3 Skrivelse angående hörslingor i kommunalhusets stora möteslokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 Skrivelse angående hörslingor i kommunalhusets stora möteslokaler"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunala pensionärsrådet Tid , Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Alytus 2:2 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna 2 Dialog med socialnämnden 3 Skrivelse angående hörslingor i kommunalhusets stora möteslokaler 4 Äldredagarna 2015 muntlig information 5 Sammanträdestider Anmälningsärenden 7 Revidering av ärendelistan 8 Övriga frågor Gruppsammanträden: organisationerna disponerar bord i restaurangen på plan 2 från klockan 15:00. Kaffe/te och smörgås kommer att serveras från klockan 15:30 på plan 2, utanför konferensrummet.

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Kommunala pensionärsrådet Vid förhinder kontakta Birgitta El Idrissi på telefonnummer eller e-post Varmt välkomna! Tuva Lund Ordförande Birgitta El Idrissi Sekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunala pensionärsrådet Aktuellt från organisationerna

4 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunala pensionärsrådet Dialog med socialnämnden socialnämndens ordförande Mats Einarsson (S)

5 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunala pensionärsrådet Skrivelse angående hörslingor i kommunalhusets stora möteslokaler Förslag till beslut Kommunala pensionärsrådet beslutar att stå bakom den skrivelse som har tagits fram angående hörslingor i kommunalhusets stora möteslokaler. Skrivelsen undertecknas av Kommunala pensionärsrådets ordförande Tuva Lund (S).

6 Till Kommunens alla nämndpresidier Kommunstyrelsen Presidiet för Kommunfullmäktige Skrivelse från Kommunala pensionärsrådet Kommunala pensionärsrådet i Botkyrka vill genom denna skrivelse uppmana Er att använda hörselslinga vid nämndmöten eller vid andra sammankomster. I kommunhusets konferenslokal Alytus finns en stationerad hörselslinga. Det finns även en portabel hörselslinga som kan användas vid möten i konferenslokalen Stange eller i något annat av kommunens sammanträdesrum. Det är genom receptionen som man kan säga till om att hörselslingan ska vara påslagen i Alytus eller boka den portabla hörselslingan. Vad är en hörselslinga? Många gånger så behöver personer med hörapparat använda så kallad hörselslinga för att höra vad som sägs i ett möte. Hörselslingan överför ljudet från den som talar (ljudkällan) till hörapparaten direkt. Detta gör att den som bär hörapparaten kan höra direkt från ljudkällan utan att störas av annat ljud. Vi i kommunala pensionärsrådet anser att det ska vara en regel att använda den utrustning som finns tillgänglig vid sammanträden i kommunhuset. Det är viktigt för att säkerställa att alla som deltar på mötet kan höra vad som sägs och därmed vara delaktiga och delta i diskussionerna. I grunden handlar det om demokrati. Med vänliga hälsningar, Tuva Lund Ordförande Kommunala pensionärsrådet

7 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunala pensionärsrådet Äldredagarna 2015 muntlig information

8 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunala pensionärsrådet Sammanträdestider 2016 Förslag till beslut Kommunala pensionärsrådet godkänner föreslagna datum för rådets sammanträden februari 5 april 31 maj 6 september 25 oktober 6 december

9 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunala pensionärsrådet Anmälningsärenden Förslag till beslut Kommunala pensionärsrådet noterar till protokollet att man tagit del av följande ärenden: Minnesanteckningar från Stockholms läns landstings samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden. Information om äldredagarna på Botkyrka.se

10 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunala pensionärsrådet Revidering av ärendelistan Kommunalisering av hemsjukvården Bjuda in respektive nämndordförande till kommunala pensionärsrådet Fallolyckor bland äldre Bostäder för äldre Vinkbuss Kultur- och fritidsförvaltningens nya förslag på bidragsregler för organisationer Myndighet och biståndshandläggning

11 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunala pensionärsrådet Övriga frågor Mötesplatser Ann-Marie Peters (SPF Botkyrka)

12 1 (5) Verksamhetsstyrning och stöd Kansli MÖTESANTECKNINGAR Minnesanteckningar med samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden Datum Tid Plats Landstingssalen, Hantverkargatan 45 1 Inledning Marie Ljungberg Schött (M), ordförande för samverkan med pensionärsorganisationerna inom Stockholms län hälsar alla välkomna till dagens möte och förklarar syftet med mötet. Marie berättar om vilka utmaningar som Stockholms läns landsting står inför. 2 Information om Framtidens hälso- och sjukvård (FHS) och Nya Karolinska sjukhuset (NKS) Lolita Lekander, chef för Programkontoret, presenterar sig och berättar om sitt uppdrag. Lolita om framtidens hälso- och sjukvård (FHS), vad som planeras framöver och de satsningar som görs. En grund för vården är att alla får rätt vård i rätt tid. Det är därför viktigt att hela flödet mellan vårdgivarna fungerar bra. Vårdcentralena är en bas för befolkningens sjukvård och patienten står i centrum. E-hälsan är ett relativt nytt begrepp som hela tiden utvecklas och där landstinget gör en stor satsning. Framtidsplanen utgår från visionen som Stockholms läns landsting har tagit fram och beskrivning av hur vården ska organiseras. Genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård har redan påbörjats. Lolita beskriver olika delar i framtidens hälsovård samt hur sjukvården ska fungera i hemmet. Lolita informerar om att Thoraxkliniken är den enhet som först kommer att flytta in i Nya Karolinska sjukhuser. Därefter kommer barnsjukvården och Astrid Lindgrens barnsjukhus att flytta in. Landstinget gör stora satsningar inom geriatriken, där en viktig del är vårdplaneringar. Jourläkare resursen utökas och akutsjukvård i hemmet, ASIH, ökar också. Husläkaren/Vårdcentralen har en viktig roll i den samverkan som måste ske med och runt patienten. Stockholms läns landsting Box Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Hantverkargatan 11 B. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, Buss 3, 40, 62 och 69

13 2 (5) MÖTESANTECKNINGAR Akutvården Claes-Roland Martling, handläggare, Programkontoret informerar om akutsjukhusvården. Akutsjukhusen renoveras och moderniseras. Viss vård vid sjukhuset flyttas till andra lokaler i sjukhuset och en del verksamhet flyttas ut från akutsjukhusen. E-hälsa blir viktigare i framtiden, det gör att det blir lätt att söka och få fram information. Dessutom satsas det mycket på forskning. Akutsjukhusens uppdrag kommer att renodlas. Samtidigt görs stora satsningar på geriatriken. De geriatriska klinikerna får i uppdrag att stödja husläkare och andra vårdgivare med konsultationer. Husläkarens uppdrag utökat och omfattar också att lotsa patienter i framtidens nätverkssjukvård samt att öka samverkan med specialistvården. Allt enligt planen för hur vården i Stockholms län ska byggas ut till Nya Karolinska Sjukhuset (NSK) Claes-Roland Martling, beskriver byggnaden, Nya Karolinska sjukhuset. Sjukhus som, liksom Nya Karolinska sjukhuset, byggs idag planeras på annat sätt som tidigare. Tanken är vården ska komma till patienten. Samordning av olika verksamheter är viktig och det kommer att vara olika teman på sjukhuset. Sjukhuset kommer att vara en naturlig del av Hagastaden. Första patient tas emot Sjukhuset ska vara i full drift år Alla patientrum är enkelrum. Akutmottagning får ett särskilt uppdrag. Karolinska Huddinge kommer även i fortsättningen att vara en viktig del av universitetssjukhuset. 3 Frågor som diskuteras under mötet Akutvård hur ska den fungera? Uppdraget är specialiserat. Tydlighet - alternativ kompetensförsörjning strukturering. Personsstrategin är viktig. Det gäller att ta vara på kompetensen. Samverkan mellan kommun och landsting är viktig? Ökade samverkan är angeläget, inte minst för patienter som får vård i hemmet. Hur planeras samverkan för att det ska bli bra för den enskilde. Arbetstillfredsställelse Akutvården Det bör fungera bättre. Diskuterades vikten av att lösa situationen inför sommaren, så att det finns tillräckligt med vikarier under semesterperioden.

14 3 (5) MÖTESANTECKNINGAR Geriatrik är viktig för många äldre. Det framfördes önskemål om att den bör kompletteras med någon form av geriatrik öppenvård? Kan vi ha Äldrevårdcentraler i Stockholm? Förbättra öppenvården Det planeras att starta ett sådant projekt i Jakobsbergs vårdcentral. Det bör vara ett uppdrag. Geriatrisk kompetens bör finnas på vårdcentralen. Öppenvårdskontakt och husläkamottagningar vårdval geriatrik särskild geriatrikutbildning för de som arbetar i äldrevårdscentraler. Det kan skötas av husläkarmottagningar och de äldre behöver ha bra vård. Jourläkarbilen hur fungerar det? Det är sjukvårdsupplysningen som hanterar det. Bedömningen görs av specialistsjuksköterskan. Alla har rätt till bra vård. Vad händer med varmvatten bassängen vid Sollentuna sjukhus? Ska den rivas och en ny byggas på ett annat ställe? Det är personer som använder bassängen. Frågor om renovering och lokaler diskuterades. Samverkan med överenskommelse kommun och landsting. Förteckningen över rehabbassäng bifogas tillsammans med anteckningarna. Ärendet har behandlats av hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 juni Övergripande frågor lokala frågor Om man bor i ordinärt boende då har man tillgång till ASIH men bor man på ett äldreboende då har man inte tillgång till ASIH. Landsting och kommun har en god samverkan och det är viktigt att fortsätta med det. Basala hemsjukvården Det finns ingen tidsplan för när vården tas över av kommunerna. Kommunalisering av hemsjukvård har lagts på is för närvarande. De angelägna frågorna är hur man på bästa sätt kan ge patienter som behöver hemsjukvård en vård som samarbetar nära med husläkare och andra behandlande läkare samtidigt som dialog och samarbete med kommunen och den individuella hemtjänsten stärks. Framtidsplan Hur ser det ut i verkligheten? Det pågår flera ombyggnationer på de olika sjukhusen. Exempelvis Rosenslunds sjukhus. Tidsplanen följs genomförandeplan för de mindre sjukhusen? Tidsplanen ska hållas. Det är möjligt att en del korrigeringar

15 4 (5) MÖTESANTECKNINGAR bör göras. Förändringar sker hela tiden. Det handlar om benchmarking som innebär samverkan planering. Framtidens hälso- och sjukvård (FHS) och Nya Karolinska universitetssjukhuset Det handlar om att bli spetssjukhus tänka på annat sätt och lyfta fram personalen. Samråd med pensionärsråden gällande Nya Karolinska Sjukhuset (NKS)? Pensionärsråden önskar mer samråd om NKS. Marie tar med frågan. Planer för Södertörn hur kommer sjukhusen att planeras i Söderort. Hur planeras ombyggnationer i Handen och Farsta? Hur hittar man bra chefer till Nya Karolinska sjukhuset (NKS)? 4 Övriga frågor Äldrevårdcentraler prövas i Region Skåne och Västra Götaland. Det borde även testas i Stockholm Träffa de personer som erfarenheter från äldrevårdcentralerna. Linköping har också olika modeller för det. Primärvården har kompetens att ta hand om eller lotsa vidare alla typer av patienter. Dyrt att bygga upp parallella system. Ett bra sätt är att låta husläkarna profilera sig. De som är 80 år och är multisjuka som behöver mer hjälp. Samråd med kommunala pensionärsrådet ska regelmässigt ske innan beslut fattas. Samspel med kommun och landsting ska fungera. Samarbetet är viktigt för att utveckla det goda. Angeläget att diskutera det som är väsentligt för de äldre. Vad är framtidsplanen för de olika byggprojekten. Representanterna träffas regelbundet. Rådets medlemmar vill veta vad som skett när det gäller planering av ombyggnationer. Det är viktiga frågor. Hemsjukvården, som sköts av husläkarmottagningarna, diskuterades. Kvalitén av läkemedel för äldre personer? Det verkar ske en ökning av utskrivning av olämpliga läkemedel till äldre.

16 5 (5) MÖTESANTECKNINGAR Frågor till nästa möte Nästa möte Punkter till nästa möte. Nästa gång diskuteras följande punkter: - Samverkan mellan kommun och landsting - IT-frågor bland annat boka läkarbesök via appen - Äldrevårdcentraler - Minnesmottagningar - Demensvården - Kommunalisering av hemsjukvård - Rehabilitering Nästa möte är den 20 november 2015 klockan Lokal: Landstingssalen. Marie Ljungberg Schött (M) tackar alla deltagare och avslutar mötet. Vid anteckningarna Leila Koivumäki Nämndsekreterare

17 Framtidsplan för hälso- och sjukvården Lolita Lekander, Claes-Roland Martling Programkontoret Framtidsplan för hälso- och sjukvården

18 Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca nya invånare varje år. Ytterligare invånare till 2020 jämfört med Antalet äldre med stora vårdbehov blir fler. Invånarna ställer allt högre krav på vården. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

19 Vården behöver förändras Resurserna behöver användas bättre. Tydligare roller och samverkan. Förändringen ska ske på alla nivåer i hela länet. Vården ska fungera som en patientfokuserad helhet. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

20 Mer vård, bättre lokaler, nya arbetssätt Film om Framtidsplanen på Vårdgivarguiden: Framtidsplan för hälso- och sjukvården

21 Framtidsplanen i korthet En av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvården i Stockholms län Mer vård i hemmet. Husläkarna får stärkt roll. De mindre sjukhusen rustas. Akutsjukhusen byggs ut. Nya Karolinska Solna. Fler vårdplatser. Nätverkssjukvård. Satsning på e-hälsotjänster. Forskning närmare vården. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

22 Framtidsplanen utgår från en gemensam vision och målbild för 2025 Länets befolkning är friskare och har ett större förtroende för hälso- och sjukvården. Patientens vårdbehov tillgodoses i en sammanhållen vårdkedja. Den informerade patienten orienterar sig enkelt i en lättillgänglig vård som erbjuder goda valmöjligheter på lika villkor. Patienten har tillgång till öppen och säker information om sin vård och hälsa. Målinriktade vårdgivare levererar en hälsofrämjande sjukvård med hög effektivitet och patientsäkerhet i fokus. Med beaktande av patientens integritet utförs all offentligt finansierad vård i en sammanhållen struktur för ehälsa. Hög tillgänglighet Vård i rätt tid God kvalitet och delaktighet säker vård till rätt patient på rätt plats Hög effektivitet säker vård i rätt tid, till rätt patient, på rätt ställe till rätt kostnad Framtidsplan för hälso- och sjukvården

23 Flytt av akutsjukhusvård enligt Framtidsplanen 1 Patienter som idag vårdas i slutenvård vårdas i istället i öppenvård Akutsjukhus Sjukhus/annan vårdgivare 2 Patienter som idag vårdas på akutsjukhus vårdas i stället i hos andra vårdgivare Akutsjukhus Sjukhus/annan vårdgivare 3 Patienter som idag vårdas på akutsjukhus avslutar sin vård oftare eller tidigare än idag hos vårdgivare utanför akut-sjukhusen eller i hemmet Akutsjukhus

24 Vård på rätt plats för bättre omhändertagande 15 % akutpatienter vid akutsjukhusen kan tas om hand av andra vårdgivare. En del verksamhet flyttas ut från akutsjukhusen till sjukhusen. Sjukhusen renoveras och moderniseras. Vissa vårdgivare vid sjukhusen flyttas till andra lokaler. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

25 Framtidsplanen uppdateras årligen och samordnas med behov och ekonomiska ramar Juni 2011 Första steget 2012 Andra steget 2013 Tredje steget 2014 Framtidsplan Målbild och vision Första steget Planering och inriktning Investeringsplan Andra steget Konkretisering och förslag till de förändringar som behöver göras för att nå målbilden för framtidens hälso- och sjukvård Tredje steget Första genomförandeplanerna Åtgärder för ökad effektivitet Summering av genomfört arbete Fokus för fortsatt arbete Framtidsplan för hälso- och sjukvården

26 Framtidsplanens faser Arbetet har gått från mål- och strategiformuleringar till genomförande. 1:a steget 2:a steget 3:e steget Målsättning Planering Konkretisering Genomförande Mål- och strategiformulering Genomförande Framtidsplan för hälso- och sjukvården

27 Framtidsplan för hälso- och sjukvården

28 Framtidsplan för hälso- och sjukvården Nätverkssjukvård

29 Nätverkssjukvård med individens samlade behov i fokus Avtal, uppdrag och stöd som utvecklar samverkan. Oavsett vart invånarna vänder sig ska de få stöd att hitta rätt. Individens hälsa i fokus vid varje möte med vården. Individens samlade behov är utgångspunkten. Tillräcklig information och kompetens i hela vården. e-hälsotjänster och IT-stöd. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

30 Vårdformer inom nätverkssjukvården Primärvård/ Öppenvård Vårdcentraler Vård i hemmet Avancerad sjukvård i hemmet Basal hemsjukvård Slutenvård utanför akutsjukhusen Fokus på behov av medicinsk sakkunskap, omvårdnad, funktions-träning, andningshjälp och smärtlindring Vård på akutsjukhus Fokus på akutmedicinska behov Specialiserad vård Närakuter Kommunalt korttidsboende Geriatrisk vård Åldrandets sjukdomar Högspecialiserad vård Primärvårdsrehab Kommunal omsorg Rehabilitering Funktionsförbättring Stödjande vård/avancerad eftervård Specialiserad omvårdnad NY! Palliativ vård Lindrande vård Sjukhus Psykiatrisk och somatisk vård

31 Några prioriterade områden Framtidsplan för hälso- och sjukvården

32 Några prioriterade områden Geriatriken byggs ut och integreras Ökad möjlighet till vård i hemmet Husläkaren får utökat uppdrag Akuta omhändertagande - styrs tydligare och med ökad samverkan Genomlysning av barnsjukvården. Psykiatrin integreras bättre med somatisk vård. Samverkan med kommunerna Framtidsplan för hälso- och sjukvården

33 Satsning på geriatriken Majoriteten av vårdplatserna på de mindre sjukhusen byggs för geriatrik. Geriatriken ska kunna ta emot flera patienter direkt från hemmet eller tidigare i sjukdomsförloppet. De geriatriska klinikerna ska få i uppdrag att stödja husläkare och andra vårdgivare i den lokala vården med konsultationer. Genom tilläggsuppdrag kan geriatriska kliniker knyta till sig andra kompetenser som stöd. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

34 Ökad möjlighet till vård i hemmet Utökade möjligheter till egenvård. Fler e-hälsotjänster på 1177 Vårdguiden. Fördubblat uppdrag för jourläkarbilar. Utökat uppdrag för avancerad vård i hemmet (ASiH). Basal hemsjukvård flyttas över till kommunerna. Barnsjukvård i hemmet (SABH) utvecklas ytterligare. Nytt vårduppdrag: avancerad eftervård. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

35 Husläkaren får utökat uppdrag Husläkaren får en stärkt roll att: Lotsa patienter i framtidens nätverkssjukvård. Öka samverkan med specialistvården. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

36 Samverkan med kommunerna Framtidens vård närmare invånarna. Ökad samverkan med kommunernas vård och omsorg. Extra viktigt för dem som får vård från flera huvudmän. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

37 Akut omhändertagande Behovet av akut vård kan bättre förebyggas. Tydlig styrning och helhetsansvar kräver stärkta samverkansrutiner mellan: 1177 Vårdguiden Prehospital vård Akutsjukhus och övriga sjukhus Närakuter Husläkare Jourläkarbilar Somatiska specialistläkare Geriatrik Barnsjukvård Framtidsplan för hälso- och sjukvården Tredje steget

38 Genomlysning av barnsjukvården Högspecialiserad och specialiserad barnsjukvård första verksamhet som flyttar in i nybyggda Karolinska Solna (NKS) Inledningsvis även icke högspecialiserad vård och öppen akut för barn vid NKS. Möjlighet att utöka uppdrag för Sachsska och Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge ses över. Barnsjukvård i hemmet (SABH) utvecklas ytterligare. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

39 Psykiatrin Satsning på upprustning av lokaler för psykiatri vid de mindre sjukhusen. Möjligheter öppnas för att bättre integrera psykiatrisk vård med annan vård. En ny byggnad för den psykiatriska vården planeras vid S:t Görans sjukhus. Cirka 15 vårdplatser (motsvarar cirka 2000 vårdtillfällen) vid Nya Karolinska Solna. Enkelrum utreds på Huddinge sjukhus och på Danderyds sjukhus. Samlokalisering av rättspsykiatri på Löwenströmska sjukhuset. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

40 Framtidsplan för hälso- och sjukvården e-hälsa

41 Digital utveckling ger möjligheter Invånarna Ökad tillgänglighet och delaktighet Hälso- och sjukvårdspersonal Dagliga arbete underlättas Beställare av vård Stöd för effektiv styrning och uppföljning Framtidsplan för hälso- och sjukvården

42 Framtidsplan för hälso- och sjukvården Forskning

43 Forskning i hela sjukvårdssystemet Koppling till forskning, utveckling, innovation och utbildning av stor betydelse. Samverkan med Karolinska Institutet. Karolinska Universitetssjukhuset i central roll. Universitetssjukvård. Samarbete med akut- och specialistsjukhus och primärvård. Identifiera, följa upp och bedriva forskning. Syfte att förbättra vården genom forskningsresultat. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

44 Framtidsplan för hälso- och sjukvården Kompetensförsörjningen

45 Bemanningen behöver säkras Stora förändringar i hela hälsooch sjukvårdssystemet. Befintliga kompetenser behöver nyttjas bättre. Ny personal behöver rekryteras. Kompetensutvecklingen behöver öka. Nya kompetenser behövs. Riktlinjer för samverkan mellan vårdgivare tas fram. Framtidsplan för hälso- och sjukvården

46 Framtidsplan för hälso- och sjukvården Satsningar per sjukhus

47 Mindre sjukhusen rustas upp- präglas av utvecklad samverkan mellan olika vårdgivare Mottagningsplattform Diagnostik Rehab, sjukgymnastik och träningslokal Servicefunktioner Forskning Utbildning Framtidsplan för hälso- och sjukvården

48 Majoriteten av vårdplatser på mindre sjukhus kommer nyttjas för geriatrisk vård Målbild 1. Patienter i slutenvården får sin vård tillgodosedd på sjukhuset och behöver enbart i undantagsfall transporteras till akutsjukhus. 2. Sjukhuset präglas av en sammanhållen verksamhet som utmärkes av god samverkan mellan vårdgivare. 3. Majoriteten av vårdplatserna nyttjas för geriatrisk vård. 4. Sjukhuset har en gemensam huvudentré, reception och kassa för samtliga mottagningar, samt gemensamma journal- och bokningssystem. 5. Det finns förutsättningar för att bedriva forskning, utveckling och utbildning. Slutenvårdsinriktning Fördelning slutenvårdsplatser vid samtliga sjukhus Andel vårdplatser för somatisk vård. Andel vårdplatser för geriatrik. Andel vårdplatser för psykiatri. Majoriteten av slutenvårdsplatserna geriatriska. Mindre antal vårdplatser för somatisk vård. Heldygnsplatser för psykiatri på några sjukhus.

49 Satsningar på akutsjukhusen Framtidsplan för hälso- och sjukvården

50 Akutsjukhusens uppdrag renodlas För patienter som behöver den vård som akutsjukhus kan ge. Vårdinnehåll har preciserats. Ny- och ombyggnationer har påbörjats. Vården anpassas och upprätthålls under förändringsarbetet. Omställningsavtal tas fram med akutsjukhusen Framtidsplan för hälso- och sjukvården

51 Nya Karolinska Solna, NKS Framtidsplan för hälso- och sjukvården

52 Nybyggt universitetssjukhus i världsklass Central del av Framtidsplanen. Patientens säkerhet, integritet och omvårdnad i fokus från planering till färdigt sjukhus. Ansvar för de svårast sjuka och skadade. Ett av världens mest hållbara sjukhus. Naturlig del av Hagastaden. Första patient tas emot I full drift Framtidsplan för hälso- och sjukvården Tredje steget

53 Framtida Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Högspecialiserad vård. Vården bedrivs i teman. Alla patientrum är enkelrum. Akutmottagning med särskilt uppdrag. Integrerad vård, forskning och utbildning. Karolinska Huddinge fortsatt viktigt del av universitetssjukhuset. Ladda ned NKS-appen. Läs mer på Framtidsplan för hälso- och sjukvården Tredje steget

54 Placering gjord utifrån sex teman vid Nya Karolinska Solna Tema Barn & Reproduktion Tema Cancer Tema Inflammation Tema Hjärta-Kärl Tema Reparativ Medicin Tema Neuro

55 Utveckling av den högspecialiserade vården Mer avancerad än tidigare, tack vare ny teknik, nya metoder och nya läkemedel Möjlighet att vara mer effektiv än tidigare, av samma skäl Kräver närhet till avancerad vård och viss bassjukvård för att fungera optimalt Liten del av totala vården i Stockholm är högspec, ca 6-8 procent

56 FHS Programkontor SLL 40

57 Östra sidan - Akuten

58

59

60 FHS Programkontor SLL TACK!

61 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rehabbassänger i Stockholms län Behandling i bassäng är en behandlingsmetod som tillämpas inom flertalet olika verksamheter. Inom vårdval primärvårdsrehabilitering samt i vårdvalet specialiserad fysioterapi har godkända vårdgivare möjlighet att ansöka om tilläggstjänst bassäng. Inom specialiserad rehabilitering finns det också verksamheter som bedriver bassängverksamhet. För att tillmötesgå behoven för gruppen som är i behov av varmvatten bassäng som friskvård/egen vård beviljar landstinget organisationsbidrag bland annat till Reumatikerförbundet för träning i bassäng. Nedan följer en förteckning över de verksamheter som förvaltningen har avtal med. Primärvårdsrehabilitering med bassängverksamhet Mottagningens Mottagningens postnummer Stadsdel Kommun namn adress MåBra Care GolfVägen Danderyd Danderyd Täby Attundafältet Täby Täby Primärvårdsrehab A Vallentuna Åby gata Vallentuna Primärvårdsrehab Vallentuna Åkersberga Rehab, Hackstavägen Österåker AktivaRe Åkersberga Lidingö Rehab Högsätravägen Lidingö Lidingö Rehab Nordväst Lövgatan Solna Solna Solna Sundbyberg Rehab Sturegatan Sundbyberg Nordväst Sundbyberg Sundbybergskliniken Löfströms Allé Sundbyberg Sundbyberg Märsta Rehab Södergatan 19 A Märsta Sigtuna

62 2 (4) Järfälla Rehab Nordväst Sollentuna rehab Praktikertjänst Väsby Rehab Praktikertjänst Bromma Rehab Västra Kista Rehab Västra Spånga Rehab Västra Stockholms sjukhem Kungsholmens Rehabcentrum Aleris Rehab Liljeholmen Aleris Rehab Skärholmen Aleris Rehab Älvsjö Birgittavägen Järfälla Järfälla Nytorpsvägen Sollentuna Dragonvägen A Upplands Väsby Tranebergsplan Bromma 3, 3 tr Bromma Kista Galleria, Trapphus 2 1tr Rinkebysvägen Spånga Spånga 70c, plan 3 Tensta Mariebergsgatan 22 Sollentuna Upplands Väsby Stockholm Kista Rinkeby Kista Stockholm Stockholm Kungsholmen Stockholm Stockholm Liljeholmstorget 7, hiss A Stockholm Hägersten Liljeholmen Stockholm Skärholmsgången Skärholmen Stockholm 1 Skärholmen Solberga Hagväg Älvsjö Älvsjö Stockholm 1 Nacka Nacka Nacka Nacka RehabCentrum Närsjukhus Må Bra Care Rösundavägen Nacka Saltsjöbaden Värmdö Rehab Odelbergs väg Värmdö Gustavsberg Primärvårdsrehab Bollmoravägen Tyresö Tyresö Bollmora VC 14 Aleris Rehab Tyresö Björkbacksvägen Tyresö Tyresö 10, Box 44 Aleris Rehab Hallunda torg, Botkyrka Hallunda box 104 Norsborg Aleris Rehab Patron Pehrs väg Huddinge Huddinge 4 Huddinge Salems Rehab Säbytorgsv Salem Rönninge Haninge Rehab Dalarövägen Haninge Haninge Rudans Rehab Dalarövägen Haninge

63 3 (4) Haninge Akka Rehab Klockargatan 17, Haninge (Filial)Praktikertjänst Box 74 Västerhaninge Hovsjö Björnövägen Södertälje Primärvårdsrehab Södertälje Telge Rehab Östra Kanalgatan Södertälje 2 Södertälje Aleris Rehab Centrumvägen Nykvarn Nykvarn(filial) Nykvarn Södertälje Rehab Tallhöjdsvägen Södertälje Tallhöjdens vårdcentral Södertälje Aleris Rehab Järna Storgatan Järna Södertälje 30 Järna Telge Rehab Ronna Robert Arnbergsväg Södertälje Södertälje Specialiserad fysioterapi mottagningar med bassängverksamhet Mottagningens adress postadress Stadsdel Kommun Vendevägen Djursholm Danderyd Åbygata Vallentuna Vallentuna Bosön Lidingö Lidingö Södergatan 19 a Märsta Sigtuna Grev Turegatan Stockholm Östermalm Stockholm Kista Galleria trapphus 2, Kista Kista Stockholm 1 tr Mårbacka gatan Farsta Farsta Stockholm Skärholmsgången Skärholmen Skärholmen Stockholm Tideliusgatan 12, Östra Stockholm Södermalm Stockholm Entrén Östermalmsgatan Stockholm Östermalm Stockholm Åkeshovshallen, Bromma Bromma Stockholm Bergslagsvägen 60 Liljeholmstorget Stockholm Hägersten/Liljeholmen Stockholm Östra Kanalgatan Södertälje Södertälje

64 4 (4) Björkbacksvägen Tyresö Tyresö Bollmoravägen Tyresö Tyresö Nacka Närsjukhus, Nacka Nacka Lasarettsvägen 4 Algatan Gustavsberg Värmdö Rörvägen Haninge Haninge Enheten för individuella vårdärende Vårdgivare Adress Postadress Stadsdel/kommun Furuhöjdens Gribbylundsv Täby Täby Rehabiliteringshem Humlegården Stora Gatan 64 Box 36, Sigtuna Sigtuna Mälargården Rehab Center Hertigvägen 5 Box 46, Sigtuna Sigtuna Stockholms sjukhem Mariebergsgatan 22 Box 12230, Stockholm Kungsholmen Stiftelsen Vidarkliniken Ytterjärna Järna Södertälje Stockholms läns landsting har även slutit avtal med verksamheter utanför Stockholms län. Stiftelsen FrykCenter Box Torsby Värmland Rehabcenter Mösseberg Mössebergsparken Falköping Västra Götaland Rehabcenter Treklöverhemmet Treklövervägen Ljungskile Bohuslän Sommarsol Haragårdsvägen Vejbystrand Skåne Valjeviken Herrgårdsvägen 97 Box 94, Sölvesborg Blekinge Utöver dessa verksamheter finns det även bassänger vid våra akutsjukhus.

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om kartläggning av tillgången och behovet av rehabbassänger i Stockholms län

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om kartläggning av tillgången och behovet av rehabbassänger i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Cecilia Matzon TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-24 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P 26 1 (5) HSN 1502-0287 Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om kartläggning

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplan för hälso- och sjukvården Vården står inför stora utmaningar Länet växer med ca 37 000 nya invånare varje år. Ytterligare 380 000 invånare till 2020

Läs mer

Thomas Karlsson (TUP) Jean Pierre Zune (PRO Tumba) Gudrun Carlsson (PRO Tumba) Anders Magnusson (SPF Botkyrka)

Thomas Karlsson (TUP) Jean Pierre Zune (PRO Tumba) Gudrun Carlsson (PRO Tumba) Anders Magnusson (SPF Botkyrka) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Kommunala pensionärsrådet 2015-09-08 Plats och tid Kommunalhuset konferensrum Alytus, kl 16:00-18:00 Beslutande Tuva Lund (S) ordförande Heleena Jyrkkä (PRO Finska) Anny Mejdahl

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten

2 Vård- och omsorgsboenden, projekt Samariten inklusive delprojekten KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunala pensionärsrådet 2016-02-09 Tid 2016-02-09, Kl 16:00-18:00 Plats Kommunalhuset Tumba, konferensrum Stange 2:3 Ärenden Justering 1 Aktuellt från organisationerna

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vård för äldre i Stockholms län Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-11-28 Antal äldre i Stockholms län -2015 65 år och äldre 346 617 personer 15, 7 % av befolkningen 80 år och

Läs mer

Telefon: Fax: E-post:

Telefon: Fax: E-post: 1 (6) Verksamhetsstyrning och stöd Kansli Minnesanteckningar med samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden Datum Tid 09.30-12.00 Plats Landstingssalen, Hantverkargatan 45 1 Inledning Marie Ljungberg

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden

Minnesanteckningar från samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden 1 (6) Verksamhetsstyrning och stöd Kansli Minnesanteckningar från samverkansmöte med de kommunala pensionärsråden Datum Tid 9.00-12.00 Plats Landstingssalen, Hantverkargatan 45 1 Inledning Marie Ljungberg

Läs mer

Godkända vårdgivare inom vårdval specialiserad gynekologisk vård

Godkända vårdgivare inom vårdval specialiserad gynekologisk vård Godkända vårdgivare inom vårdval specialiserad gynekologisk vård Samtliga godkända vårdgivare har ett basuppdrag. Vårdgivare med tilläggsuppdrag framgår av nedanstående förteckning. anges endast för mottagningar

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget Framtidens hälso- och sjukvård Andra steget Sidan 2 Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms län ha fått ytterligare 350 000 invånare. Jämfört med 2010 är det en befolkningsökning

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Välkommen till oss för provtagning

Välkommen till oss för provtagning Välkommen till oss för provtagning Karolinska nära dig! Nu finns ca 70 60 närvårdslaboratorier med remiss för provtagning eller i Stockholms län där Karolinska elektronisk beställning ansluten till Universitetslaboratoriet

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna 1 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Personalstrategiska avdelningen Mats Sternhag Minnesanteckningar 1 2012-04-23 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och Handikapporganisationerna

Läs mer

Välkommen till oss för provtagning

Välkommen till oss för provtagning 2015-11-01 Välkommen till oss för provtagning Karolinska Universitetslaboratoriet driver ca 60 närvårdslaboratorier inom Stockholms län där vi utför provtagning. Du är välkommen till den provtagningsenhet

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-04-12 p 8 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Gunilla Malmefeldt Catharina Johansson Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning

Läs mer

Stöd & Process, plan 6, Kommunhuset

Stöd & Process, plan 6, Kommunhuset Kommunala pensionärsrådet 2012-12-04 1 Plats och tid Kommunhuset, Vilundarummet, plan 8 Tisdag den 4 december 2012, klockan 9:30-12.00 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf Maria Fälth (KD) Nils

Läs mer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Bo Burström professor/överläkare Avdelningen för socialmedicin, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet Hälso och sjukvårdslag

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

2015-12-07. Framtidsplanen för Hälso- och Sjukvården i Stockholm. 2015-11-19 Erland Löfberg Med rådgivare, öl Programkontoret FHS/ Ägarstyrning/FHS

2015-12-07. Framtidsplanen för Hälso- och Sjukvården i Stockholm. 2015-11-19 Erland Löfberg Med rådgivare, öl Programkontoret FHS/ Ägarstyrning/FHS Framtidsplanen för Hälso- och Sjukvården i Stockholm 1 Future Health Care in Stockholm County Council 2015-11-19 Erland Löfberg Med rådgivare, öl Programkontoret FHS/ Ägarstyrning/FHS 2015-12-07 Utvecklingen

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Övergripande mål Effektmål # Effektmått Vårdgren Vårduppdrag Mätmetod Mätintervall

Övergripande mål Effektmål # Effektmått Vårdgren Vårduppdrag Mätmetod Mätintervall Övergripande mål Effektmål # Effektmått Vårdgren Vårduppdrag Mätmetod Mätintervall Medarbetarna använder Medarbetarna använder elektroniska system för elektroniska system för att information och öka patienternas

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 2013-09-20 Sidan 1 Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 Första steget i genomförandet Sidan 2 Förutsättningar och vårdbehov i SLL Befolkningen i länet ökar. På tio år, fram till 2020, väntas Stockholms

Läs mer

Ansökan om godkännande enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Ansökan om godkännande enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Ansökan om godkännande enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) Sökande Företagsnamn Organisationsnummer Postadress Postnummer och ort Telefonnummer till företaget Faxnummer e-postadress till företaget Namn

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Förslag att auktorisera verksamheter avseende planerad rehabilitering inom området neurologi och onkologi

Förslag att auktorisera verksamheter avseende planerad rehabilitering inom området neurologi och onkologi HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-09-22 p 6 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-08-10 HSN 0903-0291 Handläggare: Jan-Åke Andrén Förslag att auktorisera verksamheter avseende

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Budget bygg ihop Stockholmsregionen

Budget bygg ihop Stockholmsregionen Stockholm 2016-05-23 Socialdemokraterna Stockholms län landsting Budget 2017 - bygg ihop Stockholmsregionen Ekonomi Stockholms läns landsting har de bästa ekonomiska förutsättningarna (högst skatt, bäst

Läs mer

Faktaunderlag Framtidsplanen andra steget

Faktaunderlag Framtidsplanen andra steget Faktaunderlag Framtidsplanen andra steget Framtidsplanen i korthet Framtidsplanen beskriver satsningarna som behövs för att möta behoven hos en växande och en allt äldre befolkning. Landstingsfullmäktige

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild

Framtidens Hälso- och sjukvård. Målbild 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Målbild 2015-10-14 2 Aktuella uppdrag till LD Utreda dagakuten i Karlshamn Beskriva en arbetsfördelning mellan Karlshamn och Karlskrona Ta fram en 10-årig investeringsplan

Läs mer

Välkommen till oss för provtagning

Välkommen till oss för provtagning älkommen till oss för provtagning älkommen till oss på Karolinska Universitetslaboratoriet Att tänka på Kontrollera vad som står i din kallelse och följ instruktioner från din läkare/sjuksköterska om eventuella

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Välkommen till oss för provtagning

Välkommen till oss för provtagning 2017-01-09 Välkommen till oss för provtagning Har du frågor? Kontakta Kundtjänst Karolinska universitetslaboratoriet: Tel: 08-517 719 99 E-post: universitetslaboratoriet@karolinska.se Karolinska Universitetslaboratoriet

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2008 med 707 förlossningar (2,7 procent) jämfört med år 2007. Det är

Läs mer

Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation inom området planerad onkologisk rehabilitering

Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation inom området planerad onkologisk rehabilitering HSN 2009-12-01 P 16 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-10-29 Handläggare: Jan-Åke Andrén Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation inom området planerad onkologisk

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr 1 (11) Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr Datum Tid Plats Torsdagen den 15 december 2016 14.00 15.45 Mälarsalen, landstingshuset Ledamöter (L) (S) (KD) (V) (S) Hans Andersson Lotta Lindblad-Söderman

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Lafa enheten för sexualitet och hälsa Lafa är Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Målet med verksamheten är att

Läs mer

Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation avseende planerad rehabilitering inom områdena neurologi och lymfödem

Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation avseende planerad rehabilitering inom områdena neurologi och lymfödem HSN 2010-01-26 P 30 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-12-14 HSN 0903-0291 Handläggare: Jan-Åke Andrén Förslag till godkännande av ansökningar om auktorisation avseende

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-05-13 08:15:00 09:30:00 2015-05-18 15:00:00 16:15:00 2015-05-20 08:15:00 09:30:00 2015-05-25

Läs mer

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 DHL Freight STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 Postnummer Postort 10012 STOCKHOLM 10026 STOCKHOLM 10028

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om planering för informationskampanj Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Anette Karlsson (LSF) Charlotta Munter (HSF) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-06-20 1 (4) HSN 2017-0622 Svar på skrivelse från

Läs mer

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1209-1221 Landstingsstyrelser» LANDSTINGSSTYRELSEN 13-TI-1 9 00031" Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr Utvecklingsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-4461 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-04-13 15:00:00 16:15:00 2015-04-15 08:15:00 09:30:00 2015-04-20 15:00:00 16:15:00 2015-04-22

Läs mer

I ärendet föreslagna resultatenheter, antal anställda o

I ärendet föreslagna resultatenheter, antal anställda o Produktionsstyrelsens stab Jonas Almgren, Controller I ärendet föreslagna resultatenheter, antal anställda o Förändringar kan komma att ske under införander. Antal enheter per vårdgren och PO Vårdgren

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd

Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling LSF Kansli Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd Datum Torsdagen den 16 januari 2014 Tid 13.00-15.00 Plats Landstingshuset, Hantverkargatan

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Välkommen till oss för provtagning

Välkommen till oss för provtagning 2017-08-21 Välkommen till oss för provtagning Var kan jag ta mina blodprover? Våra närvårdslaboratorier och provtagningscentraler tar emot alla patienter med pappersremiss för provtagning samt patienter

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

13 Österåker. Interpellationssvar

13 Österåker. Interpellationssvar 13 Österåker Interpellationssvar Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Till Kommunfullmäktige Datum ZÖV+~\0~\ > Dnr 2PV~V ~\Ö \ Svar på interpellation från Ann-Christine Furustrand (S) och Margareta

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (2) 2012-04-24 P 7 ANMÄLAN 2012-03-12 HSN 1202-0135 Handläggare: Maria Hedberg Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Handläggare: Anders Olsson Landstingsstyrelsens ägarutskott Skrivelse av Tomas Eriksson (MP) angående kapaciteten

Läs mer

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D.

Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande. Tobias Nilsson, Ph.D. Styrning av vården i SLL - sjukhusavtal, vårdval och värdeskapande Hälso-och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland OBS: Höger klicka i dokumentet och sök på barnmorskemottagningens namn Åkermyntans MVC 2016-09-14 08:00:00 09:30:00

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland OBS: Höger klicka i dokumentet och sök på barnmorskemottagningens namn Åkermyntans MVC 2016-09-21 08:00:00 09:30:00

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (8) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.20 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-08-24 15:00:00 16:30:00 2015-08-26 08:00:00 09:30:00 2015-08-31 15:00:00 16:30:00 2015-09-02

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Tredje steget i genomförandet

Tredje steget i genomförandet Framtidsplanen Tredje steget i genomförandet Stockholms läns landsting Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Viljeriktning, Tillämpning 2014-12-17 Tillsvidare Dokumentnummer Fastställd av Upprättad

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Sammanträde i sjukvårdsutskott söder

Sammanträde i sjukvårdsutskott söder 1 (7) Sjukvårdsutskott Söder Sammanträde i sjukvårdsutskott söder Datum Tid 15.00 15.15 Plats Roslagssalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (L) Jessica Ericsson 1:e vice ordförande

Läs mer

Anmälan av Socialstyrelsens öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården 2010

Anmälan av Socialstyrelsens öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården 2010 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG ANMÄLAN SID 1 (6) 2010-12-08 Handläggare: Siv Lundgren Telefon: 08-508 13185 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2011-01-20 Anmälan av Socialstyrelsens öppna jämförelser

Läs mer

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.

Ärendets beredning Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Gunilla Benner Forsberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (3) HSN 2017-0027 Yttrande över motion 2016:43 av Tuva Lund (S)

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT/TILLÄGG 2014-11-25 LS 1409-1068 Ärende 6 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Läs mer

Svar på skrivelse från Tove Sander (S) och Nina Portocarrero (S) gällande tillgången till gynekologiska mottagningar i Stockholms län

Svar på skrivelse från Tove Sander (S) och Nina Portocarrero (S) gällande tillgången till gynekologiska mottagningar i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Annie Sandell TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-30 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-12-01, P 22 1 (3) HSN 1509-1017 Svar på skrivelse från Tove Sander (S) och Nina

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder 1 (8) Sjukvårdsstyrelse Söder Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder Datum Tid 13.30 14.45 Plats Södertälje sjukhus, Styrelserummet, Hus 10, plan 3 Ledamöter (M) Gunilla Helmerson Ordförande (FP) Ninos

Läs mer

Vårdvalsreformen några socialmedicinska aspekter

Vårdvalsreformen några socialmedicinska aspekter Vårdvalsreformen några socialmedicinska aspekter Bo Burström, professor/överläkare Karolinska institutet Institutionen för folkhälsovetenskap Avdelningen för socialmedicin Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt (SVEA) Möte med styrgruppen för Vårdsamverkan i Solna 15 september 2015

Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt (SVEA) Möte med styrgruppen för Vårdsamverkan i Solna 15 september 2015 Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt () Möte med styrgruppen för Vårdsamverkan i Solna 15 september 2015 Agenda Bakgrund till och arbetet med sammanhållen vård Statistik för Solna stad Verktyg

Läs mer

Valkretsindelning för landstingsval för perioden

Valkretsindelning för landstingsval för perioden NACKA KOMMUN 2017-06-14 TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2017/4 KFKS 2017/528 1 (1) Valnämnden Valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022 Yttrande till Stockholms läns landsting Förslag till beslut

Läs mer

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn.

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn. 1 (4) Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2015-02-03 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-18 PaN 1210-04469-52 K 2852-2012 HSN 1210-1310 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji s läns landsting Region Samverkansnämnden - PROTOKOLL 2/2012 1 (5) STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Ank 2012-12- 0 3. Datum Tid Plats Närvarande 2012-11-16 12:20-14:50 Konferensrummet

Läs mer

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-26 1 (6) HSN 1301-0038 Handläggare: Stefan Strandfeldt Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 3 Fastställande av vårdvolymer och ersättning

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Karlsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-18 Reviderat 2016-02-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 13 1 (5) HSN 1404-0542 Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer