Datum Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2015-01-12. Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell"

Transkript

1 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande Susanne Öhrn (s) Jerker Johansson (c) 3-3 Carl Kullgren (fp) Besnik Dautaj (s) Anna-Greta Strömberg (kd) tjänstgörande ersättare 1-2 Krister Stensson (m) Stig Bertilsson (m) Ersättare Lena Grönlund (s) Peder Johansson (s) Solveig Nettelbo (s) Bernt Petzäll (mp) Linus Lindblad (s) Anna-Greta Strömberg (kd) Kåre Karlsson (c) Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1.e kommunsekreterare Justerare Per Jonsson (c) Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 15 januari 2015 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-37 Ulrika Thorell Ordförande Per Eriksson (s) Justerare Per Jonsson (c) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ulrika Thorell

2 2(40) KS 1 Fråga om posten som vice ordföranden i utskott mm informeras av majoriteten om förslag att vice ordförandeposterna ska besättas av majoriteten, istället som idag av oppositionen. Yrkanden Carl Kullgren (fp) yrkar på att posterna som vice ordförande ska besättas av majoriteten. Per Jonsson (c) och Stig Bertilsson (m) yrkar på bordläggning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 21 januari. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag: 1. Carl Kullgrens (fp) förslag 2. Per Jonsson (c) och Stig Bertilssons (m) förslag om bordläggning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer proposition på Carl Kullgrens (fp) förslag att posterna som vice ordförande ska besättas av majoriteten, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. s beslut beslutar att posterna som vice ordförande ska besättas av majoriteten. Reservationer Per Jonsson (c), Krister Stensson (m), Stig Bertilsson (m) och Anna-Greta Strömberg (kd) reserverar sig mot beslutet. Se bilaga

3 3(40) KS 2 Val av ledamöter i kommunstyrelsens allmänna utskott Yrkanden Carl Kullgren (fp) yrkar på följande sammansättning av ledamöter i kommunstyrelsens allmänna utskott: Per Eriksson (s) ordförande Susanne Öhrn (s) vice ordförande Per Jonsson (c) ledamot Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamöter i kommunstyrelsens allmänna utskott Per Eriksson (s) ordförande Strömgatan Bengtsfors Susanne Öhrn (s) vice ordförande Torsgatan Bengtsfors Per Jonsson (c) Tassbyn N Bengtsfors

4 4(40) Reservation Per Jonsson (c), Krister Stensson (m), Stig Bertilsson (m) och Anna-Greta Strömberg (kd) reserverar sig mot beslutet.

5 5(40) KS 3 Val av ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott Yrkanden Carl Kullgren (fp) yrkar på följande sammansättning av ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott: Besnik Dautaj (s) Jerker Johansson (c) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen antar det. Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott Ersättare Besnik Dautaj (s) Dammenvägen Bengtsfors Jerker Johansson (c) Norebyns gård Dals Långed -

6 6(40) KS 4 Val av ledamöter i kommunstyrelsens sociala utskott Yrkanden Carl Kullgren (fp) yrkar på följande sammansättning av ledamöter i kommunstyrelsens sociala utskott: Carl Kullgren (fp) ordförande Linus Lindblad (s) vice ordförande Jerker Johansson (c) ledamot Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen antar det. Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamöter i kommunstyrelsens sociala utskott Carl Kullgren (fp) ordförande Östra Edsviken Bengtsfors Linus Lindblad (s) vice ordförande Ängedalsvägen Bengtsfors Jerker Johansson (c) Norebyns gård Dals Långed Reservation Per Jonsson (c), Krister Stensson (m), Stig Bertilsson (m) och Anna-Greta Strömberg (kd) reserverar sig mot beslutet. Se bilaga

7 7(40) KS 5 Val av ersättare i kommunstyrelsens sociala utskott Yrkanden Carl Kullgren (fp) yrkar på följande sammansättning av ersättare i kommunstyrelsens sociala utskott: Peder Johansson (s) Krister Stensson (m) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen antar det. Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ersättare i kommunstyrelsens sociala utskott Ersättare Peder Johansson (s) Södra Kvarnviken Bengtsfors Krister Stensson (m) Fagerliden Ödskölt -

8 8(40) KS 6 Val av ledamöter i kommunstyrelsens utbildningsutskott Yrkanden Carl Kullgren (fp) yrkar på följande sammansättning av ledamöter i kommunstyrelsens utbildningsutskott: Lena Grönlund (s) ordförande Besnik Dautaj (s) vice ordförande Anna-Greta Strömberg (kd) ledamot Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen antar det. Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamöter i kommunstyrelsens utbildningsutskott Lena Grönlund (s) ordförande Fabriksvägen Dals Långed Besnik Dautaj (s) vice ordförande Dammenvägen Bengtsfors Anna-Greta Strömberg (kd) Bergvägen Dals Långed Reservation Per Jonsson (c), Krister Stensson (m), Stig Bertilsson (m) och Anna-Greta Strömberg (kd) reserverar sig mot beslutet. Se bilaga

9 9(40) KS 7 Val av ersättare i kommunstyrelsens utbildningsutskott Yrkanden Carl Kullgren (fp) yrkar på följande sammansättning av ersättare i kommunstyrelsens utbildningsutskott: Susanne Öhrn (s) Per Jonsson (c) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen antar det. Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ersättare i kommunstyrelsens utbildningsutskott Ersättare Susanne Öhrn (s) Torsgatan Bengtsfors Per Jonsson (c) Tassbyn N Bengtsfors -

10 10(40) KS 8 Val av ledamöter i kommunstyrelsens tekniska utskott Yrkanden Carl Kullgren (fp) yrkar på följande sammansättning av ledamöter i kommunstyrelsens tekniska utskott: Christina Lundqvist (s) ordförande Solveig Nettelbo (s) vice ordförande Stig Bertilsson (m) ledamot Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen antar det. Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamöter i kommunstyrelsens tekniska utskott Christina Lundqvist (s) ordförande Kvarnlyckevägen Dals Långed Solveig Nettelbo (s) vice Nedra Terassgatan Billingsfors Stig Bertilsson (m) n Sundet Bengtsfors Reservation Per Jonsson (c), Krister Stensson (m), Stig Bertilsson (m) och Anna-Greta Strömberg (kd) reserverar sig mot beslutet. Se bilaga

11 11(40) KS 9 Val av ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott Yrkanden Carl Kullgren (fp) yrkar på följande sammansättning av ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott: Peder Johansson (s) Kåre Karlsson (c) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen antar det. Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott Ersättare Peder Johansson (s) Södra Kvarnviken Bengtsfors Kåre Karlsson (c) Myresjövägen Bäckefors -

12 12(40) KS 10 Teckningsrätt för lån och borgen Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande personer vad gäller teckningsrätt för lån och borgen. Två i förening varav en förtroendevald och en tjänsteman Förtroendevalda Per Eriksson (s) kommunstyrelsens ordförande Per Jonsson (c) kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Tjänstemän Solveig Andersson kommunchef Sten-Inge Lilja ekonomichef

13 13(40) KS 11 Teckningsrätt firmatecknare Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande personer vad gäller teckningsrätt firma. Två i förening varav en förtroendevald och en tjänsteman Förtroendevalda Per Eriksson (s) kommunstyrelsens ordförande Per Jonsson (c) kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mandatperioden Tjänstemän Solveig Andersson kommunchef Sten-Inge Lilja ekonomichef

14 14(40) KS 12 Fullmakt avseende fastighetsköp och försäljning Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande personer vad gäller teckningsrätt firma. Två i förening varav en förtroendevald och en tjänsteman Förtroendevalda Per Eriksson (s) kommunstyrelsens ordförande Per Jonsson (c) kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Tjänstemän Solveig Andersson kommunchef Annika Karlsson, planchef

15 15(40) KS 13 Val av ledamöter till Folkhälsorådet Yrkanden Carl Kullgren (fp) yrkar på följande sammansättning av ledamöter till Folkhälsorådet: Per Eriksson (s) ordförande Carl Kullgren (fp) vice Lena Grönlund Christina Lundqvist (s) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen antar det. Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamöter i folkhälsorådet Per Eriksson (s) ordförande Strömgatan Bengtsfors Carl Kullgren (fp) Östra Edsviken Bengtsfors Lena Grönlund (s) Fabriksvägen Dals Långed Christina Lundqvist (s) Kvarnlyckevägen Dals Långed

16 16(40) KS 14 Val av ersättare till Folkhälsorådet Yrkanden Carl Kullgren (fp) yrkar på följande sammansättning av ersättare i kommunstyrelsens tekniska utskott: Susanne Öhrn (s) Linus Lindblad (s) Besnik Dautaj (s) Solveig Nettelbo (s) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen antar det. Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ersättare i folkhälsorådet Ersättare Susanne Öhrn (s) Torsgatan Bengtsfors Linus Lindblad (s) Ängedalsvägen Bengtsfors Besnik Dautaj (s) Dammenvägen Bengtsfors Solveig Nettelbo (s) Nedra Terassgatan Billingsfors

17 17(40) KS 15 Val av ledamöter och ersättare till EKA-projektet styrgrupp Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande personer till EKA styrgrupp Per Eriksson (s) ordförande Strömgatan Bengtsfors Per Jonsson (c) vice Tassbyn Norra Bengtsfors Susanne Öhrn (s) Torsgatan Bengtsfors Ersättare Christina Lundqvist (s) Kvarnlyckevägen Dals Långed Jerker Johansson (c) Norebyns gård Dals Långed Jan Leander (fp) Svarttjärn Slätta Bengtsfors

18 18(40) KS 16 Adjungerad representant till styrelsen för föreningen Halmens Hus Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande som adjungerad representant till styrelsen för föreningen Halmens Hus Representant Lena Grönlund (s) Fabriksvägen Dals Långed

19 19(40) KS 17 Val av ombud till Dalslands Kanals vattenvårdsförbund Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande som ombud och ersättare i Dalslands vattenvårdsförbund Bo Thorn (s) Kråkviken Slottet Bengtsfors Ersättare Kjell-Åke Andersson (c) Flaten Haget Bengtsfors

20 20(40) KS 18 Val av ledamot och ersättare till Fiskevårdsförbundet Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande som ledamot och ersättare i Fiskevårdsförbundet Bo Thorn (s) Kråkviken Slottet Bengtsfors Ersättare Karl-Bertil Nilsson (m) Årbol Bengtsfors

21 21(40) KS 19 Val av ledamot och ersättare till Bengtsfors Jaktvårdskrets Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande som ledamot och ersättare i Bengtsfors Jaktvårdskrets Jan Leander (fp) Svarttjärn Slätta Bengtsfors Ersättare Gert Andersson (m) Knösteviken Bengtsfors

22 22(40) KS 20 Val av representant och ersättare till styrelsen Dalslands Kanal Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande som ledamot och ersättare i styrelsen Dalslands kanal Carl Kullgren (fp) Östra Edsviken Bengtsfors Ersättare Nore Johansson (sd) Norebyn Dals Långed

23 23(40) KS 21 Val av representant och ersättare Dalslands kanals framtida bestånd Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande som ledamot och ersättare i Dalslands kanals framtida bestånd Carl Kullgren (fp) Östra Edsviken Bengtsfors Ersättare Nore Johansson (sd) Norebyn Dals Långed

24 24(40) KS 22 Ledamöter i kommunala pensionärsrådet Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande som ledamot i kommunala pensionärsrådet Carl Kullgren (fp) ordförande Östra Edsviken Bengtsfors Solveig Nettelbo (s) vice ordf Nedre Terassgatan Billingsfors Jerker Johansson (c) Norebyns gård Dals Långed Krister Stensson (m) Fagerliden Ödskölt

25 25(40) KS 23 Rådet för funktionshindrade och personer med funktionsnedsättning Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande som ledamot i rådet för funktionshindrade och personer med funktionsnedsättning Christina Lundqvist (s) ordförande Kvarnlyckevägen Dals Långed Jerker Johansson (c) Norebyns gård Dals Långed ersättare Carl Kullgren (fp) Östra Edsviken Bengtsfors Krister Stensson (m) Fagerliden Ödskölt

26 26(40) KS 24 Val av representant till Norge-Vänerlänken Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande som representant i Norge- Vänerlänken Ledamot Per Jonsson (c) Tassbyn Norra Bengtsfors

27 27(40) KS 25 Val av ledamöter och ersättare i John Sacrissons fond Yrkanden Per Jonsson (c) yrkar på följande ledamöter: Kjell Karlsson Ylva Jonsson Ingela Danielsson Kjell Gustavsson Therese Karlsson Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande personer till ledamöter och ersättare i John Sacrissons fond Kjell Karlsson (s) Årjängsvägen Gustavsfors Ylva Jonsson Tassbyn N Bengtsfors Ingela Danielsson Årjängsvägen Gustavsfors Kjell Gustavsson Lövingevägen Gustavsfors Therese Karlsson (m) Torrskogs prästgård Bengtsfors ersättare Göte Nilsson Gummenäs Ekehögen Bengtsfors Vakant Vakant Vakant

28 28(40)

29 29(40) KS 26 Val av ledamot och ersättare till intagningsnämnd gymnasieskolan Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande som ledamot och ersättare i intagningsnämnd gymnasieskolan Lena Grönlund (s) Fabriksvägen Dals Långed Ersättare Anna-Greta Strömberg (kd) Bergvägen Dals Långed

30 30(40) KS 27 Val av representant till Bäcken-Kåruds samfällighetsförening Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande representant till Bäcken- Kåruds samfällighetsförening Ledamot Sten-Åke Jansson (s) Kokerigatan Bengtsfors

31 31(40) KS 28 Val av ledamot och ersättare till Furnäs vägsamfällighetsförening Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande representant till Furnäs vägsamfällighetsförening Sten-Åke Jansson (s) Kokerigatan Bengtsfors Ersättare Owe Gustafsson (m) Espenäs Bengtsfors

32 32(40) KS 29 Val av stämmoombud och ersättare Capitive-bolag Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ombud och ersättare i Capitivebolag Per Eriksson (s) Strömgatan Bengtsfors Ersättare Per Jonsson (c) Tassbyn Norra Bengtsfors

33 33(40) KS 30 Val av ledamöter och ersättare till Svinesundskommittén Östfold- Bohuslän/Dalsland Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamot och ersättare i Svinesundskommittén Per Jonsson (c) Tassbyn Norra Bengtsfors Ersättare Per Eriksson (s) Strömgatan Bengtsfors

34 34(40) KS 31 Val av ledamöter och ersättare till Gränskommittén Värmland Östfold Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamot och ersättare i Gränskommittén Värmland Östfold Per Jonsson (c) Tassbyn Norra Bengtsfors Ersättare Per Eriksson (s) Strömgatan Bengtsfors

35 35(40) KS 32 Val av ledamot och ersättare Barnens Gränsland Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamot och ersättare i Barnens Gränsland Per Jonsson (c) Tassbyn Norra Bengtsfors Ersättare Per Eriksson (s) Strömgatan Bengtsfors

36 36(40) KS 33 Val av ombud och ersättare DANO Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande ledamot och ersättare i DANO Per Eriksson (s) Strömgatan Bengtsfors Ersättare Per Jonsson (c) Tassbyn Norra Bengtsfors

37 37(40) KS 34 Val av representant till Laxsjöns fiskevårdsförening Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande representant till Laxsjöns fiskevårdsförening Ledamot Bo Thorn (s) Kråkviken Slottet Bengtsfors

38 38(40) KS 35 Val av representant till Dalberså/Holmsåns vattenvårdsförbund Valberedningens protokoll s beslut beslutar att utse följande representant till Dalbergså/Holmåns vattenvårdsförbund Ledamot Bo Thorn (s) Kråkviken Slottet Bengtsfors Mandatperioden

39 39(40) KS 36 Val av representant till Bengtsbrohöljens fiskevårdsområde Valberedningens protokoll s beslut s beslutar att utse följande representant till Bengtsbrohöljens fiskevårdsområde Ledamot Bo Thorn (s) Kråkviken Slottet Bengtsfors

40 40(40) KS 37 Val av ersättare ombud Kommuninvest s beslut beslutar att utse Per Jonsson (c) som ersättare ombud i Kommuninvest

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Therese Karlsson (m) och Torill Stjerndahl (s) 1(71) Plats och tid essionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 21.10 Beslutande Ledamöter e sida 2 Övriga närvarande olveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Torill Stjerndahl (s) 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.25 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S) 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson

Läs mer

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Köpingen, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00-17:00 ande Ledamöter Carl Kullgren (FP) Lena Grönlund (S) Kenneth Carlsson (FP), HSN Carina Halmberg (S), HSN Susanne

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 13.00 16.20 Aina Wåhlund, ordförande (S) Lisbeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer