UTOMLANDS. Swedbank korsar gränsen mot öst ETABLERING. Grön Korridor kortar köerna vid ryska tullen. Politik driver Brasiliens ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTOMLANDS. Swedbank korsar gränsen mot öst ETABLERING. Grön Korridor kortar köerna vid ryska tullen. Politik driver Brasiliens ekonomi"

Transkript

1 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING ETABLERING UTOMLANDS EN TIDNING FÖR DIG SOM VILL ETABLERA DITT FÖRETAG UTOMLANDS OKTOBER 2006 Grön Korridor kortar köerna vid ryska tullen Swedbank korsar gränsen mot öst Politik driver Brasiliens ekonomi Kinafebern drabbar småföretagen På vä i värl g ut den? Tips & råd! What s your Indian plan?

2 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING INNEHÅLL En knuff ut i världen! världen har drygt sex miljarder. Det är ett grundläggande argument för att starta export. Visst, den stora majoriteten skulle aldrig ens titta åt ditt företags tjänster eller produkter. Det kanske inte finns något behov. Eller så saknas resurserna befinner man sig på steg ett i Maslows behovstrappa, fysiska behov, köper man knappast ett par självförverkligande, specialdesignade jeans. Men trots alla filter som reducerar den ursprungliga kundgruppen på sex miljarder brukar det bli en skara människor kvar som, direkt eller indirekt, vill betala för din tjänst eller produkt. Sök upp den skaran! Kanske räcker det med att åka över Östersjön... SVERIGE HAR NIO MILJONER INVÅNARE Tillbaka till världens sex miljarder människor. De som inte är aktuella konsumenter kanske kan bli aktuella producenter. På vilken marknad kan er produktion hålla rätt pris och kvalitet? Etablering Utomlands handlar om att starta försäljning och/eller produktion utomlands. Experter och erfarna företagare uttalar sig om intressanta marknader på flera kontinenter. Ambitionen har varit att ge dig och ditt företag en knuff ut i världen. Catharina Malmfors, redaktör EN PRODUKTION FRÅN HELLAND CONSULTING I SAMARBETE MED BLACKBOARD REDAKTÖR PRODUKTION SKRIBENTER FOTO ILLUSTRATION TRYCK BOKNING CATHARINA MALMFORS, SAY MAMA BLACKBOARD CATHARINA MALMFORS CHRISTER FÄLLDIN DAVID HULTH-WALLGREN EVA ANDERSSON ULF ISACSON STIG HAMMATSTEDT TERESE ÖMAN SVENSKA TRYCKCENTRALEN HELLAND CONSULTING

3

4 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING BALTIKUM Balterna redo att konsumera Löner och levnadsstandard ökar markant i de baltiska länderna, en utveckling som gör att de svenska företagens intresse för regionen börjar skifta från produktion till försäljning. TEXT CATHARINA MALMFORS ILLUSTRATION TERESE ÖMAN DE BALTISKA STATERNA blev självständiga från Sovjetunionen Sedan dess har antalet svenska företag som etablerar sig i regionen accelererat. De hittade först till Estland, därefter till Lettland och har numera även stor närvaro i Litauen. Exportrådet uppskattar att det i dagsläget finns cirka 900 svenska företag i Estland, 500 i Lettland och 150 i Litauen. Martin Henningsson arbetar som rådgivare på Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Det finns fortfarande massor av möjligheter för svenska företag som vill etablera verksamhet på andra sidan Östersjön. I dagsläget är Litauen den snabbaste tillväxtkometen bland Europas nya länder. Men man ska komma ihåg att de baltiska länderna inte längre är några utpräglade låglöneländer. En av de vanligaste fallgroparna är annars att betrakta Baltikum som en enda marknad. Logistiskt sett är det en region, men det är definitivt tre olika marknader. Länderna har olika religioner, kulturer, mentalitet... Och språk, de kan inte snacka över gränserna som vi kan göra med svenskan, norskan och danskan, säger Martin Henningsson. Köpkraften i Baltikum ökar Under de senaste åren har löner och levnadsstandard ökat markant i de baltiska länderna. Den utvecklingen gör att svenskarnas intresse för regionen börjar skifta från produktion till försäljning. Ett företag som har upptäckt de baltiska länderna som konsumentmarknader är MK Electronics, en auktoriserad distributör inom data/telekom. Kärnverksamheten är att sälja reservdelar från branschens ledande tillverkare till databutiker, IT-avdelningar på företag och auktoriserade serviceföretag. MK Electronics hade redan filialer i Norge, Danmark, Finland och Holland när företaget 2005 tog steget österut. Vår strategi var att ringa in Östersjön. Planerna fick en skjuts när Hewlett Packard, en av våra största leverantörer, frågade om vi kunde tänka oss att öppna reservdelsförsäljning i östra Europa. De baltiska länderna är inte längre några utpräglade låglöneländer MK Electronics kontaktade Västsvenska Industri- och Handelskammaren, som hjälpte till med rådgivning och kontakter vid etableringen i Polen, Ryssland och Litauen. Från Litauen hanterar vi försäljningen till Estland och Lettland, säger Tomas Ingvason och berättar hur det gick till att öppna kontor i Vilnius: Vi kom i kontakt med Rima Ingstad, en oerhört duktig kvinna på Svenska Handelscentret. Hon hjälpte oss att bilda bolag, rekrytera medarbetare och hitta en lokal, vilket var det som tog längst tid. Vårt krav var normal standard, vilket är svårt eftersom många hus i Vilnius är ganska nedgångna. Till slut hittade vi en lokal i ett nybyggt hus mellan flygplatsen och centrum. Lägre löner ett affärshinder MK Electronics erbjuder leverans next business day till alla tre baltiska länder, vilket ställer höga krav på logistiken. Centrallagret är i Mölndal, söder om Göteborg, men vi har även ett mindre lager i Vilnius. Vid leveranser anlitar vi lokala tran- 4 Etablering Utomlands

5 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING BALTIKUM FAKTA LITAUEN MITT I EUROPA Europas medelpunkt ligger 26 kilometer norr om Vilnius, när byn Purnuskes. Platsen är utmärkt som Europos Centras. SNABBAST BNP-TILLVÄXT Estland, Lettland och Litauen har snabbast BNP-tillväxt i hela EU. BNPtillväxten var i genomsnitt 5,9 % per år i Estland, 6,2 % i Lettland och 5,6 % i Litauen. MEDLEMMAR I EU Våren 2004 blev Estland, Lettland och Litauen medlemmar i EU. Alla tre länderna siktar på att gå med i EMU också. BÄST PÅ BÄRNSTEN 80 procent av världens bärnstensresurser kommer från Estland, Lettland och Litauen. STOR ANDEL KVINNLIGA CHEFER Lettland har störst andel kvinnliga chefer i hela EU drygt 44 procent är kvinnor. Motsvarande siffa för Sverige är knappt 30 procent. Många lettiska kvinnor i toppen har säkert inspirerats av landets populära president hon heter Varia Vike-Freiberga. Källa: Swedbank och Lettlands ambassad PÅ VÄG TILL BALTIKUM? Tänk på detta! Näringslivets spelregler skiljer sig en hel del mellan de baltiska länderna. Martin Henningsson, rådgivare på Västsvenska och Handelskammaren, tipsar om vad som är extra viktigt att tänka Industripå i respektive land. sportföretag, hittills har det fungerat utmärkt. En sak som däremot saktar ner flödet är att litauisk lag kräver att beställningarna är skriftliga. Kunderna ringer in sina ordrar. Sedan postar vi ordrarna, som kunderna signerar och skickar tillbaka. Först därefter går beställningarna igenom. För MK Electronics är ett annat affärshinder Baltikums relativt låga löner. I Baltikum är tid fortfarande relativt billigt. Går en skrivare sönder är det många som försöker laga den trasiga delen i stället för att köpa en ny. Eller så ringer de runt och försöker hitta en begagnad reservdel i stället för att köpa en ny från oss. Tomas Ingvason ser långsiktigt på etableringen i Litauen. Än så länge gör vi inga stora vinster i de baltiska länderna. Men omsättningen ökar för varje månad, och så länge den gör det är jag nöjd. ESTLAND Börja inte förhandlingarna på för låg nivå, kontakta högsta chefen direkt. Tala affärer öga mot öga i stället för över telefon, personliga kontakter är jätteviktiga. Satsa på skriftliga avtal, muntliga avtal är inte bindande. LETTLAND Lagarna ändras med jämna mellanrum, så håll dig uppdaterad. Följ med i affärstidningarna och anlita gärna en svensk eller inhemsk advokatbyrå. Missar man legala förändringar kan det bli problem. Satsa på ett helägt bolag snarare än ett joint venture. På så sätt får du större kontroll över styrning och ekonomi. Använd inte ryska i marknadsföringen, det språket är nästan tabu i Lettland. LITAUEN Vid rekrytering är det bra att veta att litauerna, historiskt sett, inte är fl er - disciplinära. Det är exempelvis svårt att få tag i affärsdrivna ingenjörer, eftersom ekonomi och teknik är två olika discipliner. Detta håller dock på att förändras. Litauen är det land i EU vars befolkning minskar snabbast, det kan bero på att många högkvalifi cerade söker sig utomlands. På sikt kan detta göra att det blir svårt att få tag på rätt kompetens. Landet är katolskt, men religion kan vara känsligt att diskutera under affärsmiddagen. Etablering Utomlands 5

6 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING Business i Baltikum Baltikum är inte en marknad, utan tre. Det är grundregeln vid en etablering i de baltiska länderna. Representanter från Exportrådet ger en fördjupad bild av läget i Estland, Lettland respektive Litauen. TEXT CATHARINA MALMFORS Esterna tvekar inte att byta arbetsplats för ett bättre erbjudande. Det största problemet är att hitta rätt folk. ESTLAND Petra Zackrisson Chef Exportrådet Estland LETTLAND Erik Sprängare Chef Exportrådet Lettland 1. Hur många svenska företag har verksamhet i landet? Cirka 900 företag. Även om man hör mest om storföretagen, så är majoriteten av investerarna i Estland små och medelstora företag. Cirka 500 registrerade med minst 50 procent ägande. 2. Är marknaden mättad eller finns det fortfarande möjligheter för svenska företag att etablera sig? Marknaden är inte mättad. Möjligheterna är dock annorlunda än de var för tio år sedan, då det främst var de låga lönekostnaderna som attraherade. Det låga kostnadsläget lockar fortfarande, men i kombination med hög kvalitet, geografisk närhet, möjlighet till små serier och bra kommunikation. De svenska företagen börjar även att betrakta Estland som en exportmarknad i allt högre grad. Det finns definitivt möjligheter. Lettland är inte bara ett bra land för investeringar i produktionen, vilket många i Sverige tror. Medelklassen växer och blir allt köpstarkare, vilket gör Lettland till en mycket intressant exportmarknad också. Medelklassen växer mycket! 3. Vilka behov finns i landet som kan innebära möjligheter för svenska företag? En stor möjlighet är behovet av konsulter inom expertområden, speciellt i samband med EU:s strukturfonder inom bland annat infrastruktur, teknik och miljö. En annan möjlighet är den växande medelklassen som nu är sugna på att konsumera. Där står sig svenska varumärken väl i konkurrensen med andra länder. Det görs enorma investeringar inom infrastrukturen, vilket innebär stora möjligheter för svenska företag. Lettland och Sverige har ungefär samma klimat, svenskar vet hur en väg ska byggas för att den inte ska frysa sönder på vintern. Ett annat område är miljöteknik, ska Lettland anpassa sin miljölagstiftning efter EU-standard. I Lettland finns även en stor efterfrågan på konsumtionsvaror. Men det kan inte vara vilket skräp som helst letterna reser mycket och är väldigt medvetna vad gäller pris och kvalitet. 4. Hur är tillgången på kompetent arbetskraft? I dag är det svårt att finna arbetskraft inom en del yrken exempelvis svetsare, byggnadsarbetare och programmerare. Esterna är också mycket mer rörliga än svenskar och tvekar inte att byta arbetsplats för en bättre erbjudande, och då främst i finansiella termer. Det beror helt på vilken typ av kompetens man behöver. Generellt kan man säga att det kan vara ganska svårt att få tag på vissa typer av specialister i Riga, Baltikums största stad. Utanför Riga är det betydligt lättare, där är lönerna dessutom lägre. 5. Den genomsnittliga månadslönen brutto i euro? Cirka 480 euro/månad. För mer information, se 425 euro/månad, december Det är dock stora löneskillnader mellan Riga och övriga landet. 6. Vanliga problem för sven ska företag vid en etablering? Det finns en del skillnader i tidsperspektivet, där esterna är mycket mer kortsiktiga än svenskar. Esterna har också kvar en stämpelkultur, det vill säga att man måste gå till en notarie, vilket inte är svårt men ibland tar onödigt mycket tid. Det största problemet är annars brist på arbetskraft. På finns vår affärsklimatundersökning att ladda ner gratis. Det största problemet är att hitta rätt folk, både när det handlar om personal och affärspartners. 7. Vad tycker landets invånare om de svenska företagens närvaro? 93 % av esterna har en god eller mycket god relation till Sverige. Svenska företag är generellt välansedda, både som arbetsgivare och som en del av samhället. Sverige är den största direktinvesteraren i Lettland, vilket gör att letterna har ganska höga krav på svenskarna. Händer det en liten negativ sak inom en svensk verksamhet, får händelsen ofta stor genomslagskraft i både media och människors medvetande. Så visst finns det en viss känslighet för svenskarnas närvaro, även om den dominerande attitiyden är väldigt positiv. 8. Vanligaste myten om hur det är att etablera verksamhet i landet? Att det är korrupt, det är definitivt en myt! De flesta företag vi talat med har aldrig råkat ut för korruption och säger att den tiden är förbi i Estland. Att det skulle vara väldigt billigt är en annan vanföreställning. Estland utvecklas i snabb takt och det gör att lönegapet mot Sverige successivt minskar. Att samhället är korrupt, den myten vill jag slå hål på! Såväl lettiska företag som regeringen bedriver ett mycket tydligt och engagerat arbete för att stävja tendenserna och de lyckas. Det är extremt sällan som svenska företagare på plats nämner korruptionen som ett problem. Ingen korruption! 9. Bästa rådet till svenska företagare som är på väg att etablera sig i landet? Läs på om landet, tala med företagare på plats och använd er av lokala rådgivare. Exportrådet är ett bra ställe att börja på. Vi kan besvara era första, enkla frågor kostnadsfritt och därefter presentera vilken typ av hjälp ni kan få vidare inom vår konsultverksamhet, vilka subventionerade tjänster som finns och vilka andra ni bör tala med när det gäller exempelvis legala eller finansiella råd. Börja med att kontakta Exportrådet! Gör hemläxan! Vad vill du sälja/producera? Var vill du sälja/producera? Och hur? Glöm inte att kolla upp potentiella partners ordentligt. Du bör även vara beredd på snabba ryck. Lettlands ekonomi är oerhört dynamisk, allting händer väldigt fort. Generellt är letterna hands on, de vill göra affärer på en gång. Tempot i beslutsfattande är mycket högre än i Sverige. 6 Etablering Utomlands

7 ORWAY HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING Gulf of B FINLAND L.L a g e Oslo SWEDEN Tidigare problem med tullar och certifiering har i stort sett försvunnit. r r a k Göteborg Stockholm A S E Helsinki Tallinn ESTONIA LATVIA Sankt-P M A R K penhagen Cirka 150. LITAUEN Mantas Zalatorius Chef Exportrådet Litauen T I C B A L Riga LITHUANIA Nej, marknaden är definitivt inte mättad! Litauen har under flera år haft en tillväxt på mellan 7 och 10 procent, och prognoser visar att tillväxten kommer att fortsätta de närmaste åren. Dessutom har lönerna och konsumtionskraften ökat, vilket gör att det blir en allt större efterfrågan på högkvalitativa produkter. RUSSIA Vilnius B E L A R U S Minsk Det finns stora behov inom de flesta branscher. Ett exempel är byggbranschen, fastigheter har stigit kraftigt i pris. Det investeras även mycket i vägar, hamnar, flygplatser och övrig infrastruktur. Andra områden med tydliga behov är jordbruk, skog, sjukvård och servicesektorn. Litauen får stora EU-medel för upprustning, vilket gör att det finns möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. I Vilnius håller dessutom ett antal större köpcentrum på att färdigställas, vilket öppnar upp för företag inom detaljhandeln. P O L A N D Warsaw Inom vissa branscher kan det vara problematiskt, i och med den starka tillväxten. Att finna kompetent personal är dock fullt möjligt, ofta handlar det mest om att veta hur man ska söka. Exportrådet i Litauen arbetar ständigt med att hjälpa svenska företag att hitta medarbetare. 421 EUR/månad under Skillnaden mellan hög- och lågavlönade är dock mycket stor, likaså mellan större städer och övriga landet. Litauen upplevs inte som ett svårt land att göra affärer i, särskilt inte sedan inträdet i EU. Tidigare problem med tullar och certifiering har i stort sett försvunnit, men återbetalning av moms kan fortfarande vara problematiskt. Att finna information om litauiska företag kan också vara svårt. Ett annat problem är att många personer över 30 år bara talar litauiska och ryska. Den yngre generationen talar dock mycket bra engelska. Sverige har ett mycket gott anseende, landet förknippas med hög kvalitet. Svenskar anses som pålitliga, affärsmässiga och effektiva, dock ganska reserverade. Sverige har mycket gott anseende! Att Litauen och Sverige är ganska lika vad gäller värderingar, kultur och tillvägagångssätt. Det stämmer inte! Som svensk företagare måste man vara beredd på att anpassa sig efter omständigheterna i Litauen och inte alltid agera utifrån det svenska sättet att göra affärer. En annan myt är att de baltiska staterna är lika och att det är enkelt att satsa på alla tre marknader på samma gång. Gör en ingående marknadsundersökning! Ska man lyckas ta sig in på den litauiska marknaden gäller det att förstå förutsättningarna, vilka konkurrenter som finns och vad man kan förvänta sig. Samarbeta gärna med ett lokalt företag, men utvärdera det noga innan ni ingår ett partnerskap. Se till att affärspartnern har rätt kontakter, då detta ofta är en förutsättning för att lyckas i Litauen. FAKTA BALTISKA LÄNDERNA ESTLAND Huvudstad: Tallinn. Andra större städer: Tartu, Narva, Kohtla-Järve och Pärnu. Invånaranal: 1,35 miljoner (2005). Medellivslängd: Kvinnor 77 år, män 65 år. Folkgrupper: Ester (68 %), ryssar (26 %), ukrainare (2 %), vitryssar, fi nnar, med fl era (4 %). Språk: Estniska (offi ciellt språk), ryska (största minoritetsspråk). Religion: 50 % är lutheraner, % ortodoxa, övriga har vag religiös identitet. Nationalitetsbeteckning: Est, estländare. Naturtillgångar: Oljeskiffer, fosforit, kalksten, torv, skog. BNP: 9,45 miljarder EUR (2004). LETTLAND Huvudstad: Riga. Andra större städer: Daugavpils, Liepãja, Jelgava och Ventspils. Invånarantal: 2,3 miljoner (2005). Medellivslängd: Kvinnor 76 år, män 65 år. Folkgrupper: Letter (59 %), ryssar (29 %), vitryssar (4 %), ukrainare (3 %), polacker (2 %), litauer (1 %), övriga (2 %). Språk: Lettiska (offi ciellt språk) ryska, vitryska, ukrainska, polska. Religion: 50 % bekänner sig inte till någon religion, 20 % lutheraner, 20 % katoliker, 5 % rysk-ortodoxa, 5 % tillhör öviga religioner. Nationalitetsbeteckning: Lett, lettländare Naturtillgångar: Skog, torv, kalksten, dolomit, gips, sand och lera, bärnsten, olja, gas. BNP: 11,25 miljarder EUR (2004). Dnestr LITAUEN U Huvudstad: Vilnius. Andra större städer: Kaunas, Klaip da, Šiauliai och Panev žys. Invånarantal: 3,5 miljoner (2005). Medellivslängd: Kvinnor 78 år, män 68 år. Folkgrupper: Litauer (84 %), polacker (7 %), ryssar (6 %) och övriga (3 %). Språk: Litauiska (offi ciellt språk), ryska och polska. Religion: 78 % är romersk katolskt kristna, övriga tillhör bland annat rysk-ortodoxa och protestantiska minoriteter. Nationalitetsbeteckning: Litauer. Naturtillgångar: Timmer, torv, råvaror för byggindustrin. BNP: 18,38 miljarder EUR (2004). Källa: Swedbank Kie K Etablering Utomlands 7

8 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING Det finns fortfarande stora möjligheter för svenska företag i de baltiska länderna, säger Swedbanks prognoschef Cecilia Hermansson. Cecilia Hermansson tipsar svenska företagare på väg utomlands! Var öppen för informella kontakter, det är ofta genom dem du bygger ditt nätverk. Internet gör att det är lätt att underhålla och utveckla relationerna. Ta reda på så mycket som möjligt om den marknad du tänker verka på. Var ödmjuk inför den kunskap och kultur som fi nns i landet och försök att hitta bra lokala samarbetspartners och värna om dina anställda. Om möjligt, koppla gärna en tjänst till din vara. Det är ett sätt att behålla kunder och få nya. Samarbeta gärna med den akademiska världen. Med FoU kan du öka värdet på dina produkter och stärka din konkurrenskraft.

9 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING SWEDBANK Öppna ögon mot öst Näringslivets ljus fortsätter att falla över Baltikum och Ryssland tillväxten är snabb, medelklassen växer och konsumtionen ökar. Swedbanks prognoschef Cecilia Hermansson ger tummen upp för regionen, samtidigt som hon pekar på vissa risker vid en företagsetablering. KONKURRENSEN I VÄRLDSEKONOMIN är stenhård. Allt fler länder deltar och det ger oss nya affärsmöjligheter, men också en tuffare konkurrens. Cecilia Hermansson är prognoschef på Swedbank (före detta FöreningsSparbanken). Hennes fokus är på Sverige och övriga Östersjöregionen, men för att kunna prognostisera vår del av världen är hon väl insatt i den globala utvecklingen. I dag har Sverige en mix av mid tech och high tech i produktionen. Vi är framgångsrika när det gäller produktion av bland annat maskiner, fordon, telekom och läkemedel. Även basindustrin är viktig. Enklare, standardiserade varor produceras i så kallade low tech -länder, exempelvis Kina. Men dessa länder har ambitionen att höja sig i förädlingskedjan. Konkurrensen gör att västvärlden måste öka värdet i varor och tjänster, men även hitta nya områden att satsa på. Förutom ökad produktion av high tech, där forskning och utveckling har stor betydelse, sker en otroligt stark tillväxt inom tjänsteexporten. Sveriges tjänsteexport växer just nu med närmare 20 procent i årstakt! Miljöteknik aktuellt i Baltikum Cecilia Hermansson är nationalekonom och hon betraktar Östersjöregionen ur såväl ett makro- som ett mikroperspektiv. Hon försöker exempelvis besvara följande två frågor: Hur utvecklas respektive land? Och vad betyder den utvecklingen för svenska företag? De senaste åren har svenska företag framför allt sökt sig till Baltikum, där Swedbank är den i särklass största banken med drygt 270 kontor. Det finns fortfarande stora möjligheter för svenska företag i de baltiska länderna. Den årliga tillväxten har de senaste åren varit 8-10 procent, jämfört med 3 procent i Sverige, och konsumtionsmarknaden växer. Däremot bör man nog tänka efter både en och två gånger innan man lägger sin produktion i Baltikum med tanke på de stigande arbetskraftskostnaderna och växande problem med arbetskraftsbrist. I takt med att de baltiska länderna blir rikare har de mer resurser att lägga på miljön. Människor vill få det bättre och de vill även att det ska synas Länderna vill skapa renare jordbruk, renare produktionsfaser och ett renare Östersjön. Det gör att miljöteknik blir allt viktigare. Där ser jag stora möjligheter för svenska företag att sälja sina varor och tjänster. En risk som Cecilia Hermansson dock ser i Baltikum är byteshandelsunderskottet. Importen är mycket, mycket större än exporten. Det är ett resultat av att krediterna växer, vilket gör att folk konsumerar och investerar mer, vilket i sin tur gör att behovet av varor ökar. Det Baltikum behöver nu är direktinvesteringar som höjer värdet i ländernas export. Behov av ny infrastruktur i Ryssland Swedbank har även verksamhet i Ryssland, där Cecilia Hermansson ser en fortsatt stor potential. Ryssland är en enorm marknad med stora regionala skillnader. Den högsta levnadsstandarden finns i Moskva och St Petersburg, men många av landets övriga miljonstäder utvecklas snabbt. Generellt kan man säga att medelklassen växer och att konsumtionen ökar. Svenska företag utmärker sig bland annat inom möbler och design, det går exempelvis väldigt bra för Ikea. Människor vill få det bättre och de vill även att det ska synas. Ett mindre glamoröst område med skriande behov är infrastrukturen. Landet behöver investera i både hård och mjuk infrastruktur, alltså både i nya vägar och i vård och utbildning. Behovet av miljöteknik som finns i Baltikum ser vi även i Ryssland. De höga råvarupriserna har lett till att Ryssland nu har goda offentliga finanser och stora valutareserver. Det finns numera resurser, men fortfarande är man återhållsam med investeringar. Medvetenhet om risker Snabb tillväxt, en växande medelklass, stora konsumtionsbehov... Prognosen för Östersjöregionen ser god ut. Cecilia Hermansson vill ändå framhålla att det finns risker med att etablera verksamhet i regionen i mindre grad om det handlar om export, i högre grad vid produktion. I unga ekonomier är det relativt vanligt med någon form av finansiell kris, Ryssland har ju redan haft en. Innan man går in på en ny marknad är det därför oerhört viktigt att göra sin hemläxa, både inom mikro och makro. Är den politiska situationen tillräckligt stabil? Är transportmöjligheterna goda? Finns det bra samarbetspartners på plats? Sådana faktorer är minst lika viktiga som låga produktionskostnader. Cecilia Hermansson är moderator tilllika en av talarna på seminariet Etablering Utomlands, som hålls i Stockholm den november. För mer information, se VARFÖR ANLITA SWEDBANK? Swedbanks hemmamarknader är Sverige, Estland, Lettland och Litauen i de baltiska länderna är Swedbank den ojämförligt största banken. Koncernen har även närvaro i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Marbella, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. Som företagskund till Swedbank kan du bland annat åtnjuta: Information om olika marknader kostnadsfria seminarier, föresläsningar, rapporter, etcetera Trygghet banken hjälper till med olika valutaupplägg och riskbedömningar Enkelhet din svenska kontaktperson hjälper dig ut i världen Nödvändiga verktyg banken kan ge vägledning och praktiska verktyg Kontakter banken använder sina nätverk av kontakter för att hjälpa företagen med deras olika behov, även för att hitta lokala affärskontakter Etablering Utomlands 9

10 HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING TELIASONERA Användningen av mobiltelefoner är lika stor i de baltiska länderna som i Norden. I Litauen går det exempelvis drygt en mobiltelefon per invånare, samma siffra som i Sverige, berättar Kenneth Karlberg, ansvarig för TeliaSoneras nya hemmamarknader. som tror att de baltiska länderna är på en lägre teknisk nivå än Sverige har helt fel! Den Hemma bra men borta bäst När människor i Baltikum ska köpa biobiljetter, rösta i val och betala räkningar använder de mobiltelefoni i mycket högre grad än man gör i Norden. Kenneth Karlberg är ansvarig för TeliaSoneras nya hemmamarknader. NÄR TELIA BÖRSINTRODUCERADES sommaren 2000 kom 86 procent av nettoomsättningen från verksamheten i Sverige. I 2005 års bokslut var motsvarande siffra 44 procent, dessutom var nettoomsättningen högre. Bolaget har växt enormt de senaste åren, framför allt utanför Sverige, säger Kenneth Karlberg. Han är ansvarig för hemmamarknaderna utanför Sverige och Finland, det vill säga Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och sedan juni 2006 Spanien. I Spanien är vi en uppstickare inom mobil telefoni. Vi har haft en 3G-licens sedan 2000, men det är först nu som vi satsar. Dröjsmålet har flera förklaringar. När 3G introducerades för världen betalades astronomiska belopp för licenserna. Med en så hög startkostnad hade vi helt enkelt inte råd med 3G-utrustning, ett marknadsinträde och andra nödvändiga investeringar. I dag är situationen annorlunda. Priset på 3G-utrustning har sänkts dramatiskt och nätutrullningen har blivit oerhört mycket billigare och lättare. Dessutom ser 3G-telefonerna inte längre ut som tegelstenar. Supermodern teknik i Baltikum Förutom hemmamarknaderna har TeliaSonera även starka positioner i Eurasien, Turkiet och Ryssland. Bolaget växer framför allt inom bredband/internet och mobiltelefoni. I Danmark, Norge och Spanien är TeliaSonera en utmanare till de dominanta telekombolagen. I de baltiska länderna är positionen starkare, med betydande ägarskap i regionens största fastnäts- och mobilbolag. Stoltheten är Omnitel, ett mobiltelefoniföretag i Litauen som TeliaSonera äger till hundra procent. Användningen av mobiltelefoner är lika stor i de baltiska länderna som i Norden. I Litauen går det exempelvis drygt en mobiltelefon per invånare, samma siffra som i Sverige. När det gäller tjänster som inte handlar om röst, exempelvis sms och mms, har Baltikum kommit en bra bit längre än Norden. Folk använder sina telefoner till att köpa buss- och biobiljetter, till att rösta i val, till att betala räkningar... Kenneth Karlberg uppskattar att Estland har Europas högsta siffra i penningtransaktioner över mobiltelefonen. Den som tror att de baltiska länderna är på en lägre teknisk nivå än Sverige har helt fel! När länderna började investera i mobiltelefoni i mitten av 90-talet satsade de på supermodern teknik. Som exempel berättar Kenneth Karlberg hur man har löst betalningen av parkeringsavgifter. I det gamla Sovjet var det här med parkeringsautomater inte så utbyggt. De baltiska länderna har introducerat betalning med mobiltelefoni i stället för att satsa på myntautomater. Lokalt management TeliaSoneras filosofi vid utlandsetableringar är att bli en del av samhället. Det är så lätt att komma som kolonisatör, vi vet och kan bäst, lyssna på oss. Men man ska ha respekt för marknaden och vara ödmjuk inför den kunskap som finns. Jag föredrar alltid ett lokalt management, men under en period kan det naturligtvis vara nödvändigt att utnyttja hemmaresurserna, som vi exempelvis gör i Spanien just nu. För att stärka sin närvaro och stödja regionen har TeliaSonera gjort satsningar inom utbildning och entreprenörskap. I Estland är TeliaSonera med och finansierar ett IT-college, som utbildar ett hundratal tekniker per år. I Lettland finns engagemang i Stockholm School of Economics i Riga, i form av TeliaSonerainstitutet och en betald professur i entreprenörskap. I Litauens näringsliv är Swedish Business Awards, där TeliaSonera är en av huvudsponsorerna, en prestigefull utmärkelse. Som en av Baltikums största investerare har vi ett ansvar för att bidra till ländernas långsiktiga utveckling. TELIASONERA I NORDEN OCH BALTIKUM Namnet på koncernen är TeliaSonera, men tjänsterna går under olika varumärken på olika marknader. SVERIGE Telia FINLAND Sonera NORGE Netcom och Chess (mobiltelefoni), NextGenTel (bredband) DANMARK Telia ESTLAND Elion (fast telefoni), EMT (mobiltelefoni) LETTLAND Lattelecom (fast telefoni), LMT (mobiltelefoni) LITAUEN TEO (fast telefoni), Omnitel (mobiltelefoni) 10 Etablering Utomlands

ÖSTEUROPA. Störst på öst! SEB spanar på grannarna i öst AFFÄRER MED. Ketchupeffekten i Ukraina. Ryssen från hot till möjlighet

ÖSTEUROPA. Störst på öst! SEB spanar på grannarna i öst AFFÄRER MED. Ketchupeffekten i Ukraina. Ryssen från hot till möjlighet ANNONS HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HELLAND CONSULTING ANNONS AFFÄRER MED ÖSTEUROPA EN TIDNING FÖR DIG SOM VILL ETABLERA DITT FÖRETAG I ÖSTEUROPA MARS 2006 Ketchupeffekten i Ukraina Medföljer som

Läs mer

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HELLAND CONSULTING. Steget ut. Swedbank korsar Framgångar för svenska företag utomlands

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN HELLAND CONSULTING. Steget ut. Swedbank korsar Framgångar för svenska företag utomlands HELA DENNA TIDNING ÄR EN FRÅN HELLAND CONSULTING EN TIDNING FÖR DIG SOM VILL ETABLERA DITT FÖRETAG UTOMLANDS OKTOBER 2007 TEMA LETTLAND: Störst tillväxt hög inflation Polen behöver fler svenska småföretag

Läs mer

ägarskifte Nyckeln till ett lyckat En tidning om effektivt företagande Maj 2007 Polen-special LOCKAR MED TILLVÄXTPOTENTIAL

ägarskifte Nyckeln till ett lyckat En tidning om effektivt företagande Maj 2007 Polen-special LOCKAR MED TILLVÄXTPOTENTIAL En tidning om effektivt företagande 2007 Polen-special LOCKAR MED TILLVÄXTPOTENTIAL Nyckeln till ett lyckat ägarskifte STATEN INFÖR ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING UTLAGD LÖNEHANTERING KAN LÖNA SIG FILIAL

Läs mer

Spara i fonder. Globalisering. Unga sparare BRA BYGGSTENAR I FONDPORTFÖLJEN MED HELA VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS. Tema: Privatekonomen ger tips till

Spara i fonder. Globalisering. Unga sparare BRA BYGGSTENAR I FONDPORTFÖLJEN MED HELA VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS. Tema: Privatekonomen ger tips till Spara i fonder EN TIDNING OM FONDSPARANDE FRÅN SEB, NUMMER 2, 2006 Privatekonomen ger tips till Unga sparare Tema: Globalisering BRA BYGGSTENAR I FONDPORTFÖLJEN ATT ARBETA SOM FONDFÖRVALTARE: MED HELA

Läs mer

INTERNATIONELLA AFFÄRER

INTERNATIONELLA AFFÄRER INTERNATIONELLA AFFÄRER Planera för världen Höj likviditeten Vinnare av Stora Exportpriset 2010 Exportrådet: Guy Ehrling: Vår vilja att finansiera små och medelstora företag har nu gått över gränsen. Exportlånet.

Läs mer

Dynamik ger ökade vinster

Dynamik ger ökade vinster En tidning om effektivt företagande Maj 2012 storbritannien: europas enklaste plats för företag Dynamik ger ökade vinster Kvinnor i ledningen en bra affär enligt Annie Lööf stiga sätter eskilstuna på världskartan

Läs mer

Hur uppfattar företagsledare vid svenska företag Litauen som land att driva företag i?

Hur uppfattar företagsledare vid svenska företag Litauen som land att driva företag i? Södertörns Högskola Företagsekonomi Kandidatuppsats VT2001 Handledare: Hans Hyrenius Eron Oxing Hur uppfattar företagsledare vid svenska företag Litauen som land att driva företag i? Marijus Sabalas Johan

Läs mer

brasilien heta kafferelationer med Marknader i fokus: I USA är det inte fult att lyckas som företagare Exporten till Frankrike kan fördubblas

brasilien heta kafferelationer med Marknader i fokus: I USA är det inte fult att lyckas som företagare Exporten till Frankrike kan fördubblas handelskammarens exportmagasin NR 2 2010 Marknader i fokus: usa tyskland FINLAND FRANKRIKE Storbritannien saudiarabien I USA är det inte fult att lyckas som företagare Exporten till Frankrike kan fördubblas

Läs mer

Estland En ny generations nation

Estland En ny generations nation MARIA RANKKA NR 39 Estland En ny generations nation ISBN 91-7566-519-0 PEJLING 9 789175 665191 Författaren och AB Timbro 2002 Omslag: Formgivningsverket Omslagsfoto: Alexander Walter, FPG International

Läs mer

UTGES I SAMARBETE MED EASTERN EUROPEAN BUSINESS FORUM. Det nya Östeuropa. I detta nummer:

UTGES I SAMARBETE MED EASTERN EUROPEAN BUSINESS FORUM. Det nya Östeuropa. I detta nummer: UTGES I SAMARBETE MED EASTERN EUROPEAN BUSINESS FORUM Det nya Östeuropa 20 OKTOBER 2004 I detta nummer: Vattenfalls polska guld Ryssland ett land med stora spänningar När Sovjetunionen försvann Östeuropa

Läs mer

Exportrådet Budapest. Studie i affärsklimat Ungern

Exportrådet Budapest. Studie i affärsklimat Ungern Exportrådet Budapest Studie i affärsklimat Innehållsförteckning Introduktion s. 2 Sammanfattning s. 4 Motiv för att satsa på en etablering i s. 9 Lagstiftning s. 16 Ekonomi och finansiering s. 22 Etableringsvillkor

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:4 ISSN 1650-7965. Kampen om kompetensen III: Flyttar våra företag?

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:4 ISSN 1650-7965. Kampen om kompetensen III: Flyttar våra företag? Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:4 ISSN 1650-7965 Kampen om kompetensen III: Flyttar våra företag? Tid att tänka till! Det går bra för världen. Demokratierna dominerar politiken.

Läs mer

ORKA VILJA HINNA ÄLSKA. Bygger med enkla och kostnadseffektiva lösningar ÄTA RÄTT TRÄNA JOBBA TRÄFFA SLÄKTEN STÄDA TVÄTTA LEKA MED BARNEN

ORKA VILJA HINNA ÄLSKA. Bygger med enkla och kostnadseffektiva lösningar ÄTA RÄTT TRÄNA JOBBA TRÄFFA SLÄKTEN STÄDA TVÄTTA LEKA MED BARNEN svensk Leverantörstidning nr 5-2008 33 aktuella byggen Bygger med enkla och kostnadseffektiva lösningar Karlstadbaserade Hus & Bygg i Värmland AB är ett litet byggföretag som sätter kundens behov i centrum.

Läs mer

VOLATIS VÄRLD VÄXER FINLAND NORGE LETTLAND SVERIGE RYSSLAND DANMARK LITAUEN STORBRITANNIEN POLEN TYSKLAND ÖSTERRIKE UNGERN FRANKRIKE RUMÄNIEN

VOLATIS VÄRLD VÄXER FINLAND NORGE LETTLAND SVERIGE RYSSLAND DANMARK LITAUEN STORBRITANNIEN POLEN TYSKLAND ÖSTERRIKE UNGERN FRANKRIKE RUMÄNIEN 2011 2 INNEHÅLL Volatis värld växer 6 Volatis historia i korthet 8 Att äga är att ta ansvar 9 Stora kliv framåt 10 GSS-gruppen: Vett och etikett gjorde alla till vinnare 16 Corroventa: Ett fall för Corroventa

Läs mer

INSIKT. Grön rebell I 40 år har Anders Wijkman slagits mot slit-och-slängsamhället. Ett magasin från Carnegie Privatbank.

INSIKT. Grön rebell I 40 år har Anders Wijkman slagits mot slit-och-slängsamhället. Ett magasin från Carnegie Privatbank. HÅLLBAR! AFFÄRSTIPS, ANALYSER & REPORTAGE Tibros entreprenörer inreder hela världen Aktieutdelning som hjälper barn Hon säljer våra succéförfattare INSIKT Ett magasin från Carnegie Privatbank. VÅREN 2013

Läs mer

Sveriges EU-ordförandeskap. Underjordiska affärer i Mölnlycke. Nätverk för europeiska möjligheter. Glenn Strömbergs Italien.

Sveriges EU-ordförandeskap. Underjordiska affärer i Mölnlycke. Nätverk för europeiska möjligheter. Glenn Strömbergs Italien. www.businessregion.se en tidning från business region göteborg nr 3 2009 tema Europa Glenn Strömbergs Italien Underjordiska affärer i Mölnlycke Nätverk för europeiska möjligheter Cecilia Malmström om Sveriges

Läs mer

Entreprenörskap på landsbygden

Entreprenörskap på landsbygden Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Entreprenörskap på landsbygden En studie om förutsättningar för företagare i Sysslebäck Entrepreneurship in rural areas A study about conditions for

Läs mer

INTERNATIONELLA AFFÄRER

INTERNATIONELLA AFFÄRER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) Nr.3 INTERNATIONELLA AFFÄRER

Läs mer

japan ewa björling svenskt företag laddar Marknader i fokus: japan kanada australien udda exporter ut i världen träullit väcker världsintresse

japan ewa björling svenskt företag laddar Marknader i fokus: japan kanada australien udda exporter ut i världen träullit väcker världsintresse handelskammarens exportmagasin NR 2 2011 Exklusivt med handelsminister ewa björling Marknader i fokus: japan kanada australien + udda exporter svenskt företag laddar japan ut i världen träullit väcker

Läs mer

guld svarta magazine Brasiliens råd hål i fickan? Nya oljefyndigheter kan hjälpa Brasilien att bli en av världens största ekonomier

guld svarta magazine Brasiliens råd hål i fickan? Nya oljefyndigheter kan hjälpa Brasilien att bli en av världens största ekonomier Intrum magazine kredithanteringsmagasinet från Intrum Justitia nr 1 2010 akademien Allt du behöver veta om kredithantering hål i fickan? Dumpa obetalda räkningar 5 råd Så leder du företaget i tuffa tider

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden?

Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

ryssland svenskt företag ventilerar Marknader i fokus: frankrike holland civets chile valutan i världen ut i världen färgglada strumpor på export

ryssland svenskt företag ventilerar Marknader i fokus: frankrike holland civets chile valutan i världen ut i världen färgglada strumpor på export handelskammarens exportmagasin NR 3 2011 Marknader i fokus: frankrike holland civets chile + valutan i världen ut i världen färgglada strumpor på export ryssland www.smakassa.se Småföretagarnas Arbetslöshetskassa

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Business As Usual i Irak. inriktning ukraina. tyskland Nya momsbestämmelser Konjunkturbarometer. Jonas Lindström. Möjligheter i Latinamerika med fokus

Business As Usual i Irak. inriktning ukraina. tyskland Nya momsbestämmelser Konjunkturbarometer. Jonas Lindström. Möjligheter i Latinamerika med fokus handelskammarens exportmagasin NR 3 2014 E-handel ur ett exportperspektiv Logistik & tull Marknadsfakta inriktning ukraina Marknadsanalys av Raiffeisen bank tyskland Nya momsbestämmelser Konjunkturbarometer

Läs mer

Vi ska leverera det vi säger och lite till

Vi ska leverera det vi säger och lite till 32014 Hyggliga börsutsikter trots stigande räntor Sigridur Albertsdottir, Ålandsbankens HR-chef i Sverige Vi ska leverera det vi säger och lite till Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil Private Banking

Läs mer

Svenskar är innovativa

Svenskar är innovativa Agenda 2-2014 En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 2-2014 5 entreprenörer om framgång och företagande Ljuset i norr: Umeå och Luleå Tomas Franzén, Bonnier:

Läs mer

Investera i. Det är sällan man hör så. stora möjligheter men hög risk

Investera i. Det är sällan man hör så. stora möjligheter men hög risk TEMA: ÖSTEUROPA AV AGNETHA JÖNSSON Investera i stora möjligheter men hög risk Trots kraftiga svängningar på börserna kan en investering i Östeuropa minska den totala risken i en portfölj. Här berättar

Läs mer

Det bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den.

Det bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den. 2013 1 2 Det bästa sättet att förutse framtiden är att skapa den. Peter F. Drucker 1909 2005 3 14 Världen 2014 Annika Winsth är en av Sveriges främsta ekonomer. Här är hennes bild av året. Innehåll 70

Läs mer

Kinesiska investeringar i Östersjöregionen SLUTRAPPORT INOM CENTRAL BALTIC-PROJEKTET BASAAR

Kinesiska investeringar i Östersjöregionen SLUTRAPPORT INOM CENTRAL BALTIC-PROJEKTET BASAAR BASAAR PROJECT BALTIC SEA ASIA AGENDA FOR REGIONS IN A GLOBALIZING WORLD Kinesiska investeringar i Östersjöregionen SLUTRAPPORT INOM CENTRAL BALTIC-PROJEKTET BASAAR Stockholms stad, Uppsala kommun och

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer