Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby"

Transkript

1 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens plats och tid Ingrid K Karlsson Stadshuset Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-10 Anna-Karin Sonesson Ordförande Sune Håkansson Justerare Ingrid K Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutsinstans Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby Underskrift Anna-Karin Sonesson

2 2(10) Närvarolista Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sune Håkansson (RP) Ordförande Ingrid K Karlsson (S) 1:e vice ordförande Tommy Andersson (S) Ola Robertsson (S) Malin Norfall (S) Annette Rydell (S) Peter Bowin (V) Anders Bromeé (M) Kenneth Michaelsson (C) Roger Gardell (FP) Tomas Lund (SD) Nicolas Westrup (SD) Nils Ingmar Thorell (FP) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Sandra Bergkvist (SD) Liz Stridh (SD) Anna-Karin Sonesson, Anna-Clara Eriksson, Annbritt Olsson Övriga

3 3(10) Ärendelista 9 Dnr Val av justerare Dnr Val av ordföranden, ledamöter, ersättare med mera i styrelser, nämnder och andra organ... 5

4 4(10) 9 Dnr Val av justerare Ordförande Sune Håkansson (RP) föreslår Ingrid K Karlsson (S) att justera dagens protokoll. Propositionsordning Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på framfört förslag och finner att bifaller detsamma. Beslut beslutar att utse Ingrid K Karlsson (S) att justera dagens protokoll.

5 5(10) 10 Dnr Val av ordföranden, ledamöter, ersättare med mera i styrelser, nämnder och andra organ Sammanfattning Från kommunfullmäktiges sammanträde kvarstår följande för valberedningen att nominera: - Ledamöter och ersättare till Överförmyndarnämnden - Miljöpartiets plats som nämndeman - Ersättare av ombud i AB Ronneby Helsobrunn Utöver detta behöver en genomgång göras avseende revisorerna till bolagen enligt följande: - Ronneby Miljö & Teknik AB ersättare vakant - Räddningstjänsten byte av ersättare - Cura Individutveckling byte av ersättare Nominering av lekmannarevisorer samt auktoriserade revisorer i förvaltade stiftelser. Ny nominering ska göras gällande ledamot och ersättare till fullmäktige för det nya kommunalförbundet Sydarkivera. Fyllnadsval efter Kjell GG Johansson (M) avseende ledamot samt andre vice ordförande i AB Ronnebyhus för perioden tills nya styrelsen tillträder. Fyllnadsval efter JanAnders Palmqvist (S) avseende ledamot samt andre vice ordförande Ronneby Miljö & Teknik AB för perioden till nya styrelsen tillträder. Fyllnadsval efter JanAnders Palmqvist avseende ledamot tillika i AB Ronneby Helsobrunn för perioden till nya styrelsen tillträder.

6 6(10) Deltar i debatten Ordförande Sune Håkansson (RP), ledamöterna Ingrid K Karlsson (S), Malin Norfall (S), Anders Bromeé (M), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD) samt tjänstgörande ersättare Nils Ingmar Thorell (FP). Yrkanden 1 Fyllnadsval efter JanAnders Palmqvist (S) avseende ledamot samt andre vice ordförande Ronneby Miljö & Teknik AB för perioden till nya styrelsen tillträder. Ingrid K Karlsson (S) yrkar på att Christer Hallberg (S) utses till ledamot samt andre vice ordförande och att som ny ersättare Krisitna Rydén (S). Propositionsordning 1 Yrkanden 2 Revidering av förtroendemannarevisorer i bolagen Sune Håkansson (RP) yrkar att ordinarie revisorer samt ersättare utses enligt Revisionens förslag enligt följande: ABRI / AB Ronneby Brunn Birger Petersson Jan-Anders Palmqvist Miljö & Teknik AB Kjell GG Johansson Ronnebyhus AB Henrick Gyllberg Helsobrunnen AB Jan-Anders Palmqvist Räddningstjänsten Bo Larsson Cura Individutveckling Thomas Håkansson Thomas Håkansson Bo Larsson Birger Petersson Tomas Lundberg Kjell GG Johansson

7 7(10) Propositionsordning 2 Yrkanden 3 Auktoriserade revisorer samt lekmannarevisorer i förvaltade stiftelser Sune Håkansson (RP) yrkar att ordinarie revisorer samt ersättare för tiden utses enligt Revisionens förslag enligt följande: För granskning av Stiftelsen Ronneby kommuns social samfond samt Stiftelsen Edith Sunessons donation: Thomas Hallberg, Ernst & Young, auktoriserad revisor Ander Håkansson, Ernst & Young, revisorssuppleant För övriga stiftelsedonationer: Bo Larsson, revisor Kjell GG Johansson, revisors suppelant. Propositionsordning 3 Yrkanden 4 Fyllnadsval efter Kjell GG Johansson (M) avseende ledamot samt andre vice ordförande i AB Ronnebyhus för perioden tills nya styrelsen tillträder. Anders Bromeé (M) yrkar på att Johan Sandberg (M) utses till ledamot samt andre vice ordförande. Propositionsordning 4

8 8(10) Yrkanden 5 Ledamot och ersättare till fullmäktige för det nya kommunalförbundet Sydarkivera. Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att Nils Ingmar Thorell (FP) utses till ledamot. Propositionsordning 5 Yrkanden 6 Överförmyndarnämnden På kommunfullmäktige kommer förslag läggas om fem ledamötera i överförmyndarnämnden, inga ersättare. Nomineringar görs med det som utgångspunkt. Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att Christer Holmqvist utses till ledamot samt ordförande. Anders Bromeé (M) yrkar på att Kenth Karlsson (M) utses till ledamot och 1.e vice ordförande. Ingrid K Karlsson (S) yrkar att Stefan Österhof (S) utses till ledamot och 2:e vice ordförande. Ingrid K Karlsson (S) yrkar att Kristina Rydén utses till ledamot. Propositionsordning 6 Gällande fyllnadsval efter JanAnders Palmqvist avseende ledamot tillika i AB Ronneby Helsobrunn för perioden till nya styrelsen tillträder, Miljöpartiets plats som nämndeman, ersättare av ombud i AB Ronneby Helsobrunn, ersättare i Sydarkivera samt

9 9(10) ledamot i överförmyndarnämnden meddelar Malin Norfall (S) att man återkommer direkt i kommunfullmäktige. Beslut beslutar att paragrafen är omedelbart justerad. beslutar föreslå kommunfullmäktige att: - Christer Hallberg (S) utses till ledamot samt andre vice ordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB för perioden tills nya styrelsen tillträder - Kristina Rydén (S) utses till ersättare ordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB för perioden tills nya styrelsen tillträder - Johan Sandberg (M) utses till ledamot samt andre vice ordförande i AB Ronnebyhus för perioden tills nya styrelsen tillträder - Utse revisorer samt ersättare i bolagen enligt följande: ABRI / AB Ronneby Brunn Ord Birger Petersson ers. Jan-Anders Palmqvist Miljö & Teknik AB Ord. Kjell GG Johansson ers. Thomas Håkansson Ronnebyhus AB Ord. Henrick Gyllberg ers. Bo Larsson Helsobrunnen AB Ord. JanAnders Palmqvist ers. Birger Petersson Räddningstjänsten Ord. Bo Larsson ers. Tomas Lundberg Cura Individutveckling Ord. Thomas Håkansson ers. Kjell GG Johansson - för granskning av Stiftelsen Ronneby kommuns social samfond samt Stiftelsen Edith Sunessons donation utse: Thomas Hallberg, Ernst & Young, auktoriserad revisor

10 10(10) Ander Håkansson, Ernst & Young, revisorssuppleant - För övriga stiftelsedonationer: Bo Larsson, revisor Kjell GG Johansson, revisors suppelant - Utse Christer Holmqvist (C) till ledamot och ordf i överförmyndarnämnden Kenth Karlsson (M) till ledamot och 1:e vice ordförande i öveförmyndarnämnden Stefan Österhof (S) till ledamot och 2:e vice ordförande i överförmyndarnämnden Kristina Rydén (S) till ledamot i överförmyndarnämnden. Exp: Kommunfullmäktige

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-24

Kommunfullmäktige 2011-02-24 Sammanträdesprotokoll 1(89) 2011-02-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.45 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktiges SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 18.30 20.05 Beslutande Se sid 2) Övriga deltagare Utses att justera Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef Jan Bengtsson, 120-124 Administrativ chef Michael Andersson Karl-Erik

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 Närvarande ledamöter Övriga Irene Hellekant (S), ordförande Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson (C) Uno

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 14:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Marie Färm, tf kanslichef Gunnel Olsson,

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-01-07

Förbundsfullmäktige 2015-01-07 1 (11) Tid och plats Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18.00 18.25, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Tord Karlsson (S) Henrik Munck (MP) Kristina Bergman Alme (FP) Ann Karlsson

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-16 Sida 1 (7) 1 (7) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 16 mars 2015 klockan 18.00 18.40 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Tobias Nordlander (S) Chatarina Ståhl (S) Johanna Skottman

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer