UTOMLANDS. Swedbank korsar gränsen mot öst ETABLERING. Grön Korridor kortar köerna vid ryska tullen. Politik driver Brasiliens ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTOMLANDS. Swedbank korsar gränsen mot öst ETABLERING. Grön Korridor kortar köerna vid ryska tullen. Politik driver Brasiliens ekonomi"

Transkript

1 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING ETABLERING UTOMLANDS EN TIDNING FÖR DIG SOM VILL ETABLERA DITT FÖRETAG UTOMLANDS OKTOBER 2006 Grön Korridor kortar köerna vid ryska tullen Swedbank korsar gränsen mot öst Politik driver Brasiliens ekonomi Kinafebern drabbar småföretagen På vä i värl g ut den? Tips & råd! What s your Indian plan?

2 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING INNEHÅLL En knuff ut i världen! världen har drygt sex miljarder. Det är ett grundläggande argument för att starta export. Visst, den stora majoriteten skulle aldrig ens titta åt ditt företags tjänster eller produkter. Det kanske inte finns något behov. Eller så saknas resurserna befinner man sig på steg ett i Maslows behovstrappa, fysiska behov, köper man knappast ett par självförverkligande, specialdesignade jeans. Men trots alla filter som reducerar den ursprungliga kundgruppen på sex miljarder brukar det bli en skara människor kvar som, direkt eller indirekt, vill betala för din tjänst eller produkt. Sök upp den skaran! Kanske räcker det med att åka över Östersjön... SVERIGE HAR NIO MILJONER INVÅNARE Tillbaka till världens sex miljarder människor. De som inte är aktuella konsumenter kanske kan bli aktuella producenter. På vilken marknad kan er produktion hålla rätt pris och kvalitet? Etablering Utomlands handlar om att starta försäljning och/eller produktion utomlands. Experter och erfarna företagare uttalar sig om intressanta marknader på flera kontinenter. Ambitionen har varit att ge dig och ditt företag en knuff ut i världen. Catharina Malmfors, redaktör EN PRODUKTION FRÅN HELLAND CONSULTING I SAMARBETE MED BLACKBOARD REDAKTÖR PRODUKTION SKRIBENTER FOTO ILLUSTRATION TRYCK BOKNING CATHARINA MALMFORS, SAY MAMA BLACKBOARD CATHARINA MALMFORS CHRISTER FÄLLDIN DAVID HULTH-WALLGREN EVA ANDERSSON ULF ISACSON STIG HAMMATSTEDT TERESE ÖMAN SVENSKA TRYCKCENTRALEN HELLAND CONSULTING

3

4 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING BALTIKUM Balterna redo att konsumera Löner och levnadsstandard ökar markant i de baltiska länderna, en utveckling som gör att de svenska företagens intresse för regionen börjar skifta från produktion till försäljning. TEXT CATHARINA MALMFORS ILLUSTRATION TERESE ÖMAN DE BALTISKA STATERNA blev självständiga från Sovjetunionen Sedan dess har antalet svenska företag som etablerar sig i regionen accelererat. De hittade först till Estland, därefter till Lettland och har numera även stor närvaro i Litauen. Exportrådet uppskattar att det i dagsläget finns cirka 900 svenska företag i Estland, 500 i Lettland och 150 i Litauen. Martin Henningsson arbetar som rådgivare på Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Det finns fortfarande massor av möjligheter för svenska företag som vill etablera verksamhet på andra sidan Östersjön. I dagsläget är Litauen den snabbaste tillväxtkometen bland Europas nya länder. Men man ska komma ihåg att de baltiska länderna inte längre är några utpräglade låglöneländer. En av de vanligaste fallgroparna är annars att betrakta Baltikum som en enda marknad. Logistiskt sett är det en region, men det är definitivt tre olika marknader. Länderna har olika religioner, kulturer, mentalitet... Och språk, de kan inte snacka över gränserna som vi kan göra med svenskan, norskan och danskan, säger Martin Henningsson. Köpkraften i Baltikum ökar Under de senaste åren har löner och levnadsstandard ökat markant i de baltiska länderna. Den utvecklingen gör att svenskarnas intresse för regionen börjar skifta från produktion till försäljning. Ett företag som har upptäckt de baltiska länderna som konsumentmarknader är MK Electronics, en auktoriserad distributör inom data/telekom. Kärnverksamheten är att sälja reservdelar från branschens ledande tillverkare till databutiker, IT-avdelningar på företag och auktoriserade serviceföretag. MK Electronics hade redan filialer i Norge, Danmark, Finland och Holland när företaget 2005 tog steget österut. Vår strategi var att ringa in Östersjön. Planerna fick en skjuts när Hewlett Packard, en av våra största leverantörer, frågade om vi kunde tänka oss att öppna reservdelsförsäljning i östra Europa. De baltiska länderna är inte längre några utpräglade låglöneländer MK Electronics kontaktade Västsvenska Industri- och Handelskammaren, som hjälpte till med rådgivning och kontakter vid etableringen i Polen, Ryssland och Litauen. Från Litauen hanterar vi försäljningen till Estland och Lettland, säger Tomas Ingvason och berättar hur det gick till att öppna kontor i Vilnius: Vi kom i kontakt med Rima Ingstad, en oerhört duktig kvinna på Svenska Handelscentret. Hon hjälpte oss att bilda bolag, rekrytera medarbetare och hitta en lokal, vilket var det som tog längst tid. Vårt krav var normal standard, vilket är svårt eftersom många hus i Vilnius är ganska nedgångna. Till slut hittade vi en lokal i ett nybyggt hus mellan flygplatsen och centrum. Lägre löner ett affärshinder MK Electronics erbjuder leverans next business day till alla tre baltiska länder, vilket ställer höga krav på logistiken. Centrallagret är i Mölndal, söder om Göteborg, men vi har även ett mindre lager i Vilnius. Vid leveranser anlitar vi lokala tran- 4 Etablering Utomlands

5 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING BALTIKUM FAKTA LITAUEN MITT I EUROPA Europas medelpunkt ligger 26 kilometer norr om Vilnius, när byn Purnuskes. Platsen är utmärkt som Europos Centras. SNABBAST BNP-TILLVÄXT Estland, Lettland och Litauen har snabbast BNP-tillväxt i hela EU. BNPtillväxten var i genomsnitt 5,9 % per år i Estland, 6,2 % i Lettland och 5,6 % i Litauen. MEDLEMMAR I EU Våren 2004 blev Estland, Lettland och Litauen medlemmar i EU. Alla tre länderna siktar på att gå med i EMU också. BÄST PÅ BÄRNSTEN 80 procent av världens bärnstensresurser kommer från Estland, Lettland och Litauen. STOR ANDEL KVINNLIGA CHEFER Lettland har störst andel kvinnliga chefer i hela EU drygt 44 procent är kvinnor. Motsvarande siffa för Sverige är knappt 30 procent. Många lettiska kvinnor i toppen har säkert inspirerats av landets populära president hon heter Varia Vike-Freiberga. Källa: Swedbank och Lettlands ambassad PÅ VÄG TILL BALTIKUM? Tänk på detta! Näringslivets spelregler skiljer sig en hel del mellan de baltiska länderna. Martin Henningsson, rådgivare på Västsvenska och Handelskammaren, tipsar om vad som är extra viktigt att tänka Industripå i respektive land. sportföretag, hittills har det fungerat utmärkt. En sak som däremot saktar ner flödet är att litauisk lag kräver att beställningarna är skriftliga. Kunderna ringer in sina ordrar. Sedan postar vi ordrarna, som kunderna signerar och skickar tillbaka. Först därefter går beställningarna igenom. För MK Electronics är ett annat affärshinder Baltikums relativt låga löner. I Baltikum är tid fortfarande relativt billigt. Går en skrivare sönder är det många som försöker laga den trasiga delen i stället för att köpa en ny. Eller så ringer de runt och försöker hitta en begagnad reservdel i stället för att köpa en ny från oss. Tomas Ingvason ser långsiktigt på etableringen i Litauen. Än så länge gör vi inga stora vinster i de baltiska länderna. Men omsättningen ökar för varje månad, och så länge den gör det är jag nöjd. ESTLAND Börja inte förhandlingarna på för låg nivå, kontakta högsta chefen direkt. Tala affärer öga mot öga i stället för över telefon, personliga kontakter är jätteviktiga. Satsa på skriftliga avtal, muntliga avtal är inte bindande. LETTLAND Lagarna ändras med jämna mellanrum, så håll dig uppdaterad. Följ med i affärstidningarna och anlita gärna en svensk eller inhemsk advokatbyrå. Missar man legala förändringar kan det bli problem. Satsa på ett helägt bolag snarare än ett joint venture. På så sätt får du större kontroll över styrning och ekonomi. Använd inte ryska i marknadsföringen, det språket är nästan tabu i Lettland. LITAUEN Vid rekrytering är det bra att veta att litauerna, historiskt sett, inte är fl er - disciplinära. Det är exempelvis svårt att få tag i affärsdrivna ingenjörer, eftersom ekonomi och teknik är två olika discipliner. Detta håller dock på att förändras. Litauen är det land i EU vars befolkning minskar snabbast, det kan bero på att många högkvalifi cerade söker sig utomlands. På sikt kan detta göra att det blir svårt att få tag på rätt kompetens. Landet är katolskt, men religion kan vara känsligt att diskutera under affärsmiddagen. Etablering Utomlands 5

6 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING Business i Baltikum Baltikum är inte en marknad, utan tre. Det är grundregeln vid en etablering i de baltiska länderna. Representanter från Exportrådet ger en fördjupad bild av läget i Estland, Lettland respektive Litauen. TEXT CATHARINA MALMFORS Esterna tvekar inte att byta arbetsplats för ett bättre erbjudande. Det största problemet är att hitta rätt folk. ESTLAND Petra Zackrisson Chef Exportrådet Estland LETTLAND Erik Sprängare Chef Exportrådet Lettland 1. Hur många svenska företag har verksamhet i landet? Cirka 900 företag. Även om man hör mest om storföretagen, så är majoriteten av investerarna i Estland små och medelstora företag. Cirka 500 registrerade med minst 50 procent ägande. 2. Är marknaden mättad eller finns det fortfarande möjligheter för svenska företag att etablera sig? Marknaden är inte mättad. Möjligheterna är dock annorlunda än de var för tio år sedan, då det främst var de låga lönekostnaderna som attraherade. Det låga kostnadsläget lockar fortfarande, men i kombination med hög kvalitet, geografisk närhet, möjlighet till små serier och bra kommunikation. De svenska företagen börjar även att betrakta Estland som en exportmarknad i allt högre grad. Det finns definitivt möjligheter. Lettland är inte bara ett bra land för investeringar i produktionen, vilket många i Sverige tror. Medelklassen växer och blir allt köpstarkare, vilket gör Lettland till en mycket intressant exportmarknad också. Medelklassen växer mycket! 3. Vilka behov finns i landet som kan innebära möjligheter för svenska företag? En stor möjlighet är behovet av konsulter inom expertområden, speciellt i samband med EU:s strukturfonder inom bland annat infrastruktur, teknik och miljö. En annan möjlighet är den växande medelklassen som nu är sugna på att konsumera. Där står sig svenska varumärken väl i konkurrensen med andra länder. Det görs enorma investeringar inom infrastrukturen, vilket innebär stora möjligheter för svenska företag. Lettland och Sverige har ungefär samma klimat, svenskar vet hur en väg ska byggas för att den inte ska frysa sönder på vintern. Ett annat område är miljöteknik, ska Lettland anpassa sin miljölagstiftning efter EU-standard. I Lettland finns även en stor efterfrågan på konsumtionsvaror. Men det kan inte vara vilket skräp som helst letterna reser mycket och är väldigt medvetna vad gäller pris och kvalitet. 4. Hur är tillgången på kompetent arbetskraft? I dag är det svårt att finna arbetskraft inom en del yrken exempelvis svetsare, byggnadsarbetare och programmerare. Esterna är också mycket mer rörliga än svenskar och tvekar inte att byta arbetsplats för en bättre erbjudande, och då främst i finansiella termer. Det beror helt på vilken typ av kompetens man behöver. Generellt kan man säga att det kan vara ganska svårt att få tag på vissa typer av specialister i Riga, Baltikums största stad. Utanför Riga är det betydligt lättare, där är lönerna dessutom lägre. 5. Den genomsnittliga månadslönen brutto i euro? Cirka 480 euro/månad. För mer information, se 425 euro/månad, december Det är dock stora löneskillnader mellan Riga och övriga landet. 6. Vanliga problem för sven ska företag vid en etablering? Det finns en del skillnader i tidsperspektivet, där esterna är mycket mer kortsiktiga än svenskar. Esterna har också kvar en stämpelkultur, det vill säga att man måste gå till en notarie, vilket inte är svårt men ibland tar onödigt mycket tid. Det största problemet är annars brist på arbetskraft. På finns vår affärsklimatundersökning att ladda ner gratis. Det största problemet är att hitta rätt folk, både när det handlar om personal och affärspartners. 7. Vad tycker landets invånare om de svenska företagens närvaro? 93 % av esterna har en god eller mycket god relation till Sverige. Svenska företag är generellt välansedda, både som arbetsgivare och som en del av samhället. Sverige är den största direktinvesteraren i Lettland, vilket gör att letterna har ganska höga krav på svenskarna. Händer det en liten negativ sak inom en svensk verksamhet, får händelsen ofta stor genomslagskraft i både media och människors medvetande. Så visst finns det en viss känslighet för svenskarnas närvaro, även om den dominerande attitiyden är väldigt positiv. 8. Vanligaste myten om hur det är att etablera verksamhet i landet? Att det är korrupt, det är definitivt en myt! De flesta företag vi talat med har aldrig råkat ut för korruption och säger att den tiden är förbi i Estland. Att det skulle vara väldigt billigt är en annan vanföreställning. Estland utvecklas i snabb takt och det gör att lönegapet mot Sverige successivt minskar. Att samhället är korrupt, den myten vill jag slå hål på! Såväl lettiska företag som regeringen bedriver ett mycket tydligt och engagerat arbete för att stävja tendenserna och de lyckas. Det är extremt sällan som svenska företagare på plats nämner korruptionen som ett problem. Ingen korruption! 9. Bästa rådet till svenska företagare som är på väg att etablera sig i landet? Läs på om landet, tala med företagare på plats och använd er av lokala rådgivare. Exportrådet är ett bra ställe att börja på. Vi kan besvara era första, enkla frågor kostnadsfritt och därefter presentera vilken typ av hjälp ni kan få vidare inom vår konsultverksamhet, vilka subventionerade tjänster som finns och vilka andra ni bör tala med när det gäller exempelvis legala eller finansiella råd. Börja med att kontakta Exportrådet! Gör hemläxan! Vad vill du sälja/producera? Var vill du sälja/producera? Och hur? Glöm inte att kolla upp potentiella partners ordentligt. Du bör även vara beredd på snabba ryck. Lettlands ekonomi är oerhört dynamisk, allting händer väldigt fort. Generellt är letterna hands on, de vill göra affärer på en gång. Tempot i beslutsfattande är mycket högre än i Sverige. 6 Etablering Utomlands

7 ORWAY HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING Gulf of B FINLAND L.L a g e Oslo SWEDEN Tidigare problem med tullar och certifiering har i stort sett försvunnit. r r a k Göteborg Stockholm A S E Helsinki Tallinn ESTONIA LATVIA Sankt-P M A R K penhagen Cirka 150. LITAUEN Mantas Zalatorius Chef Exportrådet Litauen T I C B A L Riga LITHUANIA Nej, marknaden är definitivt inte mättad! Litauen har under flera år haft en tillväxt på mellan 7 och 10 procent, och prognoser visar att tillväxten kommer att fortsätta de närmaste åren. Dessutom har lönerna och konsumtionskraften ökat, vilket gör att det blir en allt större efterfrågan på högkvalitativa produkter. RUSSIA Vilnius B E L A R U S Minsk Det finns stora behov inom de flesta branscher. Ett exempel är byggbranschen, fastigheter har stigit kraftigt i pris. Det investeras även mycket i vägar, hamnar, flygplatser och övrig infrastruktur. Andra områden med tydliga behov är jordbruk, skog, sjukvård och servicesektorn. Litauen får stora EU-medel för upprustning, vilket gör att det finns möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. I Vilnius håller dessutom ett antal större köpcentrum på att färdigställas, vilket öppnar upp för företag inom detaljhandeln. P O L A N D Warsaw Inom vissa branscher kan det vara problematiskt, i och med den starka tillväxten. Att finna kompetent personal är dock fullt möjligt, ofta handlar det mest om att veta hur man ska söka. Exportrådet i Litauen arbetar ständigt med att hjälpa svenska företag att hitta medarbetare. 421 EUR/månad under Skillnaden mellan hög- och lågavlönade är dock mycket stor, likaså mellan större städer och övriga landet. Litauen upplevs inte som ett svårt land att göra affärer i, särskilt inte sedan inträdet i EU. Tidigare problem med tullar och certifiering har i stort sett försvunnit, men återbetalning av moms kan fortfarande vara problematiskt. Att finna information om litauiska företag kan också vara svårt. Ett annat problem är att många personer över 30 år bara talar litauiska och ryska. Den yngre generationen talar dock mycket bra engelska. Sverige har ett mycket gott anseende, landet förknippas med hög kvalitet. Svenskar anses som pålitliga, affärsmässiga och effektiva, dock ganska reserverade. Sverige har mycket gott anseende! Att Litauen och Sverige är ganska lika vad gäller värderingar, kultur och tillvägagångssätt. Det stämmer inte! Som svensk företagare måste man vara beredd på att anpassa sig efter omständigheterna i Litauen och inte alltid agera utifrån det svenska sättet att göra affärer. En annan myt är att de baltiska staterna är lika och att det är enkelt att satsa på alla tre marknader på samma gång. Gör en ingående marknadsundersökning! Ska man lyckas ta sig in på den litauiska marknaden gäller det att förstå förutsättningarna, vilka konkurrenter som finns och vad man kan förvänta sig. Samarbeta gärna med ett lokalt företag, men utvärdera det noga innan ni ingår ett partnerskap. Se till att affärspartnern har rätt kontakter, då detta ofta är en förutsättning för att lyckas i Litauen. FAKTA BALTISKA LÄNDERNA ESTLAND Huvudstad: Tallinn. Andra större städer: Tartu, Narva, Kohtla-Järve och Pärnu. Invånaranal: 1,35 miljoner (2005). Medellivslängd: Kvinnor 77 år, män 65 år. Folkgrupper: Ester (68 %), ryssar (26 %), ukrainare (2 %), vitryssar, fi nnar, med fl era (4 %). Språk: Estniska (offi ciellt språk), ryska (största minoritetsspråk). Religion: 50 % är lutheraner, % ortodoxa, övriga har vag religiös identitet. Nationalitetsbeteckning: Est, estländare. Naturtillgångar: Oljeskiffer, fosforit, kalksten, torv, skog. BNP: 9,45 miljarder EUR (2004). LETTLAND Huvudstad: Riga. Andra större städer: Daugavpils, Liepãja, Jelgava och Ventspils. Invånarantal: 2,3 miljoner (2005). Medellivslängd: Kvinnor 76 år, män 65 år. Folkgrupper: Letter (59 %), ryssar (29 %), vitryssar (4 %), ukrainare (3 %), polacker (2 %), litauer (1 %), övriga (2 %). Språk: Lettiska (offi ciellt språk) ryska, vitryska, ukrainska, polska. Religion: 50 % bekänner sig inte till någon religion, 20 % lutheraner, 20 % katoliker, 5 % rysk-ortodoxa, 5 % tillhör öviga religioner. Nationalitetsbeteckning: Lett, lettländare Naturtillgångar: Skog, torv, kalksten, dolomit, gips, sand och lera, bärnsten, olja, gas. BNP: 11,25 miljarder EUR (2004). Dnestr LITAUEN U Huvudstad: Vilnius. Andra större städer: Kaunas, Klaip da, Šiauliai och Panev žys. Invånarantal: 3,5 miljoner (2005). Medellivslängd: Kvinnor 78 år, män 68 år. Folkgrupper: Litauer (84 %), polacker (7 %), ryssar (6 %) och övriga (3 %). Språk: Litauiska (offi ciellt språk), ryska och polska. Religion: 78 % är romersk katolskt kristna, övriga tillhör bland annat rysk-ortodoxa och protestantiska minoriteter. Nationalitetsbeteckning: Litauer. Naturtillgångar: Timmer, torv, råvaror för byggindustrin. BNP: 18,38 miljarder EUR (2004). Källa: Swedbank Kie K Etablering Utomlands 7

8 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING Det finns fortfarande stora möjligheter för svenska företag i de baltiska länderna, säger Swedbanks prognoschef Cecilia Hermansson. Cecilia Hermansson tipsar svenska företagare på väg utomlands! Var öppen för informella kontakter, det är ofta genom dem du bygger ditt nätverk. Internet gör att det är lätt att underhålla och utveckla relationerna. Ta reda på så mycket som möjligt om den marknad du tänker verka på. Var ödmjuk inför den kunskap och kultur som fi nns i landet och försök att hitta bra lokala samarbetspartners och värna om dina anställda. Om möjligt, koppla gärna en tjänst till din vara. Det är ett sätt att behålla kunder och få nya. Samarbeta gärna med den akademiska världen. Med FoU kan du öka värdet på dina produkter och stärka din konkurrenskraft.

9 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING SWEDBANK Öppna ögon mot öst Näringslivets ljus fortsätter att falla över Baltikum och Ryssland tillväxten är snabb, medelklassen växer och konsumtionen ökar. Swedbanks prognoschef Cecilia Hermansson ger tummen upp för regionen, samtidigt som hon pekar på vissa risker vid en företagsetablering. KONKURRENSEN I VÄRLDSEKONOMIN är stenhård. Allt fler länder deltar och det ger oss nya affärsmöjligheter, men också en tuffare konkurrens. Cecilia Hermansson är prognoschef på Swedbank (före detta FöreningsSparbanken). Hennes fokus är på Sverige och övriga Östersjöregionen, men för att kunna prognostisera vår del av världen är hon väl insatt i den globala utvecklingen. I dag har Sverige en mix av mid tech och high tech i produktionen. Vi är framgångsrika när det gäller produktion av bland annat maskiner, fordon, telekom och läkemedel. Även basindustrin är viktig. Enklare, standardiserade varor produceras i så kallade low tech -länder, exempelvis Kina. Men dessa länder har ambitionen att höja sig i förädlingskedjan. Konkurrensen gör att västvärlden måste öka värdet i varor och tjänster, men även hitta nya områden att satsa på. Förutom ökad produktion av high tech, där forskning och utveckling har stor betydelse, sker en otroligt stark tillväxt inom tjänsteexporten. Sveriges tjänsteexport växer just nu med närmare 20 procent i årstakt! Miljöteknik aktuellt i Baltikum Cecilia Hermansson är nationalekonom och hon betraktar Östersjöregionen ur såväl ett makro- som ett mikroperspektiv. Hon försöker exempelvis besvara följande två frågor: Hur utvecklas respektive land? Och vad betyder den utvecklingen för svenska företag? De senaste åren har svenska företag framför allt sökt sig till Baltikum, där Swedbank är den i särklass största banken med drygt 270 kontor. Det finns fortfarande stora möjligheter för svenska företag i de baltiska länderna. Den årliga tillväxten har de senaste åren varit 8-10 procent, jämfört med 3 procent i Sverige, och konsumtionsmarknaden växer. Däremot bör man nog tänka efter både en och två gånger innan man lägger sin produktion i Baltikum med tanke på de stigande arbetskraftskostnaderna och växande problem med arbetskraftsbrist. I takt med att de baltiska länderna blir rikare har de mer resurser att lägga på miljön. Människor vill få det bättre och de vill även att det ska synas Länderna vill skapa renare jordbruk, renare produktionsfaser och ett renare Östersjön. Det gör att miljöteknik blir allt viktigare. Där ser jag stora möjligheter för svenska företag att sälja sina varor och tjänster. En risk som Cecilia Hermansson dock ser i Baltikum är byteshandelsunderskottet. Importen är mycket, mycket större än exporten. Det är ett resultat av att krediterna växer, vilket gör att folk konsumerar och investerar mer, vilket i sin tur gör att behovet av varor ökar. Det Baltikum behöver nu är direktinvesteringar som höjer värdet i ländernas export. Behov av ny infrastruktur i Ryssland Swedbank har även verksamhet i Ryssland, där Cecilia Hermansson ser en fortsatt stor potential. Ryssland är en enorm marknad med stora regionala skillnader. Den högsta levnadsstandarden finns i Moskva och St Petersburg, men många av landets övriga miljonstäder utvecklas snabbt. Generellt kan man säga att medelklassen växer och att konsumtionen ökar. Svenska företag utmärker sig bland annat inom möbler och design, det går exempelvis väldigt bra för Ikea. Människor vill få det bättre och de vill även att det ska synas. Ett mindre glamoröst område med skriande behov är infrastrukturen. Landet behöver investera i både hård och mjuk infrastruktur, alltså både i nya vägar och i vård och utbildning. Behovet av miljöteknik som finns i Baltikum ser vi även i Ryssland. De höga råvarupriserna har lett till att Ryssland nu har goda offentliga finanser och stora valutareserver. Det finns numera resurser, men fortfarande är man återhållsam med investeringar. Medvetenhet om risker Snabb tillväxt, en växande medelklass, stora konsumtionsbehov... Prognosen för Östersjöregionen ser god ut. Cecilia Hermansson vill ändå framhålla att det finns risker med att etablera verksamhet i regionen i mindre grad om det handlar om export, i högre grad vid produktion. I unga ekonomier är det relativt vanligt med någon form av finansiell kris, Ryssland har ju redan haft en. Innan man går in på en ny marknad är det därför oerhört viktigt att göra sin hemläxa, både inom mikro och makro. Är den politiska situationen tillräckligt stabil? Är transportmöjligheterna goda? Finns det bra samarbetspartners på plats? Sådana faktorer är minst lika viktiga som låga produktionskostnader. Cecilia Hermansson är moderator tilllika en av talarna på seminariet Etablering Utomlands, som hålls i Stockholm den november. För mer information, se VARFÖR ANLITA SWEDBANK? Swedbanks hemmamarknader är Sverige, Estland, Lettland och Litauen i de baltiska länderna är Swedbank den ojämförligt största banken. Koncernen har även närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Marbella, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. Som företagskund till Swedbank kan du bland annat åtnjuta: Information om olika marknader kostnadsfria seminarier, föresläsningar, rapporter, etcetera Trygghet banken hjälper till med olika valutaupplägg och riskbedömningar Enkelhet din svenska kontaktperson hjälper dig ut i världen Nödvändiga verktyg banken kan ge vägledning och praktiska verktyg Kontakter banken använder sina nätverk av kontakter för att hjälpa företagen med deras olika behov, även för att hitta lokala affärskontakter Etablering Utomlands 9

10 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING TELIASONERA Användningen av mobiltelefoner är lika stor i de baltiska länderna som i Norden. I Litauen går det exempelvis drygt en mobiltelefon per invånare, samma siffra som i Sverige, berättar Kenneth Karlberg, ansvarig för TeliaSoneras nya hemmamarknader. som tror att de baltiska länderna är på en lägre teknisk nivå än Sverige har helt fel! Den Hemma bra men borta bäst När människor i Baltikum ska köpa biobiljetter, rösta i val och betala räkningar använder de mobiltelefoni i mycket högre grad än man gör i Norden. Kenneth Karlberg är ansvarig för TeliaSoneras nya hemmamarknader. NÄR TELIA BÖRSINTRODUCERADES sommaren 2000 kom 86 procent av nettoomsättningen från verksamheten i Sverige. I 2005 års bokslut var motsvarande siffra 44 procent, dessutom var nettoomsättningen högre. Bolaget har växt enormt de senaste åren, framför allt utanför Sverige, säger Kenneth Karlberg. Han är ansvarig för hemmamarknaderna utanför Sverige och Finland, det vill säga Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och sedan juni 2006 Spanien. I Spanien är vi en uppstickare inom mobil telefoni. Vi har haft en 3G-licens sedan 2000, men det är först nu som vi satsar. Dröjsmålet har flera förklaringar. När 3G introducerades för världen betalades astronomiska belopp för licenserna. Med en så hög startkostnad hade vi helt enkelt inte råd med 3G-utrustning, ett marknadsinträde och andra nödvändiga investeringar. I dag är situationen annorlunda. Priset på 3G-utrustning har sänkts dramatiskt och nätutrullningen har blivit oerhört mycket billigare och lättare. Dessutom ser 3G-telefonerna inte längre ut som tegelstenar. Supermodern teknik i Baltikum Förutom hemmamarknaderna har TeliaSonera även starka positioner i Eurasien, Turkiet och Ryssland. Bolaget växer framför allt inom bredband/internet och mobiltelefoni. I Danmark, Norge och Spanien är TeliaSonera en utmanare till de dominanta telekombolagen. I de baltiska länderna är positionen starkare, med betydande ägarskap i regionens största fastnäts- och mobilbolag. Stoltheten är Omnitel, ett mobiltelefoniföretag i Litauen som TeliaSonera äger till hundra procent. Användningen av mobiltelefoner är lika stor i de baltiska länderna som i Norden. I Litauen går det exempelvis drygt en mobiltelefon per invånare, samma siffra som i Sverige. När det gäller tjänster som inte handlar om röst, exempelvis sms och mms, har Baltikum kommit en bra bit längre än Norden. Folk använder sina telefoner till att köpa buss- och biobiljetter, till att rösta i val, till att betala räkningar... Kenneth Karlberg uppskattar att Estland har Europas högsta siffra i penningtransaktioner över mobiltelefonen. Den som tror att de baltiska länderna är på en lägre teknisk nivå än Sverige har helt fel! När länderna började investera i mobiltelefoni i mitten av 90-talet satsade de på supermodern teknik. Som exempel berättar Kenneth Karlberg hur man har löst betalningen av parkeringsavgifter. I det gamla Sovjet var det här med parkeringsautomater inte så utbyggt. De baltiska länderna har introducerat betalning med mobiltelefoni i stället för att satsa på myntautomater. Lokalt management TeliaSoneras filosofi vid utlandsetableringar är att bli en del av samhället. Det är så lätt att komma som kolonisatör, vi vet och kan bäst, lyssna på oss. Men man ska ha respekt för marknaden och vara ödmjuk inför den kunskap som finns. Jag föredrar alltid ett lokalt management, men under en period kan det naturligtvis vara nödvändigt att utnyttja hemmaresurserna, som vi exempelvis gör i Spanien just nu. För att stärka sin närvaro och stödja regionen har TeliaSonera gjort satsningar inom utbildning och entreprenörskap. I Estland är TeliaSonera med och finansierar ett IT-college, som utbildar ett hundratal tekniker per år. I Lettland finns engagemang i Stockholm School of Economics i Riga, i form av TeliaSonerainstitutet och en betald professur i entreprenörskap. I Litauens näringsliv är Swedish Business Awards, där TeliaSonera är en av huvudsponsorerna, en prestigefull utmärkelse. Som en av Baltikums största investerare har vi ett ansvar för att bidra till ländernas långsiktiga utveckling. TELIASONERA I NORDEN OCH BALTIKUM Namnet på koncernen är TeliaSonera, men tjänsterna går under olika varumärken på olika marknader. SVERIGE Telia FINLAND Sonera NORGE Netcom och Chess (mobiltelefoni), NextGenTel (bredband) DANMARK Telia ESTLAND Elion (fast telefoni), EMT (mobiltelefoni) LETTLAND Lattelecom (fast telefoni), LMT (mobiltelefoni) LITAUEN TEO (fast telefoni), Omnitel (mobiltelefoni) 10 Etablering Utomlands

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

SVC Svedijos verslo centras

SVC Svedijos verslo centras God morgon! Jag heter Rima Ingstad. Sedan åtta år tillbaka driver jag ett företag i Vilnius, SVC Svedijos verslo centras (på svenska Svenska Handelscentrum). Jag arbetar med affärskontakter mellan litauiska

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Logistik som utvecklingsstrategi

Logistik som utvecklingsstrategi Logistik som utvecklingsstrategi Umeå, Västerbotten och regionen i en ny situation: transportinfrastruktur som verktyg! Botniabanan Terminalutbyggnader Umeå hamn omstruktureras och kapacitetförstärks Tvärbanans

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

EXPORTRÅDET 2012-03-08

EXPORTRÅDET 2012-03-08 AGENDA Exportrådets roll i Norden Norden Sveriges viktigaste handelspartner Lyckosamma etableringar VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Sveriges marknad är verkligen lockande för många länder. Sverige har nått en hög levnadsstandard.

Sveriges marknad är verkligen lockande för många länder. Sverige har nått en hög levnadsstandard. Välkomna! Jag heter Rima Ingstad. Sedan 12 år tillbaka driver jag ett företag i Vilnius, Contact LT UAB (tidigare Švedijos verslo centras, på svenska Svenska Handelscentrum). Jag arbetar med affärskontakter

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Hur arbetar en intraprenör?

Hur arbetar en intraprenör? Hur arbetar en intraprenör? Fördjupningsuppgift i entreprenörskap / entreprenörskap och företagande En entreprenör är som du vet en person som är idérik, lösningsfokuserad, kreativ, riskvillig och driven.

Läs mer

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1 Kina vägar in 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat Hur komma över muren och komma ner välbehållen på andra sidan Men även om att kunna få tillbaka stålarna över till den andra sidan Innehåll Sätt att investera

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER

ARRANGÖRER OCH AKTÖRER BAKGRUND VARFÖR Ryssland är en av de fyra mest strategiskt viktiga marknaderna för Sverige och Sveriges utrikeshandel med Ryssland växer snabbt men från en låg nivå i absoluta termer (14:e plats bland

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Tyskland. Förutsättningar, affärsmöjligheter & strategier. Anne Geitmann, Market Entry & Business Development Tysk-Svenska Handelskammaren

Tyskland. Förutsättningar, affärsmöjligheter & strategier. Anne Geitmann, Market Entry & Business Development Tysk-Svenska Handelskammaren Tyskland Förutsättningar, affärsmöjligheter & strategier Anne Geitmann, Market Entry & Business Development Tysk-Svenska Handelskammaren 1 Kapitel 2012-03-26 1 Nya affärsmöjligheter i Tyskland Västerbottens

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Nyhetsbrev Ryssland, Ukraina, Centralasien och Kaukasus mars 2013

Nyhetsbrev Ryssland, Ukraina, Centralasien och Kaukasus mars 2013 Nyhetsbrev Ryssland, Ukraina, Centralasien och Kaukasus mars 2013 Det här är första upplagan av det nyhetsbrev som vi på kontoren i Moskva, Kiev, Sankt Petersburg och Almaty kommer att skicka ut ungefär

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Innovationsindikatorer semaforer på vad?

Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer och politiklärande Anförande på SCBs användarseminarium inom FOU-statistiken 24 maj 2011 Lars Bager-Sjögren Tillväxtanalys Indikatorerna

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst.

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Hur tjänar man pengar på forskning Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Copyright 2009, Joachim Davidsson, B-Open Nordic. All

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Inköparnas Omvärldsrapport

Inköparnas Omvärldsrapport Inköparnas Omvärldsrapport Rapporten är författad av Hubert Fromlet, Swedbank Nytt nummer av "Inköparnas Omvärld": Fortsatt tufft för svenska leverantörer Sammandrag Över 70% av de tillfrågade svenska

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan.

En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. En ny öppning. Nu vänder vi på begreppen. Detta är den nya framsidan. LOGISTIKPOSITION K ARLSHAMN Öst är det nya Väst! Effektiv logistik handlar till stor del om att minimera förflyttning av gods både

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Energiska. Vasaregionen

Energiska. Vasaregionen Energiska Vasaregionen BILD: Pekka Mäkynen Välkommen till Vasaregionen Energisk Mångsidig Multimodal Kunnig Öppen Unik 3 Det här är Vasaregionen. Läs vidare för att se vad vi menar med de här orden. BILD:

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Årsstämma 2010 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Vår filosofi och ambition ICA modellen som grund Nordens och Baltikums ledande utvecklingspartner Affärsidé Aktivt och ansvarsfullt ägande Långsiktighet

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Produktion och export av lax från Mitt-Norge

Produktion och export av lax från Mitt-Norge Produktion och export av lax från Mitt-Norge Januari 2006 Uppdraget Uppdraget omfattar en bild av transportvolymer för norsk lax och andra fiskeprodukter. Det antas att det säljs relativt stora volymer

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSSTÄMMA I MALMÖ DEN 25 APRIL 2006

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSSTÄMMA I MALMÖ DEN 25 APRIL 2006 JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS ÅRSSTÄMMA I MALMÖ DEN 25 APRIL 2006 Ärade aktieägare, mina damer och herrar! Även jag vill hälsa er varmt välkomna till FöreningsSparbankens årsstämma 2006

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Ecoex West Swedish Environmental Export

Ecoex West Swedish Environmental Export Ecoex West Swedish Environmental Export Sustainable solutions from West Sweden Ecoex presentation för miljönämnden & regionutvecklingsnämnden 20 mars 2012 Projektledning: Medfinansiärer: Ecoex i korthet

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer