Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Tid och plats Måndag 24 april i Sessionssalen, kommunhuset kl 18:30-19:00 Beslutande Övriga närvarande Leif Bergman (S) ordförande Solweig Gard (S) vice ordförande Bosse Henriksson (M) andre vice ordförande Anders Ahl (SD) Catarina Andreasson (SD) Sara Asp (S) Per Aspengren (S) Anita Gustafsson (M) Thomas Bäckman (S) Marianne Carlsson (KD) Lennart Eriksson (V) Ammi Gull (M) Margareta Ivarsson (C) Mikael Jern (MP) Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (L) Lennart Lämgren (L) Marianne Ohlsson (C) Nils Safferson (M) Maja Sundkvist-Kräutner (S) Louise Warnqvist (M) Magnus Zetterlund (S) Katarina Bergman Mjöberg (S) ersätter: Agneta Staaf (S) Lars-Erik Gustafsson (M) ersätter:anja Holmgren (M) Erik Gustafsson (S) ersätter:daniel Hjelm (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) ersätter:lillemor Larsson (V) Andreas Hellgren (S) ersätter:lars Westling (S) Hans-Inge Wall (S) ersätter:siw Gidlöf (S) Britt Zätterberg-Bagge (MP) ersätter:jens Meyer (MP) Caroline Depui, kommunchef Ulrika Johansson, kommunsekretrare Leif Sandberg, ordförande kommunrevisionen Gunnar Törnqvist, kommunrevisionen Birgit Olsson, kommunrevisionen Berit Hellholm, kommunrevisionen Utses att justera Mattias Joelsson och Maja Sundkvist Kräutner Justeringens plats och tid Omedelbar justering Kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare... Ulrika Johansson Paragrafer: Ordförande Justerande... Leif Bergman Mattias Joelsson Maja Sundkvist Kräutner 1

2 Kommunfullmäktige ANSLAG Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunstyrelsen Underskrift... Innehållsförteckning Ärende 39 Godkännande av dagordning 3 40 Vindpark Vänern Kraft AB /44 4 instruktion till ombud för årsstämma 41 Optisk sortering av 2017/63 5 hushållsavfall 42 Förslag till ny 2016/243 6 renhållninngsordning. Avfallsplan Utbetalning av partistöd för /47 7 Inkomna motioner 2017/18 Avsägelse 2017/ /18 Val 2017/18 8 atur 2

3 KF 39 Godkännande av dagordning Ärendet - Inkomna motioner utgår Ärendet - Avsägelser utgår Dagordningen godkänns med de ändringarna. 3

4 KF /44 Vindpark Vänern Kraft AB - instruktion till ombud för årsstämma Kommunfullmäktige lämnar följande instruktioner för ägarombudet vid kommande årsstämma för Vindpark Vänern Kraft AB: Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016 fastställs. Bolagets resultat för räkenskapsåret 2016 disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret Sammanfattning Inför kommande årsstämma med Vindpark Vänern Kraft AB ska tidigare utsett ombud förses med instruktioner. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 15 februari 2017 Årsredovisning 2016 Vindpark Väner Kraft AB Ksau 82, Ks 57, Paragrafen justeras omedelbart Vindpark Vänern Kraft AB, Mats Enmark Sara Asp, förtroendevald 4

5 KF /63 Optisk sortering av hushållsavfall, inriktningsbeslut Kommunfullmäktige beslutar om ett inriktningsbeslut gällande samarbete mellan Hammarö, Kil, Grums och Forshaga kring införande av optisk sortering av hushållsavfall. Sammanfattning Servicenämnden har initierat att ett inriktningsbeslut kring utsortering av hushållsavfall genom optisk sortering i samarbete med Grums, Kil och Forshaga kommuner bör tas. Förslag är att inriktningsbeslutet tas av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Beslut i servicenämnden Tjänsteskrivelsen Serviceförvaltningen Ksau 75, Ks 56, Yrkande Margareta Ivarsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut. Bosse Henriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Servicenämnden 5

6 KF /243 Förslag till ny renhållnings ordning, Avfallsplan Kommunfullmäktige antar ny renhållningsordning innehållande avfallsplan för med bilagor samt Lokala föreskrifter för avfallshantering. Sammanfattning Servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige om att besluta om ny renhållningsordning innehållande avfallsplan för med bilagor samt Lokala föreskrifter för avfallshantering. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret Beslut servicenämnden Avfallsplan för inklusive bilagor Lokala föreskrifter om avfallshantering Svn Ksau 74, Ks Yrkande Margareta Ivarsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Servicenämnden 6

7 KF /47 Utbetalning av partistöd för 2017 Kommunfullmäktige beslutar att partistöd (grundstöd kronor + mandatstöd per mandat i fullmäktige) för 2017 ska betalas ut till partierna i kommunfullmäktige enligt nedan: Parti Partistöd Centerpartiet (C), 2 mandat kr Kristdemokraterna (KD), 2 mandat kr Liberalerna (L), 2 mandat kr Miljöpartiet (MP), 2 mandat kr Moderaterna (M), 6 mandat kr Socialdemokraterna (S), 13 mandat kr Sverigedemokraterna (SD), 2 mandat kr Vänsterpartiet (V), 2 mandat kr Sammanfattning Beslut om utbetalning av partistöd ska årligen fattas av kommunfullmäktige enligt bestämmelserna om partistöd i 2 kap kommunallagen (1991:900, KL) och enligt kommunfullmäktiges lokalt antagna regler om partistöd. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 17 februari 2017 Ksau 54, Ks 53, Margareta Persson, vik utredare Ordförande i samtliga partier Helen Gustafsson, redovisningschef Avdelningen för ekonomi och lön 7

8 KF /18 Val Per Aspengren (S) Frejvägen Skoghall väljs in som ledamot i Drift- och servicenämnden. Elisabeth Hoorn Drift- och servicenämnden 8

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Måndag 10 april, Nämndrummet kl 13:30-15:30 Beslutande Per Aspengren (S) ordförande 48-56, 58-59 Sara Asp (S) vice ordförande 57 Alexander Johansson Pettersson (S) Lillemor Larsson (V) Mats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats måndag 18 december 2017, sessionssalen kl. 16:00-16.35 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Solweig Gard (S) Bosse Henriksson (M) Hans-Inge Wall (S) ersätter Siw Gidlöf (S) Erik Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats 27 mars 2017, 13:00-16:40, 18:30-20:00 Sessionssalen, kommunhuset Ajournering kl 19:18-19:24 28 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Caroline

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Måndag 21 augusti 2017, kl. 18:30-20:30 i Sessionssalen, kommunhuset Ajournering kl 19:07-19:18 Leif Bergman (S) Katarina Bergman Mjöberg (S) ersätter:siw Gidlöf

Läs mer

Kommunfullmäktige (14)

Kommunfullmäktige (14) Kommunfullmäktige 2016-01-25 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18:30-19:00 Beslutande Se bifogad närvarolista (bilaga 1) Övriga närvarande Marie Johansson, sekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS. Sida (10 ) Kommunstyrelsen

HAMMARÖ KOMMUN. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS. Sida (10 ) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-01-16 1(10 ) Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 16.10 med ajournering kl 15.10-15.20 Per Aspengren (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2014-09-15 09-24 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: HAMMARÖ Plats: Länssstyrelsen i Dnr: 201-6179-2014 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige ()

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige () Kommunfullmäktige 2016-10-17 1() Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-19.40 Beslutande Se bifogad närvarolista, bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Måndag 25 september 2017, kl. 18:30-19:40 Beslutande Övriga närvarande Leif Bergman (S), ordförande Solweig Gard (S), vice ordförande Hans-Inge Wall (S) ersätter: Siw Gidlöf (S) Bosse Henriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Servicenämnden (17)

Servicenämnden (17) Servicenämnden 2017-02-15 1(17) Plats och tid Nämndrummet, kl. 13.15-16.00 Beslutande Övriga närvarande Margareta Ivarsson (C), ordförande Thomas Bäckman (S) Andreas Hellgren (S) ersätter Maja Sundkvist-Kräutner

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Måndag 30 oktober 2017, kl. 18:30-20:00 Ajournering kl 18:57-19:02 Ajournering kl 19:13-19:23 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Solweig Gard (S), vice ordförande Hans-Inge Wall (S)

Läs mer

Lennart Eriksson (V) och Peter Johansson (L) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lennart Eriksson (V) och Peter Johansson (L) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2016-12-12 1(24) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 16.00-17.35 Beslutande Se närvarolista, bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Caroline Depui,

Läs mer

Kommunfullmäktige (6)

Kommunfullmäktige (6) Kommunfullmäktige 2016-02-15 1(6) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18:30-19:45 Beslutande Se bifogad närvarolista (bilaga 1) Övriga närvarande Marie Johansson, sekreterare Caroline

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2018-09-10 09-24 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2018-09-09 Kommun: HAMMARÖ Plats: Sessionssalen Vänern Dnr: 201-6541-18 Rösträkningen och fördelningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Torsdag 31 augusti 2017, kl. 14:30-17:00 Beslutande Solweig Gard (S), ordförande Margareta Ivarsson (C), vice ordförande Lennart Eriksson (V) Anita Gustafsson (M) Michael Hamberg (L) Ola

Läs mer

Lillemor Larsson (V) och Peter Johansson (L) förutom del av 19 (punkt 4) del av 19 (punkt 4)

Lillemor Larsson (V) och Peter Johansson (L) förutom del av 19 (punkt 4) del av 19 (punkt 4) Kommunfullmäktige 2016-04-18 1() Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 13.00-20.25 med paus 14.15-15.35, 15.35-15.55, 16.40-18.30 samt ajournering 19.20-19.35 Se bifogad närvarolista

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Måndag 26 juni 2017, kl. 10:30-12:00 Nämndrummet, kommunhuset Beslutande Per Aspengren (S), ordförande Sara Asp (S), vice ordförande Alexander Johansson Pettersson (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Måndag 26 juni 2017, kl. 13:30-17:30, Sessionssalen kommunhuset Ajournering kl 15:17-15:33 72 Ajournering kl 16:49-17:03 73 Leif Bergman (S) Solweig Gard (S)

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Kommunstyrelsen (13 )

Kommunstyrelsen (13 ) Kommunstyrelsen 2014-06-10 1(13 ) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl 13.30 17.00 Beslutande Leif Sandberg (M) Charlie Weimers (KD), jäv 109 Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten Arvodesberedningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2018-01-12 Sida 1(6) Plats och tid A-salen, kl. 15.00 15.40 Beslutande Ledamöter Bo Jönsson (MP), ordförande Mats Tell (S) Johan Larsson (M) Kerstin Nylander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Tisdag 12 december 2017, kl. 13:15-16:10 Beslutande Margareta Ivarsson (C), ordförande Thomas Bäckman (S), vice ordförande Hans-Inge Wall (S) Knut Magnusson (V) Nils Safferson (M) Lennart

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-05-29, kl. 18:30-20:00 Beslutande Övriga närvarande Leif Bergman (S), ordförande Bosse Henriksson (M) Katarina Bergman Mjöberg (S) ersätter:siw Gidlöf (S) Anders Ahl (SD) Catarina Andreasson

Läs mer

Kommunfullmäktige (13) Se bifogad närvarolista

Kommunfullmäktige (13) Se bifogad närvarolista Kommunfullmäktige 2015-11-16 1(13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-19:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Marie Johansson, kommunsekreterare Caroline Depui,

Läs mer

Bildningsnämnden (14)

Bildningsnämnden (14) Bildningsnämnden 2016-02-22 1(14) Plats och tid Nämndrummet, kl. 13.00-15.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anne Karlén Hellgren (S) ersätter Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt

Läs mer

Kommunstyrelsen (15 )

Kommunstyrelsen (15 ) Kommunstyrelsen 2014-11-25 1(15 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M) Thomas Otto (M) Kent Hakefelt (FP) Mikael Jern (MP) Siw Gidlöf (S) Solweig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-04-20 - Sessionssalen, 13:00-17:00 Beslutande Solweig Gard (S), ordförande Margareta Ivarsson (C), vice ordförande Anncharlott Eskel (S) Lennart Eriksson (V) Anita Gustafsson (M) Michael

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2016-10-06 1 (18) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-19.25 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Patrik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Plats och tid Kommunhuset 2014-01-21 kl 13.30-16.15 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt (FP)

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2010-09-22 09-28 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: HAMMARÖ Plats: Dnr: 201-4365-2010 Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Måndag 14 augusti 2017, kl. 15:00-17:00 Ajournering kl 15:48-15:58 121 Ajournering kl 16:03-16:04 122 Ajournering kl 16:31-16:33 128 Beslutande Per Aspengren (S), ordförande Solweig Gard

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Måndag 6 mars 2017, 13:30-18:00 Nämndrummet, kommunhuset Ajournering kl 15:30-15:40 32 kl 15:50-16:00 38 kl 16:50-16:55 40 kl. 17:05-17:07 40 kl 17:25-17:36 42 Per Aspengren (S) ordförande

Läs mer

Magnus Nordström, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anneli Johansson Göran Lundström

Magnus Nordström, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anneli Johansson Göran Lundström PROTOKOLL 1(13) Tid: Kl 13:00-14:50 Plats: Forsen Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Magnus Nordström, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2018-12-17 Paragrafer:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Måndag 23 oktober 2017, kl. 10:30-11:10 Beslutande Lars-Gösta Johansson (S) Karin Bäckman (S) Margareta Ivarsson (C) Bosse Henriksson (M) Jens Meyer (MP) ersätter Barbro Thelaus (KD) Övriga

Läs mer

Mathias Andersson (SD) Johnny Nilsson (S)

Mathias Andersson (SD) Johnny Nilsson (S) Protokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen kl. 15.30 15.50 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Torbjörn Karlsson (S), Ordförande Jan Isaksson (M) Bertil Larsson (SÖS), Vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Kommunfullmäktige ()

Kommunfullmäktige () Kommunfullmäktige 2019-09-19 1() Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-19.40 Beslutande Se bifogad närvarolista, bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Caroline

Läs mer

Partistöd för mandatperioden

Partistöd för mandatperioden PROTOKOLLSUTDRAG 15:1 Kommunstyrelsen KS 256 2018-11-28 1/2 Dnr KS/2018:510-104 Partistöd för mandatperioden 2018-2022 Beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. fastställa partistödets

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 )

Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 ) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1(17 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 14.55 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Solweig Gard (S) ersättare för Alexander

Läs mer

Karin Bäckman (S) Lennart Eriksson (V) Anders Westerlind (M) Margareta Persson, sekreterare. Peter Johansson (FP) och Leif Bergman (S)

Karin Bäckman (S) Lennart Eriksson (V) Anders Westerlind (M) Margareta Persson, sekreterare. Peter Johansson (FP) och Leif Bergman (S) Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(15) Plats och tid Kommunhuset 2014-04-28 kl 18.30-19.50 med ajournering kl 19.10-19.20 samt 19.30-19.35. Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhusets sessionssal klockan 09:00-10:48 ande Ordförande Kent Persson (V) Johanna Odö (S) Christer Wallin (S) Lisa Bäckman (V) Olle Rahm (S) Johanna Odö (S)

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Måndag 28 augusti 2017, kl. 10:00-10:25, i Nämndrummet, kommunhuset Beslutande Lars-Gösta Johansson (S) Karin Bäckman (S) Margareta Ivarsson (C) Bosse Henriksson (M) Barbro Thelaus (KD) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Vansbrorummet, Medborgarhuset, måndagen den 7 januari 2019, kl. 13:00 13:30. Ej tjg ersättare Karin Sjöberg (S) Gunnel Gustafsson (V)

Vansbrorummet, Medborgarhuset, måndagen den 7 januari 2019, kl. 13:00 13:30. Ej tjg ersättare Karin Sjöberg (S) Gunnel Gustafsson (V) Protokoll Plats och tid Vansbrorummet, Medborgarhuset, måndagen den 7 januari 2019, kl. 13:00 13:30 Beslutande Stina Munters (C), ordf. Anneli Hultgren (C) Lars-Olov Liss (C) Nathalie Larsson Berglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Onsdag 9 augusti 2017, kl. 13:00-14:00, i Höga rummet, kommunhuset Beslutande Lars-Gösta Johansson (S) Margareta Ivarsson (C) Bosse Henriksson (M) Barbro Thelaus (KD) Louise Tikkanen (S)

Läs mer

Solweig Gard (S) och Bosse Henriksson (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige

Solweig Gard (S) och Bosse Henriksson (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2014-12-08 1() Plats och tid Beslutande Kommunhuset måndag 2014-12-08 kl 13.00-16.00 med ajournering för val av ombud till SKL:s kongress kl 13.05-13.15 samt paus kl 14.30-14.45 Se bilaga.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 april 2015 kl. 09.50-10.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson

Läs mer

Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Sven-Åke Gustavsson kommunrevisionen. Susanne Öhrn (S) och Jan-Åke Jansson (KD)

Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Sven-Åke Gustavsson kommunrevisionen. Susanne Öhrn (S) och Jan-Åke Jansson (KD) 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 19.00 19.40 Beslutande Ledamöter Se sid 2 Övriga närvarande Göran Eriksson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Sven-Åke

Läs mer

Bildningsnämnden (14)

Bildningsnämnden (14) Bildningsnämnden 2017-01-23 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 14.00 16.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) ersätts av Hans Bohlin (S) Anders Englund (S) Jan-Olof

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdag den 7 augusti, 2008 kl 18.30-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att Justera Enligt förteckning Ewa Reinhold,

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Torsdag 15 juni 2017, kl. 13:00-16:00 Beslutande Solweig Gard (S), ordförande Margareta Ivarsson (C), vice ordförande Anncharlott Eskel (S) Lillemor Larsson (V) ersätter:daniel Hjelm (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige (20)

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige (20) Kommunfullmäktige 2015-12-14 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 16:00-17:30 Beslutande Se bifogad närvarolista (bilaga 1) Övriga närvarande Marie Johansson, sekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Plats och tid Parken, Trelleborgssalen kl

Plats och tid Parken, Trelleborgssalen kl Protokoll 1 (7) Plats och tid Parken, Trelleborgssalen kl. 16.00 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Mikael Rubin (M), Ordförande Göran Gärtner (M) Erik Lundström (KD), Vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2010-11-08 175 Plats och tid Kommunhuset, måndag 8 november 2010, kl. 19.00 19.50 Beslutande Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan Gustafson (C), Anne- Charlotte Karlsson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ajournering kl 16:45-17:05 Beslutande Leif Sandberg (M) Anders Ahl (SD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

ajournering kl 16:45-17:05 Beslutande Leif Sandberg (M) Anders Ahl (SD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-05-26 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 16:30-17:50, ajournering kl 16:45-17:05 Beslutande Leif Sandberg (M) Anders Ahl (SD) Jonas Gunnarsson (S) Thomas

Läs mer

Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, kl. 18: Enligt bifogad närvaro- och omröstningslista.

Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, kl. 18: Enligt bifogad närvaro- och omröstningslista. 1(12) Kommunfullmäktige Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, 2018-11-26 kl. 18:00 19.40 Beslutande: Enligt bifogad närvaro- och omröstningslista. Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Sida Plats och tid Ungärde skola, Lima, kl. 19:30-19:45 Beslutande Enligt bilagd förteckning. Övriga deltagande Erik Hansson, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Richard Brown Bo Pettersson (S) Lisbeth Svensson (L) sekreterare ordförande justerare

Richard Brown Bo Pettersson (S) Lisbeth Svensson (L) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 08:35 09.00 Plats: Kulturhuset Fregatten konferensrum Fyren Beslutande Bo Pettersson (S), ordförande Linda-Maria Hermansson (C), vice ordförande Sofia Westergren (M) Gunnar Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats måndag 11 september 2017, kl. 13:30-16:00 Ajournering kl 14:17-14:26 Ajournering kl 14:38-14:47 Beslutande Per Aspengren (S) Lars Westling (S) ersätter:sara Asp (S) Alexander Johansson Pettersson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2018-10-15 224 Plats och tid Kommunhuset, måndag 15 oktober 2018, kl. 18.00 18.19 Beslutande Övriga närvarande Karin Arvidsson (S), Bengt Sjöberg (M), Pernilla Johansson (C), Anders Löfgren

Läs mer

Henrik Karlsson (M) Anette Karlsson (M) Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot. Janne Jansson (S) Carl-Gunnar Sand (SD)

Henrik Karlsson (M) Anette Karlsson (M) Sven-Inge Eriksson (KD) ledamot. Janne Jansson (S) Carl-Gunnar Sand (SD) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Dillö, plan 1 i Stadshuset kl 14.00 14.15 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Anders Karlsson (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Henrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Fredag 22 september 2017, kl. 13:00-14:00 i Nämndrummet, kommunhuset Beslutande Lars-Gösta Johansson (S) Karin Bäckman (S) Margareta Ivarsson (C) Michael Hamberg (L) ersätter Bosse Henriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Servicenämnden (9)

Servicenämnden (9) Servicenämnden 2014-09-17 1(9) Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum kl. 13.00-15.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Marianne Carlsson (KD) Birgitta Kahn (MP) Thomas

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, bilaga A

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, bilaga A Sammanträdesdatum 18 Plats och tid Björnekullaskolan, Åstorp kl 19.00-20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga deltagare Yngve Olsson, ersättare Kjell Malmgren, ersättare Bertil Göransson,

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset

Protokollet förvaras på kanslienheten, stadshuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(4) Plats och tid Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika måndag den 15 oktober 2018 kl. 17:00 17:30 Ajournering 17:15-17:25 ande ledamöter Se närvarolista sidan

Läs mer

Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Ann Ohlsson (L) ANSLAG/BEVIS

Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Ann Ohlsson (L) ANSLAG/BEVIS Sida 1 (22) Plats och tid Inredia, måndagen den 17 december 2018 kl 18:00-18:30 ande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Josefin Karlsson, kommunsekreterare Utses att justera Gunnel Johansson (S)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

5 Avsägelse av uppdrag, Mikael Persson (M) samt val härav. 8 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag, Birol Ates (S)

5 Avsägelse av uppdrag, Mikael Persson (M) samt val härav. 8 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag, Birol Ates (S) Protokoll Kommunfullmäktige 2018-01-25 Sida 1 av 14 Ärendeförteckning 1 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Tommy Axelsson (L) 2 Avsägelse av uppdrag som ersättare i

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 29 Fördjupad översiktsplan för Glimåkra, antagande. 30 Fördjupad översiktsplan för Broby, antagande

Ärendeförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige. 29 Fördjupad översiktsplan för Glimåkra, antagande. 30 Fördjupad översiktsplan för Broby, antagande Protokoll 2017-04-27 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 29 Fördjupad översiktsplan för Glimåkra, antagande 30 Fördjupad översiktsplan för Broby, antagande 31 Redovisning av ej avgjorda motioner 32 Motion -

Läs mer

Se bilaga 1 till protokollet

Se bilaga 1 till protokollet 1(6) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, onsdagen den kl 10.00-16.15 Beslutande Se bilaga 1 till protokollet Övriga närvarande Jonas Törngren, kommundirektör Anette Lihuvudh, kommunsekreterare Justerare

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(15) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen Kl 12.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Stefan Larsson, Paul Thum, Camilla Lindoff, Ola Lindahl. Kommunledningsförvaltningen I Lo,q- a"!i- \1'> Lou~eD~ ~ t s~ 7?

Stefan Larsson, Paul Thum, Camilla Lindoff, Ola Lindahl. Kommunledningsförvaltningen I Lo,q- a!i- \1'> Lou~eD~ ~ t s~ 7? 1 (10) Kommunstyre/sen Plats och tid: Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Sammanträdesrum 1, Stadshuset,, kl. 8:30-15:15 Lars

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingssalen, måndagen den 4 juli 2016 kl 17.30-17.40 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Marcus Schön (M) Tuva Bojstedt

Läs mer

Anna Ahlin (C) ordförande Stig Lundqvist (M) Jonas Nyberg (S) 2:e vice ordförande Joakim Larsson (SD) 9 Christina Svensson (S)

Anna Ahlin (C) ordförande Stig Lundqvist (M) Jonas Nyberg (S) 2:e vice ordförande Joakim Larsson (SD) 9 Christina Svensson (S) Tid och plats 31 oktober 2018, kl. 13:00-14:00 i Kommunhuset, Rådrummet, Tierp Paragrafer 5-9 Utses att justera Stig Lundqvist Beslutande Ledamöter Anna Ahlin (C) ordförande Stig Lundqvist (M) Jonas Nyberg

Läs mer

Bildningsnämnden (14)

Bildningsnämnden (14) Bildningsnämnden 2017-02-20 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 16.40 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) David Lundqvist (C) Anne-Marie

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Ann Ohlsson (L) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Ann Ohlsson (L) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 (14) Plats och tid Inredia, måndagen den 20 maj 2019 kl 18:00-19:10 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Josefin Karlsson, kommunsekreterare Jan Malmgren, förbundsdirektör Skaraborgs

Läs mer