ValiAnte Validering inom folkbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ValiAnte Validering inom folkbildning"

Transkript

1 ValiAnte ValiAnte Validering inom folkbildning

2 10 år av utveckling har gett ValiAnte. Den fackliga rörelsen såg ett behov hos sina medlemmar att synliggöra den informella kunskap som individen fått igenom sitt fackliga engagemang i olika uppdrag. Därför skapades en modell för validering av förtroendemannakunskap och valideringsverktyget ValiAnte. Vad är validering och ValiAnte? Validering är ett sätt att synliggöra kompetenser. I departementsskrivelsen Validering m.m. (Ds 2003:23) definierades begreppet validering enligt följande: Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats ValiAnte är en modell för validering som fungerar för alla, oavsett bakgrund och intresseområde. ValiAnte tar sin utgångspunkt i dina erfarenheter det som skiljer sig från annan validering att här valideras din livskunskap, när det vanligaste är att validera mot ett betyg eller en kursplan. Vi utgår från dina erfarenheter och den kunskap du har genom jobb, fritidsintressen, utbildningar resor engagemang i föreningsliv m.m Helt enkelt en validering av värden som inte finns omnämnda i skolbetyg eller arbetsgivarintyg men som är värdefulla erfarenheter. Man kan säga att det är den kompetens du själv inte tänker på som kompetens, utan Bara sånt du kan. Hur går det till? Validering via ValiAnte genomförs i processform. Arbetet sker i grupp och enskilt. Tillsammans med ValiAntes handledare identifierar och dokumenterar Du alla kunskaper och erfarenheter som du samlat på dig. ValiAnte-processerna anpassas till lokala förutsättningar, därför kan de se lite olika ut. Oftast sker det som en kombination av folkhögskolekurs och studiecirkel, men i vissa fall enbart folkhögskolekurs eller studiecirkel. 2

3 Det finns ett webbaserat verktyg som hjälper dig att strukturera den information du lägger in i systemet, dokument och beskrivningar. Under valideringsprocessen arbetar Du med att beskriva dina kompetenser- anställningar, utbildningar, fritidsintressen, föreningsarbete, resor ev. förtroendeuppdrag mm. De deltagare som gjort sin validering är eniga om att det var värt tiden och ansträngningen. De personliga vinsterna är tydliga Ett exempel på Kombination kan vara: Inledning 3 dagars uppstart på folkhögskola. Arbete i studiecirkel, uppföljningsträffar (videokonferens eller fysiska träffar) samt eget arbete. Vad får Du ut av den här typen av validering? Jag har god kunskap om hur grupper fungerar och utvecklas, och också om ledarskapets betydelse för hur grupper formerar sig Du får ett Kompetensbevis som intygar dina kompetenser. Kompetensbeviset innehåller en beskrivning av dig under sju rubriker, eller kompetensområden. Dessa kallas generella kompetenser och är baserade på Valideringsdelegationens rapport Ett koncept för validering av generella kompetenser i folkbildning och informellt lärande, Dnr 2007/56 Dessa områden är: Demokratisk kompetens Social kompetens Interkulturell kompetens Kulturell kompetens Lärande kompetens Kommunikativ kompetens Organisatorisk och ledningskompetens Kompetensbeviset kan innehålla specifika kompetenser som du har skaffat dig via intressen och/eller livsstil, t ex att du är fiskare, miljöaktivist, biodlare, eller vegan. 3

4 När kan Du använda ditt kompetensbevis? Kompetensbeviset är ett dokument som framför allt stärker självkänslan. På ett mycket konkret sätt visas resultatet av all kompetens man erhållit genom livet. Beviset kan användas vid tillfällen då det är bra att kunna beskriva sig själv. Exempelvis i ett CV då man söker jobb, eller som en personlig beskrivning om man söker utbildning Hur gör Du för att få ett kompetensbevis? Vägen till ett färdigt kompetensbevis kan se lite olika ut. Om du är osäker på om du vill göra en hel validering, kan du starta med studiecirkeln ValiAnte MINA MERITER. Du kan också gå direkt in på ValiAnte LIVSRESAN, som passar för alla. ValiAnte FÖRTROENDEVALD är en specifik gren för dig som haft eller har förtroendeuppdrag i föreningslivet, eller offentligheten. Validering genomförs i en process med andra validander. Våra handledare guidar dig för att hitta det ValiAnte-koncept som bäst motsvarar dina behov ValiAnte MINA MERITER *** Målgrupp: Alla Längd: ca 4 x 3 tim samt eget arbete Mål: En Meritförteckning och lust att validera Innehåll: I studiecirkeln får du synliggöra och samla dina livskunskaper.. Framförallt upptäcker du allt du kan, allt du gör och allt du gjort. ValiAnte Mina Meriter är ett bra underlag för eventuell fortsatt validering i koncepten Livsresan eller Förtroendevald 4

5 ValiAnte LIVSRESAN Målgrupp: Alla Längd: ca timmar. Processen läggs upp utifrån lokala förutsättningar. Mål: Ett färdigt Kompetensbevis Innehåll: I ValiAnte Livsresan blir du medveten om, och synliggör kunskaper och kompetenser som Du inte har dokumenterade i skolbetyg eller arbetsgivarintyg. Du får underlag till din egen utveckling mot skola eller yrkesliv. Framför allt bygger du din självkänsla då du konkret kan se dina kompetenser, och du har ett underlag för validering i det mer formella systemet. ValiAnte FÖRTROENDEVALD *** Målgrupp: Förtroendevalda Längd: ca timmar. Processen läggs upp utifrån lokala förutsättningar. Mål: Ett färdigt Kompetensbevis Innehåll: I ValiAnte Förtroendevald blir du medveten om, och synliggör kunskaper och kompetenser som Du inte har dokumenterade via skolbetyg eller arbetsgivarintyg. Vi fokuserar särskilt på de erfarenheter och kompetenser du har fått via förtroendeuppdrag. Du får underlag till din egen utveckling mot skola eller yrkesliv? Framför allt bygger du din självkänsla då du konkret kan se dina kompetenser, och du har ett underlag för validering i det mer formella systemet. För organisationen kan det ge en bra bild över de förtroendevaldas kompetenser och ett underlag till utbildningsplanering. Det kan också underlätta organisationens rekrytering av nya förtroendevalda och ger ett bra underlag för planering fortsatt utveckling. 5

6 Inbjudan: Ledarutbildning ValiAnte För dig som är intresserad av detta arbete erbjuder vi en handledarutbildning. *** ValiAnte LEDARUTBILDNING Målgrupp: Blivande ValiAnte ledare Längd: Ca 80 timmar. Steg 1: 3 dagar på folkhögskola. Eget arbete och avstämning via videokonferens. Steg 2: 3 dagar på folkhögskola. Eget arbete och avstämning via videokonferens. Mål: Godkänd ValiAnte ledare Innehåll: Vad är Validering? Olika metoder och syften. Vad är kunskap och kompetens? Olika kunskapsformer. Lärandemiljöer Vad är Folkbildning? Validering hur gör man? Ledarrollen, att leda grupper och grupprocesser. Generella kompetenser vi kartlägger sju olika. Validering i ValiAnte hur gör man? Ledaren i verktyget. Att starta och underhålla skrivprocesser. Samtalet som metod. Valderingens utveckling i Sverige och Europa. Framtida utveckling av ValiAnte. 6

7 Förkunskaper/förutsättningar ValiAnte Livsresan eller ValiAnte Förtroendevald. Intresserad av att arbeta med människors utveckling, vana att att uttrycka dig i tal och skrift samt vara bekväm med datorarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda grupper. Om du inte har en grundutbildning till cirkelledare kommer du att erbjudas en sådan. Efter genomgången utbildning Alla ValiAnte handledare deltar i en distanskurs som fungerar som ett pedagogiskt stöd och personlig utveckling. Medlefors anordnar ett utvecklingsseminarium varje år. Alla utbildade handledare och ValiAnte panelen bjuds in. Medlefors kommer att följa samtliga ValiAnte processer och kan fungera som stöd till dig som är handledare i en ValiAnte-process. För mer information: Ledarutbildning ValiAnte Kontakta: Catrine Arvidsson - Medlefors Anders Svedjevik - ValiAnte 7

8 För mer information, kontakta: Namn1 Organisation Telefon Namn 2 Organisation Telefon Namn 3 Organisation Telefon

ValiAnte. För mer information kontakta: ABFs Kompetensutvecklingsprojekt LO asa.stenlund-bjork@abf.se Bo.carselid@lo.se

ValiAnte. För mer information kontakta: ABFs Kompetensutvecklingsprojekt LO asa.stenlund-bjork@abf.se Bo.carselid@lo.se startade då den fackliga rörelsen såg ett behov av att kunna visa den informella kun skap man får genom sina fackliga engagemang i olika uppdrag. Idag har vuxit till ett koncept som funge rar för alla,

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ

LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ LITEN HANDBOK FÖR MERITPORTFÖLJ Förord Denna handbok är till för dig som på något sätt kommer i kontakt med meritportföljen. Med den här vill vi inspirera dig, hjälpa dig och framför allt ge dig tips

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Välkommen till Trygghetsstiftelsen!

Välkommen till Trygghetsstiftelsen! Välkommen till! Du som varit anställd hos en statlig myndighet och uppfyller kvalifikationerna har möjlighet att få stöd från. Stiftelsen är en kollektivavtalad förmån för statligt anställda. Vår uppgift

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Internutbildning och Internutveckling

Internutbildning och Internutveckling Internutbildning och Internutveckling HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Version2,22 HeadCom personal utvecklar copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2012 All rights reserved

Läs mer

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna.

Studiecirkeln omfattar 3 x 3 tim inkl fika. Utöver träffarna ingår en liten förberedande uppgift inför träffarna. Kursplan 1 ipad - Kom igång - grundläggande nivå Studiematerialet som kursplanen bygger på finns på Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser. Studiematerialet kan användas som en guide/handledning för

Läs mer

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan

Svenska Scoutrådet. Utveckla, rekrytera, behålla. Framgångsfaktorer. Tillsammans. Vänligt mottagande. Ställ frågan Svenska Scoutrådet Utveckla, rekrytera, behålla Framgångsfaktorer Tillsammans Vänligt mottagande Ställ frågan 1 Plattform för medlemsutvecklingsarbete; Utveckla, rekrytera och behålla Detta är Scouternas

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Karriärcoaching hos CoachHuset

Karriärcoaching hos CoachHuset Karriärcoaching hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer