Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen"

Transkript

1 Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig

2 Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori hr stt shown i stockholm och götborg PÅ ArnAn Dn MArs! Bok biljttr vi ticnt.s! Hlsingborg ArnA Dt cntrl lägt i Hlsingborg, Sundts pärl, innbär tt vi lltid är på hmmpln, md gångvstånd till kommuniktionr, hotll och rsturngr. Arnn npsss inför vrj vnmng vilkt skpr n upplvls ftr din önskmål. Rsturng Dhlbrg som drivs v toppkrögrn Pr Dhlbrg husrr på ndr våningn, som ävn srvrr dgns lunch. EN PLATS FÖR mgisk UPPlVlsr

3 MiHngl kommr ut till mdlmmr och förtg i rgionn 4 ggr/år. Synpunktr? Hör v dig! D åsiktr som frmförs i tidningn är int nödvändigtvis MiH:s officill ståndpunkt. Ansvrig utgivr Pi Siljklint Rdktionll projktldr Minn Torstnsson tl Grfisk form och lyout Möjlightr Rklm AB tl innhåll 6 Vm där? Uppdtringsdgs. Vm hr stts och synts på Frukostklubbn? 10 EU gr liv åt Torkov Eftr två EU-projkt hr Torkov vknt ur sin vintrslummr. 12 EU gr liv på lndt MiHngl tittr på EU-projkt i rgionn. Nytt llr nöj? 14 Fntstisk fkt Snyggst, surfigst och nsmmst. Minn Torstnsson Mrkndsförningn Annik Rosnkvist Möjlightr Rklm 15 Mr fördomsfull än vi tror Svnskr hr mr förlgd syn på världn än mriknr. 16 Miljön int längr blågul Vi är duktig på tt sortr. Mn int miljöbäst i världn. 17 svnsk rklmr i världn Epic split och vodksuccé. Blågul rklm klrr sig globlt. 18 Cncrvård och vrumärkt svrig Glimtr från kommnd Frukostklubbr. 19 Världn mitt iblnd oss Dgs tt utrot ll rädslor och gnrlisringr inför dt främmnd. Omslgsfoto Shuttrstock Minglfotogrf Mrtin Lrsson Annonsbokning Mdi Support AB, tl Rpro & tryck Printfbrikn. 20 Rklm som får oss tt lyssn Slop fokus på pris och sts på krtivitt och snning. 22 ny prtnr och plnr för Guldkärnn CGI är ny prtnr. Och läg tt lämn nmn till Guldkärnn. 23 Atnr på Cmpus Möt grkisk Monic som läsr på Cmpus och Evit som fått n mntor. Kuvrt Hrry Kuvrt AB. Adrssrgistr PAR AB. HuvuDPARTnER MEDIAPARTnr Ett mdlmskp innbär tt du: blir n dl v tt nätvrk md övr c 1300 mdlmmr är md där dt händr påvrkr rgionns utvckling blir inspirrd och stimulrd får möjlight tt dlt på c 60 rrngmng pr år hr tillgång till mdlmssidor och mdlmsguid får mdlmstidningn MiHngl i brvlådn fyr ggr/år löpnd får inbjudningr vi -post till MiHs rrngmng Mdlmskp + Frukostklubbn 1380 kr (+ moms) /12 måndr Endst mdlmskp 740 kr (+ moms) /12 måndr MiH Futur 400 kr (inkl moms) /12 måndr Endst för hltidsstudrnd vid högskol vid uppvisnd v studntlg. Fyll i din mdlmsnsökn på 3

4 Ldr Minn Torstnsson Pi Siljklint Br tmwork gr vtryck Svrig är tt litt lnd som ändå lycks gör vtryck i olik smmnhng. Lit om dtt och myckt om nnt hndlr Frukostklubbn i mrs som följr tmt Intrntionll Svrig. Vi får blnd nnt vt mr om hur Svrig mrkndsförs utomlnds gnom Ptric Lindström från Visit Swdn, och om hur cncrforskningn blir llt mr brond v intrntionll smmnhng gnom Mf Nilbrt. Nyttig påminnlsr om btydlsn v smspl md ndr ländr när d flst viktig bslut ftts i Bryssl och Strsbourg får vi gnom EU-ministr Birgitt Ohlsson tt br vstmp inför sommrns vl till Europprlmntt. Om någon gnrll slutsts kn drs v dtt är dt nog tt vi int klrr särskilt myckt på gn hnd, vi bhövr ndr för tt lycks. Smm sk gällr för oss i Mrkndsförningn. Vi är n dcntrlisrd förning och dt du sr som mdlm är rsulttt v mång olik människors fundringr och bslut. Förutom dn stor rbtnd styrlsn brinstormr, plnrr och bokr vår projktgruppr för kommnd Frukostklubbr. Ett ntl prsonr hr rdn stt igång tt spån kring årts upplg v GuldkärnnGln smtidigt som jurygrupprn börjr lägg pnnorn i djup vck inför d olik utmärklsrn om du int rdn nominrt någon sk du pss på nu! Andr ldsjälr plnrr för sommrns stsning på Bjärdln och smtidigt rbtr styrlsn md tt hitt ny målgruppr och ktivittr dt finns fortfrnd myckt vi int provt. När du läsr dtt hr vi hållit vårt årsmöt och vlt n ny ordförnd som vi brättr mr om i näst nummr v MiHngl. Vi pssr på tt tck Stn Boldt för dn tid och dt nggmng hn lgt på förningn undr sin två år som ordförnd. Vi tckr också r mdlmmr för tt ni ständigt gr oss input till förbättringr och gr oss nytt bränsl tt fortsätt frmåt. Pi Siljklint, vic ordförnd och Minn Torstnsson, vrksmhtsnsvrig Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn, södr Svrigs störst nätvrk för människor som hr tt intrss för mrkndsfrågor, trndr och tndnsr. 4

5 Att jobb md projkt och tknik krävr båd drivkrft och pssion. ÅF-mdrbtr På ÅF hr vi n pssion för projkt ldning, nginring och hållbrht. Som ldnd tknikkonsult bidrr ÅF till n bättr frmtid. Vi är tt strkt tm v konsultr som rbtr md ll områdn inom tillvrkningsindustri, produktutvckling, bygg- och fstight och nrgi. I Hlsingborg är vi drygt 100 mdrbtr och vi finns på Östr Sndgtn 14. ÅF är hjärtt i tknikvärldn. Följ vår frmgångr på fconsult.com Hyr n lbil! Miljöklokt Billigt Enklt hyr lbil fr ån 62:- pr månd Bli mdlm i vår lbilspool idg på orsundskrft.s/lbilspool 5

6 Ulrik Elming, Hlsingborgs std och Ulrik Nordström, Väl Cntrum. Ingl Lrsson, Dhlgrn communiction och Agnt Jcobsn, Lindhl. Jrkr Jcobsson, Cmpus Hlsingborg och Bngt Schölndr, Hrus Dntl. I minglt på Frukostklubbn Foto: Mrtin Lrsson Körn On Ntion undrhållr md llsång. Monic Pttrsson, Nordskiffr och John Brndt, Aktivt Ldrskp. Lnnrt Södrbrg, Lndskron std och Monik Nordngrn, Prjtt. Th Rvishing Byrds Burlsqu kämpr för tt vis tt kvinnokroppn är fntstisk, ovstt hur dn är skpt. Monic Andrsson, Flgood Förtgshälsovård och Ann-Christin Enqvist, Mäklrgårdn. Otto Gudmundsson, Stnbrg Byggnds och Jn Bcklund, Ossén Försäkringsmäklr. Mts Wrn, Right Profssionl och Rné Mohlkrt, Stdsldningsförvltningn. 6

7 Richrd Lrsson, ArtDust och Pr Lundgrn, Örsundskrft. Cll Olsdbrg, Trys Hotls och Jssic Oldsbrg, jobbsöknd. Christr Kilfors, PWC och Mts Lindfors, Hmocu. Jssic Johnsson, Livts 3M och Jochim Smulsson, Crunchfish. Lott Kvist och Susnn Hrd, båd från Goodbrnd Scndinvi. Ann-Christin Enqvist, Mäklrgårdn och Christin Crlsson, fysiotmt.s. Susnn Björck, Swdbnk och Stffn Tylor, Forz. Victori Nordqvist, studrnd och Philip Grtsson, PWG Fotbll. Auktorisrd rvisorr Ptr Forssmn, Sknsk Svrig och Stffn Hnriksson, Ntl. 7

8 Jssic Johnsson, Livts 3M och Rogr Duvrll, Rum Dsign. Hnn Brgmn och Kristin Johnsson, båd från Impus Utvckling. Görn Mlin och Erling Krlhgr, Rsprtnr. Amnd Moritz och Alxndr Sundll, studntr. Hln Olsson, Svlövs kommun och Ann Lndborg, Clmi. Annli Andréson, Wizrdtwork och Mts Boson, Ojco Intrntionl. Ccili Muntzing, Hlsingborgs symfoniorkstr och Ursul Eldh, STAFF UPP. Ew Mri Rllmn, LRF Skån och Christl Odrvll, Riksbyggn. Erling Krlhgr, Rsprtnr i Hlsingborg och Donld Low, Don Low. Håkn Tykö, Vik Tlcom och Bngt Svnsson, Sprbnkn Örsund. Jn Johnsson, Ernst & Young och Ann-Christin Enquist, Mäklrgårdn. Curt Tmin, Tm Tmin och Lin Wibull, Ord & Idé. Ulrik Lundby, Simslbim Förvltningsdsign och Ulrik Sjöholm, Örsundskrft. Lrs Nilsson, Logic Konsult och Stfn nilsson, Gzing Prformnc. Pml Nit, Nit Inrdningr och Nrmin Bvrnj, Nrmin Coching. 8

9 Isbll Rosll, PxC och Andrés Önnrby, PromIT. In Zchhu, Hotl Chplin och Mri Zttrström, 4Lif Solutions. Vronik Livrstm, Avctor och Bngt Schölndr, Hrus Dntl. Linn Stnbrg, Bluking och Mthis Prsson, Jis Arkitktr. Jnny Smith, Innovist och Mttis Krlsson, Avctor. Stn Wllmrk, SW-Ldrutvckling och Ln Hnsson. Spd mting på Frukostklubbn Sr du tt S på tlrns bild, då är dt dgs! Vi hr fått fdbck från mdlmmr som tyckr tt dt är svårt tt knyt kontktr på Frukostklubbn. Vid vr trdj Frukostklubb på Dunkrs Kulturhus hr vi sdn i hösts spd mting där 20 prsonr knytr tio ny kontktr på 20 minutr. Håll utkik på hmsidn. När du sr tt tlrns profilbild är märkt md tt S då är dt dgs. På 60 skundr sk du prsntr dig själv, därftr prsntrr grnnn sig i 60 skundr, sdn bytr ni prtnr. Snbbt, ffktivt och mång ny mötn. 9

10 tm Intrntionll Svrig Arbtslösht, utnförskp, infrstruktur, komptnsutvckling, forskning, kultur, ntrprnörskp. Allt kn hntrs gnom EU-projkt. MiHngl gör tt pr ndslg i Projktsvrig. Txt: Ev Thlndr Projktt gv byn numr två dltidsnställd mångsysslr, Lin Holmbrg och Ås Rgnrsson, hnd om dt mst från bdbryggor och discodns för lågstdilvr till visionär plnr för bsöksnäringn. Plus divrs pyssl kring sommrmrton, höstoch julmrkndr och påskfirnd. En nsm dm rstr sin hund vid kyrkn. Ett pr bilr snäsr förbi. Annrs lugnt. Mn sknt bdrr. Sommridylln Torkov slumrr int lik djupt på vintrn som förr. Något måst görs. D yngr vill int flytt hit och srvicn vr på väg tt försämrs. En kväll i ugusti 2009 smls 150 bybor till stormöt på Torkov Hotll. Plnr tr form. I dg, två EU-projkt snr, hr skr fktiskt hänt. Dls gnom EUprojktn, dls gnom d impulsr och dn idékrft som ll ktivittr skpd. Dn hstigt ndlgd mckn fick nytt liv när 350 ktir sålds till nggrd bybor. Hmnn togs övr v n konomisk förning och dn försummd friluftsbssängn v idll krftr. Ic-butikn fick ny hndlr som fördubbld omsättningn och blv n viktig socil kugg i byn. Dt ndläggningshotd bibliotkt blv ftrhnd politiskt omöjligt tt stäng. Och nu hr brnfmiljr flyttt till byn och två ny vdlningr öppnt på förskoln. I turistbyrån vid hmnn tr Förning för hl byn Bkom sig hr d dn nrik Turistoch bdförningn TTBF md 120 mdlmsförtg och tt 100-tl privt mdlmmr. Tck vr dt först EU-projktt Torkov årt runt dt som dt där stormött 2009 så småningom mynnd ut i hr förningn bfäst sin ställning som n nglägnht för hl byn. Förningn vr n v prtrn ävn i dt ndr projktt, Bykontor i Torkov, som md 1,4 miljonr i bidrg från EU-progrmmt Ldr, vi Jordbruksvrkt, plus kommunl pngr och idll tid, kund nställ Ås och Lin. Turistbyrån, llr snrr bykontort, är i dg tt slgs smbndscntrl för olik ktivittr på ortn. Dt först Ldrprojktt vr huvudsklign inriktt på hårdvr och ldd frm till cyklbnor, blysningr, förtgstblringr och dtljplnr för bostädr. Dt ndr, Bykontor i Torkov, vr mr inriktt på mjukvr. Mn båd bhövs bsolut för tt byn sk lv, mnr Ås Rgnrsson som tillsmmns md Lin Holmbrg från först börjn ringd in brnfmiljr och ung som dn viktigst målgruppn. D invntrd bhovn blnd Sndlyckskolns pdgogr och F-6-klssr och fick önskmål om ktivittr. En dl v dn infrstruktur som 10

11 tm Intrntionll Svrig PlTTFOrm och LEGITMITET Plnr för frmtidn finns dt i ll fll gott om, blnd nnt tt utvckl Torkov som turistdstintion ävn utnför dn självsplnd sommrsäsongn. Vädrön och Skånldn i ny pktring för gruppr som sökr nklht och ntur är tt tnkspår. Vi fundrr också på tt ordn tt historiskt byspl om Snkt Tor tt slgs storytlling som nggrr ll. Dt skull stärk smmnhålltt vintrliv skpds undr dt först projktt vr dn gml Ros Ljung-fbrikn intill brndsttionn där n ntrprnör byggt upp tt förtgscntr md kontorshotll, lunchrsturng, bgri, båtbutik och postkontor. I fbrikn fnns också n outnyttjd sl som Lin och Ås md hjälp v projktpngr och idll musklr byggd om till tt ktivittsrum. Här ordns nu välbsökt dnskursr och skprvrkstädr för brn och stp/styrk llr Zumb för d lit äldr. ABF hr knutits upp för blnd nnt skrivr- och gitrrkursr och lindnc. En nnn målgrupp vr byns mång förningr som nu hr börjt smrbt kring n gmnsm tidning md vnmng och klndr och som visr upp sig för llmänhtn gnom öppt hus-dgr och provpå-ktivittr. Dt hr vrit n br strtgi. Fotbollsklubbn hr strtt två ny lg och tnnis- rspktiv golfklubbn stärkr åtrväxtn gnom tt rrngr fritidsvrksmht för skolbrn. Förningr smvrkr Dt knsk blir ännu mr smvrkn frmövr i form v gmnsm dministrtion. Dt skull förningrn spr myckt rsursr på, sägr Ås och Lin. Totlt hr runt 800 prsonr vrit involvrd i d båd projktns olik dlr. En imponrnd siffr md n bofst bfolkning på cirk All är förstås int lltid positiv till dt vi gör. Dt finns konsrvtiv krftr som motsättr sig förändringr. Mn d flst förstår tt vi måst utvckls för tt övrlv, sägr Ås och Lin. Nu väntr dn svår övrgångn. Projkttidn, och därmd dn xtrn finnsiringn, vslutds Loklhyror och lönr bhövr dock fortfrnd bkosts så nu måst TBFF börj t btlt för sin ktivittr, vilkt int vr tillått undr projkttidn. Därmd ökr gnst krvn från bsökr och dltgr, insr Lin. Viss småbrnsföräldrr rgrr på tt vår rrngmng int är prfkt rrngrd, nd i minst dtlj. Mn vi hopps tt flr så småningom kn s hlhtsprspktivt tt dtt på sikt är tt sätt tt rädd byn, sägr hon miljonr uro till övr 300 progrm Vrj år btlr EU ut runt miljonr uro i stöd till Svrig gnom övr 300 olik progrm. Här är någr v d mst känd (bloppn gällr bviljd bidrg för ): Ldr (lndsbygdsutvckling): 68 miljonr kronor till nordvästr Skån Sjund rmprogrmmt n miljrd uro till Svrig Intrrg (gränsövrskridnd smrbtn): 46,5 miljonr uro till Örsund Europisk socilfondn (socil utsttht): 86 miljonr kronor btlds ut till nordvästr Skån Europisk intgrtionsfondn (utnförskp) Europisk rgionlfondn (innovtion och tillväxt) Ersmus (högr utbildning) ningn och bli tt plus för bsöksnäringn, sägr Ås och Lin som är fst övrtygd om n sk: Utn projktn hd int myckt v dtt hänt. EU-projktn hr gtt oss och TTBF n plttform och n lgitimitt tt dr igång skr som ldrig hd hänt nnrs. Vi hr fått chns tt prov oss frm och våg misslycks. Vi hr också byggt upp tt br nätvrk som vi hr glädj v nu när vi rbtr vidr. Projktn bidrr ävn till smhällsnyttn konsttrr projktldrn för dt först projktt, Ptr Krikström. Projktn hr på något sätt gtt oss tillbk dt småsklig tänkndt vi hd för d stor kommunsmmnslgningrn och cntrlisringn på 70- och 80-tln. Vi måst ins tt kommunn int längr kn sköt llt. Dn billigst smhällsutvcklingn är därför tt utnyttj nggmngt i ortr som rdn hr grundläggnd infrstruktur. Här i Torkov hr vi tck vr projktn fktiskt n bättr dilog md kommunn än någonsin. 11

12 tm Intrntionll Svrig Txt: Ev Thlndr Nytt llr int? Mång nskild prsonr hr fått båd glädj och nytt v EU-stödd projkt. Mn vilkn nytt gör d gntlign smmntgt? Svrt är: Ingn vt säkrt. I tt hänsnd hr EU-projktn konkrt gynnt näringslivt. D hr gtt upphov till n gn industri v konsultr som hjälpr till tt slip frm projktidér, formulr dm i bidrgsnsökningr, sköt rpportring, budgthntring och utvärdringr. En int hlt okomplicrd uppgift. Mn vilkn smmnlgd nytt gör projktn för dm d är vsdd tt stött? Ingn kn g tt ntydigt svr. Kritisk röstr sägr tt d jobb som skpts gnom olik stöd knsk blivit v i ll fll llr så hr stödn i värst fll trängt undn ndr rbtstillfälln. Anhängr sägr tt projktn visst sättr tydlig spår. Ny rbtssätt utvckls, sptsforskning gynns, smrt infrstrukturlösningr föds och instsrn mot rbtslösht lycks bättr än Arbtsförmdlingn. Tr slgs projkt För tt få n rfrn röst från vrklightn ringr jg Ann-Chrlott Thörnbld, EU-smordnr/lndsbygdsutvcklr för Klippn och Örklljungs kommunr. Hon brukr för sin privt dl urskilj tr slgs projkt, brättr hon: Dt först är sådn som strts v fl nldning, knsk för tt viss prtr hlt nklt vill komm åt pngrn. D läggs oft nr i förtid llr tynr bort ftr vslutd priod. Dn ndr ktgorin, och dn vnligst, fortsättr hon, är tt dt finns n fråg llr tt problm som sk tsts llr blyss. Där hr vi tydligt vgränsd projkt som när d vslutts knsk inlmms i dn ordinri vrksmhtn llr utvärdrs nligt linjn nu hr vi provt, mn dt pssr nog int för oss. Dt trdj är sådn som vrklign blir strtn på något nytt och lvr vidr v gn krft. I dt fllt är projktt n nödvändight för tt något övrhuvudtgt sk börj händ. HäSTr och skolräddning På frågn om hon hr någr fvoritr ur d snst årns projktskörd nämnr Ann-Chrlott Thörnbld två projkt som hör till dn trdj ktgorin. Dt n är Häls md hästkrft i Örklljung där ungdomr md psykisk funktionshindr utvcklts båd mntlt och fysiskt gnom nsvrstgnd och umgäng md islndshästr och ny människor. Ett lyckopillr nligt Ann-Chrlott. Dt ndr är Röstång tillsmmns som ldd till tt konkurrrnd förningr gick smmn, räddd skoln och nu hr bildt tt bygdbolg som övrvägr tt utvckl n lokl hmtjänst i byn. Röstång hr till och md vänt vfolkningstrndn. Dt hd ldrig hänt utn stöd från tt projkt. Just så tyckr jg projktn sk fungr d sk gå till sådnt som int hd gjorts nnrs. Eftr smtlt md Ann-Chrlott Thörnbld och någr ndr projkträvr vågr jg nog slå fst tt j, loklt kn i ll fll dss EU-projkt gör stor nytt, ävn om llt int är dirkt mätbrt. Projktn blir trots llt n nldning för människor tt smls och börj prt md vrndr på tt nytt och mr positivt sätt. Frmtidstron ökr när dt finns något konkrt tt gör. Sdn kn mn förstås h tusn invändningr. Mn ingn värld är flfri. Förrstn. För dig som vill häng md i dt projktsvnsk tuggt kommr här tt htt tips: Lär dig vd CLLD* btydr. Dt är honnörsordt för frmtid lndsbygdsprogrm. Foto: Nils Phillips/KF Akustik *Community Ld Locl Dvlopmnt. 12

13 Gill oss på Fcbook.com/Audisyd Audi Vorsprung durch Tchnik Övrrsk dig själv! S Audi Hlsingborgs rbjudndn dirkt i din smrtphon. Altrntivt gå in på Öppt 7 dgr i vckn! Försäljningn hr öppt ll dgr i vckn för tt g dig som kund bäst möjlig tillgänglight och srvic. Vrdgr Lördg och söndg Audi Hlsingborg Muskötgtn

14 tm Intrntionll Svrig Surfig Svrig surfr mst på nätt i Europ. Enligt EU:s sttistikbyrå Eurostt är 80 procnt v svnskrn på nätt vrj dg llr så gott som vrj dg. På ndr plts kommr Ndrländrn (79 procnt) och därftr Dnmrk (78 procnt), Luxmburg (76 procnt) och Finlnd (76 procnt). Minst surfr invånrn i Rumänin (24 procnt), Grklnd (37 procnt) och Bulgrin (37 procnt). (käll: intrntsttistik.s) Sjätt snyggst i världn Skönhtstävlingr är int dirkt någon xkt vtnskp. Sålund konsttrr vi tt svnskr nligt n, säkrt myckt tillförlitlig, undrsökning publicrd på Onpoll.com är världns sjätt snyggst folk. Vckrst är USA, följt v Brsilin och Spnin. Txt: Ev Thlndr Foto: Shuttrstock Svrig och stt Foto: Shuttrstock Anmälr våldtäktr Svnsk kvinnor är duktig på tt nmäl våldtäktr. Ellr så skr flr våldtäktr än i övrig Nordn. I Svrig nmälds i ll fll 53,2 våldtäktr pr invånr Dt är skyhögt övr vår nordisk grnnr som hr siffror undr 20 och n br bit från USA (28,6). Säkrst lndt för kvinnor (om mn kn tolk siffrorn på dt sättt) är Jpn (1,2) mdn Lsotho fått dn bsolut skmpltsn på listn md sin 91,6 nmälningr. Käll: Aftonbldt/FN-orgnt UNODC. Ensmmst i Urop I Svrig är nästn vrtnnt svnskt hushåll tt nsmhushåll, 46 procnt. Dt är högst ndln i EU. På ndr plts kommr vårt grnnlnd Finlnd och därftr Dnmrk och Tysklnd. Mst nsmm stdn md dt här måttt är i så fll Stockholm där 59 procnt v hushålln är nsmhushåll. Käll: SCB Int så jämställt som förr Fjärd plts. Där hmnr Svrig i jämställdhtslign 2012 som smmnställs i Th Globl Gp Indx. Dt är n tydlig ndflyttning ndåt från 2006 då Svrig toppd listn. I dn snst mätningn hmnd d svnsk kvinnorn iställt bkom d nordisk grnnrn Islnd, Finlnd och Norg. 14

15 tm Intrntionll Svrig Lgom köttig Lik Swd ( wy of living) En film om dn svnsk prtsmodlln. Trist ämn mn filmn gör dt tråkig skojigt. Dssutom n intrntionll virl succé. S dn! Svrig ätr ungfär lik myckt kött som övrig EU-ländr i gnomsnitt, cirk 82 kilo pr prson och år (2010). Därmot ätr vi mst nötkött v EU-ländrn, 26 kilo jämfört md EU-snittt på 16 kilo. Vi hr ändå n br bit kvr till biffig USA där invånrn tuggr i sig runt 40 kilo nötkött vrj år. istikn Färr långtidsrbtslös Svrig hr minst ndl långtidsrbtslös v dm som är rgistrrt rbtslös nligt EU:s sttistikbyrå Eurostt som hr smlt rbtslöshtstln för ll 270 rgionr i EU. Närmr 45 procnt v ll rbtslös vr undr 2012 långtidsrbtslös utn jobb i minst tt år. Motsvrnd siffr för d ått svnsk rgionrn vr knppt 19 procnt, dn lägst i EU. Världns mst fördomsfull folk? Vi svnskr är knsk duktig på tt t till oss ny trndr och tknik. Mn vi är fktiskt pinsmt omodrn när dt gällr vår syn på utvcklingn i världn. Dt finns n svnsk som nog kn klls n v världns mst globl svnskr. Hns Rosling. En världsomsglr i sttistik, n glödnd mythbustr som md stöd v stiftlsn Gpmindr md siffror och fkt försökr få fördomsfull västrlänningr till insikt: världn sr fktiskt int lls ut som vi tror. En v Gpmindrs snst intrvjuundrsökningr visr tt svnskr hr riktigt dålig koll på världns utvckling. Till och md sämr än mriknrn. D intrvjud svnskrn tror till xmpl tt jordn år 2100 bräkns h tr llr knsk fyr miljrdr brn undr 14 år. Dt är int snt. Br två. Vi tror tt världns bfolkningsökning frmför llt skr i Afrik. Fl ign. Dn skr i Asin. D flst v oss tror också tt dn förväntd livslängdn i världn är 50 llr 60 år. Nix. Dn är 70 år. Och så vidr. D mriknr som svrt i undrsökningn klrr sig bydligt bättr. Fktum är tt d slår Svrig i sx v frågorn, liggr lik i två och får sämr rsultt i br n fråg. Lit oväntt, knsk. Vi svnskr tror ju gärn vi är bättr upplyst än mång ndr Läs tstt Swdish Ignornc 2013 på 15

16 tm Intrntionll Svrig Txt: Crolin Säfstrnd int längr bäst på miljö mn md mbitiös mål För tt pr dcnnir sdn vr Svrig blnd d bäst i världn när dt gälld miljörbt. En position som vi tppt på flr områdn undr snr år. Mn dt finns ljuspunktr, Svrigs riksdg hr bslutt om mbitiös miljömål och norsk miljökämpn Gunhild Stordln sr Svrig i mångt och myckt som n förgångr. Nturskyddsförningns sttistik visr tt Svrig är br på förnybr nrgi, blnd EU:s ländr är dt ndst Norg och Islnd som slår oss på fingrrn. Vi intr också pllplts när dt gällr ndl kologiskt odld mrk. Inom åtrvinning får vi dock nöj oss md n blygsm tiond plts blnd EU-ländrn, blnd nnt Ndrländrn, Tysklnd och Dnmrk liggr för. Och mdn Norg är världsldnd på lbilr går Svrig åt motstt håll, här är prsonbilrn störr och mr bränslsluknd än i något nnt EU-lnd. STSNINGr SOM gynnr miljö och konomi Svnt Axlsson, Nturskyddsförningns gnrlskrtrr, mnr tt vi måst bli bättr på tt blick frmåt och s vd dn ny tidn, dn ny världn, bhövr. Knsk också sngl på vårt dnsk grnnlnd som tgit n kxigr roll inom EU, tänjr på gränsrn och sökr ny möjlightr. Tysklnd och Dnmrk hr till xmpl vrit väldigt drivnd när dt gällr solcllsstsningr och Svnt Axlsson hopps tt dt förslg som förvänts införs till sommrn sk g n skjuts i rätt riktning ävn i Svrig. Tron på dt smrt, tt ligg i frmknt när dt gällr utvckling och forskning är viktig. Dt hndlr om tt hitt frmtid, hållbr lösningr för miljön. Dss kn i sin tur ld till xportmöjlightr som båd gynnr världns miljö och Svrigs konomi, sägr Svnt Axlsson. Riksdgns övrgripnd miljömål är tt lämn övr tt smhäll till näst gnrtion där d stor miljöproblmn är löst. Nturvårdsvrkt nsr tt flr stg på vägn mot hållbrht hr tgits, mn tt dt bhövs n krftsmling om vi sk nå dm ll till Frmför llt hndlr dt om tt gör dt lätt tt välj rätt och få ll ktörr i smhällt tt förstå sin roll. KlimTSMrt vrdg Norsk miljökämpn Gunhild Stordln hållr md, mn sr själv Svrig som tt förgångslnd. Svrig hr bsolut n grön profil intrntionllt, och blv kort till världns mst bärkrftig lnd i fjol. Till xmpl är Svrig tt v d få ländr som hr lyckts tt rducr utsläppn v växthusgsr prllllt md konomisk tillväxt. Tillsmmns md sin mn, hotllmgntn Pttr Stordln, drivr hon miljöstiftlsn GrNudg som forskr på hur mn md små mdl kn uppmn till klimtsmrt vl i vrdgn. Blnd nnt hr dt vist sig tt mindr tllrikr på rsturngbuffér rducrr mtvfll md omkring 20 procnt. Gro Hrlm Brundtlnd hr sgt llt hängr ihop md llt. Mång väljr vr sitt hjärtbrn som d försökr tt lös, jg brinnr för intgrrd lösningr. En så nkl sk som tt ät mindr kött är br för oss, djurn och för plntn, sägr hon och mnr tt hon sälln blir vskräckt i sitt rbt för miljö, häls och klimt, mn oft kännr sig otålig. Politisk procssr tr tid. Då hr jg störr tilltro till näringslivt. Jg är säkr på tt morgondgns vinnr blir d förtg som intgrrr dt grön i ll sin ffärsstrtgi. På mitt visitkort står dt Thr is no businss on dd plnt. Enligt Nturvårdsvrkt minskd utsläppn v växthusgsr i Svrig md fm procnt mlln år 2011 och Dt är dn lägst notringn sdn bsårt Smtidigt som utsläppn v växthusgsr minskr i Svrig hr utsläppn i ndr ländr ökt till följd v svnsk konsumtion. Något som huvudsklign kn förklrs v n ökd konsumtion v importrd vror, vilkt bidrgit till ngtiv miljöpåvrkn globlt stt. Läs mr på 16

17 tm Intrntionll Svrig REKLAM by Swdn Txt: Lin Wibull Dt går fort nu. Eftr br fyr vckor blv Volvo Lstvgnrs rklmfilm Th Epic Split dn mst sdd fordonsrklmfilmn på YouTub någonsin. Världn ints. En lstbilsfilm. Hur kn dn bli så poppis? Svrt är tt dn visr något vi int hr stt tidigr och dn är häftig, snygg och myckt spktkulär. Skådsplrn och kmpsportstjärnn Jn-Clud Vn Dmm går nr i split stånds på bckspglrn mlln två rullnd lstbilr. Rklmfilmn Th Epic Split, som hr fokus på prcisionn och stbilittn md Volvo Dynmic String, hr stts drygt 68 miljonr gångr sdn dn publicrds dn 14 novmbr Dn hr fått gnomslg i mdir världn övr och hr vrit ämnt för övr rdktionll rtiklr. B2B GOES B2C Filmn är dn störst intrntionll svnsk rklmfrmgångn just nu. Bkom filmn finns n int hlt okänd rklmbyrå: Forsmn & Bodnfors. D får liksom till dt för dt mst och hr mång prisr, båd ntionll och intrntionll, hmm på kontort i Götborg. Vd är då mrkndsföringsstrtgin bkom succén? Jo, dt är typisk konsumntrklm för n förtgsprodukt och grundr sig på tt dt ävn i B2B-världn är människor (md känslor) som fttr bslutn. Dt funkr. Och tt nvänd sig v socil mdir är som bknt kostndsffktiv mrkndsföring. Uppmärksmhtn i mdi hr uppskttts vr värd ungfär 70 miljonr uro. Br rklm gr också finfin spin off-ffktr. Volvos kundr brättr om filmn, åkr som kör Volvo blir stolt och får kommntrr från sin kundr, och åkr som int kör Volvo blir nyfikn. Dssutom hr filmn prodirts flr gångr på YouTub. Grttis! Svnsk tlngr hr läng hft stor frmgångr på dn intrntionll rklmmrkndn och får oft god utdlning i d stor intrntionll rklmtävlingrn. På snst rklm-vm i Cnns tog d svnsk rklmbyrårn hm totlt 31 prisljon, främst i ktgorirn intrnt, dirktrklm och dsign. Dt är digitl kommuniktion som hr ltt till d störst frmgångrn intrntionllt. Svrig klls dt digitl undrt. Positivt för svnsk rklmmkr är tt ll rklmktgorir blir llt mr digitl. En hlv böj Annt vr dt förr. På ppprskommuniktionns tid. Fst förr funkr ävn nu, om mn sr till svnsk vrumärkn som är riktig övrlvr. Absolut. En klumpig, missförstådd flsk md vnligt brännvin som blv och är n suprsuccé. Dt vr Vin & Sprits vd Lrs Lindmrk som bstämd sig för tt skick sprit på xport (från lndt md världns mst rstriktiv lkoholpolitik). Absolut Rnt Brännvin fick byt nmn till Absolut Vodk. Rklmbyrån Crlsson & Bromn skött lnsringn. Rklmmnnn Gunnr Bromn hittd n mdicinflsk i tt ntikvrit, och inspirrd v formn ritd dsignrn Hns Brindfors n blivnd världskändis, md txtn tryckt dirkt på glst skppds dn först flskn till USA. Uppmärksmht fixds gnom kungbsök och utvld brr. Rklmbyrån TWA tog frm n nnonskmpnj där flskn hd n hlgonglori. Txtn vr br två ord: Absolut Prfction. Tvåordsnnonsrn stck ut och snrt fnns 800 vrintr på tmt upptäckt Andy Wrhol flskn och n ny r inlds: Absolut Art. Sdn dss hr Absolut smrbtt md d bsolut störst rtistrn. Vd kn vi då lär oss v dtt? Sprit är sprit. Dt är god dsign och smrt mrkndsföring som säljr. 17

18 Kommr till Frukostklubbn tm Intrntionll Svrig Stfn Fölstr 5 mrs Mf Nilbrt 21 mrs Ptric Lindström 7 mrs Visit Swdn Ptric Lindström, lndschf för Dnmrk och rgionnsvrig för Norg och Finlnd, på Visit Swdn. Vd gör Visit Swdn? Vi mrkndsför vrumärkt Svrig och Svrig som dstintion på prioritrd mrkndr. Vi rbtr md tolv prioritrd mrkndr, blnd nnt USA, Kin och Dnmrk. Hur skull vi kunn stärk vår rgions vrumärk och stärk turistnäringn? Rgion Skån ingår i Visit Skån och tillsmmns rbtr vi md vår prioritrd utlndsmrkndr. Inom Svrig rbtr Rgion Skån själv för tt mrkndsför sig. Dt är int Visit Skån som väljr ut spcifik pltsr llr dstintionr utn dt är Rgion Skån som väljr vd i rgionn mn vill mrkndsför. Ptric Lindström gästr Frukostklubbn på Dunkrs kulturhus dn 7 mrs. Okänd rformr Stfn Fölstr, chf för Rforminstitutt Vd gör Rforminstitutt? Rforminstitutt är n tnksmdj som vrkn forskr llr opinionsbildr. I ställt är fokus tt hitt innovtiv mn okänd rformr i ndr ländr, llr iblnd i n kommun llr tt förtg i Svrig, och bskriv hur d skull införs i Svrig och vilk konskvnsrn skull kunn vr. Vd krävs för tt n rgion sk bli ttrktiv för näringslivt? Förtgsklimtt kn förbättrs yttrligr, i synnrht i någr v d mindr kommunrn i Hlsingborgsrgionn. En smidig pln- och byggprocss visr sig lltmr vgörnd. Dt är bck to bsics som gr städr frmgång, int spktkulär jippon. Att lyft skolorn är också cntrlt. Stfn Fölstr gästr Frukostklubbn på Lndskron Ttr 5 mrs. Cncrfrågn Mf Nilbrt, övrläkr på Skåns univrsitssjukhus, profssor i onkologi vid Lunds univrsitt och Köpnhmns univrsitt smt ldr för Rgionlt cncrcntrum syd. På vilkt sätt rbtr ni md tt lyft cncrfrågn? Vi rbtr md mång olik prspktiv och vi utgår från tio kritrir, vrv någr är hur mn förbyggr cncr, olik typr v bhndlingr smt ftrvård. Inom dss kritrir rbtr vi i olik projkt, till xmpl i smrbt md ptintförningr. Vilk är r störst utmningr? Vänttidrn och tt d som rbtr inom vårdn bhövr h tt bättr hlhtsprspktiv. Prsonln inom sjukvårdn måst fokusr på lösningr, int br på problmidntifiring och dignosr. Dt gällr nog ävn för vnlig förtg, mn bhövr tänk utnför boxn och h tt prplyprspktiv. Mf Nilbrt gästr Frukostklubbn på Dunkrs kulturhus dn 21 mrs. 18

19 gästkrönikör Ingl Olsson, förfttr och förläsr inom kultur och tik. stid sinvndrr y upplysning r, rbtskrft g in kt fly it, E ftrlyss: N m nd i form v och hr kom olik bkg ru Foto: Shuttrstock kommr, n. All md tbildd Till vårt lnd rn v värld n. Viss välu hö io ll lig r n h c frå o sbygd. En nställning och nhörig ftrstt lnd miljsmm n f frå k, r rå sp nd, utbildning vår gn, ör liknnd svårr. från stdsmilj nd sk rämmnd mot, r t tt tt lä r mötr jg n t t h dl ä g lig s rk t v prik tig n svnsk t. Jg blir up läng vrit ur nér i lnd nd st p g in Trots tt dtt sv sn t lä ö r n sk bm å min fö p t ng h å g ig sr in sin t nn lå m oku r tjugof llr tt d fö g nd j r h i nä r tt t gnsk trö uslimr int gr om tt m om gnrlisrin got gnrllt tt säg nå t in kvinnor. D r. å g n t ist ll kr ks: D gnrllt om bhöv påp t o t g in nå n rd ll g o b Dt kn sä nd m nsk stor sk ill lit som mn r. tt dt är g ky rkn står fö muslimr. Lik m o k d ns m Sv ll m so hå l o tr vä n l flst skul i USA och d kg rund md högrk ristn rländsk b st vä r h konsrvtiv nd till vårt l tog mot på bosnir vi r som nlänt d d lim ild us b m ut g -tlt, oft m Mång m d hö omini på 80 rdringr, so Kh n vä n d r nd fö un r kt ö rf tillh m flydd i bggt (p r d prsr so llr Knd r hlt ndr 90 -tlt ll SA nd U ä n nl frå r g d ng I ni ). ild b r ut r disk mli llr högskol sbygdn i So txiförr ll nd m l so n r iä frå rr k xn svnsk och vu lt sknr nnt brn ptionr h ku nd c o l b h r, c o p ig p g ru v kr som på g rund Afghnistn. För dt. b rdd rädsl ut n s tå rs skolutbildning fö ktn är sr ju i dg sin omr och ry lt svnskr rd rt fö fl ll t l g til, fktisk t, för O rskn rhuvudt r tro. Och j rligion öv r fö Fö n. ä r nd r rlu nno dition, sn r. n plts för tr dt än vrk ky rk som Hur orimligt prsonr r. o isk nn ä m olämplig rt o b r r rt mörkhyd kn so vi svnsk för ll måst ins tt vi int ll ll hä r m ö b rt s t vå ns id i Någonst p tt dräglig upplysningst. För tt sk r därför n ny s rly ft vid g ränsrn g r. r rädslor. J nnigr lä r övrvinn vå skoln och ku d m ls md rj ö b d gällr tt hä lnd. Låt oss v t rit o in. ingr i m ingn i hnd vi västrlänn sin, där tr A För övr igt är å p l p m till x hndslg. S tr. ris tu t Utom vi 19 MIHtidn1_R.indd

20 Dgs för n ny krtiv rvolution? Trots tt jg hr n profssionll drivkrft tt läs och titt på rklm så blir jg mllnåt trött, nästn ndslgn övr dt jg sr. D få skimrnd guldkornn drunknr i n ständigt växnd flod v ytlig, flåshurtig kmpnjr där fokus nästn lltid liggr på oslgbr prisrbjudndn. Mdn flr än någonsin tlr om tt bygg långsiktig rltionr md sin kundr tycks krftn läggs på kortsiktig försäljning. Knsk dt vor dgs för n ny krtiv rvolution inom rklmbrnschn? Dn Stor Krtiv Rvolutionn bröt ut i USA kring 1960, dvs undr dn priod som skildrs i TV-succén Md Mn. Portlfigurn vr Bill Brnbch, chf på rklmbyrån Doyl Dn Brnbch, mn vr sig hn llr ndr pådrivr såg rvolutionn som krtiv, utn dtt pitt uppstod för tt ffktn v dn blv n väsntligt högr krtiv nivå. I vrklightn hndld dt om något hlt nnt och mr djupgånd, nämlign tt rklmbrnschn på grund v ytlight, lögnr, knp och flosklr hmnt i n djup förtrondkris publicrd Brnbch n progrmförklring i tidskriftn Tim där hn uppmnd brnschn tt tänk om och blnd nnt konsttrd: W r ntion of smrt popl. And most smrt popl ignor most dvrtising bcus most dvrtising ignors smrt popl. Utgångspunktn för Brnbch vr tt rklmn lltid måst tl snning, mn snningn räckr int. Snningn blir br n snning om någon lyssnr på dn. Därför måst rklmn också få människor tt lyssn och dt är här krtivittn kommr in: You won t b intrsting unlss you sy things imgintivly, originlly, frshly. Brnbchs käpphäst vr lltså tt budskp och krtivitt måst smvrk. Dn krtiv lösningn får ldrig vr rnt ffktsökri llr, än värr, tt sätt tt skyl övr vskndn v tt klrt, rlvnt budskp. Krtivittn sk iställt förtydlig budskpt, gnom tt drmtisr dt på tt sådnt sätt tt konsumntn tr dt till sig och läggr dt på minnt. Brnbchs byrå bvisd snningn i dtt gång på gång gnom tt åstdkomm övrlägsn rsultt ävn när drs uppdrgsgivr hd väsntligt mindr budgt än konkurrntrn. Prdxmplt är dn nästn brutlt ärlig och hlt omotståndlig kmpnjn för VW Btl, som int br rsultrd i fyr miljonr såld bilr utn också i tt mriknrns syn på bilr förändrds i grundn. Och dt vr just så Brnbch vill s rklmns roll: All of us who profssionlly us th mss mdi r th shprs of socity. W cn vulgriz tht socity. W cn brutliz it. Or w cn hlp lift it onto highr lvl. Bngt Håknsson Vrumärksstrtg Brnd Clinic Lästips: Dn krtiv rvolutionn - Th Rl Md Mn v Andrw Crcknll (Qurcus 2011) Kmpnjn för VW Btl - dg.com, sökord dvrtising-cntury-top-100-cmpigns 20

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Laboration 1a: En Trie-modul

Laboration 1a: En Trie-modul Lbortion 1: En Tri-modul 1 Syft Progrmmring md rfrnsr, vlusning, tstning, kt m.m. Vi hr trolign int hunnit gå ignom llt, viss skr får ni br cctr så läng. S ävn kodxml å kurssidn. 2 Bkgrund Vi skll undr

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär Mdlinkomstr AVSLÖJAR kr/år. 66 Torsdg??? Torsdg17 17mj mj Får bidrg sd* Vr fmt folkvld svrigdmokrt är sjukpnsionär På svrigdmokrtrns mndt sittr i dg 246 prsonr. 204 v dss, 82,9 procnt, är i rbtsför åldr.

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor.

Läs mer

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet Förläsning 11: Grfr, isomorfi, konnktivitt En orikt nkl grf (V, E) står v hörn, V, oh kntr, E, vilk förinr istinkt nor: ing pilr, ing öglor, int multipl kntr mlln hörn. Två hörn u,v V är grnnr om t finns

Läs mer

parkour Biotop Existerande Äldrebostäder volleyboll Biotop Vatten Våtområde Fotosyntes Sinnesupplevelser Odlingsbäddar Biotop parkour

parkour Biotop Existerande Äldrebostäder volleyboll Biotop Vatten Våtområde Fotosyntes Sinnesupplevelser Odlingsbäddar Biotop parkour Cmpus Prk Skr Liv och lärnd Viktorisjön mot väst är dt xtrovrt rummt. En smlingspunkt för ktivitt, bdning, picknick och lkplts. Dltt v gångvägr förgrns omkring sjön och dt skps bättr tillgänglight och

Läs mer

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e VÄGEN TILL VATTEN v n i y m Vn vi in kn J ordn vnillgångr är norm, mn Grundvn är n dl v vn räknr mn bor nö, i och lvn blir vig krlopp d br 3% kvr för vår vnförörjning När yvn rängr nd i mrkn rn d och blir

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Ett sekel av samarbete

Ett sekel av samarbete johanns jansson / nordn. org Första nordiska mött för hushållsvtar hölls i Sorø i Danmark år 1909, dt sista i finländska Åbo år 2009. Ett skl av samarbt Ett skl. Så läng sdan är dt danskan Magdalna Lauridsn

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter Förra gångn Prisbildning Rala och nominlla tröghtr Marknadsformr Ej fri konkurrns man sättr prist Bilatrala rlationr, optimalt Prisr trögrörliga Olika branschr Övr tidn Arbtsmarknad - marknadsformr Monopol

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Morgrns synpunktr på skttsystmt, skttfuskt oh Skttvrkts kontroll Rsultt från n riksomfttn unrsökning vårn Rpport :1 1 1 2 2 Föror Skttvrkt gör rglunt mätningr v morgrns oh förtgns syn på skttsystmt, skttfuskt,

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Den riktiga reseledarskolan

Den riktiga reseledarskolan Dn riktig rldrkoln Bök o ockå på: 5 VECKORS UTBILDNING I SPANIEN NU MED STUDIESTÖD VIA CSN NY LIVSSTIL OCH KARRIÄR JOBBGARANTI I HELA VÄRLDEN NYHET! PERSONLIG UTVECKLING VÄNNER FÖR LIVET Bli rundrldr Svrig

Läs mer

Djur & Natur. Uteliv. Religion. Vilda djur! Mytologi. 299 299 Laxfiske & Favoritflugor. 239 Problemhästar. 249 129 Skidnostalgiboken.

Djur & Natur. Uteliv. Religion. Vilda djur! Mytologi. 299 299 Laxfiske & Favoritflugor. 239 Problemhästar. 249 129 Skidnostalgiboken. Djur & Ntur Vild djur! Eftr succén md bokn Fåglsång utkommr nu Jn Prsn md n ny o lik fntstisk ljudbok Dnn gång md vild djur Thoms Ekbrg n yrksjägr 2 2 Lxfisk & Fvoritflugor Csr o hns vlpr Hundfrågor 1

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Modul 5: Integrler Institutionen för mtemtik KTH 30 november 4 december Integrler Integrler är vd vi sk håll på med denn veck och näst. Vi kommer tt gör följnde: En definition v vd begreppet betyder En

Läs mer

Rationella uttryck. Förlängning och förkortning

Rationella uttryck. Förlängning och förkortning Sidor i boken 8-9, 0- Rtionell uttryck. Förlängning och förkortning Först någr begrepp. Aritmetik eller räknelär är den mest grundläggnde formen v mtemtik. Ett ritmetiskt uttryck innehåller tl, men ing

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union EnrgiTing Sydost 2015-11-12 Intraktiv utbildning för byggnadsarbtar och installatörr Ldand branschaktörr står bakom En utbildningskampanj md syft att öka byggnadsarbtar och installatörrs komptns för lågnrgibyggand

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Hvor tilfreds er du med din togrejse?

Hvor tilfreds er du med din togrejse? Hvor tlrs r u m n tors? V r ov or n ælp tl t svr tt spørskm. Dn svr skl ælp os tl t skr n o kvltt totrkkn på Kystnn o ovr Ørsun. Spørskmrn nsmls mrr tot. På orån tk o ortst o rs! Inormtonsrkn k l m n o

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

MAJ 2012. Hela denna tidning är en annonsbilaga. KFF Blå Tråden är klubbens nya rättesnöre Sidan 2. Här kommer KFF spela framtidens matcher Sidan 3

MAJ 2012. Hela denna tidning är en annonsbilaga. KFF Blå Tråden är klubbens nya rättesnöre Sidan 2. Här kommer KFF spela framtidens matcher Sidan 3 Hl dnn tidning är n nnonsbilg KFFBldt MAJ 0 KFF Blå rådn är klubbns ny rättsnör Sidn Här kommr KFF spl rmtidns mtchr Sidn 3 Flr tlngr är rdo tt lyts upp i A-lgt Sidn 4 Dt svårslgn publikrkordt rån 960

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget Krigsminnen En tidning från Trelleborgs Allehnd och Ystds Allehnd Skåningr berättr om ndr världskriget Ull skämdes över sin tysk bkgrund º5 Wessels i Mlmö firr freden 1945. BILD: ALVI NILSON Sm Nilsson

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14 Lyrn DOLF FREDRIKS MUSIKKLASSERS SKOLTIDNING Fyr blir ni! AF i höst? (En ktt som inte lls hr något med tidningen tt gör) Intevju med Emili Årgång 42 08/09 Nr. 3 Relesed 19/02 Klssbyte 4/9 sid 4 Lyrns histori

Läs mer

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning Mtemtik Bokstvsräkning Du står nu inför en ny kurs i mtemtik, där meningen är tt du sk tillgodogör dig ny teorier, som smtlig leder frm till övningr och uppgifter. Även om du förstått vd teorin sk nvänds

Läs mer

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp Lösningr bsuppgifter 6.1 Prtikelns kinetik. Historik, grundläggnde lgr och begrepp B6.1 1-2) Korrekt 3) elktig (Enheten skll inte vr med här; om exempelvis m 2 = 10 kg, så är m 2 g = 98,1. Uttrycket m

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

Vad påverkar investerare att välja hållbara investeringar? www.gu.s e

Vad påverkar investerare att välja hållbara investeringar? www.gu.s e Vad påvrkar invstrar att välja hållbara invstringar? Vad är hållbara invstringar? TRE EXEMPEL Aktiv förvaltning Gustavia Blu Engin: svnskförvaltad fond inom förnybar nrgi och miljötknik. Fondn har tt globalt

Läs mer

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem Ansgars fritidshm Vi försökr vara Västrås bästa fritidshm r da g ä fr Varj xmllis, n ly dt ara alltifrå r an v grönsak k t d till i h t smoo m d dip. Välkommn till Ansgars fritidshm! Ansgars fritidshm

Läs mer

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/333 247 Hmsjukvårdsinsats för bond i annan kommun Bslut Kommunstyrlsn förslår kommunfullmäktig bsluta: 1. Hmsjukvårdsinsatsr

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer