Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt"

Transkript

1 Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014

2 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet ökar Befolkningen ökar. Under en tioårsperiod väntas Stockholms län växa med invånare (år ). Vi lever längre. Antalet äldre med stora vårdbehov blir fler Ökade krav. Invånarna tar till sig allt mer information och ställer allt högre krav på hälso- och sjukvården. Framtidsplanen ska lösa dessa utmaningar med mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt.

3 Sidan 3 Framtidsplanen andra steget Målbild 2025 Länets befolkning är friskare och har ett större förtroende för hälso- och sjukvården. Patientens vårdbehov tillgodoses i en sammanhållen vårdkedja. Den informerade patienten orienterar sig enkelt i en lättillgänglig vård som erbjuder goda valmöjligheter på lika villkor. Patienten har tillgång till öppen och säker information om sin vård och hälsa. Målinriktade vårdgivare levererar en hälsofrämjande sjukvård med hög effektivitet och patientsäkerhet i fokus. Med beaktande av patientens integritet utförs all offentligt finansierad vård i en sammanhållen struktur för ehälsa. Hög tillgänglighet Vård i rätt tid God kvalitet och delaktighet säker vård till rätt patient på rätt plats Hög effektivitet säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt ställe till rätt kostnad

4 Sidan 4 Samarbete inom vården för patientens skull Stöd i att hitta rätt i vården, oavsett vart man vänder sig Vårdgivare samverkar i nätverk runt patienten Patientens hälsa i fokus vid varje möte med vården

5 Sidan 5 Lättare att hitta rätt 1177 Vårdguiden ska erbjuda bokning av tider på husläkarmottagningar, närakuter eller specialistmottagningar. Husläkarmottagningarnas närakuter kan få större uppdrag och ökade öppettider. Husläkarna får en stärkt roll.

6 Sidan 6 Framtidsplanen andra steget Enklare att få rätt vård Husläkarverksamheterna får en stärkt roll. Styra besök från akutmottagningarna. Patienterna ska inte behöva åka till ett akutsjukhus för att få specialistvård. Fler e-hälsotjänster ska förenkla dialogen och ge större delaktighet i den egna vården.

7 Sidan 7 Barnsjukvård Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna behålls med specialiserad barnsjukvård Nya Karolinska Solna inriktas på bl a högspecialiserad barnsjukvård Möjlighet att utöka uppdrag till Sachsska och Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge ses över Särskilda vårdplatser för unga ska leda till att åldersgruppen år får ett bättre omhändertagande inom sjukvården

8 Sidan 8 Riktade insatser till äldre Satsning på geriatriken, skapar ca 7300 fler vårdtillfällen inom geriatriken från 2013 till 2019 Stödjande vård en ny vårdform för t ex patienter som är färdigbehandlade på akutsjukhus men inte är i kondition att rehabiliteras eller vårdas i hemmet Satsning på avancerad vård i hemmet och andra insatser, t ex specialiserad rehabilitering och palliativ vård

9 Sidan 9 e-hälsa viktigt stöd för patienten Tjänster som förenklar kontakten med vården Ökar delaktigheten som patient Underlättar för vårdgivare att samarbeta med patienten Exempel: 1177 Vårdguidens e-tjänster Boka och omboka tid Förnya recept Beställa klamydiahemtest E-remiss (för vårdgivare)

10 Sidan 10 Forskning närmare vården Från forskning till behandling. Landstinget samarbetar med Karolinska Institutet för att forskningsresultat snabbare ska omsättas i vården Forskning del av daglig vård ökar möjligheten till utveckling av innovationer i hela sjukvårdssystemet Större kunskapsbank. Uppbyggnad av kvalitetsregister, biobanker, IT-stöd och vårdinformatik ska bidra till ökad kunskap

11 Sidan 11 Vården utanför akutsjukhusen byggs ut Ca 15 procent av akutsjukhusens patienter kan bättre tas omhand av andra vårdgivare Vård på övriga sjukhus specialiseras och byggs ut; geriatrik, psykiatri och somatisk specialistvård Särskild satsning på vård av äldre Satsningar på avancerad vård i hemmet, specialiserad rehabilitering och palliativ vård.

12 Sidan 12 Satsning på akut sjukvård Tydligare och mer renodlat uppdrag att ta hand om patienter med behov av akutsjukhusens resurser Endast patienter med behov av akutsjukhusens vård ska komma dit. Investeringar på alla akutsjukhus skapar 220 fler vårdplatser

13 Sidan 13 Framtidsplanen andra steget Sjukhusen utvecklas Sabbatsberg - inriktas mot vård för äldre och psykiatrisk vård. Utbyggnaden för geriatrik - sker vid Bromma, Dalen, Löwenströmska, Jakobsberg, Sabbatsberg, Sollentuna och Nacka. Landstingsägda sjukhus som ska utvecklas för somatiskt specialistvård är Löwenströmska, Sollentuna, Nacka och Dalen. Förutom geriatrik, finns där psykiatri och rehabilitering men också andra slag av specialistvård.

14 Sidan 14 Framtidsplanen andra steget Fördelning av 221 nya vårdplatser vid akutsjukhusen

15 Sidan 15 Nya Karolinska Solna del av framtidsplanen Toppmodernt universitetssjukhus format utifrån patientens behov Ansvar för den mest avancerade vården bl a traumavård och högspecialiserad cancer- och hjärtsjukvård Akutmottagning anpassad för de svåraste fallen som kommer med ambulans eller helikopter och patienter via remiss från andra vårdgivare. Ett hållbart sjukhus med miljökrav i världsklass för bl a energieffektivitet, inomhusmiljö, avfall, material och transporter Öppnar 2016 färdigbyggt 2018.