STATISTIK OM. Allmänna val: Val Resultat och analys av Stockholmsvalen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATISTIK OM. Allmänna val: Val Resultat och analys av Stockholmsvalen 2010"

Transkript

1 STATISTIK OM STHLM Allmänna val: Val 2010 Resultat och analys av Stockholmsvalen 2010 S 2010: Petter Frizén och Charles Sandström STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

2

3 INNEHÅLL Förord... 3 Bakgrund till stockholmsvalen Inledning... 4 Rösträtt... 4 Kommunalvalet i Stockholm Valdeltagande... 5 Valnämndsröster... 6 Resultat i valet... 6 Jämförelse mellan de olika valen Landstingsvalet i Stockholm Riksdagsvalet i Stockholm Tabeller Tabell 1.1 Kommunfullmäktigvalet Godkända valsedlar partivis i valkretsar och församlingar Tabell 1.2 Kommunfullmäktigvalet Godkända valsedlar partivis i stadsdelsområden.. 15 Tabell 2.1 Kommunfullmäktigvalet 2010 i länets kommuner Tabell 2.2 Kommunfullmäktigvalet 2010 efter stadsdelsområden Tabell 3 Kommunfullmäktigvalet Godkända valsedlar partivis i länets kommuner Tabell 4 Kommunfullmäktigvalet Valda fullmäktige i länets kommuner Tabell 5 Landstingsvalet Tabell 6 Riksdagsvalet Tabell 7 Kommunfullmäktigvalet Valkretsar, församlingar, redovisningsområden och valdistrikt i Stockholm Tabell 8 Kommunfullmäktigvalen i Stockholm Valkretsar och församlingar Tabell 9 Mandatfördelningen i Stockholm Hela staden och valkretsar Karta 1 Karta över Stockholms alkretsar, församlingar och stadsdelsområden

4 2

5 FÖRORD En redogörelse för kommunalvalen i Stockholm ingår i Utrednings- och statistikkontorets avtal med Stadsledningskontoret. Senaste rapport i serien har beteckningen S 2006:16 och behandlar valet Källor Uppgifterna rörande de allmänna valen kommer från Valmyndigheten, den statliga organisation som har i uppdrag att organisera och redovisa riksdags-, kommunal- och landstingsvalen. 3

6 BAKGRUND TILL STOCKHOLMSVALEN 2010 Inledning Antalet röstberättigade vid de kommunala valen i Stockholm den 19 september 2010 var vilket är fler än vid valet Antalet utländska medborgare som hade rösträtt uppgick till , en ökning med sedan förra valet. Andelen utländska medborgare med rösträtt i de kommunala valen var därmed 8,3 %, jämfört med 7,9 % respektive 8,3 % vid de närmast föregående valen 2006 och Förstagångsväljarna i de kommunala valen har sedan 2006 ökat med till Av årets förstagångsväljare har utländskt medborgarskap. Vid valet till riksdagen hade stockholmare rösträtt, vilket var fler än vid föregående val. Förstagångsväljarna utgjorde eller 7027 fler än år Antalet röstberättigade utlandssvenskar i riksdagsvalet har ökat något från år 2006 till vid årets val. Stockholm är indelat i sex valkretsar och inom dessa totalt 503 valdistrikt, en ökning med 42 sedan valet år Valkrets I omfattar Södemalm-Enskede, valkrets II Bromma - Kungsholmen, valkrets III Norrmalm - Östermalm - Gamla Stan, valkrets IV Östra Söderort, valkrets V Västra Söderort samt valkrets VI Yttre Västerort. Rösträtt Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige har den som: är 18 år senast på valdagen är svensk medborgare o eller medborgare i något av EUs medlemsländer o eller medborgare i Island eller Norge o eller har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen är folkbokförd i kommunen/landstinget Rösträtt till riksdagen har den som: är 18 år senast på valdagen är svensk medborgare är eller har varit folkbokförd i Sverige 4

7 KOMMUNALVALET I STOCKHOLM 2010 Valdeltagande Sammanlagt har räknats in giltiga och ogiltiga valsedlar, vilket ger totalt avgivna röster. Valdeltagandet blev därmed 81,6 %, en ökning med 2,5 procentenheter jämfört med valet Figuren visar valdeltagandet de senaste valen. Valdeltagande valkretsvis i kommunalvalen I Södermalm - Enskede II Bromma Kungs-holmen III Norrmalm- Östermalm- Gamla Stan IV Östra Söderort V Västra Söderort VI Yttre Västerort Hela staden Som synes har valdeltagandet ökat sedan förra valet i samtliga valkretsarr utom i valkrets III och IV. Valkrets VI som haft en nedåtgående trend sedan valet 1998 ökade sitt valdeltagande till 73,0 % medan valkrets III som under samma period haft en stigande kurva i detta val minskat till 81 %. Trenden att valdeltagandet ökat mest i valkretsar med ett redan högt valdeltagande bröts därmed vilket betyder att skillnaden mellan valkretsar med högt respektive lågt valdeltagande minskat något. Valdeltagandet skiljer sig markant mellan stadsdelarna i staden. Tabellen visar de stadsdelar som har lägst respektive högst valdeltagande Stadsdel Rinkeby Husby Tensta Universitetet Rågsved Skärholmen Vårberg Hässelby Gård Grimsta Bredäng ,8 52,7 55,2 56,8 58,3 57,9 59,1 62,0 59,6 60,7 61,4 63,7 63,3 67,5 64,6 65,0 66,4 67,4 65,1 62,0 Differens,%-enheter -2,9-1,6 0,4-2,9-1,1-2,3-4,2-1,8-2,4 3,1 Långsjö Stora Mossen Herrängen Bromma Kyrka Norra Ängby Höglandet Smedslätten Nockeby Ålsten Södra Ängby 88,4 89,4 88,4 90,9 89,9 89,3 90,1-1 90,4 89,5 90,5 89,8 90,5 86,4 92,2 89,8 93,5 92,1 94,1 93,2-1,0-2,5 0,6-0,9 0,7 4,1 2,4 1,4 0,9 1 Stadsdelen var vid valet 2006 uppdelat i Eneby+Bromma Kyrka N (89,4 %) och Bromma Kyrka S (88,6 %) 5

8 Liksom vid valet 2006 hade Rinkeby lägst valdeltagande i år och stadsdelen är med 49,8 % den enda där färre än hälften av de röstberättigade deltog i årets kommunalval. Stadsdelen Vårberg visar en markant nedgång liksom Universitetet. Södra Ängby har kvar positionen som stadsdelen med högst valdeltagande från senaste valet. Trenden är att allt färre röstar i stadsdelar med ett redan lågt valdeltagande medan det mottsatta gäller för stadsdelar med ett högt valdeltagande där alltfler röstade. Av enskilda valdistrikt visade Spånga 22 i Rinkeby det lägsta valdeltagandet med 36,4 %. I tre andra distrikt deltog färre än hälften av de röstberättigade i valet nämligen Spånga 19 i Rinkeby, 49,4 %, Engelbrekt 11 i Universitetet, 49,0 %, samt Spånga 21 i Rinkeby, 47,3 %. I den andra ändan - enskilda valdistrikt med högst valdeltagande -finner vi Västerled 15 i Ålsten, 94,5 %, och Bromma 18 i Södra Ängby, 94,1 %. Valnämndsröster Med valnämndsröster avses de förtidsröster som vid den preliminära rösträkningen inte räknats i vallokal utan vid valnämndens offentliga förrättning på onsdagen efter valdagen. Dessa röster kan inte fördelas på församling och valdistrikt utan endast på valkrets och har i tabellerna nedan benämningen valnämndsröster. Även om de flesta förtidsröster räknas i vallokal på valdagen visar tabellen nedan att antalet valnämndsröster i Stockholm ökade 2010 jämfört med föregående val. År Valnämndsröster, antal Valnämndsröster, % av total , , , ,1 Resultat i valet Resultatet i årets val innebär att liksom efter valet sju partier blir representerade i fullmäktige. Moderaterna blir största parti och tillsammans med de tre partierna Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har de borgerliga partierna stöd av 51,9 % av de giltiga rösterna. De rödgröna, som bestod av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fick nu 43,9 %, Sverigedemokraterna fick 2,6 % och övriga partier fick 1,6 %. Bland övriga partier var Feministiskt initiativ det största med 1.2 % stöd. Figuren på nästa sida visar andelen röster på partier i de fyra senaste kommunalvalen. 6

9 Andel röster på partier i kommunalvalen i Stockholm m c fp kd s v mp sd övriga Med undantag för 2002 då Socialdemokraterna gjorde ett starkt val har Moderaterna under de senaste fyra valen varit största parti. Så även i 2010 års kommunalval. Årets val visar en kraftig framgång för Miljöpartiet jämfört med resultatet i valet 2006 och framförallt valet Inom Alliansen har Moderaterna minskat något medan Centerpartiet och Folkpartiet tagit ett litet kliv framåt. Noterbart är även att Sverigedemokraterna ökat till ett resultat på 2,6 %. Rösterna i valkretsar avgör antalet mandat och rösterna föll enligt följande. Siffrorna visar andelarna i procent av antalet giltiga röster. Parti Valkrets I Södermalm - Enskede m 30,0 c 4,4 fp 9,3 kd 2,7 s 20,6 v 9,8 mp 19,0 sd 2,0 övriga 2,3 II III IV V VI Hela Bromma Norrmalm- Östra Västra Yttre staden Kungsholmen Östermalm- Söderort Söderort Västerort Gamla Stan 43,6 50,6 24,5 27,9 27,5 34,4 5,1 5,3 2,7 3,5 2,4 4,0 13,0 12,6 7,3 8,8 8,7 10,0 4,2 4,4 3,0 2,8 3,8 3,5 14,0 10,4 31,4 27,5 35,8 22,6 4,5 3,6 10,2 9,2 7,3 7,4 12,3 10,1 15,3 15,2 9,9 13,9 2,1 1,7 3,8 3,2 3,4 2,6 1,2 1,2 1,9 1,8 1,1 1,6 Som synes har Moderaterna sin styrka i de innerstadsbetonade valkretsarna framför allt i II, Bromma-Kungsholmen, och III, Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan. För Socialdemokraterna gäller det omvända förhållandet och partiet fick bäst resultat i valkretsarna IV, Östra Söderort, och VI, Yttre Västerort. De politiska blocken följer i stor utsträckning samma mönster som de två största partierna. Figuren nedan visar blockens styrka i de sex valkretsarna. Notera att Sverigedemokraterna här inkluderas i gruppen Övriga. 7

10 Andel röster på de politiska blocken i kommunalvalet i Stockholm 2010 efter valkretsar Alliansen Rödgröna Övriga 10 0 Valkrets I Valkrets II Valkrets III Valkrets IV Valkrets V Valkrets VI Det borgerliga blocket har som synes ett markant övertag i valkretsarna II och III. De Rödgröna är på motsvarande sätt i övervikt i ytterstadsvalkretsarna även om dominansen inte är lika stor. Om man studerar de enskilda partiernas resultat i de 508 valdistrikten ser man markanta skillnader mellan extremvärdena. Tabellen på nästa sida visar i vilka valdistrikt partierna uppnådde sin bästa respektive sämsta resultat i årets kommunalval. Parti Bäst resultat Sämst resultat Resultat Valdistrikt % Valdistrikt % Hela staden M Oscar 10 67,9 Spånga 18 4,7 33,4 C Gustav Vasa 1 9,1 Spånga 21 0,0 4,0 Fp Brännkyrka 11 22,3 Kista 7 0,9 10,0 Kd Farsta 28 10,5 Kista 7 0,4 3,5 S Spånga 18 69,3 Västerled 14 1,5 22,6 V Skarpnäck 20 18,6 Västerled 14 0,3 7,4 Mp Hägersten 15 29,6 Oscar 10 3,6 13,9 Sd Hässelby 1 9,3 Hägersten 2 0,0 2,6 Tabellen visar på mycket stora skillnader i partisympatier i olika delar av Stockholms stad. För Socialdemokraterna ligger det valdistrikt som visade det bästa resultatet i stadsdelen Rinkeby och det som visade sämst i stadsdelen Höglandet. Moderaternas bästa distrikt ligger i Karlaplan och det sämsta i Rinkeby. Årets kommunalval resulterade i följande mandatfördelning valkretsvis. Parti Valkrets I II III IV V VI Hela staden Södermalm - Enskede Bromma Kungsholmen Norrmalm- Östermalm- Östra Söderort Västra Söderort Yttre Västerort Gamla Stan m (19 män, 19 kvinnor) c (2 män, 1 kvinna) fp (3 män, 7 kvinnor) kd (1 kvinna) s (14 män, 11 kvinnor) v (3 män, 5 kvinnor) mp (7 män, 9 kvinnor) 8

11 De borgerliga partierna bestående av Moderater, Folkpartister, Kristdemokrater och Centerpartister förfogar över 52 mandat medan oppositionen, som består av Socialdemokrater, Vänsterpartister och Miljöpartister har 49 mandat. Antalet kvinnor i fullmäktige har ökat från 51 till 53 jämfört med föregående val. På motsvarande sätt har antalet män minskat från 50 till 48. Moderaterna är det parti som bäst uppnått full balans med lika många män och kvinnor i sin representation. Tendensen att intresset från de röstande att kryssa för en speciell kandidat på valsedeln har minskat för varje val som denna möjlighet har funnits bröts vid 2010 års kommunalval. I årets val hade personer eller 24,0 % av samtliga röstande utnyttjat denna rättighet att jämföra med personer eller 20,9 % vid 2006 års val. Resultatet innebär att följande elva kandidater klarade spärren på fem procent av partiets röster i valkretsen för att väljas in på personligt röstetal: Sten Nordin för Moderaterna Per Ankersjö för Centerpartiet Helen Törnqvist för Centerpartiet Karl Bern för Folkpartiet Lotta Edholm för Folkpartiet Ewa Samuelsson för Kristdemokraterna Carin Jämtin för Socialdemokraterna Hassan Said Mahamed för Socialdemokraterna Ann-Margarethe Lihv för Vänsterpartiet Emilia Hagberg för Miljöpartiet Awad A. Hersi för Miljöpartiet En sammanfattning av mandatfördelningen de senaste valen framgår av tablån nedan. Parti Valår m c fp kd s v mp sp Summa I tabellen på nästa sida jämförs på församlingsnivå årets resultat med resultatet efter valet 2006 för de i kommunfullmäktige representerade partierna. Siffrorna visar skillnaden mellan valresultaten i procentenheter. Partiernas bästa respektive sämsta resultat är markerade i tabellen. 9

12 Församling m c fp kd s v mp Domkyrkoförs -2,6 0,9 0,8 1,3-2,4 0,0 4,2 Johannes -2,8 2,7 1,9 0,2-2,6-0,3 2,6 Adolf Fredrik -2,9 1,8 1,2-0,3-1,7 0,2 3,7 Gustav Vasa -1,1 1,4 1,5-0,2-1,7-0,7 2,0 Matteus -1,7 1,6 0,9 0,2-2,1-0,3 3,0 Engelbrekt -2,7 2,1 1,5 0,5-2,8 0,0 2,8 Hedvig Eleonora -4,7 2,1 2,4 1,0-1,3-0,2 1,5 Oscar -4,9 1,6 2,2 1,0-1,7 0,1 2,9 Kungsholm -3,6 1,1 2,4 0,6-2,2-0,2 3,2 S:t Göran -1,4 1,4 1,2 0,4-3,7-0,5 4,0 Essinge -3,5 1,8 0,5 0,6-2,4-0,6 4,3 Högalid -2,8 1,0 0,1-0,3-2,9-0,6 6,5 Katarina -3,0 1,0 0,6-0,4-2,7-0,7 6,0 Maria -2,2 1,4 0,6 0,0-3,4-0,4 5,3 Sofia -2,0 1,8 0,8 0,2-3,9-0,9 5,4 Hägersten -3,0 0,7 0,0-0,8-3,8-0,1 6,8 Brännkyrka -1,3 1,0 0,7-1,0-3,6-1,1 4,8 Vantör -2,5 0,1-0,1-1,3-1,8 0,0 4,8 Enskede -3,2 0,4 0,0-0,4-2,4-0,4 6,8 Skarpnäck -2,1 0,3-0,4-0,9-3,3-0,5 7,0 Farsta -2,0 0,2-0,6-0,9-1,5-0,5 4,3 Skärholmen -2,8-0,3-1,1-1,0 4,4-1,9 2,5 Bromma -2,3 0,6 1,1-0,7-2,3-0,7 4,4 Västerled -4,1 1,3 1,8 0,0-2,0-0,2 3,9 Vällingby -1,3 0,1 0,0-0,8-2,5-0,2 4,3 Spånga-Kista -1,7-0,2-0,8-1,2 1,8-2,0 3,2 Hässelby -3,0 0,1 0,3-0,8-0,8 0,3 3,0 De två partier som framförallt skiljer ut sig från mängden är Moderaterna som gått tillbaka och Miljöpartiet som på motsvarande sätt ökat sitt stöd i samtliga församlingar. Miljöpartiet är också det parti som ökat sitt stöd mest i en enskild församling, nämligen i Skarpnäck med 7 procentenheter. Socialdemokraterna fortsätter sin tillbakagång i Stockholm och man går bara framåt i två församlingar, Skärholmen och Spånga-Kista. Intressant att notera är att Centerpartiet, å andra sidan, har fått ett ökat stöd i alla församlingar utom just dessa två. Folkpartiet lyckades, i jämförelse med valet 2006, bäst i innerstaden. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet noterar båda relativt små förändringar jämfört med Jämförelse mellan de olika valen Under senare år har väljarnas vilja att rösta på olika partier i de olika valen ökat. Figuren på nästa sida visar hur de röstberättigade i Stockholms stad har röstat i de tre valen till riksdag, landsting och kommun. Moderaterna har som figuren visar nått ett relativt jämt resultat i de tre valen medan Socialdemokraterna nådde sitt bästa resultat i landstingsvalet. För Centerpartiet och Kristdemokraterna ligger siffrorna i riksdagsvalet avsevärt högre än i de andra valen. Det omvända gäller för Miljöpartiet som hade sitt sämsta val i riksdagsvalet men samtidigt gjorde bra ifrån sig på kommunnivå. Vänsterpartiet lyckades bäst och Sverigedemokraterna sämst i landstingsvalet. 10

13 Andel röster på partier i de tre allmänna valen i Stockholms stad Riksdagsvalet Landstingsvalet Kommunalvalet 5 0 m c fp kd s v mp sd övriga Vid en jämförelse mellan riksdags- och kommunalvalen på valkretsnivå i Stockholm finner man att det framförallt är Centerpartiet som råkar ut för röstsplittring. Positiva siffror betyder högre röstandel i kommunalvalet än i riksdagsvalet. Parti Valkrets, %-enheter I II III IV V VI Södermalm - Enskede Bromma Kungs- holmen Norrmalm Östermalm Gamla Stan Östra Söderort Västra Söderort Yttre Västerort m -0,2 1,6 3,2-1,1-1,5-1,2 c -2,2-3,5-4 -1,3-1,3-1,2 fp 0,9 2,3 2,1 0,6 1,6 1,2 kd -1,3-2,7-3,6-0,7-1,1-1,1 s 1,3 1,4 1,2 2,3 1,9 1,6 v 0,1 0,1 0-0,1-0,2 0,3 mp 2,2 1,6 2 1,1 1,3 1,4 sd -0,6-0,6-0,6-0,7-0,5-0,4 För Moderaterna var den största skillnaden mellan valen i valkrets IIII där man fick 3,2 procentenheter högre siffror i kommunalvalet än i riksdagsvalet. I samma valkrets hade Centerpartiet istället 4,0 och Kristdemokraterna 3,6 procentenheterr bättre resultat i riksdagsvalet än i kommunalvalet. Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjorde i samtliga sex valkretsar ett bättre kommunalval än riksdagsval. Det omvända gäller för Sverigedemokraterna vars stöd hos stockholmarna låg mellan 0,4 och 0,7 procentenheter högre i riksdagsvalet än i kommunalvalet. Klart minst väljardifferens mellan valen fick Vänsterpartiet vars största skillnad går att finna i valkrets VI där 0,3 procentenheter fler föredrog partiet i kommunalvalet än i riksdagsvalet. LANDSTINGSVALET I STOCKHOLM 2010 I landstingsvalet i Stockholms län röstade personer, ett valdeltagande på 81,1 %. I valet 2006 röstade 79,1 % och valdeltagandet har således ökat med 2,0 procentenheter. Liksom i kommunalvalet i Stockholm leder valresultatet till att den borgliga majoriteten behåller sin makt i landstingsfullmäktige. Kombinationen av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna erhöll 54,6 % av de giltiga rösterna medan de Rödgröna bestående av Socialdemokrater, Vänsterpartister och Miljöpartister fick 41,5 %, Sverigedemokrater 2,8 % och övriga partier 1,1 %. Tabellen på nästa sida visar partiernas röstandelar vid valen 2006 och

14 Parti Valår Differens,%-enheter m 36,7 35,7 1,0 c 3,8 4,0-0,2 fp 9,3 10,2-0,9 kd 4,7 6,0-1,3 s 25,6 27,4-1,8 v 6,2 6,6-0,4 mp 9,7 6,6 3,1 sd 2,8 1,6 1,2 övriga 1,1 1,2-0,1 Baserat på sina 36,7 % av rösterna får Moderaterna 57 mandat, Centern får 6, Folkpartiet 15 och Kristdemokraterna 9 mandat. I oppositionen får Socialdemokraterna 39 mandat medan Vänsterpartiet får 10 och Miljöpartiet får 15 mandat. RIKSDAGSVALET I STOCKHOLM 2010 I riksdagsvalet i Stockholms valkrets röstade personer vilket innebar ett valdeltagande på 85,0 %, en påtaglig ökning jämfört med valen 2006 och 2002 då 82,4 respektive 80,7 % röstade. Moderaterna blev liksom 2006 största parti med 34,3 % av de giltiga rösterna och får därmed tillsätta 10 av Stockholms stads 29 riksdagsmandat. Tabellen nedan visar partiernas andelar av rösterna i valen 2010 och Parti Valår Differens,%-enheter m 34,3 35,1-0,8 c 6,3 5,6 0,7 fp 8,6 10,0-1,4 kd 5,3 5,0 0,3 s 20,9 23,2-2,3 v 7,4 7,4 0,0 mp 12,2 9,3 2,9 sd 3,2 1,6 1,6 övriga 1,8 2,7-0,9 Socialdemokraterna fick för sina 20,9 % av rösterna 6 mandat, Vänsterpartiet fick 2 mandat och Miljöpartiet 3. På den borgerliga sidan fick Centerpartiet 2, Folkpartiet 3 och Kristdemokraterna 2 mandat. Utifrån sitt resultat på 3,2 % fick Sverigedemokraterna för första gången ett riksdagsmandat i Stockholms valkrets. Inga mandat tillföll de partier som registreras under övriga. Vid en jämförelse mellan resultaten i riksdagsvalen i Stockholm och hela riket framträder det tydligt att Moderaterna är avsevärt starkare i Stockholm än i landet i övrigt medan det motsatta förhållandet gäller för Socialdemokraterna. Miljöpartiets starka ställning i Stockholm har blivit ännu tydligare i årets val. Liksom i andra delar av riket har Sverigedemokraterna stärkt sitt stöd och deras mandat från Stockholms valkrets är - som vi sett ovan - baserat på ett fördubblat väljarstöd jämfört med Parti Stockholm Riket Differens,%-enheter m 34,3 30,1 4,2 c 6,3 6,6-0,3 fp 8,6 7,1 1,5 kd 5,3 5,6-0,3 s 20,9 30,7-9,8 v 7,4 5,6 1,8 mp sd 12,2 3,2 7,3 5,7 4,9-2,5 övriga 1,8 1,4 0,4 12

15 Tabell 1.1 Kommunfullmäktigvalet Godkända valsedlar partivis i valkretsar och församlingar Godkända valsedlar, partifördelning Godkända valsedlar, partifördelning, % m c fp kd s v mp sd övr Totalt m c fp kd s v mp sd övr Totalt Valkrets I ,2 4,3 9,4 2,8 20,9 9,6 18,5 2,1 2,2 100,0 Valnämndsröster ,0 Valdistrikten ,0 4,3 9,4 2,7 20,6 9,8 18,9 2,0 2,3 100,0 Enskede ,6 3,7 8,6 3,1 24,4 9,3 18,0 2,5 1,8 100,0 Högalid ,4 4,3 9,1 2,7 20,8 10,1 20,9 2,0 2,7 100,0 Katarina ,8 4,2 9,1 2,5 20,4 10,9 19,3 2,2 2,6 100,0 Maria ,2 4,4 9,8 2,7 19,0 11,0 19,0 1,6 2,3 100,0 Sofia ,1 5,1 10,5 2,6 17,7 8,1 17,4 1,5 2,0 100,0 Valkrets II ,9 5,1 13,1 4,3 13,9 4,5 12,0 2,1 1,2 100,0 Valnämndsröster ,8 5,5 10,4 3,1 16,0 5,3 16,8 2,2 1,9 100,0 Valdistrikten ,9 5,1 13,1 4,3 13,9 4,5 12,0 2,1 1,2 100,0 Bromma ,2 4,3 12,5 4,0 18,5 5,5 12,9 2,9 1,2 100,0 Essinge ,0 5,4 11,7 4,2 12,6 3,8 12,7 1,9 1,8 100,0 Kungsholm ,6 5,5 14,3 4,2 12,0 3,9 10,8 1,7 1,0 100,0 S:t Göran ,1 5,2 12,2 3,8 14,0 5,2 13,0 2,0 1,5 100,0 Västerled ,4 5,5 14,6 5,3 9,7 2,9 10,4 1,6 0,7 100,0 Valkrets III ,3 5,3 12,7 4,4 10,2 3,5 9,8 1,6 1,1 100,0 Valnämndsröster ,6 5,7 11,0 4,4 12,0 4,2 13,5 1,9 1,7 100,0 Valdistrikten ,9 5,3 12,7 4,4 10,3 3,6 9,9 1,7 1,2 100,0 Adolf Fredrik ,0 5,4 12,9 3,7 12,8 4,4 11,0 1,7 1,2 100,0 Domkyrkoförs ,9 3,9 10,8 3,9 13,1 2,9 9,1 1,2 1,1 100,0 Engelbrekt ,0 5,7 12,4 4,2 9,5 4,4 10,8 1,6 1,4 100,0 Gustav Vasa ,6 5,2 12,8 3,4 13,1 4,1 10,6 1,7 1,6 100,0 Hedvig Eleonora ,7 4,8 12,7 5,6 5,8 1,4 6,1 1,3 0,6 100,0 Johannes ,2 6,3 12,8 3,7 11,8 3,5 10,1 1,6 0,9 100,0 Matteus ,6 5,7 12,7 3,6 12,3 4,3 12,0 1,5 1,3 100,0 Oscar ,1 4,9 12,9 5,6 8,2 2,6 8,0 1,9 0,9 100,0 13

16 Tabell 1.1 Kommunfullmäktigvalet Godkända valsedlar partivis i valkretsar och församlingar Godkända valsedlar, partifördelning Godkända valsedlar, partifördelning, % m c fp kd s v mp sd övr Totalt m c fp kd s v mp sd övr Totalt Valkrets IV ,1 2,6 7,2 3,0 31,8 10,4 15,2 3,9 1,8 100,0 Valnämndsröster ,2 2,7 5,2 2,5 34,8 10,4 16,9 3,4 2,9 100,0 Valdistrikten ,7 2,7 7,4 3,1 31,2 10,2 15,2 3,8 1,8 100,0 Farsta ,1 2,4 7,4 3,4 33,5 8,9 12,6 4,3 1,5 100,0 Skarpnäck ,1 3,1 7,3 2,6 27,3 12,7 20,9 2,8 2,2 100,0 Vantör ,1 2,0 6,8 2,8 35,3 9,8 11,6 4,7 1,8 100,0 Valkrets V ,2 3,6 9,0 2,9 26,9 9,2 15,2 3,2 1,8 100,0 Valnämndsröster ,4 2,6 6,4 2,4 31,8 9,9 17,7 3,5 2,3 100,0 Valdistrikten ,1 3,5 8,9 2,8 27,3 9,2 15,1 3,2 1,8 100,0 Brännkyrka ,9 4,3 11,2 3,2 24,3 7,0 12,4 3,5 1,2 100,0 Hägersten ,9 4,0 9,0 2,6 20,9 10,1 19,4 2,7 2,3 100,0 Skärholmen ,5 1,3 5,7 2,9 45,7 10,0 9,6 4,0 1,4 100,0 Valkrets VI ,1 2,4 8,9 3,9 35,1 7,2 9,8 3,4 1,1 100,0 Valnämndsröster ,6 2,3 5,0 2,7 48,0 9,2 11,5 2,4 1,3 100,0 Valdistrikten ,1 2,4 8,9 3,9 35,1 7,2 9,8 3,4 1,1 100,0 Hässelby ,3 2,9 10,1 4,8 28,4 5,7 8,5 4,5 0,8 100,0 Spånga-Kista ,7 1,8 7,4 3,2 42,3 8,6 10,2 2,5 1,4 100,0 Vällingby ,6 3,0 10,9 4,5 27,4 5,9 10,7 4,2 0,9 100,0 Hela staden ,4 4,0 10,0 3,5 22,6 7,4 13,9 2,6 1,6 100,0 Valnämndsröster ,2 4,1 7,8 2,9 25,8 7,9 16,6 2,5 2,2 100,0 Valdistrikten ,6 4,0 10,1 3,5 22,4 7,4 13,7 2,6 1,6 100,0 Källa:Valmyndigheten/USK Anm. I 2006 års val har valkrets I utökats med stadsdelarna Storkyrkan från valkrets III, Stureby från valkrets IV och Östberga från valkrets V. 14

17 Tabell 1.2 Kommunfullmäktigvalet Godkända valsedlar partivis i stadsdelsområden Godkända valsedlar, partifördelning Godkända valsedlar, partifördelning, % m c fp kd s v mp sd övr Totalt m c fp kd s v mp sd övr Totalt Västerort ,5 3,3 10,6 4,1 27,6 6,2 10,6 3,0 1,1 100 Rinkeby-Kista ,9 1,3 4,4 2,2 50,1 11,1 10,7 2,5 1,8 100 Spånga-Tensta ,6 2,4 10,4 4,2 34,3 6,0 9,6 2,5 1,1 100 Hässelby-Vällingby ,5 2,9 10,5 4,6 27,9 5,8 9,5 4,4 0,8 100 Bromma ,0 4,8 13,4 4,6 14,7 4,4 11,8 2,3 1,0 100 Inre staden ,0 5,0 11,6 3,7 14,3 6,2 13,8 1,8 1,7 100 Kungsholmen ,7 5,3 12,8 4,0 13,2 4,6 12,3 1,9 1,4 100 Norrmalm ,7 5,6 12,7 3,6 12,4 4,1 11,0 1,6 1,3 100 Östermalm ,9 5,1 12,8 5,3 8,0 2,8 8,5 1,7 1,0 100 Södermalm ,6 4,5 9,7 2,7 19,3 9,9 19,1 1,9 2,4 100 Söderort ,7 3,2 8,2 3,0 28,6 9,6 15,5 3,4 1,8 100 Enskede-Årsta-Vantör ,6 3,0 7,9 3,1 29,2 9,2 14,8 3,4 1,8 100 Skarpnäck ,1 3,1 7,3 2,6 27,3 12,7 20,9 2,8 2,2 100 Farsta ,1 2,4 7,4 3,4 33,5 8,9 12,6 4,3 1,5 100 Älvsjö ,5 5,0 13,4 3,3 20,8 5,6 11,4 3,1 0,9 100 Hägersten-Liljeholmen ,5 3,9 8,8 2,7 22,6 10,0 18,3 3,0 2,2 100 Skärholmen ,5 1,3 5,7 2,9 45,7 10,0 9,6 4,0 1,4 100 Hela staden ,4 4,0 10,0 3,5 22,6 7,4 13,9 2,6 1,6 100 (inkl valnämndsröster) Källa:Valmyndigheten/USK 15

18 Tabell 2.1 Kommunfullmäktigvalet 2010 i länets kommuner Röst- Därav utländska Röstande Röstnings- Ogiltiga berättigade medborgare procent valsedlar 1 Stockholm , Norra kommunerna , Danderyd ,2 87 Ekerö ,1 147 Järfälla ,9 470 Lidingö ,5 198 Norrtälje ,9 684 Sigtuna ,2 214 Sollentuna ,5 372 Solna ,1 483 Sundbyberg ,8 297 Täby ,6 256 Upplands-Bro ,9 150 Upplands Väsby ,3 239 Vallentuna ,1 253 Vaxholm ,1 79 Österåker ,8 298 Södra kommunerna , Botkyrka ,8 374 Haninge ,0 614 Huddinge ,6 552 Nacka ,5 511 Nykvarn ,4 98 Nynäshamn ,4 245 Salem ,5 126 Södertälje ,3 510 Tyresö ,5 254 Värmdö ,9 273 Stockholms län , Inkl blanka. 16

19 Tabell 2.2 Kommunfullmäktigvalet 2010 efter stadsdelsområde Röst- Därav utländska Röstande Röstnings- Ogiltiga berättigade medborgare procent valsedlar 1 Västerort ,5% 996 Rinkeby-Kista ,8% 155 Spånga-Tensta ,7% 156 Hässelby-Vällingby ,3% 343 Bromma ,8% 342 Inre staden ,4% Kungsholmen ,6% 361 Norrmalm ,3% 313 Östermalm ,7% 234 Södermalm ,7% 698 Söderort ,6% Enskede-Årsta-Vantör ,3% 616 Skarpnäck ,8% 250 Farsta ,0% 395 Älvsjö ,4% 141 Hägersten-Liljeholmen ,4% 460 Skärholmen ,2% 133 Hela staden ,6% (inkl valnämndsröster) 1 inkl blanka Källa:Valmyndigheten/USK 17

20 Tabell 3 Kommunfullmäktigvalet Godkända valsedlar, partifördelning i länets kommuner Godkända valsedlar, partifördelning Godkända valsedlar, partifördelning, % m c fp kd s v mp sd övr Totalt m c fp kd s v mp sd övr Totalt Stockholm ,4 4,0 10,0 3,5 22,6 7,4 13,9 2,6 1,6 100 Norra kommuner ,9 6,6 12,2 4,4 22,4 3,5 7,6 2,6 3,7 100 Danderyd ,1 20,8 16,8 7,1 6,7 0,5 5,1 0,7 0,1 100 Ekerö ,4 4,3 10,2 5,2 12,5 2,1 9,7 2,2 10,5 100 Järfälla ,4 3,5 9,3 5,5 29,9 5,1 7,5 4,4 0,3 100 Lidingö ,7 16,0 10,7 4,0 10,4 2,1 6,8 1,5 12,9 100 Norrtälje ,1 10,7 7,9 3,1 29,6 4,0 7,6 3,9 0,1 100 Sigtuna ,2 3,9 6,1 3,0 42,4 2,5 4,6 3,2 6,2 100 Sollentuna ,3 3,4 11,2 4,6 18,1 3,2 6,7 2,2 9,1 100 Solna ,8 3,3 10,3 3,9 23,4 5,6 10,1 1,9 0,6 100 Sundbyberg ,9 3,3 9,2 3,9 29,9 6,7 10,3 3,3 0,4 100 Täby ,8 4,7 28,7 4,2 12,3 1,4 5,6 1,3 0,1 100 Upplands-Bro ,7 3,6 10,2 6,3 32,5 4,0 7,5 4,9 0,2 100 Upplands Väsby ,8 3,0 11,0 5,2 28,9 5,2 10,0 3,7 0,2 100 Vallentuna ,5 12,2 10,4 4,3 18,8 2,5 8,8 2,7 1,9 100 Vaxholm ,5 12,2 11,8 2,1 21,2 3,1 6,5 1,5 0,2 100 Österåker ,6 3,6 12,1 3,5 20,5 2,8 7,5 1,9 13,4 100 Södra kommuner ,9 3,4 7,9 3,8 28,7 4,6 7,8 4,3 6,6 100 Botkyrka ,6 1,5 5,4 3,5 36,2 6,6 7,1 4,0 14,1 100 Haninge ,3 3,1 7,9 3,9 31,2 4,3 6,9 5,8 3,7 100 Huddinge ,1 2,5 7,7 4,0 26,6 4,9 7,5 4,4 8,1 100 Nacka ,2 3,9 11,3 3,7 16,7 3,5 9,1 1,9 5,7 100 Nykvarn ,6 4,0 6,9 1,4 22,6 2,4 7,0 5,4 28,6 100 Nynäshamn ,0 3,3 6,3 3,5 36,6 5,1 5,2 4,0 6,1 100 Salem ,9 4,5 7,8 2,9 21,7 3,7 6,6 3,2 7,6 100 Södertälje ,9 4,3 6,3 3,9 37,0 5,9 7,9 7,3 5,6 100 Tyresö ,1 3,2 9,6 3,5 27,1 3,4 8,9 3,1 0,2 100 Värmdö ,9 5,6 8,1 4,7 27,6 3,0 9,0 3,3 0,7 100 Stockholms län ,8 4,6 10,2 3,8 24,1 5,5 10,3 3,1 3,

21 Tabell 4 Kommunfullmäktigvalet Valda fullmäktige i länets kommuner Antal valda m c fp kd s v mp sd övriga Totalt Stockholm Norra kommunerna Danderyd Ekerö Järfälla Lidingö Norrtälje Sigtuna Sollentuna Solna Sundbyberg Täby Upplands-Bro Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Österåker ,7 51 Södra kommunerna Botkyrka ,9 61 Haninge Huddinge ,12 61 Nacka Nykvarn ,15 31 Nynäshamn ,17 41 Salem Södertälje Tyresö Värmdö Stockholms län Ö-partiet 4 mandat. 2 Lidingöpartiet 7 mandat. 3 Sigtunapartiet Samling för Sigtuna 3 mandat 4 Sollentunapartiet 6 mandat. 5 Demoex 1 mandat. 6,7 ROSLAGSPARTIET borgerligt alternativ 5 mandat, Österåkerspartiet 2 mandat. 8,9 Botkyrkapartiet 2 mandat, Tullingepartiet 6 mandat. 10 Rättvisepartiet socialisterna 2 mandat 11,12 Drevvikenpartiet 3 mandat, Huddingepartiet 2 mandat 13 Nackalistan 3 mandat. 14,15 Nykvarnspartiet 8 mandat, Nationaldemokraterna 1 mandat. 16,17 Pensionärspartiet i Nynäshamns kommun 1 mandat, Sorundanet 2 mandat 18 Rönningepartiet 2 mandat. 19 Nationaldemokraterna 2 mandat. 19

22 Tabell 5. Landstingsvalet 2010 Valkretsar i Stockholm 1 Valkretsar i övriga länet 2 Stockholms län I II III IV V VI Totalt SV SO O NO N NV Totalt Totalt Röstberättigade därav utländska medborgare Röstande Röstande, % av röstberättigade 85,5 86,1 85,8 77,8 79,4 73,1 81,5 74,4 78,3 84,7 84,9 81,0 81,0 80,9 81,1 Godkända valsedlar Partifördelning, antal Moderata Samlingspartiet Centerpartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet De Gröna Sverigedemokraterna Övriga Partifördelning, % Moderata Samlingspartiet 29,3 43,0 50,3 24,0 27,8 27,4 34,0 28,0 34,9 45,1 45,7 38,9 36,3 38,8 36,7 Centerpartiet 4,0 4,8 4,7 2,6 3,2 2,3 3,7 3,1 3,0 4,1 6,0 3,5 3,3 3,9 3,8 Folkpartiet Liberalerna 9,1 12,3 12,1 7,0 8,0 7,9 9,5 6,6 7,3 10,3 11,4 9,8 8,7 9,2 9,3 Kristdemokraterna 3,3 5,2 5,5 3,5 3,4 4,5 4,2 4,8 4,4 5,2 5,4 5,0 5,6 5,1 4,7 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 22,3 15,3 11,6 32,1 28,8 37,2 23,9 37,7 32,7 20,2 19,5 24,9 30,1 26,9 25,6 Vänsterpartiet 11,1 5,1 4,1 11,3 10,2 7,7 8,3 6,5 5,3 3,6 2,9 5,7 4,6 4,6 6,2 Miljöpartiet De Gröna 16,9 11,1 8,9 14,2 14,0 9,1 12,5 7,7 7,1 8,3 6,5 8,9 7,2 7,6 9,7 Sverigedemokraterna 1,9 2,0 1,6 3,5 3,0 3,0 2,4 4,3 4,3 2,3 2,3 2,4 3,5 3,1 2,8 Övriga 2,1 1,2 1,1 1,7 1,7 1,0 1,5 1,3 1,0 0,8 0,4 0,9 0,6 0,8 1,1 Valda landstingsledamöter Partifördelning Moderata Samlingspartiet Centerpartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet De Gröna Valkretsarna i Stockholm är desamma som i kommunvalet. 2 Valkretsarna i övriga länet består av följande kommuner: Sydväst (SV): Botkyrka, Nykvarn, Salem och Södertälje. Sydost (SO): Haninge, Huddinge och Nynäshamn. Ost (O): Lidingö, Nacka, Tyresö och Värmdö. Nordost (NO): Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Nord (N): Sollentuna, Solna och Sundbyberg. Nordväst (NV): Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. 20

23 13 Tabell 6 Riksdagsvalet 2010 Stockholm Övriga länet Stockholms län Röstberättigade därav utlandssvenskar Röstande Röstande, % av röstberättigade 85,0 85,0 85,0 Godkända valsedlar Partifördelning, antal Moderata Samlingspartiet Centerpartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet De Gröna Sverigedemokrater Feministiskt initiativ Piratpartiet Övrigt Partifördelning, % Moderata Samlingspartiet 34,3 40,0 37,5 Centerpartiet 6,3 5,8 6,0 Folkpartiet Liberalerna 8,6 8,3 8,4 Kristdemokraterna 5,3 6,3 5,8 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 20,9 22,2 21,7 Vänsterpartiet 7,4 4,4 5,7 Miljöpartiet De Gröna 12,2 7,5 9,5 Sverigedemokrater 3,2 4,2 3,7 Feministiskt initiativ 0,9 0,4 0,6 Piratpartiet 0,7 0,8 0,7 Övrigt 0,2 0,2 0,2 Valda riksdagsledamöter Partifördelning Moderata Samlingspartiet Centerpartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Arbetarepartiet-Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet De Gröna Sverigedemokraterna

24 Tabell 7. Kommunfullmäktigvalet i Stockholm Valkretsar, församlingar, redovisningsområden, stadsdelar och valdistrikt Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr Hela staden , ,4 4,0 10,0 3,5 22,6 7,4 13,9 2,6 1,6 Därav valnämndsröster , ,7 4,1 10,4 3,1 21,1 10,0 14,0 0,0 4,5 Valkrets I , ,0 4,4 9,3 2,7 20,6 9,8 19,0 2,0 2,3 Därav valnämndsröster , ,1 5,0 7,6 2,1 20,0 9,2 22,2 2,1 2,8 ENSKEDE FÖRS , ,6 3,7 8,6 3,1 24,4 9,3 18,0 2,5 1,8 Årsta , ,8 3,5 8,7 2,7 25,0 9,6 19,4 2,5 1,7 Enskede , ,4 4,5 8,1 2,1 24,4 9,7 20,0 2,2 1,6 Enskede , ,4 3,1 7,6 2,6 25,7 10,8 20,8 2,6 2,4 Enskede , ,8 3,6 7,8 3,3 24,8 7,9 21,1 2,3 1,5 Enskede , ,2 3,3 9,6 3,1 21,7 9,3 20,8 2,5 1,4 Enskede , ,4 3,3 8,5 2,3 28,9 10,8 16,4 2,5 2,1 Enskede , ,4 2,1 6,8 2,9 28,0 11,4 15,0 4,1 1,4 Enskede , ,0 3,0 8,8 3,1 25,1 7,9 18,8 2,2 2,3 Enskede , ,4 3,6 11,6 2,9 25,7 8,4 18,0 2,4 1,1 Enskede , ,6 4,3 9,3 3,1 23,8 9,8 19,6 1,9 1,4 Enskede , ,9 4,2 8,4 1,4 22,7 9,9 23,9 2,8 1,8 Johanneshov , ,8 4,2 7,7 2,4 21,5 9,8 17,5 3,6 2,5 Enskede , ,7 3,5 7,0 2,9 22,3 10,7 16,1 2,2 2,4 Enskede , ,4 4,5 7,4 2,1 21,9 10,3 18,3 4,5 2,6 Enskede , ,5 4,1 8,4 1,8 22,5 10,0 18,8 3,6 2,2 Enskede , ,9 4,9 7,8 2,6 19,3 8,4 17,0 4,3 2,7 Enskede Gård , ,4 3,8 10,8 3,4 22,2 8,2 15,6 2,5 2,1 Enskede , ,0 4,0 11,3 3,7 20,0 9,1 16,0 2,9 2,1 Enskede , ,2 3,5 10,1 2,9 25,9 6,7 14,9 1,8 2,0 Enskedefältet , ,1 4,6 10,3 3,4 22,2 7,5 15,7 1,1 1,1 Enskede , ,1 4,6 10,3 3,4 22,2 7,5 15,7 1,1 1,1 Gamla Enskede , ,6 3,5 8,0 4,1 26,1 9,3 16,7 2,1 1,8 Enskede , ,2 4,4 11,1 5,4 18,7 6,8 18,3 0,9 2,3 Enskede , ,9 5,5 8,9 5,3 17,1 7,1 19,0 1,5 1,7 22

25 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr Enskede , ,9 4,1 9,7 4,6 20,8 7,7 14,4 2,4 1,5 Enskede , ,7 0,9 5,6 2,3 36,2 13,3 15,4 2,7 1,9 Enskede , ,0 2,0 5,0 2,5 38,2 11,8 15,0 3,2 1,3 HÖGALIDS FÖRS , ,4 4,3 9,1 2,7 20,8 10,1 20,9 2,0 2,7 Reimersholme-Långholmen , ,7 3,7 10,5 3,9 22,1 8,3 20,1 1,3 2,4 Högalid , ,8 3,7 8,7 2,6 20,2 9,7 23,8 1,5 3,1 Högalid , ,3 3,8 11,8 4,9 23,5 7,3 17,4 1,2 1,8 Norra Högalid , ,9 4,8 8,9 2,5 18,9 10,2 21,8 2,1 2,9 Högalid , ,9 4,1 12,1 2,6 15,5 10,1 19,6 0,9 2,3 Högalid , ,3 3,9 8,5 3,5 18,3 8,5 23,9 2,5 2,5 Högalid , ,1 6,1 8,2 1,4 16,4 10,6 23,5 2,2 4,5 Högalid , ,6 4,0 7,1 2,6 19,1 11,1 24,6 1,8 3,0 Högalid , ,9 4,4 7,0 1,5 18,4 11,6 25,8 2,2 3,2 Högalid , ,7 4,6 7,9 2,9 20,1 11,5 18,0 2,7 2,5 Högalid , ,9 5,5 10,8 2,8 15,9 8,9 22,1 0,9 3,2 Högalid , ,8 5,0 10,4 2,9 22,3 8,8 16,0 2,9 1,9 Högalid , ,7 4,7 8,4 2,3 23,4 12,2 18,7 2,6 2,1 Högalid , ,2 5,7 9,9 1,7 17,7 8,8 23,1 1,3 3,7 Högalid , ,4 4,7 7,1 3,2 20,1 10,3 27,1 2,6 3,5 Mellersta Högalid , ,6 4,2 8,8 2,4 22,3 10,3 20,6 2,1 2,7 Högalid , ,5 5,9 9,5 1,8 19,8 11,0 18,9 2,1 2,5 Högalid , ,5 3,2 8,8 2,2 27,5 10,8 20,1 2,5 2,6 Högalid , ,1 3,0 6,9 3,4 25,2 9,6 20,7 1,9 2,2 Högalid , ,7 4,2 9,8 2,5 19,3 8,8 16,7 2,6 2,4 Högalid , ,9 4,3 8,6 2,6 22,4 10,3 25,3 1,5 3,1 Högalid , ,3 4,8 9,6 1,7 19,5 11,3 22,6 1,9 3,3 0 Södra Högalid , ,9 3,3 9,8 3,0 23,3 10,9 18,4 2,0 2,4 Högalid , ,9 4,6 6,6 2,1 21,1 12,3 21,1 2,3 2,9 Högalid , ,8 3,0 9,3 2,5 24,4 12,7 17,1 1,9 2,3 Högalid , ,0 2,5 13,2 4,5 23,9 7,4 17,7 1,8 2,0 KATARINA FÖRS , ,8 4,2 9,1 2,5 20,4 10,9 19,3 2,2 2,6 Östra Katarina , ,9 4,3 9,3 2,6 18,9 10,5 19,8 2,0 2,7 Katarina , ,5 4,5 10,0 3,1 17,7 10,7 17,4 1,5 2,6 Katarina , ,1 4,8 10,6 2,4 18,3 8,1 19,4 1,5 2,8 Katarina , ,2 4,3 11,2 1,7 19,0 11,1 18,0 1,6 2,9 Katarina , ,5 3,0 9,5 2,5 16,6 12,7 20,0 2,0 2,1 23

26 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr Katarina , ,2 4,9 8,3 2,0 19,0 9,6 21,5 2,1 2,4 Katarina , ,7 4,4 9,3 2,3 21,6 10,6 17,7 2,3 2,2 Katarina , ,3 5,5 8,8 2,6 18,0 11,0 21,7 2,6 3,5 Katarina , ,1 2,5 8,7 5,3 18,5 12,1 20,3 2,3 2,3 Katarina , ,7 3,7 7,3 2,2 23,6 10,8 20,6 2,6 2,4 Katarina , ,2 4,4 10,4 3,2 16,5 8,1 22,2 2,0 2,1 Katarina , ,6 3,8 9,7 2,0 18,7 11,1 20,7 1,5 3,8 Katarina , ,8 5,5 7,5 2,9 18,7 9,8 19,2 1,9 3,7 Västra Katarina , ,2 3,9 8,9 2,3 22,6 11,7 18,6 2,4 2,3 Katarina , ,5 3,4 5,4 1,6 30,0 17,2 13,9 4,4 1,6 Katarina , ,7 4,5 13,0 2,2 15,7 8,4 20,7 0,9 2,9 Katarina , ,7 4,6 8,9 2,1 18,8 11,2 23,8 1,4 2,5 Katarina , ,4 3,7 9,2 2,6 22,2 11,5 17,8 3,1 2,3 Katarina , ,2 5,8 8,2 1,7 21,2 11,1 20,9 1,3 2,5 Katarina , ,1 2,7 9,2 1,6 21,4 13,1 19,3 2,8 2,9 Katarina , ,9 2,2 7,6 2,7 27,8 13,4 17,2 3,2 2,0 Katarina , ,8 3,1 8,7 3,9 27,9 9,2 13,6 3,2 1,6 MARIA FÖRS , ,2 4,4 9,8 2,7 19,0 11,0 19,0 1,6 2,3 Mariatorget , ,7 4,6 9,8 2,8 18,6 10,9 19,5 1,5 2,5 Maria , ,7 5,3 11,1 2,9 15,2 10,4 18,8 1,6 2,9 Maria , ,7 4,5 10,9 4,1 17,5 7,5 20,2 1,2 2,2 Maria , ,6 3,1 8,0 2,5 22,4 14,5 19,4 1,7 2,9 Maria , ,4 5,0 7,9 2,3 21,2 13,9 20,7 1,3 2,3 Maria , ,0 5,0 11,4 2,0 18,5 9,8 18,5 1,5 2,4 Maria , ,7 4,6 9,8 3,5 16,8 8,9 18,3 1,3 2,1 Maria , ,5 4,4 10,3 3,3 18,1 9,2 17,5 2,5 2,1 Maria , ,2 3,8 10,2 3,0 19,8 13,2 19,4 1,5 2,8 Maria , ,1 5,9 8,8 2,4 17,7 10,8 19,9 0,5 3,0 Maria , ,8 4,1 9,3 2,5 18,7 11,0 22,2 2,0 2,3 Södra Station , ,6 3,6 9,7 2,3 20,3 11,4 17,5 1,8 1,7 Maria , ,0 1,9 6,8 2,0 25,7 17,5 19,8 1,8 2,5 Maria , ,7 3,7 12,8 2,2 15,3 7,1 15,2 1,4 1,6 Maria , ,5 4,6 9,5 2,4 20,4 10,4 17,7 2,1 1,4 SOFIA FÖRS , ,1 5,1 10,5 2,6 17,7 8,1 17,4 1,5 2,0 Norra Sofia , ,7 4,4 9,1 2,7 18,4 11,2 21,6 1,8 3,0 Sofia , ,0 3,9 7,2 3,5 23,2 12,3 21,0 1,7 3,1 Sofia , ,9 4,7 10,1 2,4 17,0 10,7 21,0 2,0 2,2 24

27 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr Sofia , ,0 5,4 9,2 4,2 17,5 10,8 18,7 0,9 3,3 Sofia , ,0 4,2 7,8 1,7 17,4 9,4 25,7 2,6 3,2 Sofia , ,0 3,6 10,7 1,7 17,1 12,7 22,7 2,0 3,4 Södra Sofia , ,4 3,6 10,7 3,1 21,9 10,4 17,1 1,9 1,9 Sofia , ,5 3,2 14,2 4,1 17,7 6,3 12,6 1,6 0,8 Sofia , ,2 4,2 8,0 2,8 18,3 11,0 23,3 1,9 3,3 Sofia , ,2 3,1 10,7 3,2 21,9 9,1 16,6 2,1 2,2 Sofia , ,4 4,2 12,5 3,8 26,1 5,4 13,0 0,9 1,7 Sofia , ,1 4,0 10,4 2,4 22,1 14,0 17,3 1,8 1,8 Sofia , ,8 4,2 8,1 2,2 23,2 12,9 19,8 2,6 2,2 Sofia , ,1 3,0 9,2 2,7 24,0 15,4 19,8 2,7 2,0 Södra Hammarbyhamnen , ,7 6,7 11,1 2,2 13,9 4,7 15,3 1,1 1,4 Sofia , ,6 6,8 7,1 1,6 14,3 6,0 20,3 0,5 1,7 Sofia , ,5 7,5 11,8 2,3 15,1 4,7 16,5 1,0 1,6 Sofia , ,9 3,8 10,8 2,4 17,2 6,2 13,5 1,3 1,9 Sofia , ,1 6,0 12,4 2,3 10,9 2,9 11,4 1,3 0,7 Sofia , ,7 7,2 11,9 2,6 12,8 3,7 13,4 1,3 1,4 Sofia , ,1 7,1 11,4 2,3 14,9 6,0 17,0 1,0 1,4 Sofia , ,8 6,9 14,7 1,2 11,1 2,3 12,7 1,3 0,9 Sofia , ,2 6,7 9,0 2,5 14,1 4,7 15,1 1,1 1,7 Valkrets II , ,6 5,1 13,0 4,2 14,0 4,5 12,3 2,1 1,2 Därav val , ,8 5,5 10,4 3,1 16,0 5,3 16,8 2,2 1,9 nämndsröster BROMMA FÖRS , ,2 4,3 12,5 4,0 18,5 5,5 12,9 2,9 1,2 Abrahamsberg , ,0 4,9 11,4 3,5 17,0 4,9 17,6 2,1 1,6 Bromma , ,5 5,4 11,8 3,5 15,6 4,2 18,1 1,6 1,3 Bromma , ,7 4,4 11,1 3,4 18,3 5,5 17,1 2,5 1,9 Åkeslund , ,5 3,9 10,3 4,2 17,5 6,0 19,7 3,5 1,5 Bromma , ,5 3,9 10,3 4,2 17,5 6,0 19,7 3,5 1,5 Åkeshov , ,4 3,3 11,6 3,9 19,2 6,9 15,5 3,0 1,3 Bromma , ,4 3,3 11,6 3,9 19,2 6,9 15,5 3,0 1,3 Riksby , ,8 5,0 11,0 3,8 17,9 6,7 13,7 3,7 1,3 Bromma , ,0 3,1 12,0 2,3 20,2 9,9 13,7 3,8 1,9 Bromma , ,5 5,3 8,5 4,8 20,9 6,3 15,1 4,2 1,4 25

28 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr Bromma , ,6 5,9 12,4 3,9 14,1 5,3 12,6 3,2 0,9 Bromma Kyrka , ,8 5,7 20,0 5,4 7,3 1,8 6,8 0,8 0,4 Bromma , ,8 5,7 19,0 5,3 7,3 1,9 6,8 0,7 0,6 Bromma , ,1 5,8 20,8 5,4 7,2 1,7 6,9 0,8 0,3 Beckomberga , ,4 2,8 10,5 4,4 24,5 5,0 10,9 3,3 1,2 Bromma , ,2 2,5 10,0 4,0 22,0 4,5 11,9 3,6 1,4 Bromma , ,4 3,1 11,1 4,8 27,2 5,4 9,8 3,1 1,1 Norra Ängby , ,7 6,2 16,9 4,6 12,7 3,3 10,7 1,2 0,7 Bromma , ,5 5,9 19,6 3,1 10,4 2,9 9,6 1,3 0,5 Bromma , ,3 6,5 14,9 6,6 13,5 3,9 11,3 0,8 1,3 Bromma , ,6 6,2 16,5 3,6 14,2 2,9 11,0 1,7 0,3 Blackeberg , ,6 2,5 7,1 3,4 30,7 10,8 15,4 4,7 1,7 Bromma , ,9 2,1 6,4 1,6 33,2 14,3 17,4 4,0 2,0 Bromma , ,9 2,8 6,5 3,9 31,2 10,5 14,5 5,6 2,1 Bromma , ,4 3,2 9,1 3,7 25,7 7,6 17,8 3,5 2,0 Bromma , ,9 2,6 4,9 3,3 36,3 13,1 14,0 4,4 1,5 Bromma , ,2 1,9 8,7 4,2 27,3 8,9 13,9 5,9 0,9 Södra Ängby , ,5 4,6 21,0 5,3 4,1 1,0 6,5 0,4 0,5 Bromma , ,5 4,6 21,0 5,3 4,1 1,0 6,5 0,4 0,5 Ulvsunda Industriområde , ,1 4,1 11,2 3,1 22,4 5,3 14,4 5,0 1,3 Bromma , ,5 3,3 9,6 3,1 23,3 5,5 14,1 5,8 1,9 Bromma , ,8 4,8 12,4 3,1 21,6 5,2 14,8 4,5 0,9 Bällsta , ,8 4,0 13,3 3,6 17,7 2,5 8,6 2,1 0,4 Bromma , ,8 4,0 13,3 3,6 17,7 2,5 8,6 2,1 0,4 Mariehäll , ,7 4,4 9,9 2,2 17,1 3,6 10,4 3,5 1,2 Bromma , ,7 4,5 10,3 1,5 16,1 3,5 10,1 4,0 1,3 Bromma , ,3 4,3 9,3 3,2 18,4 3,7 11,0 2,8 1,0 ESSINGE FÖRS , ,0 5,4 11,7 4,2 12,6 3,8 12,7 1,9 1,8 Lilla Essingen , ,7 5,8 11,2 3,8 12,7 3,8 12,2 1,8 1,8 Essinge , ,4 5,7 10,2 2,5 14,6 4,6 13,8 1,7 2,6 Essinge , ,8 7,0 8,7 3,4 16,4 6,5 15,6 2,8 2,7 Essinge , ,7 4,8 14,1 5,4 8,3 0,9 8,2 1,2 0,5 26

29 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr Stora Essingen , ,1 5,0 12,2 4,7 12,5 3,7 13,2 1,9 1,7 Essinge , ,4 4,8 11,2 4,0 12,0 3,9 14,4 1,4 1,9 Essinge , ,5 5,0 13,9 4,0 13,3 3,0 12,6 2,2 1,4 Essinge , ,4 5,3 11,1 6,3 11,9 4,4 12,6 2,1 1,9 KUNGSHOLMS FÖRS , ,6 5,5 14,3 4,2 12,0 3,9 10,8 1,7 1,0 Kungsholm , ,6 5,5 14,3 4,2 12,0 3,9 10,8 1,7 1,0 Kungsholm , ,9 6,8 14,4 3,9 12,9 6,0 9,9 1,1 1,2 Kungsholm , ,5 5,9 15,1 3,7 11,2 4,5 11,0 2,0 1,2 Kungsholm , ,1 4,9 13,8 3,6 10,5 4,4 13,0 1,5 1,3 Kungsholm , ,6 5,2 16,9 3,5 11,6 3,3 9,4 1,6 0,8 Kungsholm , ,6 4,7 10,5 5,5 14,5 6,0 13,9 3,2 1,2 Kungsholm , ,3 5,6 13,9 5,1 12,8 3,4 11,5 1,6 0,7 Kungsholm , ,4 5,3 13,4 4,1 8,6 3,4 7,5 1,6 0,8 Kungsholm , ,0 6,0 14,9 4,5 9,3 3,2 13,0 1,8 1,4 Kungsholm , ,2 7,4 12,6 3,0 12,0 4,1 10,9 1,7 1,1 Kungsholm , ,2 4,2 14,7 4,1 13,8 2,5 9,6 1,2 0,6 Kungsholm , ,5 4,0 16,2 4,0 15,4 4,1 9,0 1,2 0,7 Kungsholm , ,2 4,7 14,3 4,0 11,8 2,6 12,0 1,6 0,7 Kungsholm , ,7 6,1 13,6 6,3 12,0 3,0 10,5 2,3 1,5 S:T GÖRANS FÖRS , ,1 5,2 12,2 3,8 14,0 5,2 13,0 2,0 1,5 Fredhäll , ,0 5,3 11,0 4,4 14,5 6,0 16,0 2,2 1,6 S:t Göran , ,7 5,2 10,6 3,4 15,5 7,8 15,8 2,2 1,7 S:t Göran , ,1 5,6 10,6 3,7 14,6 3,4 15,6 2,0 1,2 S:t Göran , ,4 5,1 11,9 5,2 12,7 7,1 15,5 2,5 1,7 S:t Göran , ,1 5,2 11,0 5,5 15,1 5,6 17,2 2,2 2,0 Kristineberg , ,9 4,8 10,8 3,4 16,1 6,3 15,9 2,1 1,7 S:t Göran , ,6 4,3 12,1 2,8 16,6 7,0 18,3 2,2 2,1 S:t Göran , ,0 5,2 10,8 5,0 12,9 5,9 14,4 2,5 1,2 S:t Göran , ,8 4,4 9,1 2,1 20,4 6,9 13,8 1,8 1,7 S:t Göran , ,5 5,3 10,6 3,4 15,3 5,4 16,8 1,9 1,9 Marieberg , ,2 4,2 13,8 5,7 12,3 5,6 11,6 2,1 1,5 S:t Göran , ,2 4,5 10,9 4,5 16,8 7,8 13,8 2,8 1,7 S:t Göran , ,8 5,7 13,4 5,4 9,3 4,8 11,1 2,3 1,1 S:t Göran , ,5 2,7 16,7 6,9 11,0 4,3 10,0 1,3 1,8 Stadshagen , ,1 4,8 12,3 2,9 14,1 4,4 11,4 1,9 1,1 27

30 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr S:t Göran , ,1 4,2 9,7 2,6 21,4 7,6 16,5 3,7 2,1 S:t Göran , ,9 4,8 12,5 3,5 9,9 2,4 7,6 1,1 0,5 S:t Göran , ,3 5,7 15,5 2,6 10,2 2,7 9,9 0,6 0,6 Östra S:t Göran , ,2 5,6 13,0 3,6 13,3 4,6 11,5 1,8 1,4 S:t Göran , ,6 5,8 9,2 3,5 14,4 6,5 14,4 2,2 1,3 S:t Göran , ,9 5,4 12,4 2,9 13,4 3,8 12,6 1,6 2,0 S:t Göran , ,7 5,8 12,9 4,5 14,5 5,2 11,6 1,7 1,2 S:t Göran , ,5 5,5 14,3 3,0 14,9 5,7 12,7 1,6 0,7 S:t Göran , ,4 5,1 13,5 3,3 12,0 5,6 9,9 2,0 1,1 S:t Göran , ,1 6,9 14,7 2,9 13,4 4,3 13,6 2,1 2,0 S:t Göran , ,1 5,1 14,5 4,0 11,5 2,9 10,4 0,9 1,5 S:t Göran , ,7 5,8 15,3 4,1 11,3 3,2 11,3 1,3 1,0 S:t Göran , ,5 5,0 11,5 4,1 14,1 5,1 9,6 2,5 1,7 S:t Göran , ,0 5,6 11,4 3,4 13,9 4,1 9,5 2,1 1,1 VÄSTERLEDS FÖRS , ,4 5,5 14,6 5,3 9,7 2,9 10,4 1,6 0,7 Smedslätten , ,4 5,5 19,3 5,5 4,8 1,1 7,5 0,4 0,5 Västerled , ,3 5,6 18,6 6,3 3,8 0,7 6,7 0,4 0,6 Västerled , ,9 5,4 20,2 4,3 6,3 1,6 8,5 0,4 0,5 Stora Mossen , ,0 5,7 19,6 5,5 5,1 1,2 6,3 1,2 0,5 Västerled , ,0 5,7 19,6 5,5 5,1 1,2 6,3 1,2 0,5 Alvik , ,0 5,2 12,9 6,0 11,7 3,2 14,6 2,2 1,2 Västerled , ,0 5,2 12,9 6,0 11,7 3,2 14,6 2,2 1,2 Traneberg , ,0 5,0 10,9 4,5 17,7 5,1 14,8 2,9 1,1 Västerled , ,3 5,1 12,1 4,6 17,7 6,7 15,9 3,3 1,4 Västerled , ,4 4,9 10,9 4,6 14,8 4,1 13,7 3,4 1,3 Västerled , ,1 5,5 9,5 3,7 17,3 6,0 15,3 2,8 0,9 Västerled , ,9 3,7 12,7 5,6 20,7 4,2 11,5 1,4 0,4 Västerled , ,6 5,9 9,5 4,3 19,0 4,1 17,2 3,1 1,2 Ulvsunda , ,9 5,4 11,7 3,2 15,9 6,0 13,7 2,2 1,0 Västerled , ,9 5,4 11,7 3,2 15,9 6,0 13,7 2,2 1,0 Nockebyhov+Olovslund , ,7 6,1 14,6 6,5 8,8 2,7 12,6 1,5 0,5 Västerled , ,3 3,9 14,1 7,7 11,0 4,0 12,3 2,0 0,7 Västerled , ,3 8,6 15,1 5,2 6,3 1,4 12,8 1,0 0,3 28

31 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr Nockeby , ,3 5,2 14,5 6,2 5,6 1,7 6,9 1,1 0,6 Västerled , ,7 5,5 13,3 5,9 4,1 2,4 6,8 1,0 0,3 Västerled , ,3 4,8 16,0 6,5 7,4 0,9 7,0 1,3 0,9 Höglandet , ,0 4,3 15,2 6,7 1,5 0,3 5,1 0,5 0,3 Västerled , ,0 4,3 15,2 6,7 1,5 0,3 5,1 0,5 0,3 Ålsten , ,9 6,5 17,4 5,3 3,2 1,3 5,5 0,3 0,6 Västerled , ,4 6,2 17,7 4,5 2,1 1,4 6,0 0,4 0,5 Västerled , ,4 6,8 17,1 6,1 4,4 1,2 5,0 0,3 0,7 Valkrets III , ,6 5,3 12,6 4,4 10,4 3,6 10,1 1,7 1,2 Därav val , ,6 5,7 11,0 4,4 12,0 4,2 13,5 1,9 1,7 nämndsröster ADOLF FREDRIKS FÖRS , ,0 5,4 12,9 3,7 12,8 4,4 11,0 1,7 1,2 Norra Adolf Fredrik , ,4 5,4 13,8 3,2 11,7 4,0 11,1 1,6 1,0 Adolf Fredrik , ,8 3,8 14,1 3,3 10,4 5,4 12,2 0,6 1,4 Adolf Fredrik , ,8 6,2 12,4 2,8 13,1 3,6 10,0 1,9 1,1 Adolf Fredrik , ,6 5,9 15,0 3,4 11,3 3,0 11,2 2,2 0,5 Södra Adolf Fredrik , ,4 5,4 11,9 4,3 14,1 4,8 10,9 1,8 1,4 Adolf Fredrik , ,5 4,7 12,0 4,8 14,7 4,8 11,3 2,2 1,0 Adolf Fredrik , ,1 6,1 11,8 3,9 13,6 4,9 10,5 1,5 1,7 DOMKYRKOFÖRS ,7 4,3 11,6 4,5 13,4 6,0 13,9 2,1 1,5 Storkyrkan ,7 4,5 12,0 4,8 13,6 7,7 16,5 2,6 1,7 Domkyrkof , ,1 4,7 11,6 5,8 13,7 7,6 17,0 2,2 2,2 Domkyrkof , ,3 4,3 12,4 3,6 13,5 7,8 15,9 2,9 1,2 Klara och Jakob , ,9 3,9 10,8 3,9 13,1 2,9 9,1 1,2 1,1 Domkyrkof , ,9 3,9 10,8 3,9 13,1 2,9 9,1 1,2 1,1 ENGELBREKTS FÖRS , ,0 5,7 12,4 4,2 9,5 4,4 10,8 1,6 1,4 Engelbrekts kyrka utom Roslagstull , ,4 5,8 12,6 4,9 6,1 2,3 5,7 1,4 0,9 Engelbrekt , ,4 4,8 11,1 6,3 5,2 2,4 5,2 1,9 0,8 Engelbrekt , ,6 6,7 11,8 5,3 4,4 1,9 3,6 0,9 0,8 Engelbrekt , ,2 4,2 13,9 4,7 3,1 0,9 4,5 1,0 0,4 29

32 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr Engelbrekt , ,5 7,8 11,4 5,4 4,7 1,4 6,4 1,7 0,8 Engelbrekt , ,6 6,4 14,8 5,1 4,5 2,0 4,5 1,3 0,7 Engelbrekt , ,3 4,7 14,5 3,3 11,3 4,4 8,8 1,3 1,5 Engelbrekt , ,5 5,4 11,0 3,5 11,2 4,1 7,8 1,7 1,8 Tekniska Högskolan , ,6 5,0 12,6 3,5 12,6 6,1 16,0 1,4 2,1 Engelbrekt , ,8 5,3 12,1 3,5 12,0 5,9 15,7 1,1 2,6 Engelbrekt , ,5 4,8 13,1 3,6 13,1 6,2 16,4 1,7 1,6 Hjorthagen-Värtahamnen , ,1 5,3 12,1 3,1 18,1 8,3 18,6 2,5 1,7 Engelbrekt , ,4 4,0 10,1 3,4 23,4 11,0 17,5 3,0 1,3 Engelbrekt , ,5 6,5 13,9 2,8 13,4 6,0 19,6 2,0 2,2 Universitetet , ,0 6,9 11,5 2,9 14,7 9,0 22,5 1,7 2,8 Engelbrekt , ,1 5,8 10,6 2,5 16,1 13,7 24,5 1,5 4,2 Engelbrekt , ,6 8,0 12,4 3,2 13,3 4,6 20,6 1,9 1,3 GUSTAV VASA FÖRS , ,6 5,2 12,8 3,4 13,1 4,1 10,6 1,7 1,6 Gustav Vasa , ,6 5,2 12,8 3,4 13,1 4,1 10,6 1,7 1,6 Gustav Vasa , ,1 9,1 10,1 3,3 10,3 4,9 13,4 1,5 2,2 Gustav Vasa , ,0 6,4 14,8 2,9 12,0 2,9 8,0 1,6 1,4 Gustav Vasa , ,9 3,7 11,4 3,7 19,2 5,1 9,9 2,5 0,6 Gustav Vasa , ,9 5,1 13,1 4,0 15,9 3,4 10,2 1,0 1,4 Gustav Vasa , ,0 4,0 14,0 3,3 10,7 4,4 11,5 2,1 2,0 Gustav Vasa , ,3 4,0 11,3 3,1 11,0 7,0 12,1 1,5 1,7 Gustav Vasa , ,9 5,3 11,1 3,8 14,3 5,0 11,3 2,0 2,2 Gustav Vasa , ,2 5,7 13,7 1,9 10,2 2,2 9,8 1,2 1,0 Gustav Vasa , ,9 4,9 14,4 4,1 11,2 2,4 10,3 1,4 1,4 HEDVIG ELEONORA FÖRS , ,7 4,8 12,7 5,6 5,8 1,4 6,1 1,3 0,6 Hedvig Eleonora , ,7 4,8 12,7 5,6 5,8 1,4 6,1 1,3 0,6 Hedvig Eleonora , ,7 4,8 12,5 6,3 4,8 1,5 6,1 0,7 0,5 Hedvig Eleonora , ,7 4,6 12,9 7,8 5,6 1,2 6,8 1,0 0,4 Hedvig Eleonora , ,5 3,9 12,7 5,9 5,9 1,0 5,0 1,2 0,8 Hedvig Eleonora , ,8 3,8 12,4 5,7 5,7 1,2 6,4 1,5 0,4 Hedvig Eleonora , ,9 5,4 11,7 3,9 7,0 2,6 7,2 2,7 0,7 Hedvig Eleonora , ,4 5,7 13,1 4,5 6,2 1,9 5,7 1,2 1,2 Hedvig Eleonora , ,0 4,7 13,5 5,5 6,1 0,9 5,0 0,8 0,6 Hedvig Eleonora , ,0 5,9 12,7 4,5 4,9 0,4 6,5 1,8 0,4 JOHANNES FÖRS , ,2 6,3 12,8 3,7 11,8 3,5 10,1 1,6 0,9 30

33 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr Södra Johannes , ,2 4,7 13,1 4,5 10,1 3,8 9,9 2,4 1,3 Johannes , ,2 4,7 13,1 4,5 10,1 3,8 9,9 2,4 1,3 Norra Johannes , ,1 6,6 12,8 3,5 12,0 3,5 10,2 1,4 0,9 Johannes , ,2 5,1 14,5 4,9 10,1 2,2 9,0 0,9 1,1 Johannes , ,4 5,8 13,0 4,0 13,7 3,3 9,2 1,9 0,8 Johannes , ,9 6,6 12,9 3,0 15,0 4,3 11,7 1,8 0,9 Johannes , ,3 7,8 13,9 3,0 8,1 3,7 9,3 1,1 0,9 Johannes , ,1 8,7 10,8 2,9 12,2 3,6 9,4 1,4 0,9 Johannes , ,0 5,8 10,7 3,0 13,6 4,3 13,2 1,8 0,8 MATTEUS FÖRS , ,6 5,7 12,7 3,6 12,3 4,3 12,0 1,5 1,3 Östra Matteus , ,0 5,7 12,2 3,7 11,8 4,3 11,4 1,8 1,2 Matteus , ,5 5,8 11,3 2,4 14,7 5,5 11,4 1,7 1,7 Matteus , ,4 6,0 13,0 3,6 9,8 4,5 12,0 1,6 1,2 Matteus , ,5 6,3 11,0 3,7 11,1 4,0 10,3 1,0 1,2 Matteus , ,4 5,6 12,9 3,8 11,8 3,6 11,2 1,4 1,3 Matteus , ,9 5,2 11,9 3,2 13,6 5,8 12,8 3,3 1,4 Matteus , ,6 5,9 12,5 4,3 9,9 4,4 10,0 1,8 0,6 Matteus , ,2 5,4 13,1 4,7 11,4 2,3 11,4 1,6 0,9 Västra Matteus , ,5 5,6 13,1 3,5 12,7 4,3 12,5 1,3 1,4 Matteus , ,1 5,4 14,5 3,8 14,5 4,2 12,8 1,9 1,8 Matteus , ,0 7,2 13,3 3,7 10,5 3,9 11,2 2,0 1,3 Matteus , ,9 5,5 14,0 5,6 14,2 5,4 12,3 1,6 1,5 Matteus , ,7 5,5 9,9 2,9 11,2 2,2 9,8 2,4 1,1 Matteus , ,9 5,3 13,6 3,6 10,0 3,7 10,2 1,4 1,4 Matteus , ,3 6,5 13,6 4,0 10,9 3,6 12,9 1,1 1,2 Matteus , ,7 5,5 13,7 2,7 13,2 4,7 12,2 1,0 1,3 Matteus , ,9 4,3 16,4 3,6 13,5 3,3 12,0 0,4 1,6 Matteus , ,1 4,5 12,0 3,5 13,7 4,6 11,9 0,7 1,0 Matteus , ,3 6,7 9,7 2,7 15,4 8,0 19,4 0,8 2,0 OSCARS FÖRS , ,1 4,9 12,9 5,6 8,2 2,6 8,0 1,9 0,9 Djurgården , ,7 5,4 13,7 4,7 11,8 4,0 11,3 3,3 1,0 Oscar , ,7 5,4 13,7 4,7 11,8 4,0 11,3 3,3 1,0 Oscars kyrka , ,4 4,3 12,4 6,1 5,7 1,5 5,3 1,6 0,7 Oscar , ,5 5,1 11,9 6,9 5,7 1,9 6,1 1,5 0,4 Oscar , ,4 4,5 12,6 5,8 3,9 1,2 4,1 0,9 0,6 Oscar , ,6 3,2 11,5 6,4 5,9 1,4 5,4 1,9 0,9 31

34 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr Oscar , ,8 4,9 14,9 6,2 4,4 0,8 4,8 1,7 0,6 Oscar , ,5 3,7 14,7 6,7 3,9 1,1 5,4 1,4 0,6 Oscar , ,4 4,6 10,7 5,5 5,8 1,1 5,5 1,1 0,4 Oscar , ,0 3,6 12,0 6,6 11,5 3,1 5,0 2,4 0,8 Oscar , ,8 4,9 10,5 5,1 7,1 1,8 7,1 2,0 0,8 Oscar , ,9 3,8 13,0 5,7 2,9 0,9 3,6 1,0 1,0 Gärdet , ,7 5,3 13,3 5,2 10,0 3,4 9,9 2,0 1,1 Oscar , ,5 4,8 12,8 5,9 8,2 2,3 7,8 1,2 1,3 Oscar , ,7 3,9 12,3 6,6 8,4 3,0 10,1 1,2 0,8 Oscar , ,0 4,9 14,6 5,8 10,0 2,1 7,6 2,1 0,9 Oscar , ,2 4,9 12,9 4,8 8,4 2,5 8,0 2,1 0,3 Oscar , ,9 5,5 15,0 4,7 9,4 2,7 10,1 1,7 1,1 Oscar , ,6 5,9 14,2 5,0 9,0 2,4 9,7 2,4 0,9 Oscar , ,8 5,3 14,6 6,2 10,3 2,3 10,7 1,1 0,8 Oscar , ,0 5,0 13,8 4,4 11,6 5,5 13,1 2,0 1,6 Oscar , ,9 5,4 12,2 3,0 15,5 8,4 16,9 3,8 3,0 Oscar , ,1 8,0 12,2 3,8 11,0 4,3 10,7 2,7 1,2 Oscar , ,7 6,2 13,3 3,1 9,8 5,4 13,0 1,8 1,7 Oscar , ,0 4,5 12,9 6,0 13,2 2,2 7,7 3,1 0,5 Oscar , ,5 5,2 12,2 7,2 7,5 2,7 6,1 2,0 0,6 Valkrets IV , ,5 2,7 7,3 3,0 31,4 10,2 15,3 3,8 1,9 Därav val , ,2 2,7 5,2 2,5 34,8 10,4 16,9 3,4 2,9 nämndsröster FARSTA FÖRS , ,1 2,4 7,4 3,4 33,5 8,9 12,6 4,3 1,5 Svedmyra , ,8 3,4 7,2 2,9 27,6 10,7 17,0 4,0 2,4 Farsta , ,6 3,8 8,2 3,7 24,5 10,6 15,8 3,6 2,1 Farsta , ,2 2,8 6,0 1,9 31,6 10,8 18,5 4,4 2,9 Tallkrogen , ,4 3,1 8,6 3,4 27,0 8,2 13,1 2,8 1,4 Farsta , ,2 2,0 7,4 1,9 29,9 10,7 15,3 3,7 1,9 Farsta , ,1 3,3 9,6 3,8 22,9 5,8 11,8 1,9 0,7 Farsta , ,0 3,8 8,5 4,3 29,2 8,6 12,6 3,2 1,8 Gubbängen , ,8 2,7 7,5 2,6 29,2 9,7 17,0 3,7 1,7 Farsta , ,3 3,0 7,1 1,8 28,6 9,9 15,6 5,2 1,6 Farsta , ,3 2,4 6,5 3,1 28,4 10,5 18,6 2,7 2,5 Farsta , ,0 2,9 8,8 2,8 30,5 8,8 16,6 3,6 1,0 32

35 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr Hökarängen , ,8 1,8 5,4 2,5 38,8 12,5 14,1 5,5 1,7 Farsta , ,1 2,0 4,7 2,7 37,6 13,0 14,2 5,4 1,4 Farsta , ,9 1,5 5,5 3,0 39,5 12,2 12,3 5,9 1,2 Farsta , ,5 1,7 5,9 2,6 36,1 11,6 16,2 5,1 1,4 Farsta , ,7 2,0 4,9 1,5 39,6 14,3 14,4 6,6 2,1 Farsta , ,9 1,6 5,9 2,6 40,9 11,7 13,3 4,6 2,4 Fagersjö , ,2 2,0 5,4 2,2 43,2 10,3 7,6 5,3 1,0 Farsta , ,2 2,0 5,4 2,2 43,2 10,3 7,6 5,3 1,0 Farsta Strand+Farstanäset , ,2 2,0 7,1 4,0 37,5 8,6 12,0 4,7 0,9 Farsta , ,7 2,3 10,4 5,5 28,8 6,7 11,1 3,3 1,1 Farsta , ,1 2,8 5,9 3,0 39,2 10,0 13,5 5,7 0,8 Farsta , ,3 0,6 4,2 3,2 46,8 9,3 11,5 5,2 0,8 Larsboda , ,8 2,2 8,6 4,4 26,2 5,9 13,2 3,1 1,5 Farsta , ,8 2,2 8,6 4,4 26,2 5,9 13,2 3,1 1,5 Farsta , ,7 2,0 6,7 3,1 38,3 8,5 10,6 4,7 1,5 Farsta , ,2 1,0 6,3 3,6 43,4 9,8 11,4 4,9 1,4 Farsta , ,0 2,3 5,8 3,1 37,8 9,7 11,0 5,2 2,2 Farsta , ,2 2,5 5,8 2,9 39,1 9,3 7,9 5,4 0,9 Farsta , ,4 2,0 5,9 2,7 36,3 7,9 12,2 5,1 1,5 Farsta , ,8 1,4 6,0 3,1 43,2 10,0 10,2 5,7 1,6 Farsta , ,7 2,8 8,8 3,2 32,6 4,6 12,6 3,6 1,1 Farsta , ,1 1,6 7,5 2,8 37,6 9,2 8,3 3,0 1,9 Sköndal , ,3 3,3 9,9 5,5 27,1 5,3 9,9 3,6 1,0 Farsta , ,0 3,0 8,9 2,7 29,1 4,8 12,2 3,3 1,0 Farsta , ,8 3,7 12,0 8,0 17,4 3,8 8,0 2,4 0,7 Farsta , ,9 2,9 9,8 4,4 27,7 6,6 9,5 3,5 0,6 Farsta , ,8 3,0 11,8 10,5 27,7 4,0 8,5 0,6 1,0 Farsta , ,6 3,8 7,8 4,0 32,6 6,3 10,8 7,4 1,8 SKARPNÄCKS FÖRS , ,1 3,1 7,3 2,6 27,3 12,7 20,9 2,8 2,2 Bagarmossen , ,5 2,0 5,2 2,2 33,4 15,1 20,2 3,5 2,8 Skarpnäck , ,4 3,4 6,8 1,9 32,0 13,5 19,6 4,6 1,8 Skarpnäck , ,3 2,1 6,2 1,9 26,4 15,7 23,6 3,0 2,8 Skarpnäck , ,9 2,6 6,5 2,9 32,2 12,2 22,3 2,6 1,7 Skarpnäck , ,1 1,2 5,2 0,9 32,5 17,9 22,0 2,9 3,4 Skarpnäck , ,8 1,6 3,0 1,6 49,5 14,4 11,5 3,9 1,6 33

36 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr Skarpnäck , ,1 1,6 3,9 2,7 30,6 15,4 20,5 3,9 4,2 Skarpnäck , ,9 1,5 4,3 2,8 33,0 17,3 20,5 3,7 3,9 Skarpnäcks gård , ,8 3,1 7,7 3,2 31,5 11,5 17,7 1,9 1,7 Skarpnäck , ,4 4,7 11,0 3,0 22,8 7,2 21,0 0,6 1,2 Skarpnäck , ,5 1,7 3,8 2,8 38,2 18,6 17,8 2,0 1,6 Skarpnäck , ,3 2,2 7,7 3,6 30,4 11,0 17,1 2,4 2,4 Skarpnäck , ,0 3,6 7,3 3,2 36,8 10,6 14,4 2,6 1,5 Enskededalen , ,6 4,3 10,6 2,7 18,4 7,7 18,9 1,7 1,9 Skarpnäck , ,6 4,3 10,6 2,7 18,4 7,7 18,9 1,7 1,9 Kärrtorp , ,0 1,9 5,7 2,0 29,9 15,4 20,8 3,7 2,7 Skarpnäck , ,8 1,4 6,5 1,6 28,9 18,4 21,5 3,3 2,8 Skarpnäck , ,0 2,4 5,0 2,4 30,9 12,5 20,2 4,0 2,6 0 Björkhagen , ,3 3,6 8,3 2,2 21,3 13,3 26,6 2,8 2,7 Skarpnäck , ,6 3,1 8,0 2,5 21,8 15,4 28,1 2,7 2,9 Skarpnäck , ,3 3,1 8,0 2,2 24,3 13,6 24,6 3,1 1,8 Skarpnäck , ,3 4,5 8,9 1,8 17,9 10,8 26,9 2,5 3,2 Hammarbyhöjden , ,1 4,6 8,4 2,3 21,3 10,6 21,8 2,7 2,0 Skarpnäck , ,2 4,4 7,6 2,0 21,7 11,2 23,9 2,5 1,7 Skarpnäck , ,8 4,5 10,3 2,6 21,3 10,3 17,4 3,2 1,6 Skarpnäck , ,7 3,7 8,0 2,9 22,5 12,1 24,1 2,0 2,0 Skarpnäck , ,7 5,4 7,8 2,6 21,1 9,2 21,2 3,5 2,5 Skarpnäck , ,8 5,4 8,0 1,6 19,8 9,8 22,1 2,8 2,6 Flaten+Orhem , ,2 2,4 8,4 4,2 29,8 11,4 17,9 2,7 1,0 Skarpnäck , ,4 1,9 8,8 5,3 30,0 11,1 18,2 3,2 1,0 Skarpnäck , ,2 3,0 7,8 3,0 29,5 11,7 17,6 2,1 1,0 VANTÖRS FÖRS ,9 2,5 7,4 3,2 32,7 9,2 12,1 4,3 1,7 Stureby ,5 4,6 10,4 4,7 20,4 6,3 14,2 2,4 1,5 Vantör , ,0 4,9 12,3 4,5 19,5 4,1 13,6 1,4 0,6 Vantör , ,3 4,9 9,2 5,2 20,4 8,6 15,2 4,0 2,1 Vantör , ,4 4,9 12,6 5,8 14,9 4,6 11,3 1,5 0,9 Vantör , ,7 3,8 6,9 3,2 27,5 8,4 17,2 2,8 2,5 Bandhagen , ,6 2,0 6,3 2,4 31,4 11,8 15,9 5,1 2,4 Vantör , ,7 2,3 6,4 2,3 30,7 10,9 15,7 4,9 1,2 34

37 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr Vantör , ,1 1,2 4,8 2,6 37,3 13,6 14,1 5,0 3,2 Vantör , ,3 2,5 7,8 2,4 26,1 10,9 17,9 5,3 2,8 Högdalen , ,6 2,0 6,8 2,7 35,2 11,4 11,9 5,2 2,3 Vantör , ,7 2,0 5,7 2,3 34,7 15,3 13,6 6,0 2,6 Vantör , ,6 1,9 6,0 2,1 41,1 13,4 11,5 5,7 1,7 Vantör , ,6 2,0 8,6 2,9 30,9 9,4 10,4 4,5 1,8 Vantör , ,8 1,4 5,7 3,0 38,8 10,6 12,2 4,8 2,8 Vantör , ,1 2,3 7,9 3,3 32,0 8,7 11,5 4,8 2,4 Örby , ,0 3,6 10,5 4,0 16,7 4,2 10,6 2,4 0,8 Vantör , ,0 3,7 9,8 3,3 18,2 3,5 10,8 3,9 0,9 Vantör , ,4 3,8 12,3 4,4 15,7 3,6 11,2 1,6 1,0 Vantör , ,6 3,4 9,3 4,2 16,6 5,5 9,9 2,0 0,5 Rågsved , ,5 1,4 4,3 2,5 47,5 11,8 11,0 4,2 1,7 Vantör , ,2 1,0 2,5 1,9 51,1 16,6 12,7 3,5 1,5 Vantör , ,2 1,6 4,9 2,3 39,9 11,5 14,9 4,9 1,8 Vantör , ,3 0,7 4,1 2,4 53,6 10,7 10,4 4,0 0,9 Vantör , ,9 2,7 6,1 2,8 41,7 10,5 8,4 4,1 1,8 Vantör , ,0 1,3 4,0 3,1 50,4 10,5 8,8 4,3 2,5 Vantör , ,4 1,1 3,9 2,6 49,5 10,8 10,8 4,2 1,6 Hagsätra , ,9 1,7 7,1 2,7 39,1 8,4 9,5 6,1 1,6 Vantör , ,1 1,0 7,2 1,5 31,4 6,3 10,1 7,6 0,6 Vantör , ,9 1,8 6,0 3,7 39,3 10,7 9,5 5,2 2,8 Vantör , ,0 0,6 5,5 2,0 54,5 11,8 7,3 4,3 2,0 Vantör , ,6 2,8 11,1 3,7 31,9 6,0 9,2 6,2 0,6 Vantör , ,9 1,6 4,1 2,0 41,2 8,1 11,7 7,3 2,2 Valkrets V , ,9 3,5 8,8 2,8 27,5 9,2 15,2 3,2 1,8 Därav val , ,4 2,6 6,4 2,4 31,8 9,9 17,7 3,5 2,3 nämndsröster BRÄNNKYRKA FÖRS ,0 4,1 10,6 3,1 25,8 7,2 12,3 3,5 1,3 Västertorp , ,5 2,9 6,7 2,7 30,2 10,3 15,9 4,3 2,4 Brännkyrka , ,2 2,1 5,4 3,7 29,9 12,0 17,3 3,7 3,7 Brännkyrka , ,2 3,7 6,9 2,9 30,5 9,8 16,5 4,4 1,9 Brännkyrka , ,0 3,2 7,9 2,2 27,9 9,2 16,9 3,5 2,1 Brännkyrka , ,7 2,6 6,0 2,2 34,6 10,9 11,8 6,3 2,0 35

38 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr Fruängen , ,3 3,3 8,4 3,3 29,7 8,5 12,2 4,0 1,3 Brännkyrka , ,7 2,9 9,1 2,2 30,3 9,1 11,1 4,5 1,0 Brännkyrka , ,1 3,1 6,6 2,7 30,4 9,0 14,6 4,7 1,9 Brännkyrka , ,7 3,1 7,5 4,2 28,8 7,4 14,1 3,9 1,3 Brännkyrka , ,0 4,2 10,6 4,4 29,1 8,5 8,5 3,0 0,8 Herrängen , ,1 5,2 13,2 3,9 11,8 2,2 10,0 2,0 0,6 Brännkyrka , ,1 5,2 13,2 3,9 11,8 2,2 10,0 2,0 0,6 Långsjö , ,0 7,0 20,9 3,1 12,4 4,0 11,2 2,9 0,5 Brännkyrka , ,7 6,4 22,3 3,1 10,4 3,4 11,0 2,3 0,5 Brännkyrka , ,2 7,7 19,4 3,2 14,5 4,6 11,4 3,5 0,4 Långbro , ,8 5,8 14,9 3,6 18,2 3,8 9,7 2,5 0,7 Brännkyrka , ,9 4,5 13,4 4,2 19,1 2,6 9,0 1,1 0,1 Brännkyrka , ,2 7,3 18,9 3,2 14,2 2,9 11,3 2,6 0,4 Brännkyrka , ,7 6,0 14,9 3,3 19,3 5,0 8,7 2,4 0,7 Brännkyrka , ,7 5,3 12,1 3,8 20,6 4,9 9,5 3,7 1,4 Solberga , ,8 3,1 8,1 2,7 30,7 9,6 13,4 4,2 1,3 Brännkyrka , ,8 4,2 9,6 4,3 27,6 7,8 10,8 3,5 1,6 Brännkyrka , ,2 2,0 7,0 1,6 32,0 13,4 13,9 4,3 1,4 Brännkyrka , ,1 2,1 6,9 2,8 32,9 11,0 13,7 6,5 1,1 Brännkyrka , ,4 3,8 8,7 2,0 30,8 6,7 15,4 2,9 1,1 Liseberg , ,2 6,5 13,2 4,6 21,8 4,1 10,2 2,4 1,0 Brännkyrka , ,2 6,5 13,2 4,6 21,8 4,1 10,2 2,4 1,0 Örby Slott , ,9 4,1 11,5 3,2 20,8 4,6 12,1 3,6 1,1 Brännkyrka , ,9 4,1 11,5 3,2 20,8 4,6 12,1 3,6 1,1 Östberga ,3 2,1 5,6 2,3 39,7 9,2 11,7 3,7 1,4 Brännkyrka , ,9 2,2 4,5 1,8 45,6 9,8 11,2 2,9 1,1 Brännkyrka , ,2 3,0 7,7 3,3 29,5 7,0 11,7 3,9 1,7 Brännkyrka , ,7 0,9 4,2 1,4 46,6 11,4 12,1 4,2 1,5 HÄGERSTENS FÖRS , ,9 4,0 9,0 2,6 20,9 10,1 19,4 2,7 2,3 Liljeholmen , ,3 4,7 12,0 2,5 19,9 7,8 14,8 1,4 1,6 Hägersten , ,4 2,5 6,1 3,6 30,2 11,8 13,8 2,6 2,1 Hägersten , ,9 2,5 6,7 2,8 23,6 14,7 22,1 0,0 3,7 Hägersten , ,4 6,7 13,7 1,6 15,5 3,1 15,7 1,5 0,9 36

39 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr Hägersten , ,6 4,9 13,1 3,3 18,3 7,5 14,0 2,1 1,3 Hägersten , ,5 5,7 12,8 2,1 17,6 7,2 15,0 0,5 1,7 Hägersten , ,7 4,7 18,8 1,8 12,7 4,9 13,7 0,9 0,8 Gröndal , ,1 3,1 8,9 3,2 21,8 11,6 21,1 2,5 1,8 Hägersten , ,8 2,5 9,4 2,5 23,1 12,9 24,9 1,2 1,6 Hägersten , ,3 3,7 8,0 3,5 21,5 10,6 23,1 1,8 2,5 Hägersten , ,8 2,3 5,9 4,9 21,9 12,7 19,9 3,2 2,4 Hägersten , ,8 2,6 9,4 2,9 22,4 9,9 17,6 4,9 1,5 Hägersten , ,3 4,0 10,4 2,7 20,4 12,0 20,3 1,6 1,3 Aspudden , ,1 3,4 6,2 2,1 23,0 14,1 24,0 3,1 3,0 Hägersten , ,1 3,3 5,8 1,6 21,6 14,4 21,5 3,7 3,8 Hägersten , ,5 4,1 6,0 2,2 20,4 15,0 25,7 2,2 3,0 Hägersten , ,1 4,0 6,8 2,4 22,0 11,3 26,1 2,3 3,0 Hägersten , ,4 2,1 7,0 2,1 25,5 16,4 22,4 3,0 1,9 Hägersten , ,1 3,4 4,7 2,0 26,7 14,2 23,4 5,2 3,4 Midsommarkransen , ,9 3,7 7,1 1,8 19,4 13,3 25,2 2,6 4,0 Hägersten , ,9 4,1 7,8 1,5 19,2 11,6 22,4 3,3 2,3 Hägersten , ,0 3,7 9,4 2,4 15,7 12,9 24,6 1,7 4,7 Hägersten , ,6 4,4 6,1 1,6 22,0 14,5 24,3 1,3 4,2 Hägersten , ,3 4,1 7,0 1,6 18,1 12,8 29,6 2,6 4,9 Hägersten , ,1 3,0 6,9 1,5 21,8 14,4 24,3 3,3 3,8 Hägersten , ,3 3,0 5,1 2,2 20,3 13,8 26,3 3,4 3,8 Västberga , ,2 3,7 8,6 1,4 22,3 9,7 18,5 3,4 2,2 Hägersten , ,7 3,3 8,7 1,4 21,6 9,0 17,9 3,1 2,2 Hägersten , ,8 5,0 10,3 1,6 18,9 7,7 19,4 2,0 2,3 Hägersten , ,5 2,2 5,8 1,2 29,1 14,2 18,0 6,3 1,8 Hägerstensåsen , ,2 3,9 7,1 2,6 23,8 9,4 19,4 4,6 2,0 Hägersten , ,8 4,6 6,7 3,0 22,2 10,1 18,6 5,1 2,0 Hägersten , ,1 4,0 6,2 2,3 28,0 8,7 20,6 3,6 1,5 Hägersten , ,0 3,3 8,3 2,9 23,5 9,2 17,8 5,3 1,8 Hägersten , ,9 3,4 7,1 2,2 21,6 9,6 21,1 4,4 2,6 Hägersten , ,5 4,4 10,4 3,9 20,4 7,2 15,3 2,5 1,5 Hägersten , ,9 3,4 7,6 3,9 20,7 10,7 18,2 1,8 1,8 Hägersten , ,2 3,1 8,6 3,3 24,4 9,9 15,8 2,6 1,1 Hägersten , ,4 5,1 12,3 3,7 19,7 4,7 13,6 3,1 1,5 37

40 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr Hägersten , ,0 6,2 13,6 5,2 15,4 4,5 12,9 1,0 1,1 Hägersten , ,1 3,8 9,0 3,2 21,6 7,1 17,1 3,7 2,4 Mälarhöjden , ,8 6,6 14,1 3,8 15,2 4,1 11,8 2,2 1,3 Hägersten , ,3 8,7 14,6 4,1 13,1 3,4 11,6 1,4 1,8 Hägersten , ,3 4,8 13,7 3,6 17,1 4,6 11,9 3,0 0,9 SKÄRHOLMENS FÖRS , ,5 1,3 5,7 2,9 45,7 10,0 9,6 4,0 1,4 Bredäng , ,2 1,4 4,9 2,7 46,5 11,4 10,6 4,0 1,3 Skärholmen , ,7 1,3 5,0 1,6 41,8 11,5 14,0 3,9 2,2 Skärholmen , ,8 0,5 2,5 2,1 59,7 11,4 9,2 3,9 0,8 Skärholmen , ,6 1,5 6,2 2,8 48,9 8,9 6,9 4,0 1,1 Skärholmen , ,4 2,0 5,8 3,7 39,5 13,1 14,6 2,8 1,1 Skärholmen , ,7 1,6 5,3 3,2 42,0 12,0 8,7 5,1 1,5 Sätra , ,4 1,3 7,8 3,6 40,9 9,3 9,8 4,3 1,5 Skärholmen , ,6 2,0 5,7 3,7 40,9 8,8 8,8 5,2 2,3 Skärholmen , ,8 0,7 6,3 2,6 51,5 10,8 9,5 2,5 1,3 Skärholmen , ,3 1,4 10,5 4,5 31,9 8,5 10,7 5,1 1,0 Skärholmen , ,7 1,2 5,0 2,7 50,8 10,0 7,5 3,1 1,2 Skärholmen , ,2 1,1 2,9 1,4 60,0 10,1 7,0 3,0 1,2 Skärholmen , ,5 0,1 2,4 1,3 62,0 11,3 4,9 3,2 1,3 Skärholmen , ,4 1,2 5,1 3,7 43,8 9,3 8,7 4,2 0,6 Skärholmen , ,8 3,7 13,2 4,7 26,9 9,0 9,2 2,1 1,3 Skärholmen , ,9 0,8 5,6 3,5 49,3 9,9 8,2 2,2 1,6 Vårberg , ,5 1,4 5,7 2,6 43,8 8,9 10,0 4,5 1,6 Skärholmen , ,4 0,9 3,9 1,0 45,1 9,7 12,2 7,0 1,8 Skärholmen , ,7 1,7 2,2 2,0 52,5 10,2 9,1 4,5 2,0 Skärholmen , ,4 1,4 2,2 2,4 54,7 10,7 10,9 3,2 2,0 Skärholmen , ,0 1,6 12,0 4,7 29,7 6,1 8,0 3,2 0,8 Valkrets VI , ,5 2,4 8,7 3,8 35,8 7,3 9,9 3,4 1,1 Därav val , ,6 2,3 5,0 2,7 48,0 9,2 11,5 2,4 1,3 nämndsröster HÄSSELBY FÖRS , ,3 2,9 10,1 4,8 28,4 5,7 8,5 4,5 0,8 Hässelby Strand , ,3 2,3 7,1 4,8 37,9 7,8 10,6 6,1 1,1 Hässelby , ,7 1,9 6,6 4,0 40,9 10,3 10,2 9,3 1,2 Hässelby , ,1 3,4 9,9 7,0 26,2 5,1 12,0 3,7 0,8 38

41 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr Hässelby , ,4 1,9 4,3 3,5 49,8 8,0 9,4 7,4 1,4 Hässelby , ,1 1,8 6,9 4,2 37,3 8,6 10,5 3,5 1,1 Hässelby Gård , ,5 1,6 6,5 3,8 39,2 9,2 10,6 6,3 1,3 Hässelby , ,0 1,1 5,0 3,5 43,2 13,3 11,8 4,8 1,2 Hässelby , ,4 1,6 6,0 3,9 42,1 8,5 10,2 4,9 1,4 Hässelby , ,1 1,5 6,0 3,8 38,1 7,5 10,9 8,9 1,3 Hässelby , ,5 1,8 5,2 3,2 44,9 8,9 9,7 8,0 0,9 Hässelby , ,6 2,3 10,8 4,7 26,1 6,6 10,0 5,4 1,6 Hässelby Villastad , ,7 3,7 12,9 5,3 19,8 3,4 6,8 3,1 0,5 Hässelby , ,0 2,8 13,8 5,5 11,5 1,4 5,7 2,3 0,1 Hässelby , ,9 4,8 15,6 5,8 12,0 3,3 7,0 2,4 0,4 Hässelby , ,6 5,2 14,4 6,5 12,2 2,4 7,8 2,4 0,5 Hässelby , ,0 3,4 11,7 4,6 23,6 5,1 9,7 5,4 0,5 Hässelby , ,0 3,7 12,9 6,0 17,3 3,1 5,7 3,1 0,2 Hässelby , ,3 3,1 13,7 4,3 20,9 3,1 5,7 3,7 0,2 Hässelby , ,6 3,9 13,0 4,4 20,5 3,0 5,4 3,6 0,5 Hässelby , ,9 3,2 13,1 6,1 24,1 3,6 7,4 2,8 0,9 Hässelby , ,8 0,7 4,3 1,9 59,9 9,0 7,9 4,0 1,5 Hässelby , ,1 5,3 13,5 7,7 9,6 1,6 6,4 1,3 0,4 SPÅNGA-KISTA FÖRS , ,7 1,8 7,4 3,2 42,3 8,6 10,2 2,5 1,4 Akalla , ,7 1,4 5,0 2,3 44,8 12,7 10,5 3,1 1,6 Kista , ,7 0,5 3,6 1,4 54,1 15,6 10,4 2,7 2,0 Kista , ,4 0,4 2,0 1,3 57,0 13,8 9,7 2,8 1,6 Kista , ,3 2,0 4,0 3,6 41,0 13,6 9,7 2,4 1,4 Kista , ,1 1,7 8,7 2,5 34,6 9,3 11,9 3,7 1,5 Kista , ,0 2,3 6,4 2,9 38,1 11,5 10,5 4,1 1,2 Husby , ,7 1,0 2,6 1,8 56,4 11,4 10,2 2,3 2,7 Kista , ,7 1,5 4,4 4,1 42,0 10,8 9,0 4,1 2,6 Kista , ,8 0,8 0,9 0,4 61,4 12,3 11,4 1,6 3,3 Kista , ,6 1,0 2,4 1,4 58,3 13,5 10,3 2,2 2,5 Kista , ,0 0,9 2,7 2,2 59,6 11,3 8,8 2,2 2,3 Kista , ,7 1,0 2,3 1,0 59,6 10,0 9,7 1,6 2,2 Kista , ,2 0,7 2,2 0,9 62,3 10,0 13,4 1,3 4,1 Kista , ,1 2,3 8,0 2,9 34,2 10,5 11,6 3,1 1,3 Kista , ,7 2,3 8,1 2,4 31,3 10,4 13,6 2,0 1,2 Kista , ,4 2,7 8,3 2,8 34,7 10,3 10,8 3,1 2,0 39

42 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr Kista , ,3 2,1 8,5 3,9 33,9 10,2 11,4 4,0 0,7 Kista , ,1 2,8 7,8 1,7 33,1 10,9 12,0 3,1 1,5 Kista , ,9 1,2 8,7 2,3 35,9 10,1 10,3 3,3 0,4 Kista , ,9 2,6 6,3 3,5 38,6 11,6 10,3 3,1 2,2 Sundby , ,7 2,9 15,0 5,1 12,6 3,0 5,9 2,9 1,0 Spånga , ,7 2,9 15,0 5,1 12,6 3,0 5,9 2,9 1,0 Flysta , ,3 5,6 13,1 5,7 11,7 2,8 9,5 3,1 0,1 Spånga , ,3 5,6 13,1 5,7 11,7 2,8 9,5 3,1 0,1 Solhem+Lunda , ,9 3,4 16,4 4,9 18,7 3,4 9,1 2,7 0,7 Spånga , ,3 3,6 16,4 5,1 18,2 2,9 8,6 2,5 0,5 Spånga , ,9 4,3 18,0 4,4 16,0 2,3 8,7 1,9 0,6 Spånga , ,7 3,7 19,1 5,0 12,7 2,4 7,5 2,4 0,6 Spånga , ,3 2,9 12,9 4,5 25,0 6,5 11,8 2,4 0,8 Spånga , ,2 2,0 14,1 5,5 24,6 3,9 9,5 4,4 0,9 Bromsten , ,1 3,3 11,4 5,8 25,9 4,6 9,6 3,2 0,9 Spånga , ,1 2,7 12,0 5,9 25,5 5,0 9,4 2,6 0,7 Spånga , ,1 3,5 10,5 4,0 30,7 4,5 10,0 3,5 1,1 Spånga , ,0 3,6 11,7 7,3 21,9 4,3 9,5 3,6 1,0 Tensta , ,9 0,4 3,8 2,4 59,5 9,9 10,8 1,7 1,7 Spånga , ,1 0,6 2,1 1,8 60,5 13,2 11,4 1,4 1,9 Spånga , ,9 1,0 3,9 3,1 50,9 13,0 12,7 2,9 2,6 Spånga , ,9 0,1 3,7 1,8 60,4 9,1 8,4 2,3 1,3 Spånga , ,5 0,1 3,7 1,5 66,7 8,0 13,1 0,4 0,9 Spånga , ,5 0,0 3,0 1,6 63,9 9,3 11,4 0,8 1,4 Spånga , ,9 0,3 3,6 2,4 69,0 5,6 6,7 2,4 1,1 Spånga , ,2 0,1 2,7 1,3 61,3 7,8 11,7 1,1 1,7 Spånga , ,1 0,4 6,4 6,4 48,1 11,0 9,5 2,7 1,3 Spånga , ,8 0,7 4,9 2,0 54,4 12,0 12,1 1,6 2,5 Rinkeby , ,7 0,3 1,8 1,7 65,9 10,1 10,5 1,5 1,6 Spånga , ,9 0,6 1,6 2,6 59,2 12,9 11,9 2,9 1,3 Spånga , ,7 0,4 1,3 1,7 69,3 10,0 9,9 1,5 1,2 Spånga , ,7 0,2 2,3 0,9 68,7 8,3 9,1 0,7 2,1 Spånga , ,4 0,6 2,7 1,3 68,5 7,7 8,1 2,1 1,5 Spånga , ,3 0,0 1,9 1,4 68,9 9,2 9,0 1,2 1,0 Spånga , ,7 0,3 1,8 3,6 61,2 9,5 13,1 1,5 2,3 40

43 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr Spånga , ,1 0,2 1,2 0,8 63,6 13,3 12,0 1,0 1,9 Spånga , ,0 0,4 1,4 1,6 66,8 9,3 11,6 0,4 1,6 VÄLLINGBY FÖRS , ,6 3,0 10,9 4,5 27,4 5,9 10,7 4,2 0,9 Vällingby , ,4 3,0 9,5 4,2 31,6 7,3 12,2 4,8 1,0 Vällingby , ,9 3,9 13,3 5,1 22,9 5,6 12,4 3,2 0,6 Vällingby , ,9 4,1 9,6 4,5 31,1 5,7 11,9 5,2 1,1 Vällingby , ,8 1,9 6,9 3,4 32,9 10,8 11,5 6,6 1,3 Vällingby , ,6 1,9 7,6 3,8 40,3 7,5 13,1 4,1 1,2 Grimsta , ,9 1,8 6,0 3,0 40,5 10,8 12,7 6,1 1,2 Vällingby , ,5 2,2 6,7 2,8 37,7 11,6 12,3 7,5 1,6 Vällingby , ,4 1,9 6,8 3,5 42,2 11,4 12,2 4,4 1,2 Vällingby , ,2 1,3 4,8 2,8 42,1 9,6 13,6 5,7 0,9 Råcksta , ,2 3,3 8,5 3,6 29,0 6,7 13,7 4,5 1,4 Vällingby , ,4 3,2 9,1 4,4 23,7 7,4 14,5 4,8 1,4 Vällingby , ,7 2,6 7,6 1,9 34,7 6,4 14,2 5,4 1,5 Vällingby , ,8 4,2 8,6 4,4 30,4 6,2 12,0 3,2 1,3 Nälsta , ,4 4,0 16,1 6,5 18,1 2,9 8,7 3,0 0,4 Vällingby , ,2 3,5 15,1 6,6 21,0 2,7 8,0 3,5 0,4 Vällingby , ,6 4,5 17,0 6,4 15,3 3,0 9,4 2,5 0,3 Kälvesta , ,6 3,2 12,8 5,4 19,6 3,4 8,2 3,2 0,6 Vällingby , ,8 2,9 11,7 5,0 19,9 2,8 8,1 3,8 0,9 Vällingby , ,4 3,5 14,0 5,7 19,3 4,1 8,2 2,5 0,2 Vinsta , ,6 2,4 13,5 4,1 24,6 3,9 6,9 3,5 0,5 Vällingby , ,2 2,0 16,7 3,6 22,7 2,0 6,6 4,2 0,1 Vällingby , ,2 2,7 10,9 4,6 26,3 5,4 7,2 3,0 0,8 1 Valdistriktet Enskede 17 ligger i huvudsak i Enskedefältet. En mindre del ligger i G:a Enskede. Skarpnäck 7 ligger i huvudsak i Skarpnäcks gård. En mindre del ligger i Enskededalen 2 Valdistriktet Högalid 9 och 13 ligger i huvudsak i stadsdelen Norra Högalid. En mindre del ligger i Mellersta Högalid. Valdistriktet Högalid 17 ligger i huvudsak i stadsdelen Södra Högalid. En mindre del ligger i Mellersta Högalid 4 Valdistrikten Bromma 2 och 5 ligger i huvdsak i Abrahamsberg respektive Åkeshov. En mindre del ligger i Åkeslund. Valdistitriktet Bromma 9 ligger i huvudsak i Bromma kyrka. En mindre del ligger i Eneby. 5 Valdistitriktet S:t Göran 19 ligger i huvudsak i Stadshagen. En mindre del ligger i Östra S:t Göran. 6 Valdistriktet Västerled 1 och 2 ligger i huvudsak i stadsdelen Smedslätten. En mindre del ligger i Äppelviken. Västerled 3 ligger i huvudsak i Stora Mossen. En mindre del ligger i Äppelviken. Västerled 4 ligger i huvudsak i Alvik. En mindre del ligger i Äppelviken. Västerled 5 ligger huvudsak i Traneberg. En mindre del ligger i Ulvsunda. Valdistriktet Västerled 11 ligger i huvudsak i Nockebyhov. En mindre del ligger i Olovslund 7 Valdistriktet Adolf Fredrik 5 ligger i huvudsak i stadsdelen Norra Adolf Fredrik. En mindre del ligger i Södra Adolf Fredrik 8 Valdistriktet Johannes 3 ligger i huvudsak i stadsdelen Norra Johannes. En mindre del ligger i Södra johannes 41

44 Valkrets, Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar,antal Giltiga valsedlar,procent församling, berät- utländska Antal % av Summa Därav S:a Därav redovisningsområde, tigade medbor- röststadsdel, gare berätvaldistrikt tigade m c fp kd s v mp sd övr m c fp kd s v mp sd övr 9 Valdistriken Farsta 11 och 12 ligger i huvudsak i Hökarängen. En mindre del ligger i Fagersjö 10 Valdistriktet Skapnäck 18 ligger i huvudsak i Flaten. En mindre del ligger i Skrubba. Valdistriktet Skapnäck 19 ligger i huvudsak i Orhem. En mindre del ligger i XXX 11 Valdistrikten Brännkyrka 11 och 12 ligger i huvudsak i Långsjö. En mindre del ligger i Herrängen.Valdistriktet Brännkyrka 16 ligger i huvudsak i Solberg. En mindre del ligger i Älvsjö 12 Valdistriktet Skärholmen 4 ligger i huvudsak i Bredäng. En mindre del ligger i Sätra 13 Valdistriktet spånga 26 ligger i huvudsak i Solhem. En mindre del ligger i Lunda, Valdistriktet Vällingby 16 ligger i huvudsak i Vinsta. En mindre del ligger i Nälsta 42

45 Tabell 8. Kommunfullmäktigvalen i Stockholm Valkretsar och församlingar År Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar berät- utländska Antal % av Summa Därav tigade medbor- röstbegare rättigade m c fp kd s v mp sd övriga Hela staden, samtliga röster , , , , , ,7 5,4 7,9 2,1 33,0 9,2 7,8 5, ,9 2,1 7,8 6,4 25,6 12,3 5,9 6, ,0 1,3 15,8 4,4 32,1 11,2 5,3 3, ,2 3,1 9,6 3,9 24,4 7,9 9,2 4, ,4 4,0 10,0 3,5 22,6 7,4 13,9 2,6 1,6 Hela staden, valnämndsröster , , , , , ,7 6,1 7,7 2,1 26,5 9,0 10,1 6, ,1 2,9 8,5 6,1 18,0 13,1 10,2 7, ,0 1,9 15,4 4,6 28,0 13,2 9,0 3, ,0 3,7 9,7 3,6 22,9 8,6 12,1 4, ,2 4,1 7,8 2,9 25,8 7,9 16,6 2,5 2,2 Hela staden, vallokalsröster , , , , , ,6 5,4 7,9 2,1 33,1 9,2 7,8 5, ,9 2,0 7,8 6,4 25,7 12,3 5,9 6, ,0 1,3 15,8 4,4 32,2 11,2 5,3 3, ,3 3,1 9,6 3,9 24,4 7,9 9,1 4, ,6 4,0 10,1 3,5 22,4 7,4 13,7 2,6 1,6 Valkrets I, samtliga röster , , , , , ,0 4,4 7,9 1,6 31,5 13,9 10,3 7, ,2 1,9 7,9 5,4 24,4 17,5 7,3 8, ,7 1,2 14,5 3,2 32,9 15,9 6,6 4, ,6 3,2 9,0 2,9 23,6 10,5 12,9 5, ,0 4,4 9,3 2,7 20,6 9,8 19,0 2,0 2,3 43

46 År Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar berät- utländska Antal % av Summa Därav tigade medbor- röstbegare rättigade m c fp kd s v mp sd övriga Valkrets I, valnämndsröster , , , , , ,1 5,8 7,3 2,0 26,6 11,9 12,2 7, ,4 3,1 8,6 6,2 17,6 17,3 11,4 7, ,5 2,0 15,0 4,0 27,4 18,6 9,4 4, ,7 4,1 10,4 3,1 21,1 10,0 14,0 4, ,1 5,0 7,6 2,1 20,0 9,2 22,2 2,1 2,8 Valkrets I, vallokalsröster , , , ,9 4,4 7,9 1,6 31,6 13,9 10,3 7, ,1 1,8 7,8 5,4 24,5 17,5 7,3 8, ,7 1,2 14,4 3,2 33,0 15,9 6,6 4, ,6 3,2 9,0 2,9 23,7 10,5 12,8 5, ,0 4,3 9,4 2,7 20,6 9,8 18,9 2,0 2,3 Enskede församling , , , , , ,3 4,3 7,2 2,0 39,5 10,6 8,4 5, ,6 2,0 7,1 6,2 29,5 14,5 6,7 7, ,9 1,4 14,0 4,0 37,6 12,6 6,2 3, ,8 3,3 8,6 3,4 26,8 9,8 11,1 5, ,6 3,7 8,6 3,1 24,4 9,3 18,0 2,5 1,8 Högalids församling , , , , , ,7 4,6 8,0 1,4 29,2 14,2 10,7 8, ,9 2,0 8,1 5,5 23,3 17,1 8,1 9, ,6 1,1 13,9 3,2 32,5 16,1 7,2 4, ,2 3,4 9,1 2,9 23,7 10,7 14,4 5, ,4 4,3 9,1 2,7 20,8 10,1 20,9 2,0 2,7 Katarina församling , , , , ,

47 År Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar berät- utländska Antal % av Summa Därav tigade medbor- röstbegare rättigade m c fp kd s v mp sd övriga ,9 4,3 7,8 1,7 29,3 15,2 11,1 7, ,2 1,7 7,3 5,5 23,1 19,8 7,5 8, ,2 1,1 14,3 3,2 31,7 18,0 6,6 4, ,8 3,2 8,6 2,9 23,0 11,7 13,3 5, ,8 4,2 9,1 2,5 20,4 10,9 19,3 2,2 2,6 Maria församling , , , , , ,6 4,1 8,8 1,2 25,8 17,2 11,3 9, ,7 1,8 8,9 3,8 20,7 19,2 7,1 9, ,2 1,0 15,1 2,4 30,2 18,1 6,5 4, ,4 3,0 9,2 2,7 22,4 11,4 13,7 5, ,2 4,4 9,8 2,7 19,0 11,0 19,0 1,6 2,3 Sofia församling , , , , , ,0 4,8 7,9 1,7 30,9 13,7 10,9 7, ,4 1,6 8,5 5,5 23,9 17,4 7,0 7, ,2 1,1 15,6 2,9 31,1 15,3 6,4 4, ,1 3,3 9,7 2,5 21,5 9,1 12,0 4, ,1 5,1 10,5 2,6 17,7 8,1 17,4 1,5 2,0 Valkrets II, samtliga röster , , , , , ,0 6,7 9,1 2,5 24,2 6,4 7,9 6, ,0 2,5 9,9 6,9 17,7 8,0 5,7 7, ,3 1,5 19,8 5,0 22,9 7,4 5,1 4, ,7 4,0 11,7 4,2 16,4 4,9 8,1 4, ,0 43,6 5,1 13,0 4,2 14,0 4,5 12,3 2,1 1,2 Valkrets II, valnämndsröster , , , , , ,8 7,5 6,7 2,8 19,6 8,2 10,3 6, ,4 3,3 10,2 5,9 15,8 9,6 10,0 5, ,2 2,2 17,1 5,1 24,1 9,7 10,7 3, ,6 4,3 10,2 4,7 15,0 7,1 10,9 4, ,8 5,5 10,4 3,1 16,0 5,3 16,8 2,2 1,9 45

48 År Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar berät- utländska Antal % av Summa Därav tigade medbor- röstbegare rättigade m c fp kd s v mp sd övriga Valkrets II, vallokalsröster , , , , , ,0 6,7 9,2 2,5 24,3 6,4 7,8 6, ,0 2,5 9,9 6,9 17,7 8,0 5,7 7, ,4 1,5 19,9 5,0 22,9 7,3 5,0 4, ,8 4,0 11,7 4,2 16,4 4,8 8,0 4, ,9 5,1 13,1 4,3 13,9 4,5 12,0 2,1 1,2 Bromma församling , , , , , ,8 7,6 8,1 2,6 31,9 5,9 7,3 4, ,3 3,3 9,2 7,7 23,6 9,0 5,8 5, ,3 1,7 19,4 5,9 28,6 8,3 5,4 3, ,4 3,8 11,4 4,6 20,9 6,2 8,5 4, ,2 4,3 12,5 4,0 18,5 5,5 12,9 2,9 1,2 Essinge församling , , , , , ,3 5,6 7,4 2,4 24,0 8,1 8,7 5, ,7 1,8 7,2 5,9 16,9 9,3 5,5 9, ,5 1,5 16,6 3,9 22,8 8,7 5,3 4, ,5 3,6 11,2 3,7 15,0 4,4 8,4 4, ,0 5,4 11,7 4,2 12,6 3,8 12,7 1,9 1,8 Kungsholms församling , , , , , ,4 5,1 9,3 2,1 19,8 6,9 8,1 8, ,7 2,1 10,3 6,1 15,0 7,6 5,4 8, ,1 1,3 20,1 4,2 20,1 6,8 4,3 5, ,3 4,4 11,9 3,6 14,2 4,0 7,7 4, ,6 5,5 14,3 4,2 12,0 3,9 10,8 1,7 1,0 S:t Görans församling , , , , ,

49 År Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar berät- utländska Antal % av Summa Därav tigade medbor- röstbegare rättigade m c fp kd s v mp sd övriga ,5 5,2 9,2 2,2 25,4 8,6 9,4 7, ,6 1,9 9,4 5,8 17,9 9,8 6,8 9, ,3 1,3 18,5 4,2 24,2 8,6 5,9 5, ,5 3,8 11,1 3,3 17,7 5,7 9,1 4, ,1 5,2 12,2 3,8 14,0 5,2 13,0 2,0 1,5 Västerleds församling , , , , , ,4 8,5 10,6 3,0 17,1 3,9 6,3 5, ,2 2,8 11,6 7,8 12,8 4,7 4,5 5, ,1 1,4 22,7 5,6 16,5 4,7 4,1 2, ,5 4,2 12,9 5,3 11,7 3,0 6,4 3, ,4 5,5 14,6 5,3 9,7 2,9 10,4 1,6 0,7 Valkrets III, samtliga röster , , , , , ,5 6,5 9,0 2,4 16,0 5,7 8,6 7, ,1 1,9 9,8 6,6 12,7 6,8 5,3 7, ,2 1,1 19,0 4,2 17,7 6,3 4,8 4, ,9 3,6 11,1 3,9 12,3 3,7 7,3 4, ,6 5,3 12,6 4,4 10,4 3,6 10,1 1,7 1,2 Valkrets III, valnämndsröster , , , , , ,5 6,8 10,0 2,1 16,0 6,4 10,5 6, ,4 3,0 10,5 6,6 10,2 7,5 9,0 6, ,8 2,0 18,6 4,3 16,2 7,2 7,7 4, ,3 3,9 11,6 3,3 12,9 4,4 10,3 4, ,6 5,7 11,0 4,4 12,0 4,2 13,5 1,9 1,7 Valkrets III, vallokalsröster , , , , , ,6 6,5 9,0 2,4 16,0 5,6 8,6 7, ,1 1,9 9,8 6,6 12,7 6,8 5,3 7, ,3 1,1 19,0 4,2 17,7 6,3 4,8 4, ,1 3,6 11,1 3,9 12,3 3,7 7,2 4, ,9 5,3 12,7 4,4 10,3 3,6 9,9 1,7 1,2 47

50 År Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar berät- utländska Antal % av Summa Därav tigade medbor- röstbegare rättigade m c fp kd s v mp sd övriga Adolf Fredriks församling , , , , , ,8 5,3 10,0 2,0 20,1 6,9 9,3 7, ,7 1,6 11,0 6,3 15,5 8,5 5,6 7, ,4 0,9 19,1 3,5 21,0 8,2 4,6 5, ,0 3,6 11,7 4,0 14,4 4,2 7,3 4, ,0 5,4 12,9 3,7 12,8 4,4 11,0 1,7 1,2 Domkyrkoförsamlingen , , , , , ,6 5,2 8,4 2,1 18,8 8,7 11,0 11, ,9 2,6 8,6 5,7 15,0 9,3 7,4 10, ,1 1,5 16,0 3,2 21,7 9,8 6,7 5, ,3 3,4 10,7 3,2 15,8 6,0 9,7 5, ,7 4,3 11,6 4,5 13,4 6,0 13,9 2,1 1,5 Engelbrekts församling , , , , , ,2 6,5 9,4 2,1 15,2 5,6 8,5 6, ,4 2,2 9,7 5,6 11,8 6,5 5,6 8, ,8 1,1 18,6 3,8 17,2 6,7 5,7 4, ,8 3,6 10,9 3,8 12,3 4,3 8,0 4, ,0 5,7 12,4 4,2 9,5 4,4 10,8 1,6 1,4 Gustav Vasa församling , , , , , ,9 5,1 9,4 2,5 19,2 7,2 10,0 7, ,7 1,7 9,9 7,2 16,1 8,7 5,8 7, ,4 0,9 20,0 3,7 22,1 7,5 5,2 4, ,7 3,7 11,3 3,6 14,7 4,8 8,6 4, ,6 5,2 12,8 3,4 13,1 4,1 10,6 1,7 1,6 Hedvig Eleonora församling , , , , ,

51 År Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar berät- utländska Antal % av Summa Därav tigade medbor- röstbegare rättigade m c fp kd s v mp sd övriga ,6 5,8 9,1 2,9 10,5 3,2 6,4 6, ,4 1,3 8,6 7,4 8,1 3,9 3,1 6, ,5 0,9 17,8 5,2 11,2 3,1 3,6 3, ,5 2,8 10,3 4,6 7,1 1,6 4,5 2, ,7 4,8 12,7 5,6 5,8 1,4 6,1 1,3 0,6 Johannes församling , , , , , ,6 5,3 9,6 2,3 19,1 6,6 8,9 7, ,8 1,5 10,1 5,6 15,2 8,1 5,3 8, ,6 1,2 20,1 3,8 20,4 6,9 5,0 4, ,0 3,7 11,0 3,4 14,3 3,8 7,5 4, ,2 6,3 12,8 3,7 11,8 3,5 10,1 1,6 0,9 Matteus församling , , , , , ,9 5,8 10,6 2,3 19,3 7,7 10,1 7, ,2 1,6 11,2 6,0 14,6 9,0 6,8 8, ,4 1,2 20,5 3,7 20,9 8,2 5,2 4, ,3 4,1 11,8 3,4 14,4 4,6 9,0 4, ,6 5,7 12,7 3,6 12,3 4,3 12,0 1,5 1,3 Oscars församling , , , , , ,2 8,5 7,2 2,7 12,6 3,5 7,1 7, ,1 2,1 9,0 7,6 10,5 4,4 4,1 7, ,7 1,1 18,0 5,2 14,1 4,1 3,9 4, ,1 3,3 10,8 4,6 9,9 2,5 5,1 3, ,1 4,9 12,9 5,6 8,2 2,6 8,0 1,9 0,9 Valkrets IV, samtliga röster , , , , , ,6 3,5 6,4 2,0 45,2 10,3 7,0 5, ,3 1,4 5,7 6,7 34,1 15,7 6,0 7, ,3 1,1 12,4 4,7 42,4 13,9 5,7 3, ,8 2,5 7,8 4,1 33,5 10,6 9,9 4, ,5 2,7 7,3 3,0 31,4 10,2 15,3 3,8 1,9 49

52 År Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar berät- utländska Antal % av Summa Därav tigade medbor- röstbegare rättigade m c fp kd s v mp sd övriga Valkrets IV, valnämndsröster , , , , , ,3 4,1 6,2 1,8 36,6 10,2 9,5 8, ,7 1,6 4,4 7,7 21,6 18,7 10,6 8, ,4 1,3 12,5 5,6 35,2 17,0 8,5 4, ,6 3,2 7,7 2,4 33,9 13,1 13,8 5, ,2 2,7 5,2 2,5 34,8 10,4 16,9 3,4 2,9 Valkrets IV, vallokalsröster , , , , , ,5 3,5 6,4 2,0 45,3 10,3 6,9 5, ,2 1,4 5,8 6,7 34,2 15,6 5,9 7, ,3 1,1 12,4 4,7 42,5 13,9 5,6 3, ,9 2,5 7,8 4,1 33,4 10,5 9,8 4, ,7 2,7 7,4 3,1 31,2 10,2 15,2 1,8 Farsta församling , , , , , ,9 3,5 6,6 2,0 47,0 9,0 6,3 4, ,7 1,3 5,7 6,9 36,9 14,2 5,0 6, ,6 1,1 12,9 4,6 44,5 11,9 4,8 3, ,1 2,2 8,0 4,3 35,0 9,3 8,3 4, ,1 2,4 7,4 3,4 33,5 8,9 12,6 4,3 1,5 50

53 År Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar berät- utländska Antal % av Summa Därav tigade medbor- röstbegare rättigade m c fp kd s v mp sd övriga Skarpnäcks församling , , , , , ,8 3,8 6,1 1,8 43,3 13,2 8,9 5, ,4 1,7 5,9 6,0 32,2 18,5 8,3 7, ,1 1,1 11,8 4,3 40,3 17,6 7,6 3, ,2 2,8 7,8 3,5 30,6 13,1 13,9 5, ,1 3,1 7,3 2,6 27,3 12,7 20,9 2,8 2,2 Vantörs församling , , , , , ,7 3,3 6,4 2,1 45,3 9,2 5,8 5, ,4 1,4 5,7 7,0 33,3 14,5 4,6 8, ,1 1,1 12,5 5,3 42,4 12,3 4,6 3, ,5 2,4 7,5 4,5 34,5 9,2 7,3 5, ,9 2,5 7,4 3,2 32,7 9,2 12,1 4,3 1,7 Valkrets V, samtliga röster , , , , , ,3 4,6 6,9 1,7 41,7 10,2 6,7 5, ,8 2,3 6,5 5,9 32,5 14,6 5,9 6, ,0 1,3 14,5 4,3 39,0 13,3 5,2 3, ,2 2,9 8,8 3,7 29,8 10,0 9,8 4, ,9 3,5 8,8 2,8 27,5 9,2 15,2 3,2 1,8 Valkrets V, valnämndsröster , , , , , ,6 4,7 7,1 2,1 37,4 9,1 9,4 6, ,9 2,9 6,8 4,8 25,0 16,0 11,9 7, ,0 2,5 14,5 4,5 35,2 15,4 9,2 2, ,0 2,6 8,6 3,6 30,9 11,5 13,3 5, ,4 2,6 6,4 2,4 31,8 9,9 17,7 3,5 2,3 51

54 År Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar berät- utländska Antal % av Summa Därav tigade medbor- röstbegare rättigade m c fp kd s v mp sd övriga Valkrets V, vallokalsröster , , , , , ,3 4,6 6,9 1,7 41,7 10,2 6,7 5, ,8 2,3 6,5 6,0 32,6 14,6 5,9 6, ,0 1,3 14,5 4,3 39,0 13,3 5,2 3, ,3 2,9 8,9 3,7 29,8 9,9 9,7 4, ,1 3,5 8,9 2,8 27,3 9,2 15,1 3,2 1,8 Brännkyrka församling , , , , , ,4 5,3 6,9 1,8 43,3 8,7 5,7 5, ,6 2,4 6,4 6,9 33,8 12,4 5,1 5, ,8 1,4 15,5 4,8 39,5 10,5 4,4 3, ,3 3,1 9,9 4,1 29,4 8,3 7,5 4, ,0 4,1 10,6 3,1 25,8 7,2 12,3 3,5 1,3 Hägerstens församling , , , , , ,8 4,7 7,1 1,5 36,1 11,8 8,4 6, ,2 2,7 6,8 5,1 27,7 16,0 7,1 7, ,6 1,4 15,1 3,8 34,7 14,7 6,2 3, ,9 3,4 9,0 3,4 24,7 10,2 12,6 4, ,9 4,0 9,0 2,6 20,9 10,1 19,4 2,7 2,3 Skärholmens församling , , , , , ,1 3,6 6,5 1,9 49,3 9,5 5,1 6, ,5 1,4 5,9 6,2 40,4 15,1 4,6 6, ,3 1,0 11,9 4,7 46,8 14,5 4,4 3, ,2 1,7 6,9 3,9 41,3 11,9 7,1 5, ,5 1,3 5,7 2,9 45,7 10,0 9,6 4,0 1,4 Valkrets VI, samtliga röster , , , , ,

55 År Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar berät- utländska Antal % av Summa Därav tigade medbor- röstbegare rättigade m c fp kd s v mp sd övriga ,1 6,7 7,8 2,3 42,7 8,2 5,7 2, ,4 2,5 6,4 6,7 36,2 11,2 4,9 3, ,3 1,5 14,0 5,5 41,5 10,6 4,4 2, ,9 2,4 9,2 4,9 35,2 8,2 6,5 2, ,5 2,4 8,7 3,8 35,8 7,3 9,9 3,4 1,1 Valkrets VI, valnämndsröster , , , , , ,8 6,6 6,7 1,8 38,8 9,5 6,7 5, ,3 3,4 7,6 4,9 29,9 15,3 8,3 6, ,9 1,4 11,8 4,5 41,1 14,0 8,7 2, ,4 2,8 6,2 5,3 39,2 8,4 10,3 3, ,6 2,3 5,0 2,7 48,0 9,2 11,5 2,4 1,3 Valkrets VI, vallokalsröster , , , , , ,0 6,7 7,8 2,3 42,7 8,2 5,6 2, ,4 2,5 6,4 6,7 36,3 11,2 4,9 3, ,4 1,5 14,0 5,5 41,5 10,6 4,3 2, ,9 2,4 9,2 4,9 35,1 8,2 6,5 2, ,1 2,4 8,9 3,9 35,1 7,2 9,8 3,4 1,1 Hässelby församling , , , , , ,9 10,1 7,9 2,3 35,5 6,1 5,7 3, ,9 3,4 6,6 7,7 30,5 8,9 4,8 4, ,3 2,1 16,9 5,9 36,0 7,7 3,9 3, ,2 2,8 9,8 5,6 29,2 5,5 5,5 4, ,3 2,9 10,1 4,8 28,4 5,7 8,5 4,5 0,8 Spånga-Kista församling (Fr.o.m har är Spånga och Kista församlingar ihopslagna) , , , , , ,2 3,7 7,4 2,2 49,0 10,5 5,2 3, ,9 1,8 5,5 5,6 41,8 13,3 5,0 5, ,5 1,4 11,0 5,0 46,2 13,1 4,8 3, ,3 2,0 8,1 4,4 40,5 10,6 7,0 3, ,7 1,8 7,4 3,2 42,3 8,6 10,2 2,5 1,4 53

56 År Röst- Därav Röstande Giltiga valsedlar berät- utländska Antal % av Summa Därav tigade medbor- röstbegare rättigade m c fp kd s v mp sd övriga Vällingby församling , , , , , ,4 8,9 8,5 2,4 37,9 5,8 6,4 3, ,6 2,8 8,1 8,0 31,2 9,4 4,6 4, ,3 1,1 17,4 6,1 37,8 8,2 3,9 3, ,0 2,9 10,9 5,3 29,9 6,1 6,4 4, ,6 3,0 10,9 4,5 27,4 5,9 10,7 4,2 0,9 1 Nyd ingår i övriga vid 1998 val. I 2002 och 2006 års val ställde Nyd inte upp. 54

57 Tabell 9. Mandatfördelningen i Stockholm Hela staden och valkretsar Val, År Summa Därav valkrets m c fp kd s v mp sd sp nyd RIKSDAGSVALEN Hela staden KOMMUNFULLMÄKTIGVALEN Hela staden Valkrets I Valkrets II

58 Val, År Summa Därav valkrets m c fp kd s v mp sd sp nyd Valkrets III Valkrets IV Valkrets V Valkrets VI LANDSTINGSVALEN Hela länet

59 Val, År Summa Därav valkrets m c fp kd s v mp sd sp nyd Valkretsarna i länet utom Stockholm Hela staden Valkrets I Valkrets II Valkrets III

60 Val, År Summa Därav valkrets m c fp kd s v mp sd sp nyd Valkrets IV Valkrets V Valkrets VI

61 Spånga - Kista Hässelby VI Vällingby Bromma II Västerled Skärholmen V Essinge Hägersten Brännkyrka Johannes I Engelbrekt III Hedvig Eleonora Oscar Kungsholm Maria Högalid Katarina Sofia Enskede - Årsta Vantör Farsta IV Skarpnäck Valkretsar Församlingar Stadsdelar 59

62

63

64 Stockholms Stads Telefon: Utrednings- och Statistikkontor AB Fax: Box 8320, Stockholm E-post: Besöksadress: Kaplansbacken 10

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009: RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

Valkretsindelning för landstingsval för perioden

Valkretsindelning för landstingsval för perioden NACKA KOMMUN 2017-06-14 TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2017/4 KFKS 2017/528 1 (1) Valnämnden Valkretsindelning för landstingsval för perioden 2018-2022 Yttrande till Stockholms läns landsting Förslag till beslut

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009:153 RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

Regionala indelningar

Regionala indelningar 1 1.1 Kommuner och församlingar i Stockholms län 2008-01-01 länsgräns Singö kommungräns Ekerö församlingsgräns kommunnamn Edebo Häverö Häverö församlingsnamn Väddö Ununge Söderby-Karl Edsbro Roslags-Bro

Läs mer

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09

Kommunprognoser. Befolkningsprognos /45. Demografisk rapport 2013:09 Demografisk rapport 213:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 213-/45 Befolkningsprognos 213 Bilaga: Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 216:4 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Befolkningsprognos 216 225/5

Läs mer

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010

Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2010 Lafa enheten för sexualitet och hälsa Lafa är Stockholms läns landstings metod- och kunskapscentrum för sexualitet och hälsa. Målet med verksamheten är att

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Befolkning och befolkningsförändringar

Befolkning och befolkningsförändringar 2 Befolkning och befolkningsförändringar Befolkning och befolkningsförändringar Befolkningen i Stockholms län uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 2 019 182 personer vilket var en ökning med 37 919 personer

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2008 S 2009:2 2009-03-24 Roland Engkvist 08-508 35 011 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB Arbetssökande i stadsdelsområden

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

Statistikinfo 2014:10

Statistikinfo 2014:10 Statistikinfo 2014:10 Definitiva resultat för de allmänna valen den 14 september 2014 Antal giltiga röster efter parti vid riksdags-, kommunfullmäktige- och landstingsvalen 2014 i Linköping antal 40 000

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2008 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2008 med 707 förlossningar (2,7 procent) jämfört med år 2007. Det är

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ARBETSSÖKANDE i stadsdelsområden 2009 S 2010:1 2010-03-23 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport ingår

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Valkretsindelning till landstingsval för perioden

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Valkretsindelning till landstingsval för perioden 1 (1) FÖRSLAG 2013:63 LS 1305-0722 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Valkretsindelning till landstingsval för perioden 2014-2018 Ärendet Inför valet till landstingsfullmäktige 2014 måste Stockholms

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (2) 2012-04-24 P 7 ANMÄLAN 2012-03-12 HSN 1202-0135 Handläggare: Maria Hedberg Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 2008 S 2009:07 2009-07-01 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006

Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Domar och beslut som inte verkställts SoL 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsperiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Kontaktpersoner Mohammad Dadgaranfar 08-785 42 30 Eva Hersler 08-785 41 67

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL

BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL BOSTADSFÖRMEDLINGEN SÅ GÅR DET TILL VÄGEN TILL EN BOSTAD Hos oss på Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och anmäler ditt intresse för bostäder i Stockholmsregionen. Tänk på att ju mer aktiv du

Läs mer

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008

Barnhälsovård. Resultat från patientenkät hösten Jämförelse med 2008 Barnhälsovård Resultat från patientenkät hösten 009 Jämförelse med 00 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson September 00 Sammanfattning I denna rapport presenteras resultatet från barnavårdscentralernas

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

Befolkning: Befolkningsöversikt S 2011: Jon Danielsson & Jeanette Bandel

Befolkning: Befolkningsöversikt S 2011: Jon Danielsson & Jeanette Bandel STATISTIK OM STHLM Befolkning: Befolkningsöversikt 21 S 211:8 211-6-22 Jon Danielsson & Jeanette Bandel 8-58 35 25 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar,

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Befolkningsprognos /50

Befolkningsprognos /50 Demografisk rapport 215:9 Kommunprognoser Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer

Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Sociala skillnader i vårdutnyttjande möjliga mekanismer Bo Burström professor/överläkare Avdelningen för socialmedicin, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet Hälso och sjukvårdslag

Läs mer

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting Appendix 1 Valresultatet i kommuner och landsting Valresultatet i kommunerna Moderaterna Moderaterna går kraftigt bakåt i kommunsverige. Partiet ökar sina mandat i 18 kommuner men tappar mandat i 230.

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2016 i 1 (2) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2017-03-29 HSN 2017-0398 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2017-05-16 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Allmänna val. General elections

Allmänna val. General elections Allmänna val General elections 116 13:1 Riksdagsval 1998 2010 General elections Röstberättigade 86 843 89 643 93 173 97 346 Röstande 72 815 74 060 78 259 83 631 Valdeltagande, % 83,8 82,6 84,0 85,9 Giltiga

Läs mer

12:1 Riksdagsval General elections

12:1 Riksdagsval General elections 106 12:1 Riksdagsval 1994-2006 General elections 1994 1998 2002 2006 Röstberättigade 84 469 86 843 89 643 93 173 Röstande 75 050 72 815 74 060 78 259 Valdeltagande, % 88,8 83,8 82,6 84,0 Giltiga valsedlar

Läs mer

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006

Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Domar och beslut som inte verkställts LSS 2006 Publiceringsdatum 2007-08-30 Granskningsiod År 2006-12-31 Dnr 7010-06-103577 Varje år samlar länsstyrelserna in uppgifter om beslut och domar enligt lagen

Läs mer

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01

STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 DHL Freight STORSTADSTILLÄGG GÖTEBORG OCH STOCKHOLM DHL PAKET, DHL PALL, DHL STYCKE, DHL PARTI, DHL HOMEDELIVERY Gäller från och med 2015-06-01 Postnummer Postort 10012 STOCKHOLM 10026 STOCKHOLM 10028

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-08-24 15:00:00 16:30:00 2015-08-26 08:00:00 09:30:00 2015-08-31 15:00:00 16:30:00 2015-09-02

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING:

STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Befolkningsöversikt 29 S 21:8 21-7-7 Johan Regnér 8-58 35 65 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens

Läs mer

Allmänna val i Norrköping 2014 preliminära resultat

Allmänna val i Norrköping 2014 preliminära resultat FS 2014:6 2014-09-15 FOKUS: STATISTIK Allmänna val i Norrköping 2014 preliminära resultat Val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 41 000 personer valde att förtidsrösta vilket

Läs mer

Information inom Rinkeby-Kista inför det allmänna valet den 14 september 2014 Svar på skrivelse från (S)

Information inom Rinkeby-Kista inför det allmänna valet den 14 september 2014 Svar på skrivelse från (S) Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.-343-2014 Sida 1 (5) 2014-08-14 SDN 2014-08-28 Handläggare Håkan Serdén Telefon: 08 508 01 114 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Information

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2017 Nästan 2,28 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 10 023 893 den 31 mars 2017, en ökning med 28 740 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 796 till 2

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-04-13 15:00:00 16:15:00 2015-04-15 08:15:00 09:30:00 2015-04-20 15:00:00 16:15:00 2015-04-22

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen 1 (10) Influensasäsongen 2015-2016 Denna rapport sammanfattar influensasäsongen 2015-2016 i Stockholms län Innehåll Influensasäsongen 2015-2016... 2 Vaccinationstäckning... 3 Vaccinets skyddseffekt...

Läs mer

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-03-25 1 (2) HSN 1503-0369 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Siri Lindqvist Ståhle 2015-04-28, p 15 Anmälan av rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Åkermyntans MVC 2015-05-13 08:15:00 09:30:00 2015-05-18 15:00:00 16:15:00 2015-05-20 08:15:00 09:30:00 2015-05-25

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland OBS: Höger klicka i dokumentet och sök på barnmorskemottagningens namn Åkermyntans MVC 2016-09-14 08:00:00 09:30:00

Läs mer

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland

Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland Tillgängliga drop-in tider för cellprovtagningen på barnmorskemott./mvc Stockholm/Gotland OBS: Höger klicka i dokumentet och sök på barnmorskemottagningens namn Åkermyntans MVC 2016-09-21 08:00:00 09:30:00

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Flyttnettot fortsatt högt och födelsenettot ökar BEFOLKNING. Befolkningsöversikt 2007

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM. Flyttnettot fortsatt högt och födelsenettot ökar BEFOLKNING. Befolkningsöversikt 2007 STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BEFOLKNING Befolkningsöversikt 2007 Flyttnettot fortsatt högt och födelsenettot ökar S 2008:14 Frida Saarinen 2008-12-01 Tel: 508 35 004 Befolkningstillväxten,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Ansvar för valsedlar och valsedlarnas ordning i röstningsoch

Ansvar för valsedlar och valsedlarnas ordning i röstningsoch 2014-01-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE VALN 2014/3-111 Valnämnden Ansvar för valsedlar och valsedlarnas ordning i röstningsoch vallokal Förslag till beslut Valnämnden beslutar att valsedlarna för Europaparlamentsvalet

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Förvärvsarbetande i Stockholm Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Förvärvsarbetande i Stockholm Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2014 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2014

Befolkningen i Stockholms län 2014 Befolkningen i Stockholms län 214 Nära 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd ökade under 214 med 12 491 personer till 9 747 355. Stockholms län ökade med 35 2 till 2 198 44. Västra Götalands län ökade

Läs mer

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket

Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Kunskap om och attityder till Stockholmsförsöket Resultat från intervjuer med boende i Stockholms län juni 2005 Utrednings- och statistikkontoret Hans-Åke Gustavsson

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2010 S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar en samlad statistik

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Nykvarns kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Eftervalsanalys. Österåkersmoderaterna

Eftervalsanalys. Österåkersmoderaterna Eftervalsanalys 2010 Österåkersmoderaterna Inledning På uppdrag av styrelsen syftar denna analys till att dra slutsatser från valet 2010 så att vi kan göra ett ännu bättre val 2014. Avgränsning: Denna

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2015

Resvanor i Stockholms län 2015 1 Resvanor i Stockholms län 2015 Haninge kommun 2 Resvanor i Stockholms län 2015 Resvaneundersökning under hösten 2015 Enkätundersökning till drygt 129 000 invånare i Stockholms län i åldern 16-84 år Drygt

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/ DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/11 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Dött lopp mellan Alliansen och de rödgröna DN/Ipsos

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2015 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2014 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2014 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2014 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011

STATISTIK OM STOCKHOLM. ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 STATISTIK OM STOCKHOLM ARBETSMARKNAD Förvärvsarbetande i Stockholm 2011 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms stad. Dels redovisas data för staden

Läs mer

Förord. Statistiska centralbyrån i juli Stina Andersson. Maj Eriksson Gothe

Förord. Statistiska centralbyrån i juli Stina Andersson. Maj Eriksson Gothe Allmänna valen 2010 Del 2 Förord Förord Statistiska centralbyrån framlägger härmed den andra delen av redogörelsen för de allmänna valen 2010. Den omfattar statistik över röstberättigade, röstande och

Läs mer

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård

Förslag att upphandla basgeriatrisk vård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 11 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Catharina Johansson Marite Sandström Förslag att upphandla basgeriatrisk vård Ärendebeskrivning Ärendet

Läs mer

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vård för äldre i Stockholms län. Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vård för äldre i Stockholms län Gunilla Benner Forsberg Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-11-28 Antal äldre i Stockholms län -2015 65 år och äldre 346 617 personer 15, 7 % av befolkningen 80 år och

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning

Bostadsbyggnadsplaner /50 - sammanfattning Demografisk rapport 2015:08 Bostadsbyggnadsplaner 2015-2024/50 - sammanfattning Bilaga till Huvudrapporten för Stockholms län Befolkningsprognos 2015 2024/50 STATISTISKA CENTRALBYRÅN RAPPORT 1(9) Enheten

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Vi bryter segregationen!

Vi bryter segregationen! www.stockholmsvanstern.se Kungsholmen Rinkeby- Kista Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta- Vantör Farsta Skarpnäck

Läs mer

Nationalmuseum. Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under

Nationalmuseum. Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under Sammanställning över demografisk bakgrund bland besökarna på museet under 05-11. Om Exquiro Exquiro Market Research bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika

Läs mer

statistik om stockholm ArbetsmArknAd

statistik om stockholm ArbetsmArknAd Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Förvärvsarbetande i Stockholm 2010 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i olika delar av Stockholms stad på låg geografisk

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045. Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2014 2023/2045 Rikard Gard Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik Översikt Årets prognoser Länsprognos 2014 2023 Länsprognos 2014 2045 Jämförelse med förra

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 21 SA 21:3 21-4-19 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart

Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart 2016:6 2016-04-05 Såväl in- som utpendlingen har tagit ny fart Att arbetsmarknadsregionen är betydligt större än själva länet har länge varit känt. Betydande in- och utpendling sker på såväl dag- som veckobasis

Läs mer

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM lägenheter BOSTÄDER. Bostadsbyggandet S 2008:2 Bo Karlsson Tel:

STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM lägenheter BOSTÄDER. Bostadsbyggandet S 2008:2 Bo Karlsson Tel: STATISTIK TISTIK OM STOCKHOLM ISSN 1652-067X BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2007 5 151 lägenheter S 2008:2 Bo Karlsson 2008-02-27 Tel: 508 35 030 Nybyggnation under 2007 resulterade i 3 569 nya lägenheter,

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

A L L M Ä N N A V A L. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Allmänna valen 2010

A L L M Ä N N A V A L. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden. Allmänna valen 2010 A L L M Ä N N A V A L Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Allmänna valen 2010 Del 2 sfullmäktige den 19 september 2010 a l l m ä n n a v a l Allmänna valen 2010 Del 2 sfullmäktige den 19 september

Läs mer