FOLKHÄLSAN DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE HÄLSA NUMMER 7 JUNI 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOLKHÄLSAN DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE HÄLSA NUMMER 7 JUNI 2006"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FOLKHÄLSAN DIN GUIDE TILL EN BÄTTRE HÄLSA NUMMER 7 JUNI 2006 Foo: isock VARNING FÖR METALBOLBOMBEN! Anl övrvikig ökr blnd båd vuxn och brn. Mång lvr i riskzonn för få dibs un v om d. Tillsånd är dirk livshond. Läs mr på sidn 3 BAS MYSTERIET DRABBAR HALV MILJON Näsn n hlv miljon svnskr övr 60 år lidr v ådrförklkning i bnns rärr. Sjukdomn är vnligr blnd kvinnor. BAS innbär 4 gångr högr risk dö i hjärdöd. Läs mr på sidn 4 ONDA FETTER OCH GODA VI REDER UT BEGREPPEN Fin fiskn är f mn ros god gnskpr rkommndrr Livsmdlsvrk in övrkonsumr. Nyig är in nyig ll gångr! Läs mr på sidn Sommrrbjudnd från ICA-kurirn på sidn 15 BACILLER TAR ALDRIG SEMESTER! Sjukdomr r ldrig ldig. Rä skydd kn rädd båd liv och dyrbr dgr som vi mins v ll vill illbring i n sjuksäng. Här får du ips och råd. Läs mr på sidn 12 RÄTT APOTEK FÖR VARJE VÄDERLEK. Ingn glömmr klädr. Få glömmr skor. Mn pok lämnr mång hmm. D hndlr om pck smr inför smsrn. Läs mr på sidn ANNONS ANNONS Vi hr öpp hl sommrn! Välkommn! visndrn.nu MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET JUNI 2006

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Änlign sommr! D bydr njuning för d fls mn också rus kroppn för krig mo llhnd oyg. Sjukdomr och småkryp r yvärr ldrig ldig. TEXT:KRISTIN RYDBERG Bukfm är dn frligs formn v övrvik, solklr ckn på mn mås skärp sig om mn vill bhåll livskvli och undvik llvrlig följdsjukdomr. Som ur är finns ävn god fr. Bkrir rivs umärk i värmn, d förökr sig blixsnbb och sällr ill förr. Tck och lov finns ävn god bkrir - md konsig nmn - välkomn gäsr i vår mgr år run där d ugör umärk rillri mo ovälkomn bsök. I dn här idningn finns mängdr v ips på hur mn bäs vinnr sridn mo ond krfr som hor hälsn när vi br vill må br. Så här års smsrr mång, in br från jobb un från räning och sjukgymnsik. D är dum. Ond ryggr fr ill på sommrn. All från dålig sängr ing lls om mn bor i äl - ill rädgårdsrb, är bovr i drm. För dn som in lämnr sn kn ldighn vr br illfäll krfg mo d ond gnom gå på d bhndlingr mn nnrs knsk in yckr sig hinn md. On i ryggn är ing mn vill h när mn liggr på soldränk klippor llr kånkr picknick-korgr. Kos på dig hjälp och nju v ldighn un smär! Koshållningn blir också, för d llr fls, nnorlund på sommrn. För viss kn d få konskvnsr. Lidr mn v övrvik är smsrn n prövning, då vl v rä kos in llid finns. Dibikr Foo:Isockphoo mås llid änk på vd d är, mn ll bord nmm drs mvnor som är väldig nyig. Själv liv bsår v god och ond krfr. Dn sns idn hr d vri myck pr om ond fr som gör oss jock om mgn. Bukfm är dn frligs formn v övrvik, solklr ckn på mn mås skärp sig om mn vill bhåll livskvli och undvik llvrlig följdsjukdomr. Som ur är finns ävn god fr. Olivolj är blsm för kropp och själ. Använd dn fr solning, i bd och i mn. Till sis: Umgås md soln som md din sor kärlk: vrsm, i lgom porionr och md sor rspk! Trvlig läsning FOLKHÄLSAN är n uppskd il från Mdipln md ugivning 2 gångr pr år. INNEHÅLL Vrning för dn mbol bombn! Sid 3 BAS mysri drbbr hlv miljon svnskr sid 4 Ful f väckr on blod sid 6 Sommrsjukn finns år run sid 6 Fäs-lik sommrgissl sid 8 Om ll å som sockrsjuk skull bnningsipsn försvinn! sid 9 Fin fiskn är f sid Smsrldig in för bkrirn! sid 12 God flingor för gld mgr sid 13 Ak dig för solns srålr sid 14 Rä pok för vrj vädrlk sid Bdguid ill sd på vn sid 20 Umnnd räningsformr i sommr sid 22 MED DAGSTIDNINGENS RÄCKVIDD OCH FACKTIDNINGENS FOKUS FOLKHÄLSAN EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Projkldr: Emm Ericsm,Mdipln: Produkionsldr: Amli Wsrbrg,Mdipln Lyou: Frdrik Ponén,Mdipln Rpro: Ordbild: Tryck: Tbloidryck i Södrälj Mdipln är världsldnd inom midningr i dgs- och kvällsprss. För mr informion, konk Dvid Näslund,Mdipln: Disriburs md Svnsk Dgbld juni Synpunkr på vår svnskr hr dibs Dibs är n v vår vnligs folksjukdomr. Anl nyinsjuknd ökr vrj år. För hjd dnn uvckling krävs ökd rsursr. Söd dibsforskningn gnom bidrg ill Siflsn Svnsk Dibsförbunds Forskningsfond. Pg Du kn ävn g din gåv dirk på

3 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 3 ick- ck- ick- ck Vrning för dn mbol bombn! Inför sommrsäsongn dränks vi i mängdr v bnningsips för vi snbb sk komm i bddräkn. Budskp är dssvärr mr fåfäng än hälsomässig. Anl övrvikig i Svrig ökr blnd båd vuxn och brn. Som n dirk följd ökr ävn nl dibsdrbbd. Mång lvr i riskzonn un v om d. Tillsånd är dirk livshond och i viss vsndn jämförbr md cncr vd gällr övrlvnd. TEXT:KRISTIN RYDBERG Inför sommrn hglr bnningsipsn övr oss. Övrflödskilon sk bor så vi kn vis upp oss på srndn. Fåfäng är ofs d ylig skäl ill bnning, hälsoskäln ngs sälln mn vägr bydlig yngr. Tillgnd fm hållr på bli llvrlig ho mo folkhälsn i hl väsvärldn. 135 miljonr människor inom EU är idg klssd som övrvikig llr f. Anl ökr sdig. Md övrvikn kommr krfig ök nl nyinsjuknnd i yp 2-dibs. Orskn ns, föruom övrvik, vr koppld ill åldrnd bfolkning och sillsind livssil. Typ 2-dibs är n ys, progrssiv sjukdom som of in blir dignosisrd förrän komplikionr och symom visr sig, någo som sälln inräffr förrän mång år fr sjukdomsdbun. Åk Sjöholm, profssor och övrläkr vid inrnmdicinsk klinikn vid Södrsjukhus i Sockholm, liknr yp 2-dibs vid n icknd mbolbomb. Run människor i Svrig lidr idg v yp 2-dibs. Mjorin kommr dö i förid, frmför ll v hjärkärlsjukdomr. Sjukdomn nr llmr pidmisk proporionr och ss ävn hos brn och ungdomr, sägr hn. Enlig Åk Sjöholm bror d på vi blir ll fr. Bris på moion och övrflödig kloriing är främs orskrn. Allr frligs är bukfm som nlig ny rön frmför ll uppsår på grund v för sor ing v så klld ond fr indusrill frmsälld fr och nimlisk f - som finns i vår vrdgsm. En bär blnsrd di kn llså byd bydlig mr än n snyggr kropp! Mjorin v yp 2-dibikrn lidr v övrvik, frmför ll run mgn. Dnn fm kn mdför insulinrsisns; illsånd när kroppn in längr nvändr si g insulin som dn bord gör. Musklcllrn får svår upp d sockr - glukos - som finns i kroppn. D gör blnd nn lvrn producrr n sor mängd glukos i syf kompnsr dn bris som musklclln upplvr - ros d gnlign finns i övrflöd! Kroppn får övrsko och mn blir sjuk. På läkrspråk sägr mn då HbAlc (långidssockr) sigr. HbA1c är må på blodsockrhln och ävn nmn på blodprov som nlysrr hur myck sockr som fsn på d röd blodkropprn. I k md HbA1c sigr, producrr kroppns ß-cllr mr och mr insulin, mn kroppns cllr hr svår för nvänd d. Riskn finns uvckl dibs, vilk är n dl v d som klls d mbol syndrom. A få vskp kn gör skillnd mlln liv och död och d är ldrig för sn gör någo å d! KVARLEVA FRÅN STENÅLDERN Hyposn är n kombinion v sor kloriing och lin fysisk kivi. Mknismrn kn vr n kvrlv från förr, när d rådd omvänd förhållndn, d vill säg kloribris i kombinion md hög fysisk kivi i syf spr nrgi och lgr dn ill priodr v bris på föd. Idg rådr övrsko på nrgi och nrgisprnd mknismr hr isäll blivi n nckdl. Vi hr hl nkl ingn ny v dn här funkionn när vi hr sändig illgång ill föd och dssuom rbr mindr fysisk. Foo:Isockphoo Bäs sä skydd sig är undvik övrvik och rökning sm gnom moionr rglbund! ÄR DU I RISKZONEN? Flr v riskfkorrn gr dssvärr ing idig symom. Om du är övrvikig mn i övrig kännr dig frisk, gå och koll di blodryck, b få gnomgå blods som visr värdn på glukos och blodfr. All d kn mn nkl gör vi sin vårdcnrl. A få vskp kn gör skillnd mlln liv och död och d är ldrig för sn gör någo å d! FAKTA Mbol syndrom är smlingsnmn för riskfkorr som gör mn kn drbbs v srok och hjärproblm. Tillsånd ökr i väsvärldn och är srk koppl ill dn drmisk ökning v dibs som skr globl. I syndrom ingår r dlr, föruom övrvik Insulinrsisns: mosånd mo insulin u i kroppns orgn och vävnd. Mdför bukspokörln kompnsrr md producr mr insulin. Tros d riskrr blodsockrnivår of sig. I mång fll uppkommr då dibs som kn ld ill ådrförklkning md hjärinfrk och srok som följd. Förhöjd blodfr: förhöjd riglycridr och sänk hl v d god kolsrol. Förhöjd hl v on kolsrol fr målid som sdn kvrsår undr lång id. Hög blodryck: Gränsn säs ningn vid 140/90 llr 160/90. Evnull kn ävn ndr ämnsomsäningsrubbningr räkns in i syndrom, xmplvis äggvi i urinn och rubbningr i blods lvringsförmåg som ökr bnägnhn bild blodproppr. Anl dibsfll i väsvärldn ökr pidmisk. I Svrig är d och mjorin kommr dö i förid. Foo:Isockphoo Fm, frmför ll run mgn, kn ld ill mn drbbs v insulinrsisns

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BAS mysri drbbr hlv miljon svnskr En fmdl v ll övr 60 års åldr svnskr - är drbbd v BAS. Sjukdomn är vnligr hos kvinnor uom för cludicio. Anmärkningsvär är hälfn ldrig hr rök och hälfn är hl okänd för vårdn. FAKTA BAS Förkorning för bnrärssjukdom Ådrförklkning i bnns rärr 20 procn v bfolkningn är drbbd 62 procn kännr ing sympom Innbär 4 gångr ökd risk drbbs v hjärdöd Tjugo procn v Svrigs bfolkning övr 60 år lidr v ådrförklkning i bnns rärr. D mosvrr näsn n hlv miljon människor och sjukdomn är vnligr blnd kvinnor. 62 procn v d drbbd kännr ing som hls sympom. Sjukdomn är känd sdn läng, mn mn hr in hf kunskp om så mång svnskr är drbbd. BAS innbär 4 gångr högr risk dö i hjärdöd. TEXT:KRISTIN RYDBERG Innbär 2-3 gångr högr risk drbbs v srok Fssälls gnom nkl s v blodryck i nkln Tidig dignos - riskrdukion Bnrärsjukdom ydr på ävn ndr dlr v kroppns rärr är drbbd v ådrförklkning. Dn innbär n krfig ökd risk för idig död i hjär- och kärlsjukdomr vilk dock kn förbyggs md läkmdl, och nurligvis röksopp. Rökning är dn sörs nskild risk fkorn för bnrärsjukdom, mn pinr md dibs löpr också n sor risk drbbs. - Dn som är drbbd v BAS löpr fyr gångr högr risk drbbs v hjärinfrk och nnn hjärdöd, och 2-3 gångr högr risk drbbs v srok, jämför md frisk prsonr, kommnrr Eric Whlbrg, docn och övrläkr på Krolinsk Univrsissjukhus i Soln. Sympomn vid cludikio är i förs hnd smärn smygr sig på vid gång. Bsvärn vingr dn drbbd snn upp och vil bnn, därv nmn fönsrirsjuk. Vid d kriisk sdi hr dn drbbd smäror ävn vid vil sm sår på fon på grund v dn dålig blodcirkulionn. För krlägg hur vnlig BAS är blnd svnskr uförds undr 2005 n sudi undr ldning v docn Eric Whlbrg slumpvis uvld kvinnor och män, år från fyr dmogrfisk & gogrfisk skild rgionr illfrågds om dl. Av d 5100 prsonr som kom ill vårdcnrln och undrsöks visd rsuln 15 procn i Skllfårkn vr drbbd, i Älvkrlby 19 procn, i Krlsd 22 procn och i Mlmö vr 16 procn drbbd En fmdl v ll övr 60 års åldr svnskr - är drbbd v BAS. Sjukdomn är vnligr hos kvinnor uom för cludicio. Anmärkningsvär är hälfn ldrig hr rök och hälfn är hl okänd för vårdn. HUR KAN MAN REDUCERA RISKEN ATT DRABBAS AV BAS? Gnom in rök, moionr och ä n br och näringsrikig kos. Sjukdomn är, som sudin visr, frmför ll vnlig blnd äldr och innbär n krfig ökd risk för krdiovskulär död. Dn som dignosicrs skll rbjuds riskrdukion. D är också möjlig scrn för BAS gnom mä nklblodryck, myck nkl s, vslur Eric Whlbrg. BAS fssälls gnom nklblodrycksmäning. All md ryck i nkln som är mindr än 90% v rmblodryck är drbbd. Tillsånd kn dls upp i r grdringr: Ick-sympomgivnd sjukdom Cludikio inrmins - fönsrirsjuk Kriisk ischmi - höggrdig sjukdom Tillsånd uppsår gnom d bilds plck i rärrn som gör blodflöd hindrs. Riskfkorrn är frmför ll: Rökning Dibs Hög blodryck Hyprkolsrolmi Eric Whlbrg, docn och övrläkr, Krolinsk Univrsissjukhus Foo:Isockphoo Tjugo procn v Svrigs bfolkning övr 60 år lidr v ådrförklkning i bnns rärr. NYA RUTINER KRING UTBETALNING AV SJUKPENNING Kriikn mo försäkringskssn hr läng vri skrp. In mins från d människor som nsr sig h få sin sjukpnning indrgn på flkig grundr. Nu skärps ruinrn nlig Rgringns nylign dklrrd nollvision som blnd nn innbär ingn sk fll mlln d brömd solrn, dvs. sjukpnning llr rbslöshsrsäning. Skärpningn v ruinrn innbär blnd nn vsämningsmö mlln Försäkringskssn och rbsförmdlingn sk sk innn bslu om rsäning fs. Kommr mn in övrns undr d mö sk flln bhndls i särskild smrådsgruppr båd på rgionl och nionll nivå. PROTEIN AVSLÖJAR DIABETES TIDIGARE Proin som rnsporrr A-vimin i blod vslöjr ävn åldrsdibs. Om myck proin påräffs bydr d kroppns förmåg omsä insulin är påvrkd. Moion kn förbär värdn frsom känslignhn för insulin därmd ökr. D innbär i sin ur hln proin i blod sjunkr. Uppäckn gör ckn på åldrsdibs kn vslöjs bydlig idigr än idg. D är blnd nn dibsforskr på Shlgrnsk sjukhus i Göborg som liggr bkom uppäckn som nylign prsnrds i n mdicinsk idskrif. 1s World Psorisis & Psoriic Arhriis Confrnc 2006: SNABB BEHANDLING VIKTIGT VID PSORIASISARTRIT En svnsk sudi, som prsnrds vid världskonfrnsn om psorisis i Sockholm i börjn v juni, visr fyr v io pinr md psorisisrri uppvisr lik hög inflmmion i ldrn som pinr md ldgångsrumism. Smidig får Psorisisförbund mång signlr om sor brisr inom sjukvårdn kring pinr md psorisisrri. Mång pinr blir ros svår smäror in rodd, och mång får in rä dignos sälld. D är vikig psorisispinr md svår ldproblm snbb kommr ill spcilis som kn säll dignos och rbjud bhndling som bromsr sjukdomsuvcklingn och förhindrr lddsrukion, sägr docn Ull Lindqvis, Rumologklinikn, Akdmisk Sjukhus i Uppsl som prsnrd sudin. CHOKLAD KAN GÖRA DIG SMARTARE Chokldälskr kn vr lugn. Chokld är in br go och onyig dn som är ljus chokld får också bär minn. Hr Du hör ls om obromin llr fnylmin? D är d ämnn som illsmmns md d koffin som finns i chokld gör din hjärn fungrr bär. Forskr vid Whling Jsui Insiu i Ws Virgini hr vi prov på försöksprsonr s mjölkchokld posiiv påvrkr minn, problmlösning, uppmärksmh och rkionsid. Båd ljus och mörk chokld nss g bär impulskonroll. Frågn är br om bär impulskonroll är någo dn ku chokldsugn vrklign frrkr! Käll:DN

5 RELEVANS»D kn vr livsvgörnd för pinr md bnrärsjukdom d får rä läkmdl undr illräcklig lång id.«gunill fhlsd Affärsområdschf hjär-kärl, Brisol-Myrs Squibb Bnrärsjukdom är n dold folksjukdom som i si lindrigs sdium är svåruppäck. Ny sudir pkr på så mång som svnskr kn lid v rriosklros i bnns rärr. Vår mål är flr sk uppäcks rdn i d idig sdi, dvs innn pinn uvcklr cludikio inrmins (sk fönsrirsjuk) llr kriisk ischmi. I smrb md Snofi-vnis gnomför vi klinisk sudir för vidruvckl läkmdl mo hjär-kärlsjukdomr som bnrärsjukdom. Mn rdn idg finns d sor sudir på pinr md hjär-kärlsjukdomr som visr nyr läkmdl illsmmns md cylslicylsyr minskr riskn drbbs v n ny hjär-kärlhändls jämför md nbr cylslicylsyr. I d prövningsprogrm som pågår läggr vi sor vik vid rä pingruppr får n opiml bhndling undr illräcklig lång id. Därignom kn riskrn för årinsjuknnd minimrs. D är vikig in br bhndlingslrnivn bks för n hjär-kärlpin, un också bhndlingsidn. Vid frmforsknd v ny subsnsr priorirr Brisol-Myrs Squibb rä nvändning v läkmdl lik hög som ffkn. D är br xmpl på hur vår mission» förläng och förbär liv«förvrkligs. Undr d vå sns årn hr vi få r ny läkmdl godkänd i Svrig, och övr 50 ndr subsnsr är undr uvckling. D bydr nurligvis in vi snnr upp och slår oss ill ro. Forfrnd finns d mr som är ogjor än som är gjor. Åminson om mn, som vi, srävr fr vis i sk, vd vi lovr i ord. o xnd nd nhnc humn lif BRISTOL-MYERS SQUIBB, BOX 15200, BROMMA, TELEFON ,

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Ful f väckr on blod TRANSFETTER GJORDE APOR TJOCKA OM MAGEN Amriknsk forskr, som gjor n sudi på por som undr 6 år fick ä rnsfr, sägr nu rnsfr kn vr ännu frligr än mn hiills ro. D grön mrkorn som dlog i sudin dlds upp i vå gruppr. Båd grupprn fick lik mång klorir, md skillndn i dn n gruppns kos ingick rnsfr, mdn dn ndr fick nklomäd fr, ill xmpl olivolj. D por som å rnsfr ökd i vik md c 7 procn. All övrvik s sig run mgn, och dssuom flyds n dl f från ndr dlr v kroppn ill bukn. Dn ndr gruppns vikökning låg undr vå procn. Forskrn ror nu rnsfr hr smm ffk på människor. Bukfm är sdn läng känd för vr n bidrgnd orsk ill hjär- kärlsjukdom och dibs. Käll:Wk Fors Univrsiy All f är in br f. Värs är rnsfrn: indusrill frmsälld fr som mr än någo nn födoämn nss bidr ill uppkomsn v hjär-kärlsjukdom. Frlig fr finns i n mängd livsmdl. Uryck du blir vd du är hr ldrig kling mr snningsnlig än i dn pågånd rpporringn om frlig fr. TEXT: KRISTIN RYDBERG Kx för brn, popcorn ligh, pomms fris och frird kyckling. D är br någr v d livsmdl som pks u som syndbockr i dn sns idns rpporring om frlig fr. Flr olik sudir, som smmnlg omfr övr prsonr, visr nydig d som får i sig sor mängdr rnsfr också löpr ökd risk drbbs v hjärkärlsjukdom. En mriknsk forskrgrupp prsnrd dn 13 pril 2006 n övrsiksrikl om rnsfr och hjärkärlsjukdom - Trns fy cids nd Crdiovsculr Diss. Arikln r upp riskr md rnsfr ur frmför ll mriknsk prspkiv. Slussrn övrnssämmr i sor dlr md Foo:Drmsim d slussr som prsnrds v EFSA, dn uropisk livsmdlsmyndighn i spmbr Slussrn i rpporn vr: A rnsfr höjr hln v on kolsrol i blod och därmd ökr riskn för hjär-kärlsjukdom. A rnsfrn är frligr än d mäd f om mn är lik myck mn mn konsrr ing är mr än io gångr så hög för mä f. EFSA drog också slussn d in finns illräcklig md vnskplig söd för vgör om rnsfr ökr riskn för cncr, yp 2 dibs llr llrgir. Forskrn nsr in d finns söd i dn vnskplig lirurn ul sig om d är någon skillnd i frligh mlln nurlig rnsfr i mjri och kö och indusrill frmsälld rnsfr. Dn mriknsk sudin visr ing v rnsf är högr och n D är också v dn åsikn d är d indusrill frmsälld rnsfrn som är rlrd ill n ökd sjukdomsrisk och in d nurlig förkommnd sörr dl v rnsfing kommr från indusrill frmsälld rnsfr i USA än i Europ. Förfrn mnr rnsf är bydlig frligr än mä f, d ökr riskn för hjär-kärlsjukdom, dibs och inflmmion. Dn mriknsk rikln kommr bhndls i Livsmdlsvrks vnskplig xprgrupp för kos-häls frågor. Livsmdlsvrk kommr också vrk för dn xprgrupp som skrv EFSAs ulånd om rnsf bdömr d punkr i dn mriknsk rikln som vvk från EFSAs uppfning. KAMPANJ Svrigs Konsumnr i Smvrkn hr i öpp brv ill Rgringn bgär n omgånd övrsyn v dirkivn ill Livsmdlsvrk frsom mn nsr båd d svnsk jordbruk och konsumnrns häls är hod. Vi kn in s Livsmdlsvrk uppfyllr si mnd rb för konsumnrns bäs, när mn md ll mdl uppmnr konsumnrn båd minsk sin konsumion v mäd fr och smidig illår indusrifr md skdlig rnsfr, o m i nycklhålsmärk produkr, sägr Bng Ingrsm, ordförnd i dn svnsk frisånd och från poliisk prir och näringslivsinrssn obrond konsumnorgnisionn Svrigs Konsumnr i Smvrkn. På finns n lis på produkr som innhållr d frlig frn. D rör sig om ll från kkor, orkd fruk, såsr, färdigm, glss, mrindr, mbröd, buljongärningr och myck mr. Sommrsjukn finns år run Foo:Isockphoo TIPS Båd vi och bkrir rivs yvärr xr br i sommrvärmn. Mn bkrirn finns år run. D kn g mgon, dirrér och kräkningr. Mförgifning är ing som förgyllr n frlängd smsr. Undvik bli sjuk gnom följ nkl rglr. Frys mjölkpk och ndr dryckr för picknick llr båuflykr så fungrr d som kylklmpr. På köp får mn kll dryck i värmn. Glöm in bor frm dm i id så d hinnr smäl innn d är dgs släck örsn! TEXT:KRISTIN RYDBERG Undr d vrm måndrn mås mn mås vr xr försikig md livsmdl som krävr kylning. Oyg som slmonll, sfylokockr och cmpylobkr kn g mgon, infkionr, kräkningr, fbr och dirrér - mförgifning llr sommrsjuk i dglig l. Mörkrl är sor, mn nlig olik undrsökningr drbbs årlign omkring n hlv miljon människor v mförgifning; infkionr orskd v dålig livsmdl. Mn kn rliv nkl skydd sig mo d bkrir och mikroorgnismr som orskr sommrsjukn. TRIX OCH FIX FÖR UTAN KYL Bå- och cmpingliv kn umn, då disk- och rngöringsmöjlighr är bgränsd. Bäs är nvänd ngångsmril och äck skärbrädor md smörpppr för nvändnd. På pok finns bkridödnd hndrngöringsgl som rngör ffkiv un vn. Hr du sår på händrn bör du undvik hnr m som sk äs kll. Sfylokockr som Du själv in blir sjuk v, förs övr på mn och växr snbb ill sig. Hl sällskp kn gå i däck om d vill sig ill. Sk mn vr u n längr id un kylmöjlighr bör mn håll sig ill konsrvr och frysork. D finns myck go på burk nvänd fnsin! Mjölk finns i pulvrform och kn smksäs md chokld- llr jordgubbspulvr. Mjonnäs är känslig mn go ill sommrm: köp lin ub och blnd md övrig ingrdinsr när d är dgs ä. Gör slldn på pls: grönskr mår bäs om d in skärs upp förrän srx för srvring. Grillkorv kn fryss i förväg så hållr dn längr. I säll för poisslld som lä blir dålig kn mn h chips ill grillfsn.

7 Vr cksm för din mogångr! Lg läkr Bng Srns bok A må dålig är n br börjn förändrd Ev Grnnss liv. Ev Grnnss hr n frisörslong md fm nsälld. Hon är mdlm i Svnsk och Frnsk Frisörmodråd och hon är n v d ms frfrågd insrukörrn i Svrig för vidrubildning v frisörr. Hon rbr också md någo som hon kllr Criv Wllnss kriv välmånd. Dssuom ägr hon n rävruhndl md fm nsälld! Jg vill hjälp människor bli mdvn om sin innbond rsursr. Vi hr ll norm illgångr inom oss som vi in vågr llr kn nvänd, sägr Ev Grnnss. Ev hr r brn mlln sju och fm år d yngs är villingr. Liv hr dock in vri nkl för Ev och hnns fmilj. Undr grvidin md villingrn brö hnns dåvrnd mks psykisk sjukdom u. Hn kämpd läng. Vi fick myck söd och hjälp mn hn orkd in forsä. Till slu og hn si g liv inkl poro 212 sid, hf Ev vill srk rkommndr lg läkr Bng Srns bok ATT MÅ DÅLIGT ÄR EN BRA BÖRJAN. Bokn och ubildningn på Bngs kursgård Mullingsorp hjälp hnn gnom si livs svårs priod. Br iln på bokn gjord jg blv inrssrd. D är n orhör rk bok, n bok som är fylld v kunskpr och blägg. Här bons hlhn mlln kropp och själ som mång läkr in hr någo bgrpp om. Du kn också bsäll bokn vi inrn: Ev Grnnss, småbrnsföräldr och frmgångsrik förgr. Om jg in hd läs Bng Srns bok och gå på Mullingsorp vågr jg in änk på vd som kund h hän md mig och brnn. Jg fick så orhör myck insikr om mig själv och liv. Dödn är ju så bublgd. Mn när rädsln för dödn släppr då blir liv nkl, sägr hon. Idg sr jg min rfrnhr som n gåv, n guldgruv ös ur. Jg hr lär mig hur jg sk nvänd mi liv. Mn sk vr på d mogångr mn får i liv för d är gnom dm mn lär sig någo. D är vikig bry sig ur dsrukiv fmiljmönsr. Jg hr gnrionr v bir kvinnor bkom mig. D hd jg också blivi om jg in rb md mig själv. När mn får loss sin blockringr flödr krivin från ll håll och knr. Kroppn läkr myck själv br mn vågr uryck ll dn bär på. I dg r jg d lugn och är cksm för d små skrn i liv. Jg hr räff n ny mn och vi hr undrbr rolig illsmmns. Jg jobbr hälfn så myck som förr och ändå jänr jg dubbl så myck pngr. D hr vri n lång och ung rs komm hi mn d vr d vär. Jg sår vid rodr själv idg. Bokn gr dig inblick i människns och din gn inr värld och hur djupgånd ngiv mönsr i psyk kn läks. Dn gr n hlhssyn på människn och hnns rsursr. Dn fungrr som n väckrklock och kunskpskäll för dig som vill sg ill full förvrklignd borom din inr hindr. Dn gr dig n vidgd självkänndom. Bsäll di g xmplr md kupongn här ndn llr ring Du kn också bsäll bokn på vår wbbpls: En nnn hr ju spl n dl hocky i si liv. Mn jg mås säg vckn på Mullingsorp vr n v d uffs och bäs i mi liv. Jg fick vrklign mö mig själv undr orhör proffssionll hndldning. Börj Slming, hockylgnd På Mullingsorp fick jg ulopp för min sorg och rädsl. D räddd mi liv. Jg hd nå bon. Idg hr jg vrklig liv un mdicinr. Soni Bjo Bng Srn vr som läkr n pionjär och förgångr. Hns bok A må dålig är n br börjn är n milsolp. D är n fnsisk kunskp som Bng Srn förmdlr i dnn bok. Ky Pollk, förfr och filmrgissör Bng Srns bok är n v d bäs böckrn jg läs. All bord läs dn, särskil d som plnrr skff brn. Robyn, sångrsk J, ck! Sänd mig snrs x v Bng Srns bok A må dålig är n br börjn (hf. 220 sid.) á 195: inkl poro. Inblningskor bifogs. Jg hr 30 dgrs rurrä om jg in blir nöjd. Kursfoldr mdföljr llid kosndsfri. TEXTA TACK! Nmn Adrss Posnr/Or Tlfon Sänd kupongn ill: Mullingsorp Ubildning och Häls, S Vikbolnd Tl Fx FOLKHÄLSAN 06

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Fäs-lik sommrgissl Fäsinginvsion väns i sommr. Snöäck som låg läng och vr djup hr skydd d små livn. 1,3 miljonr svnskr riskrr drbbs i år. Vr iond fäsing bär på borrli. En färsk Sifo-undrsökning visr vr du löpr sörs risk drbbs. Uövr Göborg är d värs i södr och umd södr Ösrsjökusn. TEXT: KRISTIN RYDBERG Foo: Isockphoo Kvinnor får ofr fl dignos då d in llid visr upp d klssisk sympomn; främs dn röd ringn kring b. I Bnns sudi hd hälfn jämnröd rodndr, iblnd md blåsor llr mörkröd mi. E n v io fäsingr bär sjukdomn borrli, och 20 procn flr kvinnor än män smis, nlig n nylign publicrd sudi. Läkrn som gjor sudin hr Louis Bnn. Hon hr också forsk kring borrli. Hon hävdr kvinnor ofr får fl dignos då d in llid visr upp d klssisk sympomn; främs dn röd ringn kring b. I Bnns sudi hd hälfn jämnröd rodndr, iblnd md blåsor llr mörkröd mi. Särskil vnlig vr dss sympom blnd kvinnorn. Rodndn uppsår ofs vå-r vckor fr fäsingb. Om infkionn in hunni sprid sig så räckr d gnomgå n vnlig pnicillinkur. Vänr mn därmo för läng kn d gå ill. Borrli hr llvrlig följdsjukdomr som känslborfll, krflösh och ill och md hjärnhinninflmmion. Undrsök kroppn nog fr uvisls. T bor vnull fäsingr dirk. D r flr immr innn smin förs övr från djur ill människ ! n b u l S din gn på in n s lö n d u sikig är för k n lång D. r d om v n pr o r vik s är in o öv p du ä bn m l n n ion k d s m g. M mbin ning snnin r v läk b n. En ko å k k v li f s o o ir r b få D du r l dls v ll BMI Vågn n hjälp ilk d s om mm ö V ök r d s. s g o m r b r E bl llr ingsp ck v s öd. n 0 k 4 k s 7 s vik pro s in 0 in in 4 ic ikm m 20-7 m d ls v v ks. In s på 0 b höv kr, d lyc ing os r lä R v. s n n u r ll. ch dling skrivs gång fö b hn rr din n r ä b d r n n ru som fö slu b r s ko jukskö kn du å s v år s.s k midir w w w.b RING 20PÅ 0 OSS LE 40 EL R B.B WWW ESÖK MIDI REKT.SE

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 Om ll å som sockrsjuk Då skull bnningsipsn försvinn! Dn som hr dibs v vikn v ä hälsosm och mgr. Koshållning splr n vgörnd roll för välmånd för dn sjuk. D gällr dock båd sjuk och frisk. Om ll å som n dibikr sk gör så skull idningrn få hi på nn än bnning skriv om. TEXT:KRISTIN RYDBERG Dn som drbbs v dibs v rsrikionr i koshållningn är n dl v bhndlingn. D sår också klr d krfig öknd nl insjuknd ill sor dl bror på övrvik förknippd md för hög ing v ond fr och söskr. Dibikr rkommndrs by u vi bröd mo grov, minsk på f, uslu sö dryckr och godis och ä flr, mindr målidr pr dg i säll för någr få sörr. Om mn jämför dss rkommndionr md populär bnningsmodr så finnr mn sor likhr. Slussn är vi ll bord ä som om vi vor drbbd v dibs, in mins för slipp drbbs snr i liv! TESTA DIN GLUKOSBELASTNING! D är br iblnd nlysr li närmr hur mn lvr och vd mn Självs: gnlign soppr i sig. I dnn självs kommr du kunn bdöm om din kropp usäs för llför myck glukos och insulin, och ifll d kn vr frlig för dig. Ts är in vnskplig un är änk fungr som n lin fingrvisning övr hur blodsockr påvrkr jus dig. Svr upprikig på frågorn, och räkn sdn ihop din poäng. Om ing v lrnivn pssr prfk väljr du d som pssr bäs. Sör du på n fråg som in är illämpbr på dig är d br hopp övr dn. Poängn är s, in br md glykmisk indx i ånk, un md hänsyn ill ll som påvrkr blodsockrkonrolln. I slu kn du uläs vilkn riskgrupp du illhör. Ju högr värd, dso sörr glukosblsning hr du. Tsr är häm ur bokn Blodsockrblus v hälsoxprn Frdrik Pulún. Foo:Isockphoo BYT OCH NJUT! D är vrkn krånglig llr svår för förändr dålig vnor. All som bhövs är n porion sun förnuf och n i på di dglig födoing. By u d ms förbjudn livsmdln ill sundr vrinr: BYT: Vi bröd Vnlig ps Bhndl ris Pomms Fris, sk pois Konsgjord fr Såsr och grädd Mrmorr kö F smörgåspålägg Färdig fiskprodukr Godis Öl, sf, juic, läsk TILL: Fullkornsbröd Fullkornsps Fullkornsris Kok, oskld pois som äs kll Olivolj, rpsolj, äk smör Yoghur, mgr crm frich Kyckling, klvkö, lmm Skink, klkon, hmburgrkö F fisk; lx, mkrill, srömming Fruk Vnlig vn llr minrlvn Undvik pnrd m. Skorpmjöl är näringsfig, innhållr of ond fr och sugr å sig myck f vid illgning. Ä gärn rofrukr i ll formr, d mär, är mgr och är full v nyighr. Ä flr mindr mål m pr dg. Tänk på ä lär på kvälln. Nyig m är of m som pssr br i sommrns picknickkorgr. H go liv! 1. Vd är du ill frukos? ) Flingor, yp cornflks llr klspuffr b) Ljus bröd c) Müsli d) Hvrgrynsgrö ) Grov bröd md hl korn ) 3 b) 2 c) 1 d) 0 ) 0 2. Hur of moionrr du? ) Aldrig b) Jg r pr promndr i vckn c) Jg ränr någr hård pss i vckn d) Jg ränr hår 3 4 gångr i vckn ) Jg ränr hår mr än 4 gångr i vckn ) 3 b) 2 c) 1 d) 0 ) 0 3. Vilkn kolhydrkäll fördrr du ä ill din lunch llr middg? ) Poismos b) Snbbris llr snbbmkronr c) Pois d) Ps md vnlig kokid ) Ris md vnlig kokid ) 3 b) 3 c) 2 d) 0 ) 1 4. Vilkn yp v sncks fördrr du? ) Hälsosnck, yp jpnsk sncks b) Chips c) Jordnör d) Andr nör ) Popcorn ) 2 b) 2 c) 0 d) 0 ) 2 5. Vd drickr du ill mn? ) Vn b) Lighdryck c) Mjölk d) Juic ) Läsk f) Öl ) 0 b) 0 c) 1 d) 1 ) 2 f) 2 6. Vilk söskr fördrr du? ) Smågodis b) Fruk c) Chokld d) Glss ) 3 b) 0 c) 1 d) 1 7. Rökr llr snusr du? ) J, myck b) J, li c) Nj ) 3 b) 2 c) 0 8. Sovr du illräcklig? ) Nj, jg är llid rö b) Nj, jg är of rö c) Nj, jg är rö iblnd d) J, jg är sälln rö ) 3 b) 2 c) 1 d) 0 9. Hur mång fibrrik målidr är du dglign? ) Ingn b) En c) Två d) Tr ) Flr än r ) 3 b) 2 c) 1 d) 0 ) Hur of är du fruk? ) Flr gångr vrj dg b) En gång om dgn c) Sälln ) 0 b) 1 c) Är du kosillsko som blnsrr blodsockr (yp glykmin)? ) J b) Nj ) 0 b) Vd är du ill fik? ) Bullr b) Småkkor c) Skorpor d) Smörgåsr, ljus bröd ) Smörgåsr, grov bröd md hl korn f) Riskkor ) 2 b) 2 c) 2 d) 2 ) 0 f) Srssr du myck? ) J, vrj dg b) J, of på vrdgr c) J, pr dgr i vckn d) Nj ) 3 b) 2 c) 1 d) poäng Du är och lvr myck br md vsnd på blodsockr. Forsä så och du kommr få mssor v fördlr. Om du är dibikr gör du vd du kn för hnr problm poäng Du hr god konroll på blodsockr, mn d går förbär. Spcill du som är dibikr bör sräv fr ännu bär konroll poäng Din blodsockrkonroll är rolign in så br som dn skull kunn vr. Du bör försök gör ll du kn för förbär dn poäng Du hr dfiniiv n förhöjd risk drbbs v d problm som ojämn blodsockr för md sig. Du mås förbär din vnor rdn idg! poäng Aj j j - in br! Du gör ll som mn in sk gör, och näsn ing v d mn sk gör. Di liv krävr n fullsändig förändring om du vill lv väl och läng. Om du hoppd övr någon fråg för dn in vr illämpbr på dig bör du änk på d. Om du ill xmpl prcis kvlificrd dig i n li lägr grupp knsk du gnlign hör ill dn högr gruppn.

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Fin fiskn är f Om mn är f fisk 3-4 gångr i vckn får mn i sig illräcklig md fsyror för d skll h prvniv ffk på hjär-kärlsjukdom. Foo:Isockphoo Fisk är nyig, och hls f fisk. För vr rikig nyig bör dn vr fångd i rn vn. Tros mång god gnskpr rkommndrr Livsmdlsvrk in övrkonsumr fisk. Nyig är llså in nyig för of. TEXT:KRISTIN RYDBERG FISKOLJOR D finns 20-l fiskoljor på dn svnsk mrkndn. Blnd dss finns olik smmnsäningr v fsyrorn och s.k. syrk. En grupp är s.k. nurlig fiskoljor som innhållr 38 procn v omg-3 fsyrorn. Allså smm mängd som finns i nurlig f fisk. D är dn färsk och f fiskns nurlig omg-3 mn vill å. Uryck du blir vd du är bvisds än n gång när dn sor mdlhvssudin nylign prsnrds i dn nsdd, mdicinsk idskrifn Lnc. Undrsökningn bfäs årign rä kos förlängr liv. Av d uropisk ländr som ingick i sudin hmnd Svrig näs sis. D innbär i smmnhng svnskn dör i gnomsni år i förid, jämför md dm som lvd längs v d mdvrknd nionlirn, nämlign grkrn. Dn vgörnd skillndn visd sig vr vi svnskr får i oss för li v d nyig omg- 3-fsyrorn. Vi är hl nkl fl m och förkorr därmd vår liv lldls i onödn kn mn yck. Gnrll får vi i oss för li v d vikig omg-3 frn som krfig kn sänk d skdlig riglycridrn i blod. Lik nyig som ä färsk f fisk nss fiskolj vr. I Svrig konsumrr vi vrj år fiskolj för mr än 200 miljonr kronor. D finns n uppsjö v olik kvlir och smmnsäningr välj mlln. Fiskoljn kn ins i flynd form llr som kpslr. TRIGLYCERIDERNA ÖKAR RISKEN Förhöjd riglycridvärdn gr n ökd risk för hjärkärlsjukdom. Sudir på övr prsonr hr vis n ökning v riglycridrn på 1 millimol/l blod ökr riskn för hjärkärlsjukdom. D som nss vr n ypisk mnlig åkomm är i själv vrk mr än dubbl så vnlig för kvinnor: En mriknsk sudi från Univrsiy of Wshingon i Sl, visr förhöjd riglycridvärdn ökd riskn för män md 30 procn och för kvinnor md hl 75 procn! Om bröscncr kund uros skull kvinnors liv förlängs md r år. Om vi kund liminr hjärdöd skull kvinnors liv bli 10 år längr DEN VANLIGASTE DÖDSORSAKEN 40 ill 50 procn v ll dödsfll i lnd är rlrd ill hjär-kärlbsvär. Foo:Isockphoo Flr sudir visr hög ing v färsk f fisk, som gr hög ing v omg-3 fsyror minskr riskrn för ku hjärdöd. En nldning ill plöslig hjärdöd blivi så vnlig är vi hr minsk vår ing v omg-3 fsyror md c 80 procn undr d sns århundrd. Omg-3 fsyror är livsnödvändig och ssnill, vilk innbär d in kn illvrks i kroppn un mås s in md kosn.

11 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 11 MÅNGA STUDIER - SAMMA RESULTAT GISSI-Prvnzion, n omfnd, ilinsk sudi, visr prsonr md hög hlr v omg-3-fsyror i blod löp hl 81 procns mindr risk drbbs v hjärdöd. Smm sudi visr också rjäl ing v omg-3 fsyror hr n skyddnd ffk rdn fr r måndrs ing. En nnn vnskplig undrsökning som prsnrds år 2002 i dn Kosn hr n vgörnd bydls. Föruom f fisk nss grönskr livsvikig. D illför oss mängdr v viminr och nioxidnr. Problm är ä dn nödvändig mängdn färsk fisk. mriknsk läkridningn JAMA, visd också på god ffkr v omg-3, frmförll när d gällr kvinnor. Ävn här fnn mn hög konsumion v fisk och omg- 3-fsyror signifikn rducrd riskn drbbs v hjär-kärlsjukdom och särskil dö v dn. Riskn vr, nlig dnn sudi, rducrd md ungfär hälfn för dm md högs ing v omg- 3-fsyror. GODHJÄRTADE ESKIMÅER Dnsk forskr gjord rdn på 70- l n undrsökning på skimår och fnn d hd lägr riglycrid- och kolsrolvärdn än dnskrn i övrig. D visd sig skimårn hd hög värdn v omg- 3-fsyror i blod. Blnd dss skimår hd nds n nd hjärinfrk inräff undr priodn, mdn d blnd mosvrnd gruppring blnd övrig dnskr hd förkommi 40. Fors sudir visd skimår konsumrd cirk 7 grm omg-3- fsyror pr dg, vilk vr c 10 gångr mr än riksgnomsni. Ldsjukdomr och ndr inflmmorisk illsånd är myck sällsyn hos skimårn, någo som också illskrivs d god frn. ÄT DIG FRISK Kosn hr n vgörnd bydls. Föruom f fisk nss grönskr livsvikig. D illför oss mängdr v viminr och nioxidnr. Problm är ä dn nödvändig mängdn färsk fisk. Livsmdlsvrks rkommndionr v lämplig ing v fisk vi bör ä är miljögifr. Skillndrn mlln fisk och fisk är också sor. Viss innhållr sor mängdr omg-3 fr. Nyig fiskr är sill, mkrill, srdinr och lx. Torsk och ndr vifiskr innhållr br små mängdr. För få i sig 5 milligrm nyig fiskfr pr dg, som nss vr n br mängd som posiiv påvrkr hälsn, skull vi vckns ll dgr bhöv ä 16 fiskpinnr! Om mn är f fisk 3-4 gångr i vckn får mn i sig illräcklig md fsyror för d skll h prvniv ffk på hjär-kärlsjukdom. D fls svnskr är mindr än så, särskil brn och ungdomr. Fisk från Ösrsjön och insjör innhållr of hög hlr v miljögifr som kvicksilvr, PCB och DDT. Kvinnor i fril åldr rkommndrs därför hl vså från sådn fisk mdn män bör ä dnn fisk högs n gång i vckn. För dn som rdn lidr v förhöjd riglycridhlr räckr d in md ä f fisk. Då kn kosillsko i form v fiskolj vr lösningn. VÄXANDE BARN OCH UNGDOMAR Andr som bhövr illsko är växnd brn och ungdomr och grvid och mmnd kvinnor. Ävn vid hård räning kn ing v omg- 3-fsyror vr nyig. God fr förbyggr krdiovskulär sjukdomr God fr klls iblnd för krdioförbyggr v läkr. D skyddr hjär och blodkärln mo sjukdomr. Md snåldrskosn är mins hälfn v f nyig nklomä f. Dn ndr hälfn bsår ungfär ill lik dlr v mä och flromä f. Snåldrskosn hr ing synisk rnsfr, och dn vikig blnsn mlln omg 6 och omg 3 är cirk 2 ill 1, vilk vsvär rducrr riskn dö i någon hjärsjukdom. Enklomä f = br f Enklomä f minskr dn övrgripnd riskn för hjärsjukdomr, gnom d sänkr d ol, mn in d god (LDL), kolsrolvärd i blod. D nyig f, som finns i övrflöd i snåldrskosn, hindrr också LDLkolsrol från brys nr och därmd orsk rärrn säs ign. Enklomä f kn också minsk riskn för bröscncr. Omg 3-fr Omg 3-fr hr god ffk på insulinomsäningn, och d kn också sänk blods riglycridnivå. Omg 3-f hr också xcpionll br förusäningr skydd mo hjärklppning som kn ld ill hjärck. D skyddr också mo blodpropp och minskr spänningn i igns blodkärl. Hur srk kommr di skl vr på äldr dr? Vrnnn kvinn riskrr drbbs v bnskörh. D innbär skl urklks och brys nd. Om du hr gnomgå klimkri llr hr bnskörh i släkn är riskn sörr jus du drbbs. Riskn ökr också om du är mgr, moionrr li, rökr llr får i dig för li klcium. Om du därmo får i dig illräcklig ökr du möjlighn gå rkryggd gnom liv, hl liv. Ts dig på Gå in på och svr på någr nkl frågor. Då får du snbb v om du är i riskzonn för bnskörh och vd du då kn gör, som x ök di ing v klcium och D-vimin. Klcipos-D mi md klcium och D-vimin finns rcpfri på Apok. Välkommn in för särk di skl! Klcipos-D mi är rcpfri läkmdl som nvänds vid bris på klcium och vimin D 3 sm som illäggsbhndling vid bnskörh. Innhåll: Klciumkrbon mosvrnd 500 mg klcium och vimin D 3 5 mikrogrm. Tblr 60 och 120 s. Klcipos -D mi BEHÅLL DIN INRE STYRKA Rcip AB D miljöcrifird läkmdlsförg Kundsrvic: mil

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Föruom vccinionr är n dos sun förnuf bäs skydd mo orvlig ngrpp. Tvä händrn, ä in kll m llr rå grönskr i miljör där du är osäkr på hur hyginn skös. Smsrldig in för bkrirn! Sjukdomr r in smsr. Mn d gör vi. In sälln på plsr lång från vår norml miljö där bkriflorn är främmnd och kn ugör ho mo hälsn. Rä skydd kn rädd båd liv och dyrbr dgr som vi mins v ll vill illbring i n sjuksäng. TEXT:KRISTIN RYDBERG All svnskr som rsr uomlnds bör h fungrnd skydd mo slkrmp, difri, polio och hpi. Uövr d kn mn bhöv komplr md ndr skydd, brond på vilk rsmål mn vl, hur läng mn sk vr bor och hur mn änk lv på rsmål. Vikig är också rd på vilk idigr vccinionr mn gjor. D fls vccinionr gr skydd i flr år, mn ll hållr olik läng. E klok råd är, 4-5 vckor för vrsn, sämm v md n vccinionsmogning hur väl skyddd mn är. BÖR ALLA VACCINERA SIG? Båd brn och vuxn kn som rgl vccinr sig. Någr undng finns dock: Dn som lidr v llvrlig inflmmorisk sjukdom som rumoid rhri llr nnn sjukdom md påvrkn v immunsysm, bör konk sin läkr för diskussion. Hr mn n pågånd infkion md fbr bör mn också vså. Ävn för grvid kvinnor finns viss rsrikionr. Någr vnlig sjukdomr som mn kn skydd sig mo: Difri Orsks v n bkri som växr i svlg, som of ldr ill svår hlsinfkion. Bkrin bildr gif/oxin, som kn g nrv- och hjärmusklpåvrkn. D ingår i d svnsk brnvccinprogrmm md vccinring mo Difri och n ny dos kn bhöv fylls på i vuxn åldr. Gul Fbrn Virussjukdom som sprids vi myggor i viss dlr v Afrik och Sydmrik, gr upphov ill lvrinflmmion md hög dödligh. En dos v vccin är vrksm undr io år. Hpi A E virus som kn förkomm i förornd m och vn, spcill i ländr md dålig sndrd på vn och vlopp. Virus gr upphov ill n lvrinfkion md långvrig sjukdomsförlopp. D vccin är vrksm i mins 20 år. Jpnsk Encphli Virussjukdom som sprids vi myggor viss dlr v Asin, kn ld ill svår hjärnhinninflmmion. Vccin (Jpnsk B) s i r dosr (md vå ill fyr vckors mllnrum) och är vrksm i r år. Kolr En llvrlig rmsjukdom som orsks v bkrir från förorn vn. Områdn där kolr finns är Asin, Afrik och Sydmrik. Vccin (Dukorl) är drickbr, är vrksm undr sx måndr. D här vccin skyddr dlvis ävn mo vnlig urisdirré. Mlri Fbrsjukdom som sprids vi nophlsmyggor. I d fls ländr i Afrik finns risk för mlri, liksom på mång plsr i Asin och Cnrl- och Sydmrik. Mlrimyggor bir vnlign på kvällr och när. För skydd sig mo mlri får rsnärn mlrimdicin rglbund undr rsn. Polio Virussjukdom som sprids gnom förornd m och vn, kn ld ill hjärnhinninflmmion och förlmning. Vccinring mo polio ingår i d svnsk brnvccinprogrmm, mn n dos v vccin kn bhöv fylls på i vuxn åldr. Foo:Isockphoo Rbis Dnn virussjukdom övrförs nds gnom b llr rivning från smid djur, vnligvis hundr. Vccin är väldig dyr, kring kronor, och d är nds i nsk fll som vccinion rkommndrs. Skull mn bli hundbin på rsn, och sknr vccin bör mn gns, sns inom 24 immr konk närms sjukhus för vård. Mningokocksjukdom (pidmisk hjärnhinninflmmion) Dnn bkri kn orsk llvrlig infkionr i blod och i hjärnhinnnor. Vccin bör övrvägs vid rs ill lnd md pågånd pidmi, llr ill viss dlr v Afrik och Sudirbin. Slkrmp Orsks v nrvgif från bkrir, som kommr in i kroppn vi sår och ldr ill svår musklspsm. Vccinring mo d ingår i d svnsk brnvccinprogrmm, mn prsonr övr 40 år kn bhöv fyll på n dos. D vccin bhövr mn ävn i Svrig. Tyfoid Orsks v bkrin Slmonll yphi, gr fbr md svår llmänpåvrkn. Bkrin kn finns i förornd m och vn. Tyfoid-vccin är vrksm i kroppn undr ungfär r år. All vccinionscnrlr hr kull informion gällnd lokl ubro v sjukdomr i olik ländr som kn krävs skydd mo. Om rsplnrn innfr bsök i mång ländr md oklr hälsoillsånd, rådgör då md prsonln om vilk vccinionr som kn vr nödvändig. Föruom vccinionr är n dos sun förnuf bäs skydd mo orvlig ngrpp. Tvä händrn, ä in kll m llr rå grönskr i miljör där du är osäkr på hur hyginn skös. Drick br vn på flsk llr kok vn. Ti på omgivningn. Finns d ing möjlighr vä sig så sk mn vr på sin vk, då är d rolig ävn mn är smusig. Trvlig rs! BARA VANLIGT VATTEN - SE UPP! Klorinring skyddr mo mång vnburn sjukdomr, mn räckr ändå in för skydd mo viss virus och prsir. Is är n smikäll mn of glömmr! En illslun burk llr flsk kn vr smid på usidn. Tork v d yor som dirk kommr i konk md munnn. Tndborsning md krnvn skll undviks i områdn där vn är bsmi. Kokning är d bsolu illförliligs sä gör orn vn blir drickbr. Kok mins r minur. Kmisk dsinfkion är lrniv när d in går kok vn. Jodblr finns på pok. Följ illvrkrns insrukionr. FOTBOLLS-SUPPORTERS UPPMANADES VACCINERA SIG Svnsk mdborgr, främs i åldrrn år, md bilj ill fobolls-vm i Tysklnd, och som in hf mässling, uppmnds v Smiskyddsinsiu vccinr sig mo sjukdomn för vrsn. D sdn dn mässlingpidmi som brö u i Nordrhin-Wsfln i Tysklnd förr år vuxi sig ll srkr. Vrj vck rpporrs ny fll. Undr års fobolls-vm splds flr v mchrn i sädr som liggr inom d drbbd områd. I Svrig hr nds 14 fll v mässling rpporrs i år. A Tysklnd drbbs så hår bror nlig Smiskyddsinsiu på d in låi vccinr sin invånr i smm usräckning som vi gjor. I Svrig hr d fls som fös fr 1970 vccinrs mo sjukdomn, som gr fbr och uslg, mn som också kn ld ill komplikionr. I rdj världn hr sjukdomn of dödlig ugång. MOTION PÅ RECEPT Läkr i Sockholms län får skriv u fysisk kivi på rcp. D bsluds nylign i lndsings hälso- och sjukvårdsusko. - Moion är vikig båd i förbyggnd och bhndlnd syf. Dssuom sk mn in förring dn känsl v välbfinnnd som moion gr, sägr HSU-ldmon Esbll Rshdouni(mp). Tyvärr hr ll för mång svår komm igång. Därför är fysisk kivi på rcp vikig komplmn, nsr hon. Projk md moion på rcp hr pågå undr flr år i Sockholms Län md myck god rsul. Foo:Phoos.com

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 13 God flingor för gld mgr Finns d vrklign nyig flingor? Ellr fördrr ll mgr bröd och fil? Och är d okj skipp frukos på morgonn? TEXT: ANNIKA GUSTAFSSON Dgns llr förs mål präglr rsn v dgn, så välj frukos, och n frukos md omsorg, kn gör båd din mg och dig själv gldr. En br frukos hr hög innhåll v kolhydrr och låg innhåll v f. Kolhydrrn gr n högr blodsockrnivå undr förmiddgn, vilk gör dig pigg och mä. Och br kolhydrr får du gnom ä xmplvis flingor ill frukos. Müsli, bröd, mjölk, grö och fruk är också br kolhydrr. KOKTIPS FÖR GRÖTFAMILJER En br grundrgl är ju längr kokid dso bär m. Båd hvrgryn och rågflingor är br spnnmål kok grö på. Annrs är nycklhålsmärk produkr n br umrgl när d gällr flingor, för få i sig mr fibrr än sockr. Och övr båd hvrfrs och cornflks kn mn srö bär, llr skiv fruk övr flingorn för försärk dn god smkn. Om jus din fvorimüsli, llr brnns flingor, råkr innhåll n hl dl sockr så missrös in. A illå sig ä sockr kn simulr lusn ä n sor frukos, ävn om jus rffinr sockr bör undviks. Rffinr sockr är dssvärr dn sörs fm- och dibsfälln idg och därför kn d vr br välj honung, russin llr skivd fruk i grön isäll. E nn br söningsmdl är knl som uövr dn god smkn sänkr blodryck. Komplr gärn flingorn md krossd linfrön. Srö li linfrön övr flingorn, så blir mgn gld och får rb li mr. ÄT DET DU TYCKER OM MEST D är bär ä någoning, än ingning ill frukos. Bhåll flingorn om d är din fvorifrukos, lägg ill n mck, li fruk och så hr du n fullvärdig frukos. Om sonn llr dorn är för rö för ä, kn ni pck in mckn i pls och lå dm ä smörgåsn snr undr förmiddgn. Välj gärn sfig pålägg, som skink och om på fullkornsbrödn. D gör dm mä längr. FN:S KRAV: ALLA AIDSSJUKA SKA HA VÅRD FÖRE 2010 E dokumn som nylign nogs på FN:s oppmö om ids sägr övrgripnd mål är ll drbbd sk h illgång ill vård för Konfrnsn präglds dlvis v känd mosäningr där vd som brukr bskrivs som ohlig llins mlln USA och konsrviv, kolsk och muslimsk ländr som vill bon sxull vhållsmh. Dklrionn innhållr inlindd rmr om bydlsn v sxulupplysning, prvnivmdl och illgång ill billig bromsmdicinr. Kriik kom också från gruppr som förgävs rb för dklrionn i klrx skull pk u homosxull och drogmissbrukr som särskil drbbd. Käll: TT Foo:Isockphoo SVENSK PROFESSOR HEDERSLEDAMOT FÖR VÄRLDSINFEKTIONSFONDEN Profssor Lrs O Kllings hr unämns ill hdrsldmo för dn nysrd Världsinfkionsfondn som sk sml in pngr ill mdicinsk forskning. Kllings är sdn idigr FN:s särskild sändbud för hiv/ ids. Omkring 15 miljonr människor bräkns vrj år vlid ill följd v infkionssjukdomr. Fls dör i lunginflmmion och dirrésjukdomr som är lä bo. Vccin mo bröscncr? hr.s Du kn bidr ill pågånd forskning Anmäl dig nu som måndsgivr på lfon llr g n gåv på PlusGiro: llr Läs gärn mr om pinnär cncrforskning på Rdiumhmm, Krolinsk Univrsissjukhus, Box 25, Soln. Tl

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Ak dig för solns srålr Mlign Mlnom är n v d cncrformr som ökr snbbs blnd svnskr. Orskn är ökd xponring och ozonlgr blir ll unnr. D skns vnskplig bvis för solskyddskrämr vrklign skyddr mo d frlig UV-srålrn. Sun förnuf och klädr på kroppn är di bäs solskydd. TEXT:KRISTIN RYDBERG Foo:Drmsim UV INDEX ÄR EN INTERNATIONELL SKALA UV indx rnkr UV srålrns nivår och riskn för dn mänsklig hälsn. UV indx rkommndrs v inrnionll orgnisionr såsom 'h World Hlh Orgnision. > 3 Norml UV srålning. Vr försikig ävn vid norml nivår frsom soln kn bränn ävn om d är molnig. Använd mins solskyddsfkor Hög UV srålning. Mång brännr sig rdn vid dn här nivån: Använd mins solskyddsfkor 15 + och h h på huvud. 7-9 Myck hög UV-srålning. Tänk på UV-srålningn kn vr hög ävn om d är molnig. Använd mins solskyddsfkor 15, klädr och h. < 9 Exrm hög UV-srålning. Kn orsk solbränn rdn fr någr minur. Undvik hls viss i soln mlln kl Använd mins solskyddsfkor 15, klädr, h och godkänd solglsögon. Orskn ill mn uvcklr hudcncr bror ill sor dl på hur myck mn xponrs för skdlig UV-srålr undr uppväxn. D kn räck md bränn sig pr gångr undr brndomn så ökr riskn bydlig för snr uvckl hudcncr. D är d ulrviol srålrn i solljus som är bovn i drm. Dss når oss i sörr usräckning nu än förr frsom d för oss människor så vikig, skyddnd ozonlgr unns u llmr. Undr sommrn hr d fls svnsk idningr UV indx. Ti där innn du går u. SOLSKENSBARN Brns hud är myck unnr än vuxns och drs pigmnbildning är in illräcklig uvckld för skydd mo solns UV-srålr. Vrj gång brn brännr sig ökr riskn drbbs v hudcncr snr i liv. Brns hud är myck känsligr än vuxns. Därför är riskn bränn sig sörr undr brn- och ungdomsårn. Bbisr sk ldrig viss i dirk solljus. Skydd di spädbrn noggrn md solh och unn sommrklädr. Säll brnvgnn i skuggn llr nvänd prsoll. För lknd brn är bäs solskydd klädr, x -shir, kps/solh och längr shors. VATTEN STOPPAR INGA STRÅLAR D skdlig solsrålrn rängr nd omkring n hlv mr i vn. Mn är llså in skyddd från soln ns när mn bdr. Ävn om mn hr n T-skir på sig så minskr dss skydd när dn blir blö. Mn kn numr köp solklädr i lycr och nylon md inbyggd solskyddsfkor 50+ som orkr for och in känns kll och obhglig när d blir vå. HAR DU FÅTT SOLSTING? D klssisk värmslg klls ävn solsing, vilk är li missvisnd frsom d in krävs någo solskn för d sk uppså. Tillsånd krävr snbb läkrhjälp och kn vr dirk livshond. Orskn ill sympomn är kroppn v olik skäl in kn gör sig v md övrskosvärm. D kn ill xmpl uppså vid: Sor fysisk nsrängning, xmplvis sporkivir Krfig brännskdor, när svkörlrn skds llr försörs En rd infkionssjukdomr Dn som drbbs v solsing svs of myck li llr in lls, och hudn är blossnd röd, vrm och orr. Särskil hög risk för drbbs löpr mn i områdn md hög mprur, hög luffukigh och srk sol, särskil i kombinion md fysisk nsrängning och när mn solbrän sig krfig. Om mn dssuom slrvr md väsk- och sling och drickr lkohol - som är väskdrivnd så hr mn vrklign bädd för n obhglig vsluning på n härlig dg i soln. Följr mn någr nkl rglr minskr riskn drbbs: S ill få i dig mins 3-5 lir väsk md sl i pr dygn, wichyvn llr sod är br - in lkohol! S ill få xr slillsko, x. chips och/llr slblr Välj lä, lufig och lös sind klädr Vr försikig md hård fysisk blsning Viss i skugg llr i lufkondiionrd rum. Kyl of v dig i kll vn - i synnrh vid längr solbdning Sörs risk drbbs löpr äldr och övrvikig människor, hjär-lungsjuk, och dn som r viss slgs mdicin, xmplvis nikolinrgik (svhämmnd) och bblockrr. Spädbrn och små brn är också xr us, liksom grvid och lkoholpåvrkd. Ofs drbbd är dock obänksmm och krfig nsrängd idrosuövr. Sporfånr nmods llså d xr lugn undr års vrm måndr! Källor:Infomdic,Livsmdlsvrk, Cncrfondn,dr.Ki Tullin,prof.Svn Brion

15 Jg önskr dig välkommn ill På Ickurirn bryr vi oss! Vi hjälpr dig md ips, råd och inspirion kring ll som hr md liv gör. Prov 12 nummr v innhållsrik Ickurirn för br 98 kr + poro 39 kr, så får du vrj vck undr hl sommrn n idning md härlig inspirion, läckr rcp och god xprråd dirk hm i brvlådn! Svr inom 7 dgr, så får du xklusiv rmbnd, vär c 280 kr, un xr kosnd! Gld sommr och myck läsnöj! 12 nr v Ickurirn + lgn rmbnd för br 98 + poro 39 kr kr! Kis Ahlsröm Chfrdkör Ickurirn dn självklr vckoidningn I vrj nummr kn du läs om kull smhällsfrågor, inrvjur md inrssn människor och du får mö vår xprr på häls, rlionr, inrdning, mod, rädgård, film, böckr och rsor. Dssuom får du mssor v härlig rcp på m och dryck båd för vrdg och fs. Ingn nnn vckoidning hr så vrir och smidig djup innhåll. Ickurirn inspirrr, ror, provocrr, väckr db och gr dig ny kunskpr. Bsök gärn Där hir du usnls br rcp! Form Publishing Group, kundjäns l , SVARSKORT V g x Nmn Adrss Posnr Ickurirn är officill sponsor v J ck! Jg vill prov 12 nr v Ickurirn för br 98 kr + poro 39 kr (ord.lösnr. pris 222 kr). Därfr forsär jg få idningn som illsvidrprnumrion. Jg kn när som hls mddl om jg in vill få flr idningr. Jg blr nds 16:80/nr (ord. lösnr.pris 18:50). Ickurirn ukommr md 45 nr/år. Jg svrr inom 7 dgr och får också d vckr rmbnd, vär c 280 kr un xr kosnd. Or Erbjudnd gällr o m 31/ och nds ny prnumrnr i Svrig. Vi förbhållr rän godkänn bsällningn. Så snr vi gi mo blning för din bsällning får du inom pr vckor di rmbnd md posn. Vi rsrvrr oss för v moms- och prisändringr. Ickurirn ugs v Form Publishing Group. Kundinformionn lgrs v förg och kn nvänds i mrkndsföringssyf. Lyxig och lgn! Smyckn kn mn ldrig få för mång v! Svr inom 7 dgr så får du myck lgn 4-rdig rmbnd md vckr vi pärlor, svr mgnpärlor, svr och vi krisllr sm brunkig vnurinkrisllr. D är nicklfri, öjbr och därför lä på. E rikig önsksmyck som pssr ill d ms båd ill vrdg och fs. Armbnd, vär c 280 kr, får du un xr kosnd när du svrr inom 7 dgr! Rurnrs ill: c/o MDO Svrspos Täby Pos gns! Frnkrs j. Ickurirn blr poro.

16 D nd du bhövr h md dig i sommr. Md Accu-Chk Compc Plus kn du som hr dibs sml ll på smm säll. Du slippr md dig n lös blodprovsgr, burkr md srmsor llr skrymmnd ui. Fyll i och pos kupongn här ndn, så hr du din gn Accu-Chk Compc Plus lgom ill smsrn. H n rikig skön sommr! Jg vill bsäll n Accu-Chk Compc Plus för mdlmspris 0:- (ordinri pris 50:-) och bli mdlm i Accu-Chk Club. Frk 49 kronor illkommr. Nmn: Födlsd: 19 Adrss: Posnummr: Tlfon: Typ v dibs: Typ 1 Typ 2 Or: E-posdrss: Bli mdlm i kosndsfri Accu-Chk Club så får du n prnumrion på vår svnsk klubbidning Accu-Chk Club Nws, sm informion och förmånlig rbjudndn från Accu-Chk och vår smrbsprnrs. Accu-Chk Club hndlr om gör liv li nklr och bkvämr för dig. D är därför vi hr ss på mrkndns brds sorimn, från blodsockrmär och insulinpumpr ill blodprovsgr och progrmvror. Välkommn som mdlm! Vik hi och jp. S ill drssn syns. Roch Dignosics Svrspos Kundnummr Bromm ROCHE BETALAR PORTOT All kundinformion som nmn, födlsd och drssuppgifr md mr bhndls md hjälp v modrn informionsknik och lgrs hos Roch Dignosics Scndinvi AB. Erbjudnd gällr så lång lgr räckr och ill och md dn 31/ D kn in hllr kombinrs md ndr rbjudndn från Accu-Chk/Roch Dignosics. Accu-Chk Kundsuppor Tlfon

17 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 17 Foo:Drmsim E rspok kn i sor s görs hur sor som hls mn viss skr är bör vr md om mn vill grdr sig mo d vnligs krämporn Rä pok för vrj vädrlk Ingn glömmr klädr. Få glömmr skor. Mn pok lämnr mång hmm. D hndlr om pck smr inför smsrn. För bäs ldigh bör förs hjälpn finns md lik självklr som pss och pngrn. Olyckn kn komm lik snbb som skyfll i ropikrn. Då gällr d vr förbrdd. D är också smr mo Oll i Grind. Myck går skydd sig mo innn d ns hr hän! TEXT:KRISTIN RYDBERG E smsrpok kn byd skillndn mlln succé och ksrof. Md rä prylr i bgg undr ulndsvislsn kn du nju v ldighn och lindr bsvärn md prpr du kännr ign. D finns ävn färdig ki köp, spcill frmgn för biln, bån, husvgnn, cyklurn llr vndringn. Komplr md gn mdicinr, rådfråg pok och vccinionscnrl vd som krävs om du änkr åk uomlnds. Du kn ävn få informion om vnull rsrikionr bräffnd införsl v läkmdl ill olik ländr. Pckr du väskn för n längr ur och hr on om pls; hllr bor plgg llr vå; klädr kn mn llid skff mdn läkmdl är n djungl för sig. Efr Schngnvl rä i krf i pril 2001 är d in längr illå för md sig mdicin som klsss som nrkoik, ill xmpl sömnmdl, lugnnd mdicin och srkr ypr v smärsillnd mdl, un gilig inyg dn är för priv bruk. Inyg skrivs u v Apok. På Läkmdlsvrk kn mn ldd nr dn blnk som sk nvänds. Mr informion finns häm på Där kn mn också s dn kompl lisn på vilk prpr som omfs v rsrikionrn. VAR DU ÄN GÅR, VART DET ÄN BÄR. E rspok kn i sor s görs hur omfångsrik som hls. D finns ros ll gränsr för vd mn kn släp md sig. Grdr dig mo d vnligs förkommnd krämporn. Viss skr är obligorisk vr mn än rsr. Till dm hör: Plåsr, sårrngöring, gsbind, pinc, kirurgjp, d sisnämnd är br mo skoskv mm Rcpfri corisonslv: lindrr brännskdor, insksb, påskyndr läkning v sår mm. Värkblr: md din sor hmifrån så v du du ål dm Åksjukblr; br mo illmånd i sörs llmänh Mdl mo dirré Mdl mo försoppning Mdl mo hlsbränn: ävn dn som ldrig bsvärs norml kn få sur uppsöningr v orglbundn målidr och mr lkohol än vnlig Nässpry: skön om mn är äpp i näsn och sk flyg Hosmdicin: köp in uomlnds, d kn innhåll nrkoisk prpr som mång in ål Väskrsäning; pulvr mn köpr på Apok som snbb gr ny nrgi fr mgsjuk Myggmdl: bör innhåll N-diyl-m-olumid för fungr väl Solkräm md hög skyddsfkor: näsn lik vikig är frbhndlingn Våsrvr: för hndvä, sårvård och inimhygin forsäning på näs sid Foo:Drmsim BRÅK OM SOMMARSTÄNGDA APOTEK D rådr onigh mlln Apoks ldning och Frmcvförbund. Anldningn är Apok skyllr på prsonlbris när mn sängr hl 50 v sin buikr i sommr. Frmcvförbunds förbundsdirkör, Lnnr Axlsson, yckr d lår bsur. - Jg blir upprörd när mn insinurr vår mdlmmr in vill rb. Vi hr run 260 rbslös frmcvr i lnd och vi är ndringd v sudnr som sökr jobb. Dss vings nu rs ill Norg och Englnd för få jobb, sägr Axlsson. Hn ror nldningn ill Apoks grnd bror på mn vill spr pngr, mn d förnkr Apoks VD, Sfn Crlsson, bsäm. Hn sägr d gör ll för håll pokn öppn och d vrkn hndlr om sprivr llr npssning ill monopol i upplösning. I vårs gnomförd Apok n kundundrsökning som visd sju v io vr posiiv insälld ill ndr formr v poksvrksmh. Om dn möjlighn fnns idg skull vi snnolik få flr pok, sägr Lnnr Axlsson. Käll:www.frmcvforbund.s

18 18 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Forsäning Rä pok för vrj vädrlk nvis lill lus. Lössn kn slå ill båd på hmmpln och lång-bor- i-sn så md n ub på rsn så du kn slå illbk om du skull bli ckrd. Förs hjälpn mo ndproblm Förs och främs är d klok s om sin ndsus innn mn rsr bor från civilisionn. Vr snäll mo gddrn undr ldighn; rngörnd munvn är br som komplmn om d är svår komm å bors ändrn. Tugg uggummi md munrngörnd gnskpr. D finns ävn ndps köp som illfällig äppr ill hål om n plomb skull rill bor och ndläkrmogningn lysr md sin frånvro. FJÄRRAN LÄNDER FLER FAROR Lik locknd som mång xoisk ländr r sig, lik orvlig kn övrrskningrn vr när mn väl bfinnr sig i dm. Vr sig du rsr undr ordnd formr llr som ryggsäcksuris så sälls du inför ho mo hälsn i olik formr. A simm i hv är n dl v njuningn, mn där gömmr sig också orvlighr i form v mnr som bränns och sjöborrr som sicks. Får mn n brännskd v n nkl kn d räck md corison för lindr smärn. Smm sk gällr om mn brän sig i soln. För undvik d gällr hög solskyddsfkor och n god porion sun förnuf. Un möss på huvud kn solsing slå ill och då är d skuggläg, väskillförsl och vil som gällr. En sjöborrs sick gör on och kn g fbr. Frmför ll mås dn bor så for som möjlig, nnrs kn dn g oäck infkionr som sär P för srndpromndr undr flr dgr. Använd n br pinc och rngör sår frå. MÅNGA LÄNDER ÄR MALARIADRABBADE. T rd på om d gällr di rsmål. Om så är fll sk mn i rgl påbörj n kur md Mlri-profylx n id för vrsn. Använd myggmdl och hläcknd klädr på kroppn om du viss i oländig miljör unför bbyggls. Ju bär rusd mn är, dso mr kn mn nju v sin ldigh, li plnring och fränksmh är in br n god invsring, dn kn ill och md rädd liv, d gällr ju n sån rivil sk som kondomr. D gällr självklr båd mnlig och kvinnlig singlr på vif! Foo:Isockphoo Hr mn pck nr dss skr så är mn hyfs rusd för mö dn nnorlund illvron som smsrn ofs innbär. Ävn om du br byr från sn ill lnd sr vrdgn in likdn u som hmm. Småkryp och gml rosig spikr kn säll ill förr när vårdcnrln in finns run hörn. Då får mn bli sin gn dokor. Ju bär rusd mn är, dso mr kn mn nju v sin ldigh. Li plnring och fränksmh är in br n god invsring, dn kn ill och md rädd liv. D gällr ju n sån rivil sk som; Kondomr Kommnrr övrflödig mn d gällr självklr båd mnlig och kvinnlig singlr på vif! Svmpdödnd mdl D är vnlig kvinnor drbbs v svmp i undrliv, särskil undr dn vrm årsidn, i synnrh vid bd i jcuzzi llr swimmingpool. D är in frlig mn väldig obhglig. Rcpfri mdl finns i mång formr och prisklssr. Välj snbbvrknd vgiorir på rsn. Of räckr n nd för råd bo på dnn kvinnlig sommrplåg. Fäsingplockr Ju snbbr mn får bor färsingn fr dn bii, dso mr rducrs riskn råk u för råkig följdr. E br vrkyg för vlägsnnd minskr riskn för färsingns mundlr snnr kvr i hudn. Mdl mo löss A drbbs v lusngrpp är ldrig rolig, mn d är xr bsvärlig om mn in hr illgång ill mdl mo d små livn. En insmörjning från opp ill å i kombinion md by v ll sängklädr brukr knäckn på dn ms TÄNK PÅ MAGEN Mgn är, vid sidn v hudn, vår ms sårbr kroppsdl i främmnd miljör. D går in skydd sig mo ll, mn rus mgn för srid gnom illför dn nyig bkrir som bifidus, cidophilus och ruri. Börj rdn för vrsn. Mo ku bsvär finns n uppsjö v mdl, mn bäs är nvänd go omdöm och god hygin. Chns in; n ldrig så locknd munsbi kn ldrig vr värd r dgr på n hollol! SKOSKAV KAN VARA FARLIGT! Ju vrmr klim, dso frligr är d råk u för småsår och blssyrr. D blir snbb infkrd och kn fkisk ld ill blodförgifning om d in bhndls md sor omsorg. E oskyldig skoskv gör vissrlign gör on vr och när mn än drbbs, mn u i djungln, md fon i n fukig vndringskäng, kn d ill och md bli livshond. E br sårvårdski är mås när mn viss i fjärrn ländr. Använd sockor i skorn och luf of. Skö om små sår gnom rngör och luf dm, och vr uppmärksm på om områd run skdn börjr vis ckn på infkion. Nonchlr in sympomn ävn om d är lindrig; på br någr immr kn illsånd bli llvrlig och då är god råd dyr! VATTEN MÅSTE VARA RENT! Un vn dör vi. Mn d dugr in md vilk vn som hls. Slvn är br br bd i, n kllsup är ll nn än rvlig. Hr mn sår på kroppn gör d dssuom väldig on när mn doppr sig i sl vågor. Smusig vn är n sor hälsorisk. Om du viss i väldig primiiv miljör så är vnrningsblr n nödvändigh om ing kokmöjlighr gs. Vn på flsk är llid d bäs om mn är d mins osäkr på kvlin i krnrn. TESTA DIG! På poks hmsid kn mn fyll i li s för s vilkn yp v rsnär mn är och på så sä nkl få frm vd mn bäs bhövr för klr smsrns ll ho mo hälsn. PERSONLIGT PÅ JOBBET GÖR SUSEN I smrb md Konorsbromrn gör Vskronn rglbund nkär om konorsnsällds åsikr. Dn sns visd d är vikig för rbsinssn rbsplsn smycks md prsonlig skr. Kor på brnn llr hundn, fvorilgs vimpl, änkvärd ord llr pigg klisrmärkn är populär inslg. 90 procn v d dryg 1000 illfrågd svrd konors uformning påvrkr rbsinssn. 70 procn sr smbnd mlln srss och hur d sr u på d gn skrivbord. A h prsonlig skr omkring sig nsr 59 procn vr välgörnd. Foo:Isockphoo RÖR DIG! Vrför rör sig kvinnor och män olik? Forskrn hir ing biologisk förklringr mn könsrollrn präglr vår sä klä oss och därmd vår rörlsr NYTT NUMMER TILL SJUKVÅRDSUPPLYSNING Sjukvårdsupplysningn hr få ny nummr Kornumr sk fungr övr hl lnd mn Lndsingn bslur själv när d vill nslu sig. Sns 2008 sk ll vr md. Förs u är Gävlborg, Kronobrg, Jämlnd, Skån och Uppsl. Snr i hös nslur Ösrgölnd. Tlfonsysm läsr v vrifrån mn ringr och kopplr ill n lokl sjukskörsk.

19

20 20 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Bdguid ill sd på vn FRÅN SINGÖ TILL LANDSORT Sockholms skärgård sräckr sig från Singö i norr, ill Lndsor i södr. Och d är nkl n ur u i skärgårdn, gnom Wxholmsbolgs ll urbår från Srömkjn, Svsnäs llr Vxholm. Andr smidig ugångspunkr på fslnd är Års, Nck srnd och Nynäshmn. Populär rsmål för mång bdsugn bårsnärr är Grind, Finnhmn, Uö, Sndhmn och Möj. Md SL-bussrns rguljärrfik nås dssuom mång v d sörr örn, som Ingrö och Värmdö. T md bdklädr och n picknickkorg. Vrför in pck n kylväsk md psslld, pin rich, os, bubblvn, gls, llrikr, bsick, duk, srvr och n fil. Om längr bå- llr bussurr upplvs som llför sor projk, kn mn bg sig ill Hgprkn och plcr picknickkorgn i skuggn v sålig nglsk prkräd. I dnn kunglig prk gs illfäll för båd kvällsdopp och skönsång, knsk hörs onr ur någon v Bllmns pislr borom rädn? Foo:Olof Holdr - Sockholm Visiors Bord BRA ADRESSER Wxholmsbolg, rfikupplysningn, l (Tyrsö slo) Slsjöbdns Frilufsbd - Sockholm l Vndis Bd - Sockholm, l Vd är rolig gör i sommrsockholm bd försås! Så, vr kn färdn bär v n solig julimorgon? TEXT: ANNIKA GUSTAFSSON Sommrsockholm hr sor ubud v kivir för såväl sorbdr som bdkrukor. Mång inrssn ryms of på n och smm pls. Som Fjädrholmrn, d små skärgårdsörns och solbdrns prdis, bläg någr snks md bå från ciy och som bjudr på kivir för hl fmiljn. Ellr vrför in n ur u ill Noholmn, uddn brdvid Tyrsö slo, som rbjudr fin klippbd sm cfé- och musébsök för dn kulurinrssrd på mrkis Lgrgrns vckr slo. BASSÄNG- OCH FRILUFTSBAD D finns ing dålig bdvädr för sockholms bdälskr, llr vd sägs om Eriksdlsbd, Vild Vndis och Kmpmnsbd? Smlig cksm vnä ips för brn och dssuom cnrl blägn bdbgivnhr. För soldyrkr som nöjr sig md klipphällr och vckr mälrvyr, kn sol- och duschbd på Frdhäll vr br innrsdsvl. Mdn noslgikrn rkommndrs n ur u ur sn ill Bdholmn i Slsjöbdn. D nylign rsurrd och nrik uomhusbd nås md Slsjöbnns dirklinj från Slussn, och liksom lr gl och nymål u mo bårn i hollvikn. Om hmfärd och mlgning hmm känns vlägs fr kllbdsbsök, kn middgsm md nklh ins på någon v rsurngrn run hollvikn. BADKVALIET För uomhusbdns kvli uppmunrs n i på kommunrns vckovis provgning, ll för säkrsäll god värdn jus i di närområd. Gå därför gärn in på vid illfäll. Din gn hälsobrunn Vn är häls. Vn är välgörnd för båd kropp och själ. Vi v du vill vr säkr på vn du drickr in innhållr någr skdlig ämnn. Domic vnrnr r bor näsn ll ämnn, såsom mikroorgnismr, ungmllr och gifr. D som årsår är d du vill h - svl, säkr och hl rn vn. FullHous vnrnr Kompk och kompl för hl hus Klrr ävn bräck vn (Ösrsjön) Lgringsnk och siv i rosfri sål Disribuionspump och ph-sbilisor Tillbhör: Exr lgringsnk RO 400 vnrnr Används för brunnsvn Användr sig v omvänd osmos som vlägsnr: sl, nir/ niri, flouridr, ungmllr och bkämpningsmdl Dirkflöd Finns ävn för bräck vn RO 300 vnrnr Används för kommunl vn Användr sig v omvänd osmos som vlägsnr: sl, nir/niri, flouridr, ungmllr och bkämpningsmdl Dirkflöd För yrligr informion: Domic AB, Torggn 8, Soln, , Rkommndrd vnspcilisr: JMS Vnrning AB (Tl: ) & Roslgsfilr (Tl: )

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor.

Läs mer

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr 1 2014 EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

Softhouse på 5 Minuter

Softhouse på 5 Minuter Sofous å 5 Miur Välkomm ill kom oc ggr m Sofous är v Skdivis ldd kosulförg iom L Sofr Dvlom. Vi växr u å flr orr md måg gml oc g klir, oc l dl y. Idg r Sofous 100 sälld å fyr olik koor. Sd sr 1996 r vi

Läs mer

VENTYRS. Magiska möten #2/2011

VENTYRS. Magiska möten #2/2011 VENTYRS Mgisk möten De dimhöljd bergens gorillor Hvsisens konung isbjörnen Reserpporter från Äventyrre Isbrytrexpedition till Frnz Josef Lnd Städexpedition upp till 8 750 meter Örn bortom horisonten #2/2011

Läs mer

Ek e näs gym nas ium i K ina

Ek e näs gym nas ium i K ina Ek näs gym ns um K n När m n vr n v ck Kn k n m n sk rv n bok. H r m n vss där n m ånd k n m n påsn h öjd sk rv n rk. M n h r m n vss där år k n m n n sk rv någonng s. D k änd c v n gm m dp om Kn h r n

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi #2 FEB 20 Nu är txt-tv tillbaka! Toppntur Ta sglbåtn till skidbackn Pröva lyckan! Vi bsökr Las Vgas Dt rullar! VOLVO KOMBI Häng md på n tidsrsa md gott om plats

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn.

COMMON Sweden. i MOLNET FRAMTIDEN. Höstkonferensen 2013 Bästa konferensen hittills! Vi tittar på nyheterna. Power8 i detalj Vi synar nya processorn. COMMON Swdn #214 Mdlmsbladt dcmbr 2013 Md komptns och nätvrk för dig www.data3.s FRAMTIDEN i MOLNET vi träffar IBM i-profilen Jimi ing Höstkonfrnsn 2013 Bästa konfrnsn hittills! Tchnology Rfrsh 7 Vi tittar

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

En hel vecka med demokratin i fokus! Mer information: eskilstuna.se, medborgarkontor, demokraticentrum

En hel vecka med demokratin i fokus! Mer information: eskilstuna.se, medborgarkontor, demokraticentrum En hel veck ed deokrin i fokus! Mer inforion: eskilsun.se, edborgrkonor, deokricenru All kivieer är gris Spr idningen! Innehåller progre för hel deokriveckn i sverkn ed föreningr och orgnisioner i Eskilsun

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA LUM Lunds universies magasin Nr 2 2011 Klassfrågan he igen... LU sarar sifelse i USA omsvärmad En dealjskiss ill eaerridån i Medborgarhuse i Hägersen (1957). 1947 års kvinna Ovan: E idig självporrä (1943)

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 70, mj 2010 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 Avgående styrelseledmoten Stig Åberg (till höger) mottr hyllningrn för sin insts inom Lulebygdens Forskrförening.

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLLS KOMMUNSTYRLSN 2015-02-03 VÄLKOMMN Kommusyrls i Högaäs kommu kallas ill sammaräd. Daum och id: 2015-02-03, kl 16:00 Alliass gruppmö börjar kl 15:00 Plas: Sadshus, Gruvsal Ldamo som är förhidrad

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium Nr 3-4/2000 NUCLEUS I slutt av novmbr stod SKI som värd för tt nationllt forskningssminarium på raktorsäkrhtsområdt. Där rdovisad båd myndightn och kraftbolagn sina pågånd forskningsprogram och vad man

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT DO NOT OPEN - HIGH PREURE. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. TRÖMHOMEN AB, Box 216, E-573 23 T rnås, wdn T l. +46 140 571 00, T lx +46 140 571 99 DO NOT OPEN FIING PRE PROTECT AGA TRÖMHOMEN

Läs mer

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:-

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:- 2013 www.cb.s xbg lufpisls ill fnsisk pis! Pis i lös dl 798:- NU Klsydivn lufpisl Ugångshsigh 120 /s Fösäljnings succé! Tl längd 171 Klsydivn lufpisl Ux XBG d 19 sks gsin fö 4,42 uniin. Ugångshsigh 120

Läs mer