1 Nyheter i Excel 2007

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Nyheter i Excel 2007"

Transkript

1 1 Nyheter i Excel 2007 Bland det första du lägger märke till i Microsoft Office Excel 2007 är att användargränssnittet har ändrats en hel del. I tidigare versioner av Office Excel fanns programmets över kommandon i ett antal menyer, verktygsfält, åtgärdsfönster och dialogrutor. Och några av dessa funktioner gick som standard inte att hitta på någon av dessa menyer eller verktygsfält. I Excel 2007 behöver du bara leta på ett enda ställe efter verktygen: menyfliksområdet högst upp i programfönstret. Utvecklarna av Microsoft Excel 2007 har nu ordnat om menyer och verktygsfält och placerat dem på flikar och i gallerier i menyfliksområdet. Om du har använt Excel tidigare tar det inte lång tid innan du arbetar lika effektivt med det nya som med det gamla användargränssnittet. Om du inte har arbetat med Excel tidigare går det mycket snabbare att lära sig det nya användargränssnittet, jämfört med att lära sig det gamla. I det här kapitlet går vi igenom många av de nya funktionerna i Excel 2007: det nya användargränssnittet, de förbättrade formateringsfunktionerna via gallerier och miniverktygsfält, de nya funktionerna med datatabeller, det nya färghanteringssystemet och den förbättrade diagrammotorn. Dessutom går det att hantera data på nya sätt i arbetsböcker. Du kan till exempel skapa mer flexibla regler så att Excel 2007 formaterar data efter värde, summerar data med hjälp av nya funktioner och sparar arbetsböcker som dokument i andra användbara filformat. Alla dessa förbättringar gör Excel 2007 till ett tillgängligt och kraftfullt program som du använder för att hantera, analysera och presentera data effektivt. Obs. I slutet av den här boken finns en praktisk guide till 2007 Microsoft Office System som hjälper dig att snabbt hitta i det nya gränssnittet och anpassa det efter ditt arbetssätt. Guiden innehåller dessutom en översikt av några av de kommandon som används mest i menyfliksområdet. Innan du vet ordet av hittar du utan problem i det nya användargränssnittet. Bekanta sig med det nya användargränssnittet Efter att du har fyllt i data i ett kalkylblad kan du ändra utseendet på dessa data, summera dem eller sortera dem med hjälp av kommandon i menyfliksområdet. Till skillnad från tidigare versioner av Excel, där du var tvungen att leta igenom ett komplext verktygsfält och menysystem

2 2 Kapitel 1: Nyheter i Excel 2007 för att hitta de kommandon du ville köra, hittar du numera allt du behöver högst upp i Excels programfönster. Användargränssnittet i Excel 2007 innehåller sju flikar med kommandon: Start, Infoga, Sidlayout, Formler, Data, Granska och Visa. Start är den första fliken du ser när du startar Excel Se även. Om du arbetar med makron eller tillägg kan du lägga till fliken Utvecklare till användargränssnittet. Mer information om hur du lägger till fliken Utvecklare finns i avsnittet Spela in makron i kapitel 13, Automatisera upprepande uppgifter med makron. Fliken Start innehåller flera grupper: Urklipp, Tecken, Justering, Tal, Format, Celler och Redigering. Varje grupp innehåller i sin tur ett antal kontroller som används för att utföra uppgifter som hör till den gruppen (formatera teckensnitt, ange celljustering, skapa talformat och så vidare). Om du klickar på en kontroll med en nedpil öppnas en meny som innehåller ytterligare alternativ, och om du ser ett alternativ med en ellips ( ) efter namnet öppnas en dialogruta om du klickar på den posten. Om en grupp har en tillhörande dialogruta, som exempelvis gruppen Tal på den föregående bilden, visar du den dialogrutan genom att klicka på dialogruteikonen i det nedre högra hörnet av gruppen. (Dialogruteikonen ser ut som en liten ruta med en pil som pekar snett nedåt höger.) Hantera större datasamlingar Många Excel-användare drar nytta av programmets funktioner för summering och beräkning av data när de bearbetar stora datasamlingar. I Excel 2003 och tidigare versioner kunde ett kalkylblad innehålla som mest rader och 256 kolumner. Det gick att sprida större datasamlingar över flera kalkylblad, men det krävdes mycket arbete för att få allt att fungera. Det problemet finns inte i Excel I Microsoft Excel 2007 kan kalkylblad innehålla kolumner och rader med data, vilket torde räcka för de flesta projekt i Excel Excel 2007 innehåller dessutom kraftfullare och flexiblare tekniker för bearbetning av data på kalkylblad. I Excel 2003 gick det att tilldela upp till tre villkorsstyrda format (regler som anger hur Excel visar ett värde) till en cell. I Excel 2007 är det bara datorns minne som begränsar hur många villkorsstyrda format som kan skapas.

3 Hantera större datasamlingar 3 Tabellen nedan sammanfattar den förbättrade datalagringen och andra funktioner i Excel Gräns Excel 2003 Excel 2007 Kolumner i ett kalkylblad Rader i ett kalkylblad Antalet olika färger som kan användas i en arbetsbok Antalet villkorsstyrda formateringsvillkor som kan tillämpas på en cell Antalet sorteringsnivåer för ett område eller en tabell Antalet poster som visas i Autofilterlistor Totala antalet tecken som visas i en cell Totala antalet tecken per cell som Excel kan skriva ut Totala antalet unika cellformat i en arbetsbok Maximala längden på en formel, i tecken Antalet kapslade nivåer som kan användas i en formel 56 4,3 miljarder 3 Begränsas av det tillgängliga minnet Maximala antal argument i en formel Antalet tecken som kan lagras och visas i en cell med ett textformat Antalet kolumner som kan användas i en pivottabell Antalet fält som visas i åtgärdsfönstret Fältlista för pivottabell

4 4 Kapitel 1: Nyheter i Excel 2007 Använda det nya Microsoft Officefilformatet Från och med Microsoft Office 1997 har alla Office-program använt ett binärt filformat som datorer (men inte människor) kan läsa. Excel 2007, Microsoft Office Word 2007 och Microsoft Office PowerPoint 2007 har ett nytt och förbättrat filformat som, förutom att det till viss del är läsbart, skapar mindre filer än det äldre binära formatet. Det nya Microsoft Office XML-formatet kombinerar xml med filkomprimeringsformatet zip för att skapa robusta filer som gör att filerna vanligtvis blir hälften så stora jämfört med storleken på motsvarande filer i Excel Du kan naturligtvis öppna och spara filer från Excel i Excel Om du vill öppna Excel 2007-filer i Excel 2000, Excel 2002 eller Excel 2003, behöver du installera du Microsoft Office Compatibility Pack för Office Word 2007, Excel 2007 och Office PowerPoint 2007 som du kan ladda ner från Microsofts webbplats. Förutom mindre filstorlekar erbjuder det nya filformatet för Microsoft Office 2007 flera andra fördelar: Förbättrad interoperabilitet. Eftersom de nya filformaten använder xml är det mycket lättare för företag att dela och utbyta data mellan Microsoft Office-program och andra program. Det äldre binära filformatet var svårt att läsa och var inte standardbaserat. Utökad anpassning. Bokstaven X i xml står för extensible, vilket betyder att användare och utvecklare kan skapa anpassade dokumentstrukturer, eller scheman, som uppfyller företagets behov. Förbättrad automatisering. Filformatet för Excel 2007 bygger på öppna standarder, vilket betyder att andra program som kan bearbeta data som bygger på dessa standarder även kan arbeta med Excel Du behöver med andra ord inte skriva speciella rutiner eller använda något annat Microsoft Office-program när du vill hantera dina Excel 2007-data programmatiskt. Dela upp information. Det nya filformat för Microsoft Office lägger in dokumentdata, makrokod och annan information i separata behållare, som Excel 2007 därefter kombinerar till den fil du ser när du öppnar arbetsboken. I och med att makrokoden (automatiserade programinstruktioner) är skild från kalkylbladets data har säkerheten förbättrats, eftersom användare kan identifiera att en arbetsbok innehåller ett makro och därmed kan se till att Excel 2007 inte kör kod som kan skada datorn eller stjäla värdefull information.

5 Formatera celler och kalkylblad 5 Formatera celler och kalkylblad Excel har alltid varit ett utmärkt program för att analysera numeriska data, men även Excel 2003 hade sina begränsningar när det gällde presentation av data. I Excel 2003 och tidigare versioner av programmet, kunde man som mest använda 56 olika färger i en arbetsbok. Dessutom gick det inte att på ett enkelt sätt se till att färgerna kompletterade övriga färger i arbetsboken (såvida du inte var grafisk designer och visste hur du skapade dem). Excel 2007 innehåller stora förbättringar när det gäller färghantering och formateringsalternativ jämfört med tidigare versioner av programmet. Du kan ha så många olika färger du vill i en arbetsbok och du kan tilldela ett designtema till en arbetsbok. Genom att tilldela ett tema till en arbetsbok kan du använda färgval som är del av en kompletterande helhet, inte bara en dialogruta utan vägledning om vilka färger man ska välja. Du kan naturligtvis fortfarande välja vilken färg du vill när du formaterar kalkylblad, definiera anpassade cellformat och skapa dina egna teman. Tänk på Excels förinstallerade teman som guider, inte som föreskrifter. Effektivare hantering av datatabeller Du upptäcker ofta att det är förnuftigt att ordna data i form av en tabell, där varje kolumn innehåller ett specifikt dataelement (till exempel ett ordningsnummer eller antalet arbetstimmar en viss dag) och varje rad innehåller data om ett specifikt affärsobjekt (till exempel detaljerna angående leveransnummer 1403).

6 6 Kapitel 1: Nyheter i Excel 2007 I Excel 2007 kan du skriva och summera data ännu effektivare. Om du vill fylla i data i en ny tabellrad räcker det med att du skriver data i raden under tabellen. När du trycker på Tabb-tangenten eller på Enter efter att du har skrivit värdet i den sista cellen, expanderar Excel 2007 tabellen så att den inkluderar dina nya data. Du kan även låta Excel 2007 visa raden Summor som summerar tabellens data med en funktion som du själv anger. Se även. Mer information om hur du ändrar utseendet på och summerar data i tabeller finns i avsnittet Definiera en tabell i kapitel 3, Arbeta med data och datatabeller. Enkelt att skapa formler med hjälp av Komplettera automatiskt för formel I Excel 2003 och tidigare versioner av programmet gick det att hitta namnet på en funktion som du ville lägga till en formel på två olika sätt: hjälpsystemet och dialogrutan Infoga funktion. I Excel 2007 finns ett nytt verktyg i arsenalen: Komplettera automatiskt för formel. Den fungerar så här: när du börjar skriva en formel i en cell undersöker Excel 2007 vad du skriver och visar sedan en lista med funktioner och funktionsargument, till exempel namngivna cellområden eller tabellkolumner som kan användas i formeln. Komplettera automatiskt för formel visar listor med följande poster när du skapar formler:

7 Summera data med nya funktioner 7 Excel 2007-funktioner. När du skriver tecknen =DEL i en cell visar Excel 2007 en lista med funktionerna DELSUMMA och DELTA. Om du klickar på det önskade funktionsnamnet läggs funktionen till formeln utan att du behöver skriva resten av funktionsnamnet. Användardefinierade funktioner. Användardefinierade funktioner är anpassade procedurer som skapas av programmerare och inkluderas som makrokod i arbetsboken. Formelargument. Vissa formler accepterar en begränsad uppsättning värden för ett funktionsargument; med Komplettera automatiskt för formel kan Excel 2007 välja från listan med godkända värden. Definierade namn. Definierade namn är användardefinierade smeknamn på specifika cellområden (cellerna A2:A29 på kalkylbladet Försäljning kan till exempel döpas till Försäljning februari). Tabellstrukturreferenser. En tabellstrukturreferens betecknar en tabell eller del av en tabell. Om du till exempel skapar tabellen Paketvolym som innehåller kolumnen Nordväst, visar Excel 2007 tabellnamnet Paketvolym som en möjlig post när du skriver bokstaven P i en formel. Summera data med nya funktioner Utvecklarna av Microsoft Excel 2007 uppmanar användare att föreslå nya funktioner som kan inkluderas i framtida versioner av programmet. Ett av de vanligaste önskemålen från företag som använder Excel var att hitta medelvärdet för celler där värdet uppfyllde vissa villkor. I en tabell som till exempel summerar den dagliga försäljningen för en avdelning,

8 8 Kapitel 1: Nyheter i Excel 2007 kan en formel summera försäljningen för husgerådsavdelningen för de dagar försäljningen var över kronor. Efter dessa önskemål skapade utvecklarna av Excel 2007 fem nya formler som låter användarna summera kalkylbladsdata som uppfyller ett givet villkor. Nedan följer några korta beskrivningar av de nya funktionerna och eventuella befintliga funktioner som de hör ihop med: MEDEL.OM tar reda på medelvärdet för celler i ett cellområde som uppfyller ett enda villkor. MEDEL.OMF tar reda på medelvärdet för celler i ett cellområde som uppfyller flera villkor. SUMMA.OMF, en utvidgning av funktionen SUMMA.OM, tar reda på medelvärdet för celler i ett cellområde som uppfyller flera villkor. ANTAL.OMF, en utvidgning av funktionen ANTAL.OM, räknar antalet celler i ett område som uppfyller flera villkor. OMFEL, en utvidgning av funktionen OM, låter dig ange vad Excel 2007 ska göra om en cellformel genererar fel (och även vad Excel ska göra om formeln fungerar som den ska). Skapa kraftfulla villkorsstyrda format Företag använder ofta Excel för att hålla reda på utgifter och inkomster. De verkliga siffrorna är mycket viktiga, men det är också användbart för chefer att kunna titta på sina data och bestämma om de överstiger förväntningarna, hamnar inom ett acceptabelt intervall eller kräver uppmärksamhet på grund av att värdet hamnar under förväntningarna. I versioner före Excel 2007 gick det att skapa tre villkor och definiera ett format för vart och ett av dessa. Det gick till exempel att skapa följande regler: Värdet visas med grön färg om månadsförsäljningen var 10 procent eller högre jämfört med försäljningen under samma månad föregående år. Värdet visas med gul färg om månadsförsäljningen är större än eller lika med försäljningen under samma månad föregående år. Värdet visas med röd färg om månadsförsäljningen är lägre jämfört med försäljningen under samma månad föregående år. I Excel 2007 kan du ha så många regler du vill, tillämpa flera regler på ett enda datavärde, välja att sluta att utvärdera regler efter att en viss regel har tillämpats och ändra i vilken ordning reglerna utvärderas utan att

9 Skapa attraktivare diagram 9 behöva ta bort och återskapa de regler du ändrar. Du kan även tillämpa flera nya typer av villkorsstyrda dataformat: datastaplar som skapar en horisontell stapel över en cell som indikerar hur stort värdet är, tonade färger som ändrar cellens fyllningsfyllningsfärg för att indikera hur stort värdet är och ikonuppsättningar som visar en av tre ikoner beroende på vilka riktlinjer du anger. Skapa attraktivare diagram I Excel 2007 går det att hantera stora mängder numeriska data effektivt, men många användare tycker att det är svårt att hitta mönster från dessa data genom att bara titta på siffrorna. Det är där diagrammen kommer in i bilden. Diagram summerar data visuellt, vilket innebär att du och andra beslutsfattare snabbt kan upptäcka trender, bestämma höga och låga datapunkter och förutse framtidsutsikterna med hjälp av matematiska verktyg. Excels diagrammotor och färgpalett har inte ändrats nämnvärt sedan Excel 97, men Excel 2007 tar ett enormt kliv framåt eftersom det numera snabbt går att skapa attraktiva och informativa diagram på flera olika sätt.

10 10 Kapitel 1: Nyheter i Excel 2007 Se även. Mer information om de nya diagramfunktionerna i Excel 2007 finns i kapitel 11, Skapa diagram och grafik. Noggrannare utskriftskontroll Ett av målen för utvecklarna av Excel 2007 var att låta användarna skapa snygga dokument. För att kunna skapa snygga dokument måste du veta hur dokumenten ser ut när du skriver ut dem. I Excel 97 introducerades vyn Förhandsgranska sidbrytning, där användaren såg var en utskriven sida slutade och var nästa sida började. Förhandsgranska sidbrytning är aningen begränsad när det gäller utskriftskontroll och layout eftersom innehållet i arbetsboken visas med väldigt liten storlek. När du visar en arbetsbok i sidlayoutläge ser du exakt hur arbetet ser ut på den utskrivna sidan. I sidlayoutläge kan användaren även ändra arbetsbokens marginaler, lägga till och redigera sidhuvuden och sidfötter samt redigera data.

11 Nyckelpunkter 11 Nyckelpunkter Excel 2007 innehåller det nya menyfliksområdet som gör det enklare att upptäcka programmets funktioner. Excel 2007 utvidgar storleken på datasamlingar som kan hanteras i Excel och låter dig ordna data i tabeller. Excel 2007 erbjuder nya funktioner för grafik, formatering och diagram som gör det enkelt att snabbt skapa snygga dokument. Excel 2007 erbjuder nya kraftfulla funktioner för att summera data och gör det enklare att skapa formler med hjälp av Komplettera automatiskt för formel. Excel 2007 förbättrar möjligheten att skapa villkorsstyrda format, som används för att ändra utseendet på en cells innehåll beroende på dess värde.

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Microsoft Office 2007 Nyheterna i korthet

Microsoft Office 2007 Nyheterna i korthet Microsoft Office 2007 Nyheterna i korthet 1 (1) Material skapat av LexiConsult 2008 Språkinställningar för Office 2007 Ställa in språk i Office 2007 1. Klicka på Start/Programs/Microsoft Office/Microsoft

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Kalkylprogram. I övrigt kan man också söka på Google eller YouTube för att få mer information.

Kalkylprogram. I övrigt kan man också söka på Google eller YouTube för att få mer information. Anders Avdic 2018-09-14 Lektion kalkylprogram. Underlag och mallar för övningarna nedan finns i filen Excelunderlag. Färdiga lösningar finns i filerna Exempel hushållsutgifter, Exempel lånekalkyl och Exempel

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad Excel 2003 Grundkurs Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... XI 4 Installation av övningsfi ler... XI 5 Facit... XII 6 Innehåll på

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL och Microsoft Office 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Företagets grafiska profil... 2 Färger... 2 Fonter (teckensnitt)... 2 Var börjar man? - PowerPoint... 2 Börja med att

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna Produktbilaga Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer att du bara behöver lära dig

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Vad kan man göra med Excel?

Vad kan man göra med Excel? Innehåll Vad kan man göra med Excel?... 1 Excels användargränssnitt... 2 Övningar Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok... 4 Excel som ett kalkylprogram... 4 Övningar Bekanta dig med Excel 2007:

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Inbjudan till Datakurser för personal, HT13 Uppdaterat 2013-08-29 Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Under HT13 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande utbildningar: Nyheter

Läs mer

Lista och Pivottabell

Lista och Pivottabell 22 Lista och Pivottabell 6 Om Pivottabell Pivottabell är ett verktyg som ger dig möjlighet att enkelt summera och analysera stora informationsmängder i ett kalkylblad. I Pivottabellen kan du bland annat

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 2. Funktioner

Microsoft Office Excel, Grundkurs 2. Funktioner Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 2. Funktioner Övningar Kursövning E2.xlsx Egna Övningar E2E.xlsx - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 2.1 Funktioner Funktioner i Excel är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell 6 PIVOTTABELLER PIVOTTABELLER Skapa pivottabell 00 Redigera källdata 0 Formatera pivottabell 0 Anpassa pivottabell 05 Göra beräkningar i pivottabell 09 Skapa pivotdiagram från pivottabell Extra övningar

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

1. DEFINIERADE TABELLER. 1.1 Definiera en Excel-tabell

1. DEFINIERADE TABELLER. 1.1 Definiera en Excel-tabell 1. DEFINIERADE TABELLER Det finns ingen enskild funktionalitet i Excel som är så underutnyttjad som Tabellverktyget. Trots att möjligheten att definiera tabeller funnits sedan 2006 då Excel 2007 introducerades,

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret Excel Online Version 1.0 Skolkontoret 1 Innehåll Vad är Excel?... 3 Arbeta i Excel Online... 4 Logga in... 4 Skapa en Excel-fil via OneDrive... 4 Öppna en redan skapad Excel-fil i Excel Online... 4 Byt

Läs mer

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 2 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Beräknade fält... 3 Använd kalkylbladsfunktioner i beräknade fält... 6 Ändra formel i beräknat fält... 7 Autoformat i pivottabell... 8 Pivotdiagram...

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2013 Pivottabeller EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Introduktion till

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

Snabbstartsguide. Få hjälp Klicka på frågetecknet om du vill söka efter hjälpinnehåll.

Snabbstartsguide. Få hjälp Klicka på frågetecknet om du vill söka efter hjälpinnehåll. Snabbstartsguide Microsoft Access 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden som hjälper dig att minimera inlärningskurvan. Ändra skärmstorleken eller stäng

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Preliminärt utbildningsinnehåll

Preliminärt utbildningsinnehåll 2009-01-29 1 (6) Preliminärt utbildningsinnehåll MS Windows XP Pro Grunderna för hur Windows fungerar Begrepp Skrivbordet Aktivitetsfältet Startmenyn Fönsterhantering, menyval och dialogrutor Växla mellan

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon.

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Project 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Verktygsfältet Snabbåtkomst Anpassa

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3. Floati... 3. Infoga en bild... 4. Text... 4. Tabeller... 5

Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3. Floati... 3. Infoga en bild... 4. Text... 4. Tabeller... 5 Innehållsförteckning Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3 Floati... 3 Infoga en bild... 4 Text... 4 Tabeller... 5 Ändra utseende på en tabell... 5 Officeknappen... 6 Ändra ett programs

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30 Snabbguide 1/13 Snabbguide Välkommen! Web Apps är en nyhet i Microsoft SharePoint Online, som ingår i Microsoft Office 365. Web Apps är bantade versioner av Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel och

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL:

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: Ta ut rapport i ORFI Gå in i ORFI Välj Resultatboken Välj Åtgärd/Navigera/Rapporter/Standardrapporter

Läs mer

Komma iga ng med formler och funktioner

Komma iga ng med formler och funktioner Komma iga ng med formler och funktioner Det kan vara både krångligt och tidskrävande att utföra beräkningar, både enkla och mer komplexa. Med funktionerna och formlerna i Excel blir det mycket lättare.

Läs mer

Grunderna i PowerPoint

Grunderna i PowerPoint Grunderna i PowerPoint Pow erpoint är ett effektivt presentationsprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 STUDENTDATORUTBILDNINGEN MALMÖ HÖGSKOLA Att presentera med bildspel, del 1 Här är en kort vägledning som kan hjälpa dig i ditt arbete med att skapa en presentation.

Läs mer

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Metod och analys, 7.5hp 1 Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Hämta sekundärdata från SCB Excels utformning Summera rader och kolumner Beräkna kohorter Låsning av celler Kopiera rader

Läs mer

Microsoft Excel 2010 Grunder

Microsoft Excel 2010 Grunder EXCEL 2010 GRUNDER EXCEL 2010 GRUNDER Microsoft Excel 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Docendo-pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 del 1 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Video Tutorial Collection CONTENT LIST

Video Tutorial Collection CONTENT LIST Video Tutorial Collection CONTENT LIST The Video Tutorial Collection is a service provided to Dream Broker customers. The collection covers tutorials on a wide range of popular business software. The contents

Läs mer

Allmän it-kunskap. Innehåll

Allmän it-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap 2.0 Office 2007, Windows Vista Allmän it-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Rapportgenerator handbok

Rapportgenerator handbok Rapportgenerator handbok Beskrivning av fönstret Fältlistan Uppe till vänster visas fältlistan för det nuvarande registret. För att hitta de övriga registren klickar du på höger/vänster pilarna. Man kan

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

TABELLHANTERING. Formler, fungerar det att ha i tabeller?

TABELLHANTERING. Formler, fungerar det att ha i tabeller? TABELLHANTERING Formler, fungerar det att ha i tabeller? Detta lilla kompendium går igenom skillnader i tabeller mellan olika program. Eftersom det finns skillnader på hur tabeller fungerar så skall jag

Läs mer

Bryt ditt. musberoende! Kortkommandon för alla situationer

Bryt ditt. musberoende! Kortkommandon för alla situationer Bryt ditt Magnus Hultman musberoende! Kortkommandon för alla situationer I samarbete med: Word Word är förmodligen det mest använda programmet, även om Internet Explorer och Outlook närmar sig i användningsgrad.

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2016 Pivottabeller INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9 Redigera

Läs mer

Snabbstartsguide. Navigeringsfönster Använd navigeringsfönstret om du vill flytta runt i publikationen, lägga till och ta bort sidor.

Snabbstartsguide. Navigeringsfönster Använd navigeringsfönstret om du vill flytta runt i publikationen, lägga till och ta bort sidor. Snabbstartsguide Microsoft Publisher 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Snabbstartsguide. Anpassa utseende och design Ge ritningen ett enhetligt utseende med teman och matchande färger. Du hittar dem på fliken Design.

Snabbstartsguide. Anpassa utseende och design Ge ritningen ett enhetligt utseende med teman och matchande färger. Du hittar dem på fliken Design. Snabbstartsguide Microsoft Visio 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Uppdaterade mallar Mallar hjälper

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Formel/Funktion Hur Används till

Formel/Funktion Hur Används till Lathund Excel I detta dokument sammanställs de formler, funktioner, kortkommando och liknande som är särskilt viktiga för att kunna arbeta enkelt, effektivt och tydligt i Excel. Kortkommando och effektivitet

Läs mer