Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel"

Transkript

1 Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt. I praktiken gör man histogrammet i ett antal steg, där det första steget är att man räknar ut och skriver ner de klassgränser man vill ha, sedan skapar man själva histogrammet via ett antal menyer och informationsfönster, för att slutligen fixa till det histogrammet man tagit fram och göra det snyggt och användbart. 1. Börja med att manuellt räkna ut hur breda klasserna i histogrammet ska vara, och gör sedan en lista där du skriver den övre gränsen på varje klass du vill ha med i ditt histogram. Bemärk att vi här arbetar med diskreta heltal har variabeln du vill göra ett histogram över decimaler så måste du definiera de övre klassgränserna som 1199,9 eller 1199,99 osv. beroende på hur många decimaler variabeln har. Exempel1: Vill du ha en klassbredd på 100 och börja med klassen så kommer den första klassens övre gräns vara 1199 (täcker alltså in alla värden mellan 1100 och 1199) och den andra klassens övre gräns kommer vara 1299 (täcker in alla värden mellan 1200 och 1299). I exemplet ses denna lista i kolumn K, under rubriken klasstopp För att kunna fortsätta till steg två så måste man ha Excelverktyget Analysis ToolPak aktiverat. Så här gör man för att aktivera det: Tryck på Office-knappen och sedan Excel-alternativ. Gå in på flik Tillägg och tryck på Ok (inte Ok brevid avbryt!). Klicka i boxen för Analysis ToolPak och klicka på ok.

2 2 2. Gå in under fliken Data och klicka Dataanalys. Markera Histogram i listan och klicka på Ok.

3 3 I rutan som kommer upp ska du göra fyra saker: Markera ett in-dataområde (samtliga värden i kolumnen sålda ) Markera ditt klassränsområde (samtliga värden i kolumnen klasstopp ) Under utdataalternativ, markera Nytt kalkylblad Klicka i rutan Diagramutdata När du klickar på Ok så får du upp ett nytt excelblad som bör ungefär se ut som följande:

4 4 3. Nu ska vi göra histogrammet snyggt och användbart 3.1. Börja med att markera den lilla rutan Frekvens och tryck på Delete 3.2. Ändra texten på x-axeln från Fack till Sålda (eller en annan passande beskrivande titel) 3.3. Högerklicka på en valfri stapel och välj Formatera dataserie. Ändra Mellanrum i X-led till 0 i rutan som dyker upp. Ett tips är att även gå in på fliken Kantlinjefärg och välja heldragen linje och svart som färg, vilket ramar in staplarna och gör dem synligare.

5 Klicka på diagrammet och använd sedan muspekaren för att ändra storleken på diagrammets observationsfält. 3.5 Man måste ändra titlarna på x-axlarna var och en för sig, manuellt. Detta kan ta lite tid, men det blir väldigt snyggt när man är klar. Intervallnamnsändringen sker i tre steg: i. Klicka på cellen i tabellen där du vill ändra namnet på intervallet (obs! markera inte värdena i själva histogrammet!) ii. Klicka i aktivitetsfältet iii. Skriv ändringen och tryck på Enter (i exemplet ändras 1199 till , 1299 till osv) Repetera denna process ett godtyckligt antal gånger (förslagsvis så att alla intervallnamn ändras)

6 6 3.6 Använd muspekaren och förstora diagramfönstret till godtycklig storlek (exempelvis 12 excelkolumner långt som kan ses nedan)

7 Frekvens Högerklicka på intervalltitlarna och välj Tecken. Ändra Storlek till en godtycklig storlek. (förslagsvis något mellan storlek 6 och 13, men det är upp till dig som gör diagrammet. exemplet i detta dokument använder storlek 13) Högerklicka på enheterna på Y-axeln och välj Formatera axel. Ändra Minimum, Maximum och Huvudenhet till godtyckliga värden om önskar. Excels automatiska inställning brukar fungera till de flesta situationer. Markera Fast för att kunna skriva in egna värden för axln. Skala Minimum säger vilket värde y-axeln börjar på Maximum säger vilket värde y-axeln slutar på Huvudenhet säger hur långt det ska vara mellan de utskrivna värdena på y-axeln 3.8. Det färdiga histogrammet: Histogram Sålda

8 Pivottabeller i Excel 8 Nedan kommer endast behandlas hur man skapar en pivottabell samt hur man gör enkla tabeller i denna, inget mer avancerat. För att kunna utföra kommandot nedan krävs det att du har aktiverat Analysis ToolPak (du aktiverar det genom att gå in på Verktyg Tillägg och klickar i boxen för Analysis ToolPak ) Pivottabeller är en användbar form av tabeller som går ut på att man samlar ihop en mängd variabler som man sedan kan skapa olika former av beskrivande tabeller med genom ett enkelt och smidigt drag-and-drop -system. För att ta fram grunden till en pivottabell så börjar du med att markera hela det datamaterial som du vill arbeta med i din pivottabell (både variabelrubriker och samtliga observationer). Sedan går man in på fliken Infoga och klickar Piviottable. I fönstret som kommer upp kan du specificera datamatrialet som ska användas om du inte gjorde så innan. Det är rekommenderat att du väljer Nytt kalkylblad. Avsluta genom att trycka på Ok.

9 9 Du bör då få upp ett nytt kalkylblad som ser så här: I det stora fältet dataelement drar du in den variabel du vill visa data på. I radfältet till vänster drar du in den variabel du vill dela in materialet efter horisontalt. I kolumnfältet upptill drar du in den variabel du vill dela in materialet efter vertikalt. Exempel: Vi vill titta på summan sålda enheter i varje region. Då drar du först in region i radfältet till vänster och sedan sålda i dataelement.

10 10 Vi vill nu dela in datamaterialet mellan stor- och småförsäljare också, och drar därför storsäljare till kolumnfältet. Ibland kan man vilja ha tabeller på annat än summor, och för att ändra detta i en pivottabell så dubbelklickar man på cellen längst upp till vänster i tabellen ( summa av sålda ) och väljer sedan vad man vill visa i sin tabell under Sammanfatta med. Tryck på Ok (och vipps så visas nu medelvärden istället för summor i tabellen).

11 11 Ett annat alternativ är att dra de önskade variablerna till rutorna som står under listan på variabler, vilket visas i bilden till höger. Sedan om man vill byta värdena i tabellen för att visa t ex medel kan man göra det genom att trycka på lilla pilen bredvid Summa av [valda variabelen] och sedan på Värdefältsinställningar (visas nedan)

12 12 Spridningsdiagram i Excel Följande kommer endast behandla hur man skapar spridningsdiagram. Instruktionerna för andra typer av diagram är liknande de som beskrivs nedan. Markera två kolumner som innehåller de två variablerna som ska vara med i spridningsdiagramet. Första kolumnen kommer att representeras i X-axeln och den andra kolumnen representeras i Y-axeln. Tips: Flytta de önskade kolumnerna till ett nytt kalkylblad. Välj sedan fliken Infoga och tryck på Punkt (Punkt med endast brytpunkter). Om det nyaskapade diagramet är tomt var inte kolumnerna valde, detta kan rättas i efterhand via fliken Design och knappen Markera Data. Tips: Justera diagram-titel, axel-titlar och mer under fliken "Layout" (kan endast ses om diagramet är markerad)

13 13 Hur man tar fram beskrivande statistik i Excel För att kunna utföra kommandot nedan krävs det att du har aktiverat Analysis ToolPak (du aktiverar det genom att gå in på Verktyg Tillägg och klickar i boxen för Analysis ToolPak ) Gå in på fliken Data och klicka på Dataanalys. Markera Beskrivande statistik och tryck på Ok. Markera ditt Indataområde (hela raden med observationer, inklusive rubriken), klicka i rutan Etiketter i första raden och klicka i rutan Summeringsstatistik. Tryck på Ok. I ett nytt kalkylblad bör du nu ha ett par tabeller som ser ut som nedan (i exemplet markerades samtliga numeriska variabler i datamaterialet ( sålda, pris, konk pris och annonsering )) Bara börja tolka.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

TEIE17 Industriell ekonomi

TEIE17 Industriell ekonomi TEIE17 Industriell ekonomi Resurslab B Excel I denna laboration ska du titta närmare på kalkylprogrammet Excel från Microsoft. Många tror att Excel är något att bara göra lite diagram i och summera lite

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Grunderna i SPSS. 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2013 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 6 1.3

Läs mer

Vad kan man göra med Excel?

Vad kan man göra med Excel? Innehåll Vad kan man göra med Excel?... 1 Excels användargränssnitt... 2 Övningar Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok... 4 Excel som ett kalkylprogram... 4 Övningar Bekanta dig med Excel 2007:

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 4 Facit finns inte till alla uppgifter. I vissa fall är instruktionerna i uppgifterna tillräckligt detaljerade. 4A Formatera 1. Öppna boken formatera.xls. 2. Markera

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

52 Att göra bra diagram i Excel

52 Att göra bra diagram i Excel Att göra bra diagram i Excel Excel är det verktyg som de flesta använder för att göra diagram. Kapitlet kommer att ge vägledning till hur man gör bra diagram med hjälp av denna programvara. Verktyg för

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Inledning/innehållsförteckning. Hej!

Inledning/innehållsförteckning. Hej! WORDPRESS LATHUND Inledning/innehållsförteckning Hej! Det här är en lathund för dig som har en hemsida i Möcklenföreningarnas webbportal. Vi hoppas att den ska vara till hjälp. Är det något du inte förstår

Läs mer

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet.

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. Lösningsförslag Excel 2007 Uppgifter Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. 2B Studentbudget...3 2C Spelkalkyl...3 2D Extra

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 7 1.3

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan.

Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan. Innan du börjar göra din katalog så rekommenderar vi att du läser igenom den korta introduktionen på startsidan. Där efter går du till rutan Skapa ny katalog och väljer där att Skapa ny produktkatalog.

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter

när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Tricks i Word när du arbetar med uppsatser och andra långa texter Åsa Kronkvist Högskolan Kristianstad Våren 2007 Innehåll Dags att skriva uppsats?... 3 Att tänka på innan du börjar... 3 Spara klokt...

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer