Excel 2007 påbyggnad. Till detta häfte hör filerna excel1.zip och excel2.zip. Öppna Excel Lönestatistik. Användbara kortkommandon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Excel 2007 påbyggnad. Till detta häfte hör filerna excel1.zip och excel2.zip. Öppna Excel Lönestatistik. Användbara kortkommandon:"

Transkript

1 1 Excel 2007 påbyggnad. Till detta häfte hör filerna excel1.zip och excel2.zip. Öppna Excel Lönestatistik Användbara kortkommandon: markera rad snabbt, SKIFT+BLANKSTEG markera kolumn snabbt, CTRL+BLANKSTEG infoga rad snabbt: markera radnummer, tryck CTRL++ (samma för kolumn) Ta bort rad snabbt, markera radnummer tryck CTRL+- Klistra in special: CTRL+ALT+V Markera enbart synliga celler: SKIFT+ALT+; Autosumma ALT+SKIFT+= Infoga funktion SKIFT+F3 Formatera Celler CTRL+1 Excel Lönestatistik Delsumma Termer för en databas, fält, cell, post. Sortera fältet Avdelning. Skapa en delsumma för Region, funktion medel. Hur kopiera resultatet till ny bok? CTRL+N ger ny bok Dölj fälten F-H. Markera, prova att klistra in i ny bok, klistra in special? Man måste välja Start/Sök och markera/gå till special/markera Enbart synliga celler. SKIFT+ALT+; Kopiera och klistra in. Visa hur man låser översta raden, utskriftsrubriker, rader överst. (Fliken Sidlayout. Visa Autofilter Lektion 1, delsummering Filnamn: Lesson 1/ 01 - Advanced Subtotals.xlsx 1

2 2 Delsummering, för att kopiera och klistra in delsummerad data i en ny bok, markera området, välj Start, sök och markera, gå till special, markera Enbart synliga celler, kopiera och klistra in i en ny bok. Skapa en delsumma enligt bilden till höger: Använda format i delsummering. För att ge delsummorna ett eget format, välj 2 i dispositionsfältet på delsummeringen, Markera området med skift+ctrl+piltangenter. använd Gå till special, Enbart synliga celler. Formatera med annan textfärg, cellfyllning, textstorlek. Radera delsummor Data/delsummor, ta bort alla Använda flera uppsättningar delsummor T.ex. per region och produkt. Sortera produkt-kolumnen A-Z. Sortera sedan region-kolumnen A-Z. Välj Data/delsumma och ändra som i bilden till höger. Klicka ok. Lägg märke till att Excel har lagt till delsummor för Region. Vi ska nu lägga till ytterligare en uppsättning delsummor, den här gången för Produkt. Välj Data/delsumma och ändra som i bilden till höger. Lägg märke till skillnaderna i dispositionsfältet som nu har knapparna 1, 2, 3, 4. 2 visar delsummering för region, 3 för region och produkt. Prova nu att lägga till delsumma för Customer också. Utan att ersätta aktuella delsummor. Lägg märke till den extra knappen 5 i dispostionsfältet. Ta nu bort alla delsummor. Infoga blankrad efter varje delsummering. Sortera kolumn Customer i bokstavsordning. 2

3 3 Lägg sedan till en ny delsumma som i bilden till höger. Klicka 2 i dispostionsfältet. Markera området, välj Start, Sök och markera, Gå till special, Enbart synliga celler. Klicka Start, Format, Radhöjd, ange värdet 25. Tryck ok. Under fliken Justering tryck på knappen Justera mot överkant. Detta ger illusionen av en blankrad efter varje delsummering. Klicka på 3 i dispositionsfältet och scrolla nedåt för att se resultatet. Detta gör t.ex. en utskrift mer överskådlig. Ta nu bort samtliga delsummor. Delsummera data och använda formel Ibland när man delsummerar blir resultatet svårt att utläsa för en utomstående. T.ex. om man delsummerar på kolumnen Acct (Account). Det ger bara en mängd kontonummer som inte blir så lätt att förstå. Vid ett sådant tillfälle kan nedanstående tips vara användbart. Sortera kolumnen Acct i bokstavsordning. Välj Data/delsummor som i bilden till höger. Klicka på 2 i dispositionsfältet. Vi ska nu använda ett knep för att infoga kundnamnet från kolumnen Customer på varje delsummerad rad. Stå kvar på 2 i dispositionsfältet. Markera området e67:e591. Välj Start, Sök och markera, Gå till special, Enbart synliga celler. Skriv in formeln =E66 och tryck ctrl+enter. Detta gör att formeln kopieras nedåt i det markerade området. Varje delsummerat konto har nu fått sitt kundnamn. 3

4 4 Stäng nu arbetsboken utan att spara. 4

5 5 Tips vid fel inmatad data Filnamn: Lesson 1/ 02 special Consolidation.xlsx Av en slump upptäcker vi att rad B70 i vår lista har fel kundnamn. Acct 102 är Amazing Chopstick Inc. och inte Powerful Banister Corporation. Man kan förstås klippa och klistra, men ett annat kraftfullt tips i Excel är att stå kvar I cellen B70, trycka ALT+pil nedåt. Man får fram en snabbmeny där man kan välja samtliga kunder som återfinns som unika inmatningar i den kolumn man befinner sig i. Använd piltangent uppåt för att markera Amazing Chopstick Inc. Tryck ENTER. Stäng utan att spara. Konsolidering och funktionen LETARAD Filnamn: Lesson 1/ 02 Consolidation.xlsx Ett enklare sätt att sammanställa data. Vi ska sammanställa information från kolumnerna Customer till Profit, B-F-kolumnerna således. Klicka i cell H1. Välj Data/konsolidera. Markera området B1: F564 med ctrl+skift och piltangenterna. Kryssa i Använd etiketter i Översta raden och Vänstra kolumnen. Tryck OK. 5

6 6 Ibland kan man få trycka ctrl+home för att ta sig till den översta raden i listan igen. Lägg till rubrik i cell H1, skriv =B1 och tryck ENTER. Sortera H-kolumnen i bokstavsordning. Den här gången ska vi prova att göra en konsolidering och stöta på patrull när vi märker att Excel har svårt att jobba med kolumner som innehåller text. Radera den konsoliderade datan. Markera cell H1. Välj Data/konsolidering. Ta bort den gamla referensen. Markera området A1:F564. Tryck OK eller Enter. Ctrl+HOME för att hamna överst i kalkylbladet. Skriv in etikett för kolumnen H. Problemet är att den konsoliderade datan innehåller en tom kolumn I, Customer. Med hjälp av funktionen LETARAD kan vi få Excel att matcha kolumn A och B och infoga rätt kundnamn. Klicka i cell I2. Skriv nedanstående: =letarad(h2;a2:b564;2;falskt) Falskt Exakt matchning H2 Letauppvärde A2:B564 Tabellmatris 2 Kolumnindex Var noga med skiljetecknen ; och : Glöm inte dollartecknen för absolut adressering. Tryck OK och kundnamnet för respektive konton syns i kolumn I. Stäng utan att spara. Använda funktioner för att summera data Filnamn: Lesson 1/ 03 SumIf.xlsx Ett annat sätt att summera data. Skapa en tabell nedanför rad 45 som visar totala intäkter för varje region. Klicka i cell C49 där vi ska skapa en funktion som kallas SUMMA.OM. Börja med att skriva =summa 6

7 7 Lägg märke till att Excel visar förslag på funktioner i listan nedanför cellen. Bläddra med piltangenterna tills du kommer till SUMMA.OM och tryck TAB. Vi ska nu välja område, dvs. kolumn A som innehåller de olika regionerna. Markera A2:A46. Tryck semikolon. Dags att välja villkor. Det är cell B49 som innehåller den inskrivna regionen. Summaområdet är G2:G46, dvs. Revenue (Intäkter). Dollartecken behövs för att senare kunna kopiera ned funktionen så man får totala intäkter för Central och West också. För att kontrollera att vi har gjort rätt så kan man markera de tre cellerna C49:C51 och titta i statusfältet under summa. Värdet ska vara samma ifall du sedan markerar kolumnen G, Revenue. Området G2:G46. Övning SUMMA.OM och SUMMA.OMF Prova nu att lägga dit en liknande funktion, fast som visar Totala intäkter per Produkt istället. Börja i cell C54. Nästa sak vi ska ge oss på är att försöka sammanställa Totala intäkter både per region och produkt. Tidigare har det varit svårt, men i Excel 2007 finns en ny funktion som heter =SUMMA.OMF där man kan ha flera villkorsuppsättningar. Skriv =SUMMA.OMF Lägg märke till att man här måste ange summaområdet först, G2:G46. Villkorsområde1 är området med regionerna. Villkor 1 är cellen med regionen som visar aktuell region, dvs. C59. Bygg sedan vidare med villkorsområde2 som är området med produkterna. Villkor 2 är cellen med Produkt som visar aktuell produkt, dvs. B60. Funktionen är klar. 7

8 8 Sortera Region i bokstavsordning och sedan Product i bokstavsordning, markera t.ex siffrorna i Revenue för Central, Abc och jämför statusfältets summa med summan i din cell med funktionen. Ska bli komplettera med dollartecken för att kunna kopiera ned funktionen till rad 61 och 62 också. Man kan för övrigt ha upp till 50 villkor i funktionen SUMMA.OMF. Denna funktion finns endast i Excel 2007 och är inte kompatibel med Excel

9 9 Array funktioner Växla till fliken Array Formulas i arbetsboken 03 SumIf.xlsx Ibland kan man ha behovet av att multiplicera två kolumner och summera dem med så lite arbete som möjligt. I det här fallet vill jag multiplicera kolumnerna D och E och summera dem till en cell. Skulle det gå att bara använda en funktion för att lösa detta? Först ska vi prova att använda kolumn G som är tom och där ange en formel för att multiplicera D2 och E2. Kopiera den sedan hela vägen ned och gör en summering nedanför. Har man rader med data så får man en onödig mängd formler som man med en utav Excels okända superfunktioner kan undvika. Dubbelklicka i cell E48 och studera funktionen där. Man kan också enkelklicka och trycka F2 om man vill ändra en formel/funktion. Har du använt Excel ett tag så vet du att en sådan funktion som visas där =SUMMA($D$2:$D$46*$E$2:$E$46) i normala fall är ogiltig. Tryck ENTER och du får ett värdefel. Tryck F2 i cell E48 på nytt. Hemligheten för att få den här funktionen att fungera är att man får hålla ctrl+skift intryckta samtidigt som man trycker ENTER. Excel förstår nu att man anropar en av dess superfunktioner (Array Formulas) och resultatet syns. Ett bra namn för dessa funktioner är CSE-funktioner (ctrl+skift+enter funktioner). I det här exemplet hade det även fungerat med en vanlig funktion. =PRODUKTSUMMA(D2:D46*E2:E46) 9

10 10 Ett annat exempel på en CSE-funktion finns i cell B51. Tryck på F2 där. Den här funktionen får samma effekt som SUMMA.OM, fast den hade inte gått att använda då det saknas en kolumn för Revenue (vinsten). Funktionen tittar i kolumn A och jämför om det är lika med East. Stämmer det så multipliceras Quantity med Unit Price och summerar alltihop. Glöm inte att trycka CTRL+SKIFT+ENTER för att acceptera. Klicka nu i cell B59 och studera funktionen där. Man kan använda flera villkor också. Vi vill matcha cell A59 som ska visa East och B58 som ska visa ABC och i cell B59 visa Quantity*Unit Price och summera allt. =SUMMA(($A$2:$A$46=$A59)*$D$2:$D$46*$E$2:$E$46*($B$2:$B$46=B$58)) Området A2:A46 motsvarar våra regioner. Det ska matchas med A59. Stämmer det så multipliceras D2 och D46 (Quantity och Unit Price). Samtidigt jämför den cell B58 (Product) och matchar den med området B2:B46 som innehåller våra produkter. Stäng utan att spara. Tips för Autosumma Filnamn: Lesson 1/ 05 - AutoSum Tricks.xlsx Kortkommando för att använda Autosumma: ALT+SKIFT+= Belys problemet med autosumma. Övriga sätt att autosummera och använda automedel. Funktionen Delsumma Filnamn: Lesson 1/ 06 - AutoSum Tricks2.xlsx Visa Data/Filter och hur man kan använda autosumma under en filtrerad lista. Välj Faboluous Sandal Partners. Klicka i den första tomma cellen under kolumn F Quantity. Klicka på Autosumma. Lägg märke till att Excel nu använder funktionen delsumma som är applicerbar när man ska summera en flitrerad lista. Prova att välj en annan kund och delsumman ändras. 10

11 11 Autofyll tips Filnamn: Lesson 1/ 07 FillHandleTricks.xlsx Lägga till en anpassad lista för Kvartal 1-4 Skriv Kvartal 1 och kopiera med Autofyll tom Kvartal 4 Markera området Kvartal 1 tom Kvartal 4. Officeknappen, vanliga alternativ, Redigera anpassade listor. Klicka Importera. Skapa även en lista för Kvartal förkortat, dvs. Kv 1 tom Kv4. Prova att göra en lista med Autofyll med start från värdet 1. (Cell H1) Tips att hålla ctrl intryckt. Prova att göra en lista över dagar med autofyll med start från datumet (cell G1). Endast arbetsdagar ej helgdagar. Höger musknapp och välj dagar i listan. Stäng utan att spara. Pivottabeller Filnamn: Lesson 2/ 01 PivotTables.xlsx Pivottabeller finns nu på Infoga-panelen istället för gamla Data-menyn. Infoga en pivotabell. Skapa en summering av Revenue som tar hänsyn till Region och Product. Klicka Region och produkt. Text läggs automatiskt till Radetiketter. Jag vill hellre ha Product kolumnvis så jag drar den från Rad till Kolumn. Klicka Revenue, lägg märke till att de infogas under Värden, vilket siffror alltid gör. Vi har just summerat 1200 rader med några få musklick. Det går snabbt att ändra en Pivottabell. Byt plats på Product och Region. Man kan också dra och släppa fält direkt i någon av de fyra rutorna. Vi vill prova att visa kolumnen Customer också. Dra och släpp den före Product under Radetiketter. Prova byta plats på dem inbördes. Ta bort fält i Pivottabellen genom att bocka av dem från fältlistan, eller dra dem från respektive ruta tillbaka till fältlistan. Prova nu att ta bort Product och lägga dit den igen. 11

12 12 Den här vyn vi ser i kolumn A är ny för den här versionen och kallas Kompakt format. Det är ny standardvyn för alla nya pivottabeller. Lägg märke till att när pivottabellen är markerad så har vi två nya flikar högst upp i programmet, under Verktyg för Pivottabeller ser vi Alternativ och Design. För att byta till någon av de äldre vyerna, klicka Design/Rapportlayout. Dispositionsformat är den från Excel , tabellformat ifrån tidigare versioner. Disposition visar Customer och Product i kolumn A och B. Tabellformat har alltid summan längst ned. Välj Dispositionsformat. Prova att visa att man kan visa delsumma ovanför och under (ej i tabellformat) och att man kan infoga tomma rader (ej i tabellformat). Gå tillbaka till Kompakt format och visa några fördelar med den här vyn: Klicka cell A5, gå till alternativ under Verktyg för Pivottabell och välj Dölj hela fältet under Aktivt fält. Då visas totalt per kund. Man kan sedan klicka plustecknet för en kund och visa detaljer för just den kunden. Prova att ta bort tomma rader. Titta lite på Rapportfilter. Rapportfilter kallades Sidfält tidigare. Expandera pivottabellen så all data syns. Dra Customer till Rapportfilter. Visa att man har fått ett valbart fält högst upp där man kan välja en eller flera kunder. Eller alla. Klicka och visa att man kan göra dialogrutan större. Också en nyhet. Prova nu att dra alla textfält till Rapportfiltret längst upp till vänster dvs. Customer, Region, Product och Date. Dra alla andra fält till Värdefältet. Detta skapar en pivottabell som är mkt interaktiv som alla kan ändra i efter eget behov. Välj Customer alla, Region North, Product A354 och studera pivottabellen. Nya filter i Excel 2007 Flytta Customer till Radetiketter och bocka av Quantity, COGS och Profit. Peka på Customer i Fältlistan till höger och lägg märke till menypilen som syns där, man kan nu lägga in Etikettfilter och Värdefilter här. Nu ska vi kolla på ett enkelt filter, vi ska förenkla vår pivottabell en aning först. Prova att bara visa Product under Kolumnetikett och Customer under Radetiketter. Peka på Customer i Fältlistan, värdefilter, 10 högsta. 12

13 13 Välj 5 högsta och tryck ok. Datumfilter Välj nu Date istället för Customer i Radetikett. Titta lite på de datumfilter när man pekar på Date i Fältlistan uppe till höger. Förra veckan, förra månaden osv. Lägg märke till de tomma cellerna som inte uppfyller datumvillkoret. Man kan ändra så att det visas nollvärden istället genom att välja Alternativ och Alternativ för Pivottabell, Visa för tomma celler, skriv 0. Man kan även skriva vilka tecken som helst, t.ex. --- Visa nu endast Customer under Radetikett, Region under Kolumnetikett och rensa alla filter. Radera alla filter när man pekar på Customer till höger under Fältlistan. Man kan även granska ett värde i en pivottabell. Bara att dubbelklicka så får man ett nytt blad. Tex i cell C8. Prova även att dubbelklicka på ett värde i kolumnen för Totalt. T.ex E18 En mycket viktig sak vad gäller Pivottabeller är att om man ändrar något värde i tabellen så måste man klicka på knappen uppdatera på alternativmenyn. Format i Pivottabeller Designmenyn, Pivottabellformat, prova att kryssa i olikfärgade rader. Titta även på Sidlayoutmenyn och de Teman som finns där. Skapa ett eget format. Högerklicka ett format under Designmenyn, välj Duplicera. Byt namn och ändra Första radrand till 2 och Andra radrand till 2. Tipsa om Format-knappen men ändra inget. Tryck ok. Inget ändras direkt, man måste välja sitt eget format högst upp under Anpassat. Gruppera fält i Pivottabeller Gruppera datum. Klicka i en datumcell i kolumn A. Välj Grupperingsfält under Alternativ/Gruppera. Välj månad och år. Titta efter hur det blev. Ta nu bort Region från Kolumnetiketter och lägg År där istället. Nu kan vi jämföra de olika åren månadsvis. Ändra hur Pivottabellen räknar Ändra i fältlistan, endast Product i Kolumnetiketter, Customer i Radetiketter och Revenue i Värden. Klicka nu en cell med värde i listan, klicka på Fältinställningar, Välj visa värden som, % av rad. Nu kan man se procentgraden av de köpta varorna, alltså hur många procent av varje vara som kunden köper. Skapa rapporter snabbt baserat på olika kunder. Customer under Rapportfilter, Product under Kolumnetiketter, Date på Radetiketter. Revenue på Värden. 13

14 14 Om jag nu vill ha en utskrift av varje kund så får man klicka och välja kund, skriv ut, välja kund, skriv ut. Det finns ett snabbare sätt. Förhandsgranska först din pivottabell och ändra ev. inställningar för utskrift. Klicka nu på Alternativfliken under Verktyg för Pivottabell, längst till vänster, Pivottabell, Alternativ, Visa rapportfiltersidor, välj Customer och tryck ok. Visa att man kan skift-markera blad och sedan skriva ut Hela arbetsboken. Stäng arbetsboken. Skapa en pivottabell som saknar värden att beräkna. Öppna 02-PivotTables.xlsx Skapa en pivottabell. Klicka Defect, den läggs till under Radetiketter. Dra nu Defect till Värden också så den finns på två ställen. Excel växlar då automatiskt till Antal. Vilket passar perfekt i det här fallet. Nu kan vi se hur många felrapporter som t.ex Fit and finish Roof på rad 18 har. Vill vi titta närmare på det kan vi skapa en pivottabeller som visar när dessa felrapporter hände. Dra Defect från Radetiketter till Rapportfilter. Välj Fit and finish roof I tabellen. Klicka I Datum I fältlistan för att granska datumen. Mycket riktigt, i slutet av augusti hände något. Dra nu Line till kolumnetiketter och se att problemet först inträffade på Line 2, löpande band station 2 (cell c32). Kanske en nyleverans från leverantören med defekta delar som orsakade problemet. Pivotdiagram Klicka nu i pivottabellen, välj Pivotdiagram till höger under Alternativ. Välj stapel nummer 2. Man ser datum längst ned och löpande band stationer till höger. Klicka i rutan för aktiva fält och ändra så man kan se alla defekter, eller endast Air Conditioning. Prova att ändra diagramtyp. Längst upp till vänster. T.ex Yta, nummer 2. 14

15 15 Diagram Öppna 01 - Chart Refresher Blad Continous data F11, skapar diagram som nytt blad. ALT+F1 skapar diagram som objekt på befintligt blad. Blad Changing Type Skapa ett diagram snabbt, ändra till linjetyp. Blad Adding Data Hur man lägger till värden i diagrammet. Kopiera G2 till H2, fyll i lite värden. Markera diagrammet och utöka området genom att dra i den blå ramen. Uteslut datum genom att dra från vänster till höger som i bilden bredvid. Blad Non-contionous Data Selektiv eller splittrad markering. Skapa ett cirkeldiagram på kolumn A och G. A4:A8, G4:G8 Blad Transposing Grupperad stapel Villkorsstyrd formatering Filnamn: Lesson 4/ 01-ConditionalFormatting.xlsx Färgskalor Ikonuppsättning Avbryt om sant Lägg på ikonuppsättning 3 trafikljus Vi vill nu skapa en ny regel som tar hänsyn till de största kunderna. Inga trafikljus ska visas på de kunder som 15

16 16 har < På de största kunderna vill vi ha ett grönt trafikljus. Klicka Villkorsstyrd formatering, Hantera regler. Ny regel. Formatera endast celler som innhåller. Välj Mindre än, skriv in Tryck ok. Markera din regel och klicka på Avbryt om sant. Tryck ok. Regeln appliceras och ett grönt ljus syns endast på de kunder som överstiger Skala Ibland kan färgskalor bli missvisande, t.ex. om vi har en stor minuspost bland andra tal. Då färgskalorna reagerar på minsta till högsta måste vi ibland ändra skalan. Den här gången vill jag att färgskalorna ska reagera från talet 0 och mot de högsta talen. Markera listan och välj färgskalor under Villkorsstyrd formatering. Välj sedan Hantera regler. Klicka Redigera regel, under Kort stapel, välj Typ/Tal istället. Som värde anger du 0. Tryck ok. Tryck ok igen. Färgskalan blir nu lite mer överskådlig. Dublettvärden En ny finess i Excel 2007 är möjligheten att färgmarkera dubletter. Markera området med kunderna mha kortkommando på tangentbordet. CTRL+SKIFT+ piltangenter. Välj Villkorsstyrd Formatering/Regler för markering av celler/dublettvärden. Man kan även sortera efter färg så att alla dubletter hamnar tillsammans. Högerklicka, välj sortera, Placera den markerade cellfärgen överst. Sortera färg Vi ska nu gruppera listan efter färg. Markera hela listan. Välj Data/sortera. 16

17 17 Vi vill sortera i första hand efter 2008 i ordningen, Rött, Grönt, Gult. Sedan 2007 i samma ordning. Tänk på att man kan klicka kopiera nivå för att slippa skapa nya nivåer i sorteringen hela tiden. Tryck ok och resultatet blir en, efter färg, snyggt grupperad lista Visa nu att man kan filtrera efter färg också. Fler Funktioner Öppna 05 - Formulas.xlsx Blad Discovering Obs bilens pris i dollar, skriv 8,50 eller vad kursen står i i en cell bredvid. Kopiera den. Klicka i cellen med dollarvärdet, klistra in special. Ctrl+alt+v Välj multiplicera. Skriv slutvärde i en cell. Använd funktionsguiden. Funktion betalning. Prova att ange olika betalningsmånader. Men om jag inte vill ge mer än 3500 kr i månaden och vill betala i 48 månader, vad får bilen kosta? Data Vad händer om analys, målsökning. Trycker man ok så ändras priset på bilen, Trycker man avbryt så händer inget. 17

18 18 Blad auditing Ifall man vill skaffa sig överblick över vilka formler och funktioner som finns i en arbetsbok, visa att man kan granska formler mha ctrl+ Finns även under Formler, Visa formler. Klicka D32, visa överordnade. Ta bort alla pilar Klicka F4, visa underordnade. Hänvisar endast till en cell. Blad Handling Errors Visa tre sätt att skriva in en formel. 1. Använd tangentbordet och skriv in hela formeln. =C2/B2 2. Använd tangentbord och mus, skriv = klicka på C2, skriv /, klicka på B2 3. Använd endast tangentbordet, markera cellerna med piltangenter Kopiera nedåt, kolla Värdefel. =OM(B2=0;"";C2/B2) Löser problemet Bläddra ner lite. Ny funktion i 2007 =OMFEL(C31/B31;"") Prova att repetera den någon gång. Man kan även markera hela området när man skriver in funktionen, acceptera med ctrl+enter Visa att man kan dölja fel i Excel vid utskrift, utskriftsformat, Blad Blad Text Sammanfoga text =A2&B2 Kopiera den nedåt. Markera alla celler, ändra första cellen till =A2&" "&A2 18

19 19 Tryck ctrl+enter För att få mellanslag mellan förnamn och efternamn. För att ändra till versal inledande i varje ord =INITIAL(A2&" "&B2) Ger Yvonne Garcia istället för YVONNE GARCIA Kan man nu radera kolumn A och B? Vad händer? Prova markera, ctrl+- raderar. En lösning är att kopiera området i kolumn D, välja klistra in special, värden. Ångra. Ett annat mycket speciellt sätt är att markera området i kolumn D, högerklicka på kanten, dra till höger ett snäpp och tillbaka igen, välj Kopiera enbart som värden. Blad Paste special Hur öka alla värden med 2 procent på enklast sätt? Skriv 1,02 i en tom cell. Kopiera den cellen. Välj klistra in special, kortkommando ctrl+alt+v eller knappen på Start-fliken. Multiplicera. Öka alla värden med 1 dollar? Skriv in 1 i en tom cell. Kopiera den cellen. Välj klistra in special, kortkommando ctrl+alt+v eller knappen på Start-fliken. Addera. Blad Parse Dela upp text i flera kolumner. Infoga några tomma kolumner, markera B, C, D. Infoga kolumner. CTRL++ Markera området i kolumn A, välj Data, Text till kolumner. Avgränsade fält. Blanksteg, destination, klicka i A2. Man får klippa och klistra strönamn. Blad Dates För att öka datumen i kolumn A med 30 dagar, i cell B2, ange =A2+30 Värdet motsvarar så många dagar sen 1 jan Välj Kort datum under Format. Kopiera nedåt. 19

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet.

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. Lösningsförslag Excel 2007 Uppgifter Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. 2B Studentbudget...3 2C Spelkalkyl...3 2D Extra

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell 6 PIVOTTABELLER PIVOTTABELLER Skapa pivottabell 00 Redigera källdata 0 Formatera pivottabell 0 Anpassa pivottabell 05 Göra beräkningar i pivottabell 09 Skapa pivotdiagram från pivottabell Extra övningar

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Att komma igång. =E5 * B2 + C3 ger ett helt annat resultat än E5 * (B2 + C3), se bilden nedan.

Att komma igång. =E5 * B2 + C3 ger ett helt annat resultat än E5 * (B2 + C3), se bilden nedan. Att komma igång Vad är en formel? Man kan säga att det är en ekvation som hanterar data i ett kalkylblad. En formel kan utföra olika typer av beräkningar, till exempel addition och multiplikation. Men

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2013 Pivottabeller EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2016 Pivottabeller INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9 Redigera

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden Starta Excel och besvara sedan nedanstående frågor. Testa dig gärna fram när du försöker besvara frågorna. Märk ut nedanstående delar i skärmbilden 1. Office-knappen 2. Snabbåtkomst 3. Menyfliksområde

Läs mer

Komma iga ng med formler och funktioner

Komma iga ng med formler och funktioner Komma iga ng med formler och funktioner Det kan vara både krångligt och tidskrävande att utföra beräkningar, både enkla och mer komplexa. Med funktionerna och formlerna i Excel blir det mycket lättare.

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 5 Lösningsförslag finns inte till alla uppgifter. Facit till många av urvalsuppgifterna finns i Modul 5. 2H Avancerat filter Arbeta med listan Kundregister.xls. Ange

Läs mer

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 2 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Beräknade fält... 3 Använd kalkylbladsfunktioner i beräknade fält... 6 Ändra formel i beräknat fält... 7 Autoformat i pivottabell... 8 Pivotdiagram...

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista.

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. M I C R O S O F T EXCEL 97 Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. PerÅ 5/12/96, 11/2/99, 19/11/03 Utskriven 17/11/03, 19:04 Att kunna

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL:

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: Ta ut rapport i ORFI Gå in i ORFI Välj Resultatboken Välj Åtgärd/Navigera/Rapporter/Standardrapporter

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Metod och analys, 7.5hp 1 Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Hämta sekundärdata från SCB Excels utformning Summera rader och kolumner Beräkna kohorter Låsning av celler Kopiera rader

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

1. Markera den cell där summeringen ska utföras(där du vill skriva formeln).

1. Markera den cell där summeringen ska utföras(där du vill skriva formeln). Calc Innehållsförteckning Skriva formel i Calc 3 Autosummera med Σumma 3 Kopiera formler 4 Funktionsguiden 5 MEDEL 5 OM 7 Ekonomiska funktioner 8 Slutvärde 8 Betalning 9 Markera i Calc 10 Flytta och kopiera

Läs mer

Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1. Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter

Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1. Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter RIGMOR SANDER EXCEL START 1 1 (5) Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1 Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter Innehållet i den cell som är markerad syns i formelfältet

Läs mer

Pivottabeller i Excel

Pivottabeller i Excel Pivottabeller i Excel den kompletta guiden av Tobias Ljung Adress till förlaget: Infocell Sörkällegatan 29 451 41 Uddevalla Telefon: 0522-50 60 07 www.infocell.se Copyright Infocell Det är förbjudet att

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN LATHUND EXCEL 2000 SV/EN RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult AB. Mångfaldigande

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Repetitionsövningar i Excel. Excel Repetition. Jan Johansson. Jan Johansson (5)

Repetitionsövningar i Excel. Excel Repetition. Jan Johansson. Jan Johansson (5) Excel Repetition Jan Johansson Jan Johansson 2016 jan.johansson@bornnet.net 1(5) Övning 1 Skapa serier Skapa följande serier: Övning 2 Hushållsbudget Öppna arbetsboken Hushållsbudget. Arbetsboken innehåller

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Steg 7 Excel 2007 Windows 7

Steg 7 Excel 2007 Windows 7 Steg 7 Excel 2007 Windows 7 Dec -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 7 Sida 1 Inledning En liten budget Förkunskaper Steg 1, 2. Excel är en applikation (ett tillämpningsprogram) som är enormt användbart

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

Innehåll. Excel för avancerade användare

Innehåll. Excel för avancerade användare Innehåll 1. Grunderna i Excel... 1 Celler... 1 Inmatning... 1 Redigering... 2 Rader och kolumner... 2 Höjd, bredd och autopassa... 2 Infoga rader och kolumner... 3 Kopiera och klistra in... 4 Kopiera...

Läs mer

Lista och Pivottabell

Lista och Pivottabell 22 Lista och Pivottabell 6 Om Pivottabell Pivottabell är ett verktyg som ger dig möjlighet att enkelt summera och analysera stora informationsmängder i ett kalkylblad. I Pivottabellen kan du bland annat

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

Lösningsförslag Calc. Version 1. Informera gärna om ev. oklarheter och fel. info@behandladeord.se

Lösningsförslag Calc. Version 1. Informera gärna om ev. oklarheter och fel. info@behandladeord.se Lösningsförslag Calc Version 1. Informera gärna om ev. oklarheter och fel. info@behandladeord.se Uppgifter Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 4 Facit finns inte till alla uppgifter. I vissa fall är instruktionerna i uppgifterna tillräckligt detaljerade. 4A Formatera 1. Öppna boken formatera.xls. 2. Markera

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16)

Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16) Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16) 10 av de viktigaste nyheterna Förståelse för användargränssnitt, filformat Inställningar, säkerhet och anpassningar Verktygsfältet Snabbåtkomst

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Sortera och filtrera listor

Sortera och filtrera listor Sortera och filtrera listor Excel är ett kraftfullt kalkylprogram, men det är också idealiskt för att skapa och hantera listor. En lista kan innehålla allt från e-postadresser till lagerartiklar, men för

Läs mer

Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel

Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel 26 APRIL 2013 Inledning Excel är inte konstruerat för att i första hand utföra statistiska beräkningar, men en hel del sådant kan ändå göras.

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

KORTKOMMANDON I EXCEL

KORTKOMMANDON I EXCEL KORTKOMMANDON I EXCEL DEN ULTIMATA GUIDEN KORTKOMMANDON - ALLMÄNT Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+X Ctrl+Z Ctrl+Y Ctrl+T eller Ctrl+L Ctrl+B Ctrl+H Ctrl+Q Ctrl+E Ctrl+D Ctrl+Shift+2 Ctrl+R Ctrl+Shift+L Alt+Shift+Högerpil

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

NRS Excelrapporter. Välj Export av data. Gör dina val.

NRS Excelrapporter. Välj Export av data. Gör dina val. NRS Excelrapporter Välj Export av data Gör dina val. När du fått fram din rapport i Excel, så väljer du Spara som och ger filen ett tydligt namn, t.ex. Initialt, Avslut respektive Uppföljning Välj sedan

Läs mer

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret Excel Online Version 1.0 Skolkontoret 1 Innehåll Vad är Excel?... 3 Arbeta i Excel Online... 4 Logga in... 4 Skapa en Excel-fil via OneDrive... 4 Öppna en redan skapad Excel-fil i Excel Online... 4 Byt

Läs mer

Preliminärt utbildningsinnehåll

Preliminärt utbildningsinnehåll 2009-01-29 1 (6) Preliminärt utbildningsinnehåll MS Windows XP Pro Grunderna för hur Windows fungerar Begrepp Skrivbordet Aktivitetsfältet Startmenyn Fönsterhantering, menyval och dialogrutor Växla mellan

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Denna datorövning fokuserar på att upptäcka samband mellan två variabler. Det görs genom att rita spridningsdiagram och beräkna korrelationskoefficienter

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Eftersom du bekräftade med gröna bocken så är cell D1 fortfarande markerad.

Eftersom du bekräftade med gröna bocken så är cell D1 fortfarande markerad. Calc övning 2 Öppna filen 2 övn Summera_kolbredd.ods Detta är siffrorna från ett företag som säljer godis. Vi har här siffrorna från2009 Första kolumnen är från januari nästa februari osv. Fyllningshandtaget

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Att räkna med Excel 2010

Att räkna med Excel 2010 Att räkna med Excel 2010 Grundkurs SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att räkna med Excel! 3 Fliken Infoga 3 Verktygsflikar 3 Fliken Start 3 Fliken Sidlayout 4 Fliken Formler

Läs mer

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 v. 2015-01-07 ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Excel 2010. Grundkurs. SDM & Personalkurs

Excel 2010. Grundkurs. SDM & Personalkurs Excel 2010 Grundkurs SDM & Personalkurs INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad kan man göra med Excel? 3 Fliken Infoga 3 Verktygsflikar 3 Fliken Start 3 Fliken Sidlayout 4 Fliken Formler 4 Fliken Data 4 Fliken Granska

Läs mer

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser Anteckningar Kapitel 10 Matriser Beräkning med hjälp av matriser Redigering av matriser I detta kapitel behandlas matrisberäkning vilket är lämpligt att ta till då du ska utföra beräkningar som ger flera

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad Excel 2003 Grundkurs Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... XI 4 Installation av övningsfi ler... XI 5 Facit... XII 6 Innehåll på

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB

Snabbstartsguide. 2012 Crimson Färglabb AB Snabbstartsguide 1 Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med de allra mest grundläggande funktionerna i vår tjänst frontbook. Innehåll Webbhjälp... 3 Komma igång... 3 Öppna projekt... 4 Skapa

Läs mer

Instruktioner för rapportmallen

Instruktioner för rapportmallen Instruktioner för rapportmallen Word 2010 och Word 2011 Institutionen för vatten och miljö Version 2013:1 Innehåll 1 Kom igång... 3 1.1 Om rapportmallen... 3 1.2 Rapportens grundstruktur... 3 1.3 Formatmallar

Läs mer

Funktionstangenter i Microsoft Excel

Funktionstangenter i Microsoft Excel Funktionstangenter i Microsoft Excel Funktionstangent F1 Visar Hjälp eller Officeassistenten F1+ SKIFT Förklaring F1+Alt Infogar ett diagramblad F1+Alt+Skift Infogar ett nytt kalkylblad F2 Redigerar den

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Tips & Trix. Externa data. Sammanställa data

Tips & Trix. Externa data. Sammanställa data Tips & Trix Mallar Mer om diagram Externa data Analys Sammanställa data Pivottabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll FORMAT... 1 OMRÅDESNAMN... 1 DATAINMATNING

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data Blandade övningar I det här häftet har jag samlat lite blandade övningar. Vissa delar kanske vi inte hinner gå igenom, men de kan ändå vara av intresse. Man kan med andra ord säga att det är extraövningar

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer