för nya Karolinska Karolinska Solna Stanley Holsteiner, Chef Programkontoret nya Karolinska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för nya Karolinska Karolinska Solna Stanley Holsteiner, Chef Programkontoret nya Karolinska"

Transkript

1 Så ska vi möta på Nya Klarapatienten för nya Karolinska Karolinska Solna Stanley Holsteiner, Chef Programkontoret nya Karolinska 10 mars 2014

2 Karolinska ett av Europas största universitetssjukhus 1,5 miljoner patientbesök per år medarbetare 15,7 miljarder SEK i omsättning forskare (2012) vetenskapliga artiklar per år tillsammans med KI (2012) miljoner i externa FoU-bidrag (2012) 2

3 Vårt uppdrag Att vara Stockholm läns landstings universitetssjukhus med ansvar för specialicerad och högspecialicerad sjukvård. Huvudansvar för landstingets forskning och utbildning av studenter i samverkan med Karolinska Institutet och andra universitet och högskolor. Att planera för verksamhetsinnehåll och driftsättande av nya Karolinska. 3

4 FHS Programkontor SLL Stora framtidsfrågor i SLL Befolkningen i länet ökar. På tio år, fram till 2020, väntas Stockholms län ha fått ytterligare invånare. Nya Karolinska Solna (NKS). Står klart 2017 med fokus på den mest avancerade sjukvården men med mindra vårdplatser än nuvarande Karolinska Solna Antalet äldre med stora vårdbehov blir fler. Även antalet barn ökar. Invånarnas förväntningar stärks och patienterna är mer pålästa och ställer högre krav. Snabb teknisk utveckling Effektiviseringar krävs för att klara de ökade kostnaderna.

5 Sidan 5 Framtidsplanen andra steget Vårdnätverket visionsbild

6 Nya Karolinska Solna från idé till nytt sjukhus på 16 år Beslut att bygga NKS (april) Beslut om OPS-upphandling (juni) Start OPS-upphandling (oktober) Sjukhuset helt färdigbyggt (höst) 3S-utredningen Idén lanseras i landstingsstyrelsen SNUSutredningen fick uppdraget 2012 Formgivningstävling Avgjord White vinnare Beslut om nytt universitetssjukhus Formgivningstävling OPS-upphandling klar avtal skrivs Byggstart Projektprogram 6 Skanska Future Day 16nov13/GE Sjukhuset öppnar Beslut on FAS och NKS verksamhetsinnehåll

7 En unik satsning Det första nya sjukhuset av denna storlek i Sverige på 40 år Här ska de allra svårast sjuka patienterna få vård i världsklass Det största enskilda projektet någonsin för Stockholms läns landsting Första sjukhuset i Sverige som byggs enligt OPS En motor i utvecklingen av ett världsledande Life Sciencekluster 7 Skanska Future Day 16nov13/GE

8 Projektmål sedan 2007 relevanta och styrande i planeringsprocessen 1. Integration av sjukvård, forskning och utbildning 2. Attraktiva och mänskliga miljöer 3. Vård- och stödprocesser ska effektiviseras och resursutnyttjandet optimeras 4. Generella lösningar som tillåter kontinuerlig verksamhetsutveckling 5. Tydlig roll i staden 6. Hållbarhetsperspektiv 8

9 Övergripande miljökrav Klimatneutralt Energieffektiva byggnader Certifierade byggnader God inomhusmiljö Hållbar material- och resursanvändning Miljöanpassade transporter Avfall som resurs 9 Skanska Future Day 16nov13/GE

10 Byggstart höst 2010.

11 11 Juni 2013.tre år senare

12 .färdigt år höst 2017

13 13 Solna-siten idag och 2018

14 Karolinska Universitetssjukhusets utökade uppdrag från 1/ Anpassa hela Karolinska till FHS Planera för det framtida verksamhetsinnehållet i Karolinska Universitetssjukhuset (NKS + Huddinge) i enlighet med SLLs strategi för Framtidens hälso- och sjukvård Flytta ut vård till andra delar av Stockholms sjukvårdssystem Fortsatt profilering mellan Solna och Huddinge Planera för NKS Att förverkliga visionen med NKS skapa en hävstång för förbättringsarbetet Att planera och genomföra inflyttning och driftsättande av verksamheter i NKS-huset Att ta fram kravspecifikationer för medicinsk teknik och IKT för NKS 14

15 Olika förväntningar Politisk Ledning Akademisk Medicinsk

16 Vad krävs för att få till funktionella lösningar?

17 Övergripande projektplan Vilken vård/forskning/utbildning vi ska bedriva Vilken bemanning och kompetens vi behöver Hur vi ska arbeta tillsammans och med andra Vilken utrustning vi ska använda Vilka lokaler vi ska arbeta i

18 V Befintlig organisation Projektorganisation Projektorg. Ny organisation Q413 Q114 IKT Tematisk org. Q413 Org-Struktur Q114 Roller & Ansvar Q114 NKSbyggnadens förutsättn. Admin platser Vårdmiljö Clin. design inom OPS Clin. design utanför OPS Q414 Vårdnära Mottagning SLV Operation Bild&Funkt. Mottagning Dagvård EF Q413 Q214 Q114 Q114 EF Allokering Q214 Q413 - Q214 Q214 Q413 Q413 - Q414 Q214 EF Q214 Q314 - Q414 Nya arbetssätt Börläge NKS Flöden Q413 - Q214 SLV ÖV AnOpIVA Ny AKM Hälsoprof. Adm. & Stab. Q413 Integr. ext. support Bild&Funkt. Q413 Q214 Q214 Q214 Q413 Q214 Q413 Nya rollbesk Funktioner Info-flöden Patientgrupp VBHC, KPP Triple Helix Utbilda/Träna Nya K Q214 Q214 Q214 Verksamhetsinnehåll Vård FoUU Lab I K:s lokaler Q413 - Q214 Q413 - Q214 Q114 V-innehåll Profilering Produktionsplanering Infrastrukturförutsättning. Försörjning Driftsättning OPS FM COOR Kompetensförsörjning Driftsättning Tillstånd & Certifiering Q114 Flytt av vård Utflytt av vård Inflytt av vård Övriga vårdgivare Partners Konkurrenter Nyckel U1:5-6 Q216 Nyckel U1:2-4 Q317 Nyckel U2:8 Nyckel Lab Avveckling Ombyggnad Q114 - Q414 Q214 - Q4 17 EF Q316 Q216 Q N MT IT Q214 Q214 EF Styrning Fung. appl. i ny miljö Nya applikationer EF OPS-avtal Omställningsekonomi Ägarstyrning Programstyrning Nya K:s Ersättningsmodell nya K ekonomiska bas Programstyrning 18 Kalkyl hela sjh totalkostnad Mindmap_inkl_detaljering_3Dec13 v3 EL uppdateringar.pptx EF EF EF EF Politik (valår) Infrastruktursatsningar Hagastaden SLL/ FHS /SSV RCC Kapacitetssamordning Vårdavtal Utomlänsvård nya K:s uppdrag 2018-framåt KI Forskning i nätverkssjukv Utv. & Innov i nätverkssjukv Utbildning i nätverkssjukv EF EF EF EF Teckenförklaring Q413 Q114 - Q214 Q314 - Q framåt Ej fastställt

19 Programstruktur Programkontoret nya K Karolinskas ledningsgrupp (KLG) Operativ styrgrupp för Programkontoret nya K (OSG) Kommunikation A. Östman Programkontoret nya K (PK) Chef: S. Holsteiner Med: Sakk: A.Tibell Programkoordinering M. Östling J. Sonesson 1 Verksamhetsinnehåll PÄ: S. Holsteiner / A. Tibell PL: A. Liljegren MT/IKT PÄ: J. Permert PL: L. Carlsson Kompetensförsörjning PÄ: L. Freijd PL: A-C Ladan Förändringsledning & Kommunikation Lab-/FoUU- Kluster PÄ: J-I. Henter PL: H. Forssberg OPL: L. Lindskog 6 Driftsättning PÄ : S. Holsteiner / A. Tibell PL: A. Carlson Med. Sakk.: G. Åhlberg-Hillert 7 Clinical Design PÄ: S. Holsteiner / A. Tibell PL: K. Stenberg Hjulström 8 Allokering PÄ: S. Holsteiner / A. Tibell PL: J. Fryckstedt 9 Strålskydd PÄ: B. Jakobsson PL: A. Fransson 10 Styrning av nya uppdraget PÄ: S. Ljungqvist PL: A. Rungård 11 Chopin PÄ: E Franklin-Bålfors (tbc) PL: B Cederlund Projekt Chopin (Centrum Huddinge Operation & Intervention)

20 Verksamheterna har genomfört ett omfattande arbete med att ta fram förslag till verksamhetsinnehåll... tillbringat h i WS.....gått igenom huvuddiagnoser......analyserat ~3000 kliniska samband och skrivit 250 sidor löpande text Inklusive förmöten och kringarbete Nuvarande volymer Total Andel av totala andelet besök Antal Antal besök övrig läkarbesök personal Per enhet ICD kod Totalt antal besök Antal besök Solna Huddinge 8931 B232 HIV-infektion med hematologiska och immu % B182 Kronisk hepatit C % B181 Kronisk hepatit B utan hepatit D % Nuvarande 1325 volymer R761 Onormal reaktion på tuberkulintest % T otal Per enhet 747 Z030 Observation för misstänkt tuberkulos % A150 Lungtuberkulos, verifierad med mikroskop % 285 Andel av totala 713 Antal 721 Antal besök 652 övrig Z223C Bärare av stafylokocker ICD kod 998 Totalt 2% antal besök 229 andelet besök 303läkarbesök 489 personal 509 Antal besök Solna Huddinge 8931 B232 HIV-infektion med hematologiska och immu % B182 Kronisk hepatit C % B181 Kronisk hepatit B utan hepatit D % R761 Onormal reaktion på tuberkulintest % Z030 Observation för misstänkt tuberkulos % A150 Lungtuberkulos, verifierad med mikroskop % Z223C Bärare av stafylokocker 998 2% %/ 50% scenariot Specifika forskningsfrågor från KI fördjupning 1) Vilka forskningsområden är idag starkast på er klinik? 2) I jämförelse med den FoUU som finns idag vid er klinik, hur påverkas forskningen vid 25%/50%- alternativet? 3) Hur ser ni på det framtida FoUU-lokalbehovet vid 25%/50%-scenariot? 4) Vilka viktiga forskningsförbindelser har ni utanför den egna kliniken: a) inom Karolinska Univ.sj? b) utanför Karolinska Univ.sj? 5) Hur påverkar 25%/50%-alternativen den utbildning som idag utförs på kliniken 20

21 Karolinska i Solna får en ny roll i sjukvårdssystemet Fokus på högspecialiserad och forskningsintensiv vård och de mest komplexa patienterna Akutmottagning för remisspatienter och patienter i ambulans/helikopter

22 Ett universitetssjukhus på två siter Karolinska Universitetssjukhuset med huvudverksamhet i Solna och Huddinge är Stockholm läns landstings universitetssjukhus. Solna Högspecialiserad barnsjukvård Avancerad cancerkirurgi och cancerbehandling Neurocentrum Kardiovaskulär respiration Inflammatoriskt centrum Traumacentrum Anpassad akutmottagning Huddinge Organ- och benmärgstransplantation Cochleaimplantat Övre abdominal kirurgi Levercentrum Infektion Geriatrik Öppen akutmottagning 22

23 Tidplan enligt OPS-avtalet Teknikbyggnad maj 2014 Parkeringsgarage dec 2012 Forskningbyggnad september 2016 Sjukhus del 2, oktober Sjukhus del 1, juni 2016

24 Integration av vård, forskning och utbildning

25 Närhet till allt Vy från Norra Stationsgatan Mottagning Dagvård Administration Omklädningsrum Bild & funktion Operation Intensivvård Akutmottagning Provtagning Vårdavdelning Teknik Samvård Avstånd mantel till mantel: 82m Bredd huskärna: 33m Matsal - restaurang Förlossning Mottagning Dagvård Administration Provtag ning Entréhall Vårdavdelning Operation Bild & Funktion Vårdavdelning Operation Vårdavdelning Intensivvård Vårdavdelning Dagvård Operation Operation Operation Intensivvård Restaurang Intensivvård Intensivvård Omklädning Omklädning Teknik Omklädning Teknikutrymmen Provtag ning Intensivvård Intensivvård Samvård Akutmottagning Sjukhusapotek Omklädning Förlossning Dagvård (Lekterapi) Plan 13 Plan 12 Plan 11 Plan 10 Plan 09 Plan 08 Plan 07 Plan 06 Plan 05 Plan 04 Plan 03 Plan 02 Plan 01 Elektivt flöde 255 m Akut flöde 25

26 Möjligt att allokera både kliniker och teman Mottagning Operation Dagvård FM Teknik Teknik U1:2 U1:3 U1:4 U1:5 U1:6 Plan 13 Plan 12 Plan 11 Plan 10 Plan 09 Plan 08 Plan 07 Plan 06 Plan 05 Plan 04 Plan 03 Plan 02 Plan 01 Enskild klinik Tema/kluster tvärs våningsplan Tema/kluster tvärs huskroppar Tema/kluster tvärs våningsplan & huskroppar 26 Källa: NKS Programkontoret, BCG analys _Översikt Allokering_till SH_update.pptx

27 Traumaflödet Admin Entré förlossning 2 skel-lung lab 1 genomlysning 1 UL-rum 2 CT Resurscentrum Akutmottagning Entré 3 traumarum 4 OP (inkl. 1 OP med Angio) 26 Observationsrum 1 CT 1 skel-lung lab 10 akutrum Ambulans Anna Steckzen vägen 1 anh-rum med pentry 4 UL-rum Centrum för fostermedicin Spec. MVC Plan 5 Plan 4 27

28 Patientens ställning stärks Enkelrum Säkerhet, integritet, minskat antal vårdrelaterade infektioner, hög nyttjandegrad Samarbete Patienten i fokus med professioner och specialiteter runt patienten Delaktighet Patienten bidrar med information 28

29 29 Illustration strålningsbunker konst i taket

30 30

Framtidens Universitetssjukhus

Framtidens Universitetssjukhus Framtidens Universitetssjukhus Följ med till Sveriges mest spännande byggprojekt! DESIGN: KAMIS.SE Maj 2013 24 25 INLEDNING Vi bygger framtidens universitetssjukhus Nya Karolinska Solna 2010 Nya Karolinska

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Att tänka och bygga nytt för framtidens patient

Att tänka och bygga nytt för framtidens patient Att tänka och bygga nytt för framtidens patient En sammanfattning av konferensen den 24 25 april 2014 Ett samarbete mellan Stockholms Läns Landsting, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet,

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län

Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-03-27 Diarienummer: HSN 1303-0394 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anders Nettelbladt 08-123 13 250

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms läns landsting. verksamhet 1

Årsredovisning. Stockholms läns landsting. verksamhet 1 2012 Årsredovisning Stockholms läns landsting verksamhet 1 Innehåll Finanslandstingsrådet har ordet...3 Stockholms läns landsting...4 Vi satsar för framtiden...6 Storsatsning på hälsa och vård...7 Trafiksystem

Läs mer

Strategisk inriktning 2010-2015

Strategisk inriktning 2010-2015 Strategisk inriktning 2010-2015 för Södertälje Sjukhus AB Södertälje Sjukhus Din nära specialistvård Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 5 2.1 Allmänt 5 2.2 Verksamhet, organisation och

Läs mer

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus 9 april 2015 2 (28) Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning av tidigare utredningar om långsiktig lokalplanering

Läs mer

SLL. Utvärdering av alternativa lösningar för finansiering och drift av Nya Karolinska Solna. Utkast till Rapport 12 oktober 2007

SLL. Utvärdering av alternativa lösningar för finansiering och drift av Nya Karolinska Solna. Utkast till Rapport 12 oktober 2007 SLL Utvärdering av alternativa lösningar för finansiering och drift av Nya Karolinska Solna Utkast till Rapport 12 oktober 2007 Innehållsförteckning Avsnitt 1 2 3 4 5 6 7 8 Sammanfattning Uppdrag, omfattning,

Läs mer

EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN

EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN EN STARKARE STOCKHOLMSREGION MED ALLIANSEN En starkare Stockholmsregion med Alliansen Stockholm är en av Europas mest attraktiva, gröna och snabbväxande storstadsregioner. Fler väljer varje år att flytta

Läs mer

Innovation och utveckling i ett Stockholm som växer

Innovation och utveckling i ett Stockholm som växer Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2013 och planering för 2014 och 2015 Innovation och utveckling i ett Stockholm som växer Den 22 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-02 1 (2) HSN 1406-0721 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-17, p [xx] Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos

Läs mer

Dags att investera för framtiden

Dags att investera för framtiden Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och planering för 2017 och 2018 Dags att investera för framtiden Tillsammans bygger vi en stark, trygg och jämlik Stockholmsregion

Läs mer

Diarienummer K 0338-2013. Karolinska Universitetssjukhuset

Diarienummer K 0338-2013. Karolinska Universitetssjukhuset Diarienummer K 0338-2013 Karolinska Universitetssjukhuset Förvaltningsberättelse 2 (45) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förväntad utveckling 2013... 4 1.1 Sammanfattning... 4 1.2 Verksamheten

Läs mer

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation.

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Skandalen Nya Karolinska en granskning av sidas tidning Anders Lundberg timbro Februari 2013 Om författaren Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Författaren och Timbro

Läs mer

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation.

Om författaren. Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Skandalen Nya Karolinska en granskning av sidas tidning Anders Lundberg timbro Februari 2013 Om författaren Anders Lundberg är läkare och forskare inom sjukvårdens organisation. Författaren och Timbro

Läs mer

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting

Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting Exempel på prioriteringsarbete inom Stockholms läns landsting 7:e Nationella Prioriteringskonferensen Gävle oktober 2013 Ann Fjellner senior medicinsk rådgivare Historik Stockholms läns landsting började

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Forskning vid Karolinska Universitetssjukhuset...16. Karolinska Institutet Science Park...18. Student- och gästforskarbostäder i Solna...

Forskning vid Karolinska Universitetssjukhuset...16. Karolinska Institutet Science Park...18. Student- och gästforskarbostäder i Solna... Campus i förändring Innehåll Karolinska Institutet växer...5 Översikt campus Solna...6 Aula Medica...8 Widerströmska huset...10 Biomedicum...12 Forskning vid Karolinska Universitetssjukhuset...16 Karolinska

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling.

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017. Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Vi ska leva mer, vi ska leva bättre, vi ska leva längre! Ett gott liv i en region med hållbar utveckling. 1 2 Innehåll Budgeten är vårt viktigaste styrdokument...

Läs mer

Dialogmöte - Framtidens hälso- och sjukvård. sjukvård i Blekinge. Dialogmöte landstingssalen Wämö center

Dialogmöte - Framtidens hälso- och sjukvård. sjukvård i Blekinge. Dialogmöte landstingssalen Wämö center 1 Framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge Dialogmöte landstingssalen Wämö center Karlskrona 2013-10-2310 23 2 Program 08.00-08.35 Välkommen! Landstingsråd Kalle Sandström 08.35-8.45 Förutsättningar för

Läs mer

Kvalitetsbokslut. År 2013 AISAB AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM AB

Kvalitetsbokslut. År 2013 AISAB AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM AB Kvalitetsbokslut År 2013 AISAB AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM AB INLEDNING Ambulanssjukvården är ofta den första länken i den akuta vårdkedjan och förväntas erbjuda avancerad akutsjukvård, professionellt

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1346 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas Delrapport årlig granskning 2014 landstingsstyrelsen

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer