Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s)"

Transkript

1 1(71) Plats och tid essionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan Beslutande Ledamöter e sida 2 Övriga närvarande olveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Justerare Therese Karlsson (m) och Torill tjerndahl (s) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 3 december 2014 Underskrifter ekreterare Paragrafer Ulrika Thorell Ordförande Jan Leander (fp) Justerare Therese Karlsson (m) Torill tjerndahl (s) ANLAG/BEVI Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ ammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ulrika Thorell

2 2(71) Närvaro kommunfullmäktige Namn Parti Namn Parti Per Eriksson Marianne Ågren C Besnik Dautaj Anna-Lena Ingemansson V Jerker Johansson C Anna-Greta trömberg KD ålderspres. tig Bertilsson M Lena Grönlund Christina Lundqvist Yvonne Rudebou M Anna Johansson olveig Nettelbo Mats Kruse Lars Erik Molin D Erik andberg C Per Jonsson, C Ivanka Uvalic Krister tensson M Maulene Granström Gustavsson usanne Öhrn Gert Andersson M Torill tjerndahl 2:e Carl Kullgren FP vice ordför. Jan Leander ordför. FP Patrik Andersson D Morgan Funevall C Bernt Petzäll MP Bo Thorn Therese Karlsson 1:e M vice ordför. Britt-Marie Almqvist - D Linus Lindblad

3 3(71) KF 124 Ersättares inkallande för tjänstgöring Valberedningens protokoll s beslut Om ej annat anges i lag eller annan författning skall inkallande av ersättare i kommunens styrelser och nämnder ske enligt följande mandatperiod : 1. I första hand inkallas personliga ersättare enligt föreslagen ordning för ledamöter och ersättare 2. I andra hand inkallas ersättare från samma parti i den ordning ersättare upptagits i protokollet 3. Vid förhinder för ersättare från samma parti skall följande inställelseordning gälla i den ordning ersättare upptagits i protokollet Ledamot M FP C KD V MP Ersättare KD, C, FP FP, MP, V, KD, C, M, D, MP, C, KD, M, V, D KD, M,, MP, FP, V, D C, M, FP,, V, MP, D

4 4(71) KF 125 Revisorer till kommunen s beslut beslutar utse följande revisorer för kommunen Ordinarie Ordförande Nils-Gunnar Nilsson torgatan Bengtsfors Vice ordförande Lennart Josefsson (s) Villavägen kåpafors Jimmy Bjerkansmo (c) Källevägen Ödskölt Ask Fjellklang Årjängsvägen Gustavsfors David Eriksson Myrstigen Billingsfors Parti M C C Mandatperioden

5 5(71) KF 126 Revisor Furnäs vägsamfällighet Valberedningens förslag till beslut beslutar utse följande till revisor för Furnäs vägsamfällighet Ordinarie Parti Ersättare Parti Eric Larsson Årbol tommen Bengtsfors m Irina Hagman Franserudsvägen Bengtsfors Mandatperioden

6 6(71) KF 127 Revisor Asketvetens donation s beslut beslutar utse följande till revisor för Asketvetens donation Ordinarie Parti Ersättare Parti Irina Hagman Franserudsvägen Bengtsfors Lennart Jonasson Gamla Bruksgatan Bäckefors Jimmie Bjerkansmo Källevägen Ödskölt C Nils-Gunnar Nilsson torgatan Bengtsfors M Mandatperioden

7 7(71) KF 128 Kommunstyrelse ordinarie ledamöter Inför den nya mandatperioden har valberedningen lämnat förslag på nio ledamöter till kommunstyrelsen Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamöter i kommunstyrelsen: Ordinarie Per Eriksson (s) ordförande trömgatan Bengtsfors Per Jonsson, (c) 1:e vice ordförande Tassbyn Norra Bengtsfors Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande (s) Kvarnlyckevägen Dals Långed usanne Öhrn (s) Torsgatan Bengtsfors Carl Kullgren (fp) Östra Edsviken Bengtsfors Besnik Dautaj (s) Dammenvägen Bengtsfors Jerker Johansson (c) Norebyns gård Dals Långed Krister tensson (m) Fagerliden Ödskölt tig Bertilsson (m) n undet Bengtsfors Mandatperioden

8 8(71) KF 129 Kommunstyrelsen ersättare Inför den nya mandatperioden har valberedningen lämnat förslag på nio ersättare till kommunstyrelsen Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ersättare i kommunstyrelsen: Ersättare Lena Grönlund (s) Fabriksvägen Dals Långed Marie Therese Harfouche (c) Majbergsvägen Bengtsfors Peder Johansson (s) ödra Kvarnviken Bengtsfors olveig Nettelbo (s) Nedre Terrassgatan Billingsfors Bernt Petzäll (mp) Bolldalsvägen 18 A Bengtsfors Linus Lindblad (s) Ängedalsvägen Bengtsfors Anna-Greta trömberg (kd) Bergvägen Dals Långed Anna Johansson (m) Tormansbyn Bengtsfors Kåre Karlsson (c) Myresjövägen Bäckefors Mandatperioden

9 9(71) KF 130 Valnämnd val av ledamöter Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamöter i valnämnden: Ordinarie Ordförande ven-åke Gustavsson Rosenvägen Billingsfors Jan-Åke Jansson vice ordför Gullungebyn Dals Långed Carola Qvist Arket Bäckefors Peder Johansson ödra Kvarnviken Bengtsfors Niclas Green Huvudgingsvägen Bengtfsors Krister tensson Fagerliden Ödskölt Marianne Ågren Dingelvik Östra Mon Dals Långed Parti Kd FP M C Mandatperioden:

10 10(71) KF 131 Valnämnden val av ersättare Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ersättare i valnämnden: Ersättare Lilian Johansson ödra Kvarnviken Bengtsfors Erik andberg Hökhult and Bengtsfors Jenny Nieminen Flaterud Ängen Dals Långed Britt-Marie Almqvist Kinadalsvägen 22 B Bengtsfors Jan Leander varttjärn lätta Bengtsfors Owe Gustafsson Espenäs Bengtsfors Kjell-Åke Andersson Flaten Haget Bengtsfors Parti C FP M C Mandatperioden:

11 11(71) KF 132 Myndighetsnämnden val av ledamöter Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse ledamöter i myndighetsnämnden enligt följande Ordinarie Ordförande ten-åke Jansson Kokerigatan Bengtsfors Vice Ordförande Marianne Ågren Dingelvik Östra Mon Dals Långed Göran Andreasson Pilvägen Bengtsfors Parti C Mandatperioden

12 12(71) KF 133 Myndighetsnämnden val av ersättare Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse ersättare i myndighetsnämnden enligt följande Ersättare Ivanka Uvalic torgatan Bengtsfors Owe Gustafsson Espenäs Bengtsfors Britt-Marie Almqvist Kinadalsvägen 22 B Bengtsfors Parti M Mandatperioden

13 13(71) KF 134 ydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamot och ersättare i ydvästra Värmlands och Norra Dalslands överförmyndarnämnd Ordinarie Parti Ersättare Parti Göran Andreasson Pilvägen Bengtsfors tig Andersson ignebyn Dals Långed KD Mandatperioden

14 14(71) KF 135 Nämndemän Valberednings ordförande presenterar valberedningens förslag på nämndemän: Gull-Britt Börjesson (m) Göran Andreasson (s) Inger Johannesson (c) Marie Therese Harfouche (c) Jan-Åke Jansson (kd) Ask Fjellklang (c) Yrkanden usanne Öhrn (s) yrkar på att utse Royne Karlsson (s) till nämndeman Propositionsordning 1 Ordföranden finner att det finns 7 förslag till nämndemän Gull-Britt Börjesson (m) Göran Andreasson (s) Inger Johannesson (c) Marie Therese Harfouche (c) Jan-Åke Jansson (kd) Ask Fjellklang (c) Royne Karlsson (s) Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att fullmäktige föreslår följande personer till nämndeman Royne Karlsson (s) Gull-Britt Börjesson (m) Göran Andreasson (s) Inger Johannesson (c) Marie Therese Harfouche (c) Jan-Åke Jansson (kd) Votering begärs och eftersom det rör personval är omröstningen sluten.

15 15(71) Justerarna Therese Karlsson (m) och Torill tjerndahl (s) utses till rösträknare Ordföranden informerar om vilka regler som gäller för valsedlarna. Fullmäktige ajournerar sig i femton minuter. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Omröstningsresultat Antalet avgivna röster är röster är giltiga och 2 ogiltiga. Ledamöter Röster Gull-Britt Börjesson 28 Göran Andreasson 27 Inger Johannesson 28 Marie Therese Harfouche 28 Jan-Åke Jansson 28 Royne Karlsson 17 Ask Fjellklang 12 Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse nämndemän enligt följande: Nämndemän Royne Karlsson Bruksgatan Gustavsfors Gull-Britt Börjesson kiffervägen Billingsfors Göran Andreasson Pilvägen Bengtsfors Inger Johannesson Hasselvägen Billingsfors Marie Therese Harfouche Majbergsvägen Bengtsfors Jan-Åke Jansson Gullungebyn Dals Långed Parti M C C KD Mandatperioden:

16 16(71) KF 136 Representanter bolagsstämmor - Bengtsfors Teknik AB, Bengtsfors Energi Handel AB, Bengtsfors Energi Nät AB, Bengtsforshus AB, Bengtsfors Utvecklings AB, Hotell Dalia AB Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande representanter i bolagstämma i Bengtsfors Teknik AB, Bengtsfors Energi Handel AB, Bengtsfors Energi Nät AB, Bengtsforshus AB, Bengtsfors Utvecklings AB och Hotell Dalia AB ordinarie Per Eriksson (s) trömgatan Bengtsfors ersättare Jerker Johansson Norebyns gård Dals Långed Mandatperioden:

17 17(71) KF 137 Representant bolagstämma Majberget Utvecklings AB Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande representanter i bolagstämma i Majberget Utvecklings AB ordinarie Bo Thorn (s) Kråkviken lottet Bengtsfors ersättare Jerker Johansson (c) Norebyns gård Dals Långed Mandatperioden:

18 18(71) KF 138 Ledamöter i John acrissons fond Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande till ledamöter i John acrissons fond: Ordinarie Parti Ersättare Parti Monica Henriksson Flolanda Backegärdet Bengtsfors M Daniel ohlman Årjängsvägen Gustavsfors Yvonne Rudebou Borgstugan Höglund Gustavsfors M Georg Danielsson Årjängsvägen Gustavsfors (-) Mandatperioden:

19 19(71) KF 139 Revisorer John acrisons fond Valberedningens protokoll s beslut fördelar uppdraget mellan sig avseende John acrissons fond: två ledamöter och två ersättare Mandatperioden

20 20(71) KF 140 Nominering av ordförande i John acrissons fond Valberedningens protokoll s beslut beslutar att föreslå länsstyrelsen att Maria Blom förordnas som ordförande i John acrissons fond för mandatperioden

21 21(71) KF 141 Godkänd revisor Asketvetens donationsfond Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse Monica Åström som godkänd revisor i Asketvetens donationsfond för mandatperioden

22 22(71) KF 142 Revisorer för kommunens stiftelser löjdsamfonden, Albin Johansson I Näsbo, Waerns donation, Koschellska fonden, kolsamfonden, ocial samfond, Christina Johanssons fond Valberedningens protokoll s beslut beslutar att kommunens revisorer fördelar uppdraget mellan sig vad gäller kommunens stiftelser. Två ord och två ers. Mandatperioden

23 23(71) KF 143 Dal Västra Värmlands Järnväg, DVVJ ledamöter Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande till ledamöter i Dal Västra Värmlands Järnväg, DVVJ: Ordinarie Parti Ersättare Parti Bo Thorn Kråkviken lottet Bengtsfors Peder Johansson ödra Kvarnviken Bengtsfors Besnik Dautaj Dammenvägen Bengtsfors Jan Leander varttjärn lätta Bengtsfors FP Gert Andersson Knösteviken Bengtsfors m Marie-Therese Harfouche Majbergsvägen Bengtsfors C Mandatperioden

24 24(71) KF 144 Dal Västra Värmlands Järnväg, DVVJ ersättare Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande till ersättare i Dal Västra Värmlands Järnväg, DVVJ: Ersättare Peder Johansson ödra Kvarnviken Bengtsfors Jan Leander varttjärn lätta Bengtsfors Parti FP Marie-Therese Harfouche Majbergsvägen Bengtsfors C Mandatperioden

25 25(71) KF 145 Val av revisorer tiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg DVVJ Valberedningens protokoll s beslut beslutar att kommunens revisorer fördelar uppdraget mellan sig vad gäller tiftelsen DVVJ. Två ord och två ers. Mandatperioden

26 26(71) KF 146 tiftelsen tenebyskolan Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande till ledamöter till stiftelsen tenebyskolan: Ordinarie Carl Kullgren, vice ordf Östra Edsviken Bengtsfors Per Jonsson Tassbyn N Bengtsfors Parti FP C Mandatperioden

27 27(71) KF 147 Val av revisorer tiftelsen tenebyskolan Valberedningens protokoll s beslut beslutar att kommunens revisorer fördelar uppdraget mellan sig vad gäller tiftelsen tenebyskolan. Två ord och två ers. Mandatperioden

28 28(71) KF 148 Huvudmän Dalslands parbank Valberedningens protokoll s beslut beslutar att nominerar följande personer som huvudmän i Dalslands parbank Ordinarie Annette Jonasson Hesselroth Gamla vägen Ödskölt Jan Leander varttjärn lätta Bengtsfors Inger Johannesson Hasselvägen Billingsfors Mats Kruse Björkvägen Bengtsfors tefan Augustsson Värnbovägen Billingsfors Parti FP C M Mandatperioden

29 29(71) KF 149 Dalslandskommunernas kommunalförbund Valberedningens protokoll s beslut beslutar att nominera följande ledamöter och ersättare till Dalslandskommunernas kommunalförbund: Ordinarie Parti Ersättare Parti Per Eriksson trömgatan Bengtsfors Jan Leander varttjärn lätta Bengtsfors FP Per Jonsson Tassbyn N Bengtsfors C Jerker Johansson Norebyns gård Dals Långed C Mandatperioden

30 30(71) KF 150 Val av gode män vid lantmäteriförrättningar Valberedningens protokoll s beslut beslutar utse följande personer till gode män vid lantmäteriförrättningar Ordinarie ten-åke Jansson Kokerigatan Bengtsfors Göran Andreasson Pilvägen Bengtsfors Jonas Lilljeqvist ömvägen Dals Långed Parti KD Mandatperioden

31 31(71) KF 151 Ombud föreningsstämma Kommuninvest ekonomisk förening Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande till ombud för föreningsstämma Kommuninvest ekonomisk förening Ordinarie Per Eriksson trömgatan Bengtsfors Parti Mandatperioden

32 32(71) KF 152 tämmoombud Förenade måkommuners försäkrings AB Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande till ombud och ersättare för föreningsstämma Förenade måkommuners försäkrings AB Ordinarie Parti Ersättare Parti Per Eriksson trömgatan Bengtsfors Per Jonsson Tassbyn Norra Bengtsfors C

33 33(71) KF 153 Nominering av vigselförrättare Valberedningens protokoll s beslut beslutar nominera följande vigselförrättare till länsstyrelsen (En kort beskrivning av varför dessa personer anses lämpliga ska bifogas, Om personen tidigare varit förordnad räcker detta som motivering) Ordinarie Katarina Lindberg Hallebyvägen 12 F Dals Långed Agneta Moquist Gamla vägen Ödskölt Yvonne Rudebou Borgstugan Höglund Gustavsfors Inger Johannesson Hasselvägen Billingsfors Anna-Lena Ingemansson Åsen Dals Långed Mandatperioden

34 34(71) KF 154 Fyrbodals kommunalförbund direktionen Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande personer till direktionen i Fyrbodals kommunalförbund: Ordinarie Parti Ersättare Parti Per Eriksson trömgatan Bengtsfors Per Jonsson Tassbyn N Bengtsfors C Mandatperioden

35 35(71) KF 155 Dalslands Turist AB Valberedningens protokoll s beslut beslutar att nominera följande person som ledamot i Dalslands Turist AB Ordinarie Per Eriksson trömgatan Bengtsfors Parti Mandatperioden

36 36(71) KF 156 Dalslands Miljönämnd val av ledamöter Valberednings ordförande presenterar valberedningens förslag på ledamöter i Dalslands miljönämnd. Valberedningens protokoll s beslut beslutar att nominera följande ledamöter till Dalslands miljönämnd Ordinarie Kjell-Åke Andersson Flatan Haget Bengtsfors Bo Thorn Kråkviken lottet Bengtsfors Parti C Mandatperioden

37 37(71) KF 157 Dalslands Miljönämnd val av ersättare Valberednings ordförande presenterar valberedningens förslag på ersättare i Dalslands miljönämnd. En plats är vakant. Yrkanden Anna-Lena Ingemansson (v) yrkar på att Marie Persson (v) ska utses till ersättare i Dalslands miljönämnd Per Jonsson (c) yrkar på att Therese Karlsson ska utses till ersättare i Dalslands miljönämnd Propositionsordning 1 Ordföranden finner att det finns 3 förslag till ersättare i Dalslands miljönämnd Jenny Nieminen (s) Marie Persson (v) Therese Karlsson (m) Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att fullmäktige beslutar att utse Jenny Nieminen (v) och Therese Karlsson (m) Votering begärs och ska vara sluten eftersom det rör sig om personval Justerarna Therese Karlsson (m) och Torill tjerndahl utses till rösträknare Ordföranden informerar om vilka regler som gäller för valsedlarna. Fullmäktige ajournerar sig i femton minuter. De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Omröstningsresultat Antalet avgivna röster är 30, varav samtliga är giltiga. Ledamöter Röster Jenny Nieminen (v) 30 Marie Persson (v) 14 Therese Karlsson (m) 16 Valberedningens protokoll

38 38(71) s beslut beslutar att nominera följande ersättare till Dalslands miljönämnd Ersättare Therese Karlsson Torrskog prästgård Bengtsfors Jenny Niemninen Flaterud Ängen Dals Långed Parti m Mandatperioden

39 39(71) KF 158 amordningsförbundet BÅD-EÅ Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamot till amordningsförbundet BÅD-EÅ Ordinarie Christina Lundqvist Kvarnlyckevägen Dals Långed Parti Mandatperioden

40 40(71) KF 159 Demokratiberedning Valberedningens protokoll s beslut utser följande ledamöter och ersättare till Demokratiberedningen Ordinarie Torill tjerndahl (s) ordförande Kokerigatan Bengtsfors Jan Leander (fp) varttjärn lätta Bengtsfors Jan-Åke Jansson (kd) vice ordförande Gullungebyn Dals Långed Jan-Olof Ternstedt (v) Tisselskog-Heden Dals Långed tig Bertilsson (m) n undet Bengtsfors Bernt Petzäll (mp) Bolldalsvägen 18 A Bengtsfors Leif Johansson(c) Alltorps gård Ödskölt Patrik Andersson (sd) Ekhagsbacken Dals Långed ersättare usanne Öhrn (s) Torsgatan Bengtsfors Krister tensson (m) Fagerliden Ödskölt - Kåre Karlsson (c) Myresjövägen Bäckefors - Mandatperioden

41 41(71) KF 160 Val av tämmoombud Dalslands Turist AB Valberedningens protokoll s beslut utser följande som stämmoombud i Dalslands Turist AB Ordinarie Frank Hagman Franserudsvägen Bengtsfors Parti Mandatperioden

42 42(71) KF 161 Utförarstyrelse stiftelsen Asketvetens donationsfond s beslut beslutar att utse utförarstyrelse för stiftelsen Asketvetens donation enligt följande Ordinarie Parti Ersättare Parti Ordförande Hans-Olof Larsson olviksvägen Ödskölt (-) Camilla Andersson Gamla vägen Ödskölt (-) Tommy tröm Asketveten Ödskölt Mats Johansson Fagerliden ÖDKÖLT (-) Annette Jonasson Hesselroth Gamla vägen Ödskölt M Krister tensson Fagerliden Ödskölt M Lennart Johansson Berg Burekasen Ödskölt C Leif Johansson Alltorps Gård Ödskölt C Inger Hedlund Ödskölt Berg Modalen Ödskölt (-) Ann-ofie Magnusson Allltorp Ödskölt (-) Mandatperioden:

43 43(71) KF 162 Rapport/information från kommunrevisionen a) Kommunrevisionen begäran om uppgifter avseende konkurrensbegränsande säljverksamhet- kommunstyrelsens svar. b) Kommunrevisionen årlig övergripande granskning av nämnder och styrelse kommunstyrelsens, myndighetsnämndens och överförmyndarnämndens svar s beslut tar del av informationen

44 44(71) Ekonomienheten KF 163 Dnr Delårsrapport per Enligt prognosen för helåret befaras ett underskott på 1,9 mkr. Kommunen har för år 2014 budgeterat ett underskott på 5,3 mkr. Detta innebär en förbättring mot budget på 3,4 mkr. I resultatet ingår underskott på fjärrvärmeverksamheten med 0,4 mkr. Detta räknas bort vid uträkning av balanskravsresultatet. Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår därmed till -1,5 mkr. Detta innebär att kommunen inte klarar av det så kallade balanskravet. edan tidigare har kommunen 22,6 mkr i resultatutjämningsreserv. Delar av denna reserv kommer att användas för att täcka det negativa balanskravsresultatet. Den största avvikelsen i helårsprognosen för kommunstyrelsens skattefinansierade verksamhet står tekniska området för med ett prognostiserat överskott på 1,7 mkr. Utbildningsområdet befarar ett underskott på 0,5 mkr medan sociala området och kommunledningskontoret beräknas nå överskott på 0,6 mkr respektive 0,2 mkr. Finansförvaltningen beräknas få ett överskott på 1,8 mkr. De affärsdrivande verksamheterna VA och renhållning bedöms få överskott på 1,7 mkr respektive 1,3 mkr. Dessa överskott påverkar inte kommunens resultat i redovisningen utan ökar kommunens befintliga skulder till respektive taxe-kollektiv. I nedanstående driftredovisning finns de dock redovisade. Uppdelning per nämnd Avvikelse Utfall Budget Prognos Budget/ Nämnd Prognos -0,7-0,7-0,7 0,0 Kommunstyrelsen skattefin -471,4-471,5-469,5 2,0 Kommunstyrelsen affdriv 11,8 12,9 15,5 2,6 Myndighetsnämnden -0,1-0,1-0,1 0,0 Valnämnden 0,0-0,4-0,4 0,0 Överförmyndarnämnden -0,4-0,8-0,8 0,0 Finansiering 476,6 455,3 457,1 1,8 umma 15,8-5,3 1,1 6,4 Kommunstyrelsens beslut

45 45(71) s beslut beslutar att godkänna upprättad delårsrapport/utfallsprognos per

46 46(71) KF 164 Dnr Budget 2015 med utblick Förvaltningens förslag till teknisk budget för år 2015 ( ) överlämnades till de politiska grupperna under augusti månad i enlighet med gällande ekonomi- och målprocess. De politiska grupperna har därefter haft möjlighet att diskutera budgetförslaget under budgetberedningens arbete. Mot bakgrund av det svåra och osäkra ekonomiska läget samt det faktum att det hölls allmänna val i september beslutade kommunfullmäktige att flytta fram beslut om budget för år 2015 med utblick en månad. Budgetberedningen har under september och oktober arbetat fram ett förslag till budget för år 2015 ( ). Den beräknade befolkningsminskningen i budgetförslaget är 70 personer per år och det bygger på en skattehöjning på 50 öre. Yrkande Per Eriksson (s), Carl Kullgren (fp) och Anna-Lena Ingemansson (v) yrkar på bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut Per Jonsson (c), Anna-Greta trömberg (kd) och Jerker Johansson (c) yrkar, mot bakgrund av förbättrade befolkningssiffror, på en skattehöjning med 34 öre och att utöka investeringsbudgeten med 2 Mkr för delfinansiering av konstgräsplan på Långevi. tig Bertilsson (m) yrkar, mot bakgrund av krav på att leverera en budget med god ekonomisk hushållning, på återremiss till kommunstyrelsen av budgetförslaget för beslut i fullmäktige i december. Propositionsordning 1 Ordföranden finner att det finns tre förslag 1. Per Eriksson (s, Carl Kullgren (fp) och Anna-Lena Ingemanssons (v) tillika kommunstyrelsens förslag 2. Per Jonsson (c), Anna-Greta trömbergs (kd) och Jerker Johanssons (c) förslag. 3. tig Bertilssons (m) förslag om återremiss Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras idag.

47 47(71) Propositionsordning 2 Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Per Eriksson (s, Carl Kullgren (fp) och Anna-Lena Ingemanssons (v) tillika kommunstyrelsens förslag Per Jonsson (c), Anna-Greta trömbergs (kd) och Jerker Johanssons (c) förslag. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Per Erikssons (s), Carl Kullgrens (fp) och Anna-Lena Ingemanssons (v) tillika kommunstyrelsens förslag. Budgetberedningens protokoll Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll Kommunstyrelsens beslut s beslut att fastställa budget för år 2015 i enlighet med resultaträkning enligt följande:

48 48(71) kattesats 22,92 för åren Befolkningsminskning 70 personer för år 2015 samt 100 personer per år för planperioden Resultaträkning Bokslut Budget PrognosBudget Budget Budget Budget Verksamhetens intäkter 182,8 183,4 183,4 183,1 183,1 183,1 183,1 Verksamhetens kostnader* -608,0-642,4-650,4-657,2-664,9-673,9-683,5 Pensionsutbetalningar -11,9-12,8-12,8-13,5-14,0-14,5-15,0 Attraktiva Bengtsfors -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Besparingar utöver demografi 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 1,4 1,1 Verksamhetens nettokostnader -437,4-472,1-480,1-487,9-493,1-504,2-514,6 Avskrivningar -27,1-31,0-31,0-33,7-34,2-34,7-35,2 Nedskrivningar Nettokostnader -464,5-503,1-511,1-521,6-527,3-538,9-549,8 katteintäkter 339,1 351,8 350,5 370,2 388,3 406,9 425,2 tatsbidrag 144,4 150,3 152,7 158,7 152,2 145,3 138,0 Finansiella intäkter 1,9 1,7 1,4 1,4 1,7 1,9 2,0 Finansiella kostnader -4,3-6,0-4,3-5,5-6,8-6,9-7,0 Realisationsvinst/-förlust 0,8 Resultat före extraordinära 17,4-5,3-10,8 3,2 8,1 8,3 8,4 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 17,4-5,3-10,8 3,2 8,1 8,3 8,4 Täckning av underskott Justeringar balanskravsresultat 4,6 1,0 Balanskravsresultat 22,0-5,3-9,8 3,2 8,1 8,3 8,4 Avsättning pensioner -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Tilläggsbudget/omdisponering Resultat efter avsättning 17,0-10,3-14,8-1,8 3,1 3,3 3,4 *I verksamhetens kostnader ingår uppräkning av löneökningar och automatisk besparing motsvarande minskade intäkter mot bakgrund av minskande befolkning; 4,9, 5,2 respektive 5,5 Mkr för åren att för år 2015 ge avkall på resultatkravet på 1,5% av skatteintäkter och statsbidrag som kommunfullmäktige beslutat vara nivån för god ekonomisk hushållning i Bengtsfors kommun att kommunstyrelsen har möjlighet att omdisponera drifts- och investeringsmedel under pågående budgetår att godkänna de justeringar som gjorts i verksamhetsutrymmena enligt budgetberedningens protokoll att besluta enligt budgetberedningens förslag till hantering av samtliga ärenden hänskjutna dit enligt budgetberedningens protokoll att uppdra åt förvaltningen att fördela och verkställa verksamhetsspecifika och generella besparingar att fastställa budget år som planeringsunderlag i kommunens rullande planering att följa veriges kommuner och landstings rekommendationer avseende nivå på internräntan

49 49(71) att fastställa investeringsbudget enligt bilaga 23 att uppdra åt förvaltningen att fördela summerade poster i investeringsbudgeten inom respektive verksamhet och prioritera arbetsmiljöåtgärder. Investeringar som avser arbetsmiljöåtgärder ska även rapporteras till kommunstyrelsen. att fastställa följande ersättning för hemvårdsbidrag: Nivå Antal timmar Ersättning per månad Nivå timmar kr Nivå timmar kr att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till förändrat regelverk och nivåer avseende matabonnemang att uppdra åt förvaltningen att se över biblioteksverksamheten i kommunen att uppdra åt förvaltningen att se över L-verksamheten i kommunen att ge budgetberedningen i uppdrag att ta fram förslag på långsiktig strategi för hållbar ekonomisk utveckling samt ny ekonomi- och målprocess för att förbättra budgetarbetet i kommunen att, inför arbetet med budget 2016 ( ), genomföra KL:s Kommunkompassen att godkänna de justeringar som gjorts i detaljbudgetarna enligt internbudget 2015 bilaga 24 samt budgetjusteringar internbudget bilaga 25 att fastställa samtliga mål under avsnitt ovan som mål med betydelse för god ekonomisk hushållning för år 2015 och att de ekonomiska målen under avsnitt 5.7 ska utgöra kommunens finansiella mål för år 2015 att fastställa balansräkning enligt avsnitt 13.4 som planeringsunderlag i kommunens rullande planering att fastställa kassaflödesanalys enligt avsnitt 13.5 som planeringsunderlag i kommunens rullande planering att fastställa finansiell analys enligt avsnitt 13.6 som planeringsunderlag i kommunens rullande planering att 200 kkr flyttas från Bengtsfors Utvecklings AB till kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter att en marknadsföringsstrategi ska tas fram att se på möjligheten att starta en bostadsförmedling att förvaltningen ska ta fram förslag på hur kommunen och föreningarna kan dra mer nytta av extern finansiering

50 50(71) Reservation Centerpartiet och kristdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. tig Bertilsson (m), Krister tensson (m), Yvonne Rudebou (m och Gert Andersson (m) reserverar sig till förmån för eget förslag. e bilaga. Therese Karlsson (m) reserverar sig till förmån för moderaternas förslag.

51 51(71) KF 165 Dnr Taxor och avgifter 2015 Bengtsfors kommun I samband med framtagande av budget för år 2015 ( ) har också förslag till justeringar av taxor och avgifter tagits fram. Yrkanden Per Eriksson (s) yrkar på bifall i enlighet med kommunstyrelsens förslag Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Per Erikssons (s), tillika kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med det Budgetberedningens protokoll Kommunstyrelsens allmänna utskotts protokoll Kommunstyrelsens beslut s beslut beslutar att anta följande taxor och avgifter enligt upprättat förslag:

52 52(71) Gällande Uppräkning Ny taxa Kr % Kr Räddningstjänst Tjänster (per st, exkl mvs) Provtryckning av brandposter 175, ,00 Tjänster (per timma, exkl mvs) Personal, vardagar Deltid 310, ,00 Personal, vardagar Heltid 398, ,00 Personal, vardagar och helg Deltid 465, ,00 Personal, vardagar och helg Heltid 651, ,00 Tillsyn enligt LO och LBE Grundavgift 1 470, ,00 Timavgift 800, ,00 Grundavgift för både LO och LBE 2 185, ,00 Avgifter för automatiska brandlarm Anslutningsavgift 2 560, ,00 Årlig avgift för larmmottagning 2 180, ,00 Avgift för felaktiga larm 5 800, ,00 Avgift för utryckning p g a fellarm på anläggning eller åtgärd på larmanläggning då anläggningsskötare ej kan nås, per gång 2 860, ,00 Mottagning av automatiska brandlarmsprov utöver kvartalsprov, samt frånkoppling av anläggning för arbete, per gång 190, ,00 Avgift för uppdraget Anläggningsskötare, per månad 800, ,00

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhusets tingssal, den 13 maj 2014 kl 08.30-15.10. Ajournering mellan kl 10.50-11.00 Ingemar

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46

Innehållsförteckning. Inledning och öppnande av sammanträdet 44. Arbetsordning 45. Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1(57) Innehållsförteckning Paragraf Inledning och öppnande av sammanträdet 44 Arbetsordning 45 Medborgarförslag Rekreationsplats vid Kattögletjärn, Bjurträsk 46 Medborgarförslag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Nr 3 Kommunstyrelsen 2015-03-11 1(33) Tid och plats Onsdagen den 11 mars 2015, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) 45-60 Marianne Sand

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef Kommunfullmäktige 2013-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1-21 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 9 december 2013, kl. 18.30-21:50 Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 32 ordinarie ledamöter och

Läs mer