Pivottabeller i Excel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pivottabeller i Excel"

Transkript

1 Pivottabeller i Excel den kompletta guiden av Tobias Ljung

2 Adress till förlaget: Infocell Sörkällegatan Uddevalla Telefon: Copyright Infocell Det är förbjudet att kopiera bilder och text i denna bok genom att trycka, fotokopiera, skanna eller på annat sätt mångfaldiga enligt upphovsrättslagen. Våra böcker och tillhörande produkter är noggrant kontrollerade, men trots detta kan fel förekomma. Förlaget tar inget ansvar för de skador dessa fel kan orsaka för användaren. Vi tar gärna emot förbättringsförslag. Tryckeri: Print in Baltic JSC, Litauen Första upplagan, första tryckningen ISBN: Författare: Tobias Ljung

3 Infocell 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 VARFÖR PIVOTTABELLER?... 1 VEM SKA LÄSA BOKEN?... 1 VARFÖR SKREV JAG BOKEN?... 1 INNEHÅLL OCH UPPLÄGG... 2 OM FÖRFATTAREN INTRODUKTION TILL PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL REKOMMENDERADE PIVOTTABELLER PIVOTTABELLENS OMRÅDEN RADER, KOLUMNER, FILTER OCH VÄRDEN PIVOTTABELLFÄLT FÄLTLISTAN FÖR PIVOTTABELL RÄTT STRUKTUR FÖR DINA KÄLLDATA... 9 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL DEFINIERADE TABELLER DEFINIERA EN EXCEL-TABELL MÅNGA FÖRDELAR MED DEFINIERADE TABELLER ÄNDRA OCH JUSTERA TABELLOMRÅDE NAMNGE DINA TABELLER UTSNITT TILL TABELLER ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL HANTERA PIVOTTABELL KÄLLDATAOMRÅDE UPPDATERA PIVOTTABELLER DRILLA TILL KÄLLDATA AKTIVERING AV PIVOTTABELL NAMNGE PIVOTTABELL MARKERA, FLYTTA OCH RADERA EN PIVOTTABELL ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL GRUPPERA, FILTRERA OCH SORTERA PIVOTTABELL GRUPPERA DATA FILTRERA SORTERA ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL FORMATERA OCH SUMMERA PIVOTTABELL PIVOTTABELLFORMAT LAYOUT TOTALSUMMA OCH DELSUMMOR VISA SUMMA, ANTAL, MEDEL, MAX, MIN ETC TALFORMAT I PIVOTTABELL ALTERNATIV FÖR PIVOTTABELLFORMAT TA BORT AUTOPASSNING AV PIVOTTABELLEN VID BEHOV VISA NOLLVÄRDEN I PIVOTTABELLEN HANTERA FELVÄRDEN I PIVOTTABELLEN ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6. ANPASSNINGAR OCH BERÄKNINGAR I PIVOTTABELLER VISA SAMMA VÄRDEFÄLT FLERA GÅNGER I EN PIVOTTABELL VISA FLERA DELSUMMOR FÖR ETT VÄRDEFÄLT GRUPPERA TEXT I RAD- OCH KOLUMNETIKETTER GRUPPERA DATUM GRUPPERA VÄRDEN VISA VÄRDEN SOM PROCENT, SKILLNAD, RANGORDNING OCH ACKUMULERAT ETC BERÄKNAT ELEMENT BERÄKNAT FÄLT EXTERNA DATAKÄLLOR ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL PIVOTDIAGRAM INLEDNING SKILLNAD MELLAN VANLIGA DIAGRAM OCH PIVOTDIAGRAM SKAPA OCH REDIGERA PIVOTDIAGRAM DIAGRAMTYPER ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL VILLKORSSTYRD FORMATERING DATASTAPLAR FÄRGSKALOR IKONUPPSÄTTNINGAR ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL UTSNITT OCH TIDSLINJE INFOGA UTSNITT FLYTTA, KLIPPA UT OCH KOPIERA UTSNITT STORLEK PÅ KNAPPAR OCH UTSNITT SÅ ANVÄNDER DU UTSNITTEN UTSNITTSINSTÄLLNINGAR UTSNITTSFORMAT ORGANISERA OCH GRUPPERA UTSNITT KOPPLA FLERA PIVOTTABELLER TILL EN UPPSÄTTNING AV UTSNITT ANVÄNDA UTSNITT I FLERA KALKYLBLAD SAMTIDIGT TIDSLINJE ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL PIVOTTABELL BASERAD PÅ FLERA TABELLER POWERPIVOT SKAPA PIVOTTABELL BASERAD PÅ FLERA EXCELTABELLER SKAPA PIVOTTABELL BASERAD PÅ FLERA DATABASTABELLER ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL FUNKTIONEN HÄMTA.PIVOTDATA ARBETA UTAN HÄMTA.PIVOTDATA MÖJLIGHETERNA MED HÄMTA.PIVOTDATA Infocell 2014

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12. DASHBOARDS INTERAKTIVA RAPPORTER TIPS VID BYGGANDE AV DASHBOARDS DASHBOARD ETT PRAKTISKT EXEMPEL FRÅN AX TILL LIMPA ÖVRIGA TIPS KRING PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELLER FRÅN RAPPORTFILTER MAKRO FÖR ATT UPPDATERA PIVOTTABELLER TRANSPONERA ANTAL ISTÄLLET FÖR SUMMA I DIN PIVOTTABELL FYLL MED NOLLOR ELLER TA BORT RADER UTAN VÄRDEN TA BORT KÄLLDATA FÖR ATT SPARA MINNE KLASSISK PIVOTTABELLAYOUT Á LA EXCEL DELA PIVOTTABELLENS CACHEMINNE ELLER INTE? Infocell 2014

6

7 INLEDNING INLEDNING Varför pivottabeller? Med pivottabeller i Excel kan du sammanställa information från en miljon rader med några få musklickningar och presentera och summera snyggt med tabeller och diagram helt utan att använda formler eller funktioner. Du kan flexibelt vända och vrida på din information och analysera de delar som du för stunden är intresserad av. Pivotera betyder just att vrida och vända. Låter det för bra för att vara sant? Tror du att det krävs det djupa Excelkunskaper för att lyckas? Många skruvar på sig när man nämner pivottabeller och tror att pivottabeller är svårt och bara behövs för dem som analyserar data, men så är det inte. SANNINGEN ÄR ATT PIVOTTABELLER ÄR LÄTT. Jag skriver det en gång till; SANNINGEN ÄR ATT PIVOTTABELLER ÄR LÄTT. Du behöver inte ha några djupare kunskaper i Excels formler eller funktioner för att lära dig att skapa och hantera pivottabeller på ett effektivt sätt. Lär du dig rätt metodik har du som användare ofta stor nytta av pivottabeller. Arbetar du i listor/register eller analyserar olika datamängder (t.ex. försäljningssiffror, bokföringstransaktioner, produktionssiffror, logistikunderlag eller andra transaktioner) kan du utan tvekan spara många timmars arbete genom att behärska pivottabeller. Vill du sedan skapa snabba och snygga rapporter och dashboards från dina data så finns det inget som slår pivottabellernas och pivotdiagramens prestationer. Vem ska läsa boken? Snabbt svar: Alla som snabbare vill summera och sammanställa sina data i Excel oavsett kunskapsnivå. Längre svar: Oavsett om du arbetar inom ekonomi, försäljning, ledning eller administration, så ger dig kunskap om pivottabeller en fördel när det gäller att granska och sammanfatta data. Likaså kommer du att ha nytta av boken vare sig du analyserar hundratusentals rader eller endast ett hundratal rader. Många rapport- och beslutsstöd bygger idag på pivottabellernas logik och fler och fler arbetsgivare har dessutom kunskap kring pivottabeller som ett krav vid nyanställning idag. Som läsare behöver du inte några speciella förkunskaper för att börja lära dig om pivottabellernas hemligheter. Om du redan är en van pivottabellanvändare har du här en komplett bok att förkovra dig vidare i för att förbättra och utveckla dina pivottabeller och rapporter. Varför skrev jag boken? Snabbt svar: Målet med boken har varit att skapa en komplett bok om pivottabeller från de mest elementära grunderna till de avancerade användningsområdena, så att alla Excelanvändare får nytta av den enskilt kraftfullaste funktionaliteten i Excel på bästa sätt i en och samma bok. Längre svar: Jag minns första gången jag använde pivottabeller (i mitten av 90-talet). Jag fascinerades av dess förmåga att summera och sammanfatta dataunderlag så mycket snabbare är de funktioner jag tidigare hade lärt mig i Excel. Under de kommande åren arbetade jag i olika controllerroller, som redovisningsansvarig och som beslutsstödsansvarig. Nya Excelversioner kom och pivottabellerna förbättrades successivt och jag började använda dem mer och mer i såväl interna analyser som för rapporter till användare. Både i mitt arbete som controller och senare som Excelutbildare har jag hjälpt många människor att spara tid, göra bättre, snyggare och säkrare analyser och rapporter med hjälp av pivottabeller. Jag har sett många fall där användare spenderat timmar att skapa lösningar med olika formler som istället hade kunnat sammanställas i en pivottabell på några få sekunder. Infocell 2014 Sida 1

8 INLEDNING Innehåll och upplägg Denna bok är producerat för att vara en heltäckande dokumentation kring pivottabeller i Excel. I det första kapitlet lär du dig skapa pivottabeller och förstå dina källdata. Kapitlet om definierade tabeller är ett viktigt avsnitt där du lär dig de många fördelarna med tabeller. I kapitel 3 hanteras viktiga funktioner som uppdatering, källdata, visa detaljer, markera, flytta och radera pivottabeller. I fjärde kapitlet förklaras många olika sätt att gruppera data samt att filtrera och sortera pivottabeller. I kapitel 5 lär du dig om totalsumma och delsummor och behandlar olika sätt att formatera pivottabeller. Där visas också hur nollvärden och felvärden kan hanteras. Sjätte kapitlet innehåller många viktiga delar som gruppering av värden, datum och text. Där hittar du hur kan visa ackumulerade värden, differenser, rangordning samt skapar egna mätvärden genom beräknat fält. I kapitel 7 lär du dig skapa och hantera pivotdiagram. Kapitel 8 ger exempel på hur villkorsstyrd formatering med stoppljus/ikoner, färgskalor och datastaplar kan användas i pivottabeller. I kapitel 9 beskrivs möjligheterna att använda utsnitt ingående och du ser också exempel på hur tidslinje kan användas som ett alternativ. I kapitel 10 kan du se hur du kan skapa pivottabeller som är baserade på flera tabeller med hjälp av tillägget PowerPivot. Kapitel 11 hanterar funktionen HÄMTA.PIVOTDATA, en underskattad funktion som ofta är förknippad med formelproblem. I kapitel 12 lär du dig bygga en dashboard steg för steg från källdata till en rapport med utsnitt, pivottabeller, pivotdiagram och en egendesignad resultaträkning. I det avslutande kapitel 13 får du sju använda tips kring pivottabeller. Boken innehåller många övningsuppgifter som finns i slutet av kapitlen. Övningsfiler och facit kan laddas ner på: Om författaren Jag heter Tobias Ljung och arbetar som utbildare, föreläsare och konsult inom Microsoft Excel med hela Sverige som arbetsfält. Bakgrund som civilekonom och har arbetat i en rad olika befattningar inom ekonomiområdet; ekonomichef, controller, redovisningskonsult och beslutsstödsansvarig. De senaste 20 åren har jag använt Excel dagligen och jag hade mina första Excelkurser som kursledare Idag utbildar och föreläser jag runt om i hela Sverige. Hör gärna av dig! Som läsare ser vi dig som vår viktigaste kanal till förbättring av våra produkter. Vi värdesätter feedback från dig. Vad gör vi bra idag? Vad kan vi göra ännu bättre? Vad skulle du vilja se i en kommande version av boken? Tips på nya infallsvinklar? Maila gärna och framför dina synpunkter. Trevlig läsning! Uddevalla, juli 2014 Sida 2 Infocell 2014

9 4.2 Filtrera På samma sätt som man kan använda filter/autofilter för en lista eller en tabell kan man göra för en pivottabell. Filtrering av pivottabell ger ytterligare ett verktyg bredvid möjligheterna att välja fält för rader och kolumner. I detta avsnitt kommer du att lära dig enkel filtrering genom att använda kryssrutorna för rader och kolumner. Du ser också hur du kan använda värdefilter, etikettfilter, top-10-filter och datumfilter Filtrering via kryssrutor I bilden nedan ser vi Kund som rader och Produkt som kolumner. Som rapportfilter uppe till vänster har vi Kategori som talar om vilken bransch kunden verkar i. Det är försäljningssumman vi ser som värden i pivottabellen. Vi skulle nu vilja filtrera vår pivottabell så att endast produkterna Kilofix, Pilofix och Vilofix syns i tabellen. Eftersom de tillhör fältet Produkt så klickar vi på listpilen till höger om Produkt i kolumnetiketten (cell B3). Du kan kryssa i och kryssa ur de olika elementen efter eget önskemål. Istället för att kryssa ur de kunder man inte vill se kan man kryssa ur (Markera allt) och sedan kryssa i Kilofix, Pilofix och Vilofix. Klicka på OK för att bekräfta. Nu har pivottabellen blivit filtrerad på just dessa produkter. Totalsumman återspeglar nu endast produkterna som vi har filtrerat på ( istället för ). Notera att vi nu också har fått en liten tratt i cellen för vår listpil (cell B3). Tratten indikerar att en filtrering är gjord för fältet Produkt. Infocell 2014 Sida 31

10 På samma sätt kan man filtrera på radetiketter. Säg att vi nu skulle vilja se alla kunder utom Mellerix AB. Antingen gör vi som tidigare; klickar på listpilen för fältet Kund och väljer att kryssa ur kunden Mellerix AB. Ett annat sätt är att markera det eller de element som man vill filtrera på eller vill exkludera i sin filtrering och sedan högerklicka och välja Filter. Vill man filtrera på valt element så klickar man på Behåll endast markerade objekt. Vill man, som i vårt fall, exkludera valt element så klickar man på Dölj markerade objekt istället. Som ett tredje filtreringssteg kan vi titta på hur filtrering av rapportfilterfältet ser ut. Till skillnad mot filtret för radoch kolumnetiketter så finns det som standard inte några kryssrutor framför de olika elementen i rapportfiltret. Klickar man på något av elementen och väljer OK så filtreras pivottabellen på det elementen (se filtrering av Livsmedel i bilden nedan). Genom att klicka i kryssrutan längst ner till vänster Välj flera element så möjliggör man att kryssa i flera element samtidigt i rapportfiltret. När man väljer två eller fler element så visas (flera objekt) i rapportfiltret. Sida 32 Infocell 2014

11 I pivottabellfältlistan kan man se vilka fält som är filtrerade (markerade med trattar till höger). Du kan också filtrera din pivottabell via pivotfältlistan. Klicka på listpilen som kommer fram när man hovrar med musen till höger på raden. Ett annat användbart sätt att filtrera på är att markera de element som man vill filtrera på genom att hålla nere Ctrlknappen och klicka på elementen så att de blir markerade. Sedan högerklickar man och väljer Filter och Behåll endast markerade objekt. Infocell 2014 Sida 33

12 4.2.2 Radera filter För att ta bort ett filter för ett enskilt fält så kan du antingen klicka på listpilen för fältet och välja Radera filter i fältnamn/produkt (1) eller högerklicka på fältrubrikerna och välja Filter och Radera filter i fältnamn/produkt (2). Har man flera filtreringar gjorda samtidigt kan man ta bort alla filtreringar genom att gå in under menyfliken ANALYSERA och klicka på knappen Radera och välja Radera filter (1). Samma sak uppnår du också om du klickar på knappen Ta bort under menyfliken DATA (2) Etikettfilter Genom att använda etikettfilter kan man filtrera innehållet i pivottabellen beroende på innehållet i etiketterna. I vårt exempel så har vi 11 kunder i vår ofiltrerade lista (se bilden nedan). Vi filtrerar sedan ut de kunder som har ll (två L) i sitt kundnamn. För att göra detta så högerklickar du på något av kundnamnen och väljer Filter och sedan Etikettfilter. Du kan också klicka på listpilen för Kund och välja Etikettfilter. Dialogrutan Etikettfilter (Kund) dyker upp och i listpilen till vänster kan du välja en mängd olika sätt att filtrera på t.ex. är lika med, börjar inte med, slutar med etc. I vårt fall ville vi se alla kundnamn som innehåller ll så då väljer vi Innehåller. I fältet till höger skriver vi helt enkelt in det vi vill filtrera på, i vårt fall ll och trycker sedan OK eller Enter. Tabellen filtreras nu så att endast med kunder innehållande ll syns och summeras (se längst ner till höger i bilden). Sida 34 Infocell 2014

13 4.2.4 Värdefilter Genom att använda värdefilter kan man filtrera pivottabellen beroende på vilket värde olika element har. Om vi t.ex. skulle vilja filtrera ut de kunder som har en omsättning som överstiger kronor gör vi följande: Högerklicka på någon av kunderna och väljer Filter och sedan Värdefilter. I dialogrutan för Värdefilter (Kund) finns tre fält. Vi låter Försäljning vara eftersom det är detta mätvärde vi vill filtrera utifrån. I mittenfältet klickar vi på listpilen och väljer är större än. I det sista fältet skriver vi in vårt belopp kronor och klickar sedan OK. Pivottabellen filtreras nu så att endast de kunder som har en totalförsäljning överstigande kronor visas. Notera nu att den aktuella värdefiltreringen nu kan påverkas av andra filtreringar som görs i pivottabellen. Om vi nu t.ex. filtrerar bort produkten Kilofix, men visar alla andra produkter så ser du att listan minskas från fem kunder till att endast omfatta tre kunder (se bilden nedan). Detta beror på att när omsättningen för produkten Kilofix exkluderades två av kunderna kommer de inte upp i en omsättning av kronor Tio i topp-filter Vill man filtrera sin pivottabell på de högsta eller lägsta elementen går det alldeles utmärkt att göra. Säg att vi vill filtrera pivottabellen att endast visa de fem bästsäljande produkterna. Då markerar du någon av produkterna (cell B4:E4) och högerklickar och väljer Filter och sedan 10 högsta. I dialogrutan Tio i topp-filter(produkt) finns fyra fält. Längst till vänster väljer du om du vill visa de högsta eller de lägsta värdena. I nästa fält väljer du hur många av de högsta/lägsta du vill visa (i vårt fall fem). Antingen skriver du in siffran manuellt eller så klickar du på knapparna till höger om fältet. Infocell 2014 Sida 35

14 I det tredje fältet anger du om du vill visa elementen eller t.ex. procent. I vårt fall vill vi visa de fem högsta elementen så du väljer element. I det fjärde fältet anger man vilket mätvärde man vill filtrera utifrån. I vårt fall finns bara Försäljning i pivottabellen så vi låter fältet vara Datumfilter Många gånger så visar man olika tidsperspektiv i sina pivottabeller. Det kan t.ex. vara år, månad eller datum. Genom att använda Datumfilter kan man snabbt och enkelt filtrera sin pivottabell på flera olika sätt. Man kan t.ex. ange att endast visa värden före eller efter ett visst datum, eller mellan två datum. I pivottabellen nedan har vi data för alla månader under 2011 och Vi skulle nu vilja filtrera denna pivottabell så att endast datum från till visas. Först högerklickar vi på något av tidselementen och väljer Filter och Datumfilter för att dialogrutan Datumfilter(Månader) ska öppnas. Vi letar upp rätt villkor (för oss är det är mellan ). I fälten för datum kan vi antingen skriva in datumet manuellt eller klicka på kalenderikonen och välja ett datum från kalendern som då dyker upp. Sida 36 Infocell 2014

15 Vi ser nu att vår pivottabell filtreras på vårt val (se bild nedan). Lägg också märke till att det inte är möjligt att använda sig av varken datum-, värde- eller etikettfilter i fältet Rapportfilter. Infocell 2014 Sida 37

16 4.3 Sortera På liknande sätt som du kan sortera dina register och listor kan du även sortera dina pivottabeller. I detta avsnitt lär du dig olika tillvägagångssätt (högerklickning, via menyer och via pivottabellen och fältlistan). Vi kollar på enkel sortering av fälten och värdena såväl som anpassad sortering Vanlig sortering Som standard blir en pivottabell sorterad efter rad- och kolumnetiketter i stigande ordning, d.v.s. från lägsta till högsta värde. Vi ser detta genom att dra in fältet Kund i pivottabellen och du ser att kunderna läggs i bokstavsordning i pivottabellen (se bilden till höger). För att sortera i pivottabellen kan vi göra på flera olika sätt. Man kan göra det genom att högerklicka, via listpilen i etikettfältet eller via menyfliksområdet. Vi kollar på de olika sätten. Se till att stå i det fält som du vill tillämpa sorteringen på. I exemplet har vi två möjligheter att sortera, antingen på Kund eller på Försäljning. Säg att vi först vill sortera i fallande ordning istället för som nu stigande ordning på våra kundnamn. Ställ dig med markören i någon av cellerna med kundnamn och gå upp på menyfliken DATA. Klicka på knappen för fallande sortering (Ö-A) så ser ni att pivottabellen sorteras i fallande ordning (se bilden till höger). Om du sedan vill sortera pivottabellen efter högsta försäljningen överst så markerar du någon av värdecellerna och testar denna gång att högerklicka istället. Välj Sortera och sedan Sortera från största till minsta och du ser att listan sorteras fallande efter omsättning (se bilden nedan). Sida 38 Infocell 2014

17 Dra nu in ytterligare en dimension till pivottabellen. Dra in fältet Kategori till kolumnetiketter. Som du ser sorteras listan fortfarande i fallande ordning efter den totala försäljningen Sortera horisontellt Vi ser att ordningen på våra kolumnetiketter är Tillverkning - Livsmedel - IT- och Teleocom - Offentligt. Kolumnetiketterna är inte sorterade efter försäljningsbelopp. Finns det något sätt vi kan åstadkomma att även kolumnetiketterna sorteras efter omsättning? Alltså, går det att sortera horisontellt från vänster till höger eller tvärtom? Ser man på siffrorna så har IT- och telecom högst omsättning följt av Offentlig, Tillverkning och Livsmedel. Vi skulle vilja se IT längst till vänster följt av de andra i rätt ordning. Vi gör så att vi markerar den nedersta Totalsummaraden och högerklickar och väljer Sortera och Fler sorteringsalternativ. Vi får då upp en dialogruta som vi inte fått upp tidigare som är anpassad efter att Sortera på värden. Vi väljer sorteringsalternativet Största till minsta och sorteringsordningen Från vänster till höger och klickar OK. Du kan även högerklicka på totalsummaraden och välja Sortera och sedan Sortera från största till minsta. Vår pivottabell blir nu sorterad som vi ville ha det med mest omsatta kategorierna till vänster. Totalsumma för produkterna är fortfarande sorterad i fallande ordning. Infocell 2014 Sida 39

18 4.3.3 Sortera manuellt (dra och släpp eller skriv) Vi tittar på ytterligare ett behov av sortering som kan uppstå. Anta att vi alltid brukar visa Kategorierna i en viss ordning i företagets uppställningar. Tillverkning kommer först, sedan Livsmedel följt av IT- och telecom och Offentligt. Hur löser vi detta? Det är faktiskt inga problem. Det är nämligen bara att dra och släppa de olika elementen till önskad plats i pivottabellen. Vi börjar med Tillverkning. Jag markerar cellen eller kolumnen för Tillverkning (cell D2) och sedan hovrar jag med musen tills muspekaren blir en fyrpilsmarkör. Då trycker jag ner vänster musknapp och drar mitt element till ny önskad placering (längst till vänster) och släpper när det kommit på plats. Sedan flyttar jag Livsmedel näst längst till vänster och den önskade ordningen är uppnådd. Man kan uppnå samma effekt genom att skriva in namnet på ett element i den cell där man vill placera den. Om vi gör samma sak som i exemplet ovan flyttar Tillverkning före IT- och telecom så ställer vi oss i cell B2 där det står IToch telecom och skriver in Tillverkning. Resultatet blir att Tillverkning hamnar till vänster före IT- och telecom. Sida 40 Infocell 2014

19 4.3.4 Sortera efter anpassad lista Slutligen kan man faktiskt sortera efter ordningen som man har i en särskild s.k. anpassad lista. Detta kan t.ex. vara bra om man har en speciell ordning som man upprepar många gånger när man sorterar i sina tabeller. Du bygger upp dina anpassade listor under Arkiv Alternativ Avancerat knappen Redigera anpassade listor. I detta exempel har jag lagt upp följande lista som jag sedan ska använda för att sortera min pivottabell på. Infocell 2014 Sida 41

20 Jag ställer mig i kolumnen Kategori och klickar på listpilen och väljer Fler sorteringsalternativ. Därefter väljer jag Fler alternativ längst ner till vänster i dialogrutan. Sedan kryssar jag ur autosorteringen som är ikryssad längst upp. När jag gjort det kan jag öppna och titta på alternativen i listpilen i fältet därunder. Jag väljer min egenhändigt gjorda lista som ligger längst ner och klickar sedan OK en gång och när nästa dialogruta kommer fram klickar jag Stigande och OK igen för att bekräfta sorteringen. Vi ser nu att sorteringen av pivottabellen är efter den anpassade listan. Sida 42 Infocell 2014

21 Övningsuppgifter kapitel Öppna Gruppera, sortera, filtrera 1.xlsx. a. Skapa en grupperad pivottabell i Blad1 med fälten Kategori och Frukt som radetiketter och Antal kg som värdefält. Frukt ska vara undergrupp till Kategori. b. Skapa sedan en ny grupperad pivottabell i en ny bladflik. Låt Kategori och Säljare vara radetiketter och Frukt vara kolumnetiketter. Ordervärde är värdefält. c. Döp bladfliken till Blad2. d. Namnge pivottabellen i Blad1 till PivotEtt och pivottabellen i Blad2 till PivotTvå. 2. Öppna filen Gruppera, sortera, filtrera 2.xlsx. I Blad1 finns en tabell över ett antal välbetalda personer. Uppgifter om ålder, befattning, stad, land, bransch och kön finns i tabellen. I Blad2 och Blad3 finns pivottabeller. a. Börja med att filtrera den befintliga pivottabellen i Blad2 så att länderna Norge, Sverige och Danmark exkluderas. b. Lägg Bransch i rapportfilter och filtrera så att endast data för Livsmedel och Basindustri syns. c. Växla till Blad3 och filtrera tabellen till vänster så att tabellen endast visar alla Städer som innehåller bokstaven B någonstans i namnet. Hur många städer finns nu kvar i listan? d. Stå kvar i Blad3 och filtrera tabellen till höger så att tabellen endast visar Städer med sammanlagd lön på mer än Hur många städer uppfyller kriterierna? 3. Öppna filen Gruppera, sortera, filtrera 3.xlsx. a. Skapa en pivottabell i en ny bladflik (Blad2) och lägg Produkter som radetiketter och Försäljning som värdefält. Filtrera pivottabellen så att endast de tre mest sålda produkterna visas i pivottabellen. b. Gå till bladfliken PT-Datumfilter och filtrera pivottabellen så att endast datum efter visas i pivottabellen. 4. Öppna filen Gruppera, sortera, filtrera 4.xlsx. Växla till Blad2, där det finns två pivottabeller. a. Sortera den översta pivottabellen i omvänd bokstavsordning (Ö till A) för Marknad. b. Sortera den nedre pivottabellen i fallande ordning (största till minsta) för totalsumman av Vikt, ton. c. Kopiera den nedre pivottabellen och placera nedanför. Se till att även produkterna blir sorterade i fallande ordning efter såld vikt i ton från vänster. Infocell 2014 Sida 43

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell 6 PIVOTTABELLER PIVOTTABELLER Skapa pivottabell 00 Redigera källdata 0 Formatera pivottabell 0 Anpassa pivottabell 05 Göra beräkningar i pivottabell 09 Skapa pivotdiagram från pivottabell Extra övningar

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16)

Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16) Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16) 10 av de viktigaste nyheterna Förståelse för användargränssnitt, filformat Inställningar, säkerhet och anpassningar Verktygsfältet Snabbåtkomst

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2013 Pivottabeller EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2016 Pivottabeller INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9 Redigera

Läs mer

Pivottabeller i Excel } Med e-learning

Pivottabeller i Excel } Med e-learning I samarbete med Pivottabeller i Excel } Med e-learning Pivottabeller är det mest kraftfulla verktyget i Excel. Fler och fler lär sig fördelarna med att använda dem. Oavsett om du arbetar inom ekonomi,

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Lista och Pivottabell

Lista och Pivottabell 22 Lista och Pivottabell 6 Om Pivottabell Pivottabell är ett verktyg som ger dig möjlighet att enkelt summera och analysera stora informationsmängder i ett kalkylblad. I Pivottabellen kan du bland annat

Läs mer

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 2 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Beräknade fält... 3 Använd kalkylbladsfunktioner i beräknade fält... 6 Ändra formel i beräknat fält... 7 Autoformat i pivottabell... 8 Pivotdiagram...

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Metod och analys, 7.5hp 1 Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Hämta sekundärdata från SCB Excels utformning Summera rader och kolumner Beräkna kohorter Låsning av celler Kopiera rader

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

Sortera och filtrera listor

Sortera och filtrera listor Sortera och filtrera listor Excel är ett kraftfullt kalkylprogram, men det är också idealiskt för att skapa och hantera listor. En lista kan innehålla allt från e-postadresser till lagerartiklar, men för

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Excel för ekonomer } Med e-learning

Excel för ekonomer } Med e-learning I samarbete med Excel för ekonomer } Med e-learning Är du ekonom och arbetar regelbundet i Excel? Då är detta kursen för dig. Lär dig genvägarna och nyttja Excels fulla funktionalitet för att effektivisera

Läs mer

Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel

Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel Handledning för konstruktion av tabeller och diagram med Excel 26 APRIL 2013 Inledning Excel är inte konstruerat för att i första hand utföra statistiska beräkningar, men en hel del sådant kan ändå göras.

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

Rapportgenerator handbok

Rapportgenerator handbok Rapportgenerator handbok Beskrivning av fönstret Fältlistan Uppe till vänster visas fältlistan för det nuvarande registret. För att hitta de övriga registren klickar du på höger/vänster pilarna. Man kan

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

Excel för självlärda } Med e-learning

Excel för självlärda } Med e-learning I samarbete med Excel för självlärda } Med e-learning Har du lärt dig Excel på egen hand utan att gå på en kurs? Då är detta kursen för dig. Det finns många smarta genvägar, snabbare arbetssätt och effektiva

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN LATHUND EXCEL 2000 SV/EN RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult AB. Mångfaldigande

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet.

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. Lösningsförslag Excel 2007 Uppgifter Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. 2B Studentbudget...3 2C Spelkalkyl...3 2D Extra

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Snabbstartsguide. Få hjälp Klicka på frågetecknet om du vill söka efter hjälpinnehåll.

Snabbstartsguide. Få hjälp Klicka på frågetecknet om du vill söka efter hjälpinnehåll. Snabbstartsguide Microsoft Access 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden som hjälper dig att minimera inlärningskurvan. Ändra skärmstorleken eller stäng

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Urval rader. Urval koumner. D i m e n si o n e r. Visa värden eller % Mätvärden. Korstabell. Grundflik. Flik för Sparade delmängder

Urval rader. Urval koumner. D i m e n si o n e r. Visa värden eller % Mätvärden. Korstabell. Grundflik. Flik för Sparade delmängder Kuber i VIS 3 Kuberna i VIS bygger på OLAP-teknik (Online Analytical Processing) dvs att du kan vända, vrida och borra i data inom ett eller flera områden. De är mycket dynamiska analysverktyg med ett

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

NRS Excelrapporter. Välj Export av data. Gör dina val.

NRS Excelrapporter. Välj Export av data. Gör dina val. NRS Excelrapporter Välj Export av data Gör dina val. När du fått fram din rapport i Excel, så väljer du Spara som och ger filen ett tydligt namn, t.ex. Initialt, Avslut respektive Uppföljning Välj sedan

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

Preliminärt utbildningsinnehåll

Preliminärt utbildningsinnehåll 2009-01-29 1 (6) Preliminärt utbildningsinnehåll MS Windows XP Pro Grunderna för hur Windows fungerar Begrepp Skrivbordet Aktivitetsfältet Startmenyn Fönsterhantering, menyval och dialogrutor Växla mellan

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Innehåll. Excel för avancerade användare

Innehåll. Excel för avancerade användare Innehåll 1. Grunderna i Excel... 1 Celler... 1 Inmatning... 1 Redigering... 2 Rader och kolumner... 2 Höjd, bredd och autopassa... 2 Infoga rader och kolumner... 3 Kopiera och klistra in... 4 Kopiera...

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Repetitionsövningar i Excel. Excel Repetition. Jan Johansson. Jan Johansson (5)

Repetitionsövningar i Excel. Excel Repetition. Jan Johansson. Jan Johansson (5) Excel Repetition Jan Johansson Jan Johansson 2016 jan.johansson@bornnet.net 1(5) Övning 1 Skapa serier Skapa följande serier: Övning 2 Hushållsbudget Öppna arbetsboken Hushållsbudget. Arbetsboken innehåller

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

1. Markera den cell där summeringen ska utföras(där du vill skriva formeln).

1. Markera den cell där summeringen ska utföras(där du vill skriva formeln). Calc Innehållsförteckning Skriva formel i Calc 3 Autosummera med Σumma 3 Kopiera formler 4 Funktionsguiden 5 MEDEL 5 OM 7 Ekonomiska funktioner 8 Slutvärde 8 Betalning 9 Markera i Calc 10 Flytta och kopiera

Läs mer

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail Lathund Google mail (i webbläsare) För att komma till din Google mail skriver du gmail.com i webbläsaren. För att logga in skriver du ditt login, t.ex. el771117@ljusdal.se och sedan ditt lösenord. Huvudmenyn

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande:

Elevhantering. Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemafilen få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Denna datorövning fokuserar på att upptäcka samband mellan två variabler. Det görs genom att rita spridningsdiagram och beräkna korrelationskoefficienter

Läs mer

Komma iga ng med formler och funktioner

Komma iga ng med formler och funktioner Komma iga ng med formler och funktioner Det kan vara både krångligt och tidskrävande att utföra beräkningar, både enkla och mer komplexa. Med funktionerna och formlerna i Excel blir det mycket lättare.

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 5 Lösningsförslag finns inte till alla uppgifter. Facit till många av urvalsuppgifterna finns i Modul 5. 2H Avancerat filter Arbeta med listan Kundregister.xls. Ange

Läs mer

Tips & Trix. Externa data. Sammanställa data

Tips & Trix. Externa data. Sammanställa data Tips & Trix Mallar Mer om diagram Externa data Analys Sammanställa data Pivottabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll FORMAT... 1 OMRÅDESNAMN... 1 DATAINMATNING

Läs mer

1 Nyheter i Excel 2007

1 Nyheter i Excel 2007 1 Nyheter i Excel 2007 Bland det första du lägger märke till i Microsoft Office Excel 2007 är att användargränssnittet har ändrats en hel del. I tidigare versioner av Office Excel fanns programmets över

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

Excel 2007 påbyggnad. Till detta häfte hör filerna excel1.zip och excel2.zip. Öppna Excel Lönestatistik. Användbara kortkommandon:

Excel 2007 påbyggnad. Till detta häfte hör filerna excel1.zip och excel2.zip. Öppna Excel Lönestatistik. Användbara kortkommandon: 1 Excel 2007 påbyggnad. Till detta häfte hör filerna excel1.zip och excel2.zip. Öppna Excel Lönestatistik Användbara kortkommandon: markera rad snabbt, SKIFT+BLANKSTEG markera kolumn snabbt, CTRL+BLANKSTEG

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Microsoft Excel 2010 Grunder

Microsoft Excel 2010 Grunder EXCEL 2010 GRUNDER EXCEL 2010 GRUNDER Microsoft Excel 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Docendo-pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 del 1 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7

Läs mer

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 v. 2015-01-07 ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista.

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. M I C R O S O F T EXCEL 97 Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. PerÅ 5/12/96, 11/2/99, 19/11/03 Utskriven 17/11/03, 19:04 Att kunna

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T Wordpress Om ni vill ha någonting på startsidan på www.heby.se eller på intranätet - skicka ett mail till webmaster@heby.se och skriv vad som ska läggas in på startsidan. Även om ni har behörighet så ska

Läs mer

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner Dokumentation Avancerade Wordfunktioner VISA MENYFLIKEN UTVECKLARE När Word startas första gången finns sju menyflikar med verktyg. I den här kursen behöver dock den åttonde menyfliken aktiveras, menyfliken

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

Söka fram spottar Under fliken söker man fram de spottar som önskas analyseras. De senaste 100 sökningarna sparas automatiskt.

Söka fram spottar Under fliken söker man fram de spottar som önskas analyseras. De senaste 100 sökningarna sparas automatiskt. HotSpot Kampanj Söka fram spottar Under fliken söker man fram de spottar som önskas analyseras. De senaste 100 sökningarna sparas automatiskt. Period I detta fält skriver man in de dagar man vill analysen

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer