Excel 2007 påbyggnad. Till detta häfte hör filerna excel1.zip och excel2.zip. Öppna Excel Lönestatistik. Användbara kortkommandon:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Excel 2007 påbyggnad. Till detta häfte hör filerna excel1.zip och excel2.zip. Öppna Excel Lönestatistik. Användbara kortkommandon:"

Transkript

1 1 Excel 2007 påbyggnad. Till detta häfte hör filerna excel1.zip och excel2.zip. Öppna Excel Lönestatistik Användbara kortkommandon: markera rad snabbt, SKIFT+BLANKSTEG markera kolumn snabbt, CTRL+BLANKSTEG infoga rad snabbt: markera radnummer, tryck CTRL++ (samma för kolumn) Ta bort rad snabbt, markera radnummer tryck CTRL+- Klistra in special: CTRL+ALT+V Markera enbart synliga celler: SKIFT+ALT+; Autosumma ALT+SKIFT+= Infoga funktion SKIFT+F3 Formatera Celler CTRL+1 Excel Lönestatistik Delsumma Termer för en databas, fält, cell, post. Sortera fältet Avdelning. Skapa en delsumma för Region, funktion medel. Hur kopiera resultatet till ny bok? CTRL+N ger ny bok Dölj fälten F-H. Markera, prova att klistra in i ny bok, klistra in special? Man måste välja Start/Sök och markera/gå till special/markera Enbart synliga celler. SKIFT+ALT+; Kopiera och klistra in. Visa hur man låser översta raden, utskriftsrubriker, rader överst. (Fliken Sidlayout. Visa Autofilter Lektion 1, delsummering Filnamn: Lesson 1/ 01 - Advanced Subtotals.xlsx 1

2 2 Delsummering, för att kopiera och klistra in delsummerad data i en ny bok, markera området, välj Start, sök och markera, gå till special, markera Enbart synliga celler, kopiera och klistra in i en ny bok. Skapa en delsumma enligt bilden till höger: Använda format i delsummering. För att ge delsummorna ett eget format, välj 2 i dispositionsfältet på delsummeringen, Markera området med skift+ctrl+piltangenter. använd Gå till special, Enbart synliga celler. Formatera med annan textfärg, cellfyllning, textstorlek. Radera delsummor Data/delsummor, ta bort alla Använda flera uppsättningar delsummor T.ex. per region och produkt. Sortera produkt-kolumnen A-Z. Sortera sedan region-kolumnen A-Z. Välj Data/delsumma och ändra som i bilden till höger. Klicka ok. Lägg märke till att Excel har lagt till delsummor för Region. Vi ska nu lägga till ytterligare en uppsättning delsummor, den här gången för Produkt. Välj Data/delsumma och ändra som i bilden till höger. Lägg märke till skillnaderna i dispositionsfältet som nu har knapparna 1, 2, 3, 4. 2 visar delsummering för region, 3 för region och produkt. Prova nu att lägga till delsumma för Customer också. Utan att ersätta aktuella delsummor. Lägg märke till den extra knappen 5 i dispostionsfältet. Ta nu bort alla delsummor. Infoga blankrad efter varje delsummering. Sortera kolumn Customer i bokstavsordning. 2

3 3 Lägg sedan till en ny delsumma som i bilden till höger. Klicka 2 i dispostionsfältet. Markera området, välj Start, Sök och markera, Gå till special, Enbart synliga celler. Klicka Start, Format, Radhöjd, ange värdet 25. Tryck ok. Under fliken Justering tryck på knappen Justera mot överkant. Detta ger illusionen av en blankrad efter varje delsummering. Klicka på 3 i dispositionsfältet och scrolla nedåt för att se resultatet. Detta gör t.ex. en utskrift mer överskådlig. Ta nu bort samtliga delsummor. Delsummera data och använda formel Ibland när man delsummerar blir resultatet svårt att utläsa för en utomstående. T.ex. om man delsummerar på kolumnen Acct (Account). Det ger bara en mängd kontonummer som inte blir så lätt att förstå. Vid ett sådant tillfälle kan nedanstående tips vara användbart. Sortera kolumnen Acct i bokstavsordning. Välj Data/delsummor som i bilden till höger. Klicka på 2 i dispositionsfältet. Vi ska nu använda ett knep för att infoga kundnamnet från kolumnen Customer på varje delsummerad rad. Stå kvar på 2 i dispositionsfältet. Markera området e67:e591. Välj Start, Sök och markera, Gå till special, Enbart synliga celler. Skriv in formeln =E66 och tryck ctrl+enter. Detta gör att formeln kopieras nedåt i det markerade området. Varje delsummerat konto har nu fått sitt kundnamn. 3

4 4 Stäng nu arbetsboken utan att spara. 4

5 5 Tips vid fel inmatad data Filnamn: Lesson 1/ 02 special Consolidation.xlsx Av en slump upptäcker vi att rad B70 i vår lista har fel kundnamn. Acct 102 är Amazing Chopstick Inc. och inte Powerful Banister Corporation. Man kan förstås klippa och klistra, men ett annat kraftfullt tips i Excel är att stå kvar I cellen B70, trycka ALT+pil nedåt. Man får fram en snabbmeny där man kan välja samtliga kunder som återfinns som unika inmatningar i den kolumn man befinner sig i. Använd piltangent uppåt för att markera Amazing Chopstick Inc. Tryck ENTER. Stäng utan att spara. Konsolidering och funktionen LETARAD Filnamn: Lesson 1/ 02 Consolidation.xlsx Ett enklare sätt att sammanställa data. Vi ska sammanställa information från kolumnerna Customer till Profit, B-F-kolumnerna således. Klicka i cell H1. Välj Data/konsolidera. Markera området B1: F564 med ctrl+skift och piltangenterna. Kryssa i Använd etiketter i Översta raden och Vänstra kolumnen. Tryck OK. 5

6 6 Ibland kan man få trycka ctrl+home för att ta sig till den översta raden i listan igen. Lägg till rubrik i cell H1, skriv =B1 och tryck ENTER. Sortera H-kolumnen i bokstavsordning. Den här gången ska vi prova att göra en konsolidering och stöta på patrull när vi märker att Excel har svårt att jobba med kolumner som innehåller text. Radera den konsoliderade datan. Markera cell H1. Välj Data/konsolidering. Ta bort den gamla referensen. Markera området A1:F564. Tryck OK eller Enter. Ctrl+HOME för att hamna överst i kalkylbladet. Skriv in etikett för kolumnen H. Problemet är att den konsoliderade datan innehåller en tom kolumn I, Customer. Med hjälp av funktionen LETARAD kan vi få Excel att matcha kolumn A och B och infoga rätt kundnamn. Klicka i cell I2. Skriv nedanstående: =letarad(h2;a2:b564;2;falskt) Falskt Exakt matchning H2 Letauppvärde A2:B564 Tabellmatris 2 Kolumnindex Var noga med skiljetecknen ; och : Glöm inte dollartecknen för absolut adressering. Tryck OK och kundnamnet för respektive konton syns i kolumn I. Stäng utan att spara. Använda funktioner för att summera data Filnamn: Lesson 1/ 03 SumIf.xlsx Ett annat sätt att summera data. Skapa en tabell nedanför rad 45 som visar totala intäkter för varje region. Klicka i cell C49 där vi ska skapa en funktion som kallas SUMMA.OM. Börja med att skriva =summa 6

7 7 Lägg märke till att Excel visar förslag på funktioner i listan nedanför cellen. Bläddra med piltangenterna tills du kommer till SUMMA.OM och tryck TAB. Vi ska nu välja område, dvs. kolumn A som innehåller de olika regionerna. Markera A2:A46. Tryck semikolon. Dags att välja villkor. Det är cell B49 som innehåller den inskrivna regionen. Summaområdet är G2:G46, dvs. Revenue (Intäkter). Dollartecken behövs för att senare kunna kopiera ned funktionen så man får totala intäkter för Central och West också. För att kontrollera att vi har gjort rätt så kan man markera de tre cellerna C49:C51 och titta i statusfältet under summa. Värdet ska vara samma ifall du sedan markerar kolumnen G, Revenue. Området G2:G46. Övning SUMMA.OM och SUMMA.OMF Prova nu att lägga dit en liknande funktion, fast som visar Totala intäkter per Produkt istället. Börja i cell C54. Nästa sak vi ska ge oss på är att försöka sammanställa Totala intäkter både per region och produkt. Tidigare har det varit svårt, men i Excel 2007 finns en ny funktion som heter =SUMMA.OMF där man kan ha flera villkorsuppsättningar. Skriv =SUMMA.OMF Lägg märke till att man här måste ange summaområdet först, G2:G46. Villkorsområde1 är området med regionerna. Villkor 1 är cellen med regionen som visar aktuell region, dvs. C59. Bygg sedan vidare med villkorsområde2 som är området med produkterna. Villkor 2 är cellen med Produkt som visar aktuell produkt, dvs. B60. Funktionen är klar. 7

8 8 Sortera Region i bokstavsordning och sedan Product i bokstavsordning, markera t.ex siffrorna i Revenue för Central, Abc och jämför statusfältets summa med summan i din cell med funktionen. Ska bli komplettera med dollartecken för att kunna kopiera ned funktionen till rad 61 och 62 också. Man kan för övrigt ha upp till 50 villkor i funktionen SUMMA.OMF. Denna funktion finns endast i Excel 2007 och är inte kompatibel med Excel

9 9 Array funktioner Växla till fliken Array Formulas i arbetsboken 03 SumIf.xlsx Ibland kan man ha behovet av att multiplicera två kolumner och summera dem med så lite arbete som möjligt. I det här fallet vill jag multiplicera kolumnerna D och E och summera dem till en cell. Skulle det gå att bara använda en funktion för att lösa detta? Först ska vi prova att använda kolumn G som är tom och där ange en formel för att multiplicera D2 och E2. Kopiera den sedan hela vägen ned och gör en summering nedanför. Har man rader med data så får man en onödig mängd formler som man med en utav Excels okända superfunktioner kan undvika. Dubbelklicka i cell E48 och studera funktionen där. Man kan också enkelklicka och trycka F2 om man vill ändra en formel/funktion. Har du använt Excel ett tag så vet du att en sådan funktion som visas där =SUMMA($D$2:$D$46*$E$2:$E$46) i normala fall är ogiltig. Tryck ENTER och du får ett värdefel. Tryck F2 i cell E48 på nytt. Hemligheten för att få den här funktionen att fungera är att man får hålla ctrl+skift intryckta samtidigt som man trycker ENTER. Excel förstår nu att man anropar en av dess superfunktioner (Array Formulas) och resultatet syns. Ett bra namn för dessa funktioner är CSE-funktioner (ctrl+skift+enter funktioner). I det här exemplet hade det även fungerat med en vanlig funktion. =PRODUKTSUMMA(D2:D46*E2:E46) 9

10 10 Ett annat exempel på en CSE-funktion finns i cell B51. Tryck på F2 där. Den här funktionen får samma effekt som SUMMA.OM, fast den hade inte gått att använda då det saknas en kolumn för Revenue (vinsten). Funktionen tittar i kolumn A och jämför om det är lika med East. Stämmer det så multipliceras Quantity med Unit Price och summerar alltihop. Glöm inte att trycka CTRL+SKIFT+ENTER för att acceptera. Klicka nu i cell B59 och studera funktionen där. Man kan använda flera villkor också. Vi vill matcha cell A59 som ska visa East och B58 som ska visa ABC och i cell B59 visa Quantity*Unit Price och summera allt. =SUMMA(($A$2:$A$46=$A59)*$D$2:$D$46*$E$2:$E$46*($B$2:$B$46=B$58)) Området A2:A46 motsvarar våra regioner. Det ska matchas med A59. Stämmer det så multipliceras D2 och D46 (Quantity och Unit Price). Samtidigt jämför den cell B58 (Product) och matchar den med området B2:B46 som innehåller våra produkter. Stäng utan att spara. Tips för Autosumma Filnamn: Lesson 1/ 05 - AutoSum Tricks.xlsx Kortkommando för att använda Autosumma: ALT+SKIFT+= Belys problemet med autosumma. Övriga sätt att autosummera och använda automedel. Funktionen Delsumma Filnamn: Lesson 1/ 06 - AutoSum Tricks2.xlsx Visa Data/Filter och hur man kan använda autosumma under en filtrerad lista. Välj Faboluous Sandal Partners. Klicka i den första tomma cellen under kolumn F Quantity. Klicka på Autosumma. Lägg märke till att Excel nu använder funktionen delsumma som är applicerbar när man ska summera en flitrerad lista. Prova att välj en annan kund och delsumman ändras. 10

11 11 Autofyll tips Filnamn: Lesson 1/ 07 FillHandleTricks.xlsx Lägga till en anpassad lista för Kvartal 1-4 Skriv Kvartal 1 och kopiera med Autofyll tom Kvartal 4 Markera området Kvartal 1 tom Kvartal 4. Officeknappen, vanliga alternativ, Redigera anpassade listor. Klicka Importera. Skapa även en lista för Kvartal förkortat, dvs. Kv 1 tom Kv4. Prova att göra en lista med Autofyll med start från värdet 1. (Cell H1) Tips att hålla ctrl intryckt. Prova att göra en lista över dagar med autofyll med start från datumet (cell G1). Endast arbetsdagar ej helgdagar. Höger musknapp och välj dagar i listan. Stäng utan att spara. Pivottabeller Filnamn: Lesson 2/ 01 PivotTables.xlsx Pivottabeller finns nu på Infoga-panelen istället för gamla Data-menyn. Infoga en pivotabell. Skapa en summering av Revenue som tar hänsyn till Region och Product. Klicka Region och produkt. Text läggs automatiskt till Radetiketter. Jag vill hellre ha Product kolumnvis så jag drar den från Rad till Kolumn. Klicka Revenue, lägg märke till att de infogas under Värden, vilket siffror alltid gör. Vi har just summerat 1200 rader med några få musklick. Det går snabbt att ändra en Pivottabell. Byt plats på Product och Region. Man kan också dra och släppa fält direkt i någon av de fyra rutorna. Vi vill prova att visa kolumnen Customer också. Dra och släpp den före Product under Radetiketter. Prova byta plats på dem inbördes. Ta bort fält i Pivottabellen genom att bocka av dem från fältlistan, eller dra dem från respektive ruta tillbaka till fältlistan. Prova nu att ta bort Product och lägga dit den igen. 11

12 12 Den här vyn vi ser i kolumn A är ny för den här versionen och kallas Kompakt format. Det är ny standardvyn för alla nya pivottabeller. Lägg märke till att när pivottabellen är markerad så har vi två nya flikar högst upp i programmet, under Verktyg för Pivottabeller ser vi Alternativ och Design. För att byta till någon av de äldre vyerna, klicka Design/Rapportlayout. Dispositionsformat är den från Excel , tabellformat ifrån tidigare versioner. Disposition visar Customer och Product i kolumn A och B. Tabellformat har alltid summan längst ned. Välj Dispositionsformat. Prova att visa att man kan visa delsumma ovanför och under (ej i tabellformat) och att man kan infoga tomma rader (ej i tabellformat). Gå tillbaka till Kompakt format och visa några fördelar med den här vyn: Klicka cell A5, gå till alternativ under Verktyg för Pivottabell och välj Dölj hela fältet under Aktivt fält. Då visas totalt per kund. Man kan sedan klicka plustecknet för en kund och visa detaljer för just den kunden. Prova att ta bort tomma rader. Titta lite på Rapportfilter. Rapportfilter kallades Sidfält tidigare. Expandera pivottabellen så all data syns. Dra Customer till Rapportfilter. Visa att man har fått ett valbart fält högst upp där man kan välja en eller flera kunder. Eller alla. Klicka och visa att man kan göra dialogrutan större. Också en nyhet. Prova nu att dra alla textfält till Rapportfiltret längst upp till vänster dvs. Customer, Region, Product och Date. Dra alla andra fält till Värdefältet. Detta skapar en pivottabell som är mkt interaktiv som alla kan ändra i efter eget behov. Välj Customer alla, Region North, Product A354 och studera pivottabellen. Nya filter i Excel 2007 Flytta Customer till Radetiketter och bocka av Quantity, COGS och Profit. Peka på Customer i Fältlistan till höger och lägg märke till menypilen som syns där, man kan nu lägga in Etikettfilter och Värdefilter här. Nu ska vi kolla på ett enkelt filter, vi ska förenkla vår pivottabell en aning först. Prova att bara visa Product under Kolumnetikett och Customer under Radetiketter. Peka på Customer i Fältlistan, värdefilter, 10 högsta. 12

13 13 Välj 5 högsta och tryck ok. Datumfilter Välj nu Date istället för Customer i Radetikett. Titta lite på de datumfilter när man pekar på Date i Fältlistan uppe till höger. Förra veckan, förra månaden osv. Lägg märke till de tomma cellerna som inte uppfyller datumvillkoret. Man kan ändra så att det visas nollvärden istället genom att välja Alternativ och Alternativ för Pivottabell, Visa för tomma celler, skriv 0. Man kan även skriva vilka tecken som helst, t.ex. --- Visa nu endast Customer under Radetikett, Region under Kolumnetikett och rensa alla filter. Radera alla filter när man pekar på Customer till höger under Fältlistan. Man kan även granska ett värde i en pivottabell. Bara att dubbelklicka så får man ett nytt blad. Tex i cell C8. Prova även att dubbelklicka på ett värde i kolumnen för Totalt. T.ex E18 En mycket viktig sak vad gäller Pivottabeller är att om man ändrar något värde i tabellen så måste man klicka på knappen uppdatera på alternativmenyn. Format i Pivottabeller Designmenyn, Pivottabellformat, prova att kryssa i olikfärgade rader. Titta även på Sidlayoutmenyn och de Teman som finns där. Skapa ett eget format. Högerklicka ett format under Designmenyn, välj Duplicera. Byt namn och ändra Första radrand till 2 och Andra radrand till 2. Tipsa om Format-knappen men ändra inget. Tryck ok. Inget ändras direkt, man måste välja sitt eget format högst upp under Anpassat. Gruppera fält i Pivottabeller Gruppera datum. Klicka i en datumcell i kolumn A. Välj Grupperingsfält under Alternativ/Gruppera. Välj månad och år. Titta efter hur det blev. Ta nu bort Region från Kolumnetiketter och lägg År där istället. Nu kan vi jämföra de olika åren månadsvis. Ändra hur Pivottabellen räknar Ändra i fältlistan, endast Product i Kolumnetiketter, Customer i Radetiketter och Revenue i Värden. Klicka nu en cell med värde i listan, klicka på Fältinställningar, Välj visa värden som, % av rad. Nu kan man se procentgraden av de köpta varorna, alltså hur många procent av varje vara som kunden köper. Skapa rapporter snabbt baserat på olika kunder. Customer under Rapportfilter, Product under Kolumnetiketter, Date på Radetiketter. Revenue på Värden. 13

14 14 Om jag nu vill ha en utskrift av varje kund så får man klicka och välja kund, skriv ut, välja kund, skriv ut. Det finns ett snabbare sätt. Förhandsgranska först din pivottabell och ändra ev. inställningar för utskrift. Klicka nu på Alternativfliken under Verktyg för Pivottabell, längst till vänster, Pivottabell, Alternativ, Visa rapportfiltersidor, välj Customer och tryck ok. Visa att man kan skift-markera blad och sedan skriva ut Hela arbetsboken. Stäng arbetsboken. Skapa en pivottabell som saknar värden att beräkna. Öppna 02-PivotTables.xlsx Skapa en pivottabell. Klicka Defect, den läggs till under Radetiketter. Dra nu Defect till Värden också så den finns på två ställen. Excel växlar då automatiskt till Antal. Vilket passar perfekt i det här fallet. Nu kan vi se hur många felrapporter som t.ex Fit and finish Roof på rad 18 har. Vill vi titta närmare på det kan vi skapa en pivottabeller som visar när dessa felrapporter hände. Dra Defect från Radetiketter till Rapportfilter. Välj Fit and finish roof I tabellen. Klicka I Datum I fältlistan för att granska datumen. Mycket riktigt, i slutet av augusti hände något. Dra nu Line till kolumnetiketter och se att problemet först inträffade på Line 2, löpande band station 2 (cell c32). Kanske en nyleverans från leverantören med defekta delar som orsakade problemet. Pivotdiagram Klicka nu i pivottabellen, välj Pivotdiagram till höger under Alternativ. Välj stapel nummer 2. Man ser datum längst ned och löpande band stationer till höger. Klicka i rutan för aktiva fält och ändra så man kan se alla defekter, eller endast Air Conditioning. Prova att ändra diagramtyp. Längst upp till vänster. T.ex Yta, nummer 2. 14

15 15 Diagram Öppna 01 - Chart Refresher Blad Continous data F11, skapar diagram som nytt blad. ALT+F1 skapar diagram som objekt på befintligt blad. Blad Changing Type Skapa ett diagram snabbt, ändra till linjetyp. Blad Adding Data Hur man lägger till värden i diagrammet. Kopiera G2 till H2, fyll i lite värden. Markera diagrammet och utöka området genom att dra i den blå ramen. Uteslut datum genom att dra från vänster till höger som i bilden bredvid. Blad Non-contionous Data Selektiv eller splittrad markering. Skapa ett cirkeldiagram på kolumn A och G. A4:A8, G4:G8 Blad Transposing Grupperad stapel Villkorsstyrd formatering Filnamn: Lesson 4/ 01-ConditionalFormatting.xlsx Färgskalor Ikonuppsättning Avbryt om sant Lägg på ikonuppsättning 3 trafikljus Vi vill nu skapa en ny regel som tar hänsyn till de största kunderna. Inga trafikljus ska visas på de kunder som 15

16 16 har < På de största kunderna vill vi ha ett grönt trafikljus. Klicka Villkorsstyrd formatering, Hantera regler. Ny regel. Formatera endast celler som innhåller. Välj Mindre än, skriv in Tryck ok. Markera din regel och klicka på Avbryt om sant. Tryck ok. Regeln appliceras och ett grönt ljus syns endast på de kunder som överstiger Skala Ibland kan färgskalor bli missvisande, t.ex. om vi har en stor minuspost bland andra tal. Då färgskalorna reagerar på minsta till högsta måste vi ibland ändra skalan. Den här gången vill jag att färgskalorna ska reagera från talet 0 och mot de högsta talen. Markera listan och välj färgskalor under Villkorsstyrd formatering. Välj sedan Hantera regler. Klicka Redigera regel, under Kort stapel, välj Typ/Tal istället. Som värde anger du 0. Tryck ok. Tryck ok igen. Färgskalan blir nu lite mer överskådlig. Dublettvärden En ny finess i Excel 2007 är möjligheten att färgmarkera dubletter. Markera området med kunderna mha kortkommando på tangentbordet. CTRL+SKIFT+ piltangenter. Välj Villkorsstyrd Formatering/Regler för markering av celler/dublettvärden. Man kan även sortera efter färg så att alla dubletter hamnar tillsammans. Högerklicka, välj sortera, Placera den markerade cellfärgen överst. Sortera färg Vi ska nu gruppera listan efter färg. Markera hela listan. Välj Data/sortera. 16

17 17 Vi vill sortera i första hand efter 2008 i ordningen, Rött, Grönt, Gult. Sedan 2007 i samma ordning. Tänk på att man kan klicka kopiera nivå för att slippa skapa nya nivåer i sorteringen hela tiden. Tryck ok och resultatet blir en, efter färg, snyggt grupperad lista Visa nu att man kan filtrera efter färg också. Fler Funktioner Öppna 05 - Formulas.xlsx Blad Discovering Obs bilens pris i dollar, skriv 8,50 eller vad kursen står i i en cell bredvid. Kopiera den. Klicka i cellen med dollarvärdet, klistra in special. Ctrl+alt+v Välj multiplicera. Skriv slutvärde i en cell. Använd funktionsguiden. Funktion betalning. Prova att ange olika betalningsmånader. Men om jag inte vill ge mer än 3500 kr i månaden och vill betala i 48 månader, vad får bilen kosta? Data Vad händer om analys, målsökning. Trycker man ok så ändras priset på bilen, Trycker man avbryt så händer inget. 17

18 18 Blad auditing Ifall man vill skaffa sig överblick över vilka formler och funktioner som finns i en arbetsbok, visa att man kan granska formler mha ctrl+ Finns även under Formler, Visa formler. Klicka D32, visa överordnade. Ta bort alla pilar Klicka F4, visa underordnade. Hänvisar endast till en cell. Blad Handling Errors Visa tre sätt att skriva in en formel. 1. Använd tangentbordet och skriv in hela formeln. =C2/B2 2. Använd tangentbord och mus, skriv = klicka på C2, skriv /, klicka på B2 3. Använd endast tangentbordet, markera cellerna med piltangenter Kopiera nedåt, kolla Värdefel. =OM(B2=0;"";C2/B2) Löser problemet Bläddra ner lite. Ny funktion i 2007 =OMFEL(C31/B31;"") Prova att repetera den någon gång. Man kan även markera hela området när man skriver in funktionen, acceptera med ctrl+enter Visa att man kan dölja fel i Excel vid utskrift, utskriftsformat, Blad Blad Text Sammanfoga text =A2&B2 Kopiera den nedåt. Markera alla celler, ändra första cellen till =A2&" "&A2 18

19 19 Tryck ctrl+enter För att få mellanslag mellan förnamn och efternamn. För att ändra till versal inledande i varje ord =INITIAL(A2&" "&B2) Ger Yvonne Garcia istället för YVONNE GARCIA Kan man nu radera kolumn A och B? Vad händer? Prova markera, ctrl+- raderar. En lösning är att kopiera området i kolumn D, välja klistra in special, värden. Ångra. Ett annat mycket speciellt sätt är att markera området i kolumn D, högerklicka på kanten, dra till höger ett snäpp och tillbaka igen, välj Kopiera enbart som värden. Blad Paste special Hur öka alla värden med 2 procent på enklast sätt? Skriv 1,02 i en tom cell. Kopiera den cellen. Välj klistra in special, kortkommando ctrl+alt+v eller knappen på Start-fliken. Multiplicera. Öka alla värden med 1 dollar? Skriv in 1 i en tom cell. Kopiera den cellen. Välj klistra in special, kortkommando ctrl+alt+v eller knappen på Start-fliken. Addera. Blad Parse Dela upp text i flera kolumner. Infoga några tomma kolumner, markera B, C, D. Infoga kolumner. CTRL++ Markera området i kolumn A, välj Data, Text till kolumner. Avgränsade fält. Blanksteg, destination, klicka i A2. Man får klippa och klistra strönamn. Blad Dates För att öka datumen i kolumn A med 30 dagar, i cell B2, ange =A2+30 Värdet motsvarar så många dagar sen 1 jan Välj Kort datum under Format. Kopiera nedåt. 19

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet.

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. Lösningsförslag Excel 2007 Uppgifter Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. 2B Studentbudget...3 2C Spelkalkyl...3 2D Extra

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 4 Facit finns inte till alla uppgifter. I vissa fall är instruktionerna i uppgifterna tillräckligt detaljerade. 4A Formatera 1. Öppna boken formatera.xls. 2. Markera

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

TEIE17 Industriell ekonomi

TEIE17 Industriell ekonomi TEIE17 Industriell ekonomi Resurslab B Excel I denna laboration ska du titta närmare på kalkylprogrammet Excel från Microsoft. Många tror att Excel är något att bara göra lite diagram i och summera lite

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 Excel fördjupningskurs 2013, upplaga 1 DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: admin@dcutbildning.com Internet: www.dcutbildning.se

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data Blandade övningar I det här häftet har jag samlat lite blandade övningar. Vissa delar kanske vi inte hinner gå igenom, men de kan ändå vara av intresse. Man kan med andra ord säga att det är extraövningar

Läs mer

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office Dan Haldin 2013 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office... 7 Effektivisera Microsoft Office Word... 7 Autokorrigering...

Läs mer

Excel 2007... 3 Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring

Excel 2007... 3 Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring Jan Johansson Excel 2007... 3 Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring (ökning/minskning)... 7 Påläggsprocent

Läs mer

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN 7 2.1 Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Innehåll. ADRESS S:t Eriksgatan 33. 112 39 Stockholm TEL 08-410 23 410 EPOST info@learningpoint.se WEBB www.learningpoint.se ORG NR 556792-1126

Innehåll. ADRESS S:t Eriksgatan 33. 112 39 Stockholm TEL 08-410 23 410 EPOST info@learningpoint.se WEBB www.learningpoint.se ORG NR 556792-1126 Nyheter Office 2013 1 Innehåll NYHETER I OFFICE 2013... 3 Programsviter av Office 2013... 3 Startskärmen... 3 Senaste... 4 Mallar... 4 Inloggning... 4 Jobba i molnet med dina dokument... 5 Spara lokalt...

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Vad kan man göra med Excel?

Vad kan man göra med Excel? Innehåll Vad kan man göra med Excel?... 1 Excels användargränssnitt... 2 Övningar Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok... 4 Excel som ett kalkylprogram... 4 Övningar Bekanta dig med Excel 2007:

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010

Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010 Innehåll Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010...4 Nytt användargränssnitt...4 Fliken Arkiv (Microsoft Office Backstage)...5 Anpassa verktygsfältet snabbåtkomst...7 Kortkommandon...7 Nytt filformat...8

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Telofax 6.2 Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Glamsen utveckling 2000 2 Innehållsförteckning SÅ HÄR FUNGERAR TELOFAX...5 INMATNING...7 ÄNDRA...8 KOPIERA...9 LEVERANTÖRSBEDÖMNING...10

Läs mer

Innehåll. Sydkomp AB Sid 2

Innehåll. Sydkomp AB Sid 2 Innehåll Nyheter i Windows 7...5 Starta och avsluta Windows...5 Starta Windows...5 Avsluta Windows...5 Hjälp och support...5 Hantera fönster...5 Växla mellan fönster...5 Aero Glass...5 Flip...5 Flip 3D...6

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller Skriva Dokument Formatera Bilder Redigera SmartArt Stavning Tabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 Namnlist... 2 Menyflikar...

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2012-05-23

Agressohandboken. Uppdaterad 2012-05-23 Agressohandboken Uppdaterad 2012-05-23 Innehåll 1. ALLMÄNT...3 1.1 ALLMÄNT...3 1.2 INLOGGNING...4 1.3 LÄR DIG HITTA...6 1.4 BYTA LÖSENORD...7 1.5. VERKTYGSFÄLT...8 1.6 FUNKTIONSTANGENTER...9 1.7 UTSKRIFTER

Läs mer

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Dataövningar Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Reviderad augusti 2013 Innehåll Introduktion... 2 Innan du börjar... 3 Vad är GUL?... 3 Ladda ner och spara övningsuppgifterna.... 4

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Manual för Sverigekassans hemsida

Manual för Sverigekassans hemsida Manual för Sverigekassans hemsida Manualen visar hur du bygger ditt eget kassaregister. Du får provbygga och testa hur mycket du vill. Om du blir nöjd med ditt kassaregister kan du beställa och få det

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer