Administratörshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Administratörshandbok"

Transkript

1 Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan KISTA

2 Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni 2003

3 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning INTRODUKTION 5 VAD ÄR EPISERVER? EPISERVERS WEBBPLATS HUR FUNGERAR EPISERVER? Företagets grafiska profil på webbplatsen Webbplatsens funktionalitet blir sidmallar Innehållet lagras i en databas Rättigheter Arbetsgången i EPiServer Webbläsare Visaläget, redigeraläget, adminläget ROLLER ORDLISTA INSTALLATION AV EPISERVER 12 SYSTEMKRAV INSTALLERA FILSTRUKTUR 17 INNEHÅLL I KATALOGERNA Kataloger som anpassas KATALOGEN UPLOAD Sidans katalog Global katalog LOGGA IN 19 FÖNSTRET SYSTEMADMINISTRATION 20 SYSTEMINSTÄLLNINGAR Generellt Redigering Länkverktyg Licens Databas LDAP BYGG OM LÄNKAR ROBOTSÖKNING PRODUKTUPPDATERINGAR RENSA KATALOGEN UPLOAD REDIGERA FLIKAR REDIGERA RAMAR REDIGERA KATEGORIER EXTERNA WEBBPLATSER DATABASUNDERHÅLL 28 BACKUP ARKIVFUNKTION TÖMNING AV PAPPERSKORG RÄTTIGHETER 30 ANVÄNDARGRUPPER I EPISERVER RÄTTIGHET TILL REDIGERA- OCH ADMINLÄGE Ändra rättigheter i web.config SÄTT RÄTTIGHETER

4 4 Administratörshandbok EPiServer 4.10 ÅTKOMST TILL FUNKTIONER Lägg till/ändra åtkomst till en funktion för en grupp/användare Ta bort åtkomst till en funktion för en grupp/användare ADMINISTRERA GRUPPINFO I EPISERVER Grupper i EPiServer Ta bort grupper Grupper från Windows Grupper från LDAP INSTÄLLNINGAR FÖR EXTRANÄTANVÄNDARE SÖK ANVÄNDARE/GRUPP Redigera användare Ta bort användare SKAPA ANVÄNDARE SÄTT RÄTTIGHETER FÖR OLIKA REDAKTÖRER I TRÄDSTRUKTUREN VERKTYG 44 ARBETSFLÖDEN Skapa arbetsflöde Allmänt Flödesbeskrivning Automatisk aktivering Aktiverade flöden REDIGERA ARBETSFLÖDE TA BORT ARBETSFLÖDE SIDTYPER 49 SKAPA NY SIDTYP REDIGERA SIDTYP Information Standardvärden Tillgängliga sidtyper KOPIERA SIDTYP REDIGERA EGENSKAP SPRÅK I EPISERVER 54 SPRÅK I REDIGERA- OCH ADMINLÄGE FÖRÄNDRA SPRÅKEN I EPISERVER LÄGG TILL ETT NYTT SPRÅK I EPISERVER DESIGN 56 HJÄLPFILER 57 SAKREGISTER 59

5 Introduktion 5 Introduktion Vad är EPiServer? EPiServer är ett webbpubliceringsverktyg där du snabbt och enkelt kan publicera information på en webbplats utan kunskap om tillverkning av webbsidor. Med EPiServer kan alla medarbetare enkelt skapa och uppdatera företagets webbplatser från en vanlig webbläsare. Arbetet kan jämföras med enkel ordbehandling. Det krävs inte någon specialistkunskap för att skapa webbsidor i EPiServer, du kan skapa sidor och publicera dessa utan att ha kunskap om html. Detta innebär dock inte att webbplatsen tappar funktionalitet. I EPiServer finns ett flertal färdiga komponenter som exempelvis röstafunktion, formulärfunktion, nyhetspublicering m.m. som varje redaktör själv kan använda för att bygga upp webbplatsen. Syftet med att ha ett verktyg som EPiServer är att man skall kunna sprida arbetet med att hålla en webbplats uppdaterad till så många som möjligt. Det skall vara lätt att lära sig och lätt att använda. Att det är lätt att lära sig tycker de flesta är bra men de som redan har kunskaper om att göra webbsidor kan ofta känna sig begränsade i ett verktyg. I EPiServer kan du som har stor erfarenhet av tillverkning av webbsidor använda dina kunskaper och tillverka webbsidor med hjälp av html eller verktyg du är van vid och sedan infoga det i EPiServer. Det du kan göra i html kan du göra i EPiServer. EPiServer är ett verktyg för alla typer av webbplatser. De flesta företag har webbplatser som vänder sig till olika målgrupper. Nästan alla har en publik webbplats som är till för marknadsföring gentemot kunder och andra intressenter. Lite större företag har också ett intranät som är en webbplats där intern information publiceras för anställda. Flertalet har också ett extranät som är till för anställda men även ofta för nära samarbetspartners och underleverantörer. De två sistnämnda typerna brukar vara lösenordskyddade så att endast de som är behöriga kommer åt dem. Genom att arbeta med EPiServer kan alla webbtyper hanteras i ett och samma verktyg. Vissa organisationer har valt att implementera EPiServer på alla sina webbplatser, andra bara för någon av sina webbplatser. Allt redigeringsarbete sker direkt från en webbläsare vilket innebär att man oberoende av tid och plats alltid kan logga in i EPiServer över internet och där skapa och uppdatera information. EPiServers webbplats EPiServer har en egen webbplats där du alltid kan läsa aktuell information om produkten. Webbplatsen är indelad i tre delar, en för allmänna besökare, en för kunder och en för partners. Om du är kund eller partner kan du registrera dig på webbplatsen och få mer information. Du kan ladda ner material, ta del av support och mycket mer. Adressen till webbplatsen är Hur fungerar EPiServer? EPiServer består av en basplattform som innehåller en grundfunktionalitet med tekniska detaljer. När man installerar EPiServer är produkten klar att använda på en gång. Webbplatsen har ett grafiskt standardutseende och en grundfunktionalitet. I de flesta fall anpassar man sedan webbplatsen efter organisationens egna önskemål. Det är vanligt att man börjar med att ta fram en grafisk profil och bestämmer vilken typ av information som skall finnas på webbplatsen. Det kan skilja sig ganska mycket beroende på vilken typ av webbplats man skall bygga och vilken målgrupp man har. EPiServer använder Microsoft Internet Information Server som webbserver för att hantera webbpubliceringen. I bakgrunden finns all information som visas på webbsidorna lagrad i en SQL databas. Webbservern och databasen körs på en Windowsserver. EPiServer använder samma behörighets-

6 6 Administratörshandbok EPiServer 4.10 modell som Windows vilket gör arbetet med behörigheter väldigt enkelt. De bilder och dokument som redaktörerna laddar upp till webbservern lagras i en egen katalog på webbservern. Förenklat kan man säga att EPiServer består av fyra delar, 1. företagets grafiska profil som finns lagrad i en formatmall. Här har man definierat vilka typsnitt, färger m.m. som skall användas på webbplatsen 2. sidmallar med funktionalitet 3. rättigheter som redaktörer och besökare har 4. informationen på webbplatsen som lagras i en databas, bilder och dokument som man har på webbplatsen lagras utanför själva EPiServer, i filstrukturen på servern. En redaktör som arbetar i EPiServer skall fokusera på att skapa ett bra innehåll. De skall skriva bra och intressanta texter. Syftet med ett sådant här verktyg är att de inte skall behöva fundera på vilka typsnitt som skall användas, vilka färger osv. Allt det skall finnas i systemet. Företagets grafiska profil på webbplatsen En av de första beslut som tas i ett webbprojekt är designen på webbplatsen. Då kommer man fram till vilka färger som skall användas, vilka typsnitt, vilken storlek texten skall ha, hur navigerigen skall fungera osv. Detta blir den grafiska profilen på webbplatsen. I EPiServer lagras all denna information i ett så kallat CSS-dokument. CSS står för Cascading Style Sheet och kan jämföras med formatmallar i MS Word. En stor fördel med användningen av formatmallar är om förändringar behöver göras i den grafiska profilen. Med hjälp av formatmallar gör man förändringen i ett dokument och förändringarna slår igenom på alla sidor, oavsett om det är 10 eller sidor. Använder man inte formatmallar måste man följaktligen gå in och ändra på varje enskild sida. I EPiServer finns det stöd för att använda olika grafiska teman eller olika menyträd, färger och så vidare genom de dynamiska inställningarna som finns. Ingenting är omöjligt när det gäller EPiServer.

7 Introduktion 7 En webbplats som bygger på EPiServer är oftast ramlös och använder istället dynamiska funktioner. Ramar används i huvudsak för att kunna ha viss information på en sida så att den alltid visas, som exempelvis menyer. När användaren väljer de olika alternativen i menyerna visas den nya informationen i en annan ram som ofta ligger bredvid/under menyramen. Med funktioner i EPiServer finns möjlighet att få samma funktion utan att använda ramar. Om man föredrar att använda ramar finns det givetvis även möjlighet att göra det i EPiServer. Det finns en del fördelar med att inte använda ramar på en webbplats, med ramar kan det exempelvis bli problem för användaren när denne vill lägga till en viss sida i sina Favoriter eller skriva ut en specifik sida. Webbplatsens funktionalitet blir sidmallar När man planerar webbplatsens struktur bestämmer man vilka olika funktioner som skall vara tillgängliga för besökaren. Det kan handla om att man exempelvis vill ha en nyhetspublicering, prenumerationsfunktion eller diskussionsforum på webbplatsen. När man valt vilka funktioner man skall ha, skapas sidmallar för alla dessa funktioner. Med hjälp av dessa sidmallar kan redaktörerna skapa innehållet och publicera sidorna på webbplatsen. I EPiServer finns vid installation ett antal standardmallar med de mest efterfrågade funktionerna. Dessa mallar finns beskrivna i den här boken under rubriken Arbeta med olika sidtyper. På din webbplats kan det finnas fler än de som är beskrivna här, då är de sidmallarna anpassade efter din organisations önskemål. Innehållet lagras i en databas Redaktörernas uppgift är att fylla webbplatsen med innehåll. Webbplatsens layout och struktur skapas av utvecklare medan innehållet skapas av redaktörer som gör detta via sin webbläsare. När redaktören går in redigeraläge och skapar sidor lagras all den informationen i en databas.

8 8 Administratörshandbok EPiServer 4.10 Rättigheter EPiServer använder samma behörighetsmodell som Windows. När det gäller rättigheter i EPiServer brukar man dela in dem i två delar. Dels rättigheter för de som skall arbeta som redaktörer och administratörer och dels för besökarna på webbplatsen. Det finns möjlighet att sätta behörigheter så att vissa medarbetare får ändra informationen på specifika sidor på webbplatsen. På så sätt kan olika avdelningar arbeta på samma webbplats men aldrig komma åt att ändra varandras information. Det är också vanligt att redaktörerna inte har samma rättigheter som administratörer. När det gäller rättigheter för besökare kan det användas på olika sätt. Ett vanligt användningsområde är en publik webbplats som även kan fungera som företagets extranät. Olika besökare ser olika menyer beroende på vilka behörigheter de har. Det finns i EPiServer möjlighet att styra rättigheter till enskilda användare och sida på webbplatsen. Arbetsgången i EPiServer 1. Redaktören loggar in i redigeraläge. Systemet kontrollerar att personen har rättigheter att skapa eller ändra sidor. Om man har rättigheterna att skapa sidor öppnas formuläret och redaktören kan fylla på med information. 2. Informationen som redaktören skapat (texter, länkar m.m.) sparas i databasen. 3. När besökaren går in på sidan via sin webbläsare, kontrolleras först behörigheten. Om besökaren har rättighet att läsa sidan börjar systemet ladda upp de olika delarna och visar sidan för besökaren. 4. Den grafiska profilen hämtas. 5. Sidans funktionalitet laddas in. 6. Information från databasen hämtas. 7. Eventuella bilder och dokument laddas upp till sidan. Det sammanlagda resultatet visas för besökaren och denne kan läsa det på sin skärm.

9 Introduktion 9 Webbläsare För att kunna se innehållet ordentligt på en webbplats baserad på EPiServer krävs att besökaren använder Microsoft Internet Explorer 4.0 (eller senare) eller Netscape Communicator 4.5 (eller senare). För redigeringsarbete krävs att redaktörerna använder Internet Explorer 6.0 eller senare. Trots att html-språket är konstruerat för att kunna visa information likartat oberoende av vilken hårdvara och mjukvara som används så ser det trots allt lite olika ut. Det finns en mängd olika varianter på html som olika webbläsare tolkar på lite olika sätt. I praktiken innebär det att man alltid bör kontrollera sin webbplats mot olika webbläsare för att se hur det kommer att se ut hos besökarna. Det är även lämpligt att prova med olika skärmstorlekar och operativsystem, helt enkelt sådana inställningar som man tror att det flesta besökare har. En annan viktig punkt är huruvida webbläsaren klarar att hantera Cascading Style Sheet. Klarar webbläsaren detta kan det grafiska gränssnittet styras ganska detaljerat. Visaläget, redigeraläget, adminläget En EPiServer baserad webbplats kan visas i tre olika lägen. Visaläget är den vy som besökaren ser. Då ser webbplatsen ut som vilken annan webbplats som helst. Det går inte att avgöra vilket webbpubliceringsverktyg som webbplatsen är uppbyggd på. Redigeraläget är den vy som redaktörerna ser när de loggar in för att skapa eller uppdatera information på webbplatsen. För att logga in till redigeraläget skrivs företagets webbadress plus tillägget /edit, http.//www.foretaget.se/edit. Då visas en inloggningsruta där redaktören skriver in sitt användarnamn och lösenord. Adminläget är den vy där administratörerna kan skapa och modifiera inställningar på webbplatsen. Här finns möjlighet att ändra i sidmallar, ändra systeminställningar, hantera rätttigheter m.m. För att logga in till adminläget skrivs företagets webbadress plus tilllägget /admin, http.//www.foretaget.se/admin. Då visas en inloggningsruta där administratören skriver in sitt användarnamn och lösenord. Om du är inloggad på webbplatsen kan du växla mellan de tre lägena genom att använda EPiServers egna högerklicksmeny. Högerklicka i sidan och välj Till redigeringsläge, Till visaläge eller Till adminläge. Om du inte har rätttighet att visa alla vyer visas inte heller alternativen i menyn. Roller När en organisation implementerar en EPiServerlösning finns det alltid ett antal olika roller runt omkring arbetet. Antalet roller och vilka roller är oftast olika beroende på organisationens storlek. När EPiServer har utvecklats har det alltid funnits ett antal roller till grund för hur utvecklingen skett. Dessa roller används ofta i den här dokumentationen för att beskriva arbetsgången i vissa moment. Besökare: är en person som är användare av webbplatsen. En person som med hjälp av sin webbläsare besöker webbplatsen för att hitta information eller använda tjänster som finns på webbplatsen. På ett intranät antar alla anställda på företaget rollen som besökare. Skribent: är en person som arbetar med informationsinmatning direkt från webbplatsen med hjälp av högerklicksadministrationen. Allt material som skapas publiceras direkt. Vissa skribenter har

10 10 Administratörshandbok EPiServer 4.10 tillgång till redigeraläget, men de flesta har det inte. I många fall har Skribenten inte rätt att publicera information, utan en ansvarig utgivare gör det. Redaktör: är en person som arbetar med informationsinmatning i EPiServer. Redaktören har tillgång till redigeraläget och kan där ha olika rättigheter. Vissa redaktörer har bara möjligheter att skapa information på specifika platser i trädstrukturen. Andra har rätt skapa, ändra och ta bort information men inte publicera. En tredje variant kan vara att man har rättigheter till alla funktioner som finns tillgängliga från redigeraläget. Ansvarig Utgivare: är en person som också är redaktör men har ett litet större ansvar genom att denne kan publicera information som andra har skapat. Det är inte alla organisationer som har en ansvarig utgivare utan ger varje redaktör rättighet att publicera sin egen information. Administratör: är en person som har ansvaret över hela webbplatsen. Administratören har tillgång till redigera- och adminläget i EPiServer. Administratörens uppgift är ofta att hjälpa redaktörerna så att deras arbete blir enkelt, genom att anpassa verktyget så att det passar redaktörerna. Utvecklare: är en person med goda kunskaper om programmering och utför arbetet med framtagning av funktionalitet och sidmallar på webbplatsen. Beroende på vilken fas organisationen befinner sig i är det väldigt olika vilka av dessa roller man har inom organisationen och vilken man köper in. Det vanligaste är att man själva har de översta rollerna och köper in utvecklartjänster. Ordlista ASP CSS editor extranät hemsida html intranät 1. Active Server Pages. En webbsida som innehåller program eller skript som exekveras i webbservern innan resultatet sänds till användaren. 2. Application Service Provider. Programuthyrningsföretag (som låter kunderna komma åt programmen via webben). (Cascading Style Sheet) är en typ av formatmall där man kan beskriva utseende och layout. Oftast har man samma CSS-mall för hela webbplatsen, men det finns även möjlighet att ha enskilda mallar för varje sida. ett verktyg för att förenkla tillverkning av webbsidor. De flesta editorer fungerar som en ordbehandlare. Det innebär att användaren inte behöver ha kunskap om html och programmering. är en utvidgad variant av intranät. Man använder samma teknik som i World Wide Web, men släpper bara in ett fåtal användare. Ett extranät är inte bara tillgängligt för anställda inom ett företag, utan även för utomstående som samarbetar med företaget, till exempel underleverantörer och återförsäljare. den sammanhållande webbsidan för en webbplats. Brukar vanligtvis vara den första sida man kommer till och därifrån man kan nå alla andra delar på webbplatsen. (Hypertext Markup Language). Det språk som ofta används för att skriva webbsidor. Textens och sidans uppläggning, liksom länkar, anges med enkla koder, som blir osynliga för användaren när man tar upp sidan i en webbläsare. Det finns standard för hur språket skall skrivas, men olika webbläsare tolkar språket annorlunda. ett nät som är baserat på samma teknik som World Wide Web och fungerar likadant, men som bara är tillgängligt för anställda inom ett företag eller en organisation. Jämför med extranät.

11 Introduktion 11 wap.net rot webbläsare webbplats webbsida URL XML (Wireless Application Protocol) en växande samling industristandarder för att möjliggöra internetbaserad datakommunikation över det mobila telenätet på ett enkelt och enhetligt sätt. Målet är att skilja mellan innehållet och tekniken, så att meddelandet går fram oavsett vilken teknik som används. Microsofts basplattform som bygger på en satsning där persondatorbaserade program skall övergå till ett internetbaserat system av tjänster och tillämpningar som kan användas från alla slags digitala apparater - mobiltelefoner, persondatorer, handhållna datorer, tv-apparater. Microsoft skriver det med punkt före:.net. Kallas därför ofta bara för Dotnet (root) i ett filsystem, som är indelat i kataloger, är roten modern till alla kataloger. Trots att det kallas för rot brukar det avbildas i toppen. det program som används för att läsa webbsidor. Det finns ett antal olika webbläsare på marknaden. De två vanligaste är Microsoft Internet Explorer (IE) och Netscape (NE). Webbläsare utvecklas ständigt, ju senare version desto bättre visning och finesser. Det engelska ordet är webbrowser eller förkortat browser. en organisations eller persons samlade World Wide Web-sidor, samlade under en hemsida. Engelska ordet är website eller förkortat site. en sida på en webbplats. (Uniform Resource Locator) kan översättas med webbadress. Url:er har normalt formen Http står för hypertext transfer protocol och www, som ibland saknas, är ett vanligt namn på företagets webbserver. Http kan ofta utelämnas när man matar in en url, och ibland kan man även utelämna www. Det kan dock inte utelämnas när man skapar en länk från en webbsida till en annan. (extensible Markup Language) Ett mer kraftfullt alternativ till html, det språk som används när man skapar webbsidor. En skillnad är att html endast beskriver sidans grafiska struktur, medan xml gör det möjligt att beskriva innehållet. Källa:

12 12 Administratörshandbok EPiServer 4.10 Installation av EPiServer Installationen av EPiServer görs med hjälp av ett installationsprogram som du laddar ner från internet. Programmet hämtar på egen hand aktuella filer från internet när du startat installationen. Börja med att ladda ner installationsfilen till den server som du skall installera EPiServer på. Servern skall vara installerad med de programvaror som krävs innan installation av EPiServer sker. Systemkrav Windows 2000 Server med ServicePack 1 eller senare Minst 50MB ledigt utrymme på en NTFS-formaterad partition. Internet Information Server 5.0 (for Windows 2000) Microsoft SQL Server 2000 Microsoft.Net Framework (http://msdn.microsoft.com/net) eller Microsoft.NET Framework SDK (http://msdn.microsoft.com/net) eller Microsoft Visual Studio.NET (rekommenderas för utveckling). Installera Starta filen EPiServerInstaller.exe. Installationsprogrammet körs igång och dialogrutan för installationen visas. Du skall nu ange olika inställningar för din installation på ett antal sidor. Fyll i din information och välj Next. Börja med ange den licensinformation du erhållit från din leverantör. Alla licenser går för partners att beställa via

13 Installation av EPiServer I fältet Licensed to company anger du det företagsnamn som angivits i beställningen av licensen. 2. I fältet Licensed to person anger du den person som angivits i beställningen av licensen. 3. I fältet License key anger du den licenskod som skickats med e-post efter beställningen av licens. 4. Välj fliken Next. Ange vilken version av EPiServer du skall installera. 5. I fältet Install version väljer du vilken version du skall installera. Den senaste versionen visas överst i listan. 6. Välj Next. På nästa sida skall du ange hur du skall sätta upp webbplatsen i Internet Information Server. 7. I fältet Select IIS instance väljer du om webbplatsen skall installeras i en redan existerande webbplats i Internet Information Server eller om installationen skall skapa en ny. Om du väljer att skapa en ny visas följande dialogruta 8. I fältet Site name skriver du namnet på webbplatsen. Det är detta namn som senare kommer att visas i namnlisten i webbläsaren. Värdet kan senare ändras från adminläge.

14 14 Administratörshandbok EPiServer I fältet URL anger du adressen som du vill använda till webbplatsen. 10. I fältet Directory väljer du den katalog där du skall installera din webbplats. 11. Välj Create för att skapa webbplatsen i Internet Information Server. 12. I fältet Virtual directory väljer du om du vill koppla webbplatsen till en virtuell katalog i IIS. Om du skall installera webbplatsen i roten på webbplatsen så lämna det fält tomt, vilket rekommenderas. 13. Välj Next. På fliken nästa sida skall du ange vilken databas du skall koppla din webbplats mot. Databasen måste vara installerad och konfigurerad innan du påbörjar installationen av EPiServer. Se till att den användare som du anger nedan har ägarrättigheter till databasen. Hur du skall installera din databas kan du läsa i readme-filen som följer med installationsprogrammet. 14. I fältet Database Server anger du sökväg till den maskin där databasen du skall använda är installerad. Ligger databasen lokalt på samma maskin som du skall installera EPiServer skriver du (local). 15. I fältet Database name anger du namnet på den databas du skall använda. 16. I fältet Database login anger du användarnamnet som har ägarrättigheter till databasen du angivet ovan. 17. I fältet Databasse password anger du det lösenord som är kopplat till användaren ovan. 18. Välj Next.

15 Installation av EPiServer 15 På nästa sida skall du ange ett adminkonto som du senare kan använda för att logga in på webbplatsen första gången. Detta konto kan du senare enkelt radera om du vill. 19. I fältet Username anger du det användarnamn du vill använda för att kunna logga in på webbplatsen första gången. 20. I fältet Password anger du det lösenord du vill koppla till användaren ovan. 21. Välj Next.

16 16 Administratörshandbok EPiServer Starta installationen genom att välja Install. När installationen har slutförts har det skapats en katalog i installationskatalogen. Den innehåller filer som laddats ner för att kunna installera. Där finns också en textfil som beskriver själva installationsförloppet. Den filen kan skickas till support om något fel uppstått under installationen som du behöver hjälp med. Om installationen har genomförts utan problem bör du ta bort filen från datorn eftersom den innehåller information som kan vara känslig att lämna ut till obehöriga. TIPS! Läs alltid Readme-filen som följer med installationsfilerna. Där finns information om ytterliggare moment som eventuellt behöver göras för att installationen skall bli komplett.

17 Filstruktur 17 Filstruktur Vid installationen av EPiServer skapas som standard en katalog på webbservern som heter EPiServerNET. I den katalogen ligger alla filer som har med EPiServer att göra. Genom att ha kunskap om vad som finns i de olika katalogerna kan du anpassa din webbplats så att arbetet för dina redaktörer förenklas. Dina redaktörer har framförallt tillgång till katalogen Upload via redaktörsgränssnittet. Genom att skapa en lämplig struktur här kan du förenkla arbetet med filer och bilder för dina redaktörer. Det är lämpligt att tänka igenom hur strukturen skall se ut för att man lätt skall kunna hitta bilder och filer som man laddat upp tidigare. Innehåll i katalogerna Katalogens namn Innehåll Admin Filer som skapar adminläge Aspnet_client Stödfiler som ingår i.net-ramverket Bin Kompilerade kodbibliotek för EPiServer-kärnan och webbplatsen Edit Filer som skapar redigeraläget Help Kundpassande hjälpfiler som du själv kan skapa i html Images Bilder som i de flesta fall tillhör huvuddesignen på webbplatsen Lang Filer som styr språket i admin- och redigeraläge Styles Filer som styr utseendet på webbplatsen Templates Filer som skapar de olika sidtyperna och funktionerna på webbplatsen Upload Katalogen som standard är ställd för att redaktörerna skall ladda filer och bilder till. Här kan du skapa din egen struktur som passar din organisation Util Systemfiler som används av EPiServer WebServices Olika Web-tjänster som används för att anropa EPiServer Kataloger som anpassas När en leverantör anpassar EPiServer för kundens behov är det några filer i kataloger som utvecklare i första hand förändrar. Katalogerna som tillhör EPiServer-systemet ändras inte för att man senare skall kunna uppgradera systemet och därmed få ny funktionalitet. De kataloger som kan anpassas är Help, Images, Styles, Templates, Upload och WebServices. Även katalogen Lang kan ibland förändras, om så är fallet är det viktigt att hålla koll på det, eftersom dessa filer skrivs över vid en eventuell uppgradering. Läs mer om det här under Språk i EPiServer.

18 18 Administratörshandbok EPiServer 4.10 Katalogen Upload När en redaktör laddar upp bilder och dokument till webbservern lagras dessa som standard i katalogen upload. Du kan från Systeminställningar välja vilken katalog de skall ladda filer till om du inte vill använda upload. Alla filer som visas för besökarna på webbplatsen lagras i den struktur som man väljer att ladda upp till. För att det skall vara enkelt att arbeta med kataloger och filer för redaktörerna är det viktigt att man redan från början har en policy hur man skall använda det. När man laddar upp filer har man som redaktör två alternativ. Det är att ladda till Sidans katalog eller Global katalog, det finns givetvis för och nackdelar med båda alternativen. Vilken policy som skall gälla på din webbplats är beroende på hur dina redaktörer är vana att arbete och vilken datormognad de har. Det är någon som bör diskuteras från fall till fall. Under Åtkomst till funktioner ställer du in de rättigheter som skall gälla på din webbplats. Sidans katalog När en redaktör laddar en fil till sidans katalog skapas det alltid en ny katalog som är kopplad till sidan. Katalogen får ett namn bestående av siffror. Om man har många sidor med filer på alla sidor innebär det att man får många kataloger i sin struktur. En fördel med att använda sidans katalog är att man som redaktör inte behöver hålla reda på var man skall göra av sina bilder. En annan är att man från adminläge kan Rensa katalogen upload, det innebär att alla kataloger som är kopplade till sidor som inte längre finns på webbplatsen, raderas. Det innebär att redaktörna inte själva måste ta bort gamla bilder. Det är endast sifferkatalogerna som rensas bort när man använder Rensa katalogen upload. En nackdel med att använda sidans katalog är om man använder samma filer på många olika sidor. Då måste man ladda upp dem till en ny katalog varje gång man skall använda filen. Rent tekniskt kan man givetvis att länka in en bild från en annan sifferkatalog. Nackdelen är då om originalsidan tas bort och upload rensas, då kommer bilden att tas bort vilket får konsekvenser om man lagt bilden på fler sidor. Global katalog När en redaktör laddar en fil till global katalog skall redaktören placeras sig i den katalog som denne vill att bilden skall lagras i innan uppladdningen sker. Det kan då vara lämpligt att ha byggt upp en filstruktur som redaktören känner igen och förstår innan arbetet startar. Man kan här också ge redaktören rättigheter att skapa egna kataloger och övrig filhantering. En fördel med att använda den globala katalogen är att man som redaktör enkelt kan hitta tillbaka till bilder som redan är uppladdade till webbservern eftersom allt lagras i en katalogstruktur som man känner igen. En nackdel med att använda den globala katalogen är att det är svårt att hålla reda på vilka filer som används och inte. Det finns ingen automatiserad rensning av katalogerna, varje redaktör eller administratör måste rensa katalogen helt på egen hand och då finns det risk att man raderar filer som används.

19 Logga in 19 Logga in EPiServer är ett webbpubliceringssystem som inte kräver speciellt mycket av vare sig av redaktörer eller av hård- och mjukvara på datorer. Redaktören behöver ha kunskap om enkel ordbehandling och datorn behöver en webbläsare. För att administrera en webbplats behövs inte heller så mycket mer kunskap. Det mesta av administrationen görs genom enkla formulär. Kunskap om hur webben fungerar och hur webbsidor skapas och hanteras av olika system är dock en stor fördel. Kunskap om Windows server och IIS är också behövligt för att arbetet skall flyta smidigt. För att komma åt adminläget öppnar du din webbläsare och skriver in adressen till den webbplats som du skall administrera, plus att du lägger till /admin, exempelvis Då visas en inloggningsruta och du loggar in med ditt användarnamn och lösenord. För att administrera det grafiska utseende (CSS-mallar) samt språk i form av tex hjälptexter i redigera- och adminläge så görs detta direkt via ändringar i speciella filer som finns på webbserver. Se avsnittet om Design för information om grafiskt utseende samt avsnittet Språk för språkinformation. Fönstret Redigeraläge Visaläge Hjälp Startsida med information om webbplatsen

20 20 Administratörshandbok EPiServer 4.10 Systemadministration Systeminställningar I systeminställningar gör du inställningar som gäller för hela EPiServer. Du kan ändra språk, sökvägar till olika delar på webbservern m.m. Oftast ställs dessa inställningar in vid installation och ändras sällan. Generellt Namn på webbplatsen Det namn som kommer att synas i namnlisten högst upp i webbläsarens fönster. Url till din webbplats Vid flera tillfällen i EPiServer används webbadressen till webbplatsen, ett exempel är i prenumerationer. I det här fältet anger du webbadressen till din webbplats så att rätt information skickas till användare. Standardspråk Redigera- och adminläget kan visas på olika språk. Här har du möjlighet att välja vilket språk som skall gälla för din EPiServer. Tänk på att den information som lagras i databasen inte förändras i och med att du byter språk här. Läs mer om att byta av språk under Språk i EPiServer. Om redaktören själv valt ett språk under Mina inställningar, så är det språket som gäller för den redaktören oavsett standarspråk. Kryptera filen web.config I filen som heter web.config finns en del uppgifter om systemet som kan vara känsliga för att hamna i orätta händer. En av dem är information till och från databasen. För att ingen skall kunna se den informationen genom att läsa i filen krypterar man den. Markera alternativet och spara systeminställningarna. Då krypteras i förstahand informationen om kopplingen till databasen.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden

Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden Det enklaste och mest prisvärda content management systemet på marknaden 4.40 En produkt för alla EPiServer är ett content management system för att enkelt och snabbt hantera information på ett intranät,

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Frihet och flexibilitet på dina villkor!

Frihet och flexibilitet på dina villkor! Frihet och flexibilitet på dina villkor! EPiServer är en enkel, effektiv och flexibel plattform ett klokt val för alla som vill använda webben som en kvalitetssäker och affärskritisk informationskanal.

Läs mer

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5

Utbildning Webtool 2014. Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014 Utbildningskompendium Webtool Ver 5 Utbildning Webtool 2014... 1 Allmänt om Webtool... 4 Open24... 4 Arbetsyta & Navigeringsträdet... 5 Arbetsytan... 6 Statistik... 7 Logga ut...

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för redaktörer Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion 5 Om den

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Skapa en webbplats med Wordpress

Skapa en webbplats med Wordpress Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson Skapa en webbplats med Wordpress så använder du publiceringsverktyget Uppdaterad för version 3.5! Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson Skapa en

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Redaktörsutbildning EPiServer CMS 6

Redaktörsutbildning EPiServer CMS 6 Redaktörsutbildning EPiServer CMS 6 Välkommen! Tobias Bergman tobias.bergman@knowit.se Konsult (Projektledare, utvecklare) Tider 13.00 Start 14.30? Kaffe 16.00 Slut för idag Grundläggande redaktörsutbildning

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet

Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Implementation av automatisk datainsamling, lagring och presentation för salubjudna fastigheter och bostadsrättslägenheter på Internet Mattias Nilsson mnn01007@student.mdh.se Värdia Jaeger & J:son Kontakt:

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer