Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär"

Transkript

1 Mdlinkomstr AVSLÖJAR kr/år. 66 Torsdg??? Torsdg17 17mj mj Får bidrg sd* Vr fmt folkvld svrigdmokrt är sjukpnsionär På svrigdmokrtrns mndt sittr i dg 246 prsonr. 204 v dss, 82,9 procnt, är i rbtsför åldr. Av dss 204: S hr 26 n txrd inkomst på mindr än kronor. sd* D tyckr tt invndringn kostr för myckt. Mn lvr själv på bidrg. Svrigdmokrtrns politikr hr fått mr än 3,7 miljonr kronor i undrstöd sdn vlt. I morgon inlds svrigdmokrtrns riksmöt i Krlskron, dt först ftr succévlt då prtit fick övr röstr och kom in i 144 kommunr. Dt tyngst rgumntt i vlrörlsn vr tt invndringn bör minsk krftigt. Invndrr hr svårt tt få jobb och lvr på bidrg, nligt prtit. När sd sk skol in ny mdlmmr lär d ut tt 10 procnt v invndrrn är sjukpnsionärr. Brond v bidrg Mn i n unik krtläggning kn vis tt d folkvld sd-politikrn själv kostr välfärdn miljonblopp och tt när 20 procnt v dm lvr på sjukpnsion. Mr än n trdjdl v ldmötrn är brond v bidrg för tt klr sin försörjning. Sdn vlrörlsn inldds i ugusti hr d kvittrt ut övr 3,7 miljonr kronor från Försäkringskssn. D är missnöjd Prtildrn Jimmi Åksson tyckr dt är fl tt jämför svrigdmokrtr md invndrr i bidrgsfrågn. Jg vt int om mn kn ställ dt i rltion till vrndr. Att mång v vår förträdr är förtidspnsionärr bror nog dlvis på tt dn gruppn sökr sig till ny politisk rörlsr för tt d är missnöjd och kännr sig orättvist bhndld v d gml prtirn, sägr hn. Sd-politikrn är också btydligt mr skuldstt än såväl ndr politikr som svnskn i gmn. 14 procnt v ldmötrn hr ktiv skuldr hos kronofogdn. Totlt uppgår summn till övr 2,6 miljonr kronor. Tjänr lit Mdn dn typisk sd-väljrn tjänr gnsk br, kronor om årt, liggr politikrn långt undr rikssnittt knppt kronor, visr s krtläggning. Svrigdmokrtrns väljr är mr onggrd än ndr väljr och då hr mn ju n mindr grupp tt välj ur. Då knsk dt blir människor som är lit mr på mrginln, sägr Mri Dmkr, profssor i sttsvtnskp och n v Svrigs främst xprtr på prtit. Hon tror int tt sd-väljrn påvrks v tt drs förtrondvld själv lvr på bidrg och smtidigt krävr hårdr tg mot invndrd bidrgstgr. Väljrn hr int lusläst prtiprogrmmt. Dt viktigst för dm är tt prtit står upp för rättn tt fortsätt lv som mn hr gjort förut. Ev Busks AV 3 sd-politiker ÄR BEROENDE AV BIDRAG S uppbär n v fm (19,6 procnt) sjuk- och ktivi ttsrsättning. S är n trdjdl (34,3 procnt) brond bidrg sd-män: kr/år (rikssnitt: v kr/år) sd-kvinnor: kr/år (rikssnitt: kr/år) för sin försörjning. Källor: Vlmyndightn, Försäkringskssn. Andl md btlningsnmärkningr (procnt). Mdlinkomstr kr/år. Prtildrn Jimmi Åksson tyckr tt dt är fl tt jämför svrigdmokrtrn md invndrr i bidrgsfrågn. Foto: MAGNUS TORLE sd* ,96 3,59 5,03 5,11 4,10 5,24 4,20 10,93 7,10 sd-män: kr/år (rikssnitt: kr/år) sd-kvinnor: kr/år (rikssnitt: kr/år) * Inkomstårt Käll: Skttvrkt, SCB och Soliditt. Enligt n undrsökning gjord v smtlig kommunpolitikr Inkomstrn vsr inkomstårt 2003 Skttvrkt, och Inkomstårt Avsr prsonr2005. övr 18Käll: år. Käll: KronofogdnSCB och SCB. Soliditt. Enligt n undrsökning gjord v smtlig kommunpolitikr Inkomstrn v(procnt)14,2 % sr inkomstårt 2003 * Avsr prsonr övr 18 år. Käll: Kronofogdn 17,96 och SCB. 5,8 % Andl md skuldr Andl md btlningshos kronofogdn.. sd nmärkningr Rikt sd* 3,59 5,03 5,11 NDELEN A 4,10 SVERIGE- : ATER DEM 5,24OKR 20% 4,20 10,93 7,10 * Inkomstårt Käll: Skttvrkt, SCB och Soliditt. Enligt n undrsökning gjord v smtlig kommunpolitikr Inkomstrn vsr inkomstårt 2003 * Avsr prsonr övr 18 år. Käll: Kronofogdn och SCB. FOKUSERAR PÅ INVANDRARE Digrmmt är hämtt ur svrigdmokrtrns propgndskrift Svrigdmokrtisk grundkurs Där hävdr prtit tt drygt 10 procnt v ll invndrr är förtidspnsionärr. I dg vslöjr tt hl 20 procnt, dn röd stpln, v d svrigdmokrtisk kommunpolitikrn är förtidspnsionärr. [Dt är] tt fktum tt n stor ndl v invndrrn i Svrig int försörjr sig själv gnom förvärvsrbt. En fktor i smmnhngt är förtidspnsionringr, som är btydligt vnligr blnd invndrr än blnd svnskr. Ur Svrigdmokrtisk grundkurs Jns Kärrmn VILL HA PENGARNA Sd-politikrn Jn Rum protstrr mot tt hns socilbidrg sänkts när hn

2 Torsdg17 17mj mj Torsdg XXX AVSLÖJAR 77 Foto: STEFAN FRANZÉN/NSK för miljonr Ptr Türsch hoppd v politikn när hns sjukrsättning sänkts. Socbidrgt sänkts när hn fick lön övrklgd Jn Rum hr lvt på socilbidrg i 14 år. När hn int fick bhåll sin politikrlön blv hn förbnnd och övrklgd. Dt är pngr som min väljr vlt tt g mig. Jn Rum, 42, hr lvt på socilbidrg sdn Undr dn tidn hr hn ägnt ll krft åt tt få upprättls för n, i hns tyck, flktig dom smm år. I sptmbr vlds hn in för svrigdmokrtrn i kommunfullmäktig i Ronnby. Då sänkts hns bidrg md lik myckt som hn fick i rvod för dt politisk rbtt. S St po tis lit tik sä ikr n kr s om S ings bidr sv Up k g r Fö pg ss sb ig rs ift n r d lg äkr rn. on mo d kr d in o ko tis b. M gsk m m k hå ss ns m k sig ll d n m n kil r om d ä frå m t r A d är s n F un d t in ft t s b s f t on t s kr idr ör b h örs pu l kr t g 2 s f b d r F ä l t s rå fö 04 k örs krin icr t fö ss b- n r S å v ss ä gs rb fö fö Fö ld full up n krin upp ns und rr n r s r. mä p lä gs g ki it kti nin url in f tt rä g gift mn - iftr lg st g, igt örs kn tt rs tu l d ö f u F i å ds n r rjn s fö ll g om t ö m S rsä bi d sju in so r s ru l d S r g öt m t kr r hå k- m k tti nd r å i k o g l m ng tis ng i ls c rä b n f sti n s u h t s v n r v np ik k å tö s o d ör so dr r p ol v öv ss go d kti tt nd m i u g å s itik sd: r n n f ll vit m är sö nd ing oc r s s k hur. orm r b ts n v i o b k rb n kn r- år ilb om om frå - rsä on idr t. ing int i- l t t n i st g - SÅ FIC KV IU TD ES EK RE TE SS BE LA GD AU PP GI FT ER NA Int n inkomst fick politikrrvod. Jn Rum övrklgd socilnämndns bslut mn förlord. Är dt int rimligt tt sänk bidrgt när mn hr n inkomst? Dtt är int n inkomst utn tt rvod. Dt får ll politikr för tt d blir vld, dt är tt rvod som min väljr vlt tt g mig, sägr hn. Sjukskrivn När Ptr Türsch, 47, vlds in för sd i Prstorp drog Försäkringskssn v 25 procnt v hns sjukrsättning. Då hoppd hn v. Hn vr sjukskrivn för utbrändht i tr år och sägr tt dt vr politikn som fick honom på föttr ign. Därför bord Försäkringskssn låtit honom bhåll sin sjukrsättning, nsr hn. Är mn int frisk nog tt jobb om mn klrr v tt politiskt uppdrg? Mn kn ju s dt från olik håll. Försäkringskssn tolkd dt på sitt sätt och jg tolkr dt på mitt. Ev Busks Jns Kärrmn Foto: CHRISTER THÖRNQUIST/BL I MORGON: Hn är skyldig sin brn

3 AVSLÖJAR 88 Frdg18 18mj mj Frdg??? Md krv på hårdr tg mot invndrr, bidrgstgr och brottslingr fick svrigdmokrtrn mndt i 144 kommunr. Mn hur lvr politikrn själv? s Ev Busks och Jns Kärrmn hr grnskt förträdrn för prtit som vill t sig in i politi- Af to nbldt i går. kns finrum. Hn är skyldig sin brn kr SÄTTER KÄRNFAMILJEN I FOKUS Mikl Hmrén sr ing problm tt prt om kärnfmiljn smtidigt som hn själv hr obtld undrhåll. Nj, snrr Mikl Hmrén är n v 11 ldnd svrigdmokrtr som Kommunpolitikrn Mikl Hmrén vill stärk kärnfmiljn. Trots dt hr hn kronor i skuldr till sin brn. Hn är int nsm. Ett tiotl ldnd svrigdmokrtr struntr i tt btl undrhåll. I dg strtr svrigdmokrtrns riksmöt. Mikl Hmrén sittr i kommunfullmäktig i Södrhmn. I vlrörlsn plcrd hn fmiljpolitikn högst upp på dn lokl dgordningn. Så här skrivr svrigdmokrtrn i Södrhmn på sin hmsid: Svrigdmokrtrn vill sätt fmiljn i fokus, för tt undrlätt för dnn grupp i smhällt och förbygg vrdgsstrss. Smtidigt hr Mikl Hmrén kronor i skuldr hos kronofogdn i obtld undrhåll för sin tr brn. Jg btlr nu Jg btlr nu. Minst kronor i måndn. Mn hr mn n gång kommit ftr är dt svårt tt komm i kpp, sägr hn till. Mikl Hmrén sr ing problm tt prt om kärnfmiljn smtidigt som hn själv hr ob- Fmiljn är hjärtts fostrlnd. /---/ Svrigdmokrtrn vill slå vkt om kärnfmiljn och dt trditionll äktnskpt som smhällts bs Ur svrigdmokrtrns vlmnifst 2006 tld undrhåll. Nj, snrr tvärtom. Dt visr tt mn är n människ och tt mn kn förändr sin sitution, sägr hn. Tio sd-politikr finns rgistrrd hos kronofogdn för obtld undrhåll. Smmnlgt är politikrn skyldig brnn kronor. Mång hr också obtld skttskuldr och bötr. Gör rätt för sig Dt är ingnting som vi tyckr är br. Mn sk gör rätt för sig. Dt förutsättr jg tt d llr flst gör också, sägr prtildrn Jimmi Åksson. Ävn när dt gällr våld mot kvinnor hr Mikl Hmrén hft svårt tt förn tori och prktik. En ännu mr skrämmnd sk som inträfft undr måndn som gått, är tt dt grov våldt br tycks ök, skrv hn i hösts. Misshndld sin smbo I börjn v 1990-tlt dömds hn själv till skyddstillsyn för misshndl v sin för dtt smbo. Int hllr dt är tt trovärdightsproblm, mnr Mikl Hmrén. Dt är mång som vrit i klmmri och stt tt dt finns bristr i systmt.

4 AVslöjr Frdg Frdg18 18mj mj DE Vill h hårdr tg Svrigdmokrtrn vill h hårdr tg mot brottslingr och propgrr för tt mn sk gör rätt för sig. Mn mång v drs kommunpolitikr hr själv svårt tt lv upp till prtits krv. Mikl Hmrén, 38, Södrhmn: Kurt Nässlin, 65, Mölndl: Crl-John Pttrsson, 51, Målill: Dömd till skyddstillsyn för misshndl v sin för dtt smbo. Dömds till bötr för rttfyllri Lät båd bötr och vgift till Brottsoffrfondn gå till kronofogdn. Hr kronor i skuldr hos kronofogdn, vrv i obtld undrhåll och skttr. Bruno Krlsson, 39, Färglnd: Hr kronofogdskuldr på drygt kronor, smtlig för obtld undrhåll och bötr. Alf Johnsson, 51, Gällivr: Dömd fm gångr, vrv fyr till fängls. Två v flln rörd kvinnomisshndl (v två olik kvinnor). Ävn dömd för olg vpninnhv. Håkn Crlsson, 25, Osby: Dömd för grovt rttfyllri i mrs. Dömds till 40 timmrs smhällstjänst. Jn Björklund, 46, Hllsthmmr: Foto: TRANSPORTARBETAREN struntt i tt btl undrhåll Dn grov och llt mr omfttnd brottslightn utgör i dg dt knsk störst hott mot mdborgrns trygght Ur svrigdmokrtrns vlmnifst 2006 Vilk bristr tänkr du på? Just dt här md låg strff. I dg kn du bgå tt grovt brott och du blir knppt dömd. Så du mnr tt du bord hft tt hårdr strff? Nturligtvis sk mn titt från fll till fll. Hd dt vrit n hårdr strfflg då, så hd jg tgit dt. olik kvinnor. Jg tyckr br tt dt är n mrit. Om dt är nån som förstår situtionn för missbrukr och d som hmnt i klmmri md rättvisn är dt jg, sägr hn. Flr svrigdmokrtr är dömd för misshndl. Alf Johnsson, 51, från Gällivr dömds undr 80- och 90-tln till fängls fyr gångr, vrv två för misshndl v Ev Busks Jns Kärrmn Hr obtld skuldr på kronor, vrv kronor är obtld undrhåll, skttr och tv-vgiftr. Michl Tll, 47, Lndskron: Hr obtld skuldr för undrhåll på kronor. Mthis Lundvik, 33, Ödshög: Hr kronor i obtld skuldr hos kronofogdn, vrv är obtld skttr och bötr. Ptr Mthison, 61, Lomm: Dömds 2001 till fängls ftr tt h misshndlt sin dåvrnd fru. Dömds 2000, tillsmmns md dn dåvrnd lokl ldrn för Ntionlsocilistisk front, för misshndl. Ävn dömd för stöld, hälri och grov olovlig körning. Rin Whlbrg, 58, Härryd: Hr skuldr hos kronofogdn på kronor, vrv kronor i obtld undrhåll och skttskuldr. Runr Filpr, 42, Sunn: Dömd 13 gångr undr 80- och 90-tln för blnd nnt misshndl, hts mot folkgrupp, nrkotikbrott och stöld. Kith Johnsson, 65, Orust: Dömd till 50 dgsbötr för vpnbrott Hr int btlt vrkn bötr llr vgift till Brottsoffrfondn. Lrs-John Hllgrn, 34, Mlmö: Dömd till fängls Dömd för urkundsförflskning ftr tt h förflskt n nmntckning på sin vpnlicns. Ronny Lind, 34, Flköping: * tvärtom. Dt visr tt mn är n människ och tt mn kn förändr sin sitution, sägr hn. Körd rttfull i dcmbr Blv v md körkortt och tvingds btl 100 dgsbötr. Dömds 2000 till n månds fängls för grovt rttfyllri. Rogr Hdlund, 27, Gävl: Dömd till villkorlig dom och 110 timmrs smhällstjänst för bokföringsbrott. Smul Älgmlm, 44, Växjö: Dömd till villkorlig dom och dgsbötr för bdrägri rhöll hn Ks-bidrg smtidigt som hn uppbr socilbidrg. Hn tvingds btl tillbk kronor till försäkringskssn. Andrs Rosbrg, 32, Hllsthmmr: Hr kronor i obtld skuldr hos kronofogdn, vrv i obtld undrhåll och skttr. Dömd till bötr för flr fll v stöld och olovlig körning. Hr kronor i skuldr hos kronofogdn för obtld bötr, undrhåll och skttr. Hr int hllr btlt vgiftn till Brottsoffrfondn. Stig-Erik Wrnr, 38, Tidholm: Är i smbnd md n vårdndstvist dömd till bötr för gnmäktight md brn. Hr kronor i skuldr hos kronofogdn för skttskuldr, obtld bötr, rättshjälpskostndr och undrhåll. Pr-Olow Ejdrhll, 46, Ulrichmn: Dömd för olovlig körning. Hr kronor i skttskuldr. Rolf Jönsson, 60, Mörbylång: Hr skuldr på kronor hos kronofogdn, vrv är obtld skttr. John Lrsson, 61, Kil: Dömds 1992 till n månds fängls för bokföringsbrott. * Ronny Lind ombds lämn svrigdmokrtrn när hns tidigr brottslight blv känd, vilkt hn nu gjort. Mn hn kndidrd för prtit och hr bhållit sin plts i Flköpings kommunfullmäktig. Fotnot: Skuldsummorn är d som vr ktull hos Kronofogdn 3 mj. Källor: Egn undrsökningr, Expo, Götborgs- Postn, Värmlnds Folkbld. i morgon: Så mång hr hoppt v KULTUREN: Klssförkt och svk bäddr för svrigdmokrtrn

5 GRANSKAR Ingn röstr Succévlt 2006 skull bn väg mot riksdgn. Mn s grnskning v svrigdmokrtrns kommunpolitikr visr tt drs väljr int vt vd d får. På vrt fmt mndt sittr int längr n svrigdmokrt. Lördg19 19mj mj Lördg??? i går och i förrgår. Mllin: Sd-politikrn skyllr på invndrrn för sin gn problm För n politikr är dt n dödssynd tt int lv som mn lär. Dt gör int svrigdmokrtrn. Dt kn stå dm dyrt. Vänstrprtit gillr hög skttr. När Gudrun Schymn vslöjts md tt fusk md skttvdrgn fick hon vgå. Socildmokrtrn tlr vrmt om minskd klyftor. Att Görn Prsson köpt n stor gård bidrog till tt prtit förlord rgringsmktn. På smm sätt förhållr dt sig md svrigdmokrtrn. D är ing hlyllsvnskr och dt kn bli bsvärligt för dm. Svrigdmokrtrn gillr int folk som lvr på bidrg. Mn n fmtdl v prtits rprsntntr i kommunfullmäktig är förtidspnsionärr. Bidrgsbrond D tyckr tt dt är n dygd tt gör rätt för sig. Mn 18 procnt hr btlningsnmärkningr och 14 procnt hr skuldr hos kronofogdn. Fmiljn är hjärtts fostrlnd. Mn tt tiotl v prtits kommunpolitikr hr stor skuldr till sin brn. Svrigdmokrtrn lvr int ns som mdlsvnsson. Dn gnomsnittlig svnskn är int lls lik brond v bidrg som svrigdmokrtrns kommunfullmäktig och hr färr kontktr md kronofogdn. Svrigdmokrtrn är sprungt ur BSS, Bvr Svrig svnskt. Prtits livsluft är motståndt mot dt mångkulturll smhällt. Rädsln, och voghtn, mot dt modrn Svrig hr i s krtläggning blivit mr bgriplig. Frustrrd Frm tonr n utstt grupp människor, främst män, som int funnit sin plts. 13 procnt v prtits kommunfullmäktig tjänr int ns kronor i måndn. Och då är pnsionärrn oräknd. För n mtörpsykolog är nlysn lätt. Dt hndlr om frustrrd människor som vill skyll sin gn misslyckndn på någon nnn i dt här fllt invndrrn. I svrigdmokrtrn får d n roll, knsk till och md n livsuppgift. I ställt för tt spl golf (dyrt) llr rnovr gml hus (dyrt och tidskrävnd) hr d sitt prti röstd I vlt i hösts mr än fördubblds svrigdmokrtrns väljrstöd prsonr röstd på dm i kommunlvln, yttrligr i riksdgsvlt. Frmgångn sänd chockvågor in i dt politisk tblissmngt. Mn knsk övrrgrd dt. Svrigdmokrtrns politikr i kommunrn är ing vinnr. Och vm vill lägg sin röst på förlorr? Ln Mllin SKA STÄLLA UPP NÄR JAG BLIR FRISK Alf Johnsson Sdn vlt hr Politikr plockds in från gtn. Andr vlds in på skämt. I flr kommunr slutd svrigdmokrtrns vlfrmgångr i kos. Sdn vlt hr 55 v prtits folkvld hoppt v llr lämnt sin postr. April. Prtildrn Jimmi Åksson får inom loppt v n vck dbttr i tv md förträdr för socildmokrtrn, modrtrn och folkprtit. Dbttrn ss som n norm frm- gång för prtit, som just nu kongrssr i Krlskron, och tt kvitto på tt mn är på väg in i dt politisk finrummt. Mn ut i kommunrn hr svrigdmokrtrn lång väg kvr till tt bli tt vnligt prti. Politisk vildr hr gått ignom smtlig svrigdmokrtisk kommunpolitikrs nggmng. Grnskningn visr tt: Vr fmt mndt int rprsntrs v svrigdmokrtrn.

6 GRANSKAR på förlorr Lördg Lördg19 19mj mj ÄR ALDRIG DÄR SAlf Johnsson, 51, Gällivr. VILDEN Dt vr tur tt vi int kom in i riksdgn, för vi är för dåligt orgnisrd hr int närvrt på tt nd möt i kommunfullmäktig. Alf Johnsson Ingmr Lindgrn, 54, Krlstd. Vlds in som svrigdmokrt mn lämnd prtit i mrs. Sittr kvr som vild för prtit Ny frmtid: Jg hoppd v på grund v dikttorstyrningn v prtit. Hur sr dn ut? Distriktts ordförnd sk bstämm llt och godkänn ll motionr. Dssutom fick vi int strt n lokl förning, vilkt ldr till tt mndtstödt går till distriktt. Fnns dt politisk mningsskiljktightr? Nj, dt kn mn int säg. Jg ändrr int åsikt för tt jg vlt tt lämn. Jg gick md i svrigdmokrtrn för pnsionärrn, dt vr dm jg vill slåss för. Hr du int svikit din väljr gnom tt byt prti? Nj, jg fick myckt väljr på pnsionärsfrågn och dn fortsättr jg tt driv. AVHOPPA REN Foto:BENGT PETTERSSON Jg är förhindrd tt gå på grund v sjukdom och hr ingn rsrv som kn tillträd min plts för tillfällt. När jg ställd upp vr jg osäkr på om jg skull klr dt, mn hd två rsrvr. Mn d flyttd nr till Smålnd och då vr jg plötsligt nsm. Så fort jg blir frisk sk jg ställ upp. Vd tror du din väljr tyckr om tt du ldrig är där? Dt är tur tt jg bor på tt så litt ställ som Gällivr där d flst kännr mig och förstår min sitution. Kommr d tt lit på prtit näst gång? Dt vr tur tt vi int kom in i riksdgn, för vi är för dåligt orgnisrd. Blir dt int bättr hr vi ingt där tt gör. Foto: LARS HEDELIN Hr int närvrt på tt nd möt i kommunfullmäktig. Bngt Johnsson, 47, Ronnby. Avsd sig sin plts i börjn v dcmbr utn tt h dltgit i något fullmäktigmöt. Jg hr blivit rbtslös och studrr nu så jg hr int tid tt sitt i någr nämndr. I och md tt dt vr så nytt här i Ronnby vr dt så mång mötn och myckt sn kvällr. Myckt mr än jg trodd. Jg känd tt jg int orkd. Vrför tror du tt så mång svrigdmokrtr hr hoppt v? Jg tror ju tt dt är myckt hot. All skrivrir. Jg hr också vrit md om tt folk kommit frm till mig och sgt tt du kommr ldrig få tt jobb inom kommunn så läng du är md i svrigdmokrtrn. Mn dt vr int därför jg slutd. Foto: MARIE RIDDERSTRÖM vr fmt politikr lämnt sitt mndt I mång fll hr dt ldrig funnits någr politikr tt tillsätt llr så hr d blivit politisk vildr. Ellr så är d ldrig där övr huvud tgt. 4 I 29 v 141 kommunr md sd-mndt står stolr tomm. 4 I 21 kommunr finns dt ing svrigdmokrtisk rprsntntr lls, trots tt d hr mndt. 4 I yttrligr två kommunr, Kuml och Flköping, hr svri- gdmokrtrn förlort smtlig mndt till vildr. 4 Sn vlt hr 55 svrigdmokrtr hoppt v. En v dm är Stfn Krlsson, 23, som lämnd sitt uppdrg i Växjö ftr två fullmäktigmötn. Ingnting för mig Jg visst nog int riktigt vd jg ställd upp på. Dt vr n som ringd och frågd om jg vill ställ upp på n list och så gjord jg dt. Mn dt vr ingnting för mig, sägr hn. På vldgn fnns dt int ns någr nmnlistor i mång kommunr. Väljrn skrv dit gn nmn iställt, vilkt ldd till tt åtskillig prsonr ofrivilligt blv sd-politikr. En dl vr rdn nggrd i ndr prtir, ndr uppgv tt d blivit inröstd som tt skämt v kompisr llr släktingr. Prtildrn, Jimmi Åksson, blm så klrt, mn int tt så stort btrktr problmn i kommu- problm som mång gärn vill få nrn som n dt till. brnsjukdom. Visst kn dt Ny prtir bli svårt för oss tt drbbs v sådn rprr skdn i här skr, frmför d här kommunrllt på lokl nivå är n till näst vl, dt dt svårt tt vt hr jg full förståxkt vd dt är för ls för. Mn i dt Ev Jns människor som stor hl tror jg Busks Kärrmn kommr in. int dt påvrkr v.busks jns.krrmn Dt är lls.

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Laboration 1a: En Trie-modul

Laboration 1a: En Trie-modul Lbortion 1: En Tri-modul 1 Syft Progrmmring md rfrnsr, vlusning, tstning, kt m.m. Vi hr trolign int hunnit gå ignom llt, viss skr får ni br cctr så läng. S ävn kodxml å kurssidn. 2 Bkgrund Vi skll undr

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e VÄGEN TILL VATTEN v n i y m Vn vi in kn J ordn vnillgångr är norm, mn Grundvn är n dl v vn räknr mn bor nö, i och lvn blir vig krlopp d br 3% kvr för vår vnförörjning När yvn rängr nd i mrkn rn d och blir

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor.

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter Förra gångn Prisbildning Rala och nominlla tröghtr Marknadsformr Ej fri konkurrns man sättr prist Bilatrala rlationr, optimalt Prisr trögrörliga Olika branschr Övr tidn Arbtsmarknad - marknadsformr Monopol

Läs mer

Grefvinnan Anna Douglas,

Grefvinnan Anna Douglas, Stockholm, Idun Tryckri Aktibolg. N:r 10 (429) Frdgn dn 6 mr 1896. 9:d årg. Prnumrtionpri pr år: Idun nm 1 kr. 5: Idun Modt., fjortondguppl.» 5: Idun Modt., månduppl. J 3: Brngrdrobn» 3: Byrå: Klr ödr

Läs mer

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet Förläsning 11: Grfr, isomorfi, konnktivitt En orikt nkl grf (V, E) står v hörn, V, oh kntr, E, vilk förinr istinkt nor: ing pilr, ing öglor, int multipl kntr mlln hörn. Två hörn u,v V är grnnr om t finns

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr 1 2014 EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport maj 2014. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport mj Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 3 1.3 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 4

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Modul 5: Integrler Institutionen för mtemtik KTH 30 november 4 december Integrler Integrler är vd vi sk håll på med denn veck och näst. Vi kommer tt gör följnde: En definition v vd begreppet betyder En

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Bandhunden. j œ. œ. œ œ > j œ. j œ. b b. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ. # œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ j. œ œ. œ œ. œ œ Œ Œ œ. & bb.

Bandhunden. j œ. œ. œ œ > j œ. j œ. b b. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ. # œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ j. œ œ. œ œ. œ œ Œ Œ œ. & bb. b b b b b b b b 4 4 bb Œ > m Œ pno sm d lb m bnd kt hund hr t gnsk vl d grö n bb Œ J prns gå Hn ck, Œ Œ trå kgt, mr ker m dröm med mer om ros ett tg lnd länk Œ En långt om säl ln mår hn bndhund vl le m

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Hvor tilfreds er du med din togrejse?

Hvor tilfreds er du med din togrejse? Hvor tlrs r u m n tors? V r ov or n ælp tl t svr tt spørskm. Dn svr skl ælp os tl t skr n o kvltt totrkkn på Kystnn o ovr Ørsun. Spørskmrn nsmls mrr tot. På orån tk o ortst o rs! Inormtonsrkn k l m n o

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Ett sekel av samarbete

Ett sekel av samarbete johanns jansson / nordn. org Första nordiska mött för hushållsvtar hölls i Sorø i Danmark år 1909, dt sista i finländska Åbo år 2009. Ett skl av samarbt Ett skl. Så läng sdan är dt danskan Magdalna Lauridsn

Läs mer

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969 Evighetsklender Vilken veckodg vr det när du föddes? På vilken veckodg fyller du 18 år? Med den här evighetsklendern kn du t red på det. Gör så här när du sk t red på veckodgen: Lägg ihop följnde fyr tl:

Läs mer

Sånghäfte. Hotellet vid havet. Texter av Britt G.Hallqvist med musik av Lasse Dahlberg

Sånghäfte. Hotellet vid havet. Texter av Britt G.Hallqvist med musik av Lasse Dahlberg Sånghäfte Hotellet vd hvet Texter v Brtt Hllqvst med musk v Lsse hlerg Hotellet vd hvet Innehåll Hotellet vd hvet Spöker Trät I Rövrekuln KurMurörn Lll råerg Bndhunn Skogen full v träd Jg Näcken Musslns

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016 Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasit 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr int och 5

Läs mer

Malin Hagman 17 år, Surte

Malin Hagman 17 år, Surte Vr md och uts Al Luci 2010 1 A Wdström 17 år, Alfors Studrr: SKF Tkisk gymsium år 3 Mi bäst sid: Gld, omtäksm, tusistisk Mi sämst sid: Morgotrött Drömyrk: Civiligjör Drömrs: Mldivr Vm får förlj md: Mi

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Design since 1890. www.vjsince1890.com facebook.com/vjsince1890

Design since 1890. www.vjsince1890.com facebook.com/vjsince1890 Degn nce 1890 wwwvjnce1890com fcebookcom/vjnce1890 Tck tll ll fotogrfer: Rckrd Thoron Angelc Engtröm VJ nce 1890 Ktrn Mäknen 102 62 Stockholm Mthld Svenon Phone: +46 8-720 09 20 Chrlotte Luterbch Ann Moln

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus Srr Trätr Prutr s år st på tt us Rä & Stpr, Srä, Hyp, Träår, Stpsyst Ett ört Sör-r Tstyps yr ystr A & Srä 1840-1900 Hus rå är pr är v på r tt v utsöt ystr srr. Vr uppör trä tt vär räss uppsr räsr. Isprt

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

HSB ENERGIAVTAL EXEMPLET VÄRMLAND PER WIKSTRAND, HSB VÄRMLAND PRESENTATION HSB-BÅTEN 2015

HSB ENERGIAVTAL EXEMPLET VÄRMLAND PER WIKSTRAND, HSB VÄRMLAND PRESENTATION HSB-BÅTEN 2015 HSB ENERGIAVTAL EXEMPLET VÄRMLAND PER WIKSTRAND, HSB VÄRMLAND PRESENTATION HSB-BÅTEN 2015 PRISUTVECKLING PÅ FÖRBRUKNINGSMEDIA 1996-NU HSB ENERGIAVTAL Full kontroll på r förbrukning och ra utgiftr för förbrukningsmdia.

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 80, november 2012 MEDLEMSMÖTE Söndgen den 9 december 2012 kl 15.30 Lokl: Mrtslen, Kyrkns hus, Nygtn 10, Luleå PROGRAM: l MEDLEMSMÖTE: Stdgeändring, medlemsinformtion

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr och 5

Läs mer

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14 Lyrn DOLF FREDRIKS MUSIKKLASSERS SKOLTIDNING Fyr blir ni! AF i höst? (En ktt som inte lls hr något med tidningen tt gör) Intevju med Emili Årgång 42 08/09 Nr. 3 Relesed 19/02 Klssbyte 4/9 sid 4 Lyrns histori

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

MAJ 2012. Hela denna tidning är en annonsbilaga. KFF Blå Tråden är klubbens nya rättesnöre Sidan 2. Här kommer KFF spela framtidens matcher Sidan 3

MAJ 2012. Hela denna tidning är en annonsbilaga. KFF Blå Tråden är klubbens nya rättesnöre Sidan 2. Här kommer KFF spela framtidens matcher Sidan 3 Hl dnn tidning är n nnonsbilg KFFBldt MAJ 0 KFF Blå rådn är klubbns ny rättsnör Sidn Här kommr KFF spl rmtidns mtchr Sidn 3 Flr tlngr är rdo tt lyts upp i A-lgt Sidn 4 Dt svårslgn publikrkordt rån 960

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

Höstlov i Motala 2010

Höstlov i Motala 2010 Höstlv i Mtl 2010 1-5 vbr S prgrt ch läs tt s sr udr årt på: tl.s/ug Bwlig Mtl Bwlighll Öppttidr Mådg 1/11 13.00-16.00 Tisdg 2/11 12.00-16.00 Osdg 3/11 13.00-16.00 Trsdg 4/11 12.00-16.00 Frdg 5/11 12.00-16.00

Läs mer

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem Ansgars fritidshm Vi försökr vara Västrås bästa fritidshm r da g ä fr Varj xmllis, n ly dt ara alltifrå r an v grönsak k t d till i h t smoo m d dip. Välkommn till Ansgars fritidshm! Ansgars fritidshm

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget Krigsminnen En tidning från Trelleborgs Allehnd och Ystds Allehnd Skåningr berättr om ndr världskriget Ull skämdes över sin tysk bkgrund º5 Wessels i Mlmö firr freden 1945. BILD: ALVI NILSON Sm Nilsson

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätjr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Sräj, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystjr Ao & Sräj 1840-1900 Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystjr o srr. Vor uppör trä tt vär

Läs mer