Registerhantering för Excel 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Registerhantering för Excel 2003"

Transkript

1 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att upptäcka helt nya användningsområden i dagliga användandet av datorn med hjälp av det här kursmaterialet. Kursmaterialet är indelat i tre beståndsdelar: 1. Lästext 2. Övningar med steg för steg-hjälp 3. Fria individuella övningar För att kunna göra många av övningarna i kursmaterialet måste du ha tillgång till övningsfiler. Dessa övningar installerar du enklast från Internet på adressen En detaljerad beskrivning om hur du hämtar dessa finns efter innehållsförteckning i kursmaterialet. Mycket nöje! Stefan Ärlemalm STEFAN ÄRLEMALM Registerhantering för Excel 2003

2 2 (124) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 HÄMTA ÖVNINGSFILER... 6 Vilka program ingår i Microsoft Office System EXCELS HISTORIA... 9 NYHETER I EXCEL Smarta etiketter Åtgärdsfönstret PERSONLIGT ANPASSADE MENYER Verktygsfält Skillnader mellan menyalternativ och verktygsknappar Använda menyn: Använda knappen: DIALOGRUTOR Textruta Kombinationsruta Listruta Rotationsruta Kryssruta Alternativruta Rullningslister Flikar Kommandoknapp LISTA/DATABAS BYGGA ETT REGISTER Vad man bör tänka på när man bygger ett register: Registervård Fältnamnen Övning Övning SORTERA Sortera med verktygsknappar Standardsorteringsordningar Övning Övning Övning Sortera via meny Övning Övning Övning Sortera med alternativ Sortera efter månad Övning Övning Övning Anpassa en egendefinierad lista Övning Ta bort en anpassad lista Övning Övning Övning AUTOFILTER/URVAL Övning Visa alla Övning Övning Övning FLERA URVAL Övning INNEHÅLLSFÖRTECKNING STEFAN ÄRLEMALM

3 3 (124) ANPASSAT AUTOFILTER Övning Övning Övning Övning Kombinera villkor för samma fält Övning Övning Villkor av andra typer Övning Övning Övning Högsta 10 elementen urval Övning Redigera 10 högsta urval Övning Övning Övning Övning FORMULÄR Lägg till en post Övning Knapparnas betydelse i ett formulär Ändra i en post Övning Övning Radera poster Övning Sök i en lista Sökfunktion i listan Övning Jokertecken Sök i formulär Övning Övning Övning SKAPA, ÄNDRA OCH SKRIVA UT REGISTER Utforma registret i Excel NAMNGE LISTAN Övning ÄNDRA REGISTRETS STRUKTUR Ändra ordning mellan fält Övning Lägg till fält Beräknande fält Övning SKRIV UT REGISTRET Förhandsgranska och ändra utskriftsformat Formatera i förhandsgranskiningen Övning Sidhuvud och Sidfot Övning Förhandsgranska sidbrytningar Övning Utskriftsområde och utskriftsrubriker Övning Övning Välj fält för utskrift Skriv ut Övning Övning Övning Övning STEFAN ÄRLEMALM INNEHÅLLSFÖRTECKNING

4 4 (124) Övning AVANCERAT FILTER Jämförelseoperatorer Utför filtrering på plats Övning Kopiera urvalslistan till annan plats Övning Övning Övning Övning PIVOTTABELLER OCH PIVOTDIAGRAM Skapa pivottabell Ange data i tabellen Övning Pivotera en Pivottabell Övning Uppdatering av data Övning Lägg till och ta bort flera fält i Pivottabellen Övning Dölj data i ett fält Ta bort ett helt fält i en Pivottabell Övning Lägg till data i sidfältet Övning Verktygsfältet Pivottabell Verktygsknapparnas betydelse Övning Övning Övning SKAPA DELSUMMOR Övning Grupperingssymboler Övning Övning KONTROLLERA INMATNING Verifiering Övning Övning Övning Begränsningar i verifieringsfunktionen KONSOLIDERING Konsolidera efter kategori Övning Övning Övning Övning Konsolidering från flera blad Övning Övning Övning Övning Konsolidera efter position Övning IMPORTERA OCH EXPORTERA DATA Klippa ut och klistra in Övning Textimportguiden Övning Exportera till textfil Övning Hämta uppgifter från webben Övning INNEHÅLLSFÖRTECKNING STEFAN ÄRLEMALM

5 5 (124) Importera från databas Övning Text till kolumner Övning Övning Övning DFUNKTIONER Övning Övning Övning Övning STEFAN ÄRLEMALM INNEHÅLLSFÖRTECKNING

6 18 (124) Lista/Databas För att bearbeta större mängder information så har Excel några mycket användbara funktioner. I Excel kallas det för lista när man skriver in t ex ett adressregister. Ur en lista kan man göra urval, olika typer av beräkningar och omstruktureringar. En databas är en samling register. Det riktiga databasprogrammet i Office-paketet heter Access. Det är ett stort och mångsidigt program, som kräver mycket arbete om man verkligen vill behärska det. För de flesta av oss är det fullt tillräckligt att kunna arbeta med listor i Excel. Man kan skapa sina register där, hålla dem uppdaterade och göra nödvändiga sökningar oh göra urval för visning på skärm eller utskrift. Man kan också analysera registerdata på kors och tvärs med hjälp av t ex pivottabeller. Har man lärt sig grunderna i hur man hanterar enkla register är det också enklare att sedan bygga på med den kunskap som behövs för att hantera riktiga databaser (sammanlänkade register) i t ex Access. Register som du skapat som listor i Excel kan enkelt importeras till Access om det senare visar sig att du behöver dess funktioner. I Excel kan man bygga flera olika register. Excel är däremot inte en relationsdatabas. En relationsdatabas (t ex Access) kan relatera data till varandra d.v.s. göra kopplingar mellan register. Här visas en liten bild över databasen Access. De olika listorna sparas i en och samma databas. Möjlighet finns då att relatera listorna med en relation till varandra. REGISTERHANTERING FÖR EXCEL 2003 STEFAN ÄRLEMALM

7 19 (124) Bygga ett register Ett register är en samlig fakta ordnade på ett systematiskt sätt. Alla uppgifter som tillsammans beskriver ett objekt, t ex en person, en bil eller en bok kallas för post. De olika typerna av faktauppgifter som ingår i varje post kallas för fält. Innehållet i ett visst fält i en viss post kallas fältinnehåll eller instans. I Excel kallas ett register vanligen för lista. Begreppet databas används också, både för listor och för Accessdatabaser. Ett register i Excel kan innehålla maximalt poster och en rad med fältnamn, eftersom ett kalkylblad består av rader. Varje post kan innehålla maximalt 256 fält. Att bygga ett register i Excel är enkelt. Ett register kan se ut enligt nedanstående: Fältrubriker Post Fält Vad man bör tänka på när man bygger ett register: 1. Ett register får inte ha några tomma rader eller kolumner eftersom Excel då tolkar att registret slutar vid den tomma raden eller kolumnen 2. Fältrubrikerna skall stå överst i listan/registret och inte använda mer än en rad. (Att rubrikerna skall stå överst i listan innebär inte att det måste vara radnummer 1, väljer man att bygga listan fr.o.m. radnummer 15 i ett kalkylark så skall rubrikerna alltså finnas på rad 15). Registervård Värdet av ett register beror bl a på hur väl det beskriver den del av verkligheten det ska beskriva. Ett kundregister bör alltså innehålla uppgifter om alla kunder och alla adressuppgifter bör vara aktuella. Därför är registervård en vanlig arbetsuppgift för dem som använder register i sin verksamhet. Man måste regelbundet lägga till nya poster, ta bort inaktuella poster och ändra felaktigt fältinnehåll. Man måste också snabbt kunna söka rätt på de poster som ska ändras eller raderas även om registret är stort. STEFAN ÄRLEMALM REGISTERHANTERING FÖR EXCEL 2003

8 20 (124) Fältnamnen Innan man sätter igång och arbetar med en lista bör man kontrollera att utseendet på fältnamnen i översta raden skiljer sig från utseendet i de övriga raderna. Enklast är att markera fältnamnen och ge dem fet stil. På så sätt tolkar Excel översta raden som just fältnamn. Övning 1. Skriv in nedanstående hundregister och spara sedan arbetsboken under namnet Kennelklubben, genom att välja menyn Arkiv Spara som. Stäng sedan ditt register genom menyn Arkiv Stäng. Övning 2. Öppna arbetsboken Lista 1 och aktivera arbetsbladet Adresser. Komplettera listan med ditt eget namn på rad 17. När du vill använda poster som du har skrivit i tidigare i listan, kan du högerklicka i cellen och Välja i listruta den post du önskar. Tips Om du högerklickar i den cell du vill skriva in något kan du från snabbmenyn välja kommandot Välj i lista. Du får då upp en lista som innehåller det som redan är inskrivet i kolumnen och slipper då skriva in (i det här fallet ortsnamnen). Funktionen välj i lista fungerar endast om kolumnen innehåller text eller text med värden, dock inte om kolumnen bara innehåller siffror. REGISTERHANTERING FÖR EXCEL 2003 STEFAN ÄRLEMALM

9 28 (124) Anpassa en egendefinierad lista Utöver Excels förinställda listor för till exempel månader och veckodagar, kan du lägga till egna listor. Text i kombination med tal gör att talvärdet ökas med 1 från den cell man tar tag och drar i cellens nedre högra hörn (svart plustecken). Håll ned musknappen och dra nedåt eller till höger om du vill att talvärdet ska öka (vecka 16, vecka 17 osv.). Dra uppåt eller till vänster om du vill att talvärdet ska minskas (vecka 14, vecka 13 osv.). Du kan själv anpassa listor i Excel som du vill sortera efter, utan att det hamnar i stigande eller fallande sorteringsordning. Du kan anpassa listorna på två olika sätt; skriva in värdena manuellt eller importera listan i Excel, om du redan skrivit in dessa namn i celler. Börja med att välja menyn Verktyg - Alternativ - Anpassa lista. Skriv in listelement (det du vill att Excel ska fylla på med) i rutan Listelement, och tryck på Enter mellan varje listelement (se nedan). Klicka på knappen Lägg till och bekräfta slutligen med OK. Skriver du sedan ett av de ifyllda orden i en cell och kopierar ner ett antal celler, fyller Excel i de övriga namnen från listan till de kopierade cellerna. REGISTERHANTERING FÖR EXCEL 2003 STEFAN ÄRLEMALM

10 38 (124) När villkoret består av text kan? samt * användas. Frågetecken (?) motsvarar ett okänt tecken och Jokertecken (*) motsvarar ett obestämt antal okända tecken. Övning 26. Öppna arbetsboken Lista 1 och aktivera kalkylbladet Adresser 2. Filtrera fram alla som har ett efternamn som börjar på B. 1. Aktivera bladet Adresser 2 i arbetsboken Lista Välj Data Filter Autofilter och klicka på listpilen vid Efternamn och välj Anpassa och skriv in nedanstående: 3. Klicka på OK. 4. Stäng arbetsboken utan att spara. Villkor av andra typer Dialogrutan Anpassat autofilter kan också användas för att ställa andra typer av villkor än att posten ska vara lika med en viss följd av tecken (söksträng). Man kan också ta fram en lista på alla utom dem som bor i STOCKHOLM - Innehåller inte. REGISTERHANTERING FÖR EXCEL 2003 STEFAN ÄRLEMALM

11 73 (124) Det finns olika typer av pivottabellrapporter. En standardpivottabell kan se ut enligt ovanstående. Det går också att visa en indragsformaterad pivottabellrapport för att visa alla relaterade sammanfattningsresultat i en kolumn. Det går också att skapa en pivotdiagramrapport för att visa data grafiskt. Skapa pivottabell För att skapa en pivottabell väljer man Data Rapport för pivottabell och pivotdiagram och därmed startar pivottabell- och pivotdiagramguiden som innehåller 3 steg. I första steget anges källan. Vi utgår enbart från Exceltabeller, men även andra källor går att använda, t ex en databas skapad i Access. STEFAN ÄRLEMALM REGISTERHANTERING FÖR EXCEL 2003

12 81 (124) Övning 63. Klicka på bladfliken Försäljning för att gå tillbaka till den lista som din Pivottabell grundar sig på. 1. Högst upp i listan finns flera poster med Byströms försäljning av banktjänster. Ändra enheterna på första raden från 587 till 825 och försäljningen till kr. Bekräfta sedan ändringen genom att trycka på tangenten Enter. 2. Gå sedan tillbaka till bladet med Pivottabellen. Där har inga förändringar skett. Genom att klicka på knappen Uppdatera data, kontrollerar Excel om några förändringar har skett i tabellen. Din Pivottabell hämtar in de nya värdena och lägger in dessa. Lägg till och ta bort flera fält i Pivottabellen Du kan lägga till flera fält i tabellen förutom de tre fält du redan har i Pivottabellen. Övning Ta tag i fältet Enheter från verktygsfältet och lägg det i fältet data i Pivottabellen d.v.s. lägg det grå fältet i vilken cell som helst som innehåller värden. Musmarkörens datafält skall vara mörkfyllt. STEFAN ÄRLEMALM REGISTERHANTERING FÖR EXCEL 2003

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP

Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP 1 (219) Allmän IT-kunskap Microsoft Windows XP Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till datavärlden. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha fått kunskap

Läs mer

Innehåll. Sydkomp AB Sid 2

Innehåll. Sydkomp AB Sid 2 Innehåll Nyheter i Windows 7...5 Starta och avsluta Windows...5 Starta Windows...5 Avsluta Windows...5 Hjälp och support...5 Hantera fönster...5 Växla mellan fönster...5 Aero Glass...5 Flip...5 Flip 3D...6

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 - Specialtecken, radavstånd och Autokorrigering... 5 Nedsänkt text... 5 Upphöjd text... 5 Hårt blanksteg... 5 Normal text... 5 Autokorrigering... 5 Kapitel 2 - Numrerad

Läs mer

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Telofax 6.2 Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Glamsen utveckling 2000 2 Innehållsförteckning SÅ HÄR FUNGERAR TELOFAX...5 INMATNING...7 ÄNDRA...8 KOPIERA...9 LEVERANTÖRSBEDÖMNING...10

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1

DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 DC UTBILDNING Excel 2013 fördjupningskurs EX13FÖ-1 Excel fördjupningskurs 2013, upplaga 1 DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: admin@dcutbildning.com Internet: www.dcutbildning.se

Läs mer

Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010

Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010 Innehåll Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010...4 Nytt användargränssnitt...4 Fliken Arkiv (Microsoft Office Backstage)...5 Anpassa verktygsfältet snabbåtkomst...7 Kortkommandon...7 Nytt filformat...8

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Excel 2007... 3 Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring

Excel 2007... 3 Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring Jan Johansson Excel 2007... 3 Formler... 4 Parenteser i formler... 4 Funktioner... 4 Format... 5 Procenträkning... 6 Procentuell andel... 6 Procentuell förändring (ökning/minskning)... 7 Påläggsprocent

Läs mer

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN 7 2.1 Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd

Läs mer

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet.

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. Lösningsförslag Excel 2007 Uppgifter Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. 2B Studentbudget...3 2C Spelkalkyl...3 2D Extra

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data Blandade övningar I det här häftet har jag samlat lite blandade övningar. Vissa delar kanske vi inte hinner gå igenom, men de kan ändå vara av intresse. Man kan med andra ord säga att det är extraövningar

Läs mer

DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1

DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1 DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1 Microsoft Word 2010 fördjupningskurs 1 dag DC LÄROMEDEL Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 fax 042-12 39 00 e-post: admin@dclaromedel.com

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

TEIE17 Industriell ekonomi

TEIE17 Industriell ekonomi TEIE17 Industriell ekonomi Resurslab B Excel I denna laboration ska du titta närmare på kalkylprogrammet Excel från Microsoft. Många tror att Excel är något att bara göra lite diagram i och summera lite

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office Dan Haldin 2013 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office... 7 Effektivisera Microsoft Office Word... 7 Autokorrigering...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt. CardPro Visitor 6 1 Börja gärna med att titta igenom innehållsförteckningen nedan. Du får snabbt en överblick av den information som finns i denna manual. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2012-05-23

Agressohandboken. Uppdaterad 2012-05-23 Agressohandboken Uppdaterad 2012-05-23 Innehåll 1. ALLMÄNT...3 1.1 ALLMÄNT...3 1.2 INLOGGNING...4 1.3 LÄR DIG HITTA...6 1.4 BYTA LÖSENORD...7 1.5. VERKTYGSFÄLT...8 1.6 FUNKTIONSTANGENTER...9 1.7 UTSKRIFTER

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer