Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008"

Transkript

1 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2008 med 707 förlossningar (2,7 procent) jämfört med år Det är det högsta antalet förlossningar som noterats i länet under de 34 år som denna rapport givits ut (tab 1) På Danderyds sjukhus förlöstes kvinnor (ökning 290), Karolinska universitetssjukhuset 9878(ökning 23), Södersjukhuset AB (ökning 386), Södertälje sjukhus (ökning 8) (tab 2) Kejsarsnitten (Sectio) minskade med 0,6 procent från 20,9 procent år 2007 till 20,3 procent av totala antalet förlossningar Men de akuta kejsarsnitten ökade med 5 procent i jämförelse med 2007 (tab 3) Av de smärtlindringsmetoder som redovisas noteras att epiduralblockaderna ökat i relation till antalet förlossningar med 4,4 procent och akupunktur ökat med 1 procent jämfört med år 2007 (tab 3) Ingrid Mattsson Lafa - Enheten för sexualitet och hälsa Box Stockholm tel: fax: e-post: Aborter Aborttalen i gruppen 14 år eller yngre är inkluderat i gruppen -19 år eftersom dessa tal ofta är låga och risk för identifiering finns. Aborttal som är tre eller färre skrivs ej längre ut, utan det står ett x. Gäller även summa av tal där ett av talen är tre eller färre. Totalt utfördes aborter på kliniker i Stockholms län under 2008, vilket var 463 fler än år 2007 och motsvarar en ökning på 4,5 procent (tab 1) Aborttalen ökar i alla åldersgrupper 2008, jämfört med 2007, utom i tonårsgruppen och störst är ökningen i grupperna år samt kvinnor över 40 år (tab 11) Minskningen i tonårsgruppen är 0,1 procent jämfört med (tab. 5) Gruppen -19 år står för 16,6 procent av totala antalet aborter, samma siffra i procent som Antalet aborter som utförts av privata vårdgivare har ökat med 11,3 procent jämfört med 2007, och sjukhusaborterna har ökat med 2,8 procent (tab 4) Antalet medicinska aborter ökade i länet 2008 med 698 st (13,2 procent) jämfört med 2007 och är nu den vanligaste abortmetoden (tab 8) Tvåstegsaborterna ökade förra året med 66 st till 545 st, en 13,8 procentig ökning (tab 8) Antal aborter per 1000 kvinnor har inte förändrats nämnvärt jämfört med 2007 förutom i tonårsgruppen. Stockholm ligger tillsammans med övriga storstadsregioner över riksgenomsnittet (tab 10) När man granskar aborttalen (aborter/1000 kvinnor) i vissa kommuner och församlingar i olika åldersgrupper bör man vara försiktig med tolkningen eftersom det ibland rör sig om ytterst få kvinnor. Marta Hansson Bocangel Lafa - Enheten för sexualitet och hälsa Box Stockholm tel: fax: e-post: Stockholm Abort och förlossningsrapporten finns att ladda ner som PDF fil från Lafas hemsida

2 Utsändningslista Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Chefsbarnmorska vid kvinnoklinikernas förlossningsavdelningar Chefsöverläkare kvinnokliniker Epidemiologiskt centrum (EpC), Socialstyrelsen Gynekologiska mottagningar i öppen vård Kuratorer vid abortrådgivningar, kvinnokliniker Landstingsdirektören Landstingsrådet för hälso- och sjukvårdsfrågor Mödrahälsovårdsöverläkare Mödravårdscentraler/Barnmorskemottagningar Ordförande i sjukvårdsstyrelserna RFSU-kliniken Samordningsbarnmorskor Sex- och samlevnadsenheter, SESAM Sjukhusdirektörer Specialsakkunnig i obstetrik och gynekologi Ungdomsmottagningar Tabeller Tabell 1 Tabell 2 Antal förlossningar och aborter vid sjukhus och kliniker i Stockholms län och aborter i riket, Antal förlossningar vid sjukhus i Stockholms län 2008 per månad Tabell 3 Förlossningsmetoder och smärtlindring vid sjukhus i Stockholms län 2008 Tabell 4 Tabell 5 Tabell 6 Tabell 7 Antal aborter 2008 vid sjukhus och privata vårdgivare i Stockholms län Antal aborter 2008 vid sjukhus och privata vårdgivare i Stockholms län fördelade efter ålder vid aborttillfället Andel aborter i öppen respektive sluten vård vid sjukhus i Stockholms län 2008 i procent Abortpatienter 2008 vid sjukhus i Stockholms län fördelade efter graviditetens längd vid ingreppen i procent Tabell 8 Abortmetod vid sjukhus och privata vårdgivare i Stockholms län 2008 Tabell 9 Abortpatienter 2008 fördelade efter antal tidigare genomförda aborter och kommun/församling i Stockholms län Tabell 10 Aborttal per kommun och församling i Stockholms län per kvinnor 2008 samt jämförelse med Göteborg, Malmö samt riket Tabell 11 Antal aborter per kommun och församling 2008 i Stockholms län fördelade efter kvinnans ålder vid aborttillfället

3 Tabell 1 Antal förlossningar och aborter vid sjukhus och kliniker i Stockholms län och aborter i riket, År Antal förlossningar i länet Förändring i procent Antal aborter i länet *) Förändring i procent Antal aborter i riket , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , *) = Fr o m 1996 inkluderas även privata vårdgivare

4 Tabell 2 Antal förlossningar vid sjukhus i Stockholms län 2008 per månad samt jämförelse med motsvarande period 2007 Sjukhus Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 2008 Totalt 2007 Förändr i procent BB Stockholm ,8 Danderyds sjukhus AB ,6 Karol.univ.sjukhuset Hudd ,2 Karol.univ.sjukhuset Solna ,6 Södersjukhuset AB (inkl SöBB) ,1 Södertälje sjukhus ,4 Totalt Totalt Förändring i % 4,4 9,1-1,1 4,3 3,9 6,3 6,4-0,7 3,8-3,9-1,8 1,7 2,7

5 Tabell 3 Förlossningsmetoder och smärtlindring vid sjukhus i Stockholms län 2008 samt jämförelse med motsvarande period 2007 Totalt Andel (%) Procent av antal förlossningar förloss- Sectio Sectio sectio av Aku- Epidural- Paracervi Aku- Epidural- Paracervi- Sjukhus ningar akut planerad totalt totalt punktur blockad kalblockad punktur blockad kalblockad BB Stockholm , ,7 29,9 Danderyds sjukhus , ,7 39,5 Karol.univ.sjukhuset Hudd , ,9 23,3 Karol.univ.sjukhuset Solna , ,7 45,4 Södersjukhuset AB , ,7 49,6 Södertälje sjukhus , ,2 40,2 Totalt , ,7 39,3 Totalt , * 9,7 34,9 * Förändring i % 2,7 5,0-6,2-0,1-0,6 13,2 15,4 1,0 4,4 Sectio = Kejsarsnitt Epiduralblockad (EDA) = Ryggbedövning Paracervikalblockad (PCB) = Livmodersbedövning *Upphört att rapporteras 2006

6 Tabell 4 Antal aborter 2008 vid sjukhus och privata vårdgivare i Stockholms län samt jämförelse med motsvarande period 2007 Sjukhus/vårdgivare Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 2008 Totalt Förändring i % Danderyds sjukhus AB ,8 Karol.univ.sjukhuset Hudd ,7 Karol.univ.sjukhuset Solna ,9 Nacka Närsjukhus ,8 Norrtälje sjukhus ,7 Södersjukhuset AB ,2 Södertälje sjukhus , Sjukhus Sjukhus Förändring i % 1,9 5,3-18,3 14,6 1,5 1,3 10,0-6,4 18,7 4,2-12,9 22,2 2,8 Privata vårdgivare Dalens Närsjukhus Kvinnokliniken AB Vällingby ,7 Oktaviakliniken ,3 Sophiahemmet ,1 Täby Närsjukhus ,7 Sabbatsbergs närsjukhus ,9 Citykliniken, Sthlm ,7 Gynspecialisterna AB, Kista Gynekologmottagningen, Farsta ,5 Läkarhus ,7 Handelns specialistvård , Privata vårdgivare Privata vårdgivare Förändring i % 24,0 21,1-15,3 29,8 4,2 35,6 28,5-1,1-7,4 14,5-3,7 26,4 11,3 Totalt Totalt Förändring i % 6,1 8,5-17,7 17,6 2,1 7,3 13,0-5,3 12,6 6,4-10,9 23,1 4,5

7 Tabell 5 Antal aborter 2008 vid sjukhus och privata vårdgivare i Stockholms län fördelade efter ålder vid aborttillfället samt jämförelse med motsvarande period 2007 Sjukhus/vårdgivare -19 % % % % % 40- % Totalt Danderyds sjukhus AB , , , , , , Huddinge sjukhus , , , , ,8 90 6, Karolinska sjukhuset , , , , , , Nacka Närsjukhus 56 15, , , , , ,4 356 Norrtälje sjukhus 42 23, , , , ,2 12 6,7 179 Södersjukhuset AB , , , , , , Södertälje sjukhus , , , , ,7 52 7, Sjukhus , , , , , , Sjukhus , , , , , , Förändring i % -0,3 9,5-1,8 3,7-0,7 9,9 2,8 Privata vårdgivare Dalens Närsjukhus 0 Kvinnokliniken AB Vällingby 12 Oktaviakliniken 473 Sopiahemmet 10 Täby Närsjukhus 726 Sabbatsbergs närsjukhus 75 Citykliniken, Sthlm 48 Gynspecialisterna AB, Kista Gynekologmottagningen, Farsta 691 Läkarhus 79 Handelns specialistvård Privata vårdgivare , , , , , , Privata vårdgivare , , , , , , Förändring i % 1,0 14,9 16,8 5,5 9,9 12,2 11,3 Totalt , , , , , , Totalt , , , , , , Förändring i % -0,1 10,5 2,0 4,1 1,6 10,4 4,5 *Totalerna inkluderar aborter där kvinnans ålder är okänd

8 Tabell 6 Andel aborter i öppen respektive sluten vård vid sjukhus i Stockholms län 2008 samt jämförelse med motsvarande period 2007 i procent Sjukhus Öppen vård Sluten Öppen vård vård Sluten vård Danderyds sjukhus AB 93,4 6,6 93,2 6,8 Karol.univ.sjukhuset Hudd 91,3 8,7 90,5 9,5 Karol.univ.sjukhuset Solna 90,8 9,2 92,1 7,9 Nacka Närsjukhus 99,7 0,3 99,9 0,1 Norrtälje sjukhus 100,0. 100,0 0,0 Södersjukhuset AB 92,1 7,9 92,2 7,8 Södertälje sjukhus 92,3 7,7 92,8 7,2 Totalt 92,6 7,4 92,8 7,0

9 Tabell 7 Abortpatienter 2008 vid sjukhus i Stockholms län fördelade efter graviditetens längd vid ingreppen, i procent samt jämförelse med motsvarande period 2007 Medianvärde Sjukhus < Total Danderyds sjukhus AB 15,9 24,2 23,1 13,7 8,6 5,3 2,4 0,8 1,1 1,5 1,0 1,1 1, Karol.univ.sjukhuset Hudd 24,2 22,8 19,3 11,3 8,4 5,5 1,0 1,2 1,2 1,4 1,0 1,0 1, Karol.univ.sjukhuset Solna 24,0 23,5 19,6 10,6 7,6 4,3 2,8 1,5 1,4 1,2 0,9 1,0 1, Nacka Närsjukhus 25,1 29,9 21,1 11,9 7,7 3,9 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Norrtälje sjukhus 18,7 32,8 23,9 12,3 8,6 3,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Södersjukhuset AB 16,9 22,6 21,8 12,3 10,7 7,5 3,2 1,0 1,3 0,6 0,6 0,6 0, Södertälje sjukhus 31,7 26,8 18,1 7,8 6,1 3,6 0,5 1,4 1,1 0,5 0,5 0,8 1, Totalt ,0 24,1 20,9 11,7 8,8 5,6 2,1 1,0 1,2 1,0 0,7 0,8 1, Totalt ,7 23,8 21,5 12,6 9,0 5,8 2,2 1,0 1,1 0,8 0,7 0,8 1, sjukhus + privat ,7 26,3 19,3 8,9 7,0 4,1 1,6 0,8 1,0 1,0 0,6 0,6 0,9 7 sjukhus + privat ,2 25,4 18,9 10,6 6,9 4,8 1,6 0,8 0,9 0,7 0,6 0,6 0,9 7

10 Tabell 8 Abortmetod vid sjukhus och privata vårdgivare i Stockholms län 2008 samt jämförelse med motsvarande period 2007 Sjukhus/vårdgivare Vacumaspiration Medicinska aborter Tvåstegsaborter Uppgift saknas Totalt Danderyds sjukhus AB Huddinge sjukhus Karolinska sjukhuset Nacka Närsjukhus Norrtälje sjukhus Södersjukhuset AB Södertälje sjukhus Sjukhus Sjukhus Förändring i % -10,8 13,4 13,8 2,8 Privata vårdgivare Dalens Närsjukhus Kvinnokliniken AB, Vällingby Oktaviakliniken Sopiahemmet Täby Närsjukhus Sabbatsbergs närsjukhus Citykliniken, Sthlm Gynspecialisterna AB, Kista Gynekologmottagningen, Farsta Läkarhus Handelns specialistvård Privata vårdgivare Privata vårdgivare Förändring i % 9,2 12,3 11,3 Totalt Totalt Förändring i % -7,0 13,2 13,8 4,5

11 Tabell 9 Abortpatienter 2008 fördelade efter antal tidigare genomförda aborter och kommun/församling * Uppgift om församling saknas i vissa fall vilket gör att kommunsumma ej stämmer med summan av församlingar. Tidigare genomförda aborter Uppgift Totalt Kommun/församling saknas Botkyrka Grödinge 18 X X Botkyrka * Danderyd X 1 X Ekerö Österhaninge Övriga församlingar Haninge * Flemingsberg Huddinge Sankt Mikael Trångsund Huddinge * Järfälla Lidingö X 1 X Nacka Norrtälje Nykvarn X 0 X Nynäshamn X 3 X Övriga församlingar X X 0 53 Nynäshamn * Salem Husby Ärlinghundra Övriga församlingar Sigtuna * Sollentuna Solna Adolf Fredrik 15 7 X X 0 24 Bromma Brännkyrka Domkyrkoförsamlingen X 0 0 X Engelbrekt X 1 X Enskede Essinge Farsta Gustav Vasa Hedvig Eleonora 25 6 X X 1 37 Hägersten Hässelby Högalid X 0 X Johannes X 1 X Katarina Kista Kungsholmen X X 0 57

12 Tabell 9 fortsättning Abortpatienter 2008 fördelade efter antal tidigare genomförda abortter och kommun/församling * Uppgift om församling saknas i vissa fall vilket gör att kommunsumma ej stämmer med summan av församlingar. Tidigare genomförda aborter Uppgift Totalt Kommun/församling saknas Maria Magdalena Matteus Oscar Sankt Göran X 1 X Skarpnäck Skärholmen Sofia Spånga Vantör Vällingby Västerled Stockholm * Sundbyberg Södertälje Västertälje Östertälje Övriga församlingar X 0 X Södertälje * Tyresö Täby X 3 X Upplands Bro X 2 X Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm 30 5 X 0 1 X Värmdö X 1 X Österåker X 4 X Okänd kommun i SLL Okänt län Från andra län Stockholms län Abort i annat län Totalt Totalt Förändring i % 0,3 6,2 4,6 12,0 2,6 * Totalt för 2008 inkluderar även stockholmskvinnor som gjort abort i annat län. X = Antalet observationer är tre eller färre eller ingår i en summa av tal där ett av talen är tre eller färre I kommun- och församlingskolumnerna ingår även de kvinnor från Stockholms län som gjort abort i annat län. Okänd kommun i SLL: Aborten är utförd inom SLL och kvinnans hemlän är Stockholm men kommunkoden är felaktig eller saknas Okänt län: Aborten är utförd inom SLL men länskoden är felaktig eller saknas Från andra län: Aborten är utförd inom SLL och kvinnans hemlän är inte Stockholm

13 Tabell 10 Aborttal per kommun och församling per kvinnor 2008 samt jämförelse med motsvarande period 2007 (befolkningsunderlag ) Kommun/församling Botkyrka 28,6 43,5 32,7 23,2 25,3 5,9 26,3 26,2 Grödinge 30,4 27,3 X 32,1 X X 20,6 X Botkyrka 29,8 43,6 32,5 24,8 24,8 6,0 26,5 26,7 Danderyd 18,1 25,5 24,6 22,4 17,4 10,0 18,2 19,4 Ekerö 15,2 35,3 70,2 11,5 27,1 11,4 22,3 17,5 Österhaninge 31,5 42,5 31,0 27,5 17,8 12,9 26,7 25,8 Övriga församlingar 33,6 53,4 44,4 24,7 12,2 7,2 26,7 23,3 Haninge 33,9 46,9 35,9 28,3 17,4 11,9 28,2 26,8 Flemingsberg 30,2 34,3 20,6 17,8 22,6 X X 22,8 Huddinge 16,3 40,5 32,4 21,5 24,0 9,0 21,8 21,5 Sankt Mikael 26,7 35,7 37,8 30,1 18,1 10,7 25,5 X Trångsund 26,9 45,5 29,1 21,1 20,6 7,7 23,7 X Huddinge 24,6 41,2 32,0 25,1 23,0 9,3 24,8 24,0 Järfälla 22,2 38,0 31,9 29,9 22,1 10,0 24,7 22,3 Lidingö 21,9 33,6 27,0 20,2 18,2 8,8 20,2 19,3 Nacka 21,9 32,7 32,5 24,1 19,9 12,2 22,4 23,3 Norrtälje 26,4 39,5 27,7 30,5 16,6 6,6 23,2 22,9 Nykvarn 44,0 54,8 29,6 19,8 14,2 X X X Nynäshamn 40,7 46,1 52,4 18,0 10,0 18,3 29,9 X Övriga församlingar 40,1 53,1 29,4 28,2 X X 22,7 X Nynäshamn 40,4 48,7 42,0 23,3 7,4 12,0 26,6 X Salem 32,5 84,6 20,1 25,8 22,0 12,6 29,0 28,3 Husby Ärlinghundra 47,5 55,0 21,4 39,0 9,3 11,0 29,8 30,7 Övriga församlingar 16,4 51,0 33,5 44,1 8,9 13,0 25,3 23,2 Sigtuna 27,7 52,8 28,0 42,0 9,0 12,2 27,1 26,6 Sollentuna 21,1 38,9 38,8 18,8 19,1 11,1 22,4 19,5 Solna 25,9 35,1 19,3 21,2 20,3 6,7 21,1 22,7

14 Tabell 10 fortsättning Aborttal per kommun och församling per kvinnor 2008 samt jämförelse med motsvarande period 2007 (befolkningsunderlag ) Kommun/församling Adolf Fredrik 22,9 20,2 25,2 0,0 X X 13,9 X Bromma 24,5 28,4 26,0 20,0 16,7 9,6 20,4 20,0 Brännkyrka 29,2 44,9 33,2 23,8 24,8 8,5 26,5 23,5 Domkyrkoförsamlingen 82,5 67,7 50,5 39,6 42,6 X X 42,3 Engelbrekt 32,9 18,8 15,7 18,9 14,2 12,1 17,7 13,4 Enskede 24,0 34,9 24,5 17,4 19,7 5,3 20,5 19,8 Essinge 56,6 25,9 21,6 19,8 25,0 X X X Farsta 31,6 37,2 25,5 22,4 16,1 10,7 23,3 25,9 Gustav Vasa 30,5 20,0 14,5 19,1 19,7 9,2 17,8 13,0 Hedvig Eleonora 26,1 18,6 17,6 8,6 17,5 19,7 17,0 19,8 Hägersten 36,0 41,2 23,6 14,1 17,6 8,6 21,4 17,6 Hässelby 30,1 61,2 38,2 35,1 22,3 10,1 32,1 24,9 Högalid 24,9 38,2 22,0 16,6 13,2 5,5 19,2 18,3 Johannes 21,5 38,0 25,9 16,2 13,9 19,8 21,8 20,3 Katarina 18,0 33,9 19,5 22,3 17,8 7,0 19,7 18,6 Kista 24,3 44,6 35,6 30,6 34,6 16,9 31,8 28,0 Kungsholmen 34,0 12,7 16,7 15,1 10,4 X X 13,4 Maria Magdalena 22,8 34,3 15,4 7,4 12,2 12,3 16,2 16,9 Matteus 17,1 23,4 20,6 13,8 16,7 12,8 17,3 16,1 Oscar 12,5 25,2 21,2 17,6 20,5 5,9 18,2 18,1 Sankt Göran 36,7 36,1 14,9 16,7 7,2 6,7 16,6 16,0 Skarpnäck 18,4 33,5 21,8 19,6 15,6 10,3 19,5 20,2 Skärholmen 24,7 48,2 37,4 33,7 31,6 12,9 31,8 31,0 Sofia 27,5 31,9 19,9 19,1 17,5 6,2 19,3 15,9 Spånga 25,6 33,9 28,1 21,3 17,9 13,8 23,3 24,7 Vantör 40,7 43,7 34,0 28,3 14,7 11,7 28,9 30,1 Vällingby 23,3 43,9 37,1 29,7 18,7 15,5 27,4 24,5 Västerled 11,3 27,9 16,9 17,5 19,2 11,8 16,8 16,1 Stockholm 30,0 39,7 27,4 21,7 20,2 11,2 24,5 24,0 Sundbyberg 34,4 40,6 36,0 27,2 20,5 13,0 28,5 28,9 Södertälje 33,8 37,3 34,8 36,1 20,5 4,8 28,0 24,9 Västertälje 15,4 22,8 23,3 48,4 32,3 12,8 25,6 24,4 Östertälje 29,2 49,7 26,3 22,7 16,1 6,8 25,1 25,6 Övriga församlingar 21,1 38,1 19,9 24,7 19,8 9,7 20,6 21,4 Södertälje 26,2 37,2 29,1 33,1 21,3 7,9 25,5 24,6 Tyresö 34,5 55,0 45,9 34,2 16,7 8,5 28,3 26,8 Täby 20,6 38,9 23,0 18,0 13,0 7,8 18,2 17,7 Upplands Bro 34,6 30,6 24,2 31,8 17,5 10,1 24,2 24,1 Upplands Väsby 32,9 51,5 35,9 31,5 20,5 8,3 28,5 28,0 Vallentuna 22,9 31,1 44,9 19,8 20,1 7,7 21,7 16,8 Vaxholm 34,5 21,7 X 23,3 22,7 X 20,9 18,3 Värmdö 27,7 22,9 32,8 23,8 20,0 8,7 20,8 21,3 Österåker 22,6 39,5 27,7 20,0 16,6 8,6 20,1 22,2 Totalt ,0 40,4 29,4 23,9 19,8 10,2 24,5 Totalt ,0 38,0 29,8 22,7 19,9 9,5 23,9 Riket ,3 34,0 26,5 20,6 16,5 7,7 21,2 Malmö kommun ,8 39,0 26,4 20,4 21,2 8,4 24,5 Göteborg kommun ,9 30,6 24,9 21,2 18,3 9,4 22,2 X = Antalet observationer är tre eller färre eller ingår i en summa av tal där ett av talen är tre eller färre

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Lafa enheten för sexualitet och hälsa Lafa är Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Målet med verksamheten är att

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Regionala indelningar

Regionala indelningar 1 1.1 Kommuner och församlingar i Stockholms län 2008-01-01 länsgräns Singö kommungräns Ekerö församlingsgräns kommunnamn Edebo Häverö Häverö församlingsnamn Väddö Ununge Söderby-Karl Edsbro Roslags-Bro

Läs mer

Befolkning och befolkningsförändringar

Befolkning och befolkningsförändringar 2 Befolkning och befolkningsförändringar Befolkning och befolkningsförändringar Befolkningen i Stockholms län uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 2 019 182 personer vilket var en ökning med 37 919 personer

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2012 (preliminära siffror)

Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2012 (preliminära siffror) Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2012 (preliminära siffror) Enheten för sexualitet och hälsa KOMMENTARER Under första halvåret 2012 var antalet förlossningar 14 392, vilket är 178

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2011 (preliminära siffror)

Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2011 (preliminära siffror) Aborter och förlossningar i Stockholms län, januari-juni 2011 (preliminära siffror) Enheten för sexualitet och hälsa KOMMENTARER Antalet förlossningar i Stockholms län under första halvåret 2011 uppgick

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (2) 2012-04-24 P 7 ANMÄLAN 2012-03-12 HSN 1202-0135 Handläggare: Maria Hedberg Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Bo Burström professor/överläkare Avdelningen för socialmedicin, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet Hälso och sjukvårdslag

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 DHL Freight STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 Postnummer Postort 10012 STOCKHOLM 10026 STOCKHOLM 10028

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vård för äldre i Stockholms län Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-11-28 Antal äldre i Stockholms län -2015 65 år och äldre 346 617 personer 15, 7 % av befolkningen 80 år och

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland OBS: Höger klicka i dokumentet och sök på barnmorskemottagningens namn Åkermyntans MVC 2016-09-14 08:00:00 09:30:00

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland OBS: Höger klicka i dokumentet och sök på barnmorskemottagningens namn Åkermyntans MVC 2016-09-21 08:00:00 09:30:00

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-08-24 15:00:00 16:30:00 2015-08-26 08:00:00 09:30:00 2015-08-31 15:00:00 16:30:00 2015-09-02

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2008 S 2009:2 2009-03-24 Roland Engkvist 08-508 35 011 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Arbetssökande i stadsdelsområden

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen 1 (10) Influensasäsongen 2015-2016 Denna rapport sammanfattar influensasäsongen 2015-2016 i Stockholms län Innehåll Influensasäsongen 2015-2016... 2 Vaccinationstäckning... 3 Vaccinets skyddseffekt...

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-04-13 15:00:00 16:15:00 2015-04-15 08:15:00 09:30:00 2015-04-20 15:00:00 16:15:00 2015-04-22

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017

Företagsklimatet i Stockholms stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Serieindening Stockholm Hockey Cup 2015-2016 U16

Serieindening Stockholm Hockey Cup 2015-2016 U16 Serieindening Stockholm Hockey Cup 2015-2016 U16 Div 1 Div 2 AIK IF GötaTraneberg IK Almtuna IS Järfälla HC Boo HC 1 Järna SK Djurgårdens IF Mälarh/Bre Hockey Hanvikens SK Spånga IS IK Huddinge IK Trångsunds

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016 i 1 (2) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2017-03-29 HSN 2017-0398 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2017-05-16 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal Antibiotikaförbrukning i SLL Kvartal 1 211 Antal uthämatde antibiotikarecept (J1 exkl metenamin) per län 5 45 4 Linjen indikerar det nationella målvärdet till år 214. april 28 - mars 29 april 29 - mars

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

STATISTIK OM. Allmänna val: Val Resultat och analys av Stockholmsvalen 2010

STATISTIK OM. Allmänna val: Val Resultat och analys av Stockholmsvalen 2010 STATISTIK OM STHLM Allmänna val: Val 2010 Resultat och analys av Stockholmsvalen 2010 S 2010:11 2010-11-30 Petter Frizén 08-508 35 063 och Charles Sandström 08-508 35 049 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-05-13 08:15:00 09:30:00 2015-05-18 15:00:00 16:15:00 2015-05-20 08:15:00 09:30:00 2015-05-25

Läs mer

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017

Företagsklimatet i Danderyds kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Godkända vårdgivare inom vårdval specialiserad gynekologisk vård

Godkända vårdgivare inom vårdval specialiserad gynekologisk vård Godkända vårdgivare inom vårdval specialiserad gynekologisk vård Samtliga godkända vårdgivare har ett basuppdrag. Vårdgivare med tilläggsuppdrag framgår av nedanstående förteckning. anges endast för mottagningar

Läs mer

Handikapp och habilitering

Handikapp och habilitering 8 Handikapp och habilitering Handikapp och Habilitering Habilitering ett stöd för att leva ett gott och självständigt liv Habiliteringsverksamheten erbjuder habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017

Företagsklimatet i Nynäshamns kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Preliminär serieindening Stockholm Hockey Cup

Preliminär serieindening Stockholm Hockey Cup Preliminär serieindening Stockholm Hockey Cup 2016-2017 U16 Div 1 Div 2 AIK IF IF Vallentuna BK Ishockey Almtuna IS IFK Tumba IK Bålsta HC IFK Österåker Vikings HC Djurgårdens IF IF Järna SK Flemingsbergs

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2009 S 2010:1 2010-03-23 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport ingår

Läs mer

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017

Företagsklimatet i Nacka kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Socialtjänst och socialförsäkringar

Socialtjänst och socialförsäkringar 18 Socialtjänst och socialförsäkringar Socialtjänst och socialförsäkringar Socialstyrelsen ansvarar sedan den 1 juni 1994 för den officiella socialtjänststatistiken. Tidigare ansvarade Statistiska centralbyrån

Läs mer

Valkretsindelning för landstingsval för perioden

Valkretsindelning för landstingsval för perioden NACKA KOMMUN 2017-06-14 TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2017/4 KFKS 2017/528 1 (1) Valnämnden Valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022 Yttrande till Stockholms läns landsting Förslag till beslut

Läs mer

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar

Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019 MED STÖD AV PROJEKTÄGARE Hur många unga i Stockholms län åker ofta över

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-04-12 p 8 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Gunilla Malmefeldt Catharina Johansson Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-03-25 1 (2) HSN 1503-0369 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2015-04-28, p 15 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket Resultat från intervjuer med boende i Stockholms län juni 2005 Utrednings- och statistikkontoret Hans-Åke Gustavsson

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal

Antibiotikaförbrukning i SLL. Kvartal Antibiotikaförbrukning i SLL Kvartal 3-21 Antal uthämatde antibiotikarecept (J1 exkl metenamin) per län 29-1 till 21-9 jämfört med föregående period 5 45 4 Linjen indikerar målvärdet på 5 års sikt enligt

Läs mer

Svar på skrivelse från Tove Sander (S) och Nina Portocarrero (S) gällande tillgången till gynekologiska mottagningar i Stockholms län

Svar på skrivelse från Tove Sander (S) och Nina Portocarrero (S) gällande tillgången till gynekologiska mottagningar i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Annie Sandell TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-30 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-12-01, P 22 1 (3) HSN 1509-1017 Svar på skrivelse från Tove Sander (S) och Nina

Läs mer

Näringslivets Regelnämnd, NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNR Näringslivets Regelnämnd, NNR www.nnr.se Vision och Mål NNRs vision Färre och enklare regler för tillväxt och företagande NNRs övergripande mål Färre och enklare företagsregler, sänkta regelkostnader Minskat

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Hur kunde det bli så här?

Hur kunde det bli så här? Hur kunde det bli så här? Det nya landskapet Restriktivare bedömningar fler som blir åldersuppskrivna och får avslag på sin asylansökan Ny LMA inget bistånd av Mig efter 18-årsdagen vid avslag Socialtjänsten

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009: RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

Befolkning: Befolkningsöversikt S 2011: Jon Danielsson & Jeanette Bandel

Befolkning: Befolkningsöversikt S 2011: Jon Danielsson & Jeanette Bandel STATISTIK OM STHLM Befolkning: Befolkningsöversikt 21 S 211:8 211-6-22 Jon Danielsson & Jeanette Bandel 8-58 35 25 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar,

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM

BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM BOSTADSFÖRMEDLINGEN HJÄLPER DIG ATT HITTA NYTT HEM OM BOSTADSFÖRMEDLINGEN Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms stad Vi varken äger eller bygger några bostäder själva. Vår uppgift är att förmedla

Läs mer

Stockholmsenkäten 2010

Stockholmsenkäten 2010 Stockholmsenkäten Temarapport - Droger och spel Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2 Stockholmsenkätens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer

Läs mer