Befolkning: Befolkningsöversikt S 2011: Jon Danielsson & Jeanette Bandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkning: Befolkningsöversikt S 2011: Jon Danielsson & Jeanette Bandel"

Transkript

1 STATISTIK OM STHLM Befolkning: Befolkningsöversikt 21 S 211: Jon Danielsson & Jeanette Bandel

2

3 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 21, men även en del jämförelser för perioden I tabelldelen längst bak redovisas befolkningsstatistik för hela staden samt för de 14 stadsdelsområdena. USK:s befolkningsstatistik baseras på Statistiska Centralbyråns (SCB) register över totalbefolkningen (RTB) samt de aviseringar om förändringar i folkbokföringen som inkommer successivt till SCB från skatteverket. I befolkningsstatistiken redovisas invånarna där de är folkbokförda vid en viss tidpunkt, i detta fall den 31 december 21. I princip var alla den 31 december folkbokförda på en fastighet, vilket skall vara den fastighet där personen regelmässigt vistas. Den totala folkmängdsförändringen beräknas som summan av födelsenetto, flyttningsnetto och överföring till och från det s.k. obefintligregistret. Ett nyfött barn folkbokförs i den församling där modern vid nedkomsten var folkbokförd eller, om hon inte var folkbokförd någonstans, i den församling där nedkomsten skedde. Ett dödsfall registreras i den församling där den döde var folkbokförd. En flyttning registreras om en person flyttar till en annan fastighet. Om en och samma person flyttar flera gånger räknas detta som flera flyttningar. Flyktingar registreras inte i folkbokföringen förrän de fått uppehållstillstånd. Rapporten är utarbetad av Jon Danielsson på uppdrag av Stadsledningskontoret (SLK), Stockholms stad. Mer information om befolkningen i Stockholm finns på USK:s hemsida: 1

4 INNEHÅLL FÖRORD... 1 INNEHÅLL... 2 SAMMANFATTNING... 3 STOCKHOLM... 4 Befolkningsförändringar... 4 Flyttningar... 5 Födda och döda... 9 Befolkningsstruktur Arbetslösa och biståndstagare STADSDELSOMRÅDEN Befolkningsförändringar Flyttningar Födda och döda Befolkningsstruktur Invånare med utländsk bakgrund Arbetslösa och biståndstagare TABELLER

5 SAMMANFATTNING Befolkningstillväxten, som pågått oavbrutet sedan 1982 håller i sig. Under år 28 översteg Stockholm stads befolkning 81 och därmed slogs det tidigare befolkningsrekordet från 196. Denna utveckling fortsatte även under 29 då staden växte med ytterligare 19 invånare, vilket var en anmärkningsvärt hög befolkningstillväxt. Och faktiskt den största befolkningsförändringen i Stockholms stad sedan Befolkningstillväxten 21 var inte riktigt lika hög, men ökade med 17 och till 847. Att staden haft en fortsatt tillväxt även under 21 beror dels på det fortsatt höga födelseöverskottet (differensen mellan födda och döda) och dels på det ökade antalet inflyttade till staden. År 21 flyttade 62 personer till Stockholm. Sedan år 25 har flyttnettot (differensen mellan in- och utflyttare) varit positivt och under 21 var flyttöverskottet ca 11 personer, vilket var ungefär 2 färre än år 29. Nettot mot utlandet var 6 5 jämfört med 9 året innan. Nettot mot övriga riket på 6 var något högre än året innan. Flyttningsunderskottet på 1 6 personer gentemot länet är i stort sett samma som förra året. Födelseöverskottet uppgick till 6 9, vilket var ca 6 fler än föregående år. Antalet födda har ökat medan antalet döda har minskat något. Rapporten innehåller kommentarer till diagram och tabeller över befolkningsstrukturen år 21 och befolkningsutvecklingen från slutet av 198-talet fram till idag. 3

6 STOCKHOLM Befolkningsförändringar Stockholm stads befolkning uppgick vid årsskiftet 21/211 till nästan 85 invånare. Totalt hade länet vid årsskiftet 2 55 miljoner invånare. Liksom tidigare år var det Stockholms stad som i antal ökade mest av länets kommuner. I hela Stockholms län ökade befolkningen med 35 personer varav drygt 17 i Stockholm. För länet är ökningen inte lika stor som under 29 då befolkningen ökade med 38 invånare. Befolkningsökningen i staden var också mindre än året innan då ökningen var ca 19 invånare. Vaxholm är den enda av länets kommuner som inte hade en befolkningsökning under år 21. I relativa tal var befolkningsökningen i Stockholms stad ca 2,1 procent, vilket är högre än länsgenomsnittet på 1,7 procent. I Vallentuna ökade invånarantalet med 2,6 procent och var den kommun där den relativa ökningen var som störst. Tabell 1: Folkökning i länets kommuner år 21 Kommun Ökning/ Minskning Länet Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Väsby Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Diagram 1: Folkökning (%) i länet kommuner år 21 Vallentuna Sundbyberg Nacka Stockholm Upplands-Bro Sollentuna Sigtuna Solna Länet Botkyrka Huddinge Upplands Väsby Värmdö Järfälla Lidingö Ekerö Täby Södertälje Nykvarn Haninge Nynäshamn Österåker Tyresö Danderyd Salem Norrtälje Vaxholm -1% % 1% 2% 3% 4

7 Flyttningar Totalt flyttade ca 62 personer till Stockholm under förra året, vilket är ungefär 5 fler än föregående år. Samtidigt ökade utflyttningen med ungefär 3 personer, från ungefär 48 5 personer till ungefär Flyttningsnettot på ca 11 personer är något mindre än föregående års på drygt 13. Flyttningsöverskottet från utlandet minskade från 9 år 29 till drygt 6 år 21. Flyttningsunderskottet från övriga länet ökade med 74 personer från till Flyttningsöverskottet gentemot övriga landet var nästan 6 personer och därmed något högre än 29 års överskott på 5 6. De största flyttströmmarna gick mellan Stockholms stad och kommuner i övriga länet. Främst gick strömmarna av både in- och utflyttning till Solna, Huddinge och Nacka. Utanför länet gick de största flyttströmmarna mellan staden och Uppsala, Göteborg och Södertälje. Det största flyttningsöverskottet hade Stockholms stad gentemot Uppsala (815),Göteborg (728) och Linköping (363). Det största flyttunderskottet hade staden mot Nacka, 871 fler personer flyttade från staden till Nacka jämfört med hur många som flyttade i motsatt riktning. Största underskottet till kommuner utanför länet var Enköping med 41 personer och Malung-Sälen 25 personer. Som Diagram 2 visar har staden under de senaste tio åren haft ett positivt flyttningsnetto under samtliga år utom 24. Flyttningsnettot gentemot övriga landet och utlandet har varit konstant positivt, medan det varit genomgående negativt i förhållande till övriga länet. Diagram 2: Flyttningsnetto mellan Stockholm och övriga områden i Sverige och utlandet övriga länet övriga landet utlandet Totalt 5

8 Kartan över inflyttning i figur 1 visar vart inflyttningen till stadsdelarna kommer ifrån. Med kommundel avses här Västerort, Söderort och Inre staden. Cirkeldiagrammens storlek anger hur stort antalet inflyttningar är för området. Tårtbitarna anger hur många som kommer från olika områden. Södermalm har flest antal inflyttningar och den största delen utgörs av flyttningar från det egna stadsdelsområdet (röd tårtbit). Både Södermalm och Östermalm har stor andel inomflyttningar. Kungsholmen och Norrmalm har något högre andel inflyttare från egna stadsdelsområdet (orange tårtbit), det vill säga i Inre staden. Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta har låg andel inflyttningar från övriga staden (gul tårtbit) Inre staden och Söderort. Spånga-Tensta är den stadsdel i västerort som har högst andel inflyttade från egna kommundelen. I Söderort är det Älvsjö som högst andel inflyttningar från den egna kommundelen. Stadsdelar som har stor andel inflyttade från övriga staden är Bromma, Hägersten- Liljeholmen och Skarpnäck. Dem som har flest inflyttare från egna kommundelen och övriga staden (gul och orange), alltså redan tillhör Stockholm stad men byter stadsdel är Älvsjö, Kungsholmen och Skarpnäck. Lägst andel har Rinkeby-Kista, Skärholmen och Östermalm. Störst andel från utlandet har Rinkeby-Kista följt av Skärholmen och Spånga-Tensta. Högst andel från övriga landet (grå tårtbit) har Östermalm. Annars har Västerorterna bortsett från Bromma generellt låg andel inflyttningar från övriga landet. Figur 1: Inflyttningar per stadsdelsområde. Från eget stadsdelsområde, egen kommundel, annan kommundel, övriga landet och utlandet. 6

9 Figur 2 visar utflyttningar för stadsdelsområdena. Mönstret ser ganska likartad ut för stadsdelsnämnderna. Cirklarnas storlek är mindre än på kartan över inflyttade vilket innebär att den totala utflyttningen är lägre än inflyttningen Utflyttningen från Bromma sker sällan till den egna kommundelen, Västerort. Älvsjö däremot har hög andel utflyttningar till det egna området, i det fallet Söderort. De orter som har högst andel flyttningar till övriga landet (grå tårtbit) är Älvsjö, Skärholmen och Enskede-Årsta-Vantör där ungefär var tredje flytt går till övriga landet. Södermalm har låg andel utflyttningar till övriga landet och egna kommundelen. Man flyttar alltså i större utsträckning till ett annat kommunområde eller inom det egna området från Södermalm jämfört med andra stadsdelar. Utlandet (mörkgrå tårtbit) är den minst vanliga flyttdestinationen. Spånga-Tensta är det stadsdelsområde med högst andel flyttningar till utlandet. Vilket inte är samma område som har högst andel inflyttningar från utlandet. Figur 2. Utflyttningar per stadsdelsområde. Från eget stadsdelsområde, egen kommundel, annan kommundel, övriga landet och utlandet. 7

10 -4 år 5-9 år 1-14 år år 2-24 år år 3-34 år år 4-44 år år 5-54 år år 6-64 år år 7-74 år år 8-84 år år 9-94 år 95- år Antal flyttare Antal flyttare Befolkningsöversikt 21 Liksom föregående år var inflyttningsöverskottet störst bland unga vuxna i åldrarna år. Överskottet för denna grupp var drygt 12, vilket är ungefär samma nivå som 29. Denna grupp är den största anledningen att befolkningen i Stockholm ökar. Under föregående år hade staden de största flyttningsunderskotten bland yngre barn, -5 år, och vuxna mellan 35 och 39 år. Flyttningsunderskottet av barn är fortfarande det största och är i stort sett oförändrad jämfört med året innan. Bland åringar ökade det däremot från 7 drygt 11. Flyttunderskottet bland gruppen 6-7-åringar uppgår till ca 15 personer, vilket är ungefär som föregående år. Diagram 3: In- och utflyttning i Stockholm år 21 efter ålder Inflyttade Utflyttade Ålder Som vi ser i diagram 4 nedan var flyttningsnettot för ungdomar år och unga vuxna upp till och med 29 år positivt gentemot alla geografiska områden, länet, riket och utlandet. I flera andra åldersgrupper hade staden ett negativt flyttningsnetto åtminstone gentemot något av områdena, främst övriga länet. Diagram 4: Flyttningsnetto i Stockholm år 21 efter ålder och geografiskt område Netto länet Netto riket Netto utlandet Ålder Som nämns i föregående avsnitt minskade nettoinflyttningen från utlandet till drygt 6 personer under förra året. Flyttningsöverskottet av utländska medborgare minskade från 8

11 Antal födda Nettoflyttning Befolkningsöversikt till ungefär 7 men ligger ändå på en hög nivå jämfört med början av 2-talet. År 27 var första gången sedan år 2 som något fler svenska medborgare (drygt 2) flyttade till staden än från den och under år 28 skedde en kraftig ökning till knappt 2 4 personer. Denna trend håller i sig under 21. Men för första gången sedan 25 har nettoflyttningen minskat jämfört med året innan. Diagram 5: Flyttningsnetto i Stockholm perioden 2-21 efter medborgarskap Svenska medborgare Utländska medborgare Födda och döda Antalet födda barn år 21 var ca 13 9, vilket innebär att antalet ökat med ca 6 gentemot föregående år. I Stockholm föddes 1 64 barn per 1 invånare, alltså en ökning från 29 då samma siffra var 1 6 barn. I relation till övriga länet ligger Stockholm högt, då länsgenomsnittet är barn per 1 invånare. Sedan slutet av 9-talet har födelseöverskottet (differensen mellan födda och döda) ökat för varje år från ett netto på något hundratal till 6 9 år 21. År 29 var födelseöverskottet 6 3, vilket betyder att överskottet det senaste året var omkring 6 personer fler än året innan. Diagram 6: Antalet födda i Stockholm perioden

12 Upplands-Bro Nykvarn Botkyrka Sigtuna Ekerö Tyresö Österåker Haninge Värmdö Salem Sollentuna Vallentuna Huddinge Upplands Väsby Nacka Järfälla Täby Vaxholm Sundbyberg Solna Stockholm Södertälje Danderyd Lidingö Nynäshamn Norrtälje Antal döda Norrtälje Danderyd Täby Salem Nynäshamn Tyresö Vaxholm Värmdö Ekerö Lidingö Österåker Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna Vallentuna Järfälla Nykvarn Södertälje Upplands-Bro Haninge Nacka Huddinge Botkyrka Stockholm Solna Sundbyberg Befolkningsöversikt 21 Diagram 7: Antal födda per 1 invånare år Under år 21 dog knappt 7 personer, vilket är ungefär samma som året innan. I Stockholm dog 824 personer per 1 invånare, vilket är en minskning från föregående års nivå på 84 personer. För hela länet var motsvarande antal 761 och invånarna i Stockholms stad har totalt sett en högre dödlighet än länsgenomsnittet. Det förklaras delvis av att Stockholms befolkningsandel i de allra äldsta åldrarna är hög jämfört med resten av länet. Diagram 8: Antal döda i Stockholm perioden Diagram 9: Antal döda per 1 invånare år

13 Åldersklass Befolkningsöversikt 21 Befolkningsstruktur Befolkningsstrukturen skiljer sig en hel del från övriga länet. Stockholm har t ex en större andel personer i de äldsta åldrarna, över 8 år, men samtidigt en stor andel yngre personer mellan 2 och 39 år. Med undantag för - och 1-åringar är andelen barn i samtliga åldrar lägre i stadsdelarna än i övriga länet liksom andelen personer mellan 4-49 samt 6-79 år. Diagram 1: Åldersstrukturen i Stockholm och övriga länet år 21, (%) Övriga länet 5,5 5,9 5,4 6,1 7,4 7,8 7,6 6,2 5,6 6,1 6,9 5,8 6,7 6,9 3,6,1,5 1,3 1,9 2,6,2,8 1,6 2, 2,2 2,8 Stockholms stad 4,4 5,3 5,6 6, 6,9 7, 5,1 4,3 5, 6,7 6,9 8,4 9,4 9, Andel I andelar av hela befolkningen har framförallt grupperna yngre pensionärer, år, -4- åringar, 2-24-åringar och 5-9-åringar ökat sedan år 29. I antal ökade de flesta grupper förutom , och 6-64-åringar samt grupperna från 75 till 84 år. Förändringar i befolkningens sammansättning påverkas i första hand av de flyttmönster som studeras i avsnittet ovan där det visades att antalet inflyttare i åldrarna 2-29 år är betydligt större än antalet utflyttare medan förhållandet var det omvända för barn. Jämfört med för tio år sedan har staden idag en relativt sett yngre befolkning. Andelen 65 år och äldre har minskat från 16,1 till 14,1 procent av befolkningen, medan andelen åringar ökat från 63,7 till 64,5 procent. Befolkningsstrukturen idag och för tio år sedan visas i diagram 11 nedan. 11

14 Diagram 11: Befolkning efter ålder i Stockholm åren 2 och År 2 År 21 år 25 år 5 år 75 år >1 år Idag finns knappt 196 personer med utländsk bakgrund i Stockholm, vilket innebär lite mer än var femte invånare. Sedan föregående år har antalet ökat med drygt 6 personer och andelen är något högre än året innan. Som personer med utländsk bakgrund räknas i det här fallet de personer som antingen är utländska medborgare eller är födda utomlands. Av dem med utländsk bakgrund är 57 procent svenska medborgare, vilket är ungefär samma som föregående år. Diagram 12: Antal invånare med utl. bakgrund i Stockholm efter medborgarskap och födelseland år 21 Europa/Nordamerika Turkiet/Irak/Iran/Libanon/Syrien Övr. världen Norden Afrika Sydamerika Utländska medborgare födda i Sverige Utländska medborgare födda i utlandet Svenska medborgare födda i utlandet 12

15 Arbetslösa och biståndstagare Diagrammet nedan visar att arbetslösheten under perioden har minskat både i Stockholms stad och i övriga länet. År 29 skedde däremot ett trendbrott och arbetslösheten ökade istället. Ökningen fortsätter år 21, dock inte lika kraftigt som året innan. Skillnaden mellan Stockholm och övriga länet är den största sedan 25. År 21 uppskattades antalet öppet arbetslösa i åldern år i Stockholms stad och i övriga länet till 33 1 respektive 48 5 (SCB:s arbetskraftsundersökning, AKU). Det är en ökning sedan förra året med drygt 1 personer i Stockholms stad och 4 4 i övriga länet. Ökningen är betydligt mindre än den som skedde mellan 28 och 29. Diagram 13: Antal öppet arbetslösa (15-74 år) perioden 25-21, index (25=1) (AKU) Stockholm Övriga länet

16 Antalet personer i staden som år 21 fick ekonomiskt bistånd 1 var 32 6 (inklusive barn), vilket utgjorde 3,8 procent av hela befolkningen. Detta är en liten minskning från 29 då antalet var knappt 33 3 personer eller 4 procent av befolkningen. Utländska medborgare är överrepresenterade bland dem med ekonomiskt bistånd, men andelen har minskat kraftigt sedan slutet på 9-talet, medan andelen bland svenska medborgare varierat mellan 3,1 och 4,5 procent. Här bör tilläggas att registerhanteringen ändrades under år 23, vilket förklarar en del av minskningen för andelen biståndstagare med utländskt medborgarskap. Under året minskade andelen biståndstagare med utomnordisk bakgrund från 13,5 till 11,7 procent. Bland svenska och nordiska medborgare sjönk andelen biståndstagare marginellt och även antalet biståndstagare sjönk något. Diagram 14: Andel med ekonomiskt bistånd efter medborgarskap perioden i Stockholm Svenskt Nordiskt Utomnordiskt Tidigare kallat socialbidrag 14

17 STADSDELSOMRÅDEN n. De minst befolkade stadsdelsområdena Spånga-Tensta, Skärholmen och Älvsjö är också dem som har den minsta befolkningsökningen, cirka 5 för var och en. Figur visar Stockholm stads 14 stadsdelsområden och i vilken storleksklass de ingår befolkningsmässigt. Skillnaden mellan områdenas invånarantal är stor och på Södermalm som har det högsta invånarantalet på ungefär 12 är ungefär fem gånger så folkrikt som Älvsjö där det bor ca 25 personer. Sedan förra året har Enskede-Årsta-Vantör nått över 9 invånare och hamnar därmed i den största storleksklassen tillsammans med Södermalm. Det tredje folkrikaste stadsdelsområdet är Hägersten-Liljeholmen som har 75 invånare. Det är 3 fler invånare än förra året och har därmed ökat mest av alla stadsdelsområden. De minst befolkade stadsdelsområdena Spånga-Tensta, Skärholmen och Älvsjö är också dem som har den minsta befolkningsökningen, cirka 5 för var och en. Figur 3: Befolkning i Stockholm stads stadsdelsområden år 21 15

18 Befolkningsförändringar Precis som föregående år ökade befolkningen i alla stadsdelsområde. Tidigare har Södermalm ökat sitt invånartal mest, de senaste två åren har Hägersten-Liljeholmen varit den stadsdel som ökat mest. Tabell 2: Folkökning i stadsdelsområden Stadsdelsområden Ökning / Minskning Hela staden Hägersten-Liljeholmen Kungsholmen Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Rinkeby-Kista Skarpnäck Skärholmen Älvsjö Spånga-Tensta Hägersten-Liljeholmen är det stadsdelsområde där den procentuella befolkningsökningen under år 21 var som störst, på 3,9 procent. Kungsholmen, Farsta och Älvsjö har alla ökat mer än 2,5 procent. I områden med stor befolkningsökning är det kopplat till nyproduktion av bostäder. Diagram 15: Procentuell befolkningsförändring i stadsdelsområden under år

19 Flyttningar År 21 hade Stockholms stad drygt 11 fler inflyttade än utflyttade. Alla stadsdelsområden hade större flyttningsnetto än födelseöverskott. Se vidare avsnittet om Födda och döda nedan. Störst andel inflyttare från övriga staden hade Älvsjö som också har en väldigt låg andel inflyttade från utlandet och övriga riket. Rinkeby-Kista och Skärholmen har lägst andel inflyttade från Stockholms stad. Östermalm är den stadsdel där högst andel av de inflyttade kommer från övriga riket. Skärholmen och Farsta har högst andel av inflyttade från övriga länet. Diagram 16: Inflyttning till stadsdelsområden år 21 från övriga staden, övriga länet, övriga Sverige och utlandet (%) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Stockholms stad Övriga länet Övriga riket Utlandet I Tabell 3 nedan redovisas flyttning mellan och inom stadens stadsdelsområden. Totalt skedde 93 flyttningar inom staden förra året, vilket är en minskning med 2 jämfört med år 29. Av alla flyttningar till bostäder i Stockholms stad gjordes knappt 6 procent av personer som redan bodde i staden. Vilket är en minskning med en procentenhet jämfört med förra året. Av tabellen framgår att flyttningar till och från områden inom Stockholm varierar mycket mellan stadsdelsområden. Södermalm är det område som har den största befolkningen och även det område som både hade störst inflyttning från och utflyttning till övriga stadsdelar. Nästan 7 7 personer flyttade dit medan 7 55 personer flyttade därifrån till övriga staden. För denna stadsdel är antalet inflyttade nästan 7 fler än föregående år, men antalet som flyttade därifrån är detsamma. Statistiken visar att en vanlig typ av flyttningar är så kallade inomflyttningar, det vill säga flyttningar inom ett stadsdelsområde. Nästan hälften (46 %) av alla flyttningar år 21 utgjordes av inomflyttningar, vilket är nästan samma andel som under år 29. Precis som föregående år var inomflyttningen störst i Rinkeby-Kista där 62 procent av dem som flyttade från Stockholms stad till en bostad i området flyttade inom stadsdelen. Den 17

20 lägsta andelen inomflyttningar hade Älvsjö där andelen var 29 procent av alla inflyttningar från staden. Stadsdelen med högst netto, alltså med fler inflyttningar än utflyttningar till andra stadsdelar är Hägersten-Liljeholmen med nästan 9 fler inflyttningar. Vilket är kopplat till nyproduktion i stadsdelen. Farsta, Kungsholmen och Älvsjö hade ungefär 4 fler inflyttade. Högst utflyttningsnetto, alltså med fler ut- än inflyttningar från andra stadsdelar har Rinkeby- Kista (-611) följt av Östermalm och Södermalm. Kungsholmen är den enda stadsdelen i Inre staden som har ett överskott. Tabellen visar också att de som lämnar stadsdelsområdet gärna flyttar till ett närliggande område i staden, men inte så ofta till ett område längre bort. Av naturliga skäl blir inomflyttningarna än mer dominerande om större områden studeras. Omkring tre fjärdedelar av dem som flyttar inom staden flyttar till en bostad som ligger i samma del av staden, Västerort, Söderort och Innerstaden. Tabell 3: Befolkningsomflyttningar år 21 inom och mellan Stockholms 14 stadsdelsområden Utflyttning från Inflyttning till Totalt Rinkeby - Kista (1) Spånga - Tensta (3) Hässelby - Vällingby (4) Bromma (6) Kungsholmen (8) Norrmalm (9) Östermalm (1) Södermalm (12) Enskede - Årsta - Vantör (14) Skarpnäck (15) Farsta (18) Älvsjön (21) Hägersten - Liljeholmen (22) Skärholmen (24) Totalt

21 Födda och döda Det stora flyttningsnettot (11 ) är den viktigaste förklaringen till att staden växer, men även födelsenettot (6 9) spelar en stor roll. Födelsenettot är också en viktig förklaring till varför den demografiska strukturen varierar mellan olika stadsdelsområden. För att kunna göra en korrekt jämförelse mellan stadsdelar av olika befolkningsstorlek har antalet födda och döda per 1 invånare beräknats. Liksom under år 29 föddes flest barn per invånare på Norrmalm, Hägersten-Liljeholmen och Kungsholmen. På Norrmalm föddes 2 36 barn per 1 invånare medan motsvarande antal i Hägersten-Liljeholmen och på Kungsholmen var ca respektive Norrmalm var samtidigt en stadsdel som hade lågt antal avlidna i förhållande till befolkningsstorleken. Diagram 17: Födda per 1 invånare år I diagram 18 framgår att de största födelseöverskotten (skillnaden mellan födda och döda) fanns i Södermalm och Norrmalm och Hägersten-Liljeholmen. Lägst födelsenetto hade Farsta där antalet födda bara var 111 fler än dem som dött. Även Älvsjö och Skärholmen har lågt födesöverskott. 19

22 Diagram 18: Befolkningsförändring och födelsenetto per stadsdelsområden år 21, antal personer Befolkningsförändring totalt Födelsenetto Det lägsta antalet avlidna per invånare under året hade Spånga-Tensta där ca 512 per 1 invånare dog. Precis som tidigare år tillhör Farsta och Östermalm dem med största antalen döda i förhållande till befolkningen. Älvsjö som förra året hade bland de lägsta dödskvoterna har 21 näst högst antal döda i förhållande till befolkningen. Dödskvoten för hela staden har sjunkit varje år de senaste åren, vilket den även gjorde mellan år 29 och 21 då den sjönk från 84 till 824 döda per 1 invånare. Detta är ett uttryck för att stadens befolkning föryngrats ytterligare. 2

23 Diagram 19: Döda per 1 invånare år

24 Befolkningsstruktur Skillnader i födelse- och dödskvoter påverkar tillsammans med flyttningsströmmarna den demografiska strukturen i respektive stadsdelsområde. Av diagrammet nedan framgår att det framförallt är stadsdelsområdena som byggdes under 196-talets miljonprogram som har en ung befolkning medan övriga staden har en förhållandevis äldre befolkning. Detta är ett förhållande som ändras långsamt över tid. I Spånga-Tensta, Älvsjö och Rinkeby-Kista är 31, 28 respektive 27 procent av befolkningen under 2 år. På Kungsholmen är endast 14 procent yngre än 2 år. Som jämförelse kan nämnas att genomsnittet för staden är 21 procent. Dessa siffror är identiska jämfört med de från föregående år och visar att dessa förhållanden är trögföränderliga över tid. Föga överraskande är att stadsdelsområdena i innerstaden har en äldre befolkningssammansättning. Högst andel personer som överstiger 6 år har Östermalm där mer än var fjärde invånare tillhör den åldersgruppen. Diagram 2: Åldersstrukturen år 21 (%) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % w 22

25 Diagram 21: Antal invånare (i absoluta tal) efter ålder i stadsdelsområden år w Invånare med utländsk bakgrund En förhållandevis stor andel av Stockholms 196 invånare med utländsk bakgrund bor i de så kallade miljonprogramsområdena. I Rinkeby-Kista, Skärholmen och Spånga-Tensta har 58, 48 respektive 4 procent av befolkningen utländsk bakgrund. Allra lägst är andelen i Innerstaden, Älvsjö och i Bromma. Andelen med utländsk bakgrund i staden som helhet har de senaste åren ökat något från knappt 21 procent år 24 till knappt 23 procent år 21. Diagram 22: Andel med utländsk bakgrund år Svenska medborgare födda i utlandet Utl. Medborgare födda i utlandet Utl. Medborgare födda i Sverige

26 Generellt kan sägas att i områden med en stor andel personer med utländsk bakgrund är andelen nordiska invandrare relativt låg. Dessa nordbor har i regel bott i Sverige längre tid och har på ett annat sätt än andra invandrargrupper etablerat sig i icke-invandrartäta områden som Stockholms innerstad och i närliggande villastadsdelsområden som Bromma och Västerort. Exempelvis var ungefär 77 procent av invånarna i Rinkeby-Kista med utländsk bakgrund av icke-europeisk/nordamerikansk bakgrund, medan motsvarande andel på Södermalm var drygt 37 procent. Diagram 23: Utländsk bakgrund efter nationalitet år 21 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Övr. världen Afrika Irak/Iran/Turkiet/Libanon/Syrien Europa/Nordamerika Norden Arbetslösa och biståndstagare I början av 2-talet ökade andelen arbetslösa i staden från 2,4 till 3,8 procent på ett par år. Därefter var andelen i det närmaste oförändrad fram till och med år 26 då den sjönk till 3,2 procent. Därefter fortsatte den att sjunka och under 28 var den nere på 2,3 procent, men under 29 steg arbetslösheten med nästan 1,3 procentenheter till 3,59 procent. Under 21 minskade andelen arbetslösa, men bara med,2 procentenheter till 3,57 procent. Skarpnäck, Älvsjö och Skärholmen hör till dem som ökade mest i staden. Jämfört med 29 ökade andelen arbetslösa med,4 procentenheter i Skarpnäck och Älvsjö samt med,6 procentenheter i Skärholmen. Dem som minskat mest är Kungsholmen, Farsta och Hässelby- Vällingby som alla minskat med ca,3 procentenheter. 24

27 Diagram 24: Andel öppet arbetslösa år 21 (okt) Under året har andelen i staden med ekonomiskt bistånd minskat något, från 4, till 3,8 procent. I samtliga stadsdelsområden utom Norrmalm, Östermalm, Hässelby-Vällingby och Älvsjö var andelen biståndstagare oförändrad eller lägre under 21 jämfört med 29. Mest ökade andelen i Älvsjö med,2 procentenheter. Stadsdelen med högst andel biståndstagare är Rinkeby-Kista som också stod för den största minskningen räknat i antal procentenheter. Där minskade andelen från 12,8 till 11,6 procent. Diagram 25: Andel med ekonomiskt bistånd år

28 TABELLER Tabell 1: Befolkningsförändringar i Stockholms län Kommun Folkmängd Folkmängd Folkökning Födda Döda Upplands Väsby Vallentuna Österåker Värmdö Järfälla Ekerö Huddinge Botkyrka Salem Haninge Tyresö Upplands-Bro Nykvarn Täby Danderyd Sollentuna Stockholm Södertälje Nacka Sundbyberg Solna Lidingö Vaxholm Norrtälje Sigtuna Nynäshamn

29 Tabell 2: Inflyttning till och utflyttning från Stockholms stad, år 21 Inflyttning från Utflyttning till Ålder Egna länet Övr. riket Utlandet Egna länet Övr. riket Utlandet

30 Tabell 3: Åldersfördelning i Stockholms stad och övriga länet, år 21 Ålder Stockholms stad Övriga länet W Tabell 4: Utländsk bakgrund i Stockholms stad, år 21 Irak / Iran / Turkiet / Övriga Europa / Libanon / Medborgarskap världen Nordamerika Syrien Norden Afrika Sydamerika Utl. medborgare födda i Sverige Utl. medborgare födda i utlandet Sv. medborgare födda i utlandet Totalt

31 Tabell 5: Befolkningsförändringar i Stockholms stadsdelsområden Folkmängd Folkmängd Folkökning Födda Döda Inflyttningar Utflyttningar Stadsdelsområde Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Tabell 6: Åldersfördelning i Stockholms stadsdelsområden, år 21 Ålder Stadsdelsområde w Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen

32 Tabell 7: Utländska medborgare och utländsk härkomst i Stockholms stadsdelsområden, år 21 Utländsk bakgrund Utländsk härkomst Irak / Iran utl. medb. Turkiet / födda i utl. medb. sv. medb. Övriga Europa / Libanon / Stadsdelsområde Sverige födda i utl. födda i utl. världen Afrika Nordamerika Syrien Norden Sydamerika Rinkeby-Kista Spånga-Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Kungsholmen Norrmalm Östermalm Södermalm Enskede-Årsta-Vantör Skarpnäck Farsta Älvsjö Hägersten-Liljeholmen Skärholmen Tabell 8: Ekonomiskt bistånd och andel arbetssökande i Stockholms stadsdelsområden, år 21 Stadsdelsområde Ekonomiskt Arbetssökande bistånd (%) (%) Rinkeby-Kista 11,6 6,8 Spånga-Tensta 1,4 5,9 Hässelby-Vällingby 5,4 4,7 Bromma 1,9 2,5 Kungsholmen,9 2,1 Norrmalm,9 2,1 Östermalm,7 2, Södermalm 1,6 2,6 Enskede-Årsta-Vantör 5,4 4,2 Skarpnäck 4,4 4,2 Farsta 5,1 4,4 Älvsjö 2,3 3,1 Hägersten-Liljeholmen 2, 3,2 Skärholmen 8,6 7,2 3

33

34 USK AB är ett konsultföretag som producerar tjänster inom områdena statistik, prognoser, undersökningar och utredningar. Som expert på Stockholm erbjuder USK bland annat fakta och kvalificerat beslutsstöd i frågor som rör Stockholmsregionen. USK är från den 1 juni 211 en del av Sweco-koncernen. Box 832, 14 2 Stockholm Besöksadress: Kaplansbacken 1 Telefon: Fax: E-post:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 29 S 21:8 21-7-7 Johan Regnér 8-58 35 65 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Flyttnettot fortsatt högt och födelsenettot ökar BEFOLKNING. Befolkningsöversikt 2007

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Flyttnettot fortsatt högt och födelsenettot ökar BEFOLKNING. Befolkningsöversikt 2007 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BEFOLKNING Befolkningsöversikt 2007 Flyttnettot fortsatt högt och födelsenettot ökar S 2008:14 Frida Saarinen 2008-12-01 Tel: 508 35 004 Befolkningstillväxten,

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2014 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2014 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2014 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2015 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2008 S 2009:2 2009-03-24 Roland Engkvist 08-508 35 011 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Arbetssökande i stadsdelsområden

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2009 S 2010:1 2010-03-23 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport ingår

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Befolkning och befolkningsförändringar

Befolkning och befolkningsförändringar 2 Befolkning och befolkningsförändringar Befolkning och befolkningsförändringar Befolkningen i Stockholms län uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 2 019 182 personer vilket var en ökning med 37 919 personer

Läs mer

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län

Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Den demografiska utvecklingen i kommunerna i Stockholms län Befolkningsprognoser och bostadsbyggande Länsstyrelsen i Stockholms län 19 sept. 28 Åke Nilsson www.demografikonsulten.se Stockholmsmigranterna

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda

Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Inrikes in- och utflyttning till och från Stockholms län Vidareflyttning av utrikes födda Karin Lundström SCB facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (2) 2012-04-24 P 7 ANMÄLAN 2012-03-12 HSN 1202-0135 Handläggare: Maria Hedberg Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Förvärvsarbetande i Stockholm Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Förvärvsarbetande i Stockholm Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2014 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Bo Burström professor/överläkare Avdelningen för socialmedicin, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet Hälso och sjukvårdslag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Nationalmuseum. Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under

Nationalmuseum. Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under 05-11. Om Exquiro Exquiro Market Research bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 2012 Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden 1 Arbetssökande 1 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Eurofutures har med Stadsledningskontoret om sammanställande

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Arbetssökande 2013 FÖRORD Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Strategy har

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 21 SA 21:3 21-4-19 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 211 SA 211:3 211-4-13 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner

Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Demografisk rapport 2012:07 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2012-2021/45 Bostadsbyggnadsplaner för Stockholms

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2014 The Capital of Scandinavia stockholm.se 3 (44) Förord Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Strategy har med Stadsledningskontoret

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2011

Fruktsamhet och mortalitet 2011 Demografisk rapport 2012:08 Fruktsamhet och mortalitet 2011 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos för Stockholms län 2012-2021 Fruktsamhet och mortalitet 2011 uppdelat på

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutvecklingen Demografisk rapport 213:1 Befolkningsutvecklingen 212 Befolkningsprognos 213-222/45 Befolkningsutvecklingen 212 i Stockholms län 213:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Lafa enheten för sexualitet och hälsa Lafa är Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Målet med verksamheten är att

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen 1 (10) Influensasäsongen 2015-2016 Denna rapport sammanfattar influensasäsongen 2015-2016 i Stockholms län Innehåll Influensasäsongen 2015-2016... 2 Vaccinationstäckning... 3 Vaccinets skyddseffekt...

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016 i 1 (2) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2017-03-29 HSN 2017-0398 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2017-05-16 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040 BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 214-24 RAPPORT 214-6-24 FÖRORD : Sweco Strategy har på uppdrag av Stockholms stads stadsledningskontor utarbetat befolkningsscenarier för perioden 214-24. Huvudscenariet

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-03-25 1 (2) HSN 1503-0369 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2015-04-28, p 15 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2014:05 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner. Befolkningsprognos 2014-2023/45 STATISTISKA CENTRALBYRÅN REVIDERAD

Läs mer

Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos /50

Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 2016:06 Barnhushållens flyttningar och unga vuxnas flytt från föräldrarna Befolkningsprognos 2016-2025/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län 2009:1 Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsutvecklingen i Stockholms län 2008 När, var, hur vänder det? 2009:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2014

Fruktsamhet och mortalitet 2014 Demografisk rapport 2015:10 Fruktsamhet och mortalitet 2014 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2015 2024/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

Befolkningsförändringar. Örnsköldsviks kommun 2013

Befolkningsförändringar. Örnsköldsviks kommun 2013 Befolkningsförändringar Örnsköldsviks kommun 2013 2014 2 Förord Detta PM redovisar befolkningsförändringar i Örnsköldsviks kommun 2013, samt befolkningens fördelning på församlingsnivå 31 december 2013.

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Årsrapport 2015 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport ingår som en del i det avtal Sweco Society har med Stadsledningskontoret

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2012 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden

Fruktsamhet och mortalitet 2012 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Demografisk rapport 2013:06 Fruktsamhet och mortalitet 2012 Uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2013-2022/45 Fruktsamhet och mortalitet 2012 uppdelat på födelseländer,

Läs mer

Valkretsindelning för landstingsval för perioden

Valkretsindelning för landstingsval för perioden NACKA KOMMUN 2017-06-14 TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2017/4 KFKS 2017/528 1 (1) Valnämnden Valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022 Yttrande till Stockholms läns landsting Förslag till beslut

Läs mer