Administratörshandbok Online

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administratörshandbok Online"

Transkript

1 Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken Online innehåller information om alla funktioner i adminläget i EPiServer. För att öppna Administratörshandboken Online från EPiServer klickar du på frågetecknet i verktygsmenyn högst upp i vänstra hörnet. Från det fönster som då öppnas kan du välja att öppna Redaktörs- eller Administratörshandboken. Den här pdf-filen är skapad för att underlätta navigeringen i dokumentet. Du kan också skriva ut denna fil och använda den som användarmanual. För snabbare hjälp med en specifik funktion i EPiServer kan du klicka på hjälpsymbolen på respektive sida. EPiServers Administratörshandbok Online öppnas i ett eget fönster med fliken Bokmärken öppen till vänster i fönstret. Om den inte är öppen kan du öppna den genom att välja Fönster - Bokmärken från menyraden eller trycka F5 på tangentbordet. Du kan navigera i Administratörshandboken Online genom att använda Bokmärken, Innehållsförteckningen, Sakregistret eller genom att söka efter ord i dokumentet. Nedan kan du läsa mer om hur du använder de olika navigationssätten. Att använda Bokmärken Innehållet i Administratörshandboken Online visas som bokmärken längst till vänster i fönstret. För att se undermenyer klickar du plusset till vänster om namnet. Innehållet under den huvudmenyn kommer då att vecklas ut under namnet. Varje bokmärke är länkat till rätt avsnitt i dokumentet. För att se innehållet, klicka på bokmärket. När du valt ett bokmärke kan du läsa innehållet på höger sida av fönstret, bokmärket är då fetmarkerat i vänsterkanten för att du skall veta var du är i dokumentet. Att använda Innehållsförteckningen 1. Välj Innehållsförteckning i toppen på denna sida eller bland bokmärken till vänster. 2. Välj det avsnitt du vill läsa om genom att klicka på det ämnet när Innehållsförteckningen visas. 3. För att se andra avsnitt använd Bakåtknappen i verktygsmenyn för att kunna välja ett nytt område i Innehållsförteckningen. Att använda Sakregistret 1. Välj Sakregister i toppen på denna sida eller bland bokmärken till vänster. 2. Innehållet i boken visas i bokstavsordning. När du hittat det avsnitt som du är intresserad av klickar du på sidnumret till höger och det aktuella området visas. 3. För att se andra områden använd Bakåtknappen i verktygsmenyn för att kunna välja ett nytt avsnitt i Sakregistret. Att använda Sök 1. Välj Redigera - Sök i menyraden. 2. Skriv in ett ord eller en fras i fönstret som öppnas och välj OK. Innehållsförteckning Sakregister 3. Acrobat Reader söker igenom dokumentet efter det valda ordet/frasen med start från den sida som visas. 4. För att hitta nästa träff på samma ord/fras väljer du Redigera - Sök igen.

2 2 Administratörshandbok Online EPiServer 4.60

3 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning ATT ANVÄNDA ADMINISTRATÖRSHANDBOKEN ONLINE 1 ATT ANVÄNDA BOKMÄRKEN ATT ANVÄNDA INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN ATT ANVÄNDA SAKREGISTRET ATT ANVÄNDA SÖK INTRODUKTION TILL ADMINLÄGE 7 LOGGA IN FÖNSTRET ARBETA MED BEHÖRIGHETER 9 UTGÅ FRÅN STRUKTUREN ANVÄNDARGRUPPER I EN STANDARDINSTALLATION RÄTTIGHET TILL OLIKA VYER Alla redaktörer bör vara medlemmar av WebEditors Ange vem som ska ha rättigheter till olika lägen i web.config SKAPA OCH SYNKRONISERA GRUPPER Grupper skapade i EPiServer Ta bort en grupp Grupper från Windows Grupper från annat system via LDAP SKAPA ANVÄNDARE I EPISERVER Visningsalternativ för användare SÄTT RÄTTIGHETER I TRÄDSTRUKTUREN Lagra rättigheter med rätt knapp Sätt rättigheter för olika redaktörer i trädstrukturen SÖK ANVÄNDARE/GRUPP Redigera användare Ta bort användare BEHÖRIGHET ATT PUBLICERA FRÅN MICROSOFT OFFICE ARBETSFLÖDEN 22 SKAPA ARBETSFLÖDE Allmänt Flödesbeskrivning Automatisk aktivering Aktiverade flöden REDIGERA ARBETSFLÖDE TA BORT ARBETSFLÖDE FILHANTERING I EPISERVER 27 EN ELLER FLERA STARTPUNKTER I FILHANTERAREN GLOBAL KATALOG VS SIDANS KATALOG Sidans katalog Global katalog BEHÖRIGHET TILL AVANCERAD UPPLADDNING AV FILER SÄTT BEHÖRIGHETER PÅ KATALOGER TA BORT OANVÄNDA FILER ÅTKOMST TILL FUNKTIONER I LÄNKVERKTYGET ANPASSA REDIGERALÄGE 32 SIDMALLAR VS SIDTYPER LISTAN ÖVER SIDTYPER I REDIGERALÄGE Sidtypernas sortering i listan Tillgängliga sidtyper under en viss sidtyp Sidtypen tillgänglig i redigeraläge

4 4 Administratörshandbok EPiServer 4.60 STANDARDVÄRDE PÅ FÄLT Standarvärden på standardfält KNAPPAR I EDITORN Vissa redaktörer behöver alla knappar i editorn Egenskaper för editorn TVINGANDE FÄLT FÄLTENS SÖKBARHET I EPISERVERS SÖKMOTOR FÄLLTENS ORDNING I SIDTYPEN OCH FLIKPLACERING REDIGERA FLIKAR SKAPA NY SIDTYP Kopiera sidtyp SKAPA EGENSKAP KATEGORIER I REDIGERALÄGE SPRÅK I REDIGERA- OCH ADMINLÄGE Förändra texter i redigeraläge HJÄLPFILER GLOBALISERING I EPISERVER 45 AKTIVERA GLOBALISERING LÄGG TILL ETT NYTT SPRÅK HANTERA WEBBPLATSENS SPRÅK Lägg till nytt språk för flerspråkiga webbplatser Redigera språk för flerspråkiga webbplatser Ta bort språk för flerspråkiga webbplatser Vilket språk visas för besökare? FÄLT SOM VARIERAR PER SPRÅK SPRÅKINSTÄLLNINGAR KAN VARIERA PÅ OLIKA DELAR AV TRÄDSTRUKTUREN SCHEMALAGDA JOBB 51 ARKIVFUNKTION AKTIVERING AV SPEGLINGAR AUTOMATISK TÖMNING AV PAPPERSKORGEN PRENUMERATION PUBLICERING AV TIDSSTYRDA VERSIONER FILER TILL EPISERVER 54 INNEHÅLL I KATALOGERNA Kataloger som anpassas EPISERVERS SIDMALLAR ARBETA MED DESIGN PÅ WEBBPLATSEN Editorns formatmallslista Färgväljaren i EPiServers dialogrutor EXPORT OCH IMPORT AV DATA 57 EXPORTERA DATA IMPORTERA DATA KONFIGURATION AV EPISERVER 59 SYSTEMINSTÄLLNINGAR Generellt Redigering Länkverktyg LDAP LICENSINFORMATION BYGG OM WEBBADRESSER HANTERA WEBBADRESSER REDIGERA RAMAR EXTERNA WEBBPLATSER

5 Innehållsförteckning 5 BACKUP FELHANTERING I EPISERVER Tillgång till detaljerade felmeddelanden för felsökning INSTÄLLNINGAR FÖR EXTRANÄTSANVÄNDARE MODULHANTERING WSRP-KÄLLOR SPEGLINGSINSTÄLLNINGAR KONVERTERA FORMULÄR INSTALLATION AV EPISERVER 72 Besöka webbplatsen första gången UPPGRADERA EPISERVER HÄNVISANDE DOKUMENTATION 73 EPiServers webbplats SAKREGISTER 75

6 6 Administratörshandbok EPiServer 4.60

7 Introduktion till adminläge 7 Introduktion till adminläge EPiServer är en informationsplattform som inte kräver speciellt mycket av vare sig av redaktörer eller av hård- och mjukvara på datorer. Redaktören behöver ha kunskap om enkel ordbehandling och datorn behöver en webbläsare. Även administrationen av webbplatsen kan göras relativt enkelt. Huvuddelen av administrationen görs genom formulär i webbläsaren. Beroende på vilken roll du har och hur din organisation är strukturerad kan du ha behov av kunskap av mer teknisk karaktär. Kunskap om hur webben fungerar och hur webbsidor skapas och hanteras av olika system är en stor fördel. Kunskap om Windows Server och IIS är också behövligt för att arbetet skaska flyta smidigt. Även kunskap om html, css och.net är till stor hjälp om du vill gå djupare i hanteringen av EPiServer. I den här boken beskrivs i första hand de funktioner som finns i EPiServers adminläge. Vissa av funktionerna i adminläge kräver installation av viss programvara eller speciella inställningar av olika slag och förändringar i filer på servern där EPiServer finns installerat. I texten hänvisar vi med jämna mellanrum till olika dokument som beskriver dessa delar mer i detalj. En sammanfattning av alla dessa dokument hittar du under avsnittet Hänvisande dokumentation på sidan 73. Logga in EPiServers adminläge får du tillgång till genom din webbläsare. Webbläsaren måste vara Internet Explorer 6.0. För att komma åt adminläget öppnar du din webbläsare och skriver in adressen till den webbplats som du ska administrera, plus tillägget /admin, exempelvis Då visas en inloggningsruta och du loggar in med ditt användarnamn och lösenord. Om du blir automatiskt inloggad på webbplatsen eller loggat in som besökare eller redaktör kan du komma åt adminläge från både visaläge och redigeraläge. Ett enkelt sätt att hoppa mellan olika lägen är att använda höger musknapp. I menyn som visas när du högerklickar i sidan, visas adminläge som ett alternativ om du har behörighet till adminläge. Om du befinner dig i redigeraläge kan du också gå till adminläge genom att välja knappen adminläge i verktygsraden. Det är möjligt att ställa in en annan adress än /admin för att komma åt adminläge. Det kan vara möjligt att din organisation har valt en annan. Kontrollera med in leverantör eller den som installerat och konfigurerat upp EPiServer för kunskap om ni valt annan adress. Om ni vill byta adress till adminläge kan du läsa i dokumentet Securing Edit and Admin om det. För att administrera det grafiska utseende, ändra språk i redigeraoch adminläge och vissa andra inställningar så görs detta direkt via ändringar i speciella filer som finns på webbservern. För mer information om det se avsnittet Filer till EPiServer på sidan 54. Fönstret När du loggat in i adminläge kommer du till första sidan i adminläge. Den innehåller lite kort information om webbplatsen. Du kan se hur många sidorna ni har på webbplatsen, hur många prenumeranter m.m.

8 8 Administratörshandbok EPiServer 4.60 Till vänster visas tre flikar med olika funktioner, organiserade efter hur man använder funktionerna i sitt arbete. Beroende på vilken roll man har använder man de olika flikarna på olika sätt. Fliken Admin har funktioner som ofta berör det dagliga arbetet med administration av en EPi- Server webbplats. Fliken Konfig innehåller funktioner som man ofta sätter upp vid installation, dessa inställningar ändras sällan. Fliken Sidtyper innehåller alla de sidtyper som redaktörerna skapar sidor på. Det är oftast de som arbetar med utveckling av nya mallar som har arbetar mycket med sidtyperna. Ovanför flikarna finns en verktygsrad med fyra knappar som i första hand tar dig till andra lägen i EPiServer. Redigeraläge Visaläge Hjälp Logga ut Startsida med information om webbplatsen

9 Arbeta med behörigheter 9 Arbeta med behörigheter I EPiServer finns det möjligheter att arbeta med rättigheter för att ge besökarna tillgång till olika sidor med information. EPiServer är uppbyggt så att en besökare som inte har rätt att se en meny eller ett visst objekt i en meny, inte ser att objektet finns. De ser endast de sidor som de har rätt att se. Med behörighetssystemet kan du också styra vilka redaktörer som får göra vad på webbplatsen. I EPiServer kan du arbeta med EPiServers databas som bas för alla användare och deras rättigheter. Du kan också synkronisera in de användargrupper som finns i Windows och ange rättigheter för de befintliga grupper och användare som finns i Windows. EPiServer har också stöd att arbeta med användare lagrade i Active Directory eller annan katalogtjänst via en LDAP-koppling. Utgå från strukturen Rättigheter i EPiServer har två dimensioner. Dels har en individ/grupp rättigheter till olika lägen i EPiServer och dels kan man ha rättigheter att göra olika saker i strukturen på webbplatsen. Generellt utgår man från innehållstrukturen när man sätter rättigheter för vem som ska får göra vad. Det är en stor fördel om du planerar din struktur innan du startar arbetet med att sätta rättigheter på innehållet i EPiServer. Det är vanligt att bygga upp rättigheterna utifrån olika grupper och inte utifrån individer. Det är gruppen som har en specifik rättighet, individerna är endast medlemmar av olika grupper. Man skapar en grupp för varje specifik plats (sida) i strukturen där rättigheterna ska skiljas sig i förhållande till andra sidor. Om man även vill ha olika roller av redaktörer inom en viss struktur blir det även olika grupper för det. Det är tekniskt möjligt att ge specifika rättigheter till enskilda individer men det är praktiskt krångligare att administrera. Användargrupper i en standardinstallation EPiServer arbetar som standard med två huvudgrupper, dessa grupperna kallas som standard för WebEditors och WebAdmins. I Windows finns två grupper som också har betydelse i EPi- Server. Dessa är Administrators och Everyone. Dessa fyra grupper har som standard olika roller och arbetsuppgifter på webbplatsen. Syftet med grupperna är i första hand att ge tillgång till olika lägen i EPiServer. Syftet är inte att ge rättigheter i strukturen, det är ett arbete som måste göras på varje enskild webbplats. Grupp Everyone WebEditors WebAdmins Administrators Funktion Anonym besökare på webbplatsen. På en publik webbplats är i stort sett alla besökare anonyma besökare. Det innebär att systemet inte kan identifiera besökaren. På intranät kan man koppla intranätet till inloggning i Windows och därmed ha identifikation av besökaren. Då är i stort sett ingen besökare anonym. Redaktörer för webbplatsen. De får tillgång till redigeraläge genom att ange den adress som ni valt för redigeraläge och sedan logga in med användarnamn och lösenord. De har som standard inte tillgång till adminläge. Administratörer för webbplatsen. De får tillgång till adminläge genom att ange den adress som ni valt för adminläge och sedan logga in med användarnamn och lösenord. De har som standard även tillgång till redigeraläget. Superadministratörer för webbplatsen. För att kunna ändra systeminställningar i EPiServer krävs de att man är medlem i denna grupp. Som standard har denna grupp tillgång till både redigera- och adminläge.

10 10 Administratörshandbok EPiServer 4.60 Rättighet till olika vyer När man arbetar med behörigheter i EPiServer ser man det i två dimensioner. Varje individ/ grupp kan ha behörigheter att redigera innehåll på en eller fler sidor. Detta kan göras från två olika vyer i EPiServer, visaläge och redigeraläge. För att en grupp eller individ ska ha behörighet till redigeraläget krävs speciella inställningar. Normalt sätt har alla besökare tillgång till visaläge (gruppen everyone). Om man ger den gruppen rättigheter att skapa information i strukturen kommer vem som helst att kunna skapa sidor på den platsen, detta används bland annat i publika diskussionsforum. I filen web.config anger man vilka grupper som har tillgång till EPiServers olika lägen. Filen hittar du i roten på webbplatsen. Som standard har gruppen Administrators och WebAdmins rättigheter till adminläge. Administrators, WebAdmins och WebEditors har rättigheter till redigeraläge. Alla grupper har normalt tillgång till visaläge. Alla redaktörer bör vara medlemmar av WebEditors Filen web.config innehåller många inställningar för webbplatsen. Att ändra på fel sak i den filen kan få konsekvenser för hela webbplatsen. Av den anledningen är det inte lämpligt ge många personer behörighet att ändra i filen. Många ser det som ett måste att kunna ändra i filen om man har många redaktörsgrupper. Alla redaktörsgrupper ska ha tillgång till redigeraläge, vilket man anger i web.config. För att undvika för mycket ändringar i web.config kan man istället låta alla redaktörer vara medlemmar av två grupper. En grupp som ger dem tillgång till redigeraläge och en annan grupp för den plats i trädstrukturen där de ska ha behörighet att redigera. Vanligtvis används gruppen WebEditors för att få tillgång till redigeraläge och ska därmed inte ha några rättigheter i trädstrukturen. När man gör en standardinstallation har WebEditors rätttigheter i trädstrukturen. Därför bör denna gruppen tas bort från strukturen redan från början.

11 Arbeta med behörigheter 11 Ange vem som ska ha rättigheter till olika lägen i web.config Om du inte vill använda dig av de standardgrupper som finns i EPiServer för att komma åt redigera- och adminläge, kan du ändra detta i filen web.config som du hittar i roten på din webbplats. 1. Öppna filen i Notepad eller liknade program. (Det måste vara ett program som har stöd för UTF-8 annars kan programmet förstöra filen.) 2. Leta upp raden där inställningar för redigera- och adminläge sätts. För adminläge är det <location path= admin >. För redigeraläge är det <location path= edit >. Under alternativet <location path= admin/settings.aspx > anger du vem som ska ha rättighet att ändra systeminställningar. 3. Ändra gruppernas namn i <allow roles= >. Gruppernas namn ska skrivas mellan. Särskilj grupperna med kommatecken. 4. Spara filen. Skapa och synkronisera grupper Det är möjlighet att använda befintliga grupper som finns i Windows även i EPiServer. Rent administrativt kan du spara mycket arbete på detta. Det finns också möjlighet att skapa egna grupper i EPiServer. Du har också ett tredje alternativ där du kan ladda in användare via LDAP. Det är ett protokoll som används för att kommunicera med en katalogtjänst. I EPiServer används det bl a tillsammans med Active Directory. Grupper skapade i EPiServer Att använda EPiServers egen hantering av grupper och användare är vanligt om en del av din webbplats är ett extranät. Då kan du lägga upp grupper och ge dem specifika läsrättigheter för delar av webbplatsen. Det är också vanligt att man använder EPiServers hantering om webbplatsen driftas hos en driftlevernatör. Då har man inte tillgång till serverna på samma sätt, vilket innebär att man är i behov av en enkel hantering via webbläsaren. Så här gör du för att skapa grupper i EPiServer: 1. Välj Administrera grupper på fliken Admin. 2. Välj Ny grupp. 3. Skriv gruppens namn och en beskrivning för gruppen.

12 12 Administratörshandbok EPiServer Välj Lägg till grupp. Tänk på att de grupper du skapar i EPiServer endast finns här, det finns inte möjlighet att skapa grupper i EPiServer så att de även skapas i Windows. Ta bort en grupp Om du har skapat grupper som du inte längre behöver kan du ta bort grupperna. Det finns flera sätt att ta bort grupper på. Från alternativet Administrera grupper kan du ta bort en grupp genom att välja knappen Ta bort längst till höger efter gruppen. Du kan också ta bort en grupp på samma sätt som du tar bort en användare. 1. Välj Sök användare/grupp. 2. Välj vilken grupp du vill ta bort genom att klicka på gruppnamnet. 3. Välj Ta bort högst upp på sida. 4. Bekräfta att du verkligen vill ta bort gruppen i dialogrutan som öppnas. Det går inte att byta namn på en befintlig grupp. Ta bort den befintliga gruppen och skapa istället en ny. Grupper från Windows Att använda grupper och användare från Windows är vanligt om EPiServer används i intranät. Då finns ofta alla anställda redan i nätverket med ett unikt användarnamn, de har även grupptillhörigheter som man kan använda. Det är vanligt att alla som surfar till intranätet automatiskt identifieras med hjälp av inloggningen som är gjord på datorn och i nätverket. Så här gör du för att synkronisera in grupper från Windows till EPiServer: 1. Välj Administrera grupper på fliken Admin. 2. Välj Synkronisera. En lista på alla användargrupper i Windows visas. 3. Markerar de grupper du vill synkronisera. 4. Välj Spara.

13 Arbeta med behörigheter 13 Dina grupper är nu synkroniserade in i EPiServer vilket medför att du kan bestämma vilka rätttigheter som ska gälla för respektive grupp. Varje gång en person försöker logga in på webbplatsen kontrolleras behörigheten mot Windows. Det innebär att du inte behöver synkronisera förrän du vill ha in nya grupper. All administration av användare görs i Windows, användarnamn, lösenord och grupptillhörighet som exempel. När en användare med Windowskonto loggat in på webbplatsen första gången finns denne som en användare i EPiServers databas. Detta för att kunna lagra personaliserad information om användaren. Grupper från annat system via LDAP Förutom Windows är det möjligt att synkronisera in en annan katalogtjänst, ex Novell eller AD. För att synkronisera in grupper och användare från annan katalogtjänst använder man en LDAPserver, som är ett protokoll för att kommunicera med en katalogtjänst. Under fliken Konfig och Systeminställningar anger du vilken LDAP server som ska användas. Du kan läsa mer om hur du sätter upp en LDAP Server med EPiServer i dokumentet, Using LDAP for User Authentication. Så här gör du för att synkronisera in grupper via LDAP till EPiServer: 1. Välj Administrera grupper på fliken Admin. 2. Välj Importera från LDAP-server, eller skriv ett användarnamn/grupp och klicka på knappen. 3. Markerar de grupper du vill synkronisera. 4. Välj Spara.

14 14 Administratörshandbok EPiServer 4.60 Skapa användare i EPiServer Om du valt att arbeta med användare och grupper i EPiServer måste du skapa varje enskild användare. Det finns också möjligheter att låta besökarna själva skapa sina användarkonton. Läs mer om det under Inställningar för extranätsanvändare på sidan 66. Med alternativet Skapa användare kan du lägga upp användare i EPiServer som inte existerar i Windows. Det används oftast när man bygger upp extranät och man vill ge behörigheter till personer som normalt inte finns i Windows. Så här gör du för att skapa användare: 1. Välj Skapa användare på fliken Admin. 2. För att kontot ska fungera och användaren ska kunna logga in måste du ange ett användarnamn, lösenord och ange att kontot ska vara aktivt. Om du vill kan du fylla i information om användaren, såsom namn, e-post m.m. Användaren kan själv fylla i dessa uppgifter under Mina inställningar i redigeraläge om det är att föredra. 3. Välj vilken grupp eller vilka grupper denne ska tillhöra. 4. På filken Visningsalternativ anger du vilka olika knappar och ikoner som ska vara tillgängliga för redaktörerna i redigeraläge. 5. Välj Lägg till användare högst upp på sidan. Om du har krav på säkerhet för dina användare kan du ange en specifik ip-adress och subnätmask som de får surfa från när de loggar in på webbplatsen. Försöker man från annat ställe kommer man inte in.

15 Arbeta med behörigheter 15 Visningsalternativ för användare Fliken Visningsalternativ är till för att varje redaktör själv ska kunna bestämma vad denne vill visa i strukturen i redigeraläge. Det är två olika inställningar som kan göras. Dels kan man välja att ha ett utökat eller begränsat verktygsfält. I det begränsade verktygsfältet visas knapparna på en rad vilket kan vara praktiskt när man har en liten skärm. Den utökade visas på två rader och innehåller några extra funktioner. Det är också möjligt att bestämma vilka symboler som ska visas i trädstrukturen. Ibland blir det väldigt många symboler på vissa sidor och dessa är möjliga att stänga av för de redaktörer som inte uppskattar symbolerna. Redaktörerna kan själva ändra dessa inställningar under Mina inställningar. Det är också möjligt att göra dessa inställningar när konto skapas. Som standard får alla redaktörer det utökade verktygsfältet och alla symboler i trädstrukturen. Vad som är standardvärde är en inställning som kan ställas om i web.config. Sätt rättigheter i trädstrukturen När du har skapat gruppen, alternativ synkroniserat in gruppen från annan katalogtjänst, är det dags att ange var i trädstrukturen gruppen ska ha behörighet. Du bestämmer också då vilka rätttigheter en specifik grupp ska ha på just den delen av strukturen. I EPiServer finns sex olika nivåer för vad en grupp eller användare ska få göra på en specifik sida. Varje grupp eller användare kan ha olika rättigheter på varje sida. Det finns ingen som helst hierarki mellan de olika nivåerna. Det innebär att en grupp kan ha rättighet att bara läsa och publicera, utan att ha rättighet att skapa, ändra och radera. Läs innebär att gruppen/användaren har rättigheter att läsa den aktuella sidan. Skapa innebär att gruppen/användaren har rättigheter att skapa sidor under den aktuella sidan. Ändra innebär att gruppen/användaren har rättigheter att ändra på den aktuella sidan. Radera innebär att gruppen/användaren har rättigheter att ta bort den aktuella sidan. Publicera innebär att gruppen/användaren har rättigheter att publicera den aktuella sidan.

16 16 Administratörshandbok EPiServer 4.60 Administrera innebär att gruppen/användaren har rätt att ändra dynamiska egenskaper, sätta rättigheter och sätta språkegenskaper för den aktuella sidan. Denna nivå har ingenting med adminläge att göra, utan endast administrera en eller flera sidor i redigeraläge. Så här gör du för att ange rättigheter på en eller flera sidor: 1. Välj Sätt rättigheter på fliken Admin. Trädstrukturen visas i den undre delen av fönstret. 2. Markerar den sida i trädstrukturen som du vill sätta rätttigheter på. När sidan är markerad är den sidans namn formaterad med fet stil. 3. De grupper och personer som har rättigheter på den markerade sidan visas med de senaste lagrade rättigheterna ovanför strukturen. Vill du att andra grupper eller personer också ska ha rättigheter väljer du Lägg till grupp eller Lägg till användare och väljer de du önskar. När du lagt till en grupp eller användare har inga inställningar lagrats, du visar bara informationen i fönstret. 4. Ange vilken nivå av rättigheter respektive grupp eller individ ska ha. 5. Lagra dina nya rättigheter genom att välja rätt knapp ovanför grupperna. De fyra olika knapparna har alla olika funktioner och behövs vid olika tillfällen. De rättigheter som du lagrat gäller för de befintliga sidor i den struktur där du lagrat. Nya sidor ärver alltid automatiskt samma rättigheter som huvudsidan har.

17 Arbeta med behörigheter 17 Lagra rättigheter med rätt knapp När du valt vilka rättigheter de olika grupperna/användarna ska ha för en viss sida måste du spara informationen med lämplig knapp för att rättigheterna ska slå igenom i strukturen som du vill. De tre olika knapparna med Rekursivt finns för att du ska kunna spara rättigheter på hela eller delar av strukturen. Om du inte använder det måste du gå in på varje enskild sida spara rättigheter. Spara Rekursivt Lägg till Rekursivt Ta bort Rekursivt Om du väljer Spara innebär det att du sparar de rättigheter som syns på skärmen på den sida som är markerad. Alla rättigheter som lagrats tidigare skrivs över. Spara används om du vill lagra rättigheter på en sida. Används ofta när det inte finns några undersidor. Om du väljer Rekursivt innebär det att du sparar de rättigheter som syns på skärmen för markerad sida och dess undersidor. Du lagrar alltså rätttigheterna på flera sidor samtidigt. Alla rättigheter som lagrats tidigare skrivs över. Rekursivt är den minst använda knappen eftersom den lagrar det man ser på den sidan man står på alla undersidor. Med andra ord skriver den över eventuella andra rättigheter längre ned. Denna kan användas för rensa bort tidigare inställningar och skriva över med nya. Om man har börjat rensa olika grupper är denna knapp nästintill förbjuden. Om du väljer Lägg till Rekursivt innebär det att du lägger till de rättigheter som syns på skärmen för markerad sida och dess undersidor utan att förändra rätttigheter som gäller för övriga grupper/användare. Genom att rensa bort de grupper från fönstret som inte ska förändras kommer dessa inte att påverkas. När du klickar på Rensa så innebär det endast att du döljer gruppen ur vyn. Du rensar alltså inte bort gruppen från systemet. Lägg till Rekursivt är den mest använda knappen. Om du hela tiden rensar bort de grupper som inte ska påverkas och sedan lagrar med Lägg till Rekursivt påverkar du endast de grupper som visas. Lägg till Rekursivt är mycket lämpligt att använda om du har många olika rättigheter i en struktur och vill lägga till eller ändra på en eller flera grupper. Om du väljer Ta bort Rekursivt innebär det att du tar bort gruppen/användaren som syns på skärmen för markerad sida och dess undersidor. Genom att rensa bort de grupper som du inte vill ta bort, tar du endast bort den som visas, alla andra är oförändrade. Ta bort Rekursivt används när du vill ta bort en grupp från en hel struktur. Det är vanligt att man exempelvis tar bort WebEditors från startsidan och nedåt. Det är dock viktigt att inte glömma och rensa bort de grupper som man inte vill ta bort. Sätt rättigheter för olika redaktörer i trädstrukturen Det är vanligt att man inom en stor organisation vill styra så att redaktörerna endast ska kunna skapa, ändra, radera och publicera på vissa delar av trädstrukturen. Det är också ganska vanligt att man på ett extranät vill ge olika kunder tillgång att läsa olika sidor. För att kunna göra det måste du börja med att skapa fler grupper än WebEditors. Du måste ha en grupp för varje del av trädet som ska kunna åtskiljas från andra redaktörer. Om vi tar ett exempel på en webbplats som har tre olika huvudgrenar; Om företaget, Produkter och Support. Varje del har två eller flera redaktörer som ska hjälpas åt att uppdatera informationen på webbplatsen. Redaktörerna ska bara kunna skapa och ändra på sidor inom sin egen

18 18 Administratörshandbok EPiServer 4.60 gren i trädet. Vi börjar då med att skapa tre grupper, antigen i Windows eller i EPiServer beroende på hur vi jobbar. Grupperna får i det här fallet namnen Editors_Company, Editors_Products och Editors_Support. Om vi inte redan har skapat användarna måste vi göra det. Sedan ser vi till att de olika redaktörerna är medlemmar i den grupp där de ska kunna ändra. Alla som ska vara redaktörer måste vara medlemmar av WebEditors annars kommer de inte åt redigeraläge. Det innebär att alla redaktörer måste vara medlem av minst två grupper, dels WebEditors och dels den grupp som anger vad de får redigera. När grupperna och användarna är klara är det dags att sätta rättigheter på rätt ställe i strukturen. 1. Välj Sätt rättigheter på fliken Admin. 2. Markera den sida i strukturen som du ska sätta rättigheter på. I det här fallet blir det sidan Products. 3. Nu ser vi att ingen redaktör har rättigheter på denna sida så vi måste börja med att lägga till gruppen Editors_Products. Välj knappen Lägg till grupp och lägg till gruppen. 4. Ge gruppen de rättigheter som de ska ha på sidan genom att markera kryssrutorna vid gruppen. Om du dubbelklickar i en kryssruta kommer alla kryssrutor till vänster att markeras. 5. För att inte ändra på övriga grupper rensar vi bort dem genom att välja knappen Rensa bakom respektive grupp. 6. För att spara rättigheterna för den aktuella gruppen på den sida som är markerad och alla dess undersidor väjer vi nu knappen Lägg till Rekursivt. Då kommer gruppen att läggas till på sidan och alla undersidor. Tack vare att vi rensat bort övriga grupper förblir dessa oförändrade. 7. Rättigheterna är sparade. 8. Eftersom användaren är medlem av WebEditors för att komma in i redigeraläge kan denna grupp inte ha några rättigheter i strukturen. Vi behöver därför ta bort alla den gruppen från startsidan och nedåt i strukturen. Den gruppen används bara till att komma in i redigeraläge. Börja med att markera Startsidan. Rensa alla grupper utom WebEditors. Välj Ta bort Rekursivt. 9. Nästa gång en redaktör i gruppen Editors_Products loggar in kommer han bara att kunna ändra på sidan Products och dess undersidor.

19 Arbeta med behörigheter 19 På liknande sätt har du möjligheter att skapa olika grupper för att ge olika besökare tillgång till olika sidor. På en publik webbplats ser du då till att Everyone inte har läsrättigheter på de sidor som du inte vill visa för allmänheten. Genom att låta extranätsanvändare logga in så kommer de åt olika sidor beroende på hur du har satt läsrättigheterna. Om en besökare inte har läsrättigheter till en sida kommer den sidan inte visas i menyer. Besökaren vet helt enkelt inte att det finns mer information. Du kan låta dina besökare registrera sig på webbplatsen genom att aktivera självregistrering under alternativet Inställningar för extranätsanvändare. Sök användare/grupp Om du vill kontrollera vilka grupper en viss individ är medlem av, ändra inställningar eller kanske ge en användare ett nytt lösenord måste du söka reda på användarens konto. Det kan du göra med alternativet Sök användare/grupp. Ange vilken typ (grupp eller användare) du vill söka efter och ange sökkriterier i ett eller flera av de övriga fälten och välj Sök. Vill du lista alla grupper och användare lämna alla fält tomma och välj typ Alla och välj Sök. Sökresultatet listas och genom att klicka på gruppens eller användarens namn har du möjlighet att förändra informationen om gruppen/användaren. I fältet Antal träffar per sida anger du hur många användare som ska visas per sida. Om ditt sökresultat blir fler sidor bläddrar du mellan sidorna i nedre vänstra hörnet.

20 20 Administratörshandbok EPiServer 4.60 I sökresultatet visas olika ikoner beroende på vilken typ av grupp användare som kontot är. Användare från Windows eller annan katalogtjänst kan inte hittas i EPiServers databas innan de själva har loggat in en gång. Det är endast användarnamnet som då lagras i EPiServer från början. Sedan kan användaren själv fylla på med personaliserad data om webbplatsen är byggd för det. Grupp skapad i EPiServer eller synkroniserad från Windows Grupp synkroniserad via LDAP Användare skapad i EPiServer Användare skapad i Windows Användare skapad i katalogtjänst och synkronsierad via LDAP Redigera användare Alla personer som på något sätt är/har varit inloggade på webbplatsen finns lagrade i EPiServer. En del av dem är skapade i EPiServer, andra är skapade i Windows eller annan katalogtjänst. När man skapar användaren, eller denne gör det själv genom självregistrering fyller man i uppgifter om användare. Om man i efterhand vill redigera dessa uppgifter gör man det genom att först söka efter användare under Sök användare/grupp och sedan redigera användaren. Alla personer som har tillgång till redigeraläget kan på egen hand ändra en del av sina uppgifter under Mina inställningar. Från adminläge kan du ändra mer information, såsom när kontot ska vara aktivit, vilken grupp användaren är medlem av m.m. Dessa egenskaper kan endast ändras på de användare som är skapade genom självregistrering eller via Skapa användare. Om du vill ändra den typen av information när användaren är skapad i annan katalogtjänst måste detta göras från det verktyget. Från adminläget kan du på en extern användare ändra samma uppgifter som användaren själv kan göra via redigeraläget. 1. Välj Sök användare/grupp. 2. Välj vilken användare du vill redigera genom att klicka på användarnamnet. 3. Gör dina ändringar i formuläret. 4. Välj Spara. Ta bort användare Om du personer som finns som användare i EPiServer som inte längre behöver ha tillgång till webbplatsen genom inloggning är det lämpligt att ta bort användaren. 1. Välj Sök användare/grupp. 2. Välj vilken användare du vill ta bort genom att klicka på användarnamnet. 3. Välj Ta bort högst upp på sida. 4. Bekräfta att du verkligen vill ta bort användaren i dialogrutan som öppnas.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Arbeta med mallar Version 4.50

Arbeta med mallar Version 4.50 Arbeta med mallar Version 4.50 ElektroPost Stockholm Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok ImageVault Version 3.5 Meridium AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för redaktörer Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion 5 Om den

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Kom i gång med EpiServer

Kom i gång med EpiServer Kom i gång med EpiServer 25 januari 2013 EpiServer för redaktörer Innehåll Innehåll... 2 Riktlinjer för skol- och barnomsorgsförvaltningens webbplatser... 4 Kom igång med EPiServer... 8 Logga in... 8 Mina

Läs mer

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. BEGREPP 6 3. GENERELLA FUNKTIONER 7 3.1. RSS 7 3.1.1. RSS i Internet Explorer 7 7 3.1.2. RSS i FireFox

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media

Manual. WebPublish Version 4.2. Artologik. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.2 Manual Artologik WebPublish Med publiceringsverktyget

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer

Välkommen till Trinity

Välkommen till Trinity användarmanual Välkommen till Trinity Idag har i stort sett alla företag en webbplats på Internet, företagets ansikte ut mot kunden. Webbplatsen möjliggör för kunder och framtida kunder att lätt skapa

Läs mer

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser.

Joomla frontend Den sida dina besökare ser. Joomla backend Administrationsgränssnittet som bara administratörer ser. Skapa en webbplats med Joomla Innan vi börjar En webbplats i Joomla har två huvudsakliga delar: En utsida som dina besökare ser och en insida som du som administratör använder när du konfigurerar och fyller

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan

Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Uppdaterad 2012-04-18 Arbeta med föreningens hemsida IdrottOnline Klubb Hemsidan Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9

INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Manual Innehållsförteckning INLEDNING... 4 FÖRBEREDELSER... 5 AKTIVERA ER IDROTTONLINE SIDA... 6 REDIGERA... 9 Informationsfliken... 10 Toppbild och färgschema... 10 Utseende boxar på startsidan... 11

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

SiteVision Användarmanual

SiteVision Användarmanual SiteVision Användarmanual Senselogic AB Version 2.2 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Arbeta med SiteVision...1 2.1 Starta SiteVision... 1 2.2 Sidolist... 2 2.2.1 Navigator... Högerklicka på en

Läs mer