift för felaktiga larm 5 800, ,00 Avgift för utryckning p g a fellarm på anläggning eller åtgärd på larmanläggning då anläggningsskötare ej kan nås, per gång 2 860, ,00 Mottagning av automatiska brandlarmsprov utöver kvartalsprov, samt frånkoppling av anläggning för arbete, per gång 190, ,00 Avgift för uppdraget Anläggningsskötare, per månad 800, ,00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 10.00 12.00- Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Datum Gert Andersson (m) och Torill Stjerndahl (s) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell

Datum Gert Andersson (m) och Torill Stjerndahl (s) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 13.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se sid 2 Övriga närvarande Justerare Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Mats Kruse (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Mats Kruse (s) 1(18) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.45 Beslutande Ledamöter Se sid 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s) 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.25 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Datum Therese Karlson (m), Torill Stjerndahl (s), Stig Bertilsson (m), Christina Lundqvist (s) och Anna-Greta Strömberg (kd)

Datum Therese Karlson (m), Torill Stjerndahl (s), Stig Bertilsson (m), Christina Lundqvist (s) och Anna-Greta Strömberg (kd) 1(31) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 13.00 15.30 Beslutande Ledamöter Se sid 2 Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Conny

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Mona Lundahl Davies, socialchef 155. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Mona Lundahl Davies, socialchef 155. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s) 1(31) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30-20.55 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Mona

Läs mer

Datum Therese Karlsson (-) och Torill Stjerndahl (s) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell

Datum Therese Karlsson (-) och Torill Stjerndahl (s) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika Thorell 1(26) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 13.00 15.40 Beslutande Ledamöter Se sid 2 Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Irene

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson verksamhetsledare/planerare 64

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson verksamhetsledare/planerare 64 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 20.45 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 13.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se sid 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Solveig Andersson, kommunchef Thomas Welin, nämndsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Nils Andrée (s)

Solveig Andersson, kommunchef Thomas Welin, nämndsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Nils Andrée (s) 1(17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 20.15, ajournering kl. 19.15 19.30 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson, kommunchef Thomas

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Annika Karlsson planerare 229 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(7) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 11.00 12.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Lennart Jonasson (s)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNFULLMÄKTIGE i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset onsdagen den 24 november 2010, kl 18.30 för behandling av nedanstående ärenden: - Hälsningsanförande

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Datum 2015-08-19. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 190-213 Ulrika Thorell

Datum 2015-08-19. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 190-213 Ulrika Thorell 1(20) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 13.40 Beslutande Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Peder Johansson (s) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo

Plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen 22 oktober 2014, kl Paragrafer Justerare Monica Björsell, Margaretha Bjälkemo Plats och tid Beslutande Ledamöter Måndag 20 oktober 2014 kl. 18.00 20.45, Kommunhuset, venljungasalen Ajournering: 18.40 20.00 Rune Peterson (C), ålderspresident Bertil Hagström (LBPO), ordförande Rune

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 19 november 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 19 november 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-11-11 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 19 november 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Ärenden: Ärende 1 Ordföranden öppnar

Läs mer

Ulrika Thorell kommunsekreterare Thomas Welin nämndsekreterare. Donald Andersson (c) och Maulene Granström (s)

Ulrika Thorell kommunsekreterare Thomas Welin nämndsekreterare. Donald Andersson (c) och Maulene Granström (s) 1(42) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.50 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Ulrika Thorell kommunsekreterare Thomas Welin nämndsekreterare Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare 1(25) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.20 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Sten-Inge Lilja ekonomichef Katrin Thoor kommunstrateg

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Sten-Inge Lilja ekonomichef Katrin Thoor kommunstrateg 1(6) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s), ordförande Per Jonsson (c), v ordförande Nils Andrée (s) Lennart Jonasson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S)

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S) 1(14) Plats och tid Nordiska Travmuséet i Årjäng, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter Se närvarolistan sidan 2 Ersättare Se närvarolistan sidan 2 Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin,

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19. 2009-02-23 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.15 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (12) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 19 oktober, klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (12) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 19 oktober, klockan 2009-10-19 1 (12) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 19 oktober, klockan 18.00 20.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Olle Thorell (S) Anders Rydell (S) BrittInger

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(6) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, klockan 09.00 11:15 Beslutande Cecilia Gustafsson (S), ordförande Christer Törnell (KD), vice ordförande Göran Andreasson (S) Bo Augustsson (S) ersätter Margareta

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordf Jens Ericsson (S), vice ordf Eva Aanerud Karlsson (V) Ola Dahlström (FP) Anneli Karlsson, vik.

Bertil Börjeson (HEL), ordf Jens Ericsson (S), vice ordf Eva Aanerud Karlsson (V) Ola Dahlström (FP) Anneli Karlsson, vik. 1(5) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg 19.00-20.00 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordf Jens Ericsson (S), vice ordf Eva Aanerud Karlsson (V) Ola Dahlström (FP) Sylvia Jonasson,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. ajournering 12.15 13.10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. ajournering 12.15 13.10 1(28) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.15, ajournering 12.15 13.10 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Reglementet antogs , 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Reglementet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Valnämnd. Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP)

Valnämnd. Anna-Lena Engström (MP) ersätter Emil Erdelius (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, stadshuset Klockan 17-18 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Alf Olofsson (S), ordförande Christian Johansson (M), vice

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67

Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer 52-67 Plats och tid Inredia, måndagen den 30 maj 2016 kl 18:00-18:45 ande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Ulf Jansson, ekonomichef och tf kommunchef Frida Blomqvist, administrativ chef Josefin Karlsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (7) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surah.ammar Måndag 22 mars, 2010 klockan

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum (7) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surah.ammar Måndag 22 mars, 2010 klockan 2010-03-22 1 (7) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surah.ammar Måndag 22 mars, 2010 klockan 18.00 18.30 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Olle Thorell (S) Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 39 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare, summa 39 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2005-10-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 oktober, 2005 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 36 ordinarie ledamöter och 3 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 09:30-12:00, ajournering klockan 11:00-11:10 Beslutande, ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer