Kompetensförsörjning och matchning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensförsörjning och matchning"

Transkript

1 Kompetensförsörjning och matchning Arbetslivet behov, utbildningens innehåll och individens kompetens. Hur kan de europeiska verktygen vara ett stöd för samverkan mellan arbetslivet och utbildningsystemet?

2 Kompetensförsörjning och matchning Inledning Grupparbete Instruktioner Gruppen utser en tidhållare och en Twittrare Tidhållare Håll gruppen medveten om tidsåtgången och påminn om tiden så att uppgiften hinns med inom tidsramen. Twittrare Lyssna efter nyckelord. Försök återge med de ord som använts. Fånga det centrala i idéerna, essensen i det sagda Mitt perspektiv Var och en reflekterar några minuter och skriv några ord kring frågeställningarna nedan Du kommer att få tre minuter att berätta om detta i gruppen Frågeställningar Vad jag heter, min befattning och min koppling till seminariets tema. Vad har jag hört idag och hur kan jag använda det jag tagit del av i min verksamhet/mitt arbete. Vilka möjligheter ser du med de europeiska verktygen bl.a. EQF, ECVET och Validering när det gäller arbetslivets matchningsproblematik? Vilka hinder och ev. svårigheter ser du med att använda bl.a. EQF, ECVET och Validering när det gäller arbetslivets matchningsproblematik?

3 Formell utbildning är bara toppen på ett isberg. Genom validering erkänns individens kvalifikationer och matchningen mot arbetsmarknaden underlättas. EQF / NQF

4 En kvalitetssäkrad och välutvecklad yrkesutbildning Får läranderesultatet av yrkesutbildningen synliggjort och nivå placerat EQAVET systematiskt kvalitetsarbete i yrkesutbildning EQF/NQF att synliggöra kvalifikationer EUROPASS beskrivning av meriter och kvalifikationer Del av utbildningen i ett annat land Arbete utomlands ECVET meritöverföringssystem inom yrkesutbildning

5 En kvalitetssäkrad och välutvecklad yrkesutbildning Får läranderesultatet av yrkesutbildningen synliggjort och nivå placerat EQF/NQF att synliggöra kvalifikationer EQAVET systematiskt kvalitetsarbete i yrkesutbildning EUROPASS beskrivning av meriter och kvalifikationer Del av utbildningen i ett annat land Arbete utomlands ECVET meritöverföringssystem inom yrkesutbildning

6 Det här är Ulla-Britt Hon jobbade 15 år på VOLVO Bussar i Säffle Hon är 50 år gammal och gick ut 2-årigt yrkesgymnasium 1980 Efter gymnasiet jobbade hon ett par år som vårdbiträde Därefter reste hon till USA och gifte sig Hon investerade i en 1-årig teknisk collegeutbildning och fick jobb inom bilindustrin Ett par år senare fick hon barn och blev hemmafru När barnet var 3 år sprack äktenskapet och hon flyttade hem till sina föräldrar i Säffle Något år senare fick hon jobb på VOLVO och avancerade via interna utbildningar så småningom till lagbas för ett arbetslag De sista 5 åren var hon skyddsombud efter en facklig utbildning

7 Nu är Ulla-Britt friställd och arbetsmarknaden ser inte så ljus ut i Säffle vad ska hon göra?

8 I den bästa av världar ser det ut så här Företaget (VOLVO bussar) har identifierat de kvalifikationer deras personal behöver besitta för att produktionen ska fungera bra och utvecklas på ett konkurrenskraftigt sätt. Företaget har refererat dessa kvalifikationer till det nationella kvalifikationsramverket och nyckelkvalifikationer är kopplade och nivåbestämda. Företaget har löpande validerat sin personal jämfört med de identifierade kvalifikationerna som ett led i sin strategiska kompetensförsörjning och varje medarbetare har en portfolio där resultaten är dokumenterade och bekräftade. Genom samverkan skola arbetsliv bidrar företagets arbete med att identifiera och validera kompetenser till att uppgradera de gymnasiala yrkesutbildningarna och att kvalitetssäkra APU.

9 Europeisk referensram för kvalifikationer EQF synliggör de kvalifikationer som personer kan uppnå genom formell utbildning eller genom lärande på annat sätt. Kärnan i EQF är åtta referensnivåer. Varje referensnivå ska återge vilken kunskap, färdighet och kompetens en person ska ha uppnått för att erhålla kvalifikationen helt oberoende av hur dessa resultat uppnåtts. De åtta nivåerna spänner över hela skalan av kvalifikationer, från dem som inhämtas i grundskolan till den högsta nivån på akademisk och yrkesinriktad utbildning. Ramverket täcker även in det lärande som pågår utanför det offentliga utbildningssystemet.

10 En nationell referensram för kvalifikationer, NQF Formellt lärande: Grundskolan Gymnasieskolan Yrkeshögskolan Akademiska högskolan Icke formellt lärande: Folkhögskolor Privata utbildningar Branschutbildningar Informellt lärande: Lärande i arbetslivet Föreningsliv På egen hand Annat Ett svenskt NQF Gymnasieexamen från Vård och omsorgsprogrammet NQF 4 Redovisningsekonom (Yrkeshögskolan) NQF 6 Projektledarutbildning (Sveriges Byggindustrier) NQF 5 Fotograf (Folkhögskoleutbildning) NQF 5 Socionomexamen NQF 6 Bilbyggare (Volvo akademin) NQF 5

11 Hur kan en nationell referensram för kvalifikationer, NQF, användas? NQF 5 Kunskaper Färdigheter Kompetens (erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska) Kan visa: (utföra uppgifter och lösa problem) Kan: (förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt och att samarbeta) Kan: Specialiserade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, kunskaper om och överblick över områden gränsande till det egna arbets- eller studieområdet, kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett arbets- eller studieområde. Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter, lösa sammansatta problem inom ett arbets- eller studieområde, kommunicera åtaganden och lösningar inom ett arbets- eller studieområde på minst ett främmande språk. Självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som leder till vidare lärande och professionell utveckling, övervaka arbets- eller studieverksamhet samt slutföra förelagda projekt. Formellt lärande: Yrkeshögskoleexamen Icke formellt lärande: Certifikat från en branschorganisation Informellt lärande: Yrkeskunnande från ett långt arbetsliv

12 Hur kan en nationell referensram för kvalifikationer, NQF, användas? NQF 5 Kunskaper Färdigheter Kompetens (erfarenhetsbaserade och/eller teoretiska) Kan visa: (utföra uppgifter och lösa problem) Kan: (förmåga att ta ansvar, att värdera och att agera självständigt och att samarbeta) Kan: Specialiserade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, kunskaper om och överblick över områden gränsande till det egna arbets- eller studieområdet, kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom ett arbets- eller studieområde. Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter, lösa sammansatta problem inom ett arbetseller studieområde, kommunicera åtaganden och lösningar inom ett arbets- eller studieområde på minst ett främmande språk. Självständigt behandla innehåll i ett arbets- eller studieområde som leder till vidare lärande och professionell utveckling, övervaka arbets- eller studieverksamhet samt slutföra förelagda projekt. Formellt lärande: Yrkeshögskoleexamen Icke formellt lärande: Certifikat från en branschorganisation Informellt lärande: Yrkeskunnande från ett långt arbetsliv Här står i utbildningsplanen vilka kunskaper, färdigheter och kompetens utbildningen leder till Om certifikatet (kvalifikation) som är resultatet av en utbildning är ansluten till NQF framgår vilka kunskaper, färdigheter och kompetens innehavaren av certifikatet förväntas ha. En person som har lång yrkeserfarenhet kan valideras mot en viss kvalifikation (t.ex. ett certifikat) Om kvalifikationen är ansluten till NQF framgår vilka kunskaper, färdigheter och kompetens personen har efter valideringen.

13 Ulla-Britt vet vart hon ska vända sig I region Värmland har man samordnat kommuner, vuxenutbildning, lokala AF kontor och godkända valideringsutförare. Det finns lärcentra dit man kan vända sig för oberoende vägledning och för att påbörja validering. Ulla-Britt får en personlig vägledare som coachar henne hela vägen från den inledande kompetenskartläggningen fram till en ny anställning.

14 Roller och ansvar i en nationell struktur för validering Validering av reell kompetens Bedömning av utländsk utbildning Inom utbildningssystemet för behörighet och tillgodoräknande För arbetsmarknaden inför anställning, eget företagande mm För fortsatta studier För arbetsmarknaden inför anställning, eget företagande mm Vuxenutbildning Möjlighet till validering finns i samtliga skolformer Utförare: Kommuner/landsting Arbetsförmedlingen Upphandlar valideringstjänster av externa aktörer och är i huvudsak beställarorganisation Universitets- och högskolerådet Myndigheten ansvarar för bedömning av utländsk utbildning för behörighet till högre utbildning och för arbetsmarknadssyften. Bedömning av utländsk utbildning organiseras i tre enheter: Enheten för bedömning av gymnasial utbildning; Enheten för bedömning av akademisk utbildning; Enheten för bedömning av yrkesutbildning Yrkeshögskoleutbildning Validering för behörighet och tillgodoräknande Utförare: Utbildningsanordnare Branschorganisationer Modellägare/utvecklare Utförare: Branschens godkända utförare Reglerade yrken Behörig myndighet ansvarar för bedömning av reglerade yrken Högskoleutbildning Validering för behörighet och tillgodoräknande Utförare: Lärosäten Reglerade yrken Behörig myndighet ansvarar för reglerade yrken Branschorganisationer Vissa avtalsreglerade yrken där arbetsmarknadens parter har reglerat villkoren Folkbildningen Folkhögskolor och studieförbund har lång erfarenhet av validering och syftena varierar beroende på utbildningens karaktär

15 Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens Förutsättningar /utveckling/ stöd Förvaltning/samordning Modeller Standarder Kvalitetssäkring Kompetensutveckling Finansiering Lagstiftning NQF Inledande kompetenskartläggning Vägledning/orientering/återkoppling/uppföljning Kompetenskartläggning Kompetensbedömning CV/ meritförteckning, handlingsplan mm Rekommendation Kompetensintyg Kartläggningsutlåtande Kompletteringsutlåtande Kompetensbevis

16 Ulla-Britt får sin kompetens validerad Ulla-Britt vet inte säkert vad hon vill göra så hon går in i validering tämligen förutsättningslöst, men hon vill helst söka nytt jobb. Hon får validera sin generella kompetens inom ledarskap och förtroendearbete på lärcentret. Hon ansöker om bedömning av sin amerikanska college-utbildning hos UHR. Hon får genomgå en validering inom vård och omsorg på vuxenutbildningen i Karlstad för att få kvitto på sin kompetens som vårdbiträde. Valideringen inom vård och omsorg leder till att Ulla-Britt får flera delkvalifikationer erkända som ECVET-moduler.

17 Hur kan ECVET användas? Lärandet som leder till ett certifikat utanför det offentliga utbildningssystemet kan med fördel delas upp i moduler enligt ECVET. Dessa moduler kan genom överenskommelser bli internationellt gångbara. Informellt lärande: Yrkeskunnande från ett långt arbetsliv Valideringen mot en kvalifikation kan vara hela kvalifikationen eller delar av den uppdelade i ECVET-moduler. Icke formellt lärande: T.ex. Certifikat från en branschorganisation

18 Matchning Arbetsförmedlingen har ett nytt kompetensbaserat matchningssystem som bygger på en nationell tillämpning av ESCO. Där kan Ulla-Britt direkt se hur hennes kompetens och kvalifikationer stämmer överens med olika yrkesroller. Hon saknar lite kompetens på de vanliga kontorsprogramen på IT-sidan och får gå en kortare arbetsmarknadsutbildning för att komplettera Sedan ger hon sig ut för att söka nytt jobb!

19 - En månad senare har Ulla-Britt fått en provanställning som biträdande områdeschef på ett privat företag i vård och omsorgsbranschen!

20 Hur gick det i verkligheten? Säffle kommun

21 Synerjob kompetensbaserad matchning Vad är Synerjob? SYNERJOB: En sammanslutning mellan olika lokala arbetsförmedlingar i Belgien för att möta gemensamma utmaningar på arbetsmarknaden. Kompetenser

22 Kompetensförsörjning och matchning Inledning Grupparbete Instruktioner Gruppen utser en tidhållare och en Twittrare Tidhållare Håll gruppen medveten om tidsåtgången och påminn om tiden så att uppgiften hinns med inom tidsramen. Twittrare Lyssna efter nyckelord. Försök återge med de ord som använts. Fånga det centrala i idéerna, essensen i det sagda Mitt perspektiv Var och en reflekterar några minuter och skriv några ord kring frågeställningarna nedan Du kommer att få tre minuter att berätta om detta i gruppen Frågeställningar Vad jag heter, min befattning och min koppling till seminariets tema. Vad har jag hört idag och hur kan jag använda det jag tagit del av i min verksamhet/mitt arbete. Vilka möjligheter ser du med de europeiska verktygen bl.a. EQF, ECVET och Validering när det gäller arbetslivets matchningsproblematik? Vilka hinder och ev. svårigheter ser du med att använda bl.a. EQF, ECVET och Validering när det gäller arbetslivets matchningsproblematik?

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning

Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning Anvisningar för ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning 2015 Innehåll YH kvalificerad kompetens... 4 Vad är yrkeshögskola?... 4 Kvalificerad kompetens... 4 Att fundera på innan du ansöker... 5 Ansök

Läs mer

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT Mot en nationell struktur Titel: Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Utgiven av Valideringsdelegationen Omslagsfoto: Scanpix Foto inlaga:

Läs mer

En översikt av yrkesutbildningssystemet

En översikt av yrkesutbildningssystemet Oktober 2012 Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 5

Läs mer

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA. FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2008 redaktör: Nina Ahlroos grafisk formgivning: Typisk Form designbyrå innehållsförteckning

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm

Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Minnesanteckningar Kompetensförsörjningsdagarna 15 april 2015, Stockholm Välkomna Carl Klint, Näringsdepartementet hälsade välkomna och drog de praktiska förutsättningarna att befinna sig på Näringsdepartementen.

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling Lindesberg juni 2009 SRY En Infrastruktur för Kompetensutveckling Projekt 1 januari - 30 juni 2009 En hållbar infrastruktur för lärande och karriärvägar för morgondagens servicemedarbetare Bengt Storbacka

Läs mer

Nordisk forskning och exempel på validering

Nordisk forskning och exempel på validering Nordisk forskning och exempel på validering Per Andersson, Linköpings universitet Tova Stenlund, Umeå universitet NVL Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, 2012 Sammanfattning Syftet med denna rapport är

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx ett gott exempel på samverkan över flera gränser Sfinx är en intensivutbildning för invandrade ingenjörer i Stockholms län. Verksamheten startade

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Matchad arbetsmarknad 2020!? Validering spännande möjlighet för flera! Hur tar vi steget vidare?

Matchad arbetsmarknad 2020!? Validering spännande möjlighet för flera! Hur tar vi steget vidare? Matchad arbetsmarknad 2020!? Validering spännande möjlighet för flera! Hur tar vi steget vidare? Dokumentation från konferensen på Scandic Crown, Göteborg 12 november 2014 1 Matchad arbetsmarknad 2020!?

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN ÅRSRAPPORT 2014 Innehåll Förmånen att få arbeta på BYN 3

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

VAN Verktyg för anställning

VAN Verktyg för anställning VAN Verktyg för anställning Utvärdering av samverkansprojektet VAN för ungas ökade konkurrenskraft och etablering i arbetslivet, ett projekt med stöd från Europeiska socialfonden Ove Svensson, fil dr Wigforssgruppen

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2014 4 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/326 ISBN-nr: 978-91-87073-28-1 Västerås 2015-02-20 Tryck: Elanders Omslag:

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer