Pivottabeller i Excel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pivottabeller i Excel"

Transkript

1 Pivottabeller i Excel den kompletta guiden av Tobias Ljung

2 Adress till förlaget: Infocell Sörkällegatan Uddevalla Telefon: Copyright Infocell Det är förbjudet att kopiera bilder och text i denna bok genom att trycka, fotokopiera, skanna eller på annat sätt mångfaldiga enligt upphovsrättslagen. Våra böcker och tillhörande produkter är noggrant kontrollerade, men trots detta kan fel förekomma. Förlaget tar inget ansvar för de skador dessa fel kan orsaka för användaren. Vi tar gärna emot förbättringsförslag. Tryckeri: Print in Baltic JSC, Litauen Första upplagan, första tryckningen ISBN: Författare: Tobias Ljung

3 Infocell 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 VARFÖR PIVOTTABELLER?... 1 VEM SKA LÄSA BOKEN?... 1 VARFÖR SKREV JAG BOKEN?... 1 INNEHÅLL OCH UPPLÄGG... 2 OM FÖRFATTAREN INTRODUKTION TILL PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL REKOMMENDERADE PIVOTTABELLER PIVOTTABELLENS OMRÅDEN RADER, KOLUMNER, FILTER OCH VÄRDEN PIVOTTABELLFÄLT FÄLTLISTAN FÖR PIVOTTABELL RÄTT STRUKTUR FÖR DINA KÄLLDATA... 9 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL DEFINIERADE TABELLER DEFINIERA EN EXCEL-TABELL MÅNGA FÖRDELAR MED DEFINIERADE TABELLER ÄNDRA OCH JUSTERA TABELLOMRÅDE NAMNGE DINA TABELLER UTSNITT TILL TABELLER ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL HANTERA PIVOTTABELL KÄLLDATAOMRÅDE UPPDATERA PIVOTTABELLER DRILLA TILL KÄLLDATA AKTIVERING AV PIVOTTABELL NAMNGE PIVOTTABELL MARKERA, FLYTTA OCH RADERA EN PIVOTTABELL ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL GRUPPERA, FILTRERA OCH SORTERA PIVOTTABELL GRUPPERA DATA FILTRERA SORTERA ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL FORMATERA OCH SUMMERA PIVOTTABELL PIVOTTABELLFORMAT LAYOUT TOTALSUMMA OCH DELSUMMOR VISA SUMMA, ANTAL, MEDEL, MAX, MIN ETC TALFORMAT I PIVOTTABELL ALTERNATIV FÖR PIVOTTABELLFORMAT TA BORT AUTOPASSNING AV PIVOTTABELLEN VID BEHOV VISA NOLLVÄRDEN I PIVOTTABELLEN HANTERA FELVÄRDEN I PIVOTTABELLEN ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6. ANPASSNINGAR OCH BERÄKNINGAR I PIVOTTABELLER VISA SAMMA VÄRDEFÄLT FLERA GÅNGER I EN PIVOTTABELL VISA FLERA DELSUMMOR FÖR ETT VÄRDEFÄLT GRUPPERA TEXT I RAD- OCH KOLUMNETIKETTER GRUPPERA DATUM GRUPPERA VÄRDEN VISA VÄRDEN SOM PROCENT, SKILLNAD, RANGORDNING OCH ACKUMULERAT ETC BERÄKNAT ELEMENT BERÄKNAT FÄLT EXTERNA DATAKÄLLOR ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL PIVOTDIAGRAM INLEDNING SKILLNAD MELLAN VANLIGA DIAGRAM OCH PIVOTDIAGRAM SKAPA OCH REDIGERA PIVOTDIAGRAM DIAGRAMTYPER ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL VILLKORSSTYRD FORMATERING DATASTAPLAR FÄRGSKALOR IKONUPPSÄTTNINGAR ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL UTSNITT OCH TIDSLINJE INFOGA UTSNITT FLYTTA, KLIPPA UT OCH KOPIERA UTSNITT STORLEK PÅ KNAPPAR OCH UTSNITT SÅ ANVÄNDER DU UTSNITTEN UTSNITTSINSTÄLLNINGAR UTSNITTSFORMAT ORGANISERA OCH GRUPPERA UTSNITT KOPPLA FLERA PIVOTTABELLER TILL EN UPPSÄTTNING AV UTSNITT ANVÄNDA UTSNITT I FLERA KALKYLBLAD SAMTIDIGT TIDSLINJE ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL PIVOTTABELL BASERAD PÅ FLERA TABELLER POWERPIVOT SKAPA PIVOTTABELL BASERAD PÅ FLERA EXCELTABELLER SKAPA PIVOTTABELL BASERAD PÅ FLERA DATABASTABELLER ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL FUNKTIONEN HÄMTA.PIVOTDATA ARBETA UTAN HÄMTA.PIVOTDATA MÖJLIGHETERNA MED HÄMTA.PIVOTDATA Infocell 2014

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12. DASHBOARDS INTERAKTIVA RAPPORTER TIPS VID BYGGANDE AV DASHBOARDS DASHBOARD ETT PRAKTISKT EXEMPEL FRÅN AX TILL LIMPA ÖVRIGA TIPS KRING PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELLER FRÅN RAPPORTFILTER MAKRO FÖR ATT UPPDATERA PIVOTTABELLER TRANSPONERA ANTAL ISTÄLLET FÖR SUMMA I DIN PIVOTTABELL FYLL MED NOLLOR ELLER TA BORT RADER UTAN VÄRDEN TA BORT KÄLLDATA FÖR ATT SPARA MINNE KLASSISK PIVOTTABELLAYOUT Á LA EXCEL DELA PIVOTTABELLENS CACHEMINNE ELLER INTE? Infocell 2014

6

7 INLEDNING INLEDNING Varför pivottabeller? Med pivottabeller i Excel kan du sammanställa information från en miljon rader med några få musklickningar och presentera och summera snyggt med tabeller och diagram helt utan att använda formler eller funktioner. Du kan flexibelt vända och vrida på din information och analysera de delar som du för stunden är intresserad av. Pivotera betyder just att vrida och vända. Låter det för bra för att vara sant? Tror du att det krävs det djupa Excelkunskaper för att lyckas? Många skruvar på sig när man nämner pivottabeller och tror att pivottabeller är svårt och bara behövs för dem som analyserar data, men så är det inte. SANNINGEN ÄR ATT PIVOTTABELLER ÄR LÄTT. Jag skriver det en gång till; SANNINGEN ÄR ATT PIVOTTABELLER ÄR LÄTT. Du behöver inte ha några djupare kunskaper i Excels formler eller funktioner för att lära dig att skapa och hantera pivottabeller på ett effektivt sätt. Lär du dig rätt metodik har du som användare ofta stor nytta av pivottabeller. Arbetar du i listor/register eller analyserar olika datamängder (t.ex. försäljningssiffror, bokföringstransaktioner, produktionssiffror, logistikunderlag eller andra transaktioner) kan du utan tvekan spara många timmars arbete genom att behärska pivottabeller. Vill du sedan skapa snabba och snygga rapporter och dashboards från dina data så finns det inget som slår pivottabellernas och pivotdiagramens prestationer. Vem ska läsa boken? Snabbt svar: Alla som snabbare vill summera och sammanställa sina data i Excel oavsett kunskapsnivå. Längre svar: Oavsett om du arbetar inom ekonomi, försäljning, ledning eller administration, så ger dig kunskap om pivottabeller en fördel när det gäller att granska och sammanfatta data. Likaså kommer du att ha nytta av boken vare sig du analyserar hundratusentals rader eller endast ett hundratal rader. Många rapport- och beslutsstöd bygger idag på pivottabellernas logik och fler och fler arbetsgivare har dessutom kunskap kring pivottabeller som ett krav vid nyanställning idag. Som läsare behöver du inte några speciella förkunskaper för att börja lära dig om pivottabellernas hemligheter. Om du redan är en van pivottabellanvändare har du här en komplett bok att förkovra dig vidare i för att förbättra och utveckla dina pivottabeller och rapporter. Varför skrev jag boken? Snabbt svar: Målet med boken har varit att skapa en komplett bok om pivottabeller från de mest elementära grunderna till de avancerade användningsområdena, så att alla Excelanvändare får nytta av den enskilt kraftfullaste funktionaliteten i Excel på bästa sätt i en och samma bok. Längre svar: Jag minns första gången jag använde pivottabeller (i mitten av 90-talet). Jag fascinerades av dess förmåga att summera och sammanfatta dataunderlag så mycket snabbare är de funktioner jag tidigare hade lärt mig i Excel. Under de kommande åren arbetade jag i olika controllerroller, som redovisningsansvarig och som beslutsstödsansvarig. Nya Excelversioner kom och pivottabellerna förbättrades successivt och jag började använda dem mer och mer i såväl interna analyser som för rapporter till användare. Både i mitt arbete som controller och senare som Excelutbildare har jag hjälpt många människor att spara tid, göra bättre, snyggare och säkrare analyser och rapporter med hjälp av pivottabeller. Jag har sett många fall där användare spenderat timmar att skapa lösningar med olika formler som istället hade kunnat sammanställas i en pivottabell på några få sekunder. Infocell 2014 Sida 1

8 INLEDNING Innehåll och upplägg Denna bok är producerat för att vara en heltäckande dokumentation kring pivottabeller i Excel. I det första kapitlet lär du dig skapa pivottabeller och förstå dina källdata. Kapitlet om definierade tabeller är ett viktigt avsnitt där du lär dig de många fördelarna med tabeller. I kapitel 3 hanteras viktiga funktioner som uppdatering, källdata, visa detaljer, markera, flytta och radera pivottabeller. I fjärde kapitlet förklaras många olika sätt att gruppera data samt att filtrera och sortera pivottabeller. I kapitel 5 lär du dig om totalsumma och delsummor och behandlar olika sätt att formatera pivottabeller. Där visas också hur nollvärden och felvärden kan hanteras. Sjätte kapitlet innehåller många viktiga delar som gruppering av värden, datum och text. Där hittar du hur kan visa ackumulerade värden, differenser, rangordning samt skapar egna mätvärden genom beräknat fält. I kapitel 7 lär du dig skapa och hantera pivotdiagram. Kapitel 8 ger exempel på hur villkorsstyrd formatering med stoppljus/ikoner, färgskalor och datastaplar kan användas i pivottabeller. I kapitel 9 beskrivs möjligheterna att använda utsnitt ingående och du ser också exempel på hur tidslinje kan användas som ett alternativ. I kapitel 10 kan du se hur du kan skapa pivottabeller som är baserade på flera tabeller med hjälp av tillägget PowerPivot. Kapitel 11 hanterar funktionen HÄMTA.PIVOTDATA, en underskattad funktion som ofta är förknippad med formelproblem. I kapitel 12 lär du dig bygga en dashboard steg för steg från källdata till en rapport med utsnitt, pivottabeller, pivotdiagram och en egendesignad resultaträkning. I det avslutande kapitel 13 får du sju använda tips kring pivottabeller. Boken innehåller många övningsuppgifter som finns i slutet av kapitlen. Övningsfiler och facit kan laddas ner på: Om författaren Jag heter Tobias Ljung och arbetar som utbildare, föreläsare och konsult inom Microsoft Excel med hela Sverige som arbetsfält. Bakgrund som civilekonom och har arbetat i en rad olika befattningar inom ekonomiområdet; ekonomichef, controller, redovisningskonsult och beslutsstödsansvarig. De senaste 20 åren har jag använt Excel dagligen och jag hade mina första Excelkurser som kursledare Idag utbildar och föreläser jag runt om i hela Sverige. Hör gärna av dig! Som läsare ser vi dig som vår viktigaste kanal till förbättring av våra produkter. Vi värdesätter feedback från dig. Vad gör vi bra idag? Vad kan vi göra ännu bättre? Vad skulle du vilja se i en kommande version av boken? Tips på nya infallsvinklar? Maila gärna och framför dina synpunkter. Trevlig läsning! Uddevalla, juli 2014 Sida 2 Infocell 2014

9 4.2 Filtrera På samma sätt som man kan använda filter/autofilter för en lista eller en tabell kan man göra för en pivottabell. Filtrering av pivottabell ger ytterligare ett verktyg bredvid möjligheterna att välja fält för rader och kolumner. I detta avsnitt kommer du att lära dig enkel filtrering genom att använda kryssrutorna för rader och kolumner. Du ser också hur du kan använda värdefilter, etikettfilter, top-10-filter och datumfilter Filtrering via kryssrutor I bilden nedan ser vi Kund som rader och Produkt som kolumner. Som rapportfilter uppe till vänster har vi Kategori som talar om vilken bransch kunden verkar i. Det är försäljningssumman vi ser som värden i pivottabellen. Vi skulle nu vilja filtrera vår pivottabell så att endast produkterna Kilofix, Pilofix och Vilofix syns i tabellen. Eftersom de tillhör fältet Produkt så klickar vi på listpilen till höger om Produkt i kolumnetiketten (cell B3). Du kan kryssa i och kryssa ur de olika elementen efter eget önskemål. Istället för att kryssa ur de kunder man inte vill se kan man kryssa ur (Markera allt) och sedan kryssa i Kilofix, Pilofix och Vilofix. Klicka på OK för att bekräfta. Nu har pivottabellen blivit filtrerad på just dessa produkter. Totalsumman återspeglar nu endast produkterna som vi har filtrerat på ( istället för ). Notera att vi nu också har fått en liten tratt i cellen för vår listpil (cell B3). Tratten indikerar att en filtrering är gjord för fältet Produkt. Infocell 2014 Sida 31

10 På samma sätt kan man filtrera på radetiketter. Säg att vi nu skulle vilja se alla kunder utom Mellerix AB. Antingen gör vi som tidigare; klickar på listpilen för fältet Kund och väljer att kryssa ur kunden Mellerix AB. Ett annat sätt är att markera det eller de element som man vill filtrera på eller vill exkludera i sin filtrering och sedan högerklicka och välja Filter. Vill man filtrera på valt element så klickar man på Behåll endast markerade objekt. Vill man, som i vårt fall, exkludera valt element så klickar man på Dölj markerade objekt istället. Som ett tredje filtreringssteg kan vi titta på hur filtrering av rapportfilterfältet ser ut. Till skillnad mot filtret för radoch kolumnetiketter så finns det som standard inte några kryssrutor framför de olika elementen i rapportfiltret. Klickar man på något av elementen och väljer OK så filtreras pivottabellen på det elementen (se filtrering av Livsmedel i bilden nedan). Genom att klicka i kryssrutan längst ner till vänster Välj flera element så möjliggör man att kryssa i flera element samtidigt i rapportfiltret. När man väljer två eller fler element så visas (flera objekt) i rapportfiltret. Sida 32 Infocell 2014

11 I pivottabellfältlistan kan man se vilka fält som är filtrerade (markerade med trattar till höger). Du kan också filtrera din pivottabell via pivotfältlistan. Klicka på listpilen som kommer fram när man hovrar med musen till höger på raden. Ett annat användbart sätt att filtrera på är att markera de element som man vill filtrera på genom att hålla nere Ctrlknappen och klicka på elementen så att de blir markerade. Sedan högerklickar man och väljer Filter och Behåll endast markerade objekt. Infocell 2014 Sida 33

12 4.2.2 Radera filter För att ta bort ett filter för ett enskilt fält så kan du antingen klicka på listpilen för fältet och välja Radera filter i fältnamn/produkt (1) eller högerklicka på fältrubrikerna och välja Filter och Radera filter i fältnamn/produkt (2). Har man flera filtreringar gjorda samtidigt kan man ta bort alla filtreringar genom att gå in under menyfliken ANALYSERA och klicka på knappen Radera och välja Radera filter (1). Samma sak uppnår du också om du klickar på knappen Ta bort under menyfliken DATA (2) Etikettfilter Genom att använda etikettfilter kan man filtrera innehållet i pivottabellen beroende på innehållet i etiketterna. I vårt exempel så har vi 11 kunder i vår ofiltrerade lista (se bilden nedan). Vi filtrerar sedan ut de kunder som har ll (två L) i sitt kundnamn. För att göra detta så högerklickar du på något av kundnamnen och väljer Filter och sedan Etikettfilter. Du kan också klicka på listpilen för Kund och välja Etikettfilter. Dialogrutan Etikettfilter (Kund) dyker upp och i listpilen till vänster kan du välja en mängd olika sätt att filtrera på t.ex. är lika med, börjar inte med, slutar med etc. I vårt fall ville vi se alla kundnamn som innehåller ll så då väljer vi Innehåller. I fältet till höger skriver vi helt enkelt in det vi vill filtrera på, i vårt fall ll och trycker sedan OK eller Enter. Tabellen filtreras nu så att endast med kunder innehållande ll syns och summeras (se längst ner till höger i bilden). Sida 34 Infocell 2014

13 4.2.4 Värdefilter Genom att använda värdefilter kan man filtrera pivottabellen beroende på vilket värde olika element har. Om vi t.ex. skulle vilja filtrera ut de kunder som har en omsättning som överstiger kronor gör vi följande: Högerklicka på någon av kunderna och väljer Filter och sedan Värdefilter. I dialogrutan för Värdefilter (Kund) finns tre fält. Vi låter Försäljning vara eftersom det är detta mätvärde vi vill filtrera utifrån. I mittenfältet klickar vi på listpilen och väljer är större än. I det sista fältet skriver vi in vårt belopp kronor och klickar sedan OK. Pivottabellen filtreras nu så att endast de kunder som har en totalförsäljning överstigande kronor visas. Notera nu att den aktuella värdefiltreringen nu kan påverkas av andra filtreringar som görs i pivottabellen. Om vi nu t.ex. filtrerar bort produkten Kilofix, men visar alla andra produkter så ser du att listan minskas från fem kunder till att endast omfatta tre kunder (se bilden nedan). Detta beror på att när omsättningen för produkten Kilofix exkluderades två av kunderna kommer de inte upp i en omsättning av kronor Tio i topp-filter Vill man filtrera sin pivottabell på de högsta eller lägsta elementen går det alldeles utmärkt att göra. Säg att vi vill filtrera pivottabellen att endast visa de fem bästsäljande produkterna. Då markerar du någon av produkterna (cell B4:E4) och högerklickar och väljer Filter och sedan 10 högsta. I dialogrutan Tio i topp-filter(produkt) finns fyra fält. Längst till vänster väljer du om du vill visa de högsta eller de lägsta värdena. I nästa fält väljer du hur många av de högsta/lägsta du vill visa (i vårt fall fem). Antingen skriver du in siffran manuellt eller så klickar du på knapparna till höger om fältet. Infocell 2014 Sida 35

14 I det tredje fältet anger du om du vill visa elementen eller t.ex. procent. I vårt fall vill vi visa de fem högsta elementen så du väljer element. I det fjärde fältet anger man vilket mätvärde man vill filtrera utifrån. I vårt fall finns bara Försäljning i pivottabellen så vi låter fältet vara Datumfilter Många gånger så visar man olika tidsperspektiv i sina pivottabeller. Det kan t.ex. vara år, månad eller datum. Genom att använda Datumfilter kan man snabbt och enkelt filtrera sin pivottabell på flera olika sätt. Man kan t.ex. ange att endast visa värden före eller efter ett visst datum, eller mellan två datum. I pivottabellen nedan har vi data för alla månader under 2011 och Vi skulle nu vilja filtrera denna pivottabell så att endast datum från till visas. Först högerklickar vi på något av tidselementen och väljer Filter och Datumfilter för att dialogrutan Datumfilter(Månader) ska öppnas. Vi letar upp rätt villkor (för oss är det är mellan ). I fälten för datum kan vi antingen skriva in datumet manuellt eller klicka på kalenderikonen och välja ett datum från kalendern som då dyker upp. Sida 36 Infocell 2014

15 Vi ser nu att vår pivottabell filtreras på vårt val (se bild nedan). Lägg också märke till att det inte är möjligt att använda sig av varken datum-, värde- eller etikettfilter i fältet Rapportfilter. Infocell 2014 Sida 37

16 4.3 Sortera På liknande sätt som du kan sortera dina register och listor kan du även sortera dina pivottabeller. I detta avsnitt lär du dig olika tillvägagångssätt (högerklickning, via menyer och via pivottabellen och fältlistan). Vi kollar på enkel sortering av fälten och värdena såväl som anpassad sortering Vanlig sortering Som standard blir en pivottabell sorterad efter rad- och kolumnetiketter i stigande ordning, d.v.s. från lägsta till högsta värde. Vi ser detta genom att dra in fältet Kund i pivottabellen och du ser att kunderna läggs i bokstavsordning i pivottabellen (se bilden till höger). För att sortera i pivottabellen kan vi göra på flera olika sätt. Man kan göra det genom att högerklicka, via listpilen i etikettfältet eller via menyfliksområdet. Vi kollar på de olika sätten. Se till att stå i det fält som du vill tillämpa sorteringen på. I exemplet har vi två möjligheter att sortera, antingen på Kund eller på Försäljning. Säg att vi först vill sortera i fallande ordning istället för som nu stigande ordning på våra kundnamn. Ställ dig med markören i någon av cellerna med kundnamn och gå upp på menyfliken DATA. Klicka på knappen för fallande sortering (Ö-A) så ser ni att pivottabellen sorteras i fallande ordning (se bilden till höger). Om du sedan vill sortera pivottabellen efter högsta försäljningen överst så markerar du någon av värdecellerna och testar denna gång att högerklicka istället. Välj Sortera och sedan Sortera från största till minsta och du ser att listan sorteras fallande efter omsättning (se bilden nedan). Sida 38 Infocell 2014

17 Dra nu in ytterligare en dimension till pivottabellen. Dra in fältet Kategori till kolumnetiketter. Som du ser sorteras listan fortfarande i fallande ordning efter den totala försäljningen Sortera horisontellt Vi ser att ordningen på våra kolumnetiketter är Tillverkning - Livsmedel - IT- och Teleocom - Offentligt. Kolumnetiketterna är inte sorterade efter försäljningsbelopp. Finns det något sätt vi kan åstadkomma att även kolumnetiketterna sorteras efter omsättning? Alltså, går det att sortera horisontellt från vänster till höger eller tvärtom? Ser man på siffrorna så har IT- och telecom högst omsättning följt av Offentlig, Tillverkning och Livsmedel. Vi skulle vilja se IT längst till vänster följt av de andra i rätt ordning. Vi gör så att vi markerar den nedersta Totalsummaraden och högerklickar och väljer Sortera och Fler sorteringsalternativ. Vi får då upp en dialogruta som vi inte fått upp tidigare som är anpassad efter att Sortera på värden. Vi väljer sorteringsalternativet Största till minsta och sorteringsordningen Från vänster till höger och klickar OK. Du kan även högerklicka på totalsummaraden och välja Sortera och sedan Sortera från största till minsta. Vår pivottabell blir nu sorterad som vi ville ha det med mest omsatta kategorierna till vänster. Totalsumma för produkterna är fortfarande sorterad i fallande ordning. Infocell 2014 Sida 39

18 4.3.3 Sortera manuellt (dra och släpp eller skriv) Vi tittar på ytterligare ett behov av sortering som kan uppstå. Anta att vi alltid brukar visa Kategorierna i en viss ordning i företagets uppställningar. Tillverkning kommer först, sedan Livsmedel följt av IT- och telecom och Offentligt. Hur löser vi detta? Det är faktiskt inga problem. Det är nämligen bara att dra och släppa de olika elementen till önskad plats i pivottabellen. Vi börjar med Tillverkning. Jag markerar cellen eller kolumnen för Tillverkning (cell D2) och sedan hovrar jag med musen tills muspekaren blir en fyrpilsmarkör. Då trycker jag ner vänster musknapp och drar mitt element till ny önskad placering (längst till vänster) och släpper när det kommit på plats. Sedan flyttar jag Livsmedel näst längst till vänster och den önskade ordningen är uppnådd. Man kan uppnå samma effekt genom att skriva in namnet på ett element i den cell där man vill placera den. Om vi gör samma sak som i exemplet ovan flyttar Tillverkning före IT- och telecom så ställer vi oss i cell B2 där det står IToch telecom och skriver in Tillverkning. Resultatet blir att Tillverkning hamnar till vänster före IT- och telecom. Sida 40 Infocell 2014

19 4.3.4 Sortera efter anpassad lista Slutligen kan man faktiskt sortera efter ordningen som man har i en särskild s.k. anpassad lista. Detta kan t.ex. vara bra om man har en speciell ordning som man upprepar många gånger när man sorterar i sina tabeller. Du bygger upp dina anpassade listor under Arkiv Alternativ Avancerat knappen Redigera anpassade listor. I detta exempel har jag lagt upp följande lista som jag sedan ska använda för att sortera min pivottabell på. Infocell 2014 Sida 41

20 Jag ställer mig i kolumnen Kategori och klickar på listpilen och väljer Fler sorteringsalternativ. Därefter väljer jag Fler alternativ längst ner till vänster i dialogrutan. Sedan kryssar jag ur autosorteringen som är ikryssad längst upp. När jag gjort det kan jag öppna och titta på alternativen i listpilen i fältet därunder. Jag väljer min egenhändigt gjorda lista som ligger längst ner och klickar sedan OK en gång och när nästa dialogruta kommer fram klickar jag Stigande och OK igen för att bekräfta sorteringen. Vi ser nu att sorteringen av pivottabellen är efter den anpassade listan. Sida 42 Infocell 2014

21 Övningsuppgifter kapitel Öppna Gruppera, sortera, filtrera 1.xlsx. a. Skapa en grupperad pivottabell i Blad1 med fälten Kategori och Frukt som radetiketter och Antal kg som värdefält. Frukt ska vara undergrupp till Kategori. b. Skapa sedan en ny grupperad pivottabell i en ny bladflik. Låt Kategori och Säljare vara radetiketter och Frukt vara kolumnetiketter. Ordervärde är värdefält. c. Döp bladfliken till Blad2. d. Namnge pivottabellen i Blad1 till PivotEtt och pivottabellen i Blad2 till PivotTvå. 2. Öppna filen Gruppera, sortera, filtrera 2.xlsx. I Blad1 finns en tabell över ett antal välbetalda personer. Uppgifter om ålder, befattning, stad, land, bransch och kön finns i tabellen. I Blad2 och Blad3 finns pivottabeller. a. Börja med att filtrera den befintliga pivottabellen i Blad2 så att länderna Norge, Sverige och Danmark exkluderas. b. Lägg Bransch i rapportfilter och filtrera så att endast data för Livsmedel och Basindustri syns. c. Växla till Blad3 och filtrera tabellen till vänster så att tabellen endast visar alla Städer som innehåller bokstaven B någonstans i namnet. Hur många städer finns nu kvar i listan? d. Stå kvar i Blad3 och filtrera tabellen till höger så att tabellen endast visar Städer med sammanlagd lön på mer än Hur många städer uppfyller kriterierna? 3. Öppna filen Gruppera, sortera, filtrera 3.xlsx. a. Skapa en pivottabell i en ny bladflik (Blad2) och lägg Produkter som radetiketter och Försäljning som värdefält. Filtrera pivottabellen så att endast de tre mest sålda produkterna visas i pivottabellen. b. Gå till bladfliken PT-Datumfilter och filtrera pivottabellen så att endast datum efter visas i pivottabellen. 4. Öppna filen Gruppera, sortera, filtrera 4.xlsx. Växla till Blad2, där det finns två pivottabeller. a. Sortera den översta pivottabellen i omvänd bokstavsordning (Ö till A) för Marknad. b. Sortera den nedre pivottabellen i fallande ordning (största till minsta) för totalsumman av Vikt, ton. c. Kopiera den nedre pivottabellen och placera nedanför. Se till att även produkterna blir sorterade i fallande ordning efter såld vikt i ton från vänster. Infocell 2014 Sida 43

TEIE17 Industriell ekonomi

TEIE17 Industriell ekonomi TEIE17 Industriell ekonomi Resurslab B Excel I denna laboration ska du titta närmare på kalkylprogrammet Excel från Microsoft. Många tror att Excel är något att bara göra lite diagram i och summera lite

Läs mer

Innehåll. ADRESS S:t Eriksgatan 33. 112 39 Stockholm TEL 08-410 23 410 EPOST info@learningpoint.se WEBB www.learningpoint.se ORG NR 556792-1126

Innehåll. ADRESS S:t Eriksgatan 33. 112 39 Stockholm TEL 08-410 23 410 EPOST info@learningpoint.se WEBB www.learningpoint.se ORG NR 556792-1126 Nyheter Office 2013 1 Innehåll NYHETER I OFFICE 2013... 3 Programsviter av Office 2013... 3 Startskärmen... 3 Senaste... 4 Mallar... 4 Inloggning... 4 Jobba i molnet med dina dokument... 5 Spara lokalt...

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

Manual för Sverigekassans hemsida

Manual för Sverigekassans hemsida Manual för Sverigekassans hemsida Manualen visar hur du bygger ditt eget kassaregister. Du får provbygga och testa hur mycket du vill. Om du blir nöjd med ditt kassaregister kan du beställa och få det

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010

Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010 Innehåll Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010...4 Nytt användargränssnitt...4 Fliken Arkiv (Microsoft Office Backstage)...5 Anpassa verktygsfältet snabbåtkomst...7 Kortkommandon...7 Nytt filformat...8

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Vad kan man göra med Excel?

Vad kan man göra med Excel? Innehåll Vad kan man göra med Excel?... 1 Excels användargränssnitt... 2 Övningar Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok... 4 Excel som ett kalkylprogram... 4 Övningar Bekanta dig med Excel 2007:

Läs mer

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Telofax 6.2 Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Glamsen utveckling 2000 2 Innehållsförteckning SÅ HÄR FUNGERAR TELOFAX...5 INMATNING...7 ÄNDRA...8 KOPIERA...9 LEVERANTÖRSBEDÖMNING...10

Läs mer

Innehåll. Sydkomp AB Sid 2

Innehåll. Sydkomp AB Sid 2 Innehåll Nyheter i Windows 7...5 Starta och avsluta Windows...5 Starta Windows...5 Avsluta Windows...5 Hjälp och support...5 Hantera fönster...5 Växla mellan fönster...5 Aero Glass...5 Flip...5 Flip 3D...6

Läs mer

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 Excel fördjupningskurs 2013, upplaga 1 DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: admin@dcutbildning.com Internet: www.dcutbildning.se

Läs mer

Excel 2007... 3 Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring

Excel 2007... 3 Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring Jan Johansson Excel 2007... 3 Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring (ökning/minskning)... 7 Påläggsprocent

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 4 Facit finns inte till alla uppgifter. I vissa fall är instruktionerna i uppgifterna tillräckligt detaljerade. 4A Formatera 1. Öppna boken formatera.xls. 2. Markera

Läs mer

DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1

DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1 DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1 Microsoft Word 2010 fördjupningskurs 1 dag DC LÄROMEDEL Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 fax 042-12 39 00 e-post: admin@dclaromedel.com

Läs mer

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB.

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. Manual Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. 1 Innehållsförteckning Förord 5 Inledning 6 Installation 7 Systemkrav 7 Installation

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data Blandade övningar I det här häftet har jag samlat lite blandade övningar. Vissa delar kanske vi inte hinner gå igenom, men de kan ändå vara av intresse. Man kan med andra ord säga att det är extraövningar

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer