Forskning hand i hand med praktiken:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning hand i hand med praktiken:"

Transkript

1 Forskning hand i hand med praktiken: Betydelsen av känslan av sammanhang för olika copingresurser i stressituationer hos poliser i yttre tjänst Docent Anna M. Dåderman, med.dr., fil.dr., Högskolan Väst och Daniel de Colli, Polismyndigheten i Västmanland

2 2 Daniel de Colli Har samlat in data till föreliggande studie. Arbetar vid polismyndigheten i Västmanland, grova brottssektionen. Under min handledning har Daniel skrivit 3 examensarbeten. o Avlastningssamtal en undersökning bland poliser i ingripande verksamhet, examensarbete, Polishögskolan. o Betydelsen av copingresurser och självkansla for attityd till krisstod inom polisen, C-uppsats i psykologi, Mälardalens högskola. o Ett nytt svenskt arbetspsykologiskt test och arbetsprestation inom polisen samtidig validitet, D-uppsats i psykologi, Mälardalens högskola. Fått pris från kronprinsessan Viktoria för det bästa examensarbete.

3 3 Arbete och dess villkor är för det mesta betydelsefullt

4 4 Den goda arbetsplatsen Strävar efter att medarbetare utvecklar copingresurser som kan användas i stressituationer. Utbildning, kompetensutveckling och lärande kan utveckla verksamhet och medarbetare. Samtliga poliser som arbetar i yttre tjänst som har ordningsverksamhet som uppgift måste ha en utbildning i bastaktik där det bl. a ingår stresshantering och ett kommunikativt förhållningssätt.

5 5 Vissa yrken karakteriseras av en hög grad av psykosocial stress

6 Känslan av sammanhang KASAM Utvecklades av Antonovsky (1987). KASAM antar att personer som ser omvärlden såsom begriplig, hanterbar och meningsfull, trots förekomsten av olika stressorer, befinner sig på den friska sidan av hälsa-sjukdom kontinuum. Sådan person kan därför behålla sin hälsa eller förbättra den, trots olika stressorer. 6

7 7 Definitioner, enl. Antonovsky (1987) Begriplighet i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftmässigt gripbara; information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig. Hanterbarhet den grad till vilken man upplever att det står resurser till ens förfogande, är under kontroll, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av stimuli man utsätts av. Meningsfullhet motivationskomponent, det som har betydelse, ger utmaningar, känslomässig investering och engagemang.

8 Syfte med studien Det kan vara av vikt studera betydelsen av KASAM för copingresurser i stressituationer hos yrkesverksamma som i sitt dagliga arbete kan utsättas för emotionellt svårhanterliga stressorer. Det saknas studier som undersöker denna aspekt hos poliser i yttre verksamhet. 8

9 Deltagare och design 101 poliser (29 kvinnor) i yttre tjänst som har ordningsverksamhet som uppgift. Ålder M = 33 år (s = 8.3), år. Tjänstgöring M = 5 år (s = 8.7). Polismyndigheten i Västmanlands län. Tvärsnittstudie; datainsamling skedde på en APT-träff. 9

10 Instrument att mäta en persons resurser till att klara stress Svensk version (Ekecrantz & Norman, 1991) av Coping Resourse Inventory (Marting & Hammer, 1988, 2004); 60 item. o Total skala (α =.90) o Kognitiva resurser (positiv grundsyn) (α =.62) o Sociala resurser (socialt nätverk) (α =.75) o Emotionella resurser (accepterar och kan uttrycka känslor) (α =.83) o Andligt/filosofiska resurser (handlingar styrs av stabila värderingar) (α =.64) Religiösa, familjära, kulturella traditioner, personlig filosofi o Fysiska resurser (hälsobefrämjande aktiviteter) (α =.80). 10

11 Instrument att mäta känslan av sammanhang och mening (KASAM) Svensk version av KASAM (Antonovsky, 1993), 29 item. o KASAM total skala (α =.88) o Begriplighet (att kunna förstå inre och yttre stimuli) (α =.76) o Hanterbarhet (att uppleva faktiska resurser för att klara krav som följer av stimuli som tagits in) (α =.76) o Meningsfullhet (motivationsaspekt; kognitiv, känslomässig) (α =.77) Det är värt att försöka Svårigheter som utmaningar. 11

12 Statistiska analyser Beskrivande statistik. För att kunna se betydelsen av känslan av sammanhang för olika resurser till att klara stress användes stegvis multipel regression. Beroende variabel: respektive resurs o Fem separata multipla regressionsanalyser gjordes. Oberoende variabler: begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet, samt KASAM (totalpoäng). 12

13 Beskrivande statistik KASAM totalpoäng var relativt hög, M = 150.8; s = Totala resurser till att klara stress var relativt höga, M = 180.1; s = 1.3. o Kognitiva, sociala, emotionella och fysiska resurser var högre än US-normer. o Andligt/filosofiska resurser var lägre än US-normer. Högt samband mellan KASAM och totala resurser: r =.60, p <

14 Resultat kognitiva resurser I första steg förklarade KASAM total 31% av variationen i kognitiva resurser, F (1, 99) = 46.52, p < I nästa steg förklarade begriplighet ytterligare 3.5% av variationen i kognitiva resurser, F (1, 98) = 7.91, p = o Högre KASAM total och begriplighet var relaterade till högre kognitiva resurser till att klara stress, vilket innebär att person med hög KASAM och hög begriplighet kan i hög utsträckning upprätthålla en positiv syn på sig själv och andra, samt att han/hon har en allmänt optimistisk inställning. 14

15 Resultat sociala resurser Hanterbarhet förklarade 27% av variationen i sociala resurser, F (1, 99) = 37.48, p < o Högre hanterbarhet var relaterad till högre sociala resurser till att klara stress, vilket innebär att person med hög hanterbarhet i hög utsträckning ingår i ett socialt nätverk. 15

16 Resultat emotionella resurser KASAM total förklarade 25% av variationen i emotionella resurser, F (1, 99) = 34,59, p < o Högre KASAM total var relaterad till högre emotionella resurser till att klara stress, vilket innebär att en person med hög KASAM i hög grad accepterar och kan uttrycka alla slags känslor. 16

17 Resultat andligt/filosofiska resurser Hanterbarhet förklarade 9,5% av variationen i andligt/filosofiska resurser, F (1, 99) = 11.49, p = o Högre hanterbarhet var relaterad till högre andligt/filosofiska resurser till att klara stress, vilket innebär att handlingar hos en person med hög hanterbarhet styrs av stabila värderingar som härrör ur religiösa, familjära eller kulturella traditioner eller ur en personlig filosofi. 17

18 Resultat fysiska resurser Hanterbarhet förklarade 13.9% av variationen i fysiska resurser, F (1, 99) = 17.10, p < o Högre hanterbarhet var relaterad till högre fysiska resurser till att klara stress, vilket innebär att en person med hög hanterbarhet genomför i större utsträckning hälsobefrämjande aktiviteter. 18

19 Resultat totala resurser till att klara stress Hanterbarhet förklarade 36.2% av variationen i totala resurser till att klara stress, F (1, 99) = 57.65, p < o Högre hanterbarhet var relaterad till högre totala resurser till att klara stress. 19

20 Summering av resultaten Svenska poliser i yttre tjänst som har ordningsverksamhet i sin tjänst har hög känsla av sammanhang, KASAM. De har relativt höga totala resurser till att klara stress. o o Relativt högre kognitiva (positiv grundsyn), sociala (socialt nätverk), emotionella (accepterar och kan uttrycka känslor) och fysiska resurser (hälsobefrämjande aktiviteter). Relativt lägre andligt/filosofiska resurser (handlingar styrs av stabila värderingar). Det är okänt om resultaten beror på utbildningseffekter, urvalsproceduren eller annat då det inte går att dra kausala slutsatser från en tvärsnittstudie. 20

21 Summering av resultaten KASAM total och begriplighet predicerar variationen i kognitiva resurser. KASAM total predicerar variationen i emotionella resurser. Hanterbarhet predicerar variationen i sociala, andligt/filosofiska, fysiska och totala resurser till att klara stress. 21

22 Tack Samtliga poliser som tog sin tid att fylla i frågeformulären. Avishai Antonovsky, Ph.D. och Monica Eriksson, Ph.D. för tillstånd att använda SOC-29. Daniel de Colli tackar polismästare Per Ågren för att ha tillåtit datainsamling på tjänstetid. Anna Dåderman tackar FAP, Forum för arbetsintegrerat lärande och pedagogisk utveckling vid Högskolan Väst, för anslag som möjliggör forskning (konferenspresentation + artikel) på arbetstid. Monica Eriksson, föreståndare av Centrum för Salutogenes för möjligheten att presentera resultaten på Salus

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Kan faktorerna KASAM, flow samt prestationsbehov predicera arbetstillfredsställelse?

Kan faktorerna KASAM, flow samt prestationsbehov predicera arbetstillfredsställelse? Mälardalens högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Kan faktorerna KASAM, flow samt prestationsbehov predicera arbetstillfredsställelse? Ulrika Gabriel C-uppsats i psykologi, VT 2007

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer

Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Hur mår jag? självupplevt välbefinnande hos gymnasietjejer Ida Ekman C-uppsats i psykologi, HT 2008 Handledare: Lena Almqvist Examinator:

Läs mer

Möjliga samband mellan upplevda utbildningseffekter, emotionell och själslig intelligens samt självkänsla

Möjliga samband mellan upplevda utbildningseffekter, emotionell och själslig intelligens samt självkänsla Möjliga samband mellan upplevda utbildningseffekter, emotionell och själslig intelligens samt självkänsla Cecilia Bäckman Maria Ekegren Psykologi 61-90 hp, Uppsats 15 hp Personalvetarprogrammet Institutionen

Läs mer

ATT TÄNKA OCH ARBETA SALUTOGENT - HÄLSOFRÄMJANDE

ATT TÄNKA OCH ARBETA SALUTOGENT - HÄLSOFRÄMJANDE ATT TÄNKA OCH ARBETA SALUTOGENT - HÄLSOFRÄMJANDE Monica Eriksson PD, Lektor, Föreståndare Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur HÄLSANS BESTÄMNINGSFAKTORER Peltonen & Kannas,

Läs mer

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje Uppsala Universitet Institutionen för sociologi. Socionomprogrammet. Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete 15 Hp, C-uppsats Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Tonåringars upplevelser av att leva med ett syskon som har ADHD

Tonåringars upplevelser av att leva med ett syskon som har ADHD Insitutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet Tonåringars upplevelser av att leva med ett syskon som har ADHD Petra Larsson Psykoterapeutexamensuppsats VT 2012 Handledare: Eva Brodin Tack! Jag vill

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

Varför behövs behandling efter ett avslutat cannbismissbruk (eller ett blandmissbruk)?

Varför behövs behandling efter ett avslutat cannbismissbruk (eller ett blandmissbruk)? Varför behövs behandling efter ett avslutat cannbismissbruk (eller ett blandmissbruk)? Av Thomas Lundqvist, Leg. Psykolog & Docent i psykologi Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor (Drug addiction Treatment

Läs mer

Man är ju inte sin diagnos, man är ju människor

Man är ju inte sin diagnos, man är ju människor Handledare: Lauritz Brännström Datum: 2009-12-14 Man är ju inte sin diagnos, man är ju människor En arbetsmiljökartläggning vid daglig verksamhet hos Aktema Linköpings universitet Institutionen för Beteendevetenskap

Läs mer

Individens förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet. Särskilt utsatta grupper

Individens förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet. Särskilt utsatta grupper Individens förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet Särskilt utsatta grupper MSB:s kontaktpersoner: Marit von Rosen, 010-240 54 65 Publikationsnummer MSB836 - April 2015 ISBN 978-91-7383-559-6 2 3 Förord

Läs mer

Arbetsmiljö i förändring och utveckling

Arbetsmiljö i förändring och utveckling Arbetsmiljö i förändring och utveckling Text Gunnar Sundqvist 1 Innehåll Arbetsmiljö i förändring och utveckling... 2 Förord - syfte... 2 Förord ett arbetsliv i förändring... 2 Del 1 Historisk utveckling

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet

kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

EXAMENSARBETE. Empati i skolan

EXAMENSARBETE. Empati i skolan EXAMENSARBETE 2005:020 Empati i skolan En studie om hur skolan kan hjälpa elever att utveckla empati Miriam Isaksson Jenny Silveredh Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt i omsorg om vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning Eskilstuna mars 2013 Christine Gustafsson, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning?

Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? 1 Hur ser hjälpen ut när det gäller föräldrar med en lindrig utvecklingsstörning? Lisbeth Pipping C-uppsats vid institutionen för psykologi; Göteborgs universitet, 2001 2 Hur ser hjälpen ut när det gäller

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

EGEN OCH SOCIAL PÅVERKAN PÅ PERFEKTIONISM HOS INDIVIDUELLA IDROTTARE

EGEN OCH SOCIAL PÅVERKAN PÅ PERFEKTIONISM HOS INDIVIDUELLA IDROTTARE EGEN OCH SOCIAL PÅVERKAN PÅ PERFEKTIONISM HOS INDIVIDUELLA IDROTTARE Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa & Samhälle: Psykologi inriktning idrott, 61 90 hp, HT-2008 Handledare: Rasmus Tornberg Examinator:

Läs mer

Effekten av ett nytt vägval

Effekten av ett nytt vägval Effekten av ett nytt vägval En utvärdering av ett behandlingsprogram för ungdomar i kriminalitet eller i riskzonen att utveckla en kriminell livsstil A new direction An evaluation of a treatment program

Läs mer