STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE"

Transkript

1 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2008 S 2009: Roland Engkvist STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

2

3 Arbetssökande i stadsdelsområden FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal USK har med Stadsledningskontoret om sammanställande av statsitikrapporter och presenterar arbetssökandestatistik för Stockholms stadsdelsområden i första hand för oktober Uppgifterna i rapporten kommer från en av Statistiska centralbyrån (SCB) genomförd bearbetning av Arbetsmarknadsstyrelsens arbetssökandestatistik. USK har valt de 14 stadsdelsområden som gäller från och med 2007 som lägsta redovisningsnivå för statistiken. Uppgifterna finns framtagna på basområdesnivå, men stadsdelsområdenas befolkning krävs för att vissa av siffrorna skall vara av värde. Dessutom är en koppling till stadsdelsområden lämplig ur andra synvinklar, till exempel för en bedömning av - kostnaderna för ekonomiskt bistånd i staden. De uppgifter som i tabellbilagan redovisas på stadsdelsområden är antalet arbetslösa och antalet personer som sysselsätts genom de arbetsmarknadspolitiska program som har aktivitetsstöd. Dessa uppdelas efter kön, ålder, födelseland/område, vistelsetid i Sverige och utbildningsnivå. Bland de arbetslösa särredovisas utländska medborgare och utrikes födda. Antalet arbetslösa efter anmälningstidens längd och ersättningsform redovisas på Inre staden, Söderort och Västerort. Tabellbilagan redovisar endast siffror för oktober 2007; i texten görs jämförelser med i första hand oktober Definitioner I definitionen för arbetslösa ingår från och med november 2003 personer som saknar arbete och söker arbete samt betraktas stå till arbetsmarknadens direkta förfogande, kategori 11. Kategorierna 12 och 13, som tidigare ingick i definitionen, har integrerats i kategori 11. Dessutom ingår personer i kategorierna 96-98, vilka tillfälligt registrerats på administrativa koder. 1

4 Arbetsmarknad INNEHÅLL FÖRORD... 1 Definitioner... 1 INNEHÅLL... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 TABELLKOMMENTARER... 6 TABELLFÖRTECKNING

5 Arbetssökande i stadsdelsområden SAMMANFATTNING Den öppna arbetslösheten fortsätter trots finansiell kris att ligga kvar på en historiskt låg nivå: personer i oktober 2008, 2,3 % av befolkningen. Mönstret i skillnader i arbetslöhet mellan stadsdelsområdena består. Skärholmen har klart högst arbetslöshetstal med 5,0 %. Lägst värde har Norrmalm och Östermalm med 1,2 %. Arbetslösheten bland unga män är högst i Skärholmen 4,5 % liksom för unga kvinnor med 3,6 %. Antalet arbetslösa ligger på en i förhållande till föregående år i stort sett stabil nivå i alla stadsdelsområden. Skillnader som noteras är samtliga marginella, men Spånga-Tensta har lyckats sänka arbetslösheten mest med en hel procentenhet från 3,9 till 2,9 %. Av samtliga arbetslösa fick 54 % ersättning från någon av de erkända arbetslöshetskassorna, 12 % fick ersättning via den fristående försäkringen Alfa medan 34 % inte fick ersättning från någon av dessa försäkringar. I Skärholmen är arbetslöshetstalet som allra högst för utländska medborgare, 9,5 %. För utrikes födda visar däremot Hässelby-Vällingby den högsta siffran med 7,2 %. I fem stadsdelsområden var minst 4 % av befolkningen utanför den ordinarie arbetsmarknaden, det vill säga de var antingen öppet arbetslösa eller placerade i program med aktivitetsstöd: Skärholmen, Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, och Farsta. I Norrmalm och Östermalm var däremot endast 1,6 % i samma situation. Personer födda i Afrika har högst andel arbetslösa och i program med aktivitetsstöd. Det högsta värdet visar personer födda i Afrika och bosatta i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. I denna grupp är 12,9 % utan arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. 3

6 Arbetsmarknad INLEDNING Figuren nedan visar hur den öppna arbetslösheten utvecklats i Stockholm sedan Definitionen på arbetslösa har ändrats fr o m Arbetslöshetsutvecklingen oktober 1990 till oktober 2008 Antal % Antal arbetslösa i procent av befolkningen år Enligt SCB är personer öppet arbetslösa i oktober 2008, vilket motsvarar 2,3 % av befolkningen. Givet den dramatiska utvecklingen i världsekonomin under det andra halvåret 2008, är det intressant att konstatera att detta inte återspeglas i arbetslöshetssiffrorna för den 31 oktober Det är t o m så att arbetslösheten minskar något i förhållande till oktober 2007, om än ytterst marginellt. Om man i siffrorna för oktober 2008 räknar in de personer som sysselsattes i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd var personer eller 3,1 % av Stockholms befolkning i åldrarna år utan jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Diagrammet på nästa sida visar hur motsvarande bild ser ut i kommunerna i Stockholms län. Vaxholm och därefter Vallentuna har lägst andel personer utanför arbetsmarknaden, 0,9 % respektive 1,2 % av befolkningen. Botkyrka och Södertälje uppvisar länets högsta arbetslöshetssiffror med 4,9 % arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. För hela riket är värdet 4,0 % och för Stockholms län som helhet ligger siffran på 2,8 %. Stockholms läns arbetslöshet ligger därmed på i stort sett samma nivå som vid motsvarande period 2007, medan arbetslöheten har ökat i Sverige. 4

7 Arbetssökande i stadsdelsområden Andel arbetslösa och personer placerade i program med aktivitetsstöd i länets kommuner oktober 2008 % Vaxholm Vallentuna I program med aktivitetsstöd Arbetslösa Lidingö Täby Danderyd Österåker Ekerö Nykvarn Tyresö Norrtälje Värmdö Solna Nacka Upplands Väsby Upplands-Bro Salem Sollentuna Järfälla Nynäshamn Haninge Sundbyberg Sigtuna Stockholm Huddinge Botkyrka Södertälje Länet Riket 5

8 Arbetsmarknad TABELLKOMMENTARER Tabell 1 visar dels totala antalet arbetslösa, dels deras andel av hela befolkningen. Arbetslöshetstalet är som vanligt lägst i Inre staden, med 1,6 %, medan Västerort och Söderort har 2,8 %. Flest arbetslösa till antalet finns dock i Södermalm, 1 618, följt av Enskede-Årsta-Vantör med Andel arbetslösa per stadsdelsområde oktober % Östermalm Norrmalm Kungsholmen Bromma Älvsjö Södermalm Hägersten -Liljeholmen Skarpnäck Enskede -Årsta -Vantör Spånga -Tensta Farsta Hässelby -Vällingby Rinkeby-Kista Skärholmen Södermalmsområdet har som regel högst arbetslöshet i innerstaden. Denna gång är arbetslösheten 2,2 % i Södermalms stadsdelsområde och 1,4 % i övriga innerstaden. I västerort redovisar Rinkeby-Kista högst arbetslöshet med 3,5 %, medan Skärholmen är högst i Söderort med 5,0 %. I figuren nedan är arbetslösheten uppdelad på män och kvinnor i stadsdelsområdena. 6

9 Arbetssökande i stadsdelsområden Andel arbetslösa män och kvinnor oktober 2008 % 6 män kvinnor Östermalm Norrmalm Kungsholmen Bromma Älvsjö Södermalm Hägersten -Liljeholmen Skarpnäck Enskede-Årsta-Vantör Spånga-Tensta Farsta Hässelby-Vällingby Rinkeby-Kista Skärholmen Arbetslöshetstalet är högre för män än för kvinnor i samtliga stadsdelsområden med undantag för Östermalm, Norrmalm, och Skärholmen. Dessa tre stadsdelsområden är samtidigt de som redovisar lägst arbetslöshet Östermalm och Norrmalm respektive högst arbetslöshet Skärholmen i staden. Arbetslösheten bland ungdomar, i åldersgruppen år, är något högre för män och lägre för kvinnor än för befolkningen totalt. Detta är ett mönster som återfinns i samtliga stadsdelsområden. Arbetslösheten bland unga män är högst i Skärholmen med 4,5 %. Skärholmen redovisar även högst arbetslöhet för unga kvinnor 3,6 %. Östermalms stadsdelsområde har lägst arbetslöshet både för unga män med 1,1 % och för kvinnor, 0,5 %. 7

10 Arbetsmarknad Andel arbetslösa unga män och kvinnor per stadsdelsområde oktober 2008 % 5,0 4,5 4,0 Unga män Unga kvinnor 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Östermalm Norrmalm Kungsholmen Södermalm Älvsjö Rinkeby-Kista Bromma Hela staden Enskede-Årsta-Vantör Hägersten-Liljeholmen Skarpnäck Farsta Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Skärholmen Figuren nedan visar den procentuella arbetslöshetsnivån för 2007 och Det mest anmärkningsvärda är att skillnaderna de två åren emellan är ytterst marginella; de största skillnaderna finns i Spånga-Tensta och Älvsjö där arbetslösheten har minskat med 1,0 respektive 0,7 procentenheter. Förändring av arbetslösheten mellan oktober 2007 och 2008 % 5 Andel arbetslösa okt Andel arbetslösa okt Östermalm Norrmalm Kungsholmen Bromma Älvsjö Södermalm Hägersten-Liljeholmen Hela staden Skarpnäck Enskede-Årsta-Vantör Spånga-Tensta Farsta Hässelby-Vällingby Rinkeby-Kista Skärholmen Tabell 2 redovisar uppgifter om antalet arbetslösa efter deras anmälningstid vid arbetsförmedlingen. 8

11 Arbetssökande i stadsdelsområden Tabellen visar endast uppgifter för Inre staden, Söderort, Västerort och Hela staden. Trots att arbetslösheten totalt sett inte har minskat eller ökat, har andelen långtidsarbetslösa minskat under året, från 33 % av de arbetslösa 2007 till 28 %. Tabell 3 redovisar antalet arbetslösa efter formen för arbetslöshetsersättning. Av samtliga arbetslösa fick 54 % ersättning från någon av de erkända arbetslöshetskassorna, samt 12 % från Alfa medan 34 % inte fick ersättning från någon av dessa försäkringar. Över två tredjedelar av alla arbetslösa ungdomar i åldern år var utan särskild arbetslöshetsersättning. Tabell 4 visar antalet arbetslösa uppdelade på svenska och utländska medborgare, samt därav personer födda utomlands. Liksom vid tidigare mätningar har utländska medborgare i Stockholm högre arbetslöshetstal än svenska medborgare. Personer som är födda utomlands kan vara antingen svenska eller utländska medborgare. Andel arbetslösa efter medborgarskap mm oktober 2008 % Svenska medborgare Utrikes födda Utländska medborgare Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Tabell 5 visar antalet personer som i oktober 2008 sysselsattes genom arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. För att få en samlad bild av arbetsmarknadsläget, redovisar man öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd regelmässigt ihop efter omläggningen av arbetsmarknadsinsatserna. Flest personer omfattas av arbetsmarknadsinsatserna i Enskede- Årsta-Vantör med 554 personer. I relativa termer, är det dock Rinkeby-Kista och Skärholmen som med 1,3 % har högst andel inskrivna i något slags aktivititetsstöd räknat som andel av befolkningen. I jämförelse med oktober 2007, är skillnaderna mest noterbara i Spånga-Tensta där antalet i program med aktivitetsstöd ökat från 172 personer till 241. Överlag är emellertid förändringarna sedan oktober 2007 marginella. Det är endast 310 ungdomar i åldersgruppen år som är inskrivna i program med aktivitetsstöd, varav Enskede-Årsta.-Vantör har flest med 53 personer. Värdena i förhållande 9

12 Arbetsmarknad till befolkningen i åldersgruppen är mycket låga överlag för samtliga stadsdelsområden; allra lägst är de i Östermalm, Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm, alla med 0,0 0,2 %. Tabell 6 visar antalet personer som är antingen arbetslösa eller placerade i program med aktivitetsstöd efter deras födelseland/område. Som tidigare nämnts är det personer födda utomlands som har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Skillnaden är dock stor mellan olika födelseländer. Nedanstående tabell visar för Stockholm som helhet antalet öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd efter de länder/områden där de är födda. Födelseland/område Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd % av bef år Sverige ,1 Övriga Norden 450 2,7 Övriga EU ,5 EU nya länder ,7 Övriga Europa 753 6,0 Asien ,4 Afrika ,1 Nordamerika 174 4,1 Sydamerika 629 5,8 Samtliga ,1 1. Program med aktivitetsstöd. 2. Innefattar Belgien, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. 3. De länder som inträdde i EU år 2004, det vill säga Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern plus de som inträdde år 2007, det vill säga Bulgarien och Rumänien. 4. Inklusive övriga. Personer födda i Afrika har högst andel arbetslösa och i program. Även för de flesta övriga utomeuropeiska grupper är andelarna klart över genomsnittet för staden, 3,1 %. Däremot uppvisar arbetslöshetsnivåerna för personer födda inom övriga EU15 och övriga Norden ungefär samma nivå som värdet för infödda svenskar. Det högsta värdet visar personer födda i Afrika och bosatta i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde. I denna grupp är 12,9 % utan arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Tabell 7 visar antalet personer som är antingen arbetslösa eller placerade i program med aktivitetsstöd efter deras utbildningsnivå. Stadsdelsområdet Östermalm har högst andel personer med eftergymnasial utbildning bland dem som är arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, 54,7 %, se figuren på nästa sida. Lägst andel med eftergymnasial utbildning återfinns i Spånga-Tensta med 20,4 %. För staden som helhet är motsvarande värde 33,3 %. Andelen ligger på ungefär samma nivå om man särskiljer personer födda utomlands. Av 10

13 Arbetssökande i stadsdelsområden Arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd efter utbildningsnivå okt % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rinkeby-Kista Spånga -Tensta Hässelby -Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede -Årsta -Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten -Liljeholmen Skärholmen Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial < 3 år Eftergymnasial 3- år Uppgift saknas Tabell 8 visar antalet personer som är antingen arbetslösa eller placerade i program med aktivitetsstöd efter deras vistelsetid i Sverige. Det finns inget klart samband mellan andelen personer som saknar arbete och deras vistelsetid i Sverige, se diagrammet nedan. Skillnaden handlar snarare om ifall invadring ägt rum eller ej. Värdet är högst bland de personer som vistats i landet mellan 5 och 9 år, 6,3 %. Personer bosatta i Hässelby-Vällingby och som vistats i Sverige 1-2 år har högst värde, 13,8% 11

14 Arbetsmarknad 12

15 Arbetssökande i stadsdelsområden TABELLFÖRTECKNING Tabell 1 Arbetslösa efter kön, ålder och stadsdelsområde Tabell 2 Arbetslösa efter kön, ålder och anmälningstidens längd.. 16 Tabell 3 Arbetslösa efter kön, ålder och ersättningsform Tabell 4 Arbetslösa efter medborgarskap mm, ålder och stadsdelsområde...18 Tabell 5 Arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd efter ålder och stadsdelsområde 19 Tabell 6 Summa arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd efter ålder, födelseland/område och stadsdelsområde.. 20 Tabell 7 Summa arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd efter ålder, utbildningsnivå och stadsdelsområde. 21 Tabell 8 Summa arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd efter ålder, vistelsetid i Sverige och stadsdelsområde

16 Tabell 1 Arbetslösa 1 31 oktober 2008 efter kön, ålder och stadsdelsområde Arbetslösa Totala befolkningen Arbetslösa i procent av befolkningen Område Ålder Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Rinkeby-Kista år ,9 0,5 1, år ,3 1,7 2, år ,2 4,1 4, år ,7 1,8 2,3 Summa ,7 3,3 3,5 Spånga-Tensta år ,9 2,7 3, år ,4 2,2 3, år ,4 3,0 3, år ,9 1,1 1,5 Summa ,3 2,6 2,9 Hässelby-Vällingby år ,7 2,6 2, år ,6 2,9 3, år ,1 3,8 3, år ,3 1,7 2,0 Summa ,6 3,3 3,4 Bromma år ,5 1,6 1, år ,1 1,3 1, år ,6 1,6 1, år ,6 1,2 1,4 Summa ,7 1,5 1,6 Kungsholmen år ,7 0,9 1, år ,9 1,1 1, år ,6 1,7 1, år ,7 1,1 1,4 Summa ,6 1,5 1,6 Norrmalm år ,9 1,0 0, år ,9 0,4 0, år ,1 1,5 1, år ,3 1,2 1,2 Summa ,1 1,4 1,2 Östermalm år ,8 0,4 1, år ,7 0,5 0, år ,2 1,6 1, år ,1 1,2 1,1 Summa ,2 1,3 1,2 Södermalm år ,3 1,4 1, år ,6 1,0 1, år ,0 2,1 2, år ,2 1,6 1,9 Summa ,0 1,9 1,9 Enskede-Årsta-Vantör år ,7 2,0 2, år ,5 1,7 2, år ,1 2,8 2, år ,2 1,9 2,6 Summa ,0 2,5 2,8 Skarpnäck år ,2 1,7 1, år ,5 2,5 2, år ,1 2,7 2, år ,7 0,9 1,8 Summa ,9 2,4 2,7 Farsta år ,0 3,4 3, år ,9 1,9 2, år ,1 3,3 3, år ,0 1,8 2,4 Summa ,2 2,9 3,0 Älvsjö år ,7 1,0 1, år ,9 1,5 1, år ,9 1,9 1, år ,9 1,1 1,5 Summa ,9 1,7 1,8 Hägersten-Liljeholmen år ,4 2,4 2, år ,7 2,1 2, år ,1 2,4 2, år ,8 1,0 1,4 Summa ,1 2,2 2,1 1 Enligt AMS registerkort definierat som sökandekategori 11 och

17 Tabell 1 Arbetslösa 1 31 oktober 2008 efter kön, ålder och stadsdelsområde Arbetslösa Totala befolkningen Arbetslösa i procent av befolkningen Område Ålder Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Skärholmen år ,8 2,3 3, år ,8 4,1 4, år ,5 6,1 5, år ,7 2,2 2,4 Summa ,9 5,0 5,0 Inre staden år ,0 1,0 1, år ,2 0,7 1, år ,6 1,8 1, år ,7 1,4 1,5 Summa ,6 1,6 1,6 Söderort år ,2 2,2 2, år ,0 2,2 2, år ,0 3,0 3, år ,6 1,5 2,1 Summa ,9 2,7 2,8 Västerort år ,7 1,9 2, år ,0 2,1 2, år ,2 3,0 3, år ,1 1,5 1,8 Summa ,0 2,6 2,8 Hela staden år ,7 1,8 2, år ,4 1,6 2, år ,5 2,5 2, år ,1 1,4 1,8 Summa ,4 2,2 2,3 1 Enligt AMS registerkort definierat som sökandekategori 11 och

18 Tabell 2 Arbetslösa 1 31 oktober 2008 efter kön, ålder och anmälningstidens längd. Anmälningstidens längd 0-3 mån 4-6 mån 7-12 mån > 12 mån Summa Område Kön Ålder Antal % av antal Antal % av antal Antal % av antal Antal % av antal Antal % av antal arbetslösa arbetslösa arbetslösa arbetslösa arbetslösa Inre staden Män år år ,9 77, ,1 12, ,0 2, ,0 7, år , , , , år 75 24, , , , Summa , , , , Kvinnor år 24 96,0 1 4,0 0 0,0 0 0, år 61 84,7 6 8,3 3 4,2 2 2, år , , , , år 75 26,8 21 7, , , Summa , , , , Söderort Män år , ,9 0 0,0 0 0, år , ,9 11 4,0 15 5, år , , , , år 86 20, , , , Summa , , , , Kvinnor år 68 86, ,9 0 0,0 0 0, år , ,6 15 7,0 20 9, år , , , , år 43 18, , , , Summa , , , , Västerort Män år 70 90,9 6 7,8 0 0,0 1 1, år , , ,5 19 9, år , , , , år 60 25, , , , Summa , , , , Kvinnor år 50 92,6 4 7,4 0 0,0 0 0, år , ,1 14 9,9 6 4, år , , , , år 35 21, , , , Summa , , , , Hela Män år ,1 23 9,5 0 0,0 1 0, staden år , ,1 36 6,1 42 7, år , , , , år , , , , Summa , , , , Kvinnor år , ,1 0 0,0 0 0, år , ,4 32 7,5 28 6, år , , , , år , , , , Summa , , , , Enligt AMS registerkort definierat som sökandekategori 11 och

19 Tabell 3 Arbetslösa 1 31 oktober 2008 efter kön, ålder och ersättningsform Ersättningsform Arbetslöshetskassa Alfa Ej arbetslöshetsersättning Summa Område Kön Ålder Antal % av antal Antal % av antal Antal % av antal Antal % av antal arbetslösa arbetslösa arbetslösa arbetslösa Inre staden Män år 0 0,0 2 4, , år 20 19, , , år , , , år , , , Summa , , , Kvinnor år 0 0,0 0 0, , år 21 29, , , år , , , år ,1 18 6, , Summa , , , Söderort Män år 3 2,6 2 1, , år 32 11, , , år , , , år , , , Summa , , , Kvinnor år 2 2,5 0 0, , år 38 17, , , år , , , år ,7 12 5, , Summa , , , Västerort Män år 0 0,0 2 2, , år 25 11, , , år , , , år , , , Summa , , , Kvinnor år 1 1,9 1 1, , år 25 17, , , år , , , år ,9 9 5, , Summa , , , Hela Män år 3 1,2 6 2, , staden år 77 13, , , år , , , år , , , Summa , , , Kvinnor år 3 1,9 1 0, , år 84 19, , , år , , , år ,4 39 5, , Summa , , , Enligt AMS registerkort definierat som sökandekategori 11 och

20 Tabell 4 Arbetslösa 1 31 oktober 2008 efter medborgarskap mm, ålder och stadsdelsområde Svenska medborgare Utrikes födda 2 Utländska medborgare Därav arbetslösa Därav arbetslösa Därav arbetslösa Område Ålder Antal Antal % av svenska Antal Antal % av utrikes Antal Antal % av utländska Ålder medborgare födda medborgare Rinkeby-Kista år , , ,2 därav år , , ,7 Spånga-Tensta år , , ,8 därav år , , ,2 Hässelby år , , ,2 Vällingby därav år , , ,3 Bromma år , , ,9 därav år , , ,5 Kungsholmen år , , ,9 därav år , , ,0 Norrmalm år , , ,8 därav år , , ,9 Östermalm år , , ,8 därav år , , ,9 Södermalm år , , ,3 därav år , , ,9 Enskede år , , ,5 Årsta-Vantör därav år , , ,8 Skarpnäck år , , ,0 därav år , , ,9 Farsta år , , ,8 därav år , , ,5 Älvsjö år , , ,9 därav år , , ,9 Hägersten-Liljehol år , , ,1 därav år , , ,5 Skärholmen år , , ,5 därav år , , ,1 Inre staden år , , ,5 därav år , , ,8 Söderort år , , ,4 därav år , , ,1 Västerort år , , ,3 därav år , , ,8 Hela staden år , , ,0 därav år , , ,9 1 Enligt AMS registerkort definierat som sökandekategori 11 och Personer som är födda utomlands. Kan vara svenska eller utländska medborgare. 18

21 Tabell 5 Arbetslösa 1 och personer i program med aktivitetsstöd 31 oktober 2008 efter ålder och stadsdelsområde Befolkningen Arbetslösa Personer i program med Summa arbetslösa plus aktivitetsstöd personer i program med Område Ålder aktivitetsstöd Antal Antal % av bef. Antal % av bef. Antal % av bef. Rinkeby-Kista år , , ,8 därav år ,0 20 0, ,4 Spånga-Tensta år , , ,0 därav år ,3 19 0, ,8 Hässelby år , , ,4 Vällingby därav år ,1 35 0, ,7 Bromma år , , ,2 därav år ,7 21 0, ,1 Kungsholmen år , , ,0 därav år ,4 7 0,2 60 1,6 Norrmalm år , , ,6 därav år ,7 9 0,2 39 0,9 Östermalm år , , ,6 därav år ,8 2 0,0 48 0,8 Södermalm år , , ,6 därav år ,4 15 0, ,6 Enskede år , , ,8 Årsta-Vantör därav år ,3 53 0, ,0 Skarpnäck år , , ,5 därav år ,3 21 0, ,9 Farsta år , , ,1 därav år ,9 35 0, ,8 Älvsjö år ,8 87 0, ,4 därav år ,8 11 0,6 42 2,4 Hägersten år , , ,9 Liljeholmen därav år ,5 27 0, ,0 Skärholmen år , , ,3 därav år ,1 35 1, ,1 Inre staden år , , ,1 därav år ,1 33 0, ,2 Söderort år , , ,7 därav år , , ,3 Västerort år , , ,7 därav år ,5 95 0, ,0 Hela staden år , , ,1 därav år , , ,5 1 Enligt AMS registerkort definierat som sökandekategori 11 och

22 Tabell 6 Summa arbetslösa 1 och personer i program med aktivitetsstöd 31 oktober 2008 efter ålder, födelseland/område och stadsdelsområde Område Ålder Födelseland/område Sverige Övr Norden Övr EU15 EU nya länder Övr Europa Asien Afrika Nordamerika Sydamerika Samtliga 3 Rinkeby-Kista Befolkning år därav utan arbete % av bef år 2,9 2,7 1,7 3,1 6,5 5,7 7,2 4,6 5,2 4,8 Spånga-Tensta Befolkning år därav utan arbete % av bef år 2,1 2,0 1,0 3,5 6,7 6,8 7,6 2,2 4,4 4,0 Hässelby- Befolkning år Vällingby därav utan arbete % av bef år 2,4 2,8 2,8 4,2 8,1 11,1 12,9 6,3 7,8 4,4 Bromma Befolkning år därav utan arbete % av bef år 1,6 2,0 2,4 2,7 6,0 7,8 9,0 2,9 7,2 2,2 Kungsholmen Befolkning år därav utan arbete % av bef år 1,8 1,7 1,9 3,1 3,1 4,6 7,0 3,3 4,1 2,0 Norrmalm Befolkning år därav utan arbete % av bef år 1,4 1,6 1,7 3,7 3,5 3,2 6,2 1,5 3,6 1,6 Östermalm Befolkning år därav utan arbete % av bef år 1,4 2,3 1,8 2,8 2,8 3,0 4,7 1,4 2,3 1,6 Södermalm Befolkning år därav utan arbete % av bef år 2,3 2,9 2,8 4,4 4,8 4,5 7,7 3,9 4,7 2,6 Enskede- Befolkning år Årsta-Vantör därav utan arbete % av bef år 2,5 3,6 3,6 4,1 5,9 8,3 9,7 5,8 7,4 3,8 Skarpnäck Befolkning år därav utan arbete % av bef år 2,7 2,7 4,1 3,3 3,6 8,1 11,5 4,7 7,4 3,5 Farsta Befolkning år därav utan arbete % av bef år 3,0 5,2 3,6 5,0 5,7 9,3 10,0 6,9 6,3 4,1 Älvsjö Befolkning år därav utan arbete % av bef år 1,8 3,1 2,9 3,8 3,9 7,7 10,3 0,0 2,3 2,4 Hägersten- Befolkning år Liljeholmen därav utan arbete % av bef år 2,2 3,0 2,5 3,7 6,3 7,4 12,4 6,5 6,3 2,9 Skärholmen Befolkning år därav utan arbete % av bef år 3,1 3,4 3,0 4,1 7,4 10,5 10,6 8,8 6,1 6,3 Inre staden Befolkning år därav utan arbete % av bef år 1,8 2,3 2,2 3,6 3,8 3,8 6,7 2,7 3,9 2,1 Söderort Befolkning år därav utan arbete % av bef år 2,5 3,5 3,3 4,0 6,1 8,9 10,5 6,1 6,6 3,7 Västerort Befolkning år därav utan arbete % av bef år 2,1 2,4 2,0 3,4 6,8 7,5 8,5 4,3 6,1 3,7 Hela staden Befolkning år därav utan arbete % av bef år 2,1 2,7 2,5 3,7 6,0 7,4 9,1 4,1 5,8 3,1 1 Enligt AMS registerkort definierat som sökandekategori 11 och Inklusive övriga. 20

23 Tabell 7 Summa arbetslösa 1 och personer i program med aktivitetsstöd 31 oktober 2008 efter ålder, utbildningsnivå och stadsdelsområde Område Utbildningsnivå Ålder Förgymnasial Gymnasial Eftergymn < 3 år Eftergymn 3- år Uppgift saknas Samtliga Rinkeby-Kista % 31,9 40,5 10,4 11,9 5,4 100 Spånga-Tensta % 37,6 37,2 9,9 10,5 4,8 100 Hässelby-Vällingby % 27,1 38,3 12,1 14,4 8,2 100 Bromma % 17,8 38,3 15,8 23,5 4,7 100 Kungsholmen % 9,8 36,7 18,7 30,4 4,5 100 Norrmalm % 12,4 32,9 17,3 34,2 3,3 100 Östermalm % 9,1 32,3 18,3 36,4 3,9 100 Södermalm % 13,4 39,0 16,9 27,7 3,1 100 Enskede-Årsta-Vantör % 26,5 38,4 13,8 16,1 5,2 100 Skarpnäck % 21,8 40,6 15,6 16,0 6,0 100 Farsta % 28,7 44,1 11,1 12,4 3,6 100 Älvsjö % 26,6 38,7 11,3 18,5 4,9 100 Hägersten-Liljeholmen % 19,0 39,9 13,9 22,1 5,1 100 Skärholmen % 31,3 33,8 10,7 13,1 11,2 100 Inre staden % 11,8 36,5 17,5 30,6 3,5 100 Söderort % 25,7 39,1 13,0 16,2 6,0 100 Västerort % 28,8 38,7 11,8 14,6 6,1 100 Hela staden % 22,9 38,3 13,8 19,5 5, Enligt AMS registerkort definierat som sökandekategori 11 och Inklusive personer som ej gått att placera geografiskt. 21

24 Tabell 8 Summa arbetslösa 1 och personer i program med aktivitetsstöd 31 oktober 2007 efter ålder, vistelsetid i Sverige och stadsdelsområde Område Ålder Vistelsetid i Sverige Ej invandrat < 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år år 20- år Samtliga 3 Rinkeby-Kista Befolkning år därav utan arbete % av bef år 2,8 2,6 4,8 5,6 7,2 6,8 4,4 4,8 Spånga-Tensta Befolkning år därav utan arbete % av bef år 2,0 2,4 4,8 6,5 6,7 7,7 4,0 4,0 Hässelby-Vällingby Befolkning år därav utan arbete % av bef år 2,3 13,3 13,8 10,0 10,8 8,2 3,9 4,4 Bromma Befolkning år därav utan arbete % av bef år 1,6 5,4 4,7 4,9 4,7 4,7 3,2 2,2 Kungsholmen Befolkning år därav utan arbete % av bef år 1,8 4,7 3,1 3,0 2,8 2,9 2,6 2,0 Norrmalm Befolkning år därav utan arbete % av bef år 1,3 2,7 1,6 2,2 2,1 2,7 2,5 1,6 Östermalm Befolkning år därav utan arbete % av bef år 1,4 2,6 1,6 2,2 1,8 2,0 2,5 1,6 Södermalm Befolkning år därav utan arbete % av bef år 2,3 5,6 3,3 3,8 2,9 3,7 3,6 2,6 Enskede-Årsta-Vantör Befolkning år därav utan arbete % av bef år 2,4 7,0 6,3 6,9 8,8 6,9 4,7 3,8 Skarpnäck Befolkning år därav utan arbete % av bef år 2,6 9,4 7,0 7,9 6,2 5,9 4,6 3,5 Farsta Befolkning år därav utan arbete % av bef år 3,0 5,8 7,7 7,1 8,7 7,4 5,3 4,1 Älvsjö Befolkning år därav utan arbete % av bef år 1,8 6,0 9,1 6,7 4,3 4,5 3,5 2,4 Hägersten-Liljeholmen Befolkning år därav utan arbete % av bef år 2,2 8,6 8,3 7,1 5,5 4,9 3,7 2,9 Skärholmen Befolkning år därav utan arbete % av bef år 3,1 13,2 12,8 9,5 9,5 7,7 4,9 6,3 1 Enligt AMS registerkort definierat som sökandekategori 11 och Inklusive övriga. 22

25 Tabell 8 Summa arbetslösa 1 och personer i program med aktivitetsstöd 31 oktober 2007 efter ålder, vistelsetid i Sverige och stadsdelsområde Område Ålder Vistelsetid i Sverige Ej invandrat < 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år år 20- år Samtliga 3 Inre staden Befolkning år därav utan arbete % av bef år 1,8 3,9 2,3 2,9 2,5 2,9 3,0 2,1 Söderort Befolkning år därav utan arbete % av bef år 2,5 8,6 8,4 7,6 7,9 6,7 4,5 3,7 Västerort Befolkning år därav utan arbete % av bef år 2,0 5,1 6,9 6,7 7,7 7,1 4,0 3,7 Hela staden Befolkning år därav utan arbete % av bef år 2,1 5,8 6,0 5,8 6,3 6,0 3,8 3,1 1 Enligt AMS registerkort definierat som sökandekategori 11 och Inklusive övriga. 23

26

27

28 Stockholms Stads Telefon: Utrednings- och Statistikkontor AB Fax: Box 8320, Stockholm E-post: Besöksadress: Kaplansbacken 10

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2009 S 2010:1 2010-03-23 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport ingår

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Arbetssökande 2013 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Strategy har

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se 3 (44) Förord Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Strategy har med Stadsledningskontoret

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Society har med Stadsledningskontoret

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2011

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2011 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2011 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande av statistikrapporter.

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 21 SA 21:3 21-4-19 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 1 Arbetssökande 1 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 211 SA 211:3 211-4-13 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Befolkning: Befolkningsöversikt S 2011: Jon Danielsson & Jeanette Bandel

Befolkning: Befolkningsöversikt S 2011: Jon Danielsson & Jeanette Bandel STATISTIK OM STHLM Befolkning: Befolkningsöversikt 21 S 211:8 211-6-22 Jon Danielsson & Jeanette Bandel 8-58 35 25 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 29 S 21:8 21-7-7 Johan Regnér 8-58 35 65 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden September 211 SA 211:9 211-1-17 Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Befolkning och befolkningsförändringar

Befolkning och befolkningsförändringar 2 Befolkning och befolkningsförändringar Befolkning och befolkningsförändringar Befolkningen i Stockholms län uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 2 019 182 personer vilket var en ökning med 37 919 personer

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Förvärvsarbetande i Stockholm Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Förvärvsarbetande i Stockholm Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2014 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Flyttnettot fortsatt högt och födelsenettot ökar BEFOLKNING. Befolkningsöversikt 2007

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Flyttnettot fortsatt högt och födelsenettot ökar BEFOLKNING. Befolkningsöversikt 2007 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BEFOLKNING Befolkningsöversikt 2007 Flyttnettot fortsatt högt och födelsenettot ökar S 2008:14 Frida Saarinen 2008-12-01 Tel: 508 35 004 Befolkningstillväxten,

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2014 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2014 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2014 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 21 SA 21:6 21-7-26 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 211 SA 211:8 211-9-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2015 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (2) 2012-04-24 P 7 ANMÄLAN 2012-03-12 HSN 1202-0135 Handläggare: Maria Hedberg Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Bo Burström professor/överläkare Avdelningen för socialmedicin, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet Hälso och sjukvårdslag

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 2012-05-101 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 Arbetsmarknadens läge Antalet nyanmälda platser i Stockholms län ligger på fortsatt höga nivåer och uppgick i

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016 i 1 (2) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2017-03-29 HSN 2017-0398 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2017-05-16 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Valkretsindelning för landstingsval för perioden

Valkretsindelning för landstingsval för perioden NACKA KOMMUN 2017-06-14 TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2017/4 KFKS 2017/528 1 (1) Valnämnden Valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022 Yttrande till Stockholms läns landsting Förslag till beslut

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2014 Aktiviteteten på Stockholms arbetsmarknad avtog under juli månad. Flödena in och ut ur

Läs mer

Nationalmuseum. Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under

Nationalmuseum. Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under 05-11. Om Exquiro Exquiro Market Research bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län november månad 2014 Arbetsmarknaden i Stockholms län fortsatte att förstärkas under november månad.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län december månad 2014 Stockholms läns arbetsmarknad stod och vägde under december månad. Arbetslösheten

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Lafa enheten för sexualitet och hälsa Lafa är Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Målet med verksamheten är att

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen 1 (10) Influensasäsongen 2015-2016 Denna rapport sammanfattar influensasäsongen 2015-2016 i Stockholms län Innehåll Influensasäsongen 2015-2016... 2 Vaccinationstäckning... 3 Vaccinets skyddseffekt...

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-08-24 15:00:00 16:30:00 2015-08-26 08:00:00 09:30:00 2015-08-31 15:00:00 16:30:00 2015-09-02

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2008 med 707 förlossningar (2,7 procent) jämfört med år 2007. Det är

Läs mer

Regionala indelningar

Regionala indelningar 1 1.1 Kommuner och församlingar i Stockholms län 2008-01-01 länsgräns Singö kommungräns Ekerö församlingsgräns kommunnamn Edebo Häverö Häverö församlingsnamn Väddö Ununge Söderby-Karl Edsbro Roslags-Bro

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland OBS: Höger klicka i dokumentet och sök på barnmorskemottagningens namn Åkermyntans MVC 2016-09-14 08:00:00 09:30:00

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland OBS: Höger klicka i dokumentet och sök på barnmorskemottagningens namn Åkermyntans MVC 2016-09-21 08:00:00 09:30:00

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vård för äldre i Stockholms län Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-11-28 Antal äldre i Stockholms län -2015 65 år och äldre 346 617 personer 15, 7 % av befolkningen 80 år och

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-03-25 1 (2) HSN 1503-0369 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2015-04-28, p 15 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-04-13 15:00:00 16:15:00 2015-04-15 08:15:00 09:30:00 2015-04-20 15:00:00 16:15:00 2015-04-22

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län augusti 2014 Under augusti månad fortsatte arbetsmarknaden i Stockholm att stärkas. Arbetslösheten

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 DHL Freight STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 Postnummer Postort 10012 STOCKHOLM 10026 STOCKHOLM 10028

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer