Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum"

Transkript

1 Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum

2 IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft Excel kalkyl och registerhantering) och Modul 6 (presentationsprogrammet Microsoft PowerPoint). Vid Ålands lyceum har vi idag 5 st IT kurser. De tre första datakurserna vid Ålands Lyceum är helt och hållet baserade på ECDL (European Computer Driver Licence). Den här boken är skriven med hänsyn till rådande kunskapskrav i styrdokumentet Kunskapskrav Core syllabus 5. ECDL består idag av 7 moduler, av vilka 6 är praktiska och utförs framför datorn och 1 är teoretiskt. Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Allmän IT-kunskap Operativsystemet Windows med fil- mapphantering Ordbehandling med Microsoft Word Kalkylering och registerhantering med Microsoft Excel Relationsdatabaser med Microsoft Access Presentation med Microsoft PowerPoint Internet med World Wide Web och e-post Välkommen på kurs till Ålands lyceum Dan Haldin IT Utbildare och ECDL testledare vid Ålands lyceum 3

3 IT GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM... 3 KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 5 Arbeta med fler kalkylblad:... 5 Beräkna Marginal... 6 Beräkna Försäljningspris... 7 Saltnäs Varuhus... 9 Uppdatera länkar automatiskt:...12 Uppdatera data manuellt...13 Bryta fjärreferenser

4 5 IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL Kalkylprogrammet Excel är utformat för att förenkla alla typer av arbetsuppgifter där beräkningar och jämförelser mellan olika data behöver göras. Med Microsoft Excel kan du utföra olika typer av beräkningar, skapa diagram, sortera och filtrera i olika dataposter. För att starta Excel klickar du på Start, peka på Program och klicka sedan på Microsoft Office Excel ARBETA MED FLER KALKYLBLAD: För att man skall kunna arbeta effektivt med Excel krävs att flera kalkylblad och arbetsböcker kan svetsas samman och fungera tillsammans. För att göra detta använder man sig av formler och i nästa övning kommer vi att länka samman information mellan flera olika kalkylblad. Börja med att öppna en ny tom arbetsbok. Dubbelklicka på fliken med namnet Blad 1 och ändra namnet till Produktinfo, skriv sedan in följande kalkyl: Ge cellerna C4:C16 valutaformat genom att klicka på knappen Valuta:. Se till att du får som valutasymbol. Dubbelklicka på kalkylbladet Blad 2 och ge det namnet Prisinfo. Skriv sedan in följande kalkyl. (Obs du kan kopiera Produkt Nr och Produktens namn, gärna med en = formel) 5

5 6 IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum Rubrikerna i C3 och D3 skrivs in manuellt, lämna sedan E kolumnen tom. skriv sedan in rubrikerna Marginal % och Moms % i cellerna F3 och G3. För att sedan kunna göra beräkningarna skall vi använda oss av formler och prisinformationen som finns i kalkylbladet Produktinfo. BERÄKNA MARGINAL Placera markören i cellen C4 och börja formeln med = klicka sedan på kalkylbladet Produktinfo och klicka i cellen C4. Multiplicera sedan med cellen som innehåller Marginalprocenten, dvs. F4, tryck sedan ner tangenten F4 för att låsa cellen (absolut referens) och klicka sedan ENTER. Det du nu har räknat ut är den beräknade bruttovinsten för varje såld produkt. Formeln bör se ut så här: Ta tag i handtaget och kopiera ned formeln till C16. Eventuellt bör du lägga på ett valuta format på marginalcellerna. 6

6 7 IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum BERÄKNA FÖRSÄLJNINGSPRIS Nästa steg blir att räkna ut vad försäljningspriset skall vara om vi skall göra denna vinst: Placera markören i cellen D4 och börja en formel, = klicka på Produktinfo och klicka sedan i cellen C4, komplettera formeln med *, gå tillbaka till kalkylbladet Prisinfo och klicka på cellen som innehåller momsprocenten dvs. G4, lås den med F4 tangenten, lägg in + och gå sedan tillbaka till produktinfo och klicka på inköpspriset för produkten. Komplettera till sist formeln genom att plussa på den uträknade marginalen, dvs. innehållet i cellen C4, bekräfta med ENTER. Formeln bör se ut så här: Ta tag i hantaget på cellen som innehåller formeln och kopiera ner till cellen D16 Nu kanske du undra vad som är själva syftet med detta, det skulle ju vara lika enkelt att använda en fickräknare istället. Det har du rätt i, det är först när man skall göra ändringar som man märker hur otroligt kraftfullt Microsoft Excel är. Tänk dig att du sitter som marknadsansvarig vid förtaget och du märker nu att 18 % är för liten marginal för att få företaget att gå runt. Om du skulle ha använt dig av fickräknaren skulle du ha ett ganska stort projekt framför dig, Med Excel går det enkelt. Placera markören i cellen som innehåller Marginalprocenten (F:4) och ändra marginalen till 24,5%, observera att allt ändrar sig omedelbart. Det som kanske verkar konstigt är att det står fortfarande 25 % i cellen, det beror på att Excel avrundar uppåt. För att se värdet 24,5% så markera vi cellen och klickar på knappen Öka decimal så att vi ser värdet med 1 decimals noggrannhet. Tänk dig att inköpspriset på någon produkt ändrar, detta är lika enkelt när man använt sig av en formel. Ändra inköpspriset för Strålningsfilter genom att klicka in dig på kalkylbladet Produktinfo till 18 och observera förändringen i Försäljningspriset. Formatera sedan Kalkylbladen enligt de metoder som du lärt dig, använd Centrering över kolumner på rubriken Butiken AB i samtliga kalkylblad. 7

7 8 IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum Slutligen skall vi skapa ett Cirkeldiagram som jämför marginalen mellan de olika produkterna. Se till att ha en tydlig diagramrubrik och tydliga förklaringar i diagrammet, man skall kunna förstå diagrammet även om man ser det utan kalkylarket Spara filen med namnet BUTIKEN AB 8

8 9 IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum SALTNÄS VARUHUS I det här exemplet driver du det största varuhuset i Saltnäs. Det är uppdelat på fem avdelningar, och varje avdelning har en avdelningschef. Din uppgift som varuhus är bl.a. att sammanställa försäljningsstatistiken för hela varuhuset och för att göra detta på ett enkelt sätt så använder du Microsoft Excels länkningsverktyg. Sammanställningen skall du göra i din Excelfil som har namnet Saltnäs Varuhus, du kommer också att spara en arbetsyta (Work space), där du kan se alla avdelningar på samma gång. Börja med att kopiera mappen Saltnäs Varuhus med allt innehåll. Du hittar mappen under Ovningar / Dan Saltnäs Varuhus Bokavdelningen Kosmetikavdelningen Klädavdelningen Skoavdelningen Mediaavdelningen När du kopierat mappen så öppnar du den och markerar alla filer. Klicka på ENTER vilket resulterar i att alla arbetsböckerna öppnas. Välj Fliken Visa, sök sedan fram alternativet Ordna alla. Klicka på knappen: Bocka för alternative Sida vid sida, bekräfta sedan med OK Aktivera arbetsboken Saltnäs Varuhus, genom att klicka i fönstret. Bildskärmen skall se ut som exemplet på nästa sida, Observera att placeringen av de olika arbetsböckerna kan variera. 9

9 10 IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum För att länka den beroende filen Saltnäs varuhus till de fem oberoende filerna så använder jag en enkel = formel. Gör så här. Markera cell B4 i Saltnäs Varuhus.xls, Skriv := Aktivera Bokavdelningen.xls, Markera Cell C10, Tryck ENTER för att bekräfta. Markera åter cell B4 i Saltnäs Varuhus och undersök formeln i formelfältet. = [Bokavdelningen.xls]Blad1!$C$10 I formeln kan du se en hänvisning till aktuell fil, Blad samt cell. Efter bladnamnet finns ett utropstecken som anger att en fjärrlänk har skapats mellan cellen (källdata) och resultatcellen. Aktivera vid behov Saltnäs Varuhus.xls. Markera cell B5 Skriv: =, Aktivera Kosmetikaavdelningen.xls, Markera cell C10 Tryck ENTER för att bekräfta. Upprepa förfarandet med de tre återstående avdelningarna. När du är klar skall innehållet i Saltnäs Varuhus.xls. se ut så här: 10

10 11 IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum Markera cell B10 Summera försäljningssiffrorna med Autosumma funktionen. Resultatet skall bli så här: Spara arbetsboken Saltnäs Varuhus.xls genom att använda snabbkommandot CTRL +S Vi vill också kunna öppna samtliga arbetsböcker på nytt och få dessa att ligga sida vid sida automatiskt. Detta gör vi genom att spara fönstret som en arbetsyta. Klicka på fliken Visa, där kommer du sedan att hitta en knapp som heter Spara arbetsyta. Klicka på knappen, Kontrollera att du är inne i mappen Saltnäs varuhus. Skriv in namnet Varuhusets totalbudget som namn på arbetsytan och klicka sedan på knappen Spara. Svara Ja till alla på eventuella frågor om att spara filer. Stäng samtliga arbetsböcker. 11

11 12 IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum UPPDATERA LÄNKAR AUTOMATISKT: Öppna filen Bokavdelningen.xls. Ändra värdet i cell C7 till Stäng filen och svara Ja på frågan om ändringarna skall sparas. Öppna filen Saltnäs Varuhus.xls. Filen aktiveras men det händer inget med värdet i cellen för Studentlitteratur? Däremot har nedanstående Säkerhetsvarning aktiverats: Klicka på knappen Alternativ. Bocka för alternativet Aktivera innehållet: Bekräfta med OK. 12

12 13 IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum Både siffrorna för Saltnäs Varuhus och Totalt ändras nu. Kontrollera att du har samma resultat som i bilden: Klicka på knappen för att stänga fönstret, nedanstående fönster aktiveras: Klicka på Fortsätt. UPPDATERA DATA MANUELLT Det kan ibland vara nödvändigt att välja det förhandsvalda alternativet skydda datorn på frågan om uppdatering av länkar. Vid behov kan uppdatering därefter ske på direkt uppmaning av användaren. Vi tänker oss att några av avdelningscheferna ändrar i sina budgetar. Du skall sedan öppna den beroende filen utan att uppdatera fjärrlänkarna. Stäng den beroende filen Saltnäs Varuhus innan du gör nedanstående uppgift. Öppna filerna Kosmetikaavdelningen, Klädavdelningen och Skoavdelningen. Ändra cell C6 i de tre arbetsflikarna till följande värden: 13

13 14 IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum Kosmetikaavdelningen.xls 900, Klädavdelningen.xls, 750, Skoavdelningen.xls, 2550 Avsluta med att stänga samtliga filer. Spara alla ändringar. Öppna Saltnäs Varuhus.xls. Låt alternativet Skydda datorn från okänt innehåll (rekommenderas) vara markerat och klicka sedan på OK. De siffror som nu visas är de som var aktuella sista gången filen sparades. Du skall nu uppdatera länkarna till källdatafilerna manuellt, en i taget eller alla på en gång: Klicka på Fliken Data och välj därifrån alternativet Redigera länkar: Nedanstående fönster aktiveras: 14

14 15 IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum Obs! dialogrutan kan se lite olika ut beroende på var filerna är sparade. Markera de tre länkarna Kosmetikaavdelningen.xls, Klädavdelningen och Skoavdelningen.xls enligt figuren nedan. Använd CTRL för att göra en splittrad markering. Klicka på Uppdatera värden. Håll ett öga på cell B10 för att se om dess värde ändras. Stäng filen och svara Ja på frågan om du skall spara den. BRYTA FJÄRREFERENSER Det finns tillfällen då länkarna bör brytas, t ex när chefen anser att budgetarbetet är färdigt. För att låsa den slutliga budgeten är det i Excel möjligt att låsa alla eller valda länkar. Öppna arbetsytan Varuhusets totalbudget.xlw Aktivera Saltnäs Varuhus.xls. Markera Cell "B4". Tryck F2 för att aktivera redigeringsläget. Tryck F9 15

15 16 IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum Tryck ENTER för att avsluta. Cell B4 innehåller inte längre någon länk, utan ett värde. Chefen för Bokavdelningen kan ändra hur mycket han vill i sin budget; den kommer inte längre att påverka Varuhusets totalbudget. Testa gärna! Du kan också konstatera detta genom att välja Redigera / Länkar. Bokavdelningen.xls finns inte längre med på listan över länkade filer. Lås fjärreferensen till samtliga avdelningar, spara sedan filen Saltnäs Varuhus med det nya namnet Varuhusets resultat kvartal Stäng filerna och svara Ja på ev dialogrutor. 16

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin

IKT PÅBYGGNADSKURS IKT 5. Påbyggnadskurs i Microsoft Office. Dan Haldin IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office Dan Haldin 2013 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IKT 5 Påbyggnadskurs i Microsoft Office... 7 Effektivisera Microsoft Office Word... 7 Autokorrigering...

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Enkelt att använda..................................... 6 1.1.1 Övningslägen.................................... 6 1.1.2 Provlägen......................................

Läs mer

Läsplatta. Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta

Läsplatta. Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta Läsplatta Så här lånar du e-böcker till din Letto läsplatta Så lånar du böcker till läsplattan Letto Använd ett eget Adobe ID och ditt bibliotekskortnummer när du lånar och laddar ner dina e-böcker (epub)

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs

Hogia TA Proffs. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia TA Proffs Kom igång snabbt med Hogia TA Proffs Välkommen till Hogia TA Proffs I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. En fullständig beskrivning av programmet och dess rapporter

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer