Bengt Assarsson. Hemsida. Litteratur m m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bengt Assarsson. Hemsida. www.bassarsson.com. Litteratur m m"

Transkript

1 Bng Assarsson Forskning Makro, konomri Skar, EMU, frfrågsysm Finansdparmn Svrigs Riksbank Sora konomriska modllr Svnsk modll BASMOD Modll för världskonomin Modll för kors prognosr Inflaion/rlaiva prisr Hmsida Liraur m m Kursns uppläggning Dl I: Grundläggand makromodll(r) Dl II: Mikrokonomiska fördjupningar Dl III: Ekonomisk poliik Min hmsida Liraurhänvisningar Förläsningsanckningar Kompndium Ev ny informaion läggs u succssiv

2 Anvisningar för B-Makro Dl II Fördjupning VT7 B Assarsson 6-- Innhåll gås ignom i följand ordning: Innhåll Liraur Daa, rgrssionsanalys, förvänningar A, B-5, BApp 9-6 Hushållns konsumionsugifr A, B6, K Privaa invsringar A, B6 Finansilla marknadr A, B5 Ränor, växlkursr och handl A, B-, KO-7, - Arbsmarknad, prisr och lönr A, G, B6-9, B-3 Förkorningar B Blanchard, Macroconomics A Assarsson, kompndium, s K Liraurkompndium KO Krugman & Obsfld, Inrnaional conomics G Gofris, Förläsningsanckningar Mikrooriska fördjupningar Variablr av inrss Daa, förvänningar, konomri Försörjningsbalansn Hushållns konsumion Invsringar Expor minus impor Arbsmarknad Pris- och lönbildning Finansilla marknadr Försörjningsbalansn, BNP Priva konsumion Ral disponibl inkoms Toal ral noförmögnh Privaa invsringar Tobins Q Ralränan Noxpor Ral växlkurs Expormarknadr Arbsmarknad Arbslösh Sysslsäning Mdlarbsid Rallön Arbsprodukivi Inflaion KPI UNDX Finansilla variablr Ränor, växlkursr Pngar, akir, obl, fasighr, lån

3 Hur ska variablrna sudras/mäas? Ral/nominll llr fasa/rörliga prisr Nivå llr illväxak Sockar/flödn,.x. invsringar/kapialsock, inkoms/förmögnh Kvor,.x. budgundrsko som andl av BNP Kor- och långsikiga samband Makro är mpirisk prägla, man ugår ofa från mpiriska obsrvaionr BNP ral och nominll Ral ( års prisr) Nominll (löpand prisr) BNP nivå och illväxak Nivå 7 Privaa skorns kapialsock i års prisr Tillväxak Privaa skorns invsringar i års prisr

4 Efrfrågan, sockar och flödn 3 Budgsaldo i löpand prisr I = K K + δ K = K ( δ ) K Anag K = K = och a K =. frfrågan ökar md procn Anag a δ =. Hur myck ökar ugifrna/invsringarna? Budgsaldo som andl av BNP I I -. (.). = = =. dv s. md % (.) Vikiga händlsr? 9 7 Arbslösh i procn av arbskrafn Arbslöshn Inflaionn Ränor Växlkursn Tillgångsprisr (akir, fasighr) KPI-inflaion

5 3-månadrs räna Akiprisr, illväx Akiprisr, nivå Dollarväxlkurs SEK/$ 3 Fasighsprisr, illväx Fasighsprisr, nivå Tori, daa och konomri Tori, modll Hypos Daa Ekonomrisk modll Mäning, sr Tori, daa och konomri Tidssridaa Gnrll funkion Spcifik funkion Drminisisk funkion Sokasisk funkion Slumpvariabl 5

6 Rala konsumionsugifr Ral disponibl inkoms Exmpl konsumionsfunkionn Rala konsumionsugifr Ral disponibl inkoms Rgrssion Tsr m m d Rgrssionskvaion C = a+ by + ε Obrond normalfördlad ε ~ IN σ ε T T OLS: min RSS = ( C a by ) = ε = = (, ) Mäa lasicir Tsa hyposr, a=; b= Sudra rsidualr Mäa R b = ( C C)( Y Y) a = C by ( Y Y) 6

7 Olika dynamiska formr Dynamisk modll C = a + ac + by + by + ε Lång sik: C = C = C Y = Y = Y C = a + ac + by + by a C = b+ b + a a Y Flkorrigringsmodll Typ av dynamisk modll Anpassning ill jämvik Δy = a + a Δy + bδx + λ( y g g x ) + ε Lång sik: y = g + gx Ofa logarimr x Δ log x = log x log x = log( ) x Δx x = Δlog x x x Förvänningar Adapiva (saiska) Raionlla (unyja all informaion) 7

8 Adapiva förvänningar P P = ( λ)( P P ) Raionlla förvänningar Bäsa modlln Unyja all informaion P = P λ( P P ) λ = P = P λ = EP = EP y y idn idn

9 Raionlla förvänningar y = a + a y + bx + y = a + a y + bx ε ε = ε = ρε + ν y = a + a y + bx + ρε SAMMANFATTNING - akörrna kännr ill all informaion - gör dn bäsa prognosn - förvänningsfln i gnomsni= och uan mönsr Kriik Akörrna in raionlla Informaion svår o dyr a skaffa Procssr upprpar sig in Torin är omöjlig a förkasa (sammansa hypos) Näsan raionlla förvänningar Akrlof Man (n dl) bryr sig in ibland (.x. när inflaionn är låg) När inflaionn är hög ar man md dn i bräkningarna 9

10 Ouppmärksamma akörr Man är ouppmärksam (avslappnad) och agrar md informaion som in är full uppdarad

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 2 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT DO NOT OPEN - HIGH PREURE. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. TRÖMHOMEN AB, Box 216, E-573 23 T rnås, wdn T l. +46 140 571 00, T lx +46 140 571 99 DO NOT OPEN FIING PRE PROTECT AGA TRÖMHOMEN

Läs mer

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock PENNINGSYSTEMET 1 I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock Text till kort 1 Pengarnas tre funktioner Dagens pengar har fler funktioner

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris Effektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information

Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris Effektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information Föreläsning 4 ffektiva marknader Påbyggnad/utveckling av lagen om ett pris ffektiv marknad: Priserna på en finansiell marknad avspeglar all relevant information Konsekvens: ndast ny information påverkar

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c

Bedömningsexempel. Matematik kurs 2b och 2c Bedömningsexempel Matematik kurs b och c Innehåll Inledning... Allmänna riktlinjer för bedömning... Bedömningsanvisningar... 3 Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga... 3 Provsammanställning... 4

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Viktiga Personer I mitt Liv (VIPIL)

Viktiga Personer I mitt Liv (VIPIL) Viktiga Personer I mitt Liv (VIPIL) Detta frågeformulär handlar om dina relationer till viktiga personer i ditt liv: din mamma, din pappa och dina nära vänner. Var vänlig och läs instruktionerna till varje

Läs mer

Digitaliseringen och inflationen

Digitaliseringen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 215 55 iseringen och en En av de strukturella ändringar som uppmärksammats under senare tid är den digitala a en och dess spridning till olika användningsområden i ekonomin.

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk.

1 mindre än 2 > 3 = Hur stor andel är färgad? Sätt ut < eller > Storlek på bråk. Skriv på två sätt. Skriv i blandad form. Skriv som bråk. täljare bråkstreck ett bråk nämnare Vilket bråk är störst? Ett bråk kan betyda mer än en hel. Olika bråk kan betyda lika mycket. _ 0 två sjundedelar en hel och två femtedelar > 0 > 0 < > > < > Storlek

Läs mer

Kapitel Grafer för koniska sektioner

Kapitel Grafer för koniska sektioner Kapitel 14 Grafer för koniska sektioner Det går att rita en graf över följande koniska sektioner med hjälp av räknarens inbyggda funktioner. Parabelgraf Cirkelgraf Elliptisk graf Hyperbelgraf 14-1 Före

Läs mer

Man kan lära sig att bli lycklig

Man kan lära sig att bli lycklig Man kan lära sig att bli lycklig Lyckan är till stor del genetiskt programmerad. Men med lite övning går det att bli en lyckligare människa, visar ny forskning. - De flesta tänker att sådant som pengar,

Läs mer

Manual Svenska Friidrottsförbundets nya hemsida för SM-tävlingar.

Manual Svenska Friidrottsförbundets nya hemsida för SM-tävlingar. Manual Svenska Friidrottsförbundets nya hemsida för SM-tävlingar. Allmänna anvisningar för den nya hemsidan. Svenska Friidrottsförbundet har tagit fram en hemsida för alla våra SM-tävlingar. Anledningarna

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008

LYCK. Tema: Sveriges ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 3 2008 LYCK SLANTEN Tema: Sveriges ekonomi Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: SVERIGES EKONOMI 3 000

Läs mer

Därför hade alla fel om Grekland

Därför hade alla fel om Grekland Därför hade alla fel om Grekland En perfekt storm av felbedömningar från marknaden, EU, IMF, ECB och inte minst Grekland självt. Sandro Scocco När makten skrev den grekiska krisens historia så handlade

Läs mer

Att placera bilder i Word

Att placera bilder i Word Att placera bilder i Word Att infoga bilder i Word i en vanlig text kan lätt ge huvudbry. Det är inte helt lätt att fritt flytta på en infogad bild och texten tycks flyta lite godtyckligt samtidigt som

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer